De toekomst van informatievoorziening in het Hoger Onderwijs

Impact en kansen voor het HO
16 juli 2012 - Theo Bakker

Ter bespreking
1. Belangrijkste ontwikkelingen op hoofdlijnen 2. Hoever is het HO in de ontwikkeling van informatievoorziening voor studenten? 3. Wat speelt er in het Hoger Onderwijs in Nederland? 4. Diensten van Deloitte 5. Optioneel: College as a Service - Wat speelt er in het Hoger Onderwijs in de VS? - Gevolgen voor onderwijslogistiek en strategie van hogescholen en universiteiten

Belangrijkste ontwikkelingen op hoofdlijnen

Het primaire proces wordt digitaal Meer doen met minder

Belangrijkste ontwikkelingen in HO 2012-2020

aantallen studenten

incidenten

demografische afname studenten NL

prestatie-afspraken instelingsaccreditatie instelingsaccreditatie studiekeuzegesprekken studiebijsluiter 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Inkomsten lopen terug voor zowel instellingen als studenten ...

Bron: www.volkskrant.nl - 01-19-2012

... en mogelijkheden en plichten voor besteding van middelen zijn divers en complex.
Overheid & Instelling
Onderwijs Onderzoek Maatschappij

Informatietechnologie
Data Ketens & cloud

HO IV

IT
mogelijkheden & beloftes

plichten & doelstellingen

plichten & doelstellingen

wensen & verwachtingen

Studenten
Sociale netwerken & persoonlijke IV Draadloos & mobiel

Interactief & individueel

Wat moet het HO doen en wat laten? Hoe kan het Hoger Onderwijs haar informatievoorziening voor studenten gericht en in samenhang ontwikkelen met de hoogste efficiëntie en het meeste effect?
Efficiëntie Effectiviteit

HO

Systemen

Studenten

Hoever is het HO in de ontwikkeling van informatievoorziening voor studenten?

Processen worden digitaal, persoonlijk en sociaal Waardeketens keren om Data staat centraal

Informatievoorziening in het HO wordt volwassen
Concurrentievoordeel Onderwijs Effect Ranking Onderwijs Learning analytics Onderwijslogistiek Business Intelligence / Institutional research Efficiëntie Bedrijfsvoering 3 Onderzoekslogistiek 2 Onderzoek 1 Studiesucces Onderzoek E-science, publicaties & valorisatie 0

} }

Extern

Intern

Alles wat digitaal kan worden wordt digitaal: ook het primaire proces zelf
Efficiëntie

Proces

Systemen

• Processen worden gestandaardiseerd en gedigitaliseerd

10

Alle informatievoorziening wordt persoonlijk en sociaal
Efficiëntie Effectiviteit

Proces
Business Intelligence

Systemen

Student

Analytics

• Processen worden gestandaardiseerd en gedigitaliseerd • Systemen leveren op maat informatie aan studenten en medewerkers • Het gebruik biedt kansen voor verbetering van efficiëntie. Maar vooral voor verhoging van effectiviteit.
11

Voorbeeld in retail: Albert Heijn
Efficiëntie Effectiviteit

Inkoop
Business Intelligence

Bevoorrading

Bonuskaart

Analytics

• De inkoop is gestandaardiseerd en gedigitaliseerd (1995) • Systemen zorgen ervoor dat de bevoorrading just-in-time is. • Het gebruik van producten wordt vastgelegd met de Bonus kaart. In 2012 lanceert AH de persoonlijke aanbiedingen (zoals Tesco al heeft gedaan, met 20% succes in plaats van 4% op ‘retention’).

12

Het Hoger Onderwijs loopt 10/15 jaar achter in IV ontwikkeling
Efficiëntie Effectiviteit

Proces
Business Intelligence

Systemen

Student

Analytics

• Processen worden met moeite gestandaardiseerd en gedigitaliseerd in het secundaire proces • Systemen zijn aanwezig, maar worden nog weinig in samenhang gebruikt • Het gebruik wordt onvoldoende benut

13

Informatiebehoefte verschuift naar voren in de studieloopbaan
HAVO
O = Oriëntatie V = Vertraging L = Langstudeerder

O

HBO

V

VWO

Nominaal

O 1

BA

O 2

MA

Niet-nominaal

O 2

P

BA'

V

L Langstudeerders

O 3

MA'

V

L Langstudeerders
14

En naar voren in het leerproces
week -1 Onderwijsvoorbereiding Studievoortgang Formatief toetsen 1 week Normatief toetsen 2 weken Resultaat verwerkt 3 maanden

Onderwijs dag 1

LMS

LMS

SIS

SIS

15

HigherED Maturity Framework
• Analyse van concrete processen en systemen in hun samenhang • Betekenisgeving aan het persoonlijke en sociaal gebruik van deze systemen • Met mogelijkheden voor transformatie van de waardeketen • En richting van gewenste ontwikkeling en projecten
16

Toelichting op papier

Toegevoegde waarde van Deloitte

Toegevoegde waarde Deloitte
• Business 1. instellingsstrategie en prestatieafspraken 4. processen 7. gebruik door medewerkers • Technologie 2. informatiestrategie 5. systeem- en projectportfolio 8. inrichting informatiesystemen, presentatie op devices • Informatie & communicatie 3. marketing- en communicatieplan; managementrapportages 6. BI & analytics 9. gebruik door studenten
18
Onderwijs Technologie Informatie & communicatie

Beleid richten

1

2

3

Structuur inrichten

4

5

6

Uitvoering verrichten

7

8

9

Contact
Theo Bakker Senior Manager Onderwijs Deloitte Consulting tbakker@deloitte.nl 06-10999307 @tcbakker

19

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.

© 2012 Deloitte The Netherlands

College as a Service

Ontbundeling en herbundeling van onderwijsdiensten - College as a Service Disruptive innovation

1. De grote softwarebedrijven richten zich op het Hoger Onderwijs
• Google / Microsoft - Khan Academy (200 lessen per seconde)

22

1. De grote softwarebedrijven richten zich op het Hoger Onderwijs
• Google / Microsoft - Khan Academy (200 lessons per second) • Apple - iBooks 2.0 en iTunesU 2.0

23

1. De grote softwarebedrijven richten zich op het Hoger Onderwijs
• Google / Microsoft - Khan Academy (200 lessen per seconde) • Apple - iBooks 2.0 en iTunesU 2.0 • Google - Apps for Education en zoekmachine voor onderwijsmateriaal

24

2. Steeds meer facetten van het primaire proces worden digitaal
• The Digital Frontier digitalisering van het onderwijs zelf - wordt geslecht • Deze initiatieven kunnen leiden tot een ommekeer in het denken over online leren en onderwijsprocessen • Ook wel bekend als ‘disruptive innovation’ (Christenson 1997)

25

2. Steeds meer facetten van het primaire proces worden digitaal
• Blended learning - herhaling materiaal door zittende studenten - oriëntatie voor aankomende studenten - successen groeien uit naar andere vormen • e-Learning - aanpassing materiaal aan leerstijl van de student (adaptive learning) - hoorcolleges digitaal door ‘superstars’ - vb. Sebastian Thrun 150.000 studenten Robotics - Massive Open Online Courses (MOOCs)
26

3. Dit leidt ertoe dat onderwijsdiensten ontbundeld kunnen worden

Hoger Onderwijs

Onderwijs

Formatief toetsen

Normatief toetsen

Diplomeren

27

3. Dit leidt ertoe dat onderwijsdiensten ontbundeld kunnen worden en herbundeld

Externe aanbieders

Onderwijs

Formatief toetsen

Hoger Onderwijs

Onderwijs

Formatief toetsen

Normatief toetsen

Diplomeren

Onderwijs

Formatief toetsen

Normatief toetsen

Diplomeren

28

4. En de ‘markt’ verstoord kan worden: disruptive innovation
HO
kwaliteit

ondersteunende innovatie een iets beter product in een bestaande markt

meest kritische consumenten
andere perceptie van kwaliteit

low-end disruption te goed bediende klanten kiezen voor een goedkoper product

minst kritische consumenten

nieuwe markt disruption concurreren tegen niet consumptie

tijd

niet consumenten

tijd

29

Waarom nu wel?
• Studeren wordt te kostbaar, niet beschikbaar of fysiek onmogelijk - een on campus opleiding is niet meer voor iedereen mogelijk. Top universiteiten en venture capitalists investeren miljoenen in online programma’s. • Studenten beschikken over persoonlijke IV waarmee ze overal te bereiken zijn. • Technologisch kunnen steeds meer facetten van onderwijs in de fysieke wereld door IT vervangen worden: boeken, toetsen, samenwerken, lessen, etc.

HO

Studenten

IT
30

Gevolgen voor onderwijslogistiek en strategie

Digitaliseer en personaliseer Focus op effectiviteit Coördineer initiatieven in een zo vroeg mogelijk stadium

Wat is nodig op hoofdlijnen?

• Proactief handelen in de studieloopbaan en het leerproces • Digitalisering van het les- en leerproces in het onderwijs, proactieve analyse van het studiesucces van de student, persoonlijke informatievoorziening • Strategische afstemming binnen de instelling, tussen instellingen in Nederland en de overheid, en in internationaal verband

Studenten

IT

HO

32

Gevolgen voor onderwijslogistiek

• Proactief handelen in de studieloopbaan en het leerproces

Studenten

Verzamel en combineer data, analyseer en stroomlijn persoonlijke feedback vooraan in de studieloopbaan. Start hiermee voor aanvang van de studie.

vooropleiding

oriëntatie

studiekeuze

aanmelding

33

Gevolgen voor onderwijslogistiek
• Digitalisering van het les- en leerproces in het onderwijs, proactieve analyse van het studiesucces van de student, persoonlijke informatievoorziening

IT

1) Verzamel en combineer data, analyseer en stroomlijn persoonlijke feedback tijdens het onderwijsproces en de hele studieloopbaan.

colleges

toetsing

tutoring

studievoortgang

34

Gevolgen voor onderwijslogistiek
• Digitalisering van het les- en leerproces in het onderwijs, proactieve analyse van het studiesucces van de student, persoonlijke informatievoorziening

IT

1) Verzamel en combineer data, analyseer en stroomlijn persoonlijke feedback tijdens het onderwijsproces en de hele studieloopbaan. 2) Bereid onderwijslogistieke systemen voor op verschuivingen in werkprocessen en omvang van aantallen studenten.

colleges

aanmelding

betaling

roostering

toetsing

certificering
35

Gevolgen voor onderwijslogistiek
• Strategische afstemming binnen de instelling, tussen instellingen in Nederland en de overheid, en in internationaal verband

HO

1) Bepaal de onderwijsstrategie en de mate waarin de informatievoorziening is voorgesorteerd op nieuwe ontwikkelingen. 2) Stel speerpunten vast voor ontwikkeling in de informatievoorziening voor studenten met partners in het HO in Nederland en daarbuiten. 3) Stem IV projecten in de onderwijsuitvoering, de onderwijslogistiek en data-analyse af op elkaar.

onderwijsstrategie

volwassenheid

speerpunten

afstemming

36

Contact
Theo Bakker Senior Manager Onderwijs Deloitte Consulting tbakker@deloitte.nl 06-10999307 @tcbakker

37

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.

© 2012 Deloitte The Netherlands

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful