MODUL MICROSOFT POWER POINT 2007 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

ISI KANDUNGAN

BAB 1: PENGENALAN KEPADA MICROSOFT POWER POINT 1.1 1.2 1.3 Pengenalan Istilah-istilah dalam Power Point Memulakan Program Microsoft Power point 2 2 7

BAB 2: MENGHASILKAN PERSEMBAHAN POWER POINT 2.1 2.2 2.3 2.4 Memulakan Persembahan Memasukkan rekabentuk slaid Mencipta slaid baru Opsyen Penyimpanan Fail 16 17 19 21

BAB 3: MENYUNTING TEKS 3.1 Menyunting Teks 23

BAB 4: BULLETS DAN NUMBERING 4.1 Bullet dan Numbering 26

BAB 5: MEMASUKKAN GAMBAR 5.1 Memasukkan Gambar 31

BAB 6: MEMASUKKAN JADUAL 6.1 Membina Jadual 36

BAB 7: PENGGUNAAN GRAF 7.1 Memasukkan Graf 39

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

BAB 8: DIAGRAM 8.1 Memasukkan Diagram 44

BAB 9: PERSEMBAHAN HELAIAN 9.1 9.2 9.3 Persembahan Helaian Menambah Animasi Menambah Transisi 50 50 52

BAB 10: MENCETAK HELAIAN 10.1 Mencetak Halaman 10.2 Mencetak Slaid 55 55

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Bab 1

Pengenalan Kepada Microsoft Power Point

Objektif:

Di akhir bab ini, peserta akan: 1. Mengetahui keperluan system untuk Microsoft PowerPoint 2. Istilah-istilah dalam Microsoft PowerPoint 3. Kaedah memulakan program Microsoft PowerPoint 4. Mengetahui fungsi asas dalam Microsoft PowerPoint

1

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

1.1

Pengenalan

Program Microsoft PowerPoint adalah sebahagian dari komponen Microsoft Office yang digunakan untuk menyampaikan taklimat dengan membina persembahan slaid yang jelas dan teratur. Selain memaparkan slaid dengan berwarna, program ini boleh dimuatkan dengan grafik dari Clip Art yang sedia ada, gambar foto yang diimbas(Scan),gambar dari File Movie, carta, jadual, animasi dan juga suara yang disediakan, bagi memantapkan lagi persembahan supaya dapat menarik minat penonton.

1.2

Istilah-istilah dalam PowerPoint

Persembahan Satu himpunan slaid (slides), handouts, speaker notes dan outline, semuanya di dalam satu fail.

2

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Slaid Merupakan satu mukasurat individu dalam persembahan, yang mengandungi samada tajuk, teks, graf, gambar, jadual atau apa-apa sahaja bentuk maklumat yang ingin disampaikan atau dipersembahkan.

3

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Handouts Slaid-slaid (saiznya lebih kecil) yang bercetak sama ada 2, 3 atau 6 slaid dalam satu muka untuk diberi kepada pendengar/penonton.

4

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Notes Saiz imej slaid yang lebih kecil dicetak bersama-sama nota penceramah.

5

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Outlines Format di mana hanya tajuk dan teks utama dipaparkan, tetapi tidak termasuk lukisan (gambar) atau yang ditaip menggunakan Text tool.

6

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

1.3

Memulakan Program Microsoft PowerPoint

Klik Start

All Programs

Microsoft PowerPoint (seperti paparan dibawah):

7

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Fungsi Asas Dalam PowerPoint Persekitaran dalam Microsoft PowerPoint Secara umumnya persekitaran yang bakal peserta perolehi adalah seperti rajah yang ditunjukkan di bawah.

Palang Tajuk Menunjukkan nama aplikasi dan nama persembahan yang dibuka pada satu-satu masa. Apabila persembahan baru dibuka, ianya akan dinamakan sebagai Presentation1, Presentation2, Presentation3 dan sebagainya. Nama persembahan akan bertukar sebaik sahaja peserta menyimpan persembahan dengan satu nama lain.

8

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Microsoft Office Button (Butang Microsoft Office) Bebutang Microsoft Office ini digunakan untuk arahan asas seperti Open

(membuka dokumen baru), Save (simpan dokumen) dan Print (mencetak dokumen) Contoh-contoh arahan asas yang lain adalah seperti berikut: contoh

Jadual 1: Keterangan pada elemen dalam bebutang Microsoft Office Bil Elemen 1 New Keterangan Untuk membuka persembahan slaid PowerPoint yang persembahan baru

9

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

2

Open

Untuk membuka persembahan slaid PowerPoint yang telah disimpan sebelum ini

3

Save

Untuk kemaskini penyimpanan persembahan slaid PowerPoint

4

Save As

Untuk menyimpan persembahan slaid PowerPoint dengan nama yang diingini

5

Print

Untuk memaparkan dan mencetak persembahan slaid PowerPoint

6

Prepare

Menyediakan persembahan slaid untuk pengagihan. Contohnya mengedit maklumat hak milik dan memasukkan kata laluan untuk tujuan keselamatan.

7

Send

Menghantar salinan kepada orang lain melalui emel atau fax

8

Publish

Pengagihan slaid kepada orang lain, contohnya dengan mempakejkan slaid supaya dapat burn

9 10 11

Close PowerPoint Option Exit PowerPoint

Untuk menutup persembahan slaid Untuk mengubah opsyen pada program PowerPoint Untuk menutup program

Quick Access Toolbar (Palang Capaian Pantas)

Palang Capaian Pantas merupakan palang yang mengandungi himpunan arahan yang tidak berkaitan dengan paparan tab semasa untuk memudahkan pengguna
10

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

menggunakan arahan dengan pantas. Pengguna boleh membuat penambahan bebutang yang mewakili arahan pada palang ini. Contohnya seperti berikut:

Klik pada arahan untuk memaparkan pada palang

Ribbon

Ribbon ini direkabentuk untuk memudahkan pengguna mencari arahan yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan. Arahan-arahan ini dihimpunkan dibawah tab seperti Home, Insert, Design dan sebagainya. Tab-tab ini adalah berorientasikan tugasan/aktiviti, Terdapat sub-tugasan di dalam tab Pada setiap sub-tugasan mengandungi arahan atau memaparkan menu arahan
11

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Tab

Sub-tugasan

Butang Arahan

Jadual 2: Elemen-elemen yang terdapat pada Ribbon Bil 1. Tab Home Keterangan Himpunan arahan untuk manipulasi pada slaid seperti memasukkan slaid baru, menukar tulisan dan sebagainya. 2. Insert Himpunan arahan untuk memasukkan jadual, ilustrasi, gambar, bunyi dan sebagainya. 3. Design Himpunan arahan untuk mengaplikasikan latarbelakang, tema dan sebagainya 4. Animation Himpunan arahan untuk mengaplikasikan animasi pada slaid 5. 6. Slide Show Review Himpunan arahan untuk persembahan slaid Himpunan arahan menyemak tatabahasa dan

menterjemah tulisan 7. View Himpunan arahan untuk melihat paparan slaid

persembahan 8. Add-Ins Himpunan arahan untuk aplikasi tambahan seperti thesaurus dan sebagainya.

12

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Memahami Struktur Skrin
Minimize Maximize Close

Ruler

Slaid

Slides Tab

Outline Tab Placeholder

Placeholder Status Bar Notes View Button Zoom

Jadual 3: Elemen-elemen yang terdapat pada skrin Bil 1. Elemen Ruler Keterangan Digunakan sebagai alat pengukuran bagi pelarasan objek di dalam slaid 2. Slides Tab Untuk paparan slaid-slaid (teks dan ilustrasi) di dalam persembaha. Klik pada slaid untuk paparan 3. Outline Tab Untuk paparan teks sahaja di dalam persembahan

13

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

4.

Status Bar

Paparan bilangan slaid dari keseluruhan slaid, jumlah slaid dan tema atau latarbelakang yang digunakan

5.

Placeholder

Digunakan untuk meletakkan objek sperti tulisan, gambar, jadual dan sebagainya di dalam slaid

6.

Notes

Memaparkan

nota

sebagai

rujukan

ketika

menyampaikan persembahan slaid 7. Zoom Untuk zoom in dan zoom out. Zoom in untuk besarkan paparan slaid pada tetingkap bagi memudahkan focus pada slaid dan zoom out untuk melihat keseluruhan slaid di dalam tetingkap. 8. View Button Untuk menukar jenis paparan slaid: Normal View Paparan biasa

Slide Sorter Memudahkan

Paparan keseluruhan slaid. penambahan, pembuangan dan

pengeditan slaid dilakukan

Slide Show slaid 9. 10. 11. Minimize Maximize Close

Paparan keseluruhan persembahan

Menutup paparan skrin supaya palang tugasan Membesarkan paparan skrin pada tetingkap Menutup paparan slaid

14

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Bab 2

Menghasilkan Persembahan Microsoft Power Point

Objektif:

Di akhir bab ini, peserta akan: 1. Mengetahui cara menghasilkan persembahan Microsoft PowerPoint

15

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

2.1 i.

Memulakan Persembahan Dalam persekitaran Microsoft Power Point, klik pada ruang [Click to add title] dalam slaid dan taipkan tajuk untuk persembahan.

ii.

Kemudian klik pada [Click to add subtitle] dan masukkan teks seperti berikut.

16

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

2.2 i.

Memasukkan Rekabentuk Slaid Klik pada tab Design dan pilih rekabentuk yang sesuai pada sub-tugasan Themes.

17

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

ii.

Perhatikan bahawa apabila penunding tetikus digerakkan ke atas tema, reka bentuk slaid persembahan akan berubah.

iii. iv. v.

Warna grafik juga boleh ditukar dengan mengklik butang Colors Kemudian klik kombinasi warna yang digemari. Selain itu, kombinasi tulisan yang digunakan juga boleh diubah dengan mengklik butang Fonts

vi.

Untuk menukar kesan tema, klik butang Effects pilihan kesan tema.

untuk mempamerkan

18

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

2.3

Mencipta Slaid Baru

i.

Pada tab Home

New Slide

Pilih [Title and Content]

19

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

ii.

Slaid baru seperti gambarajah di bawah akan terpapar.

iii.

Rupa slaid baru berbeza dari slaid pertama. Slaid pertama hanya mengandungi kotak tajuk dan sub-tajuk manakala slaid baru mengandungi kotak tajuk dan kotak senarai.

iv.

Untuk menyimpan persembahan: • • • • Klik butang Microsoft Office Pilih Save atau Save As. Pilih PowerPoint Presentation. Kotak dialog Save As akan terpapar dan simpan seperti biasa.

20

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Bagi menyimpan fail yang telah dikemaskini dengan cepat, klik pada butang pada Palang Capaian Cepat

2.4

Opsyen Penyimpanan Fail

PowerPoint Presentation – Merupakan format biasa bagi Ms PowerPoint Presentation.

• •

PowerPoint Show – Menyimpan sebagai fail persembahan. PowerPoint 97-2003 Presentation – Boleh dibuka dengan menggunakan versi lama.

Find add-ins for other file formats – Boleh diterbitkan dalam format XPS atau PDF.

21

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Bab 3

Menyunting Teks

Objektif:

Di akhir bab ini, peserta akan: 1. Dapat menghasilkan persembahan slaid yang memuaskan

22

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

3.1

Menyunting Teks

Cara untuk memformat tulisan atau teks: i. Ubah kedudukan [Click to add title] di atas dan [Click to add text] di bawah.

ii. iii.

Taip Senarai Medan Infodesa pada [Click to add title] Highlight pada tulisan dan pilih suntingan teks berikut yang terletak pada tab Insert Font:

23

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Jadual 4: Keterangan pada butang dalam tab Insert, sub-tugasan Font Butang Nama Butang Bold Italics Underline Strikethrough Subscript Keterangan Untuk menggelapkan teks Untuk menyondongkan tulisan Untuk menggaris bawah teks Untuk garis di tengah teks Untuk menulis perkataan kecil di hujung bawah perkataan Superscript Untuk menulis perkataan kecil di hujung atas perkataan Change Case Untuk Mengubah Teks Kepada: Text Highlight Color Sentence case lowercase UPPERCASE Capitalize Each Word tOOGLE cASE

Untuk highlight pada perkataan dengan warna-warna terang

Font Color

Untuk menukar warna tulisan

24

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Bab 4

Bullets dan Numbering

Objektif:

Di akhir bab ini, peserta akan: 1. Dapat memasukkan Bullet dan Numbering ke dalam

persembahan yang dihasilkan

25

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

4.1

Bullet dan Numbering

Untuk memasukkan Bullet, langkah-langkah berikut perlu dilakukan: i. Klik pada ruang yang hendak dimasukkan Bullet

26

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

ii.

Taip teks dan dan tekan Enter untuk ke barisan bawah seperti berikut:

iii. iv.

Untuk menukar bentuk Bullet, highlight pada teks dan klik pada butang Pilih jenis Bullet yang diingini:

27

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

v.

Contoh slaid yang telah diubah:

vi. vii.

Untuk Numbering, highlight teks dan klik pada butang Pilih jenis Numbering yang diingini:

28

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

viii.

Contoh slaid yang telah diubah:

29

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Bab 5

Memasukkan Gambar

Objektif:

Di akhir bab ini, peserta akan: 1. Dapat mengetahui cara memasukkan gambar yang sesuai ke dalam persembahan 2. Mengetahui cara menggunakan ikon-ikon Picture dengan betul

30

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

5.1

Memasukkan Gambar

Untuk memasukkan gambar ke dalam slaid, ikuti langkah-langkah berikut:

i. ii.

Pada tab Home

Slides, klik pada New Slide

Pilih slaid berbentuk Title and Content

iii.

Seterusnya, klik pada simbol Clip Art

. Satu kotak Clip Art akan

dipaparkan di bahagian tepi skrin. Klik butang Go untuk memaparkan semua gambar.

31

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

iv.

Pilih gambar yang dikehendaki dan klik pada gambar tersebut.

32

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

v.

Slaid seperti di bawah akan dipaparkan:

Klik dan seret untuk mengubah saiz gambar

vi. Apabila gambar diklik, satu tab Picture Tools akan dipaparkan bagi pengguna untuk mengubah gambar.

33

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Jadual 5: Keterangan mengenai butang-butang di dalam tab Picture Tools Sub-Tugasan Adjust Arrange Size Picture Styles Keterangan Untuk mengubah warna, kekuatan warna dan sebagainya Untuk setkan posisi gambar Untuk setkan saiz gambar Untuk mengubah gaya persembahan gambar

34

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Bab 6

Memasukkan Jadual

Objektif:

Di akhir bab ini, peserta akan: 1. Mengetahui cara membina jadual dengan betul 2. Mengetahui fungsi jadual, lajur dan baris

35

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

6.1

Membina Jadual

Untuk memasukkan jadual ke dalam slaid, ikuti langkah-langkah berikut:

i. ii.

Pada tab Home

Slides, klik New Slide

Pilih slaid berbentuk [Title and Content]

iii.

Seterusnya pada tab Insert

Tables, klik Table

Seret dengan memilih lajur dan baris yang ingin dimasukkan

iv.

Atau klik pada slaid, ikon

. Kemudian isi maklumat berikut:

36

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

v.

Klik OK dan masukkan maklumat seperti berikut:

37

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Bab 7

Penggunaan Graf

Objektif:

Di akhir bab ini, peserta akan: 1. Mengetahui cara membina graf

38

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

7.1

Memasukkan Graf

Untuk memasukkan graf ke dalam slaid, ikuti langkah-langkah berikut:

i. ii.

Pada tab Home

Slides, klik New Slide

Pilih slaid berbentuk [Title and Content]

iii. iv.

Pada slaid, klik butang Chart Pilih graf yang diingini dan klik OK:

39

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

v.

Skrin berikut akan dipaparkan:

vi.

Masukkan maklumat dalam jadual seperti berikut:

40

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

vii.

Graf akan berubah mengikut data yang dimasukkan dalam jadual:

viii.

Apabila graf diklik, satu tab Chart Tools akan dipaparkan.

41

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Jadual 6: Keterangan mengenai sub-tugasan pada tab Chart Tools Sub-Tugasan Type Keterangan Untuk mengubah jenis carta/graf dan menyimpannya sebagai templat Data Chart Layouts Chart Styles Untuk mengedit data pada carta/graf Untuk mengubah layouts carta/graf Untuk mengubah gaya persembahan carta/graf

ix.

Carta/Graf yang telah diubahsuai:

42

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Bab 8

Diagram

Objektif:

Di akhir bab ini, peserta akan: 1. Mengetahui cara untuk membuat carta organisasi

43

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

8.1

Memasukkan Diagram

Untuk memasukkan graf/carta ke dalam slaid, ikuti langkah-langkah berikut:

i. ii.

Pada tab Home

Slides, klik New Slide

Pilih slaid berbentuk [Title and Content]

iii. iv.

Pada slaid, klik butang Kotak SmartArt Graphic akan dipaparkan:

44

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

v.

Pilih Hierarchy:

vi.

Terdapat 7 jenis diagram di dalam Hierarchy: • • • • • • • Organization Chart Hierarchy Labelled Hierarchy Table Hierarchy Horizontal Hierarchy Horizontal Labelled Hierarchy Hierarchy List

45

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

vii.

Klik pada Organization Chart. Skrin berikut akan dipaparkan:

viii.

Taip pada Text dan untuk padam kotak, klik pada kotak dan tekan butang Delete pada keyboard.

46

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

ix.

Taip tajuk dan ubah kedudukan teks dengan kaedah klik dan heret.

x.

Apabila pengguna klik pada diagram, SmartArtTools tab akan dipaparkan

47

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Jadual 7: Keterangan mengenai sub-tugasan pada SmartArtTools Sub-Tugasan Create Graphics Layouts SmartArt Styles Keterangan Untuk menambah kotak baru dan mengubah layout Untuk mengubah paparan diagram Untuk mengubah warna diagram dan kesan efek pada diagram Reset Untuk membuang format yang telah diaplikasikan

xi. Untuk menambah kotak baru, klik kanan pada sebelah kotak yang ingin ditambah, klik Add Shape Add Shape After

48

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Bab 9

Persembahan Helaian

Objektif:

Di akhir bab ini, peserta akan: 1. Menghasilkan persembahan beserta dengan animasi 2. Memahami cara untuk menjadikan slaid kelihatan menarik 3. Menggunakan ikon animasi dengan betul

49

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

9.1

Persembahan Helaian

Kekuatan utama yang terdapat pada perisian Microsoft PowerPoint adalah unsur multimedia dan animasi. Animasi mengawal pergerakan objek di dalam slaid. Manakala transisi mengawal persembahan dari satu slaid ke slaid lain. Dalam bahagian ini, kita akan belajar bagaimana untuk memasukkan kesan animasi dan transisi dalam slaid persembahan.

9.2

Menambah Animasi

Terdapat 4 jenis animasi yang boleh diaplikasikan pada objek: Bil 1. Jenis Animasi Entrance Keterangan Untuk menentukan bagaimana objek muncul ke dalam slaid 2. 3. Emphasis Exit Untuk member focus pada objek Untuk menentukan bagaimana objek meninggalkan slaid 4. Motion Paths Untuk menentukan bagaimana objek bergerak di dalam slaid

Cara mengaplikasi animasi pada objek i. ii. iii. Klik pada objek Pilih tab Animation Klik pada butang Tetingkap Custom Animation akan

dipaparkan pada sebelah kanan skrin iv. Klik pada butang untuk memilih animasi yang diingini
50

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

v. vi.

Sebagai contoh, pilih Entrance

Blinds

Contoh tetingkap Custom Animation yang telah diubahsuai:

Untuk aplikasi animasi pada objek

Untuk membuang animasi pada objek

Untuk memilih cara bagaimana animasi akan mula dipaparkan, arah dan kelajuan

Senarai animasi yang telah dipilih

Untuk melihat bagaimana animasi diaplikasikan pada objek Untuk melihat seluruh persembahan

51

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

9.3

Menambah Transisi

Cara untuk menambah transisi pada slaid: i. ii. Klik pada slaid Pada tab Animation Transition, pilih transisi yang diingini:

Memasukkan Bunyi i. ii. Klik butang Transition Sound untuk mempamerkan senarai bunyi. Pilih bunyi yang dikehendaki.

Kelajuan Transisi i. ii. iii. Klik butang Transition Speed untuk pamerkan senarai kelajuan transisi. Klik kelajuan yang dikehendaki. Untuk mengaplikasikan transisi pada semua slaid, klik pada butang

52

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Menetapkan Masa

i. ii.

Dalam sub-tugasan Advance Slide, klik Automatically After Masa yang disetkan ialah 0 saat. Setkan masa yang sesuai mengikut kehendak anda.

iii. iv.

Klik butang panah atas ▲untuk tambah masa slaid dipamerkan. Klik butang panah bawah ▼ untuk kurangkan masa slaid yang dipamerkan.

53

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Bab 10

Mencetak Helaian

Objektif:

Di akhir bab ini, peserta akan:
1. Mengetahui bagaimana untuk mencetak persembahan pada

helaian

54

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

10.1

Mencetak Halaman

Proses mencetak adalah sama dengan cetakan dokumen yang lain, Cuma dalam PowerPoint ada beberapa perkara yang boleh dicetak. Sama ada ingin mencetak slaid, handouts, notes atau outlines.

10.2

Mencetak Slaid

i.

Klik butang Microsoft Office

55

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

ii.

Klik Print untuk memaparkan kotak dialog Print

iii. iv.

Dalam opsyen Print what pilih Slides. Dalam opsyen Color/Grayscale pilih opsyen yang dikehendaki. Jika ingin mencetak tanpa warna pilih Grayscale.

v.

Dalam ruang Printer pada bahagian Name pilih jenis pencetak yang disambung ke komputer.

vi. vii. viii.

Jika ingin mencetak dalam bentuk landskap, pilih butang Properties Kotak dialog Properties dipamerkan. Dalam ruang Orientation pilih Landscape dan pilih Portrait untuk mencetak dalam bentuk Portrait.

ix.

Klik butang OK untuk teruskan.
56

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Mencetak Kertas Edaran (Handouts) i. Kertas edaran (handouts) biasanya dicetak untuk diagihkan kepada penonton ketika membuat persembahan. ii. Berikut merupakan langkah-langkah untuk mencetak kertas edaran. o o o o o Klik butang Microsoft Office Pilih opsyen Print untuk pamerkan kotak dialog Print. Dalam ruang Print what, klik Handsout Dalam ruang Color/grayscale, klik Grayscale. Dalam ruang Slides per page, pilih 4 untuk mencetak empat slaid dalam satu muka surat.

o

Pastikan pilih opsyen Frame slides supaya bingkai slaid kelihatan dalam cetakan.

o

Klik butang Preview untuk melihat apa yang akan dicetak terlebih dahulu.

o

Jika berpuas hati dengan rupa cetakan, klik butang Print untuk mencetak.

57

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Mencetak Halaman Nota (Notes)

i.

Jika banyak nota dimasukkan ke dalam ruang Notes, anda mungkin ingin mencetak nota tersebut.

ii. iii.

Nota digunakan sebagai panduan ketika membuat persembahan. Untuk mencetak nota, ikuti langkah-langkah berikut: o o o o o Dalam ruang Printer Name, pilih jenis pencetak. Dalam ruang Print what, klik Notes Pages. Dalam ruang Color/grayscale, pilih Grayscale. Klik butang Preview untuk melihat rupa cetakan. Jika berpuas hati, klik butang Print untuk membuat cetakan.

Membuat Cetakan Garis Panduan (Outline)

Kadangkala anda ingin membuat cetakan hanya teks tanpa slide. Untuk berbuat demikian, ikuti langkah berikut: o o o o o o Dalam ruang Print what, klik [Outline view]. Dalam ruang Color/grayscale, pilih Grayscale. Klik butang Preview untuk melihat rupa cetakan. Jika berpuas hati, klik butang Print untuk membuat cetakan Jika ingin membuat perubahan, klik butang Options. Pastikan kertas dimuat ke dalam pencetak dan pencetak terpasang. o Pencetak mencetak kertas edaran sebagaimana yang diarahkan.

58

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Latihan Bina satu persembahan. Untuk tujuan ini peserta akan menyediakan slaid persembahan menggunakan

maklumat di bawah.Peserta dikehendaki memillih layout yang bersesuaian untuk membuat jadual dan graf bagi slaid-slaid di bawah ini.

Slaid 1 Diabetes Mellitus Atau Kencing Manis Disediakan oleh: Unit Pencegahan Penyakit Hospital Serdang

Slaid 2 Apa itu Penyakit Diabetes Mellitus 1. Dikenali sebagai penyakit kencing manis 2. Pesakit mempunyai kandungan gula yang tinggi 3. Salah satu penyakit kronik 4. Tidak boleh sembuh sepenuhnya, tapi boleh dikawal 5. Tanda-tanda penyakit ialah dahaga yang melampau dan kerap kencing

Slaid 3 Peratus Pesakit Diebetes di Negara Asean 2001 54 32 45 24 30 21.7 2002 43 45 42 33 35 34.8 2003 55 31 34 60 43 60 2004 44 67 50 59 30.2 65 2005 33 68 56 64 39.5 76.3
59

Brunei Indonesia Malaysia Filipina Singapura Thailand

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful