Nils Ahlgren AB

Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

1

2

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Korrosivitetsklasser
Klass
C1

Miljöns korrosivitet
Mycket låg

Utomhus

Inomhus
Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydlig mängd föroreningar.

C2

Låg

Låga halter luftföroreningar. Lantliga områden.

Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och luftfuktighet.

C3

Måttlig

Måttligt mängd luftföroreningar. Måttlig fuktighet och viss Stadsområden och lätt mängd luftföroreningar. industrialiserade områden. Påtagliga mängder luftföroreningar eller måttlig mängd salt. Industri och kustområden. Hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar.

C4

Hög

Rekommendationer
Utomhus
Vfz A2 A4 C4 Varmförzinkad Vanligen benämnd Fzv, galvad Rostfri Rostfri och syrafast (Marin miljö)

Inomhus
Efz Elförzinkad. Vanligen benämnd Fzb, blankförzinkad, blank

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

3

Katalogens innehåll
Sid Produkt 5 Sortimentslådor Dynaplus träskruv,karminfästning 6 Storpack gipsskruv, spånskruv, träskruv,farmarskruv, ankarskruv, karmskruv Sid 7-8 8 9 Produkt Gipsskruv – Bandad Spånskruv – Bandad Trallskruv, minerit-, spånoch osbskruv – Bandad Sid Produkt 49 Infästningsguide 50 Skivexpander, montageverktyg 51 Strap-toggle, gipsplugg metall 52 Skivplugg, fjäderexpander, gipsplugg Drivex 53 Plastplugg, frigolitplugg 54 Nylonplugg 55 Universalplugg 56 Lättbetongplugg , lättbetongankare, ögleskruv 57 Fasadplugg 58 Fasadplugg, spikplugg 59 Universalexpander 60 Metallspikplugg, expanderspik 61 Expanderbult 62 Expanderbult 63 Expanderbult 64 Infästningsdata – Expanderbult 65 Säkerhetsexpander 66 Sköldexpander 67 Sköldexpander, slagankare 68 Slagankare, gummiexpander 69 Betongskruv RAWL, lättbetongskruv 70 Betongskruv Blue Tip 71 Betongskruv Blue Tip 72 Distansrör 73 Ankarmassa Sid 74 75 76 77 78 79 Produkt Montageväska ADJUFIX ADJUFIX ADJUFIX ADJUFIX Karmskruv WINBAG karmjustering

Sid Produkt 10-11 Gipsskruv 12 Spån-, plyfaskruv, spånskiveskruv 13 Spånskruv, trallskruv 14 Trallskruv, trall-, bryggskruv 15 Listskruv, golvskruv 16 Justerskruv, universalskruv 17 Minerit-, spån och osbskruv, golv- och sockelskruv, montageskruv 18 Montageskruv 19 Montageskruv 20 Farmarskruv 21 Farmarskruv,överlappskruv 22 Fasadskruv, lättbalkskruv 23 Gängpressande skruv, ankarskruv 24 Vattbrädesskruv, vingborrskruv, elementskruv 25 Borrande balkskruv, fönsterbleckskruv, rännkrokskruv Sid 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Produkt Dynaplus TFT C4 Dynaplus TFT C4 Dynaplus TKT C4 Dynaplus TFT Efz Dynaplus TKT Efz TFX Efz TFX Efz, TKX Efz TKX Efz, VVS skruv Fransk träskruv Vfz, Fransk träskruv A2, Träskruv T-seXa

Sid Produkt 80 bits, adapter, magnethylsa, bitssats 81 bits, adapter, magnethylsa, bitssats Sid Produkt 82- SB-förpackningar -100 SB-förpackningar

Sid 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Produkt Vagnsbult Efz Vagnsbult Vfz, vagnsbult A2 Sexkantskruv Vfz Sexkantskruv Efz Sexkantskruv Efz Helgängad stång Helgängad stång Mutter Mutter, låsmutter Skarvmutter, lyftöglemutter, lyftögleskruv 46 Brickor 47 Brickor 48 Brickor

Sid Produkt 101 Säljstöd och exponering

4

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Sortimentlådor – Boxar

Sortimentslåda – DynaPlus, utvändig C4
Innehåll – sortimentlåda Dynaplus utvändig C4
4,5 x 30 T25 4,5 x 50/30 T25 4,5 x 70/42 T25 5,0 x 50/30 T25 5,0 x 70/42 T25 5,0 x 80/50 T25 5,0 x 90/60 T25 5,0 x 100/60 T25 50 st 40 st 40 st 50 st 40 st 40 st 40 st 40 st 6,0 x 80/50 T30 6,0 x 90/60 T30 6,0 x 100/60 T30 6,0 x 120/72 T30 8,0 x 150/72 T40 Bits T25 Bits T30 Bits T40 40 st 30 st 50 st 40 st 10 st 4 st 4 st 1 st

Beställningsuppgifter
Art Nr 227871 Benämning Sortimentslåda Dynaplus utvändig TFT C4

Sortimentslåda – DynaPlus, invändig Efz
Innehåll – sortimentlåda Dynaplus invändig Efz
3,0 x 20 TFT T10 3,5 x 20 TFT T15 3,5 x 30 TFT T15 4,0 x 30 TFT T20 4,0 x 40 TFT T20 4,5 x 50 TFT T25 5,0 x 40 TFT T25 5,0 x 50 TFT T25 5,0 x 60 TFT T25 5,0 x 70 TFT T25 200 st 180 st 140 st 100 st 68 st 50 st 50 st 70 st 50 st 50 st 5,0 x 90 TFT T25 5,0 x 100 TFT T25 6,0 x 90 TFT T30 6,0 x 120 TFT T30 3,5 x 25 TKT T15 4,0 x 25 TKT T20 4,0 x 40 TKT T20 5,0 x 40 TKT T25 5,0 x 60 TKT T25 Bits T10/T15/T20/T25/T30 45 st 80 st 60 st 40 st 130 st 120 st 50 st 50 st 50 st 1 st

Beställningsuppgifter
Art Nr 227870 Benämning Sortimentslåda Dynaplus invändig TFT och TKT

Sortimentslåda – Karmskruv
Innehåll – sortimentlåda Karmskruv
Karmborr 14 mm Centrum- Karmborr 5 mm 6-K nyckel för karmborr Montagenyckel f karmskr Adjufix SmartPack Adjufix bits 10 mm Adjufix bits 8 mm Torx bits 25 mm T25 Torx bits 25 mm T30 Karmskruv 7,0 x 70 mm Karmskruv 7,0 x 90 mm Karmskruv 7,0 x 140 mm 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 50 st 25 st 12 st Adjufix Plugg/Skruv 8x120 12 st

Fix 10x50 eller toxplugg Täcklock vita 14-19 mm Täcklock furu 14-19 mm Adjufix karmhylsa 28 mm Adjufix karmhylsa 38 mm Adjufixhylsa sammankoppl Adjufix tryckfördeln bricka Adjufix distansbricka 10 mm Adjufix justerkloss 10-17 Adjufix träskruv 6x50 T25 Adjufix träskruv 8x64 T30 Adjufix betongskr 7,5x50 Sb

20 st
100 st

50 st 20 st 25 st 10 st 20 st 10 st 5 st 25 st 50 st 20 st

Beställningsuppgifter
Art Nr 25699 Benämning Sortimentslåda Karmskruv

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

5

Storpack

Skruv som vi säljer i hink
Beställningsuppgifter – storpack
Art Nr 25420 25425 225452 225451 Gipsskruv Gipsskruv trä, 3,9x29 mm,Efz Gipsskruv trä, 3,9x41 mm,Efz Gipsskruv trä mot stål, 3,5x25 mm, fosfaterad Gipsskruv trä mot stål, 3,5x38 mm, fosfaterad Spånskruv 225495 225496 Art Nr 225449 225450 225448 Art Nr 227838 227847 227848 227849 227850 227855 227856 227857 227859 227863 Dynaplus spånskruv, 4,1x41 mm, Efz Dynaplus spånskruv, 4,1x51 mm, Efz Trallskruv, (klassad C4) Dynaplus TFT, 4,1x41 mm Dynaplus TFT, 4,1x56 Dynaplus TFT, 4,5x75 Träskruv utvändig (klassad C4) Dynaplus TFT, 4,5x80 mm Dynaplus TFT, 5,0x70 mm Dynaplus TFT, 5,0x80 mm Dynaplus TFT, 5,0x90 mm Dynaplus TFT, 5,0x100 mm Dynaplus TFT, 6,0x80 mm Dynaplus TFT, 6,0x90 mm Dynaplus TFT, 6,0x100 mm Dynaplus TFT, 6,0x120 mm Dynaplus TFT, 6,0x160 mm Hink Hink Förpackning Hink Hink Hink Förpackning Hink Hink Hink Hink Hink Hink Hink Hink Hink Hink T20 T20 Bits T20 T20 T20 Bits T25 T25 T25 T25 T25 T30 T30 T30 T30 T30 2000 st 1500 st Antal 2000 st 1500 st 1000 st Antal 2000 st 2000 st 2000 st 1500 st 1200 st 1200 st 1200 st 1100 st 750 st 750 st Förpackning Hink Hink Hink Hink Bits PH2 PH2 PH2 PH2 Antal 3000 st 2000 st 4000 st 2000 st

All Dynaplus träskruv inkluderar 5 st bits Art Nr 226121 Art Nr 227085 227087 Art Nr 225612 225613 Farmarskruv Farmarskruv svart, 4,8x35 mm Ankarskruv Ankarskruv, 4,8x40 mm, Efz Ankarskruv utvändig, 4,8x40 mm, Dacromet Karmskruv Karmskruv, 7x70 mm Karmskruv, 7x90 mm Förpackning Hink Förpackning Hink Hink Förpackning Hink Hink Hylsa 8 mm Bits T20 T20 Bits – – Antal 750 st Antal 1500 st 1500 st Antal 150 st 100 st

6

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Bandad skruv

Bandad gipsskruv för stål, fosfaterad
Beskrivning: Avsedd för montage av gipsskivor mot stålregel max 0,9 mm. Tillverkad av härdat stål med krysspår Ph2. Passar dom flesta rakbandade skruvautomater. Skruven har en mycket vass spets som ger ett snabbt montage. HiLO-gänga. Rekommenderat varvtal: 2000-3500 varv/min. Skruvåtgång: ca 15-20 st/m2.

Beställningsuppgifter
Art Nr 235310 235311 Benämning Bandad gipsskruv fosfaterad Bandad gipsskruv fosfaterad Dimension (DxL) 3.5x25 mm 3.5x38 mm Bits PH2 PH2 Förpackning 1000 st/pkt 1000 st/pkt

Bandad gipsskruv, kombi, för trä och stål, Efz
Beskrivning: Avsedd för montage av gipsskivor mot trä- eller stålregel max 0,7 mm. Tillverkad i härdat stål med krysspår Ph2, elförzinkad 5 my. Skruven har dubbelgängor anpassade för både stål- och träreglar med vass spets. Passar till de flesta rakbandade skruvautomater. HiLO-gänga. Rekommenderat varvtal: 2000-3500 varv/min. Skruvåtgång: ca 15-20 st/m2.

Beställningsuppgifter
Art Nr 235317 235318 235319 Benämning Bandad gipsskruv trä/stål HiLo-gängad Efz Bandad gipsskruv trä/stål HiLo-gängad Efz Bandad gipsskruv trä/stål HiLo-gängad Efz Dim (DxL) 3.9x30 mm 3.9x41 mm 3.9x55 mm Bits PH2 PH2 PH2 Förpackning 1000 st/pkt 1000 st/pkt 1000 st/pkt

Bandad gipsskruv för trä, Efz
Beskrivning: Avsedd för montage av gipsskivor mot träregel. Tillverkad i härdat stål med krysspår Ph2, elförzinkad 5 my. Skruven har en vass spets och skarpa gängor för snabbt och säkert montage. Passar till de flesta rakbandade skruvautomater. Rekommenderat varvtal: 2000-3500 varv/min. Skruvåtgång: ca 15-20 st/m2.

Beställningsuppgifter
Art Nr 235320 235321 Benämning Bandad gipsskruv trä Bandad gipsskruv trä Dimension (DxL) 3.9x30 mm 3.9x41 mm Bits PH2 PH2 Förpackning 1000 st/pkt 1000 st/pkt

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

7

Bandad skruv

Bandad gipsskruv för hårdgipsskiva, Efz
Beskrivning: Avsedd för montage av hårdgips och skivmaterial mot trä- eller stålregel max 0,9 mm. Tillverkad i härdat stål med krysspår Ph2. Elförzinkad 5 my. Skruven har en vass spets och reverserande gängor under huvudet för att trycka skivan tätt mot regeln. Passar de flesta rakbandade skruvautomater. Rekommenderat varvtal: 2000-3500 varv/min. Skruvåtgång: ca 15-20 st/m2.

Beställningsuppgifter
Art Nr 235324 235326 Benämning Bandad gipsskr kombi hårdgips HiLo-gängad Bandad gipsskr kombi hårdgips HiLo-gängad Bits PH2 PH2 Dim (DxL) 3.9x30 mm 3.9x41 mm Förpackn 1000 st/pkt 1000 st/pkt

Bandad gipsskruv med borrspets, Efz
Beskrivning: Avsedd för montage av gipsskivor mot förstärkningsregel max 2 mm. Tillverkad i härdat stål med krysspår Ph2. Elförzinkad 5 my. Skruven har en borrspets för att snabbt gå in i regeln. Passar dom flesta rakbandade skruvautomater. Rekommenderat varvtal: 2000-3500 varv/min. Skruvåtgång: ca 15-20 st/m2.

Beställningsuppgifter
Art Nr 235330 235332 Benämning Bandad gipsskruv borrspets Efz Bandad gipsskruv borrspets Efz Dimension (DxL) 3.5x25 mm 3.5x40 mm Bits PH2 PH2 Förpackning 1000 st/pkt 1000 st/pkt

Bandad spånskiveskruv för trä, Efz
Beskrivning: Avsedd för montage av spånskivor och golvspånskivor mot träregel. Tillverkad i härdat stål med krysspår Ph2. Elförzinkad 5 my. Skruven har en vass spets för snabbare start samt rillor under huvudet som försänker skruven i materialet. Passar de flesta rakbandade skruvautomater. Rekommenderat varvtal: 2500-4500 varv/min. Skruvåtgång: ca 20 st/m2

Beställningsuppgifter
Art Nr 235340 235342 235344 Benämning Bandad spånskiveskruv Efz Bandad spånskiveskruv Efz Bandad spånskiveskruv Efz Dimension (DxL) 4,2x35 mm 4,2x42 mm 4,2x50 mm Bits PH2 PH2 PH2 Förpackning 1000 st/pkt 1000 st/pkt 1000 st/pkt

8

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Bandad skruv

Bandad trallskruv, syrafast A4
Beskrivning: Avsedd för montage av tryckimpregnerat trallvirke mot trä. Tillverkad i härdat stål med krysspår. Syrafast A4. Skruven har en vass spets för snabbare start samt rillor under huvudet som försänker skruven i materialet. Passar de flesta rakbandade skruvautomater. Rekommenderat varvtal: 2500-4500 varv/min. Skruvåtgång: ca 30-35 st/m2.

Beställningsuppgifter
Art Nr 235350 Benämning Bandad trallskruv A4 Dimension (DxL) 4,2x55 mm Bits PH2 Förpackning 1000 st/pkt

Bandad trallskruv, Ruspert
Beskrivning: Avsedd för montage av tryckimpregnerat virke mot trä. Tillverkad i härdat stål med krysspår Ph2, keramisk ytbehandling. Skruven har en vass spets för snabbare start samt rillor under huvudet som försänker skruven i materialet. Passar de flesta rakbandade skruvautomater. Rekommenderat varvtal: 2500-4500 varv/min. Skruvåtgång: ca 30-35 st/m2.

Beställningsuppgifter
Art Nr 235346 235347 Benämning Bandad trallskruv, Ruspert Bandad trallskruv, Ruspert Dimension (DxL) 4,2x45 mm 4,2x55 mm Bits PH2 PH2 Förpackning 1000 st/pkt 1000 st/pkt

Bandad minerit-, spån- och osbskruv
Beskrivning: Avsedd för montage av minerit-, osb-, spånskivor och socklar inomhus mot trä- eller stålregel, max 1,0 mm. Tillverkad i härdat stål med krysspår Ph2. Elförzinkad 5 my. Skruven har en vass spets och HiLO-gängor, fungerar bra i både trä och stål. Passar de flesta rakbandade skruvautomater. Rekommenderat varvtal: 2500-4000 varv/min.

Beställningsuppgifter
Art Nr 235360 235361 Benämning Bandad Minerit-, spån och osbskruv Bandad Minerit-, spån och osbskruv Dimension (DxL) 3,9x30 mm 3,9x41 mm Bits Förpackning PH2 1000 st/pkt PH2 1000 st/pkt

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

9

Gipsskruv

Gipsskruv, kombi, för trä & stål, Efz
Beskrivning: Avsedd för montage av gipsskivor mot trä- eller stålregel max 0,9 mm. Tillverkad i härdat stål med krysspår, Ph2. HiLo-gänga och med vass spets. Elförzinkad 5 my. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 2000-4000 varv/min. Skruvåtgång: ca 15-20 st/m2

Beställningsuppgifter
Art Nr 225600* 225601* 225603* 225605 Benämning Gipsskruv T&S Efz Gipsskruv T&S Efz Gipsskruv T&S Efz Gipsskruv T&S Efz Dimension (DxL) 3,9x25 mm 3,9x38 mm 3,9x51 mm 4,2x76 mm Bits PH2 PH2 PH2 PH2 Förpackning 1000 st/pkt 600 st/pkt 300 st/pkt 200 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 83

Gipsskruv för stål, fosfaterad
Beskrivning: Avsedd för montage av gipsskivor mot stålregel max 0,9 mm. Tillverkad i härdat stål med krysspår Ph2. Fosfaterad. Skruven har en mycket vass spets och ger ett snabbt montage i stålregeln. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 2000-3500 varv/min. Skruvåtgång: ca 15-20 st/m2.

Beställningsuppgifter
Art Nr 25406 25407 25408 225451 225452 Benämning Gipsskruv T&S fosfaterad max 0,9 mm stål Gipsskruv T&S fosfaterad max 0,9 mm stål Gipsskruv T&S fosfaterad max 0,9 mm stål Gipssskruv T&S fosfaterad max 0,9 mm stål Gipssskruv T&S fosfaterad max 0,9 mm stål Dim (DxL) 3,5x25 mm 3,5x38 mm 3,5x50 mm 3,5x38 mm 3,5x25 mm Bits PH2 PH2 PH2 PH2 PH2 Förp 1000 st/pkt 500 st/pkt 300 st/pkt 2000 st/hink 4000 st/hink

Gipsskruv med borrspets mot stål, Efz
Beskrivning: Avsedd för montage av gipsskivor mot förstärkningsregel max 2 mm. Tillverkad i härdat stål med krysspår Ph2. Elförzinkad 5 my. Skruven borrar sig snabbt in i stålregeln. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 2000-3500 varv/min. Skruvåtgång ca 15 st/m2.

Beställningsuppgifter
Art Nr 25415* 25417* 25419 Benämning Gipsskruv Borr Efz Gipsskruv Borr Efz Gipsskruv Borr Efz Dimension (DxL) 3,5x25 mm 3,5x41 mm 4,2x51 mm Bits PH2 PH2 PH2 Förpackning 1000 st/pkt 500 st/pkt 300 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 83

10

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Gipsskruv

Gipsskruv, för hård gipsskiva, Efz
Beskrivning: Avsedd för montage av hård gips mot trä eller stålregel max 0,7 mm. Tillverkad i härdat stål med krysspår Ph2. Elförzinkad 5 my. Reverserade gängor under huvudet som trycker skivan mot underlaget. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 2000-3500 varv/min. Skruvåtgång: ca 15-20 st/m2.

Beställningsuppgifter
Art Nr 25411* 25412* Benämning Gipsskruv Hård Efz Gipsskruv Hård Efz Dimension (DxL) 3,9x32 mm 3,9x41 mm Bits PH2 PH2 Förpackning 600 st/pkt 500 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 83

Gipsskruv för trä, Efz
Beskrivning: Avsedd för montage av gipsskivor mot träregel. Härdat stål med krysspår Ph2, elförzinkad 5 my. Den vassa spetsen och grova gängan gör att den tar snabbt och sitter säkert. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 2000-3500 varv/min. Skruvåtgång ca 15-20 st/m2.

Beställningsuppgifter
Art Nr 25421* 25422* 25423* 25424* 25426* 225427 25420 25425 Benämning Gipsskruv Trä Efz Gipsskruv Trä Efz Gipsskruv Trä Efz Gipsskruv Trä Efz Gipsskruv Trä Efz Gipsskruv Trä Efz Gipsskruv Trä Efz Gipsskruv Trä Efz Dimension (DxL) 3,9x29 mm 3,9x29 mm 3,9x41 mm 3,9x41 mm 3,9x57 mm 4,2x75 mm 3,9x29 mm 3,9x41 mm Bits PH2 PH2 PH2 PH2 PH2 PH2 PH2 PH2 Förpackning 200 st/pkt 800 st/pkt 200 st/pkt 500 st/pkt 300 st/pkt 200 st/pkt 3000 st/hink 2000 st/hink

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 83

Gipsskruv gips mot gips, Efz
Beskrivning: Avsedd för montage av dubbla gipsskivor på tak och väggar. Montera den första gipsskivan som vanligt. Limma därefter den andra gipsskivan ovanpå och fäst med gipsskruven. Med ”pannkakshuvud”. Elförzinkad 5 my.

Beställningsuppgifter
Art Nr 25513 Benämning Gipsskruv Efz, PKH Dimension (DxL) 5,0x40 mm Bits PH2 Förpackning 300 st/pkt

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

11

Spån-/Plyfaskruv

Spån- / Plyfaskruv, Efz
Beskrivning: Avsedd för montage av spån- och plyfaskivor mot förstärkningsregel, max 2 mm. Elförzinkad 5 my. Torx T20. Rekommenderat varvtal: 2500-4000 varv/min. Skruvåtgång: ca 20 st/m2.

Beställningsuppgifter
Art Nr 25497 25498 Benämning Spån- / Plyfaskruv. Efz Spån- / Plyfaskruv. Efz Dimension (DxL) 3,9x30 mm 3,9x40 mm Bits T20 T20 Förpackning 600 st/pkt 400 st/pkt

Spånskiveskruv för trä, Efz
Beskrivning: Avsedd för montage av spånskivor och golvspånskivor mot träregel. Tillverkad i härdat stål med krysspår Ph2. Elförzinkad 5 my. Skruven har en vass spets för snabbare start samt rillor under huvudet som försänker skruven i materialet. Rekommenderat varvtal: 2500-4500 varv/min. Skruvåtgång: ca 20 st/m2.

Beställningsuppgifter
Art Nr 25431 25432 25434 225494 25435 25438 25439 25436 25437 Benämning Spånskiveskruv Vax Efz Spånskiveskruv Vax Efz Spånskiveskruv Vax Efz Spånskiveskruv Vax Efz Spånskiveskruv Vax Efz Spånskiveskruv Vax Efz Spånskiveskruv Vax Efz Spånskiveskruv Vax Efz Spånskiveskruv Vax Efz Dimension (DxL) 4,2x30 mm 4,2x30 mm 4,2x41 mm 4,2x41 mm 4,2x51 mm 4,2x51 mm 4,2x57 mm 4,2x57 mm 4,2x75 mm Bits PH2 PH2 PH2 PH2 PH2 PH2 PH2 PH2 PH2 Förpackning 800 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 500 st/pkt 400 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 300 st/pkt 200 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 83

12

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Spån-/Trallskruv

Dynaplus spånskiveskruv för trä, Efz
Beskrivning: Avsedd för montage av spånskivor och golvspånskivor mot träregel. Tillverkad i härdat stål med spår Torx 20. Elförzinkad 5 my. Dynaplus spånskiveskruv har en patenterad gänga som förebygger sprickbildning av materialet samt kombinerar snabb iskruvning med ett lågt iskruvningsmoment. Spåndrivande gänga. Bits medföljer. Rekommenderat varvtal: 2500-4500 varv/min. Skruvåtgång: ca 20 st/m2.

Beställningsuppgifter
Art Nr 225431* 225432* 225433* 225434* 225435* 225438* 225436* 225439* 225437 225495 225496 Benämning Spånskiveskruv Dynaplus TFT Spånskiveskruv Dynaplus TFT Spånskiveskruv Dynaplus TFT Spånskiveskruv Dynaplus TFT Spånskiveskruv Dynaplus TFT Spånskiveskruv Dynaplus TFT Spånskiveskruv Dynaplus TFT Spånskiveskruv Dynaplus TFT Spånskiveskruv Dynaplus TFT Spånskiveskruv Dynaplus TFT Spånskiveskruv Dynaplus TFT Dimension (DxL) 4,1x30 mm 4,1x30 mm 4,1x41 mm 4,1x41 mm 4,1x51 mm 4,1x51 mm 4,1x57 mm 4,1x57 mm 4,1x75 mm 4,1x41 mm 4,1x51 mm Bits T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 Förpackning 800 st/pkt 200 st/pkt 500 st/pkt 200 st/pkt 400 st/pkt 100 st/pkt 300 st/pkt 100 st/pkt 200 st/pkt 2000 st/hink 1500 st/hink

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 83

Dynaplus trallskruv, C4
Beskrivning: Avsedd för montage av tryckimpregnerat virke, till exempel trall, bryggor och staket. Tillverkad i härdat stål med ytbehandling av AR-coating. Korrosivitetsklass C4. Typgodkänd av SITAC. Dynaplus trallskruv är en patenterad produkt som med sin unika gänga motverkar sprickbildning samt ger ett lägre iskruvningsmoment. Torxspår och sylvass spets för snabb start är lika med mer skruv per batteriladdning. Fräsrillornas unika placering försänker skruven utan att materialet skadas. Bits medföljer. Rekommenderat varvtal: 1200-3000 varv/min. Skruvåtgång: ca 30-35 st/m2.

Beställningsuppgifter
Art Nr 225440* 225441* 225442* 225443* 225444* 225445* 225446* 225456 225457 225449 225450 Benämning Trallskruv Dynaplus C4 Trallskruv Dynaplus C4 Trallskruv Dynaplus C4 Trallskruv Dynaplus C4 Trallskruv Dynaplus C4 Trallskruv Dynaplus C4 Trallskruv Dynaplus C4 Trallskruv Dynaplus C4 Trallskruv Dynaplus C4 Trallskruv Dynaplus C4 Storpack Trallskruv Dynaplus C4 Storpack Dimension (DxL) 4,1x30 mm 4,1x30 mm 4,1x41 mm 4,1x41 mm 4,1x56 mm 4,1x56 mm 4,5x75 mm 5,0x80 mm 5,0x110 mm 4,1x41 mm 4,1x56 mm Bits T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T25 T25 T20 T20 Förpackning 800 st/pkt 200 st/pkt 500 st/pkt 200 st/pkt 300 st/pkt 100 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 2000 st/hink 1500 st/hink

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 83

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

13

Trallskruv/Bryggskruv
Dynaplus trallskruv, ”Extreme” C4
Beskrivning: Avsedd för montage av tryckimpregnerat virke, både vanligt trallvirke och hårdare trallvirke, typ Lärk och Cumaru. Tillverkad i härdat stål med ytbehandling av AR-coating. Korrosivitetsklass C4. Den unika gängan motverkar sprickbildning och ger lägre iskruvningsmoment. Torxspår och vass spets, för snabb start, ger mer skruv per batteriladdning. Fräsrillornas unika placering försänker skruven utan att materialet skadas. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Bits medföljer. Rekommenderat varvtal: 2000-4000 varv/min. Skruvåtgång: ca 30-35 st/m2.

Beställningsuppgifter
Art Nr 225642 225643 225644 225647 225649 Benämning Dynaplus Extreme TFT Dynaplus Extreme TFT Dynaplus Extreme TFT Dynaplus Extreme TFT Dynaplus Extreme TFT Dimension (DxL) 5x40 mm 5x40 mm 5x56 mm 5x80 mm 5x110 mm Bits T20 T20 T20 T20 T20 Förpackning 400 st/pkt 100 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt

Trallskruv, syrafast A4
Beskrivning: Avsedd för montage av tryckimpregnerat virke, t ex vid saltvatten och pooler. Används i mycket aggressiv miljö. Tillverkad i syrafast stål A4 med Torx spår T20. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Bits medföljer. Rekommenderat varvtal: 2000-4000 varv/min. Skruvåtgång: ca 30-35 st/m2.

Beställningsuppgifter
Art Nr 225551* 225552* 225553* 225555* Benämning Trallskruv A4 Trallskruv A4 Trallskruv A4 Trallskruv A4 Dimension (DxL) 4,3x42 mm 4,3x42 mm 4,3x56 mm 4,8x75 mm Bits T20 T20 T20 T20 Förpackning 200 st/pkt 500 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 83

Trall- och bryggskruv, A4
Beskrivning: Avsedd för montage av tryckimpregnerat virke utomhus. Klarar mycket aggressiv miljö, t.ex. vid saltvatten och pooler. Tillverkad i syrafast stål A4 med Torx spår T25. Fiberskärande spets och spåndrivande gänga. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 2000-4000 varv/min. Skruvåtgång: ca 25-35 st/m2.

Beställningsuppgifter
Art Nr 26092' 26093* 26094* 26095* 26096 26097 Benämning Bryggskruv A4 Bryggskruv A4 Bryggskruv A4 Bryggskruv A4 Bryggskruv A4 Bryggskruv A4 Dimension (DxL) 5,5x70 mm 5,5x80 mm 5,5x90 mm 5,5x100 mm 5,5x120 mm 5,5x140 mm Bits T25 T25 T25 T25 T25 T25 Förpackning 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 83

14

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Listskruv/Golvskruv

Listskruv, elförzinkad gulkromaterad och vit
Beskrivning: Avsedd för montage av lister och socklar mot trä. Skruven har ett mycket litet huvud och är försedd med rillor för en snabbare försänkning i materialet. Tillverkad i härdat stål med Torx-spår. Elförzinkad och gulkromaterad/vit, 5 my. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 2000-4000 varv/min.

Beställningsuppgifter
Art Nr 25456 25457 25458 26456 26457 26458 Benämning Listskruv Gul Listskruv Gul Listskruv Gul Listskruv Vit Listskruv Vit Listskruv Vit Dimension (DxL) 3,0x35 mm 3,0x42 mm 3,0x57 mm 3,0x35 mm 3,0x42 mm 3,0x57 mm Bits T10 T10 T10 T10 T10 T10 Förpackning 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 83

Listskruv, elförzinkad gulkromaterad och vit
Beskrivning: Avsedd för montage av lister och socklar mot trä och stålregel max 1 mm. Skruven har ett litet huvud och är försedd med rillor för en snabbare försänkning i materialet. Tillverkad i härdat stål med krysspår Ph2. Elförzinkad, vitlackerad, 5 my. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 2000-4000 varv/min.

Beställningsuppgifter
Art Nr 25461* 25462* Benämning Listskruv Gul Listskruv Gul Dimension (DxL) 3,8x41 mm 3,8x57 mm Bits PH2 PH2 Förpackning 500 st/pkt 250 st/pkt

25465* 25466*

Listskruv Vit Listskruv Vit

3,8x41 mm 3,8x57 mm

PH2 PH2

500 st/pkt 250 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 84

Golvskruv med borrspets, elförzinkad/gulkromaterad
Beskrivning: Avsedd för montage av massiva trägolv mot träregel. För massiva trägolv är skruven avsedd att monteras i 45 graders vinkel. Skruven är försedd med borrspets för att motverka sprickbildning i golvbrädan. Tillverkad i härdat stål med fyrkantsbits Nr 1. Elförzinkad gulkromaterad, 5 my. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 2000-4000 varv/min. Skruvåtgång: ca 12-20 st/m.

Beställningsuppgifter
Art Nr 25490 25493 Benämning Golvskruv Gul Golvskruv Gul Dimension (DxL) 3,9x41 mm 3,9x57 mm Bits I nr 1 I nr 1 Förpackning 200 st/pkt 200 st/pkt

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

15

Justerskruv/Universalskruv
Justerskruv självborrande, Efz
Beskrivning: För infästning av reglar på underkonstruktion av trä tjocklek 20-25 mm, eller betong. Steglös justering av karm (underkonstruktion) genom att skruva motsols till önskat distansavstånd Förborrning krävs ej. Plugg krävs endast på betongkonstruktion.

Beställningsuppgifter
Art Nr 23671 23672 23673 Benämning Justerskruv Efz Justerskruv Efz Justerskruv Efz Dimension (DxL) 6x80 6x100 6x120 Bits T25 T25 T25 Förpackn 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt

Universalskruv
Beskrivning: Härdad skruv med patenterad gänga som drar i de flesta material. Gips,spånskiva,plywood,trä,lättbetong/Leca,tegel och betong. Tegel och betong förborras med 5 mm borr. Ingen plugg behövs.

Beställningsuppgifter
Art Nr 28901 28902 28903 28904 28905 28906 Benämning Universalskruv TKFX Efz Universalskruv TKFX Efz Universalskruv TKFX Efz Universalskruv TKFX Efz Universalskruv TKFX Efz Universalskruv TKFX Efz Dimension (DxL) 6,5x32 mm 6,5x32 mm 6,5x32 mm 6,5x32 mm 6,5x50 mm 6,5x70 mm Bits PH2 PH2 PH2 PH2 T25 T25 Förpackn 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt

Rekommendationer
Grundmaterial Gipsskiva 13 mm Lättbetong Tegel Trä Betong C20/C Spånskiva 12 mm 40 mm 29 mm 25 mm 25 mm Monteringsdjup (min) Utdragsvärde (rekommenderat) 0,05 kN 0,15 kN 0,15 kN 0,25 kN 0,5 kN 0,1kN Tvärlast (rekommenderat) 0,05 kN 0,15 kN 0,7 kN 0,5 kN 1,2 kN 0,15 kN

16

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Spån-/Sockel-/Golv-/Montageskruv Träskruv Minerit-, spån- och osb-skruv, gulkromaterad
Beskrivning: Avsedd för montage av osb-, spån-, plyfa- samt mineritskivor mot trä- eller stålregel max 0,9 mm. Skruven är försedd med vass spets för snabb start samt rillor under huvudet för optimal försänkning i skivmaterial. Tillverkad i härdat stål med krysspår Ph2. Elförzinkad och gulkromaterad, 5 my. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 2000-4000 varv/min.

Beställningsuppgifter
Art Nr 225460* 225461* 225462* 225463* 225464* Benämning Minerit-, spån- och osbskruv Gul Minerit-, spån- och osbskruv Gul Minerit-, spån- och osbskruv Gul Minerit-, spån- och osbskruv Gul Minerit-, spån- och osbskruv Gul Dimension (DxL) 3,9x25 mm 3,9x35 mm 3,9x45 mm *3,9x55 mm 3,9x75 mm Bits PH2 PH2 PH2 PH2 PH2 Förpackn 1000 st/pkt 500 st/pkt 500 st/pkt 500 st/pkt 250 st/pkt

*Finns även i SB-pack. Se sidan 84

Golv- och sockelskruv, gul och vit
Beskrivning: Avsedd för montage av golv och socklar mot trä- och stålregel max 2 mm. Har låkullrigt huvud samt reverserad gänga under huvudet som trycker materialet tätt mot underlaget. Vass borrspets ger ett splitterfritt och snabbt montage. Tillverkad i härdat stål med HiLO-gänga. Elförzinkad och gulkromaterad, 5 my, fyrkantsbits nr 1. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 2000-4000 varv/min.

Beställningsuppgifter
Art Nr 225465 225466* 225467* 225468* 225469 225470 225471 Benämning Golv-sockelskruv Gul Golv-sockelskruv Gul Golv-sockelskruv Gul Golv-sockelskruv Gul Golv-sockelskruv vit Golv-sockelskruv vit Golv-sockelskruv vit Dimension (DxL) 4,2x35 mm 4,2x45 mm 4,2x55 mm 4,2x65 mm 4,2x35 mm 4,2x45 mm 4,2x55 mm Bits I nr 1 I nr 1 I nr 1 I nr 1 I nr 1 I nr 1 I nr 1 Förpackn 250 st/pkt 250 st/pkt 250 st/pkt 250 st/pkt 250 st/pkt 250 st/pkt 250 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 84

Montageskruv för plåt mot plåt, Efz
Beskrivning: Avsedd för montage av plåtreglar mot plåtreglar 1,8 mm. Lämplig där låg bygghöjd på huvud erfordras. Skruven är försedd med borrspets. Elförzinkad 5 my. Torx T25. Pannkakshuvud. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rek varvtal: 2500-4000 varv/min.

Beställningsuppgifter
Art Nr 25494 Benämning Montageskruv Efz PKH, borrspets Dimension (DxL) 4,8x16 mm Bits T25 Förpackning 800 st/pkt

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

17

Montageskruv

Montageskruv utvändig, C3
Beskrivning: Avsedd för montage av utvändigt skivmaterial och plåt, samt installation mot träregel eller stålregel max 0,9 mm. Tillverkad av härdat stål med krysspår Ph2. Korrosivitetsklass C3. Ytbehandling ZYTEC. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 2000-4000 varv/min.

Beställningsuppgifter
Art Nr 25468* 25469* 25463 25464 Benämning Montageskruv utvändig, C3 Montageskruv utvändig, C3 Montageskruv utvändig, C3 Montageskruv utvändig, C3 Dimension (DxL) 4,2x25 mm 4,2x32 mm 4,2x45 mm 4,2x65 mm Bits PH2 PH2 PH2 PH2 Förpackn 300 st/pkt 250 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 84

Montageskruv utvändig med borrspets, svart C3
Beskrivning: Avsedd för montage av utvändigt skivmaterial och plåt, samt installation mot stålregel max 2,0 mm. Med borrspets. Tillverkad av härdat stål med krysspår Ph2. Korrosivitetsklass C3 med svartlackerat huvud. Ytbehandling ZYTEC. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 2000-4000 varv/min.

Beställningsuppgifter
Art Nr 225361 225362 Benämning Montageskruv svart C3 Montageskruv svart C3 Dim (DxL) 4,2x25 mm 4,2x32 mm Bits PH2 PH2 Förpackn 200 st/pkt 200 st/pkt

Montageskruv för trä och stål, Efz
Beskrivning: Avsedd för montage av skivmaterial och plåt, samt installation mot träregel eller stålregel max 0,9 mm. Tillverkad av härdat stål med krysspår Ph2. Elförzinkad 5 my. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 2000-4000 varv/min.

Beställningsuppgifter
Art Nr 25470* 25471 25472* 25473 25474* 25475* 25476* Benämning Montageskruv Efz Montageskruv Efz Montageskruv Efz Montageskruv Efz Montageskruv Efz Montageskruv Efz Montageskruv Efz Dimension (DxL) 4,2x13 mm 4,2x19 mm 4,2x25 mm 4,2x32 mm 4,2x45 mm 4,2x65 mm 4,2x85 mm Bits PH2 PH2 PH2 PH2 PH2 PH2 PH2 Förpackning 500 st/pkt 500 st/pkt 500 st/pkt 250 st/pkt 250 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 84

18

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Montageskruv

Montageskruv med borrspets, Efz
Beskrivning: Avsedd för montage av skivmaterial och plåt, samt installation mot förstärkningsregel max 2 mm. Skruven är försedd med borrspets. Tillverkad av härdat stål med krysspår Ph2. Elförzinkad 5 my. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 2000-4000 varv/min.

Beställningsuppgifter
Art Nr 25477* 25478* 25479* 25488 25489 Benämning Montageskruv Efz, med borrspets Montageskruv Efz, med borrspets Montageskruv Efz, med borrspets Montageskruv Efz, med borrspets Montageskruv Efz, med borrspets Dim (DxL) 4,2x13 mm 4,2x25 mm 4,2x32 mm 4,2x41 mm 4,2x65 mm Bits PH2 PH2 PH2 PH2 PH2 Förpackn 500 st/pkt 500 st/pkt 250 st/pkt 250 st/pkt 100 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 84

Montageskruv, Elförzinkad/vitlackerad
Beskrivning: Avsedd för montage av skivmaterial och plåt, samt installation mot träregel eller stålregel max 0,9 mm. Tillverkad av härdat stål med krysspår Ph2. Elförzinkad 5 my med vitlackerat huvud. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 2000-4000 varv/min.

Beställningsuppgifter
Art Nr 25484* 25485* 25486* 25487 Benämning Montageskruv Vit Efz Montageskruv Vit Efz Montageskruv Vit Efz Montageskruv Vit Efz Dimension (DxL) 4,2x25 mm 4,2x45 mm 4,2x65 mm 4,2x85 mm Bits PH2 PH2 PH2 PH2 Förpackning 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 84

Montageskruv med vass spets, svart
Beskrivning: Avsedd för montage av utvändigt skivmaterial och plåt, samt installation mot stålregel max 2,0 mm. Med borrspets. Tillverkad av härdat stål med krysspår Ph2. Med svartlackerat huvud. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 2000-4000 varv/min.

Beställningsuppgifter
Art Nr 25600* 25601* 25602* 25603* Benämning Montageskruv svart, vass spets trä/stål 0,9 mm Montageskruv svart, vass spets trä/stål 0,9 mm Montageskruv svart, vass spets trä/stål 0,9 mm Montageskruv svart, vass spets trä/stål 0,9 mm Dim (DxL) 4,2x13 mm 4,2x25 mm 4,2x32 mm 4,2x45 mm Bits PH2 PH2 PH2 PH2 Förpackn 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 84

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

19

Farmarskruv

Farmarskruv med vingar
Beskrivning: Avsedd för montage av plasttak mot träreglar. Vingarna fräser ett större hål i plasten för att undvika sprickor när denna värms upp av solen. Tillverkad av härdat stål med reducerad borrspets, sexkantskalle 8 mm. 20 my zink för extra korrosionsskydd. Konisk bricka för tätare försegling mot vatten. Lackerad med pulverlack av fasadkvalitet. Bricka av aluminium och påvulkad tätningsbricka. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 1800-2000 varv/min. Skruvåtgång: ca 7-8 st/m2.

Beställningsuppgifter
Art Nr 26140* 26141* 26142* 830082 Benämning Farmarskruv med vingar, grå Farmarskruv med vingar, grafitgrå Farmarskruv med vingar, opalvit Magnethylsa Dimension (DxL) 4,9x35 mm 4,9x35 mm 4,9x35 mm 8x45 mm Förpackning 150 st/pkt 150 st/pkt 150 st/pkt SB 1 st

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 84

Farmarskruv
Beskrivning: Avsedd för montage av profilerad plåt max 1,25 mm mot träreglar. Borrar, skruvar och gängar i ett moment. Av härdat stål med reducerad borrspets, sexkant-skalle 8 mm. 20 my zinklager för extra korrosionsskydd. Konisk bricka för tätare försegling mot vatten. Lackerad med pulverlack av fasadkvalitet. Bricka av aluminium med påvulkat EPDM-gummi. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 1800-2000 varv/min. Skruvåtgång: ca 7-8 st/m2.

Beställningsuppgifter
Art Nr 26116 26118 26120* 226121 26122 26124* 26126* 26135* 830082 Benämning Farmarskruv Ljusgrå Farmarskruv Blank Farmarskruv Svart Farmarskruv Svart (storpack) Farmarskruv Tegelröd Farmarskruv Vit Farmarskruv Röd Farmarskruv Svart Magnethylsa Dimension (DxL) 4,8x35 mm 4,8x35 mm 4,8x35 mm 4,8x35 mm 4,8x35 mm 4,8x35 mm 4,8x35 mm 4.8x60 mm 8x45 mm Förpackning 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 750 st/hink 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt SB 1 st

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 84

Farmarskruv, rostfri A2
Beskrivning: Avsedd för infästning av profilerad rostfri väggplåt mot träreglar. Borrar, skruvar och gängar i ett moment. Konisk bricka för tätare försegling mot vatten. Bricka med påvulkat E&DK-gummi. Tillverkad av rostfritt stål SS2333, A2kvalitet. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 1400-1600 varv/min. Skruvåtgång: Ca 7-8 st/m2

Beställningsuppgifter
Art Nr 225372 225377 830082 Benämning Farmarskruv A2 Farmarskruv A2 Magnethylsa Dimension (DxL) 6,5x25 mm 6,5x38 mm 8x45 mm Förpackning 100 st/pkt 50 st/pkt SB 1 st

20

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Farmarskruv/Överlappskruv

Farmarskruv, aluminium
Beskrivning: Avsedd för montage av aluminiumplåt mot trä- eller aluminiumreglar, max 2 mm. Borrar, skruvar och gängar i ett moment. Tillverkad av härdad flygplansaluminium med reducerad borrspets. Sexkantskalle 8 mm. Lackerad med pulverlack av fasadkvalitet. Konisk bricka av aluminium med påvulkat extra tjockt EPDM-gummi. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 1500-1800 varv/min. Skruvåtgång: Ca 7-8 st/m2.

Beställningsuppgifter
Art Nr 225366 225367 225395 830082 Benämning Farmarskruv, svart Farmarskruv, röd Farmarskruv, aluminium Magnethylsa Dimension (DxL) 5,5x35 mm 5,5x35 mm 5,5x35 mm 8x45 mm Förpackning 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt SB 1 st

Överlappskruv aluminium
Beskrivning: Avsedd för att försegla överlappen mellan aluminiumplåtar. Borrar, skruvar och gängar i ett moment. Tillverkad av härdad flygplansaluminium med reducerad borrspets, sexkantskalle 8 mm. Lackerad med pulverlack av fasadkvalitet. Konisk bricka av aluminium med påvulkat extra tjockt EPDM-gummi. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 1500-1800 varv/min. Skruvåtgång: ca 7-8 st/m2.

Beställningsuppgifter
Art Nr 225364 225365 830082 Benämning Överlappskruv, svart Överlappskruv, röd Magnethylsa Dimension (DxL) 5,5x20 mm 5,5x20 mm 8x45 mm Förpackning 100 st/pkt 100 st/pkt SB 1 st

Överlappskruv
Beskrivning: Avsedd för att försegla överlappen mellan plåtarna. Borrar, skruvar och gängar i ett moment. Tillverkad av härdat stål med reducerad borrspets, sexkantskalle 8 mm. 20 my zinklager för extra korrosionsskydd, Konisk bricka för tätare försegling mot vatten. Lackerad med pulverlack av fasadkvalitet. Bricka av aluminium med påvulkat extra tjockt EPDM-gummi. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 1800-2500 varv/min. Skruvåtgång: ca 7-8 st/m2.

Beställningsuppgifter
Art Nr 26127* 26129* 26131* 26133* 830082 Benämning Överlappskruv, svart Överlappskruv, tegelröd Överlappskruv, vit Överlappskruv, röd Magnethylsa Dimension (DxL) 4,8x20 mm 4,8x20 mm 4,8x20 mm 4,8x20 mm 8x45 mm Förpackning 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt SB 1 st

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 84

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

21

Fasadskruv/Lättbalkskruv

Fasadskruv
Beskrivning: Avsedd för montage av profilerad väggplåt mot träreglar. Borrar, skruvar och gängar i ett moment. Tillverkad av härdat stål, 20 my, med reducerad borrspets, linsformad skalle med Torx T20 samt en inkapslad gummibricka för en vattentät infästning. Lackerad med pulverlack av fasadkvalitet. Finns i svart och röd. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 1800-2000 varv/min. Skruvåtgång: ca 7-8 st/m2.

Beställningsuppgifter
Art Nr 225368* 225369* Benämning Fasadskruv svart Fasadskruv röd Dimension (DxL) 4,9x35 mm 4,9x35 mm Bits T20 T20 Förpackning 200 st/pkt 200 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 85

Fasadskruv, överlapp
Beskrivning: Avsedd för att försegla överlappen mellan plåtarna. Borrar, skruvar och gängar i ett moment. Tillverkad av härdat stål, 20 my, med reducerad borrspets, linsformad skalle med Torx T20 samt en inkapslad gummibricka för en vattentät infästning. Lackerad med pulverlack av fasadkvalitet. Finns i svart och röd. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 1800-2000 varv/min. Skruvåtgång: Ca 7-8 st/m2

Beställningsuppgifter
Art Nr 225370 225371 Benämning Fasadskruv överlapp svart Fasadskruv överlapp röd Dimension (DxL) 4,8x22 mm 4,8x22 mm Bits T20 T20 Förpackning 200 st/pkt 200 st/pkt

Lättbalkskruv
Beskrivning: Avsedd för montage av tak- och väggbeklädnad mot stommar av lättbalk, max 4 mm. Självborrande för snabbt och säkert montage i ett steg. Tillverkad av härdat stål med borrspets, sexkantskalle 8 mm. Elförzinkad 20 my. Tätningsbricka med påvulkat EPDM-gummi för vattentät infästning. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 1600 varv/ min.

Beställningsuppgifter
Art Nr 225382* 225383* 225384* 225385 225386 225387 225388 830082 Benämning Balkskruv för stål mot lättbalk, svart Balkskruv för stål mot lättbalk, röd Balkskruv för stål mot lättbalk, vit Balkskruv för stål mot lättbalk, svart Balkskruv för stål mot lättbalk, röd Balkskruv för stål mot lättbalk, vit Balkskruv för stål mot lättbalk, Efz Magnethylsa Dimension (DxL) 4,8x25 mm 4,8x25 mm 4,8x25 mm 5,5x25 mm 5,5x25 mm 5,5x25 mm 5,5x38 mm 8x45 mm Förpackn 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt SB 1 st Max tbalk 4 mm 4 mm 4 mm 10 mm 10 mm 10 mm 5 mm

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 85

22

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Gängpressande skruv/Ankarskruv

Gängpressande skruv, rostfri A2
Beskrivning: Avsedd för montage av tak- och väggbeklädnad mot trä- eller stålregel. Skruven har en fin gänga med spånbrytande spår. Tillverkad i rostfritt stål SS2333, A2-kvalitet. Sexkantshuvud 8 mm. Skruven har en tätningsbricka av rostfritt stål A2-kvalitet med påvulkat EPDM-gummi för vattentät infästning. Förborrning: Ståltjocklek ” ” ” 2-3 mm 4-5 mm 5-6 mm >6 mm Borrdiameter ” ” ” 5,3 mm 5,5 mm 5,7 mm 5,8 mm

Beställningsuppgifter
Art Nr 225363 830082 Benämning Gängpressad träskruv A2, mot trä eller stålregel Magnethylsa Dim (DxL) 6,3x19 mm 8x45 mm Förpackning 100 st/pkt SB 1 st

Ankarskruv Efz
Beskrivning: Avsedd för montage av byggbeslag mot trästommar. Skruven har en fiberskärande borrspets som motverkar sprickbildning i materialet. Typgodkänd. Tillverkad i härdat stål med Torx spår T20. Elförzinkad 5 my. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Ej utsatta miljöer. Bits ingår ej. Observera! Monteras vinkelrät mot beslaget.

Beställningsuppgifter
Art Nr 227084* 227085 Benämning Ankarskruv Efz Ankarskruv Efz (storpack) Dimension (DxL) 4,8x40 mm 4,8x40 mm Förpackning 250 st/pkt 1500 st/hink

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 85

Ankarskruv, för utomhusbruk
Beskrivning: Avsedd för montage av byggbeslag mot trästommar. Skruven har en fiberskärande borrspets som motverkar sprickbildning i materialet. Typgodkänd. Tillverkad i härdat stål med Torx T20. Ytbehandlad med Dacromet för ett bättre korrosionsskydd. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Bits ingår ej. Observera! Monteras vinkelrät mot beslaget.

Beställningsuppgifter
Art Nr 227086* 227087 Benämning Ankarskruv Dacromet Ankarskruv Dacromet (storpack) Dimension 4,8x40 4,8x40 Förpackning 250 st/pkt 1500 st/hink

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 85

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

23

Vattbrädesskruv/Vingborrskruv/Elementskruv

Vattbrädesskruv, rostfri A2
Beskrivning: Avsedd för montage av vattbrädor mot vindskiva eller vindskiveplåt mot trä eller plåt. Borrar, gängar och skruvar i ett moment. Tillverkad av rostfritt stål med reducerad borrspets, lågkullrig skalle med spår för Torx. Rostfri tätningsbricka med påvulkat EPDM-gummi för vattentät infästning.

Beställningsuppgifter
Art Nr 226184* 226185* 226186* Benämning Vattbrädesskruv svart med bricka Vattbrädesskruv röd med bricka Vattbrädesskruv vit med bricka Dimension (DxL) 4,2x25 mm 4,2x25 mm 4,2x25 mm Bits T20 T20 T20 Förpackning 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 85

Vingborrskruv
Beskrivning: Avsedd för montage av trä, spån och plyfa mot stål och med borrkapacitet upp till 4,5 mm. Borrar, skruvar och gängar i ett moment. Vingarna fräser upp ett större hål i trä för att undvika sprickbildning vid rörelser som uppstår vid temperaturskillnader. Vingarna går av då spetsen passerar genom stålregeln. Rillorna under skallen försänker skruven i materialet. Tillverkad av härdat stål med borrspets och krysspår Ph2. Elförzinkad 20 my och ytbehandlad med Zytec för extra korrossionsskydd. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 2000-4000 varv/min.

Beställningsuppgifter
Art Nr 225380 225381 Benämning Vingborrskruv trä mot lättbalk Vingborrskruv trä mot lättbalk Dimension (DxL) 4,8x38 mm 4,8x50 mm Bits PH2 PH2 Förpackning 200 st/pkt 200 st/pkt

Elementskruv
Beskrivning: Avsedd för montage av sandwichelement mot stålbalk och med borrkapacitet upp till 12,5 mm. Borrar, skruvar och gängar i ett moment. Den grova gängan vid skallen lyfter den yttre plåten - inga gropar. Tätningsbrickan ger bättre lastfördelning och det extra tjocka gummit gör att trycket fördelas bättre. Tillverkad av härdat stål med borrspets, sexkantskalle 8 mm. Ytbehandlad med Zytec, 20 my, för extra korrosionsskydd med en tätningsbricka med påvulkat EPDM-gummi för vattentät infästning.

Beställningsuppgifter
Art Nr 225393 225394 830082 Benämning Elementskruv mot grov balk Elementskruv mot grov balk M agnethy l sa Dimension (DxL) 5,5(6,3)x155 mm 5,5(6,3)x190 mm 8x 45 mm Förpackning 25 st/pkt 50 st/pkt SB 1 st

24

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Borrande balkskruv/Fönsterbleckskruv/Rännkroksskruv

Borrande balkskruv
Beskrivning: Avsedd för montage av tak- och väggbeklädnad mot stommar av grov stålbalk. Skruvarna är självborrande vilket ger ett snabbt och säkert montage i ett steg. Tillverkad av härdat stål med borrspets, sexkantskalle 8 mm och 10 mm. Ytbehandling ”Zytec” extra korrosionsskydd. Tätningsbricka med påvulkat EPDM-gummi för vattentät infästning. Montering: Sker bäst med skruvdragare med djupanslag. Rekommenderat varvtal: 1600 varv/min.

Beställningsuppgifter
Art Nr 225390 225391 225392 830082 Benämning Borrande balkskruv Borrande balkskruv Borrande balkskruv Magnethylsa Dimension (DxL) 5,5x32 mm 5,5x38 mm 6,3x38 mm 8x45 mm Stl 8 mm 8 mm 10 mm Förpackning 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt SB 1 st Plåt max t 12,5 mm 12,5 mm 14 mm

Fönsterbleckskruv, svart och vit, syrafast A4
Beskrivning: Avsedd för montage av fönsterbleck mot trä. Fiberbrytande spår i spetsen för att undvika sprickbildning. Tillverkad av syrafast stål SS2343 . Lågkullrig skalle med spår för fyrkantsbits nr 1.

Beställningsuppgifter
Art Nr 25482 25483 Benämning Fönsterbleckskruv svart A4, RAL 9011 Fönsterbleckskruv vit A4, RAL 9010 Dim (DxL) 3,5x25 mm 3,5x25 mm Bits I nr 1 I nr 1 Förpackn 200 st/pkt 200 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 85

Rännkroksskruv, svart och vit, i kolstål och rostfri A2
Beskrivning: Avsedd för montage av rännkrokar i tak- eller fotbrädor av trä. Skruven är försedd med vass spets samt cutspår för snabb och säker infästning. Tillverkad i rostfritt stål SS2333 av A2 kvalitet och kolstål. Lågkullrig skalle med Torx T20.

Beställningsuppgifter
Art Nr 26182 26183 26192 26193 Benämning Rännkroksskruv rostfri svart RAL 9011 Rännkroksskruv rostfri vit RAL 9010 Rännkroksskruv lack svart RAL 9011 Rännkroksskruv lack vit RAL 9010 Dimension (DxL) 4,8x35 mm 4,8x35 mm 4,8x35 mm 4,8x35 mm Bits T20 T20 T20 T20 Förpackning 200 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 85

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

25

Träskruv

Dynaplus träskruv TFT, C4
Beskrivning: Dynaplus träskruv TFT för utvändigt/invändigt montage. Dynaplus träskruv är en patenterad träskruv som med sin unika gänga motverkar sprickbildning samt ger ett lägre iskruvningsmoment. Spåndrivande gänga och sylvass spets för snabb start är lika med mer skruv per batteriladdning. Tillverkad i härdat stål med ytbehandling av AR-coating. Korrosivitetsklass C4. Testad och godkänd av Sitac. Bits medföljer.

Beställningsuppgifter
Art Nr 227611 227612* 227613 227614* 227615 227616* 227619 227620 227621* 227622* 227623 227624* 227626* 227627* 227629 Benämning Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dimension (DxL) 3,5x16 mm 3,5x20 mm 3,5x25 mm 3,5x30 mm 3,5x35 mm 3,5x40 mm 4,0x16 mm 4,0x20 mm 4,0x25 mm 4,0x30 mm 4,0x35 mm 4,0x40 mm 4,0x50 mm 4,0x60 mm 4,5x20 mm 4,5x25 mm 4,5x30 mm 4,5x35 mm 4,5x40 mm 4,5x50 mm 4,5x60 mm 4,5x70 mm 4,5x80 mm 5,0x30 mm 5,0x35 mm 5,0x40 mm 5,0x50 mm 5,0x60 mm 5,0x70 mm 5,0x80 mm 5,0x90 mm 5,0x100 mm 5,0x120 mm 6,0x40 mm 6,0x50 mm 6,0x60 mm 6,0x70 mm 6,0x80 mm 6,0x90 mm 6,0x100 mm 6,0x120 mm 6,0x130 mm Bits T15 T15 T15 T15 T15 T15 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T25 T25 T25 T25 T25 T25 T25 T25 T25 T25 T25 T25 T25 T25 T25 T25 T25 T25 T25 T30 T30 T30 T30 T30 T30 T30 T30 T30 Förpackning 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt

Kvalitetssäkringar

227630 227631 227632 227633* 227635 227636* 227637 227638 227641

Sortimentslådor

227642 227643* 227645* 227646* 227647* 227648* 227649 227650* 227664 227651 227652 227653* 227654 227655* 227656 227657* 227659* 227660

*Finns även i SB-pack. Se sidan 86

Fortsätter på nästa sida

26

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Träskruv

Dynaplus träskruv TFT, C4
Beskrivning: Dynaplus träskruv TFT för utvändigt montage. Dynaplus träskruv är en patenterad träskruv som med sin unika gänga motverkar sprickbildning samt ger ett lägre iskruvningsmoment. Spåndrivandegänga och sylvass spets för snabb start är lika med mer skruv per batteriladdning. Tillverkad i härdat stål med ytbehandling av AR-coating. Korrosivitetsklass C4. Testad och godkänd av Sitac.

Beställningsuppgifter
Art Nr 227661 227662 227663 Benämning Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dimension (DxL) 6,0x140 mm 6,0x150 mm 6,0x160 mm Bits T30 T30 T30 Förpackning 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt

227905 227906 227907 227908 227909 227910 227911 227912 227913

Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig

8,0x 90 mm 8,0x100 mm 8,0x120 mm 8,0x150 mm 8,0x180 mm 8,0x200 mm 8,0x220 mm 8,0x240 mm 8,0x280 mm

T40 T40 T40 T40 T40 T40 T40 T40 T40

50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt

Träskruv Dynaplus TFT, C4 (STORPACK I HINK)
inkl 5 bits

Kvalitetssäkringar

Beställningsuppgifter
Art Nr 227838 227847 227848 227849 227850 227855 227856 227857 227859 227863 Benämning Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dynaplus TFT, ut-/invändig Dimension (DxL) 4,5x80 mm 5,0x70 mm 5,0x80 mm 5,0x90 mm 5,0x100 mm 6,0x80 mm 6,0x90 mm 6,0x100 mm 6,0x120 mm 6,0x160 mm Bits T25 T25 T25 T25 T25 T30 T30 T30 T30 T30 Förpackning 2000 st/hink 2000 st/hink 2000 st/hink 1500 st/hink 1200 st/hink

Sortimentslådor
1200 st/hink 1200 st/hink 1100 st/hink 750 st/hink 750 st/hink

Storpack

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

27

Träskruv

Dynaplus träskruv TKT, C4
Beskrivning: Dynaplus träskruv TKT för invändigt/utvändigt montage. Dynaplus träskruv är en patenterad träskruv som med sin unika gänga motverkar sprickbildning samt ger ett lägre iskruvningsmoment. Sylvass spets för snabb start är lika med mer skruv per batteriladdning. Tillverkad i härdat stål. Korrosivitetsklass C4. Testad och godkänd av Sitac. Bits medföljer.

Beställningsuppgifter
Art Nr 227707 Benämning Dynaplus TKT, ut-/invändig Dimension (DxL) 3,0x16 mm Bits T10 Förpackning 200 st/pkt

227715 227716 227717 227718

Dynaplus TKT, ut-/invändig Dynaplus TKT, ut-/invändig Dynaplus TKT, ut-/invändig Dynaplus TKT, ut-/invändig

3,5x20 mm 3,5x25 mm 3,5x30 mm 3,5x40 mm

T15 T15 T15 T15

200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt

227721 227722 227723 227724 227725 227727 227734 227735

Dynaplus TKT, ut-/invändig Dynaplus TKT, ut-/invändig Dynaplus TKT, ut-/invändig Dynaplus TKT, ut-/invändig Dynaplus TKT, ut-/invändig Dynaplus TKT, ut-/invändig Dynaplus TKT, ut-/invändig Dynaplus TKT, ut-/invändig Dynaplus TKT, ut-/invändig Dynaplus TKT, ut-/invändig Dynaplus TKT, ut-/invändig

4,0x20 mm 4,0x25 mm 4,0x30 mm 4,0x35 mm 4,0x40 mm 4,0x50 mm 4,5x25 mm 4,5x30 mm 4,5x40 mm 4,5x50 mm 4,5x60 mm

T20 T20 T20 T20 T20 T20 T25 T25 T25 T25 T25

200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt

Kvalitetssäkringar

227737 227739 227741

227744 227745 227747 227749 227750

Dynaplus TKT, ut-/invändig Dynaplus TKT, ut-/invändig Dynaplus TKT, ut-/invändig Dynaplus TKT, ut-/invändig Dynaplus TKT, ut-/invändig

5,0x25 mm 5,0x30 mm 5,0x40 mm 5,0x50 mm 5,0x60 mm

T25 T25 T25 T25 T25

200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt

227753 227754 227755 227756 227757 227759

Dynaplus TKT, ut-/invändig Dynaplus TKT, ut-/invändig Dynaplus TKT, ut-/invändig Dynaplus TKT, ut-/invändig Dynaplus TKT, ut-/invändig Dynaplus TKT, ut-/invändig

6,0x40 mm 6,0x50 mm 6,0x60 mm 6,0x70 mm 6,0x80 mm 6,0x100 mm

T30 T30 T30 T30 T30 T30

100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt

28

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Träskruv

Dynaplus träskruv TFT, Efz
Beskrivning: Träskruv TFT för invändigt bruk. En patenterad träskruv som med sin unika gänga motverkar sprickbildning samt ger ett lägre iskruvningsmoment.Tillverkad i härdat stål med Torxspår. Elförzinkad 5 my. Bits medföljer.

Beställningsuppgifter
Art Nr 229408 229409 229410 229411 229414 229415 229416 229417 229418 229419 229420 229424 229426 229426 229427 229428 229429 229431 229433 229434 229438 229439 229440 229441 229442 229444 229446 229447 229452 229453 229454 229455 229456 229458* 229460* 229461* 229462* 229463 229464* 229467 229468* 229469* 229470 229471* 229472 229473* 229474* 229475 229476 229477 229478 Benämning Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dynaplus träskruv TFT, Efz Dimension (DxL) 3,0x16 mm 3,0x20 mm 3,0x25 mm 3,0x30 mm 3,5x16 mm 3,5x20 mm 3,5x25 mm 3,5x30 mm 3,5x35 mm 3,5x40 mm 3,5x50 mm 4,0x16 mm 4,0x20 mm 4,0x25 mm 4,0x30 mm 4,0x35 mm 4,0x40 mm 4,0x50 mm 4,0x60 mm 4,0x70 mm 4,5x20 mm 4,5x25 mm 4,5x30 mm 4,5x35 mm 4,5x40 mm 4,5x50 mm 4,5x60 mm 4,5x70 mm 5,0x20 mm 0,0x25 mm 5,0x30 mm 5,0x35 mm 5,0x40 mm 5,0x50 mm 5,0x60 mm 5,0x70 mm 5,0x80 mm 5,0x90 mm 5,0x100 mm 6,0x40 mm 6,0x50 mm 6,0x60 mm 6,0x70 mm 6,0x80 mm 6,0x90 mm 6,0x100 mm 6,0x120 mm 6,0x130 mm 6,0x150 mm 6,0x140 mm 6,0x160 mm Bits T10 T10 T10 T10 T15 T15 T15 T15 T15 T15 T15 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T20 T25 T25 T25 T25 T25 T25 T25 T20 T20 T25 T25 T25 T25 T25 T25 T25 T25 T25 T30 T30 T30 T30 T30 T30 T30 T30 T30 T30 T30 T30 Förpackning 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt

Kvalitetssäkringar

Sortimentslådor

*Finns även i SB-pack. Se sidan 85 och 86.

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

29

Träskruv

Dynaplus träskruv TKT, Efz
Beskrivning: Dynaplus TKT är en träskruv med kullrig skalle för inomhusbruk. Tillverkad i härdat stål med Torxspår, elförzinkad 5 my. Skruvens patenterade slitsade gänga och sylvassa spets gör att skruven med en gång drar sig ner i materialet. Slitsen förhindrar sprickbildning. Bits medföljer.

Beställningsuppgifter
Art Nr 227914* 227915* 227916* 227917* 227920 227921 227922* 227923 227924 227925* 227926* 227927* 227928 227929 227930 Benämning Dynaplus träskruv TKT, Efz Dynaplus träskruv TKT, Efz Dynaplus träskruv TKT, Efz Dynaplus träskruv TKT, Efz Dynaplus träskruv TKT, Efz Dynaplus träskruv TKT, Efz Dynaplus träskruv TKT, Efz Dynaplus träskruv TKT, Efz Dynaplus träskruv TKT, Efz Dynaplus träskruv TKT, Efz Dynaplus träskruv TKT, Efz Dynaplus träskruv TKT, Efz Dynaplus träskruv TKT, Efz Dynaplus träskruv TKT, Efz Dynaplus träskruv TKT, Efz Dynaplus träskruv TKT, Efz Dynaplus träskruv TKT, Efz Dynaplus träskruv TKT, Efz Dynaplus träskruv TKT, Efz Dynaplus träskruv TKT, Efz Dynaplus träskruv TKT, Efz Dynaplus träskruv TKT, Efz Dynaplus träskruv TKT, Efz Dynaplus träskruv TKT, Efz Dimension (DxL) 3,0x12 mm 3,0x16 mm 3,0x20 mm 3,0x25 mm 3,5x20 mm 3,5x25 mm 3,5x30 mm 4,0x20 mm 4,0x25 mm 4,0x30 mm 4,0x40 mm 4,0x50 mm 4,5x25 mm 4,5x30 mm 4,5x40 mm 5,0x40 mm 5,0x50 mm 5,0x60 mm 5,0x70 mm 6,0x50 mm 6,0x60 mm 6,0x70 mm 6,0x80 mm 6,0x100 mm Bits T15 T15 T15 T15 T15 T15 T15 T20 T20 T20 T20 T20 T25 T25 T25 T25 T25 T25 T25 T30 T30 T30 T30 T30 Förpackning 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt

Kvalitetssäkringar
227933 227934 227942 227943 227937* 227944* 227945* 227946* 227941

Finns även i SB-pack. Se sidan 86.

30

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Träskruv

Träskruv TFX, Efz (utgående)
Beskrivning: Försänkt träskruv TFX. Glidmedelsbehandlad för snabbare iskruvning. Tillverkad av härdat stål med Pz spår. Elförzinkad 5 my. Bits medföljer.

Beställningsuppgifter
Art Nr 29202* 29203* 29208* 29209* 29210* 29211* 29214* 29215* 29216* 29217* 29218* 29219* 29220 29224 29225* 29226* 29227* 29228* 29229* 29231* 29233 29234 29238 29239 29240 29241 29242* 29244* 29246* 29247 29253* 29254* 29255 29256* 29258* 29260* 29261* 29262* 29263* 29264* 29280 29281 29282 29283 Benämning Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Dimension (DxL) 2,5x12 mm 2,5x16 mm 3,0x16 mm 3,0x20 mm 3,0x25 mm 3,0x30 mm 3,5x16 mm 3,5x20 mm 3,5x25 mm 3,5x30 mm 3,5x35 mm 3,5x40 mm 3,5x50 mm 4,0x16 mm 4,0x20 mm 4,0x25 mm 4,0x30 mm 4,0x35 mm 4,0x40 mm 4,0x50 mm 4,0x60 mm 4,0x70 mm 4,5x20 mm 4,5x25 mm 4,5x30 mm 4,5x35 mm 4,5x40 mm 4,5x50 mm 4,5x60 mm 4,5x70 mm 5,0x25 mm 5,0x30 mm 5,0x35 mm 5,0x40 mm 5,0x50 mm 5,0x60 mm 5,0x70 mm 5,0x80 mm 5,0x90 mm 5,0x100 mm 5,5x25 mm 5,5x30 mm 5,5x35 mm 5,5x40 mm Bits PZ1 PZ1 PZ1 PZ1 PZ1 PZ1 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3 Förpackning 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt

*Finns även i SB-pack. Se sidan 87 och 88.

Fortsätter på nästa sida

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

31

Träskruv

Träskruv TFX, Efz (utgående)
Beskrivning: Försänkt träskruv TFX. Glidmedelsbehandlad för snabbare iskruvning. Tillverkad av härdat stål med Pz spår. Elförzinkad 5 my. Bits medföljer.

Beställningsuppgifter
Art Nr 29284 29285 29286 29287 29288 29267* 29269* 29270* 29271* 29268* 29272 29273* 29274* 29275* 29276* 29277 29278 29279 29289 Benämning Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Skruv TFX, Efz Dimension (DxL) 5,5x45 mm 5,5x50 mm 5,5x60 mm 5,5x70 mm 5,5x80 mm 6,0x40 mm 6,0x60 mm 6,0x70 mm 6,0x80 mm 6,0x50 mm 6,0x90 mm 6,0x100 mm 6,0x120 mm 6,0x130 mm 6,0x150 mm 6,0x140 mm 6,0x160 mm 6,0x180 mm 6,0x200 mm Bits PZ3 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3 Förpackning 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt

*Finns även i SB-pack. Se sidan 87 och 88.

Träskruv TKX, Efz (utgående)
Beskrivning: Träskruv TKX med kullrig skalle. Glidmedelsbehandlad för snabbare iskruvning. Tillverkad av härdat stål med Pz spår. Elförzinkad 5 my.

Beställningsuppgifter
Art Nr 29304 29305 29306 29307 29308 29310* 29311* 29312* 29313* 29314* 29315 29318 29319* 29320* 29321* 29322 29323* 29324 Benämning Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Dimension (DxL) 3,0x12 mm 3,0x16 mm 3,0x20 mm 3,0x25 mm 3,0x30 mm 3,5x16 mm 3,5x20 mm 3,5x25 mm 3,5x30 mm 3,5x35 mm 3,5x40 mm 4,0x16 mm 4,0x20 mm 4,0x25 mm 4,0x30 mm 4,0x35 mm 4,0x40 mm 4,0x50 mm Bits PZ1 PZ1 PZ1 PZ1 PZ1 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 Förpackning 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt

*Finns även i SB-pack. Se sidan 88.

Fortsätter på nästa sida

32

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Träskruv/VVS-skruv

Träskruv TKX, Efz (utgående)
Beskrivning: Universal träskruv TKX med kullrig skalle. Glidmedelsbehandlad för snabbare iskruvning. Tillverkad av härdat stål med Pz spår. Elförzinkad 5 my. Bits medföljer.

Beställningsuppgifter
Art Nr 29328* 29329* 29330* 29331 29332* 29334* 29339* 29340* 29341 29342* 29344* 29345* 29362* 29365* 29369* 29367* 29368* Benämning Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Skruv TKX, Efz Dimension (DxL) 4,5x20 mm 4,5x25 mm 4,5x30 mm 4,5x35 mm 4,5x40 mm 4,5x50 mm 5,0x25 mm 5,0x30 mm 5,0x35 mm 5,0x40 mm 5,0x50 mm 5,0x60 mm 6,0x40 mm 6,0x50 mm 6,0x60 mm 6,0x70 mm 6,0x80 mm Bits PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3 Förpackning 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt

*Finns även i SB-pack. Se sidan 88

Träskruv VVS, rostfri A2
Beskrivning: Träskruv, kullerförsänkt. TKFX A2 (VVS-Skruv) är en polerad rostfri kullerförsänkt träskruv.

Beställningsuppgifter
Art Nr 228203 228204 228205* 228206* 228207 228208 228209 228210* 228211* 228212 228214 228215 228216* 228217* 228218* 228219 228220* 228221* 228222* 228223* 228224 228225* 228226* 228227* Benämning VVS skruv A2 TKFX VVS skruv A2 TKFX VVS skruv A2 TKFX VVS skruv A2 TKFX VVS skruv A2 TKFX VVS skruv A2 TKFX VVS skruv A2 TKFX VVS skruv A2 TKFX VVS skruv A2 TKFX VVS skruv A2 TKFX VVS skruv A2 TKFX VVS skruv A2 TKFX VVS skruv A2 TKFX VVS skruv A2 TKFX VVS skruv A2 TKFX VVS skruv A2 TKFX VVS skruv A2 TKFX VVS skruv A2 TKFX VVS skruv A2 TKFX VVS skruv A2 TKFX VVS skruv A2 TKFX VVS skruv A2 TKFX VVS skruv A2 TKFX VVS skruv A2 TKFX Dimension (DxL) 3,0x25 mm 3,0x30 mm 3,5x20 mm 3,5x25 mm 3,5x30 mm 3,5x40 mm 4,0x20 mm 4,0x25 mm 4,0x30 mm 4,0x40 mm 4,0x60 mm 5,0x25 mm 5,0x30 mm 5,0x40 mm 5,0x50 mm 5,5x30 mm 5,5x40 mm 5,5x50 mm 5,5x60 mm 5,5x75 mm 5,5x100 mm 6,0x60 mm 6,0x75 mm 6,0x100 mm Bits PZ1 PZ1 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3 PZ3 Förpackning 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt

*Finns även i SB-pack. Se sidan 90.

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

33

Fransk träskruv

Fransk träskruv T6S, Vfz
Beskrivning: Fransk träskruv T6S. Varmförzinkad. Kvalitet 4.6 DIN 571.

Beställningsuppgifter
Art Nr 228301* 228302* 228303* 228304* 228305* 228306* 228307* 228308* 228309 228310* 228311* 228312* 228313* 228314* 228315* 228316* 228317* 228318* 228319 228320* 228321* 228322* 228323* 228324* 228325* 228326* 228327* 228328* 228329 228330 228331 228332 228333 228334 228335 228336 228337 228338 228339 228340 228341 228343 228344 228345 Benämning Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Fransk träskruv T6S Vfz Dimension (DxL) 6x25 mm 6x30 mm 6x40 mm 6x50 mm 6x65 mm 6x75 mm 6x90 mm 6x100 mm 8x25 mm 8x30 mm 8x40 mm 8x50 mm 8x65 mm 8x75 mm 8x90 mm 8x100 mm 8x120 mm 8x140 mm 10x30 mm 10x40 mm 10x50 mm 10x65 mm 10x75 mm 10x90 mm 10x100 mm 10x120 mm 10x140 mm 10x160 mm 10x180 mm 10x200 mm 12x40 mm 12x50 mm 12x65 mm 12x75 mm 12x90 mm 12x100 mm 12x120 mm 12x140 mm 12x160 mm 12x180 mm 12x200 mm 12x240 mm 16x75 mm 16x100 mm Hylsa 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 24 24 Förpackning 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 15 st/pkt 15 st/pkt 15 st/pkt 10 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 15 st/pkt 15 st/pkt 15 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt 1 st/st 1 st/st 15 st/pkt 10 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 89 och 90

34

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Fransk träskruv/Träskruv T-seXa

Fransk träskruv, rostfri A2
Beskrivning: Fransk träskruv T6S. Kvalitet rostfri A2, DIN 571.

Beställningsuppgifter
Art Nr 228358 228359 228360 228361 228362 228363 228364 228365 228366 228367 228368 228369 Benämning Fransk Skr T6S A2 Fransk Skr T6S A2 Fransk Skr T6S A2 Fransk Skr T6S A2 Fransk Skr T6S A2 Fransk Skr T6S A2 Fransk Skr T6S A2 Fransk Skr T6S A2 Fransk Skr T6S A2 Fransk Skr T6S A2 Fransk Skr T6S A2 Fransk Skr T6S A2 Dimension (DxL) 8x40 mm 8x50 mm 8x65 mm 8x75 mm 8x90 mm 8x120 mm 10x40 mm 10x70 mm 10x65 mm 10x75 mm 10x90 mm 10x120 mm Hylsa 13 13 13 13 13 13 17 17 17 17 17 17 Förpackning 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt

Träskruv T-seXa, för utomhusbruk
Beskrivning: Träskruv med 6-kantskalle, torxspår och fläns. Spåndrivande gängor och skärande borrspets förhindrar sprickbildning i ändträ och hårt virke. Dacrometbeläggning för utomhusbruk. Stålkvalitet 8.8

Beställningsuppgifter
Art Nr 290000 290001 290002 290003 290004 290005 290006 290007 290008 290009 290010 290011 290012 290013 290014 290015 290016 290017 290018 290019 290020 290021 290022 290023 Benämning Träskruv T-seXa Dacromet Träskruv T-seXa Dacromet Träskruv T-seXa Dacromet Träskruv T-seXa Dacromet Träskruv T-seXa Dacromet Träskruv T-seXa Dacromet Träskruv T-seXa Dacromet Träskruv T-seXa Dacromet Träskruv T-seXa Dacromet Träskruv T-seXa Dacromet Träskruv T-seXa Dacromet Träskruv T-seXa Dacromet Träskruv T-seXa Dacromet Träskruv T-seXa Dacromet Träskruv T-seXa Dacromet Träskruv T-seXa Dacromet Träskruv T-seXa Dacromet Träskruv T-seXa Dacromet Träskruv T-seXa Dacromet Träskruv T-seXa Dacromet Träskruv T-seXa Dacromet Träskruv T-seXa Dacromet Träskruv T-seXa Dacromet Träskruv T-seXa Dacromet Dimension (DxL) 6x40 mm 6x50 mm 6x65 mm 6x75 mm 6x100 mm 8x40 mm 8x50 mm 8x65 mm 8x75 mm 8x90 mm 8x100 mm 8x120 mm 8x140 mm 10x40 mm 10x50 mm 10x65 mm 10x75 mm 10x90 mm 10x100 mm 10x120 mm 10x140 mm 10x160 mm 10x180 mm 10x200 mm Hylsa 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Bits T20 T20 T20 T20 T20 T25 T25 T25 T25 T25 T25 T25 T25 T30 T30 T30 T30 T30 T30 T30 T30 T30 T30 T30 Förpackning 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 15 st/pkt 15 st/pkt 15 st/pkt 10 st/pkt

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

35

Vagnsbult

Vagnsbult MVBF, Efz
Beskrivning: Vagnsbult MVBF. Elförzinkad. Kvalitet 4.6, DIN 603/ISO 8677.

Beställningsuppgifter
Art Nr 229000* 229002* 229004* 229005* 229006* 229007* 229009 229010* 229011 229012* 229014* 229015* 229016* 229017* 229018* 229020 229021* 229022* 229023 229025 229026 229030* 229031* 229032* 229033* 229035 229036* 229037* 229038 229039* 229040 229041 229042 229050 229052 229053 229054 229056 229058 229059 229060 229062 229063 229064 229065 229066 229070 229071 229072 229073 229074 Benämning Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Vagnsbult MVBF Efz Dimension (DxL) 6x20 mm 6x30 mm 6x40 mm 6x50 mm 6x60 mm 6x70 mm 6x80 mm 6x90 mm 6x100 mm 6x120 mm 8x30 mm 8x40 mm 8x50 mm 8x60 mm 8x70 mm 8x80 mm 8x90 mm 8x100 mm 8x120 mm 8x140 mm 8x150 mm 10x40 mm 10x50 mm 10x60 mm 10x70 mm 10x80 mm 10x90 mm 10x100 mm 10x120 mm 10x140 mm 10x150 mm 10x160 mm 10x180 mm 12x40 mm 12x50 mm 12x60 mm 12x70 mm 12x80 mm 12x100 mm 12x120 mm 12x140 mm 12x160 mm 12x180 mm 12x200 mm 12x220 mm 12x240 mm 16x50 mm 16x75 mm 16x100 mm 16x120 mm 16x150 mm Förpackning 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt 5 st/pkt 5 st/pkt 5 st/pkt 5 st/pkt 1 st 1 st 10 st/pkt 10 st/pkt 5 st/pkt 5 st/pkt 1 st

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 92

36

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Vagnsbult

Vagnsbult MVBF, Vfz
Beskrivning: Vagnsbult MVBF. Varmförzinkad. DIN603/ISO 8677. Kvalitet 4.6.

Beställningsuppgifter
Art Nr 229300 229301 229302 229303 229304 229305 229306 229307 229308 229309 229310 229311 229312 229313 229314 229315 229316 229317 229318 229319 229320 229321 229322 229323 Benämning Vagnsbult MVBF Vfz Vagnsbult MVBF Vfz Vagnsbult MVBF Vfz Vagnsbult MVBF Vfz Vagnsbult MVBF Vfz Vagnsbult MVBF Vfz Vagnsbult MVBF Vfz Vagnsbult MVBF Vfz Vagnsbult MVBF Vfz Vagnsbult MVBF Vfz Vagnsbult MVBF Vfz Vagnsbult MVBF Vfz Vagnsbult MVBF Vfz Vagnsbult MVBF Vfz Vagnsbult MVBF Vfz Vagnsbult MVBF Vfz Vagnsbult MVBF Vfz Vagnsbult MVBF Vfz Vagnsbult MVBF Vfz Vagnsbult MVBF Vfz Vagnsbult MVBF Vfz Vagnsbult MVBF Vfz Vagnsbult MVBF Vfz Vagnsbult MVBF Vfz Dimension (DxL) 8x40 mm 8x50 mm 8x60 mm 8x70 mm 8x80 mm 8x90 mm 8x100 mm 8x120 mm 8x140 mm 10x50 mm 10x60 mm 10x70 mm 10x80 mm 10x90 mm 10x100 mm 10x120 mm 10x140 mm 10x160 mm 10x180 mm 12x80 mm 12x100 mm 12x120 mm 12x140 mm 12x180 mm Förpackning 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt 5 st/pkt 5 st/pkt

Vagnsbult MVBF, rostfri A2
Beskrivning: Vagnsbult MVBF. Kvalitet rostfri A2, DIN 603/ISO 8677.

Beställningsuppgifter
Art Nr 229084 229085 229086 229088 229089 229090 Benämning Vagnsbult MVBF A2 Vagnsbult MVBF A2 Vagnsbult MVBF A2 Vagnsbult MVBF A2 Vagnsbult MVBF A2 Vagnsbult MVBF A2 Dimension (DxL) 8x70 mm 8x100 mm 8x120 mm 10x60 mm 10x100 mm 10x120 mm Förpackning 50 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 10 st/pkt

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

37

Sexkantskruv

Sexkantskruv M6S 8.8, Vfz
Beskrivning: Sexkantskruv M6S. Varmförzinkad. Kvalitet 8.8, DIN 931/ISO 4014 (delgängad). DIN 933/ISO 4017 (helgängad)..

Beställningsuppgifter
Art Nr 228703 228704 228705 228706 228707 228710 228708 228711 228757 228712 228714 228758 228759 228716 228717 228718 228720 228721 228722 228760 228723 228724 228725 228726 228727 228728 228730 228732 228733 228734 228738 228740 228742 228744 228746 228748 228752 228754 228756 Benämning Bult M6S-H 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S-H 8.8 Vfz Bult M6S-H 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S-H 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Bult M6S 8.8 Vfz Dimension(DxL) M8x25 mm M8x40 mm M8x50 mm M8x60 mm M8x70 mm M8x100 mm M8x120 mm M10x30 mm M10x40 mm M10x50 mm M10x70 mm M10x80 mm M10x90 mm M10x100 mm M10x120 mm M10x140 mm M10x160 mm M10x180 mm M10x200 mm M12x40 mm M12x50 mm M12x60 mm M12x70 mm M12x80 mm M12x100 mm M12x120 mm M12x140 mm M12x160 mm M12x180 mm M12x200 mm M16x70 mm M16x100 mm M16x120 mm M16x140 mm M16x160 mm M16x200 mm M20x100 mm M20x150 mm M20x200 mm Del- / helgäng Helgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Helgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Hylsa 13 13 13 13 13 13 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 24 24 24 24 24 24 30 30 30 Förpackn 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt 1 st 1 st 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt 1 st 1 st 10 st/pkt 10 st/pkt 5 st/pkt 5 st/pkt 1 st 1 st 5 st/pkt 1 st 1 st

38

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Sexkantskruv

Sexkantskruv M6S 8.8, Efz
Beskrivning: Sexkantskruv M6S. Elförzinkad. Kvalitet 8.8, DIN 931/ISO 4014 (delgängad). DIN 933/ISO 4017 (helgängad)..

Beställningsuppgifter
Art Nr 228807 228809 228810 228812 228814 228815 228816 228817 228818 228819 228820* 228821* 228822* 228824* 228825* 228826* 228827* 228829 228833 228834 228835 228836* 228837* 228839* 228841* 228842* 228844 228846* 228847 228848* 228849 228850* 228852 228854 228856 228857* 228858* 228860* 228862* 228863* 228865 228867* 228868 228869* 228871* 228873 228875* Benämning Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Dimension (DxL) M5x10 mm M5x16 mm M5x20 mm M5x30 mm M5x40 mm M5x50 mm M5x60 mm M5x70 mm M6x12 mm M6x16 mm M6x20 mm M6x25 mm M6x30 mm M6x40 mm M6x50 mm M6x60 mm M6x70 mm M6x80 mm M8x12 mm M8x16 mm M8x20 mm M8x25 mm M8x30 mm M8x40 mm M8x50 mm M8x60 mm M8x70 mm M8x80 mm M8x90 mm M8x100 mm M8x110 mm M8x120 mm M8x140 mm M10x16 mm M10x20 mm M10x25 mm M10x30 mm M10x40 mm M10x50 mm M10x60 mm M10x70 mm M10x80 mm M10x90 mm M10x100 mm M10x120 mm M10x140 mm M10x150 mm Hel-/delgäng Helgängad Helgängad Helgängad Helgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Helgängad Helgängad Helgängad Helgängad Helgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Helgängad Helgängad Helgängad Helgängad Helgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Helgängad Helgängad Helgängad Helgängad Helgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Hylsa 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Förpackn 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 93

Fortsätter på nästa sida

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

39

Sexkantskruv

Sexkantskruv M6S 8.8, Efz
Beskrivning: Sexkantskruv M6S. Elförzinkad. Kvalitet 8.8, DIN 931/ISO 4014 (delgängad). DIN 933/ISO 4017 (helgängad)..

Beställningsuppgifter
Art Nr
228878 228880 228881 228882* 228883* 228884* 228885 228887* 228888 228889* 228890* 228893* 228901 228902 228903 228904 228905 228911 228912 228915 228917 228919 228921 228923 228924 228925 228927 228929 228935 228937 228939 228941 228942 228943 228945

Benämning
Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz Bult M6S 8.8 Efz

Dimension (DxL)
M12x20 mm M12x25 mm M12x30 mm M12x40 mm M12x50 mm M12x60 mm M12x70 mm M12x80 mm M12x90 mm M12x100 mm M12x120 mm M12x150 mm M14x50 mm M14x60 mm M14x80 mm M14x100 mm M14x120 mm M16x25 mm M16x30 mm M16x40 mm M16x50 mm M16x60 mm M16x70 mm M16x80 mm M16x90 mm M16x100 mm M16x120 mm M16x140 mm M20x50 mm M20x60 mm M20x70 mm M20x80 mm M20x90 mm M20x100 mm M20x120 mm

Del-/helgäng
Helgängad Helgängad Helgängad Helgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Helgängad Helgängad Helgängad Delgängad Delgängad Helgängad Helgängad Helgängad Helgängad Helgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad Helgängad Helgängad Helgängad Delgängad Delgängad Delgängad Delgängad

Hylsa
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 21 21 21 21 21 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 30 30 30 30 30 30 30

Förpackn
50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 20 st/pkt 10 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt 5 st/pkt 5 st/pkt 5 st/pkt 5 st/pkt 5 st/pkt 5 st/pkt 5 st/pkt 5 st/pkt 1 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 93

40

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Helgängad stång

Helgängad stång 4.6, Efz (1 m)
Beskrivning: Helgängad stång. Elförzinkad. Kvalitet 4.6, DIN 976. OBS! Vit

Beställningsuppgifter
Art Nr 228501 228502 228503 228504 228505 228506 228507 228508 228509 228511 228513 228515 Benämning Helgängad stång Efz 4.6 Helgängad stång Efz 4.6 Helgängad stång Efz 4.6 Helgängad stång Efz 4.6 Helgängad stång Efz 4.6 Helgängad stång Efz 4.6 Helgängad stång Efz 4.6 Helgängad stång Efz 4.6 Helgängad stång Efz 4.6 Helgängad stång Efz 4.6 Helgängad stång Efz 4.6 Helgängad stång Efz 4.6 Dimension (DxL) M3x1000 mm M4x1000 mm M5x1000 mm M6x1000 mm M8x1000 mm M10x1000 mm M12x1000 mm M14x1000 mm M16x1000 mm M20x1000 mm M24x1000 mm M30x1000 mm Förpackning 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st

Helgängad stång 4.6, Efz (2 m)
Beskrivning: Helgängad stång. Elförzinkad. Kvalitet 4.6, DIN 976. OBS! Vit

Beställningsuppgifter
Art Nr 228541 228542 228543 228544 228546 228548 228549 Benämning Helgängad stång Efz 4.6 Helgängad stång Efz 4.6 Helgängad stång Efz 4.6 Helgängad stång Efz 4.6 Helgängad stång Efz 4.6 Helgängad stång Efz 4.6 Helgängad stång Efz 4.6 Dimension (DxL) M6x2000 mm M8x2000 mm M10x2000 mm M12x2000 mm M16x2000 mm M20x2000 mm M24x2000 mm Förpackning 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st

Helgängad stång, Vfz 4.8 (1 m)
Beskrivning: Helgängad stång. Varmförzinkad. Kvalitet 4,8, DIN 976. OBS! Blå

Beställningsuppgifter
Art Nr 228571 228572 228574 228575 228576 Benämning Helgängad stång, Vfz 4.8 Helgängad stång, Vfz 4.8 Helgängad stång, Vfz 4.8 Helgängad stång, Vfz 4.8 Helgängad stång, Vfz 4.8 Dimension (DxL) M10x1000 mm M12x1000 mm M16x1000 mm M20x1000 mm M24x1000 mm Förpackning 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

41

Helgängad stång

Helgängad stång, Vfz 8.8 (1 m och 2 m)
Beskrivning: Helgängad stång. Varmförzinkad. Kvalitet 8,8, DIN 976. OBS! Gul

Beställningsuppgifter
Art Nr 228538 228530 228531 228532 228533 228534 228535 228536 228537 Benämning Helgängad stång Vfz 8.8 Helgängad stång Vfz 8.8 Helgängad stång Vfz 8.8 Helgängad stång Vfz 8.8 Helgängad stång Vfz 8.8 Helgängad stång Vfz 8.8 Helgängad stång Vfz 8.8 Helgängad stång Vfz 8.8 Helgängad stång Vfz 8.8 Dimension (DxL) M8x1000 mm M10x1000 mm M12x1000 mm M16x1000 mm M20x1000 mm M24x1000 mm M10x2000 mm M12x2000 mm M16x2000 mm Förpackning 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st

Helgängad stång, rostfri A2 (1 m)
Beskrivning: Helgängad stång. Rostfri kvalitet A2, DIN 976. OBS! Grön

Beställningsuppgifter
Art Nr 228551 228552 228553 228554 228555 Benämning Helgängad stång A2 Helgängad stång A2 Helgängad stång A2 Helgängad stång A2 Helgängad stång A2 Dimension (DxL) M6x1000 mm M8x1000 mm M10x1000 mm M12x1000 mm M16x1000 mm Förpackning 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st

Helgängad stång, syrafast A4 (1 m)
Beskrivning: Helgängad stång. Rostfri syrafast A4, DIN 976. OBS! Röd

Beställningsuppgifter
Art Nr 228558 228559 228560 228561 228562 228563 228564 228565 228566 Benämning Helgängad stång A4 Helgängad stång A4 Helgängad stång A4 Helgängad stång A4 Helgängad stång A4 Helgängad stång A4 Helgängad stång A4 Helgängad stång A4 Helgängad stång A4 Dimension (DxL) M4x1000 mm M5x1000 mm M6x1000 mm M8x1000 mm M10x1000 mm M12x1000 mm M16x1000 mm M20x1000 mm M24x1000 mm Förpackning 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st

42

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Mutter

Mutter M6M, Efz
Beskrivning: Mutter M6M. Elförzinkad, DIN 934/ISO 8673.

Beställningsuppgifter
Art Nr 228399 228400* 228401* 228402* 228403* 228404* 228405* 228406 228407 228409 228411 228413 Benämning Mutter M6M Efz Mutter M6M Efz Mutter M6M Efz Mutter M6M Efz Mutter M6M Efz Mutter M6M Efz Mutter M6M Efz Mutter M6M Efz Mutter M6M Efz Mutter M6M Efz Mutter M6M Efz Mutter M6M Efz Dimension (D) M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30 Nyckelvidd 5 7 8 10 13 17 19 21 24 30 36 46 Förpackning 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 10 st/pkt 5 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 95

Mutter M6M, Vfz
Beskrivning: Mutter M6M. Varmförzinkad, DIN 934/ISO 8673.

Beställningsuppgifter
Art Nr 228417 228418 228419 228421 228423 228425 Benämning Mutter M6M Vfz Mutter M6M Vfz Mutter M6M Vfz Mutter M6M Vfz Mutter M6M Vfz Mutter M6M Vfz Dimension M8 M10 M12 M16 M20 M24 Nyckelvidd 13 17 19 24 30 36 Förpackning 200 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 10 st/pkt

Mutter M6M, rostfri A2
Beskrivning: Mutter M6M. Rostfri A2, DIN 934/ISO 8673.

Beställningsuppgifter
Art Nr 229211 229212 229213 229214 229260 229216 229261 229217 229218 Benämning Mutter A2 Mutter A2 Mutter A2 Mutter A2 Mutter A2 Mutter A2 Mutter A2 Mutter A2 Mutter A2 Dimension M6 M8 M10 M12 M12 M16 M16 M20 M24 Nyckelvidd 10 13 17 19 19 24 24 30 36 Förpackning 100 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 15 st/pkt 100 st/pkt 8 st/pkt 50 st/pkt 5 st/pkt 4 st/pkt

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

43

Mutter

Mutter M6M, syrafast A4
Beskrivning: Mutter M6M. DIN 934/ISO 8673.

Beställningsuppgifter
Art Nr 229219* 229220* 229221* 229222 229223 229224 229225 Benämning Mutter A4 Mutter A4 Mutter A4 Mutter A4 Mutter A4 Mutter A4 Mutter A4 Dimension M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 Nyckelvidd 10 13 17 19 24 30 36 Förpackning 100 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 15 st/pkt 8 st/pkt 4 st/pkt 4 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 95

Låsmutter, Efz
Beskrivning: Låsmutter med nylonring. Elförzinkad, DIN 985/ISO 10511.

Beställningsuppgifter
Art Nr 228440* 228441* 228442* 228443* 228444* 228446 228447 Benämning Låsmutter Efz Låsmutter Efz Låsmutter Efz Låsmutter Efz Låsmutter Efz Låsmutter Efz Låsmutter Efz Dimension M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 Nyckelvidd 8 10 13 17 19 24 30 Förpackning 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 95

Låsmutter, Vfz
Beskrivning: Låsmutter med nylonring. Varmförzinkad, DIN 6924

Beställningsuppgifter
Art Nr 228462 228463 228464 228466 Benämning Låsmutter Vfz Låsmutter Vfz Låsmutter Vfz Låsmutter Vfz Dimension M8 M10 M12 M16 Nyckelvidd 13 17 19 24 Förpackning 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt

44

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Skarvmutter/Lyftöglemutter/skruv

Skarvmutter, M6HM Efz
Beskrivning: Skarvmutter, elförzinkad.

Beställningsuppgifter
Art Nr 228448 228449 228450 228451 228452 228453 228454 Benämning Skarvmutter M6HM Efz Skarvmutter M6HM Efz Skarvmutter M6HM Efz Skarvmutter M6HM Efz Skarvmutter M6HM Efz Skarvmutter M6HM Efz Skarvmutter M6HM Efz Dimension (DxL) M6x18 mm M8x24 mm M10x30 mm M12x36 mm M16x48 mm M20x60 mm M24x72 mm Nyckelvidd 10 13 17 19 24 30 36 Förpackning 100 st/pkt 100 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 15 st/pkt 10 st/pkt 5 st/pkt

Lyftöglemutter LH, Vfz
Beskrivning: Varmförzinkad, DIN 582.

Beställningsuppgifter
Art Nr 28480 28481 28482 28483 28484 Benämning Lyftöglemutter LH Vfz Lyftöglemutter LH Vfz Lyftöglemutter LH Vfz Lyftöglemutter LH Vfz Lyftöglemutter LH Vfz Dimension (D) M8 M10 M12 M16 M20 Förpackn 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st Max belastning 14 kN (rak belastning) 23 kN (rak belastning) 34 kN (rak belastning) 70 kN (rak belastning) 120 kN (rak belastning)

Lyftögleskruv LT, Vfz
Beskrivning: Varmförzinkad, DIN 580.

Beställningsuppgifter
Art Nr 28490 28491 28492 28493 28494 Benämning Lyftögleskruv LT Vfz Lyftögleskruv LT Vfz Lyftögleskruv LT Vfz Lyftögleskruv LT Vfz Lyftögleskruv LT Vfz Dimension (D) M8 M10 M12 M16 M20 Förpackn 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st Max belastning 14 kN (rak belastning) 23 kN (rak belastning) 34 kN (rak belastning) 70 kN (rak belastning) 120 kN (rak belastning)

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

45

Brickor

Fjäderbricka FBB, Efz
Beskrivning: Elförzinkad.

Beställningsuppgifter
Art Nr 228684 228685* 228686* 228687* 228688* 228689* 228690 Benämning Fjäderbricka Efz Fjäderbricka Efz Fjäderbricka Efz Fjäderbricka Efz Fjäderbricka Efz Fjäderbricka Efz Fjäderbricka Efz Dimension (d1,d2,t) 4,1x7,6x0,9 mm 5,1x9,2x1,2 mm 6x11x1,6 mm 8x14,8x2 mm 10x18,1x2,2 mm 12x21,1x2,5 mm 16x27,4x3,5 mm Förpackning 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 96

Båtbricka, rostfri A2
Beskrivning: Rostfri A2, DIN 9021/ISO 7093.

Beställningsuppgifter
Art Nr 229253 229254 Benämning Båtbricka A2 Båtbricka A2 Dimension (d1, d2, t) 13x37x3 mm 17x50x3 mm Förpackning 50 st/pkt 25 st/pkt

Bricka BRB, Efz
Beskrivning: Rundbricka BRB. Elförzinkad, DIN 125/ISO 7089.

Beställningsuppgifter
Art Nr 228603 228604 228605* 228606* 228609* 228611* 228613* 228616 228619 228621 Benämning Bricka BRB Efz Bricka BRB Efz Bricka BRB Efz Bricka BRB Efz Bricka BRB Efz Bricka BRB Efz Bricka BRB Efz Bricka BRB Efz Bricka BRB Efz Bricka BRB Efz Dimension (d1, d2, t) 3,2x6x0,5 mm 4,3x 8x0,8 mm 5,3x10x1 mm 6,4x12x1,6 mm 8,4x16x1,6 mm 10,5x20x2 mm 13x24x2,5 mm 17x30x3 mm 21x37x3 mm 25x45x4 mm Förpackning 500 st/pkt 500 st/pkt 500 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 96

46

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Brickor

Bricka BRB, Vfz
Beskrivning: Rundbricka BRB. Varmförzinkad, DIN 126/ISO 7091.

Beställningsuppgifter
Art Nr 228624 228625 228626 228628 228629 228630 Benämning Bricka BRB Vfz Bricka BRB Vfz Bricka BRB Vfz Bricka BRB Vfz Bricka BRB Vfz Bricka BRB Vfz Dimension (d1, d2, t) 9x16x1,6 mm 10,5x20x2 mm 13,5x24x2,5 mm 17,5x30x3 mm 22x37x3 mm 26x44x4 mm Förpackning 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt

Rundbricka BRB, rostfri A2
Beskrivning: Rostfri A2, DIN 125/ISO 7089.

Beställningsuppgifter
Art Nr 229227 229228 229229 229230 229231 229233 229241 Benämning Rundbricka BRB A2 Rundbricka BRB A2 Rundbricka BRB A2 Rundbricka BRB A2 Rundbricka BRB A2 Rundbricka BRB A2 Rundbricka BRB A2 Dimension (d1, d2, t) 6,4x12x1,6 mm 8,4x16x1,6 mm 10,5x22x2 mm 13x24x2,5 mm 17x30x3 mm 21x37x3 mm 25x45x4 mm Förpackning 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt 30 st/pkt 20 st/pkt 10 st/pkt 4 st/pkt

Rundbricka BRB, syrafast A4
Beskrivning: Syrafast A4, DIN 125/ISO 7089.

Beställningsuppgifter
Art Nr 229234* 229235* 229236* 229237 229238 229239 229240 Benämning Rundbricka BRB A4 Rundbricka BRB A4 Rundbricka BRB A4 Rundbricka BRB A4 Rundbricka BRB A4 Rundbricka BRB A4 Rundbricka BRB A4 Dimension (d1, d2) 6,4x12x1,6 mm 8,4x16x1,6 mm 10,5x20x2 mm 13,0x24x2,5 mm 17,0x30x3 mm 21,0x37x3 mm 25,0x45x4 mm Förpackning 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt 30 st/pkt 20 st/pkt 10 st/pkt 4 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 96

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

47

Brickor

Nitbricka NB, Efz
Beskrivning: Elförzinkad.

Beställningsuppgifter
Art Nr 228633* 228634* 228635* 228636* 228638* 228640* Benämning Nitbricka NB Efz Nitbricka NB Efz Nitbricka NB Efz Nitbricka NB Efz Nitbricka NB Efz Nitbricka NB Efz Dimension (d1, d2, t) 5x19x1 mm 5x25x1 mm 6x19x1 mm 6x25x1 mm 8x25x1,5 mm 10x25x1,5 mm Förpackning 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 96

Karosseribricka SRKB, Efz
Beskrivning: Elförzinkad, ISO 4759-3.

Beställningsuppgifter
Art Nr 228693 228694 228695 228696 228697 228698 Benämning Bricka SRKB Efz Bricka SRKB Efz Bricka SRKB Efz Bricka SRKB Efz Bricka SRKB Efz Bricka SRKB Efz Dimension (d1, d2, t) 5,5x25x1,5 mm 7x28x2 mm 9x35x2 mm 11x35x2 mm 12,5x35x3 mm 14x42x3 mm Förpackning 200 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt

Fyrkantsbrickor Efz/Vfz, DIN 436
Beställningsuppgifter
Art Nr 228670 228671* 228672* 228674* 228678* 228680 228683 228641 228642 228645 228651 228658 228666 Benämning Bricka 4-kant Efz Bricka 4-kant Efz Bricka 4-kant Efz Bricka 4-kant Efz Bricka 4-kant Efz Bricka 4-kant Efz Bricka 4-kant Efz Bricka 4-k Vfz Bricka 4-k Vfz Bricka 4-k Vfz Bricka 4-k Vfz Bricka 4-k Vfz Bricka 4-k Vfz Dimension (d1, d2, t) 7x20x2 mm 9x25x3 mm 11x30x3 mm 13,5x40x4 mm 17,5x50x4 mm 22x60x5 mm 24x70x6 mm 9x25x3 mm 11x30x3 mm 13,5x40x4 mm 17,5x50x4 mm 22x60x5 mm 26x80x5 mm Förpackning 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 10 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 10 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 96

48

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Infästningsguide

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

49

Skivexpander/Monteringstång

Skivexpander
Beskrivning: Avsedd för montage i alla typer av skivmaterial. Hylsan expanderar då skruven dras åt. Montageverktyg finns för snabbare, säkrare och enklare montage. Montering: Förborra enligt anvisningar till respektive dimension. Sätt i expandern och dra åt med montageverktyget eller dra åt skruven till stopp med skruvmejsel. Material: Elförzinkat stål.

Beställningsuppgifter
Art Nr 25580 25581 25582 25583 25584 25585 25586 25587 237020 Benämning Skivexpander M4E Skivexpander M4D Skivexpander M4T Skivexpander M5E Skivexpander M5D Skivexpander M6E Skivexpander M6D Skivexpander M6T Montageverktyg – skivexpander Ø Borr 8 mm 8 mm 8 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 12 mm – Mtrl (t) 8-15 mm 15-21 mm 34-38 mm 6-16 mm 16-30 mm 8-18 mm 16-30 mm 32-45 mm – Förpackning 50 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 1 st

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 99

Monteringstänger
Avsedda för montering av skivexpander. Verktygen säkerställer att infästningen expanderar på rätt sätt.

50

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Strap Toggle/Gipsplugg

Strap-Toggle
Beskrivning: Avsedd för alla typer av upphängning i olika skivmaterial. För montering av förvaringsskenor, bildskärmar m m. Kostnadsbesparande i förhållande till ”vanlig” metallexpander. Inga specialverktyg, bara att borra och skruva. En dimension, oavsett antal skivor som grundmaterial. Centrering med hjälp av plastring som håller fast ankaret och enkel att demontera. Montering: Borra ett hål och tryck in Strap-Toggle, skjut in plastringen så att den snäpps fast och fixeras. Skär bort överflödigt plastband. Material: Polypropenplast.

Beställningsuppgifter
Art Nr 28956 28957 28958 Benämning Strap-Toggle Strap-Toggle Strap-Toggle Dim M5 M6 M6 Ø Borr 12 mm 12 mm 12 mm Vägg (max t) 75 mm 80 mm 80 mm Förpackn 25 st/pkt 25 st/pkt 5 st/SB Rek brott- och tvärkraft 0,18 kN 0,2 kN 0,2 kN
1 kN = 100 kp

Gipsplugg
Beskrivning: Enkel och snabb infästning i gipsskivor och board. Avsedd för lätta montage. Montering: Ingen förborrning krävs. Pluggen slås in i skivan med hammare, sedan används trä- eller montageskruv i lämplig dimension. Material: Elförzinkat och gulkromaterat stål. Belastningstabell Dragkraft Gips 13 mm = 0,15 kN Board 13 mm = 0,15 kN (1 kN = 100 kp) Tvärkraft Gips 13 mm = 0,3 kN Board 13 mm = 0,3 kN

Beställningsuppgifter
Art Nr 240101* Benämning Gipsplugg Metall Skruv 4-5 mm Förpackning 100 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 96

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

51

Skivplugg/Gipsplugg

Rawl skivplugg med skruv
Beskrivning: Avsedd att användas till skivmaterial, t ex gips- och spånskivor. En plugg med mycket goda temperatur- och åldringsegenskaper. Pluggens utformning hindrar rotation vid montering och ger möjlighet till riktad expansion. Montering: Borra ett 8 mm hål. Vik sedan ihop skivpluggen så att den går att trycka in i hålet. Dra in skruven tills fästdetaljen ligger an mot ytan och sedan ett varv till, inte mer! Material: Polypropenplast vilket gör den åldringsbeständig och klarar mycket låga till höga temperaturer utan att deformeras.

Beställningsuppgifter
Art Nr 237267 Benämning Rawl skivplugg Dimension 10x35 mm Skruv 4-60 mm Förpackning 100 st/pkt

Fjäderexpander, Rawl Spring Toggle
Beskrivning: En infästning som används främst till upphängning av tyngre föremål i innertak av skivmaterial t ex gipsskivor, spånskivor eller plywood. Tyngden sprids ut på en större anläggningsyta samt bildar med de två vingarna på andra sidan skivmaterialet en mycket säkrare infästning än plugg och skruv i just innertak. Montering: Borra ett hål enligt tabell nedan. Välj en maskingängad skruv, krok, ögla, bult etc beroende på vad som ska hängas upp och gänga den i togglen. Vik sedan ihop expandern och för den genom hålet samtidigt som du håller i skruven ända tills expandern viker ut sig på baksidan. Skruva sedan tills det tar emot. Material: Härdat stål som är elförzinkat.

Beställningsuppgifter
Art Nr 237161* 237162* Benämning Rawl SpringToggle utan skruv, M5 Rawl SpringToggle utan skruv, M6 Borr Ø14 mm Ø14 mm Förpackning 100 st/pkt 50 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 99

Självborrande gipsplugg Rawl Drivex
Beskrivning: Drivex används för lättare montage på ett, två eller tre lagers gipsskivor. Gipspluggens fläns hindrar den från att tränga in i gipsskivan. Lev inkl kullrig skruv 4,2x32 mm. Montering: Den kräver ingen förborrning utan skruvas in med hjälp av en skruvdragare eller en skruvmejsel tills flänsen går emot gipset. Använd sedan medföljande skruv för att fästa upp fästdetaljen. Behövs en längre skruv, använd samma grovlek på skruv och anpassa längden till fästdetaljens tjocklek + minst 25 mm. Material: Zink

Beställningsuppgifter
Art Nr 237151 Benämning Rawl Drivex 3 inkl kullrig skruv Dimension 14x30 mm Skruv 4,2x32 mm Förpackning 100 st/pkt

52

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Plastplugg/Nylonplugg

Färgad plastplugg
Beskrivning: Avsedd att användas till främst massiva material som betong, tegel, granit, sten etc. Den har en slät yta som gör att den ligger an maximalt mot materialet. Färgen gör att det är lätt att välja/komma ihåg rätt plugg ute på arbetsplatserna. Montering: Borra ett hål och tryck in pluggen, använd borr- och skruvdiameter enligt tabell nedan. Använd minimum skruvlängd; pluggens längd + materialets tjocklek. Material: Polyeten.

Beställningsuppgifter
Art Nr 237511* 237512* 237513* 237514* 237515* 237516 237517 Benämning Plastplugg Gul Plastplugg Röd Plastplugg Brun Plastplugg Blå Plastplugg Grön Plastplugg Grå Plastplugg Orange Dimension 5,5x25mm 5,5x35mm 8,0x40mm 10x45mm 12x60mm 14x70mm 15x80mm Ø Skruv 3,5-5 mm 3,5-5 mm 5-6 mm 5-7 mm 8-10 mm 10-12 mm 12-14 mm Ø Borr 5,5 mm 5,5 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 15 mm Förpackning 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt

*Finns även i SB-pack. Se sidan 97.

Plugg, för cellplast, frigolit och porösa skivmaterial
Beskrivning: För montering på cellplast. Även för hopfogning av två cellplastskivor. De patenterade breda koniska gängorna säkerställer stark förankring. Ingen risk för kallras. Bits Torx T40, skruvdiameter 4,5-5,0 mm (ingår ej). Material: Polyethylene.

Beställningsuppgifter
Art Nr 23681 23682 23683 Benämning Plugg för cellplast, 50 mm Plugg för cellplast, 85 mm Plugg för cellplast, 120 mm Min sättdjup 30 mm 40 mm 50 mm Förpackn 25 st/pkt 20 st/pkt 20 st/pkt

Rekommendationer 50 mm Dragkraft
Tvärkraft Tvärkraft Tvärkraft EPS 20 0,02 kN 0,02 kN 0,03 kN 0,03 kN 0,06 kN 0,04 kN XPS 20 0,03 kN 0,02 kN 0,04 kN 0,03 kN 0,05 kN 0,04 kN PUR 0,05 kN 0,03 kN 0,08 kN 0,04 kN 0,12 kN 0,08 kN

85 mm Dragkraft 120 mm Dragkraft
1 kN = 100 kp

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

53

Nylonplugg

Nylonplugg, Fix
Beskrivning: Avsedd att användas till de flesta byggmaterial men främst till massiva material som betong, tegel, granit, sten etc. En plugg med mycket goda temperatur-/åldringsegenskaper och höga utdragsvärden. Pluggens utformning hindrar rotation vid montering och ger möjlighet till riktad expansion. Montering: Borra ett hål och tryck in pluggen, använd borr- och skruvdiameter enligt tabell nedan. Använd minimum skruvlängd; pluggens längd + materialets tjocklek. Eftersom den inte har någon krage kan montage göras längre in i t ex en putsad vägg, genom att borra lite djupare och knacka in pluggen en bit extra och välja en längre skruv. Material: Hög nylonkvalitet. Temperaturbeständighet -40° C till +80° C.

Beställningsuppgifter
Art Nr 237260 237261 237262 237263 237264 237265 Benämning Rawl Nylonplugg Fix Rawl Nylonplugg Fix Rawl Nylonplugg Fix Rawl Nylonplugg Fix Rawl Nylonplugg Fix Rawl Nylonplugg Fix Dimension 5x25mm 6x30mm 8x40mm 10x50mm 12x60mm 14x70mm Ø Skruv 2,5-4 mm 3,5-5 mm 4,5-6 mm 6-8 mm 8-10 mm 10-12 mm Ø Borr 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm Förpackning 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt

Nylonplugg
Beskrivning: En nylonplugg speciellt framtagen för montage i perforerade material, t ex betong, Leca, tegel och hålsten. Pluggens profil motverkar rotation vid montage. Fördelar: Det långa expansionsområdet säkerställer ett utmärkt fäste. Montering: Borra ett hål och tryck in pluggen. Använd borrdiameter enligt tabell nedan. Material: Hög nylonkvalitet, temperaturbeständig mellan -40° C till +80° C.

Beställningsuppgifter
Art Nr 23654 23656 Benämning Nylonplugg, Lång Nylonplugg, Lång Dimension 8x90 mm 10x90 mm Ø Borr 8 mm 10 mm Förpackn 25 st/pkt 25 st/pkt

54

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Universalplugg

Rawl Uno, universalplugg – som fungerar till det mesta!
Beskrivning: Rawl Uno Universalplugg är en specialinfästning som har utvecklats för att klara alla lätta till medeltunga infästningsuppgifter i de flesta material. Rawl Uno fungerar i betong, tegel, håltegel, lättbetong, skivmaterial som 1-2 lagers gips mm. Pluggen är väsentligt kortare än vanlig plugg och är därmed snabbare att montera. Rawl Uno ger i massiva material en mycket hög bärförmåga. Därutöver kan pluggen användas tillsammans med ett brett sortiment av skruvar. Man kan t ex använda skruvar mellan 5 och 8 mm tillsammans med UNO 10 mm. Det går även att skruva i och ur en skruv utan att pluggen förstörs, vilket gör att om det inte drar ordentligt så kan en grövre skruv andvändas i samma plugg utan att den förstörs. Montering: Borra ett hål anpassat till storleken på pluggen och använd skruvdiameter enligt tabell nedan. Tryck sedan in pluggen i hålet. Använd skruvlängd som är minst pluggens längd + materialets tjocklek. Material: Mycket bra nylonkvalitet.

Tillåten belastning för RAWL UNOTM Universalplugg
Benämning Betong C25 (30 N/mm2) Tegel (20,5 N/mm2) Håltegel (20,5 N/mm2) Lättbetong (2,8 N/mm2) Gipsskiva 1 x 12,5 mm Gipsskivor 2 x 12,5 mm
0,1 kN = 100 kp

RAWL UNO 5 x 24 0,31 kN 0,22 kN 0,15 kN 0,07 kN 0,08 kN 0,09 kN

RAWL UNO 6 x 28 0,61 kN 0,49 kN 0,35 kN 0,12 kN 0,09 kN 0,12 kN

RAWL UNO 8 x 32 1,23 kN 1,86 kN 1,67 kN 0,22 kN 0,11 kN 0,16 kN

RAWL UNO 10 x 36 1,39 kN 1,03 kN 0,83 kN 0,26 kN 0,12 kN 0,2 kN

Beställningsuppgifter
Art Nr 237110* 237111* 237112 237115 Benämning Rawl UNO Universalplugg Rawl UNO Universalplugg Rawl UNO Universalplugg Rawl UNO Universalplugg Dimension 5x24mm 6x28mm 8x32mm 10x36mm Ø Skruv 3-3,5 mm 3,5-5 mm 4,5-6 mm 5-8 mm Ø Borr 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm Förpackn 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt

*Finns även i SB-pack. Se sidan 99

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

55

Lättbetongplugg/Lättbetongankare/Ögleskruv

Lättbetongplugg
Beskrivning: En kraftig plugg speciellt framtagen för montage i porösa material, t ex lättbetong. Pluggens koniska krage och trekantiga profil motverkar rotation vid montage. Montering: Borra ett hål och tryck in pluggen. Använd borr- och skruvdiameter enligt tabell nedan. Använd skruvlängd som är minst pluggens längd + materialets tjocklek. Material: Hög nylonkvalitet, temperaturbeständig mellan -40° C till +100° C.

Beställningsuppgifter
Art Nr 23659 23658 23657 Benämning TOX GB 10, lättbetongplugg TOX GB 12, lättbetongplugg TOX GB 14, lättbetongplugg Dimension 10x55 12x60 14x75 Ø Skruv 4,5-6 mm 7-8 mm 10 mm Ø Borr 10 mm 12 mm 14 mm Förpackn 25 st/pkt 20 st/pkt 10 st/pkt

Lättbetongankare
Beskrivning: Kraftig metallinfästning för tunga montage i porösa material som lättbetong och Leca. Infästningen har en fyrkantig profil som förhindrar rotation vid montage. Montering: Borra ett hål, använd sedan en hammare för att slå in ankaret. Borroch skruvdiameter enligt tabell. I riktigt porösa material borrar man det mindre hålet i tabellen och i massivare material det större hålet. Material: Elförzinkat/gulkromaterat

Beställningsuppgifter
Art Nr 240201* 240301* 240401* Benämning Lättbetongankare Lättbetongankare Lättbetongankare Dimension 6x32mm 8x60mm 10x60mm Ø Skruv 5-6 mm 6-8 mm 8-10 mm Ø Borr 5-6 mm 6-8 mm 8-10 mm Förpackning 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 96

Ögleskruv, elförzinkad/gulkromaterad
Beskrivning: Avsedd för trä och betong tillsammans med plugg. Används bl a till förankring av byggnadsställningar, kedjor, upphängning av diverse föremål m m. Öglemått: D=47 mm, d=25 mm. Godstjocklek: 11,5 mm. Material: Elförzinkad och gulkromaterad.

Beställningsuppgifter
Art Nr 237250 237252 237253 237257 237258 Benämning Ögleskruv Ögleskruv Ögleskruv Plugg till ögleskruv Plugg till ögleskruv Dimension 90 mm 160 mm 190 mm 14x70 mm 14x100 mm Förpackning 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt

56

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Fasadplugg

Fasadplugg
Montage i de flesta betong-, lättbetong och tegelmaterial
Beskrivning: Används för montage i de flesta betong-, lättbetong- och tegelmaterial. Levereras komplett med skruv och plugg. Expansionsdelen på pluggen består av asymmetriska lameller som pressas ut när skruven dras i. Vid montage i massiva material tar pluggens lameller säkert fäste i det omgivande materialet. Monteras pluggen i hålrumsmaterial fäster den både genom att lamellerna expanderas mot hålrumsmaterialets väggar och att de samtidigt låser mot väggarnas baksida. Då pluggen har en lång expansionsdel med upp till 32 lameller anpassar den sin expansion perfekt till alla olika massiva, porösa och hålrumsmaterial den monteras i. Skruvarna är elförzinkade min 5 my och har Torx T40. Montage: Borra ett hål enligt tabell. Tryck sedan in fasadpluggen i hålet tills kragen ligger dikt mot materialet. Skruva sedan in skruven i fasadpluggen. 70 mm sättdjup. Material: Skruv i stål kvalitet 5.8, elförzinkad. Pluggen består av högsta nylonkvalitet och tål temperaturer från -40° C till +80° C.

Levereras med skruv

Utdragsvärden 237177, 10 x 100 mm, M13 6-k T40 237178, 10 x 120 mm, M13 6-k T40 237179, 10 x 160 mm, M13 6-k T40 237196, 10 x 80, försänkt T40 237197, 10 x 100, försänkt T40 237198, 10 x 120, försänkt T40 237199, 10 x 140, försänkt T40 Betong 3,92 kN 3,92 kN 3,92 kN 3,92 kN 3,92 kN 3,92 kN 3,92 kN Tegelsten 0,42 kN 0,42 kN 0,42 kN 0,42 kN 0,42 kN 0,42 kN 0,42 kN Lättbetong 0,21 kN 0,21 kN 0,21 kN 0,21 kN 0,21 kN 0,21 kN 0,21 kN Håltegel 0,53 kN 0,53 kN 0,53 kN 0,53 kN 0,53 kN 0,53 kN 0,53 kN

Beställningsuppgifter
Art Nr 237177 237178 237179 237196 237197 237198 237199 Benämning Fasadplugg Fasadplugg Fasadplugg Fasadplugg Fasadplugg Fasadplugg Fasadplugg Dimension 10x100 mm 10x120 mm 10x160 mm 10x80 mm 10x100 mm 10x120 mm 10x140 mm Skalle M13 6-k T40 M13 6-k T40 M13 6-k T40 Försänkt T40 Försänkt T40 Försänkt T40 Försänkt T40 Ø Borr 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm Max material 25 mm 30 mm 50 mm 10 mm 30 mm 50 mm 70 mm Förpackn 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

57

Fasadplugg/Spikplugg

Fasadplugg, Pz2-skruv
Beskrivning: För säkert montage i betong, massivtegel och sten. Pluggens utåtställda vingar hindrar rotation vid montering och infästningen blir säker tack vare att skruven alltid centreras genom pluggen. Montage: Borra ett hål anpassat till storleken enligt tabell. Tryck sedan in fasadpluggen i hålet tills kragen ligger dikt mot materialet. Skruva sedan in skruven i fasadpluggen. Material: Skruv i stål kvalitet 5.8 (Efz 5 my) för in- och utvändigt bruk. Pluggen är av hög nylonkvalitet och tål temperaturer från -40° C till +80° C.

Beställningsuppgifter
Art Nr 237166 237167 237168 237190 237191 Benämning Fasadplugg med Pz2-skruv Fasadplugg med Pz2-skruv Fasadplugg med Pz2-skruv Fasadplugg med 6k-skruv Fasadplugg med 6k-skruv Dimension 8x100 mm 8x120 mm 8x140 mm 16x140 mm 16x160 mm Ø Borr 8 mm 8 mm 8 mm 16 mm 16 mm Max material 30 mm 40 mm 60 mm 60 mm 90 mm Förpackn 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 20 st/pkt 20 st/pkt

OBS!
Levereras med skruv.

Rawl Spikplugg
Beskrivning: Spikpluggen är avsedd för snabbt genomsticksmontage av alla former av läkt, lister, kabelstegar, kabelhållare, golvlister mm i massiva material som betong, tegel, granit etc. Pluggen levereras med spiken förmonterad. Spiken har Pz-spår och finns i elförzinkat, vitmålat samt gulkromaterat utförande. Montage: Borra ett hål anpassat till storleken enligt tabell. Tryck sedan in spikpluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot materialet. Slå därefter in spiken försiktigt med en hammare. Material: Kamgängad (Efz 5 my) spik med bitsspår för ev. enkel demontering. Pluggen består av hög nylonkvalitet för inomhusbruk.

Beställningsuppgifter
Art Nr Benämning Dim Ø Borr 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 8 mm 8 mm 237415* Rawl spikplugg elförz/vitlack 5x30 mm 237416 Rawl spikplugg elförz/vitlack 5x40 mm Min inf djup 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 29 mm 29 mm 29 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm Max mtrl Förpackn tjocklek 5 mm 100 st/pkt 15 mm 25 mm 5 mm 15 mm 25 mm 5 mm 15 mm 25 mm 11 mm 31 mm 51 mm 20 mm 40 mm 60 mm 80 mm 100 mm 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt

237417* Rawl spikplugg elförz/vitlack 5x50 mm 237421 237422 237423 Rawl spikplugg elförzinkad Rawl spikplugg elförzinkad Rawl spikplugg elförzinkad 5x30 mm 5x40 mm 5x50 mm 5x30 mm 5x40 mm 5x50 mm 6x40 mm 6x60 mm 6x80 mm 8x60 mm 8x80 mm

237418* Rawl spikpl elförz/gulkrom 237419 Rawl spikpl elförz/gulkrom

237420* Rawl spikpl elförz/gulkrom 237424* Rawl spikplugg elförzinkad 237426* Rawl spikplugg elförzinkad 237427* Rawl spikplugg elförzinkad 237429* Rawl spikplugg elförzinkad 237430* Rawl spikplugg elförzinkad 237431* Rawl spikplugg elförzinkad 237432* Rawl spikplugg elförzinkad 237434* Rawl spikplugg elförzinkad * Finns även i SB-Pack. Se sidan 98

8x100 mm 8 mm 8x120 mm 8 mm 8x140 mm 8 mm

58

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Universalexpander

Universalexpander, TOX VLF
Framtagen för porösa material
Beskrivning: Äntligen en infästning framtagen speciellt för porösa material som lättbetong, tegel, håltegel, Leca, putsade väggar etc. I håltegel och hålmaterial bildar pluggen en knut på baksidan/hålrummet och i material som Leca och lättbetong expanderar pluggen mot materialet symmetriskt längs hela pluggen. Metallspetsen gör expansionen lättare/säkrare och när pluggen dras ihop åker metallspetsens vingar utåt och förankrar/hakar säkert fast i materialet. De olika längderna gör att det går att fästa allt från byggvinklar på 2 mm till reglar på upp till 100 mm. Vid putsade väggar kan man ta en extra lång dimension så att expansionen når in till fastare material. Utmärkt att använda till bärlina/regel vid altanbyggen mot socklar. Montering: Förborrning rekommenderas genom fästdetaljen/regeln och i materialet med borr anpassat till ankarets dimension. Slå sedan i ankaret försiktigt (lättbetong) med en hammare. Skruva sedan på den medföljande skruven försiktigt (lättbetong) med lågt motstånd på skruvdragaren eller för hand med en skruvmejsel tills man känner att det drar. Det går att slå i hela ankaret med hammare utan förborrning rakt igenom en regel och in i Lecablock vid goda förutsättningar (hårt underlag). Skruva sedan några varv på skruven så expanderar den mot Lecan. För borrdiameter och bits, se tabell. Material: Extra styvt skaft av kraftig nylon med en härdad skruv som är elförzinkad 5 my.

Belastningsvärden, VLF i Lecablock
Prod TOX TOX TOX VLF typ 6/70 8/80 10/100 Brottsbelastn 1,39 kN=139 kg 2,17 kN=217 kg 1,79 kN=179 kg Rek belastn 0,24 kN=24 kg 0,30 kN=30 kg 0,35 kN=35 kg

Beställningsuppgifter
Art Nr 23660 23661 23662 23663 23664 23665 23666 23667 Benämning TOX VLF Universalexpander TOX VLF Universalexpander TOX VLF Universalexpander TOX VLF Universalexpander TOX VLF Universalexpander TOX VLF Universalexpander TOX VLF Universalexpander TOX VLF Universalexpander Dimension 6x50 mm 8x60 mm 8x80 mm 8x100 mm 8x120 mm 10x100 mm 10x120 mm 10x160 mm Bits T20 T25 T25 T25 T25 T40 T40 T40 Ø Borr 6 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 10 mm 10 mm 10 mm Förpackn 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt

Godstjocklek murverk/lättbetong (max)
Dim 6x50 mm 8x60 mm 8x80 mm 8x100 mm 8x120 mm 10x100 mm 10x120 mm 10x160 mm Murverk 10 mm 15 mm 30 mm 50 mm 70 mm 40 mm 60 mm 100 mm Lättbetong – – 10 mm 30 mm 50 mm 20 mm 40 mm 80 mm

Universalexpander, TOX VLF – Applikationer, montage

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

59

Metallspikplugg/Expanderspik

Rawl Metallspikplugg
Beskrivning: Spikpluggen är avsedd för snabbt montage i massiva material som betong, sten, granit m. m. När spiken slås in expanderar pluggen i betongen och får ett säkert fäste. Används med fördel till montage av stålreglar och andra metallprofiler. Speciellt lämplig där det av brandskäl krävs montering med icke brännbart material. Spiken är förmonterad i pluggen vid leverans. Montage: Borra ett hål anpassat till storleken enligt tabell. Tryck sedan in spikpluggen i hålet tills kragen ligger dikt mot materialet. Slå därefter in spiken försiktigt med en hammare. Material: Pluggen är tillverkad av zinklegering vilket ger ett mycket bra korrosionsskydd. Stålspik Efz, 5 my.

Beställningsuppgifter
Art Nr 237270* 237271* Benämning Rawl metallspikplugg Rawl metallspikplugg Dimension 5x20 mm 6x40 mm Ø Borr 5 mm 6 mm Max material 5 mm 20 mm Förpackning 100 st/pkt 100 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 98

Rawl Expanderspik, elförzinkad och gulkromaterad
Beskrivning: Expanderspiken är avsedd för lätta montage och för genomsticksmontage i betong eller natursten. Den är lämplig där brandkrav ställs på infästningen, där kort sättdjup är ett krav samt där andra montage tar för lång tid. När den rörformade spiken hamras ner i hålet så vill fjäderstålet återta sin ursprungliga form vilket gör att den pressas samman parallellt längs hela hålet och kläms fast. Montage: Borra ett hål anpassat till storleken på expanderspiken och slå därefter in spiken med en hammare. Material: Härdat fjäderstål som är elförzinkad och gulkromaterad.

Beställningsuppgifter
Art Nr 237341 237342 237343 237344 237345 237346 Benämning Rawl Expanderspik Rawl Expanderspik Rawl Expanderspik Rawl Expanderspik Rawl Expanderspik Rawl Expanderspik Dimension 6x 40 mm 6x 60 mm 6x 80 mm 8x 70 mm 8x 90 mm 8x110 mm Ø Borr 6 mm 6 mm 6 mm 8 mm 8 mm 8 mm Max material 10 mm 30 mm 50 mm 40 mm 50 mm 70 mm Förpackning 200 st/pkt 200 st/pkt 200 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt

60

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Expanderbult

Rawl Expanderbult, A4
Beskrivning: En snabb, säker och enkel montering i betong och sten med hög bärförmåga. Genomsticksmontage: Borrdiametern är lika med skruvdiametern. Montage: Borra ett hål med diameter och minsta djup enligt tabell. Slå in expanderbulten,försiktigt, med en hammare. Dra åt muttern, helst med en momentnyckel enligt tabell. Material: Härdat syrafast ståll.

Beställningsuppgifter
Art Nr 237662 237663 237664 237665 237666 237667 237668 237669 Benämning Rawl Expanderbult A4 Rawl Expanderbult A4 Rawl Expanderbult A4 Rawl Expanderbult A4 Rawl Expanderbult A4 Rawl Expanderbult A4 Rawl Expanderbult A4 Rawl Expanderbult A4 Dimension 8x 60 8x 95 8x115 10x 65 10x 95 10x115 12x 80 12x100 Förpackning 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt

Infästningsdata på sid 64

Rawl Expanderbult, Efz
Beskrivning: En snabb, säker och enkel montering i betong och sten med hög bärförmåga. Genomsticksmontage: Borrdiametern är lika med skruvdiametern. Montage: Borra ett hål med diameter och minsta djup enligt tabell. Slå in expanderbulten,försiktigt, med en hammare. Dra åt muttern, helst med en momentnyckel enligt tabell. Material: Härdat elförzinkat stål. Option 1; Sprucken och osprucken betong. CE-Märkt, ETA-godkänd och brandklassad.

Beställningsuppgifter
Art Nr 237681 237682 237683 237684 237685 237686 Benämning Expander R-HPT, Efz Expander R-HPT, Efz Expander R-HPT, Efz Expander R-HPT, Efz Expander R-HPT, Efz Expander R-HPT, Efz Dimension 8x 50 8x 80 10x65 10x 95 12x 80 12x120 Förpackning 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt

ETA-08/0339

Infästningsdata på sid 64

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

61

Expanderbult

Rawl Expanderbult, Efz
Beskrivning: En snabb, säker och enkel montering i betong och sten med hög bärförmåga. Genomsticksmontage: Borrdiametern är lika med skruvdiametern. Montage: Borra ett hål med diameter och minsta djup enligt tabell. Slå in expanderbulten,försiktigt, med en hammare. Dra åt muttern, helst med en momentnyckel enligt tabell. Material: Härdat stål som är elförzinkat (Efz) för inomhusbruk. *CE-Märkt, *ETA-godkänd. Option 7; Osprucken betong. * Alla 6 mm, 8x50 mm, 16x220 mm och 20x200 mm. OBS! ej ETA godk.

Beställningsuppgifter
Art Nr 237620 237621 237622 237623* 237624* 237625* 237626* 237627* 237629* 237630* 237631* Benämning Rawl Expanderbult Efz Rawl Expanderbult Efz Rawl Expanderbult Efz Rawl Expanderbult Efz Rawl Expanderbult Efz Rawl Expanderbult Efz Rawl Expanderbult Efz Rawl Expanderbult Efz Rawl Expanderbult Efz Rawl Expanderbult Efz Rawl Expanderbult Efz Rawl Expanderbult Efz Rawl Expanderbult Efz Rawl Expanderbult Efz Rawl Expanderbult Efz Rawl Expanderbult Efz Rawl Expanderbult Efz Rawl Expanderbult Efz Rawl Expanderbult Efz Rawl Expanderbult Efz Rawl Expanderbult Efz Rawl Expanderbult Efz Rawl Expanderbult Efz Rawl Expanderbult Efz Rawl Expanderbult Efz Ej ETA godk Ej ETA godk Anm Ej ETA godk Ej ETA godk Ej ETA godk Ej ETA godk Dimension 6x 50 mm 6x 65 mm 6x 85 mm 8x 50 mm 8x 65 mm 8x 80 mm 8x 95 mm 8x115 mm 10x 65 mm 10x 80 mm 10x 95 mm 10x115 mm 10x130 mm 12x 80 mm 12x100 mm 12x120 mm 12x135 mm 12x150 mm 12x180 mm 16x105 mm 16x140 mm 16x180 mm 20x125 mm 16x220 mm 20x200 mm Förpackning 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 10 st/pkt

ETA-08/0339

237632* 237633* 237635* 237636* 237637 237638 237639 237640 237641 237643 237648 237645 237646 237647

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 99

Infästningsdata på sid 64

62

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Expanderbult

Rawl Expanderbult, Vfz
Beskrivning: En snabb, säker och enkel montering i betong och sten med hög bärförmåga. Genomsticksmontage: Borrdiametern är lika med skruvdiametern. Montage: Borra ett hål med diameter och minsta djup enligt tabell. Slå in expanderbulten,försiktigt, med en hammare. Dra åt muttern, helst med en momentnyckel enligt tabell. Material: Härdat stål som är varmförzinkat (Vfz) för utomhusbruk.

Beställningsuppgifter
Art Nr 237520 237521 237522 237523 237525 237527 237528 237529 237519 237530 237531 237532 237533 237534 237535 237536 237537 237538 237539 237540 237541 237542 237543 237544 237545 Benämning Rawl Expanderbult Vfz Rawl Expanderbult Vfz Rawl Expanderbult Vfz Rawl Expanderbult Vfz Rawl Expanderbult Vfz Rawl Expanderbult Vfz Rawl Expanderbult Vfz Rawl Expanderbult Vfz Rawl Expanderbult Vfz Rawl Expanderbult Vfz Rawl Expanderbult Vfz Rawl Expanderbult Vfz Rawl Expanderbult Vfz Rawl Expanderbult Vfz Rawl Expanderbult Vfz Rawl Expanderbult Vfz Rawl Expanderbult Vfz Rawl Expanderbult Vfz Rawl Expanderbult Vfz Rawl Expanderbult Vfz Rawl Expanderbult Vfz Rawl Expanderbult Vfz Rawl Expanderbult Vfz Rawl Expanderbult Vfz Rawl Expanderbult Vfz Dimension 6x 50 6x 85 6x100 8x 50 8x 65 8x 80 8x 95 8x115 8x 140 10x 65 10x 80 10x 95 10x115 10x130 12x 80 12x100 12x120 12x135 12x150 12x180 12x220 16x105 16x140 16x180 16x220 Förpackning 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt

Infästningsdata på sid 64

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

63

Expanderbult infästningsdata

Infästningsdata Rawl Expanderbult, A4, Vfz och Efz
Snabb, säker och enkel montering i betong och granit. Även i sprucken betong. Genomsticksmontage: Ankardiameter = borrhålsdiameter. CE-märkt, europeiskt typgodkännande. Hög bärförmåga. Elförzinkad Efz och varmförzinkad Vfz.
Godstjocklek och monteringsdjup anges med anvisn enligt skiss (A, B, C och D ). A, B,

Tillåten belastning för Rawl R-XPT expanderbult monterat i betong (1 kN motsvarar 100 kp). Förutsatt betong – kvalitet C20/C25

Infästningsdata
Vfz Art Nr 237520 – 237521 237522 237523 237525 237527 237528 237529 237519 237530 237531 237532 237533 237534 237535 237536 237537 237538 237539 237540 237541 237542 237543 237544 237545 – – – – – – Efz Art Nr 237620 237621 237622 – 237623 237624 237625 237626 237627 – 237629 237630 237631 237632 237633 237635 237636 237637 237638 237639 237640 – 237641 237643 237648 237645 237681 237682 237683 237684 237685 237686 Ø Bult M6 M6 M6 M6 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M8 M8 M10 M10 M12 M12 L Bult 50 65 85 100 50 65 80 95 115 140 65 80 95 115 130 80 100 120 135 150 180 220 105 140 180 220 50 80 65 95 80 120 Ø Borr 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 16 16 16 16 8 8 10 10 12 12 Standard mont djup (A) 55 55 55 55 60 60 60 60 60 60 65 65 65 65 65 85 85 85 85 85 85 85 105 105 105 105 60 60 65 65 85 85 Reducerat mont djup (B) 35 35 35 35 45 45 45 45 45 45 55 55 55 55 55 65 65 65 65 65 65 65 85 85 85 85 45 45 55 55 65 65 Standard godstjocklek (C) – 5 25 40 – – 15 30 50 75 – 10 25 45 60 – 5 25 40 55 85 125 – 20 60 100 – 15 50 25 – 25 Reducerad godstjocklek (D) 10 25 45 60 5 15 30 45 65 90 5 20 35 55 70 5 25 45 60 75 105 145 10 40 80 120 5 30 65 35 5 45

Drag- och tvärkrafter
Dimension Dragkraft M6 M8 M10 M12 M16 Tvärkraft M6 M8 M10 M12 M16 3,1 5,8 9,1 13,3 24,6 3,1 5,8 9,1 13,3 24,6 61 85 109 130 179 66 89 113 136 186 126 141 147 204 255 66 96 117 144 195 5 15 30 50 100 2,7 4,8 4,8 9,9 15,9 1,8 3,6 3,6 6,4 11,9 63 71 74 102 128 33 48 59 72 98 126 141 147 204 255 66 96 117 144 195 5 15 30 50 100 Standard mont djup tillåten kraft kN Reducerat mont djup tillåten kraft kN Kantavstånd mm Standard Minimum Inbördes avstånd mm Standard Minimum Åtdragningsmoment Nm

64

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Säkerhetsexpander

Rawlbolt Säkerhetsexpander för betong
Med invändig maskingänga
Beskrivning: Invändigt gängad expander för gängstång eller sexkantsbult. Integrerad och reglerad expansion med en icke roterande egenskap vilket ger en säker infästning. Sätthärdad mutter med en optimalt vinklad kona för maximal expansion. Användning: Förankring i betong. Kan monteras jäms med kant eller på önskat djup under kant.

Beställningsuppgifter
Art Nr 237895 237896 237897 237898 237899 Benämning Rawl Säkerhetsexpander Rawl Säkerhetsexpander Rawl Säkerhetsexpander Rawl Säkerhetsexpander Rawl Säkerhetsexpander Dimension M8x55 mm M10x67 mm M12x80 mm M16x95 mm M20x115 mm Borrdiameter Ø 12 mm 15 mm 18 mm 24 mm 28 mm Förpackning 50 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 10 st/pkt 10 st/pkt

Tekniska data
Praktisk lastförmåga på ankare jäms med betongen. Dragkraft.
Dim M8 M10 M12 M16 M20 Betong kval C20/25 (K25) Stålkval 4,6 4,8 kN 7,6 kN 10,5 kN 18,8 kN 26,0 kN Betong kval C50/60 (K50) Stålkval 4,6 5,0 kN 8,0 kN 11,2 kN 20,9 kN 31,8 kN *Minimum kantavst 160 mm 180 mm 200 mm 280 mm 320 mm Mini inbördes avst 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm 380 mm

Praktisk lastförmåga på ankare monterat under betongyta. M8-M12=15 mm under/M16-M20=20 mm under.
Dim M8 M10 M12 M16 M20 Betong kval C20/25 (K25) Stålkval 8,8 7,9 kN 13,3 kN 17,3 kN 26,9 kN 38,3 kN Betong kval C50/60 (K50) Stålkval 8,8 9,4 kN 16,5 kN 21,6 kN 34,2 kN 49,0 kN *Minimum kantavstånd 160 mm 220 mm 260 mm 340 mm 320 mm Minimum inbördes avstånd 180 mm 220 mm 220 mm 340 mm 380 mm

*Avstånd mellan underlagets kant och den monterade Rawlbolten, för att förhindra försvagningar i underlaget.

*Avstånd mellan underlagets kant och den monterade Rawlbolten, för att förhindra försvagningar i underlaget.

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

65

Sköldexpander

Rawlbolt Sköldexpander, W Efz
Med invändig maskingänga
Beskrivning: Avsedd för infästning i betong, sten och fulltegel. Används med en pinnskruv, sexkantskruv, gängstång, krok eller ögleskruv för montage av maskiner, kabelstegar, stålkonstruktioner etc. Material: Elförzinkad/gulkromaterad

Beställningsuppgifter
Art Nr 237547 237548 237549 237550 237551 237552 237553 Benämning Rawlbolt Sköldexpander Rawlbolt Sköldexpander Rawlbolt Sköldexpander Rawlbolt Sköldexpander Rawlbolt Sköldexpander Rawlbolt Sköldexpander Rawlbolt Sköldexpander Dimension M6W Efz M8W Efz M10W Efz M12W Efz M16W Efz M20W Efz M24W Efz Ø Borr 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 38 mm Förpackning 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 15 st/pkt 5 st/pkt

Utdragsvärden (betong C25), hylslängd och skruv
Dragkrafter Tvärkrafter Hylslängd Skruv M6S 3,8 kN 3,8 kN 45 mm M8S 4,4 kN 5,9 kN 50 mm M10S 6,4 kN 9,7 kN 60 mm M12S 9,5 kN 14,1 kN 75 mm M16S 22,2 kN 25,6 kN 115 mm M20S 30,7 kN 40,8 kN 130 mm M24S 38,2 kN 56,8 kN 150 mm M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Rawlbolt Sköldexpander med krok, HW Efz
Beskrivning: Avsedd för tunga nedpendlingar av armaturer, tak, kablar etc. För infästning i betong, sten och fulltegel. Observera: Får ej användas till säkerhetsförankring av livlinor och dylikt där chockbelastning kan förekomma. Material: Elförzinkad/gulkromaterad

Beställningsuppgifter
Art Nr 237910* 237911* 237913 237914 Benämning Rawlbolt Sköldexpander med krok Efz Rawlbolt Sköldexpander med krok Efz Rawlbolt Sköldexpander med krok Efz Rawlbolt Sköldexpander med krok Efz Dimension M6HW M8HW M10HW M12HW Ø Borr 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm Förpackn 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 98

Tillåtna belastningar (betong C25), hylslängd, skruv, ögla och tot längd
M6E M8E M10E M12E Dragkrafter 2,0 kN 3,8 kN 5,8 kN 8,5 kN Tvärkrafter 6,5 kN 15,0 kN 27,0 kN 50,0 kN Hylslängd 45 mm 50 mm 60 mm 75 mm Skruv M6 M8 M10 M12 Ögla 10 mm 12 mm 14 mm 17 mm Tot längd 73 mm 87 mm 108 mm 130 mm

66

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Sköldexpander/Slagankare

Rawlbolt EW Sköldexpander med ögla, Efz
Beskrivning: Används till tunga nedpendlingar av armaturer, tak, kablar etc. För infästning i betong, sten och fulltegel. Observera: Får ej användas till säkerhetsförankring av livlinor och dylikt där chockbelastning kan förekomma. Material: Elförzinkad/gulkromaterad

Beställningsuppgifter
Art Nr 2379168 237917 237918 237919 Benämning Rawlbolt Sköldexpander med ögla Efz Rawlbolt Sköldexpander med ögla Efz Rawlbolt Sköldexpander med ögla Efz Rawlbolt Sköldexpander med ögla Efz Dimension M6EW M8EW M10EW M12EW Ø Borr 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm Förpackn 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 98

Tillåtna belastningar (betong C25), hylslängd, skruv, ögla och tot längd
M6E M8E M10E M12E Dragkrafter 2,0 kN 3,8 kN 5,8 kN 8,5 kN Tvärkrafter 6,5 kN 15,0 kN 27,0 kN 50,0 kN Hylslängd 45 mm 50 mm 60 mm 75 mm Skruv M6 M8 M10 M12 Ögla 10 mm 12 mm 14 mm 17 mm Tot längd 73 mm 87 mm 108 mm 130 mm

Rawl Slagankare med och utan krage, Efz
Beskrivning: Avsedd för installation i betong och sten där invändig gänga krävs. Montage och demontering av bult utan att gängorna skadas. Elförzinkad 5 my. Typiska applikationer: Byggelement. Fastsättning av maskiner, kabelstegar och konsoller, nerpendling av innertak. Material: Elförzinkad/gulkromaterad

Beställningsuppgifter
Art Nr 237202 237203 237204 237212 237205 237206 237207 237208 237209 237210 Benämning Rawl Slagankare Efz Rawl Slagankare Efz Rawl Slagankare Efz Rawl Slagankare Efz Rawl Slagankare Efz, m. krage Rawl Slagankare Efz, m. krage Rawl Slagankare Efz, m. krage Rawl Inslagningsverktyg Rawl Inslagningsverktyg Rawl Inslagningsverktyg Dimension M8 M10 M12 M20 M8 M10 M12 M8 M10 M12 Ø Borr 10 mm 12 mm 15 mm 25 mm 10 mm 12 mm 15 mm Förpackning 100 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 15 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 1 st 1 st 1 st

Utdragsvärden, tillåtna för båda
Skruv M8 M10 M12 Ø Borr 10 mm 12 mm 15 mm Längd 30 mm 40 mm 50 mm Dragkraft 3,7 kN 6,2 kN 7,8 kN Tvärkraft 3,4 kN 5,5 kN 8,0 kN

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

67

Slagankare/Gummiexpander

Slagankare med krage
Beskrivning: Avsedd för montage med medelhöga laster. ETA godkännande och brandklassat. Kragen förhindrar att slagankaret sjunker ner i borrhålet. Små sättdjup och kan monteras i håldäck. Blåfärgat konskydd stabiliserar konan under transport. Användning: Passar perfekt till nerpendling av rör, sprinkler eller ventilationskanaler, nerpendling av innertak.

Beställningsuppgifter
Art Nr 28951 28952 28953 Benämning Slagankare med krage Slagankare med krage Slagankare med krage Dimension M8x30 mm M10x40 mm M12x50 mm Ø Borr 10 mm 12 mm 16 mm Förpackning 25 st/pk 25 st/pkt 25 st/pkt

Utdragsvärden
Dim M8 M10 M12 Borrdjup 32 mm 42 mm 53 mm Dragkraft Tvärkraft 3,9 kN 3,3 kN 3,6 kN 4,2 kN 4,1 kN 10,3 kN (osprucken/sprucken betong, C20/c25 tillåtet värde) Dragkraft Tvärkraft 0,6 kN 0,6 kN 1,4 kN 1,4kN 1,7 kN 1,7 kN (osprucken/sprucken betong, C20/c25 tillåtet värde)

Rawlnut Gummiexpander
Beskrivning: Avsedd för montage i nästan alla material och i kombination med distansrör är den en säker infästning i porösa material. Rawlnut är den ideala infästningen i våtrum eftersom den är korrosionssäker och vattentät. Den är även vibrationsdämpande och elisolerande. Expanderar även i mycket tunna skivmaterial. Vid åtdragning av skruven expanderar gummiexpandern på baksidan av skivan. I porösa material expanderar den inne i materialet. Tillverkad av syntetiskt gummi med ingjuten metrisk mässingsmutter. Levereras utan skruv.

Beställningsuppgifter
Art Nr 237601 237602* 237603 237604* 237605 237606 237608* 237610 237611 237612 237613 Benämning Rawlnut Gummiexpander M4 Rawlnut Gummiexpander M4 Rawlnut Gummiexpander M5 Rawlnut Gummiexpander M5 Rawlnut Gummiexpander M5 Rawlnut Gummiexpander M6 Rawlnut Gummiexpander M6 Rawlnut Gummiexpander M8 Rawlnut Gummiexpander M8 Rawlnut GummiexpanderM10 Rawlnut GummiexpanderM12 Dimension 8x12,6 mm 8x24,0 mm 10x14,1 mm 10x26,1 mm 10x39,8 mm 13x16,0 mm 13x35,0 mm 18x30,0 mm 18x50,0 mm 20x55,0 mm 24x80,0 mm Ø Borr 8 mm 8 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 13 mm 16 mm 16 mm 20 mm 24 mm Förpackning 50 st/pk 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 20 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 90

68

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Betongskruv

Rawl Betongskruv
Beskrivning: Avsedd för snabbt montage av trä- och ståldetaljer i betong, lättbetong, tegel och hålsten. I betong och tegel krävs förborrning med 6 mm. Vid eventuell förborrning i porösa material som lättbetong, använd då en mindre borrdimension. Skruvskallen är självförsänkande i trä. Tillverkad i härdat stål. Bits T30. Elförzinkad. Minsta förankringsdjup i betong är 30 mm, lättbetong/tegel 50 mm. Material: Härdat stål/gulkromaterad.

Beställningsuppgifter
Art Nr 237384* 237385* 237396* 237397* 237398* 237399 Benämning Rawl betongskruv Rawl betongskruv Rawl betongskruv Rawl betongskruv Rawl betongskruv Rawl betongskruv Dimension 7,5x 52 mm 7,5x 72 mm 7,5x 92 mm 7,5x112 mm 7,5x132 mm 7,5x152 mm Bits T30 T30 T30 T30 T30 T30 Ø Borr 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm Förpackning 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 99

Lättbetongskruv för inom- och utomhusbruk
Beskrivning: Lättbetongskruven kan användas i alla porösa material som, exempelvis, lättbetong och LECA. Ingen förborrning eller plugg behövs. All montering sker med vanlig skruvdragare. Monteringsdjup: Minimum 60 mm. Material: Härdat stål 8.8 kvalitet, med beläggning Dacromet 1000 för in-/utvändigt bruk

Beställningsuppgifter
Art Nr 26060* 26061* 26062* 26063 26064 Benämning Lättbetongskruv för utomhusbruk Lättbetongskruv för utomhusbruk Lättbetongskruv för utomhusbruk Lättbetongskruv för utomhusbruk Lättbetongskruv för utomhusbruk Dimension 8x90 mm 8x100 mm 8x120 mm 8x140 mm 8x160 mm Bits T30 T30 T30 T30 T30 Förpackning 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt

* Finns även i SB-Pack. Se sidan 85

+Infästningsdata, sid 70-71.

Samtliga Blue Tip betongskruvar monteras enl ovan visad anvisning.

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

69

Betongskruv

Betongskruv, Blue Tip 6-kant
Beskrivning: Avsedd för snabbt montage i betong. Samtliga är brandklassade enl F120. M10 - M16 är ETA godkända för sprucken och osprucken betong. Godkänd för små kantavstånd. Tandad fast bricka för låsning mot underlag. Blå färg motverkar felaktig återanvändning. Användningsområden: Medeltunga laster som räcken, träreglar eller ställningar. Vid omformning eller andra temporära montage. Exempel: Rör, elinstallationer, påkörningsskydd, pallställ, lagerinredning mot betong m m.

Beställningsuppgifter
Art Nr 28961 28962 28963 28964 28965 28966 Benämning Betongskruv 6-kant Betongskruv 6-kant Betongskruv 6-kant Betongskruv 6-kant Betongskruv 6-kant Betongskruv 6-kant Dimension 5x 50 mm 6x 60 mm 6x 80 mm 8x50 mm 8x75 mm 8x100 mm Hylsa 7 10 10 13 13 13 Ø Borr 5 mm 6 mm 6 mm 8 mm 8 mm 8 mm Förpackning 50 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt

28967 28968 28969 28970 28971

Betongskruv 6-kant Betongskruv 6-kant Betongskruv 6-kant Betongskruv 6-kant Betongskruv 6-kant

10x60 mm 10x75 mm 10x100 mm 12x75 mm 12x100 mm

17 17 17 19 19

10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 15 st/pkt

Varmförzinkad betongskruv. OBS! Ej ETA-godkända
28984 28987 Betongskruv 6-kant Vfz Betongskruv 6-kant Vfz 8x50 mm 10x60 mm 13 17 8 mm 10 mm 25 st/pkt 20 st/pkt

Montering, se sidan 69

Belastningar och rekommenderade borr- och montagedata
Artikel Borr do 5 mm 6 mm 6 mm 8 mm 8 mm 8 mm Hylsa Ws 7 10 10 3 13 13 Min mont djup, hnom 35 mm 35 mm 45 mm 45 mm 65 mm 65 mm Hylsa Ws 17 17 17 19 19 Max mont djup, hnom 45 mm 45 mm 55 mm 55 mm 75 mm 75 mm Frigående håldiam 7 mm 8 mm 8 mm 10 mm 10 mm 10 mm Max mont djup hnom 75 mm 85 mm Mont tjockl max 15 mm 25 mm 35 mm 5 mm 10 mm 35 mm Utdragsvärde ospruck betong C20/25 (rek) 1,5 kN 1,5 kN 1,9 kN 1,9 kN 3,3 kN 3,3 kN Tvärkraft ospruck betong C20/25 (rek) 1,0 kN 1,6 kN 1,6 kN 3,6 kN 3,6 kN 3,6 kN

28961, 5x 50 mm 28962, 6x 60 mm 28963, 6x 80 mm 28964, 8x 50 mm 28965, 8x 75 mm 28966, 8x 100 mm Artikel 28967, 10x 60 mm 28968, 10x 60 mm 28969, 10x 60 mm 28970, 10x 60 mm 28971, 10x 60 mm Artikel

Borrdiam do 10 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm Min mont tjocklek

Min mont djup hnom 55 mm 55 mm 55 mm 70 mm 70 mm

Min borrdjup h1 65 mm 65 mm 65 mm 80 mm 80 mm

Max borrdjup Frigående h1 håldiameter 12 mm 85 mm 12 mm 85 mm 12 mm 14 mm 95 mm 14 mm Tillåten tvärkraft osprucken betong min & max 12,9 kN 12,9 kN 12,9 kN 17,0 kN 17,0 kN

Max mont tjocklek 5 mm 20 mm 25 mm 5 mm 15 mm

28967, 10x 60 mm 28968, 10x 60 mm 28969, 10x 60 mm 45 mm 28970, 10x 60 mm 28971, 10x 60 mm 30 mm

Tillåtet utdragsvärde osprucken betong C20/25, minimum 2,6 kN 2,6 kN 2,6 kN 4,1 kN 4,1 kN

Tillåtet utdragsvärde osprucken betong C20/25, maximum

4,1 kN 5,4 kN

Om du väljer borrdjup och monteringsdjup MIN i tabellen kan du utnyttja MIN tfix (montagetjocklek) i tabellen. Då uppnår du angivet värde MIN i utdragsvärde och viceversa för MAX-måtten. 0,1 kN = 100 kp.

70

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Slagankare/Gummiexpander

Betongskruv, Blue Tip med ögla
Beskrivning: Avsedd för snabbt montage i betong. Blå färg motverkar felaktig återanvändning. Förankring av wire och ställningar mot betong. Montering: Se montageanvisning Blue Tip 6-kant på sid 65.
Rekommendationer
Borrdiameter Ögla (ytterdiameter) 8 mm 10 mm
1 kN = 100 kp

Monteringsdjup (min) 45 mm 55 mm

Borrdjup (min) 65 mm 75 mm

Utdragsvärde (osprucken betong C20/c25, rek) 1,9 kN 2,6 kN

15,2 mm 17,0 mm

Beställningsuppgifter
Art Nr 28973 28974 Benämning Betongskruv med ögla Betongskruv med ögla Dimension 8x 55 mm 10x 65 mm Ø Borr 6,5 mm 8 mm Förpackning 20 st/pkt 20 st/pkt

Montering, se sidan 69

Betongskruv, Blue Tip med låg skalle
Beskrivning: Avsedd för montage och byggskenor på betong. 13 mm skalle. Snabbare montering med tidsvinst jämfört vanlig expander. Blå färg motverkar felaktig återanvändning. Montering: Se montageanvisning Blue Tip 6-kant på sid 65. Monteras med bits i trånga utrymmen.
Rekommendationer
Borr 6,0 mm Bits T40 Mont
(djup)

Borr
(djup)

Hål

Mont 10 mm

Utdragskraft
(osprucken C20/c25, rek)

Tvärkraft
(osprucken C20/c25, rek)

(frigående) (tjocklek)

35 mm 45 mm 8 mm

1,5 kN

1,6 kN

1 kN = 100 kp

Beställningsuppgifter
Art Nr 28972 Benämning Betongskruv låg skalle Dimension 6x 45 mm Bits T40 Ø Borr 6 mm Förpackning 50 st/pkt

Montering, se sidan 69

Betongskruv, Blue Tip med försänkt skalle
Beskrivning: Avsedd för montage och byggskenor på betong. 13 mm skalle. Snabbare montering med tidsvinst jämfört vanlig expander. Blå färg motverkar felaktig återanvändning. Montering: Se montageanvisning Blue Tip 6-kant på sid 65. Monteras med bits i trånga utrymmen.
Rekommendationer Mont Borr Hål
(djup) (djup)

Mont 10 mm 45 mm 45 mm

Utdragskraft
(osprucken C20/c25, rek)

Tvärkraft
(osprucken C20/c25, rek)

(frigående) (tjocklek)

65 mm 75 mm 55 mm 85 mm 55 mm 85 mm

10 mm 12 mm 12 mm

3,3 kN 2,6 kN 2,6 kN

3,6 kN 4,1 kN 4,1 kN

OBS! Endast 28976 o 28977 1 kN = 100 kp

Beställningsuppgifter
Art Nr 28975 28976 28977 Benämning Betongskruv försänkt skalle Betongskruv försänkt skalle Betongskruv försänkt skalle Dimension 8x75 mm 10x75 mm 10x100 mm Bits Inv bits Inv bits Inv bits Ø Borr 8 mm 10 mm 10 mm Förpackn 25 st/pkt 25 st/pkt 20 st/pkt

Montering, se sidan 69

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

71

Distansrör
Distansrör
Distans mellan material och infästningsföremål
Beskrivning: Används i kombination med gummiexpander vid montage i svaga material som t ex lättbetong eller där en distans erfodras mellan grundmaterial och infästningsföremål. Tillverkad i plast. Ej UV beständig.

Beställningsuppgifter
Art Nr 237701 237702 237703 237704 237705 237706 237707 237708 237709 237710 237711 237712 237713 237714 237715 237716 237717 237718 237719 237720 237721 237722 237723 237724 237725 237726 237727 237728 237729 237730 237731 237732 Benämning Distansrör (Utgår) Distansrör (Utgår) Distansrör (Utgår) Distansrör Distansrör Distansrör Distansrör Distansrör Distansrör Distansrör Distansrör Distansrör Distansrör Distansrör Distansrör Distansrör Distansrör Distansrör Distansrör Distansrör Distansrör Distansrör Distansrör Distansrör Distansrör Distansrör Distansrör (Utgår) Distansrör Distansrör Distansrör Distansrör Distansrör Dimension 4x15mm 4x25mm 4x35mm 5x15mm 5x25mm 5x35mm 5x45mm 5x55mm 5x75mm 6x12mm 6x15mm 6x25mm 6x35mm 6x45mm 6x60mm 8x25mm 8x35mm 8x45mm 8x60mm 8x90mm 10x25mm 10x35mm 10x105mm 12x25mm 12x35mm 12x50mm 4x1000mm 5x1000mm 6x1000mm 8x1000mm 10x1000mm 12x1000mm Förpackning 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 25 st/pkt 20 st/pkt 15 st/pkt 1 st/st 1 st/st 1 st/st 1 st/st 1 st/st 1 st/st

72

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Ankarmassa
Ankarmassa AC100-PRO, 300ml
Avändningsområde: Avsedd för infästning i betong, tegel, lättbetong, hålsten och sten. För applikation i hålsten och tegel ska ankarstrumpa användas. VIKTIGT: all montering måste föregås av borstning/renblåsning av borrade hål. I nyöppnad tub ska c:a 10 cm massa tryckas ut innan applicering för att säkerställa bra blandning. ETA godkänd Option 7 för både standardgängade stänger M8-M30 och armeringsjärn Ø 8-32mm. BRANDKLASSAD. Godkänd för montering i fuktiga hål och monteringsdjup 4xdiam - 20xdiam. Installation: ner till -10° C. Material: Styrenfri Vinylester.

Beställningsuppgifter
Art Nr 28990 28992 28993 28994 28995 28996 28997 28998 Benämning Ankarmassa AC100-PRO 300ml Ankarstrumpa M8 Ankarstrumpa M10/M12 Ankarstrumpa M16 Luftpump för rengöring av borrhål Borste för rengöring av borrhål Borste för rengöring av borrhål Borste för rengöring av borrhål Borr Ø – 12mm 15mm 20mm – – – – Dimension – 50x12mm 85x15mm 85x20mm – 8-10mm 10-14mm 16-28mm Förpackning 1 st 1 påse 1 påse 1 påse 1 st 1 st 1 st 1 st

Rekommenderade värden ankarmassa AC100-PRO. : Monterat i betong (1 kN motsvarar 100 kg). Förutsätter osprucken betong kval C20/c25 och gängstång, kval 8.8.
Dim Ø Borr Monteringsdjup (mm) MIN 60 60 70 80 90 96 MAX 160 200 240 320 400 480 Tillåten utdragskraft (kN) MAX MIN 7,1 13,7 8,9 21,8 11,7 31,8 14,2 59,5 17,0 93,2 18,7 134,2 Tillåten tvärkraft (kN) 8,5 13,1 19,4 36 56 80,5

M8 M10 M12 M16 M20 M24

10 mm 12 mm 14 mm 18 mm 24 mm 28 mm

Härdningstider
Temperatur Öppentid innan massa härdar i blandningsrör 1,5 min 2 min 4 min 6 min 15 min 25 min 45 min 90 min 90 min Härdningstid Härdningstid Torra hål Fuktiga hål 15 min 20 min 25 min 45 min 80 min 02 tim 07 tim 14 tim 24 tim 30 min 40 min 50 min 90 min 160 min 4 tim 14 tim 28 tim 48 tim

OBS! Förvaras svalt, får inte utsättas för solljus och värme, max 25° C (ex varm bil). Nosröret får inte kapas. För beräkning av åtgång: www.powerseurope.com/PRAE_Software.swf

t = 40° C t = 35° C t = 30° C t = 20° C t = 10° C t = 25° C t = 20° C t = -5° C t = -10° C

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

73

Karmmontage

Adjufix Montage fönster/dörrar

Lägg A nivåregleringsklossar till höger och vänster nere i öppningen. Kontrollera med vattenpass att dörren/fönstret kommer att stå horisonellt. Spika eller skruva fast klossarna.

Skruva in B hylsorna i karmens utsida. Vid montage mot lättbetong/Leca och trätung: Tryck fast C tryckfördelningsbrickor på hylsorna.

Lyft in karmen så att den står på nivåregleringsklossarna. Kontrollera med vattenpass att dörren/fönstret varken lutar inåt eller utåt. Använd D monteringsverktyget och skruva ut hylsorna mot väggsidorna. Kontrollera med vattenpass att alla sidor är raka och inte heller lutar inåt eller utåt. Justera karmen i rätt läge med hylsorna.

Vänd på monterings verktyget och sätt på den bifogade E bitsen. Vid montage mot trä: Skruva i F skruvarna direkt. Vid montage mot lättbetong/leca och betong/ massivtegel: Borra 8 mm hål. Håldjup i vägg = plugglängd. Kontrollera med vattenpass att alla sidor är raka och inte heller lutar inåt eller utåt.

Häng på dörren/fönstret i karmen. Justera vid behov. Sätt fast G täcklocken över hylshålen. Klart!

Adjufix Montageväska
ADJUFIX PROPACK
Adjufix Propack är en smidig Raaco-väska som innehåller det sortiment du behöver för de vanligaste fönster- och dörrmontage. Du fyller lätt på med Adjufix småpack. (För mer information, se sidan 76)

Innehåll i väskan:
Hylsor Hylsa 28 mm för trä Hylsa 38 mm för trä Skruv Träskruv 6x50 mm, T25 Träskruv 8x64 mm för tunga montage, T30 Plugg & skruv 8x120 mm mot lättbetong, T25 Tillbehör Nivåregleringskloss 10-17 mm Distansbricka Tryckfördelningsbricka för porösa montage Verktyg Lednyckel, med 8 mm för inskruvning och 10 mm insexa för utskruvning av hylsor. Antal 50 st 50 st Antal 100 st 100 st 50 st Antal 20 st 100 st 100 st Antal 1 st Beteckning WM28 WM38 Beteckning TRT650 TRT864 PLTRT8120 Beteckning Montkl1 BRDA BRT Beteckning NYB

Montageväska Bestnr hos NA: 27450

74

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Karmmontage

Adjufix Karmmontage
Hylsa
Adjufix har tre olika längder på karmhylsa att välja på, samt en sammankopplingshylsa som används när man sätter fönsterkarm i karm. Välj alltid en så lång hylsa som möjligt vid karmmontage. Adjufix rekommenderas av de ledande fönstertillverkarna.
Hylsan som är 28 mm, kan justeras 0-13 mm. Hylsan som är 33 mm, kan justeras 0-18 mm. Hylsan som är 38 mm, kan justeras 0-23 mm. Självklart kan du välja en längre hylsa än karmens tjocklek. Tänk då på att inte skruva in hylsan för långt- stanna ca 5 mm från karmens insida.

Hylsa med skärspets

Fästskruv
Montage mot trä Skruv 6x50 mm, för lättare montage utan distanser/tryckfördelningsbrickor. Skruv 6x65 mm, en något längre skruv som används när distansbricka och/eller tryckfördelningsbricka används. Skruv 8x64 mm, används vid tyngre montage som ytterdörrar och stora fönster. Bör förborras med en 5 mm borr. Montage mot betong/massivtegel Välj själv om du föredrar att arbeta med plugg och skruv eller endast betongskruv. Nylonplugg och skruv 8x60 mm, förborras med 8 mm borr. Betongskruv 50 mm, förborras med 6 mm borr. Betongskruv 110 mm, förborras med 6 mm borr. Montage mot lättbetong, Leca och håltegel Nylonplugg och skruv 8x120 mm, förborras med 8 mm borr. Vid montage mot lättbetong och Leca ska du komplettera med tryckfördelningsbricka. Montage mot stålregel Självborrande skruv med borrspets; 5,4x32 mm för stål 0,6-2,5 mm och 6,7x42 mm för stål 1,0-3,5 mm. För användning mot stålregel.
Tryckfördelningsbricka

Hylsa för ihopkoppling

Tillbehör
Tryckfördelningsbricka. Bygger 3 mm och används vid montage mot porösa material som lättbetong och Leca och där regeln inte är jämn eller är skadad. Tryckfördelningsbrickan trycks fast på hylsan innan dörren/fönstret lyfts på plats. Kan kombineras med distansbricka. Distansbricka. Bygger 10 mm och används när karmöppningen är för stor. Distansbrickan trycks fast på hylsan innan dörren/fönstret lyfts på plats. Kan kombineras med tryckfördelningsbricka. Nivåregleringskloss. Gör horisonteringen enklare vid fönstermontage, bygger 10-17 mm. Täcklock. Döljer borrhålen efter montage, finns i färgerna vit, svart, furu (beige) och brun. Beslag. Oftast räcker det med hylsa och skruv vid montage, men ibland måste karmen kragas ut och då finns ett brett sortiment av beslag anpassade för karminfästning. Beställngsdata, se sid 76
Skruv för stålregel, 6,7 X 42 mm

Distansbricka

Nivåregleringskloss

Skruv för stålregel, 5,4 X 32 mm

Täcklock

Skruv för tyngre montage i trä

Skruv för lättbetong, Leca och håltegel

Skruv för lättare montage

Skruv för betong och massivtegel

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

75

Karmmontage

Adjufix Karmmontage, verktyg och fästdetaljer
Verktyg för alla ingående komponenter. Bits finns anpassat till skruvval.
Bits: T25 och T30. Inskruvnings/utskruvningsbits. Magnetisk bitshållare: Hållaren är anpassad för innerdiametern på karmhylsan. *Montageverktyg: Består av 8 mm insex och 10 mm insex för justering av karmhylsa. Spärrnyckel: Nyckel för justering av karmhylsor med 8 och 10 mm insexgrepp. Kombiverktyg: Klarar alla de i montaget ingående momenten. (utgående art)

Beställningsuppgifter
Art Nr 27405 Benämning Adjufix Karmhylsa f.trä Adjufix karmhylsa Adjufix karmhylsa för PVC/Aluminium Adjufix Karmhylsa f.trä Adjufix karmhylsa Adjufix Karmhylsa f.trä Adjufix karmhylsa Adjufixhylsa för sammankoppling Adjufix Träskruv Adjufix träskruv Adjufix Träskruv Adjufix träskruv Adjufix Träskruv f.tungt montage Adjufix träskruv Adjufix Betongskruv Adjufix betongskruv Adjufix Lättbetongskruv Adjufix betongskruv Adjufix Plugg och Skruv för betong Adjufix Plugg och Skruv för betong Adjufix Plugg och Skruv för betong Adjufix Plugg och Skruv för lättbetong Adjufix Skruv, borrspets för stål 0,6-2,5 mm Adjufix Skruv, borrspets för stål 1,0-3,5 mm Adjufix Tryckfördelningsbricka Adjufix tryckfördelningsbricka Adjufix Distansbricka Adjufix distansbricka Adjufix Nivåregleringskloss justerbar Adjufix betongskruv Adjufix nivåregleringskloss Adjufix Täcklock vit Adjufix T-nyckel för utskruvning av hylsa Adjufix Lednyckel Insex Adjufix Spärrnyckel till Adjufix hylsor Adjufix Borrmaskinbits för utskruvning av hylsa Adjufix Borrmaskinbits för inskruvning av hylsa Adjufix Bits m.riktn. o stopp f. inskruvn av hylsa Adjufix magnetisk bitshållare Adjufix bits Pz3 Adjufix bits Pz2 Adjufix bits T25 Adjufix bits T25 Adjufix bits T30 Adjufix bits T30 Adjufix beslag Vfz, lätta montage Adjufix beslag Vfz, tunga montage Adjufix vinkelbeslag Vfz Kombiverktyg (utgående artikel) 10 mm 10 mm 10 -17 mm 7,5x70 mm 10-17 mm – 10 mm 8 och10 mm 8 och 10 mm 10 mm 8 mm – – L=70 mm L=38 mm L=25 mm L=90 mm L=25 mm L=90 mm 150 mm 200 mm 130 mm Dimension 28 mm 28 mm 28 mm 33 mm 33 mm 38 mm 38 mm 38 mm 6x50 mm T25 6x50 mm 6x65 mm T25 6x65 mm 8x64 mm T30 8x64 mm 7,5x50 mm T30 7,5x50 mm 7,5x110 mm 8x60 mm T25 8x80 mm T25 8x100 mm T25 8x120 mm T25 5,4x32 mm T25 6,7x42 mm T30 Förpackning 100 st/pkt SB 8st 1 st/pkt 100 st/pkt SB 8st 100 st/pkt SB 8st 50 st/pkt 100 st/pkt SB 8st 100 st/pkt SB 8st 100 st/pkt SB 8st 100 st/pkt SB 8st SB 8st 100 st/pkt 100 st/pkt 50 st/pkt 50 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt 100 st/pkt SB 8st 200 st/pkt SB 8st 100 st/pkt 100 st/pk SB 8st 12 st/SB-pack 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st (SB) 1 st (SB) 1 st (SB) 1 st (SB) 1 st (SB) 1 st (SB) 1 st (SB) 1 st 1 st 1 st 1 st

Bits (Pz, Torx och sexkant)

25640 27419 27404 25641 27406

Magnetisk bitshållare

25642 27403 27407 25643 27408 25644 27409 25646 27437 25653 27439 25654 27448 27449

Kombiverktyg (*utgående artikel)

7,5x110 mm T30 100 st/pkt

Spärrnyckel

27451 27446 27447 27445 27441 25655

Rakt beslag, 150 mm

27442 25656 27453 27454 25657 27598 27418 27413 27417 27414 27415 27416 25658 25659 25660 25662 25663 25664 25665 25675 25676 25677 25652

Rakt beslag, 200 mm

Vinkelbeslag

Gå gärna in på www.adjufix.se Där finns ytterligare information, illustrationer och demofilmer.
OBS! Adjufix är certifierat av Norske Veritas. Gå in på www.kartro.se/Godkannanden/adjusis3.pdf för att läsa certifieringslicensen.

76

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Adjufix

Adjufix Smart Pack ”Trä Lätt”. Art nr 25680
Innehåller allt för montering av 2 vanliga fönster eller 1 innerdörr mot trä.
8 st Täcklock vita 14-19mm 8 st Träskruv 6x50mm T25 8 st Nivåregleringskloss 10-17mm 8 st Karmhylsa 33mm Det enda du behöver komplettera med är "Smart Pack Montageverktyg" art.nr 25684. Dessutom ingår en utförlig monteringsbeskrivning.

Adjufix Smart Pack ”Trä Tungt”. Art nr 25681
Innehåller allt du behöver för montering av 1 stort fönster (högre än 1,5m), eller 1 ytterdörr eller fönsterdörr mot trä.
8 st Täcklock vita 14-19mm 8 st Träskruv 8x64mm T30 4 st Nivåregleringskloss 10-17mm 8 st Tryckfördelningsbricka (bygger 3mm) 8 st Karmhylsa 38mm Det enda du behöver komplettera med är "Smart Pack Montageverktyg" art.nr 25684. Dessutom ingår en utförlig monteringsbeskrivning.

Adjufix Smart Pack ”Betong/Massivtegel”. Art nr 25682
Innehåller allt du behöver för montering av 2 vanliga fönster eller 1 dörr mot betong/massivt tegel.
8 st Täcklock vita 14-19mm 8 st Skruv och plugg 8x80mm T25 8 st Nivåregleringskloss 10-17mm 8 st Karmhylsa 38mm Det enda du behöver komplettera med är "Smart Pack Montageverkyg" art.nr 25684. Dessutom ingår en utförlig monteringsbeskrivning.

Adjufix Smart Pack ”Lättbetong”. Art nr 25683
Innehåller allt du behöver för 2 vanliga fönster eller 1 dörr mot lättbetong/håltegel/Leca.
8 st täcklock vita 14-19mm 8 st Skruv och plugg 8x120mm T25 4 st Nivåregleringskloss 10-17mm 8 st Tryckfördelningsbricka (bygger 3mm) 8 st Karmhylsa 38mm Det enda du behöver komplettera med är "Smart Pack Montageverktyg" art.nr 25684. Dessutom ingår en utförlig monteringsbeskrivning.

Adjufix ”Montageverktyg”. Art nr 25684
Bitshållare L= 150mm 1 st Bits T25 1 st Bits T30 Skruva först i adjufixhylsorna från utsidan av karmen. Sätt fönstret/dörren i våg och spänn ut hylsorna mot regeln/fästmaterialet med verktyget inifrån i karmhålen. När allt sedan är i lod samt diagonalen kollad, vänd på verktyget för att använda den smala bitshållaren som passar i hylsans hål. Använd därefter anpassad adjufixskruv (använd inga andra skruvar), som skruvas inifrån, genom hylsan och in i regeln/fästmaterialet. Utförlig monteringsanvisning ingår.
OBS! Adjufix är certifierat av Norske Veritas. Gå in på www.kartro.se/adjusis3.pdf för att läsa certifieringslicensen.

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

77

Karmskruv

Karmskruv
Montage av fönster- och dörrkarmar
Beskrivning: Karmskruven är speciellt framtagen för montage av fönster- och dörrkarmar. Dess utformning med zinkhylsan fritt roterande på stålskruven gör att det går att justera karmen inåt och utåt med olika typer av montagenycklar som finns att köpa till, antingen en rak till skruvdragaren eller T-nyckeln som man lätt använder för hand. Montering: Se anvisning nedan. Material: Skruv av härdat stål och hylsa av zink.

Beställningsuppgifter
Art Nr 25610 25612* 225612 25613 225613* 25615 25617 25630 25633 25634 25636 25639 25631* 25632* 25635 Benämning Karmskruv Karmskruv Karmskruv (storpack) Karmskruv Karmskruv (storpack) Karmskruv Karmjusterskruv TFT, med borrspets, T25 Karmborr Centrum-karmborr 6-kantsnyckel f.karmborr Montagenyckel för karmskruv, rak T-Montagenyckel för karmskruv Täcklock Vita plast Täcklock Bruna plast Täcklock Furufärgad plast Dimension 7x50 mm 7x70 mm 7x70 mm 7x90 mm 7x90 mm 7x140 mm 6x80 mm 14 mm 5 mm 2,5 – – 14-19 mm 14-19 mm 14-19 mm Förpackning 50 st/pkt 50 st/pkt 150 st/hink 50 st/pkt 100 st/hink 25 st/pkt 50 st/pkt 1 st/st 1 st/st 1 st/st 1 st/st 1 st/st 200 st/pås 200 st/pås 200 st/pås

*Finns även i SB-pack. Se sidan 90.

Montage – karmskruv
1. Förborra om träkarmen inte är förborrad. Borra ett 14 mm hål rakt igenom. Centrumborra först med 5 mm borr. Montage i sten, betong etc, använd lämplig plugg för skruvens yttergänga.

2. Montera karmskruven med verktygets minsta hål.

3. Justera karmen med verktygets större hål. (Då roterar endast ytterhylsan).

4. Hålet övertäcks med ett färganpassat plastlock.

78

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Karmjustering

Karmjustering – luftkudde
Används till montering av fönster och dörrar.
• • • • Fönstret justeras snabbt med millimeterprecision. Winbag kan återanvändas. Lämnar inga skrapmärken på karm eller vägg. Tidsbesparande. Montering med Winbag går fort och möjliggör att man ensam kan montera även stora fönster. • Kan trycka med 100 kg per Winbag. • Tillverkad av fiberförstärkt gummi för extra hållbarhet.

Generellt om Winbag
Winbag är en vältestad kvalitetsprodukt som är tillverkad av slitstarka material. Winbag kan dock punkteras av vassa och spetsiga föremål, som t ex skruvar. Därför skall alltid fönstret säkras mot fall vid monteringen. Kom ihåg att verktyget endast skall betraktas som ett hjälpmedel under själva monteringen. Winbag kan även användas till otaliga installationsoch justeringsarbeten, såsom att lyfta tunga föremål som kylskåp, möbler m m.

Tekniska data
Lyftformåga: Max. 100 kg/st Fogbredd: 2 - 50 mm Material: Fiberförstärkt konstmaterial Förpackning: 4 st WINBAG samt bälteskrok

Beställningsuppgifter
Art Nr 256001 Benämning Winbag, fixering och justering Förpackning 4 st/pkt

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

79

Bits
Bits
Precisionsbits med lång livslängd, tillverkade i S2 verktygsstål. Härdning 58-61HRC, säkerställer lång livslängd

BitshållareBitssatser Beställningsuppgifter
Bitshållare

Art Nr
830002 830015 830032 830008 830009

Benämning
Bitssats, bältesclips 20 st bits Bitssats, bältesclips 15 delar Bitssats, bältesclips 32 delar Bitshållare, chuck 1/4" x 60 mm Bitshållare, magnet 1/4" x 60 mm

Ant/förp
1 st 1 st 1 st 1 st 1 st

Anm
T10-30, PZ1-2, PH1-2 + hållare T15-25, PZ1-2, PH1-2 + adapter Quick-Lock

PZ (Pozidrive), 1/4’’ Beställningsuppgifter
Bits PZ
Art Nr 830011 830012 830013 830014 830017 830018 Benämning Bits Pz1 25mm, 3 st Bits Pz1 25mm, lös Bits Pz2 25mm, 3 st Bits Pz2 25mm, lös Bits Pz3 25mm, 3 st Bits Pz3 25mm, lös 100 st 100 st SB 100 st SB Ant/förp Anm SB

PH (Phillips), 1/4’’ Beställningsuppgifter
Bits PH
Art Nr 830021 830022 Benämning Bits PH1 25 mm, 3st Bits PH2 25 mm lös Bits PH2 25 mm, 3 st Bits PH2 25 mm lös Bits PH3 25 mm, 3 st Bits PH2 25 mm, 10 st Bits PH2 25 mm, 3 st SB SB 100 st SB Reducerad Reducerad 100 st Ant/förp Anm SB Reducerad SB

Bits PH reducerad

830023 830024 830025 830027 830029

4-kants/6-kants, 1/4’’ Beställningsuppgifter
Bits 4-kant

Art Nr 830030 830031

Benämning Bits 4-kant nr 1, 25 mm, 3 st Bits 6-kant 2,5x25 mm, 3 st Bits 6-kant 3,0x25 mm, 3 st Bits 6-kant 4,0x25 mm, 3 st Bits 6-kant 5,0x25 mm, 3 st Bits 6-kant 6,0x25 mm, 3 st

Ant/förp

Anm SB SB SB SB SB SB

Bits 6-kant

830033 830035 830037 830039

Spårbits

Spårbits, 1/4’’ Beställningsuppgifter
Art Nr 830061 830063 830065 Benämning Bits Spår 4x25 mm, 3 st Bits Spår 5x25 mm, 3 st Bits Spår 6x25 mm, 3 st Ant/förp Anm SB SB SB

Adapter

Adapter Beställningsuppgifter
Art Nr 830091 830093 Benämning Adapter 1/4" - 1/4"x60mm, 1 st Adapter 1/2" - 1/4"x65mm, 1 st Ant/förp 1 st 1 st Anm SB SB

80

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Bits
Torx, 1/4’’

Beställningsuppgifter
Art Nr 830041 830043 830045 830046 830047 830048 830049 830050 830051 830052 830053 830054 830055 830057 Benämning Bits T8x25mm, 3 st Bits T10x25mm, 3 st Bits T15x25mm, 3 st Bits T15x25mm, lös Bits T20x25mm, 3 st Bits T20x25mm, lös Bits T20x25mm, 10 st Bits T25x25mm, lös Bits T25x25mm, 3 st Bits T30x25mm, lös Bits T25x25mm, 10 st Bits T40x25mm, lös Bits T30x25mm, 3 st Bits T40x25mm, 3 st 100 st SB SB 100 st SB 100 st SB 100 st SB 100 st SB Ant/förp Anm SB SB SB
Torx

Långa Torx-bits
830070 830072 830074 830076 830078 Bits T20x50mm, 3 st Bits T20x90mm, 3 st Bits T25x50mm, 3 st Bits T25x90mm, 3 st Bits T30x50mm, 3 st SB SB SB SB SB

Magnethylsa

Beställningsuppgifter
Art Nr 830081 830082 830083 830084 830085 830086 830087 Benämning Magnethylsa 6x45 mm, 1 st Magnethylsa, 8x45 mm, 1 st Magnethylsa, 8x45 mm, 10 st Magnethylsa, 8x65 mm, 1 st Magnethylsa, 10x45 mm, 1 st Magnethylsa, 12x45 mm, 1 st Magnethylsa, 13x45 mm, 1 st Ant/förp Anm Med magnet Med magnet Med magnet Med magnet Med magnet Med magnet Med magnet Förp SB SB SB SB SB SB SB
Magnethylsa

Bitssats, 20 bits

Bitssats, 15 delar

Bitssats, 32 delar

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

81

SB-Förpackningar

SB-förpackningar
SB-förpackningarna är enkla och praktiska för både kund och återförsäljare. Vi har ett stort samlat sortiment av SBpack.

På de följande sidorna 83 - 100 följer beställningsdata på Nils Ahlgrens SB-förpackningar

Innehåll SB sidor

s 83-85

s 85-90

s 90

s 90

s 91-92

s 92-94

s 95

s 96-97

s 97

s 98-99

UTGÅENDE ARTIKLAR

s 100

82

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

SB-Förpackningar

Beställningsuppgifter
Art Nr Benämning GIPSSKRUV KOMBI FÖR TRÄ & STÅL PH2 27030 27032 27034 Gipsskruv Efz 3,5x25 mm Gipsskruv Efz 3,5x38 mm Gipsskruv Efz 3,5x51 mm GiIPSSKRUV MED BORRSPETS MOT STÅL PH2 26861 26862 Gipsskruv Efz Borr 3,5x25 mm Gipsskruv Efz Borr 3,5x41 mm GIPSSKRUV FÖR HÅRD GIPSSKIVA PH2 26867 26868 Gipsskruv Efz Hård 3,9x32 mm Gipsskruv Efz Hård 3,9x41 mm GIPSSKRUV FÖR TRÄ PH2 27041 27043 27045 27046 Gipsskruv Efz 3,9x29 mm Gipsskruv Efz 3,9x41 mm Gipsskruv Efz 3,9x57 mm Gipsskruv Efz 4,2x75 mm SPÅNSKIVESKRUV PH2 27050 27052 27054 27056 Spånskiveskruv Efz 4,2x30 mm Ph2 Spånskiveskruv Efz 4,2x41 mm Ph2 Spånskiveskruv Efz 4,2x51 mm Ph2 Spånskiveskruv Efz 4,2x57 mm Ph2 SPÅNSKIVESKRUV DYNAPLUS T20 26890 26891 26892 26893 26894 Dynaplus Spånskiveskruv Efz 4,1x30 mm T20 Dynaplus Spånskiveskruv Efz 4,1x41 mm T20 Dynaplus Spånskiveskruv Efz 4,1x51 mm T20 Dynaplus Spånskiveskruv Efz 4,1x57 mm T20 Dynaplus Spånskiveskruv Efz 4,1x75 mm T20 TRALLSKRUV DYNAPLUS C4 T20 26895 26896 26897 26898 Dynaplus trallskruv C4 4,1x30 mm T20 Dynaplus trallskruv C4 4,1x41 mm T20 Dynaplus trallskruv C4 4,1x56 mm T20 Dynaplus trallskruv C4 4,2x75 mm T20 TRALLSKRUV SYRAFAST A4 T20 27059 27060 27061 Trallskruv rostfri syrafast A4 4,2x42 mm Trallskruv rostfri syrafast A4 4,2x56 mm Trallskruv rostfrisyrafast A4 4,2x75 mm TRALLSKRUV PH2 27062 27064 Trallskruv 3,9x41 mm Ph2 Trallskruv 4,2x57 mm Ph2 TRALL & BRYGGSKRUV SYRAFAST A4 T25 26851 26852 26853 26854 Bryggskruv syrafast A4 5,5x70 mm Bryggskruv syrafast A4 5,5x80 mm Bryggskruv syrafast A4 5,5x90 mm Bryggskruv syrafast A4 5,5x100 mm LISTSKRUV EFZ/GULKROM T10 27066 27067 27068 Listskruv Gul 3,0x35 mm T10 Listskruv Gul 3,0x42 mm T10 Listskruv Gul 3,0x57 mm T10 LISTSKRUV EFZ/VIT T10 27069 27070 27071 Listskruv vit 3,0x35 mm Listskruv vit 3,0x42 mm Listskruv vit 3,0x57 mm T10 T10 T10 Byggskruv Byggskruv Byggskruv 12 12 12 25 25 25 Byggskruv Byggskruv Byggskruv 12 12 12 25 25 25 Byggskruv Byggskruv Byggskruv Byggskruv 6 6 6 6 10 10 10 10 Byggskruv Byggskruv 12 12 25 25 Byggskruv Byggskruv Byggskruv 6 6 6 25 25 25 Byggskruv Byggskruv Byggskruv Byggskruv 6 6 6 6 25 25 25 25 Byggskruv Byggskruv Byggskruv Byggskruv Byggskruv 6 6 6 6 6 25 25 25 25 25 Byggskruv Byggskruv Byggskruv Byggskruv 12 12 12 6 25 25 25 25 Byggskruv Byggskruv Byggskruv Byggskruv 12 12 6 6 25 25 25 25 Byggskruv Byggskruv 6 6 25 25 Byggskruv Byggskruv 6 6 25 25 Byggskruv Byggskruv Byggskruv 10 12 12 25 25 25 Typ Lev förpackn Antal / SB

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

83

SB-Förpackningar

Beställningsuppgifter
Art Nr Benämning LISTSKRUV EFZ/GULKROM PH2 27075 27076 Listskruv 3,8x41 mm1 Gul Ph2 Listskruv 3,8x57 mm Gul Ph2 LISTSKRUV EFZ/VIT PH2 27072 27074 Listskruv 3,8x41 mm Vit Ph2 Listskruv 3,8x57 mm Vit Ph2 Byggskruv Byggskruv 12SB 12SB 25 25 Byggskruv Byggskruv 12SB 12SB 25 25 Typ Lev förpackn Antal / SB

MINERIT-, SPÅN- OCH OSB-SKRUV, GULKROMATERAD, FZY, PH2 26885 26886 26887 26888 26889 Spån-och sockelskruv Gul 3,9x25 mm Ph2 Spån-och sockelskruv Gul 3,9x35 mm Ph2 Spån-och sockelskruv Gul 3,9x45 mm Ph2 Spån-och sockelskruv Gul 3,9x55 mm Ph2 Spån-och sockelskruv Gul 3,9x75 mm Ph2 Byggskruv Byggskruv Byggskruv Byggskruv Byggskruv 12SB 12SB 6SB 6SB 6SB 25 25 25 25 25

GOLV- OCH SOCKELSKRUV EFZ/GULKROM 4-K NR 1 26864 26865 26866 Golv-och sockelskruv Fzy 4,2x45 mm 4-k 1 Golv-och sockelskruv Fzy 4,2x55 mm 4-k 1 Golv-och sockelskruv Fzy 4,2x65 mm 4-k 1 MONTAGESKRUV UTVÄNDIG C3 PH2 26880 26881 Montageskruv utv. C3 4,2x25 mm Montageskruv utv. C3 4,2x32 mm MONTAGESKRUV EFZ TRÄ/STÅL PH2 27080 27082 27084 27086 27088 Montageskruv Efz 4,2x13 mm Montageskruv Efz 4,2x25 mm Montageskruv Efz 4,2x45 mm Montageskruv Efz 4,2x65 mm Montageskruv Efz 4,2x85 mm Byggskruv Byggskruv Byggskruv Byggskruv Byggskruv 12SB 6SB 6SB 6SB 6SB 25 25 25 25 25 Byggskruv Byggskruv 12SB 6SB 25 25 Byggskruv Byggskruv Byggskruv 6SB 6SB 6SB 25 25 25

MONTAGESKRUV EFZ MED BORRSPTS PH2 26877 26878 26879 Montageskruv Efz 4,2x13 mm Montageskruv Efz 4,2x25 mm Montageskruv Efz 4,2x32 mm MONTAGESKRUV EFZ/VIT PH2 26882 26883 26884 Montageskruv Efz vit 4,2x25 mm Ph2 Montageskruv Efz vit 4,2x45 mm Ph2 Montageskruv Efz vit 4,2x65 mm Ph2 Byggskruv Byggskruv Byggskruv 12SB 12SB 6SB 25 25 25 Byggskruv Byggskruv Byggskruv 12SB 6SB 6SB 25 25 25

MONTAGESKRUV EFZ/SVART VASS SPETS TRÄ/STÅL 0,9 MM PH2 25604 25605 25606 Montageskruv Efz svart 4,2x13 mm Ph2 Montageskruv Efz svart 4,2x25 mm Ph2 Montageskruv Efz svart 4,2x32 mm Ph2 FARMARSKRUV 27027 27028 27029 Farmarskruv Röd 4,8x35 mm Farmarskruv Vit 4,8x35 mm Farmarskruv Svart 4,8x35 mm FARMARSKRUV MED VINGAR 27038 27039 Farmarskruv Grå 4,9x35 mm Farmarskruv Opalvit 4,9x35 mm ÖVERLAPPSKRUV 26901 26902 26903 26904 Överlappskruv svart 4,8x20 mm Överlappskruv tegelröd 4,8x20 mm Överlappskruv vit 4,8x20 mm Överlappskruv röd 4,8x20 mm Byggskruv Byggskruv Byggskruv Byggskruv 6SB 6SB 6SB 6SB 20 20 20 20 Byggskruv Byggskruv 6SB 6SB 20 20 Byggskruv Byggskruv Byggskruv 6SB 6SB 6SB 20 20 20 Byggskruv Byggskruv Byggskruv 6SB 6SB 6SB 25 25 25

84

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

SB-Förpackningar

Beställningsuppgifter
Art Nr Benämning FASADSKRUV T20 26857 26858 Fasadskruv svart 4,9x35 mm Fasadskruv röd 4,9x35 mm LÄTTBALKSKRUV 26869 26870 26871 Lättbalkskruv svart 4,8x20 mm Lättbalkskruv röd 4,8x20 mm Lättbalkskruv vit 4,8x20 mm FÖNSTERBLECKSKRUV 27002 27003 Fönsterbleckskruv vit 3,5x25 mm A4 RAL 9010 Byggskruv Fönsterbleckskruv svart 3,5x25 mm A4 RAL 9011 Byggskruv RÄNNKROKSKRUV ROSTFRI A2 27004 27005 Rännkrokskruv A2 svart 4,8x35 mm RAL 9011 T20 Byggskruv Rännkrokskruv A2 vit 4,8x35 mm RAL 9010 T20 Byggskruv VATTBRÄDESSKRUV ROSTFRI A2 227006 227007 227008 Vattbrädesskruv svart 4,2x25 mm Vattbrädesskruv röd 4,2x25 mm Vattbrädesskruv vit 4,2x25 mm ANKARSKRUV EFZ 22477 Ankarskruv Efz 4,8x40 mm ANKARSKRUV DACROMET 22478 Ankarskruv Dacromet 4,8x40 mm LÄTTBETONGSKRUV DACROMET 26872 26873 26874 Lättbetongskruv Dacromet 8x90 mm Lättbetongskruv Dacromet 8x100 mm Lättbetongskruv Dacromet 8x120 mm Byggskruv Byggskruv Byggskruv 6SB 6SB 6SB 10 10 10 Byggskruv 6SB 25 Byggskruv 6SB 25 Byggskruv Byggskruv Byggskruv 6SB 6SB 6SB 25 25 25 6SB 6SB 20 20 12SB 12SB 25 25 Byggskruv Byggskruv Byggskruv 6SB 6SB 6SB 20 20 20 Byggskruv Byggskruv 6SB 6SB 20 20 Typ Lev förpackn Antal / SB

FASADPLUGG FÖR BETONG OCH TEGEL 23797 23798 23799 Fasadplugg 10x100 mm, fösänkt T40 Fasadplugg 10x120 mm, fösänkt T40 Fasadplugg 10x140 mm, fösänkt T40 ALLSKRUV 27077 27078 Allskruven Efz 4,8x22 mm Allskruven Efz 4,8x35 mm TRÄSKRUV DYNAPLUS EFZ TFT 229508 229510 229516 229517 229519 229523 229525 229526 229528 229529 229540 229541 229542 229544 229546 229555 Träskruv TFT Efz 3,0x20 mm Träskruv TFT Efz 3,0x25 mm Träskruv TFT Efz 3,5x25 mm Träskruv TFT Efz 3,5x30 mm Träskruv TFT Efz 3,5x40 mm Träskruv TFT Efz 4,0x16 mm Träskruv TFT Efz 4,0x20 mm Träskruv TFT Efz 4,0x25 mm Träskruv TFT Efz 4,0x35 mm Träskruv TFT Efz 4,0x40 mm Träskruv TFT Efz 4,5x30 mm Träskruv TFT Efz 4,5x35 mm Träskruv TFT Efz 4,5x40 mm Träskruv TFT Efz 4,5x50 mm Träskruv TFT Efz 4,5x60/36 mm Träskruv TFT Efz 5,0x35 mm Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus 12SB 12SB 12SB 12SB 12SB 12SB 12SB 12SB 12SB 6SB 12SB 12SB 12SB 12SB 6SB 12SB 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 15 15 15 15 15 15 Byggskruv Byggskruv 6SB 6SB 25 25 Plugg Plugg Plugg 6SB 6SB 1SB 4 4 4

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

85

SB-Förpackningar

Beställningsuppgifter
Art Nr Benämning TRÄSKRUV DYNAPLUS EFZ TFT 229558 229560 229561 229562 229564 229568 229569 229571 229573 229574 Träskruv TFT Efz 5,0x50 mm Träskruv TFT Efz 5,0x60/36 mm Träskruv TFT Efz 5,0x70/42 mm Träskruv TFT Efz 5,0x80/50 mm Träskruv TFT Efz 5,0x100/60 mm Träskruv TFT Efz 6,0x50 mm Träskruv TFT Efz 6,0x60/36 mm Träskruv TFT Efz 6,0x80/50 mm Träskruv TFT Efz 6,0x100/60 mm Träskruv TFT Efz 6,0x120/70 mm TRÄSKRUV DYNAPLUS EFZ TKT 228014 228015 228016 228017 228022 228025 228026 228027 228033 228034 228035 228037 228038 228039 228040 Träskruv TKT Efz 3,0x12 mm Träskruv TKT Efz 3,0x16 mm Träskruv TKT Efz 3,0x20 mm Träskruv TKT Efz 3,0x25 mm Träskruv TKT Efz 3,5x30 mm Träskruv TKT Efz 4,0x30 mm Träskruv TKT Efz 4,0x40 mm Träskruv TKT Efz 4,0x50 mm Träskruv TKT Efz 5,0x40 mm Träskruv TKT Efz 5,0x50 mm Träskruv TKT Efz 5,0x60/36 mm Träskruv TKT Efz 6,0x50 mm Träskruv TKT Efz 6,0x60/36 mm Träskruv TKT Efz 6,0x70/42 mm Träskruv TKT Efz 6,0x80/50 mm TRÄSKRUV DYNAPLUS C4 TFT 227512 227514 227516 227521 227522 227524 227526 227527 227533 227536 227543 227545 227546 227547 227548 227550 227553 227555 227557 227559 Träskruv TFT C4 3,5x20 mm Träskruv TFT C4 3,5x30 mm Träskruv TFT C4 3,5x40 mm Träskruv TFT C4 4,0x25 mm Träskruv TFT C4 4,0x30 mm Träskruv TFT C4 4,0x40 mm Träskruv TFT C4 4,0x50 mm Träskruv TFT C4 4,0x60/36 mm Träskruv TFT C4 4,5x40 mm Träskruv TFT C4 4,5x60/36 mm Träskruv TFT C4 5,0x40 mm Träskruv TFT C4 5,0x50 mm Träskruv TFT C4 5,0x60/36 mm Träskruv TFT C4 5,0x70/42 mm Träskruv TFT C4 5,0x80/50 mm Träskruv TFT C4 5,0x100/60 mm Träskruv TFT C4 6,0x60/36 mm Träskruv TFT C4 6,0x80/50 mm Träskruv TFT C4 6,0x100/60 mm Träskruv TFT C4 6,0x120/70 mm Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus 12SB 12SB 12SB 12SB 12SB 6SB 6SB 6SB 12SB 6SB 12SB 6SB 6SB 6SB 6SB 6SB 6SB 6SB 6SB 6SB 25 25 25 25 25 25 25 25 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 5 Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus 12SB 12SB 12SB 12SB 12SB 6SB 6SB 6SB 6SB 6SB 6SB 6SB 6SB 6SB 6SB 25 25 25 25 25 25 25 25 15 15 15 10 10 10 10 Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus Dynaplus 6SB 6SB 6SB 6SB 6SB 12SB 6SB 6SB 6SB 6SB 15 15 15 15 10 10 10 10 10 5 Typ Lev förpackn Antal / SB

86

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

SB-Förpackningar

Beställningsuppgifter
Art Nr Benämning TRÄSKRUV TFX PZ 29701 29702 29705 29706 29707 29708 29712 29713 29714 29715 29716 29717 29720 29721 29722 29723 29724 29725 29729 29730 29731 29735 29736 29737 29738 29739 29740 29741 29742 29743 29744 29746 29747 29748 29749 29750 29751 29752 29794 29795 Skruv TFX Efz 2,5x12 mm Skruv TFX Efz 2,5x16 mm Skruv TFX Efz 3,0x16 mm Skruv TFX Efz 3,0x20 mm Skruv TFX Efz 3,0x25 mm Skruv TFX Efz 3,0x30 mm Skruv TFX Efz 3,5x16 mm Skruv TFX Efz 3,5x20 mm Skruv TFX Efz 3,5x25 mm Skruv TFX Efz 3,5x30 mm Skruv TFX Efz 3,5x35 mm Skruv TFX Efz 3,5x40 mm Skruv TFX Efz 4,0x20 mm Skruv TFX Efz 4,0x25 mm Skruv TFX Efz 4,0x30 mm Skruv TFX Efz 4,0x35 mm Skruv TFX Efz 4,0x40 mm Skruv TFX Efz 4,0x50 mm Skruv TFX Efz 4,5x40 mm Skruv TFX Efz 4,5x50 mm Skruv TFX Efz 4,5x60 mm Skruv TFX Efz 5,0x20 mm Skruv TFX Efz 5,0x25 mm Skruv TFX Efz 5,0x30 mm Skruv TFX Efz 5,0x40 mm Skruv TFX Efz 5,0x50 mm Skruv TFX Efz 5,0x60 mm Skruv TFX Efz 5,0x70 mm Skruv TFX Efz 5,0x80 mm Skruv TFX Efz 5,0x90 mm Skruv TFX Efz 5,0x100 mm Skruv TFX Efz 6,0x40 mm Skruv TFX Efz 6,0x50 mm Skruv TFX Efz 6,0x60 mm Skruv TFX Efz 6,0x70 mm Skruv TFX Efz 6,0x80 mm Skruv TFX Efz 6,0x100 mm Skruv TFX Efz 6,0x120 mm Skruv TFX Efz 6,0x130 mm Skruv TFX Efz 6,0x150 mm Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 90 80 90 80 65 55 62 60 54 44 40 35 50 40 36 30 23 21 22 17 15 27 25 22 18 15 12 10 8 7 6 11 9 8 7 7 6 5 5 4 Typ Lev förpackn Antal / SB

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

87

SB-Förpackningar

Beställningsuppgifter
Art Nr Benämning TRÄSKRUV TKX PZ 29755 29756 29757 29758 29759 29763 29764 29765 29766 29769 29770 29771 29773 29774 29778 29779 29780 29781 29782 29783 29784 29785 29786 29787 29788 Skruv TKX Efz 3,5x16 mm Skruv TKX Efz 3,5x20 mm Skruv TKX Efz 3,5x25 mm Skruv TKX Efz 3,5x30 mm Skruv TKX Efz 3,5x35 mm Skruv TKX Efz 4,0x20 mm Skruv TKX Efz 4,0x25 mm Skruv TKX Efz 4,0x30 mm Skruv TKX Efz 4,0x40 mm Skruv TKX Efz 4,5x20 mm Skruv TKX Efz 4,5x25 mm Skruv TKX Efz 4,5x30 mm Skruv TKX Efz 4,5x40 mm Skruv TKX Efz 4,5x50 mm Skruv TKX Efz 5,0x20 mm Skruv TKX Efz 5,0x25 mm Skruv TKX Efz 5,0x30 mm Skruv TKX Efz 5,0x40 mm Skruv TKX Efz 5,0x50 mm Skruv TKX Efz 5,0x60 mm Skruv TKX Efz 6,0x40 mm Skruv TKX Efz 6,0x50 mm Skruv TKX Efz 6,0x60 mm Skruv TKX Efz 6,0x70 mm Skruv TKX Efz 6,0x80 mm TRÄSKRUV TFX MÄSSING 29810 29811 29812 29816 29817 29818 29819 29824 29825 29826 29827 29828 Skruv TFX Mäss 3,0x16 mm Skruv TFX Mäss 3,0x20 mm Skruv TFX Mäss 3,0x25 mm Skruv TFX Mäss 3,5x16 mm Skruv TFX Mäss 3,5x20 mm Skruv TFX Mäss 3,5x25 mm Skruv TFX Mäss 3,5x30 mm Skruv TFX Mäss 4,0x20 mm Skruv TFX Mäss 4,0x25 mm Skruv TFX Mäss 4,0x30 mm Skruv TFX Mäss 4,0x40 mm Skruv TFX Mäss 4,0x50 mm Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 25 21 18 20 18 16 14 16 14 11 9 7 Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 55 45 40 35 40 35 30 25 32 27 25 21 17 24 18 18 15 13 11 6 10 8 6 8 Typ Lev förpackn Antal / SB

88

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

SB-Förpackningar

Beställningsuppgifter
Art Nr Benämning TRÄSKRUV TKX MÄSSING 29843 29844 29845 29851 29852 29853 29854 29860 29861 29862 29863 29864 Skruv TKX Mäss 3,0x16 mm Skruv TKX Mäss 3,0x20 mm Skruv TKX Mäss 3,0x25 mm Skruv TKX Mäss 3,5x16 mm Skruv TKX Mäss 3,5x20 mm Skruv TKX Mäss 3,5x25 mm Skruv TKX Mäss 3,5x30 mm Skruv TKX Mäss 4,0x20 mm Skruv TKX Mäss 4,0x25 mm Skruv TKX Mäss 4,0x30 mm Skruv TKX Mäss 4,0x40 mm Skruv TKX Mäss 4,0x50 mm TRÄSKRUV TKFX MÄSSING 29873 29874 29875 29878 29879 29880 29881 29883 29884 29885 29886 29887 29888 29891 29892 29893 29894 Skruv TKFX Mäss 3,0x16 mm Skruv TKFX Mäss 3,0x20 mm Skruv TKFX Mäss 3,0x25 mm Skruv TKFX Mäss 3,5x16 mm Skruv TKFX Mäss 3,5x20 mm Skruv TKFX Mäss 3,5x25 mm Skruv TKFX Mäss 3,5x30 mm Skruv TKFX Mäss 4,0x20 mm Skruv TKFX Mäss 4,0x25 mm Skruv TKFX Mäss 4,0x30 mm Skruv TKFX Mäss 4,0x35 mm Skruv TKFX Mäss 4,0x40 mm Skruv TKFX Mäss 4,0x50 mm Skruv TKFX Mäss 5,0x30 mm Skruv TKFX Mäss 5,0x40 mm Skruv TKFX Mäss 5,0x50 mm Skruv TKFX Mäss 5,0x60 mm FRANSK TRÄSKRUV T6S 26800 26801 26802 26803 26805 Fransk Träskruv Vfz 6x25 mm Fransk Träskruv Vfz 6x30 mm Fransk Träskruv Vfz 6x40 mm Fransk Träskruv Vfz 6x50 mm Fransk Träskruv Vfz 6x65 mm Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 24 21 18 20 18 16 14 18 14 12 10 9 7 7 6 5 4 Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 23 19 17 20 18 16 14 16 14 12 9 7 Typ Lev förpackn Antal / SB

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

89

SB-Förpackningar

Beställningsuppgifter
Art Nr Benämning FRANSK TRÄSKRUV T6S 26808 26810 26811 26815 26816 26817 26819 26821 26822 26823 26824 26826 26829 26830 26832 26834 26835 26836 26837 26839 26841 Fransk Träskruv Vfz 6x75 mm Fransk Träskruv Vfz 6x90 mm Fransk Träskruv Vfz 6x100 mm Fransk Träskruv Vfz 8x30 mm Fransk Träskruv Vfz 8x40 mm Fransk Träskruv Vfz 8x50 mm Fransk Träskruv Vfz 8x65 mm Fransk Träskruv Vfz 8x75 mm Fransk Träskruv Vfz 8x90 mm Fransk Träskruv Vfz 8x100 mm Fransk Träskruv Vfz 8x120 mm Fransk Träskruv Vfz 8x140 mm Fransk Träskruv Vfz 10x40 mm Fransk Träskruv Vfz 10x50 mm Fransk Träskruv Vfz 10x65 mm Fransk Träskruv Vfz 10x75 mm Fransk Träskruv Vfz 10x90 mm Fransk Träskruv Vfz 10x100 mm Fransk Träskruv Vfz 10x120 mm Fransk Träskruv Vfz 10x140 mm Fransk Träskruv Vfz 10x160 mm TRÄSKRUV FÖR MÄSSINGSSKENOR 27098 Träskruv mässing TKFX 3x40 mm u.plugg TRÄSKRUV FÖR ALUMINIUMSKENOR 27089 Träskruv TFX Efz 3x40 mm med plugg VVS-SKRUV A2 POLERAD 26350 26351 26355 26356 26360 26361 26362 26367 26368 26369 26370 26374 26375 26378 VVS Skruv A2 TKFX 3,5x20 mm VVS Skruv A2 TKFX 3,5x25 mm VVS Skruv A2 TKFX 4,0x25 mm VVS Skruv A2 TKFX 4,0x30 mm VVS Skruv A2 TKFX 5,0x30 mm VVS Skruv A2 TKFX 5,0x40 mm VVS Skruv A2 TKFX 5,0x50 mm VVS Skruv A2 TKFX 5,5x40 mm VVS Skruv A2 TKFX 5,5x50 mm VVS Skruv A2 TKFX 5,5x60 mm VVS Skruv A2 TKFX 5,5x75 mm VVS Skruv A2 TKFX 6,0x60 mm VVS Skruv A2 TKFX 6,0x75 mm VVS Skruv A2 TKFX 6,0x100 mm KARMSKRUV 25620 25621 25622 25623 27598 27599 Karmskruv 7x70 mm Karmskruv 7x70 mm Karmskruv 7x90 mm Karmskruv 7x90 mm Täcklock vit 14 mm Täcklock brun 14 mm Karminfästning Karminfästning Karminfästning Karminfästning Karminfästning Karminfästning 6 6 6 6 12 12 4 6 4 6 12 12 VVS-Skruv VVS-Skruv VVS-Skruv VVS-Skruv VVS-Skruv VVS-Skruv VVS-Skruv VVS-Skruv VVS-Skruv VVS-Skruv VVS-Skruv VVS-Skruv VVS-Skruv VVS-Skruv 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 10 10 10 10 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 Träskruv 12 10 Träskruv 12 20 Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv Träskruv 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Typ Lev förpackn Antal / SB

90

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

SB-Förpackningar

Beställningsuppgifter
Art Nr Benämning PLÅTSKRUV RXS EFZ 26400 26401 26402 26403 26404 26405 26406 26407 26408 26409 26410 26411 26412 26413 26414 26415 26416 26417 26418 26419 26420 Plåtskruv RXS Efz 2,9x9,5 mm Plåtskruv RXS Efz 2,9x13 mm Plåtskruv RXS Efz 2,9x16 mm Plåtskruv RXS Efz 3,5x9,5 mm Plåtskruv RXS Efz 3,5x13 mm Plåtskruv RXS Efz 3,5x16 mm Plåtskruv RXS Efz 3,5x19 mm Plåtskruv RXS Efz 3,5x25 mm Plåtskruv RXS Efz 3,5x32 mm Plåtskruv RXS Efz 4,2x13 mm Plåtskruv RXS Efz 4,2x16 mm Plåtskruv RXS Efz 4,2x19 mm Plåtskruv RXS Efz 4,2x25 mm Plåtskruv RXS Efz 4,2x32 mm Plåtskruv RXS Efz 4,2x38 mm Plåtskruv RXS Efz 4,8x13 mm Plåtskruv RXS Efz 4,8x16 mm Plåtskruv RXS Efz 4,8x19 mm Plåtskruv RXS Efz 4,8x25 mm Plåtskruv RXS Efz 4,8x32 mm Plåtskruv RXS Efz 4,8x38 mm PLÅTSKRUV KFXS EFZ 26421 26422 26423 26424 26425 26426 26427 26428 26429 26430 26431 26432 26433 26434 26435 Plåtskruv KFXS Efz 2,9x9,5 mm Plåtskruv KFXS Efz 2,9x13 mm Plåtskruv KFXS Efz 2,9x16 mm Plåtskruv KFXS Efz 3,5x13 mm Plåtskruv KFXS Efz 3,5x16 mm Plåtskruv KFXS Efz 3,5x19 mm Plåtskruv KFXS Efz 3,5x25 mm Plåtskruv KFXS Efz 4,2x13 mm Plåtskruv KFXS Efz 4,2x16 mm Plåtskruv KFXS Efz 4,2x19 mm Plåtskruv KFXS Efz 4,2x25 mm Plåtskruv KFXS Efz 4,8x16 mm Plåtskruv KFXS Efz 4,8x19 mm Plåtskruv KFXS Efz 4,8x25 mm Plåtskruv KFXS Efz 4,8x32 mm Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 10 10 10 10 Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 10 10 10 10 10 10 10 10 Typ Lev förpackn Antal / SB

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

91

SB-Förpackningar

Beställningsuppgifter
Art Nr Benämning PLÅTSKRUV RXS A4 26301 26302 26303 26305 26306 26309 26310 26311 26315 26316 26317 26318 26319 26321 26322 Plåtskruv A4 RXS 2,9x9,5 mm Plåtskruv A4 RXS 3,5x9,5 mm Plåtskruv A4 RXS 3,5x13 mm Plåtskruv A4 RXS 3,5x19 mm Plåtskruv A4 RXS 3,5x25 mm Plåtskruv A4 RXS 4,2x19 mm Plåtskruv A4 RXS 4,2x25 mm Plåtskruv A4 RXS 4,2x32 mm Plåtskruv A4 RXS 4,8x13 mm Plåtskruv A4 RXS 4,8x16 mm Plåtskruv A4 RXS 4,8x25 mm Plåtskruv A4 RXS 4,8x32 mm Plåtskruv A4 RXS 4,8x38 mm Plåtskruv A4 RXS 5,5x25 mm Plåtskruv A4 RXS 5,5x38 mm PLÅTSKRUV KFXS A4 26324 26325 26328 26329 26333 26334 26335 26339 26340 26341 Plåtskruv A4 KFXS 2,9x9,5 mm Plåtskruv A4 KFXS 3,5x9,5 mm Plåtskruv A4 KFXS 3,5x19 mm Plåtskruv A4 KFXS 3,5x25 mm Plåtskruv A4 KFXS 4,2x19 mm Plåtskruv A4 KFXS 4,2x25 mm Plåtskruv A4 KFXS 4,2x32 mm Plåtskruv A4 KFXS 4,8x25 mm Plåtskruv A4 KFXS 4,8x32 mm Plåtskruv A4 KFXS 4,8x38 mm VAGNSBULT MVBF EFZ MED MUTTER 26660 26661 26662 26663 26664 26665 26667 26670 26671 26672 26673 26674 26675 26677 26678 26684 26685 26686 26687 26689 26690 26693 Vagnsbult/Mutt Efz M6x30 mm Vagnsbult/Mutt Efz M6x40 mm Vagnsbult/Mutt Efz M6x50 mm Vagnsbult/Mutt Efz M6x60 mm Vagnsbult/Mutt Efz M6x70 mm Vagnsbult/Mutt Efz M6x80 mm Vagnsbult/Mutt Efz M6x00 mm Vagnsbult/Mutt Efz M8x30 mm Vagnsbult/Mutt Efz M8x40 mm Vagnsbult/Mutt Efz M8x50 mm Vagnsbult/Mutt Efz M8x60 mm Vagnsbult/Mutt Efz M8x70 mm Vagnsbult/Mutt Efz M8x80 mm Vagnsbult/Mutt Efz M8x100 mm Vagnsbult/Mutt Efz M8x120 mm Vagnsbult/Mutt Efz M10x50 mm Vagnsbult/Mutt Efz M10x60 mm Vagnsbult/Mutt Efz M10x70 mm Vagnsbult/Mutt Efz M10x80 mm Vagnsbult/Mutt Efz M10x100 mm Vagnsbult/Mutt Efz M10x120 mm Vagnsbult/Mutt Efz M10x150 mm Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 15 10 10 10 10 10 10 5 5 Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv Plåtskruv 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 Typ Lev förpackn Antal / SB

92

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

SB-Förpackningar

Beställningsuppgifter
Art Nr Benämning BULT OCH MUTTER EFZ 26602 26603 26604 26606 26607 26608 26609 26614 26615 26616 26617 26618 26620 26622 26623 26626 26627 26628 26629 26630 26631 26633 26635 26636 26639 26641 26642 26643 26645 26647 26648 26651 Bult/Mutter Efz M6x20 mm Bult/Mutter Efz M6x25 mm Bult/Mutter Efz M6x30 mm Bult/Mutter Efz M6x40 mm Bult/Mutter Efz M6x50 mm Bult/Mutter Efz M6x60 mm Bult/Mutter Efz M6x70 mm Bult/Mutter Efz M8x25 mm Bult/Mutter Efz M8x30 mm Bult/Mutter Efz M8x40 mm Bult/Mutter Efz M8x50 mm Bult/Mutter Efz M8x60 mm Bult/Mutter Efz M8x80 mm Bult/Mutter Efz M8x100 mm Bult/Mutter Efz M8x120 mm Bult/Mutter Efz M8x150 mm Bult/Mutter Efz M10x25 mm Bult/Mutter Efz M10x30 mm Bult/Mutter Efz M10x40 mm Bult/Mutter Efz M10x50 mm Bult/Mutter Efz M10x60 mm Bult/Mutter Efz M10x80 mm Bult/Mutter Efz M10x100 mm Bult/Mutter Efz M10x120 mm Bult/Mutter Efz M10x150 mm Bult/Mutter Efz M12x40 mm Bult/Mutter Efz M12x50 mm Bult/Mutter Efz M12x60 mm Bult/Mutter Efz M12x80 mm Bult/Mutter Efz M12x100 mm Bult/Mutter Efz M12x120 mm Bult/Mutter Efz M12x150 mm Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 Typ Lev förpackn Antal / SB

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

93

SB-Förpackningar

Beställningsuppgifter
Art Nr Benämning BULT A4 MED MUTTER & BRICKA 26202 26205 26207 26208 26210 26213 26215 26217 26220 26222 Bult/Mu/Br A4 6x25 mm Bult/Mu/Br A4 6x50 mm Bult/Mu/Br A4 6x80 mm Bult/Mu/Br A4 8x25 mm Bult/Mu/Br A4 8x50 mm Bult/Mu/Br A4 8x80 mm Bult/Mu/Br A4 10x25 mm Bult/Mu/Br A4 10x50 mm Bult/Mu/Br A4 10x80 mm Bult/Mu/Br A4 10x120 mm SKRUV MRX EFZ MED MUTTER 26540 26541 26542 26543 26544 26548 26549 26550 26551 26552 26553 26554 26561 26562 26563 26564 26565 26224 26226 26229 26232 26235 26237 26240 Skruv/Mutter MRX Efz 4x20 mm Skruv/Mutter MRX Efz 4x25 mm Skruv/Mutter MRX Efz 4x30 mm Skruv/Mutter MRX Efz 4x40 mm Skruv/Mutter MRX Efz 4x50 mm Skruv/Mutter MRX Efz 5x20 mm Skruv/Mutter MRX Efz 5x25 mm Skruv/Mutter MRX Efz 5x30 mm Skruv/Mutter MRX Efz 5x40 mm Skruv/Mutter MRX Efz 5x50 mm Skruv/Mutter MRX Efz 5x60 mm Skruv/Mutter MRX Efz 5x70 mm Skruv/Mutter MRX Efz 6x30 mm Skruv/Mutter MRX Efz 6x40 mm Skruv/Mutter MRX Efz 6x50 mm Skruv/Mutter MRX Efz 6x60 mm Skruv/Mutter MRX Efz 6x80 mm Skr/Mu/Br A4 MRX 4x16 mm Skr/Mu/Br A4 MRX 4x25 mm Skr/Mu/Br A4 MRX 4x40 mm Skr/Mu/Br A4 MRX 5x25 mm Skr/Mu/Br A4 MRX 5x50 mm Skr/Mu/Br A4 MRX 6x25 mm Skr/Mu/Br A4 MRX 6x50 mm Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult 12 12 12 12 6 12 12 12 6 6 6 6 6 12 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult 12 12 6 12 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Typ Lev förpackn Antal / SB

94

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

SB-Förpackningar

Beställningsuppgifter
Art Nr Benämning SKRUV MCS A4 M MUTTER/BRICKA 26241 26243 26246 26248 26251 Skr/Mu/Br A4 MCS 6x60 mm Skr/Mu/Br A4 MCS 6x80 mm Skr/Mu/Br A4 MCS 8x30 mm Skr/Mu/Br A4 MCS 8x50 mm Skr/Mu/Br A4 MCS 8x80 mm SKRUV MKFX A4 M MUTTER/BRICKA 26254 26256 26257 26259 26261 26262 26264 26266 Skruv/Mu/Br A4 MKFX 4x16 mm Skruv/Mu/Br A4 MKFX 4x25 mm Skruv/Mu/Br A4 MKFX 4x30 mm Skruv/Mu/Br A4 MKFX 5x25 mm Skruv/Mu/Br A4 MKFX 5x40 mm Skruv/Mu/Br A4 MKFX 5x50 mm Skruv/Mu/Br A4 MKFX 6x25 mm Skruv/Mu/Br A4 MKFX 6x40 mm SKRUV MKFS A4 M MUTTER/BRICKA 26268 26270 26271 26272 Skruv/Mu/Br A4 MKFS 6x60 mm Skruv/Mu/Br A4 MKFS 8x40 mm Skruv/Mu/Br A4 MKFS 8x50 mm Skruv/Mu/Br A4 MKFS 8x60 mm MUTTER M6M EFZ 26751 26752 26753 26754 26755 26756 Mutter M6M Efz M4 mm Mutter M6M Efz M5 mm Mutter M6M Efz M6 mm Mutter M6M Efz M8 mm Mutter M6M Efz M10 mm Mutter M6M Efz M12 mm MUTTER M6M A4 26273 26274 26275 26276 26277 Mutter M6M A4 M4 mm Mutter M6M A4 M5 mm Mutter M6M A4 M6 mm Mutter M6M A4 M8 mm Mutter M6M A4 M10 mm LÅSMUTTER EFZ 26770 26771 26772 26773 26774 26775 Låsmutter Efz M4 Låsmutter Efz M5 Låsmutter Efz M6 Låsmutter Efz M8 Låsmutter Efz M10 Låsmutter Efz M12 LÅSMUTTER A4 26279 26280 26281 26282 26283 Låsmutter A4 Rf M4 Låsmutter A4 Rf M5 Låsmutter A4 Rf M6 Låsmutter A4 Rf M8 Låsmutter A4 Rf M10 Bult Bult Bult Bult Bult 12 12 12 12 6 10 10 10 10 5 Bult Bult Bult Bult Bult Bult 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 10 5 Bult Bult Bult Bult Bult 12 12 12 12 12 10 10 10 10 5 Bult Bult Bult Bult Bult Bult 12 12 12 12 12 6 10 10 10 10 10 5 Bult Bult Bult Bult 6 6 6 6 5 2 2 2 Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult Bult 12 12 12 12 12 12 12 12 5 5 5 5 5 5 5 5 Bult Bult Bult Bult Bult 6 6 12 6 6 5 5 2 2 2 Typ Lev förpackn Antal / SB

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

95

SB-Förpackningar

Beställningsuppgifter
Art Nr Benämning VINGMUTTER EFZ 26760 26761 26762 26763 26764 26765 Vingmutter Efz M4 Vingmutter Efz M5 Vingmutter Efz M6 Vingmutter Efz M8 Vingmutter Efz M10 Vingmutter Efz M12 BRICKA BRB EFZ 26703 26704 26705 26706 26707 Bricka BRB Efz 6,3x10x1 mm Bricka BRB Efz 6,4x12x1,6 mm Bricka BRB Efz 8,4x16x1,6 mm Bricka BRB Efz 10,5x20x2 mm Bricka BRB Efz 13x24x2,5 mm BRICKA BRB A4 26286 26287 26288 26289 26290 26293 Bricka BRB A4 Rf 4,3x9x0,8 mm Bricka BRB A4 Rf 5,3x10x1 mm Bricka BRB A4 Rf 6,4x12x1,6 mm Bricka BRB A4 Rf 8,4x16x1,6 mm Bricka BRB A4 Rf 10,5x20x2 mm Bricka BRB A4 Rf 10,5x30x2,5 mm NITBRICKA NB EFZ 26714 26715 26716 26717 26720 26722 Nitbricka Efz 5x19x1 mm Nitbricka Efz 5x25x1 mm Nitbricka Efz 6x19x1,3 mm Nitbricka Efz 6x25x1,3 mm Nitbricka Efz 8x25x1,3 mm Nitbricka Efz 10x25x1,5 mm FYRKANTSBRICKA EFZ 26732 26733 26734 26735 4-k-Bricka Efz 9,0x25x2,3 mm 4-k-Bricka Efz 11,0x30x2,3 mm 4-k-Bricka Efz 13,5x40x4 mm 4-k-Bricka Efz 17,5x50x4 mm FJÄDERBRICKA FBB EFZ 26741 26742 26743 26744 26745 Fjäderbricka Efz 5,1x9,2x1,2 mm Fjäderbricka Efz 6,1x11x1,6 mm Fjäderbricka Efz 8,1x14,8x2 mm Fjäderbricka Efz 10,2x18,1x2,2 mm Fjäderbricka Efz 12,2x21,1x2,5 mm GIPSPLUGG METALL 240110 Gipsplugg metall skruv Ø 4-5 mm LÄTTBETONGANKARE 240210 240310 240410 Lättbetongankare 6x32 mm Lättbetongankare 8x60 mm Lättbetongankare 10x60 mm Ankare Ankare Ankare 12 12 6 5 4 4 Plugg 12 5 Bricka Bricka Bricka Bricka Bricka 12 12 12 12 12 20 20 20 20 20 Bricka Bricka Bricka Bricka 12 12 6 12 4 4 4 2 Bricka Bricka Bricka Bricka Bricka Bricka 12 12 12 12 12 12 20 20 20 20 10 10 Bricka Bricka Bricka Bricka Bricka Bricka 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 10 5 Bricka Bricka Bricka Bricka Bricka 12 12 12 12 12 20 20 20 20 10 Bult Bult Bult Bult Bult Bult 12 12 12 12 6 6 10 10 10 5 5 2 Typ Lev förpackn Antal / SB

96

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

SB-Förpackningar

Beställningsuppgifter
Art Nr Benämning PLASTPLUGG 27531 27532 27533 27534 27535 Plastplugg Gul 5,5x25 mm Plastplugg Röd 5,5x35 mm Plastplugg Brun 8x40 mm Plastplugg Blå 10x45 mm Plastplugg Grön 12x60 mm NYLONPLUGG 27523 27524 27525 27526 27527 27528 Nylonplugg S 5 Nylonplugg S 6 Nylonplugg S 8 Nylonplugg S 10 Nylonplugg S 12 Nylonplugg S 14 ÖVRIG INFÄSTNING 27024 27025 27551 27552 27553 27554 27555 27556 27557 27558 Ögleskruv Takkrok Betongkrok S Betongkrok M Betongkrok L X-krok S X-krok M X-krok L X-nålar 26 mm X-nålar 35 mm Krok Krok Krok Krok Krok Krok Krok Krok Krok Krok 6 6 12 6 6 12 12 6 12 12 2 2 10 10 5 10 10 5 10 10 Plugg Plugg Plugg Plugg Plugg Plugg 12 12 6 6 6 6 10 10 6 4 2 2 Plugg Plugg Plugg Plugg Plugg 12 12 12 12 6 15 15 10 8 3 Typ Lev förpackn Antal / SB

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

97

SB-Förpackningar RAWL

Infästningar RAWL

Beställningsuppgifter
Art Nr 238002 238004 238006 238015 238016 238017 238018 238019 238020 238021 238022 238023 238024 238025 238026 238027 238028 238030 238031 238032 238035 238036 238040 238041 238042 238043 238047 238048 238049 238050 Benämning Plastplugg med Skruv 3,9x32 mm Gipsplugg med försänkt Skruv Metallgipsplugg m Skruv 3,9x32 mm Spikplugg 6x 40 mm Spikplugg 6x 50 mm Spikplugg 6x 60 mm Spikplugg 6x 80 mm Spikplugg 8x 45 mm Spikplugg 8x 60 mm Spikplugg 8x 80 mm Spikplugg 8x100 mm Spikplugg 8x120 mm Spikplugg 5x 30 mm vit Spikplugg 5x 30 mm gul Spikplugg 5x 50 mm vit Spikplugg 5x 50 mm gul Metallspikplugg 5x 20 mm Metallspikplugg 6x 40 mm Metallspikplugg 6x 50 mm Metallspikplugg 6x 65 mm Betongspik 2,5x40 mm Betongspik 3,5x50 mm Betongspik m Bricka 3,7x30 mm Betongspik m Bricka 3,7x40 mm Betongspik m Bricka 3,7x50 mm Skivplugg 7x34 mm Ögleexpander M6x45 mm Ögleexpander M8x50 mm Krokexpander M6x45 mm Krokexpander M8x50 mm Typ Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Lev förpackn 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st Antal / SB 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 80 60 20 20 20 10 2 2 2 2

98

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

SB-Förpackningar SB

Beställningsuppgifter
Art Nr 238079 238080 238082 238083 238084 238085 238086 238087 238088 238089 238090 238091 238092 238093 238094 238095 238097 238098 238099 238101 238103 238105 238106 238107 238110 238111 238112 238113 238114 238115 238116 238118 238119 238125 238126 238128 238135 238136 238137 238138 238139 Benämning Expanderbult Efz M 8x 50 mm Expanderbult Efz M 8x 65 mm Expanderbult Efz M 8x 80 mm Expanderbult Efz M 8x 95 mm Expanderbult Efz M 8x115 mm Expanderbult Efz M10x 65 mm Expanderbult Efz M10x 80 mm Expanderbult Efz M10x 95 mm Expanderbult Efz M10x115 mm Expanderbult Efz M10x130 mm Expanderbult Efz M12x 80 mm Expanderbult Efz M12x100 mm Gummiexpander m Skruv M4x24 mm Gummiexpander m Skruv M5x26 mm Gummiexpander m Skruv M5x40 mm Gummiexpander m Skruv M6x35 mm Skivexpander 4x40 mm Skivexpander 4x59 mm Skivexpander 5x37 mm Skivexpander 5x65 mm Skivexpander 6x52 mm Skivexpander 6x65 mm Skivexpander m L-Krok 4x55 mm Skivexpander m Krok 4x55 mm Spring Toggle M5x50 mm Spring Toggle M5x80 mm Spring Toggle M6x60 mm Spring Toggle m Krok M4x50 mm Spring Toggle m Ögla M4x75 mm Universalplug Ø5 mSkruv 4,0x35 mm Universalplug Ø6 mSkruv 4,5x40 mm Universalplug Ø8 mSkruv 5,0x50 mm Univers.plug Ø10 mSkruv 6x45 mm Univers.plug Ø10 mFrSkruv 6x45 mm Univers.plug Ø6 mL-Krok 4,5x50 mm Univers.plug Ø6 m Krok 4,5x45 mm Betongskruv 7,5x 52 mm Betongskruv 7,5x 72 mm Betongskruv 7,5x 92 mm Betongskruv 7,5x112 mm Betongskruv 7,5x132 mm Typ Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Infästning Lev förpackn 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 8 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st Antal / SB 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 8 6 8 6 6 6 4 4 4 6 6 2 2 10 10 10 6 4 4 4 6 6 6 6 6

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

99

Utgående artiklar

OBS! Utgående artiklar SB
Beställningsuppgifter
Art Nr 27501 27502 27503 27504 27505 27506 27508 27509 27510 27511 27513 27515 27516 27518 27521 237565 27566 237567 27569 27571 237573 237575 237577 27580 27582 27584 27090 27091 27093 27094 27096 27097 27024 27025 27542 Benämning Spikplugg 5x30 mm Spikplugg 5x40 mm Spikplugg 5x50 mm Spikplugg 6x40 mm Spikplugg 6x60 mm Spikplugg 6x80 mm Spikplugg 8x60 mm Spikplugg 8x80 mm Spikplugg 8x100 mm Spikplugg 8x120 mm Spikplugg 5x30 Vit Spikplugg 5x30 Brun Spikplugg 5x50 Vit Spikplugg 5x50 Brun Spikplugg 6x60 Brun Expanderbult Efz 8x50 mm Expanderbult Efz 8x80 mm Expanderbult Efz 8x95 mm Expanderbult Efz 8x115 mm Expanderbult Efz 10x65 mm Expanderbult Efz 10x80 mm Expanderbult Efz 10x115 mm Expanderbult Efz 10x130 mm Expanderbult Efz 12x80 mm Expanderbult Efz 12x100 mm Expanderbult Efz 12x150 mm Skivexpander 4E 3-13 mm Skivexpander 4D 16-26 mm Skivexpander 5E 3-16 mm Skivexpander 5D 14-32 mm Skivexpander 6E 3-16 mm Skivexpander 6D 14-32 mm Ögleskruv 2 Takkrok 2 Typ Spikplugg Spikplugg Spikplugg Spikplugg Spikplugg Spikplugg Spikplugg Spikplugg Spikplugg Spikplugg Spikplugg Spikplugg Spikplugg Spikplugg Spikplugg Expanderbult Expanderbult Expanderbult Expanderbult Expanderbult Expanderbult Expanderbult Expanderbult Expanderbult Expanderbult Expanderbult Skivexpander Skivexpander Skivexpander Skivexpander Skivexpander Skivexpander Ögleskruv Takkrok Gipsankare Antal / SB 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Gipsskiveankare metall 4,5x50 mm

100

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Säljstöd

Säljstöd och exponering
Tydliga toppskyltar som gör det lätt för kunden att själv hitta rätt skruv. Hyllkantsetiketter och symboler för märkning av hyllkanter.

NA skruvhylla
Hylla anpassad för 90 cm butiksinredning. Mycket praktisk och stabil konstruktion, utformad för våra förpackningar. Best nr: 27699

Besök vår hemsida för ytterligare information www.nilsahlgren.se

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

101

Nils Ahlgren AB
Nils Ahlgren AB bedriver grossistförsäljning i Sverige. Sortimentet omfattar spik, skruv, bult, byggbeslag, nät, stängselmaterial, järntråd, verktyg och kärror till Järn- och Byggvaruhandeln. I verksamheten ingår också uppsättning av stängsel. Nils Ahlgren AB har kontor och lager i Jordbro företagspark söder om Stockholm.

www.psrab.se • Tryckt 11 01v5, andra uppl

102

Nils Ahlgren AB
Telefon 08-500 125 80. Fax 08-500 108 10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful