You are on page 1of 203

Kirkebger og personregistrering

Slgtshistorie

Kirkebger og Personregistreringens historie


Fra personregistrering.dk
Samlet af Leif Christensen, 25. maj 2011

irkebogen lever og har levet i rhundreder. Det at


registrere landets borgere gr meget langt tilbage i
historien. Gennem tiderne har kirkebogen vret den officielle
registrering af borgeren, herunder af borgerens navn og
forldre. Alle, der er fdt i Danmark, skal vre indskrevet i en
kirkebog.
Kongen plagde den 20. maj 1645 ved brev til Sjllands biskop
prsterne at "holde rigtig kirkebog med dag og dato for, hvor
mange der fdes i sognet samt hvor mange der vies og dr".
Udsnit af en kirkebog Fdte mandkin

Ved kongeligt brev af 17. maj 1646 til landets biskopper blev det
plagt landets prster at fre kirkebog med alle fdsler, vielser og ddsfald, foruden de kirkelige handlinger i sognet.
Disse bestemmelser blev gentaget i Danske Lov fra 1683 og er i princippet fortsat gldende.
I Danmark har den civile personregistrering over 350 rs historie bag sig.
Ogs fr 1645 frtes embedsbger. De ldste kirkebger stammer fra 1600-tallet.
Den ldst bevarede kirkebog er fra strup, og de ldste indfrsler i strup-bogen er fra 1574 og stammer alts fra
fr, det blev pbudt at fre kirkebger i Danmark.
Kirkebogen har tidligt vret brugt som grundlag for udskrivning til hren. Sledes registreredes alle bnderkarle
mellem 16 og 40 r fra 1652 for at tilvejebringe et udskrivningsgrundlag for en national hr.
Hvad blev der skrevet om
I de ldre kirkebger kan man finde oplysninger om introduktion, trolovelse og offentligt skrifteml. Introduktionen
var en srlig ceremoni for gifte kvinder ved deres frste kirkegang efter en fdsel. Trolovelse var lovbefalet indtil 1799
og var nsten lige s bindende som vielsen.
Offentligt skrifteml var en slags offentlig bod, som f.eks. ugifte mdre skulle gennemg. Det foregik ved, at den der
skulle skrifte, bekendte sin synd foran hele menigheden og fik tilgivelse af prsten.
I ldre kirkebgers afsnit om viede eller - copulerede, som det hed - kan man f.eks. stde p ord som Fstequinde,
Fstemand og Kjereste.
Nogle prster har skrevet mere end de skulle og indfrt bemrkninger om personer de begravede eller om
hndelser i sognet.
Eksempler p disse bemrkninger:
Fra rubrikken "confirmerede drenge" siges det i en registrering fra 1839: "Johan Larsen er stedsn til Ole Jensen og
Hustru Ane Oden". Johans far er alts dd, og moderen giftede sig igen fr konfirmationsdatoen. Fra samme kirkebog:
"Lars Pedersen er sn af afdde Husmand Peder Jensen og Hustrue Mette Larsdatter". Denne oplysning taler for at
Lars mor ikke var gift, da Lars blev konfirmeret.
Gotisk skrift lrte man i skolen frem til 1875. Derfor er alle gamle hndskrevne dokumenter - herunder kirkebgerne skrevet med denne skrift.
Tidligere l retskrivningen ikke nr s fast som i dag. Hvis den, der har skrevet, har talt dialekt, vil det ofte afspejle sig i
stavningen i kirkebogen.
Kirkebogen sttes i system
I mange europiske lande har registreringen historisk vret udfrt af kirken, der var vant til at administrere, og som i
forvejen af egen interesse frte protokol over db og begravelser.

Leif Christensen

side 1

Kirkebger og personregistrering

Slgtshistorie

I mange lande blev kirkernes tilknytning til staten lsnet i 1700- og 1800-tallet, og kirkernes offentlige opgaver herunder personregistreringen - blev overtaget af staten. I Danmark forblev personregistreringen i kirken. Den
civilretslige status af registreringerne understregedes ved indfrelse af betegnelsen ministerialbger i 1812.
Fr 1812 mtte den enkelte prst selv bestemme, hvordan han ville indrette bgerne, og i hvilken orden han ville
skrive db, vielse og begravelse. Nogle prster har lavet srlige afsnit til de forskellige kirkelige handlinger. Andre har
frt registreringerne ind i kronologisk orden.
Efter 1812 er kirkebgerne frt p skemaer.
Det blev ogs i 1812 bestemt, at der skulle fres to st kirkebger: en hovedministerialbog, som prsten skrev i, og
en kontraministerialbog, som blev frt af skolelreren eller af degnen. De to st kirkebger skulle opbevares hver for
sig: Hovedministerialbog og kontrabog mtte aldrig opbevares under samme tag. S var man sikret, hvis det ene st
gik til ved brand.
Snderjylland
Da Slesvig og Holsten som flge af krigen i 1864 kom under tysk herredmme, blev den tyske ordning p omrdet
indfrt. Den bestod i registrering af fdsler, navngivning, vielse og ddsfald hos en lokal personregisterfrer.
Ved genforeningen i 1920 - hvor dansk lov i vrigt blev indfrt - genindfrtes kirkelig vielse med borgerlig gyldighed i
de snderjyske landsdele. I vrigt fastholdt man den borgerlige personregistrering i Snderjylland, oprindelig med den
hensigt, at denne ordning skulle indfres i resten af landet. Forslag om at indfre den snderjyske ordning i resten af
landet har dog ikke kunnet samle politisk opbakning.
Den hndfrte kirkebog
Senest er registreringspligten stadfstet ved lov i 1968, hvori det plgges borgere at foretage anmeldelse af fdsler
og ddsfald til folkekirkens kirkebogsfrere. Efter dansk retsopfattelse anses tilfrsler til folkekirkens ministerialbger
om fdsler, navngivelse og ddsfald som gyldigt bevis for, at de tilfrte begivenheder har fundet sted.
Registreringen sker som hovedregel i det sogn, begivenheden kan henfres til. Der er gennem tiden sket ndringer i
den praktiske udfrelse, afspejlende den almindelige udvikling i samfundet.
Siden 1978 er moderens boplssogn registreringssogn for fdsler, uanset hvor fdslen konkret er foreget.
Begravelser fres i boplssognet. Hvis en begravelse foregr fra en kirke uden for boplssognet, indfres begravelsen
ogs i kirkebogen i begravelsessognet.
Finder db sted i et andet sogn end fdselsregistreringssognet, frer fdselsregistreringssogn og dbssogn parallel
registrering af navngivning og navnendringer, og begge kan udstede attester. Navngivning uden db i folkekirken
skal registreres i fdselsregistreringssognet.
Kirkebogen er aflst af elektronisk registrering
Siden 2004 er hovedparten af civilregistreringen sket elektronisk. Folkekirkens personregisterfrere foretager
fdselsregistrering, navngivning og navnendring samt registrering af ddsfald direkte i CPR-registret. I Snderjylland
er elektronisk registrering taget i brug 1. maj 2007. I de andre trossamfund, der frer ministerialbog, sker
registreringen endnu via hndfrte protokoller, inden oplysningerne overfres til CPR.
Kilde: personregistrering.dk

P de efterflgende sider findes en artikel om Kirkebger for begyndere af Kathrine Tobiasen, hvor der kan lses
om de forskellige udfordringer, der er ved at lse gamle kirkebger mv.
Endvidere er der en omfattende artikel om Vejledende Arkivregistraturer V - Danmarks Kirkebger, som er en oversigt
over deres vsentligste indhold indtil 1891. Af S. Nygrd, Rigsarkivet.

Leif Christensen

side 2

Kirkebger for
begyndere
Redaktionen fr af og til nsker om mere stof for
begyndere. I betragtning af hvor mange nye medlemmer
foreningen fr, vil vi hjertens gerne efterkomme nsket. Her
flger frste tilbud, en introduktion til vores allervigtigste
kilde, kirkebgerne. Det skal straks bemrkes, at artiklen
omhandler kongerigske forhold; Snderjylland skiller sig ud
og flger egne regler, som ikke er medtaget her.

Kirkebgerne danner rygraden i al slgtsforskning. Her


henter vi alle de basale oplysninger: Tidspunkter og steder
for de store begivenheder i anernes liv, fdsel, vielse og
dd. Disse ting udgr skelettet i historierne, og nr det er
p plads, kan vi g i gang med det sjove, nemlig at forsyne
benene med kd.

Christian IV
Kirkebgerne har fra gammel tid vret frt af sogneprsterne. Som de mske eneste bogligt uddannede og skrivekyndige personer i sm sogne fungerede de ogs som
vrighedens forlngede arm. Ofte var de eneste embedsmnd p stedet.
Den 16. maj 1646 plagde Christian IV landets prster
at fre bog over befolkningen. I et brev, som blev udsendt
til biskopperne, der s igen mtte formidle videre til prsterne i stiftet, hed det:
"Eftersom overalt med soven udi kirkerne stor desordre
begaas, da ville vi naadigst at I udi hvert sogn udi eders stift
nogle skal tilforordne, som kan gaa rundt om i kirkerne med
lange kppe og sl dennem paa hovedet som sover, og saaledes holder folket aarvaagen til at hre desto flittige re prdiken. Desligeste ville vi naadigst, at prsterne udi eders stift
alvorligen tilholder at I holder rigtig kirkebog ved dag og datum paa hvor mange udi deres sogne fdes, hvo dertil fader
str, og hvor mange aarligen tilsammen vies og dr. Ville vi og
naadigst, at I siden skal have god indseende med, at saadant
af dennem efterkommes. Saafremt nogen prst her udinden
forsmmelig findes, skal han dermed have forbrudt hans
kald. Dermed sker vor vilje."

ldre kirkebger
Det ses, at prsterne var plagt visse pligter. De mtte
srge for, at folk var vgne nok til at opfange de kristelige
formaninger, og de blev ansvarlige for at holde styr p befolkningstallet. Den tids folkeregister s at sige. Udfrte
de ikke hvervet efter majesttens forskrifter, kunne det
koste jobbet.

DI5-Danmark

Slgt & Data 1/2011

Kathrine Tobiasen
Korsagervej 13
8900 Randers
Tlf. 64 64 51 06
tobiasen@dis-danmark.dk

Nu var det ikke sdan, at alle prster fra denne dato tog
fat p at fre kirkebog, en del var allerede godt i gang. Helt
tilbage fra. 1500-tallet er bevaret enkelte kirkebger, en af
de ldste er den skaldte "Perlestikkerbog" , der indeholder optegnelser over dbte, viede og dde i Nakskov 16171626, men fra 1646 blev det alts obligatorisk.

Gejstlige krageter
Ud over det kongelige pbud om at notere fdte (med faddere), viede og dde, var der ikke mange retningslinjer for,
hvordan bgerne skulle fres. De findes i vidt forskellige
former, sm, tykke eller tynde bind og strre do. Alle skrevet med fjerpen og selvflgelig med sogneprstens personlige hndskrift, der kunne vre mere eller mindre letlselig. Husk p, at bogen nppe var beregnet p at
skulle lses af en stor skare - ingen tanke p stakkels
slgtsforskere i en fjern fremtid! Men blkket var af forbavsende kvalitet, i mange tilflde str skriften endda
mere klar end i visse kirkebger fra 1900-tallet!

Rodet opstilling
Der var ingen faste regler for opstilling af kirkebogen.
Mange er frt rent kronologisk, prsten er begyndt fra en
vis dato og har lbende indfrt begivenhederne, mellem
hinanden, som de fandt sted. Andre steder har han forsgt
sig med en gruppering efter begivenhed, fdte fra side x,
viede fra side y osv. Og s er der en tredje afart, hvor al
systematik mere eller mindre er opgivet, og hvor man n-

sten fr p fornemmelsen, at kirkehyrden har gjort sit bedste for at drille senere lsere. Et eksempel p en sdan
finurlig kirkebog er Jerne-Skads 1640-1747, hvor behjertede sjle heldigvis har udarbejdet et detaljeret register,
der viser p hvilken side man kan finde eksempelvis trolovelser fra 1699.
I det hele taget er det et godt rd, nr man skal i gang
med en ldre kirkebog, at starte med at kigge p de frste
sider. Her vil ofte vre en oversigt over indholdet, s man
straks kan danne sig et nyttigt overblik.

Glemsomhed
En anden ting, man skal vre opmrksom p ved de
gamle bger, er, at begivenhederne nppe altid er indfrt
p selve dagen. Man vil komme ud for fdsler og ddsfald,
som man bare ikke kan finde, og det behver ikke at vre
ensbetydende med, at familien ikke boede i sognet p det
givne tidspunkt. Det kan sagtens vre, at prsten har
ventet s lnge med at indfre begivenheden, at den bog,
den er havnet i, er glemmebogen. Og der kan vre sider,
der simpelthen er revet ud eller p anden vis get tabt.
Til gengld for alt det ureglementerede og (mske) rodede kan man f en herlig personlig bog. Det er ikke udsdvanligt, at prsten kunne finde p at give sine sognebrn et par beskrivende ord med p vejen. Det kan vre
den "dydige og gudfrygtige Danneqvinde", der jordes eller
det kan vre et par, der har haft et udenomsgteskabeligt
forhold med flger, der fr lst og pskrevet for deres synd.
Helt srlige begivenheder i sognet kan vre beskrevet, ligesom man kan stde p lister over priser p de mest
gngse handelsvarer.

Ugte brn
Begrebet ugte brn fylder godt op i tidlige tiders kirkebger. Ordet skurrer grimt i nutidige rer, men husker man, at
det simpelthen str for "ugteskabelig", lyder det straks
en anelse pnere. Nogle prster har foretrukket at dele

bogen op i afsnit for gte brn og ugte do. Der kan sgar ses eksempler p, at "veritable horebrn" har fet deres helt srskilte afdeling. Horebrn er brn fdt af forldre, hvor den ene part var gift - med en tredje. "Almindeligt" ugte brn, der ogs kan betegnes som slegfredbrn,
var et resultat af ugteskabeligt samkvem, hvilket ikke var
en synd af helt samme kaliber som hor.
At f et ugte barn var en stor skam og en ulovlighed,
som straffedes hrdt. Begge parter mtte skrifte offentligt
(publice absolveret) i kirken, og disse skrifteml er som
regel indfrt i kirkebogen. Ved siden afvar der den verdslige
straf: En kraftig bde til begge synderne. Her var der s
megen retfrdighed, at mandens bde var det dobbelte af
kvindens.

Usynlige kvinder
Det almindelige i 16-1700-rene var, at man njedes med
at nvne faderen, nr barnet blev dbt. Det var jo ham,
der var familieoverhovedet! Ved ugte brn forholdt det
sig selvflgelig anderledes; her var man kun sikker p moderen, og ved siden af blev s nvnt den mand, hun havde
udlagt som barnefader.
I 1782 indskrpedes det fra hjere sted, at prsterne
skulle indfre bde mors og fars navn, nr et barn var til
db. Nogle steder havde man svrt ved at rette ind efter
pbudet, prsten i Ansager. Ribe amt mente, at han kunne
slippe af sted med at notere moderen allersidst efter fadderne. Det frte til ptale - indfrt i kirkebogen den 5. maj
samme r: "Uagtet det ved Synoden er indskierpet at Moderens Navn lige saavel som Faderens skal ved Brnenes Daab
anmldes, se es dog sligt til Dato ikkun at vre efterkommet
saaledes, at Moderen nvnes til sidst, da dog Forldrenes
Navne samlet br nvnes".

Introduktioner

og konfirmationer

En anden begivenhed, der ofte nvnes, er introduktionerne, barselskvindernes frste besg i kirken efter fdslen, som regel efter seks uger. Barselskonen blev fulgt til
kirken af nogle nabokoner, og det lille optog mtte pnt
vente uden for kirkedren, til prsten kom og hjtideligt
frte hende ind. Ceremonien blev afskaffet 1797, men
isr p landet holdt man lnge fast i den gamle skik. Helt
op til slutningen af 1800-tallet kan man finde introduktionen nvnt. Den var forbundet med, at barselskonen og
hendes flge ofrede et belb til prsten, og dette har sikkert vret medvirkende til, at det ikke hastede s strkt
med at afskaffe skikken ...
Konfirmation er ogs en kirkelig begivenhed, som noteres i kirkebogen. Dog frst efter 1736, hvor bekrftelsen
af dben indfres af Christian VI. Konfirmationen var en alvorlig sag; var man ikke konfirmeret, kunne man ikke gifte
sig, s det gjaldt om at best. Konfirmanderne blev eksamineret og fik karakter for bde kundskab og opfrsel; disse
kan man finde nvnt i 1800-tallets kirkebger.
Ved konfirmationen anfres forldrenes navne og den
unges bopl og alder, og man vil bemrke, at konfirmati-

Slgt & Data 1/2011

DIS-Danmark

onsalderen kunne svinge meget, men generelt var nogle r


over den, der er gngs i dag.

Latin og gotisk
Der er mange udfordringer at overvinde, nr man sger i de
gamle kirkebger. Ud over den rodede opstilling og den besvrlige skrift er der prstens sprog og ordvalg. Som den
lrde person, han var, kunne han godt str om sig med latinske citater og bibelhenvisninger. Datoer er ikke dem, vi
kender fra vores almindelige kalender, normalt bruges de
latinske betegnelser for kirkesndagene til datering af de
forskellige begivenheder. Man finder hurtigt ud af, at Dominica (evt. forkortet dom. eller dca.) betyder sndag og Paascha pske, med hvad med f.eks. Dom. Misericordia eller
Fest. Joh. Bapt.? Lsningsforslaget kunne vre at anskaffe sig Heini Madsen: Ordbog for slgtsforskere (2. udgave, Skuvanes, 2001), der har forklaring p alle de
gngse kirkedage. Eller at sl op i en af de netbaserede
ordbger, som Sren Larsens Den Gamle Ordbog (stass.
dk/ordbogl) eller Nrskov Saack's Ordbog (www.saack.dk/
index ordbog.htm). Slr disse ikke til, findes den mest omfattende liste over betegnelser for dage i den trykte udgave
af R. W. Bauer: Calender for Aarene 601 til 2200 (Dansk
Historisk Fllesforening, 1993).
At tumle med at vride meningen ud af hndskriften kan
ligne en temmelig hbls opgave, nr man er ny p feltet.
Men faktisk kan det lade sig gre at lre at lse gotisk
skrift. Mest effektivt ved at tilmelde sig et regulrt kursus.
Ligger det uden for mulighedernes grnse, er der hjlp at
hente p Statens Arkivers hjemmeside:
www.sa.dk/content/dk/brug
arkivet/introduktion
til gotisk skrift for arkivbrugere. Her er bde et online-kursus i
skriftlsning og gengivelser af gotiske alfabeter fra forskellige tidsperioder.
Er skriften helt hbls, er der sikkert hb alligevel.
Lg en foresprgsel ud i DIS-Forums Hjlp til tydning
www.slaegtogdata.dk/forum. Her fr du hjlp af sande
eksperter!

Skabeloner
Ved et kongeligt reskript fra december 1812 ndredes bestemmelserne for kirkebogsfring mrkbart, nu skulle der
vre orden i tingene. Der indfrtes kirkebger med faste
skemaer, som db, konfirmation osv. skulle noteres i. Desuden bestemtes det, at kirkebgerne skulle fres i to eksemplarer: Hovedministerialbogen og kontraministerialbogen - den frste frtes af prsten, den anden af degnen,
og de skulle opbevares hver for sig. For at undg at begge
bger gik til ved en evt. brand, en skbne som er blevet
mange af de gamle kirkebger til del. Fra ca. 1814 kan
man alts vre sikker p, at i hvert fald en af kirkebgerne
er bevaret, og at de er rimeligt nemme at orientere sig i.
Frst kommer dbte, opdelt efter kn, sledes at mandknsvsnerne str frst. Herefter flger konfirmationer, vielser og begravelser.
1810 var koppevaccination blevet lovbefalet i Danmark,

DIS-Danmark

og herefter finder man vaccinationsdatoen nvnt i kirkebgerne. Det kan mske se ud som en ligegyldig oplysning,
men noter den alligevel, nr du stder p den. Er der tvivl
om identificering af en person, kan vaccinationen bruges
som dokumentation for, at det er rette person, du har fat i.
Vaccinationen var pkrvet, for at man kunne blive konfirmeret eller gift. Hvis man da ikke kunne pvise, at man
havde haft de "naturlige kopper", alts at man havde overvundet en koppesygdom.

ru- og afgang
Nyt var ligeledes til- og afgangslisterne, der udbyggede
prstens folkeregister-opgaver. Folk, der flyttede til eller
fra sognet, mtte melde sig hos pastoren, som indfrte
dem i kirkebogen med oplysning om flyttedato, samt hvorhen de agtede sig (eller hvorfra de kom), og hvad deres
hndtering var. Pligten til at melde sig gjaldt dog mest tjenestefolk, tyende, sjldent vil man stde p grdmnd og
hndvrksmestre. De frste var dog ogs langt de mest
mobile.
Et andet initiativ var jvnfrelsesregistret. Ideen var fin:
I dette register skulle noteres henvisninger til alle de steder
i kirkebogen, hvor en given person var nvnt. Genialt hjlpemiddel for slgtsforskere? Javist, men desvrre er registrene sjldent frt efter den gode hensigt, og vrdien er
derfor minimal.
1875 ophrte til- og afgangslisterne: fra nu af skulle sognefogeden registrere flytninger i tyendeprotokoller, som desvrre langt fra altid er bevaret. 1892 kom der krav om, at
der ved ddsfald skulle anfres en del srdeles nyttige
oplysninger om afdde: Stilling, alder, fdested og bopl
samt forldres navne.

Hvor finder man kirkebgerne?


De gamle kirkebger opbevares p landsarkiverne. For de
nyere kirkebger glder, at kontraministerialbogen normalt
vil vre afleveret, mens hovedministerialbogen vil vre at
finde hos sogneprsten eller kordegnen. Har man brug for
nyere opslag, kan man forsge med en henvendelse hertil.
Der kan dog vre forskel p den velvilje, man mder.
P landsarkiverne er kirkebgerne underlagt tilgngelighedsfrister. Tidligere kunne kirkebger, der var mere end 50
r gamle, uden videre ses, for ddsfald gik fristen endda
ned til 10 r. Men efter at man har konstateret, at cprnumre er indfrt i visse kirkebger efter 1925, er der strammet gevaldigt op p reglerne, s der nu m speciel tilladelse
til. Ansgningsskemaer til tilladelsen ligger p Statens Arkivers hjemmeside www.sa.dk. se under Brug arkivet -> Det
m du se.

Arkivalieronline
De ldre kirkebger (fr 1891) er filmet og har siden midt
i 1980'erne kunnet ses p mikrokort p landsarkiverne og
andre arkiver. Et uvurderligt fremskridt i forhold til at skulle
konsultere den originale kirkebog p det arkiv, hvor det
hrte til. Et fremskridt, som det kan vre svrt at fatte

Slgt & Data 1/2011

'iiiiAjun.

arkivalieronline.dk
,

'IIi!
,itS'!#!,'1'W,

Nyhtdl.lr

~~=~~
.
,....,....,

Ikke alle gengivelser af kirkebgerne er lige heldige. I


nogle tilflde har tidens tand slidt hrdt p originalerne, og
i andre tilflde gengiver den sort-hvide skanning ikke de
fine detaljer godt nok. Et fif her er at gemme siden p harddisken - klik p den lille diskette i verste venstre hjrne af
skrmbilledet - og bne den i pc'ens billedvisningsprogram. Tit vil resultatet vre et skarpere billede. En smule
arbejde i et billedbehandlingsprogram kan ogs gre undervrker.

DanP&.d\

2S.januar2011
Flere kirkebger p6 Aritivalleronline

611-2011
~f~ketaell~

1801

o",,*t.~..m

Udlgningen af kirkebger udskrevet 1950 fortstter


nu med bger, der ikke tidligere har vret p
Arivalieronline.
Af denne ~
der lbende bliver opdatere!. fremgr
det hvilke sagnes bger, der er lagt ud inden for de

Arkivalieronlines startside.
betydningen af i dagens slgtsforsker-Danmark, hvor alle
kirkebger op til ca. 1925 kan studeres p Arkivalieronline
(AO) (www.arkivalieronline.dk); i lbet af kort tid vil dette
tidspunkt vre frt frem til ca. 1950. Det vil sige, at det vil
vre muligt for langt de fleste slgtsforskere at finde deres forldres fdsel p AO - vel at mrke, hvis man har
en ide om, i hvilket sogn det er sket! Bevbnet med de informationer, fdselsindfrslen har givet, arbejder man sig
s tilbage til forldrenes vielse (hvis der har vret en sdan) og videre tilbage til deres fdsler. Supplerer man med
folketllinger, som ogs er at finde p AO, fr man et indblik i, hvordan ens lille eller store familie har set ud p
givne tidspunkter.
Brug Krabsen
Har man en forestilling om, hvor og hvornr man skal sge
efter sine bedsteforldre, er det rimeligt nemt at bruge
AO. Er man i tvivl om, hvor i kongeriget ens sogn gemmer
sig, slr man op i Krabsens stednavnebase (www.krabsen.
dk/stednavnebasel). Hos Krabsen kan man f placeret sit
stednavn, nsten uanset hvor lille et sted, det mtte vre.
Sger man p et sognenavn, fr man prsenteret de stednavne, der er knyttet til sognet.
Nr sognet er p plads p Danmarkskortet, kan man g
i gang p AO. Man vlger frst amt, derefter herred (som
man dog kan springe over) og til sidst sogn. Herefter zoomer man ind p den periode, man er interesseret i, og nr
man har bnet kirkebogen, kan man give sig i kast med at
bladre og forhbentlig n frem til den eftersgte fdsel.

Per Agerbks vrktjer


Problemerne viser sig, nr man er i tvivl om tid og sted.
Hvor ville det vre sknt, hvis man kunne sge p tvrs
af sognegrnserne! Indtaste et navn i en database og
vupti - en dbs- eller vielsesdato toner frem! Den slags er
ikke indbygget i kirkebgerne, bortset fra de ufuldstndige
ansatser, jvnfrelsesregistrene tilbyder.
Men heldigvis er der hjlp at hente her og der. En del
kirkebger er indekseret, behjertede sjle har lavet registre til dem. En oversigt kan findes hos Per Agerbk (www.
utilis.dk/main/index/Default.aspx).
Typisk har man her
gennemget kirkebger og noteret p hvilke sider, man finder hvad. Er man ude efter en drengefdsel omkring 1830
i Lunde, Ribe amt, er det siderne 6-7, man skal sl ned p.
Samme Agerbk er mester for AOVrktjer, som er til stor
hjlp i arbejdet med AO. Dette fine program bringer vi i et
kommende nummer af Slgt & Data en vejledning til.
Indtastede kirkebger
P Dansk Data Arkiv (DDA) har man lnge arbejdet med
indtastning af folketllinger, og der har vret et nske om
at lave noget lignende for kirkebger. Det m kunne lade
sig gre at lgge alle personer og begivenheder i kirkebogen ind i en database, s man kan sge p dem? Det er
dog et problem, at der er s forfrdeligt mange navne i kirkebgerne - skal man f.eks. medtage ogs faddere og forlovere? Skal man have alle forskellige former for begivenheder med? Og risikere, at man aldrig bliver frdig med projektet? Eller skal man njes med selve hovedpersonerne
og lade slgtsforskeren om selv at tyde sig frem til de vrige? Jens V. Olsen har lavet et program til indtastning, Klip,
der tillader indtasteren at vlge mellem en fuldstndig og
en selektiv indtastning, og de frste kirkebger er p plads
p adressen: ddd.dda.dk/kiip/om kirkebog.asp.

CSSO - Lunde - Ovtrup,

Vester Horne herred,


Ribe amt

OAOpsbgsnr
fdID Drenge 182+26

Fedte rense

003 - Lunde 1824 - 1833


Sone opslagsnr, ex bcnret Iia AO. mens de bl er
beregnede

O1MIor

Sognesgning p "Spentrup" i Krabsens stednavnebase.

:26- 7

FoolC Drenge 1828-29


FdIC Drenge 1829-30
Fdte prenge

183031

fdle Drenge 1831-32


fdle prenge

A~logo~.nd Ilademerl<.) JtIthis ese a plOpertyofthei'respect......


e2010byl<:rsmCo"$IIl

Fdle Drenge 1826

183233

Fdte Drenge 1833

10

Pdre Piger 1824

11

Et eksempel p en indekseret kirkebog p www.utilis.dk.

Slgt & Data 1/2011 OIS-Danmar1<

BIog

Indecing

Dansk Demografisk D~
Discover Your Family History

Find kirkebog

Hrstoric~1

Her kan du se hvilke kirkebger


der er indtastet
begivenhed,
(r en sgning kan startes.

(F~erlksborg

Herred:

Ilynge-Frederiksborg:

Begivenhed:

f Db

Ubrary

CilI~

Ch~gt5 to Fami~~th.Ot"v rrw.keit


easr ro su.rd! fi.rnllyhi$fory

I Sogn:
:

! Jrlunde

Glimpse the Future

Rel'!.~nship_
Spol:lf!

Periode

rr:

Ryd fe1ter1 Andet amt

Fir_S_I

-=-:

KWnr;
Periode
efter:

Family 'rrees

i et amt. Du skal vlge

Amt:

Rec:ords

Changes at FamilySearch.org

Name.s.

.~~~.~~_

ust Nvne
.. __

-O

.~~~~

g_

Basic surdl

Avanceret sgning p Familysearch. Der sges p en vielse


og under Relationship er valgt gteflle (spouse)}.

Databasen er sidst cpcateret 26/3 2010

Sgesiden for kirkebger hos DDA.

En sgning her foregr ved at starte med at vlge amt og


derefter evt. herred og sogn og endelig begivenhed. Man
kan ogs begrnse sgningen til en bestemt periode. Der
er endnu ikke s mange indtastede kirkebger, men er man
heldig at finde et af sine sogne her, er man rigtigt godt hjulpet.

Mormonerne
Er man ikke s heldig, er der stadig genveje. Man kan g
over Atlanten og sl op i mormonernes databaser p WWW.
familysearch.org; Desvrre er denne fantastiske sgeside blevet opdateret p en mde, s en del af de gode
muligheder er gledet ud, men der er stadig store chancer
for succes, hvis man forsger at f et bud p, hvor og hvornr ens forsvundne tipoldemor kan vre fdt (den tidligere
version af sgesiden kan stadig ns, hvis man klikker p
Go to the previous site i nederste hjre hjrne p startsiden). Databaserne indeholder utallige fdsler, vielser og
ddsfald fra mange lande, ogs Danmark.
P grund af den store mngde personer i databasen, fr
man ved sgning p meget udbredte navne uoverskueligt
mange hits. Derfor er det en god ide at bruge avanceret
(advanced) sgning, hvor man kan vlge begivenhed (event)
og under relationship enten gteflle (spouse) eller forldre (parents), hvilket gr sgningen mere finmasket. Forsg
dig frem, hvis den frste sgning er uden succes. Det kan
blog

sitemap

l om bibliotek.dk

I prt!Ssen.m

I kontakt.

I hjlp

I engli.h

.
e log

ind

ou er Ikke Iog\let Jnd

-'L--.c._, ~
o.

Kirkebger i bogform
Det skal ikke glemmes, at en del kirkebger er afskrevet
og udgivet i bogform. Prven sgning p bibliotekernes
flles sgeside bibliotek.dk. Vlg Bger fra sg i-feltet til
venstre og skriv "kirkebog" i titel-feltet. Det vil resultere i
en hel stribe kirkebger, der er afskrevet (transkriberet)
mere eller mindre fuldstndigt; i nogle tilflde er der tale
om en fuldstndig afskrift, i andre er det et navneregister.
Alle bgerne kan bestilles hjem via dit lokale bibliotek
ved at trykke p Bestil denne udgave. Eneste betingelse er,
at du skal vre registreret som lner p det bibliotek, du
bestiller bogen til.
Afskrifter er ogs lagt ud p forskellige hjemmesider, det
vre sig private slgtsforskeres eller lokalhistoriske arkivers sider. Den nemmeste genvej er her at forsge med en
Google-sgning. Tast navnet p sognet + kirkebog og se,
hvad der kommer ud af det.
Til slut den gyldne grundregel: Husk altid at g tilbage til
den originale kilde, kirkebogen, for at ~ekke oplysningen.
Du vil uundgeligt stde p fejl undervejs, og det hrer med
til omhyggeligt slgtsforskerarbejde, at man har "vret
der" selv.
Rigtig god fornjelse p jagten!
f+ J

Glostrup sogns kirkebog:

Bestil uanset

udga v e:

"

A,11e",aterialer

8rugerncJYUrdering:

forfatter

itt.!-{;r1:!-t!

h::fas$JJm

tlger

Titel
fx; snel1Yfldctl

Artikler

C!lplneltri

Emne

@lp"",

(x;scl$;Idtr?

'I

Vr de" fr"lI!!til al .kJiw; en kommentar

kirkebog

1l80G

I ..Bestil

fX;thr5mi/'ldc

Komomondos09nif19

Ane! 8lbHotek
'Il

&OG: HistctWt
Ht.torisk
sebub

Hvem skal vinde Lsernes Bogpns 2011 7

iJ~.'.~~ t fgftl f ~.
Anmeldelser

bog denne udgave

Se hvilke biblioteker der har


mlrtui.let

jJ
~A,""l'IUrg$;gning

Obtu;ereh.lr'lllfl:crtt

Fritekst

Mysik

16761814

Indhold: {Halvbd. 1) : (1676-1738). - 1957-(59)


Indhold: Halvbd. 2: 1737-181". 1959-64

Sg i:

i:I
li

mske hjlpe at stave navnet p en alternativ mde, udvide perioden, fjerne gteflle eller forldre-oplysningerne,
ndre stedet - selvom det efter din bedste overbevisning
er korrekte oplysninger. Sgemaskinen tnker som det,
den er - en maskine! Det er dig, der m vre kreativ.

rra

Sknlitteratur'?

Sgefelterne p bibliotek.dk.

DI5-Danmarl< Slgt & Data 1/2011

Sprg
BIblioteksVagten

z ec.

Mest udlnt I
Danmark
H<:~.kan.~~ S': de. ",!>st

Sg videre pi nettd

rndhokf:{Halvt)C.lj:[1676-1738j.-19S;.(S9]
HalvbC. 2: 1737-1814.
1959-64

Indhold:

S1<M

Selskabfor Glosuvp O; Ol"'lesn.19S1-~ 2 biblioteker.


f~GIoJfrlJP 09 Omegn

(lllfcJ

til kUl"l. eesn

~n)

Dsh.lle

Her kigger vi nrmere p et af resultaterne fra en sgning


p "kirkebog".

VEJLEDENDE ARKIVREGISTRATURER V

DANMARKS
KIRKEBGER
EN OVERSIGT OVER
DERES VSENTLIGSTE INDHOLD INDTIL 1891
VED

S. NYGRD
UDGIVET AF RIGSARKIVET

KBENHAVN
I KOMMISSION HOS C. A. REITZEI,
TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKLER)

1933

RVRENDE 5.

Bind at de af Rigsarkivet udgivne Vejledende Arkivregistraturer er det frste, der henter


sit mne fra Landsarkiverne, idet det giver en kort Oversigt over det vsentligste Indhold af alle de til disse
indkomne Kirkebger indtil Aaret 1891 inkl., en Tidsgrnse, der er valgt, fordi Kirkebgerne for alle
Landets davrende Sogne har kunnet afleveres til dette Aar, da der ved Kirke- og Undervisningsministeriets
Bkgr. Nr. 168 af 31. Oktbr. 1891, der grundede sig paa kgl. Resolutioner af 19. Aug. og 30. Okt. s. A.,
overalt indfrtes nye Kirkebger med nye Skemaer fra 1. Jan. 1892. Naar denne Tidsgrnse i ganske enkelte
Tilflde er overskredet, skyldes det srlige Forhold. Alle Overskridelserne vil man finde paa Side 64-67.
Det var ved kgl. Missiver af 20. Maj 1645 til Biskoppen over Sjlland Stift og af 17. Maj 1646 til Landets
vrige Biskopper, at det blev paalagt alle Prster at fre Kirkebger, men allerede tidligere havde flere af
dem - maaske ogsaa en eller anden Degn - af egen Drift eller paa Opfordring af Stedets Biskop begyndt at
fore Kirkebger. Det vides saaledes, at Biskop Jesper Brochmand paa Sjlland Stifts Landemode 30. Juni
1641 opfordrede Stiftets Prster til at fre Daabsprotokoller; men de ldste bevarede Kirkebger er af
betydelig ldre Dato. Den ldste, der nu er i Behold, er for Nordby paa Fan, kun over Fdte og med
betydelige Lakuner; den begynder med Aaret 1611, men af Omtale kendes en nu tabt Kirkebog fra 1572 for
Nakskov. Alt ialt er der for omkring halvhundrede af Landets Sogne, beregnet efter dets Grnser for
Genforeningen, bevaret Kirkebger fra Tiden fr de ovennvnte Missiver. Ved disse befaledes det kun
Prsterne at fre Bog over Fdte, Viede og Dde, men foruden disse tre Afsnit kom Kirkebgerne fr eller
senere i Reglen.

Danmarks Kirkebger
ogsaa til at indeholde tre andre, nemlig Trolovede, Introducerede og Absolverede, hvortil senere (efter
at Konfirmationen var blevet indfrt ved Frdn. af 13. Jan. 1736) kom Konfirmerede, som dog adskillige
Prster undlod at fre Fortegnelse over eller indfrte andensteds end i Kirkebogen (f. Eks. i den
saakaldte liber daticus). Flere af disse Afsnit bortfaldt efterhaanden helt eller delvis. Ved kgl. Reskr. af
8. Nov. 1748 fritoges Rangspersoners Fruer for at lade sig introducere af Prsten efter Barnefdsel, og
ved Reskr. af 22. Nov. 1754 fritoges alle Barselkoner derfor, men det tillodes dem fremdeles at flge
gammeldags Skik, og Introduktionen bevaredes derfor lnge efter baade i Livet og i Kirkebgerne. Ved
Frdn. af 8. Juni 1767 (jvfr. Kel.-Skr. af 29, Okt. 1768) ophvedes aabenbart Skriftemaal for Lejermaal,
hvorved Afsnittet Absolverede svandt strkt ind og snart helt forsvandt, og ved Frdn. af 4. Jan. 1799
afskaffedes Trolovelsen som en kirkelig Handling aldeles.
De ldre Kirkebger - var i det vsentlige frte saaledes, som vedkommende Prst selv fandt for
godt eller som Biskoppen gav Ordre til, og indeholdt i de fleste Tilflde ikke Fdsels- og Ddsdage,
men kun Daabs- og Begravelsesdage. Dette forandredes, da et kgl. Reskr. af 11. Dec. 18121) paabd,
at fremtidigt alle Kirkebger skulde fres paa skematisk Papir i bestemte Rubrikker og i to Eksemplarer,
det ene af Sogneprsten, det andet af Degnen eller Kirkesangeren. Disse nye Kirkebger, der i flere
Retninger betd et vsenitligt Fremskridt, bl.a. ogsaa ved at sondre mellem Fdte, Konfirmerede og
Dde af Mand- og Kvindekn, indfrtes i de nrmest flgende Aar i alle Sogne. Foruden de
faststaaende Arter af Ministerialia indeholdt de Af- og Tilgangslister (a: Fortegnelser over dem, der
flyttede fra og til Sognet) og Jvnfrelsesregistre, der skulde lette Kirkebogens Benyttelse; men da
disse tre Afsnit nsten altid frtes paa en utilfredsstillende Maade og kun gjorde ringe Nytte, faldt
Frelsen af dem efterhaanden bort. lvrigt forblev Kirkebgerne i det vsentlige uforandrede
') Det citeres ofte fejlagtigt som Reskriptet af 1. Dec, 1812, under hvilken Dato det findes hos Fogtman.

Danmarks Kirkebger
fra 1812, indtil den ovenfor berrte Bestemmelse af 1891 traadte i Kraft fra det flgende Aars
Begyndelse.
Da der i Henh. til Lov Nr. 42 af 30. Marts 1889 var blevet oprettet tre Provinsarkiver'), et i Kbenhavn
for Sjlland og Lolland-Falster Stifter, et i Odense for Fyn og et i Viborg for Nrrejylland, blev i Henh. til
Bkgr. Nr. 34 af 10. Marts 1891 til disse afgivet alle de ved Prsteembederne beroende Kirkebger, der
laa forud for Gennemfrelsen af Reskriptet af 1812, og for den flgende Tid de af Kirkebylrerne frte
Kontraministerialbger, naar de havde opnaaet en vis Alder. I Tilflde, hvor t af de to Eksemplarer var
gaaet tabt, traadte i dets Sted en Afskrift af det bevarede. - Til ovennvnte tre Landsarkiver er i Henh.
til Lov Nr. 152 af 28. April 1931 kommet et fjrde, nemlig Landsarkivet for de snderjyske Landsdele,
beliggende i Aabenraa, hvor der efter Genforeningen midlertidigt var blevet oprettet et Arkivdepot,
hvortil bl.a. Kirkebgerne var blevne indkrvede. Med Hensyn til disse er at bemrke, at mange af
Hertugdmmet Slesvigs ldre Kirkebger i flere Henseender adskiller sig fra Kongeriget Danmarks.
Man begyndte tidligere dernede at fre Kirkebger (de ldste, der er i Behold, er Hjortkrs og
Aastrups, fra henholdsvis 1573 og 1574), og allerede fra 1763 skulde de forefindes i to Eksemplarer,
Konfirmationen indfrtes tidligere, Trolovelsen fortsattes lnge efter, at den var afskaffet i Danmark
osv. Ivrigt maa det erindres, at ikke faa af de Kirkebger, der nu hrer hjemme i de snderjyske
Landsdeles Omraade, er af fuldstndig dansk Tilsnit indtil 1864, idet nsten hele Als fra gammel Tid
hrte til Odense Bispestol og senere (1819-64) sammen med r udgjorde et dansk Stift. Endvidere
hrte betydelige Dele af Snderjylland, navnlig den nordlige Del af Tnder Amt og den vestlige Del af
Haderslev Amt under Ribe Stift fra gammel Tid og lige til 1864, da de kom til at ligge syd for den nye
Grnse. Til Gengld kom de saakaldte otte Sogne, der udgr det nuvrende N. Tyrstrup Herred, til
Nrrejylland (Ribe Stift), og
Ved 1 i Lov Nr. 103 af 25. April 1907 forandredes Navnet til Landsarkiver.

Danmarks Kirkebger
deres indtil 1864 snderjysk prgede Kirkebger findes derfor i Viborg.
I nrvrende Registratur gives altsaa en Oversigt over det vsentligste Indhold af alle i de fire danske
Landsarkiver beroende Kirkebger indtil 1891; det maa bemrkes, at sknt Frerne hrer til Sjlland Stift,
findes Kirkebgerne for disse ikke i Landsarkivet i Kbenhavn. Som hrende under nvnte Stifts Biskop er
derimod i Landsarkivet opbevaret, hvad der er i Behold af Kirkebger, frte af Felt-, Garnisons- og Skibsprster
samt af Prster for danske Menigheder i Udlandet, og endvidere Kirkebgerne fra de tidligere danske Kolonier
(for hvilke Tidsgrnsen 1891 er overskredet) samt nogle Udskrifter af grnlandske Kirkebger. Endvidere findes
i de fleste Landsarkiver nogle Kirkebger for anerkendte Trossamfund; disse er samlede i Grupper for sig, og
Samfundene nvnes kun f. s. v. der er afleveret Kirkebger fra dem.
Nedenfor er ivrigt i alfabetisk Rkkeflge indenfor hvert Landsarkivs Omraade nvnt alle Folkekirkens
Sogne i Tiden 1645-1891, ogsaa dem, for hvilke ingen Kirkebger er bevarede, og i den alfabetiske Rkke er
indordnede de Valgmenigheder, fra hvilke der er afleveret Kirkebger. De vrige Valgmenigheder nvnes ikke.
Det samme glder Kapeller og Filialkirker, naar de ikke har foranlediget Frelsen af srlige Kirkebger eller
Oprettelsen af nye Sogne. Dog nvnes de ldre Herregaardskapeller (f. Eks. Ledreborg og Wedellsborg), naar det
af Prstens Kaldsbreve fremgaar, at de nrmest betragtedes som Annekskirker.
For hvert enkelt Sogn meddeles kun, hvad vedkommende Kirkebger indeholder om Fdte (Dbte),
Konfirmerede, Trolovede, Viede og Dde (Begravede), antydet henholdsvis ved Bogstaverne F, K'), T, V og D.
Der meddeles kun,, hvad der findes, og man maa deraf slutte sig til, hvad der mangler; smaa Lakuner er der dog
intet Hensyn taget til. Naar derimod 'en af de nvnte fem Grupper aldeles ikke findes, er det dog udtrykkelig
bemrket ved Folkekirkens Sogne. I An 1) Ved K betegnes ogsaa ved de anerkendte Trossamfund den kirkelige Handling, der nrmest svarer til den danske Folkekirkes
Konfirmation.

Danmarks Kirkebger
mrkninger er givet Oplysninger om alle kendte Prstegaardsbrande i Tiden fra 1645 til 1891), da de ofte giver
Forklaringen paa, hvorfor Kirkebger nu er forsvundne, om forskllige Uregelmssigheder ved Kirkebgerne,
om Sognes Oprettelse og Nedlggelse, om Sognegrnsers Flytning osv., dog alt kun f. s. v. man er blevel
opmrksom derpaa eller har fundet det Omtale vrd. En vis Mangel paa Konsekvens maa ndvendigvis findes,
fordi Oversigterne er udarbejdede paa Grundlag af de ved Landsarkiverne gennem en meget lang Aarrkke og af
mange forskellige Personer optagne Registraturer over Prstearkiverne. Selv den omhyggeligste Revision af det
paa nvnte Grundlag fremkomne Materiale har ikke kunnet raade Bod paa alle Mangler og Inkonsekvenser.
Foruden en hel Del staaende Forkortelser og de ovenfor nvnte er brugt flgende: Pgd. for Prstegaard (en),
Kbg, Hmbg. og Kmbg. for Kirkebog, Hovedministerialbog og Kontraministerialbog; Flertalsformen angives ved
et tilfjet r, og alle Forkortelserne glder saavel for den bestemte som for den ubestemte Form af Ordet.
Sluttelig bemrkes, at Stednavnenes Ortografi er den samme, der er kendt fra Rigsarkivets tidligere
Publikationer, navnlig, fra Kancelliets Brevbger. Kun i yderst faa Tilflde har ubetydelige ndringer fundet
Sted. - De snderjyske Landsdeles Sogne er betegnede som liggende under det Herred, hvortil de er henfrte paa
Amtskortene i 4. Udg. af Traps Danmark.
Af en Del nu tabte Kirkebger er der bevaret Afskrifter eller Udtog. Naar saadanne findes i vedkommende
Prstearkiv, er det bemrket i Registraturen. Andre (f. Eks. de af Kapt. Lengnick samlede) har der her ikke
kunnet tages Hensyn til.
1) For de snderjyske Landsdeles Vedkommende ogsaa for den flgende Tid, fordi Kirkebgerne dr forblev i Prstegaardene, indtil de
inddroges i det midlertidige Arkivdepot (oprettet i Januar 1923).

Danmarks Kirkebger
Indhold.
A. Landsarkivet for Sjlland m. m.
Folkekirkens Sogne og Valgmenigheder
Feltprster m. m
Skibsprster
Danske Menigheder i Udlandet
Grnland
Vestindien
Ostindien
Anerkendte Trossamfund
Herrens Kirke i Kbenhavn

1-62
62-64
64
64
64-65
65-66
66
66-67
67

B. Landsarkivet for Fyn


Folkekirkens Sogne og Valgmenigheder
Anerkendte Trossamfund

68-88
88

C. Landsarkivet for Nrrejylland.


Folkekirkens Sogne
Anerkendte Trossamfund
D. Landsarkivet for de snderjyske Landsdele.
Folkekirkens Sogne
Tilfjelser og Rettelser

Side

89-177
177
178-189
190

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

A. Landsarkivet for Sjlland m. m.


Aageby (Snder H., Lolland). F 1752-75; K 1736-75; T 1752-75; V 1752-75; D 1752-75.
Sognet blev nedlagt ved kgl. Bevill. af 30. Aug. 1775 og indlemmet i Landet Sogn.

Aagerup (Merlse H.). F 1687-1709, 1710-1891; K 1777 1891; T 1687-1709, 1710-99; V 1687-1709, 1710-1891;
D 1687-1709, 1710-1891.
Aagerup (Smme H.). F 1646-51, 1653, 1655-1709, 1731 1891; K 1784-1891; T 1650-51, 1655-1709, 1730-31,
1733-98; V 1650-51, 1655-1709, 1730-31, 1733-1891; D 1649-51, 1653, 1655-1708, 1731-1891.
Aaker (Bornholm). F 1648-82, 1687-1891; K 1761-1891; T 1687-1799; V 1648-82, 1687-1891; D 1648-82, 16871891.
Af Tilfrslerne er: 1648-82 Kort Ekstrakt af de ldste Kirkebger, som nu ikke haves, og 1706-21 Kopi af Dec nens,
ikke bevarede, Optegnelser. For Aakirkeby fres fra 1847 srlige Kbgr.

Aaker Valgmenighed (Bornholm). K 1873-77.


Anerkendt som Led af Folkekirken ved kgl. Resol. af 30. Sept. 1872; oplst 2. Dec. 1877 (jvfr. Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse af 15. Nov. s. A.).

Aakirkeby Kbstad, se ved Aaker.


Aarby (Arts H.). F 1800-91; K 1809-91; V 1801-91; D 1800-91.
Der haves Kirkebogsudskrifter vedr. det vrnepligtige Mandskab (Daab og Begravelse) 1798-1812.

Aastrup (Snder H., Falster). F 1719-1891; K 1736-68, 1771-79, 1813-91; T 1692-1719, 1720-99; V 1720-1891;
D 1716-1891.
1719 omtales den ldre Kbg. som ubrugelig; nu er kun Brudstykker bevarede.

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Aggers (V. Flakkebjrg H.). F 1681-1735, 1737-61, 1764-1891; K 1738, 1741-47, 1750-1891; T 1696-1717, 171922, 1724-71, 1773, 1775-99; V 1696-1717, 1719-22, 1724-71, 1773, 1775-1891; D 1681-1782, 1784-1891.

Agns (Skippinge H.). F 1685-1891; K 1761-1891; T 1688-1798; V 1685-1891; D 1685-1891.


Allerslev (Baarse H.). F 1646-1891; K 1736-1891; T 1645-58, 1664-1741, 1753-99; V 1645-58, 1664-1891; D 16451891.

Allerslev med Ledreborg Kapel (Voldborg H.). F 1800-91; K 1800-91; V 1800-91; D 1800-91.
Hvds. Osteds Pgd. brndte 23. Juni 1879. Efter kgl. Bevill. af 1. Maj 1744 indrettedes paa Lejre (3: Ledreborg) en
Kirke, som blev indviet 28. Juni 1747, og hvor der skulde holdes regelmssig Gudstjeneste.

Allindemagle (Ringsted H.). F 1755-1891; K 1764, 1767, 1773, 1777-80, 1815-91; T 1789-99; V 1789-1891; D
1789-1891.
Hvds. Haraldsteds Pgd. brndte 5. April 1789. Kbg. 1814-48 er Afskrift af Hmbg.

Allinge Kbstad. F 1718-1891; K 1760-1891; T 1718-99; V 1718-1891; D 1718-51, 1760-1891. Hvds. Olskers Pgrd.
brndte 28.-29. Juli 1806.

Alslev (Fakse H.). F 1662-1891; K 1746-1891; T 1787-98; V 1662-65, 1674-1812, 1814-91; D 1677, 1681-1891.
Alslev, Nrre-, (Nrre H., Falsler). F 1681-1891; K 1781-92, 1797-1807, 1810, 1814-91; T 1681-82, 1684-1700,
1743-94, 1797-98; V 1681-82, 1684-1794, 1797-1891; D 1681-1891.

Alslev, Snder-, (Snder H., Falster). F 1718-1891; K 1796-99, 1802-91; T 1718-99; V 1718-1891; D 1718-1891.
Alsted (Alsted H.). F 1648-90, 1693-1761, 1763-66, 1767-1891; K 1736-1891; T 1645-1752, 1754-99- V 1645-1752,
1754-1891; D 1645-1891.
Kbg. 1814-52 er Afskrift af Hmbg.

Alsnderup (Str H.). F 1709-15, 1724-1891; K 1738-1809, 1815-91; T 1709-17, 1724-99; V 1709-17, 1724-1891;
D 1709-17, 1724-1891.

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Kbgr. 1814-59 er Afskrifter af Hmbgr. til Erstatning for de ved Tulstrup Skoles Brand 1885 tabte originale Kmbgr. Ved kgl.
Reskr. af 7. April 1809 henlagdes 7 Gaarde og 16 Huse af Nejede By fra Annisse Sogn til Alsnderup Sogn, og ved do,
do. af 7. Juli s. A. henlagdes 6 Overdrevslodder af Mellse By fra Lille Lyngby Sogn til Alsnderup Sogn.

Annisse (Holbo H.). F 1774-1891; K 1775-1891; T 1774-98; V 1774-1891; D 1774-1891.


Hvds. Ramlses Pgd. brndte 17. Jan. 1774. Ved kgl. Reskr. af
By fra Annisse Sogn til Alsnderup Sogn.

7.

April

1809

henlagdes

Gaarde og

16

Huse af Nejede

Antvorskov Slot (Slagelse H.). F 1645-88, 1690-1770; K 1736-70; T 1645-1771; V 1645-1771; D 1645-1771.
Da Sogneprsten til Skt. Peders Kirke i Slagelse Rasmus Bruun, der tillige var Slotsprst ved Antvorskov, dde
Jan. 1771, nedlagdes Slotsprsteembedet i Henh. til kgl. Resol. af 24. Jan. 1769.

17.

Arninge (Snder H., Lolland). F 1779-1891; K 1779-1891; T 1779-98; V 1779-1891- D 1779-1891.


Pgd. brndte 4. Juli 1796.

Ask (Fuglse H.). F 1715-1891; K 1767-1891; T 1716-97; V 1716-1891; D 1714-1891.


Ministerialia 1815-44 er af Prsten i 1845 overfrte fra en ldre makuleret Kbg.

Asminderd (Lynge-Kronborg H.). F 1685-1705, 1706-1891; K 1737-1891; T 1685-1799; V 1685-1891; D 16861891.


Pgd. brndte c. 1793.

Asmindrup (Merlse H.). F 1737-66, 1769-70, 1772, 1774, 1776-1891; K 1785-1890; T 1737-57, 1759-98; V 173757, 1759-67, 1774, 1780-1891; D 1737-66, 1772, 1780-1891.

Asmindrup (Ods H.). F 1726-1891; K 1736-1891; T 1726-98; V 1726-1891; D 1726-1891.


Efter kgl. Reskr. af 12. Febr. 1779 skulde de Husmnd, som byggede paa Asmindrups Overdrev, hre til Hjby Sogn.

Asns (Ods H.). F 1645-1891; K 1737-1803, 1808-91; T 1715-35, 1738-98; V 1645-1735, 1738-1891; D 1645-1891.
Aversi (Tybjrg H.). F 1737-1891; K 1737-1891; T 1737-95, 1797-98; V 1737-95, 1797-1891; D 1737-1891.
Pgd. brndte 9.-10. Nov. 1736.

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Avnede (Snder H., Lolland). F 1658-59, 1660-1722, 1726-1891; K 1742-44, 1756-1891; T 1658-59, 1660-1722, 1727-98; V
1658-59, 1660-1722, 1727-1891; D 1658-59, 1660-1722, 1728-1891.
Ved aab. Brev af 17. April 1688 bestemtes, at Torpe Bv ved indtrdende Vakance i Skovlnge Sogn n aatte henlgges fra dette
til Avnede Sogn, hvis Kirke Bymndene i vrigt straks maatte sge, men frst ved aab. Brev af 11. Juni 1692 blev Henlggelsen
endelig fuldbyrdet.

Baarse (Baarse H.). F 1688-89, 1691-1728, 1736-45, 1748-1891; K 1778-85, 1788-1891; T 1686-90, 1692-1733, 1735-40,
1748-98; V 1686-90, 1692-1733, 1735-40, 1777-1891; D 1686-1725, 1730, 1733, 1735-45, 1748-1891.
Pgd. brndte 9. Maj 1713.

Bakkendrup (Lve H.). F 1680-1733, 1735-1891; K 1737-83, 1813-91; T 1686-1733, 1735-99; V 1680-1726, 1735-1891; D
1680-1733, 1735-1891.
Hvds. Grlevs Pgd. brndte 7. Juli 1762.

Ballerup (Smrum H.). F 1801-91 (for Skovlunde Skoledistrikt 1797-1891); K 1802-91; T 1797-98 (kun for Skovlunde
Skoledistrikt); V 1801-91 (for Skovlunde Skoledistrikt 1797-1891); D 1801-91 (for Skovlunde Skoledistrikt 1797-1891).
Pgd. brndte 4.-5. Okt. 1801 og med den de ldre Kbgr. Enkelte Oplysninger om Fdte 1790 og 1794-1800 indsamledes i
Menigheden 1801. For Skovlunde Skoledistrikt (oprettet 1797) findes en saakaldt Embedsbog for Skolelreren for Skoulunde
Skoledistrikt, indeholdende alle Ministerialia for dette Distrikts Vedkommende 1797-1810 samt Daab 1819-20.

Bandholm (Fuglse H.). F 1882-91; K 1882-91; V 1882-91; D 1882-91.


Sognet blev ved kgl. Resol. af 7. Okt. 1881 udskilt af stofte Sogn; en Filialkirke i Bandholm var blevet indviet 26. Dec. 1874.

Bavelse (Tybjrg H.). F 1814-91; K 1815-91; V 1814-91; D 1814-91.


Hvds. Glumss Pgd. brndte 14.-15. April 1834.

Beldringe (Baarse H.). F 1750-1891; K 1779-86, 1790-1891; T 1750-98; V 1777-1891; D 1750-1891.


Hvds. Baarses Pgd. brndte 9. Maj 1713.

10

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Benlse (Ringsted H.). F 1645-1891; K 1804-91; T 1645-70, 1680-1755, 1759-66, 1770-99; V 1645-70, 1680-1755, 1759-66,
1770-79, 1792-1891; D 1645-1755, 1757-1891.
Hvds. Ringsteds Pgd. skal vre brndt 1747.

Birkerd (Lynge-Kronborg H.). F 1705-1891; K 1778-1891; T 1705-98; V 1705-1891; D 1705-1891.


Pgd. brndte i Febr. 1731. Ved kgl. Reskr. af 14. Jan. 1784 udskiltes Hrsholm Sogn af Birkerd Sogn.

Birket (Snder H., Lolland). F 1738-51, 1779-1891; K 1814-91; T 1738-48, 1779-98; V 1738-48, 1779-1891; D 1738-47,
1779-1891.

Bjernede (Alsted H.). F 1790-1807 (kun spredte Optegnelser), 1808-91; K 1809-91; V 1808-91; D 1808-91.
Hvds. Slaglilles Pgd. brndte noget fr 11. Juni 1654 samt 20. Febr. 1711 og 14. Juli 1808.

Bjerre, (Snder-), (V. Flakkebjrg H.). F 1815-91; K 1815-91; V 1815-91; D 1815-91.


Hvds. rslevs Pgd. og Skole brndte 22. Juni 1821. Om Fdte 1771-1813 (diverse Aar) haves Optegnelser efter Oplysninger,
indhentede 1821 af Prsten hos Befolkningen.

Bjrgby, Munke-, (Alsted H.). F 1757-1891; K 1741-1891; T mglr.; V 1750-1891; D 1750-1891.


Bjrgby, Slots-, (Slagelse H.). F 1709-56, 1760-1891; K 1736-56, 1762-66, 1778-1891; T 1710-56, 1760-99; V 1710-56,
1760-1891; D 1709-56, 1760-1891.

Bjrgby, Stifts-, (Tudse H.). F 1730-1891; K 1751-77, 1781-1891; T mglr.; V 1730-1891; D 1730-1891.
Bjrgsted (Skippinge H.). F 1645-1891; K 1736-43, 1746-76, 1779-1891; T mglr.; V 1645-1891; D 1646-1891.
Bjverskov (Bjverskov H.). F 1780-1891; K 1783-1891; T 1780-99; V 1780-1891; D 1780-1891.
Hvds. Lidemarks Pgd. brndte noget fr 22. Sept. 1780.

Blidstrup (Holbo H.). F 1699-1715, 1721-1891; K 1737-1891; T 1703-14, 1721-99; V 1703-14, 1721-1891; D 1698-1715,
1721-54, 1758-1891.
Pgd. brndte 1667.

11

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Blovstrd (Lynge-Kronborg H.). F 1705-30, 1731-1891; K 1739-1891; T 1705-28, 1731-98; V 1705-28, 1731-1891;
D 1705-28, 1731-1891.
Pgd. brndte noget for 27. Febr. 1674.

Bodilsker (Bornholm). F 1688-1891; K 1814-91; T 1688-1797; V 1688-1797, 1799-1891; D 1688-1891.


Bog (Nrre H., Falster). F 1760-1891; K 1791-1891; T 1760-74, 1775-98; V 1760-74, 1775-1891; D 1760, 17621891.
Pgd. brndte
Bog.

5.

Juni

1760.

Far blev ved kgl. Reskr. af

19.

April

1754 i gejstlig

Henseende henlagt fra Vordingborg til

Borre (Menbo H.). F 1645-1891; K 1796-1806, 1809-91; T 1645-69, 1676-1760, 1762-98; V 1645-69, 1676-1753,
1775-1891; D 1645-1755, 1762-1891.

Borup (Rams H.). F 1691-1891; K 1771-84, 1792-1891; T mglr.; V 1645-1793, 1798-1891; D 1759, 1785-1891.
Pgd. brndte noget for 12. Juni 1660.

Boslunde (Slagelse H.). F 1826-91; K 1827-91; V 1827-91; D 1827-91.


Pgd. brndte 20. April 1892 og med den Hn bgr.; iflge Prstens Formening (1894) var der ikke frt Kmbg. fr 1826.

Branderslev (Nrre H., Lolland). F 1764-1891; K 1812-91; T 1764-98; V 1764-1891; D 1764-1811, 1814-91.
Pgd. blev afbrndt 1660 af Svenskerne.

Brarup (Nrre H., Falster). F 1662-1710, 1731-44, 1745-1891; K 1737-43, 1756-1812, 1815-91; T 1671-1710, 173143, 1750-98; V 1662-1710, 1731-44, 1750-1891; D 1662-1710, 1731-44, 1749-1891.
Hvds. Kippinges Pgd. brndte 23. Okt. 1715.

Bregninge (Musse H.). F 1695-1735, 1736-1891; K 1815-91; T 1695-97, 1736-98; V 1695-1705, 1736-1891; D
1695-1705, 1736-1891.

Bregninge (Skippinge H.). F 1645-1730, 1732-1891; K 1736-43, 1746-1891; T mglr.; V 1645-1729, 1732-1891; D
1645-1730, 1732-1891.

Bringstrup (Ringsted H.). F 1645-1891; K 1755-1891; T 1663-73, 1675-1708, 1710-20, 1722-1803[!]; V 1645-54,
1656, 1658-60, 1663-73, 1675-1708, 1710-20, 1722-1803, 1816-91; D 1645-51, 1662-1891.

12

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Broby, Vester-, (Alsted H.). F 1661, 1665-70, 1672-73, 1677-93, 1695-96, 1709-24, 1731-1891; K 1743-1891; T
1629-30, 1632-36, 1638-51, 1667-71, 1673-75, 1678-79, 1682-97, 1709-14, 1752-99; V 1629-30, 1632-36, 1638-51,
1667-71, 1673-75, 1678-79, 1682-97, 1709-14, 1764-1891; D 1642-47, 1654 (57?), 1661, 1666-69, 1671, 1673-77,
1683-96, 1709-22, 1750-1891.

Broby, ster-, (Ringsted H.). F 1645-56, 1665-1891; K 1776-1891; T 1723-38, 1740-98; V 1645-56, 1666-1891; D
1645-56, 1665-1891.

Bromme (Alsted H.). F 1762-1891; K 1741-1891; T mglr.; V 1750-1891; D 1750-1891.


Brndbyvester (Smrum H.). F 1730-41, 1754-1891; K 1736-44, 1754-62, 1766-1891; T 1730-41, 1754-86; V
1730-42, 1754-1891; D 1730-41, 1754-1891.
Pgd. brndte 1796 og 1829.

Brndbyster (Smrum H.). F 1730-41, 1781-1891; K 1736-44, 1754-62, 1766-1891; T 1730-40; V 1730-40, 17811891; D 1730-41, 1781-1891.
Hvds. Brndbyvesters Pgd. brndte 1796 og 1829.

Brnshj (Sokkelunds H.). F 1660-1891; K 1736-1804, 1815-91; T 1660-1798 V 1660-1739, 1744-1891; D 16601,

1891.
Ved kgl. Resol. af 7. Dec. 1874 udskiltes en Del af Utterslev
Mark af Brnshj Sogn og henlagdes til Skt. Stefans Sogn i Kbenhavn.

Burs (Fuglse H.). F 1746-1891; K 1756-69, 1772, 1775-1891; T 1746-98; V 1746-1891; D 1746-1891.
Butterup (Merlse H.). F 1740-64, 1785-92, 1794-1891; K 1743-72,1786-1891; T 1785-99; V 1785-1891; D 1764-65,
1785-1891.

Daastrup (Rams H.). F 1731-90, 1796-1891; K 1738-80, 1792-1891; T 1731-71, 1796-98; V 1731-71, 1796-1891; D
1731-73, 1796-1891.
Hvds. rsteds Pgd. brndte 16. Juni 1731.

Dalby (Fakse H.). F 1660-1891; K 1815-91; T 1707-98; V 1707-1891; D 1660-1891.

13

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Dalby, Nrre-, (Rams H.). F 1686-1708,1710-1891; K 1736-39, 1781-82, 1785-91, 1797, 1815-91 (1740-80, 178384, 1798-1814 findes i den ikke afleverede liber daticus) T 1686-98, 1778-99; V 1686-1702, 1705, 1709-1891; D
1686-1891.

Damsholte (Menbo H.). F 1743-1891; K 1743-47, 1787-1891; T 1743-98; V 1743-1891; D 1743-1891.


Damsholte Sogn blev i Henh. til kgl. Reskr. af 11. Nov. 1740 og 14. Sept. 1742 udskilt af Stege Landsogn og den nye
Kirke indviet 17. April 1743, efter at den frste Sogneprst var kaldet 22. Marts s. A.

Dannemare (Snder H., Lolland). F 1700-1891; K 1766-68, 1771-77, 1789-1891; T 1700-421 1753-58, 1766-99; V
1700-47, 1753-66, 1769-1891; D 1700-1891.

Draaby (Horns H.). F 1646-1891; K 1736-90, 1796-1891; T 1796-99; V 1646-1800 (1801-16 kun Forloverattester),
1817-91; D 1646-52, 1665-1891.
Hvds. Gerlevs Pgd. brndte 22. April 1703.

Dragsholm Kapel (Ods H.), se ved Faarevejle.


Dragr Filialkirke (Sokkelunds H.), se ved Store Magleby.
Drsselbjrg (Lve H.). F 1699-1891; K 1736-1814, 1818-91; T 1694-1798; V 1694-1891; D 1694-1891.
Hvds. Kirke-Helsinges Pgd. brndte 16. Dec. 1864. Kbg. 1817-36 er Afskrift af Hmbg.

Dllefjlde (Musse H.). F 1689-1708, 1709-20, 1723-1891; K 1741, 1744, 1784-1891; T 1689-1708, 1723-99; V
1689-1708, 1712-13, 1715-20 (1721-22 kun Forloverattester), 1723-1891; D 1689-1708, 1709-20, 1723-1891.

Egebjrg (Ods H.). F 1656-1891; K 1737-1891; T 1684-1798; V 1656-1891; D 1684-1891.


I den ldste bevarede Kbg. er Tilfrslerne 1656-83 uddragne af Degnens Scartecker.

Egede, Vester-, (Tybjrg H.). F 1641-1891; K 1760-83, 1797-1891; T 1641-1798; V 1641-1891; D 1641-1891.
Egede, ster-, (Fakse H.). F 1643-1891; K 1760-82, 1797-1891; T1643-1798;V1643-1891;D1643-1715,1760-1891.
Egesborg, Vester-, (Hammer H.). F 1729-1891; K 1814-91; T 1729-99; V 1729-1891; D 1729-1891.

14

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Hvds. Vejls Pgd. brndte 1691 og 3. Jan. 1714; fra 1714 til 1728 blev der ikke frt Kbg.

Egesborg, ster-, (Baarse H.). F 1718-1891; K 1736-37, 1744-48, 1754-86, 1795-1891; T 1718-98; V 1718-1891;
D 1718-1891.
Pgd. brndte 25. Juli 1863.

Egeslevmagle (V. Flakkebjrg H.). F 1645-71, 1674-1891; K 1736-1891; T 1645-1798; V 1645-1891; D 1645-1891.
Ved Bkgr. af 28. Nov. 1881 og 7. Aug. 1884 henlagdes henholdsvis fra 1. Jan. 1882 og fra 1. Okt. 1884 Dele af Smidstrup
By i Egeslevmagle Sogn i verdslig og gejstlig Henseende til Sklskr Kbstad.

Ejby (Rams H.). F 1680-1891; K 1736-39, 1797, 1815-91; T 1778-98; V 1680-1891: D 1680-1891.
Elmelunde (Menbo H.). F 1630-1891; K 1737-80, 1783, 1815-91; T 1631-1798; V 1631-1891; D 1630-1891.
Enderslev (Bjverskov H.). F 1658-99, 1701-1891; K 1736-52, 1767-1891; T 1658-99, 1702-98; V 1658-99, 17021891; D 1658-99, 1702-1891.

Engestofte (Musse H.). F 1715-52, 1754-1891; K 1815-91; T 1716-52, 1754-98; V 1716-52, 1754-1891; D 1715-52,
1754-1891.

Errindlev (Fuglse H.). F 1764-1891; K 1763-1891; T 1764-98; V 1764-1891; D 1764-1891.


Pgd. brndte 24. Jan. 1771.

Esbnderup (Holbo H.). F 1700-1891; K 1737-1891; T 1700-98; V 1700-1891; D 1700-1891.


Eskildstrup (Nrre H., Falster). F 1723-30, 1731-1891; K 1796-1891; T 1723-98; V 1723-1891; D 1723-1891.
En Kbg. 1646-1725 er forsvunden mellem 1863 og 1881.

Eskildstrup, Kirke-, (Merlse H.). F 1645-56, 1661-85, 1694-1722, 1725-1891; K 1796-1891; T 1645-51, 1661-85,
1694-1722, 1725-27, 1737-99; V 1645-52, 1656, 1661-85, 1694-1722, 1725-35, 1738-1891; D 1645-.54, 1656, 166185, 1720-22, 1725-1891.
Kbg. 1814-20 er Afskrift af Hmbg.

15

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Everdrup (Baarse H.). F 1688-1891; K 1787-1891; T 1726-30, 1773-98; V 1726-30, 1773-1891; D 1807-91.
Kbg. 1814-66 er Afskrift af Hmbg., da Kmbg. brndte 30. Juni 1875.

Faardrup (V. Flakkehjrg H.). F 1740-56, 1759-1891; K 1740-42, 1745-54, 1758-68, 1777-1807, 1810-91; T
1739-55, 1757-99; V 1740-43, 1745-53, 1757-1891; D 1740-1891.
Faarevejle med Dragsholm Kapel (Ods H.). F-46, 1748-1891; K 1738-1891; T 1741-99, V 1741-1891; D 1741-1891.
Pgd. brndte 2. Juni 1706 og 24. Aug. 1714. Dragsholm Kirke (Kapel) blev indviet 1732 og der var tillagt den en fast
Menighed ved en den 4. Maj 1731 kgl. konfirmeret Forening af 11. Aug. 1730 mellem Ejeren af Dragsholm og Sogneprsten i Faarevejle.

Fakse (Fakse H.). F 1760-1891; K 1815-91; T 1760-86, 1790-98; V 1760-1891; D 1760-1891.


Af Fakse Sogn udskiltes ved kgl. Reskr. af 13. Nov. 1879 som et srligt Sogn Hylleholt, hvor en Kirke var blevet indviet
8. Sept. 1878.

Falkerslev (Snder H., Falster). F 1712-1891; K 1806-91; T 1712-98; V 1712-1891; D 1712-1891.


Fanefjord (Menbo H.). F 1754-1891; K 1789-1891; T 1788-98; V 1788-1891; D 1788-1891.
Pgd. brndte 2. Sept. 1861.

Farringlse (Ringsted H.). F 1767-1891; K 1770-1891; T 1767-99; V 1767-1891; D 1767-1891.


Ilvds. Nordrups Pgd. brndte 6. Maj 1771 og Farringlse Skole 8. Maj 1865. Kbg. 1815-51 er Afskrift af Hmbg.

Farum (lstykke H.). F 1691-1891; K 1781-1891; T 1670-92, 1730-99; V 1670-92, 1730-1891; D 1696-1891.
Fej (Fuglse H.). F 1725-66, 1770-71, 1772-76, 1777-1891; K 1745-66, 1771-1891; T 1725-66, 1770-71, 1772-76,
1777-99- V 1725-66, 1770-71, 1772-76, 1777-1891; D 1725-66, 1770-71 , 1772-76, 1777-1891.
Pgd. brndte 2. April 1854. For Tidsrummet 1668-1713 haves et i 1769 foretaget Kirkebogsuddrag vedk. Dbte,
Trolovede og Begravede. Kbg. 1812-24 er Afskrift af Hmbg.

16

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Fensmark (Tybjrg H.). F 1735-1891; K 1736-1891; T 1735-53; V 1735-1891; D 1735-1891.


Ferslev (Horns H.). F 1814-91; K 1815-91; V 1815-91; D 1814-91.
Pgd. brndte 5.-6. Sept. 1851 hvorved Kbgr tilintetgjordes med hele Arkivet.

Finderup (Lve H.). F 1758-1891; K 1788-1891; T 1788-98; V 1787-1891; D 1759-1891. 1802-09 er Kbg. frt
meget mangelfuldt.

Fjelde (Musse H.). F 1681-1891; K 1815-91; T 1707-25, 1737-98; V 1681-1725, 1737-1891; D 1681-1812, 181591.

Fjenneslev (Alsted H.). F 1645-1891; K 1740-1804, 1807, 1811, 1815-91; T 1645-1799; V 1645-1891; D 16451891.

Flakkebjrg (V. Flakkebjrg H.). F 1803-91; K 1803-91; V 1803-91; D 1803-91.


Hvds. Hves Pgd. brndte 7. Juni 1783, 12. Juni 1787, 9. Aug. 1790 og 24. Okt. 1803.

Flinterup, Kirke-, (Alsted H.). F 1645-1891; K 1736-40, 1743-81, 1793-1891; T 1645-57, 1659-92, 1694-1713,
1715, 1717-99; V 1645-57, 1659-92, 1694-1713, 1715, 1717-1891; D 1645-73, 1675-1790, 1793-1891.
Kbg. 1814-26 er Afskrift af Hmbg.

Flng (Smme H.). F 1676-1891; K 1737-1891; T 1682-1798; V 1676-1708, 1787-1891; D 1676-1891.


Fodby (. Flakkebjrg H.). F 1721-1891; K 1741-95, 1800-09, 1815-91- T 1721-99; V 1721-99, 1803-91; D 17211891.

Fredensborg Slotssogn (Lynge-Kronborg H.). F 1726-27, 1733-1891; K 1737-1891; T 1726-99- V 1726-1891;


D 1726-1891.
Fredensborg Slotskirke, indviet 11. Okt. 1726, er Sognekirke for Fredensborg By. En Fredensborg Kirkes Hof
Ministerial Protocoll fra det 18. Aarh. (vistnok paabegyndt 1727) eksisterede endnu 1803, men maa senere vre
gaaet tabt. Hvds. Asminderds Pgd. brndte c. 1793. Tilfrsler om Dbte 1767-72 og 1775-76 er ogsaa indfrte i Kbg.
for Hof- og Slotskirken i Kbenhavn.

17

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Frederiksberg (Sokkelunds H.):


Frederiksberg Kirke. F 1677-94, 1696-1891; K 1736-77, 1781-1891; T 1688-1799; V 1688-1891; D 1688-1891.
Sognet hed 1652-1703 Ny Hollnderby. Ved kgl. Beskr. af 1. Marts 1737 henlagdes Vesterbro fra Kbenhavns Vor
Frue Sogn til Frederiksberg Sogn, af hvilket sidste De Classenske Boligers Menighed og Kbenhavns Skt. Matthus
Sogn udskiltes, henholdsvis ved kgl. Resol. af 25. Maj og 25. Okt. 1880.
Frederiksberg Slots Kapel, se ved Vemmetofte.
De Classenske Boligers Menighed. F 1880-91; K 1880-91; V 1880-91; D 1880-91.
Udskiltes af Frederiksberg Sogn ved kgl. Resol. af 25. Maj 1880. Kirken blev indviet 20. Juni s. A.
Ernmauskirken i Diakonissestiftelsen.
Prsteembedet blev anerkendt ved kgl. Resol. af 26. Febr. 1877.
Kbgr. fres kun i t Eksemplar, og alle Tilfrsler i dem meddeles til Frederiksberg Sogn for ogsaa at indfres i dets
Kbgr.

Frederiksborg Slots Sogn (Lynge-Frederiksborg H.), se ved Hillerd.


Frederikssund Kbstad.
Ministerialia vedr. denne maa 1725-35 sges ved Slangerup, 1735-46 baade ved Slangerup og ved Ude-Sundby, fra
1746 kun ved sidstnvnte Sogn. Se nrmere ved Anmrkningen til dette.

Frederiksvrk (Str H.), se ved Vinderd.


Frerslev (Ringsted H.). F 1717-1891; K 1737-75, 1814-91; T 1717-43, 1753-99; V 1717-43, 1753-1891; D 171741, 1753-1891.
Hvds. UIses Pgd. brndte 20. April 1717.

Frue, Vor, (Snme H.). F 1706-31, 1732-1891; K 1811-91; T 1701-23, 1732-99; V 1701-23, 1732-1891; D 16971735, 1738-1891.

Frydendal (Tudse H.). F 1720-1891; K 1766-1891; T 1720-99; V 1720-1891; D 1720-1891.


Sognet var oprindelig en Del af Skamstrup Sogn, hvorfra det udskiltes i Slutningen af 17. Aarh. som et srskilt Sogn.
Hvds. Skamstrups Pgd. brndte 24. Marts 1736 og 17. Juni 1775.

Frslev (Stevns H.). F 1764-1891; K (1765-1814 findes i den ikke afleverede liber daticus), 1815-91; T 1764,
1766, 1768-99; V 1764, 1766, 1768-1891; D 1764-1891.
Hvds. Lyderslevs Pgd. brndte 10. eller 11. Maj 1764.

18

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Fuglebjrg (. Flakkebjrg H.). F 1760-1891; K 1736-39, 1760, 1762, 1765-95, 1815-91; T 1760-98; V 176018051, 1807-91; D 1759-1891.
Fuglede, Lille-, (Arts H.). F 1640-1891; K (1737-1812 findes i den ikke afleverede liber datieus), 1813-91; T
1640-54, 1707-99; V 1640-1891; D 1640-1891.
Fuglede, Store-, (Arts H.). F 1640-1724, 1730-1891; K (1737-1812 findes i den ikke afleverede liber daticus),
1813-91; T 1640-54, 1707-99; V 1640-1891; D 1640-1891.
Fuglse (Fuglse H.). F 1732-1891; K 1736-1891; T 1732-98; V 1732-1891; D 1732-1891.
Fuirendal (. Flakkebjrg H.). F 1718-51, 1758-70, 1772-1891; K 1761-70, 1773-1811, 1816-91; T mglr.; V
1804-11, 1813-91; D 1717-51, 1758-70, 1772-1811, 1814-91.
Hvds. Kvislemarks Pgd. brndte i Okt. 1861. Ved kgl. Resol. af 22. Juni 1820 bestemtes, at Bisserup By ved
indtrdende Vakance i Kvislemark Pastorat skulde henlgges fra Fuirendal Sogn til Holsteinborg Sogn. Vakance
indtraf 1822.

Fm (Fuglse H.). F 1686-87, 1691-94, 1695-1754, 1755-61, 1762-63, 1770-85, 1786-1891; K 1763-1891; T 16791755, 1765-91; V 1679-1791 (1792-1814 kun Forloverattester), 1815-91; D 1679-1754, 1760-62, 1765-74, 1776-81,
1786-1891.
Kber. 1815-25 er Afskrift af Hmber. Der haves Kirkebogsuddrag (foretaget c. 1769?) vedk. Dbte 1679-1754.

Flleslev (Skippinge H.). F 1735-37, 1738-62, 1763-1891; K 1737-60, 1764-1891; T 1734-51, 1791-99; V 173584, 1789-92 (1799-1813 kun Forloverattester), 1814-1891; D 1735-1891.
Frslev, (Lave Becks), (. Flakkebjrg H.). F 1720-1891; K 1736-1891; T 1722-98; V 1722-1891; D 1720-1891.
Pgd. brndte 28.-29. Juli 1721.

Frslev, (de-), (Ringsted H.). F 1630-1891; K 1736-1891; T 1630-50, 1652-1727, 1729-47, 1749-99; V 1630-50,
1652-1727, 1729-47, 1749-1891; D 1630-1891.

19

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Gadstrup (Rarns H.). F 1717-1891; K 1736-55, 1763-1891; T 1721-62; V 1717-62, 1771-84, 1787-1891; D 17171891.
Pgd. brndte noget fr 9. April 1701 og 28. Juli 1713.

Gandlse (lstykke H.). F 1673-1891; K 1785-1891; T 1673-1749, 1786-98; V 1673-1891; D 1673-1891.


Gedesby (Snder H.,

Falster). F 1713-19, 1720-28, 1745-47, 1757-1891; K 1803-91; T 1713-53, 1756-99; V 171330, 1757-1891; D 1713-43, 1746-1891.
Ved kgl. Reskr. af 21. Febr. 1815 henlagdes 4 Gaarde og 8 Huse fra Skelby Sogn til Gedesby Sogn.

Gentofte (Sokkelunds H.). F 1651-1754, 1755-1891; K 1759-98, 1805-91; T 1651-1754, 1755-98; V 1651-1754,
1755-1891; D 1651-1754, 1755-1891.
Ministerialia 1651-78 er Afskrift efter en ldre, nu tabt Kbg. En Filialkirke blev 23. Juli 1876 indviet i Ordrup, som ved kgl. Resol. af
20. Jan. 1891 blev udskilt som et selvstndigt Sogn fra 1. s. M.

Gerlev (Horns H.). F 1646-1891; K 1737-1891; T 1646-1799; V 1646-1800 (1801-16

kun Forloverattester), 1817-91; D

1646-1891.
Pgd. brndte 22. April 1703.

Gerlev (Slagelse H.). F 1645-1891; K 1736, 1738, 1741-51, 1754-55, 1758-69, 1773-1891; T 1645-1798; V 16451891; D 1645-1891.

Gershj (Voldborg H.). F 1710-1891; K 1736-1891; T 1710-83 (1784-99

kun Forloverattester); V 1710-1891; D 1710-

13, 1715-1891.

Gerslev (Lve H.). F 1756-1891; K 1756-58, 1774-1891; T 1756-99; V 1756-69, 1773-1891; D 1756-1891.
De ldre Kbgr. brndte 7. Juli 1762 sammen med Pgd., der atter brndte 12. Nov. 1835.

Gevninge (Voldborg H.). F 1658-1891; K 1776, 1811-91; T 1723-98; V 1658-1891; D 1658-1891.


Gilleleje (Holbo H.). F-91; K 1816-91; V 1816-91; D 1815-91.
Hvds. Sborgs Pgd. brndte 23.-24. April 1873.

Gimlinge (V. Flakkebjrg H.). F 1814-91; K 1815-91; V 1815-91; D 1815-91.


Pgd. brndte 3. Juli 1714 og 1. Nov. 1850.

20

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Gislinge (Tudse H.). F 1813-91; K 1755-1891; T mglr.; V 1813-91; D 1812-91.


Hvds. Hagesteds Pgd. brndte 17. Maj 1670 og 16. Aug. 1836.

Gladsakse (Sokkelunds H.). F 1752-1891; K 1814-91; T mglr.; V 1814-91; D 1814-91.


Pgd. brndte 12. Maj 1750 og 28. Jan. 1849. Daabstilfrslerne 1752-97 er en af Degnen foretaget Afskrift.

Glim (Smme H.). F 1745-1891; K 1815-91; T 1745-98; V 1745-1891; D 1745-1891.


Hvds. Rorups Pgd. brndte 1647 og 30. Okt. 1849. Ministerialia 1745-Aug. 1749 er indfrte 1749 efter ]se Papirer og Degnens
Optegnelser, da der i de 3 foregaaende Prsters Tid ikke var frt nogen Kbg.

Gloslunde (Snder H.,

Lolland). F 1733-50, 1752-1891; K 1791-1891; T 1733-50, 1752-98; V 1733-50, 1752-1801


(1802-14 kun Indtegning til gteskab), 1814-91; D 1733-50, 1752-1891.

Glostrup (Smrum H.). F 1677-1891; K 1779-1891; T 1695-1704 (diverse Aar), 1713-98; V 1677-1891; D 1676-1780,
1781-1891.

Glums (Tybjrg H.). F 1814-91; K 1815-91; V 1814-91; D 1814-91.


Pgd. brndte 14.-15. April 1834. Kbg. 1814-29 er Afskrift af Kmbg., der findes hos Sogneprsten.

Godsted (Musse H.). F 1645-1740, 1791-1802, 1810-91; K 1815-91- T 1645-1739, 1791-98; V 1645-1739, 17911891; D 1646-1740, 1791-1802, 1815-91.
Hvds. . Ulslevs Pgd. brndte 9. Marts 1847, ved hvilken Lej, lighed en Kbg. 1740-90 gik tabt.

Grandlse (Merlse H.). F 1737-60, 1763-67, 1769-74, 1776-77, 1779-1891; K 1785-1891; T 1739-67, 1770-73,
1775-.98; V 1739-67, 1776, 1780-1891; D 1737-66, 1772, 1780-1891.

Greve (Tune H.). F 1645-1891; K 1736-1891; T c. 1724-98; V 1652-1891; D 1645-1891.


Pgd. brndte 25. Maj 1788.

Grevinge (Ods H.). F 1712-1891; K 1739-1891; T 1712-60; V 1712-1891; D 1712-1891.


1712 skal der ingen Kbgr. have vret ved Embedet.

21

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Grse (Lynge-Frederiksborg H.). F 1729-1891; K 1736-60, 1786-1891; T 1729-98; V 1729-1891; D 1729-1891.


Grshave (Snder H., Lolland). F 1733-50, 1752-1891; K 1791-1891; T 1733-50, 1752-98; V 1733-50, 1752-1801
(1802-14 kun Indtegning til gteskab), 1814-91; D 1733-50, 1752-1891.

Grsted (Holbo H.). F 1754-1891; K 1818-91; T 1754-99; V 1754-1891; D 1754-1891.


Pgd. og Skole brndte 10. April 1754. Frst fra 1828 er der frt Kmbg. for Sognet, men Hmbg. er afleveret til 1827.
Kommunionbgerne indeholder for Tiden 1766-1815 som Regel hvert Aar en Liste over de Konfirmander, der var til
Alters.

Grnholt (Lynge-Kronborg H.). F 1707-1891; K 1737-1891; T 1693-1799; V 1693-1891; D 1693-1891.


Hvds. Asminderds Pgd. brndte c. 1793.

Gudhjem (Bornholm). F 1702-1891; K 1788-97, 1804-91; T 1702-99; V 1702-1891; D 1702-1891.


Gudum (Slagelse H.). F 1711-1891; K 1738, 1742, 1744, 1747, 1750, 1754-57, 1760-80, 1783-91, 1794-1802,
1809-91; T 1708-92, 1794-98; V 1708-92, 1794-1801, 1805-91; D 1710-1891.

Gunderslev (. Flakkebjrg H.). F 1645-1891; K 1815-91-, T 1645-1798; V 1645-1891; D 1645-1891.


Gundsemagle (Smme H.). F 1651-1717, 1719-1891; K 1737-1891; T mglr.; V 1671-1718, 1721-1891 (1748-1811
findes delvis kun Forloverattester); D 1651-1717, 1719-1891.

Gunslev (Nrre H., Falster). F 1701-02, 1703-1891; K 1744-1891; T 1700, 1715, 1717-18, 1738-98; V 1701, 1704,
1709, 1715-18, 1738-1891; D 1704-17, 1718-1891.

Gurreby (Snder H., Lolland). F 1698-1753, 1768-1891; K 1769-1891; T 1697-1753, 1768-99; V 1697-1753, 17681891; D 1697-1753, 1768-1891.
Hvds. Skovlnges Pgd. brndte 4. Juli 1768.

Gyrstinge (Alsted H.). F 1645-1754, 1758-1891; K 1778-81, 1793-1891; T 1645-1704, 1706-07, 1709-61, 1778-99;
V 1645-1704, 1706-07, 1709-61, 1778-1891; D 1653-1769, 1778-1891.

22

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Grlev (Lve H.). F 1680-1733, 1735-1891; K 1737-83, 1813-91; T 1686-1733, 1735-99; V 1680-1726, 1735-1891;
D 1680-1733, 1735-1891.
Pgd. brndte 7. Juli 1762.

Grlse (Lynge-Frederiksborg H.). F 1702-1891; K 1738-76, 1795-1891; T 1702-98; V 1702-1891; D 1702-1891.


Grslev (Bjverskov H.). F 1773-1891; K 1770-1891; T 1773-98; V 1773-1891; D 1773-1891.
Hvds. Vollerslevs Pgd. brndte 28. April 1773. Efter Kcl.-Prom. af 11. Okt. 1806 hrer Gaarden Egelund ikke under
Grslev Sogn men under Nordrup Sogn. Strkningen mellem Orebo og Fjellebro henlagdes ved Kcl.-Skr. af 16. Febr.
1836 i gejstlig Henseende fra Grslev Sogn til Kvrkeby Sogn.

Haarlev (Bjverskov H.). F 1755-1891; K 1761-83, 1791, 1796, 1815-91; T 1755-91, 1795-98; V 1755-1891; D
1755-1891.

Haarslev (V. Flakkebjrg H.). F 1690-1891; K 1739-1891; T mglr.; V 1690-1891; D 1690-1891.


Hagested (Tudse H.). F 1679-1891; K 1755-1891; T 1722-99; V 1679-1891; D 1679-1891.
Pgd. brndte 17. Maj 1670, den og Skolen brndte 16. Aug. 1836.
En Kbg. 1630-78 (81?) omtales i den nu eksisterende ldste Kbg.

Haldagerlille (. Flakkebjrg H.). F 1710-22, 1724-1891;


K1803-91; T1731-99; V1731-1891; D 1710-11,1721-1891.

Hallenslev (Love H.). F 1646, 1648-1729, 1732-34, 1735-36, 1737-1891; K 1736-1891; T 1642-1729, 1732-34,
1735-99; V 1642-1729, 1732-34, 1735-1891; D 1642-58, 1660-68, 1673-79, 1686-1712, 1714-29, 1732-35, 17371891.

Halsted (Nrre H., Lolland). F 1658-59, 1660-1708, 1720-1891; K 1742-44, 1756-1891; T 1658-59, 1660-1708,
1720-98; V 1658-59, 1660-1708, 1720-1891; D 1658-59, 1660-1708, 1720-1891.

Hammer (Hammer H.). F 1647-48, 1651-1752, 1756-1891; K 1737-44, 1753, 1756-77, 1783-1811, 1815-91; T 1648,
1652-1753, 1755-98; V 1648, 1652-1753, 1755, 17631891; D 1647, 1652-1891.

23

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Hans Hospital, Skt., (Smme H.). F 1693-1736 (diverse Aar), 1766, 1771, 1773-1891; K 1754-67 (diverse Aar),
1775-1891; T 1772-98; V 1697-1747 (diverse Aar), 1771-1891; D 1694-1719, 1739-55, 1763-66, 1813-91.
Hospitalet var fra 1665 indrettet i Pesthuset ved Kalvebodstrand, fra 1769 i Ladegaarden ved Kbenhavn, og er siden
1816 paa Bistrupgaard i Skt. Jrgensbjrg Sogn.

Haraldsted (Ringsted H.). F 1700-1891; K 1749-80, 1815-91; T 1700-99; V 1700-1891; D 1700-81, 1789-1891.
Pgd. brndte 5. April 1789. Kbg. 1700ff. kaldes paa Titelbladet Copie af Haraldsted Kirke-Bog og er formodentlig
efter Prstens Eksemplar afskrevet af Degnen, som senere (til 1813) synes at have frt den selvstndigt. Den ldste
af Prsten frte Kbg. er paabegyndt 1789, men indeholder tillige Dbte 1755-89, vistnok afskrevne efter Degnens Kbg.

Hasle Kbstad. F 1698-1891; K 1781-1891; T 1698-1799; V 1698-1891; D 1698-1891.


Haslev (Ringsted H.). F 1645-56, 1665-1891; K 1814-91; T 1724-99; V 1645-56,1665-1891; D 1645-56,16651891.
Lysholmen hrer efter Kel.-Prom. af 1. Aug. 1801 til Haslev Sogn.

Havdrup (Tune H.). F 1647-1754 (diverse Aar), 1755-1891; K 1756-1891; T 1755-73, 1775-98; V 1650-1753
(diverse Aar), 1755-73, 1775-1891; D 1652-1743 (diverse Aar), 1755-1891.

Havnelev (Stevns H.). F 1771-1891; K 1815-91; T 1771-98; V 1771-1891; D 1771-1891.


Hvds. Lille-Hedinges Pgd. brndte 23. Marts 1739, men endnu 1891 var Kbgr. i Behold fra 1649.

Havrebjrg (Lve H.). F 1708-10, 1712-1891; K 1738-44, 1747-52, 1755-1802, 1805-91; T 1708-99; V 17081891; D 1708-10, 1712-1891.
Hedinge, Lille-, (Stevns H.). F 1772-, 1891; K 1815-91; T 1772-98; V 1772-1891; D 1772-1891.
Pgd. brndte 23. Marts 1739, fra hvilket Aar der endnu 1891 var Kbgr. i Behold.

Hejninge (Slagelse H.). F 1648-65, 1667-1710, 1712-49, 1756-58, 1760-1891; K 1766-67, 1772-81, 1783-1891; T
1649-59, 1667-69, 1673-74, 1677, 1679-80, 1683-88, 1690-1749, 1756-57, 1760-99; V 1649-59, 1667-69, 1673-74,
1677, 1679-80,1683-88, 1690-1749, 1756-57, 1760-1891; D 1648-64, 1667, 1672-73, 1675-77, 1679-81, 1684-85,
1687, 1689-90, 1692-1710, 1713-49, 1756-58, 1760-1891.

Hellebk (Lynge-Kronborg H.), se ved Hornbk.


Hellested (Stevns H.). F 1707-1891; K 1736-1891; T 1708-98; V 1708-1891; D 1707-1891.
Pgd. brndte 6. Dec. 1707.

Helsinge (Holbo H.). F 1815-91; K 1815-91; V 1815-91; D 1815-91.


Pgd. brndte 1706 og atter 16. Dec. 1864 og da tillige Prstearkivet. Ammindrup Skole brndte 13. Marts 1871 og
dermed Kmbgr. Den nu eksisterende Kmbg. 1815-71 er en Afskrift efter Hmbg., der altsaa selv for Tiden 1815-64 er en
Afskrift efter den tabte originale Kmbg.

Helsinge, Kirke-, (Lve H.). F 1699-1891; K 1736-1891; T 1694-1798; V 1694-1891; D 1694-1891.


Helsingr Kbstad:
Skt. Mari Kirke med Kronborg Slotskirke.F 1637-1891; K 1736-1891; T 1637-1799; V 1637-1891; D 1637-1891.
Ved kgl. Reskr. af 1. Sept. 1819 deltes Helsingr i to Kirkesogne, Skt. Mari og Skt. Olai. Fr den Tid var Skt. Mari
Kirke vsentligst Garnisonskirke samt i Reglen Sognekirke for Byens tyske Befolkning, medens Skt. Olai Kirke var
Byens almindelige Sognekirke. Arbejderne ved Kronborg Gevrfabrik o Tikb Sogn sgte Skt. Mari Kirke, indtil

24

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Hellebk Kapel blev taget i Brug i Henh. til kgl. Bevilling af 5. Okt. 1770.
Skt. Olai Kirke. F 1639-52, 1657-1891; K 1771-1891; T 1673-1799; V 1660-68, 1673-1891; D 1645-52, 1669-1891.
Se ved Skt. Mari Kirke. Ved kgl. Reskr. af 28. Juli 1819 henlagdes Kronborg Ladegaard fra Tikb Sogn til Skt. Olai
Sogn.
Almindeligt Hospital. F 1766-1813 (Hospitalsforstanderens Brn og Tyende); K 1781-1812- T 1770-98; V 1770-1800;
D 1760-1813.
Hospitalet, hvis Gudstjeneste oprindelig besrgedes af den verste Kapellan ved Skt. Olai Kirke, blev iflg. kgl. Reskr.
af 29. Juli 1803, hvorved dette Kapellani ophvedes, henlagt til

25

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Helsingr Kbstad:
Sogneprsten ved Skt. Mari Kirke, der fra 1814 ikke forte Srlige Kbgr. for Hospitalet. Kronborg Slotskirke, se ved Skt. Mari
Kirke.

Hemmeshj (Slagelse H.). F 1762-1891; K 1762-1891; T 1762-99; V 1762-1891; D 1762-1891.


Hvds. Vemmelevs Pgd. brndte 26. Maj 1762 og 19. Maj 1859. Kbg. 1814-39 er Afskrift af Hmbg.

Herflge (Bjverskov H.). F 1645-55, 1657-1891; K 1736-1891; T 1645-55, 1657-1798; V 1645-55, 1657-1891; D
1645-55, 1657-1891.

Herlev (Lynge-Frederiksborg H.). F 1701-1891; K 1767-1891; T 1701-66; V 1701-1891; D 1701-1891.


Ved kgl. Reskr. af 16. Sept. 1803 henlagdes en Del Huse m. m. fra Herlev Menighed til Frederiksborg Slotsmenighed, og ved d.
do. af I. Nov. 1805 henlagdes Haarlse Skole fra Herlev Sogn til Tjreby Sogn.

Herlev (Sokkelunds H.). F 1752-1812, 1814-91; K 1814-91; T mglr.; V 1814-91; D 1814-91.


Hvds. Gladsakses Pgd. brndte 12. Maj 1750 og 28. Jan. 1849.

Herlufmagle (Tybjrg H.). F 1773-1891; K 1774-1810, 1815-91; T 1795-98; V 1795-1891; D 1780-1891.


Pgd. brndte 27. Juni 1772 og 23. Aug. 1876.

Herlufsholm (. Flakkebjrg H.). F 1676-1891; K 1814-91; T 1675-79, 1692-1730, 1742-99; V 1675-81, 1685-1891;
D 1676-1891.
Herredskirke (Nrre H., Lolland). F 1817-91; K 1818-91; V 1818-91; D 1818-91.
Ved Prstegaardens Brand 24. Juli 1818 (Natten efter en Bispevisitats) gik saavel Prstens som Kirkesangerens Kbgr. til Grunde.

Herridslev (Musse H.). F 1696-1891; K 1738-45, 1761-68, 1786-1891; T


mglr.; V 1696-1891; D 1696-1785, 1799-1891.
Herslev (Smme H.). F 1658-1891; K 1776, 1811-91; T 1722-97; V 1658-1891; D 1658-1891.
Herstedvester (Smrum H.). F 1814-91- K 1742-1891; T mglr.; V 1814-91; D 1814-91.
Hvds. Herstedsters Pgd. brndte 25. Jan. 1704 og 21. Marts 1813.

26

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Herstedster (Smrum H.). F 1703-25, 1729-1891; K 1736-1891; T 1717-98; V 1703-1891; D 1703-1891.


Pgd. brndte 25. Jan. 1704 og 21. Marts 1813.

Hillerd Kbstad:
Hillerd med Frederiksborg Slots Sogn. F 1697-1891; K 1767-1891; T 1697-1799; V 1697-1891; D 1697-1713, 1717-37,

1741-44, 1748-1891.
Ved kgl. Reskr. af 16. Sept. 1803 henlagdes en Del Huse m. m. fra Herlev Menighed til Frederiksborg Slotsmenighed.
Hospitalet. F 1787-1807; K 1760-82; T 1778-95; V 1778-95; D se Anm.
Gudstjenesten ved Hospitalet skulde ifig. Fundatsen af 1. Jan. 1726 besrges af Sognekapellanen til Frederiksborg Slot og Herlev.
Ifig. kgl. Reskr. af 29. Juli 1803 ophvedes dette Embede, og Sogneprsten blev tillige Prst ved Hospitalet, hvis Ministerialla han
indfrte i sin almindelige Kbg., hvor dets Dde altid var blevne indfrte.

Hillested (Fuglse H.). F 1724-31, 1733-41, 1745-57, 1759-1891; K 1761, 1773-96, 1804-91; T 1724-31, 1733-41,
1745-57, 1759-98; V 1724-31, 1733-41, 1745-57, 1759-1891; D 1724-31, 1733-41, 1745-57, 1759-1891.

Himlingje (Bjverskov H.). F 1697-1791, 1796-1891; K 1739-49, 1752, 1758, 1761-76, 1781-83, 1796, 1815-91; T
1698-1791, 1796-98; V 1698-1791, 1796-1891; D 1697-1791, 1796-1891.

Himmelev med Roskilde adelige Jomfrukloster (Smme H.). F 1750-1891 (for Klostermenigheden kun 1814-91); K 17751891 (for Klostermenigheden kun 1815-91); T 1750-83, 1784-98 (for Klostermenigheden kun 1778-97); V 1750-83, 17841891 (for Klostermenigheden kun 1778-1891 samt Lysning 1766-77); D 1814-91 (Klostrets afdde Konventualinder er c.
1700-1813 indfrte i Roskilde Domsogns Kbgr.).
Tjenesten ved Klosterkirken besrgedes fra dens Indvielse 5. Aug. 1701 af Boskilde Domkirkes Sogneprst, siden 1717 (jvfr. aab.
Brev af 8. Juli s. A.) af Himmelev Sogneprster. Himmelev Kbgr. fra Tiden fr 1814 er forte af Degnen; Prstens Kbgr. gik tabt, da
Pgd. brndte 12. Maj 1859.

Hjembk (Tudse H.). F 1643-1891; K (1736-1812 findes i den ikke afleverede liber daticus), 1813-91; T 1643-69,

27

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

1671-73, 1675-1727, 1729-83; V 1643-69, 1671-73, 1675-1726, 1729-1891; D 1643-1891.


Pgd. brndte 7. Nov. 1704.

Hjrlunde (Lynge-Frederiksborg H.). F 1645-1891; K 1736-1891; T mgIr.; V 1645-1891; D 1646-1891.


Ved kgl. Reskr. af 25. Sept. 1809 henlagdes 3 Gaarde og nogle Huse i Sundbylille fra Ude-Sundby Sogn til Hjrlunde
Sogn.

Holbk Kbstad. F 1634 (ugte fdte fra 1633)-55, 1656-63, 1664-81, 1682-1891; K 1738-1891; T 1633-57,
1659-82, 1683-84, 1688-89, 1700-98; V 1633-57, 1659-82, 1683-84, 1688-89, 1700-1891; D 1700-08, 1709-14, 171676, 1778-1891.

Holeby (Fuglse H.). F 1751-1891; K 1756-1891; T 1751-98; V 1751-1891; D 1751-1891.


Hollnderby, Ny-, (Sokkelunds H.), se ved Frederiksberg.
Holmstrup (Tudse H.). F 1776-1891; K 1777-1891; T 1777-98; V 1777-1891; D 1776-1891.
Hvds. Jyderups Pgd. brndte 16. Febr. 1733 og 20. April 1807.

Holsteinborg (V. Flakkebjrg H.). F 1728-1891; K 1736-58, 1765-77, 1781-93, 1798-1809, 1812-91; T 1748-98;
V 1728-1891; D 1728-1891.
Sognet oprettedes ved Greve U. A. Holsteins Fundats af 19. Juli 1728, kgl. konfirmeret 9. Aug. s. A. Ved kgl. Resol. af
22. Juni 1820 bestemtes, at Bisserup By ved indtrdende Vakance i Kvislemark Pastorat skulde henlgges fra
Fuirendal Sogn til Holsteinborg Sogn. Vakance indtraf 1822.

Holtug (Stevns H.). F 1712-19, 1721-49, 1751-1891; K 1814-91- T 1751-98; V 1706-13,1720-53,1755-1891; D


1712-17, 1722-47, 1751-1891.

Horbelev (Snder H., Falster). F 1701-1891; K 1806-91; T 1701-98; V 1701-1891; D 1699-1891.


Hornbk-Hellebk (Lynge-Kronborg H.). F 1682-1891; K 1738-1891; T 1738-99- V 1738-1891; D 1738-1891.
Kirken i Hornbk, hvortil ogsaa Folk fra Omegnen af Hellebk sgte, var oprindelig nrmest at betragte som en
Filialkirke til Tikb, men blev senere -jvfr. kgl. Reskr. af 17. Jan. 1672 anst for Annekskirke, eftersom alle Prster i det
18. Aarh. blev kaldede til Tikb og Hornbk Sogne. I Hornbk Sogn blev der senere efter kgl. Bevilling af 5. Okt.
1770 indrettet et Kapel (Hellebk Kapel) for de ved Kronborg Gevrfabrik, Hammer mllen kaldet, ansatte Folk, der
hidtil havde sgt Skt. Mari Kirke i Helsingr, sknt de hrte til Tikb Pastorat. Der frtes 1682-1743 en srlig
Daabsbog for Hornbks Kirke og fra 1812/13 srlige Kbgr. saavel for Hornbk Kirke som for Hellebk Kapel, men
ivrigt maa Ministerialia ang. Sognet sges i Tikb Kbg. Hornbk-Hellebk Sogns Grnse fastsattes ved kgl. Resol.
af 29. Okt. 1887, da Sognet oprettedes til et selvstndigt Sognekald. Den forandredes ved kgl. Resol. af 12. Aug. 1889.

Horreby (Snder H., Falster). F 1632-76, 1678-1891; K 1754-1891; T 1650-1723, 1727-98; V 1650-1723, 17271891; D 1646-1891.
Ved aab. Brev af 17. April 1688 bestemtes, at ved indtrdende Vakance i Falkerslev og Horreby Sognes Pastorat
skulde sidstnvnte Sogn deles saaledes, at Horreby By lagdes til Nrre-rslev Sogn og Eget By til Karleby Soc n.
Det gennemfrtes ved aab. Brev af 7. Dec. 1695, men ved kgl. Reskr. af 20. Febr. 1697 befaledes, at Horreby Kirke
igen skulde aabnes for Menigheden.

Horslunde (Nrre H., Lolland). F 1749 (ugte fdte fra 1747)-1891; K 1748-72, 1785-1891; T 1747-98; V 17471891; D 1747-1891.

Hunseby (Musse H.). F 1720-1891; K 1787-98, 1815-91; T 1735-98; V 1735-1891; D 1735-1891.


Pgd. brndte 24. (eller 22.) Nov. 1873. Daabsbogen 1720-51 er en af Degnen foretaget Afskrift af en senere tabt Kbg.,

Hvals, Kirke-, (Voldborg H.). F 1771-1891; K 1736-1805, 1815-91; T 1771-98; V 1771-1891; D 1771-1891.
28

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Hvedstrup (Smme H.). F 1676-1891; K 1737-1891, T 1682-1799; V 1676-1708 (1709-87 kun Forloverattester),
1788-1891; D 1676-1891.

Hvidovre (Sokkelunds H.). F 1747-48, 1749-1891; K 1747-1891; T 1747-48, 1749-98; V 1747-48, 1749-1891; D
1747-48, 1749-1891.
Tilfrsler mglr. fra April 1817-1818 for Valby Skoledistrikt, for hvilket der fra 1819 frtes srlige Kbgr. Som Filialkirke til
Hvidovre indviedes 15. Nov. 1891 Jesuskirken i Valby, i Henh. til kgl. Resol. af 16. Okt. s. A., men frst 1902 blev Valby
et srligt Sogn.

Hylleholt (Fakse H.). F 1878-91; K 1880-91; V 1878-91; D 1878-91.


Efter at Kirken var blevet indviet 8. Sept. 1878 i Henh. til kgl. Resol. af 23. Aug. s. A., blev Hylleholt Sogn -ved kgl.
Reskr. af 13. Nov. 1879 udskilt af Fakse Sogn.

29

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Hyllested (V. Flakkebjrg H.). F 1635-1707, 1711-1891; K 1736-44, 1765-93, 1798-1809, 1812-91; T 1759-91,
1793-98; V 1635-39, 1641-42, 1644-53, 1655-58, 1660-65, 1667, 1669-71, 1674-78, 1681-88, 1691-1700, 1702-07,
1715-91, 1793-1891; D 1635-1707, 1711-1891.
Kbg. 1816-23 er

Afskrift af Hmbg.

Hyllinge (. Flakkebjrg H.). F 1648-1741, 1743-66, 1768-1891; K 1813-91; T 1648-92, 1694, 1696-1797; V 164892, 1694, 1696-1891; D 1648-94, 1696-1891.
Ved kgl. Reskr. af 11. Marts 1818 henlagdes Brorup By i gejstlig Henseende fra Hyllinge Sogn til Marvede Sogn.

Hyllinge, Kirke-, (Voldborg H.). F 1645-52, 1653-54, 1656-58, 1661-1891; K 1736-59, 1762-1891; T 1645-58, 16621798; V 1645-58, 1662-1745, 1795-1891; D 1645-58, 1661-1753, 1757, 1761-66, 1768-1891.
Pgd. brndte 22. Juni 1874.

Hjby (Ods H.). F 1700-19, 1722-1891; K 1736-1891; T 1700-19, 1722-99; V 1700-19, 1722-1891; D 170G-19, 17221891.
Pgd. brndte 10. April 1718. Efter kgl. Beskr. af
Overdrev, hre til Hjby Sogn.

12.

Febr.

1779

skulde de Husmnd, som byggede paa Asmindrups

Hjelse (Rams H.). F 1676-1891; K 1736-48, 1765, 1771-1891; T 1676-1799; V 1676-1891; D 1676-1891.
Hjerup (Stevns H.). F 1645-1891; K 1737-1800, 1804-08, 1815-91; T 1646-1785, 1787-98; V 1646-1785, 17871801, 1803-07, 1810-91; D 1647-1799, 1801-91.

Hm (Ringsted H.). F 1739-1891; K 1740-1891; T 1739-99; V 1740-1891; D 1739-1891.


Hvds. Vetterslevs Pgd. brndte 1. Maj 1781.

Hrby (Tudse H.). F 1813-91; K 1813-91; V 1812-91; D 1813-91.


Pgd. brndte 12. Maj 1848 og med den alle Prstens Kbgr. til 1839. Til Erstatning haves: Udskrifter af Hrby Kbg. over
Fdte og Dde m. H. t. det vrnepligtige Mandskab 1798-99, 1800-02, 1803-04, 1806-13.

Hrsholm (Lynge-Kronborg H.). F 1784-1891; K 1787-90, 1797-1891; T 1784- 99; V 1784-1891; D 1784-1891.

30

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Ved kgl. Reskr. af 14. Jan. 1784 udskiltes Hrsholm Sogn af Birkerd Sogn. Som Sognekirke benyttedes Slotskirken.

Hrve (Ods H.). F 1660-1891; K 1736-1891; T 1660-1760; V 1660-1891; D 1660-1891.


Den ldste Kbg. gik tabt under Svenskekrigen (se ved Vallekilde). Kbg. 1813-28 er Afskrift af Hmbg.

Hve (V. Flakkebjrg H.). F 1803-91; K 1803-91; V 1803-91; D 1803-91.


Pgd. brndte 7. Juni 1783, 12. Juni 1787, 9. Aug. 1790 og 24. Okt. 1803. Kbg. 1814-34 er Afskrift af Hmbg.

Ibs, Skt., (Smme H.). F 1645-1807; K 1764-1807; T 1645-70 (kun enkelte Tilfrsler), 1670-84, 1693-1798; V 16451807; D 1645-1807.
Ved kgl. Reskr. af 1. April 1808 nedlagdes Skt. Ibs Sogn og indlemmedes i Skt. Jrgensbjrg Sogn.

Ibsker (Bornholm). F 1687-1891; K 1813-91; T 1687-1799; V 1687-1891; D 1687-1766, 1768-1891.


Pgd. brndte 28. Sept. 1669.

Idestrup (Snder H., Falster). F 1696-1891; K 1771-1891; T 1696-1714, 1717-98; V 1696- 1714, 1717-1891; D
1696-1891.
Kbg. er for Aarene 1696-1702 Afskrift efter den afdde Sognedegns gamle Chartequer.

Ishj (Smrum H.). F 1732-1891; K 1736-1891; T 1732-79, 1786-91, 1797-98; V 1732-79, 1786-91, 1798-1891; D
1732-1891.

Jersie (Tune H.). F 1747-51, 1753-1891; K 1757-1891; T 1747-98; V 1747-1891; D 1755-1891.


Pgd. brndte i Sommeren 1751.

Jordlse (Skippinge H.). F 1742-58, 1760-72, 1781-1891; K 1736-53, 1757-66, 1782-1891; T 1742-48, 1750-57,
1789-98; V 1742-48, 1750-57, 1789-1891; D 1741-68, 1782-1891.

Jungshoved (Baarse H.). F 1694-99, 1703-1891; K 1767-1891; T 1727-97; V 1727-1891; D 1727-1891.


Pgd. brndte 8. Juli 1718, og Pgd. i Prst, hvortil Jungshoved da var Anneks, brndte 21. Maj 1757.

31

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Jyderup (Tudse H.). F 1776-1891; K 1777-1891; T 1777-98; V 1777-1891; D 1777-1891.


Pgd. brndte 16. Febr. 1733 og 20. April 1807.

Jydstrup (Ringsted H.). F 1647-1891; K 1738-1891; T 1647-69, 1671-75, 1686-1718, 1721-29, 1731-99; V 1647-69,
1671-75, 1686-1718, 1721-29, 1731-1891; D 1648-1891.
Pgd. brndte 9. Sept. 1865.

Jyllinge (Smme H.). F 1651-1717, 1719-1891; K 1736-1891; T mglr.; V 1671-1718, 1721-1891 (1749-1811 findes
delvis kun Forloverattester); D 1651-1717, 1719-26, 1728-29, 1731-1891.

Jgerspris Slots Kapel (Horns H.), se ved Vemmetofte.


Jrnlse, Nrre-, (Merlse H.). F 1743-1891; K 1744-54, 1767-1891; T 1743-99; V 1743-1891; D 1743-1891.
Pgd. brndte 16. Aug. 1866.

Jrnlse, Snder-, (Merlse H.). F 1645-1891; K 1736-98, 1815-91; T 1645-1724, 1775-99; V 1645-1724 (1725
og 1732 kun Forloverattester), 1734-47 (1748-49 kun Forloverattester), 1750-1891; D 1645-58, 1660-1724, 17341891.
Kbg. 1813-58 er Afskrift af Hmbg. til Erstatning for den ved Skolens Brand 1859 tabte Kmbg.

Jrgensbjrg, Skt., (Smme H.). F 1645-1891; K 1764-1891; T 1648, 1672-85 (kun enkelte Tilfrsler), 16931798; V 1645-1891; D 1645-1891.
Skt. Ibs Sogn nedlagdes ved kgl. Reskr. af 1. April 1808 og indlemmedes i Skt. Jrgensbjrg Sogn.

Kagstrup (Tune H.). F 1645-1891; K 1736-1891; T 1656-1799; V 1645-1891; D 1645-1891.


Hvds. Kalslundes Pgd. brndte 21. Sept. 1676.

Kallehave (Baarse H.). F 1698-1891; K 1736-61, 1766-1891; T 1696-1798; V 1696-1891; D 1696-1891.


Kallundborg Kbstad. F 1706-1891; K 1740-1891; T 1706-99; V 1706-1891; D 1706-1891.
Kalslunde (Tune H.). F 1645-1891; K 1736-1891; T 1657-1798; V 1645-1891; D 1645-1891.
Pgd. brndte 21. Sept. 1676.

32

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Kappel (Snder H., Lolland). F 1692-1739, 1741-1891; K 1746-1891; T 1692-98, 1700-34, 1737-98; V 1692-98,
1700-34, 1737-1891; D 1692-1891.
Hvds. Vestenskovs Pgd. brndte 9.-10. Marts 1688.

Karise (Fakse H.). F 1661-77, 1681-1891- K 1746-1891; T 1662-65, 1674-76, 1690-1798; V 1662-65, 1674-761,
1686-1891; D 1686-1891.

Karlebo (Lynge-Kronborg H.). F 1692-1891; K 1736-67, 1812-91; T 1692-1799; V 1692-1891; D 1692-1891.


Karleby (Snder H. ,Falster). F 1694-1891; K 1754-1891; T 1694-1798; V 1694-1891; D 1694-1891.
Ved aab. Brev af 17. April 1688 bestemtes, at ved indtrdende Vakance i Falkerslev og Horreby Sognes Pastorat
skulde sidstnvnte Sogn deles saaledes, at Horreby By lagdes til Nrre-rslev Sogn er Eget By til Karleby Sogn.
Det gennemfrtes ved aab. Brev af 7. Dec. 1695, men ved k-il. Reskr. af 20. Febr. 1697 befaledes, at Horreby Kirke igen
skulde aabnes for Menigheden.

Karrebk (. Flakkebjrg H.). F 1679, 1681-1891; K 1736-1891; T 1737-40, 1748-98; V 1679, 1681-98, 1700-03,
1710-1891; D 1716-1891.

Kastrup (Hammer H.). F 1710-1891; K 1810-91; T 1710-99; V 1716-1891; D 1710-1891.


Hvds. Vordingborgs Pgd. brndte 1730 og 7. Juli 1781.

Keldby (Menbo H.). F 1685-1891; K 1736-1891; T 1709-99; V 1685-1891; D 1685-1891.


Kettinge (Musse H.). F 1664-1891; K 1815-91; T 1736-98; V 1664-1705, 1736-1891; D 1664-1705, 1736-1891.
Pgd. brndte 1. Sept. 1660 og noget fr 8. Nov. 1671.

Kidserup (Voldborg H.). F 1771-1891; K 1772-1891; T 1771-99; V 1771-1891; D 1771-1891.


Hvds. Kirke-Saabvs Pgd. brndte 1731, 5. Juni 1771 og 2. Dec. 1779. Ministerialia 1832-45 er afskrevne efter Kmbg., som
beror hos Sogneprsten.

Kildebrnde (Tune H.). F 1645-1891; K 1736-1891; T c. 1724-98; V 1645-1891; D 1645-1891.


Hvds. Greves Pgd. brndte 25. Maj 1788.

Kimmerslev (Rams H.). F 1691-1891; K 1771-84, 1792-1891; T mglr.; V 1645-1793, 1798-1891; D 1759, 17851891.
Hvds. Borups Pgd. brndte noget fr 12. Juni 1660.

33

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Kindertofte (Slagelse H.). F 1747-1891; K 1775-1891; T 1690-93, 1696-97, 1747-99; V 1690-93, 1696-97, 17471891; D 1747-1891.

Kippinge (Nrre H., Falster). F 1662-1710, 1731-1891; K 1736-43, 1756-1812, 1815-91; T 1671-1710, 1731-42,
1744, 1750-98; V 1662-1710, 1731-42, 1749-1800, 1802-91; D 1662-1710, 1731-44, 1749-1891
Pgd. brndte 23. Okt. 1715.

Kirkeby, Nrre-, (Nrre H., Falster). F 1754-1891; K 1755-59, 1803-91; T 1754-98; V 1754-1891; D 1754-1891.
Hvds. Stadagers Pgd. brndte 15. Jan. 1716.

Kirkeby, Snder-, (Snder H., Falster). F 1717-1891; K 1796-99, 1802-91; T 1717-99; V 1717-1891; D 17181891.

Kirkerup (V. Flakkebjrg H.). F 1718-1891; K 1736-1891; T 1717-51, 1753-99; V 1717-51,1753-1891; D 17181891.

Kirkerup (Smme H.). F 1645-53, 1655-1709, 1731-1891; K 1784-1891; T 1646-53, 1655-1709, 1729-98; V 164653, 1655-1709, 1729-1891; D 1645-53, 1655-1709, 1731-1891.
Klemensker (Bornholm). F 1800-91; K 1801-91; V 1800-91; D 1800-91.
Pgd. brndte 24. Sept. 1887.

Knudsker (Bornholm). F 1687-1780, 1784-1891; K 1752-79, 1814-91; T 1687-1779, 1785-99; V 1687-1779, 17851891; D 1687-1779, 1785-1891.
Kbg. 1814-29 er Afskrift af Hmbg.

Kongsted (Fakse H.). F 1715-1891; K 1748-59, 1784-97, 1800-91; T 1739-99; V 1715-30, 1733-34, 1739-1891; D
1715-36, 1739-1891.

Kornerup (Smme H.). F 1676-1891; K 1741, 1743, 1763, 1765-1800, 1816-91; T 1711-97; V 1676-1702, 1705-97,
1799-1891; D 1676-1700, 1704-1891.
Pgd. brndte 11. Okt. 1865.

Korsr Kbstad. F 168-87, 1689-1891; K 1753-1891; T 1685-92, 1694-1753; V 1685-92, 1694-1891; D 16941742, 1744-1891.
Ved kgl. Reskr. af 29. Jan. 1823 henlagdes Sprog i gejstlig Henseende fra Nyborg til Korsr.

34

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Kregome (Str H.). F 1717-1891; K 1736-1891 (1750-54 og 1765-72 kun meget ufuldstndigt); T 1717-66 (176771 kun Forloverattester, uden Angivelse af Trolovelsens Daturn), 1772-99; V 1717-66 (1767-70 kun Forloverattester,
uden Angivelse af Vielsesdato, der ogsaa ellers ofte mangler i Tiden der omkring), 1771-1891; D 1717-1891.
Pgd. brndte 25. Maj 1717.

Kristians (Bornholm). F 1711-1891; K 1738-1891 (spredte Aar); T 1711-99; V 1711-1891; D 1711-1891.


Krogstrup (Horns H.). F 1645-1709, 1719-1891; K 1736-1891; T 1735-98; V 1689-90, 1693-99, 1719, 1733, 17351891; D 1671-74, 1677-84, 1689-1708, 1719-20, 1724-1891.

Krummerup (. Flakkebjrg H.). F 1760-95, 1814-91; K 1736-39, 1760, 1762, 1765-95, 1815-91; T 1760-95; V
1760-95, 1815-91; D 1759-95, 1815-91.
Krnge (Fuglse H.). F 1707-1891; K 1736-1891; T 1707-98; V 1707-1891; D 1707-1891.
Kundby (Tudse H.). F 1665-1891; K 1737-1891; T 1665-1799; V 1665-1891; D 1665-1891.
Pgd. var 14. Okt. 1665 brndt for nogen Tid siden.

Kvandlse (Merlse H.). F 1743-62, 1766-96, 1798-1891; K 1744-54, 1767-1891; T 1743-61, 1767-96, 1798-99; V
1743-61, 1767-96, 1799-1891; D 1743-58, 1766-96, 1798-1891.
Hvds. Nrre-Jrnlses Pgd. brndte 16. Aug. 1866.

Kvislemark (. Flakkebjrg H.). F 1718-51, 1758-70, 1772-98, 1814-91; K 1761-69, 1773-96, 1801, 1806, 181491; T mglr.- V 1814-91; D 1717-51, 1758-70, 1772-98, 1814-91.
Pgd. brndte i Okt. 1861.

Kvrkeby (Ringsted H.). F 1645-1719, 1731-1891; K 1737-83, 1788-1891; T 1692-1718, 1731-72, 1778-87, 179098; V 1646-89, 1692-1718, 1731-87, 1790-1891; D 1645-1720, 1731-1891.
Strkningen mellem Orebo og Fjellebro henlagdes ved Kcl. Skr. af
til Kvrkeby Sogn.

16. Febr. 1836 i gejstlig

Henseende fra Grslev Sogn

35

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Kyndby (Horns H.). F 1691-1728, 1735-1891; K 1736-1891; T 1694-99, 1731, 1735-98; V 1694-99, 1731, 1735-1891; D
1675-1709, 1718-1891.

Kbelev (Nrre H., Lolland). F 1750-1891; K 1801-91; T 1750-98; V 1750-79, 1798-1891; D 1750-1891.
Pgd. brndte 25. April 1759. Efter Kcl.-Prom. af 2. Juni 1792 henlagdes Mariebjrg fra Sandby Sogn til Kbelev Sogn.

Kbenhavn:
Abel Cathrines Stiftelse. F 1807-91; K 1878-91; T mglr.; V 1775-1891; D 1772-1891.
Stiftelsen, der efter Abel Cathrine Wolfsdatters Testamente af ri. Dec. 1675 oprettedes 1676 (i Dronningens Tvrgade, 1886 flyttet
til Abel Cathrines Gade), havde fra 1752 sin egen Kirke, men Prsteembedet var oprettet allerede ved kgl. Reskr. af 27. Okt. 1741.
Almindeligt Hospital. F 1769-1891; K 1773-74, 1777-1875, 1878-91; T 1771-98;
Vartov Hospitals Dde), 1813-91.

V 1771-1891; D 1769-1806 (1801-06 ogsaa

Hospitalet og dets Kirke indviedes 9. April 1769.


Brnehuset paa Kristianshavn, fra 1790 Tugt-, Rasp og Forbedringshus, fra 1870 Straffeanstalt for Kvindefanger. F 1712-1891;
K 1737-50, 1752-1858, 1878; T 1712-54, 1756-98; V 1712-54, 1756-1813, 1825; D 1710-61, 1762-64, 1779-1806, 1808,
1813-78.
Brnehuset indrettedes i en Gaard paa Kristianshavn, som Kongen ved aab. Brev af 18. Marts 1662 sknkede til de fattige. Efter
kgl. Reskr. af 29. Maj 1789 (jvfr. Kcl.-Plak. af 15. Jan. 1790) omdannedes det til et Tugt-, Rasp- og Forbedringshus, efter hvis
Nedlggelse det i Okt. 1870 oprettedes til Straffeanstalt for Kvindefanger. Der vides frst fra 1696 at have vret ansat Prster ved
Brnehuset.
Charlottenborg Kapel, se ved Vemmetofte.
Citadelskirken. F 1712-1891; K 1743-1891; T 1741-98; V 1712-1891; D 1726-1891.
Citadelskirken indviedes 26. Nov. 1704. Ved kgl. Reskr. af 15. Sept. 1819 henlagdes den tyske Del af Citadelsmenigheden til
Frederiks Kirke paa Kristianshavn.
Det civile Arresthus (Domhuskapellet). F 1766-1882; K 1766-1827; T 1766-96;
1766-1861).

V 1766-1844; D 1766-88 (henrettede

36

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Kbg. er for Tiden 1766-1859 en Afskrift, tagen i sidstnvnte Aar efter den af Prsten frte Original.
Dvstummeinstituttet.
Der frtes ingen Kbgr.; Prsten udfrte af kirkelige Handlinger kun Konfirmationer, som indfrtes i Instituttets Stambog og ingen
andre Steder.
Epidemihospitalerne e.
For disse - resundshospitalet og Blegdamshospitalet, tagne i Brug henholdsvis 1. Aug. 1876 og 5. Nov. 1879 - frtes ingen Kbgr.,
men Ddsfaldene tilmeldtes de respektive Sogne.
Det kgl. Frederiks Hospital. F 1758-71; K 1759-71. T 1759-98; V 1759-1805, 1818-22; D 1757-1881. Hospitalet blev indviet 30.
Marts 1757.
Frederiks tyske Kirke. F 1760-1886; K 1760-1870; T 1759-98; V 1759-1884; D 1759-1886.
Kirken, der opfrtes i Henh. til kgl. Reskr. af 28. Marts 1749, blev indviet 2. Dec. 1759. Ved kgl. Reskr. af 15. Sept. 1819 henvistes
Kbenhavns, Kristianshavns og Citadellets tyske Garnisonsmenighed hertil. Den militre Menighed nedlagdes ved kgl. Reskr. af
24. Juli 1866, den civile ved kgl. Resol. af 4. Dec. 1886.
Vor Frelsers Kirke. I. Den danske Menighed. F 1640-1891; K 1736-1891; T 1686-1799; V 1640-1891D 1686-1891. - II. Den
tyske Menighed. F 1640 1759; K 1736-58; T mglr. - V 1640-1758; D 1686-1758.
Til Kirken, der blev indviet 22. Maj 1640, hrte baade en dansk og en tysk Menighed. Den sidste henlagdes 1759 til den da
fuldfrte Frederiks tyske Kirke.
Vor Frue Kirke. F 1631-42, 1648-1891; K af Sogneprsten 1807-91, af 1. Kapellan 1782-1891, af 2. Kapellan 1747-82, 1828-91;
T mglr.; V 1631-1891; D Begravede i og ved Kirken 1649-54, 1704-1811, paa Kirkegaarden Linden 1711-60, paa Assistentskirkegaarden 1794-1891.
Sognets Grnser udenfor Volden fastsattes ved Frdn. af 2. Marts 1686, men ved kgl. Reskr. af I. Marts 1737 henlagdes Vesterbro
fra Vor Frue Sogn til Frederiksberg Sogn. Ved kgl. Reskr. af 21. Dec. 1804 henlagdes fra 1. Juli 1805 en Del af det nedlagte Skt.
Nicolai Sogn til Vor Frue Kirke. Derimod afstod Sognet

37

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

ved kgl. Resol. af 31. Maj 1861 til Skt. Johannes' Kirke sine udenfor Volden liggende Distrikter. - Ved Kirkens Brand 5. Septbr.
1807 gik 2. Kapellans Konfirmationprotokol rmationsprotokol 1782-1807 til Grunde.
Den kgl. Fdsels- og Plejestiftelse. F 1759-1859; K mglr.; T mglr.; V 1788-1837 (diverse Aar); D 1802-78 (diverse Aar).
Stiftelsen var 1759-87 en Del af Det kgl.Frederiks Hospital,derefter en selvstndig Institution i Henh. til Fundats af 23. Marts
1787.
Garnisons Kirke. I. Den danske Menighed. F gte 1691-1725, 1746-1891, ugte 1691-1891; K af Sogneprsten 1805-91, af
Kapellanen 1767-1891; T 1780-99; V 1694-1891; D 1706-1891. - II. Den tyske Menighed. F 1691-1819; K 1800-19; T 1721-99;
V 1712-1819; D 1706-1819.
Til Kirken, der opfrtes til Erstatning for det nedbrudte SofieAmalienborgs Slotskapel og indviedes 24. Marts 1706 med det
officielle Navn Den Herre Zebaoths Kirke, hrte fra frst af kun de i Kbenhavn garnisonerende Militre (delte i en dansk og en
tysk Menighed med hver sin Sogneprst), men ved kgl. Reskr. af 21. Dec. 1804 henlagdes fra I. Juli 1805 en Del af det nedlagte
Skt. Nikolai Sogn til Garnisons Kirke, og ved kgl. Reskr. af 15. Sept. 1819 blev den tyske militre Menighed henlagt til Frederiks
tyske Kirke paa Kristianshavn.
Helligaands Kirke. F 1713-1891; K 1736-1891; Tmglr.;
V 1702-1891; D 1713-1891.
Kirken hed, indtil Navnet forandredes ved kgl. Resol. af 12. April 1881, Helliggeistes Kirke. Ved kgl. Reskr. af 21. Dec. 1804
henlagdes fra 1. Juli 1805 en Del af det nedlagte Skt. Nicolai Sogn til Helliggeistes Kirke. Ved Kbenhavns Brand 20.-23. Okt.
1728 gik Sogneprstens Kbgr. til Grunde, men Klokkerens, som begynder 1702, er bevarede.
Helligkors Kirke. F 1*890-91; K 1890-91; V 1890-91; D 1890-91.
Sognet oprettedes ved kgl. Resol. af 7. Jan. 1890 af Dele af Skt. Johannes' og Skt. Stefans Sogne, og Kirken blev indviet den 19. i
s. M.
Hof- og Slotskirken. F 1686-1891 (kongl. Personer fra 1671); K 1736-1891 (kongl. Personer fra 1740); T mglr.; V 1692-1891
(kongl. Personer fra 1695); D se Anm.

38

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Kbgr. over Fdte og Viede 1828-91 og Konfirmerede 1848-91 er Afskrifter af Hmbgr., tilvejebragte 1900 til Erstatning for de ved
Klokkerboligens ens Brand 30. Jan. s. A. tilintetgjorte Kmbgr. Menighedens Dde indfrtes fr 1861 i de Kirkers Protokoller, paa
hvis Kirkegaarde de jordedes. Efter den Tid er der af Sogneprsten frt en srlig Kb-. over Dde, men noget Kontraeksemplar af
denne findes ikke og nogen Afskrift er ikke taget. - For Aarene 1767-72 og 1775-76 findes Tilfrsler om Dbte i Fredensborg
Slotskirke, indfrte efter Lister, indsendte af Slotskantoren. Disse Tilfrsler findes ogsaa i Fredensborg Slotssogns Kbg.
Holmens Kirke. F gtef. 1617-1891 ' ugtef. 1617-88, 1694-1714, 1723-1891; K af Sogneprsten 1777-1891, af 1. Kapellan
1766-77, 1783-1891, af 2. Kapellan 1765-66, 1783-1891; T 1617-1734, 1737-57, 1767-99; V 1618-39, 1659-1891; D Begravede i
og ved Kirken 1653-1891, paa Skibskirkegaarden (Holmens Kirkegaard) 1672-1891, paa Nrre Assistents Kirkegaard 1865-91.
Da den frste Kirke paa Bremerholm var blevet indviet 16. Nov. 1617, befaledes ved kgl. Miss. af 7. Dec. s. A., at alle Kongens
Schibsfolch, Capiteiner, Schippere, Styr- och Baadtzmendtt och alle andre, som paa Floden thiener, skulde holde den for deres
rette Sognekirke. Ved aab. Brev af 19. Maj 1632, stadfstet ved Anordn. af 19. Dec. 1685, gaves nrmere Bestemmelse om,
hvem der hrte til Holmens Menighed. Iflge kgl. Reskr. af 21. Dec. 1804 henlagdes fra 1. Juli 1805 en Del af det nedlagte Skt.
Nicolai Sogn til Holmens Kirke. Ved kgl. Resol. af 3. Febr. 1877 henlagdes Nyboder fra Holmens Sogn til Skt. Pauls Sogn.
Skt. Jakobs Kirke. F 1878-91; K 1879-91; V 1878-91; D 1878-91.
Sognet udskiltes ved kgl. Resol. af 3. Dec. 1877 af Skt. Johannes' Sogn, og Kirken indviedes 23. Juni 1878.
Skt. Johannes' Kirke. F 1861-91; K 1862-91- V 1861-91; D 1862-91.
Sognet oprettedes ved kgl. Resol. af 31. Maj 1861 af de udenfor Voldene liggende Distrikter af Vor Frue og Trinitatis Socine, og
Kirken indviedes 25. Aug. s. A. Ved kgl. Resolutioner af 7. Dec. 1874 og 9. Juli 1876 henlagdes en Del af Sognet til Skt. Stefans
Sogn, ved kgl. Resol. af 3. Dec. 1877 udskiltes Skt. Jakobs Sogn, og ved d. do. af 7. Jan. 1890 overfrtes en Del af Sognet til
Helligkors Sogn.

39

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Kommunehospitalet.
For dette er der, siden det toges i Brug 19. Sept. 1863, af Prsten frt Kbgr. over Fdte, Viede og Dde, men de Fdte indfrtes tillige i Skt.
Johannes' Sogns Kbgr. og de Viede og Dde i de respektive Sognes Kbgr. Dog betragtedes Dde fra Frederiksberg eller fra Provinserne samt
subsistens- eller logilse Personer som dde i Kommunehospitalets Sogn og indfrtes derfor kun i Hospitalets Kbgr. -Kmbgr. frtes ikke.
Krigshospitalet for Landmilitretaten (1733-67), se ved Ladegaarden.
Ladegaarden. F1735-67,1836-86;

K1736-67,1836-48; T 1734-67; V 1734-67; D 1735-67, 1853, 1876-86.

Ladegaarden udenfor Nrreport, hvis Kirke blev indviet 28. Nov. 1734, anvendtes 1733-67 til Krigshospital for Landmilitretaten og blev 1833
(Jvfr. Plak. af 9. Okt. s. A.) indrettet til Tvangsarbejdsanstalt for Kbenhavns Kommune. M. H. t. Tiden mellem disse to Perioder henvises
envises til Skt. Hans Hospital i Smme Herred.
Skt. Matthus Kirke. F 1877-91;

K 1881-91; V 1877-91; D 1877-91.

Sognet oprettedes ved kgl. Resol. af 25. Okt. 1880 ved Udskillelse fra Frederiksberg Sogn, og Kirken indviedes 7. Nov. s. A.
Kirkebogstilfrslerne Jan.-Marts 1877 er Afskrift efter Frederiksberg Kirkes Ministerialbger, derefter originale.
Skt. Nicolai Kirke. F gtef. 1694-1721, 1735-1805, ugtef. 1658-1701, 1733-1802;
1789-1805, af Kapellanen 1736-1805-, T mglr.; V 1785-1805; D 1767-1805.

K af Sogneprsten 1738-58, 1759-84,

Kirken nedbrndte 5. Juni 1795, og ved kgl. Reskripter af 19. Juni og 18. Sept. s. A. fik Menigheden til midlertidigt Brug anvist Helliggejstes
Kirke, men 27. Juni 1800 resolverede Kongen, at Kirken ikke skulde genopbygges, og ved kgl. Reskr. af 21. Dec. 1804 fordeltes Sognet fra 1.
Juli 1805 mellem Vor Frue, Helliggejstes, Trinitatis, Holmens og Garnisons Kirker.
Den nye Kirke udenfor Nrreport.
Kirken blev nedbrudt efter kgl. Reskr. af 11. Aug. 1658. Ingen Kbgr. er bevarede.
Skt. Pauls Kirke. F 1858-91;

K 1858-91; V 1858-91;

D 1858-91.
Ved kgl. Resol. af 5. Maj 1858 udskiltes den nordre Del af Trinitatis Sogn som et srligt Sognedistrikt, der ved kgl. Resol. af 28. Okt. 1872 fik
Navnet Skt. Pauls Sogn. Hertil henlagdes

40

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

ved kgl. Resol. af 3. Febr. 1877 Nyboder fra Holmens Sogn. Indtil Kirkens Indvielse 18. Febr. s. A. benYttede Menigheden Trinitatis Kirke.
Pesthuset ved Kalvebodstrand, se ved Skt. Hans Hospital i Smme Herred.
Skt. Petri tyske Kirke. F

1728-1891; K 1736-1891; T 1767-99; V 1728-1891; D 1728-1891.

Ved Kbenhavns Brand 20.-23. Okt. 1728 gik de ldre Kbgr. til Grunde. Der haves Oplysninger om en Del fr Branden dbte, optegnede af
Sogneprsten efter Menighedsmedlemmernes Opgivelser.
Sofie-Amalienborg Slotskapel, se ved Garnisons Kirke.
Skt. Stefans Kirke. F 1875-91;

K 1875-91; V 1874-91; D 1875-91.

Sognet blev oprettet ved kgl. Resol. af 7. Dec. 1874 af en Del af Skt. Johannes' Sogn og en Del af Utterslev Mark i Brnshj Sogn, og Kirken
blev indviet 26. s. M. Sognet udvidedes ved kgl. Resol. af 9. Juli 1876 med endnu en Del af Skt. Johannes' Sogn. Ved kgl. Resol. af 7. Jan. 1890
henlagdes en Del af Skt. Stefans Sogn til Helligkors Sogn.
Straffeanstalten paa Kristianshavn for Kvindefanger (1870
Skvsthuset.

ff.), se ved Brnehuset.

F 1745-1815; K 1743-58, 1773, 1775, 1792-1800; T 1743-59, 1778-86; V 1743-59, 1778-86; D

1698-1805.
Prsteembedet oprettedes ved kgl. Reskr. af 28. April 1736 og nedlagdes indtil videre ved Kel.-Skr. af 28. April 1819. Forud for 1736 havde
der dog flere Gange midlertidigt vret ansat srlige Prster ved Skvsthuset.
Trinitatis Kirke. F gtef. 1660-92, 1693-1891, ugtef. 1660-92, 1693-1730, 1731-1891; K af Sogneprsten 1738-1891, af 1.
Kapellan 1745-1891, af 2. Kapellan 1736-42, 1845-58; T 1728, 1729-31, 1732-99; V 1660-92, 1693-1891; D 1679-1891.
Hellig-Trefoldigheds Kirke eller Trinitatis Kirke blev indviet 1. Juni 1656 som Studenterkirke, men ved aab. Brev af 14. Juni 1660 blev den
Sognekirke, og ved do. do. af 1. Sept. 1683 udvidedes Sognets Omraade (nrmere bestemt ved Frdn. af 2. Marts 1686), ligeledes ved kgl. Reskr.
af 21. Dec. 1804, hvorved der fra 1. Juli 1805 tillagdes det en Del af det nedlagte Skt. Nicolai Sogn. Ved kgl. Resol. af 5. Maj 1858 udskiltes den
nordre Del af Trinitatis Sogn til et srligt Sognedistrikt (se ved Skt.

41

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Pauls Kirke), og ved do. do. af 31. Maj 1861 henlagdes Distriktet udenfor Voldene fra 25. Aug. s. A. til Skt. Johannes' Kirke.
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset paa. Kristianshavn (1790-1870), se ved Brnehuset.
Tvangsarbejdsanstalten for Kbenhavns Kommune

(1833ff.), se ved Ladegaarden.


Waisenhuset.
Dette, der blev oprettet ved Fundats af 27. Juli 1727, havde sin egen Kirke, indviet 17. April 1728, og 1728-96 sine srlige Prster. Ved Byens
store Brand 5.-7. Juni 1795 brndte Bygningen med Kirken, der ikke genopfrtes, og med den muligvis Kbgr., af hvilke ingen er bevarede.
Vartov Hospital. F 1744-1891; K 1801-12, 1820-91; T mglr.; V 1743-1813, 1817-91; D (1801-06 se ved
Almindeligt Hospital), 1813-91.
Den Herre Zebaoths Kirke, se ved Garnisons Kirke.

Kge Kbstad. F 1645-1891; K 1815-91; T 1681-1705, 1749-99; V 1645-52, 1653-1720, 1721-1891; D 1645-1891.
Kng (Hammer H.). F 1813-91; K 1814-91; V 1813-91, D 1813-91.
Pgd. brndte 2. Jan, 1859.

Landet (Snder H., Lolland). F 1752-1891; K 1736-1891; T 1752-99; V 1752-82, 1798-1891; D 1752-1891.
Ved kgl. Bevill. af 30. Aug. 1775 blev Aageby Sogn nedlagt og indlemmet i Landet Sogn.

Larsker, Ny-, (Bornholm). F 1687-1891; K 1738-1891; T 1687-1799; V 1687-1891; D 1687-1891.


Larsker, ster-, (Bornholm). F 1701-1891; K 1788-97, 1804-91; T 1701-99; V 1701-1891; D 1701-1891.
Ledreborg Kapel (Voldborg H.), se ved Allerslev.
Ledje (Smrum H.). F 1681-1728, 1731-1891; K 17361891; T 1690-1728, 1731-98; V 1679-1728, 1731-1891; D 1679-1729,
1731-1891.

Lellinge (Bjverskov H.). F 1734-1891; K 1738-49,1765,1772-84, 1787-1891; T 1734-98; V 1734-1891; D 1734-1891.


Lidemark (Bjverskov H.). F 1780-1891; K 1783-1891; T 1781-98; V 1781-1891; D 1780-1891.
Pgd. brndte noget fr 22. Sept. 1780.

42

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Lillebrnde (Nrre H., Falster). F 1719-1891; K 1736-1891; T 1720-98; V 1720-1891; D 1720-1891.


Hvds. Torkildstrups Pgd. brndte 24. Okt. 1719 og 29. Jan. 1760.

Lillerd (Lynge-Frederiksborg H.). F 1740-1891; K 1739-1891; T 1740-98; V 1740-1891; D 1739-1891.


Hvds. Blovstrds Pgd. brndte noget fr 27. Febr. 1674.

Lundby (Hammer H.). F 1710-13, 1716-1891; K 1736-70, 1773-74, 1815-91; T 1710-51, 1757-63, 1771-86, 1788-98; V 1710-51,
1757-86, 1788-1804, 1806-11, 1813-91; D 1710-1891.

Lundforlund (Slagelse H.). F 1645-1891; K 1737-1891; T 1645-1798; V 1645-1891; D 1645-1891.


Lyderslev (Stevi s H.). F 1764-1891; K 1815-91; T 1764-98; V 1764-1891; D 1764-1891.
Pgd. brndte 10. eller 11. Maj 1764.

Lyngby (Voldborg H.). F 1645-52, 1653-54, 1656-57, 1662-1790, 1791-1891; K 1736-55, 1758-60, 1763-64, 1768-1891; T
1646-57, 1661-76, 1679-1729, 1733-94, 1796-98; V 1646-57, 1661-76, 1679-1729, 1733-44 (1745-79 kun Forloverattester),
1780-85, 1796-1891; D 1645-51, 1661-1756, 1763-90, 1791-1891.
Hvds. Kirke-Hyllinges Pgd. brndte 22. Juni 1874.

Lyngby, (Kongens-), (Sokkelunds H.). F 1646, 1647-1737, 1745-58, 1759-1891; K 1759-1891; T 1643-46, 16481737, 1745-57,
1759-66- V 1641-46, 1648-1737, 1745-57, 1759-66, 1776-1891; D 1647-1737, 1745-58, 1759-1891.
Pgd. brndte 1681 og 10. Juli 1845. Ministerialia 1641-81 er
Afskrift; 1738-44 er ingen Kbg. frt. For Aarene 1767-70 findes Kvitteringer for Kopulationspenges Erlggelse. I Kel.-Skr. af 20. Dec. 1823
udtales, at Springforbi og Filadelfia ved Strandvejen i gejstlig Henseende henhrer til Lyngby Sogn og ikke til Sllerd Sogn.

Lyngby, Lille-, (Str H.). F 1806-91; K 1815-91; V 1806-91; D 1806-91.


Ved kgl. Reskr. af 7. Juli 1809 henlagdes 6 Overdrevslodder af
Mellse By fra Lille-Lyngby Sogn n til Alsnderup Sogn. Pgd. brndte 13. Marts 1761, 11. Maj 1793 og 11. Febr. 1846; ved sidste Brand gik
Kbgr. tabt, men allerede 1833 siges det, at Kbgr. r. fra Tiden for 1793 var brndte. Kgb. 1806-14 er Afskrift af Degnens private Kirkebog.

43

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Lynge (Alsted H.). F 1641-55, 1658-78, 1680-84, 1686-1700, 1707-26, 1728-29, 1731-1891; K 1743-1891 ; T 1658, 1665-68,
1670-73, 1675-97, 1701-02, 1709-12, 1731, 1751-99; V 1628-30, 1638-40, 1658, 1665-68, 1670-73, 1675-97, 1701-02, 1709-12,
1731-1891; D 1641-52, 1657-58, 1660-69, 1678-97, 1709-24, 1731-1891.

Lynge (Lynge-Frederiksborg H.). F 1709-1891; K 1736-1891; T 1709-98; V 1709-1891; D 1709-1891.


Ljtofte (Nrre H., Lolland). F 1818-91; K 1818-91; V 1818-91; D 1818-91.
Hvds. Herredskirkes Pgd. brndte 24. Juli 1818 (Natten efter en Bispevisitats), hvorved saavel Prstens som Kirkesangerens Kbgr.
gik til Grunde.

Maalev (Smrum H.). F 1796-1891; K 1803-91; T 1796-98; V 1796-1891; D 1796-1891.


Ved Hvds. Ballerups Pgds. Brand 4.-5. Okt. 1801 gik Prstens ldre Kbgr. til Grunde.

Maarum (Holbo H.). F 1754-1891; K 1818-91; T 1754-99; V 1754-1891; D 1754-1891.


Hvds. Grsteds Pgd. brndte 10. April 1754. Frst fra 1828 er der frt Kmbg. for Sognet, men Hmbg. er afleveret til 1827.
Kommunionbgerne indeholder for Tiden 1766-1815 for de fleste Aar en Liste over de Konfirmander, der var til Alters.

Maglebrnde (Nrre H., Falster). F 1646-54, 1673-78, 1680-1730, 1731-1891; K 1744-1891; T 1646-54, 1673-78, 1680-1730,
1731-99; V 1646-54, 1673-78, 1680-1730, 1731-1891; D 1647-54, 1673-78, 1680-1730, 1731-1891.
Hvds. Stubbekbings Pgd. brndte 1680.

Magleby (V. Flakkebjrg H.). F 1658-1891; K 1736-1891; T 1658-1716, 1724-99; V 1658-1716, 1724-1891; D 1658-1891.
Pgd. brndte 3. Sept. 1700.

Magleby (Menbo H.). F 1646-1891; K 1815-91; T 1694-1784, 1786-98; V 1645-61, 1663-1784, 1786-1891; D 1645-1784,
1786-1891.

Magleby (Stevns H.). F 1646-86, 1691-1703, 1705-06, 1709-26, 1729-40, 1744-45, 1750-1891; K 1814-91; T 1650-54,
1657-72, 1679-82, 1688-93, 1751, 1753

44

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

-98; V 1650-54,1657-72, 1679-93, 1717-22, 1751-1891; D 1645-73, 1678-79, 1681-90, 1694-1705, 1751-1891.

Magleby, Store-, (Sokkelunds H.). F 1640-54, 1658-1891; K 1737-1891; T 1641-1798; V 1641-1891; D 1641-54, 1658-1891.
En Filialkirke i Dragr indviedes 26. April 1885 i Henh. t. kgl. Resol. af 14. s. M. For Dragr Kommune fres fra I. Marts 1887
srskilte Kbgr.

Majblle (Musse H.). F 1689-95, 1700-29, 1765-1891; K 1765-1891; T 1685-94, 1707-14, 1765-98; V 1690-95, 1718, 1727-29,
1765-1891; D 1765-1891.
Pgd. brndte noget fr 10. Maj 1661.

Maribo Kbstad. F 1700-01, 1703-1891; K 1765-1891; T 1700-98; V 1700-1802 (1803-13 kun Forloverattester), 1814-91; D
1700-1891.

Marie, Vester-, (Bornholm). F 1727-1891; K 1741-1891; T 1727-99; V 1727-1891; D 1727-1891.


Marie, ster-, (Bornholm). F 1687-1891; K 1800-91; T 1691-92, 1698-1799; V 1691-92, 1698-1891; D 1687-1891.
Marvede (. Flakkebjrg H.). F 1648-97, 1708-41, 1743-1891; K 1814-91; T 1648-91, 1708-97; V 1648-91, 1708-1891; D
1648-93, 1697, 1708-1891.
Ved kgl. Reskr. af 11. Marts 1818 henlagdes Brorup By i gejstlig Henseende fra Hyllinge Sogn til Marvede Sogn.

Melby (Str H.). F 1710-1891; K 1797-1891; T 1710-15, 1717-98; V 1710, 1712-15, 1717-20, 1728-1891; D 1710-1891.
Merlse, (Tveje-), (Merlse H.). F 1698-1891; K 1736-60, 1814-91; T 1699-1799; V 1699-1891; D 1699-1891.
Mern (Baarse H.). F 1814-91; K 1815-91; V 1814-91; D 1814-91.
Pgd. brndte 15. Febr. 1727 og 31. Aug. 1847.

Mogenstrup (Hammer H.). F 1728-1891; K 1736-1807, 1810-91; T 1728-33, 1735-45, 1747-59, 1762-75, 1777-82, 1784-85,
1787-98; V 1728-59, 1762-85, 1787-89, 1791-1891; D 1728-1891.

Musse (Musse H.). F 1689-1708, 1709-20, 1723-1891; K 1741, 1744, 1784-1891; T 1689-1708, 1723-99; V 1689-1708,
1712-13, 1715-20 (1721-22 kun Forloverattester), 1723-1891; D 1689-1708, 1709-20, 1723-1891.

45

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Mrke (Tudse H.). F 1730-1891; K 17,51-77, 1781-1891; T mglr.; V 1748-52, 1756-1891- D 1730-1891.
Efter kgl. Reskr. af 10. Okt. 1794 skulde Overdrevsgaard og de paa dens Grund opfrte Huse, som med Urette var
komne under Mrke Sogn, falde tilbage til Skamstrup Sogn.

Nakskov Kbstad. F 1640-1706, 1707-1891; K 1814-91; T 1638-1757; V 1638-1891; D 1638-1891.


Nebbelunde (Fuglse H.). F 1726-1891; K 1737-84, 1815-91; T 1725-98- V 1725.-1891; D 1726-1891.
Kbg. 1814-31 er Afskrift af Hmbg.

Neks Kbstad. F 1688-1891; K 1814-91; T 1688-1796; V 1688-1796, 1799-1891; D 1688-1891.


Nestels (Hammer H.). F 1728-1891; K 1736-1891; T 1728-63, 1765-79, 1781-84, 1786-98; V 1728-57, 1759-76,
1778-79, 1781-1891; D 1728-1891.

Nidlse (Merlse H.). F 1814-91; K 1815-91; V 1815-91; D 1814-91.


Pgd. brndte 1832. Til Erstatning for de tabte Kbgr. haves
Samlinger

til en ldste Kirkebog med Optegnelser om Daab (isr Mandkn)


udskrifter ang. det vrnepligtige Mandskab (Fdte og Dde) 1798-1802, 1803-10.

1754, 1770-1814,

samt Kirkebogs-

Nordlunde (Nrre H., Lolland). F 1749 (ugte fdte fra 1747)-1891; K 1748-72, 1785-1891; T 1747-98; V
1747-1891; D 1747-1891.

Nordrup (Ringsted H.). F 1767-1891; K 1770-1891; T 1767-99; V 1767-1891; D 1767-1891.


Pgd. brndte 6. Maj
under Nordrup Sogn.

1771.

Efter Kcl.-Prom. af 11. Okt.

1806

hrer Gaarden Egelund ikke under Grslev Sogn men

Nordrup (Slagelse H.). F 1662-1717, 1733-35, 1738-1891; K 1736-1891; T 1733-99; V 1733-1891; D 1733-1891.
Nyker (Bornholm). F 1689-1891; K 1737-1891; T 1689-1799; V 1689-1891; D 1689-1891.
Pgd. brndte 2. April 1871.

Nykbing Kbstad (Falster). F 1705-50, 1761-63, 1765, 1767-1891; K 1815-91; T 1705-98; V 1705-50 (1751-70
kun Forloverattester), 1771-1891; D 1705-50, 1771-1891.
Kbg. 1750-73 skal ved Uforsigtighed ved Ildls vre brndt; de spredte Tilfrsler om Daabshandlinger i Tiden
er maaske

1761-72

46

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

opstaaede som Forsg paa at rekonstruere den tabte Kbg. gennem


Indsamling af Oplysninger fra Menigheden. Tilfrslerne om gtefdtes Daab
mellem 1889 og 1893 forsvunden Kbg.

1812-14

er formentlig afskrevne efter en

Nykbing Kbstad (Sjlland). F 1688-1713 (1714 kun ugte fdte), 1716-40, 1745-1891; K 1761-93, 1796-1891;
T 1690, 1698-1737, 1738-98; V 1689-1736, 1741-1891; D 1688-1734, 1741-1891.

Nyord (Menbo H.). F 1815-91; K 1815-91. V 1819-91; D 1816-91.


Nyord Sogn udskiltes af Stege Landsogn i Henh. til kgl. Reskr. af 23. Maj 1845. Kirken blev indviet 16. Dec. 1846.
Ministerialia 1815-45 er en verificeret Udskrift af Stege Kbg. f. s. v. Nyord angaar.

Nysted Kbstad. F 1648-1891; K 1738-45, 1748-69, 1786-88, 1791-1811, 1813-91; T 1785-98; V 1647, 16761704,
1718-71, 1785-1891; D 1647, 1706-1891.
Pgd. brndte noget fr 11. Juni 1654.

Nsby (Tybjrg H.). F 1711-1891; K 1760, 1763-1891; T 1759-98; V 1711-1891; D 1711-1891.


Pgd. brndte 1. Marts 1721.

Nstved Kbstad:
Skt. Mortens Kirke. F 1731-1891; K 1736-48, 1750-57, 1788-94, 1796-1891; T 1731-98; V 1731-1891; D 1731-1891.
Ved kgl. Reskr. af 27. Juni 1844 forenedes Skt. Peders og Skt. Mortens Sogne i Nstved til n Menighed, der skulde
have Skt. Peders Kirke til Sognekirke. Der frtes dog fremdeles srlige Kbgr. for hvert af de to ldre Sogne.
Skt. Peders Kirke. F 1634-94, 1696-1891; K 1741-47, 1751-1891; T 1680-86, 1696-1720, 1735-98 (diverse Aar); V
1631-74, 1676, 1678, 1680-85, 1687-94, 1696-1749, 1750-1891; D1640-78, 1680-94, 1696-1773, 1775-1891. Pgd.
brndte 28. Febr. 1715. Skt. Peders Kirke blev 1844 eneste Sognekirke for Nstved. Se Anm. ved Skt. Mortens Kirke.

Nddebo (Holbo H.). F 1719-1891; K 1737-1891; T 1719-97; V 1719-97, 1799-1891; D 1719-1891.


Odden (Ods H.). F 1731-1891; K 1736-1891; T 1733, 1735-54, 1756-98; V 1741-54, 1756-1891; D 1734-1891.
Pgd. brndte 10. Aug. 1731 og den ldre Kbg. med den.

47

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Olsker (Bornholm). F 1718-1891; K 1760-1891; T 1718-99; V 1718-1891; D 1718-51, 1760-1891.


Pgd. brndte 28.-29. Juli 1806.

Olstrup (Fuglse H.). F 1753-1891; K 1754, 1763-1891; T 1753-98; V 1753-1891; D 1753-1813, 1815-91.
Hvds. Errindlevs Pgd. brndte 24. Jan. 1771.

Olstrup (Hammer H.). F 1645-58, 1660-1891; K 1741-1891; T 1645-58, 1660-1798; V 1645-58, 1660-1891; D
1645-1891.

Om (V. Flakkebjrg H.). F 1681-1735, 1737-1891; K 1739, 1742, 1747-50, 1753-67, 1772-1891; T 1696-1717,
1719-22, 1724-46, 1748-49, 1751, 1753, 1757-69, 1773-99; V 1696-1717, 1719-22, 1724-46, 1748-49, 1751, 1753,
1757-69, 1773-1891; D 1681-1891.

Ondlse (Merlse H.). F 1645-1722, 1726-32, 1733-34, 1746-71, 1772-1891; K 1737-1800, 1814-91; T 1646-56,
1657-1723, 1728-32, 1733-34, 1746-98; V 1646-56, 1657-1723, 1728-32, 1733-34, 1746-1891; D 1646-88, 1702-03,
1722, 1726-32, 1733-34, 1746-1891.

Ordrup (Sokkelunds, H.). F 1891; K 1891; V 1891; D 1891.


Sognet udskiltes af Gentofte Sogn ved kgl. Resol. af 20. Jan. 1891 fra 1. s. M. Kirken, der blev indviet 23. Juli 1876, var
oprindelig bygget som Filialkirke til Gentofte.

Osted (Voldborg H.). F 1800-91; K 1800-91; V 1800-91; D 1800-91.


Pgd. brndte 23. Juni 1879.

Ottestrup (Slagelse H.). F 1620-1891; K 1736-68,1806-91; T 1669-77, 1685-1718, 1720-59, 1761-65, 1767-99; V
1620-1759, 1761-65, 1767-1802 (1803-04 kun Indtegning til gteskab), 1805-91; D 1620-1718, 1720-1891.

Ovr (Horns H.). F 1667-1891; K 1737-1891- T 1668-1799; V 1668-1891; D 1668-1891.


Pedersborg (Alsted H.). F 1674-75, 1680-82, 1688-89, 1690-1702, 1747-1891; K 1775-78, 1780-1891; T 16641702, 1747-65, 1767-99; V 1664-1702, 1747-65, 1767-1891; D 1663-1702, 1747-1891.

Pedersker (Bornholm). F 1688-1891; K 1736-1891; T 1688-1798; V 1688-1891; D 1688-1891.

48

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Povlsker (Bornholm). F 1688-1707, 1732-1891; K 1736-1891; T 1688-1707, 1732-99; V 1688-1707, 1732-1812,


1814-91; D 1688-1707, 1732-1891.

Prst Kbstad. F 1691-1891; K 1775-1891; T 1691-1709, 1727-38; V 1691-1891; D 1691-1891.


Pgd. brndte 21. Maj 1757.

Radsted (Musse H.). F 1799-1891; K 1801-91; V 1799-1891; D 1799-1891.


Pgd. brndte 22.-23. April 1799 og med den Kbgr. Kort Tid efter Branden blev der efter Forldrenes Angivelser optaget
endnu bevarede Forteanelser over fdte Drenge 1779-99 og over fdte Piger 1783-99.

Raklev (Arts H.). F 1709-1891; K 1737-1891; T 1709-99; V 1709-1891; D 1709-1891.


Ramlse (Holbo H.). F 1774-1891; K 1775-1891; T 1774-98; V 1774-1891; D 1774-1891.
Pgd. brndte 17. Jan. 1774.

Refsns (Arts H.). F 1652-1891; K 1737-56, 1759-1891; T 1652-1799; V 1652-1891; D 1652-1891.


Rerslev (Lve H.). F 1814-91; K 1815-24, 1834-91; V 1814-91; D 1814-91.
Pgd. brndte 26. Maj 1833 og med den alle Kbgr. I Kmbgr. 1814-33 mangler adskillige Data.

Rerslev (Tune H.). F 1736-1891; K 1737-71, 1786-93, 1802, 1805-91; T 1736-78, 1786-99; V 1736-78, 1786-1891
(indtil 1814 delvis kun Forloverattester); D 1736-1891.
Pgd. brndte 5. Maj 1736.

Ringseblle (Fuglse H.). F 1801-91; K 1814-91; V 1801-12, 1815-91; D 1801-91.


Kbg. 1813-37 er Afskrift af Hmbg., tagen til Erstatning for den bortkomne Kmbg.

Ringsted Kbstad. F 1645-1716, 1719-1891 (1645-46, 1657-61, 1700-01, 1711-16, 1719-40 kun ugtefdte); K
1805-13, 1815-91; T 1736-40, 1747-99; V 1736-41, 1752-53, 1755-59, 1766-1891; D 1645-1891.
Pgd. brndte 16. Aug. 1747 og med den en Trolovelsesbog, der begyndte med Aaret 1701.

Rislev (Tybjrg H.). F 1735-1891; K 1736-1891; T 1735-54; V 1735-1891; D 1735-1891.

49

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Roholte (Fakse H.). F 1739-1891; K 1737-38, 1741-1891; T 1739-98; V 1739-1891; D 1739-1891.


Rorup (Rams H.). F 1744-1891; K 1815-91; T 1745-98; V 1745-1891; D 1745-1891.
Pgd. brndte 1647 og 30. Okt. 1849. Ministerialia 1744-Aug. 1749 er indfrte 1749 efter lse Papirer og Degnens Optegnelser, da
der i de 3 foregaaende Prsters Tid ikke var frt nogen Kbg.

Roskilde Kbstad:
Domsognet. F 1645-51, 1653, 1678-1709, 1710-1891; K 1753, 1755, 1760-1804, 1806, 1815-91; T 1754-58, 1792-98; V (1645-46
og 1650 kun Tillysninger), 1678-1891; D Begravede i Kirken og paa Domkirkegaarden 1645-76, 1678, 1680-1741, 1745-1891,
paa Graabrdre
Kirkegaarden 1645-76,1680-1729,1737-66, 1774-1891.
Roskilde adelige Jomfrukloster (Smme H.), se ved Himmelev.

Rutsker (Bornholm). F 1687-1891; K 1781-1891; T 1687-1799; V 1687-1891; D 1687-1891.


Ryde (Snder H., Lolland). F 1733-1891; K 1736-1891; T 1733-99; V 1733-1891; D 1733-1891.
Rye (Voldborg H.). F 1651-1774, 1777-1891; K 1736-1891; T 1683, 1686-1706, 1716-73, 1779-98; V 1651-1774, 1777-1891; D
1651-1774, 1777-1891.

R (Bornholm). F 1801-91; K 1801-91; V 1801-91; D 1801-91.


Pgd. brndte 22. Aug. 1800.

Rdby Kbstad. F 1762-1891; K 1785-1809, 1815-91. T 1762-98; V 1762-1891; D 1763-1891.


Rdovre (Sokkelunds H.). F 1682-1766, 1768-1891 K 1736-1804, 1815-91; T 1682-1798; V 1682-1891, D 1682-1766,
1768-1891.

Rnne Kbstad. F 1730-1891; K 1737-39, 1742-1891; T 1730-99; V 1730-1891; D 1730-1891.


Rnnebk (Hammer H.). F 1645-1891; K 1765-1891; T 1645-58, 1661-65, 1667-1798; V 1645-58, 1661-65, 1667-1891; D
1645-58, 1660-1891.

Rrby (Arts H.). F 1812-91; K 1812-91; V 1812-91; D 1812-91.


Pgd. brndte 19. Juni 1867.

50

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Rrvig (Ods H.). F 1739-1891; K 1763-64, 1780, 1782, 1784, 1788-90, 1804-06, 1809-91; T 1731-99; V 1739-40, 1742-1891;
D 1739-1891.
Ved kgl. Resol. af 12. April 1822 bestemtes, at Hessel, der ikke vidstes forhen at have vret tillagt noget Sogn, for Fremtiden
skulde henlgges under Rrvig Sogn.

Saaby, Kirke-, (Voldborg H.). F 1771-1891; K 1772-1891; T 1771-99; V 1771-1891; D 1771-1891.


Pgd. brndte 1731, 5. Juni 1771 og 2. Dec. 1779.

Sakskbing Kbstad. F 1735-79, 1780-1891; K 1774, 1802-91; T 1735-79, 1780-98; V 1735-79, 1780-1891; D 1735-79,
1780-1891.
Fra 1874 er der frt srlige Kbgr. for Landsognet.

Sandby (Nrre H., Lolland). F 1771-1891; K 1806-91; T 1775-98; V 1778-1891; D 1775-1891.


Pgd. brndte 28. Juli 1776. Efter Kcl.-Prom. af 2. Juni 1792 henlagdes Mariebjrg fra Sandby Sogn til Kbelev Sogn.

Sandby (Tybjrg H.). F 1645-57, 1661-70, 1676-83, 1686-1764, 1766-1891; K 1815-91; T 1670, 1768-98; V 1645-55, 1671,
1701, 1718-53, 1768-1891; D 1645-58, 1661-64, 1669-71, 1687-1781, 1791-1891.
Pgd. brndte 7. Dec. 1742.

Sejer (Skippinge H.). F 1663-1726, 1728-1891; K 1736-1891; T 1686-1704, 1760-98; V 1663-1891- D 1663-1726, 1728-1891.
Pgd. afbrndtes 21. Juni 1678 af Svenskerne og brndte atter 9. Nov. 1731.

Sels (Horns H.). F 1737-96, 1803-91; K 1737-1891; T 1737-98; V 1737-1891; D 1737-1891.


Hvds. Skuldelevs Pgd. brndte 24. Febr. 1737 og 30. Maj 1841.

Sengelse (Smrum H.). F 1672-77, 1678-1891; K 1737-1891; T 1687-1713, 1718-98; V 1672-77, 1678-1756, 1763-64, 1767,
1775-1891; D 1672-77, 1678-1891.

Sigerslev (Lynge-Frederiksborg H.). F 1729-1891- K 1736-60, 1786-1891; T 1729-98; V 1729-1891; D 1729-1891.

51

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Sigersted (Ringsted H.). F 1671-77, 1680-92, 1694-1891; K 1754-69, 1772-1891; T 1671-1721, 1723-98; V 1671-1721,
1723-1891; D 1671-1891.
Skamstrup (Tudse H.). F 1720-1891; K 1766-1891; T 1720-99; V 1720-1891; D 1720-1891.
Pgd. brndte 24. Marts 1736 og 17. Juni 1775. Af Skamstrup Sogn udskiltes i Slutningen af det 17. Aarh. Frydendal Sogn. Efter
kgl. Reskr. af 10. Okt. 1794 skulde Overdrevsgaard og de paa dens Grund opfrte Huse, som med Urette var komne under Mrke
Sogn, falde tilbage til Skamstrup Sogn.

Skelby (Snder H., Falster). F 1718-28, 1732, 1733-51, 1757-1891; K 1803-13, 1816-91; T 1713-41, 1743-48, 1750, 1754,
1757-99; V 1713-29, 1757-1891; D 1713-55, 1757-1891.
Ved kgl. Reskr. af 21. Febr. 1815 henlagdes 4 Gaarde og 8 Huse fra Skelby Sogn til Gedesby Sogn.

Skelby (Tybjrg H.). F 1646-1718, 1720-1891; K 1815-91; T 1646-57, 1659-60, 1663-69, 1671-1798; V 1646-57, 1659-60,
1663-69, 1671-1891; D 1646-49, 1652-61, 1663-1891.
Kbg. 1814-40 er Afskrift af Hmbg.

Skellebjrg (Lve H.). F 1739-56, 1760-1891; K 1739-51, 1754-55, 1761-1891; T 1739-99; V 1739-58, 1760-1891; D
1739-56, 1760-1891.
Hvds. Terslses Pgd. brndte 31. Maj 1825.

Skelskr Kbstad. F 1689-1891; K 1736-1891; T 1693-1799; V 1693-1891; D 1693-1891.


Ministerialia 1689-93 er Afskrift af Klokkerens Optegnelser. Ved Bkgr. af 28. Nov. 1881 og 7. Aug. 1884 henlagdes henholdsvis
fra I. Jan. 1882 og I. Okt. 1884 Dele af Smidstrup By i Egeslevmagle Sogn i verdslig og gejstlig Henseende til Selskr Kbstad.

Skensved, Kirke-, (Tune H.). F 1646-1891; K 1756-1891; T 1654, 1755-73, 1775-98; V 1651-1746, 1755-73, 1775-1891;
D 1652-1743, 1755-1891.
Skibbinge (Baarse H.). F 1691-1891; K 1775-1891; T 1691-1711, 1727-98; V 1691-1891; D 1691-1891.
Hvds. Prsts Pgd. brndte 21. Maj 1757.

Skibby (Horns H.). F 1745-1891; K 1745-1891; T 1745-98; V 1745-1891; D 1745-1891.

52

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Skovlnge (Snder H., Lolland). F 1659-96, 1698-1753, 1768-1891; K 1769-1891; T 1659-1753, 1768-99; V 1659 -1753,
1768-1891; D 1659-1753, 1768-1891.
Hvds. Sllesteds, Pgd. siges 1664 at vre blevet afbrndt udi forleden Fejdetid, og da Skovlnge var blevet Hvds., brndte
Pgd. 4. Juli 1768. Ved aab. Brev af 17. April 1688 bestemtes, at Torpe By ved indtrdende Vakance i Skovlnge Sogn maatte
henlgges fra dette til Avnede Sogn, hvis Kirke Bymndene ivrigt straks maatte sge, men frst ved aab. Brev af 11. Juni 1692
blev Henlggelsen endelig fuldbyrdet.

Skuldelev (Horns H.). F 1737-1891; K 1737-1891; T 1737-93; V 1737-1891; D 1737-1802, 1804-91.


Pgd. brndte 24. Febr. 1737 og 30. Maj 1841. Kbgr. 1815-81 er Afskrifter af Hmbgr. til Erstatning for de ved Skuldelev Skoles
Brand 9. Juni 1881 tabte Kmbgr.

Skvinge (Str H.). F 1702-1891; K 1738-76, 1795-1891; T 1702-98; V 1702-1891; D 1702-1891.


Skrpinge (V. Flakkebjrg H.). F 1740-1891; K 1740-54, 1759-1891; T 1739-55, 1757-99; V 1740-54, 1757-1891; D
1740-1891.

Skrringe (Fuglse H.). F 1719-23, 1724-1891; K 1752-1891; T 1719-23, 1724-97; V 1719-23, 1724-1891; D 1719-23,
1724-1891.

Slagelse Kbstad:
Skt. Mikkels Kirke. F 1675-1891; K 1747-94, 1797-1891; T 1642-1798; V 1640-1891; D 1756-1891.
Pgd. brndte 22. Juli 1652.
Skt. Peders Kirke, fra 1684 med Hospitalet. F 1645-88, 1690-1891; K 1736-70, 1772-83, 1785-86, 1788-89, 1791-94, 1796-97,
1799, 1801-91; T 1645-1799; V 1645-1891; D 1645-88, 1690, 1693-1891.
Hospitalet.
Der er ingen srlige Kbgr. bevarede for dette, og Sogneprsterne ved Skt. Peders Kirke, der ved aab. Brev af 4. Marts 1684 tillige
blev Hospitalsprster, frte i hvert Fald ikke srlige Kbgr. for Hospitalet. I dette fres Protokol over de Dde, men disse indfres
tillige i Skt. Peders Sogns Kbg.

Slaglille (Alsted H.). F 1808-91; K 1809-91; V 1808-91; D 1808-91.


Pgd. brndte noget fr 11. Juni 1654 samt 20. Febr. 1711 og 14. Juli 1808. Om Fdte haves spredte Optegnelser 1794-1808.

53

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Slagslunde (lstykke H.). F 1673-1891; K 1785-1891; T 1673-1798; V 1673-1891; D 1673-1891.


Slangerup (Lynge-Frederiksborg H.). F 1725-1891; K 1736-1891; T 1725-98; V 1725-1891; D 1725-1891.
Kapellanboligen brndte 19. Marts 1724 med en stor Del af Byen, og Pgd. brndte 26. Maj 1853. Frederikssunds Indbyggere, der
oprindelig hrte under Slangerup Sognekald, fik ved kgl. Reskr. af 18. Nov. 1735 Tilladelse til og ved do. do. af 22. April 1746
Paabud om at sge Ude-Sundby Kirke og Prst.

Slemminge (Musse H.). F 1693-1891; K 1815-91; T 1707-25, 1737-98; V 1692-1725, 1737-1891; D 1692-1811, 1815-91.
Sludstrup (Slagelse H.). F 1709-56, 1760-1891; K 1736-43, 1746-56, 1762-66, 1778-1891; T 1709-56, 1762-99; V 1709-56,
1762-1891; D 1709-56, 1760-1891.

Smerup (Stevns H.). F 1686-1891; K 1815-91; T 1731-80; V 1686-1714, 1716-1891; D 1686-1713, 1716-1891.
Smrum (Smrum H.). F 1680-1728, 1731-1891. K 1736-1891; T 1690-1729, 1731-98; V 1679-82, 1688-1729, 1731-1891; D
1679-1729, 1731-1891.

Snesere (Baarse H.). F 1697-1891; K 1736-1891; T 1706-14, 1720-37, 1740-98; V 1697-1714, 1721-1891; D 1697-1743,
1746-1891.
Pgd. brndte 1739.

Sneslev (Ringsted H.). F 1630-1891; K 1736-1891; T 1630-1722, 1724-99; V 1630-1722, 1724-1891; D 1630-1891.
Snodstrup (lstykke H.). F 1645-1891; K 1737-1891; T 1715-98; V 1645-1891; D 1646-1891.
Snoldelev (Tune H.). F 1664-1891- K 1736-1891; T 1665-1785, 1787-99; V 1665-1891; D 1664-1891.
Soderup (Merlse H.). F 1645-55, 1661-72, 1694-1723, 1725-1891; K 1796-1891; T 1645-51, 1661-72, 1694-1722, 1724-27,
1737-99; V 1645-51, 1661-72, 1694-1722, 1725-1891; D 1645-54, 1661-72, 1694-1722, 1725-1891.
Kbgr. 1814-68 er Afskrift af Hmbgr.

54

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Solbjrg (Lve H.). F 1682-91, 1698-1891; K 1790-1891; T 1682-91, 1693, 1698-1798; V 1682-91, 1698-1729, 1741-82,
1784-86, 1789-1801, 1804-91; D 1682-91, 1698-1765, 1770-1891.

Solrd (Tune H.). F 1752-1891; K 1757-1891; T 1752-98; V 1752-1891; D 1752-1891.


Hvds. Jersies Pgd. brndte i Sommeren 1751.

Sonnerup (Voldborg H.). F 1651-1891; K 1736-1891; T 1683-1774, 1777-98; V 1651-1774, 1777-1891; D 1651-1774,
1777-1891.

Sorterup (Slagelse H.). F 1620-1891; K 1736-68, 1806-91; T 1669-77, 1685-1799; V 1620-1802 (1803-05 kun Indtegning til
gteskab), 1806-91; D 1620-1891.

Sor Kbstad. F 1690-1700 (1701-02 kun ugtefdte), 1709-82, 1798-1891; K 1740-80, 1799-1891; T 1690-1701, 1709-81; V
1690-1701, 1709-81, 1798-1891; D 1690-1700, 1709-81, 1798-1891.
Til Supplering af alle Arter af Ministerialia, undtagen Trolovede, findes en Pakke med Optegnelser (meget ufuldstndige)
indsamlede i Menigheden 1817.

1777-98,

Spjellerup (Fakse H.). F 1686-1891; K 1815-91; T 1731-98; V 1686, 1688-1719, 1721-1891; D 1686-1714,1716-1891.
Af Spjellerup Sogn udskiltes i Maj 1735 Vemmetofte Kloster som et srligt Sogn.

Stadager (Nrre H., Falster). F 1721-1891; K 1755-59, 1803-91; T 1754-98; V 1746-1891; D 1725-1891.
Pgd. brndte 15. Jan. 1716.

Stege Kbstad. F gtef. 1661-66, 1677-1713, 1734-1891, ugtef. 1661-1731, 1815-91; K 1816-91; T 1661-67, 1688-1719,
1731-58, 1761-98; V 1661-1719, 1731-57, 1761-1891; D 1661-1757, 1761-62, 1764-1891.
Kapellanboligen brndte 23. Maj 1774. Af Stege Landsogn udskiltes i Henh. til kgl. Reskr. af 11. Nov. 1740 og
Damsholte Sogn og efter kl. Reskr. af 23. Maj 1845 Nyord Sogn. Fra 1836 er der frt srlige Kbgr. for Landsognet.

14.

Sept.

1742

Stenlille (Merlse H.). F 1761-77, 1798-1891; K 1761-86, 1798-1891; T 1761-77; V 1761-77, 1799-1891; D 1761-77.
1799-1891.
Kbg. . 1775-97 skal Prsten M. B. Sommer have tilintetgjort i Sindsforvirring.

55

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Stenlse (lstykke H.). F 1736-1891; K 1736-1891; T 1736-81, 1795-99; V 1736-81, 1795-1891; D 1736-1891.
Stenmagle (Alsted H.). F 1760-77, 1797-1891; K 1761-86, 1798-1891; T 1760-77, 1797-99; V 1760-77, 1797-1891; D
1761-77, 1797-1891.
Kbg. 1775-97 skal Prsten M. B. Sommer have tilintetgjort i Sindsforvirring.

Stillinge, (Kirke-), (Slagelse H.). F 1706-1891; K 1737-1891; T 1706-99; V 1706-1891; D 1706-1891.


Pgd. brndte 20. Okt. 1860.

Stokkemarke (Snder H., Lolland). F 1728-33, 1734-57, 1758-1891; K 1738-65, 1767-1891; T 1728-99; V 1728-1891; D
1729-1891.
Pgd. brndte 19.-20. Nov. 1733 og 10. April 1743.

Storehedinge Kbstad. F 1650-1706, 1714-1891; K 1769-1891; T 1748-70, 1775-98; V 1650-1706, 1714-1891; D


1650-1706, 1714-1891.

Str (Str H.). F 1750-1891; K 1817-91; T mglr.; V 1770-1891; D 1770-1891.


Pgd. brndte 12. Maj 1804. Kbg. 1750-1815 er fort af Degnen. Kmbg. begynder frst 1816.

Strby (Stevns H.). F 1723-1891~- K 1815-91; T 1723-98; V 1723-1891; D 1723-1891.


Stubbekbing Kbstad. F 1646-56, 1659-65, 1673-83, 1688-1891; K 1812-91- T 1684-89, 1696-1799; V 1646-89,
1696-1891; D 1646-1891.
Pgd. brndte 1680. Kbg. 1813-19 er Afskrift af Hmbg.

Sundby (Sokkelunds H.). F 1878-91; K 1878-91; V 1878-91; D 1872-91.


Sognet blev udskilt fra Taarnby Sogn ved kgl. Reskr. af 8. Juli 1878. Kirken, der tidligere var Filialkirke for Sundbyvester og
-ster i Taarnby Sogn, blev indviet 11. Dec. 1870 i Henh. til kgl. Resol. af 5. s. M. Ved denne frtes fra 1872 en srlig, ikke helt
fuldstndig Kbg. over Dde; disse indfrtes dog i Reglen ogsaa i Taarnby Sogns Kbg., der ivrigt supplerer hin.

Sundby, Oppe-, (Lynge-Frederiksborg H.). F 1718-1891; K 1814-91; T 1718-98; V 1718-1891; D 1718-1891.


Sundby, Ude-, (Lynge-Frederiksborg H.), fra 1868 Frederikssund Kbstad. F 1718-1891; K 1814-91; T 1719-98; V
1719-1891; D 1703-1891.

56

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Frederikssunds Indbyggere, der oprindelig hrte under Slangerup Sognekald, fik ved kgl. Reskr. af 18. Nov. 1735 Tilladelse til og
ved kgl. Reskr. af 22. April 1746 Paabud om at sge Ude-Sundby Kirke og Prst, men ved Lov af 12. April 1867 indlemmedes fra
1.Jan. 1868 den med Frederikssund sammenbyggede Landsby UdeSundby m. m. i Frederikssund Kbstad, mens den vrige Del af
Sognet blev Landdistrikt til samme. Ved kgl. Reskr. af 25. Sept. 1809 henlagdes 3 Gaarde og nogle Huse i Sundbylille fra
UdeSundby Sogn til Hjrlunde Sogn. Skolen med de dervrende Kbgr. indtil 1860 brndte 15. Juni 1868; til Brug for
Kirkesangeren toges Aaret efter paa det da brugte skematiserede Papir en Afskrift af Sogneprstens Kbgr. 1780-1860.

Svallerup (Arts H.). F 1693-1891; K 1738-1891; T 1697-99, 1701-04, 1711, 1713-16, 1722-82; V 1693-1891; D 1693-1891.
Svaneke Kbstad. F 1687-1891; K 1813-91; T 1687-1799; V 1687-1891; D 1687-1891.
Hvds. Ibskers Pgd. brndte 28. Sept. 1669.

Svinninge (Tudse H.). F 1748-50, 1751-61, 1763-66, 1770-71, 1774-1891; K (1736-1812 findes i den ikke afleverede liber
daticus), 1813-91; T 1751-61, 1765-68, 1775-98; V 1751-61, 1765-68, 1775-89 (1790 kun Forloverattester), 1791-1891; D
1753-71, 1774-1891.
Hvds. Hjembks Pgd. brndte 7. Nov. 1704.

Svogerslev (Smme H.). F 1738-62, 1769-1891; K 1741. 1743, 1763, 1765-1800, 1816-91; T 1738-97; V 1738-97, 1799-1891;
D 1769-1891.
Hvds. Kornerups Pgd. brndte 11. Okt. 1865.

Svrborg (Hammer H.). F 1739-1891; K 1814-91; T 1739-98; V 1739-1891; D 1739-1891.


Systofte (Snder H., Falster). F 1643-44, 1645-50, 1651-56, 1658-1754, 1759-1891 (1795-1814 dog kun gtefdte); K
1770-76, 1790-1800, 1816-91; T 1644, 1647-56, 1658, 1660-1721, 1728-52, 1754-97; V 1644, 1647-58, 1660-1721, 1728-52,
1754-1891; D 1646-50, 1653-1796, 1798-1891.

Syv (Rams H.). F 1717-57, 1759-1891; K 1736-55, 1763-1891; T 1720-56; V 1717-1891; D 1717-57, 1759-1891.
Hvds. Gadstrups Pgd. brndte noget fr 9. April 1701 og 28. Juli 1713.

57

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Sby (Lve H.). F 1646, 1648-1729, 1732-34, 1735-36, 1737-1891; K 1736-1891-9 T 1642-1729, 1732-34, 1735-99; V
1642-1729, 1732-34, 1735-1891; D 1642-58, 1660-68, 1673-79, 1686-1712, 1714-29, 1732-35, 1737-1891.

Sby (Voldborg H.). F 1710-1891; K 1736-63, 1765-83, 1785-1891; T 1710-83 (1784-99 kun Forloverattester); V 1710-1891; D
1710-1891.

Sdder (Bjverskov H.). F 1684-1703, 1706, 1709-15, 1718-1891; K 1736-1891; T 1684-1703, 1706, 1709-15, 1718-98; V
1684-1703, 1706, 1709-15, 1718-1891; D 1684-1703, 1706, 1709-15, 1718-1891.

Sdinge (Fuglse H.). F 1728-1891; K 1737-84, 1815-91; T 1728-98; V 1728-1891; D 1728-1891.


Srlse (Voldborg H.). F 1728-1891; K 1736-1805, 1815-91; T 1728-98; V 1728-1891; D 1728-1891.
Srslev (Skippinge H.). F 1735-1891; K 1739-81, 1785-94, 1799-1802, 1805-91; T 1735-51, 1791-99; V 1735-85, 1790-91
(1799-1813 kun Forloverattester med enkelte Vielsesdatoer), 1814-91; D 1735-1891.

Sborg (Holbo H.). F 1815-91; K 1816-91; V 1816-91; D 1815-91.


Pgd. brndte 23.-24. April 1873.

Sllerd (Sokkelunds H.). F 1756-1891; K 1756-1891; T 1756-98; V 1756-1891; D 1756-1891.


I Kcl.-Skr. af 20. Dec. 1823 udtales, at Springforbi og Filadelfia ved Strandvejen i gejstlig Henseende henhrer til Lyngby Sogn og
ikke til Sllerd Sogn.

Sllested (Snder H., Lolland). F 1659-96,1698-1753, 1768-1891; K 1769-1891; T 1659-1753, 1768-99; V 1659-1753,
1768-1891; D 1659-1753, 1768-1891.
Pgd. siges
Anneks.

1664

at vre blevet afbrndt udi forleden Fejdetid, og

4. Juli 1768

brndte Pgd. i Skovlnge, hvortil Sllested da var

Sndersted (Merlse H.). F 1645-46, 1648-1727, 1747-48, 1749-1891; K 1737-1800, 1815-91; T 1645, 1651-1725, 1750-99; V
1645, 1651-1725, 1750-1803, 1805, 1807, 1810-91; D 1646, 1649-1726, 1747-48, 1749-1891.

58

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Snderup (Slagelse H.). F 1733-1891; K 1737-1891; T 1733-43, 1745-99; V 1733-43, 1745-1891; D 1666-83, 1685-96,
1704-30, 1733-1891.

Srbymagle (V. Flakkebjrg H.). F 1646-91, 1717-1891; K 1736-1891; T 1656-89, 1717-99; V 1646-89, 1717-1891; D
1646-89, 1717-1891.

Sstrup (Merlse H.). F 1645-1729, 1734-1891; K 1736-98, 1813-91; T 1653-57, 1660-1724, 1750-73, 1775-99; V 1646-57,
1660-1724 (1732 kun Forloverattester), 1734-46, 1750-1891; D 1645-1724, 1734-1891.

Taagerup (Fuglse H.). F 1658-66 ` 1667, 1668-70, 1671-1891; K 1737-1891; T 1658-66, 1667, 1668-70, 1671-1798; V
1658-66, 1667, 1668-70, 1671-1891; D 1658-66, 1667, 1668-70, 1671-1891.

Taarnborg (Slagelse H.). F 1633-1891; K 1736-1891; T 1633-52, 1680-1798; V 1633-52, 1670-1891; D 1633-1891.
Taarnby (Bjverskov H.). F 1707-1891; K 1815-91; T 1707-98; V 1707-1891; D 1707-1891.
Skolen brndte 17. Marts 1859. Kbg. 1814-50 er Afskrift af Hmbg.

Taarnby (Sokkelunds H.). F 1676-1891; K 1736-56, 1762-88, 1792-1891; T 1676-1757, 1761-99; V 1676-1891; D 1676-1891.
Pgd. siges 20. Maj 1664 at vre blevet afbrndt udi forleden Fejdetid. En Filialkirke i Sundby blev indviet 11. Dec. 1870 i Henh.
til kgl. Resol. af 5. s. M., og Sundby udskiltes som et selvstndigt Sognekald ved kgl. Reskr. af 8. Juli 1878. Fra 1872 frtes ved
Filialkirken en ikke helt fuldstndig Kbg. over Dde, men disse indfrtes ogsaa i Taarnby Sogns Kbg., der ivrigt indeholder
enkelte Tilfrsler, som supplerer hin.

Taars (Musse H.). F 1686-1727, 1730-1891; K 1809-91; T 1686-1727, 1730-98; V 1686-1727, 1730-1891; D 1686-1727,
1729-1891.

Taastrup, Hje-, (Smrum H.). F 1648-74, 1686-89, 1740-1891; K 1740-1891; T 1699-1702, 1739-98; V 1648-74, 1686-87
(1699-1739 kun Forloverattester), 1740-1891; D 1648-74, 1686-88, 1740-1891.
For Tidsrummet 1675-86 har der ingen Kbg. vret frt. En Kbg. 1729-45 skal vre bortkommen imellem 1855 og 1869.

59

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Terslev (Ringsted H.). F 1693-1891; K 1779-91, 1812-91, T 1693-1799; V 1693-1891; D 1693-1891.


Pgd. og Degnebolig brndte 15. Maj 1718, denne igen 13.-14. Maj 1771.

Terslse (Merlse H.). F 1650-51, 1739-56, 1760-1891; K 1739-51, 1754-55, 1761-1891; T 1650-51, 1739-99; V 1739-58,
1760-1891; D 1650, 1739-56, 1760-1891.
Pgd. brndte 31. Maj 1825.

Testrup (Ringsted H.). F 1737-1891; K 1737-1891; T 1737-98; V 1737-1891; D 1737-1891.


Hvds. Aversis Pgd. brndte 9.-10. Nov. 1736.

Tibirke (Holbo H.). F 1814-91; K 1815-91; V 1815-91; D 1815-91.


Hvds. Vejbys Pgd. brndte 14. Maj 1871 og med den hele Prstens Arkiv.

Tikb (Lynge-Kronborg H.). F 1683-1891; K 1738-1891; T 1738-99; V 1738-1891; D 1738-1891.


I Hornbk, der forhen laa i Tikb Sogn, fandtes formentlig allerede i det 16. Aarh. en Kirke, der nrmest var en Filialkirke, men
senere - jvfr. kgl. Reskr. af 17. Jan. 1672 - betragtedes som en Sognekirke, thi alle Prster blev i det 18. Aarh. kaldede til Tikb og
Hornbk Sogne. Der frtes ogsaa tildels srlige Kbgr. for Hornbk Kirke og senere tillige for Hellebk Kapel. Se nrmere ved
Hornbk-Hellebk Sogn. Ved kgl. Reskr. af 28. Juli 1819 henlagdes Kronborg Ladegaard fra Tikb Sogn til Helsingrs Skt. Olai
Sogn.

Tillidse (Snder H., Lolland). F 1700-1891; K 1766-68, 1771-77, 1789-1891; T 1700-42, 1766-74, 1779-80, 1785, 1788-98; V
1700-42 (1743-54 kun Forloverattester), 1755-67, 1769-1891; D 1700-67, 1769-1891.

Tingjellinge (V. Flakkebjrg H.). F 1690-1891; K 1739-54, 1757-1891; T mglr.; V 1690-1891; D 1690-1891.
Tingsted (Nrre H., Falster). F 1730-1891; K 1737-1891; T 1730-99; V 1730-1891; D 1730-1891.
Tirsted (Fuglse H.). F 1646-1891; K 1749-1891-1 T 1646-1799; V 1646-1891; D 1646-1891.
Tjreby (V. Flakkebjrg H.). F 1682-1718, 1732-1891; K 1737-1891; T 1682-1727, 1729, 1732-98; V 1682-1720, 1722-29,
1732-1891; D 1682-1717, 1732-1891.

60

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Tjreby (Str H.). F 1709-17, 1724-1891; K 1738-1891; T 1709-17, 1724-99; V 1709-17, 1724-1891; D 1709-16, 1724-1891.
Ved kgl. Reskr. af i. Nov. 1805 henlagdes Haarlse Skole fra Herlev Sogn til Tjreby Sogn.

Toksvrd (Hammer H.). F 1729-1891; K 1737-43, 1754-1804, 1810-91; T 1773-74, 1776-98; V 1729-38, 1773-74, 1776-1891;
D 1729-47, 1758-1891.

Toreby (Musse H.). F 1711-1891; K 1815-91; T 1750-98; V 1750-1891; D 1711-46, 1750-1891.


Pgd. brndte 24. April 1750. Tilfrslerne 1711-50 er Afskrift (Ekstrakt) af nu tabte Kbgr.

Torkildstrup (Nrre H., Falster). F 1696-1891; K 1736-1891; T 1719-98; V 1719-1891; D 1719-1891.


Pgd. brndte 24. Okt. 1719 og 29. Jan. 1760. Tilfrslerne om m
Dbte 1696-1718 er optegnede af Prsten 1719.

Torslunde (Fuglse H.). F 1658-80, 1683-1891; K 1737-1891; T 1658-80, 1683-1799; V 1658-80, 1683-1891; D 1658-80,
1683-1891.

Torslunde (Smrum H.). F 1751-1891; K 1751-84, 1788-1891; T 1751-98; V 1751-1891; D 1751-1891.


Torup (Str H.). F 1716-1891; K 1736-1891; T 1716-99; V 1716-1891; D 1716-1891.
Tostrup (Merlse H.). F 1645-1891; K 1736-92, 1804, 1815-91; T 1721-98; V 1645-58, 1672-1891; D 1645-1707, 1712-1891.
Ved kgl. Resol. af 25. Juni 1866 henlagdes Ubberup By fra Tostrup Sogn til Uggerlse Sogn.

Tudse (Tudse H.). F 1747-64, 1785-1891; K 1743-72, 1786-1891; T 1785-99; V 1785-1891; D 1764-65, 1785-1891.
Tune (Tune H.). F 1664-1891; K 1736-1891; T 1665-1799; V 1665-1891; D 1664-1891.
Tureby (Fakse H.). F 1661-1713, 1715-1891; K 1814-91; T 1661-74, 1676-1712, 1715-98; V 1661-74, 1676-1712, 1715-1891;
D 1715-1891.

Tybjrg (Tybjrg, H.). F 1777-84, 1786-1891; K 1774-1810, 1815-91; T 1795-98; V 1795-1891; D 1772-77, 1780-86,
1795-1891.
Hvds. Herlufmagles Pgd. d. brndte 27. Juni 1772 og 23. Aug. 1876.

61

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Tystrup (. Flakkebjrg H.). F 1710-22, 1724-1891; K 1803-91; T 1731-99; V 1731-1891; D 1710-11, 1721-1891.
Tyvelse (Tybjrg H.). F 1711-1891; K 1760, 1762, 1765-73, 1776-77, 1780-83, 1786-1891; T 1760-92, 1794, 1796-98; V
1711-52, 1754-92, 1794, 1796-1891; D 1711-1891.
Hvds. Nsbys Pgd. brndte 1. Marts 1721.
Tllse (Merlse H.). F 1646-49, 1650-1709, 1710-1891; K 1777-1891; T 1665-1709, 1710-99; V 1646, 1648, 1653-58,
1660-1709, 1710-1891; D 1646-49, 1651-52, 1653-1709, 1710-1891.
Tmmerup (Arts H.). F 1739-1891; K 1737-1891; T 1739-98; V 1739-93, 1799, 1800-01, 1803-91; D 1739-1891.
Ubberup Valgmenighed (Tmmerup Sogn, Arts H.). K 1873-91.
Valgmenigheden blev oprettet af en Del Beboere af Tmmerup m. fl. Sogne og anerkendt ved kgl. Resol. af 18. Marts 1873. Kirken
blev indviet 6. April s. A.
Ubby (Arts H.). F 1647-48, 1656-57, 1658-1891; K 1736-1891; T1645-1798; V1645-1891; D 1645-1716,1728-1891. Udby
(Baarse H.). F 1645-89, 1699-1891; K 1777-1891; T 1652-89, 1699-1798; V 1645-89, 1699-1891; D 1645-88, 1699-1891.
Udby (Tudse H.). F 1641-42, 1643-1891; K 1736-46, 1750-1891; T 1794, 1796-97; V 1641-42, 1644-1730, 1746-92, 1794-99,
1801-05, 1807-08, 1810 (1800, 1806, 1809 og 1811-12 kun Forloverattester), 1813-91; D 1641-42, 1643-1891.
Uggelse (Lynge-Frederiksborg H.). F 1643-1707, 1709-1891; K 1736-1891; T 1709-98; V 1645-1891; D 1649-1891.
Uggerlse (Merlse H.). F 1646-1891; K 1736-92, 1804, 1815-91; T 1722-99; V 1645-1891; D 1645-1891.
Ved kgl. Resol. af 25. Juni 1866 henlagdes Ubberup By fra Tostrup Sogn til Uggerlse Sogn.
Ulse (Fakse H.). F 1717-1891; K 1737-95, 1815-91; T 1717-43, 1753-98; V 1717-43, 1753-1891; D 1717-41, 1753-1891.
Pgd. (i Olstrup) brndte 20. April 1717.

62

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Ulslev, Vester-, (Musse H.). F 1722-1891; K 1744-1891; T 1722-44, 1747-98; V 1722-44, 1747-1891; D 1722-1891.
Ulslev, ster-, (Musse H.). F 1645-1738, 1790-1891; K 1815-91; T 1645-1738, 1791-98; V 1645-1738, 1791-1891; D
1645-1736, 1738-40, 1790-1891.
Pgd. brndte 9. Marts 1847, ved hvilken Lejlighed en Kbg. 1741-91 gik tabt.
Utterslev (Nrre H., Lolland). F 1682-1891; K 1736-43, 1748-67, 1801-91; T 1682-1798; V 1682-1891; D 1682-1891.
Tilfrslerne 1682- c. 1784 er 1781 ff. af Prsten afskrevne efter ldre makulerede Kbgr.
Uvelse (Lynge-Frederiksborg H.). F 1637-1891; K 1737-1891; T 1684-1798; V 1637-1891; D 1637-45, 1648-1732, 1734-66,
1769-1891.
Hvds. Slangerups Kapellanbolig brndte 19. Marts 1724 og Pgd. 26. Maj 1853.
Vaabensted (Musse H.). F 1665-1703, 1714-1891; K 1781-82, 1785, 1815-91; T 1665-66, 1668-1704, 1714-98; V 1665-66,
1668-1704, 1714-1891; D 1681-1705, 1714-1891.
Daabsbogen 1827-33 er Afskrift af Hmbg.
Vaalse (Nrre H., Falster). F 1673-1727, 1732-1891; K 1778-1891; T 1674-17271, 1732-99; V 1674-1727, 17321891; D
1673-1891.
Valby (Holbo H.). F 1816-91; K 1816-91; V 1816-91; D 1816-91.
Hvds. Helsinges Pgd. brndte 1706 og atter 16. Dec. 1864, og da tillige Prstearkivet.
Valleklide (Ods H.). F 1660-1891; K 1736-1891; T 1660-1760; V 1660-1891; D 1660-1891.
En for Vallekilde Sogn og Annekset Hrve flles Kbg., ldre end 1660, gik tabt, da Sogneprsten under Svenskekrigen havde sit
Tj og sine Bger i Klokketaarnet. Kbg. 1812-36 er Afskrift af Hmbg.
Vallensbk (Smrum H.). F 1733-1891; K 1736-49, 1780-1891; T 1738-98; V (1733-35 kun Forloverattester), 1738-1808,
1810-91; D 1733-1891.

63

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Vallensved (0. Flakkebjrg H.). F 1645-1891; K 1737-1891; T 1720, 1743-98; V 1645-59, 1662-64, 1666-82, 1690-1891; D
1646-86, 1689-1891.
Vallby (Bjverskov H.). F 1707-1891; K 1815-91; T 1707-98; V 1707-1891; D 1707-1891.

Vall Stiftsmenighed (Bjverskov H.). F 1741-49, 1761-1891; K 1755, 1762-1891; T 1741-98; V 1741-1891; D 1741-43,
1748-72, 1778-1891.
Stiftet blev oprettet ved Fundats af 28. Nov. 1737, kgl. konfirmeret 14. Maj 1738; Kirken blev indviet sidstnvnte Aar.
Valslille (Ringsted H.). F 1647-1891; K 1738-1891; T 1647-69, 1671-75, 1686-1718, 1721-29, 1733-99; V 1647-69, 1671-75,
1686-1718, 1721-29, 1733-1891; D 1648-1891.
Hvds. Jydstrups Pgd. brndte 9. Sept. 1865.
Varpelev (Stevns H.). F 1723-1891; K 1815-91; T 1723-98; V 1723-1891; D 1724-1891.
Vedby, Nrre-, (Nrre H., Falster). F 1700-1891; K 1781-87, 1797-1807, 1810, 1815-91; T 1714-93, 1797-98; V 1701-08,
1711-93, 1797-1891; D 1700-1891.
Kbg. 1814-43 er Afskrift af Hmbg.
Vedby, Ruds-, (Lve H.). F 1814-91; K 1815-91; V 1815-91; D 1815-91.
Hvds. Rerslevs Pgd. brndte 26. Maj 1833 og med den alle Kbgr.
I Kmbg. 1814-33 mangler adskillige Data.
Veggerlse (Snder H., Falster). F 1687, 1688-1761, 1762-1891; K 1774, 1777, 1779-82, 1789, 1791-96, 1803-91; T 1687,
1688-1791; V 1687, 1688-1761, 1762-88, 1799-1891; D 1687, 1688-1761, 1762-1891.
Pgd. blev afbrndt 1660 af Svenskerne.
Vejby (Holbo H.). F 1814-91; K 1815-91; V 1814-91; D 1814-91.
Pgd. brndte 14. Maj 1871 og med den hele Prstens Arkiv.
Vejleby (Fuglse H.). F 1719-40, 1741-42, 1749-61, 1767-1891; K 1749-61, 1767-1891; T 1719-10, 1741-42, 1749-61, 1767-97;
V 1719-40, 1741-42, 1749-61, 1767-1891; D 1719-40, 1741-42, 1749-61, 1767-1891.
Vejl (Hammer H.). F 1729-1891; K 1814-91; T 1729-98; V 1729-1813 (kun enkelte Tilfrsler), 1814-91; D 1729-1810, 1812-91.

64

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Pgd. brndte 1691 og , 3. Jan. 1714; fra 1714 til 1728 blev der ikke frt Kbg.
Vellerup (Horns H.). F 1815-91; K 1815-91; V 1815-91; D 1815-91.
Hvds. Ferslevs Pgd. brndte 5.-6. Sept. 1851.
Vemmelev (Slagelse H.). F 1762-1891; K 1762-1891; T 1762-99; V 1762-1891; D 1762-1891.
Pgd. brndte 26. Maj 1762 og 19. Maj 1859.
Vemmetofte (Fakse H.). F 1735-1891; K 1737-1891; T 1735-98; V 1735-1891-D 1736-1891.
En Maaneds Tid, fr Vemmetofte ved Fundats af 10. Juni 1735 oprettedes til et Kloster, blev dette som et srligt Sogn udskilt af
Spjellerup Sogn. Den ldste Kbg. . er frst (1723-35) brugt som Kbg.. for Prins Carls og Prinsesse Sophie Hedevigs Hofkapel paa
Vemmetofte og indeholder tillige Ministerialia for Kapellerne paa Charlottenborg borg, Frederiksberg Slot og Jgerspris. - Pgd.
brndte 23. Sept. 1857.
Venslev (V. Flakkelbjrg H.). F 1635-1708, 1711-1891; K 1736-58, 1765-77, 1781-93, 1798-1809, 1812-91; T 1748-98; V
1635-43, 1645-50, 1652, 1655-1707, 1715, 1717-21, 1723-1891- D 1635-1707, 1711-1891.
Vestenskov (Snder H., Lolland). F 1704-1891; K 1746-1891; T 1703-14, 1716, 1717-28, 1729-30, 1731-33, 1736-40, 1743-98;
V 1704-15, 1716, 1717-28, 1729-30, 1731-33, 1736-41, 1743-1891; D 1704-1891.
Pgd. brndte 9.-10. Marts 1688.
Vesterborg (Snder H., Lolland). F 1738-1891; K 1814-91; T 1738-98; V 1738-1891; D 1738-1891.
Vetterslev (Ringsted H.). F 1739-1891; K 1740-1891; T 1739-99; V 1740-1891; D 1739-1891.
Pgd. brndte I. Maj 1781.
Vig (Ods H.). F 1702-1891; K 1736-1891; T 1696-97, 1702-98; V 1696-97, 1702-1891; D 1696-97, 1702-07, 1726-1891.
Vigersted (Ringsted H.). F 1646, 1651-69, 1678-95, 1704-20, 1732, 1734-48, 1750-51, 1753-58, 1760-1891; K 1737-78,
1788-1891; T 1737-72, 1779-80, 1789-98; V 1731-38, 1752-72, 1779-80, 1789-1891; D 1645-1720, 1731-1891.

65

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Vigsns (Musse H.). F 1716, 1717-1891; K 1793-1891; T 1717-98; V 1717-1891; D 1716, 1717-1891.
Pgd. brndte 1663.

Viks (lstykke H.). F 1736-1891; K 1736-1891; T 1736-81, 1795-99; V 1736-81, 1795-1891; D 1736-1891.
Vindeby (Nrre H., Lolland). F 1737-1891; K 1801-04, 1809, 1814-91; T 1737-98; V 1737-1891; D 1737-1891.
Hvds. Kbelevs Pgd. brndte 25. April 1759.

Vinderd med Frederiksvrk (Str H.). F 1717-1891; K 1736-49, 1755-64, 1798-1891; T 1717-33, 1736, 1738-98; V 1717-33,
1736, 1738-99, 1801-91; D 1717-1891.
Hvds. Kregomes Pgd. brndte 25. Maj 1717.

Vindinge (Tune H.). F 1649-1759, 1760-1891; K 1737-71, 1786-93,1802, 1805-91; T 1729-51, 1755-63, 1766-99; V 1729-51,
1755-63, 1766-99 (1801-02 kun Forloverattester), 1805-91; D 1649-1732, 1740-47, 1755-71, 1776-79, 1798-1891.

Viskinge (Skippinge H.). F 1687-89, 1690-1755, 1757-60, 1761-1891; K 1761-1891; T 1688-89, 1690-1755, 1757-98; V 1688,
1690-1755, 1757-1891; D 1688-89, 1690-1755, 1757-1891.

Vollerslev (Bjverskov H.). F 1773-1891; K 1770-1891; T 1773-98; V 1773-1891; D 1773-1891.


Pgd. brndte 28. April 1773. Kbg. 1814-38 er Afskrift af Hmbg.

Vordingborg Kbstad. F 1679-1756, 1781-1891; K 1758-62, 1814-16, 1818-91; T 1679-1753, 1781-98; V 1679-1755,
1781-1891; D 1679-1756, 1781-1891.
Pgd. brndte 1730 og 7. Juli 1781. Konfirmerede 1814-22 er Afskrift af Hmbg. Far blev ved kgl. Reskr. af 19. April 1754 i gejstlig
Henseende henlagt fra Vordingborg til Bog.

Vraaby (Bjverskov H.). F 1707-1891; K 1737-52, 1767-1891; T 1707-98; V 1707-1891; D 1707-1891.


Vrangstrup (Tybjrg H.). F 1645-60, 1669-71, 1679-83, 1687-1891; K 1815-91; T 1768-99; V 1646-61, 1719-53, 1767-1808,
1815-91; D 1646-58, 1670-71, 1687-1891.
Hvds. Sandbys Pgd. brndte 7. Dec. 1742.

Vridslselille Straffeanstalt (Smrum H.).


Anstalten, der havde sin egen Kirke og Prst, toges i Brug 5. Dec. 1859. Af Kbg., der begynder s. A,, frtes intet Duplikat, men

66

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

om alle foretagne Ministerialia gjordes der Tilfrsel i Herstedvester Sogns Kbg.

Vrlse (Smrum H.). F 1649-94, 1706-12, 1718-1891; K 1781-1891; T 1649-1799; V 1649-1891; D 1649-1891.
Vrslev (Skippinge H.). F 1682-1742, 1751-78, 1782-1891; K 1736-41, 1744-62, 1805-91; T 1742-68, 1782-91, 1793-99; V
1697-1768, 1782-91, 1793-1891; D 1697-1749, 1752-68, 1781-1891.

lsemagle (Rams H.). F 1732-1891; K 1815-91; T 1749-99; V 1749-1891; D 1732-1891.


Pgd. brndte 2.-3. Sept. 1732. lsemagle var Anneks til Kge, men Pgd. beboedes af den pers. Kapellan Hans Schmidt.

lsted (Str H.). F 1814-91; K 1815-91; V 1814-91; D 1814-91.


Hvds. Lille-Lyngbys Pgd. brndte 13. Marts 1761, 11. Maj 1793 og 11. Febr. 1846; ved sidste Brand gik Kbgr. til Grunde.

lstykke (lstykke H.). F 1685-1891; K 1736-1891; T V 1685-1891; D 1685-1891.


Kbg. 1812-34 er Afskrift af Hmbg.

nslev (Nrre H., Falster). F 1660-1760, 1762, 1763, 1764-1891; K 1796-1891; T 1660-1798; V 1660-1891; D 1660-1891.
rslev (Baarse H.). F 1685-88, 1699-1891; K 1777-1891; T 1674-88, 1699-1798; V 1674-88, 1699-1891; D 1674-88,
1699-1891.

rslev (V. Flakkebjrg H.). F 1814-91; K 1815-91; V 1814-91; D 1815-91.


Pgd. og Skole brndte 22. Juni 1821. Om Fdte 1751-1814 (diverse Aar) findes Optegnelser, gjorte af Prsten 1821 efter
Oplysninger, indhentede hos Befolkningen.

rslev (Lve H.). F 1682-92, 1698-99, 1700-1891; K 1790-1891; T 1682-96, 1698-1798; V 1682-96, 1698-1731, 1736, 1741-81,
1784-86, 1788-1891; D 1682-91, 1698-1891.

rslev (Ringsted H.). F 1718-1891; K 1779-91, 1812-91; T 1718-98; V 1718-1891; D 1718-1891.


Hvds. Terslevs Pgd. brndte 15. Maj 1718.

67

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

rslev, Nrre-, (Snder H., Falster). F 1694-1743, 1746-1891; K 1754-1891; T 1694-1743, 1746-98; V 1694-1743,
1746-1891; D 1694-1743, 1746-1891.
Ved aab. Brev af 17. April 1688 bestemtes, at ved indtrdende Vakance i Falkerslev og Horreby Sognes Pastorat skulde
sidstnvnte Sogn deles saaledes, at Horreby By lagdes til Nrre-rslev Sogn og Eget By til Karleby Sogn. Det gennemfrtes ved
aab. Brev af 7. Dec. 1695, men ved kgl. Reskr. af 20. Febr. 1697 befaledes, at Horreby Kirke igen skulde aabnes for Menigheden.

rsted (Rams H.). F 1731-90, 1796-1891; K 1738-80, 1792-1891; T 1731-71, 1796-98; V 1731-71, 1796-1891; D 1731-76,
1796-1891.
Pgd. brndte 16. Juni 1731.

stofte (Fuglse H.). F gtef. 1716-17, 1735-1891, ugtef. 1716-1891; K 1775-1811, 1814-91; T 1716-98; V 1716-1891; D
1716-1891.
I Bandholm indviedes 26. Dec. 1874 en Filialkirke, og ved kgl. Resol. af 7. Okt. 1881 blev Bandholm Sogn udskilt af stofte
Sogn.

Feltprster m. m.
Feltprsten (Tnne Bloch) for de i Holsten kantonerende Tropper.
1758-62.

F 1758-62; K 1759-62 (?); T 1758-62; V 1758-62; D

Feltprster i Hertugdmmerne 1805-14.


Kronprinsens Hovedkvarters Personale, Kronprinsens Regiment og Kronprinsens Hof- og Staldetat. F 1806-07; K 1807; V
1806-07; D 1805-07.
Kbg. er frt af Feltprovst og Feltprst ved Generalmajor v. Leths Brigade i Kiel og Omegn N. E. llgaard og angaar tillige det
Kronprinsens Regiment (= 5. Batl.) detacherede Artillerikommando.
Prins Christian Frederiks Regiment samt Fyns lette Dragoner og det 3 thige Brigadebalteri. F 1807; V 1806-07; D 1806-07.
Kbg. er fort af Feltprsterne Nic. Boysen og E. Bondesen.
2. Bataillon Sjllands lette Infanteri og det 3 thige Batteri af det kgl. Artillerikorps. D 1806-07.
Kbg. er frt af Feltprsterne Brge Pontoppidan og Ludv. Carl Bergmann.

68

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Feltprster m. m.
Feltprster i Hertugdmmerne 1805
Sjllandske Jgerkorps. F 1806-07; K 1806; V 1807; D 1806-07.
Kbg. er frt af Feltprst B. Leerbech.
1. Jydske Infanteriregiment. F 1806; V 1806; D 1805-06. Kbg. er frt af Feltprsterne B. Leerbech og Brge Pontoppidan.
3 Jydske Infanteriregiment. V 1806; D 1806.
Kbg. er frt af Feltprst Brge Pontoppidan.
Livregimentet Ryttere (og det Danske ridende Artilleri i Bornhved). F 1806-07; V 1806; D 1806-07.
Kbg. er frt af Feltprst Junge.
Det Holstenske Rytterregiment og Husarregimentet. F 1807; V 1806-07; D 1805-07.
Kbg. er frt af Feltprst H. E. Wolff.
De under den Holstenske Generalkommando staaende dansktalende Tropper. F 1808-10; V 1808-10;
Feltprst Ludv. Carl Bergmarm.

D 1808-10. Kbg. er frt af

Det Danske ridende Artilleri. D 1806-07.


Kbg. er frt af Feltprsterne N. E. llgaard, E. Bondesen og Brge Pontoppidan.
Embedsprotokol for Feltprst Janssen (Slesvigske Rytterregiment, Jydske lette Dragoner, Fynske lette Dragoner, Holstenske
Rytterregiment, 2. Jydske Infanteriregiments 2. Batl., Fynske Infanteriregiment). F 1807; K 1806-07; V 1807; D 1806-07.
Embedsprotokol for Feltprst Henrik Schou (Rendsborgs Restning, neml. Fynske Infanteriregiment, 2. Jydske Infanteriregiments 1. Batl., Danske Artilleribrigade). F 1806-07; K 1806-07; V 1806-07; D 1806-07.
Samss Feltpastorat. F 1809-14; K 1810-ll; V 1809; D 1808-14.
Feltprsten i Rendsborg. F 1852-63; K 1853-63; V 1852-63; D 1852-64.
Garnisonsmenigheden i Ekernfrde, se ved Slesvig.
GarnisonsmenighedeniSlesvigBy. F1851-64; K1855-64; V 1850-64; D 1850-64.

69

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Feltprster m. m.
Garnisonsprsten i Slesvig var tillige c,,le Prst for Militret i Ekernfrde.
Garnisonerne i Altona, Wandsbeck, Glckstadt og Itzel oe. F 1853-63; K 1853-63; V 1853-63; D 1852-63.

Skibsprster.
Skibsprsten for den danske Bestning paa de franske Orlogsskibe Pultusk, Danzig, Dalmate og Albanais ved
Antwerpen. K 1811.
Skibsprst var Even Andersen.
Skibsprsten paa Fregatten Bellona. F 1840-41; V 1840; D 1840-41.
Skibsprsten paa Orlogsskibet Christian den Ottende. D 1841.
Skibsprst var C. M. rsted.
Skibsprsten paa Korvetten Galathea. F 1845-46 D 1845-47. Skibsprst var A. S. Hansen.

Danske Menigheder l Udlandet.


Den danske Menighed i London (Smandsprst). F 1863-1902; K 1864-1903; V 1864-1903; D 1863-1903.
Den danske evang.-lutherske Menighed i Hull (-Grimsby-Goole) (Srnandsprst). F (1862, 1864, 1866), 1867-1901; K 1871-96;
V 1869-96; D 1867-96.
Den danske Menighed i Neweastle (-Hartlepool) (Smandsprst). F 1872-92; K 1875 (?)-1890; V 1873-92; D 1873-92.

Grnland.
De originale Kbgr. findes i Grnland; hvad der nedenfor anfres, er Ekstrakt-Afskrifter af disse, kun indeholdende, hvad der
angaar Danske.
Egedesminde. F 1769-1832, 1834-41; K 1787, 1789. 1794-99, 1802-10, 1812, 1814, 1818-29, 1831-32 ' 1834-41; T mglr.; V
1771-84, 1787-90, 1792-98, 1800-12, 1815-16, 1818-32, 1834-41; D 1771-79, 1781-87, 1789, 1791-1841.
Godhavn. F 1782-84, 1786-1807, 1809-32; K 1790, 1794-95, 1798, 1800, 1803-04, 1807, 1809, 1811-13,

70

Danmarks Kirkebger
1815-16, 1818-19, 1821-22, 1824-25, 1827-30; T mgIr.;
1818-19, 1821-33; D 1783-84, 1786, 1788-1831.

Landsarkivet for Sjlland m.m.


V 1784, 1786, 1788-96, 1798, 1800-01, 1803-04, 1806-12, 1815-16,

Julianehaab. F 1778 (og tidligere)-1811, 1817-24, 1826-59; K 1780-1811, 1817-24, 1826-45; T mglr.;
1826-60; D 1789-1811, 1817-24, 1826-58.

V 1778-1811, 1817-24,

Upernivik. F 1779-89; K mglr.; T mglr.; V 1787-89;D 1788-89.

Vestindien.
Dansk Vestindien var tidligere delt i to evangeliske Menigheder, nemlig Skt. Croix og Skt. Thomas med Skt. Jan. Desuden var der
ansat Missionrer i begge Pastorater for den kulrte Menighed, men fra omkr. 1800 var Kaldet som Prst for den evangeliske
Menighed og Kaldet som Missionr for de Kulrte begge Steder forenede i samme Person. Efter at der paa Finansloven for
1858/59 var bevilget Midler dertil, blev Skt. Croix fra 1. April 1858 delt i to Menigheder, nemlig Christianssted og Frederikssted,
men allerede fr den Tid frtes der srlige Kbgr. for hvert af de nvnte to Omraader, og for den kulrte Menighed frtes ogsaa,
navnlig i den ldre Tid, stundom srlige Kbgr. Foruden de evangeliske Menigheder fandtes der paa erne katolske, reformerte
og andre Menigheder, men af deres Kbgr. er til Landsarkivet kun indkomne de nedenfor nvnte for den hollandsk-reformerte
Menighed paa Skt. Croix.
Skt. Croix, den evangeliske Menighed. F 1740-50, 1752-69, 1771-1858 (1794-96 kun Kulrte); K 1756-66, 1797-1826, 1830-58
(for Frederikssted kun til 1840); T 1780-93 (diverse Aar); V 1740-50, 1752-69, 1771-77, 1780-93 (1795-97 kun Kulrte),
1798-1858 (for Frederikssted kun til 1840 samt 1843, 1847, 1849-55, 1857-58); D 1740-50, 1752, 1764, 1767-69, 1771-1822
(1795-96 kun Kulrte).
Kbg. over Fdte og Viede i Frederikssted 1834-58 er Afskrift af Hmbg.
Christianssted, den evangeliske Menighed. F 1858-1919; K 1859-60, 1864-1918; V 1858-1919; D 1873-86, 1894, 1906-20.

71

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Vestindien.
Kbg. over Fdte og Viede 1861-63 og 1896-1904 samt over Fdte, Viede og Dde 1905-11 er Afskrift af Hmbg.
Frederikssted, den evangeliske Menighed. F 1858-65, 1872-1917; K 1872-1917; V 1858-60, 1863-64, 1872-1917; D

1908-17.
Kbg. over Fdte og Viede 1858-65 og over alle Arter af Ministerialia 1916-17 er Afskrift af Hmbg.
Skt. Thomas og Skt. Jan, den evangeliske Menighed. F 1691-1917; alene for Skt. Thomas 1919-20; alene for Skt. Jan 1918; K

1741, 1753-57, 1760-64, 1767-68, 1771-72, 1776, 1781-85, 1788-96, 1799-1804, 1806, 1808-11, 1814-1900 (1806,
1809-11, 1816-18, 1822-23, 1831-32, 1834-37 kun Kulrte), 1904-16; alene for Skt. Thomas 1917; T 1691-1784 (diverse
Aar); V 1691-1786, 1788-1825 (1820 kun Kulrte), 1828-1916; alene for Skt. Thomas 1917; D 1691-1780, 1788-97
(1796-97 kun Kulrte), 1806-49 (1848-49 kun Kulrte), 1904-17; alene for Skt. Jan 1918.
Skt. Croix, den hollandsk-reformerte Menighed. F 1776-84, 1786-1814; V 1764-73, 1775-83, 1787-1802, 1810, 1812,

1814.

Ostindien.
Trankebar, den portugisiske Jerusalems-Menighed. F 1707-1881; K 1863-80; V 1711-1888; D 1708-1880.
Jerusalems-Kirkens Menighed bestod nrmest af den indfdte Befolkning. Derimod sluttede den danske Befolkning i Trankebar
sig til Zions-Kirken, der var Trankebars Hovedkirke, og hvis Kbgr. nu skal findes i Archdeacon's office i Madras.

Anerkendte Trossamfund.
Den franske reformerte Menighed i Kbenhavn. F 1685-1801; K 1785-1821; V 1685-1801; D 1685-98, 1700, 1702, 1706,

1711-1800.
Den tyske reformerte Menighed i Kbenhavn. F1686-1794, 1835-94; K se Anm.; V 1686-1794; D 1714-94, 1806-17,

1834-94.
Der haves et Navneregister over Dbte, Konfirmerede, Viede og Begravede 1686-1810, ordnet alfabetisk paa Efternavn, med
Vedfjelse af Aarstal. Hmbgr. 1794ff. findes ved Embedet (den ldste 1794-1875).

72

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Sjlland m.m.

Anerkendte Trossamfund.
Den biskoppelig-metodistiske Menighed i Kbenhavn. F 1846-91; V 1863-91; D 1859-91.
Den romersk-katolske Menighed i Kbenhavn. F 1656-1871; K c. 1790-99; V 1647-1878; D 1649-1804.
Kbgr. er Afskrifter af de i Menighedens Besiddelse vrende Originaler.
Det mosaiske Trossamfund i Kbenhavn. F c. 1762-1871; K 1817-50; V 1810-71; D 1810-71.
Alle Tilfrsler fra Tiden fr 1814 er gjorte i Henh. til kgl. Reskr. af 29. Maj 1810. For Ddsfaldenes Vedkommende (men ikke for
Fdslers og kun undtagelsesvis for Vielsers) omfatter Tilfrslerne efter 1814 ogsaa Sjlland udenfor Kbenhavn.
Det mosaiske Trossamfund i Slagelse. F 1817-59; V 1820-61; D 1818-69.
Den engelske Menighed i Helsingr. F 1833-38; V 1834-36; D 1833-43.

'Herrens Kirke i Kbenhavn (N. F. Carstensens Frimenighed). F 1879-1908; K 1879-1907.


N. F. Carstensens Frimenighed hrte ikke til de anerkendte
Trossamfund, og dens Kbgr. er ikke autoriserede og uden juridisk Gyldighed.

73

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Fyn

B. Landsarkivet for Fyn.


Aaby, Nrre-, (Vends H.). F 1648-1891; K 1752-1891; T 1689-1715, 1767-76, 1781-97; V 1648-69, 1684-1891; D 1648-1891.
Aaby, Vester-, (Salling H.). F 1622-38, 1640-54, 1657-58, 1711-1891; K 1767-1891; T 1625-37, 1640-54, 1657, 1738-98; V
1622-37, 1640-54, 1657-58, 1721-1891; D 1622-38, 1640-53, 1657-58, 1711-1891.

Aarslev (Vinding H.). F 1664-1891; K 1814-91; T 1665-1798; V 1665-1891; D 1666-1891.


Hvds. Snder-Nraas Pgd. brndte i April 1647.

Aastrup (Salling H.). F 1622-38, 1640-54, 1657-58, 1711-1891; K 1767-1891; T 1622-37, 1640-54, 1738-97; V 1622-38,
1640-54, 1657-58, 1721-1891; D 1622-38, 1640-53, 1657-58, 1711-1891.

Aasum (Aasum H.). F 1663-1891; K 1741-87, 1814-91; T 1663-1714, 1742, 1747-98; V 1663-1891; D 1663-1734, 1747-1891.
Hveds. Sedens Pgd. brndte 25. April 1747.

Agedrup (Bjrge H.). F 1714-1891; K 1737-1891; T 1715-57; V 1715-1891; D 1714-1891.


Allerup (Aasum. H.). F 1796-1807, 1814-91; K 1814-91; T 1796; V 1796-1807, 1815-91; D 1814-91.
Pgd. brndte 29.-30. Aug. 1818.

Allested (Salling H.). F 1737-1891; K 1740-86, 1792-1891; T 1739-97; V 1739-1891; D 1737-1891.


Pgd. brndte 19. Okt. 1688 og 25. Maj 1734.

Alles (Lunde H.). F 1802-91; K 1806-91; V 1802-91; D 1802-91.


Pgd. brndte 27. Maj 1802.

74

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Fyn

Asperup (Vends H.). F 1702-18, 1721-1891; K 1744-52, 1756-60, 1773-85, 1795-1891; T 1702-14, 1718 (?), 1721-98; V
1702-14, 1718 (?), 1721-1891; D 1702-14, 1721-1891.
Pgd. brndte 28. April 1773.

Assens Kbstad. F 1679-1891; K 1770, 1772-77, 17791891; T 1734-98; V 1734-1891; D 1734-1891.


Ved kgl. Reskr. af 18. Marts 1861 fraskiltes Baag som et selvstndigt Sognekald.

Avernak (Salling H.). F 1686-1734, 1752-1891; K 1753-1891; T 1686-1732, 1753-97; V 1686-1732, 1753-1891; D 1686-1732,
1752-1891.
Pgd. brndte 1660.

Avnslev (Vinding H.). F 1763-1891; K 1764-1891; T 1763-99; V 1763-1891; D 1763-1891.


Pgd. (Skalkendrup) brndte 18.Jan.1750, 26.Maj 1793 og 19. Aug. 1814.

Baag (Baag H.). F 1861-91; K 1862-91; V 1862-91; D 1861-91.


Ved kgl. Reskr. af 18. Marts 1861 blev Baag udskilt fra Assens og oprettet til et selvstndigt Sognekald; Kirken blev indviet 3. Nov. s. A.

Balslev (Vends H.). F 1678-1719, 1725-43, 1757-1891; K 1814-91; T 1679-1709, 1740-42, 1757-98; V 1679-1708, 1725-42,
1757-1891; D 1679-1718, 1725-43, 1757-1891.

Barlse (Baag H.). F 1661-1891; K 1749-1891; T 1748-93; V 1660-1891; D 1659-1891.


Den ldste Kbg. blev delagt af Svenskerne. Pgd. brndte 19. Nov. 1859.

Bederslev (Skam H.). F 1662-1742, 1744-1891; K 1741-43, 1746-1891; T 1674, 1688-1721, 1741, 1742, 1744-98; V
1663-1739, 1742, 1745-1891; D 1662-1742, 1744-1891.

Bellinge (Odense H.). F 1740-1891 (ufuldstndige til 1765); K 1766-1891; T 1766-98; V 1766-1891; D 1766-1891.
Hvds. Brndekildes Pgd. brndte 25. Nov. 1711 og 4. Nov. 1765.

Birkende (Bjrge H.). F 1677-1747, 1749-1891; K 1768-1891; T 1677-1746, 1748-98; V 1677-1746, 1749-1891; D 1677-1747,
1749-62, 1767-1891.

75

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Fyn

Hvds. Marslevs Pgd. siges 1661 at vre blevet afbrndt af de Svenske nst forbigaaede Fejdetider den brndte igen 20. Maj 1836.

Bjerreby (Sunds H.). F 1662-1891; K 1771-95, 1814-91; T 1662-1798; V 1662-1891; D 1662-1891.


Pgd. brndte 3. Maj 1669.

Bogense Kbstad. F 1646-68 (gtefdte kun til 1660), 1680-97, 1710-36, 1739-1891 ; K 1751-65, 1768-1891 ; T 1710-35; V
1646-61, 1680-97, 1710-36, 1756-63,1766-70, 1772-1891; D 1646-59, 1680-97, 1755-62, 1766-1891.
Af Kbg. 1693-1741 haves Uddrag, foretagne i Febr. 1758 af Historikeren C. Brandt, inden de ovenfor anfrte Lakuner var fremkomne, og et
Uddrag af Bogense Kirkeregnskabsbger ang. Begravede 1673-1788 supplerer Tilfrslerne om dde.

Bovense (Vinding H.). F 1763-1891; K 1764-1891; T 1764-99; V 1764-1891; D 1763-1891.


Hvds. Avnslevs Pgd. brndte 18. Jan. 1750, 26. Maj 1793 og 19. Aug. 1814.

Brahetrolleborg (Salliing H.). F 1784-1891; K 1766-1891; T 1784-98; V 1784-1891; D 1784-1891.


Pgd. (i Haagerup) brndte 24. Marts 1819. 1 Henh. til kgl. Reskr. af 21. Nov. 1800 henlagdes Lydinggaarde By fra Brahetrolleborg Sogn til
Krarup Sogn, hvorfra den atter ved kgl. Reskr. af 27. Jan. 1809 frtes tilbage til Brahetrolleborg Sogn.

Bregninge (Sunds H.). F 1646-1733, 1773-1891; K 1814-91; T 1684-1730, 1773-99; V 1646-1732, 1773-1891; D 1646-1732,
1773-1891.
Pgd., der da laa i Nyby, brndte 1745.

Bregninge (r H.). F 1679-1727, 1729-36, 1738-1891; K 1795-1803, 1812-91; T 1679-1727, 1729-36, 1738-98; V 1679-1727,
1729-36, 1739-1891; D 1679-1727, 1730-36, 1739-1891.
Pgd. brndte 11. Juni 1688. Af Sognet udskiltes i Henh. til kgl. Reskr. af 13. Nov. 1744 Sby Sogn.

Broby, Nsbyhoved-, (Odense H.). F 1802-91; K 1806-91; V 1802-91; D 1802-91.


Hvds. Alless Pgd. brndte 27. Maj 1802.

Broby, Nrre-, (Salling H.). F 1678-94, 1696-1891; K 1740-1891; T 1683-1789,1795-98; V1678-1891; D 1678-1891.
Pgd. brndte 3. Marts 1818.

76

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Fyn

Broby, Snder-, (Salling H.). F 1813-91; K 1814-91; V 1814-91; D 1813-91.


Pgd. brndte 27. Juni 1868.

Brudager (Gudme H.). F 1813-91; K 1813-91; V 1813-91; D 1813-91.


Hvds. Gudmes Pgd. brndte 16. Marts 1861.

Brylle (Odense H.). F 1646-1891; K 1780-1891; T 1754-98; V 1646-1891; D 1646-1891.


Brndekilde (Odense H.). F 1752-1891 (ufuldstndige til 1765); K 1766-1891; T 1767-98; V 1767-1891; D 1766-1891.
Pgd. brndte 25. Nov. 1711 og 4. Nov. 1765.

Brnderup (Vends H.). F 1690-1752, 1754-58 (enkelte Notitser), 1760-1891; K 1801-91; T 1699, 1702-03; V 1699-1707,
1741-52, 1760-1891; D 1693-1710, 1735-52, 1760-1891.
Pgd. brndte 1. Maj 1689.

Bstrup (Nrre H., LangeIand). F 1686-1891; K 1741-57, 1760-62, 1786-1891; T 1683-1798; V 1683-1891; D 1684-1891.
Christi Kapel paa Ravnholt (Vinding H.), se ved Herrested.
Dalby (Bjrge H.). F 1734-1891; K 1756-1891; T 1734-98; V 1734-1891; D 1734-1891.
De ldre Kbgr. gik antagelig tabt ved Degneboligens Brand 24 Maj 1770; jvfr. Stubberup.

Dalum (Odense H.). F 1646-64, 1691-1891; K 1751, 1754-1891; T 1750-98; V 1646-63, 1694-1891; D 1646-72, 1693-1891.
Davinde (Aasurn H.). F 1796-1807, 1814-91; K 1814-91; T 1796-97; V 1796-1805, 1815-91; D 1814-91.
Hvds. Allerups Pgd. brndte 29.-30. Aug. 1818.

Diernisse (Salling H.). F 1741-1891; K 1741-1891; T 1741-98; V 1741-1891; D 1741-1891.


Hvds. Faaborgs Pgd. og Kapellanbolig brndte 1672, antagelig 10. Juni.

77

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Fyn

Drej (Sunds H.). F 1649-54, 1662-1891; K 1737-1891; T 1664-89, 1733-99; V 1646-52, 1663-1731, 1733-1891; D 1662-1891.
Dreslette (Baag H.). F 1642-1891; K 1741-1891; T 1642-1778 (spredte Tilfrsler); V 1644-1891; D 1642-1891.
Drigstrup (Bjrge H.). F 1698-1760, 1772-1891; K 1797-1891; T 1698-1767, 1774-98; V 1698-1767, 1774-1891; D
1698-1765, 1772-1891.

Egense (Sunds H.). F 1772-1891; K 1786-1891; T 1786-98; V 1772-1891; D 1786-1891.


Pgd. brndte 20. Febr. 1786.

Ejby (Vends H.). F 1679-1717, 1725-55, 1757-1891; K 1814-91; T 1679-1709, 1727, 1742-43, 1757-97; V 1679-1708, 1725-43,
1757-1891; D 1678-1717, 1725-47, 1757-1891.
Ejlby (Skovby H.). F 1655-1719, 1722-34, 1736-1891; K 1743-1891; T 1684-1719, 1721-34, 1736-98; V 1655-1719, 1722-34,
1736-1891; D 1655-1719, 1722-34, 1736-1891.
Pgd. brndte 4. Juni 1762. Ministerialia, 1655-64 er Afskrift, taget 1664 af Sogneprsten efter en ldre Kbg.

Ellested (Vinding H.). F 1682-1891; K 1759-1891; T 1687-1731, 1736-37, 1784-98; V 1683-1731, 1736-52, 1754-1891; D
1682-1732, 1735-1891.
Hvds. Gislevs Pgd. brndte 6. April 1661.

Ellinge (Vinding H.). F 1660-1716, 1814-91; K 1814-91; T mglr.; V 1660-1716, 1814-91; D 1660-1716, 1814-91.
Hvds. Skellerups Pgd. brndte 22. Aug. 1835.

Espe (Salling H.). F 1663-87, 1692-1720, 1726-31, 1744-189l.; K 1784-1891; T 1666, 1684-86, 1692-1720, 1727-30, 1745-99;
V 1663-86, 1692-1720, 1727-31, 17451891; D 1663-86, 1692-1720, 1727-31, 1744-1891.

Faaborg Kbstad. F 1658-1891; K 1736-1891; T 1684, 1689-90, 1692-1798; V 1659-1891; D 1658-1891.


Pgd. og Kapellanboligen brndte 1672, antagelig 10. Juni, da en stor Del af Byen nedbrndte.

78

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Fyn

Fangel (Odense H.). F 1661-1891; K 1739-1891; T 1662-1798; V 1660-1891; D 1660-1891.


Fjelsted (Vends H.). F 1696-1891; K 1805-91; T 1696-1798; V 1696-1891; D 1696-1891.
Flemlse (Baag H.). F 1678-1891- K 1739-1891; T 1686-1771; V 1678-1891; D 1678-1718, 1738-1891.
Pgd. brndte 10. Juni 1656.

Fldstrup (Vinding H.). F 1739-1891; K 1741-1891; T 1739-98; V 1739-1891; D 1739-1891.


Fodslette (Snder H., Langeland). F 1709-1891; K 1745-1891; T 1710-97; V 1710-1891; D 1710-1891.
Ved kgl. Reskr. af 16. Aug. 1820 henlagdes vre fra Humble Sogn til Fodslette Sogn.

Fravde (Aasum H.). F 1646-1891; K 1814-91; T 1746-97; V 1646-1891; D 1646-1891.


Frrup (Vinding H.). F 1671-1891; K 1737-1891; T 1671-1724, 1733-98; V 1671-1724, 1733-1891; D 1671-1723, 1733-1891.
Fuglsblle (Snder H., Langeland). F 1813-91; K 1814-91; V 1813-91; D 1813-91.
Hvds. Longelses Pgd. brndte 6. Dec. 1862.

Fns (Vends H.). F 1660-1891; K 1804-91; T 1684-1798; V 1664-1891; D 1666-1891.


Pgd. brndte 3. Juni 1818.

Gamborg (Vends H.). F 1653-1891; K 1791-1891; T 1660-1798; V 1657-1891; D 1653-1891.


Gamtofte (Baag H.). F 1705-1891; K 1739-1891; T 1705-98; V 1705-1891; D 1705-1891.
Kbg. indeholdende Konfirmerede 1885-91 er Afskrift af Hmbg.

Gelsted (Vends H.). F 1747-1891; K 1798-1891; T 1786-98; V 1750-1891; D 1747-1891.


Pgd. brndte 1647, 2. Marts 1771 og 7. Juli 1819.

Gestelev (Salling H.). F 1717-35, 1753-1891; K 1769-88, 1814-91; T 1721-33, 1754-67, 1771-84, 1791-98; V 1717-35,
1754-67, 1769, 1771-89, 1791-1891; D 1717-36, 1753-81, 1791-1891.

79

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Fyn

Gislev (Gudme H.). F 1675-1891; K 1758-1891; T 1687-1737, 1782-98; V 1683-1891; D 1675-1891.


Pgd. brndte 6. April 1661.

Grindlse (Skam H.). F 1741, 1744-1891; K 1746-1891; T 1746-98; V 1744-1891; D 1741, 1744-1891.
Hvds. Klintes Pgd. brndte 13. Aug. 1731.

Gudbjrg (Gudme H.). F 1752-1891; K 1813-91; T 1752-98; V 1752-1891; D 1752-1891.


Pgd. brndte 23. Marts 1863.

Gudme (Gudme H.). F 1813-91; K 1813-91; V 1813-91; D 1813-91.


Pgd. brndte 16. Marts 1861.

Guldbjrg (Skovby H.). F 1646-80, 1683-1891; K 1744-1891; T 1760-98; V 1646-80, 1685-1891; D 1647-80, 1683-1891.
Degneboligen brndte 24. Maj 1836.

Haarby med Lgismose Kapel (Baag H.). F 1730-1891; K 1814-91; T mglr.; V 1730-1891; D 1730-1891.
Pgd. brndte 1658. Kbgr. indeholdende Konfirmerede 1851-59, Viede 1855-66 og Dde 1864-84 er Afskrifter af Hmbg.
Lgismose Kapel nedlagdes 1826, men efter kgl. Resol. af 26. Aug. 1885 indviedes 27. Sept. s. A. et nyopfrt Kapel smst. som
Filialkirke til Haarby.

Haarslev (Skovby H.). F 1688-1891; K 1750-56, 1760-1891; T 1689-1739, 1741-99; V 1688-1739, 1741-1891; D 1688-1891.
Pgd. brndte 1645 er maaske 1655.

Haastrup (Salling H.). F 1695-1772, 1774-1891; K 1752-1891; T 1694-1771, 1774-98; V 1694-1772, 1774-1891; D 1695-1772,
1774-1891.
Hvds. Jordlses Pgd. brndte 3. Nov. 1735.

Harndrup (Vends H.). F 1696-1891; K 1805-91; T 1698-1798; V 1698-1891- D 1696-1891.


Heden (Salling H.). F 1735-1891; K 1762-1891; T 1744-97; V 1736-1891; D 1735-1891.
Den ldre, Kbg. gik til Grunde, da Hvds. Nrre-Sbys Pgd. brndte 2. Aug. 1735.

Hellerup (Vinding H.). F 1813-91; K 1814-91; V 1813-91; D 1813-91.

80

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Fyn

Hvds. Sllinges Pgd. brndte 22. Marts 1813 og med den Kbgr., men der haves en af Sogneprsten i Jan. 1814 optaget
Fortegnelse over Sognebeboerne med Angivelse af Alder, Fdested, Forldre, Vaccination, Konfirmations- og Vielsessogn,
Brneantal m. v. samt tilfjet Ddsdatum til 1851.

Helns (Baag H.). F 1777-83, 1785-1891; K 1785-1891; T 1786-98; V 1777-82, 1786-1891; D 1776-83, 1785-1891.
Den ldste Kbg. skal af en forflyttet Prst vre medbragt til Snderby Pgd. og vre gaaet til Grunde ved dennes Brand 3. Maj
1767. Ministerialia for Aarene 1776-83 er Udskrift af en tabt Kbg., vist frt af Degnen.

Herrested med Christi Kapel paa Ravnholt (Vinding H.). F 1813-91; K 1814-91; V 1814-91; D 1814-91.
Pgd. brndte 8. Okt. 1843. Christi Kapel paa Ravnholt blev indviet 1. Nov. 1737 og efter kgl. Bevill. af 25. s. M. annekteret til
Herrested Sogn. Efter Ombygning blev det atter indviet I. Febr. 1870.

Herringe (Salling H.). F 1727-38, 1744-1891; K 1747-1891; T 1728-37, 1744-98; V 1728-38, 1744-1891; D 1727-37,
1743-1891.

Hesselager (Gudme H.). F 1813-91; K 1814-91; V 1813-91- D 1814-91.


Pgd. brndte 25.-26. April 1871.

Hillerslev (Salling H.). F 1665-1727, 1738-1891; K 1793, 1797-1891; T 1702-27, 1745, 1754, 1757-97; V 1702-27, 1738-1891;
D 1738-1891.
Hvds. ster-Hsinges Pgd. brndte 23. Juni 1665 og 8.-9. Dec. 1843.

Hjadstrup (Lunde H.). F 1675-85, 1687-88, 1690-1716, 1718-1891; K 1778-1891; T 1690-1705, 1714-42, 1752-70, 1777-98; V
1677-1734, 1736-42, 1752-70, 1777-1891; D 1680-1891.

Holevad (Baag H.). F 1685-1701, 1711-1891; K 1814-91; T mglr.; V 1695-96, 1712, 1721, 1724, 1752-1891; D 1687, 1698,
1711-37, 1740-42, 1746-1891.

Horne (Salling H.). F 1659-1891; K 1783-1891; T 1691-93, 1698-1798; V 1659-87, 1691-931, 1698-1891; D 1675-83 (spredte
TilfrsIer, kun om Brn), 1684-1891.

81

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Fyn

Humble (Snder H., LangeIand). F 1692-1891; K 1736-1891; T 1693-1798; V 1692-1891; D 1692-1891.


Ved kgl. Reskr. af 16. Aug. 1820 blev Hennetved By, der hidtil var delt mellem Humble og Lindelse Sogne, henlagt fuldstndig
til sidstnvnte Sogn og Ovre By henlagt fra Humble Sogn til Fodslette Sogn.

Hundstrup (Salling H.). F 1765-1891; K 1766-1891; T 1765-98; V 1765-1891; D 1765-1891.


Hvds. ster-Skerninges Pgd. brndte 28. April 1765.

Hundstrup (Skam H.), se ved Krogsblle.


Husby med Wedellsborg Kapel (Vends H.). F 1698 (?), 1711-15,1813-91; K 1814-91; T 1698 (?), 1711-15; V 1698 (?),
1711-15, 1814-91; D 1698 (?), 1711-15, 1813-91.
Pgd. (i Snder Aaby) brndte 1673 og 22. Nov. 1874. Wedellsborg Kapel toges i Brug 1706. Ved kgl. Reskr. af 13. April 1811
henlagdes Bredninge Huse fra Tanderup Sogn til Snder-Aaby (o: Husby) Sogn, men ved kgl. Resol. af 5. April 1834 blev de
tilbagefrte til Tanderup Sogn.

Hsinge, Vester-, (Salling H.). F 1642-53, 1711-1891, K 1766-1891; T 1712-98; V 1642-53, 1712-1891; D 1711-1891.
De anfrte Ministerialia 1642-53 findes i Kirkeregnskabsbogen 1617-73.

Hsinge, ster-, (Salling H.). F 1738-1891; K 1792-1891; T 1755, 1774-98; V 1738-1891; D 1738-1891.
Pgd. brndte 23. Juni 1665 og 8.-9. Dec. 1843.

Hjby (Aasum H.). F 1752-1891; K 1800-05, 1809-91; T 1789-98; V 1752-1891; D 1752-1891.


Hvds. Nrre-Lyndelses Pgd. brndte 5. Maj 1861.

Hjrup, Nrre-, (Skam H.). F 1688-1891; K 1795-1891; T 1698-1798; V 1691-1891; D 1688-1891.


Hvds. Nrre-Nraas Pgd. brndte 1645.

Hjrup, Snder-, (Vinding H.). F 1717-36, 1753-1891; K 1769-88, 1814-91; T 1722-35, 1754-66, 1770-86, 1792-98; V
1718-35, 1754-66, 1769-87, 1792-1891; D 1717-36, 1753-82, 1791-1891.
Indslev (Vends H.). F 1646-1891; K 1752-1891; T 1686-1715, 1767-76, 1781-97; V 1646-1891; D 1646-1891.

82

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Fyn

Jordlse (Salling H.). F 1695-1771, 1774-1891; K 1752-1891; T 1694-1771, 1774-98; V 1694-1771, 1774-1891; D 1702-72,
1774-1891.
Pgd. brndte 3. Nov. 1735.

Jrgens, Skt., (Sunds H.). F 1716-1891; K 1766-1891; T 1717-34, 1737-55, 1765-98; V 1717-34, 1737-54, 1756, 1759-60,
1767-1891; D 1716-61, 1765-1891.
Pgd. brndte 16. Maj 1712.

Kavslunde (Vends H.). F 1646-1891; K 1796-1891; T 1671-1799; V 1646-1783, 1795-1891; D 1646-1891.


Kerte (Baag H.). F 1702-05, 1708-1891; K 1736-1891; T 1742-72, 1776, 1781-98; V 1709-22, 1727-1891; D 1701-05,
1707-1891.
Pgd. brndte 1654. Ved kgl. Reskr. af 28. Juni 1811 henlagdes rsbjrg Lerhuse og Vngehuset fra Kerte Sogn til Skydebjrg
Sogn, men ved kgl. Resol. af 26. April 1894 blev de tilbagefrte til Kerte Sogn

Kerteminde Kbstad. F 1677-1891; K 1814-91; T 1682-1701, 1712, 1719, 1722, 1731-99; V 1679-1891; D 1679-1891.
Kerteminde Valgmenighed. K 1869-91.
Valgmenigheden enigheden blev anerkendt ved kgl. Resolutioner af 7. Jan. 1869 og 16. Aug. 1876. Kirken indviedes 24. Jan.
1869.

Kirkeby (Sunds H.). F 1680-1891; K 1738 1891; T 1695-99, 1754-98; V 1693-1891; D 1681-1891.
Klinte (Skam H.). F 1744-1891; K 1746-1891; T 1746-98; V 1744-1891; D 1744-1891.
Pgd. brndte 13. Aug. 1731.

Korup, Trstrup-, (Odense H.). F 1715-1891; K 1814-91; T 1715-98; V 1715-1891; D 1715-1891.


Af en ldre Kbg., begyndt 1609, er der bevaret Uddrag for Aarene 1611-1706, foretagne c. 1758 af Historikeren C. Brandt.

Krarup (Salling H.). F 1784-1891; K 1766-1891; T 1785-98; V 1785-1891; D 1784-1891.


Hvds. Brahetrolleborgs Pgd. brndte 24. Marts 1819. 1 Henh. til kgl. Reskr. af 21. Nov. 1800 henlagdes Lydinggaarde By fra
Brahetrolleborg Sogn til Krarup Sogn, hvorfra den atter ved kgl. Reskr. af 27. Jan. 1809 frtes tilbage til Brahetrolleborg Sogn.

Krogsblle (Skam H.). F 1686-1891; K 1759, 1761-1891; T 1724-41 (spredte Tilfrsler), 1757-97; V 1687-1702, 1717-1891;
D 1686-1891.

83

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Fyn

Sognekaldet bestod tidligere af tre Sogne: Krogsblle (ogsaa kaldet Hundstrup), Agerns og Krup. Agerns Kirke blev nedbrudt og
Menigheden ved Kongebrev af 12. Maj 1601 henvist til Krup Kirke, og efter at denne var blevet nedbrudt i Henh. til kgl. Reskr. af 28. Nov.
1781, omfatter Kbg. fra 1800 alle tre gamle Sognes Omraade.

Kullerup (Vinding H.). F 1699-1733, 1757-1891; K 1758-59, 1761-1891; T 1699-1704, 1725-33, 1757, 1760-98; V 1698-1733,
1757, 1760-1891; D 1698-1733, 1758-1891.
Kvrndrup (Sunds H.). F 1657-1710, 1753-1891; K 1762-1891; T 1661-80, 1685-1709, 1753-60, 1762-98; V 1658-1709,
1753-1891; D 1658-1709, 1753-1891.

Krum (Baag H.). F 1686-1720, 1722-1891; K 1814-91; T 1686-1798.; V 1686-1891; D 1686-1716, 1722-1891.
Klstrup (Bjrge H.). F 1714-1891; K 1736-1891; T 1714-57; V 1714-1891; D 1714-1891.
Kng (Baag H.). F 1687-1769, 1772-1891; K 1814-91;

T mglr.; V 1687-1769, 1772-74, 1776-1891;

D 16871769, 1772-74,

1776-1891.
Pgd. brndte 2. Jan. 1730.

Krup (Skam H.). F 1637-65, 1675-1799; K 1759, 1761-99; T 1718-26, 1757-98; V 1638-65, 1674-1799; D 1637-65,
1674-1799.
Krup Kirke blev nedbrudt i Henh. til kgl. Reskr. af 28. Nov. 1781; Ministerialia 1800 ff. se ved Krogsblle.

Landet (Sunds H.). F 1646-1733, 1739-1891; K 1744-51, 1755-56, 1765-89, 1810-91; T 1684-1730, 1739-98; V 1646-1732,
1739-1891; D 1646-1732, 1739-1891.

Langaa (Gudme H.). F 1682-1723, 1726-45, 1747-1891; K 1765-1891; T 1683-1723, 1727-44, 1748-99; V 1683-1723, 1728-44,
1747-1891; D 1682-1723, 1727-45, 1747-1891.
Pgd. brndte 1682 og I. Dec. 1718. Kbg. 1814-37 er Afskrift af Hmbg.

Lindelse (Snder H.,

Langeland). F 1706-62, 1769-1891; K 1790-1891; T 1706-63; V 1706-64, 1790-1891; D 1706-61,

1790-1891.
Hennetved By, der hidtil var delt mellem Humble og Lindelse Sogne, blev ved kgl. Reskr. af 16. Aug. 1820 henlagt fuldstndig til Lindelse
Sogn.

84

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Fyn

Longelse (Snder H., Langeland). F 1813-91- K 1814-91; V 1813-91; D 1813-91.


Pgd. brndte 6. Dec. 1862.

Lumby (Lunde H.). F 1679-1707, 1709-1891; K 1736-53, 1792-1891; T 1685-1706, 1709-98- V 1679-1706, 1709-1891; D
1679-1707, 1709-1891.

Lunde (Lunde H.). F 1646-72, 1696-1891; K 1760-61, 1779-1891; T 1797-98; V 1647-1729, 1731-1891; D 1646-56, 1660-85,
1698-1719, 1721-1891.

Lunde (Sunds H.). F 1678-1717, 1723-24, 1727-1891; K 1807-91; T 1730, 1738-97; V 1678-1700, 1716-17, 1730-1891; D
1678-1717, 1723-24, 1727-1891.

Lyndelse, Nrre-, (Aasurn H.). F 1729-1891; K 1809-91; T 1729-98; V 1729-1891; D 1729-1891.


Pgd. brndte 5. Maj 1861.

Lyndelse, Sandholts-, (Salling H.). F 1711-1891; K 1766-1891; T 1712-98; V 1712-1891; D 1711-1891.


Ly (Salling H.). F 1728-1891; K 1737-80, 1782-1800, 1809-91; T 1728-99; V 1728-1891; D 1728-1891.
Lgismose Kapel (Baag H.), se ved Haarby.
Magleby (Snder H., Langeland). F 1682-1891; K 1814-91; T 1683, 1687-1798; V 1683-1891; D 1683-1891.
Marslev (Bjrge H.). F 1679-1747, 1750-1891; K 1768-1891; T 1677-1747, 1749-98; V 1677-1747, 1749-1891; D 1677-1747,
1750-62, 1767-1891.
1661 siges, at Pgd. blev afbrndt af de Svenske nst forbigaaede Fejdetider; den brndte igen 20. Maj 1836. Kbg. 1813-37 er Afskrift af
Hmbg.

Marstal (r H.). F 1738-1891; K 1815-91; T 1738-98; V 1738-54, 1766-1891; D 1753-1891.


Marstal var en Del af Rise Sogn, indtil den i Henh. til kgl. Reskr. af 2. Nov. 1736 opfrte Marstal Kirke blev indviet 30. Juli 1738.

Melby (Skovby H.). F 1655-1719, 1722-34, 1736-1891; K 1743-1891; T 1684-1719, 1722-34, 1736-98; V 1655-1719, 1722-34,
1736-1891; D 1655-1719, 1722-34, 1736-1891.
Hvds. Ejlbys Pgd. brndte 4. Juni 1762. Ministerialia 1655-64 er Afskrift, taget 1664 af Sogneprsten efter en ldre Kbg.

85

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Fyn

Mesinge (Bjrge H.). F 1686-1744, 1749-1891-, K 1772-1891; T 1686-98, 1749-98; V 1686-1744, 1749-1891; D
1686-1744, 1749-1891.
Pgd. brndte 31. Okt. 1763.

Middelfart Kbstad. F 1709-1891; K 1796-1891; T 1709-98; V 1709-1891; D 1709-1891.


Munkebo (Bjrge H.). F 1814-91; K 1816-91; V 1815-91D 1815-91.
Pgd. brndte 5. Jan. 1740, 7. Dec. 1773 og 12. Okt. 1842.

Norup (Lunde H.). F 1646-1891; K 1801-91; T 1646-1721, 1764-98; V 1646-1891; D 1646-1891.


Nyborg Kbstad. F 1646-1891; K 1740-1891; T 1703-51, 1753, 1756-98; V 1693-1730, 1738, 1740-1891; D
1665-86, 1689-94, 1698-1733, 1737-1891.
Ved kgl. Reskr. af 29. Jan. 1823 1 enlagdes Sprog i gejstlig Henseende fra Nyborg til Korsr.

Nraa, Nrre-, (Skam H.). F 1688-1891; K 1796-1891; T 1698-1798; V 1688-1891; D 1688-1891.


Pgd. brndte 1645.

Nraa, Snder-, (Aasum H.). F 1664-1891; K 1814-91; T 1665-1798; V 1665-1891; D 1666-1891.


Pgd. brndte i April 1647.

Nraa, Snder-, Valgmenighed (Aasum H.). K 1883-91.


Anerkendt ved kgl. Resol. af 28. Nov. 1882. Valgmenighedskirken i Snder-Nraa var oprindelig Filialkirke til Ryslinge Valgmenighedskirke
og blev indviet 10. Jan. 1875 i Henh. til Kirke- og Under visningsministeriets Skriv. af 2. s. M.

Odense Kbstad:
1695-96, 1700-1891; K 1814-91; T 1693-1707, 1741-98; V 1693-1705, 1720-33 (viede i Hjemmet),
1741-1891; D 1692-1705, 1741, 1744-1891.
Vor Frue Kirke. F

Af to ldre Kbgr. 1649-95, som er gaaede til Grunde, er der bevaret Uddrag, foretagne 1758 af Historikeren C. Brandt.
Graabrdre Hospital. F 1815-91;

K 1834; V 1816-91;

D 1814-91.
Af ldre Kbgr. 1646-98, som er gaaede til Grunde, er der bevaret Uddrag, foretagne ca. 1757-58 af Historikeren C. Brandt.

86

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Fyn

Odense Kbstad:
Skt. Hans Kirke. F 1705-1891;

K 1814-91; T 1705-98; V 1705-1891; D 1705-1891.

Af den ldste Kbg. 1646-1705, som er gaaet til Grunde, er der bevaret Uddrag, foretagne 1757 af Historikeren C. Brandt. Efter Anordn. af 19.
Juni 1722 (jvfr. Kcl.-Prom. af 8. Sept. 1804) skulde Skt. Hans Kirke tillige bruges som Garnisonskirke for den i Odense indkvarterede Milice.
Skt. Knuds Kirke. F

1698-1891; K 1799-1891; T 1701-99; V 1701-1891; D 1698-1891.

Af en ldre Kbg. 1658-98, som er gaaet til Grunde, er der bevaret Uddrag, foretagne 1758 af Historikeren C. Brandt.

Ollerup (Sunds H.). F 1681-1891; K 1738-1891; T 1694-1701, 1753-98; V 1691, 1694-1891; D 1680-1891.
Ore (Skovby H.). F 1705-52, 1756, 1760-1891; K 1801-91; T 1705-11, 1731, 1737, 1745, 1749; V 1705-52,
1760-1891; D 1705-52, 1760-1891.
Hvds. Brnderups Pgd. brndte 1. Maj 1689.

Orte (Baag H.). F 1689-1891; K 1739, 1744-1891; T 1689-95, 1732-98; V 1689-95, 1700-1891; D 1689-1891.
Kbg. 1813-46 er Afskrift af Hmbg.

Otterup (Lunde H.). F 1663-1891; K 1813-91; T 1684-1691, 1773-97; V 1663-1891; D 1664-1891.


Ovre (Gudme H.). F 1689-1891; K 1805-91; T 1689-1731, 1734-98; V 1689-1731, 1734-1891; D 1689-1891.
Pgd. brndte 29. Jan. 1741.

Paarup (Odense H.). F 1646-1891; K 1748-1891- T 1648, 1654-1799; V 1646-1891; D 1646-1891.


Revninge (Bjrge H-)- F 1713-1891; K 1796-1891; T mglr.; V 1713-1891; D 1713-1891.
Revsvindinge (Vinding

H.). F 1693-1729, 1731-32, 1756-1891; K 1758-1891; T 1693-1704, 1725-29, 1731-32,


1757-98; V 1693-1729, 1731-32, 1757-1891: D 1693-1729, 1731-32, 1756-1891.
Kbg. over Fdte 1872-88 er Afskrift af Hmbg.

Ringe (Gudme H.). F 1707-1891; K 1765-1891; T 1707-98; V 1707-1891; D 1707-1891.


Pgd. brndte 25. Febr. 1751.

87

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Fyn

Rise (r H.). F 1697-1717, 1719-28, 1731-35, 1738 1891; K 1810-91; T 1697-1717, 1719-28, 1731-98; V
1697-1717, 1719-28, 1731-1891; D 1697-1717, 1719-28, 1753-1891.
Pgd. brndte 23. Okt. 1730. Af Rise Sogn udskiltes, Marstal som et srligt Sogn, da den her i Henh. til kgl. Reskr. af 2. Nov. 1736 opfrte Kirke
var blevet indviet 30. Juli 1738.

Rolfsted (Aasum H.). F 1686-1891; K 1736-1891; T 1686-1798; V 1686-1891; D 1686-1891.


Rorslev (Vends H.). F 1702-15, 1721-1891; K 1744-52, 1756-60, 1773-85, 1795-1810, 1814-91; T 1702-14, 1722-98;
V 1702-14, 1722-1891; D 1702-14, 1722-1891.
Hvds. Asperups Pgd. brndte 28. April 1773.

Rudkbing Kbstad. F 1686-1891; K 1765-1891; T 1686-1798; V 1686-1891; D 1686-1891.


Rynkeby (Bjrge H.). F 1705-1891; K 1796-1891; T mglr.; V 1705-1891; D 1705-1891.
Ryslinge (Gudme H.). F 1717-1891; K 1736-1891; T 1731-98; V 1723-1891; D 1723-1891.
Ryslinge Valgmenighed (Gudme H.). F 1865-91; K 1866-91; V 1878-91; D 1865-91.
Valgmenigheden blev anerkendt ved kgl. Resol. af 1. Aug. 1868, men Kirken var blevet indviet allerede 8. Aug. 1866. En Filialkirke indviedes
10. Jan. 1875 i Snder-Nraa (se dr).

Rnninge (Aasum H.). F 1686-1891; K 1736-1891; T 1686-1798; V 1686-1891; D 1686-1891.


Rrup (Vends H.). F 1747-1891; K 1798-1891; T 1787-97; V 1750-1891; D 1747-1891.
Hvds. Gelsteds Pgd. brndte 1647, 2. Marts 1771 og 7. Juli 1819.

Sandager (Baag H.). F 1685-1702, 1710-1891; K 1814-91; T 1752; V 1686-87, 1694, 1696-97, 1711-13, 1721,
1723-24, 1751-1891; D 1685-87, 1691, 1694, 1697-1702, 1710-42, 1745-1891.

Sandager, Nrre-, (Skovby H.). F 1646-80, 1683-1891; K 1743-1891; T 1761-98; V 1646-80, 1683-1891; D
1646-80, 1683-1891.

88

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Fyn

Sanderum (Odense H.). F 1646-65, 1667, 1670-71, 1681, 1683-1891; K 1751, 1754-1891; T 1717-25, 1750-98; V
1683-1891; D 1646-62, 1683-1891.

Seden (Aasum H.). F 1734-1891; K 1758-70,1814- 91; T 1734-38, 1758-99; V 1734-1808, 1811-91; D 1754-1891.
Pgd. brndte 25. April 1747.

Simmerblle (Nrre H., Langeland). F 1718-1891; K 1814-91; T 1724-98; V 1718-1891; D 1718-1891.


Pgd. brndte 25. Maj 1678.

Skaarup (Sunds H.). F 1669-1714, 1716-1891; K 1794-1891; T 1673-74, 1738-99; V 1669-1714, 1716-1891; D
1669-1714, 1716-1891.

Skamby (Skam H.). F 1651-1707, 1721-31, 1743-1891; K 1754-1891; T 1679-1707, 1721-31, 1743-98; V 1652-1707,
1721-31, 1743-1891; D 1651-1707, 1721-31, 1743-1891.
Pgd. brndte c. 1649.

Skeby (Lunde H.). F 1664-1891; K 1814-91; T 1718, 1773-98; V 1664-1891; D 1664-1891.


Kbgr. 1814-58 er Afskrifter af Hmbgr.

Skellerup (Vinding H.). F 1660-1716, 1814-91; K 1814-91; T mglr.; V 1660-1716, 1814-91; D 1660-1716, 1814-91.
Pgd. brndte 22. Aug. 1835.

Skerninge, Vester-, (Salling H.). F 1681-1891; K 1737-38, 1774-1891; T 1684-1760, 1774-98; V 1681-1759, 17731891; D 1681-1760, 1773-1891.

Skerninge, ster-, (Sunds H.). F 1765-1891; K 1766-1891; T 1765-99; V 1765-1891; D 1765-1891.


Pgd. brndte 28. April 1765. Kbg. 1813-42 er Afskrift af Hmbg.

Skovby (Skovby H.). F 1680-1702, 1710-36, 1750-1891; K 1794-1812, 1814-91; T 1696-1702, 1710-35, 1750-90,
1794-98; V 1680-1702, 1710-35, 1750-90, 1794-1891; D 1680-1702, 1750-1891.

Skrbelev (Nrre H., Langeland). F 1686-1891; K 17741891; T 1686-1798; V 1686-1891; D 1686-1891.


Skydebjrg (Baag H.). F 1689-96, 1701-1891; K 1739, 1744-1891; T 1689-96, 1733-98; V 1689-96, 1701-1891; D
1689-95, 1701-1891.

89

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Fyn

Ved kgl. Reskr. af 28. Juni 1811 henlagdes rsbjrg Lerhuse og Vngehuset fra Kerte Sogn til Skydebjrg Sogn, men ved kgl.
Resol. af 26. April 1894 blev de tilbagefrte efrte til Kerte Sogn.

Snde (Nrre H., Langeland). F 1813-91; K 1814-91; V 1813-91; D 1813-91.


De ldre Kbgr. brndte med Pgd. 15. Juli 1883.

Stenlse (Odense H.). F 1661-1891; K 1739-1891; T 1660-1797; V 1660-1891; D 1661-1891.


Stenstrup (Sunds H.). F 1678- 1718, 1723-25, 1727-1891; K 1807-91; T 1717, 1738-98; V 1678-1700, 1716-17, 1723-24,
1730-1891; D 1678-1717,1723-25, 1727-1891.
Degneboligen brndte 11. Febr. 1718.

Stoense (Nrre H., Langeland). F 1813-91; K 1814-91; V 1813-91; D 1814-91.


De ldre Kbgr. brndte med Hvds. Sndes Pgd. 15. Juli 1883.

Stryn (Sunds H.). F 1776-1891; K 1778-1891; T 1777-98; V 1777-1891; D 1776-1891.


Prsten D. F. H. Kugler (t 18. April 1776) siges at have brndt Kbgr.

Stubberup (Bjrge H.). F 1641-85, 1734-1891; K 1756-1891; T l734-98; V 1640-85, 1734-1891; D 1643-85, 1734-1891.
Ved Dalby Degneboligs Brand 24. Maj 1770 delagdes Stubberup Kbg. 1685-1733. Kbg. 1813-30 er Afskrift af Hmbg.

Svanninge (Salling H.). F 1768-1891; K 1768-1891; T 1768-98; V 1768-1891; D 1768-1891.


Pgd. brndte 22. Juli 1723 og 28. Dec. 1767.

Svendborg Kbstad:
Vor Frue Kirke. F 1687-1891; K 1736-48, 1814-91;

T 1687-1798; V 1687-1891; D 1687-1891.


Skt. Nicolai Kirke.
1736-1891.

F 1677-1719, 1736-1891; K 1742-1891; T 1679-1718, 1736-98; V 1677-1718, 1736-1891; D 1677-1719,

Svindinge (Gudme H.). F 1742-1891; K 1814-91; T 1742-98; V 1742-1810, 1814-91; D 1742-1891.


Pgd. brndte kort Tid fr 22. Nov. 1684 og 24.-25. Juli 1809.

Srslev (Skovby H.). F 1666-1891; K 1814-91; T 1686 1799; V 1666-1891; D 1666-1891.


Pgd. skal vre brndt 1647 og 1654.

90

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Fyn

Sby (Baag H.). F 1696-1891; K 1746-1891; T 1696-1799; V 1696-1891; D 1696-1891.


Sby (r H.). F 1745-1891; K 1795-1803, 1812-91; T 1745-99; V 1745-1891; D 1745-1891.
Sby Sogn var forhen en Del af Bregninge Sogn, men ved kgl. Reskr. af 13. Nov. 1744 tillodes det Beboerne at opfre en Kirke, i
hvilken der iflge kgl. Reskr. af 15. Sept. 1745 skulde holdes Gudstjeneste som i en anden Annekskirke. Kirken blev indviet 1746.

Sby, Nrre-, (Aasurn H.). F 1649-1891; K 1762-1891; T 1720, 1744-96 V 1647-1733, 1739-1891; D 1647-1891.
Pgd. brndte 2. Aug. 1735.

Sllested (Baag H.). F 1730-36, 1738-1891; K 1736, 1738-1891; T 1730-36, 1738-83; V 1730-36, 1738-1891; D 1730-36,
1738-1891.
Pgd. brndte 30. Jan. 1748.

Sllinge (Vinding H.). F 1813-91; K 1814-91; V 1813-91; D 1813-91.


Pgd. brndte 22. Marts 1813 og med den de ldre Kbgr., men der haves en af Sogneprsten i Jan. 1814 optaget Fortegnelse over
Sognebeboerne med Angivelse af Alder, Fdested, Forldre, Vaccination, Konfirmations- og Vielsessogn, Brneantal m. . v.
samt tilfjet Ddsdaturn til 1851.

Snderby (Baag H.). F 1767-1891; K 1787-1891; T 1770-99; V 1768-1891; D 1767-1891.


Pgd. brndte 21. Dec. 1720 og 3. Maj 1767. En Kbg., indeholdende Viede 1858-63, er Afskrift af Hmbg.

Snders (Skovby H.). F 1688-1701, 1720-65, 1767-77, 1781-1891; K 1806-91; T mglr.; V 1688-1701, 1726-65, 1767-77,
1781-1891; D 1688-1701, 1729-65, 1767-77, 1781-1891.
Srup (Sunds H.). F 1716-1891; K 1766-1891; T 1716-34, 1736-56, 1767-98; V 1716-34, 1736-57, 1760-61, 1765-1891; D
1716-61, 1765-1891.
Hvds. Skt. Jrgens Pgd. brndte 16. Maj 1712.

Tanderup (Baag H.). F 1666-1721, 1734-1891; K 1740-73, 1800-09, 1811-91; T 1666, 1739-66 (spredte Tilfrsler); V
1666-1721, 1734-85,1801-91; D 1666-1721,1734-1891.
Ved kgl. Reskr. af 13. April 1811 henlagdes Bredninge Huse fra Tanderup Sogn til Snder-Aaby (D: Husby) Sogn, men ved kgl.
Resol. af 5. April 1834 blev de tilbagefrte til Tanderup Sogn.

91

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Fyn

Tommerup (Odense H.). F 1646-1891; K 1780-1891; T 1749, 1751-99; V 1646-1891; D 1646-1891.


Tranderup (r H.). F 1733-1891; K 1741, 1786-1891; T 1734-98; V 1733-41, 1768-69, 1778-79, 1781-1891; D 1733-41,
1752, 1763, 1768-1891.

Tranekr (Nrre H., Langeland). F 1813-91; K 1796-1808, 1812-91; T mglr.; V 1814-91; D 1814-91.
Pgd. brndte 19. Maj 1875.

Tryggelev (Snder H., Langeland). F 1709-1891; K 1745-1891; T 1709-98; V 1709-1891; D 1709-1891.


Tulleblle (Nrre H., Langeland). F 1813-91; K 1814-91; V 1814-91; D 1813-91.
Pgd. i det davrende Hvds. Tranekr brndte 19. Maj 1875.

Turup (Baag H.). F 1696-1891; K 1747-1891; T 1696-1798; V 1696-1891; D 1697-1891.


Tur (Sunds H.). F 1752-1891; K 1753-77, 1784, 1786-1801, 1803-91; T 1752-98; V 1752-1891; D 1752-1891.
Tved (Sunds H.). F 1669-80, 1697-1714, 1716-1891; K 1738-1891; T 1671, 1673, 1738-98; V 1669-80, 1697-1713, 1716-1891;
D 1669-81, 1697-1714,1716-90, 1793-1891.

Ubberud (Odense H.). F 1715-1891; K 1814-91; T 1715-98; V 1715-1891; D 1715-1891.


Af en ldre Kb-., begyndt 1646, er der bevaret Uddrag for Aarene 1647-1707, foretagne c. 1758 af Historikeren C. Brandt.

Udby (Vends H.). F 1690-1743, 1760-62, 1781-1891; K 1782-1891; T 1689-1740, 1782-98; V 1689-1740, 1743, 1781-1891; D
1689-1743, 1760, 1781-1891.
For Aarene 1742-62 haves ingen Kbg., men 27 lse Sedler, af hvilke kun 6 er forsynede med Aarstal.

Uggerslev (Skam H.). F 1662-1891; K 1741-1891; T 1666-77, 1689-1719, 1740-98; V 1662-1891; D 1662-1891.
Ulblle (Salling H.). F 1681-1891; K 1737-38, 1774-1891; T 1684-1759, 1773-98; V 1681-1759, 1773-1891; D 1681-1753,
1756-60, 1773-1891.

Ullerslev (Vinding H.). F 1739-1891; K 1741-1891; T 1740-98; V 1740-1891; D 1739-1891.

92

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Fyn

Vantinge (Salling H.). F 1663-1730, 1744-1891; K 1784-1891; T 1666, 1679, 1688-1730, 1744-97; V 16631730, 1744-1891; D
1664-1731, 1745-1891.

Wedellsborg Kapel (Vends H.), se ved Husby.


Vedtofte (Baag H.). F 1730-1891; K 1737-1891; T 1730-84; V 1731-1891; D 1730-1891.
Hvds. Sllesteds Pgd. brndte 30. Jan. 1748.

Vejlby (Vends H.). F 1658-99, 1702-1891; K 1764-1891; T 1702-42, 1764-88; V 1658-1891; D 1658-1891.
Ministerialia April 1746-Marts 1764 er tilfrte af den i 1764 til traadte Sogneprst efter Forhandling med Sognebeboerne, da han forefandt en
Kbg. uden Tilfrsler siden April 1746.

Vejle (Salling H.). F 1737-1891; K 1740-1891; T 1739-97; V 1739-1891; D 1737-1891.


Hvds. Allesteds Pgd. brndte 19. Okt. 1688 og 25. Maj 1734.

Vejstrup (Gudme H.). F 1689-1891; K 1805-91; T 1689-1799; V 1689-1891; D 1689-1737, 1741-1891.


Hvds. Ovres Pgd. brndte 29. Jan. 1741.

Vejstrup Valgmenighed (Gudme H.). K 1875-91.


Valgmenigheden blev anerkendt ved kgl. Resol. af 5. Marts 1875 og Kirken indviet 21. s. M.

Verninge (Odense H.). F 1687-1727, 1730-1891; K 1814-91; T 1730-31, 1750-55, 1783-97; V 1688-1727, 1730-1891; D
1687-1727, 1730-1891.

Vevlinge (Skovby H.). F 1723-1891; K 1796-1891; T 1723-85; V 1723-1891; D 1723-1891.


Viby (Bjrge H.). F 1684-1891; K 1773-1891; T 1698- 1709, 1762-99; V 1684-1708, 1710, 1713-20, 1727-43, 1747-53, 1755,
1762-1891; D 1684-1891.
Vigerslev (Skovby H.). F 1693-1718, 1720-66, 1768-1891; K 1796-1891; T 1698-1717, 1720-28, 1743-66, 1768-85; V
1693-1717, 1720-65, 1768-1891; D 1693-1718, 1720-66, 1768-1891.
Vindinge (Vinding H.). F 1664, 1670-1891; K 1744-1891; T 1744-99; V 1660-1725, 1744-1891; D 1659-1726, 1744-1891.
Kbg. til 1659 blev bortfrt af Svenskerne. Tilfrslerne om Dbte 1670-89 er Afskrift af ldre Optegnelser.

93

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for Fyn

Vissenhjrg (Odense H.). F 1732-33, 1739-42, 1766-1891; K 1784-1891; T 1784-98; V 1766-1891; D 1766-1891.
Pgd. brndte 14. Okt. 1837, hvorved en Kbg., begyndt 1720, gik tabt. I Udskrift er bevaret Dbte 1732-33 og 1739-42.

rskbing Kbstad. F 1664-1891; K 1738-421, 1786-1891; T 1670-1799; V 1670-1891; D 1675-1891.


ksendrup (Gudme H.). F 1682-1745, 1747-1891; K 1765-1891; T 1685-1745, 1748-98; V 1682-1744, 1748-1891; D
1682-1745, 1747-1891.
Hvds. Langaas Pgd. brndte 1682 og 1. Dec. 1718.

rbk (Vinding H.). F 1645-1891; K 1737-1891; T 1646-58, 1681, 1686-1798; V 1645-1891; D 1645-1891.
Kbg. for Aarene 1645-1727 er Afskrift af tre ikke mere eksisterende Kbgr.

rslev (Vends H.). F 1660-1891; K 1804-91; T 1665-1798; V 1665-1891; D 1661, 1665-1891.


Hvds. Fns' Pgd. brndte 3. Juni 1818.

rsted (Baag H.). F 1694-1891; K 1789-1891; T 1694-1763, 1767-98; V 1695-1891; D 1694-1891.


strup (Lunde H.). F 1677-79, 1682-1891; K 1778-1891; T 1690-1705, 17 ' Og, 1710, 1719-34, 1736-37, 1752-70, 1777-98; V
1681-1734, 1736-37, 1752-70, 1777-1891; D 1679-1891.

Anerkendte Trossamfund.
Den biskoppelig-metodistiske Menighed i Odense.
F 1881-91; K 1882-91; V 1882-91; D 1882-91.
Den biskoppelig-metodistiske Menighed i Svendborg. F 1882-91; K 1884-91; V 1882-91; D 1882-91.
Det mosaiske Trossamfund i Assens. F 1815-69; K 1871; V 1815-43; D 1815-91.
Det mosaiske Trossamfund i Bogense. F 1822-57; K c. 1829; V 1839-40; D 1820-29.

94

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

C. Landsarkivet for Nrrejylland.


Aaby (Hasle H.). F 1766-1891; K 1814-91; T 1766-98; V 1766-1891; D 1765-1891.
Aaby (Kr H.). F 1724-1891; K 1814-91; T 1724-98; V 1724-1891; D 1724-1891.
Pgd. skal vre brndt i Hr. Hans Poulsen Tanckes Tid, 3 : 1662-96.

Aal (V. Horne H.). F 1691-94, 1697-1701, 1711-1891; K 1815-91; T 1726-98; V 1714-1891; D 1721-1891.
Pgd. var 21. Jan. 1688 brndt for kort Tid siden.

Aalborg Kbstad:
Skt. Budolfi Kirke. F 1626-1891; K 1810-91; T 1626-1798; V 1626-1891; D 1626-1891.
Kbg. omfatter ogsaa Aalborg Hospital fra 1818, da Embedet som Prst ved dette nedlagdes ved kgl. Reskr. af 22. April dette Aar.
Fra 1856 fres srlige Kbgr. for Landsognet.
Vor Frue Kirke. F 1715-1891; K 1815-91; T 1715-77, 1779-99; V 1715-77, 1779-1891; D 1715-1891.
Hospitalet. F 1762-65; K 1762-87; T 1759-81; V 1759-81; D 1762-87.
Ved kgl. Reskr. af 22. April 1818 nedlagdes Embedet som Prst ved Hospitalet; Ministerialia for dette findes derefter i Skt.
Budolfi Sogns Kbg.

Aale (Vrads H.). F 1721-1891; K 1794-1891; T 1721-96; V 1721-1891; D 1721-1891.


Kbg. 1814-33 er suppleret efter Hmbg.

Aals (Snder H. Dyrs). F 1646-77, 1684-85, 1708-58, 1763-1891; K 1772-1891; T 1646-76, 1684-85, 1708-58, 1763-98; V
1646-76, 1684-85, 1708-58, 1763-1891; D 1646-76, 1684-85, 1708-58, 1763-1891.

95

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Aalum (Snderlyng H.). F 1685-1729, 1731-1891; K 1739-1809, 1814-91; T 1685-1729, 1731-98; V 1685-1729, 1731-1891; D
1685-1729, 1731-1891.
Den bedste Del af Hvds. Bjerregravs Pgd. brndte 29. Dec. 1709.

Aarestrup (Hornum H.). F 1733-1891; K 1805-09, 1813-91; T 1733-98; V 1733-1891; D 1733-1891.


Aarhus Kbstad:
Domsognet. F 1691-1891; K 1736-1891; T 1685-1798; V 1685-1891; D 1691-1891.
Ved kgl. Resol. af 9. Juli 1886 henlagdes fra I. Okt. s. A. en Del af Sognet til det da oprettede Skt. Pauls Sogn.
Vor Frue Sogn. F 1749-1891; K 1748-1891; T 1726-98; V 1726-1891; D 1749-1891.
Her maa ogsaa Hospitalets Ministerialia. sges, f. s. v. de ikke findes i dettes egne Kbgr. Ved kgl. Resol. af
fra 1. Okt. s. A. en Del af Sognet til det da oprettede Skt. Pauls Sogn.

9. Juli 1886

henlagdes

Skt. Pauls Sogn. F 1886-91; K 1887-91; V 1886-91; D 1886-91.


Sognet blev ved kgl. Resol. af 9. Juli 1886 udskilt af Dornsognet og Vor Frue Sogn fra 1. Okt. s. A. Kirken blev indviet 6. Febr. 1887
i Henh. til kgl. Resol. af 3. s. M.
Hospitalet. F 1816-80, 1882; K 1880; V 1820-79, 1886-91; D 1814-91.
Se ivrigt ved Vor Frue Sogn.

Aarre (Skads H.). F 1655-1705, 1709-1891; K 1786-1891; T 1717-85; V 1655-1704, 1709-1801 (1802-03 kun Forloverattester),
1804-91; D 1655-1705, 1710-1891.

Aars (Aars H.). F 1646-94, 1701-1891; K 1803-91; T 1646-94, 1701-58, 1763-98; V 1646-94, 1701-1891; D 1646-90,
1701-1891.
Pgd. brndte 12. Juni 1698, Laden igen 27.-28. Nov. 1705.

Aarslev (Hasle H.). F 1692-1891; K 1754-1891; T 1692-1798; V 1693-1891; D 1692-1891.


Aarslev (Snderhald H.). F 1650-71, 1737-1891; K 1765-1891; T 1651-71, 1783-95; V 1650-71, 1749-95, 1797-1812, 1814-91;
D 1650-68, 1737-1891.

Aasted (Harre H.). F 1659-62, 1668-1891; K 1742-1891; T 1659-62, 1668-1798; V 1659-62, 1668-1891; D 1659-62, 1668-1891.

96

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Danmarks Kirkebger

Aasted (Horns H.). F 1654-1891; K 1756-1814, 1816-91; T 1740-98; V 1654-1891; D 1654-1891.


Aastrup (Grding H.). F 1692-1749, 1752-1891; K 1816-91; T 1692-1772; V 1692-1745, 1771-1891; D 1692-1745, 1770-1891.
Adslev (Hjelmslev H.). F 1690-91, 1702-1891; K 1780-87, 1790-94, 1797, 1801-02, 1805-08, 1812-91; T 1690-93, 1702-98; V
1690-93, 1702-1891; D 1692-93, 1704-1891.

Agger (Revs H.). F 1646-91, 1697-1891; K 1799-1891; T 1697-1798; V 1646-91, 1697-1891; D 1646-91, 1697-1891.
Aggersborg (. Han H.). F 1743-1891; K 1743-92, 1805-91; T 1743-98; V 1743-1891; D 1743-1891.
Agri (Mols H.). F 1722-1891; K 1814-91; T 1722-98; V 1722-1891; D 1722-1891.
Ajstrup (Kr H.). F 1658-1729, 1734, 1738-58, 1760-1891; K 1761-73, 1781-1808, 1812-91; T 1658-1726, 1739-58, 1760-98;
V 1658-1726, 1739-58, 1760-1891; D 1658-1727, 1734, 1738-55, 1760-1891.

Ajstrup (Slet H.). F 1711-1891; K 1736-1891; T 1711-54, 1756-98; V 1711-35, 1754-1891; D 1711-1891.
Ajt (Hovlbjrg H.). F 1696-1891; K 1757, 1812-91; T 1694-1798; V 1694-1891; D 1694-1891.
Albk (Dronninglund H.). F 1717-1891; K 1776-1891; T 1717-98; V 1717-1891; D 1717-1891.
Pgd. brndte 26. Aug. 1717 og dens Udhuse 1. April 1752.

Albk (Stvring H.). F 1689-1725, 1728-1891; K 1803-91; T 1728-98; V 1689-1725, 1728-1891; D 1689-1725, 1728-1891.
Hvds. Harridslevs Pgd. brndte 7. April
1801-17 findes ogsaa en Genpart af Kbg.

1689.

Ministerialia

1689-1725

er Uddrag af en i 1725 afsluttet, senere forsvundet Kbg. For

Albge (Snder H. Dyrs). F 1716-1891; K 1809-91; T 1716-98; V 1716-1891; D 1716-1891.


Hvds. Lyngbys Pgd. brndte 10. Jan. 1864.

Alling (Gern H.). F 1736-1891; K 1781-1891; T 1736-74, 1781-98; V 1737-1812, 1814-91; D 1736-1891.
Pgd. brndte 30. Okt. 1721.

97

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Alling, Vester-, (Snderhald H.). F 1814-91; K 1814-91; V 1816-91; D 1814-91.


Hvds. ster-Allings Pgd. brndte 1. Aug. 1855 og med den Kbgr.

Alling, ster-, (Snderhald H.). F 1814-91; K 1814-91; V 1814-91; D 1814-91.


Pgd. brndte 1. Aug. 1855 og med den Kbgr.

Almind (Brusk H.). F 1698-1891; K 1773-1891; T 1699-1798; V 1699-1891; D 1699-1891.


Almind (Lysgaard H.). F 1695-1891; K 1739-54, 1771-89, 1807, 1809, 1813-91; T 1695-1798; V 1695-1812, 1814-91; D
1695-1891.

Alr (Hads H.). F 1698-1891; K 1737-1891; T 1713-98; V 1713-1891; D 1698-1891.


Pgd. skal vre brndt 1675.

Als (Hindsted H.). F 1692-1891; K 1754-1891; T 1724-98; V 1724-1891; D 1692-1891.


Alslev (Skads H.). F 1722-1891; K 1736-1891; T mglr.; V 1721-1891; D 1722-1891.
Alsted (Nrre H., Mors). F 1646-1709, 1719-1891; K 1739-72, 1803-91; T 1647-1714, 1718-98; V 1647-1714, 1718-1891; D
1647-1891.

Alstrup (Gislum H.). F 1701-06, 1708-1891; K 1740-1810, 1813-89; T 1701-98; V 1701-1891; D 1701-1891.
Alstrup (Hvelbo H.). F 1646-1891; K 1808-91; T mglr.; V 1646-1891; D 1646-1891.
Anholt (Nrre H. Dyrs). F 1705-1891; K 1737-1891; T 1737-98; V 1737-1891; D 1737-1891.
Ansager (. Horne H.). F 1709-1891; K 1737-1891; T 1744-98; V 1709-1891; D 1709-1891.
Anst (Anst H.). F 1723-1891; K 1736-1891; T 1723-98; V 1723-1891- D 1723-1891.
Arden, Store-, (Hindsted H.). F 1689-1891; K 1736-1891; T 1701-98; V 1701-1891; D 1689-97, 1701-1891.
Hvds. Astrups Pgd. brndte nogen Tid fr 3. Febr. 1764.

Arnborg (Hammerum H.). F 1725-71, 1773-1891; K 1774-88, 1794-1891; T 1774-86, 1789-98; V 1774-1891; D 1725-1891.
Kbg. 1815-34 er Afskrift af Hmbg.

98

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Arup (V. Han H.). F 1686-1891; K 1803-91; T 1783-98; V 1783-1891; D 1686-1891.


As (Bjrge H.). F 1687-1760, 1768-1891; K 1784-1891; T 1687-1760, 1768-98; V 1687-1760, 1768-1891; D 1687-1760,
1768-1891.
Sognet, der forhen hed Assens, fik sit nuvrende Navn ved kgl. Resol. af 23. April 1896.

Asaa Kirkedistrikt (Dronninglund H.), se ved Dronninglund.


Asdal (Vennebjrg H.). F 1732-1891; K 1737-1813, 1815-91; T 1732-98; V 1732-1891; D 1732-1891.
Asferg (Nrhald H.). F 1766-99, 1814-91; K 1805, 1814-91; T 1766-98; V 1766-99, 1814-91; D 1766-99, 1814-91.
Pgd. brndte 1838.

Asmild (Nrlyng H.). F 1687-1891; K 1736-1891; T 1687-1798; V 1687-1812, 1814-91; D 1687-1891.


Asp (Hjerm H.). F 1728-44, 1746-49, 1751, 1753-1891; K 1763-1891; T 1728-44, 1746-49, 1751, 1753-98; V 1728-44, 1746-49,
1751, 1753-1891; D 1728-44, 1746-49, 1751, 1753-1891.

Assels, Vester-, (Snder H., Mors). F 1645-1891; K 1807-91; T 1760-98; V 1644-1891; D 1644-1891.
Hvds. ster-Assels' Pgd. brndte 29. Juni 1807.

Assels, ster-, (Snder H., Mors). F 1644-1891; K 1807-91; T 1760-98; V 1645-1891; D 1644-1891.
Pgd. brndte 29. Juni 1807.

Assens (Bjrge H.), se ved As.


Assing (Hammerum H.). F 1723-39, 1741, 1744-45, 1755-1891; K 1756-1891; T 1755-98; V 1755-1809, 1811-91; D 1755-71,
1775-1891.
Hvds. Snder-Feldings Pgd. brndte nogen Tid fr 18. Sept. 1702 og 7. Juli 1795.

Astrup (Hindsted H.). F 1690-1891; K 1736-1891; T 1701-98; V 1689-1891; D 1689-1891.


Pgd. brndte nogen Tid for 3. Febr. 1764.

Astrup (Ning H.). F 1712-1891; K 1810-91; T 1712-98; V 1712-1891; D 1712-1891.


Pgd. brndte 19. Nov. 1708.

99

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Astrup (Vennebjrg H.). F 1702-1891- K 1756-1891; T 1702-98; V 1702-1891; D 1702-1891.


Avlum (Hammerum H.). F 1748-1891; K 1808-91; T 1748-98; V 1748-1891; D 1748-1891.
Pgd. brndte 23.-24. Novbr. 1737. Der haves Uddrag af en ldre, nu forsvunden Kbg. 1681-1728.

Avning (Snderhald H.). F 1631-40, 1645-1891; K 1738-1891; T 1631-40, 1647-1798; V 1631-40, 1645-1891; D 1631-40,
1646-1891.

Balle (Hids, H.). F 1790-1891; K 1814-91; T 1791-98; V 1791-1891; D 1790-1891.


Hvds. Gdvads Pgd. brndte 10. Juni 1719.

Balling (Rdding H.). F 1704-1891; K 1738-51, 1760-1803, 1815-91; T 1701-55, 1760-98; V 1701-55, 1760-1891; D 1701-44,
1748-1891.

Barrit (Bjrge H.). F 1745-1891; K 1748-51, 1790-1891; T 1746-98; V 1746-1891; D 1746-1891.


Pgd. brndte 16. Maj 1746 og med den den i Brug vrende Kbg.

Beder (Ning H.). F 1724-1891; K 1796-1891; T 1724-98; V 1724-1891; D 1724-1891.


Bedsted (Hassing H.). F 1707-55, 1757-1891; K 1807-13, 1816-91; T 1710-98; V 1710-1891; D 1707-1891.
Konfirmerede 1814-15 mangler ogsaa i Hmbg.

Bejstrup (. Han H.). F 1712-1891; K 1739-1891; T 1712-98; V 1712-1891; D 1712-1891.


Besser (Sams). F 1700-06, 1719-1891; K 1802-05, 1808-91; T 1700-05, 1735-88, 1794-98; V 1700-06, 1719-1891; D 1700-06
1719-1891.

Bigum (Nrlyng H.). F 1687-1891; K 1738-1809, 1815-91; T 1687-1798; V 1687-1891; D 1687-1891.


Billum (V. Horne H.). F 1637-46, 1648-49, 1654-70, 1674-84, 1688-90, 1692-1891; K 1738-66, 1808-91; T 1637-46, 1648-49,
1654-70, 1674-84, 1688-90, 1692-1798; V 1637-46, 1648-49, 1654-70, 1674-84, 1688-90, 1692-1891; D 1637-46, 1648-49,
1654-70, 1674-84, 1688-90, 1692-1891.

100

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Binderup (Gislum H.). F 1778-1891; K 1779-1891; T 1778-98; V 1778-1891; D 1778-1802, 1809-91.


Hvds. Tisteds Pgd. brndte 5. Juni 1832.

Bindslev (Horns H.). F 1688-1891; K 1809-91; T 1688-1701, 1719-22, 1761-98; V 1688-1727, 1779-1891; D 1688-1747,
1754-1891.

Birsted (Kr H.). F 1724-1891; K 1814-91; T 1724-98; V 1724-1891; D 1724-1891.


Hvds. Aabys Pgd. skal vre brndt i Hr. Hans Poulsen Tanckes Tid, a: 1662-96.

Bislev (Hornum H.). F 1740-1891; K 1812-91-5 T 1740-98; V 1740-1891; D 1740-1891.


Hvds. Veggerbys Pgd. brndte 30. Marts 1696.

Bjerregrav (Rinds H.). F 1722-1891; K 1738-1891; T 1722-98- V 1722-1891; D 1722-1891.


Bjerregrav (Snderlyng H.). F 1685-1891; K 1736-1891; T 1685-1798; V 1685-1891; D 1685-1891.
Den

bedste Del af Pgd. brndte 29. Dec. 1709.

Bjerring (Middelsom H.). F 1701-1891; K 1737-1891; T 1701-98; V 1701-1891; D 1701-1891.


Pgd. brndte 6. April 1671 og 22. Juni 1678.

Bjert (N. Tyrstrup H.). F 1699-1891; K 1745-1891; T 1699-1797; V 1699-1891; D 1699-1891.


Bjrgager (Hads H.). F 1749-1891; K 1801-91; T mglr.; V 1749-1891; D 1749-1891.
Hvds. Randlevs Pgd. brndte 23. April 1749 og med den Kbg.

Bjrgby (Nrre H., Mors). F 1646-1891; K 1739-72, 1803-91; T 1646-1798; V 1646-1891; D 1647-1891.
Bjrgby (Vennebjrg H.). F 1688-1891; K 1738-56, 1764-1805, 1809-91; T 1688-1756, 1763-98; V 1688-1891; D 1688-1754,
1757-1805, 1810-91.

Bjrge (Bjrge H.). F 1689-1891; K 1807-91; T 1689-1729, 1732, 1742-43, 1759-98; V 1689-1729, 17591891; D 1689-1891.
Bjrnsholm (Slet H.). F 1709-1891; K 1740-1891; T 1709-98; V 1709-1891; D 1709-1891.
Blaahj-Filskov Kirkedistrikt (Nrvang H.), se ved SnderOmme.

101

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Blegind (Hjelmslev H.). F 1659-85, 1702-21, 1739-1891, K 1739-1891; T 1659-85, 1702-21, 1739-98; V 1659-85, 1702-21,
1739-1891; D 1659-85, 1702-21, 1739-1891.
Pgd. brndte 6. April 1730 og 27. Maj 1735.

Blenstrup (Helium H.). F 1646-1891; K 1737-73, 1782-1891; T 1646-1798; V 1646-1891; D 1646-1891.


Blidstrup (Snder H., Mors). F 1744-1891; K 1759-1813, 1820-91; T 1748-98; V 1744-1891; D 1744-1891.
Konfirmerede 1814-19 mangler ogsaa i Hmbg.

Blre (Aars H.). F 1701-53, 1769-1891; K 1746-52, 1769-1891; T 1701-46, 1769-98; V 1701-53, 1769-1891; D 1701-54,
1769-1891.

Boddum (Revs H.). F 1669-1891; K 1812-91; T 1794-98; V 1794-1808, 1810-91; D 1734-1891.


Borbjrg (Hjerm H.). F 1647-96, 1702-1891; K 1793-1891; T 1792-98; V 1647-96, 1702-1891; D 1647-96, 1702-49,
1753-1891.

Bording (Hammerum H.). F 1763-1891; K 1801-91; Tmglr.; V 1764-1891; D 1764-1806, 1815-91.


Pgd. brndte nogen Tid fr 4. Okt. 1670. Til Sognet henlagdes ved kgl. Reskr. af 22. Aug. og 31. Okt. 1766 7 Kolonigaarde og 6
Huse i Kristianshede, Over-Julianehede og Frederiksvrk.

Bork, Nrre-, (N. Horne H.). F 1720-31,1740-45,1751-1891; K 1750-1891; T 1740-45,1750-98; V 1721-31, 1740-45,
1751-1891; D 1720-31, 1740-45, 1751-1891.
Hvds. Snder-Borks Pgd. brndte 7.-8. Juli 1724.

Bork, Snder-, (N. Horne H.). F 1720-30, 1749-1891; K 1750-1891; T 1749-98; V 1720-30, 1749-1891; D 1720-30,
1749-1891.
Pgd. brndte 7.-8. Juli 1724.

Borris (Blling H.). F 1702-22, 1724-28, 1731-1891; K 1736-1891; T 1702-20, 1722, 1724-28, 1731-94; V 1702-20, 1722,
1724-28, 1731-1891; D 1702-22, 1724-28, 1731-1891.

Borris (Fjends H.). F 1688-98, 1703-1891; K 1802-09, 1813-91; T 1688-1797; V 1704-97, 1799-1891; D 1688-1891.
Hvds. rums Pgd. brndte 11. Sept. 1729.

102

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Borum (Framlev H.). F 1692-1891; K 1749-1802,1806-10, 1814-91; T 1692-1798; V 1692-1891; D 1692-1891.


Borum Skole brndte 31. Aug. 1861. Kbgr. 1814-74 er Afskrift af Hmbgr.

Borup (Stvring H.). F 1677-1712, 1722-1891; K 17421891; T 1676-1712, 1732-98 ; V 1676-1712, 1732-1891; D 1676-1711,
1722-1891.
Kbg. 1712-21 skal vre brndt ved en Prstegaardsbrand.

Brabrand (Hasle H.). F 1722-1891; K 1740-1891; T 1722-98; V 1722-1891; D 1722-1891.


Ved kgl. Reskr. af 1. Febr. 1811 henlagdes Yderup BY fra Brabrand Sogn til Lyngby Sogn.

Bramdrup (Brusk H.). F 1659-1720, 1722-27, 1730-1891; K 1737-1891; T 1660-94, 1734-98; V 1660-94, 1799-1891; D
1659-1720, 1722-25, 1730-1891.
Hvds. Hartes Pgd. skal vre brndt i Jan. 1691.

Bramminge (Grding H.). F 1704-1891; K 1739-99, 1802-91; T 1704-08, 1711-53, 1758-98; V 1704-08, 1711-62, 1765-1891;
D 1704-85, 1787-1891.
Hvds. Darums Pgd. brndte nogen Tid fr 22. Sept. 1719 og 3.-4. Aug. 1730.

Brande (Nrvang H.). F 1773-1891; K 1788-1891; T mglr.; V 1774-1891; D 1774-1891.


Pgd. brndte 25. Jan. og 16. Sept. 1780 og med den de ldre Kbgr.

Bredsten (Trrild H.). F 1727-1891; K 1756-1891; T mglr.; V 1728-1891; D 1727-1891.


Pgd. skal vre brndt i Hr. Mads Andersen Bredals Tid, z): c. 1637-85.

Bredstrup (Elbo H.). F 1814-91; K 1816-91; V 1814-91; D 1815-91.


Ved kgl. Reskr. af 6. Sept. 1661 blev Annekset Kongsteds Menighed, hvis Kirke var ganske ruineret, henvist til herefter indtil
paa videre Anordning, at sge Bredstrup Kirke, og i aab. Brev af s. D. omtales, at Bredstrup Pgd. i forleden Fejdetid af Fjenden
ganske skal vre afbrndt. De ldre Kbgr. skal vre forsvundne i Krigens Tid 1848-50.

Bregnet (. Lisbjrg H.). F 1668-1891; K 1795, 1808-91; T 1668-1798; V 1668-1891; D 1668-1891.

103

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Brejning (Blling H.). F 1745-78, 1780-1891; K 1745-60, 1780-1891; T 1745-60, 1780-98; V 1745-60, 1780-1891; D 1745-78,
1780-1891.
Hvds. Nrre-Ommes Pgd. brndte 30. Juli 1829. Kbg. over Konfirmerede og Viede 1851-68 er Afskrift af Hmbg.

Brorstrup (Aars H.). F 1799-1891; K 1813-91; V 1813-91; D 1813-91.


Pgd. brndte 27. Juni 1846.

Brovst (. Han H.). F 1728-1891; K 1814-91; T 1728-98; V 1728-1891; D 1728-1891.


Bryrup (Tyrsting H.). F 1693-1891; K 1810-91; T 1693-1746, 1748-98; V 1693-1746, 1748-1891; D 1693-1891.
Kbgr. 1814-59 er Afskrifter af Hmbgr., da de paagldende Kmbgr. brndte ved Bryrup Skoles Brand 17. Juni 1885.

Brnderslev, Vester-, (Brglum H.). F 1684-1891; K 1737-1891; T 1684-98; V 1684-1891; D 1684-1891.


Hvids. Jerslevs Pgd. brndte i Svenskekrigens Tid.

Brnderslev, ster-, (Brglum H.). F 1666-1891; K 1738-1891; T 1686-1798; V 1666-1891; D 1666-1891.


Brndum (Hindborg H.). F 1701-07, 1710-63, 1772-1891; K 1736-52, 1770-1891; T 1701-62, 1772-98; V 1701-62, 1772-1891;
D 1701-19, 1724-63, 1772-1891.
Brndum (Skads H.). F 1721-1891; K 1748-58, 1805-91, T 1726-98; V 1721, 1726-1891; D 1721-1891.
Pgd. brndte 21. Maj 1678 og (kun Stuehuset) 13.-14. Marts 1703.

Brndum, Store-, (Hellum H.). F 1668-89, 1691-1891; K 1772-1891; T 1668-89, 1691-1798; V 1668-89, 1691-1891; D
1668-89, 1691-1891.

Brrup (Malt H.). F 1698-1891; K 1779-1891; T mglr., V 1699-1891; D 1698-1891.


Pgd. brndte 28. April 1795. Ved kgl. Reskr. af 2. Aug. 1799 henlagdes en Del af Tirslund By i Fvling Sogn til Brrup Sogn.

Buderup (Hornum H.). F 1733-1891; K 1805-91; T 1733-98; V 1733-1891; D 1733-1891.


Bur (Hjerm H.). F 1734-1891; K 1737-1891; T 1734-98. V 1734-1891; D 1734-1891.
Byrum (Ls). F 1720-1891; K 1760-1891; T 1720-98; V 1720-1891; D 1720-1891.
I 1772 fandtes endnu ved Embedet en Kbg. for Tiden fr 1720.

104

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Bkke (Anst H.). F 1718-1891; K 1755-1891; T 1719-72; V 1719-1891; D 1718-41, 1755-1891.


Blum (Helluin H.). F 1676-1891; K 1736-1891; T 1696-1798; V 1676-1891; D 1676-1891.
Pgd. brndte 22. Febr. 1727.

Blling (Blling H.). F 1703-1891; K 1737-1891; T 1705-98; V 1705-1891; D 1703-1891.


Brglum (Brglum H.). F 1646-1891; K 1740-1804, 1815-91; T 1692-1797; V 1646-1891; D 1646-1788, 1796-1891.
Bvling (Skodborg H.). F 1690-1736, 1738-40, 1761-1891, K 1742-1891; T 1761-98; V 1761-99, 1802-91; D 1761-99, 1801-91.
Kbg. 1816-25 er Afskrift af Hmbg.

Dal (Fleskum H.). F 1692-1891; K 1783-1891; T 1692-1798; V 1692-1891; D 1692-1891.


Dalby (N. Tyrstrup H.). F 1726-1891; K 1763-82, 1852-91; T 1726-82; V 1726-1891; D 1726-1891.
Dalby, Store-, (Hatting H.). F 1684-1726, 1731-58, 1772-1891; K 1806-91; T 1682-1725, 1731-58, 1773-95; V 1682-1725,
1731-58, 1773-1891; D 1684-1725, 1731-46, 1756-57, 1772-1891.
Det meste af Hvds. Urlevs Pgd. brndte 10. Okt. 1707.

Dalbyneder (Gerlev H.). F 1768-1891; K 1815-91; T 1768-98; V 1768-1891; D 1768-1891.


Pgd. brndte 11.-12. Marts 1768.

Dalbyover (Gerlev H.). F 1721-63, 1765-1891; K 1766-94, 1798-1891; T 1721-63, 1765-94, 1796-98; V 1721-63, 1765-94,
1796-1891; D 1721-63, 1766-1891.
Hvds. ster-Trslevs Pgd. brndte 1. Juli 1669. Kbg. 1814-67 er Afskrift af Hmbg. til Erstatning for de ved Vinstrup Skoles Brand
29. Juni 1885 brndte Kmbgr.

Dallerup (Gern H.). F 1683-1801, 1805-91: K 1814-91; T mglr.; V 1683-1891; D 1683-1891.


Darum (Grding H.). F 1704-1891; K 1739-1891; T 1704-08, 1711-53, 1758-98; V 1704-08, 1711-62, 1765-1891; D 1704-85,
1787-1891.
Pgd. brndte nogen Tid fr 22. Sept. 1719 og 3.-4. Aug. 1730.

105

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Davbjrg (Fjends H.). F 1701-1891; K 1736-1807, 1811-91; T 1701-98; V 1701-1891; D 1701-1891.


Davgaard (Hatting H.). F 1672-74, 1678-95, 1701-04, 1717-1891; K 1815-91; T 1672-74, 1678-95, 1701-02, 1736-98; V
1672-74, 1678-95, 1701-02, 1736-1891; D 1672-74, 1678-95, 1701-02, 1736-1891.
Hvds. rums Pgd. skal vre brndt 1658.

Dejbjrg (Blling H.). F 1719-1891; K 1798-1891; T mglr.; V 1794-1891; D 1794-1891.


Pgd. brndte 29. Juli 1819.

Dollerup (Nrlyng H.). F 1762-1891; K 1777-1891; T 1777-98- V 1762-1891; D 1762-1891.


Den egentlige Kb-. begynder frst 1777, men i 1762 affattede Degnen en Fortegnelse over Sognets Beboere med vedfjet
Fdselsaar og -dag, indfrte derefter successive de i Sognet Fdte og vedfjede efterhaanden lige til sin Dd 1817 de anfrte
Personers Ddsdage in. v.

Dommerby (Fjends H.). F 1709-1891; K 1737-1891; T 1709-98; V 1709-1891; D 1709-1891.


Dover (Hjelmslev H.). F 1692-1728, 1731-1891; K 1814-91; T 1692-1724, 1730-98; V 1692-1724, 1730-1891; D 1692-1725,
1731-1891.

Draaby (Mols H.). F 1694-1891; K 1749-67, 1769-1891; T 1693-1767, 1769-98; V 1693-1767, 1769-1891; D 1704-1891.
Draaby, Snder-, (Nrre H., Mors). F 1688-1713, 1717-22, 1724-46, 1749-1891; K 1754-97, 1806-91; T 1688-1794; V
1688-1794, 1799-1802, 1806-91; D 1688-1891.

Dragstrup (Nrre H., Mors). F 1646-1891; K 1794, 1806-91; T 1696-1798; V 1647-1798, 1805-91; D 1646-1798, 1804-91.
Dronninglund (Dronninglund H.). F 1717-62, 1765-1891; K 1749-5,5, 1776-1891; T 1749-58, 1777-99; V 1749-581,
1777-1891; D 1717-58, 1775-1891.
I Sognet, der til c. 1690 hed Hundslund Sogn, oprettedes ved kgl. Resol. af 15. Maj 1883 og 23. Nov. 1887 et residerende Kapellani
med Forpligtelse for Kapellanen til at tage Bolig i Asaa, hvor en Kirke blev indviet 9. Okt. 1887 i Henh. til kgl. Resol. af 12. Sept.
s. A. Fra sidstnvnte Aar frtes srlige Kbgr. for Asaa Kirkedistrikt.

106

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Durup (Gislum H.). F 1702-11, 1794-1807, 1813-91; K 1813-91; T 1702-41; V 1702-41, 1794-1807, 1813-91; D 1702-41,
1794-1807, 1813-91.
Hvds. Tisteds Pgd. brndte 5. Juni 1832.

Durup (Harre H.). F 1793-1891; K 1792-1891; T 1792-98: V 1792-1891; D 1793-1891.


Pgd. brndte 1.-2. Aug. 1792 og med den Arkivet.

Dybe (Vandfuld H.). F 1786-1891; K 1804-91- T 1784-98; V 1784-1891; D 1788-1891.


Pgd. brndte 28. Maj 1784.

Dlby (Hindborg H.). F 1701-1891; K 1737-50, 1753-1891; T 1701-52, 1755-98-V 1701.-52, 1755-1891; D 1701-1891.
Dstrup (Hindsted H.). F 1742-1810, 1813-91; K 1742-1802, 1813-91; T mglr.; V 1742-1806, 1813-91; D 1742-1811, 1813-91.
Ebdrup (Snder H. Dyrs). F 1681-1891; K 1737-85, 1793-1891; T 1681-1745, 1754-98; V 1681-1745, 17541891; D 1681-1891.
Hvds. Kolinds Pgd. siges 4. Marts 1681 at vre brndt for nogen rum Tid siden. Kbg. brndte med Pgd.

Egaa (. Lisbjrg H.). F 1691-1891; K 1814-91; T 1692-1798; V 1692-1891; D 1691-1891.


Egens (Mols H.). F 1722-1891; K 1815-91; T 1722-98; V 1722-1891; D 1722-1891.
Egtved (Jerlev H.). F 1695-1891; K 1736-1891; T 1690-1798; V 1690-1891; D 1698-1891.
Ved Embedet var der endnu c. 1870 en Kbg., som begyndte 1659.

Egvad (N. Horne H.). F 1816-91; K 1816-91; V 1816-91; D 1816-91.


Hvds. Lnborgs Pgd. brndte 3. Juni 1859.

Ejdrup (Aars H.). F 1701-53, 1769-1891; K 1746-52, 1769-1891; T 1701-45, 1769-98; V 1701-53, 1769-1891; D 1701-53,
1769-1891.

Ejerslev (Nrre H., Mors). F 1760-1891; K 1761-1891; T 1760-98; V 1760-1891; D 1760-1891.


Ejsing (Ginding H.). F 1729-1891; K 1737-1891; T 1729-98; V 1729-1803, 1805-91; D 1730-1891.

107

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Ejstrup (Vrads H.). F 1814-91; K 1814-91; V 1814-91; D 1814-91.


Hvds. Nrre-Snedes Pgd. skal vre brndt 1675; den brndte atter 11. Sept. 1866, og da tillige Kbgr. til 1814.

Elev (V. Lisbjrg H.). F 1691-1705, 1707-65, 1767-1891; K 1814-91; T 1693-1717, 1721-98; V 1693-1717, 17211891; D 1692-1716, 1718-1891.

Ellidshj (Hornum H.). F 1691-1738, 1743-1891; K 1763-78, 1801-91; T 1691-1737, 1740, 1743-98; V 1691-1735,
1743-1800, 1802-91; D 1691-1738, 1743-1891.

Elling (Horns H.). F 1759-1891; K 1815-91; T 1759-76, 1797-99; V 1759-1891; D 1758-1891.


Elsborg (Lysgaard H.). F 1692-1710, 1738-1891; K 1792-1891; T 1692-1710, 1738-98; V 1692-1710, 1738-1891; D
1692-1710, 1738-1891.
Hvds. Hjbjrgs Pgd. brndte kort Tid fr 16. Marts 1689.

Elsted (V. Lisbjrg H.). F 1620-25, 1631-67, 1670-1891; K 1740-95, 1806-91; T 1620-23, 1631-1702, 1744-98; V
1620-23, 1631-1702, 1744-1800, 1802-91; D 1631

108

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Enslev (Gerlev H.). F 1688-1717, 1732-1891; K 1790-92, 1794, 1799-1807, 1810-91; T 1688-1717, 1732-98; V
1688-1717, 1732-1891; D 1688-1717, 1732-1891.

Enslev (Nrre H. Dyrs). F 1713-1891; K 1744-1891; T 1713-98; V 1713-1891; D 1713-1891.


Da en ny Prst tiltraadte i Hvds. Hammelev 1713, forefandt han ingen Kbg. Debelhede (Christiansminde) laa i 18.
Aarh. og antagelig til c. 1840 til Hammelev Sogn, men kom derefter (fr 1845) til Enslev Sogn.

Errids (Elbo H.). F 1756-1891; K 1778, 1794-1891; T 1757-98; V 1757-1891; D 1756-1891.


Erslev (Nrre H., Mors). F 1768-1891; K 1782-1891; T 1767-98; V 1767-1891; D 1768-1891.
Hvds. Tdses Pgd. brndte 5. Sept. 1780.

Esbjrg Kbstad. F 1891; K 1891; V 1891; D 1891.


Esbjrg hrte tidligere til Jerne Sogn. Efter kgl. Resol. af 12. Dec. 1887 indviedes den 18. s. M. en Filialkirke i
Esbjrg, for hvilken der frtes srlige Kbg., og ved kgl. Resol. af 31. Okt. 1890 blev Esbjrg, Strandby og Brkr
udskilte af Jerne Sogn og oprettede til et selvstndigt Sogn for hvilket den frste Prst udnvntes 29 Jan 1891.
Essenbk (Snderhand H.). F 1719-1804, 1810-91; K 1736-91. 1810-91; T 1719-98; V 1719-1804, 1810-91; D 17191804, 1810-91
Estruplund (Rovs H.). F1696-1801; K 1814-91; T 1686-1798; V 1686-1891; D 1686-1891.
Hvds. rsteds Pgd. Brndte 21. April 1696. Ved Kirke- og Undervisningsministeriets Skriv. af 24. Okt. 1866
henlagdes Hevring Mlle i kirkelig Henseende fra Vivild Sogn til Estruplund Sogn.
Estvad (Ginding H.). F1716-30, 1733-35, 1739-1891; K 1760-90, 1806-91; T 1759-98; V 1716-30, 1733-35, 17391891; D 1715-26, 1730, 1733-35, 1739-1891.
Faarup (Nrhald H.). F 1757-99, 1814-91; K 1805, 1814-91; T 1757-98; V 1757-99, 1815-91; D 1757-99, 1814-91.
Hvds. Asfergs Pgd. Brndte 1838.

109

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Faarup (Sabro H.). F 1620-1891; K 1814-91; T 1621-1791, 1793-98; V 1621-1791, 1793-1891; D 1620-1792, 1794-1891.
Fabjrg (Skodborg H.). F 1744-1891; K 1744-1891; T 1770-97; V 1744-45, 1749-97, 1799-1891; D 1744-1891.
Falling (Hads H.). F 1694-1891; K 1814-91; T 1694-1775, 1779-98; V 1694-1891; D 1694-1891.
Falslev (Onsild H.). F 1693-1891; K 1817-91; T 1693-1798; V 1693-1891; D 1693-1891.
Pgd. brndte 8. Febr. 1683 og 4. Marts 1751. Heller ikke i Hmbg. findes der Konfirmerede for 1817.

Farstrup (Slet H.). F 1711-1891; K 1736-1891; T 1711-98; V 1711-1891; D 1711-1891.


Fars (Gislum H.). F 1701-1891; K 1769-1891; T 1701-98; V 1701-1891; D 1701-1891.
Farup (Ribe H.). F 1695-1891; K 1737-38, 1754-1891; T 1792-98; V 1695-1891; D 1695-1891.
Pgd. brndte 4. Juni 1712.

Faster (Blling H.). F 1702-20, 1722, 1724-28, 1731-1891; K 1736-1891; T 1702-20, 1722, 1724-28, 1731-94; V 1702-20, 1722,
1724-28, 1731-99, 1801-91; D 1702-20. 1722, 1724-28, 1731-1891.

Favsing (Snderhald H.). F 1631-40, 1645-1891; K 1738-1891; T 1631-40, 1647-1798; V 1631-40, 1645-1891; D 1631-40,
1646-1891.

Feldballe (Snder H. Dyrs). F 1694-1891; K 1740-66, 1800, 1804-91. T 1694-1798; V 1694-1891; D 1694-1891.
Felding, Nrre-, (Ulvborg H.). F 1677-1735, 1749-1891; K 1749-1891. T 1749-75; V 1677-1729, 1749-1891; D 1678-1733,
1749-1891.

Felding, Snder-, Hammerum H.). F 1723-41, 1744-45, 1755-1891; K 1756-1891- T l755-98; V 1755-1824, 1827-91; D
1755-1891.
Pgd. brndte nogen Tid fr 18. Sept. 1702 og 7. Juli 1795. Viede 1825-26 mangler ogsaa i Hmbg.

Feldingbjrg (Fjends H.). F 1687-1891; K 1736-1804, 1808-10, 1813-91; T 1686-1798; V 1686-1891; D 1687-1891.

110

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Ferring (Vandfuld H.). F 1760-78, 1780-84, 1786-92, 1799-1808, 1815-91; K 1760-78. 1780-84, 1786-92, 1799-1808, 1816-91;
T 1760-78, 1780-84, 1786-92; V 1760-78, 1780-84, 1786-92, 1799-1808, 1816-91; D 1760-78, 1780-84, 1786-92, 1799-1808,
1816-91.

Ferslev (Fleskum H.). F 1692-1891; K 1783-1891; T 1692-1798; V 1692-1891; D 1692-1891.


Finderup (Nrlyng H.). F 1762-1891; K 1779-1891; T 1777-98; V 1762-1891; D 1762-1891.
Den egentlige Kbg. begynder frst 1777, men i 1762 affattede Degnen en Fortegnelse over Sognets Beboere med vedfjet Fdselsaar og -dag,
indfrte derefter successive de i Sognet Fdte og vedfjede efterhaanden lige til sin Dd 1817 de anfrte Personers Ddsdage m. v.

Fiskbk (Nrlyng H.). F 1701-1891; K 1737-1891; T 1701-98; V 1701-1891; D 1701-1891.


Fjaltring (Vandfuld H.). F 1733-1891; K 1783-84, 1788-95, 1814-91; T 1731-98; V 1731-1891; D 1730-1891.
Fjellerup (Nrre H. Dyrs). F 1702-1891; K 1805-91; T 1702-98; V 1702-1891; D 1702-1891.
Kbg. 1814-27 er Afskrift af Hmbg.

fjels (Rinds H.). F 1741-1891; K 1742-1891- T 1741-98; V 1741-1891; D 1741-1891.


Flade (Horns H.). F 1679-1891; K 1756-1891; T 1710-15, 1791-98; V 1679-1707, 1710-15, 1725-1891; D 1684-1708, 1710-19,
1725-1891.
Fra Flade Sogn udskiltes 1690 Fladstrand (fra 1818: Frederikshavn) som et srligt Sogn. Ved kgl. Reskr. af 3. Nov. 1819 henlagdes nogle Steder
fra Flade Sogn til Frederikshavn.

Flade (Nrre H., Mors). F 1688-1891; K 1754-97, 1806-91; T 1688-1798; V 1688-1891; D 1688-1891.
Fladstrand (Horns H.), se ved Frederikshavn.
Flejsborg (Aars H.). F 1701-1891; K 1736-1891; T 1701-98; V 1701-1891; D 1701-1891.
Ved kgl. Resol. af 12. Sept. 1838 henlagdes Svenstrup By i saavel gejstlig som verdslig Henseende fra Vilsted Sogn til Flejsborg Sogn.

Fly (Fjends H.). F 1776-1891; K 1778-1891; T 1777-98; V 1777-1891; D 1776-1800, 1802-91.


Hvds. Vridsteds, Pgd. brndte 26. Aug. 1776.

111

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Flynder (Skodborg H.). F 1690-1722, 1725-40, 1761-1800, 1802-91; K 1742-1891; T 1761-98; V 1761-99, 1802-91; D

1761-99, 1802-91.
Folby (Sabro H.). F 1692-98, 1705-1891; K 1737-1891; T 1692-98, 1705-98; V 1692-98, 1705-1891; D 1692-98,

1705-1891.
Hvds. Sftens Pgd. brndte 23.-24. Juli 1704.
Folding (Malt H.). F 1744-48, 1750-1891; K 1745-80, 1794-1891; T mglr. V 1745-86, 1796-1891; D 1745-71,

1773-75, 1789-1891.
En stor Del af Hvds. Malts Pgd. siges 11. Juli 1661 at vre blevet afbrndt i forgangen, besvrlig Krigstid.
Fovlum (Gislum H.). F1648-58, 1660-87, 1712-1891; K1777-1891; T 1648-58, 1660-87, 1712-98; V 1648-58,

1660-87, 1712-1891; D 1648-58, 1660-87, 1712-1891.


Fovlum (Snderlyng H.) var et srligt Sogn, indtil det ved kgl.
Reskr. af 1. April 1656 blev nedlagt og Menigheden henlagt til Tjele Kirke. For Fovlum Sogn er ingen Kbgr. bevarede.
Fovsing (Hjerm H.). F 1728-44, 1746-49, 1751, 1753-1891; K 1763-1891; T 1728-44, 1746-49, 1751, 1753-98; V

1728-44, 1746-49, 1751, 1753-1891; D 1728-44, 1746-49, 1751, 1753-1891.


Framlev (Framlev lev H.). F 1694-1891; K 1765, 1782-1891; T 1694-1798; V 1694-1891; D 1694-1891.
Fredericia Kbstad:
Michaelis Kirke. F 1694-1891; K 1736-64, 1767-68, 1770, 1815-91; T 1708-64; V 1708-1891; D 1694-1891.
Kirken, tidligere kaldet Tyske Kirke blev opfrt som Garnisonskirke i Henh. til Anordn. af 10. Febr. 1664 8 og indviet 1. Juni
1668. Den frste Prst udnvntes 23. Okt. 1665.
Trinitatis Kirke. F 1685-1891; K 1794-1891; T 1685-1729, 1735-98; V 1685-1729, 1794-1891; D 1685-1717,

1719-1891.
Kirken, tidligere kaldet Danske Kirke blev bygget 1655ff. og fik til Landsogn, hvad der var tilbage af det gamle Ullerup Sogn,
paa hvis Jorder Fredericia Fstning var blevet opfrt. Pgd. skal 1658 vre blevet afbrndt af Svenskerne.
Frederiks (Lysgaard H.). F 1814-91; K 1814-91; V 1814-91; D 1814-91.

112

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

I Henh. til kgl. Resol. af 8. Jan. og 17. Maj 1765 opfrtes en Kirke for Kolonisterne paa Alheden mellem Frederikshede
(Havredal) og Frederikshj (Grnhj). Den indviedes 16. April 1766 og fik Navnet Frederiks. I det nye Sogn indlemmedes
Aarestrup, der forhen laa i Karup Sogn. Pgd. brndte 26. April 1809 og 8. April 1849; ved sidste Brand brndte ogsaa Kbgr.
Frederikshavn Kbstad (indtil 1818 Fladstrand). F 1690-1891; K 1756-1811, 1813-91; T 1690-1708, 1710-15, 1791-98;

V 1690-1708, 1710-15, 1725-1891; D 1690-1708, 1710-19, 1725-1891.


Fladstrand blev udskilt fra Flade Sogn 1690 som et srligt Sogn, da en Kirke var blevet bygget i Henh. til aab. Brev af 27'. April
1686. Ved Bkgr. af 23. Sept. 1818 oprettedes Fladstrand til en Kbstad under Navnet Frederikshavn. Ved kgl. Reskr. af 3. Nov.
1819 henlagdes nogle Steder fra Flade Sogn til Frederikshavn.
Frejlev (Hornum H.). F 1720-1891; K 1741-1891; T 1720-98; V 1720-1891; D 1720-1891.
Hvds. Snderholms Pgd. brndte nogen Tid fr 8. Sept. 1666.
Fruering (Hjelmslev H.). F 1687-1891; K 1758-71, 1773-1891; T 1687-1746, 1759-69, 1772-98; V 1687-1728,

1772-1891; D 1687-1743, 1759-1891.


Frr (Hellum H.). F 1701-1891; K 1736-1891; T 1701-98; V 1701-1891; D 1701-1891.
Frslev (Snder H., Mors). F 1736-41, 1743-1891; K 1778-89, 1796-1891; T 1733-36, 1743-91; V 1736-41, 1743-91,

1796-1889; D 1736-41, 1743-54, 1760-1891.


I Hmbg. bg. findes heller ingen Viede 1890-91.
Fuglslev (Snder H. Dyrs). F 1704-1891; K 1800-91; T 1704-51, 1753-61, 1764-98; V 1704-51, 1753-61, 1764-1891; D

1704-1891.
Hvds. Tirstrups Pgd. brndte 26. April 1747.
Funder (Hids H.). F 1745-1891; K 1805-91; T 1745-98; V 1745-1812, 1814-91; D 1745-1891.
Hvds. Kragelunds Pgd. brndte 1. Dec. 1705 og 10. Jan. 1713; den skal ogsaa vre brndt 1744.
Fur (Harre H.). F 1690-1891; K 1813-91; T 1732; V 1770-1891; D 1741-1891.
Furreby (Brglum H.). F1646-1782, 1785-1891; K1742-83, 1797-1804, 1815-91; T 1692-1781, 1785-99; V 1646-1781,

1785-1891; D 1646-1782, 1785-89, 1796-1891.

113

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Fvling (Malt H.). F 1703-72, 1774-1891; K 1787-1891; T 1703-57, 1786-98; V 1703-58, 1784-1891; D 1703-71, 1784-1891.
En Del af Pgd. brndte mellem 1668 og 1690. Ved kgl. Reskr. af 2. Aug. 1799 henlagdes en Del af Tirslund By i Fvling Sogn til
Brrup Sogn.

Fovling (Tyrsting H.). F 1692-1735, 1737-1891; K 1788-1891; T 1692-1735, 1737-98; V 1692-1735, 1737-1891; D 1692-1735,
1737-1891.

Gaarslev (Holmans H.). F 1705-1891; K 1770, 1815-91; T 1705-48, 1750-72, 1776-98; V 1705-1891; D 1705-1891.
Hvds. Pjedsteds Pgd. brndte 31. Aug. 1779.

Gadbjrg (Trrild H.). F 1719-1891; K 1796-1891; T mglr.; V 1719-1891; D 1719-1891.


Galten (Framlev H.). F 1696-1715, 1718-1891; K 1751-1806, 1814-91; T 1696-1715, 1718-98; V 1696-1715, 1718-1891; D
1696-1715, 1718-1891.
Hvds. Storrings Pgd. skal vre brndt 1680. Kbg. 1830-41 er Afskrift af Hmbg.

Galten (Galten H.). F 1667-1891; K 1786-1891; T 1668-1798; V 1668-1891; D 1667-1891.


Galtrup (Nrre H., Mors). F 1648-1891; K 1770-1891; T 1693-1711, 1721-79; V 1648-1711, 1721-79, 1781-1891; D
1648-1711, 1720-1891.

Gammelsogn (Hind H.). F 1732-55, 1761-84, 1787-1891; K 1777-1891; T 1732-98; V 1732-1891; D 1732-84., 1787-1891.
Gammelsogn (Nrre H. Dyrs), se ved Grenaa.
Gammelstrup (Fjends H.). F 1688-1891; K 1802-09, 1813-91; T 1688-1798; V 1688-1811, 1814-91; D 1688-1891.
Hvds. rums Pgd. brndte 11. Sept. 1729.

Gangsted (Vor H.). F 1668-78, 1691-1891; K 1737-1891; T 1669-78, 1690-1723, 1737, 1739-98; V 1669-78, 1690-1723, 1737,
1739-1891; D 1668-78, 1690-1891.

Gassum (Nrhald H.). F 1686-1891; K 1816-91; T 1686-1798; V 1686-1891; D 1686-1891.

114

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Gaverslund (Holmans H.). F 1744-1891; K 1815-91; T 1743-98; V 1743-1891. D 1743-1891.


Det siges 21. Nov. 1660, at Pgd. var blevet afbrndt af det svenske Soldateske og nogen Tid fr 5. Juli 1664 brndte den atter.

Gedsted (Rinds H.). F 1741-1891; K 1741-1891; T 1741-98; V 1741-1891; D 1741-1891.


Gellerup (Hammerum H.). F 1683, 1686-89, 1701-1891; K 1762-1891; T mglr.; V 1683, 1686-89, 1701-1891; D 1686-89,
1694-1700, 1725-1891.

Gerding (Hellum H.). F 1701-1891; K 1737-45, 1751-73, 1782-1891; T 1701-98- V 1701-1891; D 1701-1891.
Gerlev (Gerlev H.). F 1688-1717, 1732-1891; K 1790-92, 1794, 1799-1807, 1810-91; T 1688-1717, 1732-98; V 1688-1717,
1732-1891; D 1688-1717, 1732-1891.

Gern (Gern H.). F 1693-1891; K 1804-91; T 1693-1798; V 1693-1891; D 1693-1891.


Pgd. var 4. Dec. 1686 for nogen Tid siden afbrndt. Den brndte igen 1881.

Gerning (Hovlbjrg H.). F 1695-1891; K 1737-1891; T mglr.; V 1695-1891; D 1695-1891.


Gerrild (Nrre H. Dyrs). F 1657-1891; K 1810-91; T 1657-1798; V 1657-1891; D 1657-1891.
Gerum (Horns H.). F 1679-1891; K 1756-1891; T 1690-1715, 1791-98; V 1679-1715, 1725-1891; D 16841719, 1725-1891.
Gesing (Snderhald H.). F 1710-28, 1731-1891; K 1736-1891; T 1695-1798; V 1695-1891; D 1694-1891.
Ved Kirke- og Undervisningsministeriets Skriv. af 10. Febr.
Gesing Sogn.

1866

henlagdes Fjeldhagen i kirkelig Henseende fra Vivild Sogn til

Gesten (Anst H.). F 1723-1891; K 1736-1891; T 1724-98; V 1724-1891; D 1723-1891.


Gettrup (Revs H.). F 1646-1706, 1709-12, 1715-19, 1726-1891- K 1768-1891; T 1713-71; V 1646-1706, 1709-1891; D
1646-1706, 1709-1891.
Hvds. Helligss Pgd. skal vre brndt 1678.

Gimming (Stvring H.). F 1690-1718, 1720-1891; K 1751, 1803-91, T 1690-1717, 1720-98; V 1690-1717, 1720-1891; D
1690-1718, 1720-1891.
Af Kbg. 1720-1813 findes ogsaa en Afskrift.

115

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Gimsing (Hjerm H.). F 1740-1891; K 1761-1805, 1808-91; T 1740-98; V 1740-1891; D 1740-1891.


Hvds. Hjerms s Pgd. brndte 17. Dec. 1731 og med den Kbgr. Da Prsten imod Sdvane har benyttet samme Kbg. 1808-38 og
Kmbg. 1815-28 er gaaet tabt, har Landsarkivet for Aarene 1808-28 kun en Afskrift af Prstens Eksemplar.

Ginnerup (Nrre H. Dyrs). F 1692-1891; K 1804-91; T 1692-1798; V 1692-1891; D 1692-1891.


Hvds. rums Pgd. brndte 4. Okt. 1710.

Gislum (Gislum H.). F 1705-1891; K 1736-56, 1762-1891; T 1701-98; V 1701-1807, 1811-91; D 1701-1891.
Give (Nrvang H.). F 1700-11, 1713, 1716, 1720-44, 1754-1891; K 1815-91; T 1700-11, 1713, 1716, 1720-44,
1754-98; V 1700-11, 1713, 1716, 1720-44, 1754-1800 (1805-14 kun Forloverattester), 1815-91; D 1700-11, 1713, 1716,
1720-44, 1754-1800, 1806-91.
Kbg. 1814-30 er Afskrift af Kmbg.

Giver (Aars H.). F 1701-94, 1796-1891; K 1745-1891; T 1701-64, 1780-94; V 1701-94, 1796-1804, 1813-91; D
1701-94, 1796-1891.

Givskud (Nrvang H.). F 1722-1891; K 1764-1891; T 1754-98; V 1725-1891; D 1723-1891.


Glenstrup (Nrhald H.). F 1731-40, 1742-1891; K 1736-1891; T 1732-98; V 1732-1812, 1814-91; D 1731-1891.
Pgd. brndte 26. Juli 1694.

Glud (Bjrge H.). F 1666-1702, 1704-30, 1733-1891;


K 1737-80, 1783-96, 1799-1891; T 1666-1702, 1704-30, 1733-98; V 1666-1702, 1704-30, 1733-1891; D 1666-1702,
1704-30, 1733-1891.
Pgd. siges 3. Dec. 1660 at vre blevet afbrndt udi forleden besvrlig Krigstid. Den brndte atter 22.-23. Okt. 1740.

Glsborg (Nrre H. Dyrs). F 1702-1891; K 1805-91; T 1702-98; V 1702-1891; D 1702-1891.


Gosmer (Hads H.). F 1735-1891; K 1814-91; T rnglr.; V 1735-1891; D 1735-1891.
Pgd. brndte 12. Dec. 1792 og 17.-18. Juli 1797.

Granslev (Hovlbjrg H.). F 1804-91; K 1807-91; V 1804-91; D 1804-91.


Hvds. Hovlbjrgs Pgd. brndte 29. Aug. 1796 og noget for 2. Aug. 1805.

116

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Gravlev (Hornum H.). F 1733-1891; K 1805-11, 1813-91; T 1733-98; V 1733-1891; D 1733-1891.


Grejs (Nrvang H.). F 1689-1891; K 1744-1891; T 1689-1798; V 1689-1891; D 1689-1891.
Grenaa Kbstad. F 1674-1891; K 1745-1891; T 1674-1798; V 1674-1891; D 1731-1891.
Pgd. brndte nogen Tid fr 10. Okt. 1682. Fra 1884 fres srlige Kbgr. for Grenaa Landsogn eller Gammelsogn. Til dette hrer
nu (og hrte allerede 1827) Robstrup, der i 17. og 18. Aarh. (og endnu 1802) hrte til Hammelev Sogn.

Grene (Slavs H.). F 1755-1891; K 1756-1891; T 1755-98; V 1755-94 (1795-1811 kun Forloverattester), 1812-91: D
1755-1891.
1755, da Vorbasse var Hvds., indrettedes en ny Kbg., fordi deri ldre var brndt ved en ulykkelig Ildsvaade.

Grensten (Middelsom H.). F 1687-1891; K 1763-1891; T 1701-52, 1760-98; V 1687-1752, 1760-1891; D 1687-1891.
Grimstrup (Skads H.). F 1655-1891; K 1786-1891; T 1715-85; V 1655-1891; D 1655-1891.
Grinderslev (Nrre H., Salling). F 1814-91; K 1814-91; V 1813-91; D 1813-91.
Pgd. brndte 6. Febr. 1715 og 17. Juni 1859.

Grindsted (Slavs H.). F 1693-1891; K 1801-91; T 1693-1713, 1725-98; V 1693-1713, 1725-1810 (1811-13 kun
Forloverattester), 1814-91 ; D 1693-1716, 1719-21, 1723-1891.
Pgd. brndte 10. Febr. 1610.

Grundfr (V. Lisbjrg H.). F 1814-91; K 1814-91; V 1814-91; D 1814- gl.


Pgd. brndte 17. April 1887 og med den de fleste Kbgr. Kbg, 1814-42 og 1855-60 er Afskrift af Kmbg.

Grurup (Hassing H.). F 1707-1891; K 1807-13, 1816-91; T 1710-64, 1766-98; V 1710-64, 1766-1891; D 1707-63,
1765-1891.
Konfirmerede 1814-15 mangler ogsaa i Hmbg.

Grynderup (Gislum H.). F 1740-1891, K 1740-1891; T 1740-98; V 1740-1891; D 1740-1891.


Hvds. Rrbks Pgd. brndte 19.-20. Maj 1730.

117

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Grdstrup (Tyrsting H.). F 1723-1891; K 1812-91; T 1723-98; V 1723-1891; D 1723-1891.


Hvds. Klovborgs Pgd. skal vre brndt 1658 og 1758.

Grnbk (Lysgaard H.). F 1686-1891; K 1744-1891; T 1686-1798; V 1686-1891; D 1686-1891.


Pgd. brndte 30. Juni 1868.

Grnning (Nrre H., Salling). F 1814-91; K 1816-91; V 1814-91; D 1813-91.


Hvds. Grinderslevs Pgd. brndte 6. Febr. 1715 og 17. Juni 1859.

Gudum (Fleskum H.). F 1686-1891; K 1737-1891; T 1713-14; V 1686-1891; D 1686-1891.


Pgd. brndte 13. Marts 1747.

Gudum (Skodborg H.). F 1744-1891; K 1744-1891; T 1771-98; V 1744-47, 1749-69, 1771-1891; D 1744-1891.
Guldager (Skads H.). F 1721-49, 1761-1891; K 1774-94, 1804-91; T mglr.; V 1761-95 (1801-02 kun Forloverattester) 1803-91;
D 1721-50, 1761-1891.
Pgd. skal vre brndt c. 1684; en Del af den (dog ikke Stuehuset) brndte 10.-11. Nov. 1790. For Tiden 1721-42 er Kbg. Afskrift af en
nu forsvunden Kbg.

Gullev (Hovlhjrg H.). F 1691-1891; K 1739-71, 1802-91; T 1691-1798; V 1691-1891; D 1691-1891.


Gundersted (Slet H.). F 1813-91; K 1813-91; V 1813-91; D 1813-91.
Hvds. Ulstrups Pgd. brndte 21. Maj 1829.

Gunderup (Fleskum H.). F 1648-1891; K 1736-1800, 1813-91; T 1648-1798; V 1648-1891; D 1648-1891.


Gylling (Hads H.). F 1721-1891; K 1814-91; T 1721-98; V 1721-1891; D 1721-1891.
Gdvad (Hids H.). F 1742-1891; K 1814-91; T 1790-98; V 1790-1812, 1815-91; D 1790-1891.
Pgd. brndte 10. Juni 1719.

Gl (Hvetbo H.). F 1684-1891; K 1797-1891; T mglr.; V 1684-1795, 1797-1891; D 1726-1891.


Grding (Grding H.). F 1687-1891; K 1808-91; T mglr.; V 1678-1722, 1813-91; D 1676-1729, 1734-1891.

118

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Grding (Hjerm H.). F 1734-1891; K 1737-1891; T 1734-98; V 1734-1891; D 1734-1891.


Gttrup (V. Han H.). F 1682-1891; K 1773-1891; T 1682-1798; V 1682-1891; D 1682-1891.
Haasum (Rdding H.). F 1701-1891; K 1742-1811, 1815-91; T 1701-98; V 1701-1891; D 1701-1891.
Hadbjrg (Galt H). F 1782, 1785-1891; K 1788, 1797, 1807, 1814-91; T 1668-1782, 1785-98; V 1668-1782, 1785-1891; D
1668-1782, 1785-1891.

Haderup (Ginding H.). F 1721-1891; K 1748-1891; T 1748-98; V 1748-1891; D 1721-1891.


Pgd. brndte 3. Juli 1719. Kbg. 1815-21 er Afskrift af Hmbg.

Hadsten (Sabro H.). F 1696- 1 739, 1743-1891; K 1814-91; T 1699-1732, 1749-98; V 1699-1732, 1749-1891; D 1696-1739,
1743-1891.

Hald (Nrhald H.). F 1677-1712, 1722-1891; K 1742-1809, 1812-91; T 1676-1712, 1732-98; V 1676-1712, 1722-1891; D
1676-1711, 1722-1891.
Kbg. 1712-21 skal vre brndt ved en Prstegaardsbrand.

Haldum (Sabro H.). F 1696-1739, 1743-1891; K 1814-91; T 1696-1739, 1749-98; V 1696-1739, 1745-1891; D 1696-1738,
1743-1891.

Halling (Galten H.). F 1712-1891; K 1752-77, 1791, 1793, 1813-91; T 1712-98; V 1712-1891; D 1712-1891.
Halling (Hads H.). F 1735-1891; K 1814-91; T mglr.;1669; V 1735-1891; D 1735-1891.
Hvds. Gosmers Pgd. brndte 12. Dec. 1792 og 17.-18. Nov. 1797.

Hallund (Dronninglund H.). F 1666-1891; K 1738-1891; T 1686-1798; V 1666-1891; D 1666-1891.


Hals (Kr H.). F 1768-1891; K 1769-1891; T 1768-98; V 1768-1891; D 1768-1891.
Pgd. brndte 6. Maj 1769 og i Marts 1888.

Hals (Ls). F 1720-1891; K 1760-1891; T 1720-98; V 1720-1891; D 1720-1891.


1 1772 fandtes

endnu ved Embedet en Kbg. 1646-1719.

119

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Hammel (Gern. H.). F 1691-1891; K 1794-1891; T 1691-1798; V 1691-1891; D 1691-1891.


Pgd. brndte nogen Tid for 5. Juli 1672.

Hammelev (Nrre H. Dyrs). F 1713-1891; K 1744-1891; T 1713-98; V 1713-1891; D 1713-1891.


Da en ny Prst tiltraadte 1713, forefandt han ingen Kbg. Til Hammelev Sogn hrte i 17. og 18. Aarb. og endnu 1802 Robstrup, som
derefter (for 1827) kom til Grenaa Landsogn (Gammelsogn). Ogsaa Debelhede (Christiansminde) hrte i 18. Aarh. og antagelig til
c. 1840 til Hammelev Sogn, men kom derefter (fr 1845) til Enslev Sogn.

Hammer (Kr H.). F 1658-1891; K 1770-1891. T 1657-1732, 1745-98; V 1657-1891; D 1658-1891.


Hammer (Vrads H.). F 1708-12, 1716-58, 1760-1891; K 1815-91; T 1795-98; V 1708-12, 1716-58, 1760-1891; D 1708-12,
1716-58, 1760-1891.
Kbg. 1814-67 er Afskrift af Hmbg.

Hammershj (Snderlyng H.). F 1702-1891; K 1784-1891; T 1702-98; V 1702-1891; D 1702-1891.


Handbjrg (Hjerm H.). F 1658-1702, 1716-1891; K 1737-1891; T 1658-1702, 1716-98; V 1658-1702, 1716-1891; D
1658-1702, 1716-1891.

Hanning (Blling H.). F 1719-53, 1755-1891; K 1798-1891; T mglr.; V 1794-1891; D 1794-1891.


Hvds. Dejbjrgs Pgd. brndte 29. Juli 1819.

Hans, Skt., (Vennebjrg H.). F 1693-1726, 1753-1891; K 1753-1891; T 1693-1726, 1753-99; V 1693-1726, 1753-1891; D
1693-1726, 1753-1891.
Den ldste Kbg. er paabegyndt, efter at Hiring var afbrndt 22. Juli 1693. Hvds. Hjrrings Pgd. brndte igen 5. April 1702.

Hansted (Hillerslev H.). F 1650-80, 1683-84, 1690-99, 1708-1891; K 1752-1891; T 1709-93, 1797-98; V 1650-80, 1683-84,
1690-99, 1708-93, 1797-1891; D 1650-80, 1683-84, 1690-99, 1708-92, 1795-1891.
Hansted (Vor H.). F 1736-1891; K 1812-91; T 1760-98; V 1736-1891; D 1736-1891.
Harbore (Vandfuld H.). F 1738-1891; K 1811-91; T 1738-98; V 1738-1891; D 1738-1891.

120

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Harlev (Framlev H.). F 1694-1891; K 1765, 1782-1891; T 1694-1798; V 1694-1891; D 1694-1891.


Harre (Harre H.). F 1696-1891; K 1741-1891; T 1696-1798; V 1696-1891; D 1696-1891.
Hvds. Hjerks Pgds. Stuehus brndte 1782.

Harridslev (Stvring H.). F 1689-1725, 1728-1891; K 1803-91; T 1728-98; V 1689-1725, 1728-1891; D 1689-1725, 1728-1891.
Pgd. brndte 7. April 1689. Ministerialia 1689-1725 er Uddrag af en i 1725 afsluttet, senere forsvunden Kbg.; Kbg. 1801-17 findes
baade i Original og i Afskrift.

Harridslev (Vennebjrg H.). F 1719-1891; K 1815-91; T mglr.; V 1717-1891; D 1717-1891.


Harring (Hassing H.). F 1648-1891; K 1748-1891; T 1648-1798; V 1648-1891; D 1648-1891.
Harte (Brusk H.). F 1659-1891; K 1737-1891; T 1660-94, 1734-98; V 1660-94, 1799-1891; D 1659-1891.
Pgd. skal vre brndt i Jan. 1691. Ved aab. Brev af 26. Marts 1714 henlagdles Vranderup By og Sest Mlle fra Harte Sogn til Sest
Sogn.

Hasle (Hasle H.). F 1762-1891; K 1762-1891; T 1762-98; V 1762-1891; D 1762-1891.


Kbg. 1814-41 er Afskrift af Hmbg.

Haslum (Galten H.). F 1763-1891; K 1764-1891; T 1764-98; V 1764-1891; D 1763-1891.


Pgd. brndte 1880 og med den Kbgr. til 1763.

Hassing (Hassing H.). F 1757-1891; K 1762-1891; T 1757-98; V 1757-1891; D 1757-1891.


Hassing, Vester-, (Kr H.). F 1697-1749, 1755-1891; K 1814-91; T 1688-1798; V 1688-1812,1814-91; D 1688-1891.
Hassing, ster-, (Kr H.). F 1755-1891; K 1814-91; T 1755-98; V 1755-1891; D 1755-1891.
Hatting (Hatting H.). F 1701-1891; K 1814-91; T 1701-98; V 1701-1891; D 1701-1891.
Pgd. brndte 5.-6. Sept. 1789.

Havbro (Aars H.). F 1651-78, 1701-1891; K 1803-91; T 1651-78, 1701-43, 1746-98; V 1651-78, 1701-44, 1746-1891; D
1652-78, 1684, 1701-43, 1746-1891.
Hvds. Aars' Pgd. brndte 12. Juni 1698, Laden igen 27.-28. Nov. 1705.

121

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Haverslev (Aars H.). F 1813-91; K 1813-91; V 1813-91; D 1813-91.


Hvds. Brorstrups Pgd. brndte 27. Juni 1846.

Haverslev (. Han H.). F 1712-1891; K 1739-1891; T 1712-98; V 1712-1891; D 1712-1891.


Havrum (Hovlbjrg H.). F 1778-1891; K 1778-1891; T 1778-98; V 1778-1891; D 1778-1891.
Den i 1778 tiltrdende Prst fandt den ldre Kbg. fuldskreven, manglende og ubrugbar.

He (Hind H.). F 1699-1891; K 1758-1891; T 1699-1798; V 1699-1891; D 1699-1891.


Af He Sogn udskiltes ved kgl. Resol. af 30. Marts 1878 No Distrikt som et selvstndigt Sogn.

Hedensted (Hatting H.). F 1640-1769, 1772-1891; K 1806-91; T 1641-1706, 1733-95; V 1641-1891; D 1640-1759,
1772-1891.
Hejls (N. Tyrstrup H.). F 1729-1891; K 1753-84, 1867-91; T 1729-84; V 1729-1891; D 1729-1891.
Hejnsvig (Slavs H.). F 1693-1891; K 1801-91; T 1694-1713, 1724-98; V 1693-1713, 1724-1891; D 1693-1714,
1719-21, 1723-1891.
Hvds. Grindsteds Pgd. brndte 10. Febr. 1670.

Heldum (Skodborg H.). F 1733-1809, 1811-91; K 1736-55, 1763-73, 1776-1809, 1816-91; T 1735-54, 1777-98; V
1733-74, 1777-1805, 1810-91; D 1733-74, 1776-1891.
Helgens (Mols H.). F 1642-1891; K 1737-47, 1751-1891; T 1642-1798; V 1642-1891; D 1642-1891.
Kbg. 1852-66 er formentlig Afskrift af Hmbg. Kmbg. Antages at vre brndt med Stdov Skolehus 22.-23. Aug. 1868.

Hellevad (Dronninglund H.). F 1646-73, 1733-1891; K 1737-1891; T 1646-73, 1733-79; V 1646-73, 1733-1891; D
1646-73, 1733-1891.
Helligs (Revs H.). F 1646-1709, 1712-1891; K 1767-1891; T 1712-71; V 1646-1709, 1712-1891; D 1646-1709,
1712-1891.
Pgd. skal vre brndt 1678.

122

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Hellum (Dronninglund H.). F 1646-1891; K 1737-69, 1780-1803, 1809-91; T 1646-73, 1733-54, 1756-79; V
1646-1754, 1756-1812, 1814-91; D 1646-1891.
Helstrup (Middelsom H.). F 1687-1891; K 1763-1891; T 1701-52, 1760-98; V 1687-1752, 1760-1891; D 1687-1891.
Heltborg (Revs H.). F 1648-1891; K 1776-97, 1801-91; T 1648-1798; V 1648-1891; D 1649-1891.
Hem (Hindborg H.). F 1701-1891; K 1737-50, 1753-1891; T 1701-98; V 1701-1891; D 1701-1891.
Hem (Onsild H.). F 1721-50, 1756-1804, 1807-91; K 1737-50, 1756-1804, 1807-91; T 1721-50, 1756-98; V 1721-50,
1756-1804, 1807-91; D 1721-50, 1756-1804, 1807-91.
Pgd. brndte 9. Nov. 1717. En Supplement-Kbg. 1828-50 er Afskrift af Hmbg.

Hemmed (Nrre H. Dyrs). F 1657-1891; K 1810-91; T 1657-1798; V 1657-1891; D 1657-1891.


Hemmet (N. Horne H.). F 1664-1891; K 1748-98, 1801-91; T 1664-1753; V 1664-1753, 1758-1891; D 1665-1891.
Henne (V. Horne H.). F 1697-1708, 1712-18, 1721-1891; K 1813-91; T 1764-98; V 1682-1891; D 1716-20,
1764-1891.
Pgd. var 5. Maj 1674 brndt for nogen Tid siden

Herning (Hammerum H.). F 1723-1891; K 1736-1891; T 1723-98; V 1723-1891; D 1723-1891.


Herslev (Brusk H.). F 1688-1891; K 1771-1891; T 1734-98; V 1734-1891; D 1688-1891.
Hersom (Rinds H.). F 1722-1891; K 1738-1891; T 1722-98; V 1722-1891; D 1722-1891.
Hillerslev (Hillerslev H.). F 1680-1744, 1747-1891; K 1740-41, 1751-1891; T 1680-1728, 1739-98; V 1680-1728,
1739-1891; D 1680-1891.
Hindborg (Hindborg H.). F 1701-1891; K 1737-50, 1753-1891; T 1701-52, 1754-98; V 1701-52, 1754-1891; D
1701-1891.
Hinge (Lysgaard H.). F 1736-1891; K 1737-1891; T 1736-61, 1771-98; V 1736-61, 1771-1891; D 1736-1891.
IW

123

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Hirtsholmene (Horns H.). F 1715-1891; K 1772-1808, 1813-91; T 1714-97; V 1714-97, 1802-91; D 1715-1891.
Hjardemaal (Hillerslev H.). F 1678-1891; K 1765-1806, 1809-91; T 1717-98; V 1678-1891; D 1678-1891.
Pgd. brndte 9. Marts 1687.

Hjarn (Bjrge H.). F 1733-1891; K 1737-80, 1783-96, 1799-1891; T 1733-98; V 1733-1891; D 1733-1891.
Hvds. Gluds Pgd. siges 3. Dec. 1660 at vre blevet afbrndt, udi forleden besvrlig Krigstid. Den brndte atter 22.-23. Okt.
1740.

Hjarup (Anst H.). F 1674-1727, 1729-34, 1760-1891; K 1815-91; T 1664-1734, 1760-98; V 1664-1734, 1760-1891; D
1664-1734, 1760-1891.
Pgd. var 20. Maj 1664 afbrndt og de.

Hjerk (Harre H.). F 1696-1891; K 1741-1891; T 1696-1798; V 1696-1891; D 1696-1891.


Pgds. Stuehus brndte 1782.

Hjerm (Hjerm H.). F 1740-1891; K 1761-1805, 1808-91; T 1740-98; V 1740-1891; D 1740-1891.


Pgd. brndte 17. Dec. 1731 og med den Kbgr.

Hjermeslev (Hvetbo H.). F 1646-1891; K 1808-91; T mglr.; V 1646-1891; D 1646-1891.


Hjermind (Middelsom H.). F 1751-1891; K 1751-1891; T 1751-98; V 1751-1891; D 1751-1891.
Hjortdal (V. Han H.). F 1695-1891; K 1760-1891; T 1759-98; V 1695-1756, 1759-1891; D 1694-1891.
Pgd. brndte 13. Juli 1813.

Hjorthede (Middelsom H.). F 1751-1891; K 1751-1891; T 1751-98; V 1751-1891; D 1751-1891.


Hjortlund (Ribe H.). F 1720-1891; K 1737-59, 1763-93, 1796, 1800-91; T 1722-98; V 1722-1809 (1810-11 kun
Forloverattester), 1812-91; D 1720-1891.

Hjortshj (. Lisbjrg H.). F 1691-1891; K 1814-91; T 1692-1798; V 1692-1891; D 1692-1891.


Hjrring Kbstad. F 1693-1726, 1753-1891; K 1753-1891; T 1693-1726, 1753-98; V 1693-1726, 1753-1891; D 1693-1726,
1753-1891.
Den ldste Kbg. er paabegyndt, efter at Hiring var afbrndt 22. Juli 1693. Pgd. brndte igen 5. April 1702.

124

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

He (V. Horne H.). F 1700-1891; K 1764-1891; T mglr.; V 1700-1891; D 1700-1891.


Pgd. brndte 4. Dec. 1671 og 11. Juli 1759. Kbg. 1814-34 er Afskrift af Hmbg.

Hobro Kbstad. F 1812-91; K 1812-91; V 1812-91; D 1812-91.


Ved Hobro Bys Brand 19. Aug. 1812 brndte ogsaa. Pgd. med Kbgr.

Hodde (. Horne H.). F 1777-1891; K 1778-1891; T 1777-98; V 1777-1891; D 1777-92, 1798-1891.


Pgd. brndte 18. Aug. 1777 og med den Kbgr.

Hodsager (Ginding H.). F 1728-1891; K 1748-1891; T 1748-98; V 1728-31, 1740-41, 1748-1891; D 1728-32, 1739-43,
1748-1891.
Ministerialia 1728-48 er Uddrag af ldre, forsvundne Kbgr., og Kbg. 1815-27 er Afskrift af Hmbg.

Hoed (Snder H. Dyrs). F 1646-73, 1684-85, 1708-58, 1763-1891; K 1772-1891; T 1646-73, 1684-85, 1708-58, 1763-98; V
1646-73, 1684-85, 1708-58, 1763-1891; D 1646-72, 1684-85, 1708-58, 1763-1891.

Holbk (Rovs H.). F 1731-1891; K 1736-1891; T 1731-98; V 1731-1891; D 1731-1891.


Pgd. brndte 10. Maj 1681.

Holme (Ning H.). F 1738-1891; K 1739-1891; T 1738-98; V 1738-1891; D 1738-1891.


Holmslands Klit (Hind H.), se ved Nysogn.
Holstebro Kbstad. F 1694-1891; K 1736-1891; T 1696-1798; V 1696-1891; D 1697-1891.
Kapellanboligen brndte ved Byens store Ildebrand 28. Aug. 1697.

Holsted (Malt H.). F 1703-1891; K 1787-1891; T 1703-57, 1786-98; V 1703-58, 1786-1891; D 1703-1891.
En Del af Hvds. Fvlings Pgd. brndte mellem 1668 og 1690.

Homaa (Snder H. Dyrs). F 1647-1891; K 1747-1891; T 1646-1798; V 1646-1891; D 1646-1891.


Hornborg (Nim H.). F 1659-94, 1697-1891; K 1743-61, 1814-91; T 1659-94, 1697-1798; V 1659-94, 1697-1891; D 1659-94,
1696-1891.

125

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Hornbk (Snderlyng H.). F 1666-1891; K 1741-76, 1786-1891; T mglr.; V 1666-1812, 1814-91; D 1666-1783,
1786-1891.
Hvds. Kristrups Pgd. brndte 1873.
Horne (. Horne H.). F 1734-1891; K 1736-1891; T 1734-98; V 1734-1891; D 1734-1891.
Horne (Vennebjrg H.). F 1732-1891; K 1737-1891; T 1732-98; V 1732-1891; D 1732-1891.
Hornslet (. Lisbjrg H.). F 1716-18, 1726-1891; K 1814-91; T 1726-98; V 1726-1891; D 1726-1891.
Kbg. 1814-30 er Afskrift af Hmbg.
Hornstrup (Nrvang H.). F 1750-1891; K 1751-68, 1815-91; T 1750-98; V 1750-1891; D 1750-1891.
Den 1750 tiltrdende nye Prst forefandt ingen Kbg. for Sognet.
Hornum (Bjrge H.). F 1686-1891; K 1756-1891; T 1685-1798; V 1686-1891; D 1686-1891.
Hvds. Stovbys Pgd. brndte 1872.
Hornum, Vester-, (Aars H.). F 1701-1891; K 1736-87, 1792-1891; T 1702-98; V 1702-1891; D 1701-1891.
Hornum, ster-, (Hornum H.). F 1707-1891; K 1736-1891; T 1707-98; V 1707-1891; D 1707-1891.
Horsens (Kr H.). F 1658-1891; K 1770-1891; T 1658-1732, 1745-98; V 1658-1891; D 1658-1891.
Horsens Kbstad:
Horsens Kirke. F 1680-1891; K 1736-1891; T 1680-1798; V 1680-1891; D 1680-1891.
Hospitalet. F 1741-1803; K 1749-1802; T 1748-98; V 1748-1803; D 1748-1803, 1814-66.
I Byens Kbg. er indfrt Hospitalets Dde 1804-07 og 1869-91 og en Vielse fra 1815, men om Fdte og Konfirmerede
findes slet ingen Tilfrsler.
Tugthuset. F 1853-91; K 1855-91; V 1854-83; D 1853-91.
Horsens Tugthus blev oprettet efter kgl. Resolutioner af 22. Jan. 1845, 4. Marts og 30. Juli 1846 m.fl. og taget i Brug 20.
Maj 1853. Den frste Prst blev kaldet 18. Juni 1854.
Hostrup (Skads H.). F 1722-1891; K 1736-1891; T mglr.; V 1721-1891; D 1722-1891.

126

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Hove (Vandfuld H.). F 1768-77, 1779-1891; K 1805-91; T 1742-75; V 1742-75, 1779-1813, 1816-91; D 1741-77,
1779-1891.
Kbg. 1827-42 er Afskrift af Hmbg. Viede 1814-15 mangler ogsaa i denne.
Hoven (N. Horne H.). F 1691-1891; K 1801-91; T 1704-23, 1766-98; V 1704-23, 1766-1891; D 1691-1891.
Hover (Hind H.). F 1756-1891; K 1756-1891; T 1756-98; V 1756-1891; D 1756-1891.
Hvds. lstrups Pgd. brndte 5. Maj 1738.
Hover (Trrild H.). F 1751-53, 1755, 1763-1891; K 1769-1891; T mglr.; V 1751-53, 1763-1891; D 1750-53, 1755,
1763-1891.
Hvds. Jellings Pgd. brndte 3. April 1673 og (kun Stuehuset) 1. Juli 1679.
Hovlbjrg (Hovlbjrg H.). F 1789-1891; K 1797-1891-, T 1797-98; V 1797-1891; D 1797-1891.
Pgd. brndte 29. Aug. 1796 og nogen Tid fr 2. Aug. 1805.
Humlum (Skodborg H.). F 1701-1891; K 1756-95, 1805, 1812-91; T 1722-49, 1753, 1760-98; V 1701-19, 1722-49,
1753, 1760-1891; D 1703-1891.
Af Hvds. Resens Pgd. brndte 1688 nsten hele Stuehuset.
Hundborg (Hundborg H.). F 1715-1891; K 1797, 1801, 1805-91; T 1715-98; V 1715-1891; D 1715-1891.
En Filialkirke i Vorupr indviedes 15. Sept. 1878 i Henh. til kgl. Resol. af 2. Aug. s. A. For denne Kirke har der siden
vret frt srlige Kbgr.
Hunderup (Grding H.). F 1727-1891; K 1764-1891; TmgIr.; V 1727-98, 1801-91; D 1727-1891.
Kbg. 1814-28 er Afskrift af Hmbg.
Hundslund (Dronninglund H.), se ved Dronninglund.
Hundslund (Hads H.). F 1692-1891; K 1814-91; T 1692-1721, 1723-98; V 1692-1891; D 1692-1891.
Pgd. brndte nogen Tid for 4. Okt. 1670.
Hundstrup (Hillerslev H.). F 1720-1891; K 1744-1891; T 1720-98; V 1720-1891; D 1720-1891.
Hune (Hvetbo H.). F 1666-1891; K 1739-84, 1814-91; T 1729-30, 1741-93; V 1651-1786, 1789-1891; D 1651-63,
1682-1792, 1795-1891.
Hvds. Saltums Pgd. brndte 15. Maj 1677 og 20. Okt. 1887.

127

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Hurup (Revs H.). F 1669-1731, 1784-1891; K 1785-1891. T 1698-1733; V 1670-1733, 1785-1891; D 1669-1733,
1785-1891.
Ved kgl. Reskr. af 3. Maj 1811 henlagdes 4 Gaarde i Revs By fra Ydby Sogn til Hurup Sogn.

Husby (Ulvborg H.). F 1684-1891; K 1743-1891; T 1684-1798; V 1684-1891; D 1684-1891.


Hvam (Rinds H.). F 1804, 1807, 1809 og 1812 (n Tilfrsel for hvert Aar), 1813-91; K 1812-91; V 1813-91; D 1813-91.
Hvds. Simesteds Pgd. brndte 1. Juni 1734, og da Hvam var blevet Hvds., brndte Pgd. 19. Juli 1821 og med den Kbgr.

Hvejsel (Nrvang H.). F 1724-1891; K 1764-1891; T 1724-98; V 1724-1891; D 1724-1891.


Hvidbjrg (Hindborg H.). F 1701-64, 1772-1891; K 1736-52, 1770-1891; T 1701-63, 1772-98; V 1701-63, 17721891; D 1701-63, 1772-1891.
Hvidbjrg (Revs H.). F 1730-1891; K 1783-1891; T mgrl.; V 1730-1891; D 1730-1891.
Hvidbjrg (Snder H., Mors). F 1659-1891; K 1799-1891; T 1686-1798; V 1659-1891; D 1659-1891.
Hvidbjrg (vesten Aa) (Hassing H.). F 1658-63, 1667-69, 1671-79, 1684-1704, 1722-28, 1738-70, 1774-1891; K
1764-70, 1776, 1782-1891; T 1774-75, 1781-98; V 1722-28, 1738-70, 1773-75, 1781-1891: D 1722-28, 1738-70,
1773-1891.
Hvilsager (Snderhald H.). F 1703-1891; K 1814-91; T 1703-19, 1743-98; V 1703-30, 1733-34, 1740-1891; D 170330, 1733-1891.
Hvds. Mrkes Pgd. brndte 18. Maj 1702. Ved kgl. Reskr. af 1. Juli 1851 henlagdes Dagstrup og Trellegaard fra Hvilsager Sogn
til Mrke Sogn.

Hvilsom (Rinds H.). F 1821-91; K 1812, 1821-91; V 1821-91; D 1821-91.


Hvds. Simesteds Pgd. brndte 1. Juni 1734, og det senere Hvds. Hvams Pgd. brndte 19. Juli 1821 og med den Kbgr.; ved
sidstnvnte Brand brndte ogsaa Hvilsom Sogns Kmbg. 1813-21.

Hvilsted (Hads H.). F 1712-1891; K 1810-91; T 1712-98; V 1712-1891; D 1712-1891.


Hvds. Astrups Pgd. brndte 19. Nov. 1708.

128

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Hvirring (Nim H.). F 1659-94, 1697-1891; K 1743-61, 1814-91; T 1659-94, 1697-1798; V 1659-94, 1697-1891; D
1659-94, 1696-1891.
Hvornum (Onsild H.). F 1686-1891; K 1810-91; T 1686-1798; V 1686-1891; D 1686-1891.
Hvorslev (Hovlhjrg H.). F 1695-1891; K 1737-1891; T rnglr.; V 1695-1891; D 1695-1891.
Hvorup (Kr H.). F 1688-1891; K 1814-91; T 1687-1798; V 1687-1767, 1799-1891; D 1688-1891.
Hvds. Nrre-Sundbys Pgd. brndte 24. Maj 1791.

Hygum (Vandfuld H.). F 1758-1891; K 1772-1891; T 1760-98; V 1760-1891; D 1758-1891.


Pgd. brndte 4.-5. Okt. 1796.

Hylke (Vor H.). F 1698-1891; K 1805-91; T 1698-1798; V 1698-1891; D 1698-1891.


Hyllebjrg (Aars H.). F 1701-1891; K 1736-1891; T 1701-98; V 1701-1891; D 1701-44, 1746-1891.
Hyllested (Snder H. Dyrs). F 1684-1715, 1721-1891; K 1749-1891; T 1684-1798; V 1684-1891; D 1684-1891.
Pgd. brndte 31. Maj 1688.

Hstrup (Brglum H.). F 1667-1891; K 1775-78, 1803-91; T 1686-1798; V 1686-1891; D 1714-1891.


Hjbjrg (Lysgaard H.). F 1695-1720, 1738-1891; K 1792-1891; T 1695-1720, 1738-98; V 1695-1720, 1738-1891; D
1695-1720, 1738-1891.
Pgd. brndte kort Tid fr 16. Marts 1689.

Hjen (Jerlev H.). F 1685-1891; K 1737-1891; T 1683-1798; V 1683-1891; D 1683-1891.


Pgd. (dog ikke Stuehuset) brndte 21.-22. Sept. 1741.

Hjslev (Fjends H.). F 1709-1891; K 1737-1891; T 1709-98; V 1709-1891; D 1709-1891.


Hrby (Dronninglund H.). F 1725-1891; K 1815-91; T 1725-98; V 1725-1891; D 1725-1891.
Hvds. Volstrups Pgd. brndte 24. eller 25. Marts 1725 og med den Kbgr.

Hrby (Hindsted H.). F 1742-1810, 1813-91; K 1742-1802, 1813-91; T mglr.; V 1742-1809, 1813-91; D 1742-1810,
1813-91.

129

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Hrdum (Hassing H.). F 1719-1891; K 1759-1891; T 1720-98; V 1719-1891; D 1719-1891.


Hrmested (Horns H.). F 1713-1891; K 1809-91; T 1713-99; V 1713-1891; D 1713-1891.
Hrning (Hjelmslev H.). F 1659-85, 1702-21, 1739-1891; K 1739-1891; T 1659-85, 1702-21, 1739-98; V 1659-85,
1702-21, 1739-1891; D 1659-85, 1702-21, 1739-1891.
Hvds. Bleginds Pgd. brndte 6. April 1730 og 27. Maj 1735.

Hrning (Snderhald H.). F 1650-71, 1737-1891; K 1765-1891; T 1651-71, 1783-97; V 1650-71, 1749-1891; D
1650-68, 1737-1891.

Hrsted (Hassing H.). F 1696-1891; K 1771, 1773, 1776, 1779, 1783, 1785, 1787, 1793-1891; T 1696-1798; V 16961891; D 1696-1891.

Hrup (Lysgaard H.). F 1722-1891; K 1799-1891; T 1722-98; V 1722-1891; D 1722-1891.


Hvds. Levrings Pgd. brndte 20. Juni 1791.

Idum (Ulvborg H.). F 1641-1891; K 1770-1891; T 1776-98; V 1636-1703, 1736-1891; D 1645-1891.


Ikast (Hammerum H.). F 1709-1891; K 1816-91; T 1709-98; V 1709-1891; D 1709-1891.
Ingstrup (Hvelbo H.). F 1646-1891; K 1808-91; T mglr.; V 1646-1891; D 1646-1891.
Janderup (V. Horne H.). F 1637-46, 1648-49, 1654-70, 1674-84, 1688-90, 1692-1891; K 1738-66, 1808-91, T 163746, 1648-49, 1654-70, 1674-84, 1688-90, 1692-1798; V 1637-46, 1648-49, 1654-70, 1674-84, 1688-90, 1692-1891; D
1637-46, 1648-49, 1654-70, 1674-84, 1688-90, 1692-1891.

Jannerup (Hundborg H.). F 1715-1891; K 1797, 1801, 1805-91; T 1715-98; V 1715-1891; D 1715-1891.
Jebjrg (Nrre H., Salling). F 1701-18, 1720-1891; K 1737-1891; T 1701-18, 1720-98; V 1701-18, 1720-1891; D
1701-18, 1720-1891.
Pgd. skal vre brndt i Hr. Vilh. Patbergs Tid, 3: 1752-93, og 1798.

130

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Danmarks Kirkebger

Jegind (Revs H.). F 1667-1810, 1814-91; K 1799-1891; T 1677-1772, 1782-98; V 1667-1772, 1782-1811, 1814-91;
D 1667-1891.

Jelling (Trrild H.). F 1751-53, 1755, 1763-1891; K 1769-1891; T mglr.; V 1751-53, 1763-1891; D 1750-53, 1755,
1763-1891.
Pgd. brndte 3. April 1673 og

a (kun Stuehuset) 1. Juli 1679.

Jelstrup (Vennebjrg H.). F 1814-91; K 1816-91; V 1814-91; D 1814-91.


Pgd. brndte 1. Marts 1872 og med den de ldre Kbgr.

Jerlev (Jerlev H.). F 1685-1891; K 1737-1891; T 1683-1798; V 1683-1891; D 1683-1891.


Hvds. Hjens Pgd. (dog ikke Stuehuset) brndte 21.-22. Sept. 1741.

Jerne (Skads H.). F 1640, 1664, 1673-74, 1676-1704, 1706, 1708, 1711, 1713-49, 1752-1891; K 1813-91; T 1683,
1695-99, 1702-03, 1707, 1714-74, 1777-99; V 1683, 1695-99, 1702-03, 1707, 1714-74, 1777-99, 1813-91; D 1676-84,
1686-91, 1693, 1695-97, 1699, 1703, 1714-1891.
Pgd. brndte 30. Maj 1889. Efter kgl. Resol. af 12. Dec. 1887 indviedes den 18. s. M. en Filialkirke i Esbjrg, for hvilken der
frtes srlige Kbgr. Ved kgl. Resol af 31. Okt. 1890 udskiltes Esbjrg, Strandby og Rrkr af Jerne Sogn og oprettedes til det
selvstndige Esbjrg Sogn; den frste Prst for dette udnvntes 29. Jan. 1891.

Jernved (Grding H.). F 1815-91; K 1815-91; V 1815-91; D 1815-91.


Pgd. brndte i Juli 1870 og med den Kbgr.

Jerslev (Brglum H.). F 1684-1891; K 1737-1891; T 1684-1702; V 1684-1891; D 1684-1891.


Pgd. brndte i Svenskekrigens Tid.

Jetsmark (Hvelbo H.). F 1646-1891; K 1815-91; T mglr.; V 1646, 1648-50, 1655-56, 1662-69, 1674-1746, 17751891; D 1646-1891.

Jordrup (Anst H.). F 1726-40, 1742-1891; K 1741-46, 1765-1891; T 1726-39, 1741-98; V 1726-39, 1741-1891; D
1726-39, 1741-1891.
Hvds. Lejrskovs Pgd. brndte 19. Juli 1728.

131

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Danmarks Kirkebger

Junget (Nrre

H., Salling).

F 1689-1700, 1706, 1715-1891; K 1737-64, 1791-1891; T 1689-1700, 1715-98; V 1715-

1891; D 1706, 1715-1891.


Pgd. skal vre brndt i Hr. Christen Srensen Lynnerups Tid, c. 1661-74.

Jlby, ster-, (Nrre H., Mors). F 1781-1891; K 1770-1891; T 1712-80; V 1712-1891; D 1712-1891.
Jrsby (Nrre H., Mors). F 1760-1891; K 1761-1891; T 1760-98; V 1760-1891; D 1760-1891.
Kaastrup (Hillerslev H.). F 1680-1891; K 1740-41, 1751-1891; T 1680-1798; V 1680-1891; D 1680-1743, 1745-1891.
Kallerup (Hundborg H.). F 1641-1704, 1713-59, 1761-1891; K 1751-1891; T 1713-54, 1761-98; V 1641-1704,
1713-54, 1761-1891; D 1641-1704, 1713-1891.

Kalslund (Ribe H.). F 1719-93, 1795-1891; K 1737-52, 1760-70, 1781-93, 1801-91; T 1719-98; V 1719-1891; D
1719-1891.
Kbg. indeholder 1875-85 Ministerialia ang. en Del Beboere i det senere Obbekr Sogn (se dr).

Karby (Snder H., Mors). F 1659-1891; K 1799-1891; T 1686-1798; V 1659-1891; D 1659-1891.


Karlby (Nrre H. Dyrs). F 1707-1891; K 1740-1891; T 1707-98; V 1707-1891; D 1708-1891.
Karup (Dronninglund H.). F 1752-1891; K 1753-1891; T 1752-98; V 1752-1891; D 1752-1812, 1814-91.
Hvds. Understeds Pgd. brndte 30.-31. Juli 1752.

Karup (Lysgaard

F 1695-1777, 1786, 1814-91; K 1811-91; T 1695-1781, 1786-87; V 1695-1781, 1786-87,


1814-91; D 1695-1781, 1786-87, 1814-91.
H.).

Hvds. Frederiks' Pgd. brndte 26. April 1809 og 8. April 1849. Fra Sognet henlagdes 1764 eller noget tidligere Aarestrup til de tyske
Kolonister ved Frederikshede og indgik under Frederiks Sogn.

Kastbjrg (Gerlev H.). F 1731-1891; K 1815-91; T mglr.; V 1731-1891; D 1731-1891.


Hvds. Udbyneders Pgd. var 15. Sept. 1669 for nogen Tid siden afbrndt.

132

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Kastbjrg (Nrre H. Dyrs). F 1696-1891; K 1815-91; T 1696-1798; V 1696-1891; D 1696-1891.


Kasted (Hasle H.). F 1722-1891; K 1740-1891; T 1722-98; V 1722-1891; D 1722-1891.
Kattrup (Vor

H.).

F 1743-1802, 1814-91; K 1744-99, 1814-91; T 1742-98; V 1742-1802, 1814-91; D 1742-1802,

1814-91.
Pgd. brndte 23. Juni 1742 og med den Kbgr.

Kettrup (V. Han H.). F 1682-1891; K 1773-1891; T 1682-1798; V 1682-1891; D 1682-1891.


Klakring (Bjrge H.). F 1687-1891; K 1784-1891; T 1687-1798; V 1687-1891; D 1687-1891.
Klarup (Fleskum H.). F 1695-1891; K 1772-1891; T 1695-1798; V 1695-1891; D 1695-1891.
Da en ny Prst tiltraadte 1695, fandtes der ingen Kbg.

Klejtrup (Rinds H.). F 1722-1891; K 1738-1891; T 1722-98; V 1722-1891; D 1722-1891.


Klim (V. Han H.). F 1756-1891; K 1756-1891; T 1756-98; V 1756-1891; D 1756-1891.
Klitmller Kirkedistrikt (Hillerslev H.), se ved Vester-Vandet.
Klovborg (Vrads H.). F 1723-1891; K 1812-91; T 1723-98; V 1723-1891; D 1723-1891.
Pgd. skal vre brndt 1658 og 1758.

Knebel (Mols H.). F 1679-81, 1683-1731, 1743-1891; K 1758-1891; T 1679-81, 1683-1731, 1743-98; V 1679-81,
1683-1731, 1743-1891; D 1679-81, 1683-1731, 1743-1891.

Kobberup (Fjends H.). F 1687-1891; K 1736-1803, 1806-91; T 1686-1798; V 1686-1891; D 1687-1891.


Koed (Snderhald H.). F 1760-1891; K 1776-86, 1790-94, 1798, 1803-91; T 1760-98; V 1760-1891; D 1760-1891.
Koldby (Sams). F 1704-1891; K 1737-1891; T 1704-98; V 1704-1891; D 1704-1891.
Pgd. brndte 9. Sept. 1761 og 10. Sept. 1876.

Kolding Kbstad: Kolding Kirke. F 1635-1891; K 1740-1891; T 1646-1798; V 1635-1891; D 1635-1891.

133

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Kolding Kbstad:
Hospitalet. F 1755-85; K 1758-83; T mglr.; V 1784-85; D 1759, 1765-85.
Embedet som Hospitalsprst nedlagdes 1806 i Henh. til kgl. Reskr. af 18. Febr. 1803, og Lemmerne henvistes til at sge Byens
Sognekirke.

Koldt (Ning H.). F 1683-1757, 1764-1891; K 1737, 1741, 1796-1891; T 1683-1757, 1764-98; V 1683-1757, 1764-1891; D
1683-1757, 1764-1891.
Kunnerup, der 1688 regnedes til Koldt Sogn hrte senere til Ormslev Sogn.

Kolind (Snder H. Dyrs). F 1681-1891; K 1737-85, 1793-1891; T 1681-1745, 1754-98; V 1681-1745, 1754-1891; D
1681-1891.
Pgd. siges 4. Marts 1681 at vre brndt for nogen rum Tid siden og endnu ikke opbygget, saa den kunde beboes. Kbg. brndte
med Pgd.

Kollerup (V. Han H.). F 1646-1891; K 1739-89, 1794-1891; T 1641-1771; V 1641-1891; D 1646-1891.
Kollerup (Trrild H.). F 1659-1891; K 1782-1891; T 1773-98; V 1659-1891; D 1660-1891.
Komdrup (Hellum H.). F 1703-15, 1732-1891; K 1757, 1773-1891; T 1714-15, 1731-98; V 1703-13, 1731-1891; D 1703-15,
1731-1891.

Kongerslev, Nrre-, (Hellum H.). F 1703-1891; K 1745, 1750, 1753, 1773-1891; T 1714-98; V 1703-1891; D 1703-1891.
Kongerslev, Snder-, (Hellum H.). F 1703-09, 1713-1891; K 1741-43, 1748, 1752, 1755, 1773-1891; T 1714-98; 1703-09,
1714-1891; D 1703-09, 1714-1891.
Kongsted (Elbo H.). Sognet blev ved kgl. Reskr. af 6. Sept. 1661
herefter indtil paa videre Anordning underlagt Hvds. Bredstrup, da Kirken ganske var ruineret. Den blev ikke senere
genopfrt. Der er ingen Kbgr. bevarede for det gamle Kongsted Sogn.

Korning (Hatting H.). F 1699-1891; K 1794-1891; T mglr.; V 1699-1891; D 1699-1891.


Kornum (Slet H.). F 1686-1748, 1750-79, 1781-1891; K 1750-79, 1781-1891; T 1697-1727, 1732-98; V 1697-1727, 1732-79,
1781-1891; D 1750-1891.
Pgd. brndte 4. Sept. 1819.

134

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Kovsted (Nrhald H.). F 1749-1891; K 1749-1891; T 1749-98; V 1749-1891; D 1749-1891.


Kragelund (Hids H.). F 1745-1891; K 1805-91; T 1745-98; V 1745-1891; D 1745-1891.
Pgd. brndte 1. Dec. 1705 og 10. Jan. 1713; den skal ogsaa vre brndt 1744. Til Sognet henlagdes ved kgl. Reskr. af 22. Aug.
1766 18 Kolonigaarde i Middel-Frederiksmose, Neder-Frederiksmose, Over-Frederiksdal, Middel-Frederiksdal, Neder-Frederiksdal, Kristianshj og Neder-Julianehede.

Krejbjrg (Rdding H.). F 1701-1891; K 1768-1891; T 1701-98; V 1701-1891; D 1701-1891.


Hvds. Rddings Pgd. brndte 5. Juli 1681.

Kristrup (Snderhald H.). F 1666-1786, 1814-91; K 1741-76, 1814-91; T mglr.; V 1666-1786, 1814-91; D 1666-1783,
1814-91.
Pgd. brndte 1873 og med den Kbgr. 1786-1813.

Krogsbk (Snderhald H.). F 1764-1891; K 1764-89, 1811, 1814-91; T 1764-98; V 1764-1891; D 1764-1891.
Kvols (Fjends H.). F 1687-1891; K 1767-1891; T 1727-98; V 1687-1891; D 1687-1891.
Kvong (V. Horne H.). F 1677-1717, 1721-1891; K 1736-1891; T 1677-1774, 1778-98; V 1677-1774, 177 8-1391; D
1688-1717, 1722-1891.
Pgd. brndte nogen Tid for 8. Jan. 1681.

Kvorning (Snderlyng H.). F 1702-1891; K 1784-1891; T 1702-98; V 1702-1891; D 1702-1891.


Krby (Gerlev H.). F 1694-1891; K 1815-91; T 1693-1798; V 1693-1812, 1814-91; D 1693-1891.
Hvds. Falslevs Pgd. brndte 8. Febr. 1683 og 4. Marts. 1751.

Laasby (Gern H.). F 1720-1891; K 1765-1891; T 1720-98; V 1720-1891; D 1720-1891.


Hvds. Sjelles Pgd. brndte 23.-24. Jan. 1710 (dog nppe Stuehuset) og 20. Juni 1853.

Laastrup (Rinds H.). F 1701-1891; K 1753-1891; T 1701-98; V 1701-1891; D 1701-1891.


Lading (Sabro H.). F 1620-1891; K 1814-91; T 1623-1798; V 1623-1891; D 1623-1891.
Langaa (Middelsom H.). F 1736-1891; K 1736-1891; T 1730-98; V 1730-1891; D 1730-1891.

135

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Langskov (Nrvang H.). F 1746-1891; K 1791-1891; T mglr.; V 1747-1891; D 1746-1891.


Tilfrslerne 1746-68 er rekonstruerede, da der i sidstnvnte Aar ikke fandtes nogen ordentlig Kbg. ved Embedet.

Lavrbjrg (Galten H.). F 1684-1705, 1814-91; K 1814-91; T 1684-1704; V 1684-1704, 1814-91; D 1684-1705, 1814-91.
Pgd. brndte 27.-28. Jan. 1884 og med den Kbgr. 1705-1813.

Le (Middelsom H.). F 1751-1891; K 1751-1891; T 1751-98; V 1751-1891; D 1751-1891.


Lejrskov (Anst H.). F 1726-40, 1742-1891; K 1741-46,1765-1891; T 1726-98; V 1726-39, 1741-1891; D1726-1891.
Pgd. brndte 19. Juli 1728.

Lem (Rdding H.). F 1701-1891; K 1737-1891; T 1701-98; V 1701-1891; D 1701-1891.


Efter kgl. Reskr. af 17. Jan. 1749 maatte Ejeren af Bustrup Hovedgaard med Familie og Husstand efter Behag sge Lem eller
Ramsing Kirke, men Forpagteren med Familie og Tyende samt Folkene i Gaardens Mlle skulde hre til Lem Kirke.

Lem (Stvring H.). F 1690-1718, 1720-1891; K 1751, 1803-91; T 1690-1717, 1720-98; V 1690-1717, 1720-1891; D 1690-1718,
1720-1891.
Kbg. 1723-1813 findes baade i Original og i Afskrift.

Lem, Snder-, (Blling H.). F 1693-1891; K 1791-1891; T 1693-1759, 1790-98; V 1693-1759, 1790-1891; D 1758-1891.
Lemming (Hids H.). F 1716-1891; K 1785-1891; T 1716-48, 1761-98; V 1716-47, 1761-1891; D 1716-48, 1761-1891.
Lemvig Kbstad. F 1640, 1649-1891; K 1736-97, 1801-91; T 1640, 1649-1753; V 1640, 1649-1891; D 1640, 1649-1891.
Pgd. brndte ved Byens Brand 27. Juni 1684.

Lendum (Horns H.). F 1668-1721, 1725-26, 1750-1891; K 1749-1891; T 1691-1726, 1750-98; V 1668-1723, 1750-1891; D
1668-1723, 1750-1891.
Hvds. Torslevs Pgd, brndte 7. April 1750.

Lerbjrg (Galten H.). F 1684-1705, 1814-91; K 1814-91; T 1684-1705; V 1684-1705, 1816-91; D 1684-1704, 1814-91.
Hvds. Lavrbjrgs Pgd. brndte 27.-28. Jan. 1884 og med den Kbgr. 1705-1813.

136

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Lerup (. Han H.). F 1687-1891; K 1741, 1744-71, 1774-94, 1812-91; T 1688-1798; V 1688-1891; D 1687-1891.
Levring (Lysgaard H.). F 1762-1891; K 1799-1891; T 1762-98; V 1762-1891; D 1762-1891.
Pgd. brndte 20. Juni 1791.

Lild (V. Han H.). F 1664-73, 1728-1891; K 1801-91; 1664-72, 1728-98; V 1647-59, 1664-72, 1728-1891; D 1654-57, 1664-72,
1728-1891.

Lillevorde (Fleskum H.). F 1686-1891; K 1737-1891 T mglr.; V 1686-1891; D 1686-1891.


Hvds. Gudums Pgd. brndte 13. Marts 1747.

Lime (Rdding H.). F 1701-29, 1733-1891; K 1738-1891; T 1735-98; V 1701-14, 1723-24., 1728-31, 1733-1891; D 1701-32,
1734-1891.

Lime (Snderhald H.). F 1705-1891; K 1765-1891; T 1705-98; V 1705-1812, 1814-91 ; D 1705-1812, 1814-91.
Linaa (Gern H.). F 1683-1891; K 1814-91; T mglr.; V 1683-1891; D 1683-1891.
Af Sognet udskiltes 1855 Silkeborg som et selvstndigt Sogn i Henh. til kgl. Reskr. af 14. Jan. 1853.

Linde (Nrhald H.). F 1702-08, 1711-1891; K 1802-91; T 1702-08, 1711-98; V 1702-08, 1711-1891; D 1702-08, 1711-1891.
Lindeballe (Trrild H.). F 1719-1891; K 1796-1891; T mglr.; V 1719-1891; D 1719-1891.
Lindknud (Malt H.). F 1698-1891; K 1779-1891; T mglr.; V 1698-1791, 1793-1891; D 1698-1891.
Hvds. Brrups Pgd. brndte 28. April 1795.

Lindum (Nrlyng H.). F 1686-1731, 1735-1891; K 1738-1809, 1813-91; T 1686-1731, 1735-98; V 1686-1731, 1735-1891; D
1686-1731, 1735-1891.

Linnerup (Vrads H.). F 1708-12, 1716-58, 1760-1891-, K 1815-91; T 1795-98; V 1708-12, 1716-58, 1760-1891; D 1708-12,
1716-58, 1760-1891.

Lisbjrg (V. Lisbjrg H.). F 1733-39, 1743-1891; K 1762-1891; T 1762-98; V 1762-1891; D1733-39,1743-1891.
Ljrslev (Snder H., Mors). F 1688-1891; K 1765, 1769, 1773-1891; T 1688-1798; V 1688-1891; D 1688-1891.

137

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Lodbjrg (Hassing H.). F 1717-33, 1738-70, 1774-1891; K 1764-70, 1776, 1782-1891; T 1774-75, 1781-98; V 1717-33,
1738-70, 1773-75, 1781-1891; D 1717-33, 1738-70, 1773-1891.

Lomborg (Skodborg H.). F 1716-57, 1759-60, 1762-1891; K 1742, 1812-91; T 1716-57, 1762-97; V 1716-57, 1759, 1762-1891;
D 1716-57, 1759-60, 1762-1891.

Lovns (Gislum H.). F 1701-06, 1708-1891; K 1740-1810, 1813-91; T 1701-98; V 1701-1891; D 1701-1891.
Lundby (Slet H.). F 1701-07, 1718-1891; K 1740-44, 1772-1891; T 1701-98; V 1701-1806, 1813-91; D 1701-1891.
Hvds. Sebbers Pgd. brndte 21. Dec. 1687.

Lunde (V. Horne H.). F 1799-1891; K 1777-93, 1795, 1799-1891; T mglr.; V 1777-1891; D 1777-1891.
Pgd. brndte 17. Maj 1820 og med den Kbgr.; i Afskrift er dog bevaret en Kbg. 1777-1813.

Lundum (Vor H.). F 1736-1891; K 1812-91; T 1760-98; V 1736-1891; D 1736-1891.


Lund (Fjends H.). F 1709-1891; K 1737-1891; T 1709-98; V 1709-1891; D 1709-1891.
Lyby (Nrre H., Salling). F 1701-1891; K 1737-1891; T 1701-18, 1720-98; V 1701-18, 1720-1891; D 1701-1891.
Hvds. Jebjrgs Pgd. skal vre brndt i Hr. Vilh. Patbergs Tid, a: 1752-93, og 1798.

Lydum (V. Horne H.). F 1761-1891; K 1765-1891; T mglr.V 1762-1891; D 1762-1891.


Hvds. Nrre-Nebels Pgd. brndte 25. Juni 1689 og 17. Sept. 1765; sidste Gang gik Kbgr. tabt.

Lynderup (Rinds H.). F 1769-1891; K 1769-1891; T 1769-98; V 1769-1891; D 1769-1891.


Hvds. Ulbjrgs Pgd. brndte 23. Juni 1769.

Lyne (N. Horne H.). F 1677-1717, 1721-1891; K 1736-1891; T 1677-1774, 1778-98; V 1677-1774, 1778-1891; D 1688-1717,
1722-1891.
Hvds. Kvongs Pgd. brndte nogen Tid fr 8. Jan. 1681. Kbg. 1816-77 er Afskrift af Hmbg., fordi Kmbgr. brndte med Lyne
Skole i Marts 1886.

Lyngaa (Sabro, H.). F 1754-1891; K 1756-59, 1781-1810, 1814-91; T 1754-98; V 1754-1891; D 1754-1891.

138

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Lyngby (Brglum H.). F 1814-91; K 1816-91; V 1814-91; D 1815-91.


Hvds. Jelstrups Pgd. brndte 1. Marts 1872 og med den de ldre Kbgr.

Lyngby (Hasle H.). F 1692-1742, 1745-1891; K 1750-80, 1783-1800, 1802, 1806-10, 1814-91; T 1694-1740, 1745-98; V
1694-1741, 1745-1809 (1810-13 kun Forloverattester), 1814-91; D 1692-1743, 1745-1891.
Ved kgl. Reskr. af I. Febr. 1811 henlagdes Yderup By fra Brabrand Sogn til Lyngby Sogn.

Lyngby (Hellum H.). F 1673-1891; K 1737-54, 1763-65, 1774-1891; T 1673-1798; V 1673-1891; D 1673-1891.
Lyngby (Snder H. Dyrs). F 1716-1891; K 1809-91; T 1716-98; V 1716-1891; D 1716-1891.
Pgd. brndte 10. Jan. 1864.

Lyngs (Revs H.). F 1730-1891; K 1783-1891; T mglr.; V 1730-84, 1786-1891; D 1730-1891.


Lysgaard (Lysgaard H.). F 1770-1891; K 1770-1812, 1815-91; T 1770-98; V 1770-1891; D 1770-1891.
Hvds. Viums Pgd. brndte 1. April 1760.

Lborg (Malt H.). F 1720-1891; K 1737-1891; T 1720-98; V 1720-1891; D 1720-1891.


Hvds. Vejens Pgd. brndte 1691 og 17. Dec. 1700.

Lsten (Snderlyng H.). F 1697-99, 1701-1891; K 1805-91; T 1697-99, 1701-25, 1727-98, V 1696-99, 1701-25, 1727-1891; D
1697-99, 1701-25, 1727-1891.

Ldderup (Snder H., Mors). F 1646-73, 1678-1891; K 1743-1891; T 1684-1798; V 1646-70, 1684-1891; D 1647-63, 1667-73,
1678-1891.
Hvds. Nykbings Pgd. og Kapellanbolig brndte 20.-21. Sept. 1715, Pgd. atter 24. Aug. 1748.

Lgsted (Slet H.). F 1686, 1690-92, 1694-1891; K 1750-1891; T 1697-1727, 1732-98; V 1697-1727, 1732-1891; D 1686-1745,
1750-1891.
Hvds. Kornums Pgd. brndte 4. Sept. 1819. 1 Henh. til kgl. Resol. af 22. Juli 1851 blev en Bygning i Lgstr indrettet til kirkeligt
Brug og indviet 21. Dec. s. A. Fra den Tid er der fort srlige Kbgr. for Lgstr, som dog frst 1893 fik sin egen Kirke, indviet 22.
Oktbr.

Lgstr (Slet H.), se ved Lgsted.

139

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Lnborg (N. Horne H.). F 1815-91; K 1816-91; V 1816-91; D 1816-91.


Pgd. brndte 3. Juni 1859.

Lnne (V. Horne H.). F 1697-1708, 1712-18, 1721-1891; K 1813-91; T 1764-98; V 1682-1891; D 1716-20, 1764-1891.
Lsning (Hatting H.). F 1699-1891; K 1794-1891; T mglr.; V 1699-1891; D 1699-1891.
Lvel (Nrlyng H.). F 1730-1891; K 1738-1891; T 1730-98 V 1730-1891; D 1730-1891.
Hvds. Rddings Pgd. skal vre brndt 1730.

Maabjrg (Hjerm H.). F 1752-1891; K 1801-91; T mglr.; V 1753-1891; D 1697-1730, 1752-1891.


Hvds. Holstebros Kapellanbolig brndte 28. Aug. 1697.

Maarslet (Ning H.). F 1642-1891; K 1814-91; T 1642-1798; V 1642-1891; D 1642-1891.


Maarup (Vennebjrg H.). F 1683-98, 1704-1891; K 1816-91; T 1683-99, 1704-98; V 1683-99, 1704-1891; D 1683-99,
1704-1891.

Madum (Ulvborg H.). F 1660-1891; K 1815-91; T mglr.; V 1660-1740, 1775-1891; D 1660-1752, 1774-1891.
Kbg. 1814-28 er Afskrift af Hmbg.

Malle (Slet H.). F 1709-1891; K 1737-1891; T 1709-98; V 1709-1891; D 1709-1891.


Malling (Ning H.). F 1724-1891; K 1796-1891; T 1724-98; V 1724-1891; D 1724-1891.
Malt (Malt H.). F 1744-47, 1749-1891; K 1745-80, 1794-1891; T mglr.; V 1744-86, 1795-1891; D 1745-70, 1772-74,
1789-1891.
En stor Del af Pgd. siges 11. Juli 1661 at vre blevet afbrndt i forgangen, besvrlig Krigstid,.

Mammen (Middelsom H.). F 1701-1891; K 1737-1891; T 1701-98; V 1701-1891; D 1701-1891.


Hvds. Bjerrings Pgd. brndte 6. April 1671 og 22. Juni 1678.

Man (Ribe H.). F 1722-55, 1772-1891; K 1736-1891; T 1747-57, 1770-98; V 1747-57, 1770-1802, 1804-91; D 1740-43,
1755-63, 1770-1891.

140

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Mariager Kbstad. F 1683-1891; K 1737-1891; T 1683-1798; V 1683-1891; D 1713-1891.


En Supplement-Kbg. 1822-32 er Afskrift af Hmbg. Ddebogen 1713-94 er udskrevet af Kommunionbgerne 1710-1807.

Marie Magdalene (Snderhald H.). F 1684-1787, 1789-1891;


K 1737-86, 1789-93, 1799, 1803-91; T 1684-1787, 1789-98; V 1684-1787, 1789-1891; D 1684-1787,1789-1891. Ved Kirke- og
Undervisningsministeriets Skriv. af 15. Aug. 1862 henlagdes Brunmose i kirkelig Henseende fra Vivild Sogn til Marie Magdalene
Sogn.

Mejlby (. Lisbjrg H.). F 1663-1730, 1740-1891; K 1740-1891; T 1663-1706, 1740-98; V 1663-1737, 1740-1812, 1814-91; D
1663-1891.

Mejrup (Hjerm H.). F 1745-1891; K 1789-1891; T mglr.; V 1745-1891; D 1745-1891.


Mellerup (Stvring H.). F 1733-1891; K 1814-91; T 1733-98; V 1733-1891; D 1733-1891.
Hvds. Stvrings Pgd. brndte ved Skt. Hansdags Tide 1693.

Mesing (Hjelmslev H.). F 1696-1756,1759-1891; K 1780-87, 1790-94, 1797, 1801-02, 1805-08, 1812-91; T 1704-55, 1759-98;
V 1704-55, 1759-1891; D 1703-15, 1719-56, 1759-1891.

Mollerup (Snder H., Mors). F 1736-41, 1743-1891; K 1778-89, 1796-1891; T 1733-36, 1743-91; V 1736-41, 1743-91,
1796-1891; D 1736-41, 1743-54, 1760-1891.

Mosbjrg (Horns H.). F 1713-1891; K 1809-91; T 1713-28, 1735-98; V 1713-28, 1735-1891; D 1713-1891.
Mov (Fleskum H.). F 1723-1891; K 1736-1891; T 1723-98; V 1723-1891; D 1723-1891.
Pgd. brndte 28. Juni 1723 og med den en ldre Kbg.

Mygdal (Vennebjrg H.). F 1688-1891; K 1738-56, 1764-1891; T 1688-1756,1763-98; V 1688-1891; D 1688-1891.


Mygind (Snderhald H,). F 1764-1891; K 1764-89, 1811, 1814-91; T 1764-98; V 1764-1891; D 1764-1891.
Mborg (Skodborg H.). F 1774-1891; K 1777-1891; T 1703-42, 1752-76, 1778-98; V 1703-42, 1752-76, 1778-99, 1801-91; D
1704-41, 1752-74, 1777-1891.
Pgd. skal vre brndt i Hr. Jonas Chr. Bentzens Tid, D: 1712-35, og en Del af den (hl. a. Stuehuset) brndte 8. Marts 1804.

141

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Mnsted (Fjends H.). F 1701-1891; K 1736-1891; T 1701-98; V 1701-1891; D 1701-1891.


Mrke (. Lisbjrg H.). F 1703-28, 1733-1891; K 1814-91; T 1703-19, 1766-98; V 1703-27, 1738-1891; D 1703-28, 1734-45,
1753-1891.
Pgd. brndte 18. Maj 1702. Ved kgl. Reskr. af 1. Juli 1851 hen lagdes Dagstrup og Trellegaard fra Hvilsager Sogn til Mrke Sogn.

Navr (Hjerm H.). F 1730-1891; K 1736-1891; T 1730-98; V 1730-1891; D 1730-1891.


Pgd. brndte 2. Juli 1734.

Navtrup (Harre H.). F 1701-1891; K 1775-1891; T 1701-98; V 1701-1891; D 1701-1891.


Nebel (Vor H.). F 1687-1712, 1714-1891; K 1763-1891; T 1687-1708, 1715-98; V 1687-1708, 1715-1891; D 1687-1712,
1714-1891.

Nebel, Nrre-, (V. Horne H.). F 1761-1891; K 1765-1891; T mglr.; V 1762-1812, 1814-91; D 1761-1891.
Pgd. brndte 25. Juni 1689 og 17. Sept. 1765; sidste Gang gik Kbgr. tabt.

Nebel, Vester-, (Brusk H.). F 1712-30,1732-36,1738-1891; K 1815-91; T 1712-30, 1732-36, 1738-98; V 1712-30, 1732-36,
1738-1891; D 1712-30, 1732-36, 1738-1891.
Kbg. var endnu c. 1870 i Behold fra 1680.

Nebel, Vester-, (Skads H.). F 1723-1891; K 1748-58, 1805-91; T 1726-60, 1763-70, 1777-98; V 1726-58, 1777-1891; D
1723-41, 1746-58, 1770-1891.
Hvds. Brndums Pgd. brndte 21. Maj 1678 og (kun Stuehuset) 13.- 14. Marts 1703.

Nebsager (Bjrge H.). F 1689-1891; K 1807-91; T 1689-1729 (1732-59 enkelte Forloverattester), 1760-98; V 1689-1729,
1760-1891; D 1689-1891.

Nes (Skodborg H.). F 1709-44, 1752-1891; K 1777-1891; T 1703-42, 1751-75, 1777-98; V 1703-42, 1751-75, 1777-1800,
1802-91; D 1704-41, 1752-1891.
Hvds. Mborgs Pgd. skal vre brndt i Hr. Jonas Chr. Bentzens Tid, a: 1712- 35, og en Del af den (bl. a. Stuehuset) brndte 8.
Marts 1804. Kbg. 1815- 21 er Afskrift af Hmbg.

142

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Nibe Kbstad. F 1765-1891; K 1773-1891; T 1765-98; V 1765-1891; D 1765-1891.


Pgd. brndte 22. Maj 1765.

Nim (Nim H.). F 1748-1891; K 1770-84, 1803-91; T 1748-98; V 1748-1891; D 1748-1891.


Pgd. brndte 17. Juni 1857 og med den en Kbg. 1632-1747.

Nimtofte (Nrre H. Dyrs). F 1737-1891; K 1789-91, 1794-1891; T 1760-98; V 1760-1891; D 1760-1891.


Da det 1858 var blevet oplyst, at det officielt i baade gejstlig og verdslig Henseende til Vivild Sogn henhrende Battrupholts
Distrikts Indlemmelse i Nimtofte Sogn i kirkelig Henseende allerede faktisk er ivrksat, udtalte Kirke- og Undervisningsministeriet i Skriv. af 4. Febr. s. A., at det derved burde have sit Forblivende.

Nissum, Nrre-, (Skodborg H.). F 1728-1891; K 1744-1891; T 1728-98; V 1728-1891; D 1728-1891.


Nissum, Snder-, (Ulvborg H.). F 1684-1891; K 1743-1891; T 1684-1798; V 1684-1891; D 1684-1891.
No (Hind H.). F 1879-91; K 1879-91; V 1879-91; D 1879-91.
Det gamle No Sogn blev antagelig ved Midten af det 16. Aarh. indlemmet i He Sogn. Efter at en ny Kirke i No Distrikt var blevet
indviet 2. Dec. 1.877 i Henh. til kgl. Resol. af 26. Nov. s. A., blev Distriktet ved kgl. Resol. af 30. Marts 1878 udskilt af He Sogn
som et selvstndigt Sogn.

Nordby (Fan). F 1611-14, 1621-27, 1633-34, 1639-46, 1669-89, 1700-1891; K 1806-91; T 1734-98; V 1680-1891; D 1670-75,
1703-11, 1734-1891.
Pgd. brndte 1719.

Nordby (Sams). F 1701-1891; K 1779-1891; T 1701-98; V 1701-1891; D 1701-1891.


Nors (Hillerslev H.). F 1675-1891; K 1735-43, 1745, 1782-1891; T 1759-81; V 1675-1734, 1736-1891; D 1675-1891.
Nykirke, Vester-, (Skads H.). F 1716-30, 1733-35, 1739-1891; K 1760-90, 1807-91; T 1759-98; V 1716-30, 1733-35,
1739-1891; D 1715-26, 1730, 1733-35, 1739-1891.

Nykirke, ster-, (Nrvang H.). F 1700-39, 1754-1891; K 1815-91; T 1700-39, 1754-98; V 1700-39, 1754-1800, 1815-91; D
1700-39, 1754-1800, 1815-91.

143

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Nykbing Kbstad (Mors). F 1661, 1668, 1669, 1684-1891; K 1743-1891; T 1661-69, 1684-1798; V 1661-69, 16841891; D 1661, 1667-69, 1684-1891.
Pgd. og Kapellanbolig brndte 20.-21. Sept. 1715, Pgd. atter 24. Aug. 1748.

Nysogn (Hind H.). F 1732-55, 1761-84, 1787-1891; K 1777-1891; T 1732-98; V 1732-1891; D 1732-84,1787-1891.
1869 opfrtes Kapeller i Lyngvig vig og Havrvig, og ved kgl. Resol. af 29. Sept. s. A. oprettedes et residerende Kapellani for Holmslands Klit.
Kapellanen skulde selvstndigt bestyre Embedsforretningerne i Klitdistriktet, og der frtes srlige Kbgr. for dette, men frst ved Bkgr. Nr. 261
af 14. Juni 1922 udskiltes Klitten fra 1. Juli s. A. af Nysogn som et selvstndigt Sogn.

Nsbjrg (Skads H.). F 1646-53, 1656-63, 1669-1891; K 1736-44, 1751-83, 1788-1891; T 1753-98; V 1646-53,
1656-63, 1669-1748, 1750, 1753-1891; D 1646-53, 1656-63, 1669-1891.
Nsborg (Slet H.). F 1678-1730, 1737-1891; K 1738-1891T 1678-1733, 1737-98; V 1678-1733, 1737-1891; D 16781732, 1737-1891.
Ndager (Snder H. D rs). F 1694-1891; K 1740-66, 1800, 1804-91; T 1694-1798; V 1694-1891; D 1694-1891.
Nlev (Hads H.). F 1701-1891; K 1814-91; T 1701-43, 1745-69; V 1701-43, 1745-69, 1814-91; D 1701-1891'
Hvds. Saksilds Pgd. brndte 13. Sept. 1778. Kbgr. 1701-1813 findes baade i Original og i Afskrift.

Nrager (Snderhald H.). F 1694-1891; K 1736-1891; T 1694-1798; V 1694-1891; D 1694-1891.


Nrbk (Snderlyng H.). F 1696-1891; K 1805-91; T 1696-1798; V 1696-1891; D 1696-1891.
Nrhaa (Hundborg H.). F 1651-1706, 1714-27, 1730-58, 1760-1891; K 1760-1891; T 1651-1706, 1714-17, 1730-98; V
1651-1706, 1714-17, 1730-1891; D 1651-1706, 1714-17, 1730-80, 1783-1891.
Nrholm (Hornum H.). F 1650-1749, 1752-1891; K 1783-1891; T 1650-1749, 1752-98; V 1650-1749, 1752-1891; D
1650-1749, 1752-1891.

144

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Nrlem (Skodborg H.). F 1640, 1649-1891; K 1736-97, 1801-91; T 1640, 1649-1753, V 1640, 1649-1891; D 1640,
1649-1891.
Hvds. Lemvigs Pgd. brndte 27. Juni 1684.

Nrup (Trrild H.). F 1679-1891; K 1748-1891; T 1748-98; V 1679-1891; D 1679-1891.


Nvling (Fleskum H.). F 1648-1891; K 1736-1800, 1813-91; T 1648-1798; V 1648-1891; D 1648-1891.
Nvling (Hammerum H.). F 1725, 1732-52, 1766-1891; K 1812-91; T 1726-30, 1736-46, 1759-98; V 1726-30,
1736-46, 1759-1891; D 1725-50. 1766-1891.
Foruden Kbgr. findes 2 Uddrag af dem for henholdsvis 17241815 og for 1725-1832.

Obbekr (Ribe H.). F 1885-91; K 1888-91; V 1886-91; D 1886-91.


Ved kgl. Resol. af 14. Dec. 1885 bestemtes, at det tidligere til Fole Sogn i Hertugdmmet Slesvig i kirkelig Henseende henlagte Distrikt
Obbekr med de af Hygum Sogn, ligeledes i Hertugdmmet Slesvig, udskilte og i Obbekr Kommune une indlemmede Jorder Vesterenge
skulde oprettes til et selvstndigt Sogn og den dr opfrte Kirke indvies 20. s. M. - I Tiden fra Fredsslutningen til 1885 havde Beboerne af
Obbekr Kommune vedblivende - sknt hrende til Nrrejylland - sgt de to nvnte snderjyske Kirker; dog sgte en Del af dem til de tre
nrmeste Kirker i Kongeriget, Ribe Skt. Kathrine, Sem og Kalslund, og i de to frstnvnte af disse synes al Ungdommen fra Kommunen at
vre blevet konfirmeret, nemlig i Sem indtil 1876 og i Ribe Skt. Kathrine 1877-85, men ivrigt findes alle Arter af Ministerialia for nvnte
Kommunes Beboere i de fem anfrte Sognes Kbgr.; denne mrkelige Ordning synes ikke at sttte sig til officielle Bestemmelser.

Odby (Revs H.). F 1705-1891; K 1814-91; T 1705-49, 1774-98; V 1705-1891; D 1705-1891.


Hvds. Sndbjrgs Pgd. brndte 17. Marts 1689.

Oddense (Hindborg H.). F 1701-07, 1709-1891; K 1736-1891; T 1701-07, 1710-98; V 1701-07, 1710-1891; D 1701-07,
1709-1891.
Odder (Hads H.). F 1655-67, 1679-1891; K 1810-91; T 1661-67, 1678-1732, 1734-98; V 1661-67, 1678-1732, 17341891; D 1656-67, 1679-1891.

145

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Danmarks Kirkebger

Odder havde forhen til Anneks Tvenstrup Sogn, hvis Kirke det ved kgl. Bevilling af 29. Juli 1674 blev tilladt at nedbryde, idet
Menigheden henvistes til Odder Kirke. Tvenstrup Kirke brugtes dog lnge efter, nrmest som en Filialkirke, hvor der
lejlighedsvis holdtes Gudstjeneste, som det synes lige til henved Aar 1820, da den blev nedbrudt. Fra 1678 omfatter de
ovennvnte Kbgr. ogsaa det nedlagte Tvenstrup Sogn, for hvilket ingen ldre Kbgr. er bevarede.

Oddum (N. Horne H.). F 1694-1891; K 1815-91; T mglr.; V 1754-1891; D 1753-1891.


Ved Skriv. af 9. Juni 1853 approberede Kirke- og Undervisningsministeriet, at Helsager i Henseende til Kirke- og Skolevsen
udskiltes fra Skern Sogn og henfrtes til Oddum Sogn.
Oksby (V. Horne H.). F 1700-1891; K 1764-1891; T mglr.; V 1700-1891; D 1700-1891.
Hvds. Hos Pgd. brndte 4. Dec. 1671 og 11. Juli 1759.
Olai, Skt., (Vennebjrg H.).
1693-1726, 1753-1891.

F 1693-1726,1753-1891; K 1753-1891; T 1693-1726, 1753-98; V 1693-1726, 1753-1891; D

Den ldste Kbg. er paabegyndt, efter at Hiring var afbrndt 22. Juli 1693. Hvds. Hjrrings Pgd. brndte igen 5. April 1702.
Omme, Nrre-, (Hind H.).
1745-78, 1780-1891.

F 1745-78, 1780-1891; K 1745-60, 1780-1891; T 1745-60, 1780-98; V 1745-60, 1780-1891; D

Pgd. brndte 30. Juli 1829.


Omme, Snder-, (Nrvang H.). F 1685-1891; K 1801-91; T 1685-1798; V 1685-1891; D 1685-1891.
I Henh. til kgl. Resol. af I. Okt. 1877 indviedes den 14. s. M. to i Sognets stlige Del opfrte Kapeller, Blaahj og Filskov, og fra
samme Tid frtes srlige Kbgr. for Blaahj-Filskov Kirkedistrikt, der dog frst ved kgl. Resol. af 31. Dec. 1910 oprettedes til et
selvstndigt Sogn.
Onsbjrg (Sams). F 1814-91; K 1814-91; V 1814-91; D 1814-91.
Kapellanboligen brndte 13. Juni 1858 og med den Kbgr. til 1814.
Onslid, Nrre-, (Onsild H.). F 1687-97, 1702-1891; K 1765, 1771-1891; T 1687-97, 1703-98; V 1687-97, 1703-1813, 1816-91;
D 1724-1891.
Onsild, Snder-, (Onsild H.). F 1687-93, 1697-1891; K 1765, 1771-1891; T 1687-93, 1697-1793, 1797-98;
1697-1793, 1797-1891; D 1724-1891.

V 1687-93,

146

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Danmarks Kirkebger

Ormslev (Ning H.). F 1683-1757, 1764-1891;


1683-1757, 1764-1891.

K 1737, 1741, 1796-1891; T 1683-1757, 1764-98; V 1683-1757, 1764-1891; D

Kunnerup, der 1688 regnedes til Koldt Sogn, hrte senere til Ormslev Sogn.
Otting (Hindborg H.).
1709-1891.

F 1701-07, 1709-1891; K 1736-1891; T 1701-07, 1710-98; V 1701-07, 1710-1891; D 1701-07,

Ovdrup (Slet H.). F 1678-1730, 1737-1891; K 1738-1891;


1737-1891.

T 1678-1733, 1737-98; V 1678-1733, 1737-1891; D 1678-1732,

Ove (Hindsted H.). F 1710-29, 1733-1891; K 1737-47, 1749-52, 1772-1806, 1813-91; T 1710-47, 1749-98;
1749-1891; D 1709.-47, 1749-1891.

V 1709-47,

Hvds. Vives Pgd. brndte 5.-6. Marts 1709, en Del Aar fr 1792 og i 1843.
Ovsted (Vor H.). F 1746-1891; K 1809-91; T mglr.; V 1746-1891; D 1746-1891.
Ovtrup (V. Horne H.). F 1798-1891; K 1795, 1798-1891; T unglr.; V 1798-1891; D 1798-1891.
Hvds. Lundes Pgd. brndte 17. Maj 1820 og med den Kbgr.; dog er Kbg. 1798-1812 bevaret i Afskrift.
Ovtrup (Snder H., Mors). F 1769-1891; K 1771-87, 1789-1811, 1815-91; T 1770-98; V 1770-1891; D 1770-1891.
Hvds. Tbrings Pgd. brndte 1846.
Pederstrup (Nrlyng H.). F 1730-1891; K 1738-70, 1774-1891; T 1730-98; V 1730-1891; D 1730-1891.
Hvds. Rddings Pgd. skal vre brndt 1730.
Pjedsted (Holmans H.). F 1705-1891; K 1770, 1815-91; T 1705-48, 1750-72, 1776-98; V 1705-1891; D 1705-1891.
Pgd. brndte 31. Aug. 1779.
Raabjrg (Horns H.). F 1646-61, 1665-67, 1676-92, 1695-97, 1703-05, 1708-1891; K 1756-97, 1799-1891;
1660-1799; V 1646-56, 1660-1797, 1799-1891; D 1646-72, 1675-1789, 1792-1891.

T 1646-56,

Raaby (Gerlev H.). F 1768-1891; K 1814-91; T 1768-98; V 1768-1891; D 1768-1891.


Hvds. Dalbyneders Pgd. brndte 11.-12. Marts 1768.

147

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Danmarks Kirkebger

Raarup (Bjrge H.). F 1751-1891; K 1751-1891; T 1751-98; V 1751-1891; D 1750-1891.


Pgd. brndte 9. Nov. 1746.

Raasted (Stvring H.). F 1749-1891; K 1749-1891; T 1749-98; V 1749-1891; D 1749-1891.


Raasted (Ulvborg H.). F 1708-1891; K 1771-1891; T mglr V 1762-1891; D 1709-1891.
Hvds. Ulvborgs Pgds. Stuehus brndte 8. Jan. 1771.

Rakkeby (Brglum H.). F 1717-1891; K 1815-91; V 1717-36, 1743-1891; D 1717-1891.


Rakkeby (Snder

H., Mors).

F 1769-1891; K 1771-87, 1789-1891; T 1770-87, 1789-98; V 1770-87, 1789-1891; D

1770-1891.
Hvds. Tbrings Pgd. brndte 1846.

Ramme (Vandfuld H.). F 1712-1891; K 1763-1891; T 1712-98; V 1711-1891; D 1711-1891.


Pgd. brndte 4. Marts 1743.

Ramsing (Rdding H.). F 1701-1891; K 1742-1891; T 1701-98; V 1701-1891; D 1701-1891.


Efter kgl. Reskr. af 17. Jan. 1749 mtte aatte Ejeren af Bustrup Hovedgaard med Familie og Husstand efter Behag sge Lem eller Bamsing
Kirke, men Forpagteren med Familie og Tyende samt Folkene i Gaardens Mlle skulde hre til Lem Kirke.

Randbl (Trrild H.). F 1679-1891; K 1748-1803, 1809-91; T 1748-98; V 1679-1891; D 1679-1891.


Kbgr. 1815-49 er Afskrift af Hmbg.

Randers Kbstad:
F 1667-71, 1675, 1684, 1686-1891; K 1810-91; T 1669-75, 1677-79, 1681-82, 1686-1798; V
1669-71, 1686-1891; D 1656-70, 1705-12, 1721-1891.
Skt. Mortens Sogn.

Af Kbgr. over Fdte og Dde findes for Aarene 1798-1813 foruden Originalerne en Afskrift. Graabrdre Sogn (SIotssognet) blev nedlagt ved
kgl. Reskr. af 24. Maj 1698 og Menigheden henlagt til Skt. Mortens Sogn. Hertil hrte ogsaa efter kgl. Reskr. af 15. Aug. 1749 i Henseende til
Brnedaab m. m. de 3 ved Randers Hospital vrende Familier, nemlig Prstens, Forstanderens og Degnens. Vorup Landdistrikt, for hvilket
der var frt srlige Kbgr. fra 1846, udskiltes ved kgl. Reskr. af 19. Sept. 1874 som et selvstndigt Sogn.

148

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Randers Kbstad:
Graabrdre Sogn (Slotssognet).
Dette blev ved kgl. Reskr. af 24. Maj 1698 nedlagt og Menigheden eden
henlagt til Skt. Mortens Sogn. For Graabrdre Sogn er ingen Kbgr. bevarede.

HospitaIet. F 1814-40; K 1814-17; V 1816-28; D

1814-91.
Ved kgl. Reskr. af 15. Aug. 1749 bestemtes, at Hospitalsprstens, Forstanderens og Degnens Familier i Henseende til Brnedaab m. m. skulde
hre til Byens Sognekirke.

Randlev (Hads H.). F 1749-1891; K 1801-91; T mglr.; V 1749-1891; D 1749-1891.


Pgd. brndte 23. April 1749 og med den Kbg.

Ravnkilde (Aars H.). F 1813-91; K 1813-91; V 1813-91; D 1813-91.


Hvds. Brorstrups Pgd. brndte 27. Juni 1846.

Ravnstrup (Nrlyng H.). F 1762-1891; K 1777-1810, 1813-91; T 1777-98; V 1762-1891; D 1762-1891.


Den egentlige Kbg. begynder frst 1777, men i 1762 affattede Degnen en Fortegnelse over Sognets Beboere med vedfjet Fdselsaar og -dag,
indfrte derefter successive de i Sognet Fdte og vedfjede efterhaanden lige til sin Dd 1817 de anfrte Personers Ddsdage m. v.

Redsted (Snder H., Mors). F 1659-1891; K 1799-1891; T 1686-1798; V 1659-1891; D 1659-1891.


Resen (Fjends H.). F 1699-1702, 1716-1891; K 1739-1810, 1813-91; T 1699-1706, 1717-98; V 1699-1706,
1717-1891; D 1699-1709, 1716-1891.
En Del af Hvds. Vroves Pgd. brndte 18. Aug. 1834.

Resen (Hindborg H.). F 1755-1891; K 1755-1891; T 1766-98; V 1755-1891; D 1755-1891.


Hvds. Skives Pgd. brndte 11. Febr. 1703, 10. Juli 1715 og 2. April 1749.

Resen (Skodborg H.). F 1701-1891; K 1756-95, 1804-91; T 1722-49, 1753, 1760-98; V 1701-19, 1722-49, 1753,
1760-1891; D 1703-1891.
Af Pgd. brndte 1688 nsten hele Stuehuset.

Restrup Kapel (Hornum H.). F 1786-1891; K 1791-1844; T 1788-98; V 1788-1891; D 1786-1891.


Iflge kgl. Bevill. af 10. Juli 1782 blev et hidtil paa Nrlund vrende Kapel nedlagt og et nyt Kapel indrettet paa Restrup og indviet 2. Juli 1783.
Det nedlagdes ved kgl. Resol. af 3. April 1897,

149

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Ribe Kbstad:
Domsognet. F 1623-1730, 1732-1891; K 1737-83, 1787-1891; T 1685-1798; V 1685-1891; D 1686-1891.
Fra 1873 frtes srlige Kbgr. for Ribe Domkirkes Landsogn (ster-Vedsted). Skt. Kathrine Sogn. F 1690-1891; K 1789-1891; T
1685-1798; V 1685-1891; D 1685-1891.
Til Sognet lagdes ved kgl. Reskri af 30. April 1806 Hospitalet, der hidtil havde vret et selvstndigt Sognekald. Kbg. indeholder
1868-85 Ministerialia ang. en Del Beboere i det senere Obbekr Sogn (se dr).
Hospitalet.
Embedet bedet som Prst ved dette nedlagdes ved kgl. Reskr. af 30. April 1806, da det var ledigt, hvorefter Hospitalslemmerne
fremtidigt skulde sge Skt. Kathrine Kirke. Der er ingen Kbgr. bevarede fra den Tid, da Hospitalet havde sin egen Prst

Rims (Nrre H. Dyrs). F 1696-1891; K 1815-91; T 1696-1798; V 1696-1891; D 1696-1891.


Rind (Hammerum H.). F 1723-1891; K 1736-1891; T 1723-98; V 1723-1891; D 1723-1891.
Rind (Middelsom H.). F 1813-91; K 1814-91; V 1813-91; D 1813-91.
Hvds. Vinkels Pgd. brndte 1687, 12. Nov. 1836 og 15. Okt. 1848; ved sidste Brand brndte ogsaa Kbgr.

Rindum (Hind H.). F 1725-1891; K 1743-1891; T 1725-98; V 1725-1891; D 1725-1891.


Ved Bkgr. af 3. Marts 1890 indlemmedes Matr. Nr. li af Rindum Sogn i verdslig og gejstlig Henseende i Ringkbing Kbstad.

Ring (Tyrsting H.). F 1692-1728, 1737-53, 1757-60, 1762-1891; K 1788-1891; T 1692-1728, 1737-53, 1757-60, 1762-98; V
1692-1728, 1737-53, 1757-60, 1762-1891; D 1692-1728, 1737-53, 1757-60, 1762-1891.

Ringgive (Nrvang H.). F 1719-1891; K 1796-1891; T mglr.; V 1719-1891; D 1719-1891.


Ringkbing Kbstad. F 1686-1891; K 1745,1815-91; T 1686-1792; V 1686-1788, 1790-1891; D 1686-1891.
Endnu c. 1870 var der ved Embedet en Kbg., som begyndte 1655.
Ved Bkgr. Nr. 29 af 3. Marts 1890 indlemmedes Matr. Nr. 1 i af Rindum Sogn i verdslig og gejstlig Henseende i Ringkbing
Kbstad.

Rold (Hindsted H.). F 1703-67, 1770-1891; K 1772-1891; T 1700-98; V 1700-1891; D 1700-1891.

150

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Rolse (Mols H.). F 1679-81, 1683-1731, 1743-1891; K 1758-1891; T 1679-81, 1683-1731, 1743-98; V 1679-81, 1683-1731,
1743-1891; D 1679-81, 1683-1731, 1743-1891.

Rom (Skodborg H.). F 1762-1891; K 1742, 1812-91; T 1765-98; V 1765-1891; D 1762-1891.


Romdrup (Fleskum H.). F 1695-1891; K 1772-1891; T 1695-1798; V 1695-1891; D 1695-1891.
Da en ny Prst tiltraadte 1695, fandtes der ingen Kbg.

Romlund (Nrlyng H.). F 1701-1891; K 1737-1891; T 1701-98; V 1701-1891; D 1701-1891.


Roslev (Harre H.). F 1697-1891; K 1774-1891; T 1697-1798; V 1697-1891; D 1697-1891.
Pgd. brndte 30. Dec. 1704.

Rosmus (Snder H. Dyrs). F 1684-1715, 1721-1891; K 1749


88, 1790, 1814-91; T 1684-1798; V 1684-1891; D 1684-1891.
Hvds. Hyllesteds Pgd. brndte 31. Maj 1688.

Rostrup (Hindsted H.). F 1689-1891; K 1737-1891; T 1701-98; V 1689-1891; D 1689-1891.


Hvds. Astrups Pgd. brndte nogen Tid fr 3. Febr. 1764.

Roum (Rinds H.). F 1701-04, 1712-1891; K 1809-91; T 1701-02, 1712-98; V 1701-02, 1712-1891; D 1701-06, 1712-1891.
Hvds. Tostrups Pgd. brndte 14. Sept. 1836.

Rubjrg (Vennebjrg H.). F 1775-1891; K 1816-91- T 1775-98; V 1775-1891; D 1775-1891.


Rud (Galten H.). F 1734-1891; K 1736-94, 1814-91; T 1735-98; V 1735-1891; D 1735-1891.
Hvds. Voldums Pgd. brndte 12. April 1737.

Ry (Tyrsting H.). F 1762-1891; K 1814-91; T 1762-73, 1777-98; V 1762-73, 1777-1891; D 1762-1891.


Pgd. brndte 6. Sept, 1660 og skal ogsaa vre brndt 1175 og 1719

Rybjrg (Nrre H., Salling). F 1697-1891; K 1774-1891; T 1697-1798; V 1697-1891; D 1697-1891.


Hvds. Roslevs Pgd. brndte 30. Dec. 1704.

Ryde (Ginding H.). F 1650-80, 1702-10, 1716-1891; K 1793-1891; T 1791-98; V 1650-80, 1702-10, 1716-1891; D 1650-80,
1702-10, 1716-1891.

151

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Rr (Hillerslev H.). F 1650-80, 1683-84, 1690-99, 1708-1891; K 1752-1891; T 1709-98; V 1650-80, 1683-84, 1690-99,
1708-1891; D 1650-80, 1683-84, 1690-99, 1708-1891.
Rdding (Nrlyng H.). F 1730-1891; K 1738-1891; T 1730-98; V 1730-1891; D 1730-1891.
Pgd. skal vre brndt 1730.

Rdding (Rdding H.). F 1701-31, 1734-1891; K 1768-1891; T 1701-02, 1709-30, 1749-98; V 1701-02, 1709-30, 1749-1891;
D 1701-1891.
Pgd. brndte 5. Juli 1681.

Rgen (Gern H.). F 1691-1891; K 1789-1891; T 1691-1798; V 1691-1891; D 1691-1787, 1789-1891.


Pgd. brndte 16. Marts 1719.

Rnbjrg (Ginding H.). F 1646-1891; K 1777-80, 1786, 1791-1891; T 1647-1798; V 1647-1891; D 1647-1891.
Rrbk (Gislum H.). F 1740-1891; K 1740-1891; T 1740-98; V 1740-1891; D 1740-1891.
Pgd. brndte 19.-20. Maj 1730.

Sabro (Sabro H.). F 1616-17, 1619-57, 1659-64, 1668-1782, 1793-1891; K 1814-91; T 1621-74, 1698-1781, 1793-98; V
1621-74, 1698-1781, 1793-1891; D 1620-1891.

Sakslid (Hads H.). F 1701-1891; K 1814-91; T 1701-02, 1704-69; V 1701-02, 1704-69, 1813-91; D 1701-02, 1704-1891.
Pgd. brndte 13. Sept. 1778. Kbgr. 1701-1813 findes baade i Original og i Afskrift.

Sal (Ginding H.). F 1673-1891; K 1757-94, 1801-91; T 1673-88, 1700-41, 1744-98; V 1673-88, 1700-41, 1744-1891; D
1674-91, 1700-30, 1733-40, 1742-1891.

Sal (Hovlhjrg H.). F 1691-1891; K 1739-71, 1802-91; T 1691-1798; V 1691-1891; D 1691-1891.


Sall (Hovlbjrg H.). F 1694-1778, 1781-83, 1785, 1787-1891; K 1743, 1748-49, 1752, 1755, 1771, 1793-1891; T 1694-1777,
1781-83, 1785, 1787-92; V 1694-1777, 1780-83, 1785, 1787-1891; D 1694-1777, 1781-83, 1785, 1787-1891.

152

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Salling (Slet H.). F 1678-1730, 1737-1891; K 1738-1891; T 1678-1733, 1737-98; V 1678-1733, 1737-1891; D 1678-1732,
1737-1891.

Saltum (Hvetbo H.). F 1646-1891; K 1739-84, 1808-91; T 1741-98; V 1651-85, 1708-1804,1807-91; D 1651-1891.
Pgd. brndte 15. Maj 1677 og 20. Okt. 1887.

Sebber (Slet H.). F 1701-07, 1718-1891; K 1740-46, 1772-1891; T 1701-98; V 1701-1806, 1813-91; D 1701-1891.
Pgd. brndte 21. Dec. 1687.

Sejerslev (Nrre H., Mors). F 1760-1891; K 1761-1891; T 1760-98; V 1760-1891; D 1760-1891.


Sejlflod (Fleskum H.). F 1686-1891; K 1736-1891; T 1686-1798; V 1686-1891; D 1686-1891.

Sejling (Hids H.). F 1690-1891; K 1768-1812, 1814-91; T 1690-1798; V 1690-1812, 1814-91; D 1690-1891.
Sejlstrup (Brglum H.). F 1717-47, 1753-1891; K 1815-91; T mglr.; V 1717-1891; D 1717-1891.
Selde (Nrre H., Salling). F 1659-62, 1668-1891; K 1741-1891; T 1659-62, 1668-1798; V 1659-62, 1668-1891; D 1659-62,
1668-1891.

Sem (Onsild H.). F 1718-87, 1791-1804, 1807-91; K 1737-1804, 1807-91; T 1718-27, 1729, 1731-87, 1791-98; V 1718-27 ,
1729, 1731-87, 1791-1804, 1807-91; D 1718-27, 1729-87, 1791-1804, 1807-91.
Hvds. Hems Pgd. brndte 9. Nov. 1717. Kbg. er 1839-56 delvis Afskrift af Hmbg.

Sem (Ribe H.). I. Ribe Skt. Kathrine Kirkes Stavn. F 1721-1805; K 1746-77, 1792-1804; T 1721-98; V 1721-99 (1800-02 kun
Forloverattester), 1803-05; D 1721-49, 1754-1805. - II. Ribe Domkirkes Stavn, fra 1806 hele Sognet. F 1721-1891; K
1737-1891; T 1721-98; V 1721-1891; D 1721-1891.
Sem var et selvstndigt Sognekald, indtil det ved aab. Brev af 27. April 1632 bestemtes, at Kapellanerne til Ribe Skt. Kathrine
Kirke og Ribe Domkirke begge skulde vre Kompastorer til Sem. Ved kgl. Reskr. af 12. Aug. 1803 nedlagdes ved Vakance, der
indtraf 3. Jan. 1806, det frstnvnte af disse Embeder, og Kapellanen ved Domkirken blev derefter Eneprst i Sem. Kbg.
indeholder 1866-85 Ministerialia ang. en Del Beboere i det senere Obbekr Sogn (se dr).

153

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Sennels (Hillerslev H.). F 1727-1891; K 1754-71, 1774-1891; T 1727-98; V 1727-1891; D 1727-1891.


Endnu c. 1870 fandtes ved Embedet en Kbg., der begyndte 1646.

Serridslev (Brglum H.). F 1701-1891; K 1814-91; T 1701-17; V 1701-1891; D 1701-1891.


Serup (Hids H.). F 1716-1891; K 1785-1891; T 1716-48, 1762-98; V 1716-47, 1762-1891; D 1716-48, 1761-1891.
Sest (Anst H.). F 1668-1891; K 1768-1891; T mglr.; V 1693-1891; D 1668-1891.
Som Kbg. for Sest Sogn er en kortere Tid benyttet et Mscr. i Det kgl. Bibliotek (Thotts Saml. Nr. 2013, 4t0). Der findes Fdte
1646-51, Viede 1646-49, Dde 1649-51. Tilfrslerne for de sidste Aar, navnlig 1650-51, er dog meget mangelfulde. Ved aab. Brev af
26. Marts 1714 henlagdes Vranderup By og Sest Mlle fra Harte Sogn til Sest Sogn.

Sevel (Ginding H.). F 1686-1710, 1718-33, 1769-71, 1774-1891; K 1769-71, 1776-1891; T 1686-1710, 1718-33; V 1686-1710,
1718-33, 1769-71, 1775-1891; D 1686-1710, 1718-33, 1769-71, 1775-1891.
Pgd. brndte 14.-15. Maj 1716.

Silkeborg (Gern H.). F 1856-91; K 1856-91; V 1856-91; D 1856-91.


Efter kgl. Reskr. af 14. Jan. 1853 udskiltes Silkeborg som et selvstndigt Sogn af Linaa Sogn, dog frst ved indtrdende Vakance.
Den frste Prst udnvntes 14. Dec. 1855.

Sim (Hellum H.). F 1646-1891; K 1772-1891; T 1646-1798 V 1646-1891; D 1646-1711, 1728-1891.


Simested (Rinds H.). F 1735-1891; K 1807-91; T 1735-98; V 1735-1891; D 1735-1891.
Pgd. brndte 1. Juni 1734.

Sindal (Vennebjrg H.). F 1702-1891; K 1756-1891; T 1702-99; V 1702-1891; D 1702-1891.


Sindbjrg (Nrvang H.). F 1689-189 1; K 1744-1891; T 1689-1798; V 1689-1891; D 1689-1891.
Sinding (Hammerum H.). F 1724-25, 1727, 1729, 1732-51, 1756, 1759, 1766-1891; K 1816-91; T 1725-51, 1766-98; V
1725-51, 1766-1891; D 1725-51, 1766-1891.
Foruden Kbgr. findes Uddrag af dem og af nu forsvundne 1724-1815.

Sinding (Hids H.). F 1690-1891; K 1768-1810, 1814-91; T 1690-1798; V 1690-1891; D 1690-1891.

154

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Sindssygeanstalten for Nrrejylland (Hasle H.). F 1853-91; K 1859-91; V 1857-91; D 1853-91.


Anstalten, der er oprettet iflge Plakat af 13. Okt. 1847 og toges i Brug 1. Sept. 1852, udgr efter kgl. Reskr. af 2. Jan. 1858 en egen
Menighed.

Sir (Hjerm H.). F 1731-1891; K 1736-1891; T 1730-98; V 1731-1891; D 1731-1891.


Hvds. Navrs Pgd. brndte 2. Juli 1734. Kbg. 1816-32 er Afskrift af Hmbg.

Sjelle (Framlev H.). F 1720-1891; K 1765-1891; T 1720-98; V 1720-1891; D 1720-1891.


Pgd. brndte 23.-24. Jan. 1710 (dog nppe Stuehuset) og 20. Juni 1853.

Sjrring (Hundborg H.). F 1703-1891; K 1736-1891; T 1703-98; V 1703-1891- D 1703-1891.


Sjrslev (Lysgaard H.). F 1739-1891; K 1739- 89, 1807-91; T 1739-98; V 1739-1891; D 1739-1814, 1816-91.
Dde 1815 mangler ogsaa i Hmbg.

Skader (Snderhald H.). F 1712-1891; K 1753-77, 1791, 1793, 1813-91; T 1712-95; V 1712-1891; D 1712-1891.
Skads (Skads H.). F 1714-49, 1752-1891; K 1813-91; T 1714-74, 1777-98; V 1714-74, 1777-99, 1813-91; D 1714-1891.
Skagen Kbstad. F 1647-75, 1677-90, 1693-1718, 1722-1891; K 1754-1891; T 1690, 1692-95, 1698-1719, 1746-98; V
1647-75, 1677-89, 1691-95, 1701-18, 17221891; D 1647-75, 1677-1718, 1722-1891.

Skallerup (Nrre H., Mors). F 1647-1891; K 1794, 1806-91; T 1696-1798; V 1647-1798, 1805-91; D 1647-1798, 1805-91.
Skallerup (Vennebjrg H.). F 1719-1891; K 1778-93, 1811-91; T 1719-99; V 1719-1891; D 1719-1891.
Skals (Rinds H.). F 1701-1891; K 1753-1891; T 1701-10, 1732-98; V 1701-1891; D 1701-1891.
Skanderborg Kbstad. F 1723-1891; K 1738-91, 1814-91; T 1723-98; V 1723-1891; D 1723-1891.
Skanderup (Anst H.). F 1692-1891; K 1756-1891; T 1692-1742, 1759-98; V 1692-1891; D 1692-1891.
I den ldste bevarede Kbg. staar: Den ldre Kirkebog skal (som her siges) vre kommen til Skodborg Prstegaard og der

155

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Danmarks Kirkebger

ved en ulykkelig Hndelse opbrndt, nemlig da Prstegaarden der blev brndt . Det kan ikke oplyses, om der er noget rigtigt i denne
Meddelelse; Skodborg Pgd. vides ikke at vre brndt omkr. 1690.

Skanderup (Gern H.). F 1693-1891; K 1804-91; T 1693-1756, 1758-98; V 1693-1891; D 1693-1891.


Hvds. Gerns Pgd. var 4. Dec. 1686 for nogen Tid siden afbrndt. Den brndte igen 1881. Kbg. 1814-34 er Afskrift af Hmbg.

Skanderup (Hjelmslev H.). F 1723-1891; K 1738-91, 1814-91; T 1723-98; V 1723-1891; D 1723-1891.


Skarres (. Lisbjrg H.). F 1684-1891; K 1737-85, 1793-1891; T 1684-1774, 1776-98; V 1684-1774, 1776-1891; D
1684-1891.
Kbg. 1814-37 er Afskrift af Hmbg.

Skarrild (Hammerum

H.).

F 1725-66, 1768-1891; K 1775-88, 1794-1891; T 1775-86, 1789-98; V 1775-1891; D

1725-71, 1775-1891.
Kbg. 1814-46 er Afskrift af Hmbg.

Skejby (Hasle H.). F 1762-1891; K 1762-1891; T 1762-98 V 1762-1891; D 1762-1891.


Skellerup (Onsild H.). F 1812-91; K 1812-91; V 1812-91; D 1812-91.
Hvds. Hobros Pgd. brndte 19. Aug. 1812 og med den Kbgr,

Skelum (Hindsted H.). F 1813-91; K 1813-91; V 1813-91; D 1813-91.


Pgd. brndte 20. Febr. 1861 og med den Arkivet.

Skern (Blling H.). F 1707-1891; K 1763-1891; T 1762-98; V 1707-1891; D 1707-60, 1762-1891.


Ved Skriv. af 9. Juni 1853 approberede Kirke- og Undervisningsministeriet, at Helsager i Henseende til Kirke- og Skolevsen udskiltes fra
Skern Sogn og henlagdes til Oddurn Sogn.

Skern (Middelsom H.). F 1643-77, 1683-1719, 1721-1891; K 1791-1891; T 1643-77, 1683-1719, 1721-98; V 1643-77,
1683-1719, 1721-1891; D 1643-77, 1683-1719, 1721-1891.

Skibet (Trrild H.). F 1672-74, 1680-1705, 1707-19, 1725-1891; K 1754-1891; T 1672-74, 1680-1704, 1707-51,
1754-59, 1766-87; V 1672-74, 1680-1704, 1746-51, 1754-59, 1766-1891; D 1672-74, 1680-1705, 1739-1891.

156

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Skibsted (Hellum H.). F 1673-1891; K 1737-54, 1763-65, 1774-1891; T 1673-1798; V 1673-1891; D 1673-1891.
Skinnerup (Hundborg

F 1676-84, 1696-1891; K 1736-83, 1786-1810, 1814-91; T 1718-98; V 1677-84, 17001891; D 1676-87, 1697-1891.
H.).

Skive Kbstad. F 1674-1891; K 1736-1891; T 1674-1798; V 1674-1891; D 1674-1891.


Pgd. brndte 11. Febr. 1703, 10. Juli 1715 og 2. April 1749.

Skivholme (Framlev H.). F 1814-91; K 1814-91; V 1814-91; D 1814-91.


Pgd. brndte 9. Nov. 1855 og 1889.

Skivum (Aars H.). F 1701-94, 1796-1891; K 1745-78, 1780-94, 1796-1891; T 1701-64, 1780-94, 1797-98; V 1701-94,
1797-1891; D 1701-94, 1796-1891.

Skjoldborg (Hundborg

F 1641-1704, 1712-1891; K 1751-62, 1764-1891; T 1712-62, 1765-98; V 1641-1704,


1712-62, 1765-1891; D 1641-1704, 1713-1891.
H.).

Skjolde (Bjrge H.). F 1688-1891; K 1745-96, 1804-91; T 1688-1797; V 1688-1891; D 1688-1891.


Skorup (Gern H.). F 1684-1891; K 1814-91; T 1702-97; V 1684-1891; D 1684-1891.
Om Pgd. siges i aab. Brev af 19. Jan. 1657, at den tvende Gange i en kort Tid er af brndt. Den brndte atter 18. Maj 1702. Skorup Skole
brndte 9.-10. Nov. 1847. Kbg. 1814-49 er Afskrift af Hmbg.

Skovby (Framlev H.). F 1814-91; K 1814-91; V 1814-38, 1847-91; D 1814-91.


Hvds. Skivholmes Pgd. brndte 9. Nov. 1855 og 1889. Viede 1839-46 mglr. ogsaa i Hmbg., hvorfra der henvises til et nu bortkommet
Tillgsbind.

Skrm (.

Han H.).

F 1646-1891; K 1739-71, 1773, 1776-82, 1810, 1814-91; T 1642-1775; V 1642-1891; D

1646-1891.

Skyum (Hassing H.). F 1719-1891; K 1759-1891; T 1720-98; V 1719-1891; D 1719-1891.


Skrum (Horns H.). F 1654-1891; K 1756-1891; T 1740-52, 1793-98; V 1654-1891; D 1654-1891.
Skrup (Holmans H.). F 1704-1811, 1814-91; K 1804-91; T 1715-98; V 1715-1805, 1807-91; D 1704-1811, 1815-91.
Hvds. Smidstrups Pgd. brndte nogen Tid fr 3. Okt. 1704.

157

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Skve (Dronninglund H.). F 1675-1891; K 1736-1891; T 1675-1799; V 1675-1891; D 1675-1704, 1708-1891.


Skd (Hovlbjrg H.). F 1754-1891; K 1756-59, 1781-1810, 1814-91; T 1754-98; V 1754-1812, 1814-91; D1754-1891.
Skdstrup (. Lisbjrg H.). F 1620-24, 1632-65, 1670-1809, 1814-91; K 1745-1809, 1814-91; T 1744-98; V 1744-1809,
1814-91-5 D 1631-67, 1670-1704, 1739-1809, 1814-91.
Pgd. brndte 15. April 1878 og med den vistnok Kbg. 1809-13.

Skrping (Hellum H.). F 1701-1891; K 1736-1891; T 1701-98; V 1701-1891; D 1701-1891.


Skrring (Framlev H.). F 1720-1891; K 1765-94, 1797-1891; T 1720-98; V 1720-1891; D 1720-1891.
Hvds. Sjelles Pgd. brndte 23.-24. Jan. 1710 (dog nppe Stuehuset) og 20. Juni 1853.

Skrring (Snderhald H.). F 1764-1891; K 1764-89, 1811, 1814-91; T 1764-98; V 1764-1812, 1815-91; D 1764-1812, 1815-91.
Smidstrup (Holmans H.). F 1704-1811, 1814-91; K 1815-91; T 1715-98; V 1715-1805, 1807-91; D 1704-1811, 1815-91.
Pgd. brndte nogen Tid fr 3. Okt. 1704.

Smollerup (Fjends H.). F 1701-1891; K 1736-1808, 1811-91; T 1701-98; V 1701-1808, 1811-91; D 1701-1891.
Snede, Nrre-, (Vrads H.). F 1814-91; K 1814-91- V 1814-91; D 1814-91.
Pgd. skal vre brndt 1675; den brndte atter 11. Sept. 1866 og da tillige Kbgr. til 1814.

Snede, ster-, (Nrvang H.). F 1648-57, 1660-1700, 1708-1891; K 1739-1891; T 1795-98; V 1638-57, 1659-1701, 1708-1891;
D 1638-57, 1659-98, 1708-1891.

Snedsted (Hassing H.). F 1759-1891; K 1760-81, 1784-1807, 1810-91; T mglr.; V 1760-1808, 1810-91; D 1759-1891.
Snejbjrg (Hammerum H.). F 1750-1891; K 1755-1821, 1825-91; T mglr.; V 1750-1891; D 1750-1891.
Kbg. 1815-24 er Afskrift af Hmbg.

Sneum (Skads H.). F 1736-1891; K 1737-1891; T mglr.; V 1736-1891; D 1736-1891.


Kbg. er indtil 1805 kun bevaret i Afskrift.

158

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Snbum (Onsild H.). F 1689-91, 1695-1728, 1744-1891; K 1810-91; T 1689-91, 1696-1727, 1744-98; V 1689-91, 1696-1727,
1744-1891; D 1689-91, 1696-1727, 1744-1891.

Solbjrg (Hellum H.). F 1676-1891; K 1736-1891; T 1696-1798; V 1676-1891; D 1676-1891.


Hvds. Blurns Pgd. brndte 22. Febr. 1727.

Solbjrg (Nrre H., Mors). F 1719-1891; K 1745-1803, 1806-91; T 1747-98; V 1719-1805, 1808-91; D 1719-1891.
Spentrup (Nrhald H.). F 1686-1891; K 1815-91; T 1686-1798- V 1686-1891; D 1686-1891.
Sporup (Gern H.). F 1691-1891; K 1789-1891; T 1691-1798; V 1691-1891; D 1691-1787, 1789-1891.
Hvds. Bgens Pgd. brndte 16. Marts 1719. Kbg. 1813-47 er Afskrift af Hmbg.

Sprring (V. Lisbjrg H.). F 1814-91; K 1816-91; V 1814-91; D 1814-91.


Hvds. Grundfrs Pgd. brndte 17. April 1887 og med den de fleste Kbgr.

Staby (Ulvborg H.). F 1749-1891; K 1750-1814, 1822-91. T 1749-98; V 1749-1891; D 1749-1891.


Pgd. brndte nogen Tid fr 18. Maj 1655. Konfirmerede 1815-21 mangler ogsaa i Hmbg.

Stadil (Hind H.). F 1646-1755, 1764-69, 1775-81, 1783-1891; K 1798-1891; T 1697-1738, 1743-74, 1783-98: V 1697-1738,
1743-74, 1783-1891; D 1697-1776, 1783-1891.

Stagstrup (Hassing H.). F 1648-1891; K 1748-1810, 1813-91; T 1648-1744, 1749-98; V 1648-1744, 1749-1891: D 1648-1745,
1749-1891.

Starup (Skads H.). F 1692-1752, 1754-1891; K 1816-91. T 1693-1742, 1746-72; V 1693-1742, 1770-1891; D 1694-1745,
1770-1891.

Starup, ster-, (Brusk H.). F 1712-30, 1732-36, 1738-1891; K 1815-91; T 1712-30, 1732-36, 1738-98; V 1712-30, 1732-36,
1738-1891; D 1712-30, 1732-36, 1738-1891.
Endnu c. 1870 var der ved Embedet en Kbg., der begyndte
til ster-Starup Sogn.

1680. Ved

kgl. Reskr. af 28. Febr. 1816 henlagdes Fredsted fra Viuf Sogn

159

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Stavning (Blling H.). F 1723-1891; K 1788-1891; T 1791-98; V 1738-79, 1791-1891; D 1723, 1737-1891.
Stenderup (Hatting H.). F 1682-1726, 1731-37, 1740-63, 1767-78, 1782-1891; K 1797-1891; T 1683-1726, 1731-98; V
1683-1726, 1731-1891- D 1682-1727, 1731-43, 1749-51, 1757-1891.
Det meste af Hvds. Urlevs Pgd. brndte 10. Okt. 1707.

Stenderup (N. Tyrstrup H.). F 1656-66, 1669-1891; K 1739-1813,1854-91; T 1656-66,1669-1726, 1728-1813; V 1656-66,
1669-1726, 1728-1891; D 1656-66, 1669-1891.

Stenild (Gislum H.). F 1702-41, 1794-1808, 1813-91; K 1813-91; T 1702-41; V 1702-41, 1794-1808, 1813-91; D 1702-41,
1794-1808, 1813-91.

Stenum (Brglum H.). F 1654-86, 1690-1746, 1751-1891; K 1808-91; T 1690-1703, 1756-59, 1772-98; V 1655-86, 1690-1703,
1756-59, 1772-1891; D 1655-86, 1704-53, 1755-61, 1773-1891.

Stilling (Hjelmslev H.). F 1723-87, 1792-1891; K 1738-881, 1814-91; T 1723-98; V 1723-1891; D 1723-77, 1780-87,
1793-1891.

Stjr (Framlev H.). F 1691-92, 1696-1715, 1718-1891; K 1751-1806, 1814-91; T 1691-92, 1696-1715, 1718-98, V 1691-92,
1696-1715, 1718-1891; D 1691-92, 1696-1715, 1718-1891.
Hvds. Storrings Pgd. skal vre brndt 1680.

Storring (Framlev H.). F 1754-1891; K 1751-1806, 1808, 1814-91; T 1754-98; V 1754-1891; D 1754-1891.
Pgd. skal vre brndt 1680.

Storvorde (Fleskum H.). F 1686-1891; K 1736-1891; T 1686-1798; V 1686-1891; D 1686-1891.


Stovby (Bjrge H.). F 1685-1891; K 1756-1891; T 1685 1798; V 1685-1891; D 1685-1891.
Pgd. (i Gammelby) brndte 1872.

Strandby (Gislum H.). F 1691-1891; K 1740-41,1750-1891; T 1694-1798; V 1694-1891- D 1691-1891.


Strellev (N. Horne H.). F 1701-09, 1711-1891; K 1736-1891; T 1701-09, 1711-57, 1760-98; V 1701-08, 1711-57, 1760-1891; D
1700-09, 1711-1891.

160

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Stvring med Stvringgaard Klosters Kirke (Stvring H.). F 1733-1891; K 1785-1891; T 1733-98; V 1733-1891; D 1733-1891.
Pgd. brndte ved Skt. Handags Tide 1693. Fundatsen for Stvringgaard Kloster af 12. Marts 1745 5 bestemte, at Sogneprsten i
Stvring hver Sn-og Helligdag skulde holde Gudstjeneste i den i Klostrets Bygning indrettede Kirke.

Stvringgaard Klosters Kirke (Kapel), (Stvring H.), se ved Stvring.


Suldrup (Hornum H.). F 1719-1891; K 1762-1891; T 1719-98; V 1719-1891; D 1719-1891.
Hvds. Snderups Pgd. brndte 25. Febr. 1732.

Sulsted (Kr H.). F 1658-1727, 1734-35, 1737-58, 1760-1891; K 1761-74, 1781-1812, 1815-91; T 1658-1726, 1738-57,
1760-98; V 1658-1726, 1738-57, 1760-1891; D 1658-1727, 1735, 1738, 1741-58, 1760-1891.
Kbg. 1815-34 er Afskrift af Hmbg.

Sundby (Nrre H., Mors). F 1719-1891; K 1744-1811, 1815-91; T 1746-98; V 1719-1891; D 1719-1891.
Sundby, Nrre-, (Kr H.). F 1688-1891; K 1815-91; T 1687-1798; V 1687-1767, 1799-1891; D 1688-1891.
Pgd. brndte 24. Maj 1791.

Sunds (Hammerum H.). F 1670-1710, 1758-63, 1767-1891; K 1759-1891; T 1670-1710, 1758-98; V 1670-1710, 1758-1891; D
1670-1710, 1758-1891.
Den 1758 tiltrdende Prst siger (paa Blad 1 af Kbg. 1758ff.), at hans tre nrmeste Forgngere ingen Kbg. havde fort.

Svenstrup (. Han H.). F 1728-1891; K 1'814-91; T 1728-98; V 1728-1891; D 1728-1891.


Svenstrup (Hornum H.). F 1691-1737, 1740, 1743-1891; K 1763-78, 1801-91; T 1691-1737, 1741-98; V 1691-1735,
1743-1800, 1802-91; D 1691-1738, 1743-1891.

Svenstrup (Onsild H.). F 1702-1891; K 1755-1804, 1810-91; T 1702-98; V 1702-1891; D 1702-1891.


Svostrup (Hids H.). F 1686-1891; K 1744-1891; T 1686-1798; V 1686-1891; D 1686-1891.
Hvds. Grnbks Pgd. brndte 30. Juni 1868.

Sby (Harre H.). F 1701-1891; K 1775-1891; T 1701-98; V 1701-1812, 1814-91; D 1701-1891.

161

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Sby Kbstad. F 1684-1891; K 1785-1891; T 1684-1733, 1736-98- V 1684-1733, 1736-1891; D 1684-1733, 1736-1891.
Sding (Blling H.). F 1703-1891; K 1737-1891; T 170-1-98; V 1704-1891; D 1703-1891.
Sby (Gern H.). F 1779-1891; K 1779-1891; T 1778-98; V 1778-1891; D 1779-1891.
Den i 1778 tiltrdende Prst fandt den ldre Kbg. fuldskreven, manglende og ubrugbart.

Sby (Snderhald H.). F 1705-1891; K 1752-74, 1791, 1793, 1813-91; T 1705-98; V 1705-1891; D 1705-1891.
Sdring (Gerlev H.). F 1768-1891; K 1814-91; T 1768-98; V 1768-1891; D 1768-1891.
Hvds. Dalbyneders Pgd. brndte 11.-12. Marts 1768.

Sften (V. Lisbjrg H.). F 1692-98, 1705-1891; K 1737-1891; T 1692-98, 1705-98; V 1692-98, 1705-1891; D 1692-98,
1705-1891.
Pgd. brndte 23.-24. Juli 1704.

Sndbjrg (Revs H.). F 1705-1891; K 1815-91; T 1705-99; V 1705-1891; D 1705-1891.


Pgd. brndte 17. Marts 1689.

Snderbk (Snderlyng H.). F 1696-1891; K 1805-91; T 1696-1798; V 1696-1891; D 1696-1891.


Snderhaa (Hassing H.). F 1696-1891; K 1771, 1773, 1776, 1779, 1783-87, 1793-1891; T 1696-1798; V 1696-1891; D
1696-1891.

Snderho (Fan). F 1626-1891; K 1761-1891; T mglr.; V 1626-1891; D 1631-1891.


Kbgr. 1626-49 er Afskrift (uvist af hvad) og Kbg. 1815-28 er Afskrift af Hmbg.

Snderholm (Hornum H.). F 1720-1891; K 1741-1891; T 1720-98; V 1720-1891; D 1720-1891.


Pgd. brndte nogen Tid for 8. Sept. 1666. 1 Sognet laa det ved
kgl. Resol. af 3. April 1897 nedlagte Restrup Kapel (se ved dette).

Snderup (Hornum H.). F 1719-1891; K 1762-1891; T 1719-98; V 1719-1891; D 1719-1891. Pgd. brndte 25. Febr. 1732.
Svind (Vor H.). F 1691-1891; K 1737-1891; T 1690-1724, 1737-98; V 1690-1724, 1737-1891; D 1691-1891.

162

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Taaning (Vor H.). F 1746-1891; K 1809-91; T mglr.; V 1746-1891; D 1746-1891.


Taanum (Snderlyng H.). F 1685-1891; K 1737-76, 1784-1891; T 1685-1798; V 1685-1891; D 1685-1891.
Den

bedste Del af Hvds. Bjerregravs Pgd. brndte 29. Dec. 1709.

Taars (Brglum H.). F 1715-1891; K 1815-91; T 1715-99; V 1715-1891; D 1715-1891.


Taarup (Fjends H.). F 1687-1891; K 1764-1891; T 1687-1762, 1764-98; V 1687-1762, 1764-1891; D 1687-1891.
Tamdrup (Nim H.). F 1659-94, 1697-1891; K 1743-1891; T 1659-94, 1697-1798; V 1659-94, 1697-1891; D 1659-94,
1696-1891.

Tapdrup (Nrlyng H.). F 1687-1891; K 1738-1809, 1814-91; T 1687-1798; V 1687-1810, 1813-91; D 1687-1891.
Taps (N. Tyrstrup H.). F 1714-1891; K 1763-99, 1867-91; T 1763-99; V 1714-1891; D 1714-1891.
Ved Grnsereguleringen efter Fredsslutningen 1864 kom Brnore fra Frrup Sogn i Snderjylland til Taps Sogn og Skovrup fra
Taps Sogn til Tyrstrup Sogn. Endvidere blev ved kgl. Resol. af 24. Marts 1866 den ved Fredsslutningen ikke afstaaede Del af
Tyrstrup Sogn indlemmet i Tap s Sogn.

Tavlov (Elbo H.). F 1702-28, 1731-1891; K 1797-1811, 1815-91; T mglr.; V 1702-28, 1731-1812, 1815-91; D 1702-25,
1731-1891.

Tem (Vrads H.). F 1687-1891; K 1736-48, 1788-1891; T 1687-1775, 1788-98; V 1687-1775, 1788-1800, 1814-91; D 1686-1778,
1787-1891.
Pgd. brndte 19. Juni 1861. Til Sognet henlagdes ved kgl. Reskr. af 22. Aug. 1766 Lgager Kolonistgaard.

Testrup (Rinds H.). F 1701-02, 1704-1891; K 1738-45,1757, 1760-1891; T 1707-51, 1763-98; V 1707-60, 1763-1812, 1814-91;
D 1701-1812, 1814-91.
Tilst (Hasle H.). F 1692-1891; K 1754-1891; T 1692-1798; V 1693-1891; D 1692-1891.
Tilsted (Hundborg H.). F 1649-96, 1700-1891; K 1740-1891; T 1700-98; V 1649-96, 1700-1806, 1808-91; D 1649-96,
1700-1891.
Foruden den originale Kbg. 1700-1814 findes en i 1873 taget Afskrift af den.

163

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Tim (Hind H.). F 1663-82, 1685-1771, 1773-1891; K 1815-91; T mglr.; V 1660-1754, 1774-1891; D 1660-1755, 1766-67,
1774-1891.

Timring (Ulvborg H.). F 1734-1891; K 1794-1891; T 1780-98; V 1735-1891; D 1779-1891.


Hvad der i Kbg. findes fra Tiden for 1780 er Uddrag af ldre, nu forsvundne Kbgr.

Tirstrup (Snder H. Dyrs). F 1704-1891; K 1800-91; T 1704-51, 1753-62, 1764-98; V 1704-51, 1753-62, 1764-1891; D
1704-1891.
Pgd. brndte 26. April 1747.

Tise (Brglum H.). F 1730-1891; K 1809-91; T 1730-98; V 1730-1891; D 1730-1891.


Hvds. Vrensteds Pgd. brndte 28.-29. Okt. 1757.

Tise (Nrre H., Salling). F 1813-91; K 1813-91; V 1813-91; D 1813-91.


Pgd. brndte 21. Okt. 1707, og da Sognet var blevet annekteret til Grinderslev, brndte Pgd. dr 17. Juni 1859.

Tiset (Ning H.). F 1719-37,1740-1891; K 1779-1891; T 1740-98; V 1719-37, 1740-1891; D 1719-37, 1740-1891.
Hvds. Vibys Pgd. brndte 22. Aug. 1719 og med den Kbgr.

Tisted (Gislum H.). F 1778-1891; K 1779-1891; T 1778-98; V 1778-1891; D 1778-1891.


Pgd. brndte 5. Juni 1832.

Tisted Kbstad. F 1649-96, 1698-1891; K 1765-1891; T 1765-98; V 1649-96, 1698-1891; D 1649-96, 1698-1891.
Foruden den originale Kbg. 1698-1764 findes en i 1828 taget Afskrift af den.

Tistrup (. Horne H.). F 1777-1891; K 1778-1891; T 1777-98; V 1777-1891; D 1777-91, 1795-1891.


Hvds. Hoddes Pgd. brndte 18. Aug. 1777 og med den Kbgr.

Tjele (Snderlyng H.). F 1724-1891; K 1736-1810, 1814-91; T 1724-58, 1760-98; V 1724-1812, 1814-91; D 1724-1891.
Pgd. brndte 27. Maj 1731. Ved kgl. Reskr. af 1. April 1656 blev Fovlum Sogn nedlagt og Menigheden henlagt til Tjele Kirke.

Tjreborg (Skads H.). F 1736-1891; K 1737-1891; T mglr.; V 1736-1891; D 1736-1891.


Kbg. er indtil 1805 kun bevaret i Afskrift.

164

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Tjrring (Hammerum H.). F 1750-1891; K 1755-1891; T mglr.; V 1752-1891; D 1750-1891.


Todbjrg (. Lisbjrg H.). F 1659-1891; K 1739-1891; T 1659-1798; V 1659-1891; D 1659-1891.
Tolne (Horns H.). F 1653-1702, 1704-05, 1758-1891; K 1815-91; T 1759-79, 1798; V 1653-1714, 1759-79, 1798-1891; D
1696-1714, 1759-95, 1798-1891.

Tolstrup (Brglum H.). F 1654-86, 1698-1744, 1755-1891; K 1808-91; T 1690-1738, 1741-51, 1755-59, 1772-98;
V 1655-86, 1690-1751, 1755-59, 1772-1891; D 1655-86, 1690-1769, 1771-1891.

Tolstrup (Vor H.). F 1742-1891; K 1746-47,1761-1802,1807, 1812, 1814-91; T 1742-98; V 1742-1891; D 1742-1891.
Hvds. Kattrups Pgd. brndte 23. Juni 1742 og med den Kbgr.

Tornby (Vennebjrg H.). F 1683-1738, 1769-98, 1814-91: K 1739-98, 1816-91; T 1683-1798; V 1683-1798, 1814-91; D
1683-1741, 1751-98, 1814-91.

Torning (Lysgaard H.). F 1695- 1891; K 1788-1891; T 1695-1798; V 1695-1891; D 1695-1891.


I Kbg. findes 1760-64 Ministerialia vedr. Kolonisterne paa Alheden. For dem opfrtes i Henh. til kgl. Resol. af 8. Jan. og 17. Maj
1765 Frederiks Kirke (se dr). Til Torning Sogn henlagdes ved kgl. Reskr. af 22. Aug. 1766 14 Kolonigaarde i
Gammel-Frederiksdal, Gammel-Frederiksmose og Over-Frederiksmose m. m.

Torrild (Hads H.). F 1683-1891; K 1800-91; T 1683-1798; V 1683-1891; D 1683-1891.


Torsager (. Lisbjrg H.). F 1685-1891; K 1794, 1807-91; T 1685-1798; V 1685-1891; D 1685-96, 1701-1891.
Torslev (Dronninglund H.). F 1750-1891; K 1749, 1751-1891; T 1750-98; V 1748-1891; D 1750-1891.
Pgd. brndte 7. April 1750 og med den de ldre Kbgr.

Torslev (. Han H.). F 1685-1891; K 1737-1891; T 1685-1798; V 1685-1891; D 1685-1891,


Torsted (Hatting H.). F 1741-1891; K 1749-1802, 1814-91: T 1748-98; V 1748-1891; D 1748-1891.
Torsted (Hind H.). F 1702-1891; K 1742-83, 1789-1891; T 1785-98; V 1701-1891; D 1701-1891.
Torsted (Hundborg H.). F 1703-1891; K 1736-1891; T 1703-11, 1713-98; V 1703-11, 1713-1891; D 1703-1891.

165

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Torstrup (. Horne H.). F 1734-1891; K 1736-1891; T 1734-98-; V 1734-1891; D 1734-1891.


Tors (Hovlbjrg H.). F 1696-1891; K 1757, 1812-91 T 1694-1798; V 1694-1891; D 1694-1891.
Torum (Nrre H., Salling). F 1689-1700, 1706, 1715-1891; K 1737-64, 1791-1891; T 1689-1700, 1715-98; V 1715-1891; D
1706, 1715-1891.
Hvds. Jungets Pgd. skal vre brndt i Hr. Christen Srensen Lynnerups Tid, a: c. 1661-74,

Torup (Hellum H.). F 1646-1715, 1723-1891; K 17721891; T 1646-1798; V 1646-1891; D 1646-1891.


Torup (Hundborg H.). F 1689-1891; K 1736-76, 1793-96, 1798-1891; T 1689-1796; V 1689-1891; D 1689-94, 1699-1796,
1814-91.
Sknt Kirken blev nedlagt efter kgl. Bevill. af 1. Aug. 1794 og Menigheden henvist til Vang Kirke, frtes der dog fremdeles
srlige Kbgr. for det nedlagte Sogn.

Torup (Middelsom H.). F 1730-94; K 1736-94; T 1730-94; V 1730-94; D 1730-94.


Efter kgl. Bevill. af 21. Juli 1773 blev Torup Kirke nedbrudt 1777 og Menigheden henlagt til Snder-Vinge Kirke, men for det
nedlagte Sogn frtes srlige Kbgr. til 1794.

Torup, Vester-, (V. Han H.). F 1756-1891; K 1756-1891-, T 1756-98; V 1756-1891; D 1756-1891.
Tostrup (Rinds H.). F 1701-04, 1712-1891; K 1809-91; T 1701-02, 1712-98; V 1701-02, 1712-1891; D 1701-06, 1712-1891.
Pgd. brndte 14. Sept. 1836.

Tranbjrg (Ning H.). F 1738-1891; K 1739-1891; T 1738-98; V 1738-1891; D 1738-1891.


Tranders, Nrre-, (Fleskum H.). F 1754-1891; K 1798-1891; T 1754-98; V 1754-1891; D 1754-1891.
Tranders, Snder-, (Fleskum H.). F 1653-1891; K 1803-91; T 1653-1798; V 1653-1891; D 1653-1891.
Tranebjrg (Sams). F 1700-1891; K 1736-52, 1783-1891; T 1700-98; V 1700-1891; D 1700-1891.
Trans (Vandfuld H.). F 1731-1891; K 1783-84, 1788-95, 1814-91; T 1731-98; V 1731-1891; D 1731-1891.

166

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Tranum (, Han H.) . F 1687-1891; K 1743-1891; T 1687-1798; V 1687-1891; D 1687-1891.


Trige (V. Lisbjrg H.). F 1708-1891; K 1736-59, 1774, 1796-1891; T 1708-98; V 1708-1891: D 1708-1891.
Trige Skole brndte 28. Marts 1876; Kbg. 1829-51 er Afskrift af Hmbg.

Trden (Tyrsting H.). F 1697-1716, 1719-1891; K 1736-87, 1790-1891; T 1697-1716, 1719-98; V 1697-1716, 1719-1891; D
1697-1716, 1719-1891.
Hvds. Tnnings Pgd. brndte I. Maj 1726.

Tulstrup (Gern H.). F 1736-1891; K 1782-1800, 1804-91; T 1736-74, 1781-98; V 1737-1891; D 1736-1891.
Hvds. Allings Pgd. brndte 30. Okt. 1721.

Tulstrup (Ning H.). F 1712-1891; K 1810-91; T 1712-98; V 1712-1891; D 1712-1891.


Hvds. Astrups Pgd. brndte 19. Nov. 1708.

Tun (Ning H.). F 1764-1891; K 1765-1891; T 1767-98; V 1767-1891; D 1764-1891.


Pgd. brndte 16. Okt. 1764 og 5. Aug. 1852.

Tved (Hillerslev H.). F 1676-1734, 1736-1891; K 1736-54, 1782-1891; T 1759-80; V 1676-1734, 1736-1891; D 1676-1891.
Tved (Mols H.). F 1692-1891; K 1742-1891, T 1692-1798; V 1692-1891; D 1692-1891.
Pgd. skal vre brndt 1677.

Tvede (Nrhald H.). F 1697, 1702-08, 1711-1891; K 1802-91; T 1702-08, 1711-98; V 1702-08, 1711-1891; D 1702-08,
1711-1891.

Tvenstrup (Hads H.) var et selvstndigt Sogn, indtil det efter kgl. Bevill. af 29. Juli 1674 blev indlemmet i Odder Sogn (se
nrmere ved dette). For det nedlagte Tvenstrup Sogn er ingen Kbgr. bevarede.

Tversted (Horns H.). F 1688-1891; K 1775-1807, 1810-91; T 1698-1700, 1720-98; V 1688-1891; D 1688-1891.
Tvilum (Gern H.). F 1684-1891; K 1798-1891; T 1702-98; V 1684-1891; D 1684-1891.
Om Hvds. Skorups Pgd. siges i aab. Brev af 19. Jan. 1657, at den tvende Gange i en kort Tid er afbrndt. Den brndte atter 18.
Maj 1702. Ved kgl. Resol. af 22. April 1873 paalagdes det Prsten

167

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

at holde regelmssig Gudstjeneste i Voel Skole eller det Kapel, som dr maatte blive opfrt, og 1876 byggedes i Voel en Kirke,
fra hvilken Tid der frtes srlige Kbgr. for Voel-Sminge Kirkedistrikt, der dog frst ved kgl. Resol. af 23. Nov. 1898 udskiltes som
et srligt Sogn med Navnet Voel.

Tvis (Hammerum H.). F 1677-1735, 1749-1891; K 1749-1891; T 1749-75; V 1677-1729, 1749-75, 1777-1891; D 1677-1732,
1749-1891.

Tyregod (Nrvang H.). F 1713-20, 1722-1891; K 1770-1891; T 1713-98; V 1713-1891- D 1713-1891.


Tyrsted (Hatting H.). F 1684-1891; K 1789-1891; T 1685-1798; V 1685-1891; D 1684-1891.
Pgd. brndte 20. Maj 1753.

Tyrsting (Tyrsting H.). F 1723-1891; K 1812, 1814-91; T 1723-98; V 1723-1891; D 1723-1891.


Hvds. Klovborgs Pgd. skal vre brndt 1658 og 1758.

Tbring (Snder H., Mors). F 1769-1891; K 1771-1891; T 1789-98; V 1789-1891; D 1770-1891.


Pgd. brndte 7. April 1846.

Tdse (Nrre H., Mors). F 1767-1891; K 1782-1891; T 1767-98; V 1767-1891; D 1768-1891.


Pgd. brndte 5. Sept. 1780.

Tmmerby (V. Han H.). F 1664-73,1728-1891; K 1801-91; T 1664-73, 1728-98; V 1646-60, 1664-73, 1728-1891; D 1656-60,
1664-73, 1728-1891.

Tndering (Harre H.). F 1793-1891; K 1792-1891; T 1792-98; V 1792-1891; D 1793-1891.


Hvds. Durups Pgd. brndte 1.-2. Aug. 1792 og med den Arkivet.

Tnning (Tyrsting H.). F 1697-1716, 1719-1891; K 1736-87, 1790-1891; T 1697-1716, 1719-98; V 1697-1716, 1719-1891; D
1697-1716, 1719-1891.
Pgd. brndte 1. Maj 1726.

Trring (Skodborg H.). F 1665-95, 1697-1730, 1733-1891; K 1736-73, 1776-1891; T 1733-97; V 1665-1710, 1721-1808,
1810-91; D 1665-98, 1729-1891.

Trring (Vrads H.). F 1721-1891; K 1794-1891; T 1721-96; V 1721-1891; D 1721-1891.


Trslev, Vester-, (Nrhald H.). F 1702-1891; K 1755-1804, 1810-91; T 1702-98; V 1702-1891; D 1702-1891.

168

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Trslev, ster-, (Gerlev H.). F 1721-1891; K 1812, 1814-91; T mglr.; V 1721-1891; D 1721-1891.
Pgd. brndte I. Juli 1669.

Tstrup (Nrre H. Dyrs). F 1791-1891; K 1789-1891; T 1792-98; V 1792-1891; D 1792-1891.


Pgd. brndte 7. Dec. 1741. Endnu c. 1870 var der ved Embedet en Kbg., som begyndte 1684.

Udby (Rovs H.). F 1731-1891; K 1736-1891; T 1731-98; V 1731-1803, 1805-91; D 1731-1891.


Hvds. Holbks Pgd. brndte 10. Maj 1681.

Udbyneder (Gerlev H.). F 1731-1891; K 1814-91; T mglr.; V 1731-1891; D 1731-1891.


Pgd. var 15. Sept. 1669 for nogen Tid siden,, afbrndt.

Uggerby (Vennebjrg H.). F 1688-1738, 1741-1891; K 1775-1807, 1810-91; T 1688-1702, 1719-27, 1761-98; V 1688-1728,
1774, 1779-1891; D 1688-1738, 1741-1891.

Ugilt (Vennebjrg H.). F 1715-1891; K 1815-91; T 1715-98; V 1715-1891; D 1715-1891.


Ulbjrg (Rinds H.). F 1769-1891; K 1769-1891; T 1769-98; V 1769-1891; D 1769-1891.
Pgd. brndte 23. Juni 1769.

Uldum (Nrvang H.). F 1746-1891; K 1791-1891; T rnglr.; V 1746-1891; D 1746-1891.


Tilfrslerne 1746-68 er rekonstruerede, da der i sidstnvnte Aar ikke fandtes nogen ordentlig Kbg. ved Embedet

Ullerup (Elbo H.) var et selvstndigt Sogn, indtil Fstningen Frederiksodde (Fredericia) blev anlagt paa dets Jorder. Kirken blev
nedbrudt 1657, og hvad der var tilbage af Sognet blev Landsogn til den s. A. opfrte Trinitatis Kirke i Fredericia. For det nedlagte
Sogn er ingen Kbgr. bevarede.

Ullis (Gislum H.). F 1648-58, 1660-87, 171 2-1891; K 1777-1891; T 1648-58, 1660-87, 1712-98; V 1648-58, 1660-87,
1712-1891; D 1648-58, 1660-87, 1712-1891.

Ulsted (Kr H.). F 1684-1891; K 1746-1891; T 1684-1798; V 1684-1891; D 1684-1891.


Ulstrup (Aars H.). F 1813-91; K 1813-91; V 1813-91; D 1813-91.
Pgd. brndte 21. Maj 1829.

169

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Ulvborg (Ulvborg H.). F 1708-51, 1753-59, 1761-63, 1765-1891; K 1771-1891; T mglr.; V 1761-1891; D 1708-1891.
Stuehuset til Pgd. brndte 8. Jan. 1771.

Understed (Dronninglund H.). F 1755-1891; K 1753-1891; T 1752-98; V 1752-1891; D 1752-1891.


Pgd. brndte 30.-31. Juli 1752. Kbg. 1814-43 er Afskrift af, Hmbg.

Underup (Nim H.). F 1748-1891; K 1770-84, 1803-91; T 1748-98; V 1748-1891; D 1748-1891.


Hvds. Nims Pgd. brndte 17. Juni 1857 og med den en Kbg. 1632-1747

Urlev (Bjrge H.). F 1682-1727, 1731-1891; K 1797-1891; T 1683-1726, 1732-98; V 1683-1726, 1732-189 1; D 1682-1727,
1731-93, 1797-1891.
Det meste af Pgd. brndte 10. Okt. 1707.

Ut (Bjrge H.). F 1684-1891; K 1789-1891; T 1684-1798; V 1684-1891; D 1684-1891.


Hvds. Tyrsteds Pgd. brndte 20. Maj 1753.

Vadum (Kr H.). F 1732-1891; K 1737-1891; T 1732-98; V 1732-1891; D 1732-1891.


Valsgaard (Hindsted H.). F 1710-29, 1733-1891; K 1737-49,1766, 1769,1772-1806,1813-91; T 1710-98; V 1709-1891; D
1709-1891.
Hvds. Vives Pgd. brndte 5.-6. Marts 1709, en Del Aar, fr 1792 og i 1843.

Vamdrup (Anst H.). F 1664-1734, 1760-1891; K 1816-91; T 1664-79, 1716-33, 1760-98; V 1664-79, 1716-33, 1760-1891; D
1664-1733, 1760-1891.
Hvds. Hjarups Pgd. var 20. Maj 1664 afbrndt og de. sterbygaard, der oprindelig skal have hrt til dis Sogn, laa senere (for 1705) i
Vamdrup Sogn.

Vammen (Nrlyng H.). F 1686-1751, 1755-1891; K 1738-1891; T 1686-1798; V 1686-1891; D 1686-1891.


Vandborg (Vandfuld H.). F 1710-1891; K 1760-1891; T 1710-98; V 1710-1813, 1816-91; D 1710-1891.
Vandet, Vester-, (Hillerslev H.). F 1691-1891; K 1794-1891; T 1691-1798; V 1691-1891; D 1691-1891.
En stor Del at Pgd., dog ikke Stuehuset, brndte 5. Juli 1775. I Sognet indviedes 3. Maj 1872 en Filialkirke i Klitmller, og i

170

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Henh. til Skriv. af 6. Juni 1882 fra Kirke- og Undervisningsministeriet fres der fra sidstnvnte Aar srlige Kbgr. for det til Kirken henlagte
Distrikt.

Vandet, ster-, (Hillerslev H.). F 1699-1891; K 1814-91; T 1691-1731, 1733-98; V 1691-1731, 1733-1891; D 1691-1730,
1732-1891.
Af Hvds. Vester-Vandets Pgd. brndte en stor Del, dog ikke Stuehuset, 5. Juli 1775.

Vang (Hundborg H.). F 1688-1891; K 1736-76, 1793-96, 1798-1891; T 1688-1795; V 1688-1891; D 1688-1796, 1814-91.
Da Annekset Torups Kirke nedlagdes efter kgl. Bevill. af 1. Aug. 1794, henvistes Menigheden til Vang Kirke, men der frtes fremdeles srlige
Kbgr. for det nedlagte Sogn.

Varde Kbstad:
Skt. Jacobi Kirke. F 1702, 1705-1891; K 1768-1891; T 1745-98; V 1702-40, 1745-1891; D 1702-1891.
Ved kgl. Reskr. af 26. Sept. 1806 nedlagdes Skt. Nicolai Kirke, og Menigheden henlagdes til Skt. Jacobi Sogn. For Varde Landsogn fres
srlige Kbgr. fra 1857.
Skt. Nicolai Kirke. F 1705-30, 1745-1808; K 1768-1806; T 1705-22, 1745-98; V 1705-22, 1745-1807; D 1705-30, 1745-1806.
Ved kgl. Reskr. af 26. Sept. 1806 nedlagdes Skt. Nicolai Kirke, og dens Menighed henlagdes til Skt. Jacobi Sogn.

Vebbestrup (Hindsted H.). F 1703-67, 1770-1891; K 1772-1891; T 1700-98; V 1700-1891; D 1700-1891.


Veders (Hind H.). F 1815-91; K 1815-91; V 1815-91; D 1815-91.
Pgd. brndte 1881.

Vedslet (Vor H.). F 1683-1891; K 1800-91; T 1683-1798; V 1683-1891; D 1683-1891.


Vedsted, Vester-, (Ribe H.). F 1665-1891; K 1809-91; T 1773-98; V 1665-1714, 1717-1891; D 1665-1891.
Veggerby (Hornum H.). F 1740-1891; K 1812-91; T 1740-98; V 1740-75, 1787-1891; D 1740-1891.
Pgd. brndte 30. Marts 1696.

Veggerslev (Nrre H. Dyrs). F 1779-1891; K 1780-1891; T 1780-98; V 1780-1891; D 1779-1891.


Pgd. brndte 23. Juli 1779.

171

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Vejby (Brglum H.). F 1646-1891; K 1742-1803, 1815-91; T 1692-1799; V 1646-1891; D 1646-1788, 1796-1891.
Vejby (Rdding H.). F 1701-1891; K 1737-1891; T 1701-93, 1797-98; V 1701-93, 1797-1891; D 1701-1891.
Vejen (Malt H.). F 1720-1891; K 1737-84, 1786-1891; T 1721-98; V 1721-1891; D 1720-1891.
Pgd. brndte 1691 og delvis 17. Dec. 1700.
Vejerslev (Hovlbjrg H.). F 1696-1891; K 1757, 1812-91; T 1694-1798; V 1694-1891; D 1694-1891.
Vejerslev (Snder H., Mors). F 1744-1891; K 1759-1813, 1815, 1820-91; T 1748-98; V 1744-1891; D 1744-189l.
Konfirmerede 1814 og 1816-19 mangler ogsaa i Hmbg.
Vejlby (Elbo H.). F 1814-91; K 1794-1891; T 1735-98;
V (1798-1806 kun Forloverattester), 1815-91; D 1814-91.
Hvds. Fredericia Trinitatis' Pgd. skal 1658 vre blevet afbrndt af Svenskerne.
Vejlby (Hasle H.). F 1758-1891; K 1814-91; T 1758-98, V 1758-1891; D 1758-1891.
Sindssygeanstalten for Nrrejylland, der 1849-52 opfrtes i Vejlby Sogn, blev ved kgl. Reskr. af 2. Jan. 1858 oprettet
til en egen Menighed.
Vejlby (Snder H. Dyrs). F 1645-1891; K 1747-1891; T 1646-76, 1680-81, 1683-1798; V 1646-76, 1680-81, 16831891; D 1646-1891.
Vejlby (Snderhald H.). F 1692-1708, 1710-64, 1770-1891; K 1807-91; T 1692-1708, 1710-64, 1770-98; V
1692-1708, 1710-64, 1770-1891; D 1692-1708, 1710-64, 1770-1891.
Hvds. Vivilds Pgd. brndte 24. Okt. 1709.
Vejle Kbstad:
Vejle Kirke. F 1714-1891; K 1751-70, 1815-91; T 1714-98; V 1714-1891; D 1714-1891. Hospitalet.
For dette, der indtil 1807 var en srlig Menighed, er ingen Kbgr. bevarede. De Dde er indfrte i Byens Kbgr.
Vejrum (Hjerm H.). F 1690-1711, 1727-1891; K 1799-1891; T 1690-1713, 1716-18, 1727-98; V 1690-1713,
1727-1891; D 1690-1712, 1727-1891.
Pgd. skal vre brndt c. 1726.

172

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Vejrum (Snderlyng H.). F 1686-1891; K 1737-77, 1783-1891; T 1702-77, 1780-98; V 1686-1776, 1780-1812,
1814-91; D 1686-1777, 1780-1891.
Vejrup (Grding H.), F 1676-1891; K 1808-91; T mglr.; V 1676-1714, 1716-22, 1815-91; D 1676-1729, 1735-1891.
Vejstrup (N. Tyrstrup H.). F 1690-1891; K 1753-62, 1764-78, 1866-91; T 1738-81; V 1690-1891; D 1690-1891.
Af Kbg. 1690-1738 findes foruden Originalen ogsaa en 1738 af Prsten taget Afskrift.
Vellev (Hovlhjrg H.). F 1676-1891; K 1737-1891; T 1763-87; V 1676-1891; D 1676-1891.
Velling (Hind H.). F 1668-1891; K 1736-95, 1799-1891; T 1676-1707, 1732; V 1669-1891; D 1669-1891.
Velling, Vester-, (Middelsom H.). F 1643-77, 1683-1713, 1716-19, 1721, 1723-1891; K 1791-1891; T 1643-77,
1683-1713, 1716-19, 1721, 1723-98; V 1643-77, 1683-1713, 1716-19, 1721, 1723-1891; D 1643-77, 1683-1713,
1716-19, 1721, 1723-1891.
Velling, ster-, (Middelsom H.). F 1687-1891; K 1763-1891; T 1701-52, 1760-98; V 1687-1752, 1760-1891; D
1687-1891.
Vem (Hjerm H.). F 1734-1891- K 1737-1891; T 1734-98; V 1734-1891; D 1734-1891
Venge (Hjelmslev H.). F 1692-1721, 1730-1891; K 1814-91; T 1692-1721, 1730-98; V 1692-1721, 1730-1891; D
1692-1722, 1730-1891.
Vennebjrg (Vennebjrg H.). F 1719-1891; K 1778-93, 1811-91; T 1719-99; V 1719-1891; D 1719-1891,
Ven (Skodborg H.). F 1740-49, 1769-1891; K 1758-1891; T 1740-49; V 1740-1891; D 1740-49, 1816-91.
Hvds. Hjerms Pgd. brndte 17. Dec. 1731 og med den Kbgr.
Verst (Anst H.). F 1718-1891; K 1755-1891; T 1719-72; V 1719-1891; D 1718-41, 1755-1891.
Kbg. 1814-26 er Afskrift af Hmbg.
Vesls (V. Han H.). F 1686-1891; K 1803-91; T 1783-98; V 1783-1891; D 1686-1891.
Vester (Nrvang H.). F 1713-20, 1722-1891; K 1770-1891; T 1713-98; V 1713-1891; D 1713-1891.

173

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Vesterblle (Rinds H.). F 1681-1730, 1735-1891; K 1736-1891; T 1681-1730, 1735-98; V 1681-1730, 1735-1891; D
1681-1730, 1735-1891.

Vestervig (Revs H.). F 1697-1891; K 1799-1891; T 1697-1727, 1729-98; V 1697-1891; D 1697-1891.


Vester (Ls). F 1646-1891; K 1760-1891; T mglr.; V 1646-1891; D 1646-1891.
Viborg Kbstad:
Domsognet. F 1726-1891; K 1736-1891; T 1726-98; V 1726-1891; D 1726-1891.
Pgd. brndte 25. Juni 1726. Ved aab. Brev af 13. April 1686 paalagdes det alle af Adelen og af Gejstligheden i Viborg By at sge
Domkirken, og ved Anordn. af 21. Jan. 1724 bestemtes det, at ogsaa alle Rangspersoner i Byen skulde holde den for deres rette
Sognekirke. Ved kgl. Reskr. af 20. Aug. 1813 blev i Henh. til kgl. Resol. af 19. Dec. 1809 hele Nrre-Sogns Menighed henlagt til
Domkirken, hvorunder Stiftamtmand og Biskop, hvor de end boede, samt Landsoverrettens og Katedralskolens hele Personale
altid skulde henhre. Ved Kel.-Skr. af 26. Febr. 1814 henlagdes ogsaa alle Militre m. fl. til Domkirkens Sogn.
Graabrdre- eller Nrre-Sogn. F 1685-1812; K 1736-1812; T 1685-1798; V 1685-1813; D 1685-1812.
I Henh. til kgl. Resol. af 19. Dec. 1809 skulde Sognet nedlgges ved indtrdende Vakance. Se ved Domsognet.
Sortebrdre- eller Snder-Sogn. F 1656-1891; K 1736-39, 1741-69, 1772-1891; T 1656-1798; V 1656-1891; D

1656-1891.
Pgd. brndte med Byen 25.-27. Juni 1726.
Tugt- og Manufakturhuset. F 1828-70; K 1829-73; V 1847; D 1828-75.
Tugthuset blev oprettet ved kgl. Reskr. af 14. Aug. 1739, 6. Maj 1740 m. fl. og fik kgl. konfirmeret Fundats af 14. Nov. 1743, i
Henh. til hvilken der skulde ansttes en Prst ved det, hvilket dog frst skete 22. Marts 1754; det nedlagdes fra I. April 1875 i
Henh. til kgl. Resol. af 8. Maj 1874. To Kbgr. 1765-1828 er forsvundne efter 1863.

Viby (Ning H.). F 1719-36, 1739-1891; K 1779-1891; T 1750-98; V 1719-36, 1740-1891; D 1719-36, 1740-1891.
Pgd. brndte 22. Aug. 1719 og med den Kbgr.

Vidstrup (Vennebjrg H.). F 1683-1891; K 1739-1891; T 1683-1798; V 1683-1891; D 1683-1891.

174

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Vigs (Hillerslev H.). F 1650-80, 1683-84, 1690-99, 1708-1891; K 1752-1891; T 1709-92, 1794-98; V 1650-80,
1683-84, 1690-99, 1708-92, 1794-1891; D 1650-80, 1683-84, 1690-99, 1708-1891.

Vilbjrg (Hammerum H.). F 1734-1891; K 1794-1891; T 1781-98; V 1735-1891; D 1780-1891.


Hvad der i Kbg. findes fra Tiden fr 1780 er Uddrag af ldre, nu forsvundne Kbgr.

Vile (Harre H.). F 1701-1891; K 1775-1891; T 1701-98; V 1701-1891; D 1701-1891.


Villerslev (Hassing H.). F 1757-1891; K 1762-1891; T 1758-98; V 1758-1891; D 1757-1891.
Villers (Nrre H. Dyrs). F 1779-1891; K 1780-1891; T 1780-98; V 1780-1891; D 1779-1891.
Hvds. Veggerslevs Pgd. brndte 23. Juli 1779.

Vilslev (Grding H.). F 1727-1891; K 1764-1891; T mglr.; V 1727-98, 1801-91; D 1727-1891.


Kbg. 1813-29 er Afskrift af Hmbg. Endnu c. 1870 var der ved Embedet en Kbg., som begyndte c. 1660.

Vilsted (Slet H.). F 1679-1891; K 1741-1891; T 1679-1798; V 1679-1891; D 1679-1891.


Ved kgl. Resol. af 12. Sept. 1838 henlagdes Svenstrup By i saavel gejstlig som verdslig Henseende fra Vilsted Sogn til Flejsborg
Sogn.

Vilstrup (Brusk H.). F 1681-1891; K 1736-1891; T mglr.: V 1681-1891; D 1682-1891.


Vind (Ulvborg H.). F 1646-52, 1654-1757, 1760-1891; K 1782-88, 1790-1802, 1810-91; T1646-52, 1760-98; V
1646-52, 1654-69, 1703-54, 1760-1807, 1811-91; D 1646-52, 1654-63, 1687-1787, 1790-1801, 1805-91.
Hvds. Vindings Pgd. skal vre brndt 1683.

Vindbls (Gerlev H.). F 1735-1891; K 1736-70, 1773-94, 1797-1891; T 1735-98; V 1735-1891; D 1735-70,
1772-1891.

Vindbls (Slet H.). F 1679-1891; K 1741-1891; T 1679-1798; V 1679-1891; D 1679-1891.


Vindelev (Nrvang H.). F 1659-1891; K 1782-1891; T 1773-98; V 1659-1891; D 1660-1891.
Vinderslev (Lysgaard H.). F 1736-1891; K 1737-1891; T 1736-62, 1771-98; V 1736-62, 1771-1891; D 1736-1891.

175

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Vinding (Holmans H.). F 1651-1891; K 1743-51, 1799-1801, 1805-06, 1815-91; T 1651-1798; V 1651-1891; D 1651-1891.
Vinding (Tyrsting H.). F 1711-1891; K 1810-91; T 1748-98; V 1748-1891; D 1712-1891.
Vinding (Ulvborg H.). F 1646-52, 1654-73, 1679-1754, 1758-59, 1764-1891; K 1782-1802, 1810-91; T 1646-52, 1654-1755,
1761-98; V 1646-52, 1654-1755, 1761-1891; D 1646-52, 1654-75, 1682-1758, 1760-1805, 1812-91.
Pgd. skal vre brndt 1683.

Vindum (Middelsom H.). F 1701-1891; K 1737-1891; T 1702-66, 1768-98; V 1702-66, 1768-1891; D 1701-1891
Vinge (Snderlyng H.). F 1724-1891; K 1739-57, 1760-1891; T 1724-54, 1757-98; V 1724-54, 1758-1812, 1814-91; D
1724-1891.
Hvds. Tjeles Pgd. brndte 27. Maj 1731. Ved Kirke- og Undervisningsministeriets Skriv. af 25. April 1867 henlagdes Vinge
Mlle i kirkelig Henseende fra Vinge Sogn til Vorning Sogn.

Vinge, Snder-, (Middelsom H.). F 1730-1891; K 1736-1891; T 1730-98; V 1730-1891; D 1730-1891.


Sknt Torup Kirke blev nedrevet 1777 i Henh. til kgl. Bevill. af 21. Juli 1773 og Menigheden henlagt til Snder-Vinge Kirke,
frtes der dog srlige Kbgr. for Torup Sogn til 1794.

Vinkel (Middelsom H.). F 1813-91; K 1814-91; V 1813-91; D 1813-91.


Pgd. brndte 1687, 10.-11. Nov. 1836 og 15. Okt. 1848; ved sidste Brand brndte ogsaa Kbgr.

Virring (Snderhald H.). F 1719-1804, 1810-91; K 1736-91, 1810-91; T 1719-98; V 1719-1804, 1810-91; D 1719-1804,
1810-91.

Visborg (Hindsted H.). F 1813-91; K 1813-91; V 1813-91; D 1813-91.


Hvds. Skelums Pgd. brndte 20. Febr. 1861 og med den Arkivet. Kbg. 1813-54 er Afskrift af Kmbg.

Visby (Hassing H.). F 1681-89, 1691-1891; K 1776-97, 1801-91; T 1649-1770, 1775-98; V 1649-1770, 1775-1891; D
1648-1769, 1771-1891.

176

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Viskum (Snderlyng H.). F 1686-1891; K 1739-77, 1781-1891; T 1701-77, 1780-98; V 1686-1777, 1780-1891; D 1687-1777,
1780-1891, '

Vissing (Galten H.). F 1681-1891; K 1790, 1802-03, 1814-91; T 1668-1798; V 1668-1891; D 1668-1891.
Vissing, Snder-, (Tyrsting W). F 1744-1891; K 1761-1891; T 1744-98; V 1744-1891; D 1744-1891.
Pgd. brndte 10. Febr. 1744 og 13. Juli 1794.

Vistoft (Mols H.). F 1692-1891; K 1741-1891; T 1692-1798; V 1692-1891; D 1692-1891.


Vitten (Sabro H.). F 1704-07, 1721-39, 1743-1891; K 1814-91; T 1696-1709, 1716-38, 1749-98; V 1696-1709, 1716-38,
1745-1891; D 1696-1702, 1732-39, 1743-1891.
Vitved (Hjelmslev H.). F 1687-1891; K 1758-1891; T 1687-1746, 1759-69, 1772-98 V 1687-1728, 1772-1891; D 1687-1743,
1759-1891.

Viuf (Brusk H.). F 1688-1891; K 1771-1891; T 1734-98; V 1734-1891; D 1688-1891.


Ved kgl. Reskr. af 28. Febr. 1816 henlagdes Fredsted fra Viuf Sogn til ster-Starup Sogn.

Vium (Lysgaard H.). F 1770-1891; K 1770-1891; T 1770-98.; V 1770-1891; D 1770-1891.


Pgd. brndte I. April 1760. Til Sognet henlagdes ved kgl. Reskr. af 22. Aug. 1766 Kolonigaarden ved Kokhus.

Vium, Nrre-, (Blling H.). F 1709-50, 1765-1891; K 1765-1891; T 1709-50; V 1709-50, 1765-1891; D 1709-50, 1765-1891.
Hvds. Vorgods Pgd. (dog ikke Stuehuset) brndte 24. Juli 1775. Kbg. 1815-34 er Afskrift af Hmbg.

Vium, Snder-, (N. Horne H.). F 1664-1891; K 1748-98, 1801-91; T 1664-1758; V 1664-1891; D 1665-1891.
Vive (Hindsted H.). F 1710-29,1733-48,1772-1891; K 1739-47, 1772-1891; T 1710-36, 1772-98; V 1709-48, 1772-1891- D
1709-48, 1772-1891.
Pgd. brndte 5.-6. Marts 1709, en Del Aar fr 1792 og i 1843.

Vivild (Snderhald H.). F 1692-1708, 1710-1891; K 1806-91; T 1692-1708, 1710-98; V 1692-1708, 1710-1891; D 1692-1708,
1710-1891.
Pgd. brndte 24. Okt. 1709. Sknt Battrupholt Distrikt officielt baade i gejstlig og verdslig Henseende hrte til Vivild Sogn , op

177

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

lystes det 1858, at dets Indlemmelse i Nimtofte Sogn i kirkelig Henseende allerede faktisk er ivrksat, og Kirke- og Undervisningsministeriet
udtalte i Skriv. af 4. Febr. s. A., at det derved burde have sit Forblivende. Ved samme Ministeriums Skrivelser af 15. Aug. 1862, 10. Febr. og 24.
Okt. 1866 henlagdes Brunmose, Fjeldhagen og Hevring Mlle, alle i Vivild Sogn, i kirkelig Henseende henholdsvis til Marie Magdalene, Gesing
og Estruplund Sogne.

Voel-Sminge Kirkedistrikt (Gern H.), se ved Tvilum.


Vokslev (Hornum H.). F 1765-1891; K 1774-90, 1813-91; T 1765-98; V 1765-1891; D 1765-1891.
Hvds. Nibes Pgd. brndte 22. Maj 1765.

Voldby (Gern H.). F 1694-1749, 1760-1891; K 1797-1891;, T 1694-1748, 1760-98; V 1694-1748, 1760-1891; D 16941749, 1759-1891.
Hvds. Hammels Pgd. brndte nogen Tid fr 5. Juli 1672.

Voldby (Nrre H. Dyrs). F 1707-1891; K 1740-1891; T 1707-98; V 1707-1891; D 1708-1891.


Voldum (Galten H.). F 1734-1891; K 1736-94, 1814-91; T 1734-98; V 1734-1891; D 1735-1891.
Pgd. brndte 12. April 1737.

Volling (Hindborg H.). F 1704-1891; K 1738-51, 1760-72, 1774-1803, 1815-91; T 1701-55, 1760-98; V 1701-55,
1760-1891; D 1701-44, 1748-1891.
Volsted (Fleskum H.). F 1692-1891; K 1783-1891; T 1692-1798; V 1692-1891; D 1692-1891.
Volstrup (Dronninglund H.). F 1725-1891; K 1815-91; T 1725-98; V 1725-1891; D 1725-1891.
Pgd. brndte 23.-24. Marts 1725 og med den Kbgr.

Vonsild (Gislum H.). F 1701-1891; K 1769-1891; T 1701-98; V 1701-1891; D 1701-1891.


Vonsild (N. Tyrstrup H.). F 1659-1708, 1726-1891; K 1763,-82, 1844-91; T 1685-1707, 1726-82; V 1685-1707,
1726-1891; D 1685-1708, 1726-1891.
Vor (Dronninglund H.). F 1717-1891; K 1776-88, 1791-1891; T 17t7-98; V 1717-1891; D 1717-1891.
Hvds. Albks Pgd. brndte 26. Aug. 1717 og dens Udhuse 1. Apr 1751

Vor (Rovs H.). F 1661-87, 1693-1891; K 1815-91; T 1693-1798; V 1693-1891; D 1693-1891.


Pgd. brndte 17. Marts 1713. Afsnittet om Fdte 1661-87 er Afskrift af en senere forsvunden Kbg.

178

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Vorbasse (Slavs H.). F 1755-1891; K 1756-1891; T 1755-98; V 1755-94 (1795-1811 kun Forloverattester), 1812-91; D
1755-1891.
1755 indrettedes en ny Kbg., fordi en ldre var brndt ved en ulykkelig Ildsvaade.

Vorde (Nrlyng H.). F 1700-1891; K 1737-1891; T 1701-98; V 1701-1891; D 1701-1891.


Vorgod (Blling H.). F 1709-1891; K 1765-1891; T 1709-64; V 1709-1891; D 1709-1891.
Pgd. (dog ikke Stuehuset) brndte 24. Juli 1775.

Vorladegaard (Tyrsting H.). F 1744-1891; K 1761-1891; T 1744-98.; V 1744-1891; D 1744-1891.


Hvds. Snder-Vissings Pgd. brndte 10. Febr. 1744 og 13. Juli 1794.

Vorning (Snderlyng H.). F 1702-1891; K 1784-1891; T 1702-98; V 1702-1891; D 1702-1891.


Ved Kirke- og Undervisningsministeriets Skriv. af 25. April 1867 henlagdes Vinge Mlle i kirkelig Henseende fra Vinge Sogn til Vorning Sogn.

Vorup (Galten H.). F 1875-91; K 1875-91; V 1875-91; D 1875-91.


Vorup, der var Landdistrikt til Randers Skt. Mortens Sogn, og for hvilket der frtes srlige Kbgr. fra 1846, blev ved kgl. Reskr. af 19. Sept.
1874 oprettet til et srligt Sogn (Landsognsdistrikt), for hvilket den frste Prst udnvntes 15. Jan. 1875 og en Kirke blev indviet 3. Dec.
1876.

Vorupr Filialkirke (Hundborg H.), se ved Hundborg.


Vraa (Brglum H.). F 1701-1891; K 1814-91; T 1701-17; V 1701-1812, 1814-91; D 1701-1891.
Vrads (Vrads H.). F 1693-1700, 1703-46, 1748-1891; K 1810-91; T 1693-1742, 1748-98; V 1693-1742, 1748-1891; D
1693-1700, 1703-45, 1748-1891.
Vrejlev (Brglum H.). F 1667-1891; K 1775-78, 1803-91; T 1686-1798; V 1667-70, 1675-1891; D 1667-70, 1675-1891.
Vrensted (Brglum H.). F 1730-1891; K 1809-91; T 1730-98; V 1730-1891; D 1730-1891.
Pgd. brndte 28.-29. Okt. 1757.

Vridsted (Fjends H.). F 1776-1891; K 1776-1891; T 1778-98; V 1778-1811, 1813-91; D 1776-1800, 1802-91.
Pgd. brndte 26. Aug. 1776.

179

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

Vrigsted (Bjrge H.). F 1746-1891; K 1748-51, 1790-1891; T 1746-98; V 1746-1891; D 1746-1891.


Hvds. Barrits Pgd. brndte 16. Maj 1746 og med den den i Brugvrende Kbg.

Vrove (Fjends H.). F 1699-1702, 1716-59, 1761-1891; K 1739-1810, 1813-91; T 1699-1706, 1717-98; V 1699-1706, 1717-1891;
D 1699-1709, 1716-1891.
En Del af Pgd. brndte 18. Aug. 1834.

Vust (V. Han H.). F 1756-1891; K 1775-1891; T 1756-98; V 1756-1891; D 1756-1891.


Kbg. 1814-36 er Afskrift af Hmbg.

Vr (Vor H.). F 1687-1712, 1714-40, 1742-1891; K 1763-1891; T 1687-1711, 1715-98; V 1687-1711, 1715-1891; D 1687-1712,
1714-40, 1742-1891.

Vrum (Galten H.). F 1685-97, 1699-1891; K 1789-1891; T 1685-1747, 1749-98; V 1685-1747, 1749-1891; D 1685-96,
1698-1743, 1746-1891.

Ydby (Revs H.). F 1669-1891; K 1812-91; T 1686-1733, 1736-98; V 1669-1809, 1814-91- D 1669-1891.
Ved kgl. Reskr. af 3. Maj 1811 henlagdes 4 Gaarde i Revs By fra Ydby Sogn til Hurup Sogn.

Yding (Vor H.). F 1703-1891; K 1777, 1779-1891; T mglr.; V 1731-1891; D 1703-1891.


beltoft Kbstad. F 1692-1891; K 1792-1891; T 1692-1704, 1716-98; V 1692-1704, 1716-1891; D 1692-1891.
dis (N. Tyrstrup H.). F 1699-1891; K 1763-1829, 1867-91; T 1696-1819; V 1696-1891; D 1696-1891.
sterbygaard, der oprindelig skal have hrt til dis Sogn, laa, senere (for 1705) i Vamdrup Sogn.

dsted (Jerlev H.). F 1694-1891; K 1736-1891; T 1690-1798; V 1690-1891; D 1698-1891.


dum (Galten H.). F 1715-1891; K 1741-94, 1796-1891; T 1715-98; V 1715-94, 1796-1891; D 1715-1891.
Pgd. brndte 23. Marts 1758.

180

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

land (. Han H.). F 1649-1737, 1741-44, 1746-1891; K 1778-1891; T 1649-57, 1665-80, 1685-1703, 1711-48, 1753-75,
1778-98; V 1649-57, 1665-80, 1685-1703, 1711-48, 1753-75, 1778-1891; D 1649-1724, 1732-45, 1778-1891.
lby (Hjerm H.). F 1728-44, 1746-49. 1751, 1753-1891: K 1763-1891; T 1728-44, 1746-49, 1751, 1753-98; V 1728-44,
1746-49, 1751, 1753-1891; D 1728-44, 1746-49, 1751, 1753-1891.
lgod (. Horne H.). F 1701-09, 1711-44, 1748-1891; K 1736-1891; T 1701-09, 1711-98; V 1701-08, 1711-45, 1750-1891; D
1700-09, 1711-1891.

ls (Hindsted H.). F 1742-1810, 1813-91; K 1742-1802, 1813-91; T mglr.; V 1742-1810, 1813-91- D 1742-1810, 1813-91.
lst (Galten H..). F 1763-1891; K 1764-1891; T 1763-98; V 1763-1891; D 1763-1891.
Hvds. Haslums Pgd. brndte 1880 og med den Kbgr. til 1763.

lsted (Hatting H.). F 1709-94, 1807-91; K 1745-94, 1807-91; T 1709-94; V 1709-94, 1807-91; D 1709-94, 1807-91.
lsted (V. Lisbjrg H.). F 1708-1891; K 1736-59, 1774, 1796-1891; T 1708-98; V 1708-1891- D 1708-1891.
Kbg. 1814-36 er Afskrift af Hmbg.; Kmbg. for de nvnte Aar blev borttaget af Tyskerne i 1864.

lstrup (Blling H.). F 1756-1891; K 1756-1891; T 1756-98; V 1756-1891; D 1756-1891.


Pgd. brndte 5. Maj 1738.

rding (Snder H., Mors). F 1688-1891;- K 1765, 1769, 1773-1811, 1814-91; T 1688-1798; V 1688-1891; D 1688-1891.
rre (Hammerum H.). F 1728-1891; K 1748-1891; T 1748-58, 1760-98; V 1728-31, 1740-41, 1748-1891; D 1728-32, 1739-43,
1748-1891.
Ministerialia 1728-48 er Uddrag af ldre, forsvundne Kbgr.

rridslev (Vor H.). F 1742-1891; K 1748-1800, 1803, 1808, 1814-91; T 1742-98; V 1742-1891; D 1742-1891.
Hvds. Kattrups Pgd. brndte 23. Juni 1742 og med den Kbgr.

181

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

rslevkloster (Fjends H.). F 1686-1703, 1707-1891; K 1737-1891; T 1687-1725, 1733-98; V 1687-1725, 1733-1891;
D 1687-1727, 1733-1891.
rsted (Rovs H.). F 1686-1891; K 1776-1891; T 1686-1798; V 1686-1891; D 1686-1891.
Pgd. brndte 21. April 1696.
rting (Hads H.). F 1694-1891; K 1814-91; T 1694-1773, 1779-98; V 1694-1734, 1779-1891; D 1694-1891.
rum (Bjrge H.). F 1672-74, 1678-95, 1701-04, 1717-1891; K 1815-91; T 1672-74, 1678-95, 1701-02, 1736-98; V
1672-74, 1678-95, 1701-02, 1736-1891; D 1672-74, 1678-95, 1701-02, 1736-1891.
Pgd. skal vre brndt 1658.
rum (Dronninglund H.). F 1682-1891; K 1737-63, 1781-1891; T 1734-98; V 1682-1891; D 1682-1891.
rum (Fjends H.). F 1702-1891; K 1802-09, 1813-91; T 1702-98; V 1702-1811, 1813-91; D 1702-1891.
Pgd. brndte 11. Sept. 1729.
rum (Galten H.). F 1685-89, 1691-1891; K 1788-1891; T 1685-1798; V 1685-1891; D 1685-88, 1690-1891.
Kmbg. 1814-45 er suppleret efter Hmbg.
rum (Hassing H.). F 1719-32, 1738-70, 1774-1891; K 1764-70, 1776, 1782-1891; T 1774-75, 1781-98; V 1719-32,
1738-70, 1773-75, 1781-1891; D 1719-32, 1738-70, 1773-1891.
rum (Nrre H. Dyrs). F 1692-1891; K 1804-91; T 1692-1798; V 1692-1891; D 1692-1891.
Pgd. brndte 4. Okt. 1710.
rum (Snderlyng H.). F 1686-1891; K 1738-77, 1782-1891; T 1701-77, 1780-98; V 1686-1777, 1779-1811,
1814-91; D 1686-1777, 1779-1891.
se (Skads H.). F 1646-53, 1656-63, 1669-1891; K 1736-44, 1751-1891; T 1751-83, 1786-98; V 1646-53, 1656-63,
1669-1783, 1786-1891; D 1646-53, 1656-63, 1669-1891.
sls (V. Han H.). F 1686-1891; K 1803-91; T 1783-98V 1783-1891; D 1686-1891.

182

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske Landsdele

stbirk (Vor H.). F 1703-1891; K 1777-1891; T mglr.; V 1734-1891; D 1703-1891.


sterblle (Rinds H.). F 1681-1729, 1735-1891; K 1737-69, 1773-98, 1813-91; T 1682-1724, 1735-98; V 1682-1724,
1735-1891; D 1681-1729, 1735-1891.
sterlid (Hillerslev H.). F 1720-1891; K 1744-1891; T 1720-98; V 1720-1891; D 1720-1891.
Anerkendte Trossamfund.
Den biskoppelig-metodistiske Menighed i Frederikshavn. F 1876-91; K 1885-91; V 1883-91; D 1878-91.
Den biskoppelig-metodistiske Menighed i Horsens. F 1879-91; K 1881-91; V 1881-91; D 1882-91.
Den romersk-katolske Menighed i Fredericia. F 1685-1878; K 1847-78; V 1696-1891; D 1740-1891.

183

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske

Landsdele
D. Landsarkivet for de snderjyske Landsdele.
Aabenraa Kbstad. F 1631-1882; K 1683, 1690-1713, 1738-1829 (for Tiden 1782-1829 kun de af Diakonen
konfirmerede); T 1763-82; V 1631-32, 1642-1888; D 1631-1888.

Aastrup (Haderslev H.). F 1574-87, 1589-96, 1598-1612, 1615-17, 1675-1812; K 1677-1763, 1775-1862; T
1676-1763, 1796-1812; V 1574-87, 1589-96, 1598-1612, 1615-17, 1675-1812; D 1574-87, 1589-96, 1598-1612,
1615-17, 1675-1812.
I Kbg. indtil 1617 findes der foruden de foran angivne Lakuner en Del mindre indenfor de enkelte Aar. Kbgr. indtil 1763
indeholder mange Bemrkninger vedr. Haderslev og andre Sogne i Omegnen. Kmbgr. mangler fra 1813; Grunden dertil
kendes ikke.

Abild (Tnder H.). F 1763-1891; K mglr.-, T mglr.; V 1763-1891; D 1763-1891.


En ldre Kbg. 1648-1763 er formodentlig brndt ved Pgds. Brand 1. Jan. 1893.

Adsbl (Lundtoft H.). F 1721-22, 1724-27, 1739-1847; K 1783-1801; T mglr.; V 1721-22, 1724-26, 1739-1847; D
1721-22, 1724-26, 1739-1847.

Agerskov (N. Rangstrup H.). F 1661-76, 1696-1891; K 1769-1891; T 1696-1771, 1779-98; V 1661-76, 1696-1891; D
1661-76, 1696-1891.

Aller (S. Tyrstrup H.). F 1714-1891; K mglr.; T mglr.; V 1763-1891; D 1714-1891.


Arrild (Hviding H.). F 1665-79, 1729-33, 1735-1814, 1854-91 (Tilfrslerne er indtil 1760 meget mangelfulde paa
Grund af Kirkebogens daarlige Tilstand); K 1736-1814, 1817-91; T mglr.; V 1660-1814, 1854-91; D 1659-1814,
1854-91.
Kmbgr. 1814-53 har ikke kunnet findes; de er formodentlig brndte ved Lrerboligens Brand 30. Aug. 1911.

184

Landsarkivet for de snderjyske

Danmarks Kirkebger

Landsdele
Asserballe (Snder H., Als). F 1640-44, 1651-81, 1683-1877; K 1737-1884; T 1695-1704, 1707-10, 1715-20, 1725,
1729-30, 1739-58, 1760, 1780-98; V 1640-1872; D 1648-81, 1683-1872.

Augustenborg (Snder H., Als). F 1874-91; K 1874-91; V 1874-91; D 1874-91.


Augustenborg blev ved kultusministerielt Reskr. af 26. Febr. 1874 udskilt af Kettinge Sogn som et selvstndigt Sogn,
men allerede fra 1744 frtes der srlige Kbgr. for Augustenborg over Fdte og Viede, fra 1776 tillige over de andre Arter
af Ministerialia.

Ballum (Hjer H.). F 1681-91, 1695, 1697-1717, 1719-1891; K 1736-39, 1742-58, 1760-1891; T 1732-34; V 1732-59,
1766-1891; D 1681-86, 1688-1708, 1732, 1740-55, 1764-1891.

Bedsted (S. Rangstrup H.). F 1700-1857; K 1716, 1720-64; T 1713-14, 1740-41, 1745-64; V 1700-1857; D
1700-1857.

Bevtoft (N. Rangstrup H.). F 1703-04, 1712-47, 1761-1879; K 1761-67, 1789, 1810-79; T mglr.; V 1761-1879; D
1746-47, 1761-1879.
Pgd. brndte 3. April 1736 og med den Kbg. Tilfrsler om Fdte
Degnens nu tabte Optegnelser.

1703-04

og

1712-43

er indfrte i den ldste Kbg. efter

Bjerning (S. Tyrstrup H.). F 1707-1854; K 1718-63, 1776-1887; T 1708-60; V 1708-1854; D 1708-1854.
Bjolderup (Rise H.). F 1740-1891; K 1743-98; T 1740-99; V 1740-1891; D 1740-1891.
Bov (Vis H.). F 1763-1891; K mglr.; T mglr.; V 1763-1880; D 1763-1886.
Branderup (N. Rangstrup H.). F 1667-1882; K 1736-1882; T 1713-98; V 1667-1882; D 1667-1882.
Brede (L H.). F 1750-1891; K 1751-1891; T 1750-81; V 1750-1891; D 1761-1891.
Pgd. brndte 5. Okt. 1750 og med den de ldre Kbgr.

Broager (Nybl H.). F 1695-1887; K 1780-1846; T 1780-1891; V 1695-1891; D 1695-1838, 1840-81.


Brns (Hviding H.). F 1663-1875; K 1736-1812, 1815-75; T 1663-1798; V 1663-1875; D 1663-1875.

185

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske

Landsdele
Burkal (Slogs H.). F 1704-1891; K 1751-60; T 1704-1863; V 1704-60, 1763-1863; D 1704-60, 1762-1863.
Bylderup (Slogs H.). F 1664-1891; K 1818-66; T 1741-51, 1763-1874; V 1664-1876; D 1664-1869.
Daler (Tnder H.). F 1680-84, 1707-1814, 1885-91; K 1758, 1762-1814, 1882-91; T 1707-16, 1731-98; V 1707-16,
1730-1814, 1886-91; D 1707-25, 1730-1814, 1886-91.
Kmbgr. indtil c. 1884 er forsvundne, uvist hvorledes; muligvis er nogle gaaede til Grunde ved en Ildebrand 1857.

Dybbl (Nybl H.). F 1763-1884; K 1755-82; T 1763-95; V 1763-1861; D 1763-1876.


Dstrup (L H.). F 1603-67, 1685-1891; K 1736-1891; T 1791-99; V 1603-66, 1730-1891; D 1604-67, 1685-1870.
Egen (Nrre H., Als). F 1734-1891; K 1786-1876; T mglr.; V 1734-1876; D 1734-1891.
Egvad (S. Rangstrup H.). F 1764-1881; K mglr.; T mglr.. V 1764-1881; D 1764-1881.
De ldste Kbgr. skal vre gaaede til Grunde i Svenskekrigens Tid 1658-59, og en 1664 paabegyndt Kbg. brndte med
Hvds. Hellevads Pgd. 7. Nov. 1893.

Emmerlev (Hjer H.). F 1650-1873; K 1784-89, 1815-78 (Piger kun til 1874); T mglr.; V 1650-1728, 1814-69; D
1650-1872.

Ensted (Lundtoft H.). F 1656-70, 1672-1891; K 1742-67; T 1741-67; V 1656-70, 1672-1891; D 1656-70, 1672-1891.
Felsted (Lundtoft H.). F 1684-1891; K 1769-80; T 1685-1811; V 1684-1891; D 1684-1878.
Fjelstrup (S. Tyrstrup H.). F 1697-1719, 1737-1887; K 1716-28, 1834-74; T 1698-1719, 1742-55, 1759-61; V
1698-1719, 1742-55, 1759-61, 1763-1887; D 1698-1719, 1737-1887.

Fole (Frs H.). F 1766-1891; K 1769-1891; T 1766-98; V 1767-1891; D 1766-1891.

186

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske

Landsdele
Pgd. brndte 26.-27. Juni 1766. Indtil Obbekr, der til 1864 hrte til den kongerigske Del af Fole Sogn, ved kgl. Resol.
af 14. Dec. 1885 oprettedes til et selvstndigt Sogn, vedblev en Del af Beboerne at sge Fole Kirke. Se nrmere ved
Obbekr i Nrrejylland.

Frrup (S. Tyrstrup H.). F 1763-1852; K 1743-60; T niglr.; V 1763-1851; D 1763-1851.


Ved Grnsereguleringen efter Fredsslutningen 1864 kom Brnore fra Frrup Sogn til Taps Sogn i Nrrejylland.

Graasten (Lundtoft H.). F 1721-22, 1724-27, 1751-1882; K 1783-1801; T mglr.; V 1721-22, 1724-26, 1776-1882;
D 1721-22, 1724-26, 1751-1882.
Ved Graasten Slot, hvis Kapel nu bruges som Sognekirke, var ansat Hofprster indtil 1707, men ingen Kbgr. fra hin
Tid vides at vre bevarede.

Gram (Gram H.). F 1730-1891; K 1786-1888; T 1730-99; V 1730-1891; D 1730-1891.


Grarup (Haderslev H.). F 1593-95, 1637-54, 1657, 1661, 1689-1891; K 1736-43, 1745, 1748, 1851-91; T 1636-54,
1662, 1690-1763, 1851-73; V 1636-54, 1660, 1690-1891; D 1593-96, 1636-54, 1657, 1660, 1689-1891.

Haderslev Kbstad:
Vor Frue Kirke. F 1737-1891; K 1768-81; T 1759-63; V 1759-1891; D 1759-1891.
Der findes i Kbgr. alfabetiske Registre over Fdte fra 1790, over Viede fra 1788 og over Dde fra 1786.
Skt. Severin eller Gammel-Haderslev Kirke, se nedenfor. Hospitalet.
Sknt der ved dette var ansat srlige Prster, er det tvivlsomt, om der har vret frt egne Kbgr. for det. Ddsfaldene er
indfrte i Kbg. for Vor Frue Kirke i al den Tid, for hvilken denne er bevaret.
Haderslev Slots Kapel.
Ved Slottet, der nedbrndte 1644, var der ansat Slotsprster, men ingen Kbgr. fra hin Tid vides at vre bevarede.

Haderslev, Gammel-, (Haderslev H.). F 1662-1888; K 1693-1762; T 1663-1763; V 1663-1888; D 1662-1888.


Sognets Kirke, Skt. Severin, ligger i Haderslev Kbstad, af hvilken en Del hrer til Sognet.

187

Landsarkivet for de snderjyske

Danmarks Kirkebger

Landsdele
Hagenbjrg (Nrre H., Als). F 1606-1876; K 1808-76; T mglr.; V 1606-1876; D 1606-1876.
Halk (Haderslev H.). F 1660-1874; K 1661-1728, 1734-59, 1820-86; T 1660-1765, 1844-74; V 1660-1874; D 17341874.

Hammelev (Gram H.). F 1763-1875; K mglr.; T 1806-73; V 1763-1867; D 1763-1891. Pgd. brndte 1. Juni 1899.
Hellevad (S. Rangstrup H.). F 1764-1881; K mglr.; T mglr.; V 1764-1881; D 1764-1881.
De ldste Kbgr. skal vre gaaede til Grunde i Svenskekrigens Tid
Pgd. 7. Nov. 1893.

1658-59,

og en

1664

paabegyndt Kbg. brndte med

Herrested (N. Rangstrup H.), se ved Toftlund.


Hjerndrup (S. Tyrstrup H.). F 1660-85, 1695-1884; K mglr. T 1660-1763; V 1660-1749, 1751-1885; D 1695-1884.
Hjerpsted (Hjer H.). Der er ikke bevaret Kbgr. fra Tiden for

1763,

da Kmbgr. indfrtes, og den i 1763 paabegyndte

Kmbg. er endnu i Brug og derfor ikke indkommet til Landsarkivet.

Hjerting (Frs H.). F 1731-1884; K 1776-91, 1806, 1810-84; T 1731-99; V 1731-1884; D 1731-1884.
Hvds. Lintrups Pgd. brndte kort Tid fr 7. Juli 1681 og atter 15. Sept. 1718.

Hjortkr (Rise H.). F 1573-1647, 1652-1886; K 1743-71; T 1742-71; V 1597-1647, 1652-1886; D 1573-1647,
1652-1886.
Indtil 1576 er Kbg. tildels ulselig.

Holbl (Lundtoft H.). F 1672, 1700-86, 1799-1891; K 1702-85; T 1700-86; V 1672, 1700-86, 1799-1826, 1855-91; D
1672, 1700-86, 1800-50, 1855-91.

Hoptrup (Haderslev H.). F 1700-1886; K 1833-64; T mglr.; V 1703-1885; D 1701-1891.


Kbgr. 1700-63 er Afskrifter, foretagne 1782 efter Originaler, der ikke lngere eksisterer.

Hostrup (Slogs H.). F 1734-66; K 1735-63; T 1734-36; V 1734-64, 1853-91; D 1734-64.


Kmbgr. brndte ved Degneboligens Brand 18. Okt. 1913.

Hviding (Hviding H.). F 1648-1706, 1749-1815; K 1736-1813; T 1749-99; V 1648-1706, 1749-1815; D 1648-1706,
1749-1815.

188

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske

Landsdele
Hygum (Frs H.). F 1655-1708, 1715-16, 1732-53, 1757, 1759-60, 1764-1888; K 1778-95, 1800-91; T 1655-1708,
1715-16, 1732- 53, 1757, 1759-60, 1764-99; V 1655-1708, 1715-16, 1732-53, 1757, 1759-60, 1764-1891; D
1655-1708, 1715-16, 1732-53, 1757, 1759-60, 1764-1891.
er Kbg. meget mangelfuld. Vesterenge hrte til 1864 til Hygum Sogn, og en Del af Beboerne vedblev at sge
Hygum Kirke, indtil Obbekr og Vesterenge ved kgl. Resol. af 14. Dec. 1885 oprettedes til et selvstndigt Sogn. Se
nrmere ved Obbekr i Nrrejylland.
1753-76

Hjer (Hjer H.). F 1673-1701, 1734-1891; K 1759-63; T 1744-63; V 1673-1701, 1734-1891; D 1673-1701, 1734-42,
1744-1891.

Hjrup (Hviding H.). F 1765-1888; K 1766-1886; T 1776-87; V 1766-1888; D 1766-1886.


Hjsted (Slogs H.). F 1590-1851; K 1694-1717, 1720-63; T 1694-1874; V 1590-1866; D 1590-1857.
Ministerialia for Tiden 1590-1693 er afskrevne i 1694 efter en ldre, nu tabt Kbg.

Hrup (Snder H., Als). F 1690-1889; K 1702, 1731-1814, 1822-89; T 1690-1728, 1731-98; V 1690-1728,
1731-1889; D 1690-1728, 1730-1889.
Jegerup (Gram H.). F 1751-1860; K 1751-64, 1876-83; T 1751-63; V 1751-1860; D 1751-1860.
Jels (Gram H.). F 1648-1727, 1764-1878; K mglr.; T 1649-81, 1689-1719; V 1649-81, 1689-1719, 1764-1878; D
1764-1878.
Afsnittet Fdte 1648-1727 er Afskrift; af den originale Kbg. findes kun t Blad, omfattende Aarene 1665-68.

Kegens (Snder H., Als). F 1774-1891; K mglr.; T mglr.; V 1774-1891; D 1774-1891.


Pgd. brndte 1723 og 14.-15. Dec. 1773. 1 den ldste bevarede Kbg. er indfrt de Oplysninger om Fdsel og Vielse, som
de dalevende efter Branden 1773 kunde give.

Kettinge (Snder H., Als). F 1653-80, 1685-1707, 1735-1891; K 1752-1891; T 1735-98; V 1653-80, 1685-1707,
1735-1891; D 1653-80, 1685-1707, 1735-1891.

189

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske

Landsdele

For Augustenborg, der ved kultusministerielt Reskr. af 26. Febr. 1874 blev udskilt af Kettinge Sogn som et selvstndigt Sogn, frtes
fra 1741 srlige Kbgr. over Fdte og Viede, fra 1776 tillige over de andre Arter af Ministerialia.

Kliplev (Lundtoft H.). F 1666-1702, 1707-16, 1720-1891; K 1769-89; T 1723-90; V 1666-1702, 1707-1891; D 16661702, 1707-1891.

Kvers (Lundtoft H.). F 1688-1877; K mglr.; T 1706-75; V 1688-1877; D 1688-1877.


Lindet, ster-, (Frs H.). F 1735-1874; K 1768-1884; T 1736-98; V 1736-1874; D 1736-1874.
Polakkerne eller Brandenborgerne afbrndte Pgd. i 1658.

Lintrup (Frs H.). F 1731-1884; K 1776-91, 1806, 1810-44, 1854-84; T 1731-99; V 1731-1884; D 1731-1884.
Pgd. brndte kort Tid fr 7. Juli 1681 og atter 15. Sept. 1718.

Lysabild (Snder H., Als). F 1626-30, 1641-43, 1701-32, 1735-1888; K 1803-81; T 1626-34, 1636-38, 1641-43,
1701-98; V 1626-34, 1636-38, 1701-33, 1735-1881; D 1626-30, 1641-43, 1701-1881.

Lgum, Nrre-, (L H.). F 1710-1891; K 1739-88, 1856-91; T 1737-88; V 1710-1891; D 1710-1891.


Ved Anordn. af 11. Maj 1739 blev Lgumkloster udskilt af Nrre-Lgum Sogn og oprettet til et selvstndigt Sogn,

Lgum, ster-, (S. Rangstrup H.). F 1620-50, 1656-1891; K 1750-76; T 1690-1776; V 1641-1891; D 1620-60,
1673-1891.
En i 1650 anlagt Indbyggerfortegnelse med Angivelse af Daabsdag er fort videre i de flgende Aar og udfylder saaledes tildels
Lakunen i Daabsregistret.

Lgumkloster (L H.). F 1739-1864; K 1743-1833; T 1748-63; V 1739-1864; D 1739-1864.


Ved Anordn. af 11. Maj 1739 blev Lgumkloster udskilt af Nrre-Lgurn Sogn og oprettet til et selvstndigt Sogn.

Ljt (Rise H.). F 1763-1833; K mglr.; T mglr.; V 1763-1848; D 1763-1848.


Pgd. brndte 17. (?) Aug. 1867, ved hvilken Lejlighed alle Hmbgr. og den dengang i Brag vrende Kmbg. gik tabt. Der findes
Kladder til Genfremstilling af Daabsregister 1833-67 og Ddsregister 1848-67.

190

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske

Landsdele
Magstrup (Gram H.). F 1751-1865; K 1751-64, 1865-76; T 1751-63; V 1751-1865; D 1751-1865.
Mjolden (L H.). F 1814-92; K 1816-92; V 1815-91; D 1815-88.
Pgd. brndte 17. Juni 1829 og med den de ldre Kbgr. Ogsaa Pgd. i Randrup, der da midlertidigt var forenet med Mjolden, brndte
1829, nemlig 5. Aug.

Moltrup (Haderslev H.). F 1708-1835; K 1718-63, 1772-1877; T 1708-63; V 1708-1835; D 1708-1835.


Mgeltnder (Tnder H.). F 1660-1720, 1730-1891; K 1735-42, 1754-97, 1815-91; T 1660-1706, 1730-98; V 16601719, 1730-99 (1800-14 kun Indtegnelse til gteskab), 1815-91; D 1660-1719, 1730-1891.

Nordborg (Nrre H., Als). F 1621-1881; K 1723-1888; T 1621-1798; V 1621-1852; D 1621-1862.


Nordborg Slots Kapel (Nrre H., Als). Ved dette var der indtil 1671 ansat Hofprster, men ingen Kbgr. fra hin Tid vides at
vre bevarede.

Notmark (Snder H., Als). F 1688-1729, 1743-1875; K 1800-75; T 1688-1729; V 1688-1729, 1743-1875; D 16881729, 1743-1875.
Optegnelserne om Fdte 1693-1701, Viede 1700-01 (tildels ulselige) og Dde 1688-1701 synes at vre skrevne af Degnen.

Nustrup (Gram H.). F 1758-1877; K 1759-1877; T 1758-98; V 1758-1877; D 1758-1877.


Pgd. brndte 27.-28. Okt. 1769 og med den formodentlig en Kbg., som omtales 1758 og da var i Uorden.

Nybl (Nybl H.). F 1642-1880; K 1780-1863; T 1780-1886; V 1642-1880; D 1642-1880.


Oksbl (Nrre H., Als). F 1640-50, 1667-93, 1713-15, 1721-1891; K 1811-23; T 1730-98; V 1667-93, 1713,
1722-1823, 1828-64; D 1667-93, 1713-15, 1721-1824, 1829-91.

Oksevad (Gram H.). F 1648-1885; K 1694-98, 1762-63 T 1648-1763; V 1648-1884; D 1648-1884.

191

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske

Landsdele
Randrup (L H.). F 1815-91; K 1816-91; V 1816-91; D 1814-91.
Pgd. brndte 27. Dec. 1791, 5. Aug. 1829 og 21. Aug. 1843. Pgd. i Mjolden Sogn, som da midlertidigt var forenet med
Randrup, og hvor Sogneprsten formentlig boede, brndte 17. Juni 1829 og med den utvivlsomt de ldre Kbgr., der
siges at vre brndte i nvnte Aar.

Ravsted (Slogs H.). F 1682-1808; K 1699-1701, 1710-1807; T 1711-1822; V 1711-1822; D 1711-1819.


Alt det anfrte er Hmbgr.; alle Kmbgr. mangler af ukendte Grunde.

Rejsby (Hviding H.). F 1741-50, 1752-1891; K 1736-48, 1753-1891; T 1741-48, 1752-98; V 1741-48, 1752-1891; D
1741-50, 1752-1891.

Rinkens (Lundtoft H.). F 1682-1880; K 1690-1788, 1823-38; T 1690-1785; V 1690-1861; D 1690-1880.


Rise (Rise H.). F 1748-1824, 1858-91; K 1764-1824; T 1748-1824; V 1748-1824; D 1748-1824.
Alt det anfrte er til 1824 Hmbgr.; alle Kmbgr. mangler af ukendte Grunde for Aarene 1763-c. 1858.

Roager (Hviding H.). F 1672-1891; K 1773-1891; T 1672-1706, 1714-98; V 1672-1891; D 1672-1891.


Pgd. brndte 19. Aug. 1714.

Rdding (Frs H.). F 1797-1891; K 1798-1891; T mglr.; V 1798-1891; D 1797-1891.


Pgd. brndte 4. Jan. 1810 og 16. Okt. 1898. Den ldste bevarede Kbg. . er autoriseret den 1. Aug. 1814, men
Ministerialia er indfrte fra 1797, antagelig efter ldre Optegnelser.

Rm (Hjer H.). F 1827-81; K 1828-91; V 1828-91, D 1827-91.


Pgd. brndte 18.-19. Dec. 1831 og med den formentlig alle ldre Hmbgr. og maaske Kmbg. 1814-27.

Skast (Hjer H.). F 1739-1861; K 1739-64, 1779-80; T 1778-79; V 1739-42, 1763-1844; D 1763-1847.
Skodborg (Frs H.). F 1661-1714, 1731-1868; K 1749-62; T 1660-1714, 1731-63; V 1660-1714, 1731-1868; D 16611703, 1731-1868.

Skrave (Frs H.). F 1748-1891; K 1798-1891; T 1749-99; V 1749-1891; D 1749-1891.


Hvds. Rddings Pgd. brndte 4. Jan. 1810 og 16. Okt. 1898.

192

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske

Landsdele
Skrydstrup (Gram H.). F 1710-1814, 1862-76; K 1813-50, 1862-76; T 1711-19, 1734-98; V 1711-19, 1734-1814,
1862-76; D 1711-1814, 1862-76.
Pgd. brndte 3. Sept. 1862 og samtidig [idig Skolen, hvorved Kmbgr. 1814-61 formentlig gik tabt.

Skrbk (Hviding H.). F 1690-1724, 1731-1891; K 1693-94, 1704, 1707, 1710-11, 1742-1891; T 1690-1711,
1730-99; V 1690-1711, 1730-1891; D 1690-1711, 1741-1872.

Sommersted (Gram H.). F 1810-91; K mglr.; T 1810-74; V 1810-91; D 1810-52.


Pgd. brndte 1810 og med den saavel Hmbgr. som Kmbgr. I Kbg. er der optaget en Fortegnelse over Sognets
Indbyggere i 1810 med Angivelse af deres Fdselsaar og -dag.

Sottrup (Nybl H.). F 1695-1847; K 1746-60, 1812-29; T 1779-80; V 1695-1847; D 1695-1847.


Spandet (Hviding H.). F 1723-37, 1740-1891; K 1736, 1740-1891; T 1723-25, 1750-98; V 1723-25, 1750-1891; D
1723-28, 1751-1891.
Pgd. brndte 24. Febr. 1736. Kbg. er anlagt 1750, da der dengang ingen fandtes ved Embedet. Ministerialia fra Tiden
fr 1750 er indfrte efter Degnens Optegnelser og saarneget mand derom nogenledes har kundet faaet nogen
Underretning og Oplysning.

Starup (Haderslev H.). F 1595, 1637-54, 1660, 1691-1891; K 1736-45, 1748, 1853-91; T 1637-54, 1691-1763, 185374; V 1637-54, 1660, 1690-1891; D 1593-96, 1637-54, 1657, 1660, 1690-1891.

Steppinge (S, Tyrstrup H.). F 1701-1869; K 1739-60; T mglr.; V 1701-1865; D 1701-1869.


Svenstrup (Nrre H., Als). F 1682-1821, 1823-68 (Kvindekn kun til 1867); K 1684-1729, 1746-1818; T mglr.; V
1682-1879; D 1682-1860 (Mandkn kun til 1857).

Snderborg Kbstad:
Snderborg Kirke. F 1618-1891; K 1747-63; T mglr.; V 1618-1889; D 1711-1888. Snderborg Slots Kapel.
Ved dette var der indtil 1694 ansat Hofprster, men ingen Kbgr. fra hin Tid vides at vre bevarede.

193

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske

Landsdele
Tandslet (Snder H., Als). F 1702-1891; K 1760-1891; T 1754-98; V 1754-1891; D 1759-1891.
Tinglev (Slogs H.). F 1651-1891; K mglr.; T mglr.; V 1651-1891; D 1651-1891.
Tislund (N. Rangstrup H.). F 1703-04, 1712-47, 1761-1891; K 1761-67, 1789, 1810-91; T mglr.; V 1761-1891; D
1746-47, 1761-1891. (Dde af Kvindekn 1840-53 mglr.).
Hvds. Bevtofts Pgd. brndte 3. April 1736 og med den Kbg. Tilfrsler om Fdte 1703-04 og 1712-43 er indfrte i den
ldste Kbg. efter Degnens nu tabte Optegnelser.

Toftlund (hed forhen Herrested) (N. Rangstrup H.). F 1610-1891; K 1736-1891; T mglr.; V 1610-1891; D
1610-1891.
Pgd. skal vre brndt i Hr. Anders Clausens Tid, a: 1648-1704. Det gamle le Navn Herrested hres endnu, men allerede
i frste Halvdel af det 17. Aarh. trngte Navnet Toftlund frem.

Tyrstrup (S. Tyrstrup H.). F 1660-85, 1695-1871; K mglr.; T 1660-1763; V 1660-1749, 1751-1871; D 1695-1871.
Ved Grnsereguleringen efter Fredsslutningen 1864 kom Skovrup fra Taps Sogn i Nrrejylland til Tyrstrup Sogn, og
ved kgl. Resol. af 24. Marts 1866 blev den ved Fredsslutningen ikke afstaaede Del af Tyrstrup Sogn indlemmet i Taps
Sogn.

Tnder Kbstad. F 1653-1888; K 1764-90 (kun de hos rkediakonen konfirrnerede); T mglr.; V 1763-1891; D
1740-1847.

Udbjrg (Tnder H.). F 1649-1863; K 1843-67; T 1740-65; V 1651-1861; D 1649-1863.


Uge (Lundtoft H.). F 1696-1783; K 1738, 1741-83; T 1693-1738, 1740-83; V 1694-1738, 1740-83; D 1693-1783.
Der er kun afleveret Hmbgr., da de ldre Kmbgr. ikke har vret til at finde.

Ulkebl (Snder 11., Als). F 1691-1728, 1736-39, 1741-1865; K 1761-69, 1771-1865; T 1757-99; V 1691-1710,
1715-18, 1757-1891; D 1691-1710, 1715-22, 1757-1865.
Pgd. brndte 13. Okt. 1698.

Ullerup (Nybl H.). F 1665-79, 1681-1891; K 1757, 1761-86; T mglr.; V 1665-1891; D 1665-1891.

194

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske

Landsdele
Varns (Lundtoft H.). F 1685-1891; K 1687-1713, 1715-63; T rnglr.; V 1685-1891; D 1685-1891.
En c. 1650 anlagt Indbyggerfortegnelse, der er viderefrt indtil Slutningen af det 17. Aarh., angiver Daabs-, Vielses- og
Ddsaar for de nvnte Personer.

Vedsted (Gram H.). F 1681-1891; K mglr.; T 1703-63; V 1703-1891; D 1681-1891.


Vilstrup (Haderslev H.). F 1661-1883; K 1852-83; T 1661-1774; V 1661-1883; D 1661-1805 (1684-95 meget
defekt), 1807-83.

Visby (Tnder H.). F 1696-1884; K 1755-1884; T 1697-1700; V 1696-1700, 1741-50, 1755-1884; D 1696-1702,
1729-1884.
Fdte 1703-25 er ikke indfrte samtidigt, men, som det synes, i 2 elle,, flere Gange (c. 1720 og 1725), vistnok efter
foreliggende Kladde.

Vodder (Hviding H.). F 1684-1813, 1859-91; K 1760-1891; T 1760-98; V 1684-1814, 1866-91; D 1684-1814,
1863-91.
De manglende Kmbgr. har ikke kunnet fremskaffes.

Vonsbk (Haderslev H.). F 1726-1885; K mglr.; T 1716-63; V 1716-1885; D 1716-59, 1763-1885.


sby (Haderslev H.). F 1690-1891; K 1833-91; T 1704-13, 1715-64, 1822-64; V 1704-13, 1715-1890; D 1729,
1732-38, 1740, 1763-1891.

sterholm Slots Kapel (Nrre H., Als). Ved dette var der, vist indtil 1723, ansat Prdikanter, men ingen Kbgr. fra
hin Tid vides at vre bevarede.

195

Danmarks Kirkebger

Landsarkivet for de snderjyske

Landsdele
Tilfjelser og Rettelser
S. 9, L. 12 f. o. Sklskr, ls: Skelskr.
S. 12, L. 8 f. o. Fra 1877 frtes srlige Kbgr. for den Del af Frederiksberg Sogn, der 1880 udskiltes som Kbenhavns Skt. Matthus
Sogn.
S. 44, L. 14 f. o. I Roskilde Domsogns Kbg. er ogsaa indfrt de i Roskilde adelige Jomfrukloster (i Himmelev Sogn) c. 1700-1813
afdde Konventualinder.
S. 123, L. 5 f. n. 24. eller 25. Marts, ls: 23.-24. Marts.
S. 141, L. 14 f. n. 1846, ls: 7. April 1846.
S. 142, L. 14 L o. 1846, ls: 7. April 1846.
S. 144, L. 19 f. n. 12. Nov., ls: 10.-11. Nov.

Fejl p side 113 imellem Halling og Hallund:

Ektra rstal: 1668-69, 1673-87,

196