You are on page 1of 37

‫בכמה קופים בשנה משתמשת קהילת המחקר העולמית ?


‫בעולם כולו משתמשים בכ ‪ 110,000‬קופים בשנה לצורכי מחקר רפואי ‪.‬‬
‫בארה"ב משתמשים בכ ‪ 64,000‬קופים בשנה לצורכי מחקר רפואי‪.‬‬
‫באירופה משתמשים בכ ‪ 12,000‬קופים בשנה לצורכי מחקר רפואי‪.‬‬
‫באנגליה משתמשים בכ ‪ 4,600‬קופים בשנה לצורכי מחקר רפואי ‪.‬‬
‫ביפן משתמשים בכ ‪ 20,000‬קופים בשנה לצורכי מחקר רפואי ‪.‬‬
‫בישראל משתמשים בכ ‪ 40‬קופים בשנה לצורכי מחקר רפואי ‪.‬‬

‫האם השימוש בקופים הוא במגמת ירידה או עלייה ?‬

‫דו"ח ממשלת ארה"ב המראה כי צריכת הקופים למחקר רפואי‬
‫לא ירדה ב ‪ 20‬השנים האחרונות‪.‬‬

Number of primates used in USA for research 1973-2007
1973

42,298

1975

36,200

1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007

0

17,500

35,000

51,253

70 ‫בארה”ב השתמשו בכ‬
2007 ‫אלף קופים בשנת‬
‫למחקר רפואי‬

50,115
53,116
57,009
59,359
56,024
57,515
46,388
54,926
56,338
57,271
48,540
61,392
51,641
51,688
47,177
42,620
55,105
49,561
55,113
50,206
52,327
56,381
57,377
54,927
57,518
49,382
52,279
53,586
54,998
57,531
62,315

52,500

69,990

70,000

‫בקנדה עליה דרמאטית בשימוש בקופים‬
‫למחקר רפואי‬

total
cynos

Primates used in Canada 2002-2007
5,000

4,363
3,713

3,750

3,509

2,866

2,500
1,250
0

2,766
2,379

2,109
1,367

2002

1,643

2003

2,186

2,303

1,490

2004

2005

2006

2007

Last 5 years growth of use of NHP = +1400 = +67%
Last 5 years growth of use of Cynos = +1399 = +100%

‫באנגליה‬
‫מתוך דו"ח משרד הפנים של אנגליה ניתן ללמוד כי בעוד שהמספר הכללי של בעלי‬
‫החיים במחקר עלה ב ‪ 2005‬ב ‪ 1.4%‬לעומת ‪ , 2004‬מספר הקופים עלה ב ‪11%‬‬
‫לעומת ‪ 2004‬והגיע ל‪ 4650‬קופים=עלייה של ‪440‬‬

her category use
• The ‘other carnivore’ category included foxes, badgers, seals and mink used for research
relevant to those species.
‫באנגליה עליה‬
• The ‘other mammals’ category included bats, hares, and bottle nosed dolphins.
16% ‫של‬
• Other rodents used were wood mice, voles, squirrels, and chinchillas.
• Other birds used were zebra finches, pigeons and parakeets as well as various wild garden
‫בשימוש בקופים‬
birds, game birds, sea birds and magpies.

MAIN POINTS

2008 ‫ב‬

Note – the figures given below refer to the numbers of scientific procedures using animals that were started in 2008
imate use
thanshows
the numbers
of animals used),
with 2007,and
unless
indicated otherwise.
gure 4(rather
below
the changes
in usecompared
of old-world
new-world
primates for procedures since
95 (for details on primate species, see appendix B):-

1. Just under 3.7 million scientific procedures were started in 2008, a rise of 454,000 (14%) on
• The
procedures
using
new-world
primates
fell by
410 (53%),
part of a downward
2007,number
mainly of
due
to increases
in the
use of fish
(+278,000
or 85%),
mice (+197,000
or 9%),
amphibians
(+15,000,
or 81%), pigs (+3,600
or 114%),
sheep
(+3,100 or 9%) and turkeys (+1,500
trend
since 1999
and corresponding
to 350 fewer
animals
used.
or 135%).
Use
non-humanusing
primates
rose byprimates
slightly rose
over by
6001050
(+16%),
dueThese
to an increase
of
• The
number
ofofprocedures
old-world
(33%).
figures have
1,000 (+33%)
procedures
involving
old over
world the
primates
and ayears,
fall of as
400shown
(-53%) by
procedures
fluctuated
around
an upward
trend
last few
Figure using
4, and
new world primates. (Table 1)

Text

corresponded to an increase of 580 animals used.
•2. Some
than
once
since in
some
of the rats
procedures
are involved
There primates
were fallswere
in theused
use more
of most
other
species,
particular
(-30,000they
or -8%),
domestic in
have
only a minimal
which
anaesthesia
not required.
fowl (-5,100
or -4%),effect,
guineafor
pigs
(-2,600
or -8%), is
rabbits
(-2,500 or -13%), and beagles (-1,200
• Hence
although the total number of procedures using primates rose by slightly over 600 from
or -17%)
4,000 in 2007 to 4,600 in 2008, the number of animals used rose less, by around 230 (from
3. 3,130
Mice, in
rats2007
and to
all3,350
other in
rodents
accounted
the majority
of procedures;
seventy-seven
2008),together
with slightly
overfor
1,200
procedures
in 2008 involving
re-use of
percent (77%) of the total. Fish and birds were used in, respectively, 17% and 3% of procedures.
primates.
The largest increases in the use of mice and of fish were for fundamental biological research,
applied studies for human medicine or dentistry, and breeding. Dogs, cats, horses and non-human

‫מספרים רישמיים של שימוש בקופים למחקר‬
‫במדינות השו ק לא כולל מעבר בין המדינות‬

Primate Use in Scientific Procedures
U.K.
France
Germany
Netherlands
Belgium

1999
3191
2322
2084
320
490

2000
3690

2001
3342
3840
2115
393
710

2002
3987

2003
4799

420

496

2004
4208

2005
4650
3789
2086
327
449

*
512

512
470

Sweden

*
66

92
77

51
75

Spain

96

*

84

7
9
9097

*
0
11551

56
6
11985

Switzerland
Italy
Czech Republic

Austria
Finland
Total Europe
Australia
Canada
USA
japan
others
total world

54927

57518

49382

127
2109
52279

2866
53586

2006

2007
4000

4363
62315

3509
69990

412

2379
54998

3713
57531
10000
10000
105214

‫בכנס בינלאומי בהשתתפות נציגים מ ‪ 35‬מדינות שנערך בוושינגטון באפריל ‪2002‬‬
‫הוחלט ‪:‬‬
‫כיוון שהתחזית היא שבשנת ‪ 2010‬מספר הקופים להם יזדקקו בתחום המחקר הרפואי‬

‫יגדל ב ‪ - 15-20%‬יש צורך דחוף להגדיל את מספר החוות ואת מספר‬
‫הקופים בחוות הגידול‪.‬‬
‫יש להגדיל את מספר המעבדות אשר מתמחות בתחום זה‪.‬‬
‫יש להגדיל את הכשרתם של וטרינרים פתולוגים אשר מתמחים בקופים במחקר הרפואי‪.‬‬
‫ארצות הברית תארגן רשת בינלאומית אשר תנסה לתאם בין הצרכים העתידיים ובין‬
‫מקורות האספקה האפשריים‪.‬‬

‫סיכום הכנס הבינלאומי שנערך בוושינגטון באפריל ‪2002‬‬
‫המשתתפים קוראים להקמה מיידית של תוכנית ‪ /‬רשת בינלאומית לנושא הקופים למחקר‪.‬‬
‫תיקח על עצמה את ארגון הרשת ‪ ,‬היא מתאימה לכך בגלל שלמרות שהיא אינה ממשלתית ‪ILAR‬‬
‫חברי ההנהלה שלה הם בעלי הידע המדעי והניהולי הקשורים למחקר בארצות הברית‬
‫ובארצות אחרות‪.‬‬
‫התחילו לעבוד על תוכנית ללימוד והתמודדות עם בעיות ההטסה של קופים למחקר‪.‬‬
‫התחילו לעבוד על תוכנית לסטנדרטיזציה מיקרוביולוגית וגנטית של קופים במחקר הרפואי‬
‫ניתן למנוע בעיות של מחסור צפוי בקופים למחקר על ידי השקעות לטווח ארוך שיבוצעו כעת‬
‫לחוות הגידול ולמתקנים הדרושים למחקר הביו רפואי ‪ .‬יש צורך להגדיל את ההשקעות בחוות‬
‫של קופים למחקר רפואי‪.‬‬
‫דר' רובינזון מה ‪ NIH‬סקר את החוות של ארצות הברית מבחינת משרד הבריאות האמריקאי ‪,‬‬
‫הוא תיאר את הגידול בשימוש בקופים ‪ ,‬את התוכניות לעתיד ואת הדאגה לגבי מקורות האספקה‪.‬‬

‫בישיבה של המועצה‬
‫המדעית של איחוד מדינות‬
‫אירופה הוחלט ‪:‬‬
‫יש צורך דחוף לחזק את‬
‫מוסדות המחקר העוסקות‬
‫בקופים באירופה ‪.‬‬
‫יש צורך להגדיל את מקורות‬
‫האספקה למוסדות מחקר‬
‫אילו ‪.‬‬
‫יש צורך לתאם בין משאבי‬
‫המחקר באירופה ובין‬
‫מקורות האספקה על מנת‬
‫לאפשר את ההמשך של‬
‫המחקרים החיוניים בתחום‬
‫הרפואה אשר נזקקים‬
‫לקופים‪.‬‬

‫אפריל ‪2002‬‬

‫מאמר על החוסר החמור‬
‫הצפוי בעולם בקופים‬
‫למחקר רפואי ועל הצורך‬
‫הדחוף לתקן את המצב‪.‬‬
‫‪28.7.2003‬‬

‫מאמר ב בי‪.‬בי‪.‬סי מתאריך‬
‫‪ 16.7.2003‬אשר מבהיר כי ‪:‬‬
‫מספר הקופים שידרשו בשנים‬
‫הקרובות באנגליה למחקר‬
‫רפואי צפוי לעלות באופן‬
‫משמעותי‪.‬‬

‫הפריסה העולמית של חוות גידול קופים וכמות הקופים שבהן‪.‬‬
‫עולם קיימות יותר מ‪ 130‬חוות לגידול מבוקר של קופים ‪.‬‬
‫יום יש בהן יותר מ ‪ 230,000‬קופים לרבייה‪.‬‬
‫החוות נמצאות ברוב ארצות אירופה ‪,‬בארה"ב קנדה‪,‬יפן אוסטרליה‪,‬אסיה ואפריקה‪.‬‬
‫הארצות בהן יש חוות לגידול קופים ‪:‬‬
‫ארה"ב‪ ,‬קנדה‪ ,‬רוסיה‪ ,‬גרמניה‪ ,‬הולנד‪ ,‬שבדיה ‪ ,‬ספרד ‪ ,‬איטליה ‪ ,‬צכיה ‪,‬סין ‪ ,‬ישראל ‪,‬‬
‫ארגנטינה ‪,‬פרו ‪ ,‬ברזיל ‪ ,‬אוסטרליה ‪ ,‬הודו ‪ ,‬אינדונזיה ‪ ,‬פיליפינים ‪ ,‬וייטנאם ‪ ,‬דרום אפריקה ‪,‬‬
‫קניה ‪,‬תאילנד ‪,‬שוויץ ‪ ,‬ערב הסעודית ‪,‬פורטו ריקו ‪ ,‬מקסיקו‪ ,‬מאוריציוס ‪,‬צילה ‪,‬‬
‫קולומביה‪ ,‬יפן ‪,‬אנגליה וצרפת ‪.‬‬

‫חוות גידול לקופים למחקר‬
‫רפואי של משרד הבריאות ‪NIH‬‬
‫של ממשלת ארה"ב‬
‫‪ 8‬חוות רבייה לאומיות של‬
‫משרד הבריאות האמריקאי‬
‫המכילות כ ‪ 35,000‬קופים לרבייה‪.‬‬
‫‪ 3‬מרכזים לגידול בבונים‪.‬‬
‫‪.!"#$%&"' ()*"+( !"#,-& 6‬‬
‫‪ 3‬מרכזים לגידול קופי מקק‪.‬‬

‫חוות הקופים הלאומיות שבארה"ב התחילו‬
‫לקום‬
‫בשנות ה ‪ 40‬בגלל "החוסר בקופים לצורכי‬
‫מחקר רפואי והצורך לשפר את חוות הגידול‬
‫הקיימות‪".‬‬

‫חוות הקופים‬
‫הלאומית‬
‫הזאת הוקמה‬
‫ב ‪1962‬‬
‫חוות הקופים הלאומית הזאת‬
‫הוקמה ב ‪1960‬‬

‫חוות הקופים הלאומית‬
‫הזאת הוקמה ב ‪1962‬‬

‫האם מוקמות בעולם המערבי חוות חדשות לגידול קופים ?‬

‫משרד הבריאות האמריקאני מכריז ב‪ 29 -‬בספטמבר ‪ 1999‬על הקמתו של מרכז‬
‫מחקר חדש בקופים בסן‪-‬אנטוניו‪ ,‬טקסס‬

‫מכון מחקר חדש נוסד ב ‪:‬‬
‫פבר' ‪ 2000‬בלואיזיאנה‬
‫המכיל ‪ 360‬שימפנזים ‪ +‬כ‪-‬‬
‫‪ 5,500‬קופים מקק‬

‫מרכז גידול חדש בצרפת ‪ -‬מכיל קופי מקק וגנון נפתח ב נובמבר ‪2001‬‬

‫במרץ ‪ 2001‬מוכרז‬
‫באנגליה על הקמת‬
‫מרכז מחקר חדש‬
‫הכולל חוות גידול‬
‫לקופים אשר מיועד‬
‫לקום באוניברסיטת‬
‫קיימברידג''‬

‫חווה חדשה באוסטרליה מוקמת ע"י משרד הבריאות‬
‫האוסטרלי‪ .‬זוהי החווה השנייה באוסטרליה – אפריל ‪2002‬‬

‫חווה חדשה בארה"ב‬
‫הוקמה ב ‪2002‬‬
‫בפלורידה ומשתרעת‬
‫על ‪ 2400‬דונם‬

‫הגדלה של החווה לגידול‬
‫קופים של ממשלת ארה"ב‬
‫באורגון‪.‬‬
‫האגף החדש יכיל ‪900‬‬
‫קופי מקק ‪.‬‬
‫נובמבר ‪2002‬‬

‫הגדלה של חוות הגידול העיקרית בגרמניה ‪.‬‬
‫‪ .‬המרכז הפרימטולוגי הגרמני = ‪DZP‬‬

‫חנוכת מרכז המחקר‬
‫והגידול החדש של‬
‫ממשלת שבדיה‬
‫בשטוקהולם‪.‬‬
‫ב ‪Karolinska‬‬
‫מאי ‪. 2003‬‬

‫סין מקימה מרכז גידול ומחקר ענק של קופים לצורכי מחקר‬
‫רפואי ‪ .‬מתוך עיתון ‪ NATURE‬יולי ‪. 2003‬‬

‫פיתוח של המרכז‬
‫למחקר בקופים‬
‫וחוות הרבייה‬
‫הגדולה ביותר‬
‫באירופה ‪.‬‬
‫הולנד ‪. 2003‬‬

‫הגדלה של החווה‬
‫לגידול קופים של‬
‫הרלן באנגליה ‪.‬‬

‫חנוכת מרכז המחקר והגידול החדש של ממשלת שבדיה‬
‫בשטוקהולם‪ .‬בתוך מתחם קרולינסקה ‪ .‬מאי ‪. 2003‬‬

‫יבוא יצוא בעלי חיים למחקר‬
‫בכל העולם יש יבוא יצוא וגידול של חיות בר לצרכי מחקר (ועוד שימושים רבים‬
‫אחרים)‪.‬‬
‫היבוא והיצוא מוסדר באמנת סייטס עליה חתומות כל מדינות העולם ואשר‬
‫הנציגה שלנו היא רשות הטבע והגנים‪.‬‬
‫האמנה אינה אוסרת בשום מדינה בעולם ‪ ,‬יבוא יצוא אלא רק מסדירה אותם‪.‬‬
‫גידול בעלי חיים הוא נושא שהאמנה מעודדת יחד עם ארגוני שימור אחרים‪.‬‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫מתוך דו"ח אגודת צעב"ח באנגליה ‪ RSPCA‬לגבי שימוש בקופים ‪1995-2000‬‬

‫מספר הקופים שהשתמשו‬
‫בהם למחקר רפואי באנגליה‬

‫מספר הקופים שיובאו‬
‫לאנגליה לצורכי מחקר‬
‫רפואי‬

‫* בשנת ‪ 1998‬השתמשו לצורכי מחקר ב ‪ 3655‬קופים מתוכם יובאו ‪2416‬‬
‫כלומר ‪ 1239‬נולדו בחוות גידול באנגליה ‪.‬‬

‫נתוני אגודת צער בעלי חיים הבריטית המראה כי ב ‪5‬‬
‫השנים האחרונות בריטניה ייבאה כ ‪ 14,000‬קופים‬
‫וייצאה ‪( 1012‬בעיקר לארה "ב )‬

‫ב ‪ 5‬השנים האחרונות בריטניה ייבאה כ ‪ 14,000‬קופים וייצאה‬
‫‪( 1012‬בעיקר לארה "ב )‬

‫הסיבות ליצוא של מדינה שהיא "צרכנית" של קופים הן ‪ :‬שיתופי פעולה‪ ,‬עודפים זמניים‬
‫ושיקולים מסחריים של חוות גידול‬

FY01 Marmoset (456), African green
(113), Owl monkey (135), Baboon
(120), and Squirrel monkey (44)
Imports
3-D Column 9
3-D Column 8
3-D Column 7
20013-D‫בשנת‬
‫ייצאה‬
‫נגליה‬
Column
6
monkey
‫הברית‬Squirrel
‫לארצות‬
‫ קופים‬451 !!
Owl monkey
‫מזה‬Marmoset
‫מספר כמעט כפול‬
African‫חוות‬
green‫שמייצאת‬
monkey
‫סי‬.‫אפ‬.‫בי‬
Baboon

500

375

250

!!!‫לאנגליה‬

451

24

125
135

120

89
5

0
United Kingdom Peru

Tanzania

St Kitts

Brazil

‫יבוא קופים לארצות הברית ב ‪ 10‬השנים האחרונות‬
‫‪Number of‬‬
‫‪Primates‬‬
‫‪Imported‬‬

‫‪Year‬‬

‫‪9,327‬‬

‫‪1995‬‬

‫‪10,485‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪9,830‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪10,148‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪12,333‬‬

‫‪1999‬‬

‫‪13,159‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪16,442‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪19,160‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪18,650‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪18,534‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪26,070‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪164,138‬‬

‫‪Total‬‬

‫יבוא יצוא ושימוש בישראל?‬
‫ישראל מייבאת כ ‪ 30,000‬חיות מעבדה בשנה‬
‫ישראל מייצאת כ ‪ 4000‬חיות מעבדה בשנה‬
‫ישראל משתמשת בכ‪ 40‬קופים בשנה רובם במכון הביאו לוגי‪,‬מכון וייצמן‪,‬‬
‫הדסה‪,‬בר אילן‪,‬רמב"ם ולעיתים נדירות טבע או חברות אחרות‪.‬‬
‫ישראל מייצאת ‪ 200-300‬קופים בשנה‪ .‬רובם לאירופה ומיעוטם לארה"ב‪.‬‬
‫ישראל למרות היותה מעצמה בתחום הרפואה והפיתוח הרפואי משתמשת יחסית‬
‫במספר זעום ביותר של חיות מעבדה יחסית למדינות אירופה‪ 40.‬קופים לשנה‬
‫לעומת ‪ 4600‬באנגליה למשל או ‪ 63,000‬בארה"ב‪.‬‬
‫הסיבה היא הקשיים הבירוקראטיים אשר גורמים לצוותי מחקר לעשות את‬
‫עבודותיהם בחו"ל ‪ .‬הנזק הכלכלי למדינה הנובע מכך נאמד בעשרות אם לא‬
‫מאות מיליוני דולרים בשנה‪.‬‬
‫אין בארץ עידוד ממשלתי לחברות אשר עוסקות במחקר רפואי עבור ענקיות‬
‫התרופות ולכן אין לחברות אלו שום מרכזי פיתוח בארץ בניגוד להיטק למשל‪.‬‬