DATE GENERALE

Am studiat contabilitatea la firma S.C. Damico Impex S.R.L. si am incercat sa trec în acest caiet de practica o prezentare cat mai relevanta si corecta a activitatii economico-financiare a societatii mai sus amintite. S.C. Damico Impex este o persoana juridica romana constituita în forma juridica a unei societati cu raspundere limitata. Infiintata în anul 1995 ea este inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/2348/1995 si are cod fiscal R 5673214. Sediul social al firmei este în bd. Iuliu Maniu nr. 61 , bloc 8P, scara 5, ap. 166, sector 6, Bucuresti. Punctul de lucru il reprezinta cele 3 standuri în Prisma Corbeanca. Societatea are un capital social de 3.100.000 de lei varsat integral, impartit în 31 de parti sociale fiecare cu o valoare de 100.000 de lei. Cei doi asociati, persoane fizice romane Blandu Elena si Stamate Ion au participat la capitalul social în proportii diferite : primul cu 71% insemnand un aport de 2.200.000 de lei, respectiv 22 de parti sociale, iar al II-lea cu 29% ceea ce inseamna o contributie de 900.000 de lei sau 19 parti sociale. Participarea la beneficii si pierderi a celor doi este corespunzatoare contributiei fiecaruia la capitalul social. Partile sociale se pot transmite catre persoane din afara societatii cu acordul tuturor asociatilor, iar mostenitorilor unui asociat numai în baza consimtamantului celuilalt asociat. Capitalul social poate fi marit sau micsorat pe baza hotararii adunarii generale a asociatilor, cu respectarea dispozitiilor privind constituirea S.R.L.-ului, iar în cazul micsorarii hotararea A.G.S. va fi publicata în M.O.,punerea ei în aplicare avand loc dupã trecerea a doua luni de la publicare. Durata de functionare a societatii este nelimitata, timp în care ea isi desfasoara activitatea în conformitate cu legile din Romania si cu actul ei constitutiv. Domeniul principal de activitate il reprezinta COMERTUL , domeniu în care societatea desfasoara ca activitate principala din care realizeaza venituri comertul engros cu produse din pielarie (incaltaminte, marochinarie) si confectii.

Din obiectul de activitate mai fac parte si urmatoarele activitati :  Comert cu amanuntul de produse nealimentare (confectii, incaltaminte, marochinarie);  Transport public de calatori;  Import- export de produse metalo-chimice, electrocasnice;  Comert cu ridicata al produselor alimentare, al bauturilor si al tutunului. Activitatea societatii este condusa de adunarea generala a asociatilor (A.G.S.) care au si calitatea de fondatori si puterea de decizie asupra activitatii acesteia în toate domeniile.Hotararile se iau în adunarea generala cu votul majoritatii absolute a asociatilor. Adunarea generala are urmatoarele atributii :  Sa aprobe bilantul final si sa stabileasca repartizarea beneficiului net;  Sa desemneze pe administratori, sa-i revoce, sa le fixeze puterile, durata exercitarii acestei functii si remuneratia;  sa modifice actul constitutiv;  sa decida în privinta angajarii personalului, a conditiilor de munca , a remuneratiilor si concedierii acestora;  sa decida asupra modalitatii de folosire a bunurilor societatii;  sa decida urmarirea administratorilor pt. daunele provocate desemnand si persoana insarcinata sa o exercite. Dreptul de a administra si a reprezenta societatea ii revine administratorului societatii în persoana asociatului Blandu Elena. ADMINISTRATORUL poate face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinirea a obiectului de activitate al societatii.El reprezinta firma în relatiile cu tertii si are drept de semnatura în raporturile cu bancile la care societatea are deschise conturi. Dreptul de reprezentare al administratorului nu poate fi transmis de acesta decât în baza hotararii adunarii generale , în caz contrar administratorul este obligat se plateasca eventualele pagube produse societatii prin substituirea cu alta persoana.

V.. Acesta este obligat ca în termen de 15 zile de la data aprobarii de catre adunarea generala .A.  Jurnal de vanzari cu T.V.  Balanta de verificare(analitica).  Jurnal de cumparari cu T.  Registrul de casa. sa le depuna la Acministratia Financiara.A. la Registrul Comertului.  Fisele de cont . Evidenta contabila a societatii se realizeaza cu ajutorul documentelor :  Registrul jurnal general.BILANTUL contabil al societatii si contul de profit si pierdere vor fi intocmite de catre administrator..

rezervele intreprinderii. penalitati. Ele se constituie pentru:  Litigii. plusvalorile din reevaluarea activelor.  Garantii acordate clientilor. daune si alte datorii incerte. dupã caz. se modifica sub forma de cresteri sau micsorari pe parcursul desfasurarii activitatii si se lichideaza o data cu desfiintarea unitatii.CONTABILITATEA CAPITALURILOR O societate comerciala pentru a exista si a functiona normal are nevoie de capital. primele legate de capital. În tara noastra sunt deductibile fiscal numai provizioanele pentru pierderi din diferente de curs valutar aferente creantelor si datoriilor în valuta si provizioane pentru garantii de buna executie. amenzi.. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli sunt fonduri constituite la inchiderea exercitiului pe seama cheltuielilor în vederea acoperirii pierderilor posibile sau sigure dar nedeterminate. provizioane pt.În aceasta categorie intra : capitalul social sau individual.P.  Cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii financiare. riscuri si cheltuieli si datorii pe termen lung. În raport cu modul lor de constituire financiara capitalul se diferentiaza în: capitaluri proprii. subventiile pentru investitii. Capitalurile proprii se constituie prin aportul proprietarilor. rezultatul reportat . rezultatul exercitiului. . despagubiri. Acesta se concretizeaza în surse stabile si permanente de finantare a bunurilor economice ale unitatii patrimoniale. fondurile proprii cu scop determinat si provizioane reglementate. Capitalurile se constituie incepand cu infiintarea U.  Pierderi latente din fluctuatiile de curs valutar la creante si datorii. prin autofinantare si din alte surse financiare nerambursabile (subsidii de la bugetul statului).

S. Ele evidentiaza în credit constituirile si cresterile surselor de finantare. iar în debit diminuarile generate de utlizarile resurselor în diverse scopuri prevazute de lege sau de statutul societatii. în cea mai mare parte conturi de pasiv(exceptie fac 121”Profit si pierdere”. se fac noi subscrieri la capital) si pe debit micsorarile de capital social puse pe seama acoperirii pierderilor . 129”Repartizarea profitului”.A.Se constituie prin aport în numerar (obligatoriu si preponderent) si/sau aport în natura. primele de capital. dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate. Contul 101 reflecta pe credit constituirea capitalului social si cresterile acestuia prin diverse operatii interne sau externe ( se incorporeaza la capital rezervele.C. alte imprumuturi si datorii asimilate.uri).A.În functie de forma juridica a firmei el se imparte în parti sociale(pt. Evidenta capitalului social se tine cu ajutorul contului 101”Capital social” detaliat pe 2 conturi 1011”Capital social subscris nevarsat” si 1012”Capital social subscris varsat”. Soldul final arata marimea capitalului social existent la un moment dat.L.-uri si S. Conturile care reflecta sistematic si cronologic existenta si miscarea capitalurilor sunt cele din clasa I (de la 101 la 169)a planului de conturi general.-uri si S.C. S.Soldul final semnifica existentul de capitaluri la dispozitia firmei la un moment dat. 169”Prime privind rambursarea obligatiunilor”-conturi de activ). 107”Rezultatul reportat”-conturi bifunctionale. diferentele din reevaluare.S.R. creditele bancare pe TL si TM. Piatra de temelie în arhitectura unei societati o constituie capitalul social fãrã de care nu se poate infiinta o societate.-uri)si în actiuni(pt. rezultatul pozitiv reportat si al exercitiului. Ele se identifica prin: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni. . datorii legate de participatii.Datoriile pe termen lung reprezinta surse financiare straine furnizate pe termen mediu ( o perioada de pana la 5 ani)sau lung ( peste 5 ani) de terte persoane în raport cu intreprinderea . retragerii asociatilor si rambursarii acestora contributia la capital.

licente. s-a constituit doar prin aport în numerar si este evidentiat în contul 1012”Capital social subscris varsat”.357 de lei inscrise în contul 106”Rezerve”. se consuma treptat si nu se inlocuiesc dupã fiecare ciclu.L. Ele participa la mai multe cicluri de productie.Capitalul social al S. activele imobilizate se impart în :  Imobilizari necorporale( active intangibile).C.100. În raport cu natura elementelor componente si dupã utilitatea lor. varsat integral.R. cheltuielilie de cercetare. brevete. Pentru cei doi actionari care au adus aportul societatea tine prin grija administratorului un registru al asociatilor în care sunt trecute urmatoarele: numele si prenumele. Imobilizarile alcatuiesc baza si mijloacele de actiune ale intreprinderii. inclusiv cele cu emisiunea de actiuni.000 de lei.954.  Imobilizari financiare. De la infiintarea firmei în anul 1995 acesta nu a suportat nici o modificare în sensul cresterii sau scaderii lui. . Firma mai are constituite rezerve legale si fonduri proprii în valoare de26. domiciliul fiecarui asociat si partea acestuia din capital. concesiuni. fond comercial si alte imobilizari necorporale (programe informatice). Imobilizarile necorporale cuprinde acele valori economice care nu imbraca fizic forma unor bunuri materiale concrete. marci si alte drepturi similare. de 3. Damico Impex S.dezvoltare.  Imobilizari corporale(active tangibile). Ele cuprind : cheltuielile de constituire. CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR Activele imobilizate sau active pe termen lung sunt toate acele valori economice de investitie a caror durata de utilitate si lichiditate este mai mare de 1 an.

echipamente tehnologice. în patrimoniul altor societati sub forma:  Titluri de participare (titluri de valoare sub forma de actiuni sau parti sociale investite de titularul de patrimoniu în capitalul altor societati de pe urma carora obtine dividende si i se permite exercitarea unei influente în gestiunea soc. prodictie proprie. primire cutitlu gratuit. cronologic si valoric aceste elemente sunt : 201. aport la capital.Ele inregistreaza în debit existentul initial precum si cresterile elementelor de imobilizari corporale prin achizitie.  Alte titluri imobilizate. Activele imobilizate corporale cu exceptia terenurilor isi pierd în timp valoarea lor ca urmare a uzurii determinata de utilizarea lor.205. mobilier si aparatura de birotica..Conturile care evidentiaza sistematic. Imobilizarile financiare cuprind valori financiare investite de U. utilaje si instalatii de lucru.  Titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu (titluri de valoare de pe urma carora se realizeaza un profit pe termen lung. Imobilizarile se gasesc în conturile de activ 212” Mjloace fixe” si 211”Terenuri”. fãrã o interventie în gestiunea societatii unde sunt detinute). Acoperirea uzurii se face pe seama cheltuielilor exercitiului prin amortizare.208. animale de munca si plantatii. iar în credit micsorarile de imobilizari corporale generate de iesirea din patrimoniu a acestora. În categoria mijloacelor fixe intra acele bunuri care stationeaza în patrimoniul unitatii o perioada mai mare de 1 an si au o valoare mai mare decât cea prevazuta de lege (în prezent 8.P.000. Imobilizarile corporale reprezinta bunurile materiale de folosinta indelungata în activitatea intreprinderii. de actiunea agentilor naturii si de progresul tehnic.Acestea sunt : cladiri si constructii.000). com. . Ele se gasesc sub forma de terenuri si mijloace fixe. Soldul final arata existentul de imobilizari materiale la dispozitia firmei.203.).207. mijloace de transport. etc. masini.

527. Cele 3 case de marcat au fost cumparate pe baza de factura de la furnizori interni în perioade diferite ( o casa de marcat a fost cumparata în anul 2000 la valoarea de 10. CONTABILITATEA STOCURILOR . Conturile corespunzatoare imobilizarilor financiare sunt cele din grupa 26. Ca imobilizare corporala detine 3 case de marcat una pentru fiecare stand din Prisma. S.981. Creante imobilizate care includ: creante legate de pasrticipatii.P. Damico a spatiilor luate în chirie.513 si celelalte 2 au fost achizitionate în cursul lunii aprilie la pretul de 12. depozite bancare pe TL.L. valoarea de intrare si toate reevaluarile care au avut loc pe baza hotararilor Guvernului. vanzare). Ca imobilizari finnciare U.R. Firma a intocmit pentru fiecare fisa mijlocului fix în care s-a trecut denumirea mijlocului fix. Garantia se ridica la valoarea de 44.La scoaterea din gestiune se va mentiona în fisa mijlocului fix motivul scoaterii (casare. la grupa de imobilizari necorporale a avut cheltuieli de constituire pe care le-a amortizat integral în 3 luni de la infiintare. la terti. imprumuturi acordate tertilor pe TL sau TM pentru care unitatea percepe dobanzi.000 de lei.000 de lei bucata) si sunt evidentiate in contabilitatea firmei prin contul 2123”Aparate si instalatii”.P. incepand cu 261 pana la 269. Damico Impex S. Aceasta suma este retinuta de Prisma Corbeanca pana la eliberarea de catre S. garantii si cautiuni deppuse de U.C.C. Ele se amortizeaza pe o perioada de 5 ani conform Catalogului Duratelor Normate de Utilizare.500. Firma a calcilat amortizarea imobilizarilor detinute dupã metoda lineara si a inregistrat-o în contul 2813”Amortizarea aparatelor si instalatiilor”. prin urmare acestea nu mai figureaza în situatia patrimoniala a unitatii. are o garantie pentru standurile inchiriate depusa la Prisma Corbeanca inregistrata în debitul contului 263”Alte titluri imobilizate”.

vanzare în aceesi stare sau dupã prelucrare precum si productia în curs de executie aflata într-o anumita treapta a procesului tehnologic sub forma productiei neterminate. preponderente în cadrul activelor circulante. inventarului permanent se realizeaza un control asupra intrarilor si iesirilor . faptul ca iesirile de stocuri nu sunt controlate prin intermediul unor documente. constituie elementele de baza în realizarea ciclului de productie si desfacere al intreprinderii. aportate de asociati. Se crediteaza cu valoarea stocurilor iesite din gestiune prin consum. Stocurile fabricate cuprind : produse finite. Ele se debiteaza cu valoarea stocurilor intate în gestiunea U.Stocurile si prodictia în curs de executie reprezinta ansamblul bunurilor si serviciilor din cadrul patrimoniului avand drept destinatie consumul la prima utilizare. pa cand în cazul m. obiecte de inventar. materiale de ambalat. Stocurile. lucrarile si serviciile cumparate de la furnizori si anume: materii prime. nu sunt contabilizate separat. realizate din productia prooprie sau prin alte cai.P. materiale consumabile ( combustibili. baracamente si amenajari provizorii fabricate cu forte proprii. prin achizitie. Soldul final debitor exprima volumul de stocuri aflat la dispozitia unitatii la un moment dat. reproductie cat si cele puse la ingrasat. marfuri. În prima categorie intra toate bunurile materiale. Prima metoda are ca specific. piese de schimb. în principal. seminte si alte materiale consumabile). baracamente si amenajari provizorii achizitionate. Existentul si miscarea stocurilor într-o anumita perioada de gestiune ( o luna) se urmaresc utilizandu-se 2 metode: metoda inventarului intermitent si metoda inventarului permanent. ambalajele cu exceptia celor de natura mijloacelro fixe si a obiectelor de inventar. semifabricate si produse în curs de executie . Dupã sursa de provenienta stocurile se impart în stocuri cumparate si stocuri fabricate. vanzare si alte cai. Conturile de stocuri si productie în curs de executie se gasesc in clasa 3 si au functia contabila de activ . animalele tinere crescute si folosite pt.

Pretul de vanzare se stabileste în functie de cerere si oferta. iesirile se contabilizeaza separat. Cand se face reglarea cu furnizorul se completeaza NIR-ul.care au loc în perioada de gestiune. Pentru a sti situatia iesirilor la sfarsitul lunii se face inventarierea valoric la pret de achizitie si cantitativ prin numarare. Valoarea iesirilor se calculeaza pe baza relatiei: IESIRI = STOC INITIAL + INTRARI –STOC FINAL . În cazul în care delegatul furnizorului nu vine se intocmeste un PV de constatare de diferenta în 3 exemplare din care unul se trimite furnizorului. Damico Impex S. iar adaosul comercial este între 0si 50%. Iesirile în cadrul m. Evidenta acestora se tine cu ajutorul metodei inventarului imtermitent si global-valoric. unul ramane la gestiune(vanzatoare) si unul la contabilitate. Dacã datele din factura nu corespund cu cele constatate la numarare se solicita furnizorului sa trimita un delegat pt a face si el confruntarea datelor.C. Astfel intrarile se contabilizeaza separat. La sfarsitul fiecarei zile se face borderoul vanzarilor pe ziua respectiva. Marfurile vandute se scot din gestiune la valoare de intrare (costul de achizitie) la sfarsitul lunii pe baza stocului facut de gestionar. inventarului itermitent se calculeaza dupã formula: IESIRI = STOC INITIAL+ INTRARI – STOC FINAL S. Marfa ramane la beneficiar si nu se umbla la ea . La vanzare se elibereaza bonul fiscal si factura la cererea clientului. La receptie marfa se numara pentru a se vedea dacã datele din factura corespund cu realitatea constatata. Firma se aprovizioneaza cu marfuri de la furnzori interni. În acelasi timp firma beneficiara trebuie sa aiba si ea un delegat neutru. are drept stocuri în patrimoniu marfuri. Dacã scripticul corespunde cu fapticul se intocmeste NIR în 2 exemplare din care unul ramane la gestiune (vanzatoare) si unul la contabilitate.L.R. Pe baza NIRurilor marfa intra în gestiune si implicit în patrimoniul unitatii la pret de achizitie.

salariati. imprumuturile acordate de intreprindere. Soldul final debitor al contului exprima marimea stocului de marfuri existent în patrimoniu la un moment dat.) cu durata de decontare de pana la un an si decontarile între exercitiile financiare determinate de valorile de regularizare de la un exercitiu la altul.P. Din punct de vedere financiar. respectiv. primite cu titlu gratuit. . Ele se constituie în momentul nasterii angajarii fata de terti si se sting în momentul platii.sau constatate plus la inventar. minus la inventar.contabil datoriile reprezinta surse straine de finantare pe TS pentru care U. sau retrageri de aport.În contabilitate marfurile sunt inregistrate în contul de activ 371 “Marfuri” care se debiteaza cu valoarea marfurilor intrate în gestiune prin cumparare.Jurnalele de vanzari/ cumparari se fac computerizat într-un singur exemplar care ramane la contabilitate. Creantele pe TS reprezinta valori econimice avansate de titularul de patrimoniu altor persoane fizice sau juridice si pentru care urmeaza sa primeasca un echivalent valoricsau o contraprestatie. clienti. CONTABILITATEA DECONTARILOR CU TERTII În categoria decontarilor cu tertii intra toate datoriile si creantele fata de terte persoane (furnizori. bugetul statului. etc. Aceste terte persoane care au beneficiat de valorile avasnsate urmand sa dea echivalentul corespunzator se numesc debitori. trebuie sa acorde o prestatie sau un echivalent valoric.Ele se strang întrun dosar în ordine cronologica a tuturor operatiilor de vanzari sau cumparari. Evidenta vanzarilor si cumpararilor de stocuri dintr-o luna se tine cu ajutorul jurnalului de vanzari respectiv de cumparari . Persoanele fizice sau juridice fata de care unitatea are obligatii banesti poarta denumirea generica de creditori. aduse de la terti. În credit se inregistreaza valoarea marfurilor iesite din gestiune prin vanzare. aport în natura. Nu se incadreaza în aceasta categorie datoriile si creantele financiare sub forma creditelor pe TS si. În jurnal se trece zilnic vanzarile /cumpararile si se face totalul la sfarsit de luna.

Unitatea este platitoare de T. Furnizorii sunt reflectati în contabilitate în contul de pasiv 401 “Furnizori”. T.de primit sau de plata. În cadrul relatiilor comerciale S. are datorii fata de furinzori pentru marfurile achizitionate. Clientii firmei sunt persoane fizice sau juridice. iar celalalt ramane la contabil. provizioane pentru deprecierea creantelor. .V. de a acorda concedii de odihna. fapt pentru care la sfarsitul lunii ea intocmeste decontulde T. Clientii fac platile în numerar.A.A. datorii si creante în cadrul grupului si cu asociatii.R.C.A.V. concedii medicale. pentru care firma intocmeste chitanta în 2 exemplare –unul pentru client. sub forma de datorii si creante se reflecta în contabilitatea financiara cu ajutorul conturilor din clasa a IV-a “Conturi de terti”. datorii si creante de regularizare. deductibila. colectata si T. obligatia de a vira catre bugetul asigurarilor sociale sumele cuvenite atat din partea angajatilor cat si a angajatorului.A. care reflecta T. datorii si creante fiscale si asimilate. Soldul final creditor reflecta obligatiile unitatii fata de furnizori într-o anumita perioada de timp. care se crediteaza cu valoarea datoriilor fata de furnizori neplatite si cu inregistarea obligatiei de plata a salariilor colaboratorilor..Au fost delimitate în contabilitate urmatoarele datorii si creante pe TS : datorii si creante comerciale.P. La cerere li se elibereaza acestora factura fiscala care se intocmeste în 3 exemplare: cel albastru se da clientului. datorii si creante salariale. debitori si creditori diversi.L. dupã caz. în valoare de !!!!!!!!! Pe baza facturilor primite de la acestia (exemplarul albastru care se arhiveaza la contabilitate) face platile corespunzatoare în numerar în termenul stabilit de comun acord. Se debiteaza cu sumele datorate si achitate furnizorilor . cu retinerea impozitului aferent salariilor colaboratorilor si cu plata acestora.V. Totalitatea relatiilor U.V. Damico Impex S. dacã este cazul.V. cel rosu ramane la desfacere(în gestiune) si cel de-al III-lea (verde) ramane la contabilitate.A. Obligatiile sociale si cele fata de personal sunt concretizate în obligatia de a plati salariile în termen.

.  Obligatiuni proprii rascumparate. bilete de traament si odihna. iar în sens larg cuprinde acreditive. a creditelor pe TS si a altor valori de trezorerie.  Actiuni. Elementele de trezorerie sunt urmarite cu ajutorul conturilor din clasa a V-a “Conturi de trezorerie”. Titlurile de plasament reprezinta investitii financiare pe TS care se concretizeaza în :  Actiuni proprii rascumparate în vederea anularii sau distribuirii lor angajatilor sau altor terti. etc. În categoria altor valori de trezorerie intra: marci postale si fiscale. cecuri. creditele bancare pe TS . Contabilitatea trezoreriei evidentiaza existenta si miscarile titlurilor de plsament. În sens restrans inslude disponibilitatile banesti de la banci si în numerar. tichete de calatorie. acreditivele si avansurile de trezorerie. Conturile la banci sunt utilizate pentru evidenta valorilor financiare care imbraca forma de mijloace banesti. titluri de plasament care se pot transforma rapid în lichiditati. avere” si este utilizar în sensuri diferite. disponibilitatile în lei si în devize. CONTABILITATEA TREZORERIEI Termenul de “trezorerie” provine din limba franceza unde inseamna “tezaur. a disponibilitatilor în conturi la banci si în casa.Societatea calculeaza si plateste lunar impozit pe salarii ce se gaseste în contul 444”Impozit pe salarii” si trimestrial impozitul pe profit( dacã este cazul) reflectat de contul 441”Impozit pe profit”. si anume : valorile de incasat (cecuri si efecte comerciale depuse la banca). obligatiuni ale altor societati achizitionate în vederea realizarii de profit într-o perioada scurta de timp.

Contul 5121 este un cont bifunctional care se debiteaza cu incasarile de orice natura si se crediteaza cu platile astfel ca soldul lui poate fi debitor si exprima mijloacele banesti ale agentului economic aflate în conturile bancare sau creditor si exprima creditele de trezorerie primite de intreprindere.000. Astfel cheltuielile si veniturile sunt reflectate într-o clasificare corespunzatoare naturii activitatilor pe care le desfasoara societatea comerciala dupã cum urmeaza:  Cheltuieli si venituri din exploatare. careia ii corespunde contul 5311”Casa în lei” . Registrul de casa se completeaza în 2 exemplare din care unul ramane la cotor si celalalt merge la serviciul contabilitate.000 de lei.000 de lei mai putin pt. Plafonul zilnic pentru platile efectuate prin casa admise este de 30. Dacã se intampla sa fie a II-a zi se depun banii în banca pentru sumele care depasesc soldul admis sau se fac plati.  Cheltuieli si venituri financiare.Societatea pusa în discutie are un cont curent deschis la Banc Post filiala Unirii cu numarul 25110118745849. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI A VENITURILOR Contabilitatea financiara a cheltuielilor si veniturilor are ca obiect evaluarea si inregistrarea cheltuielilor si respectiv a veniturilor incasate sau de incasat în functie de natura lor si a activitatii U. Ele sunt inregistrate zilnic în ordinea efectuarii lor în Registrul de casa.000. Prin contul din banca reflectat în contabilitate în contul 5121”Conturi la banci în lei”firma efectueaza doar platile obligatiilor catre bugete( bugetul statului si cel al asigurarilor sociale). platile salariilor. El se completeaza pe zile. .P. Registrul de casa este documentul prin care se tine evidenta existentului si miscarilor numerarului din casierie. Incasarile si platile (mai putin cele mentionate mai sus) se fac prin casa . iar la sfarsitul fiecarei zile se calculeaza soldul din casa care nu trebuie sa fie mai mare de 20.

marfurile 40. impozitul pe profit 994.435 de lei. Soldul final este 0.se debiteaza cu cheltuielile facute în cursul lunii si se crediteaza la sfarsitul lunii cu transferarea sumelor în contul 121”Profit si pierdere”. .413 de lei.350 de lei.a inregistrat cheltuieli cu :materialele consumabile 306.Damico Impex SR.250 de lei.900.356.L. se crediteaza cu veniturile realizate în cursul lunii si se debiteaza cu încorporarea lor în rezultate.421.C. iar a veniturilor în momentul obtinerii sau a realizarii lor. Contabilitatea la noi este una de angajamente ceea ce presupune individualizarea si reflectarea cheltuielilor în faza de angajare si consum.762. remuneratiile personalului 9. Cheltuieli si venituri exceptionale. Conturile de cheltuieli au functie contabila de activ . contributia la fondul special pt.000 de lei.558 de lei.855 de lei.722 de lei. Respectand principiul independentei exercitiului toate operatiile care determina cheltuieli sau venituri sunt inregistrate în momentul generarii sau angajarii lor . în total 66. persoane handicapate si comisionul la camera de munca 283. cheltuieli cu chiria si intretinerea standurilor 120. În luna anterioara celei luata în calcul S.024.291. Cheltuielile s-au ridicat la valoarea de 177.596 de lei si venituri din dobanzi 6259 de lei .297.213 de lei. Soldul final este 0. Firma . Conturile de venituri sunt de pasiv .443 de lei. Veniturile societatii în aceeasi perioada de calcul au fost formate din : venituri din vanzarea marfurilor 66.a iesit în pierdere în luna martie cu 110. contributia la asigurarile sociale si la fondul de somaj 4. asa dupã cum se poate observa .726.

în functie de productivitatea muncitorului.durata conventiei civile .CONTABILITATEA PERSONALULUI Contabilitatea personalului are ca obiect calculul . inregistrarea la cheltuieli si decontarea salariilor cuvenite angajatilor. alte drepturi ale angajatului precum si semnatare. Între angajatul permanent si angajator se incheie un contract individual de munca în care se specifica felul muncii prestate de angajator. a ajutoarelor materiale si de protectie sociala sub forma de : ajutoare de boala pentru incapacitate temporara de munca. Între angajator si colaborator se incheie conventie civila de prestari de servicii care precizeaza felul muncii prestate de colaborator. De asemenea sunt incluse în decontarile cu personalul premiile acordate din beneficii si participarile la profit. precum si sumele achitate pt. ingrijirea copilului da pana la 2 ani. În cazul celei de-a doua forme de salarizare nu se tine cont de cantitatea de munca obligatiile partilor . În tara noastra se practica doua forme de salarizare : salarizare în acord si salarizarea în regie. conditiile de angajare. remuneratia stabilita . salariul negociat . Personalul intreprinderii este format din : salariatii permanenti angajati cu contract de individual de munca si apoi carte de munca si colaboratorii angajati cu conventie civila de prestari servicii. ajutoarele de deces si alte ajutoare acordate de intreprindere carese suporta din contributia pt. timpul de lucru efectiv pe zi si drepturile si obligatiile partilor implicate. somajul tehnic. Prima forma se aplica în special la muncitorii din productie si presupune calcularea salariului pe ora. cele pt. asigurari sociale.

luna trecuta. functie de conducere.prestata într-o anumita unitate de timp ci se calculeaza salariul pe baza de negociere între angajat si angajator. indemnizatie pt.67% din salariul brut . orele prestat suplimentar sau în timpul sarbatorilor legale.  Salariul în natura. spor pt. etc . 2) calculul retinerilor din drepturile banesti ale salariatilor care se calculeaza în concordanta cu prevederile legale si calcularea sumelor datorate de societatea comerciala pentru personal la bugetul de fonduri publice . .  Adaosuri la salarii : premii. Drepturile de personal(salariile) reprezinta drepturi banesti si în natura pentru munca prestata cat si pentru calitatea de salariat. . etc.  Indexarile de salarii si compensarea cresterilor de preturi . În sfera retinerilor din salarii intra urmatoarele elemente :  contributia la asigurarile sociale (CAS) – reprezinta 11. spor de conditii deosebite de munca. Structural salariile sunt formate din :  Salariul de baza .  Sporuri : spor vechime. spor de noapte. 3) virarea la bugete a retinerilor din salariile personalului si a obligatiilor sociale ale unitatii . SALARIU BRUT = Salariul de baza Sporuri si adaosuri + Indexari de salarii si compensarea cresterilor de preturi Salariul în natura În cadrul operatiilor cu salariile pot fi delimitate urmatoarele momente : 1) calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor permanenti si colaboratorilor si intocmirea statelor de plata a salariilor la inceputul lunii urmatoare pt.

 impozitul pe salarii se stabileste conform grilei de salarizare emisa de Ministerul Finantelor .800.200.600. contributia la fondul de somaj incadrare .  Contributia la fondul special pentru persoane cu handicap – 2% din fondul brut de salarii .300.000 2.000 de lei pentru angajatii permanenti cat si pentru colaboratori .  CASS – 7% din fondul brut de salarii .300.10. 1% din salariul de baza sau de  contributia la fondul de sanatate (CASS) – 7% din salariul brut .  Comisionul pentru Camera de Munca – 0.75% din fondul brut de salarii.001.200.4. Deducerile prevazute în normele legislative sunt :  Deduceri personale de baza în valoare de 1.000 1.600.7.001. Pentru primul semestru al anului 2002 grila de impozitare se prezinta în felul urmator: Venitul lunar impozabil (lei) Impozitul lunar (lei) Pana la 1.000 1.000 7.600.710. s-au stabilit prin lege deduceri personale care se scad din totalul de drepturi salariale impozabile.000 Unitatea plateste la randul ei pentru salariati urmatoarele taxe :  CAS – 23.800.  Contributia la fondul de somaj – 5% din fondul de salarii de baza .724.600.001.000 968. .000 Peste 10.000 18% 1.000+ 23% pentru ceea ce depaseste suma de 4. influentand astfel marimea impozitului pe salarii. Pentru a veni în ajutorul angajatilor în directia micsorarii impozitului pe salariu.000 + 40% pentru ceea ce depaseste suma de 10.000 324.000 + 34% pentru ceea ce depaseste suma de 7.200.000 + 28% pentru ceea ce depaseste suma de 4.300.33% din fondul brut de salarii .800.

35% pt primii doi si 0.6% . Cheltuieli profesionale – 15% din deducerea de mai sus ceea ce inseamna o suma de 240.. Drepturile banesti pt. CASS. pt. CAS. municipiul Bucuresti . Se calculeaza salariul pe zi pt. Ca deduceri au deduceri personale de baza si cheltuieli profesionale.000 de lei . Firma plateste comision Camerei de Munca pentru administrarea cartilor de munca (se completeaza cu noul salariu în cazul unor noi negocieri. forma de salarizare aplicata fiind cea în regie.etc.20% pt.  Deduceri suplimentare care se acorda în procente diferite aplicate la deducerea personala de baza pentru sot/sotie aflat (a) în intretinere . Salariile s-au stabilit prin negociere cu angajatorul.0. contributie la fondul de somaj. atunci cand se efectueaza un transfer al salariatului de la o unitate la alta . copiii aflati în intretinere – 0. Damico si prestatator pe o durata nedeterminata. Colaboratorul activeaza în baza unei conventii civile de prestari de servicii incheiate între S. Conventia civila si contractul individual de minca se intocmesc în 3 exemplare din care unul este oprit la I. Societatea comerciala Damico Impex are trei angajati permanenti (un sofer si doi lucratori comerciali din care unul este în concediu pentru ingrijirea copilului cu varsta de pana la doi ani) si un colaborator cu functia de contabil.C. se face inchiderea/ redeschiderea cartii de munca incazul disponibilizarii/reangajarii ). unul se inmaneaza colaboratorului/salariatului permanent si unul ramane la contabilitate. Celor doi angajati activi si celui de-al III-lea care este în concediu li se retine din drepturile banesti cuvenite: impozit pe salariu în functie de marimea salariului impozabil. ultimele 6 luni inainte de a intra în concediu . Salariatii permanenti au incheiat cu angajatorul contract individual de munca iar apoi li s-a facut carti de munca care în momentul de fata se afla la Inspectoratul Teritorial al Muncii pt.T. urmatorii doi copii. Pentru colaborator se retine numai CASS si impozit pe salarii. ingrijirea copilului se calculeaza dupã un anumit procedeu .M.

435lei/zi Iunie.857 lei/zi Salariul mediu/zi/6 luni = (142.011 .187.000 26.513 (6. Salariul ei de la inceputul anului era de 3.F.364)/6= 137.505. de zile lucratoare din fiecare luna. rezultand un salariu mediu pe zi .641. 6.954.364 lei/zi August-23 de zile lucratoare-130. 2.000 de lei.142.857*3+130.A.728.100.037 23. Carneciu Oana a intrat în concediu pt. de zile lucratoare din luna pt care se realizeaza plata cu 85%din salariu mediu pe zi calculat mai sus.435*2+136.528 574.impartind salariul brut la nr.989 lei/zi Concediul aferent lunii aprilie = 116.485 284.V.900.Din acest salariu angajatul primeste doar 85%.710. 4.364*85% = 116.527.193 206.634 lei/zi Partea cuvenita = 137.187. 3. ingrijirea copilului nou-nascut în anul 2001 la inceputul lunii octombrie. de recuperat Conturi la banci în lei TOTAL SUME 10.857 lei/zi Iulie -22 de zile lucratoare-136.Concediul pe o luna se afla inmultind nr.011 PASIV Capital social varsat Rezerve Profit si pierdere CASS Impozit pe profit Decontari cu asociatii Dividende de plata TOTAL SUME 3.924) 44.989*22(zile lucratoare) =2573.000.401.857 lei/zi Mai-23 de zile lucratoare – 130.435 lei/zi Septembrie 21de zile lucratoare-142. La sumele obtinute se face media aritmetica.981. Aprilie –21 de zile lucratoare.21 de zile lucratoare.619 1. ultimele 6 luni s-a calculat astfel: 1.706 206. Salariul mediu pe zi pt.357 (110.192 984.684) 69. Creante imobilizate Marfuri T.142.758 lei BILANT INITIAL ACTIV Mijloace fixe Amortizar M.000 132. 5.

250 5) Se inregistreaza obligatia de plata a CASS 7% 6) Se inregistreaza comisionul pt.000 2) Se inregistreaza obligatia de plata a CAS-ului ce-i revine angajatorului 23.000 1. I.75% 7) Se inregistreaza obligatia de plata a CASS pt.1 635 = 446 ingrijirea copilului 6451 = 4311.163 8) Se inregistreaza retinerile din salarii : CAS 11.000 525. FS 1%.000 56.T. persoane .M.33% 3) Se inregistreaza obligatia de plata a angajatorului pt fondul de somaj 5% 4) Se inregistreaza obligatia de plata a contributiei la fondul special pt. impozit pe 150.500.750 375. angajatul aflat în concediu pt 7.1 6451 = 4311. CASS 7%.67%.749.OPERATII CONTABILE 1) Se inregistreaza obligatia de plata a salariilor pentru luna aprilie 641 = 421 6451 = 4311 6452 =4371 handicapate 2% 635 = 446. 0.1 salarii 421 = % 180.

573.250 525.269.326 375.348 5.163 30.000 105.000 Se crediteaza societatea de catre administrator cu suma de 5. 1.550.1 446 444 14) = 5121 2.702 304.500.520 51.000 56.1 4371 4372 446.242 1.250 683.602.000 422.4311 4311.000 170.000. prin banca.055 5.247 Se inregistreaza obligatiile de plata a colaboratorilor.000 75.1 4372 444 9) Se platesc prin casa salariile 421 = 5311 4311 = 423 10) 875. ingrijire copil Se retin din concediu CASS 7%.1 4372 444 11) 12) 13) Se achita concediul datorat catre salariat 423 = 5311 5121 = 456 2.000 de lei S e platesc toate obligatiile inregistrate ale unitatii aferente fondului de salarii precum si retinerile din salariile personalului.000 de lei .500.410 180.991. impozitul pe salarii si contributia la fondul de somaj 1% aplicat la salariul de baza pe care l-a avut inainte de a intra în concediu 423 = % 4311. conform ordinelor de plata % 4311 4311.000 94.758 10) Sa inrgistreaza datoria de plata a concediului pt.695 2.

1 18) Se inchid conturile de cheltuieli 121 = % 641 6451 6452 635 658 1.250 1.000 Se inregistreaza retinerile din salariile pt.500.913 375.163 7.400 70.658 = 401.000 11.000 .000 167.626.1 15) CASS 7% 401.colaboratori : impozit pe salarii si 237.000. persoane 20.524.1 = 5311 handicapate 635 = 446.1 6451 = 4311.000 70.000 2.000.600 Se platesc colaboratorii conform statului de plata Pentru colaboratori unitatea plateste CASS si contributia la fondul pt.1 444 16) 17) 401.000 226.1 = % 4311.400 762.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful