ST. THOMAS MORE ACADEMY, INC. Avenida Rizal St., Molino III, Bacoor City S.Y.

2012 – 2013 IKALAWANG MAHABANG PAGSUSULIT SA FILIPINO III Unang Markahan TALAAN NG PAGKAKABAHABAHAGI
Uri ng Pagsusulit Paksa / Kasanayan MP PH TM PK PT Blg. ng Araw ng Pagsasaysay Blg. ng Aytem sa Pagsusulit Pagkakalagay sa Pagsusulit

I. Walang Panginoon II. Tagpuan sa Maikling Kuwento III. Mga Pagbabagong Morpoponemiko IV. Pagwawasto ng Komposisyon o Manuskrito V. Suyuan sa Tubigan VI. Banghay ng Maikling Kuwento VII. Ang Pangngalan VIII. Kasalan sa Nayon IX. Mga Uri ng Maikling Kuwento X. Nagbibihis na ang Nayon XI. Iba Pang Aspeto ng Maikling Kuwento XII. Ang Panghalip XIII. Pagsasaling-Wika XIV. Noli Me Tangere (Kabanata 5-13) Kabuuan

2 1

1 -

1

1

-

1 1

3 3

2 2

-

1 1

-

-

1 1

3 3

I. 1-2 II. 1 I. 3 III. 1 IV. 1 I. 4-5 III. 2 I. 6-7 III. 3 I. 8-9 II. 2 IV. 2-4 I. 10-12 I. 13-14 II. 3 IV. 5-7 I. 15 II. 4 III. 4 V. 1-3 III. 5 IV. 8-9 I. 16-20 IV. 10 II. 5-10 V. 4-5

2 3 2 1

1 1 1

1

3 3 -

-

1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3

5 20

6 10

1 5

2 1 10

3 2 5

1 1 2 4 18

3 3 6 8 50

Mga Pananda: MP – May Pagpipilian PH – Paghahanay TM – Tama o Mali PK – Pagkilala PT – Pagtatala

Masusing inihanda ni: DANILO V. ROGAYAN JR. Guro sa Filipino III

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful