Mnd1

Mnd.2.

Mndla.

##

CE-089 Privegheaţi şi vă rugaţi întruna!

.. œ j œ œ . œ ˙
. œ œ.
œ
œ.
##
..
j œ œ. œ ˙
& c
œ
.
.
œ œ
œ œ.
##
j œ. œ ˙
& c œ . œ .. œ . œ œ . œ
&

c

Luc. 21:36

j
œ œ œ ˙.

œ œ. œ œ.
1

j
œ œ œ ˙.
j
œ œ œ ˙.

œ œ. œ œ.
œ œ. œ œ.

œœ œœ œ œœ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ
.
. œœœ œ
œœ œ œ
Chit.
œ œ . œ œ œ œ œ œœ œ . œ œ œ œœ œ
œ
## Π.
j
j œ
.
Bas.
& c
œ. œ
œ
œ
œ
œ
œ.
œ. œ. œ œ
œ
œ.
œ œ
Refren
5
3
## 2
œ. œ . œ ˙
j
œ
œ
œ œ ˙
I
& œ. œ œ ˙.
œ
œ œ. œ
3
##
II
& œ . œj œ œ
˙
œ. œ œ. œ ˙
œ
œ
œ œ. œ
œ
˙.
3
#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
. .
. . .
. .
.
III
& # œ œ
## c Œ
&

IV

V

I

II

III

V

A7

Em A

œœ .. œœ œœ .. œœ œœ
œœœ œœ .. œœ œœ .. œœ œœ Œ œœ .. œœ œœ .. œœ œœ ..
œœ . œ œœ . œ œ
œœ . œ œœ . œ œ . œ . œ œœ . œ œœ . œ œ œ œ
&
œ
œ
œ
.
.
.œ .œ œ . œ
.œ .œ œ .
œ
œ
##
j œ
Œ
&
œ
œ
œ
œ .œ œ .œ œ . œ œ œ . œ œ . œ œ œ . œ
œ
œ
œ
.
.
œ.
œ œ
œ.
10
3
##
œ. œ œ. œ ˙
œ˙
œ
œ
& ˙.
œ œ. œ œ œ œ œ
3
##
& ˙.
œ. œ œ. œ ˙
œœœ ˙
œ œ. œ œ œ œ œ
3
##
.
. .
& œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œœ.œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ
##

A

œœœ œœœ œœœ

Em A

œœ
œœ

# # œœ .. œœ œœ .. œœ œœ Œ
& œ. œ œ. œ œ
œ. œ œ. œ œ
##
Œ
&
œ. œ œ. œ œ
D

IV

D

D

D

œœ .. œœ œœ .. œœ œœ
œœ . œœ œœ . œœ œ
. . œ

œœ .. œœ œœ .. œœ œœ
œ . œ œ . œ œœ œ . œ
œ. œ œ. œ
œ.œœ.œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ
œ.
Em

œœ
œœ

D

A

œœœ
œ

D

œœ
œœ

˙

œœ
œœ

..
œ
œ.
..
œ. œ
.
œ. œ .

œœ Œ .
.
œœ
Π..
œ œ œ

œ. œ œ. œ
œ. œ œ. œ

˙

œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ

œœ . œ œœ . œ œœ .
œ .. œœ œ .. œœ œ .. œ
œ. œ œ. œ œ. œ œ.

A7

œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ

œœœ
œ œœœ œ

˙.
˙.

œ. œ œ. œ œ
œœ .. œœ œœ .. œœ œœ
œ . œ œ . œ œœ
œ. œ œ. œ

D

œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ

Cântările Triumfului Nr. 87
Repertoriu: (CE089-Orch-Privegheati si va rugati) CE089/B606/PDC...../P720 Orchestraţia: Ionică Ionescu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful