You are on page 1of 3

ALGEMEEN WONDZORGPROTOCOL VOOR DE THUISZORG

Oppervlakkig Diep
Droog -PU film (kleine wonde) (+evt. hydrogel) -PU film + hydrogel
!niet bij ulcus cruris !niet bij ulcus cruris
!niet bij oncologische wonden !niet bij oncologische wonden
-hydrocolloïd (+evt. hydrogel) -hydrocolloïd + hydrogel
!niet bij oncologische wonden !niet bij oncologische wonden
-siliconenverband met hydrogel -honingzalf/gel
honigzalf/ aloë vera gel -glycogel / glycerineverbanden
-honingzalf/gel -suikerpasta
-antibacteriële zalf en / of tule -wiek bij smalle diepe wonden
-antibacteriële zalf / verband bij risico patiënt

Vochtig -hydrocolloïd -suikerpasta


!niet bij oncologische wonden -hydrocolloïd ( 2/3 opvullen met pasta)
-schuimverband !niet bij oncologische wonden
-honingzalf/gel -honingzalf/gel
-glycerineverband -schuimverband (propvorm)
-antibacteriële zalf / verband bij risico patiënt -glycerineverband
-siliconenverband -wiek bij smalle diepe wonden
-antibacteriële zalf / verband bij risico patiënt

Nat -alginaat -alginaat (wiekvorm)


-hydrofiber (+evt. Ag bij risico patiënt) -hydrofiber (+evt. Ag) (wiekvorm)

Reinigen -wondreiniger
-fysiologisch zoutoplossing (spuit en naald)
-zacht stromend water
DEPPEN, NOOIT WRIJVEN
Wondranden -barrièrefilm vb. polyurethaan film in spray of liquide vorm
Secundaire laag -niet verklevend absorberend verband (evt. vogelnestje: gel of zalf op de wonde met een niet verklevend, absorberend verband rond de wonde
(opening even groot als de wonde) en daarop polyurethaan verband)
-indien nodig absorberend verband
Fixatie -polyurethaan film, niet bij fragiele huid
-non-woven kleefpleister, niet bij fragiele huid
-anti-allergische kleefpleister
-zwachtel

Risicopatiënt Patiënten met een verzwakte weerstand door pathologiën, leeftijd, voeding, wassen, therapiën
- reinigen: zie algemeen protocol
- topicale desinfectantia
- antibacteriële verbanden / zalven / tule / crèmes
Infectie Uitgesproken pijn, uitgesproken roodheid, zwelling, koorts, overvloedig exsudaat, geur, etter
Kweek nemen bij tekenen van infectie
- zie risicopatiënt
- +antibiotische zalven, maximum 10 dagen b.v. Fucidine
- +geurabsorberende verbanden bij geur
- + systemisch antibiotica op doktersvoorschrift
Necrose Revascularisatie niet (meer) mogelijk:
- droog houden door aanstippen van de necrose met uitdrogende en looiende vloeistoffen.
Revascularisatie mogelijk:
- vaatheelkundig ingrijpen met chirurgisch debridement. Wondzorg in functie van de nieuwe wondconditie
necrose door externe factoren (b.v. druk/brandwonden: wonde debrideren met hydrogel/honingzalf (droge necrose inkerven))
DECUBITUS opheffen van druk en schuifkracht – drukreducerende systemen en
wisselhouding
graad I : niet wegdrukbare roodheid van de intacte huid extra aandacht voor preventieve maatregelen
graad II : oppervlakkig huiddefect, al dan niet met aantasting van de dermis (blaar of oppervlakkige ontvelling) blaardak intact: - laten indrogen (niet verwijderen als ze geen hinder veroorzaken)
- doorprikken of leegzuigen bij hinder (indien klein)
- beschermen met PU verband of vette gazen
blaardak niet intact: -losse blaarresten verwijderen met schaar en pincet
zie algemeen protocol

graad III : huiddefect tot subcutis, evt. fascia Zie algemeen protocol
graad IV : huiddefect uitgebreid tot spieren en/of bot bij aantasting van bot (risico op osteomyelitis): chirurgisch behandelen, arts raadplegen
zie algemeen protocol
BRANDWONDEN eerst lauw water (minimum 10 min.), de rest komt later
graad I: rood en pijnlijk PU-film / rehydraterende creme
graad II oppervlakkig: meer egale roodheid met al of niet intacte blaar / bij priktest:pijnlijk / capillaire refill normaal meer dan 25% van TVLO: ziekenhuisopname
behandeling: zie decubitus graad II
diep: dof of glanzende witte vlekken / bij priktest is pijn verminderd / capillaire refill vertraagd meer dan 10% van TVLO: ziekenhuisopname
zie algemeen protocol
graad III: wit-geel tot bruinzwart aspect/ necrose tot in de subcutis altijd dokter raadplegen
capillaire refill negatief ( geen verkleuring bij druk) / geen pijn bij priktest indien groter dan 2 euro: chirurgisch behandelen
graad IV: necrose die zich uitstrekt tot fascia, pees, spieren en / of bot Ziekenhuisopname
ULCUS CRURIS aandacht voor compressietherapie
veneus ulcus: oedeem van de onderste ledematen, pijn bij het staan veneuze / lymfatische insufficiëntie: compressietherapie
- ambulante patiënten: korte rek / vier lagen verband
- immobiele patiënten: lange rek
zie algemeen protocol
Arterieel ulcus: pijn bij het liggen, blauwgrijze verkleuring van de onderste ledematen, afwezigheid van arteriële pulsaties arteriële insufficiënte: geen compressietherapie
indien mogelijk revascularisatie
zie algemeen protocol
Gemengd ulcus zie algemeen protocol
DIABETISCHE VOET steeds volgende punten controleren:
- neuropathie: monofilamentpunten bepalen
- vasculair: pulsaties controleren
- infectie: peilen (botcontact!osteomyelitis: chirurgisch curreteren
Wagner O: geen ulcus, maar hoog risicovoet geven van voorlichting / voetverzorgingsadvies / schoenadvies / jaarlijks screenen op risicofactoren
Wagner I (tgv neuropathie): oppervlakkig ulcus zie algemeen protocol
Wagner II (tgv neuropathie): diep ulcus, zonder botaantasting; wordt als geïnfecteerd beschouwd tot tegendeel bewezen is. zie algemeen protocol infectie
Wagner III (tgv neuropathie): diep ulcus met botaantasting; altijd geïnfecteerd!!! zie algemeen protocol infectie
Wagner IV (tgv circulatiestoornissen): gelokaliseerd gangreen zie algemeen protocol necrose
Wagner V (tgv circulatiestoornissen): uitgebreid gangreen zie algemeen protocol necrose
ONCOLOGISCHE WONDEN extra aandacht voor bloeding, geur, pijn (atraumatische verbanden)
graad I: oppervlakkig, beperkt zich tot de epidermis / pijn en jeuk aloë vera gel / hydrogel / honingzalf/glycerineverband
PH-neutrale huidcrème!tegen jeuk
graad II: weefseldefect uitgebreid tot de dermis / matig exsudaat, bloedingsneiging, pijn en jeuk bij bloedingsneiging: haemostatisch verband b.v. alginaat
zie algemeen protocol
graad III: uitbreiding tot de subcutis en onderliggende structuren / pijn, diep zie algemeen protocol
graad IV: gangreen ( 20-30% van het oppervlak) / droog of vochtig, pijn, veel exsudaat en geurproblemen bij geur: - kweek nemen (infectie?)
- geurneutraliserende verbanden b.v. koolstofverband
zie algemeen protocol
graad V: gangreen ("30% van het oppervlak) / droog of vochtig, pijn, veel exsudaat en geurproblemen zie oncologische wonden graad IV
SKIN TEARS geen polyurethaanverbanden of hydrocolloïden bij fragiele huid
Categorie I: lineaire type: scheur alsof een incisie werd gemaakt siliconenverband + evt. aloë vera gel / hydrogel
flap type: epidermis los van de dermis, maar nog volledige bedekking ontsmettende zalf en / of tule
Categorie II: gering weefselverlies: #25% weefselverlies (epidermis) zie algemeen protocol
matig tot groot weefselverlies: "25% weefselverlies (epidermis)
Categorie III: volledig weefselverlies: zie algemeen protocol