Mnd1

Mnd2

Mdla

Mnd1

Mnd2

Mdla

###

j œ. œ
jœ.œ
˙
œ
œ
œ
œ œ ˙.
œ
œ
œ
&
œ
œ
.
.
œ
œ
###
& c œ œ . œj œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œj œ . œ œ œ # œ œ œ œ œ
œ. œ#œ œ ˙
œ.œ#œœ ˙
### c Œ
œ
œ
œ
œ
œœœœ
œ
.
œ
œ
&
œ. J
J
c

CE-092 Veniţi, creştini, la rugăciune (I)
Mat. 18:20

F #m

# # # c Œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ
Chit
&
œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œœ œ
œ.
œ
œ
œ
œ.
### c Œ œ
Bas
&
œ . œj
œ œ œ œ.œ œ œ œ#œ#œ œ œ
œœ œ œ
œ
œ
œ
5
1
### . œ . œ œ . œ œ œ ˙
j œ. œ œ ˙.
œ ..
.
œ
œ
œ
œ
.
&
œ
J
5
### .
. œ . œj œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ . œj œ . œ œ œ œ œ œ # œ œ œ ..
&
### . œ œ œ .
œ œ œ œ œ œ #œ. œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ ..
.
&
œœ
F #m

Bas

Mnd1

Mnd2

Mdla

Chit

Bas

C#

# # # . œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ
. œœœ œ œ œœœœœœœœ
&
œ œ œœœ
œ
œ. œ œ
œ
### .
.
&
œ œ œ #œ
œœœ œ œœ œœœ
9
### 2
j œ.
œ œ œ ˙.
œ
.
&
œ
9
###
j
& #œ.
œ œ. œ œ œ ˙.
### œ œ œ œ # œ . œ œ œ
˙.
&
Bm

Chit

C#

C#

C #7

D

C #7

F #m

œœ œœ œ œ œ œ .
œ œ œ œœ œ œœ œœœ œœœ .
œ. œ œ
œ œ
..
œ. œ œ œ
œ
œ œ œ

F #m

œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
&
œ
œ œ œ. œ œ œ œ
œ
œ
###
&
œ œ #œ œ œ œ œ œ
œœ
###

# œœ
œ

Cântările Evangheliei-1996 Nr. 115
Repertoriu: (CE092-Orch1-Veniti crestini la rugaciune) CE092/B115/P787

Orchestraţia: Ionică Ionescu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful