Bab 5 – KEGEMILANGAN MELAKA

B1D2E4
Evidens : Menyenaraikan tokoh pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka
Instrumen: Senaraikan tokoh-tokoh pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka
Jawapan:
__________________________________________________________________
B2D2E4
Evidens : Menjelaskan peranan Parameswara dan Tun Perak pada Zaman Kesultanan Melaka
Instrumen: Apakah peranan Parameswara dan Tun Perak pada Zaman Kesultanan
Melaka?
Jawapan:
a) Peranan Parameswara
i)
ii)
b) Peranan Tun Perak
i)
ii)

B2D2E5
Evidens: Menjelaskan struktur pentadbiran Sistem Pembesar Empat Lipatan
Instrumen: Berdasarkan rajah di bawah, jelaskan struktur pentadbiran Sistem
Pembesar Empat Lipatan.

Pembe
sar
Berem
pat

Pembesar
Berlapan

Pembesar Enam Belas

Pembesar Tiga Puluh Dua

Jawapan:.

.. B2D2E7 Evidens: Menjelaskan bentuk hubungan luar Melaka......................... diperbuat daripada ............................................. Instrumen: Lengkapkan faktor-faktor berikut yang menyebabkan Melaka maju dalam bidang perdagangan......................................................................................................................................................B2D2E6 Evidens: Menjelaskan faktor kemajuan perdagangan di Melaka................... ..... Faktor kemajuan (a) Kedudukan geografi Keterangan • Terletak di .................................................................... (d) Keberkesanan Undang-undang Laut Melaka • Memastikan ................................................................... dan ............ (b) Peranan Syahbandar • Mengurus ....._________________________________________________ ...................... a) Hubungan Serantau b) Hubungan Antarabangsa Jawapan: a) Hubungan Serantau -__________________________________________________ b) Hubungan Antarabangsa........................................................ Digunakan dalam ....... (c) Peranan Laksamana dan Orang Laut • Menjaga ....................................... (e) Kemudahan di pelabuhan • Menyediakan kemudahan-kemudahan seperti .... Mudah ... Pusat pengedaran barangan dari ...................................................... ..................................... Pusat pengumpulan barangan dari ................................................ ........... Jawapan: B3D2E4 Evidens: Menerangkan factor kemajuan perdagangan di Melaka................................................ dan ... • Muka bumi berbukit-bukau menjadi ............................................ (f) Sistem cukai (g) Penggunaan sistem mata wang (h) Pelabuhan entrepot (i) Bahasa Melayu sebagai lingua franca • • • • • • memudahkan ........................... Instrumen: Jelaskan bentuk hubungan luar Melaka........................... • Terlindung daripada ........................................ .............................. dan .......................

Jawapan: Cara-cara Kedatangan Islam ke Melaka: i)_______________________________________________________________ ii)_______________________________________________________________ iii)______________________________________________________________ B3D2E7 Evidens:Menerangkan peranan istana sebagai pusat intelektual. Cara Penjelasan Penaklukan (i) Perkahwinan (ii) Menjadi negeri naungan Melaka (iii) Jawapan : i) ii) iii) . ii.B2D2E8 Evidens: Menjelaskan cara kedatangan Islam ke Melaka. jelaskan perluasan kuasa Kesultanan Melayu Melaka . iii. B2D2E10 Evidens : Menjelaskan cara perluasan kuasa Kesultanan Melayu Melaka Instrumen : Berdasarkan jadual. iv. . Instrumen: Jelaskan bagaimana Islam datang ke Melaka. Instrumen: Apakah peranan istana sebagai pusat intelektual pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? Jawapan: i.

ii. iv. iii. Instrumen: Berdasarkan jadual berikut. nyatakan peranan Pembesar Berempat dalam sistem pemerintahan Melaka. iii. _________________________________. i. iv. 3. ii. 4. i. iii. ii.B3D2E3 Evidens: Menerangkan peranan pembesar dalam pentadbiran Sistem Pembesar Empat Lipatan. ________________________________ 2. B3D2E8 . ii. iv. iii. i. _________________________________ 3. 5. Pembesar Berempat a) Bendahara b) Penghulu Bendahari c) Temenggung d) Laksamana Peranan i. Instrumen: Apakah kesan-kesan perkembangan Islam di Melaka? Jawapan: 1. B3D2E6 Evidens:Menerangkan kesan perkembangan Islam di Melaka. iv B3D2E5 Evidens: Menerangkan kepentingan hubungan luar Melaka Instrumen: Terangkan kepentingan hubungan luar Melaka Jawapan : 1. 2.

lorekkan kawasan jajahan empayar Melaka.s. Jawapan: Rujuk kepada buku teks m. Instrumen: Apakah ciri-ciri kepimpinan cemerlang yang membawa kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka? Jawapan : . 81 B3D2E9 Evidens:Menerangkan ciri kepimpinan yang membawa kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.Evidens : Melakar dan melorek kawasan jajahan empayar Melaka (KPS) Instrumens : Berdasarkan peta di bawah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful