You are on page 1of 1

MACULOPAPULEUZE / EXANTHEMATEUZE INFECTIEZIEKTEN

Exanthemateuze Mazelen Roodvonk Rodehond Erythema Exanthema Monocleosis Entero (Echo- Varicella Variola
infectieziekten (1e ziekte) (2e ziekte) (3e ziekte) infectiosum subitum infectiosa en Coxsackie) (waterpokken) (pokken)
morbilli scarlatina Rubeola, rubella (5e ziekte) (6e ziekte) (Morbus virusinfecties
(Engels: rubeola, (Engels: scarlet (Engels: Pfeiffer)
measles) fever, German rubella)
measles)
Incubatietijd 10-14 dagen 5-7 dagen 14-21 dagen 6-14 dagen ca. 10 dagen 9-14 dagen 5-8 dagen 10-21 dagen 7-17 dagen
Prodromen gedurende 2-4 gedurende 1-2 gedurende 1-2 gedurende 1- gedurende 3- gedurende 3-5 gedurende 1-2 gedurende 1-(2) gedurende 2-5
dagen: koorts, dagen: koorts, dagen: lichte 2 dagen: 4 dagen: dagen: koorts, dagen: koorts, dag(en): koorts, dagen:
verkoudheid, keelpijn, koorts, algemene lichte hoge koorts, lymfadenopathie, malaise anorexie, plotseling hoge
stomatitis, tonsillitis, malaise of geen catarrhale geen andere keelpijn, hoofdpijn, koorts met
conjunctivitis eventueel symptomen symptomen symptomen hoofdpijn, spierpijn koude rillingen,
braken of geen malaise hevige
hoofdpijn,
malaise
Enantheem Koplikse rode nauwelijks nauwelijks nauwelijks petechiae op het in geval van soms vesikels soms pijnlijke
'vlekken': witte confluerende aanwezig aanwezig aanwezig verhemelte, herpangina (door erosies en/of
stippen met rode vlekken op geelwit niet Coxsackie A ulceraties
hof, vooral aan verhemelte+ afveegbaar typen) hyperemie
de binnenzijde naderhand beslag op de van pharynx met
van de wangen 'frambozen'- of tonsillen niet confluerende
'aardbeientong' vesikels
Exan- duur 3 - 5 dagen 3 - 5 dagen, 1 - 3 dagen 5 - 10 dagen 2 - 4 dagen 2 weken tot 1 - 10 dagen 1 - 2 weken circa 3 weken
theem soms langer enkele maanden
(afhankelijk van
de behandeling)
kleur rood-livide (tot geel-rood (kan licht licht licht licht erythemateus, aanvankelijk aanvankelijk
bruin voordat het verbleken bij erythemateus erythemateus erythemateus erythemateus wisselend erythemateus erythemateus
verdwijnt) diascopie)
distributie begint in het gegeneraliseerd begint in het begint op de begint op de op romp en begint in het centripetale centripetale
gelaat, daarna maar vooral in gelaat, daarna wangen romp, extremiteiten gelaat, daarna distributie distributie
centrifugale de flexuren centrifugale (vlindervorm), eventueel centrifugale
gegeneraliseerde (nek, oksel en gegeneraliseerde daarna centrifugale gegeneraliseerde
uitbreiding liezen), uitbreiding symmetrische uitbreiding uitbreiding
perinaso-orale uitbreiding
gebied (narcose over het
kapje) blijft vrij gehele
lichaam,
perinaso-
orale gebied
(narcose
kapje) blijft
vrij
efflores- lenticulair- aanvankelijk lenticulair aanvankelijk lenticulair lenticulair lenticulair snelle niet langzame
centies nummulair, miliair, maculeus vrij scherp maculeus, maculeus maculeus gelijktijdige gelijktijdige
maculeus folliculair, (papuleus), begrensd discreet, met (papuleus) (papuleus) overgang van de overgang van
(papuleus), maculopapuleus discreet, met maculeus, minimale (rubelli-form of (rubelliform of laesies in de laesies in
discreet, met ('schuurpapier') minimale later minder neiging tot morbilliform) morbilliform), verschillende opeenvolgende
duidelijke met na verloop confluering op scherp, confluering soms vesiculeus, soms vesiculeus, stadia: macula > stadia: macula
confluering op van tijd de romp confluerend urticarieel of pustuleus of papel > vesikel > > papel >
de romp en in confluering en ringvormig hemorragisch hemorragisch (pustel) > crusta vesikel (ca 4e
het gelaat (netwerk (petechiae) (petechiae) > genezing met dag) > delle >
structuur) of zonder pustel (ca 7e
door centrale litteken vorming dag) > crusta
verbleking (ca 12e dag) >
genezing met
littekenvorming
(ca 21e dag)
Postexanthema- gewoonlijk licht vrijwel altijd sporadisch licht geen geen geen schilfering geen schilfering korstvorming korstvorming
teuze vervelling schilferend lamellaire schilferend schilfering schilfering
schilfering
vooral aan de
acra

Bron: Van Everdingen JJE, Sillevis Smitt JH. Dermatovenereologie voor de eerste lijn. Glaxo, Nieuwegein, 1990, pp. 222-223.

13-02-2005 (JRM) - huidziekten.nl