De waarde van design bij wervingssites

Inhoudsopgave
0. 1. 2. Voorwoord Samenvatting Hoe heeft het onderzoek plaatsgevonden?
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Vragenlijst Blinde websitetest Toelichting keuze wervingssites Toelichting diepte interviews en aantal respondenten

1 2 3
3 3 4 4

3.

Doe-het-zelf
3.1. Wat te doen?

5
5

4.

Resultaten van het onderzoek
4.1. Respondenten 4.2. Resultaten vragenlijst 4.3. Resultaten per website 4.3.1. Philips 4.3.2. Graduate 4.3.3. Shell 4.3.4. Corus 4.3.5. Diesel 4.3.6. ING 4.4. Conlusies over het onderzoek en de wervingssites per resondent 4.5. Ranking

10
10 10 12 12 13 14 15 16 17 18 20

1 2 3 4 5 6

5.

Conclusie

21

6.

Aanbevelingen
7.1. Wervingssites 7.2. Wervingssites voor jongeren

22
22 23

Begrippenlijst Literatuurlijst Bijlagen: I Vragenlijst II Blinde wervingssite-test

24 26 27

Voorwoord
Wat betekent design voor u? Associeert u het met mode, architectuur of gebruiksvoorwerpen? Staat het voor mooi, of exclusief, onbegrijpelijk, extravagant, origineel, met aandacht voor ieder detail gemaakt, of een combinatie daarvan? Design is meer dan dat alles. Design suggereert een hoger plan.
Design is op te delen in twee elementen, de content en de vorm. De content is het onderwerp, het verhaal, de communicatieboodschap. De vorm is puur het visuele aspect, het geheel van de verschillende elementen en principes van design. Content is wat een designer wil zeggen, de vorm is de manier waarop hij het zegt. Enkel abstracte lijnen, kleuren en vormen kunnen heel effectief ideeën of gevoelens uitdrukken. Soms gaan de foto's of tekeningen samen met tekst, soms zegt beeld alleen al genoeg. Tijdens dit onderzoek versta ik dan ook onder design: het uiterlijk of de vormgeving van de wervingssite. Ik formuleer de volgende definitie: "Het geheel van kleuren, vormen en lijnen op een website, samengebracht met voorbedachte rade om zo een bepaald (communicatief) doel te bereiken." Tijdens de oriëntatiefase van mijn afstudeerproject bij ARA M/V (onderdeel van het reclamebureau ARA Groep, gespecialiseerd in arbeidsmarktcommunicatie) merkte ik dat wervingssites, op het gebied van design, vaak het ondergeschoven kindje zijn. We weten allemaal dat recente vacatures, arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheid te solliciteren op een wervingssite niet mogen ontbreken. Maar welke rol speelt design nu in dit verhaal? Het idee rees om een panel zes wervingssites van verschillende bedrijven te laten beoordelen. De centrale vraagstelling: "Wat is de waarde van design bij wervingssites?" Het panel bestaat uit 10 'leden' van een gewilde doelgroep: afstuderende hbo’ers en wo’ers. Veel plezier met lezen, wees kritisch en doe er uw voordeel mee! Sanne van der Schee Mei 2007

1

Samenvatting
Het design bij de huidige wervingssites van grote bedrijven staat er niet zo best voor. De 'look en feel' bij wervingssites van Philips, Shell en ING valt jongeren flink tegen. Van deze bedrijven, met een geweldig (groot) imago wordt veel méér verwacht. Meer creativiteit, meer overtuigingskracht. Dit blijkt uit onderzoek dat ik heb verricht tijdens mijn afstudeerstage bij ARA M/V.
Het onderzoek betrof de wervingssites van zes verschillende bedrijven, te weten: Philips, Graduate, Shell, Diesel, Corus en ING. De respondenten vormden een klankbordgroep van 10 afstuderende hbo'ers en wo'ers. Om te achterhalen hoe deze groep jongeren tegen het design van de wervingssites aan kijkt, maakte ik gebruik van 'de blinde wervingssitetest'. Dit is een vorm van objectief kwalitatief onderzoek. De resultaten van dit onderzoek geven antwoord op de vraag: Wat is de waarde van design bij wervingssites? Daarnaast geeft het antwoord op vragen, als: Welke factoren spelen een rol bij het vormen van de eerste indruk? Wat, op het gebied van kleur, fotografie en tekst werkt goed bij jongeren en wat niet? Uit het onderzoek blijkt de volgende ranking: 1) Graduate 50 punten 2) Diesel 41 punten 3) Corus 41 punten 3) Philips 27 punten 4) ING 25 punten 5) Shell 23 punten Wervingssites voor jongeren anno 2007 moeten snel te vatten zijn. Veel design en weinig tekst geniet de voorkeur. Na afloop van het onderzoek wordt beeld zelfs even belangrijk gevonden als informatie. Jongeren zijn door hun genoten studies (veelal commercieel van aard) en het aantal uren dat zij doorbrengen op het internet, kritisch te noemen. Er heerst nog wel wat verdeeldheid over wat je moet laten zien als bedrijf. De één vind dat je een saai imago een best beetje mag verbloemen, anderen stellen echtheid op prijs.

1

Jongeren zijn voornamelijk gevoelig voor fotografie. Zij maken razend snel onderscheid tussen 'oubollig' of 'modern'. De fotografie bepaalt, samen met kleur en structuur voor een groot deel de eerste indruk en de sfeer op een wervingssite. Opvallend is verder de constatering dat wervingssites vaak veel lijken op de bijbehorende corporate website. Terwijl we er van uit mogen gaan dat ‘productverkoop’ en ‘werken bij’ twee totaal verschillende dingen zijn... Jongeren zijn steeds visueler ingesteld en verkiezen beeld (design) boven veel tekst. Bovendien draagt design bij aan de vorming van het werkgeversimago, een zeer belangrijk aspect bij werving anno 2007. Momenteel wordt design bij wervingssites door bedrijven nog vaak onderschat en onbenut. Dit biedt werkgevers een kans de concurrentie voor te zijn en zich te onderscheiden in deze krappe arbeidsmarkt. De mogelijkheden met design zijn legio. De adviezen in dit rapport zijn tips om de look&feel, de impact en effectiviteit te verbeteren bij wervingssites die zich richten op de werving van afstuderende hbo’ers en wo’ers.

“Beeld wordt uiteindelijk even belangrijk gevonden als informatie.”
2

Hoe heeft het onderzoek plaats gevonden?
Dit onderzoek vond plaats onder 10 afstuderende hbo’ers en wo'ers. Zij werden onderworpen aan zes wervingssites, in de vorm van een diepte interview. Deze zes wervingssites zijn geselecteerd op 3 categorieën; 1) Weinig design, veel tekst. 2) Gemiddeld design gebruik, gemiddeld tekstgebruik 3) Veel design, weinig tekst. Aan het eind van deze test zal blijken welke van deze 3 categorieën de voorkeur geniet bij jongeren. Dit onderzoek bestaat uit 2 delen.

2

2.1.

Deel 1: Vragenlijst

2.2.

Deel 2: Blinde websitetest

Ter inleiding van mijn onderzoek laat ik de respondenten een vragenlijst invullen. Deze bevat vragen als naam, leeftijd, opleiding en geslacht. Daarna stel ik een aantal vragen met betrekking tot wervingssites. Mijn doel is te achterhalen hoe men naar een baan zoekt, of men bekend is met de term wervingssite en of men deze wel eens heeft bezocht. Ten slotte wil ik graag weten wat men op een wervingssite wil zien. (Is dat enkel informatie of vinden zij beeld ook belangrijk?)

De diepte-interviews gaan uit van 'blinde websites'. Deze methode is gebaseerd op de welbekende 'blinde biertest'. Dit komt neer op: logo afplakken en beoordelen maar! Het achterhaalt (in bepaalde mate) de waarde van design bij wervingssites. Tijdens het uitvoeren van de blinde websitetest ging ik als volgt te werk: Stap 1 Eerste indruk: Ten eerste liet ik de blinde wervingssites stuk voor stuk kort zien en vroeg ik de respondenten te vertellen over hun eerste indruk. Stap 2 Kennis (geholpen associatie): Vervolgens kozen de respondenten uit een lijst persoonlijkheidskenmerken de kenmerken die zij het best bij de wervingssite vinden passen. De waarden van het betreffende bedrijf, stonden uiteraard ook in deze lijst. Dit noemen we de geholpen associatie. Stap 3 Houding en gedrag: Hier vroeg ik de respondenten naar houding en gedrag ten opzichte van de wervingssite. ("Wat is je houding ten opzichte van dit bedrijf? (schaal 1-5) En, Wat zou je doen bij een bezoek aan deze wervingssite? Verder kijken/solliciteren of weggaan?") Stap 4: Nu mogen de respondenten raden welke werkgever er achter de blinde wervingssite schuilt. Stap 5: Ten slotte: geef de wervingssite een cijfer en beargumenteer dit. 3

2.3.

Toelichting keuze websites

2.4.

Toelichting diepte-interviews en aantal respondenten

De deelnemende wervingssites zijn niet alleen geselecteerd op de drie categorieën zoals genoemd in de inleiding van dit hoofdstuk. Ik heb mijn keuze ook gebaseerd op de lijst van de 50 meest populaire werkgevers van Nederland (Intermediair Imago onderzoek) Drie bedrijven uit deze top 50 heb ik meegenomen in mijn onderzoek te weten, Philips, Shell en ING. ING is uitgeroepen tot beste werkgever van 2006 én heeft ook de prijs gewonnen voor beste wervingssite 2007. De andere drie bedrijven zijn Graduate, Diesel en Corus. Graduate heb ik gekozen vanwege zijn hoogwaardig design gebruik. Diesel, omdat dit een geliefd merk is bij jongeren, daarnaast is de website altijd toonaangevend met zijn design. Corus is uitgeroepen tot de beste wervingssite van 2006. Samengevat: Categorie 1: veel tekst, weinig design ING Shell (beste werkgever van NL) (top 3 imago beste werkgever van NL)

Er bestaan een aantal methoden om dit onderzoek te verrichten. Het houden van (online) enquêtes, diepte interviews of het samenstellen van panels. De online enquête viel af, omdat dit onderzoek meer om het lijf heeft dan ik in eerste instantie dacht. Het onderzoek duurt namelijk +/- drie kwartier. Het risico is groot dat de respons bij een online enquête van 45 minuten laag is. Ten tweede vond ik het bij deze vorm van onderzoeken belangrijk dat iedereen zijn eigen mening geeft en zich niet laat beïnvloeden door wat anderen zeggen of denken. Daarom viel de optie panels ook al snel af. Uiteindelijk bleef de optie diepte-interviews over. Het biedt mij de mogelijkheid door te vragen bij bepaalde informatie. (Wat is uw eerste indruk en waarom? Welk cijfer geeft u aan deze website en waarom?) Volgens Jos van der Waal, die het boek 'Design voor opdrachtgevers' schreef, is een klankbordgroep en het houden van diepte-interviews een veel voorkomende methode bij het onafhankelijk beoordelen van design. "De belangrijkste vorm van onderzoek die ik in de dagelijkse praktijk vaak zie terugkeren is de kwalitatieve vorm van onderzoek. (…) Het kan gaan om gebruikers van uw huidige product en vaste klanten van uw concurrent uit verschillende bevolkingsgroepen of om eigen medewerkers, aandeelhouders en concurrenten, wanneer het gaat om imagometing. De hoeveelheid respondenten is altijd beperkt, variërend van 5-20 respondenten. Er is geen sprake van een representatieve steekproef maar eerder van een klankbordfunctie. Er wordt volgens een tevoren vastgestelde, consequente methode verschillende meningen met elkaar vergeleken."

Categorie 2: Gemiddeld tekst, gemiddeld design Corus (beste wervingssite 2006, leuke site, wellicht minder interessant product) Philips (top 3 imago beste werkgever van NL) Categorie 3: Veel design, weinig tekst. Graduate (Opvallend design. Ontwikkeld door ARA) Diesel (Populair merk onder jongeren, alom gewaardeerde website)

4

Doe-het-zelf
Om dit verslag een 'interactief' tintje te geven, kunt u het onderzoek zelf doen, in mini-vorm.

3

3.1.

Wat-te-doen?

Kijk eens naar de volgende pagina's. U ziet wervingssites van bedrijven, zonder logo. Probeer de volgende dingen eens bij uzelf na te gaan: Wat is mijn eerste indruk over dit bedrijf? Wat springt bij mij als eerste in het oog? Van welk bedrijf zou deze wervingssite zijn? Zou ik bij dit bedrijf, op basis van het gebruikte design willen werken? Daarna laat ik u de wervingssites zien mét logo's. Merkt u ook een verandering van kennis, houding en gedrag? Dan bent u niet de enige.

5

‘ Blinde wervingsites’ - Wat is uw houding ten opzichte van werken bij dit bedrijf? - Wat zou u doen bij een bezoek aan deze wervingssite? -Welk bedrijf denkt u dat achter deze wervingsites schuilt?

6

7

Merkt u, met logo, ook een verschil in houding en gedrag?

8

Resultaten van het onderzoek
Wie hebben er deelgenomen aan het onderzoek? Hoe denken zij over de wervingssites? Het zijn vragen die in dit hoofdstuk beantwoord zullen worden. Hier leest u de resultaten van het onderzoek.

4

4.1.

Respondenten

Even voorstellen, dat is wel zo aardig. Aan dit onderzoek hebben 10 afstuderende hbo’ers en wo’ers deelgenomen. Stephanie Mol Imanda Schimmer Leonie Schimmer Peter Snippe Yee Man Tang Jaime Martinez Michiel Gerbrandha Judith Scholtes Richard Smid Arthur Teeuw 22 21 26 22 23 24 23 23 23 23 v v v m v m m v m m Communicatie Creatief Facility Management Communicatie Creatief Bedrijfskunde Master Finance & Investments Communicatie Creatief Hogere Informatie (HRO) Master Marketing Management Vrije tijd management Business Administration Bestuurskunde EUR

4.2.

Resultaten vragenlijst

1. Aan welke 3 woordwaarden moet een toekomstige baan voldoen? De genoemde voorwaarden en frequentie. 1) (Goede) Sfeer 7 keer genoemd 2) Salaris (redelijk tot goed) 6 keer genoemd 3) Doorgroeimogelijkheden 5 keer genoemd 4) Uitdaging 3 keer genoemd 5) Flexibele werktijden 2 keer genoemd 6) Afwisselend werk 2 keer genoemd Overige genoemde voorwaarden aan werk zijn: In de buurt, veelzijdigheid, verantwoordelijkheid.

10

2. In welke branche(s) ambiëren de deelnemers een baan? 1) Communicatie(bureau) 2) (Voetbal)Stadion/ Unilever 3) Overheid/ Haven 4) Financieel 5) Groot bedrijf/ reclame 6) Webdevelopment (IT) 7) Reclame/communicatie Multinational 8) Vrijetijdsector, organisatie 9) Financiële dienstverlening 10) Advieswereld, overheid, non-profit 3. Wat is een wervingssite? Deze vraag kon niemand direct beantwoorden. Vervolgens gokten 7 van de 10 deelnemers het antwoord juist. De andere 3 deelnemers dachten dat een wervingssite een vacaturesite, zoals monsterboard.nl betreft. 4. Heb je wel eens een wervingssite bezocht? 7 van de 10 deelnemers heeft wel eens een wervingssite bezocht. 5. Hoe zoekt deze groep naar werk? De top 5 "als je op zoek bent naar een baan dan pak je dat aan via…": (Er zijn maximaal 60 en minimaal 10 punten te vergeven) Netwerk 44 Wervingssite 38 Banensite 34 Advertentie 33 Banenbeurs 29 Uitzendbureau 23 6. Wat vinden jongeren belangrijk op een wervingssite? Is dat voornamelijk informatie, zoals de arbeidsvoorwaarden, bedrijfsinformatie? Of speelt beeld ook een belangrijke rol? (Bij deze vraag zijn er maximaal 50 en minimaal 10 punten te vergeven) De uitslag: Vóór deelname aan het onderzoek Informatie: 44 Beeld: 37 Na deelname aan het onderzoek Informatie: 42 Beeld: 42

4

11

4.3. Resultaten per wervingssite

4

Met de laptop onder mijn arm, ging ik bij de deelnemers langs. Met behulp van PowerPoint liet ik hen de wervingssites zien, eerst zonder logo, daarna met logo. Wat vond men nu van wervingssites als Philips, Shell, Corus en ING? Hier leest u de resultaten per wervingssite. Kijk vooral eens bij ‘geraden branche’. Sommige resultaten zijn verbazingwekkend. Iedere wervingssite begint met een korte, krachtige conclusie aan de hand van de meest voorkomende antwoorden.

4.3.1

Philips

Betrouwbare, neutrale website. Neigt naar degelijk en saai. Foto's wekken in eerste instantie heel sterk een 'ziekenhuisgevoel'. Uiteindelijk komt men tot de conclusie dat hij wel bij Philips past (qua kleurgebruik). Kernwoorden, 1e indruk, meest genoemd: - Duidelijk, open (structuur) - Sociaal (foto's) - Saai, weinig, uitstraling, formeel (algemene indruk, kleurgebruik)

"In eerste instantie komt de site te druk over, maar de 2e indruk is toch wel georganiseerd. Vol, maar met logica". "Te neutraal, valt niet op" " Erg standaard, dit zie je vaak" " Weinig kleur, open door de blokken"
Associatie zonder logo: 1) Betrouwbaar 2) Ambitie 3) Eenvoud Associatie met logo: 1) Betrouwbaar 2) Kwaliteit 3) Professioneel 4) Innoverend 5) Eenvoud (slogan) Geraden branche: Technisch onderzoek/ technologisch bedrijf Ziekenhuis (apparatuur)

www.philips.nl/about/careers/Index.html

Zonder logo Gemiddeld: 7,3 Gewoon, net en geordend Veel info, maar spreekt niet aan, kaal, saai Spat niet van het scherm, maar is wel strak vormgegeven en bevat veel informatie. Mooi, fris, open, simpel maar sfeervol. Foto's gaan verder dan alleen werken. Hier hou ik wel van. Mooi in het midden gecentreerd ook. Overzichtelijk, goede navigatiestructuur, sprekende foto's. Met logo Gemiddeld: 6,2 Past wel bij Philips (qua kleurgebruik, huisstijl) Kleurgebruik past wel bij Philips, komt overeen met het logo. Staan bekend om innovatie, maar komt hier niet uit. Net als het bedrijf, goed en degelijk. Geen fratsen past bij het bedrijf.

12

4.3.2

Graduate

4

Jonge, dynamische website. Sterke uitstraling, spat van het scherm. Spreekt studenten uitstekend aan door unieke vormgeving en gekozen persoon. (uniek=anders=apart=hip) Voor sommigen té glad. Kernwoorden, 1e indruk, meest genoemd: - Jong, dynamisch, hip/cool (kleurgebruik, in het algemeen anders dan anders) - Sportief (beweging van de jongenman) - Snel (energiebanen)

"Trendy omdat hij anders dan anders is. Durf in kleurgebruik." "Jong en is in beweging, wil vooruit komen, ambitieus" “Wow, dit komt wel over"
Associatie zonder logo 1) Jong 2) Ambitieus 3) Creatief Associatie met logo 1) Jong 2) Ambitieus 3) Populariteit
Noot: 5 mensen gaven aan over dit bedrijf hetzelfde te denken als zonder logo, omdat zij niet met het bedrijf bekend zijn. Creativiteit werd mét logo niet één keer genoemd.

Geraden branche: Design-/ marketing-/ reclamebureau Uitzendbureau (1x Nike/IT/Bank)

www.graduate.nl

Zonder logo Gemiddeld: 8,0 - Mooi en strak, maar wat ik zoek vind ik hier niet. Ik zoek het wat serieuzer, dit is te informeel. - Weinig info, maar is wel catchy - Uniek en onderscheidend, als deze gericht is op jongeren, zal hij hen goed aanspreken. Leuke vormgeving, cool. Ze maken er tenminste wat van! Met logo Gemiddeld: 8,9 - Mooie website, maar zou er niet willen werken, het is iets te hip en te opgelegd. - Precies goed voor de doelgroep(jongeren), straalt echt wat uit. Puur op design, heb het Verder niet zo op recruitment. - Positief, maar mij iets te glad.

13

4.3.3.

Shell

4

Eén van de vele. Een simpele site met weinig uitstraling, rechttoe rechtaan. 8 van de 10 respondenten is het met elkaar eens: deze site past niet bij (het imago dat zij hebben van) Shell. Een positief punt: de site is toegankelijk voor meerdere doelgroepen en de tekst wordt aansprekend genoemd.
Kernwoorden, 1e indruk, meest genoemd - Saai - Alledaags - Onduidelijk. (mat kleurgebruik, weinig origineel) (Sfeer van de foto's) (Struktuur Kleine tekst en foto's)

"Ik vind niet zo veel van deze site." "Niet vol gebruik gemaakt van de mogelijkheden!" "Standaard, dat vind ik wel slecht. Deze site zou je kunnen zien en zo weer vergeten."
Associatie zonder logo 1) Eenvoud 2) Zakelijk 3) Individualiteit Associatie met logo 1) Macht 2) Kwaliteit 3) Mannelijkheid Geraden branche: Uitzendbureau/ Dienstverlenend/ Overheid/Bibliotheek Met logo Gemiddeld: 6,3
www.shell.com -> carriere & werken

- Niet te zien welk bedrijf het is. Leuke plaatjes voor verschillende doelgroepen maar deze site heeft niets unieks. - Weinig uitstraling, veel informatie, saai en onduidelijk leesbaar, kleine letters. - Wel doeltreffend maar erg weinig uitstraling. - Triggert niet.
Zonder logo Gemiddeld: 6,1

- Slechte uitstraling, heeft niets weg van Shell. - Niet mooi, past niet bij Shell, pas met het logo erbij snap je het iets beter. - Als je zo'n groot en succesvol bedrijf bent moet je je ook met een site onderscheiden. Dit staat totaal niet in lijn met het vooraanstaande, sexy imago dat ik heb van Shell. Het tast echt mijn beeld van Shell aan. Ik vind 'm oubollig. Bagger eigenlijk. Jammer!
14

4.3.4

Corus

4

Een site die in het oog springt door de rode kleur en 'het grappige kale mannetje'. Iedereen is positief over deze site. Het imago van Corus is echter wat minder, bij een aantal door de gebeurtenissen bij Hoogovens. Anderen zijn niet erg geïnteresseerd in staal.
Kernwoorden, 1e indruk, meest genoemd - Kleurrijk - Gezellig, vrolijk - Pakkend (rode balk en gekleurde blokken) (door positief lachend mannetje en kleurgebruik) (rode balk en kleur gebruik spatten van het scherm)

"De tekst is pakkend en het mannetje is grappig" " De rode balk springt meteen in het oog, opvallend" "De rode kleur valt echt op!"
Associatie zonder logo 1) Uitdaging 2) Ambitie 3) Plezier Associatie met logo 1) Mannelijk 2) Professioneel 3) Eenvoud Geraden branche: Groot bedrijf, 'iets technisch'. Bedrijven met rood in logo/huisstijl worden ook genoemd. (Coca Cola, MacDonalds, Vodafone) Zonder logo Gemiddeld: 7,4
http://www.corus.nl/carriere

- Spreekt aan, door de kleuren(voornamelijk rood). Hij is ook nog overzichtelijk in blokken gekaderd. - Blijft wel hangen, sterk visueel gedeelte, + daarbij informatief gezien genoeg info. - Geef deze het voordeel van de twijfel, verder kijken zou me nog kunnen 'vangen'.
Met logo Gemiddeld: 8,0

- Niet duidelijk om welk product het gaat. Hadden bijvoorbeeld meer chroom en staal kunnen laten zien. - Staalbedrijf is oubollig, maar wel erg belangrijk en er is veel werk. Knap dat ze zo'n site gebruiken, marketingwise erg slim. - Mooi en leuke site, maar mijn houding tov. Corus is minder positief. (ivm. verleden Hoogovens)

15

4.3.5

Diesel

4

Spreekt jongeren aan, is anders, is jong, is hip. Mannen, met name wo moeten hier niet veel van hebben, het lijkt hen een heel vrouwelijk bedrijf. Spat van het scherm. Sterke herkenning in branche/ merk, dit wordt als positief ervaren.
Kernwoorden, 1e indruk, meest genoemd - Cool/gaaf/ wow! (zeer grafisch, anders dan anders=cool) - Creatief, anders en apart - Weinig informatie, gesloten (eerst iets invullen, dan pas verder)

" Bijzondere site, anders dan anders. Maar misschien wel heel saai als je verder klikt, haha!" " Druk, enorm grafisch door kleuren en de tekening/fotovorm. Erg stevig, dit zijn wij. Klaar." " Cool omdat: Uniek, creatief onderscheidend = kunstzinnig. Mooi."
Associatie zonder logo 1) Vrouwelijkheid 2) Romantiek 3) Bij de tijd zijn Associatie met logo 1) Jong 2) Uitdagend/grensverleggend 3) Populariteit Geraden branche: Kledingmerk

www.diesel.com/hr/

Zonder logo Gemiddeld 7.4 - Hou wel van anders dan anders. Mensen blijven langer hangen als een site anders is. - Gedurfd, maar hij zou ook afstotend kunnen werken. Ik zou meer voor de midden weg kiezen. Maar dat neemt niet weg dat ik 'm vet en jong vind. - Slecht dat het veel moeite kost om verder te gaan, CV uploaden, wachtwoord aanmaken… Met logo Gemiddeld 7.5 - Past goed bij Diesel, maar weinig info. - Tekst vind ik op deze site niet zo belangrijk. Imago zegt genoeg. - Goede site, uniek en krachtig - Waar is de kleding van Diesel?? En waarom gebruiken ze geen leuke modellen?

16

4.3.6

Ing

4

Standaard, maar wel helder. Oranje is wel ok, maar springt er niet echt uit. De meeste hadden meer verwacht van ING. Anderen vinden het wel prima zo, past bij hun 'zakelijke' (toch wel negatieve) beeld van ING.
Kernwoorden, 1e indruk, meest genoemd - Geijkt (-e opzet) (opbouw en fotografie) - Nederland/ Oranje (kleur) - Uitnodigend, helder (Komt open over)

“Is dit alles wat je kunt verzinnen om te werven? Lijkt wel of er 1 dag werk aan is besteed." "De website is compact, veel beter dan wijds, dit is prettiger voor de ogen." "M'n 1e indruk was redelijk (oranje kleur). Maar als ik verder ga kijken neemt die al snel af… (tekst en foto's spreken me niet aan)"
Associatie zonder logo 1) Zakelijk 2) Succes 3) Eenvoud "Het is lastig hier iets over te zeggen, weinig plaatjes. "Heeft niets! Een van de vele. Lastig om hier iets over te zeggen, ik kan maar 1 woord kiezen: zakelijk." Associatie met logo 1) Betrouwbaar 2) Zakelijk 3) Kwaliteit

www.ing.nl/werken

Geraden branche: Zeer uiteenlopend. Het CWI, Carrièrebeurs, Mora, Bibliotheek, Eneco en de financiele sector worden genoemd. Met logo Gemiddeld 6,6 - Onpersoonlijk, saai, nietszeggend, springt niets uit, gelijk kwijt uit geheugen, geen identiteit - Toch wel positief, door overzichtelijkheid en eenvoud, maar zeker niet creatief genoeg. Er lijkt weinig aandacht aan besteed te zijn. Het zou ook al schelen als ze 'm in het midden centreren. Komt wat moderner over. - Heel neutraal niet 'yeah'! Zou wel verder kijken. Zonder logo Gemiddeld 6,5 - Onpersoonlijk, het logo moet alles zeggen, vind ik slecht. - Gewoon prima. - Past wel bij mijn beeld van ING, zo saai. ING mag een saaie site hebben. - Mag wel wat dynamischer en leuker! Van ING verwacht ik een betere site met meer uitstraling.

17

4.4. Conclusies over het onderzoek en de wervingssite per deelnemer
Wat vond je van het onderzoek en de wervingssites die je hebt gezien? Hieronder de reacties.

Leonie: "Ik verbaas me achteraf echt over welke bedrijven het gaat. Van Philips en Shell had ik deze (simpele/saaie) wervingsite niet verwacht. Van multinationals zoals deze verwacht ik veel meer (creativiteit)."

Stephanie: "Ik vind websites altijd erg belangrijk. De meeste van deze websites geven een slecht beeld, zonde, mij zou je er mee verliezen. Wanneer ik bijvoorbeeld via via hoor over een vacature bij een bedrijf kijk ik altijd even op de wervingsite. Voor mij is dat belangrijk omdat ze mij iets vertellen over

Peter: "Ik maak me niet zo druk om hoe een site eruit ziet. Dat heeft denk ik ook met mijn opleiding te maken. Ik heb van te voren een beeld van een bedrijf, daar kan een website niet zo veel meer aan veranderen."

sfeer en hierop baseer ik veelal of ik bij het bedrijf pas. Tijdens deze test blijkt dat bij veel van deze sites het logo alles moet zeggen, dat verbaasd me. "Laat gewoon zien waar je voor staat/ wie je bent"

Imanda: Jaime: "Ik vind de site van Corus het beste. Deze past ook het best binnen de web 2.0 stroming. Felle kleuren, grote letters. Ze zijn goed bezig. Marketingwise vind ik het slim dat ze voor zo'n site kiezen, normaal heeft staal een saai imago, dit haalt het wel op! (red. Hij zou er verder niet willen werken. Een te groot bedrijf, hij zoekt meer naar knusheid) Een site moet tegenwoordig sowieso wel catchy zijn. Het moet je aandacht in een keer pakken. Zo'n site als ING kan eigenlijk echt niet meer. Veel te standaard. Wel blijft een goede balans tussen beeld en tekst belangrijk. Hoewel ik het bij Diesel dan weer minder belangrijk vind. Het beeld dat je van zo'n bedrijf hebt is zo sterk, dat informatie haast niet meer nodig is." Yee Man: "Mijn houding bij Shell (met logo) is een 4, met een leuke site zou dit wel een 5 zijn. Ik vind Shell een leuk bedrijf, maar heeft een verschrikkelijk saaie site! Dat heeft zeker géén positieve werking op mij." "De meeste van deze websites lijken zo op elkaar! Ze zouden allemaal van hetzelfde bedrijf kunnen zijn. Behalve Diesel en Graduate dan. Dat vind ik wel positief, anders als anders is cool. Zelf ben ik overigens niet zo op het internet gericht bij het zoeken naar een baan, ik kijk eerder in de krant."

18

Michiel: "Het valt me op dat beeld meer te 'doen' heeft dan tekst. Tekst wordt alleen belangrijk als het beeld je aanspreekt. In eerste instantie zie je toch echt alleen beeld en dat bepaalt hoe de site op je over komt. Pas wanneer dat interessant is zul je verder gaan lezen. Dus, eerst aandacht trekken met beeld en dan overtuigen met tekst. Daarbij is je website echt een visite kaartje, je loopt niet even een bedrijf binnen om te kijken hoe intern de cultuur is. De site moet in orde zijn, hier proef je de sfeer.

Richard "Ik vond het een interessant onderzoek! Ik merk dat beeld onbewust meer doet dan ik had verwacht, had ik nooit zo over nagedacht of bij stil gestaan. Je kunt meer beïnvloed worden door ontwerp ed. dan ik dacht. De website van Shell maakt mijn beeld van Shell een stuk minder positief en andersom, want Corus oogt veel frisser dan het beeld dat ik had!"

Veel van deze sites kunnen echt niet meer, 'zo Web 1.0'. Zodra bedrijven zoals Graduate en Diesel dit soort site gaan produceren moeten bedrijven eigenlijk ook op de trein springen. Als dat gebeurt gaat het hek van de dam. Nu valt er op dit terrein denk ik veel te halen."

Judith "Tijdens het onderzoek heb ik gemerkt dat ik toch veel op kleur af ga. Tekst komt later. Daarnaast blijf je langer hangen als kleur en foto/beeldmateriaal je aanspreekt. Dus, je eerste indruk wordt gevormd door wat je ziet, daarna komt tekst. De tekst moet je vervolgens overtuigen. Ook verwacht ik dat alles wat links en in het midden staat het belangrijkst is. Rechts verwacht je banners of info die minder belangrijk is. Soms was het bij het 2e deel van het onderzoek, de

Arthur "Mijn mening wijkt nogal af van de rest. Ik vind Shell bijvoorbeeld juist wel een mooie site, dat is mijn favoriet. Dat komt denk ik omdat ik een niet-commerciële opleiding volg. Door mijn studie bekijk ik dingen meer vanuit het 'sociale' en menselijke aspect."

wervingsites met logo, lastig om iets te zeggen over houding en gedrag. Philips is best een leuk bedrijf, maar ik denk dat mijn opleiding niet aansluit. Met Shell heb ik al helemaal niets, Diesel zou voor mij te creatief zijn, en van zo'n bedrijf als Graduate ben ik niet zo'n fan. "

19

4.5.

Ranking

4
50 punten 41 punten 41 punten 27 punten 25 punten 23 punten

De deelnemende blinde wervingssites geranked op 'meest aansprekend' volgens jongeren. Er konden minimaal 10 punten en maximaal 60 punten worden toegekend. 1) Graduate 2) Diesel 3) Corus 4) Philips 5) ING 6) Shell

20

Conclusies
De kern, de crème de la crème.

5

Saai, saaier, saaist. De wervingssites van de drie grote bedrijven: Philips, Shell en ING worden het minst gewaardeerd. Saai, standaard, niet creatief. Matte kleuren, standaard structuur of 'oubollige' fotografie zijn de grootste boosdoeners. Deze grote bedrijven lijken aan design weinig waarde te hechten en gaan er vrij arrogant mee om. Waarom investeren in design wanneer je al een imago gevestigd hebt? Het tegendeel is waar, juist bij deze grote bedrijven liggen de verwachtingen van jongeren erg hoog. Beeld op een wervingssite even belangrijk als informatie. Vóór het onderzoek stelde ik aan de respondenten de vraag: "Wat vind je belangrijker bij een wervingssite, informatie of beeld?" Rationeel gesteld riep het grootste gedeelte: “Informatie!”. Na afloop van het onderzoek trok men een andere conclusie: beeld speelt een belangrijkere rol dan gedacht en wordt nu net zo belangrijk gevonden als informatie. We want: veel design, weinig tekst! Deze verhouding, categorie 3 in mijn onderzoek, geniet de voorkeur bij jongeren. Jongeren willen graag geprikkeld worden, en jongerencommunicatie is snel: we lezen niet, we scannen de tekst. Wervingssites uit de categorie met weinig design en veel tekst zijn het minst populair. Wervingssite lijkt vaak sterk op bijbehorende corporate website. Productverkoop en 'werken bij' zijn twee totaal verschillende dingen. Toch lijkt de wervingsite in veel gevallen sterk op de corporate website. Dit maakt een wervingssite vaak onpersoonlijk. Jongeren zijn kritisch en verwend. Jongeren (hbo'ers en wo'ers) spenderen veel tijd op het internet waardoor zij veel vergelijkingsmateriaal hebben.Bovendien leert men tijdens de (commerciële) opleidingen dat communicatie en marketing 'verleidelijk' moet zijn. Jongeren hebben dus meer kennis dan ooit. Verdeeldheid tussen 'echte saaiheid' of 'plastic leuk doen'. Sommige deelnemers waarderen het wanneer een bedrijf precies laat zien wie ze zijn en wat ze doen, ook al is het product misschien wat saai (staal). Anderen vinden dit neigen naar 'een saai en strikt keurslijf' en vinden dat een bedrijf best een saai product mag verbloemen in een poging het imago op te frissen. Eerste indruk wordt gevormd door kleur, structuur en fotografie. Kleur, structuur en fotografie worden steevast als eerste genoemd wanneer ik naar de eerste indruk vraag. Wanneer de eerste indruk prikkelt is men; nieuwsgierig, sneller geneigd teksten te lezen en blijft men langer op de site blijven hangen. Anders=uniek=apart=cool. Een afwijkend design, zoals men dat nog nooit gezien heeft, wordt als positief ervaren.

Wat is de waarde van design bij wervingssites? Jongeren zijn steeds visueler ingesteld en verkiezen beeld (design) boven veel tekst. Bovendien draagt design bij aan de vorming van het werkgeversimago, een zeer belangrijk aspect bij werving anno 2007. Momenteel wordt design bij wervingssites door bedrijven nog vaak onderschat en onbenut. Dit biedt werkgevers een kans de concurrentie voor te zijn en zich te onderscheiden in deze krappe arbeidsmarkt. 21

Aanbevelingen
Goed, u wilt op die trein springen. Design gebruiken en u wellicht meer op jongeren richten om deze effectiever te werven. Wat te doen met uw huisstijl? Wat is de juiste fotografie? In dit hoofdstuk een aantal tips & tricks. Lees, pas toe, formuleer kritiek, haal er inspiratie uit, wees creatief en doe er uw voordeel mee.

6

6.1.

Wervingssites

Verkrijg eerst inzicht in: - Wie willen we zijn? - Wie zijn we? - En, hoe zien anderen ons? (Missie/visie/waarden) (In hoeverre komen missie/visie/waarden op de werkvloer tot leven? Wat vinden onze werknemers daarvan?) (Hoe denken (potentiële) klanten over ons? Imagovorming.)

Vervolgens: - Verdiep je als bedrijf enigszins in de belevingswereld van jongeren, (wanneer zij tot je doelgroep behoren) en neem een kijkje op wervingssites van populaire bedrijven en of merken. Zo kun je ook beter een eerste voorstel van bijvoorbeeld een reclamebureau beoordelen. - Richt je met de wervingssite duidelijker op een doelgroep. Maak desnoods meerdere wervingssites. Werving wordt daardoor veel persoonlijker en effectiever. - Laat de webdesigner met 3 voorstellen komen. Test deze voorstellen bij jongeren, of laat het doen. Hoe je hen bereikt? Verzamel er een paar via je netwerk of neem eens contact op met wat scholen. Het is waardevol een aantal jongeren naar de site te laten kijken. - Pas tijdens het testen van het ontwerp de 'blinde-websitetest' toe. Je krijgt een goed beeld van wat je uitstraalt met de website. Wat voor u een mooie website is, kan voor jongeren heel anders liggen. Zij spenderen meer tijd op het internet dan wie ook. Checklist: - Wekt de wervingssite de juiste eerste indruk? - Is men getriggerd om de tekst te lezen? - Wordt uw wervingssite over het algemeen aantrekkelijk gevonden door de doelgroep? - Is er, ook zonder logo, een herkenning van uw bedrijf of branche waar te nemen? - Heeft uw wervingssite voldoende onderscheidend vermogen? - Straalt de wervingssite het juiste werkgeversimago uit? - Sluit uw wervingssite aan bij uw overige arbeidsmarktcommunicatie?

22

6.2.

Werving van jongeren en design

6

De mogelijkheden met design zijn legio. Onderstaande adviezen zijn tips om de look& feel, de impact en effectiviteit te verbeteren bij wervingssites die zich richten op de werving van afstuderende hbo- en wo’ers. Kleurgebruik Mijn advies: houd achtergrond neutraal, in 1 kleur. Gebruik foto's of andere gekleurde elementen die de aandacht trekken. Hier en daar een aansprekende foto of bewegend beeld trekt de aandacht. De huisstijl moet absoluut terug komen, maar mag niet ontsporen in een rigide keurslijf, ga er creatief mee om. Lees ook eens mijn scriptie over webdesign bij wervingssites. Hier bespreek ik de laatste trends op het gebied van design op het web. Het verklaart waarom een aantal wervingssites 'Web 1.0', of te wel standaard en saai genoemd worden. Beeld Beelden hebben het vermogen om ijzersterk en snel een boodschap over te brengen. Foto's werken als eyecatchers. In sommige situaties beslissen jongeren in een oogopslag of ze verder lezen of niet. Laat foto's aansluiten bij de beeld- of vormtaal van jongeren. Ze zijn op dat gebied bijzonder trendgevoelig. Werk daarom met vormgevers die de beeldtaal van jongeren aanvoelen en een boodschap of idee krachtig kunnen vertalen. Blijf zelf up-to-date door regelmatig langs jongeren sites te surfen en jongerenbladen te lezen. Tone-of-voice Waar het beeld belangrijk is om aan te sluiten bij de vormtaal van jongeren is het bij taal het beste uit de buurt van jongerentaal te blijven. Overlaad je communicatie niet met small- en streettalk. Houd teksten kort en eenvoudig. Taal moet verbeelden. Een scherpe titel trekt de aandacht. Laat de titel gepaard gaan met een eenvoudige baseline die duidelijk maakt waarover het gaat. Selecteer een prettig leesbaar lettertype. Jongerencommunicatie moet snel te vatten zijn. Ontcijferen betekent tijdverlies, wat in onze snelle samenleving niet wenselijk is. Guerrillamarketing: Jongeren gaan plat voor ondeugende marketingacties. Ze waarderen het als op een creatieve manier de grenzen van het alledaagse en of toelaatbare worden gezocht. Dit geldt natuurlijk ook voor de wervingssite. Anders = uniek, uniek=apart, apart=cool. Een wervingssite voor jongeren: Do! -

catchy zijn (sterke kleuren en moderne fotografie spelen daarbij een grote rol), helder gestructureerd zijn, korte, pakkende teksten bevatten, (met name de homepage van een wervingssite) duidelijk genavigeerd zijn (menu etc.) in eerste instantie niet veel informatie bevatten, informatie willen we pas wanneer we geïnteresseerd of nieuwsgierig zijn, dan klikken we wel op een knop uit het menu waar we de informatie denken te vinden. bij het bedrijf passen en tegelijkertijd 'verleidelijk zijn'.

Do’nt! Veel tekst bevatten op de homepage van een wervingssite Er uit zien alsof deze in een middag gemaakt is. Ook (of juist) wanneer je een groot imago hebt, moet er aandacht aan worden besteed, het wordt van je verwacht. Idealiseren ("Merkreclame idealiseert en bedrijfsreclame (dus ook arbeidsmarktcommunicatie) vraagt om echtheid." (Van Kralingen 2001) (te) saai zijn. (Te beoordelen door jongeren) 23

Begrippenlijst
ARA M/V ARA M/V maakt onderdeel uit van de ARA groep. De ARA Groep bestaat uit een vijftal reclame- communicatiebureaus, namelijk: ARA Advertising, ARA Direct Communication, ARA Dynamics, ARA Interactive en ARA M/V. ARA M/V houdt zich bezig met arbeids- en interne communicatie. Dit alles is gevestigd in het hart van Rotterdam, namelijk het WTC beursgebouw. ARA M/V helpt organisaties bij het vinden én binden van de juiste mensen voor uw merk: 'merkwaardig' talent. ARA M/V, human resources communication, is in mei 2000 opgericht. Zij houden zich bezig met arbeids- en interne communicatie. Visie is de basis. Wie wilt u zijn op de arbeidsmarkt? Waarom zou talent voor úw organisatie kiezen? ARA M/V helpt relaties bij het ontwikkelen en communiceren van die visie. Om deze vervolgens te vertalen, online en offline, in communicatie die relevant is voor doelgroepen, onderscheid creeërt en inspireert. Zo bouwen zij samen met cliënten aan sterke werkgeversmerken, die hen in staat stellen te werven en te binden. Tijdens mijn afstuderen liep ik stage op de afdeling ARA M/V. Dit onderzoek heb in opdracht van ARA M/V verricht. Mijn begeleider tijdens het afstuderen: Ton Rodenburg, strategy director bij ARA M/V. Arbeidsmarktcommunicatie In een recent boek over arbeidsmarktcommunicatie (2005) hanteert R. Herrema de volgende definitie: "Arbeidsmarktcommunicatie is een planmatig proces waarbij wordt geprobeerd een directe of indirecte (wervings)boodschap over te brengen op potentiële medewerkers, huidige medewerkers, ex-medewerkers, en hun beïnvloeders, direct of via een bepaald medium. Doel hiervan is op economisch meest voordelige wijze zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin aan de wervingsbehoefte van de organisatie te kunnen voldoen." De laatste jaren wordt de markt echter steeds meer geconfronteerd met het merkdenken. Puur vraag en aanbod communiceren voldoet niet meer. Het werkgeversimago of werkgeversmerk moet interessant zijn, zodat werknemers graag bij het bedrijf willen werken. 'Blinde websitetest' Deze term is in het leven geroepen aan het begin van mijn stage. Tijdens een brainstorm ontstond het idee om websites 'blind te testen'. Dat wil zeggen; logo's en veelzeggende teksten verwijderen. Deze test is gebaseerd op de blinde biertest. Deze test is veelvuldig uitgevoerd bij biermerken maar ook bij Coca Cola en Pepsi. Het idee is om de logo's van de flesjes/blikjes af te plakken en mensen puur te laten beoordelen op smaak. Mijn onderzoek focust zich door deze aanpak enkel en alleen op het gebruikte design. Design In dit rapport versta ik onder design: het uiterlijk of de vormgeving van de wervingssite. Ik formuleer de volgende definitie: "Het geheel van kleuren, vormen en lijnen op een website, samengebracht met voor bedachte rade om zo een bepaald (communicatief) doel te bereiken." Jongeren, studenten, respondenten. Onder 'jongeren', 'studenten' of respondenten worden in dit onderzoek afstuderende hbo'ers en wo'ers van verschillende studierichtingen, hoge scholen en universiteiten verstaan.

24

Web 2.0. Wat is web 2.0? Daar is nog geen definitie voor. De term Web 2.0 is bedacht door de organisatoren van een gelijknamige conferentie. Het is niet zo dat er een compleet nieuw 'soort' Internet gelanceerd wordt. De term Web 2.0 verwijst naar wat sommigen zien als de tweede fase in de ontwikkeling van het World Wide Web. Van informatief en statisch naar interactief en bewegelijk. Bij Web 2.0 hoort een belangrijke nieuwe techniek (AJAX), die meer interactie mogelijk maakt. Naast de technische vernieuwingen wordt Web 2.0 ook vaak in verband gebracht met een bepaalde visuele stijl. Deze stijl zien we vaak terug bij websites die gebruikmaken van de technieken die Web 2.0 biedt. (bron: Wikipedia) Wervingssite Ook wel recruitmentsite genoemd. Een wervingssite is het 'werken bij…' gedeelte van de algemene bedrijfswebsite (hierna in navolging van de theorie corporate website genoemd). Je komt op de wervingssite door te surfen naar corporate website. Daar klik je op 'carrière', 'werken bij' of vacatures. Een voorbeeld ter verduidelijking: ing.nl is de corporate website, ing.nl/werken is de wervingssite. Of het nu gaat om oriëntatie, sollicitatie of voorbereiding op gesprekken, de wervingssite wordt bezocht. Informatie uit advertenties of campagnes worden hier ‘open geklapt’.

25

Literatuurlijst
Baarda, Dr. B.D. & Goede, Dr. M.P.M. de (2001). Basisboek Methoden en Technieken. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff bv, 3e druk. Lauer, A. D. & Pentak, S. (2005). Design Basics. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning, 6e druk. Broek, L. van den & Derycke, H. & Wijchers, L. (2004). Handboek Werving en Selectie. Alphen aan den Rijn: Kluwer, 2e druk. Devos, F. (2005). Jong & Grijpbaar, handboek voor culturele jongerenmarketing. Amsterdam: International Theatre & Film Books Amsterdam. Grinten, J. van der (2004). Mind the Gap. Stappenplan identiteit en imago. Amsterdam: Boom. Groenendaal, H. van (2005). Webdesign, van concept tot realisatie. Academic Service. Herremans, R. (2005). Uw werknemer wordt klant. Alpen aan den Rijn: Kluwer. Verhage, Prof. Dr. B. (2001). Grondslagen van de marketing (vert.). Groningen: Stenfert Kroese. Zwaal, J. van der (1997). Design voor opdrachtgevers. Amsterdam: BIS. Padmos, B. (2001). De scriptiesupporter, een doeltreffende aanpak van je scriptie. Apeldoorn: Garant, 3e druk. Internet www.adformatie.nl www.arbeidsmarkt.blogo.nl www.amcinfo.nl www.cbs.nl www.intelligence-group.nl www.intermediair.nl www.monsterboard.nl www.noa-onderzoek.nl www.vea.nl www.wikipedia.nl www.webdesignfromscratch.nl

Informatiepunt voor professionals in reclame en marketing Blog van ARA M/V. Alles over arbeidsmarktcommunicatie Centraal Bureau voor de Statistiek Onderzoek naar de arbeidsmarkt Vacaturesite Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt 2006 Vereniging van Communicatie-Adviesbureaus Vrije encyclopedie, gecontroleerd door deskundigen Alles over webdesign

26

Bijlage 1: Vragenlijst
Naam Leeftijd Opleiding Geslacht

Aan welke 3 voorwaarden moet jou (toekomstige) baan voldoen? -

In welke branche(s) ambieer je een baan?

Wat is een wervingssite volgens jou? A) B) een website zoals Monsterboard, Jobtrack etc. een 'werken bij …' site; bedrijven zetten hier hun vacatures op, bedrijfsinformatie, arbeidsvoorwaarden etc. C) een website van een uitzendbureau

Heb je wel eens een wervingssite bezocht? Ja / Nee

(Stel) Je bent op zoek naar een baan, hoe pak je dit aan? (zie bijlage, volgende pagina)

Wat vind je belangrijk op een wervingssite? Informatie (tekst) Geheel onbelangrijk 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Zeer belangrijk Beeld (kleur/sfeer) Geheel onbelangrijk 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Zeer belangrijk

Bijlage 1.1: Jongeren opzoek naar een baan

Banenbeurs
Zeker niet 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Zeker wel

Advertentie
Zeker niet 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Zeker wel

Wervingssite
Zeker niet 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Zeker wel

Banensite
Zeker niet 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Zeker wel

Netwerk
(familie/vrienden)

Zeker niet 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Zeker wel

Uitzendbureau
Zeker niet 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Zeker wel

Bijlage 2: Blinde wervingssite test
1) 2) Kies uit deze lijst, welke 4 woorden vind je het best passen bij dit bedrijf? (zie bijlage volgende pagina)
Zonder logo Met logo

Welke 3 woorden komen bij je op, op basis van je eerste indruk, als je kijkt naar deze website? (let hierbij zo min mogelijk op tekst)

3)

-

Wat is je houding ten opzichte van werken bij dit bedrijf? Zonder logo Met logo Negatief 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Positief Negatief 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Positief

4)

Wat zou je doen bij een bezoek aan deze website? Solliciteren Weggaan Zeker niet 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Zeker wel Zeker niet 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Zeker wel Blijven, verder kijken. Zeker niet 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Zeker wel

5)

Kun je bedenken bij welk bedrijf deze wervingssite hoort?

6)

Geef de website een cijfer van 1 - 10 en kun je vertellen waarom? Zonder logo: Met logo:

Tenslotte, welke van deze 6 blinde wervingssites is je favoriet en waarom? Na afloop de websites voorleggen mét logo, en herhalen van vraag 2, 3, 4 en 6.

Bijlage 2.2: Geholpen associatie (vraag 2)

Oprechtheid Integriteit Respect Betrouwbaar Professioneel Verantwoordelijk Succes Plezier Informeel Innoverend Eenvoud Betrouwbaar Eerlijk Ambitieus Open Kwaliteit Loyaliteit Kracht Uitdaging Populariteit Romantiek Vrouwelijkheid Avontuur Plezier Mobiliteit

Ambitieus Zakelijk Energiek Creatief Ruimdenkend Ergens voor staan Origineel Grensverleggend Mannelijk Ontwikkeling Rust Zelfvertrouwen Luxe Jong Macht Autoriteit Vitaliteit Harmonie Sportiviteit Verzorging Uitdagend Prestatiegericht Individualiteit Doelgericht Bij de tijd zijn