Model Berasaskan Masalah

Bidang : menyiasat alam bahan Tajuk : konduktor dan penebat Masa : 2 waktu (60 minit) Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk : a) Memahami sifat bahan Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk : (a) 1.1.8 (b) 1.1.9 menyatakan maksud konduktor menyetakan maksud penebat

Fasa PERSEDIAAN Pemerhatian Indikator Amalan 1.1.1 penggunaan deria 1.1.2 pemerhatian menyeluruh Analisis Indikator Amalan 1.2.1 membuat banding beza 1.2.3 mengumpul maklumat

Cadangan Aktiviti Guru membawa dua litar. Satu litar menyala manakala satu litar lagi tidak menyala. Murid memerhatikan kedua-dua litar tersebut.

Cadangan Komunikasi

1. Apa yang anda dapat perhatikan pada kedua-dua litar tersebut? 2. Mengapa satu litar menyala dan satu litar tidak menyala? 3.

2 menghasilkanbentuk komunikasi yang unik 2. Ramalkan apa yang akan berlaku jika penghubung wayar ditukar dengan objek lain? Perkembangan Penambahbaikan Indikator Amalan Menilai Indikator Amalan Guru menyediakan pelbagai barang untuk diuji sebagai penghubung litar.2 menghasilkan idea secara berterusan 2. Murid murid menguji barang-barang tersebut dan memindahkan data ke dalam jadual yang diberikan.7 membuat refleksi Murid memerhatikan bahan yang digunakan sebagai penghubung di dalam kedua-dua litar.IMAGINASI Penjanaan idea Indikator Amalan 2. Apakah bahan penghubung yang tidak boleh menyalakan mentol? . 1. Apakah bahan penghubung yang boleh menyalakan mentol? 2.2.1.2.1. Murid memberikan alasan mengapa satu litar menyala dan satu litar tidak menyala.3 menghasilkan idea yang bermakna Sintesis idea Indikator Amalan 2. 1.

Bahan yang boleh menyalakan mentol dikenali sebagai apa? 4. Jujur dalam menyatakan hasil eksperimen. Menghargai rakan-rakan. Murid merumuskan bahawa bahan logam mengalirkan elektrik manakala bahan bukan logam tidak boleh mengalirkan elektrik. Bahan yang tidak boleh menyalakan mentol dikenali sebagai apa? Pentaksiran Memerhati. 1. Membuat inferens Mengumpul dan mengelas Membuat kesimpulan Mengeksperimen Meramal Berkomunikasi Nilai dan Sikap Bekerjasama semasa melakukan aktiviti dalam kumpulan. Apa yang dapat kamu rumuskan menyenai ekperimen yang telah kamu lakukan tadi? 2.2. Bahan apakah yang dapat menyalakan mentol? 3. Murid merumuskan bahawa bahan logam ialah konduktor elektrik manakala bahan bukan logam ialah penebat elektrik.1 peka kepada perkara sekeliling Ketua Kumpulan bentangkan dapatan eksperimen mereka. Sifat kepimpinan semasa pembentangan.1.1 menghuraikan idea dengan terperinci Amalan berterusan Indikator Amalan 4.Tindakan Pelaksanaan Indikator Amalan 4. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful