CE-019 Cânt Aleluia!

Mnd1

Mnd2

Mndla

&b c œ œ œ œ œ œ œ w

œ
&b c
& b c œœœ Œ # œœœ
œœ
b
c
œœ Œ
&
&b c œ Œ

# œœœ œœœ œœœ œœœ
œ
œ
Œ
œ
œ
œ

Dm

Chit

Bas

&b w
4

I

II

III

œ œ #œ

œœ
b
& œœ
&b œ

A

Dm

IV

V

&b œ
7

I

II

III

&b

& b œœœ
œœ
& b œœ
&b œ

Dm

IV

V

Œ
Œ
Œ

# œœ
# œœ
œ

Œ
Œ

œ
# œœ

œ

Œ

œœœ

# œœœ œœœ œœœ œœœ
œ
œ
Œ
œ
œ

A

Œ

Œ

œœ
œ

Œ

œœ
œ
Bb

# œœœ œœœ œœœ

œœ
œ

œ œ œ œ œ œ w
Œ œ œ
œœ
œ
# œœ œœ

Œ

œ œ œ œ œ œ w

œ
Œ

œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ ˙

Dm

œ

Linda Stassen

# œœœ œœœ œœœ œœœ Œ œœœ Œ
œ
œ
œ
Œ
Œ
Œ
Œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ
˙
˙
˙

A

&b œ
& b œœœ

œœ
œ

Ps. 66:2

œ

Dm

Œ

œœœ œœœ œœœ
Œ

A

œœœ
œ

Am

œ

Dm

œœ
œœ

œœ
œ
Bb

œ œ œ œ œ
Œ
œ
œœœ
# œœ
A
# œœœ œœœ
Œ
œ
Œ
Œ
œ

Œ

œœ
œ

œœ
œ

œœœ œœœ œœœ œœ œœ
œ œ œ œ
œ
œ
Œ œ
œ
œ

œœœ œœœ œœœ

œ

F

Œ

˙.

œ ˙.

‰ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ

œœ œœ œœ œœ
œœœ
œ œ œ œœ
œ
Œ
œ
œ
Dm

Sion Vol 2, Imnui Creştine-2002 Nr. 74, Cântările Evangheliei-2003 Nr. 19
Repertoriu: (CE019-Orch-Cant Aleluia) CE019/P971
Orchestraţia: Ionică Ionescu

F

Dm

Œ
Œ

Œ
Œ
Œ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful