You are on page 1of 10

PELAN TINDAKAN PERSATUAN BAHASA CINA SMK KEMPAS, JOHOR BAHRU 2011 Fokus 1 : Meningkatkan penglibatan dan pencapaian

dalam bidang kokurikulum Objektif : 1. Menanamkan minat pelajar dalam aktiviti-aktiviti Persatuan Bahasa Cina 2. Melahirkan pelajar yang kritis dan kreatif dalam Bahasa dan sastera Cina 3. Membantu meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Cina PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB 2 orang guru penasihat, AJK persatuan -sda-sda-sda-sdaSASARAN TARIKH JANGKAAN Feb Mac Apr Julai Julai KPI (KEY PERFORMANCE INDICATOR) Aktiviti dapat dijalankan mengikut perancangan. Aktiviti dapat dijalankan mengikut perancangan. Aktiviti dapat dijalankan mengikut perancangan. Aktiviti dapat dijalankan mengikut perancangan. Ahli berpeluang membuat lawatan sambil belajar di Kulai. Ahli persatuan dapat berkongsi pandangan tentang filem yang ditayangkan. Jamuan dapat dilaksanakan mengikut perancangan.

FOKUS 1.1.1

AKTIVITI Pertandingan Kaligrafi Pertandingan Tatabahasa Pertandingan Peribahasa Station Game Lawatan Sambil Belajar Tayangan Filem Jamuan Akhir Tahun Penilaian

TARIKH PELAKSANAAN

CATATAN

Semua ahli -sda-sda-sda-sda-

1.1.2 1.1.3
1.1.4 1.1.5

1.1.6

-sda-

-sda-

Ogos

1.1.7 1.1.8

-sda-sda-

-sda-sda-

September Oktober

PELAN OPERASI SMK KEMPAS, JOHOR BAHRU BIDANG KOKURIKULUM ( PERSATUAN BAHASA CINA ) TAHUN 2011 AKTIVITI OBJEKTIF KHUSUS BIL 1 : 1.1.1 Pertandingan Kaligrafi : 1. Memupuk minat ahli menulis kaligrafi sempena Tahun Baru Cina PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB AJK persatuan, 2 guru penasihat ANGGARAN KOS Tiada TARIKH PELAKSANAAN Jan INDAKATOR KEJAYAAN Peralatan dan peraturan pertandingan diputuskan. kertas disediakan CATATAN

HURAIAN AKTIVITI Mesyuarat

Persediaan tempat dan kertas kaligrafi

AJK persatuan, 2 guru penasihat

RM 30

Feb

Perlaksanaan aktiviti

AJK persatuan, 2 guru penasihat 2 guru penasihat, GPK Koko

Tiada

Feb

Aktiviti berjaya dilaksanakan. Laboran siap ditulis

Penilaian

Tiada

Feb

PELAN OPERASI SMK KEMPAS, JOHOR BAHRU BIDANG KOKURIKULUM ( PERSATUAN BAHASA CINA ) TAHUN 2011 AKTIVITI OBJEKTIF KHUSUS BIL 1 : 1.1.2 Pertandingan Tatabahasa : 1. Pelajar dapat menguasai teknik menjawab soalan berformat peperiksaan sebenar PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB AJK persatuan, 2 guru penasihat AJK persatuan, 2 guru penasihat AJK persatuan, 2 guru penasihat AJK persatuan, 2 guru penasihat ANGGARAN KOS Tiada TARIKH PELAKSANAAN April INDAKATOR KEJAYAAN AJK dapat dibina Soalan dapat disediakan Aktiviti berjalan dengan lancar Masalah atau kelemahan dapat dikesan Laporan siap ditulis CATATAN

HURAIAN AKTIVITI Membentuk AJK Tindakan

2 3

Menyediakan soalan Melaksanakan aktiviti

Tiada Tiada

April April

Pemantauan

Tiada

April

Penilaian

Guru penasihat, GPK Koko

Tiada

April

PELAN OPERASI SMK KEMPAS, JOHOR BAHRU BIDANG KOKURIKULUM ( PERSATUAN BAHASA CINA ) TAHUN 2011 AKTIVITI OBJEKTIF KHUSUS BIL 1 2 : 1.1.3 Pertandingan Peribahasa : 1. Menanam minat pelajar belajar dan menggunakan peribahasa dengan betul PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB AJK dan guru penasihat AJK dan guru penasihat ANGGARAN KOS Tiada RM10 TARIKH PELAKSANAAN Ogos Ogos INDAKATOR KEJAYAAN AJK dapat dibentuk Soalan dapat disediakan Aktiviti berjalan dengan lancar dan berkesan Masalah atau kelemahan dapat dikesan Laporan siap ditulis CATATAN

HURAIAN AKTIVITI Membentuk AJK Tindakan Menyediakan soalan

Melaksanakan aktiviti

AJK dan guru penasihat

Tiada

Ogos

Pemantauan

AJK dan guru penasihat

Tiada

Ogos

Penilaian

Guru penasihat, GPK Koko

Tiada

Ogos

PELAN OPERASI SMK KEMPAS, JOHOR BAHRU BIDANG KOKURIKULUM ( PERSATUAN BAHASA CINA ) TAHUN 2011 AKTIVITI : 1.1.4 Station Game : 1. Memupuk semangat bekerjasama di kalangan pelajar PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB AJK dan guru penasihat ANGGARAN KOS Tiada TARIKH PELAKSANAAN Jun INDAKATOR KEJAYAAN AJK dapat dibentuk OBJEKTIF KHUSUS

BIL 1

HURAIAN AKTIVITI Membentuk AJK Tindakan

CATATAN mesyuarat persatuan Mesyuarat panitia BC

Menetapkan tarikh, masa dan tempat. Merancangkan program

AJK dan guru penasihat

Tiada

Jun

Tarikh dan tempat dapat ditentukan Program terperinci dapat disediakan Program berjaya dilangsungkan

AJK dan guru penasihat

Tiada

Jun

Menjalankan aktiviti saperti dirancang. Penilaian

AJK dan guru penasihat

RM30

Julai

Guru penasihat, GPK Koko

Tiada

Julai

Pelapaoran kepada GPK Koko

AKTIVITI OBJEKTIF KHUSUS BIL 1

PELAN OPERASI SMK KEMPAS, JOHOR BAHRU BIDANG KOKURIKULUM ( PERSATUAN BAHASA CINA ) TAHUN 2011 : 1.1.5 Lawatan Sambil Belajar : 1. Ahli berpeluang membuat lawatan sambil belajar di Negeri Johor PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB AJK dan guru penasihat ANGGARAN KOS Tiada TARIKH PELAKSANAAN Jun INDAKATOR KEJAYAAN AJK dapat dibentuk CATATAN

HURAIAN AKTIVITI Membentuk AJK Tindakan

Menetapkan tarikh dan tempat lawatan Membuat permohonan

AJK dan guru penasihat

Tiada

Jun

Tarikh dan tempat dapat ditentukan Permohonan dapat dibuat Dokumen dapat disediakan Pelajar dapat mengikuti lawatan Pelapaoran kepada GPK Koko

Guru penasihat

Jun

Membuat lawatan

AJK dan guru penasihat

RM20 seorang

Julai

Program dapat dilaksanakan

Membuat pelaporan dan dokumentasi

Guru penasihat

Tiada

Julai

PELAN OPERASI SMK KEMPAS, JOHOR BAHRU BIDANG KOKURIKULUM ( PERSATUAN BAHASA CINA ) TAHUN 2011 AKTIVITI OBJEKTIF KHUSUS BIL 1 : 1.1.6 Tayangan Filem : 1. Pelajar dapat menghayati filem yang ditayangkan PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB AJK ANGGARAN KOS Tiada TARIKH PELAKSANAAN Mac INDAKATOR KEJAYAAN AJK dapat dibentuk Filem yang sesuai dipilih Filem ditayang seperti dirancang Pelapaoran kepada GPK Koko CATATAN

HURAIAN AKTIVITI Membentuk AJK Tindakan

Memilih filem yang sesuai

Guru penasihat

Tiada

Mac

Melaksanakan aktiviti

Guru penasihat

Tiada

Mac

Membuat pelaporan dan dokumentasi

Guru penasihat

Tiada

Mac

PELAN OPERASI SMK KEMPAS, JOHOR BAHRU BIDANG KOKURIKULUM ( PERSATUAN BAHASA CINA ) TAHUN 2011 AKTIVITI OBJEKTIF KHUSUS : 1.1.7 Jamuan Akhir Tahun : 1. Mengeratkan hubungan semua Guru penasihat, AJK dan ahli persatuan.

BIL 1

HURAIAN AKTIVITI Membentuk AJK tindakan

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB AJK

ANGGARAN KOS RM 10 seorang

TARIKH PELAKSANAAN September

INDAKATOR KEJAYAAN AJK dapat dipilih

CATATAN

Mengagihkan kerja kepada AJK

AJK

Tiada

September

Semua kerja telah diagih

AJK bermesyuarat dengan guru penasihat.

AJK dan guru penasihat

Tiada

September

Melaksanakan aktiviti

AJK dan guru penasihat

Tiada

September

Jamuan berjaya dilaksanakan Pelapaoran kepada GPK Koko

Penilaian

Guru Penasihat, GPK Koko

Tiada

September

PELAN OPERASI SMK KEMPAS, JOHOR BAHRU BIDANG KOKURIKULUM ( PERSATUAN BAHASA CINA ) TAHUN 2011 AKTIVITI OBJEKTIF KHUSUS BIL 1 : 1.1.8 Penilaian : 1. Semua pelajar yang berminat masuk Persatuan Bahasa Cina dinilaikan PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB Guru Penasihat ANGGARAN KOS Tiada TARIKH PELAKSANAAN Oktober INDAKATOR KEJAYAAN Tarikh penilaian dapat dipastikan CATATAN Tarikh aktiviti telah dipastikan Buku penilaian didapati dari unit koko Semua ahli telah dinilaikan

HURAIAN AKTIVITI Mendapat tarikh penilaian

Persediaan sebelum penilaian

Guru Penasihat

Tiada

Oktober

Buku penilaian disediakan

Pelaksanaan

Guru Penasihat

Tiada

Oktober

Ahli dapat dinilaikan dengan teratur Senarai penilaian ahli disediakan

Menyerahkan pengesahan penilaian ahli kepada guru tingkatan

Guru Penasihat, Guru tingkatan

Tiada

Oktober

Senarai penilaian ahli telah diserahkan kepada guru tingkatan

LAPORAN PELAKSANAAN RANCANGAN STRATEGIK TEMPOH PELAKSANAAN JANUARI - SEPTEMBER 2011 UNIT :

AKTIVITI : PERANCANG AN BULAN/ MINGGU / TARIKH PELAKSANAAN BULAN/ MINGGU/ TARIKH PELAN TINDAKAN INDIKATOR PEMERHATIAN / PENCAPAIAN / TINDAKAN SUSULAN CATATAN (Alasan jika aktiviti ditangguh/ dibatalkan)

Disediakan oleh: LEE TZE SIN Ketua Guru Penasihat Persatuan BC Tarikh: 01 Mac 2011

Disahkan oleh: . Tarikh...

10