CAPM

JA.N.

510,~·'
~196.5

,((: rr «o« .,p EI; ,I A I. Alrr II II'11:9
~iL:llf~iGHIED 'a<Y' [~ATlONAJ~ iHEA.OQUlAR'I'lElRS··

,CIVIL ,AIR, .~ .-- . ~
,liEiXJ'r.5

!

I

ELUN!G1G1N .Ai

CAP l'NfANUAL

50-9'

NA'TEONAL HBADl'ii!UARTERS~ CIVIL, AIR PATROL, Auxiliary of the; 'Unit:eO: States Ail' F·ol['ce E:l1ingto:n. Ai r. P-oiree, B~se, 'T,ex:as Janue,ry UflS,

Thl,Sl m8.!ll.ual deB~paoo.s end ,deElCli~l'bi!ul.'t,he ae.U.Vl'Uersoompril1liq' ttie Cl'V:11Ab· Pa.ttol Callet ~peeial AO'tivities, P.rogr-am. ;If e:B~t.abllBhea '~h,emtni"mum qualifies; tiona '_ 1"8""' qmI',emen.ts .fol' pa,rtl~ipa.tl.Qn, in "ea,eb, siP§1IOlal activity a.~ .~ c.adet, or 8,e,nior' elScqn. It, atse ,e:sta.bUsbea cadet, and', El'lm:io:r 'esoo'rt noti}fnia'tl'o,n, ,atI(i. eeleotLo,nprocedttr,els.. .
A thorm.1gl\ understandilng '0.£ ·and eLo:s:e. aOIp._pU!UlC.EfwUh the p.I'Oeooures,..reqt}.iF!ements .andpr~cti.'CN2~ (liU'UinedheteiIl! Willdp, M'I!!!3ih l,ttsu:re tne .emMent. ()'pei[',a:ilioll and .$:1.fccess '00' Q,i" tbei$.H~1ii;~;hly imporbm~:A~~.~.~e.s", .
j .,

'lluartetSJ. Cl'VIl AiiI' P~·trol., Elll.ngtqn. A:1lr FQre,e .OFFJ:ClJ\L:
.

. ecom.m...endations for cha.:n:geS''00; this .~~~~lMn be :forwarded to '.Nat4onalHel3ldR
:Ba;S~lI T@xa~ii' .Attn: CPOG.

.

.

.R.. l\~·* __ F

-~-.~''''''

.

~

National Commmnde,r

JOEL .. MASON Col'onel, USAF

.",'.:

·cwo' W-4.·;'USAF

A:sst I'l1:'l'e9wr of AdIIrlniiSITl1ti

VB SeitVi,cesi.

'T'1'i:l:s, manual IQIPJEl,;, CPO'

s,u'pel.'sedes

C:\PM

5()l-9" Jw'Ua.l"Y:. 1.~H30; and. Clumge i<,,.12, Deecem:bel'
-~.

1'~60.•

DISTRIBUTION;

-5 each Reg~on; a; each Wing;

and 2 each. GroiUP;t :squa.dron,. 'at'!:d 1"IigtDit •.

Cl~AP'FER 'E--G~NERA_L

"
I' • • Ii, r~

1

,COlJiTiS ,a:iiltjr:'S9~ng es ,. Frereqw&;ttes for'c:adiet AppU.c::urt's •.• ,. • :P:ile~~~,~~~~~ :k!1"S'entioo:: E sc~d <\,ppiIlil!"iQts

:1;

III

ii,

'NOUnIl&tEOi!l.

,af Gade.ta and Se:nfo'l' Esoo,rl.s· • • • '. _ ,., • ,. • • • .... '. ~ "' • '. d.~II:tS~llior'EscQ,l"[g,. " •• '" ".' • ,_ " • ,. " ., • Jnl5U~ooe ,., 'i 'T,roo.spct!'t:!t~l(lll f¢l'r' :li\QE P~U,C~~tit5 ,~,.,. • .' • , , .' " • " '.' • .' .. " .' .' .. ~, '. ,;,' .' • • ~ 1'.ranspcirmHoo to1' NaUot!a]];Y Spoi'J5ol'ed Sp~eHt1 Acnvifies"':tj.'ila'lilrer/1Il:fralle:gfou'd·,Cadet

:Phys;le'al E"iaml:P&tioois~, ,. ~ • • ," ,•.•

,. • •

SelebJt:lqlil'ofGadets
iii Iii

,0

"

.,

•••

~I

ii

,.,

'!II

.!!'

.ji

!!

ill'

.iIi

itIi

!II

iii

,II;

~

,I

iii

dt

-Excm.n,g:es.
..
'!!!

'!'
!I'
!!!

I.

I!

,_

II

III

iii

iI

It

till

~

,!II

:
.~

!IIi' ,Ii,
ii

,t
iii

iii' 'i!!'
iIii ..

. '!' ~ ~

-

Ulliifoq;'m Reqi;tirettrents,
ExpmlS:~, ~ •. • • • _..

QU;otti.B

!!!

!!

.!!'

.'

'.

,.

II!

.. .' • • • • •
.'.,. '.

• ,.
..

C,wd\!!:t p'pH~ti.on A
'Sq~:ri:ll:ir

;Gom.i'l:~m:uler Act:io;n~
Acfions

'p~or;:edur:ea:'

"•
• '.' .....
It

Comma"ldE9'"

• • ., " ~ ~ •
,iI
II .' III

~I GOODmWlIife:r Actions "'.'.'. ,','" Wing USA:F=CAp ,Lia;i,,~'alll Offi.o.er Aailimis •
Wl~ Cadet

_ Spec~a,l .!~f(lti\rities Se\lectwn lk!.al'di5

k"
!'!'

ill

'.'

II'

..

1111

.

ii'

;
"

Ii

1111

!II

'.

Ii

iIIl

"

..

,.

ill

liE

,iii

'iii

,ill,

..

..

toIi.

ii

,iii.

GeJie.T:al". Q~~ifi:OOtiollg '. • .' .' .' • •. • rmlm.iniza:UO:lls"~di P.3is.spc)(]::,lls USAF :E5'c'IJI:fa ~ ~, '. '... '. '. RO'.si' ~s ,. ' '.
II ~ ill II! iI! ,II ,"

ill'

iii

~

,.

III

ill

...

ill

~

,iI!

I'

'1
''{

" •. ~
;0 '"

;~

....

rii

iII-'

iii

..

.,
'l 7'

Genie r:a[ " ., • ,. PiJ:l:"IJOse '. ., •
CQUr,se(1onte{lt

,.
,.

Stilfem.eIilh)I Barental

~:U,S~:Qry'.

jI

''''

'I!'

,0

,.

a,OOSetlt

•• ,

!!I'

..

"

'I!!!'

!!!I'

iii

,..

..

,Ii,

.,

iii

,ii

G'enel!'f11 .' .' • • Conttse IGonte.r£t ,.

PurWse •• ' ••

I!!

'"
.....

[~

II!

1l1stolY • • •
'!!!' '.
'!I'

..,
!II '"

'.,

' ' ' .~
!iII ;I;

B 8 ,6 ·B

'I'

!I!

!II'

'I'

II'

ill

iii

I

ill'

oil

IGeiler,a! ~s.e·""fI!l' '8iStoJ;'.-Y

••

• .' •
iII'iII


Ijii'.

-

'!!I

'I'
ill "

Cmrl",se: C{)Ilteint'.,

• ,",
.,

I""

'"

I'

~

'"

ill'

iii

.'

.,

~

'.

m

.'

ill

iii

liIi'

.'

[ii,

.iIi

,iii

Iii

!'

'!'

'I!'

"I!'

II'

'Il

fI!

'II'

I!

.tl

;I'

G~tleral ,",,. • • ~Uaitlt:e:J,tt,rli=
'Plarpalse .' ," •
!l!1

L"

Iii Ii

ii!i

I. [~ ..,

!'

'"

~
iii

-IF

,;.

..

~I'

~~II.n:f:lcEit:!Ons, Q14.otas: N;~nn:.Hna.UQlilailcL
J"(H~wa'nHng

(]Iell!er;al

'.

.,
III Ip!l!'

!I!'

'"

,.

'~

..

.
!II'

oiIl

.Ii

,Ii I!!, .' Iii '01

'!o
'Ii

,ii'

oi

1111

_~...o,:

'r

,"

'"

,i!

Se~cc:Hj)1I

App,ueatiimlis

:EIql~Il~e'~· • • '. • • • Ph'yililCA] .:ED)nir:!i!lti(U:l:~ '.'

..
II

• ,ill
III ... ,. ;1 ..

~.
IOI' .'

,.

.~ ,.

!I!

''!!i

,i,

•. ,

Ii

til

i

'.

'i

-ii'"
[I, II

InSllliance'

T;~ns[xirib;l;t~on'. ~

•. '. ..: .'

!i-

'!!i

F'in.3.I!!Cial Sl!I.P!OCtF.t, ". '. .' •

Ge.n·e;raJ

Biupose o.

/\'pp rg·1j.at.
1

CQnt:t!iilt GW.de linie!il

.
ii-

.
Ii •• •
II!'

Ii
,~

!!

!II'

'i!
tij.

,i

iii

[.,

iI

I.

,I

I

1I!'

!o:

iii,

iI

dli

,.-

'I!' J _-

_-

..

i.
'!'!' ,.,

.'

cadet

Ap:pUc,<l.'h'onfm: SpOOia! Acti.!rl.ties
Cl€::t:,gyil'ifl!Dl • •
,o. • "

"
,., ,;,

• ,. '••
••

iSa,mple Lett.er to High School Oflncia!. "c..iiil iHt' P4hr·ol Cadet 'Physic~~ Ih:an.ltl'..aUo:n geI~~rl of::llleJillJ:al~,mhliition. •••••• •• ,CAP ,Escort A:PJln~t:iQ" ior S}>eOial Acti ..:ties • • ~ • • .' " • , • , i . q!ld et Sllooi~.1il.,ct! 1<i:tl@~ SIil'1'8crum Ikia';rd '... '.' • Si1Impl,eLette:r m Se]e.C:I~ed Speafld .~cU,'1ritlt:5· ppl:i.~tB A ;,. &!,.m[)I,e L'eU@l" to Nonse:lec'lie~ .spec eJ. .Actll'Vities 1-\pp];c;:m.tc.S· '. •

.i5ampJe.Let'bEir'tee

,_.
• ,iii •.:.." ,I•• II'

'!I'

Iii

if.

,.

ii,

ThIs CltaPwr

dEfso:rii:le:5tne

Gf'\ril Ait,Palcr:oli Cal(]et.

S,~)l~.S::J~lA.cti;~ltj;!.S":g~,'!l ~h"l d~~lon .• ·.lt Us'" ...... --- - ., Hf.Y ,edte ,_. ~ . '"_" -.,; .
d~11ecl;ecl a.eili~i.tie1!l
.. )_

t;r.21].E'n .&+l-

'I:iI!!,I"tidpaiti!Oilll in

pil!Y:5~c"al"leU:;_1:ief[qi·,

.all.

Co.ur-:sB ·J't(;tb,ci!1ie.s:- elfld~g~ illl!'"

.

aoo-p'l'mTjIQItl!S']:tifo,Kmatilrni.com,..

'I"n~tiionliljllJ1:.~ .... ~ .- ~

n'!o~ tot8.~, Ei,~~~;i~."gJ,_qti.~itlJe,s.
L ~~aU1tSi~~,~iita se'~IJe'd)~lmg::~ ;~ The" Civil ;\1] Pa,tro~, C ;jde;t . Poo,gra.m Q9risish~ ~ ~'lfe
::32Cu. t1:es{ . yj

f" Ue !;l;b:l\le ~.\I'e-x~m;~'it![£;C!ullast!.c ,ab!Uty. SQC,'iO'lJ:.g.tl;~9,e5~. q~jalnie1l cciif . mi3i:~ri~l ~OO leac]e:r.: s'I:l!1_p~' wol'al :s:~'1;e~gth anti'.. olfiihg(1"8.6te:~.

,i\C1li;i!'li~ 6:!!L t1t)~,;a,1I:1~ d!l'lt€:c1iet!!i(9!HIIu-a[

!j;~ap.la:[If--·exh!?!¢ that {h.e ,c.b;ap]Ji~h. ';r;ria~i Jl!ij, (lmJmi:rnii Kf- he.dS ·h1i"~f1l!.'dtljf:j)e,!iI!pUdittW;!5miti.~J5:ter,.

Qrf~e.~jI!. 'and by a ,ct.eargymaa o~h.e-~· rn.iIJ! ~~!J!,~' a u.:r:dl:

,..::g~ .

l]f1I;!I,il(l.i:reen

W~el!lil'Jitimen(!~~l .~

a. <S~Qti~

:~:e~

ftitel'll~t~P:I1il.:i· A he e~~t ~x{ljlii.ange. {L.KO'E~

-.:iZ~:(;o:s.]laOJe'~Age, i.l~~Mtio~.· O ~q,urse(i\!\JOC::J . f'e.d!~~al A-v.ialion ~\~~y JJ~]el1tatioil'(](j,uaie (I'AA'E;lG)

{..1I\i0TE:, ~ cade1t~y paltic')1p;;it# .~~ -'GII'II1r..·oi'lle: of:1~'-it~w,~~dli'l CIi'll!l"~~ .~ ,Qtli\! ~:1m~i1e v1~U !:tl!!io1 ng m~, .~d!eI;~ temfre. .-}\ild~.fill0L~.1· l'eEequi:;!&t.eS' leir p :5pe<;U'.ir;,::CQ~l'~;ill:!>~ 'U. ~lH!iM'~"'li:!il!~!, ';H~@ ghown ~]n
'OOjjrs1~

des{r;']~liotl~":..~h?+:Pt;err rq) I
1ll,slf;eSl .,

p"P£:J". __

~u.;J;6e<A!ITBWi~t!iW.i!,cr"."
-

J¢t;Qh.e.~~UQ'IJJ.
COw:'.se
• '@rrr

Ocim;n:Sl~ (,mO~' ..

.

,[&\.013)

~ad~t~llii,Il,:lt~§
;l'llle,__ mghly,

.J?;. ~II'I £tt1llj'~,

j~Jer'(i\~&.~-~i~~o-;tatfe~~~]e·

8[le>?iaJi ·ActJ 1;-iJif;iS PrQg'i'Ol:m.; I f,nq~ tI~Ei.1l a~;e l'qloMl ,~t1liltrl~s:)!,ili: "s;!:l:J)Ulill £io:r th~' "CQ.l'iiduetthereof. md. e():rr:lim:;!.tril<i~·J.'S.. ofl1:y: di)W'~ !iI'!&'! .~.l"ese.f:I~~ Iii _l!;hI:~·DliIfl'iUiu. ~1·t1iu::h!:.. !wlQ.;r:~UQn. wtE,HJEod'eUt:HiI :~Ch'a..,ir!t~ D.E., SeCt'.loniS
," Jo' ,"_(_. -, _" ;_., ~..-.~ .:.

-:iM1._dR;~1Qft~1 ~J~.!!Itati.p\n'~~:r~? . g ·imr{ort;.'ln~. -;p~:r~5\ r.tad~~·

o.~

~.

~!~~

Q.1!lt;y

c •.'

~'MC$:Q'Oc
, e,

C~.et.c P.Eogra.rn ,i'O;t; .. Ij.~ ~e,a-zt as' .eQns;e~ti!;~ 'll"lcin:l:hi w1'tj[j~ t;he~~~e' ye-tt.s·!r.rfmediaJ~lW '~:r.~
~:diililg tb..d'e!l:·f.'.
• -.~ I ~

,iJ;.s~lg:i:m~t 'dliegtl,y
Ott
..,. ~ • •

Ha~ 'sl~'eiI'iri.

Ii. C!i:J,tI1irnaliid..o~'flin6;

-suppOr~,;t,~g {her

·W1~1)!g-;cr(lgji9.oo1".Md,'~ti6:i'I<¥I'{tri la<:e};lm~e.~
u _.
I ~ ..-

p8J;,~L~ipihioli!.
__.

'.

aLre ooll1,$~.t!ell~edro be e:dl',8!cu:r.r:i,c:war , .... : (~.......:.. l'a:tJ.i.!i'r~~1!1l:)'1. ~peclal,.~H~,,~t£~;.~.d"hl!f~irfl;r:rtt® ~(J1;l'l:mii]Jg!,~e:Be ;:if:ijy~l!eo§i :16 p'rL'-&eiJltletJl [~ a:s-e&l~ a!"l3!te Iftl:ee:tt~. litioml, ::,:0"7
.lot.. _ "

d. lie> iII ,~c;el]!e.[i't~hy.a;~~~l CQlJidi:li,o:lJ i(wt;l! t~:e'e 'OE 'iJilly'kby$[c1l.1ha'iiIdlJcapg wh}ulJJmiglll pr'l')~lit·[ull _pifJ;l'tt<lirm't'Ltmin ~u CQUi\5rtl aCit..:li',..ni,®5
m' ~tli}lXl,ge:t physi0al·wEl~l~_tlieiii[lg:.

d. ' ."cfl~titiUp~ -(if na."-@!Hilly d'i);,~l~ ·~C'U v. i:ti,~",lQi~ther' \1,11:&. ·"~tb:e~··p>e1"t'lrieit ·~:d.~1!JlrtJ.Qili, ; \!(ill .1l<lfl'rnaU~flD~ ,·m1I'lQI1['i-ci'e;d" ~N'atton~~Heath'by qtLlll'ial"f;: d\trlQgtlle ~nl1ru onJait~_:e:'l'y:,.

e,
-J.,

.

Be:-3.r.::mecl.:i:ri· :iQ5e',o~r c
_~ :,_ •. J :" •. ' ":::':-.

arm.
.•.•..

:':;

'U;ej semio;l' sta!:ff ~of [l!iI; ]e¥slt i9~:~ £.. gi,rf~r~l~l.sd~~,lI]l~ ~R9~mjl'Jie~t (:TYp~ ~
'l;Ia;.'1:: '$'ell'Ne('1 .}'Ilili ,,'\)

'C?ol]l:il~S _,
9!,,,

MIlJ~tmeet'I1U lI1i1:;iir~Ii!'fi~W:lilS,f4 ':
'[i!l. v~

E1it.th'. ,61:r"tfi':rtieipiat:iDn :lfn. i<lny-6i.l4le :i:iJl~:rA~h~<ll;\h 'o~f ~~Bmit~a'l •b ,of ~hepr:ere'cjw.sites lis;i;ed below.
f~t: rBllcle,t
£f_...

:]:ic."Ul:(:S.

..

~ll'"fie]:Pau.an. _~:reept,tha't;fQ[:AkOC tbfi'rrlaximum. a~_ w'lll J?:(l!' -34 g::!l. of 1 ,Ja.n.l;!~l'J" ,a~-itb,e':y@rr (Ii

~ar-.siif

:1;.\

B.~n.9~t l~,s$'t!tlJl[l 2~ '~gr u.iQl·~. tfum . .50< .~ 31$. ,&f :1 .jJ'a:B'mTj ;OK the_yoor: ,of

,~ leA p ~rll;1ilr.~d BU[y '!\,nWheiU

~rljjGi~~futi"

~\~~d.
-:
'

·d:!l.ltlril·:90, 1liatC!J'tihanl January ()flliI;e,~:l\I,
.

!h...
~.glt:ade

J3,e aOQrnmfssl.ollled

'ott" jlm.1:i~ip'a:.tl!llll:'l ih. ~'siD$le.. -C., ne;~' ll'!;gh st1IDol ,grad:WI't~ lOr .~~ ·eirJ,:... ~-QUecl_ the !\l,~QJ;'" Yle~:t of high s·dlIDd!l!.'\It'il::he in
~jme.

e~,q,e~. ~h~t f_ trtajoJ'. o Q9!V\~r~_ <~9'r;r eil:P:R '9!H1~:S.
i.~:E.(J'5"£;e~s

'o['th~ .4A0('; 'l:i~(;t ,~<C4£i\~i:;" ~11' .~~~

offIcer

in'

GAP.

~.,

~tli~ gl'Q~iP :~p.u~~ Pil1!tllJ100

p~FS.j)!II~c]

a~Cid8JIll

ill!~m:'iRlIlo~ ~!n'!

<or acPJII,YllOlaMmJl,.

-

"., liltl::ve ~t/t~~1. IB:<m~~tli5,\'cit 1(;:{)~rn.1:IlU_Oli.lS s:~ti.v.e'rne[!iJ)e:i:'ship ~5:' ill· eA:P 6&(let \pl'].Ql': to I JaliuacJr.Y ,of t:ne :yea l?' ~-P.I]f;t~-e:~;Pi!l.tiDii'l.

J.. B~ ~~.0'g<~ a:i!el"'ag'efin. j~u;a]jfies .00)1£ m~lm'~:ty~..l;e\lde:E~ru.:p, abili.:ty to. work Weil. w:lith otll'Ii!:rs-~ ~1~S(IDfi5.ibni.t¥, an,dma!E~l strengtH. of diliarnc~~~.
!k. H~Jjs~eti :t~ex:mi,LThm~~~l:~b~1O, P17-otriooent ci.t{Il;~s. (me, ofwi!:i.cb..shmdd he .9;b~~gy ...

e. Be iIi excellent phy,siical.Q·ondJho:n ~d (roee of <b.'lY .il.:ap,dfe:al1.S w3'ich.ro~~t p:l'>Elyent ttl]].

man I)~:he!~ t:hacfi i:iie unit cJla.pla~Il~~e:i>."'Cept, lh~' that 50 recormmendif be is, lfll fu.ct the ,aPPUQa.nt·s'lTIhUSter.

not, selected,
'i'..ll:lsUl:'2.nee, CAP~ as a .corporation" dQ'es-not provi.dlE! Il.cr:::lfle:l'l[ 1l1surance coverage :I.o'[' any' ~l:50nl1'e1 :partlci]J!N.ting in the ·pecial Aod>itl~s· p,rogr:':,fn!l,;.E~6h ~gi, 'tio~~re'i'el'. h. :fG&pGllsible .!El:h·pt<rri:di:ng:·;1r.~51;i:t;,lllIce'for aUe:adets i!ll Hs(~1ng.. Cigee :CA PH: [jQJ},.,~.} ~1l.11Ql' mem bel-'S s.eclwbed

chaplasn may
1.
eISGOf'i;S.

Be:;[\ mal,s im.enilier •. e.xc'~mt io,r AAOC \'1,'110, rn.'itSt b~ f:eilli~iiie~

r~ 'OTE~ ",,~di'tfona~ :r,rrereq[~H~;ltas"f apll?ne:a~IDoe" I ow'! n l~ ftl'lllliJl Vldith the O~l:ie. d_~(:r;i,pt~O:~l. 'In'. Ch~:pter. :UJ'•.)
4. Fhysical E::liami];!atlions: Eacoh. '{)ad!e,t.iliin~l SEl!:l'l&l' eaeori Jlomim)ee. part~c~;p,aUt1lg ·.i.!1lA{lE~ l'i.~\p6.FP!Abc:. a:~ SA9G . must" -w.iifhW 31r dayf.> iD!lmefliaie.iypr-eceCimg m~e or ?p[lli~aUQn. '~e,-.w.,VeI! a Rhy#;~l·>exa~tip!lii. the J:e5}':iUs, 'of whick ,vtU tie: l'eeO,med' rnt'<C~\.'P Fo:nn .22, ·_"O'A]'I a1t~et J?ih\j'.sic!'d BlW.m'l~ti.Qnt~:" (OOil.i!.ln. !;:l'f oe.tO,~ 1.96l). ,@.r la~}' ,d);LI;~, ;'!!11I'ci_ slgnM b~JT the e.lO'I.ffitl:iili,g_.iJllJis,l"ellli.t'h It~;9. rm-, pe'~·a'ti.'(.f) 'that aU .pbas~~ oi 'exlIllmI&atioill alTI1C1 ]Ailt!IDmfor~:lt worki.lldJcik1i'ed·,o:tl :I?orm ..a·if·~ ~omp~ef.edi" . -It ]~s:UlB" 'I',~:s.~i'is:l~m;r.,of ea:C~ l:l~piUCai,nt

OrS. e.seq:rt;s :itmsi l1er-,gQn1dri sri~1[,.iYre[!ilif·em;e:Il'ts fhi:· Insuranee \'l-i1id::l -VdH C{)o'ii'l1ll,pel",sb!llIl1nj;u1'y,.,

'a.

lOBS 'o.i Hmhs. (llull, baste.medical expense, . GAPR Gu:tlritil.e.~ a g;t'lQIJP poliCl~' i.r,rwhlC1ilndi.Vi!'iooJ:s !¥I.R,Y p:1lirilE.ialllm:te~ .

!:i.oo",a,
8.

Tf-iuIsp2rta:tI,Qll

iQr IAbEPartiCi,p'aBts:;

3. USA. F '~~ill :pcro!;t{l e _CH' c()ord[naie tmnsporl:ath:m for 'Ci'l: P cadets and ,$ellior eseerts ~~t}'lreerl the sha~l9i1'('S) d~iwated ,in' t~eir .ITa','e~ oil)Cleis !IJlcl. hast cOU:9tdes.
b. US,\JF 'will 0I:0'1I'itie-;O(I: ooJQ:roin.a:te h~,q;r,51piJ.rl:a;t~6f.! £or' .f~:r,~i,~:.,oCi!l.ii€;t·s eSCOrts.het'i'i<e:en ..oS!~d fllu~[[])-Mal:b1·,udJor~H:o'i'iJti.FJ A:d:' FOKe' .BaSGS aild

to .trnlke··

a:]:"'~':'U;lIg€;lnl!:'.llm' fo:r takiDg' examfnatlen, unless ~Vi..::>ed' totM bIU. i~run~l:!!.fe 9Qw·mal1{jer.

Ule'p.lzy5i!Ca.il

,~.)ntnfY'Iii&

thf.ii. deS'til1aUon d!e;slgnit;ed 'im the~r h:~ve]_ clil"deJ;s f~r delilie.ty .M: Rnd.FI,~'t:Iip froth thelio-s,t wi~gs..

e.
Mted

da·ys prior to· th~ t!de 'OJ; a:ppHCl.ti~i:i.. A t~gr- s,g[edtiQn 4ftli€) ~d'et lJ;~''~Ii1>EJ ~'f.iing' ~s:electi·QI1 00.'1:.00" the \iri.ll!g ]:ia1:oofiJ O~ffiC'0;l' ~m fQ.rwlu·~,tile cadet.·s" w.pp1icati<!'B (aloililg 'l\ri.'fh G."\·.p Form ~-2), t,Q z.,latioli.a.l,l]~~quar~r.s~_ FQUow!:rm:~h.e ca.Piet"s· ,se~e·c.titm by Ule:'llibard. tbe \\f)ng Uai.,sO"~ Oif;l,C J,'" ..vll ~Q;i\edul.e ,the. cadet; for Class. IU:Flignt_pllysiea,~ at a:n ~l"In.€l~ F6rces ill;StaUa.UJO.u 'near his ooill,e. The Stam:i:itrl FIi:)1'm
~!l

b., 'fb~lP/l9)COOqr~ fOl' ,suihmftUng app:liC;l1~ UOITS lol" the Jiet Or'ieJIta.tiion Coll.rse·jss,.!> [()[[ows:: Ttui' -c!!'·drrt wiil -'~e~;n' his iippn~a fidn .:til!iuugh ohannels fo .,!>;Jug hleadq!;Jji'lr$~f$-. '~! ~p-;pth;m,i;'iQn, i;§l must .lncltu:de ~he. I",e,gll!~ts a 'p.h,~5icalexatninagf ti.OB· ,(c:A-p FOl'trl ;if2) whfCtl li.as,~b€'ell' cQnlpJeteCl

~Ql"e!iiC(lITtB .

res:pririfii
d.

as

Tr~.sportalj,[m f'Or. C:A.P ,~jM!;~t$ and. s,e,nootWeen tn~ir'Mmes, a.IiclSUl~jO]j ~e.s'lg'.'.OOI.i:lt':[!1

net.:

t:fIl'l.tel (ll'deJ:s·ts, 'Ule

ofth,ln .... ~om~~d'e.r i;rlg~

T~a:I.~,rUi.tl.O:n f~l"e~Wl g;J;pU~ 'wM~e m litis ~~it :!,,,nlg: .~~ th€r;fu;[lIeil$i'iJilUy of. til,!,!: 'wttttg
CQlllUilll.aooet

ro.r
-

·el)~-c:~;!;'.!>~~

ru()t Rlore

:3-0'

conc~~e-Q. rb,ljQt'ifl(lir
<:Il1jj

.

'~,®l -:;;,[O£lvftles.
.ExeilmilI13S:

9.

'rrlms'

Natltmilll . Sooi:ia~re(lj8i;@]n;~erllJit!';;!;.- R~g).oi~r 'Cadet

u:

a

physica:~ exan~lt'iad.o\n.

e!li:a.ll1wat~n. . 'I'1he. ;SF,!lS will il:wli:;!'orw[!. :rd,@;il to t'iat~onaJ EI~dlCJ.uit:l"tru"s" Attn~' C,FO~C'. as"&![JQIl i'J.$ pa·s~:i.Me·· tlfte.r' 'completion of the CIa.siS III
,(NOTE., Exami:n:a..'I;fuo:ns

15~ \vill

lie":t!J~ed

f,i;)w'tlih;

CI~1,.S3 -

m

~by¥~c;"'ll

it. tl:~,on IJa.i,so!l ,,?Ufcer's a.re re5p'MstbJ:c lor-' :C;(l"n-di,n,id!:l'ng' Jl.i:a[li'lporta:t:ioptob~.·ful".nj~h.ed :~trtlclpa.n:t.s:. NormaUY. !'H~~!;i-ll S).ble"t!J~e b~ -'l1'rlil!i:tg;em~,ts:' ~or Ail" F'Ol'CIf.l --;rij;ddt from g .cantrill- ,p1Q:knp JiI~im;t \00: _ de;sU!l3.tio~. Ii ~raft ca!l!not. .~~ a~r'Jl.~~ b'y': tt'e' Ua~,soD ~fiJ,q,~I'.~qwm .,contact li.'aRo:naLH.ei dqCial;OO,[,eS ,At~!l:·Groso.

:~c/ as,sisE:a:·i1Ce:·

'

.

'. - - -'. .- _.

.

re,qUirecl ''by' 'the :f'~a;era] A,'itatliCh1!lAg~Elniyfor a.J~illQ't:!'s nce,llge ,,,,']II 'ri.bi~be ac;c'8~ted;.1 _ . ....
5. Nomtniitlcm. 'C:i[Lets ,.lIild Senior l5acorta. Squadrim comma,nders will Humin te t!lt;e.r..e,~t'€:d~ qllalftedcaJ!billtS3.nd se~ii.ors forp:>:ttic:hM'LUOi'l ill speiHtl..L .B:~tivlti.~s'· with'l'l. -lhe'allocale,d q~9lta_S.

'1>... 'W·ijIj~r '[;91I!l;~"n:t!fi;tJ:i' ,ilJ..I::'~ 'lr'ea:po:Jil$U?le :~l' UI~ .t.J'&m;p{!t~fl1\t~~ lf·t~l1i'H~,iti~pw!i;;:; O i:¢a:[I]! their homes. ro the .d.es~g<la-t~! pi;~~p,. podinl.,

of

e,

t;.i\jp

fol'

(.Se!e p"l:ragrapn HI'.,) ·mor.e tnft!.'i. one

~.'o

. 6tivity

C,\a:.e:t will

fn 'an]' one

be. ni;:_lm:lh~t~G
;J.',ear.

used! i.1iI tIile event lliec5ic},.(iWiled al.ilift cam,~'t. e b prd:'i;'i~~. iM:(,ORT-l!:N'iT: E_v~ll;thQllg~ :lhe ~O[l ;·SA.F-C.I\P lif!.isori oiEl.,cf3;['. !r·rsng~.,s, (~ t~sportau9D 'on Air FQr!CB afrer.a.ft,· Air iForD~ re=

9,.r'€l Fe$pcm.si.b~e. -fi!;lr lba.ckl!lp (;ranspo'rta,tion'(o

\vh!riI 13,.

alldl~'orr\es:ronal commlinde-rs
'I:J1 _... ~, .', _ •

be

illd 'S~njlO:]' J::;~c:Orts~ T,5IIl:3nve :s,eleetHn madi®by wil:l,g,s.eil.,ooHoo oo8.rds ln ,Q~OOd'd.!U]'Zle 'l'i!litl:l. qllQta:s, esfill:'l:ilis~lii.ed ~hy 'Na.1tiooo.t Elearlq$r.t,er,!;~ ~'hil..tii(Hjali!e(!Jd,.Ql!ar;nei"s wUl 100· $o,l~ly ~'~]Ki!1Slible' :for. jH:i:r.d se]ect]ott·9..Jld offi(jiaJ~·;notIfi(!atiGi'iol ~l~:be-es ~~t ;haw been a:1l:i)1'O\I~(l Qt pa;d~QlpaJi.Q!r.. Th:¢ board. may J¥litt;y C cad'els i.rI 'w:I;"Uil:l:g f Ulf~l' '.entative .seIec.tio'I1; o fiOc\li,eVffi'., the!" MUS.T-[I'(J,t.iify inwri'lingthoseca'(i@ts'
2

6,..

:~~.r:e~~n~.s

\~l.th.liittl~·Il(l!ti.c:e.

.r.riay .Cll!use ca..ee!1aUol1

O~ airlin

d, All 'I'~e8re. fu,rtiSAF' airJift i5up,!;f(lfn rn~,~l be mad®, ~. 'tl:!.e ll,p,PirOp'riate U,8.~F~·C~""~P Jia.isoill mficeIL th:roogl'll wi~g 'alJ]cl/oTlt'e~Gtial cO:q:Jmauders, weI] in a.d\i~l;JWe of dl).t<e reqr].ti:r:-OO.,

Lion UP;;l'fil'eqU!e'5t.·

L1ai$,i'l'

(iffice'l:s.

wiU funtJ.5,b· a.ddttrolJ,;il

.

mfor:ma~

l)O~, '~o~ .a,.
i.4\:GE~

wlij may 'p~t( goV'e.rillI.ecJ by.'
?!"Q·gI)2l.m"
, f: r".

(i)

Cadet'S.

t1:l.e~1tOM. liJ.U'IIJ.bei' jof -cadets k:_.!f! ·llie 'U,'{~l~ ,~,b

~A~.~Z,lQmiIlf'es .t'o_r-AA)¥lq. .~liIstJ~ .fl?wal1€!. ·alill o:~~er.~~:~J:l*~ :I;l~ ~~ •. FllOiIitl¥ri:I:ig.l:JI~na:ii:o~~ • . IQB.J:J(hr.egi.OIfta]., c:ommandeiCwi,U S)ll,bmit 'the"

'~',Ility'
':~,;£~l

Iort,e;aiI:h Wing., - Eacbr

from

.~,s:: ,,,"'~ "'"".' •.. of'-,. ,(;mrn:trieB ill the, it . , -.'. .k~ , .-".:l,*L~.'1;I~_I)!UJWib~ '(l:JL ~up~."t.I".I'~1l )-"ea:r ro: :,[a~7~-:Q1 rty' m
'tYilJ:~

. ~)ltm~l'

·~.ar"~~
liS

c~ili>Qll !rjf.
~i:~cb
) r. .,

9'r;,:~~QlC" ,~@{1~t~mum

·and 'Of:l;~ ~¥J!le'i':Jiliat~iIl0!rn:i~ee. GWittse li[stE:dah4ive 'to i\l:at1oaid f[ ,.- wnCl' ¥I~lrn~s~teC)t ~~ir ." _

O:J;l~ ~'rlm..a.l"Y

a:oo~~-

,~.m,&.'tirl\ij.m·

.~noe.~l~.p: addii:~i9mIil:l 6'!,1_.e

:q;1mtg' :~; ~~.~ 'i;)~it; .]1~.c!l bt~~t Wl,[Ig

·Jjas t:i. 'iler:m:llflieii£;

'09" a:~{l SAS'C~

;Qf· five&:SCQifi,

.~~ce.s v.11~~ ~ .. ~<I!t1~,n.!I.l:~~IDl-a(t~~a,.-~}l;lJ~~~i'i:~!;l ~e<~g ·~~'\ilo.:mp1(l!~eu9':Ji,yep::I,'" Wi_; a:r'€:'l~~~€d to,,s~mlt; c:a{!;el appi[~~!!i.tLonS _ i,eritn~m~jS to'FlI;C''Iii~· !I.. pl:li.m",[';1_ise~~~~fQr: ea.:clb ~p~@ ,a;ni:lt~·bll,t.iiJj~A'Uqta, .~~. _Ut'~d'i tiion.~:8!;t_~E~\.eiie ] iliItieJrlffife $·ele~ree. . The ]lU'IlI.100r'(If. <:Qlt(lrna:t~

n~~1~

spac.~ m~:~e~~,ge., wUloo ~()irnlt;@d.-a.,~fil?i:._:!;]]e

11•. Urn1opm Regl11-rn'eme'.n~ UntID'o:rm l'!itquili.:rem@J)ts :l\'al:' ,001:11 '!c;ai:letG ..and.· se:In!i!Qr ,eS6mTSi wiU
'~~

'lIi,e[:[" -se~ec!jio:~ , Eac'!:l:ooi;t -oommaliller. muSt i~:sg~ ~t, ~U ,eI'5,Q:IIIil~ ,gi:' ]iJ_'!;l, I~i,~.t·~ii:'i~~ .. ~ ;~e _se:lM:· . esiS.-'f!lU :req!!l.i .. ~;.cil~otMil'li~~T"io~' iQ) d.eB~ mUJeq.'I'WliJl;,. . . 1:2. "E~Si~~:
.to

.. -

I

.

_ .\Wffic;i1 _noitifi~~ ;:uiI!CeSigfu~ c.~pPUJ;l~~~:Qi'

.

"

,ed_:i:[}'rtJh~~igt,te:i;

·f~m &zitlQ"tls/l",ellJCr

..

1ll.g.1: !;lQt .~~:~ ~. ,~.~~, ~.~e$. }n s e,ven. t.,. :¥ii.,~t .... ::a~ [)Jr. .·d!t.. qWlL. '.' 1:i1t9(~ ...•~.' [II, 'Qt -lfu~e \;r.·.·.'IJ;. .. ..J1:.::I p'l!'HI',f!U:'.y . .s~I.ectie~. Nati.Ofii:id 'H@aiq~fieJFa ;wiH 1'i:Ulb:e;wiQ;<lmI!i:Y with. an ifllie:tJla,te'~ .ee . 9~ tJbe. ',sn:me, wJ!lg a. -fi 1;!1,'e, f:s:~;n\W,:tl'ahle. ,QCU:TI'"!" m:a:ili~e~,s<mtl!st-lJJrntii,y i ... Nqtionid He-adquatteI"lli.l'!itttn= qroC., 'im.~edta:,tef~' lil[l'il!l bIN~~~g . ,~" q£ il.i.:Equamwtl,tion~";" .. ;_I' wi:tndr!)lwil:l Q 'iw.:Y" . '.1'
,$~~~~

IA.'GE:
(a~

~a ... ~g~~

ktIl~~@olSt;

;O~,~{o:r.re:i~- ~,t,s0~a:;Hi~n~,.,· i:«-e

.Garlffi::

~ii~e.s.

jtll"lti~r:'~

-W\O;~l'IfIi;il.

seJ:eQrees.
soould ~1.mtJ.m

"

,.m

.

M;Pi:lil;.fiJ~ ~he'M1~.el+lJ!g .~¢! ~5:6iJlg ls :~~'IFi~~_,~~:IlIO ~~g~<.". F't:"!:s ~~omD;iietic~¥I 'UiLiltt each e9i_tI!~tbye t'! :. "of :~;;IO(I!!'n hls ' :[!loEl~essi9n'··~l:lhe:<tEffle, _ -'

~hl):ffi"1J!~a:~tb
'.

c6ve'crthe

6-~s;t,,

!3'er:OOrEs~~jfs. Wmg i' -,. . aW"imil al;pH,MtiO:ils :lor . . !(.2:)

,lR1!c'h 'ils "dry
.,~U'lll~,"-$

e.®@ri.,

From

n~m~e;r'i'~cSiP~cm.e[Q '[i~mjne\li!i.>T"s:eb&q_l'
~€"l!iJoill',rID~mJeaI.C>h wj:1~g.:l~~·fl!

;"ilttes~",regl.06:nf(]oom-ana~e:-r;9:·'!,1;~j:.<ll ·tE\aveleltS
if

':l(l~!1ii,.fW!i.ds soo'1;!ld b.e; ~~ieCi:
,c:lredb 'o;rsii:l:iililar

eWio . To 'aflfegtl!~l'd ~gailil:st·accIdentai
.
','

e:lealM:ng'•. J:iWldl'jI"

l"eri'reS:hmle..tlil:~. .:form 01

~lo:mt~~"~e

~esb~OO",··.RtlilTl1hiSLte'>8t'"im,e~~o'f, 'e'r~9Ml.·8mff. t N"ll!l.$o:nu '!l)II,'~;Il,fs 1!!€: 'm~cbe.$~~tl'l:h,.iTI:@"··!5lemor fcil"t!<ig,n M'futw;s.t~ii5oi'l'!la:tfi!g.II! "-' 1J;--.the exellamge.. ,b.

·e:adet,s,., . U

Sem.p:l1' ~!!iQQ.~. mUBtp:a::y jlEihli:lle~g ,a!li'd ·'m.e$s;ln":g: ai:t 'Pil'!®:iia;j]l~ .r:",-~~.~:~;i~: oli' U:M.~-ffiisfalh{ti~.n~;>thgI'~fi:rre. .t'b~[.r:.nee>e-~5iti"..,Y:· ~!Il!s.-e~. wiM~·~ee!i that ,91 '~e
E,soo~.,

(2$ -Se.~1of'

instr:umeru1iS. ~.

':ll;"ll:P~

>@'~co;rit.·,M'!i':(fg, m'i'rl:fmwn' of, $3iflIl'iu'b:l18

AAot:, FAAQC

j

JO,c,., .:!Wtlo6!!.'OQ:
w:j,l'I:g

i~~ :r\e!~!(J!£ilJnmW.rOO. tha-~ '~Mllh. '.s,emQir ·P9S.fJ!6$S~OOl. at 'the,Bm,e d~,$.lle ,:b'<lIl1Q,tl:I~ Unfted:; $t&:.t€~ 6f

a;pplii.oali.QiIJi
ffiJfl\

Pl> ,.Q9<l€!ts. Eac1;i

canet :f'mr ];iur~~.:r:y ,Wl~.':~ !emaJl';)l 'ciaE~ic"fQl-·a];terfit1.\~ ~rlDrnfu.ee 'itt:t -AAO((. -N';:;Itio=l ~H~adq1Jai:'tiirs: ~'Il.Uoe~ted ;a;IlI~m:~ quo~ 'tlot ·to> e~I;!@;.a. ti2:~!Q3i'dte~sfil!1'!· eilGh ,.:t~i!lJE¥., A III "tJ:re e'H::n:t. df witJMiraW<tI!.;:;~:F ,iijs~:tmca..tlt:in,: va~9;n~r.Wi.].~,be fJ.]ledwJJitbi·m:a~~~te. ·s.<eJoote,ei
6ne 'fe~ale

FA:AOO" J{lC. ,j{1lLd sAOG.a:nd!~,~

on,e,

q:tr 011.8<

ma:l@

c;a~te:t: a1S,Cllmrnak!~irr!_ihiee

wiU 6Uhm:ii.t ~.ti).,~ mide .Clad;efas[,tiluirryuo·ihLne,e
{(jit

eiacJ:t

,O~(i5.1~rnI;.mst,tifm.eni!? _.J
ew!b: 01 th~~ r6';-im,ess'i~g;'
<

F'1!md!s;~hold,d1 ~·fu~h$

:f~r!Il>:bfl;fa,w]'El1riij!: )cbjacb

,,~~.. "'~~t.. •
- will '

l"lam~ne'e:

.app~c~.Mol!I 0:[

·~.~'\gG~..J~, an.{l . .sA:q~.- ~~t g d.e:t:s~ .. haVi~' We '~}!'
c.'

-e-

,.

.

·m:at-es..ilid .. ISe.ci.tOI:
haUl -blJletl:!'i$;' udl

M
In

EI~efi8J~

~G\rn~d!~sri:fil.~st· :tipuly'Nebti01nltl ~H~qim;rie:f<s " tl!Hn~ C :PoG~llm:n:u\)a;iillt.el:yup!~mhecomfrng an::re
ill: "d.i.Elqtl:aMi.G.aijio.R €I.r Withdl"~'li\!:l-l . • .' . I(~. Senio:tt: 1EacoT!t:;:f. .,EiIe:ll. :w:[llg_j~iUloc~~ .. quota Ol 'one. .p!~lmarl'!.~ $lM"!'J.,I:tem~te. ~ IW~J!;e 'ea~o:h i:fm: AJ;i.)(;';Q. .1"M(N:;:,. J~~Wld

~t -th'e s~me 1/,i:n.g,

U.: ''lILts ·~e:c:Qmm~ndi!d illbri!mm:
'I~Or:BSCO:l;':ts,

l\.OC'aiui.

m~~~~e, ,-~~
$'l~.OI;l '85.001
':i'54;O~O 76~trJ~t

]j oile

jis '.a:Hl!l];able..

~llg

CMe;~i AAOO

aee

F~\.QO

[$i2!h~0

MOe

,:m;;:.Q8,!
25t.M1~

:135.0,

'"

'I'M£; ch~,p.t~r:. stsin.,d,e,·ttdl tl'lie ~:inilJ;~s H "ve' I,l(r"Q~,~di:u~i;, '~e :ft>Uo:w~.d·~y .~u :\0 .iE]_ cOfic:erpoo.··'in tbe: :pI<O'ciegsin:~ ·of··e;pp[~~J:itoElS :~OI1:' prn:tieipliI,tl.Q"!1E fbte ,1WI,.!tl,olldli·.W'i<fc,t'eQ .5<p~ii11 MaViltiies. .

~:t~ .thg. 31.. ~1iJn1:la;rY~ All ap;~t1cafjQns "will be fo!l'.,~:.'undi"e!' eee, ejJJv,~' iett.e.I;... ;nd\!fUlcoflt1l,!:~ a ~b~:q~,:~n~Q~~an((g~~. ev.al!iul..ti~naf '~a,'Oih.U9tm.nOO, ,g4<. ,",~D.; ,applLi:cati;,o:Ol a :recglll,m~dted -orde'J;; ·fif·'eoti;s:l.d~;ril.ti(lu fi:ll:' QO,mi:oo!35.,

'PeF~~~~
eSCQrt

!J' ro:r.''''i.ra~. it•. Wg(2,tMl'-lmth ·!'I.pp:ri;m:r:[~te "Hi.ysmat e:ltam:i!!)at1o;n, 'r,epO'l:)t~<md.CA P .TQr-iW.'·'t'~h"··a~~!;tlr.~Ji~mher.P~i'Ill~n:~' ~~~lE'd,i'~~ '
C~:p' Form cly\} ll: l~r. -~a.n~ ~O J.iim::ia.ry~ 'eA:p ;Fb;.r.Di ~~. ~!Ca.{t"e,t Applic.~tl.(ln for ~~{:ial Aetllrtftes,,'.I> M.th S~tii,m~ l and n all)!mp~etedi. h. SUbmit to tile. squad.rOll - ,[l(Hlltml:nd.e.r., 'Wi.tl.Ua'311 diR1{',s of ·~ate 'Qf - aU.on, ~ ·~,rape.dy
executed C;;A.P Form· ,.3\2 .. n,g the r,esI!i.U:s

11. I~~ril':$e"eoon

s!:!"tiiQl'

:llOmmee's

,a.

Stilbni]t:"'k,

JllS Btl1!ladJ!OI.l ~·om.ma'IWJllrr.

no

q!!,l!;·eg.t -to ;fh~ 'li'l!q.g C,Omm!J!lll..d!er sa;"as, k)i\e.r~1.re [!.:() liti,ter' "truul :U \Jimu.Il:I:Y~ All ;senll(l"I' 'escort a\ppl~rcatiQ""b~ 00: t~k:..varQretl. tmler Si. I~O.V~ te,tte:r :ccl]lUi.J~ .tlu:!~lDi'l:'pouitim:l'ldet I·S ""persOnal e"Vatm1:iilim ,en '~n 1l'lci,ml!.Ur§E:1 [t@i~. a, rec"o:~ended. qrdet o:f~\nts:Jjd~atRlI:'1.

wm

of

apn:j:rs:i!cd. ~mln\i.Moiilr c(rciduc:ted .In !l!floo:rdJl.!liJi:..e wilfh. par,agra:ph 4; of this l'll'J.1iil.Git. :(4...

~~:n

·Cum:m.:ll:ma)e:rttl.usllAke

commallldeJ.'5·

Act;kms·. ~,tUbtl the ~D'rrOi>vll1lg <l~f:i1i]ln;

:rBde'iPt
'b;,

'!l!. N '0: lli:t':i.:ll:a ~ e': :In!tm-eg,~ed 1£iid d~el'·\i.i];fg (;liid(et"S:"$nd S"BritotSIi . '"WID.llii.1l 'JqUot:i~·Umitatl.olliS. &1'1; ea.ch,J].. - - - ·~te'-spee:~a! aotivity. This ,mlils.t be ~<i(iOmD (iJ In' g,i.I1i1.cient D.me to, p'€l"rmtt

o~i~1iC'atiol~S' r .10 i~m.m;)'~ .. h
Fuj['.~,iBh

.

nomlnee

'l'i-rith~a~pp~l;ate·a:pp1i.~

Cation llonn. and CAP' Fbrnr 302., 1lb.e:r w'Jith ~ hl!O]im.atioIl',coltl~'~n:n!~G;' a,:na:mgem.ent'Si "~r~' ~d'C forphYlSlcaJ. ex:a:mrootlml!. Sip€¢ial mstruc.tt;<mS ptin(l:einli'l!gctimnpletl!JIB:Of ~h~"l'.o:r-m:sbr,. examh:!!ng .:pbl\·~lc~.an~ ,and, dOOdJ..:l.ne:s-iQ,j[' iar.l1 :acMoru:;~ ,C4 Fot', eaeh Cl!!d~it 'a,pp1iC)~\lit. ~~~ ,Oif ~eColmmMdat:i.QD" :from. his iSd:lii.oMoffiblli.i Bhd .C]eigymg!l:--liot 'ltbii:' w:rlt cMp~a.].nr:llinles.~ ·~:ba;P]ain ~s In 'fa.e'l: .tJ1.e ap:jJil.icEli,l:'i.t~sm.iintS't.!ir -(18~e at"(;¥dtim~lit 2:).
'81 .1€!Ue:r

i:t.F(j,IJI~..mig ~!?~e~ti~i!. oolliIlilete Sootiia.iOi IV of ei~b o~:t ~~i.ectee'·sC~\,P l',o-,r:m 31 ind fm:::~al'd it,,,j;Q,geULel;: wiith CAll 1'10:1"00 32,.!tJUJ
.lett.~.r,~

~~t,ten; .me

.I!!it~~tioni . ,
n.
'es(;Or.l

to tfIe,Wi~~ U~'F-CAP liaioon oJficer forfu.:rihe-:r
"'F9Uo~g~~10CUon.
,se'l'OO:t'~~~. FQ'!l'm", 70., ,r.ecl)rd

~m-

tlfl.e (Clad'e~~£:school. and: eJlc;l'gyrt1an.

from If,!a,:b. of '~'O p1J~;tmlte~t: C:i.ti.t~ni:it OI~JI.e ·br.: "iID,m :sti6;U1~:'be:'a. .'C:1er:,gyhl1l.1l '~ut~il"~ than' the"_ rimf C~~llrailil-, .~e'9:S fo,e.u~It 'ollaplain ~sb~mattJj.e·~pU~~~tj;5!m1l!tI12Ster:.

eL,

,of

i'<o:r ea;ch. sell'lor

~cort a:wilc-ani;", o~

lO€CQmlm~udatio.n

bisFers'ollld d!l!ValuaHon"~ rema.l'l$:s-· '~cl;:[,o:r,t, IO~lXI s and ·the Fa:rm:70~,kI'g'~llier;wi'1;br .leU~l'i6:fr.om. ,pr.omiiirud; "bi~~en:saRli GA.Ii' .F,Ol"1n $2, 00 Uie:·"Vri.ng ffid 80m g,ffiC>M' .;tn.';, ""e:l"ifica:lii:DB ~d tn.nsmittal tol tlJe

tntiot:s6,'oo_'ch ;~iltg·r

::r~gl~al:~o-m~andei.,

e'o .~~m.e .a:I':ERl:Ig~~~ts iO'r ,any P1)Y.llilc.~J '.'examinations w~Id'~h 'lli:'i~IL o:t' 'wing may ,eie.ot the to :pi·o'wd~,Il"illli:liinooa,. . .

1 -,-Cnmmalld!ex' Aotiotils. Regh:lf:I~l willI t.\k.l!c.U"ie ·rbl!~6Wi.n;g· Sl9fi:Ot1!s:

~r. N(lItify ·lAi.n@,;" ,oo~~.ander of. :requil'eine.ri~ iQr 1C:~i1.~ FUght: Phy~i.ca] exa,~a;r~n H[ I{slte. llsra,g'rap.b 4ibf 8,:;00l"·~u~~t: nofifii611tiroIlot repold.~ 'ing: 'I:!l..me and. place.
'prillle ·pb.}'Sb;lal' exaH!illa:tioJl i'ql!O'I'~ ~Q ,elAh. nomlLm.ee"s CAP .Foim.16.6~·!I(Cru1-eU![a·ste:r P!~O:idjil-i dil'ec~ .~ the:'\cl~ ,e'gmmandeJl!' so as to .,a:rrl Ve no

!it. ~!~t fuooo :senji)'r ~Scort ;a:ppli~ants whom .he wiS.l1.eSi·'to. rn;munaite~ .
F'orm .1i1i1 :ins'Uri:Dg to, inc]:ude his p~r~'Il.a~ eva.lu!!!." non and .9.1 I;!3COmmeooed ,o.rde:r o!f/-ccu'l.sideJi;a.tiDti.

b..

"lIi'l.t1o:r-;se, ~cl:L·

:se].oote~ riQm!f,I.e~?~ CA~

Mid.:ror.-wa.td. 3,i;pUcaUo.n wltha~c'C;i!'I;I;:p«EiYi:nt

'~

<Complem

''section

m .Il!

11 m:oil'~ ~[1
e,

one '~ha:,r~be:m1l ~:select.ed.,

....,

.

CAP' FUII':tn.:31

~PiifiJ-

applf,CJl)UOI1'S001 S'~ected .1II.0ln7:0" F~Fm 32" :~4 Iel.1)er.s of Iecomme~d<lt.i'Qn "&ill '-as t.o I~each :!\latioflB.l .HeQ!~ qllia:r,te;rs. At.tiu . CPOC.1]!Ji1 ]a~eil' t~lM:a:r(lb.
in~s:

m:th Form

F

o.:rw;a:F.d

Iil.

Re~.

'~,c?mm'1J;e'~a,o·
f~lj6\\1'.tJ:i(j
OORl",d;;!.}

~"Qt~#2~~~~' .(NOTJ1': E!\' eo:ro€l' ro.l~ISIlcI''(l' ftiit IlUimmtlt'iiJ,n of thee mast b~glUy ~Ui!~ :fli,p'plica~1s( .it i:6 5~ron:g'J;Y;l'eG.. 'OIDmende~~,bE'e,m!gI!l!Jt~ sh1~tt9'i:I·h!.;J;~d~,jt;:l9~ly :

a:pp1imdiloils

,\\ljjftl _

,

tel' m~g CCimm:211!!l!,e~~;Q.n, cQ'U'le'l' -"n;g: epeuments or other

~.

(31 'I''b,~,D@rm!:J'JQ:iI'~!iittl!~~c,eEIr:lil!Mtion a: :lis,t .. 9£ Ff'l)!ll;i!n~ qll~th)!l!~, u..sill¥g '., ,- ·Wl1.8~ be!]~w ~~: Ji, g41d~J' ,'~~E ',Ii'S~ tl~i'lilig , ~e{[',i,cews ~ .. ,ro,,'j1[]j.e. f:2ie,h"i;ti:t.L~g: ··bo~n;I ... m.e,illlh~ with a,~c~py.· , \ltill,
E!]["epare

1~~c;Jd~~eiused.- ];Jy:W±~g

;TsQ~C.tiOIl

'~]F1S'!J~ii.~F~~~'Pt~!~(jill9fii,emsmll I
tIle flo]]o~:
of the~~' 'Do
J

Xi•. W~ng U.SAJ?-CAP' :L~aiS'aJllQffiG~

l\J~tc¥rliia,. :lli\b,eonrpU:;;l\i

_tbQI"Qugbly hrie'..:t:l:he OOill'd ,00'1 {ts~e~p~~silili'll.tte;s :f):j~:UiiEj 'Bia~~t~oii iDf 9Wy fi,]]ly ~llI,!!IH;~etl ea!dds ,;mGt., ,t~e ~lleceS:s~ty .'f:o:l:'< s:trtjl;J',t. adh~'l'~be 00' t;he'
.'eBtg']Hlitiled;:re,qw::r.li\m~t:il",
IJ,~

()I1'thBooaj:\(I.

~~J I:m.m~a:t~l;¥,.~~<~~i:!~~:e.
:!:he US':.JO\::F-Cl!:,P

¢.?:[f~j1:i~ ll;]!i<Sml offiGifi~ivm

'a"

Senr€ac$,<n

;CB;,de~Spe'Cil1d 'Activi. toie!;l~ semec,ti~1l i)'f(:!l!,d!m .fi;.fid: .SeWi:Jii:: e,i:;'ciort
eO[WImi,l!l'J!d:el:';,

[!pn"1?UnJ ~vf!~OJ~?f!J]JHm:ber

EO@,J!~
Up@Il :lr'ece1.}lt'

~pllQaJ~o,IiI5 fI~m: tlle:;wing
:fWed
• {"~'.rr..;~

s!Ji~l'~i:i1'",ilM,,"'memts"'are. at-melled
'}

aU

ifl} 'l,feriJyt]ji~:~ Ie2CI:l, awil:rc,ant :b:iaf;Ji!!i~~wJi:f!~:merlits"
P."!-"_
T \ . '" •• '

a:n~J;. that,
~~~.,

ian presoI:ilieci
'II,

.0'

'

{il'
diLsC~l')~p~f'~., ness:

biija.fie' ll:lo;r,!:lE!cUve ,ac-tlQ!o! $O:rlriUroir
{~} ~1I.ep ~i~m:e~)b~F ',V1H s~eq:~ & gtVful number" of '&Il,e-,~ltLtr!15~m tfrV~liM:'I@O @e(! ,ru)dwlU a-5k tihe,m of,. ea.c,h cadet. ,:'iniex~~ "'" 1l;I!.!I"<~'~. b~ ,wh:i~y d1'''~r~Jfi,~a, ..5,0 t~~. 't~e,be,mllig.

(:3}'V~rifyclJir'.rent, date !il!.ii'iJ ~'~:rnmple'e-eli phY'g~c;]il e~IT'IiI't8i1j;o:l'J;O, {S~,j.p:l..raFNh
"

.

"

(~K iF O~I'\!;f'"!1I.r cJ' IcPjm,:pU~31Jd!ot 'OOIi':"" r~ ~eF.i!q.F ~e~ort;' aNl_~tealtlw~s I?;~:Ng1tina:~ 1 l?-~9iq~a~er:s Sic) ~8: tlCi ::t~t_1~e l'IP La:t.er·Ui:ii1l .:28
~ellil~.I:.Y~
1(5~

dlete:r.HIImed. •.

m~lil'ta:l-_;liCJJj~"

.an'g

'poI_s"e.

of:

e;tit~l~~et,~pm("~ ..

~l~)C~dJ~,~:aAA{~e~t!i5ms;~it',IOO~. iBo_lj{~tiorllil,H~d~
g~~iS'~

.F!q~ w afl"'q '~mp~<e:l4;:d ....n.-dL'~r !CQ!i,'\-

t~ '1 l.fu.TcliI., (NJO:rE: Wiillg~1:laioo!l1 office:t'8 arc@: ;autllbli>!:iOO d'h:ecJt GOmm['I.m~(:'a{tlia!llli \"i11l. ju.m;,ts

,Atm: 'C1Poe,

'Um:'il'
m5'

~ III set order. m~mberBlsl!: ru;I
$9 ·~h.at
~@

if:4J 18Q;i,l'd!ro.eilii!:!l!)er-s wU]. ~'l!.e,jltll~I'\:t:-adfqts m't is :rBcommf:llm'd ·tllii.·;j; eaeh
~Qr,i;l

QIa.~~"""Q-.:q1;l.:@Siij(l!,!.;!o

at

;g

sp .bi to a:r1l'.lv,e; IW ..~a!it·el"

l¥tte:nti:OIll

;a~IlUy andPQtse ..
~Qr.!

as il.fu:rthel'

b:li;(lretm.u8i~

:.t~\5.1~fh(s

Gonsllmtly'

l'ei.OCiIlS

m~l'ltl;i.i

eonoemed.
catFonsi.)

:i.n'

defi~ie~cf'es. Wl!;'l:gcomll1l'll:1id~'s M.n ~efurnts!iJ!e~ 'l#titteo. illlfo:i;'mm.;fi,qCll cdp~:e$ rlJl sucb ,doIDlnliIDi.~

bJt.de.;r.:tOecX.~a:ij;ti$

oo:r:rootiOIl1, . of:

(ll' dlmlel'

~. :n i8,~tI:(I~g'l]l' :l:009'mlm~ed

HOn' pll')OC,EisiO'o eiti_qtuet ,S~(ltl. il:i"
J~~

'-r;al~<_
Ik.,

'~bJatt_:lIi.l!J.I)lfh,. 00 Bc~ooul!,ed:as p.a:r,)t mtibe ·SJf:lecaa4ebl5ho~d bejndge!'il,!)n,OQ~~Yi. 'atimic",_ s;~l~f';:jxl:Eisig:6Rlld
C

m~;n:ili~I; ..:;w~Wb~@ 'r,,"· ,.... ~ ,T "' . 8 ...

WI'~fg'(!iontm,a;nl:lft.r Wing :oha,plam

mth. ,t1!11~ '!lel'i6ia.tcfol'1!.
(I.

m

'~';'lr;:l"

d. a.r~a. <lIrIJ, ' IIl'id ~1~Re·t'h@m i~orm&i -m, .. ""

Bactl. ooaro. :spe.Ci~f[C c~dJeh;, to •." "~-.' ". :' . ; il,w~ 'eI!iiiea:yo:r 00' d:lne

m~nmer5.,

(fOi1~

Wlng (,lJepu,tyf:l:)i!(' ~s;.de~program, 'Willig Usp":]f-UAJ?' ,w;lIvlS!olJY mr(!lmhel'1;'
,aJ"

ili:~.ElW;ttgwiU

"ring d~P:u.tJ' ror ;;'lerclsp.ace,e9Mc3.tlQ[I,
Uilliso.n)o,rflCer" ,. '"'
Pi'iBp:3r,a:tlOf!l:: 1(1),

~d- .\ll'itl

ililI"t~~ew!O, MYlOlibe9:[1cqmp.~et~,

regin .!l.S, eacb;., .. a;dil'it (lr'J.:]::ve'S c . Q~lltinll:e IlnH.~ the .~'i9.l ':eventis.·

a~

(nO\fi'V~oUlilg - '.-' .

,~:.;'At~~' t~ s~I~l~ve:llt:;oodl!nilJ.terne<ws M'Y~~ee~oomPlal1;e(l.j '~idtbol!trtll1J1lembe:r ""ill tobilm5· ,sC{i!re' shl:';ets anc'ID h:tt_!l.d, them tal tile·

qmJ;~ '],eltt.e:rS:)p:f

PJ:'~,g~!'.li Will pr~e Ii iQlder 00 ~h c9.!dJe;t,who .W ,appear ti~,oi'e""Jbief·bp·R.~~:Eaehfulder;'MJ[ cqut&j[l. th~ <i[Jp1iJaa:lIv's ,CAJ?F@rm.' 3:1; Ct:. P .Fol'm 312, .lle-

J'fle

D€fL!i.ty

for

C~ti¢t

ctEjpu:ty 1''0];' !3ade~rrI'o.g:r.a~

. '.,

.

h

'

•.

m

~K.

rl;!co,m,metJ:d!a~oll. ami

CA.P FaITJ].

f. 1;he d.;wut}" f~}:r cad_et p:;I'o~ram Wiill1ili;~[1 det'~~~:ne._ av~r~~ ~Ol'e :~iI' ~-cb,e~ie~".a,!1ill :repo{d it to the wj]Ii.~, cC)mm=crejr' afiel'" 'I!~rij:lell.'non b}filf:h~ urSA:F-"i.C'AP ll::d$ClilI G;ffi~er,. Thls :a,y-eNge st,gl.re :slJ:O'l;tkl tbk~. beoo:me one '(if me

.' (2.) Tbie De:IM~~Y .f6'l' Cad,ett Progmml"l!iJ:l [:If'e;PUEl .a; seo ring rec.o]'1l;]i (sE:!e <l:t"trohment 7l fbr eacb. ~..adet,a.nd :F~?I,I'J~e l~~b 'vcd;ing't>bSi:r(a
member

ma,lOiF' :-~nii.der:atiO'.IiS· 'lit! salootio[l i()if ,tl:ie cad€~an
e~u:ail"

td,e;s~I.C!(}tfon. 01:'- aenot:herfitcrol's Itleillg

'ootb

a C>opy.

'

g •. NQltifiic~tion.O'f'se~tJ.:Q,])., <e;OOl3tEl '~:Y~' rl'lJilified of· t!.be!r!t' tentaHv.Eli sel!@Cti.Gn il1:W:r'1:ting' by

1()ol1"

ih!:jp:;resi!1~llt?

·vruu not be' 'H9'H!hil ~i"i!lper,5Q:rt. ":N!citjf~J!il;afio:n ~e;~ lutlludelhe a,mteflli.ent·tat sef.ectlnir fs sUbject to,' xeY.1ew,'at, National H.eadqwu).tel's s.nd w'JLlllllot be .qrpCla.1unliij ,,:1!I0't#'ig~~~(lI.!1· re,c:e:iv?,~:[roin. :ls
N~o~,1[e~Ks.,

itbe~'\!iiog 'eomm.aill:l!e!r~

(See attacll;me:tlt

B~} 'They

. (8) :5'hquld(he Uni~ S~,tefijcont:ilme Us, fblteigil aid Il;l'~~ ~'l ,t~~Je purj["~,,- ~V¢I'1L't

1~,ei'U.9,~~,
the

(9) 1l::;j:e !1]~l)tltt~r,cwrre.n.tJ~ilieH.t, q1le:stl.on.,
'aJ:l:s","<el'

tel" !!'\'h!!~~' i-eqfrbies

i!;..1'~so:n.

It. ,NoEt:f:k:atilon of '.No:oJMie:etion. Oa't'liflit:iill"..ot ~elei;l:tedJ win· ~~'" ,B:O,ti.f!:ed :1i:J~f ~e;~ ,ill,s' i!;06i:l a,s

mg~'

'tj[Q~ 'W'llul ',forces
I(1Uv(Ibllt:

acet

oa the'

aiI"p,].aDei in,

:m::u.~:ll:iile-{:B!ttEWbmeot9) .. , t,: &!gge~le.d Que~UOO1Ls,:'

.is ··!m:3l.cb·l'lum:tieru a::mdl whef\~ N:e,wtiln'S ']'ihil.1d L-aw1 ~-:-'I

dli!d i't ~t4,t.1il name~'

m
co;[n.m:mD"er.
(2)

a2~, hit, ls W
CA.P'()lWc1Bd'~?
~: c

Whl?n·;ifu:I

'Wby\Ws

lt~ctheclla.r1ioll~.,

:iI;~P~. an~ wing·

el1!ter,¢1di,t'c

1(13~In.wna..t. omle!r domm ,¥.e :1l~'!j!$iiC},e!

faty o;M.cer:s:

(3), WliaU:s iUw miss 911 O'f CAP'l' (~)I ~t ~~,~~tlS tmp:tow;Ul~ eaaet~,rograJn~' (:5) 'P~rSqn;a1~'?
""<', ~

. (14") 81;1:. wMen... '5119!eof a, senior , d(loe~ at.;jimiar' ,oJ:fiuer ~~~?
:ill Ttl!!ew WliAl:J,:lill:?'~

officer

w~u1d '

,yo:u'm~m
tQ you

(15) :l:IQ 'ym~~,sa::~U!le ,8", .foreIgu [dill;S; pasSing' w:tite,IWl'p:.a .f@'~IWl' COWiLt,r.y, "[I'd :UiL

Wh$t;,~

C~

(lo-iitil~~
-JlO;1lIl'

(~ ~,~,Jj",~p, a, ear ID!l''/ H~\V?;
'I' " .

iiJil',hlence,Q

,c:bo~c.~ of

("f) l;Iow wollld ,:fDU' ha:m11e, '8 ,si:hllitiaw wbic:I:I-Il!,,~ci~~m9.f~:a..~pW;it:r.Y.~~ wer~"~~~n,it, madL~·:in insl,liltblg lr~ma:n:'k a:001llt flllie Unitl5il1, -8t8:t0s' r.".

t~7} Jf~ ~et' ,6Wber:., ;you were' facea v,dtli a pro.blem 'YOUc could. !pot ~ol~ ~n <
rel,ation

:.:a

tl3'

'm~l)b~f'

e,ad~. 'w!:ui.t- ~~l~
me

'OU

dn'?

...

.

~_

I

-.,....

I

:

.".

(l~) W'llilt, is:

c:ma:!iJIJ oom.rmm.d,?; of

This,' cMpter
'~ges

g1,¥,es W'1cl;~s:,~S

-a desc..riptiol'll
wIiliJO:~ 'mailiie up

of'

tHe sp~la;']

the. eJVo

'ttiteu,t· iDfo'!r.·rna:"t:i.o:n not i'i:bciw;'led :~m G:H@,pl~ 1.

li\env!Ues

'Pl'I(jgf'!l.m.· It prorliies'

addttfuna1 per-

19" Gen'era:l;~ The. Eltm~ational .M~ :Cadet .E~"ba.Jlge (lA,CE) Is an ·~~ual. :Oll€"'mO.[I!~'iProgram~ !&:it
,!!!,.

ciutstaru'llhg

. ea{jj~ts"

UEipu::m:po:se··is

tor 'f'Osler-

ill~'e>rt1ili;tto~l ship.

~d~sm.nding.

gQIiJOW,Ua'. ap.d~~e.no'l!l-

mw.t~ In .addlrtiioll 00 p-Ie:i:mw'sires "if.! pm.·~~.[)h'_~-:g[ f,n'j~'~"hiilil; =..

th~ years' ~f a.~" as w}i"C!pa,UOIlo . b:;: iSewlJl.l" E'S!1Jorfjg'~

i3i~ Uil s

i9-

Ilianual,

b.e nQt less man 17 'nOl' mor.~ 1July:of l'he ~,~ of

of -

E\sooris

"1'\or qlll!.~:lY. semor hstled
..

'Cl!.mi~lOx:lmSi,te~y laO! "CAP ccidfits 'lind, ·.2~fje:Ol,Ot ~~o[!."ts· a.ntf ~ fik~ ~1.l.~m15'E¢ o.fli;r~~~~ ~fb!ji.allts.~ rffp.re-~~.hlii·ng 'some 2,4.':ila~iOll!S, iUll'!~1$' pal''tiiCipate iiIlr the exeru:u~~. . '.
-e, 'a£ld]

b. CAP_e:x,e'~ng8'fj caa;:~t8 with: :shllilar· or'~zaBQIi1!'l;.·1:J,j" -~a:er?-clubs b1.;~Mda:j, J«~!tr!1E '&J!iltih.- 'A:lliie~1C<l. EI,lI'CiPEi~' :'ind: thie Neiir ~st.

a1Ii:i;

(1, ,H:arve, Imo\'i!loog<l;t l!IRtion~~ af:l;'a:!::is~,: ,[2.) 1318"

Of Oi!;[tre[lt _mte,r-=

a eIliJl'4ID~:~lJlie 'S~~.~r. (N:OT:l3:i; 'It ;t,s d~sirnb~e;; bIit h~t'm~mtd.'a.:to~y-. :tM'l b'lid.1ets8Jlrl sen~ore.sern'-tS~iSi5;esS" it ottrr:e.nt::FAA
.stud-~iit, p'i.IDti' m.'il;fif:i.C'a:te~ It:.< is tllii'th.e:r de~h';~ble, ~,t..not:~.affi,O!at9ty. tba:t speak.amil MMde:Fi$.fu:ml· m iorel~,gn~a:ajl!!1im,p-e.. '}11te$ectobo,a,iI'e C(l'n~MEi~e~ :fillli°lb~·oillfsigpfu;n~.tel .ltost "irirnnft!ies.)1

pilot'

or

IQra,iIps of 1.5 and 25. (ll~'uietis ~it ~al~a Gl'l!l'd Bri.ta.i[l. resp'ElCt~¥el~.:..m.~.·,grq~~:.;J 6,. G.8i.d!.elsvis:it 'ellu;:) .fJ,t.l:l!ieo l"e'm§l::iniDg .pal'·t;iCipatillg ,q.omrtrle:s.. Eai~h Ct:,Ofllt:p, :is .e~eii?d~, 'i!1, ~!!~ Ua.I\:F @5(:.brt 'office!!':' and one .sem·o_!" CA.p'bm~W;'. Eaoh.
gTfl'u'P htP~i~~oo ~ "$"$!eDdabo!;u;,;~i d:a~s> _int!l:le hns] 'CQW tl'l~ wh!!.'ln!,he will.'I1i.s.it histori~~d-

m~kfl;" ill!iu:s~ia.i:. F'lm\t~, a:Nia:t~iQJ1, il!*~:-l.~t!r9~pa9,e

21. ,ImtmJru_;;'.ati'Q!\I~ alld -pa:ssporis,. lp~stn!:(}'(io~s lreg,arning -,:mIt:m:Qt~Uo.m;, ,and passparts wi!U :be i .fu~,::>hed ~~ National_ Headqp;art~;r:s to wah pa:;rtici:prul:t; '!.t ,tiJ!e. tim~ ;ne is;' ~otfned c,r 1Oie],~t'iOIl.
22:. [l'Sll.'}i1·EsCQrts:

~~n~u~~"

;hl saUplime. :f,I:?i~., 'lChlidets,.li'i'e an p.I;'~I,\'f(.te I;iomei!? wilE;1l ])Q.s,glb~e ~_Ilrl. relCo~ sro~mt~ ",nth ~e ~toH!IlSa;n{l, lliepeo:p~~ o-~~,tbeLrb(l"~ '~~try.

Move tM .o'p]Jo.r of ~'[llle.e'ft!1ig llilXl)i1:1Jl.:!!tiit. pe:l:SOl:ls. Some' c~irn:tr1e~ jt9'Vi4~,C~di~tB ,,,lj.thin~trUC'~!:ln
,lI!.

"s~q.p:!.~~.~d~jr¢'¥.l~ll~i~~J~

a" The:'N~!m1d 0pmmirndie.r:Win :E!~:rechllld i!.ss~gI'lthe" SA .~. dffi;ti;er~.' ~ .

~aort
or

.In.l!I.ddi.tlOll~~.;t_~ ~_'e-ce-~'ii'e:(ladCil.aimi:romr.me*,loorsi of COT.i.~l'1@Sz3,;. :H.I1Idi the.se aee l:ia:iFJ!I,sha V\f:I boon l'el!lld'

l~CCE.iS- ~he'olllest ,m' the spec'lml, ,e;,di ll'loThe prng~1im :i'!ltEU"~ ill: UI4/T l\,llen ?~a;j'~r Gei'iie:rol LtlClilS ~ If. BOO~l. 1J&-'\.F. the.!, Na:ti,o'II;a] OommandeR', arranged for an exc:hange belJ.veen eadets of CAl' ~d }oo!:)ie o~ .llie; A.~.r' Jta:tl~t Loo'~ oJ. Coll,lIa(do;i: The',fji'st; I~~~ •. . ,~~ c.ji~tJ;! GPo~r~cl (I,ur.lhrlg th~~'tME'Di!e:r'of,;.:' :~trom ~. smrin si;;u't '~ ~()~ to It,S? P.~ff>~t ;pro:.. plliittioliS. It hns be-ell :l)"u1;l11c'1,y' (;Ofilm.,eoo'e~. b& the Pr,es'idel1t o;f th@ u'iiitoo 8tate,,·and. beatll~ of. many, iOl"sieJ¥l g(ll''Ilern]ne:a~s ,rundfh~l' 'dfmomati,(i:[lOIlis.

'tlea.

d~

.e~cW"~Q<:ffi9~~~ 'WW lie, in c~rLW of;. Mi,~ \!{ill,'!J;e re~polls1ble:foiT ~,e ~~[!~}r.hl:§~uB.t,~~~·:q4g!l~Y the United States. . ,.,
.

. __ 'l?,.

~e_gilTd!:e~s

relll.ti:,~ :r~ti.!~:. J,JSAF fii.~

W'I(~,er;_~~d~ruJj :,;a.c~epib~ lry :t:!l>er, '~hil AlE: -, tlJ,j!r'lil P 8e~i(ir'",ElS9on ~iId .. ;:.:ad~I~~ r '!;l;ri2rr t9:9ep!ji.l"tnI'~~fJ."o_m
.

app:r.o-ximate~y'

l[1'tO-:-~Uie::o-':l!g~$,'SiQim] R~ord., l

t,lo'l'Iia'f aliersl:mii:hl'llg' a:mo~,g' flree' natIons'.

~tglttft(')~r.it ?'0nrr:~'!mt,to'r:l:: tqt!{.al."d ile;~w:: 20.
@Wl.lljfl~~tio[l:S ~

An citeH as a
;ll'1ifiI!n.:r~

:~.. ..ClI.aefs:. 1jo: .quaH-ty. cadlets mu'st' irt a,Q:9itiJon. 'to jj:rere'lJliE!i:re~ ll'slied :~!li pa.:r,~g'1'a:JlrI 2:

"~~·;ds.,y,s,.: ~ aC'~ ·.as ~st-5: .a:~~\a:a19t~e{LJ!~,~~,?-¢I ~~!I1d~.1;fy t~p liQ h~1P. c!efr3¥ 'e~Il'.s~s wi!,li"lifl. ~a gro~p :if!, 'b~l1g: has,t.c;d~ .1\Qngs' shqo~1d. house 'the foreigu: pers,onl)l!el; a's fi'j,uen, 3:S PR'S_siible -Jli1 1;lir'ivafte •. tulile~,pre~e:n.i a. in:Qad~l' p'lowl'e 6'ftbi': Amer.h~.D ,\y,a.y ,0,( Ute 'aDd ~e[i ·expe'I!di~.!l'e$ ~Q,t:~~ mtDli.mUiID. LeciaJ:,civie ~()'I.ICJi~ 5itlp'~ ]~@ qOt.iI~Q:toed ·fen: .. ant.i;li1a~~IIlie;nt l gststance. Tnesichedu.le shol;l~dl.l.nclllide._wU!l"s of l(lc:ill~:·indUistI:Y.'.gmd Ah.".:E(i;:t~e bases, ~i a.va:llab~:e.., vJ!~1~ .to point.s ot m~.tQ:MJ~ lnte:!!'@!i;;t. an,d, :mci;d 3CUVm~S. :~l:'e~~ ~iis~~i~. fUp~,e i:!JUigh~

lit ..<Jp.A_Rll ·l:[~~tla_t;te;JfSl~.::l!I -.~~ \li'O:lim.t~~J" t J~.s!i:s. 'F,~e~~'-' oe~~; o~·~l'I!e'w.mgioi

2?~ Hosl

wm~H:QiSt

lfo'.ili1gaar~ sel.ec~

.by

b_o-m~5:

.m.:r:er<1(ff'(ir· gJtdffX's

S.h(MJld 00

iU'ran,gw.

only "pQ:ti:olillad",p,ri,~ta;tlon
IUi3ibama~

prog':ta.m:i: f()l'CiI1Its[OO~g

2~. G.en~al.

T1Xii1 AOC i's';8Jj';'un,ua! A
:female",8ai1ll,et8

P:Y the A.ir' Omversflty~ 1JS:AFj at IMi:n:,,-rn.'~n AFB .• 1I:1ld. is' super:y:ised lzy' Vi'~~ ~.e:r~:nni;ll,. F

Icol1!r:s~dl)r.,,,,~cch f:e,~~1? c,rulietJiiiI mJo.'([IiIta..1H'J:~. ':.~,tf::fpl~e.;l, :1t~,g_Q.'Iid\ii~~ciI

,a:nd Is'me

9n~~,,:,@~k

M;p.nltgpme.ry-.
lClmclusio(tJ
'I' • ."""

Uni.Wr-Siqr,

'and
...

airi(l .t>oe:la(l ae,ti"iCtes
.,

plel1o~ are =!_gr.H!il~~!l

'a,):,e miG,. scl'i,eduled~' _"M 'the y.,~,: .' - _..,~ of~'H1e',~OU1';5{!l,; (le;l"Iif:ioCl.i"te's,_olf GO_lll= aWIlil~-,d'M by Iii.r U!il1'V~'5i'ti d\l:r1 lig

Alabama.

'Msk!l"lcaJl,poicllte

of i:nt~l'es:t in N~.ntleJ.ilus :rool'$a:tio!'lal

'~I¢:te:ffi!~li.Y.

t!he:

,to pr.,Q;\ilti~ 'jnftl

25. Pu!l!We.

~p'o.!;e is: ttl dle:\!elop,,~o'wloog'@' of iQSA~F. h!.(o, _objl~t!V:E!~,~"S.e~ompl1:S:hed th r o,u. g h b:rief'" i:ngw... odecn~tlQill 111~ts' :i!n'U'S.i\.'!,,;<.iil:'Q'iti!t, ~(i visits td '.I'le~h,y'~C;-niUe;s a.~d mri.·m.

THe lll:imaiy pur.[l913e of AAOC Is 9i1 ci'areex. op,pi)Tillmtfres'fo), women, in mil'; USi&F and :ill 3vla,tw:n.' A:"soobn~ry

In:a'Uo!n

'-:ri:if);se

AAOC' 'was: inaug;urak>.ll;J by th~ 1;958 ¥\~ ~~ :m:oeq:uest_bLCAP. ~i,,$~aUfcalLed ¥b.re lrge,O.r.~ellbl.!:icm C,ouige" ;~,?,t USIllBi.me . ng;ed ,w~, .p~s,en~ qe: i~ll,l'~§2: thE! :In or(i',?:rro., , -,C:uif.r~tAir. F'9r:g~ I,erm~no]Qgy. M~~.f:H AFJl,' bas lI:'~me,di tb.e C{)lu.se, ,siw 27. Histol'<\'. The A'll' Untlijl,rp~\.t}!, ~

thro"!.ghouttms;periodJ.'
:2a.,SM~ment

'

2G •.• QoUI"se G(l.nrelll!~ 1'heQ!Jur~ e contcllt 'iVlUva,l"Y 15ti1g11.ti:y. fmrn, }·~~r kl', y-el!.i' d.e[:lencl:mgu~n tih.e ,aw..ilabU:lty, I~Je'l~~prn~nt.,fi3icHilieI:l. Somi3 !~WloIIJmi,ti:[tfig slilh~ooM"are: in 'ft!e. Aix

fiys,te.ms.. lind the Unii.ted States" $:pace p:[log;nm. ,A~., ,l'iEnta:~!QIi! i1lgh,t Q J~eJllrq~vul~. Vj.sJ~s~~r.e made: t:o thiS: -Mem: Se~;I,e~· ScooCil :3iit n~llJ"
Gun~e.r fU"B..-~he,Al!.ueQ..
"I)., ~ -.. • ~. -

;li'Ol'ce", ;rhl'l'.-;li;f~J()rAt:r' CqmmaJ.I~s.lSl1}p;]ea:rW ¢~Wl'! ~ffe:c'~" _M1s~~e· ~~a,._C:.te~i!Bt,iCs. amOJ ,Gaid:!mcce

Womem

etc, '

o;I';P,~lt~ntal Consent_. Fe~m!lle Uie 'wl"Iitleu cciilSent of' t~i:r Pa~E¥it6 ,t~.Jla'rtiqi]l8le,~' ,Ori.~;ll1:it.t(mvrughtB. 4.wr~Pi~ .th!'l ~()Ul'S~ .A. 1l:i1~"IJ\~"'s,a:~en,t\, ,Of ~~r~_rit:a1; ~~:s~n:~. ,:" \IOIU[_. iVl':l;i<,u'dedcie;lbi. pu'" I:!e' tictPii{lt wi tl:i ~h~~ep!:el'k0r-~llsb'ugtian=t ..,.coIprp,]~~ed and. sfgn~ 'f01,'MS lI£~t 'be '~.itfl.d-C!l:rn'i~, -by'
c8,'()l'~Uimril3ll :fu!.;\i;'"

-ui~

,UffiCe::r:5" Jia!l.el,a.l,the,Air

rj'"

• -.

~

.. J

'part]clM:nts, the cQurse

i!i~ector ..,

to, MB;XW>el1 ,AFB

fo.i;preB·eillb.UQ:Il

.

to

oirt~~ . n c~ilr.se
<gram, tor

:29',.

I

condu.cted' lIy "the F,1l..1\; Ae,ademy 1litWm R(j~rs, F[er~,O.~ah6ma,. t!j'ty ,:O~lID'rna.' ,, ,

:F·edern.l .A.&UOri Agency is: an' al'lnlii!J,,ii5:e--weet pi-O,:" ou:~lallJdll"l,g 'ca.dets. ,U. 1~ piJ.anllie~t' 8.nd aT.

'The

l'~ :iilfS:Necfio:r'"~ jo1l), m all' "car_ne:E '!l'Il~ gEt:Pei-aa 'ifilr,lir~-·~l·i~OIl$., D~st'Ii;~t!io:n:S1 :fi-ee-givellhl·1,lbe 1]~'bE 't:el:etype:"
t~ill:i:il.ce~i'1l:spet(.t:6~.5~ , ,

mamlf~®u.l',I.n;g

• .r;e:S,I.

€::5f

iii, aircraft m~fn-

at.,
fb.€:.

F.:'A ,;a:~ro' th~:i'el~"om U!OOe;~sta,lllling of ,the nmctl,Q;tfj' andi r:e'~n'5~b!Utle"s, of Us 'w::rLoiils _lB. n alsop1.'l)VidieS!c i~oiI"irt9!tton, 91l cartlel" ':OiJ:'lWr'runl tles iii:! .FAA and ei:'lti,u[le i'~il"emeriit,s., itHietwgs.. clemq,ttsti3*-.iom~ and tq;itts tbiil.£ ~e ,oondluCted !j,y '!ila.c~ (;)f tfie:tir:r-ee ttk1!'1'iJ1g--diVislons', ,m' t'.Iie 'Ai~.demi; .':Of!@;Qnd Q,t1e-ha}J!j'" Wfys~e
31. C9urs;e .. COIlbil'nl. The co'llr-B@ CQnsists of

IS de;slgnedtoii!icQIUa1nt !(}aJdiets''¥lirt'~,'m~'Msto.'l!:~' and o(r~1U1ltl.rim.
P!!I;rpq,s'e.

ne ooarse

:'!i-

i~' -fitniS., :Reel.'eatiqrnaL~f"cill:'-S9c;,i:at'
A,?adymy.!
Ell) , Uf'61 @:t

Vi~~~ ~f.I" mJl.de tjO,the -lFlig:bt Se'rna;ll: 311[1 "'w' tlie cQnim.'jlIii.cafh:l1;i;;,,' :radar,. .and 'TAGA:,~ ,-~;doos. CM,e.1i§ may' be flowt! ~.n-l'.U a!rcT1ift ·Rnd ,are ~,jttrOl;lu'Ci'OO!·to the fuireticillJs ,Oil II. ]Lt;nk, t'rajne:r'. The ~SCl ,Vi~w :F AA~-rnm": Station
equlipm~tS;;

~DI5,;

lW~i~e:I~br:)l')},e_~A.c:A:.N I"erGelv.€:.1l", ,andr:ada;t

noli vi lies, ,ilIil'e a~so :sc:bedu1ed~ At. tlVe ~0I[l'i1l1usi.Qi'1.oflbe' COlli.rB,e. q'~r#.fi~~s, ~'_t;,q~p~(ft':l~ are !l\t-a!rrl~, ~bj.-th'fEi
'lrr':,

c~ets

~e:nl[ -in ea<i:b .0:1 vis~oit. Brl@fln.g~ -~ "-,s,erl.tted
O'b:

elilitiiJ;re~ aJ!Id tEd:'~rl1l:1 itb:trillfi·c'·· .F'i':\:Ares(l)[liIla:iiWU.th~s in 'Hte' Qr,~. of le;Ilgine,eri:lfg~ ll~tl

llie reqtiesto:fNatiomi\iC:R'eaaqu.u.re;[\5

Gd1r1r:~~ l!ma'

l'itIe'l'eder:a,t Av.i'atio!:l,Age:noy' .ori~n$l!pnted byF."l:~A :i,n
CA.P.

5lEC']r-ION U-,-JEIf

I'JRIEN''FAXtON

c6mum (,fOC),
_01 ,aCademi~ if.l_5ut;JCt:'-:.0p. amd if:P;P'l'<lX'-

2,3,. y:ener!lL 'The ;ref; OdentaUdri'Gome ,ii ,M '3i1ri,g,] cii'l:e-:-~.ek~togi'~'~ 'fbI:' 9Ubta.'ci'ding iD:B.de,fiB~ .n [is 'pl:aifiil.ed·and CI;Ji~c~ by fne ,4"i'8,£1th -Air

ll'ef~s!e'

Willg:, torn. 'l:'::e;rw.s.

lI'[r-

Dytem~e

'

C(i!m~mand. Fe'fu:\-an , ' ~"

34. JllUl"P2se. Th~ "P)lr:PQ~,e, co!;lt-Be, i$' "~I lll'QviAe ori.~l1itattOrD!in.' the basic. 'eh~meli!ts 'af ,let aviati:Ol:1i \'Ina: to aUmlliiitt~: in.terest, in 'ti'iec USA:]!'

,oi.:-.~e.

lnutt:ely l&!ii'o'urs, ctraip.]Dg .0.0 'the -~t, lii1e. BQ:t1J. ~,q~e j:;~ugb'tb}r UMF'iill~"tl;J!.!.c·tolE':;i; i:[:'om tb.e hQs-t 'wiIlg':EvtralIliing g):ol.lp;. 'Fh.e icade,mre 'pqsle~ndude:51 study (lIf the ~tlQiI.s r.l)aJo'.l" comPPll~t,!1! ;of the jet" tr,ttllle,rbe.htg' used ~y t.'h~,nei5!.

16

IID.U"f-S

]i.hases

Iml~time

?':ling .m 'its t,i:a.l.~!Dg"of·U,BAt u..-C:rew',membe,rs;. engii,Dlee::rfng p:ecuHa:roo It.,~ts eme:iI:'gBt)ey ,eg~'e:ss
fligbt instrl!Ullenils, J:Ia.v~gat.i,CQ

as'a C'..a;J['eer~

~;,\,s,te-m.weatl,e:r,!

35:. CO;lH1?.e: COJ1!ten:t,. The ooorse' \\'3.S deve~Oip~ specUicaUy' .f(H' CAP eaiietsmld consists o:f some

aids, ~d :~:l:rt!:metlt appl"oacbe.s.,ftiig'l'Il plMning" 9,1:1"doctrm.e •. fiying s:rlety, pbysio~ogical tlt'am,:' 1f!!J£.,.and ~ briejfug pIl~be USA. F A'c",t;i~IllJ -and

-!:fu;i

C~]ege,KU' FiQ:Ji~e Officer ~~ail1lillg p,rngra:m., 'fb'e <fli]ghi!:. Un", ~li:ni:l]g. -liI.o!rl:l'u.~[Uy~!n!Cl~d!~lh:re~ :fiJ.g~·ts ',iE 'a_ 'ff·~·etr.~tn~iI''i'or't a:.t~bl ,of 1'I!pprG;;t[m_~:t:e:l;Y. five ,holYi7;S.~$-":I1lit'time;. ~~V€il'.s~ wci.:1:hel'
,mllie;:r;if:acto['s:-mti!y' CR1I:Se:a lr'e>l:lilietlo[l in r!:Un1~ ~f: m~tSr ,~'blr. tI;m~;~:it~Wll'B;W'~,~,

Gll'EI<llild-·~o:mtfuUM mtiereep-ts_ :ailild V:l.s:i:t a !G_g! .s!iaitlo~.·, F!.~tJie c~j-J;c;llilskib."o( :~be ·eolU's~. a:.gr.·at!U!~tj:oil'6ih:e;il:i~!1Y ,Er iliJielM"d: ' . )the ia:dle-ts

aru:lI.

fil:st

_~~.~S.i ~~~~.M;]9JI :;:~ems,t~ehm:.we~._ ~>c1 ,abj]!~~O'. Pl'o'ci Eac,b 1'li'~lii!d,Sepr'€iceded b:Y ,:-;and, biL.a_ cELMqti&j ·t· ~, .. ~1'" -.1:j 't..' e;.... . I;I:~ ~~ w.,:,: ,e~~ a: "So" of ·me·· li:;i;e"COv'eFeil. ~(U&tii4:i~~ boW" In. ttI.e.· ~i!ft~~t!lc,~-~~er. r:@"'W~e'>\1Ji1g -U1.e nl"In~ijiL&ir i,J-Ii:t;r~tu¢l'i:d1!l,s.tr,i:ime:nt flYIng' {iitls,tiuc"" tio]!. .m.·- 'bas:1c.·~il~tI"uw.e-i{t>fIjght tecJ:l:nrtqll€s' mid. p~c~lIJl:'t;:~l'u~ ~(U0/.t'e-1.epho[l!ll II :r.~'~,#,'rij,~,1:, $~. Cia~e,t~ a,·lS:or.ecei'llea tw~hGU'!" Ql~lentlit~6i1i1, ~ .

~'~I)mi!! r9!f .~

~ '.tl,i~

qfi~.

_

r~la;~:'';,\1.th Jl~m~t! , .'E;

t.l:!e c:ai.QiM ,a~il5

Ji,aMut

ii~~,s.'.q1:~i. J \

~nspe~U£l~: ~I!l
r.

two .hau.:li:s,

·the:

'me

:;i~c.a:fuatrl::l,~ ,-g'eJ:'itaca:teS~
M.I',.-De£e[l:3,el-.CQ;IilJ]I'Iama~
I_~-.. "'~ ~
r-' ...... ~

.";]ed:~O-n.. 1b:\\' r-:.--, ', ~,~'

tire:
-

'lr~~ J'et CJm%;eri~t:Jj()n ~oilih;e. Viis pat:~11il:ln,l AFB.,· jld'ai Ill· 1,935 OIl. .i1.:testm, 'Ildtb. 8- J:1ruis OJ!'" . - !ll\ts.tVi\Q eadl. in'.' III J;_~5;&'1~w~- ;e.x~}~~·~~ !is :jn'€EeDit·· s:iiz:e~ -one CMM :Imm ~e:h_n,&. !l.fid th.e '13~:t.e elii1)T!gell':)"lQ li?err:i11- .l'\J"B.,,' "f~s. -wh'!3re it MI$ "!&een ·1!:w1d! "~l'~'e:iry':l1-ea.w...ii~e.~ i[J~t:rl 1.9'6:3. U;le· basI; ''Wii.!Dg was' the 'J555th . f'l)!ing -:f'ljruiill~g ' 36. :Hli~fy. fU'st--eaW;bl:etetl

!'iow

(3,

'!i\i'il'lg

mmid!.· 'T'h.e 'i't80tlrJ Air :Dei Ms£ -i,i,Il!tb the 'IltMsifeh" 0:t':'Hi&
D:e£eilll!se CommaDli" . .

{Ad"'l!'fJJ'ii.xlOO

.

.sOO'Ti[,O~i1:i~. ;S:p'AqE
c:~e~. -U

A~E' OmE~cT:A-:,ri6~
AFr-',

C.tfQ.R;3~ ~$~~1?}

3'7~, General. The- s.iP~ei~~Ai:!i~ "OJ'":iJ@!Il:t®t!iO!li GOll'!ila,~ ilS <1In'a;nru.w,;], e!tle-w.e~k; 'pr-<i,gram. ..

e,ban1.!:teT'"'

,,'!ifl' j['-io~e ·~B.~!;e> .01i:QO"i~.

- ,', iil¢d·!I.ti.O .{i&iwU;Cjt~ifi¥ '" ~ ~e,~e:ntEld ' '. I!el- £:rnmt~e-Tr!1~ . T!~irumg~ ee_,n~~' .~1; 1(}]~~jQ!u.te~ rCffl"'il!e:r.., ,wm.e,llie'1:1:II:i~;Bem:ar .'!lilty fl'i):I1Il-:¥'OO.:r ~
JlIefi;l~{, J'P['G~' t

T1':r:llI1tl"ng 'Qtlmmai'ld. 'CCi!D:Mst"-'i of ~l"Om.re 4,11 00u.1::5 .'oil' 'ibn~.fi ~s.anij ~~:ii.tlillll!l":filtlW

~"6.._:Pt!l"pgiSe,!," :rJus q01il+~e~$ d~~i~~.~;}O'~~·tlietl" ,the 'a.eroISpfli.@!il ,~l1~cs;tLOf.L (tfth@ G"lI,'dJ~ta .arn:l to m.ot~Yat~ll;iemfo,,~.~d C}ll:r.~er.s; a~J;9.!;i~8i.6>~'a,,,di aU~(l· scl~n·cres. •

tn

,slJ~~e,;:~, ~~c1nd~IJlliE~~Hce ~~[Ji~'r~ rz~,~o:t!~·Ah 1FOll~~" _. p;i!;rlM~f,t;;ii'I~_III_Si~~ I!:H' rm.s~de ;!i.j!lj;t.ems~ . sHe' ]J~O-pella.nt sUe!,y1!:.rid'

r~ri(l§e·~~~,.

h1l.vi:~):ml;es5ffi!J.1J.J
Stl(b.M,~.ChleIDi.S~

];~5teti

3:9;.

,2 ,o:f~B'"1I1IilInn!d;aQ~de'l:. must;
~mw~1J!::t~

ill'!

~;;J.Li·t}oQQ;'_;"'ito

F}i'I;!f'I;-Jl~~$:!,;t~s

~p~(I!WJ;tl~IiI.<nO~halliSti:c ''iY.e;apbi1l,s,:xs.. baULsJ.i!~:~t~lS_~ Yl'~!i~~; _~Y;';:~'~.IlJIJ~rj, ~el,t.iI!Illi~ . ·.rtw~f€. ;r~;its ..'oo.m.' ,vlE'J;ryre..Ji'- .e!lItl~iI1~' ,S. . f[lr_~g;

t~~!
aa

~r-

9ne

'~y}:i:JiJ'

(If,' hlgll

o.r-PD.~5i(:iS.,

b~ion., .and."':fill,mr,econct·-· il2:.e-do,c·tr[t1~ At, ";the .' -r ioo :01: riou:oo~ .. ~ '~dU!atfdllJ ceT.~mo'flJ. _ eM' '~!'l~lg:- ",,~j~h 'tlie ~O<3ii:l~tt; i~e
o

If!.~~~.C!U01rJ

(:0

siP!a,ce.

<1;, ,spac'e
"~" .

,By.stems onen.-'
,:

e

,1Ci1:jntei:ir,.

iILJfIe OQtI:I'a;e~ £l,e.vel" tar c1;vil ..Alr "l?d4'i 1iY.

.c*ts
~,

r ._

ilil.:waroiBd Cert;l!ftcartE:!:S

T~8:!~lng- eomliElaJ]"O.,

QLCQm:pl~t:I.O!fl.

byUle

,Ail"

8E"(;;.1!.IDNF--1Nftft!IN'T:R-A:.·4IEGIONl}\][;F1E1\t.A.LB
,,' • ~. _.

Cl\DE'I' .R)ljriID\~U:ES
~ I . --

r-

~..;

~~

. ;"

41. G_(me.t,al:~

. a, ]IiI:~~J;'A:ntra:-J;legipi(j<llRE'e~Je C~(l}~t~cmmge--s, are am:uudi .i[!.l!('OgJ:i!i:rJiM:;'~ ap]_)r-O:DmdeJl:y 12. ClM~" .m, length" for Otlits~l}([ifl!gie~~e."padet~,.
b. They 5e(n~11'l;5 iooearti.ws- i"OlL"' 1i!Ieiil.e:r-~' ctxd.ets,.. T.heJ.r -pUcrplSI€ ls b;J di"eV1ci1• )'t~'q<o~i wW~!l!rsmtl.d~ng. goiDltiwil1. :$n~ Jl'te.i a""p!dhi' iJfo.l:ll :cad.etlSall o,ppourl1m:it~" ·ie! le:!i.:m. "l\lrJir.'O: ~f. the cu.~tu1':'a.l :a:!tdhb,m;r~c--'!.lb~WoWJ.d. m if:b.e Uni:ttoo ,st;3:;oos.," .

~"'li;o,.~i1ie.lBjJler 1WiI'lg:,.fQr~:a periliOJ;i _apt; 1;0 :ec"leeei:l I-t iDay~. .FW~~~1 iSiM:RPoii:t i~ liil.ot provided. :f01'
thie~sel]]!Ql'-efSOQ±t:5·. .,

d4.N;.cimlnit51pn iltJd· ~']_iOOUQm.:--p~,e(JuI'\es:
a.EiaO:h,regl:OIl:;IlJ CC!mm~eI' ~.i:l e:$tJb1i~h r~.~~1't~nl:l·:sen~,pi~eSOOl:tnoi:rJtl.tifi!~()([i :2iind'~e;i:eiCtlO:l] .• . PTI?oedUI'f¥:S .ifnr itl_e us€;d aa a gyJ.ch1\!'o S;enml" escO"ir~.' 45·.

im"'f1ocired 'tha.t

m.s

m~m.za!~oa.

n

is
ill.

prooed-w:-espIIi:':SiC:,r:i.bedi

reoom'rt1;bapte'!'

Ai2-

.amI

""e:t~:ijg_nA}_l.l~Hf.i"(la1:],pna; f~ .hli5,pTM-n.i~atW~. 'Po pJ:'i(lvi'de i:l!iiI£i::roll!'mi:t;¥ it is :ite0omruetl!dBd •. tlID. t. the ql.Ja~f#ji(la.tlo!lS' Pl'~~llfbe{r fiJi:!' fJIa.e A,ero8p~c,e,. ,Aig,e OX]eJilltdiOI) ,(:ro'llrBe !1;J.e'1\18~ as< <I., ~d.e. Each .Fegtoml.~. c.om~a;n~,ell\' pf'~idoo for
:a'

Will.

Eaen. T~0':u1
ouw. seniQl'

b.,m~o.nial

c;umm,alndJe;rs
~.' , . A ,,·<!lc:aiti1;l.1l$.

r~on'!lml~H~)lie,r

.

Will B'M~ottbie
A:ppti_catl9.!1i!!ii· fot'

~e;sco<rt,!llpml!llfl..trC},n

~e

I'tiglOEl

fuilr·

.be~

~~t~~

'~JUgh

~g:s

.~

HII:3l1se],eel::ion.

,E:;$tibns~~dl~t f),M. rB~ri;lJl.~e.B~·r'l: ol'ta'n~.za~l,oo. .'Pi:aa:nt:i;d 'ru~~
H'eadqlJarier-s wiUtle

4'3.' .QueM'S.

ql,l.oti1.::i. foI' ~,$ hy Natto~aJ

w1IU

nm~l:l'g ,1in"fl~m.e_S;slngc1coS!tsw1:;n . th.e ~1tQ5&o1l:'g&nrZa;~_i.Onfu~oo.th ~~et; . ~d ,se!:l~or escorts. Ubi· l'1ecQ,m:m€"-ni!'ll@dUlat 16ai9h .CjB(i~t Eia'Ve' a,mhllh'tlJum. of $35 ,ru1~ '~Clh
Jje'ibort:ilre_ ·by ,se.niOF' escort. amfuimlllm Gf .$.i\!!5

4f.i.ExperUs;eS.

maximum. ~~

Inhe:r:po~es,..·

sion f~ lbfl; iSf1l1Le' ~t~[!:'i~V:i!l'~iJ t,li", ,~iSt .;g~~aHot'! to,EO"l',el' the (lost ofl.noid!ental.s· such-fls

·nl!m.l1}f m.tthor:i'Ze8, .Ute' '~penditu.re

l~[Ulm:ft.y~ . morie;s., r-ebe~~etft'6.

;a~

~nQ:i~-~g.

4Y~ :~s~cii.l Exa,m;'illB:tfo ..~ The :msttUctl.ons 'contained in lli.rggra]Jih 4i, 'Oh~ptel" r,:' Il:PP~Y to

Tl\oo,s.1JtJ' fuii.d,s in, SUijlptttOr' IRGE ]fWiids '~p:,e ,aP'~ p.~ ~1ie ~9.~t;,: ~. $iS,:peT day ~er ,cadet 1[01.' : :@.. ~i.n~;il,m o~'~t.l,!.i'O ~e,ts , p~ wing. 'r();!;, a
I,~

Jof N@tjcm.'il:.1

iRCE~s.. .

lmIerkid 'o~ ngt mur:e, aHbca:,(ed-:fo:F',:s:wiliT
~ ;.: '-:..;> .-:---.

~Ofirt~
."

than

12: d~.

.

.No :fu\11.,fui 9ir,e,
,'c· .

_.

pgra;I¢r;Ph '~
exGI1Miges,. l!l!~:p'P"a~Pb '~;~g~,

48 • .Ilis\it;l:!J.~ce. . The

Illsl~Uons 'C:(l!!lt.ti:n,~d··' in Ohapter r, apply to, 'fiemaie cjW:~t .
"TlJ,eins'lrl1cpOlits

b~.hDEIs will. tie "!ltl'o'lritled, Olil";lf .fer .ea4e~ wh9 ac:tUaUy pa]!'fh1ipatt!·i.ji an ~o~n.ke btllt'ftl,t :Ui, ~eSs ofctbe IllaXiril'LI..rnprescribMl. above.,

4:E1.~

Tl"~iDai'til..Jfoil),.

,oolltaf~~ 9", >Clla,pt~r t, appl'y .tQ I'elll;..:me ·ila.d~~

50~ ~==="::='"f==

tj~:lP¥tqon.!?,f

R.,eg,~D,l!:,~J ~om.~~et"~,~l1 :re~.s:f 0." tb.e Bllimoorof- 03.dem """1·' . bf3.,·bastal;, 'from N~tfonal-H~qu.;u·,tlers. Attn~ ~]?OC"'T _u~~, fwid=>, :;r;~lting r~9'm ~Tlq!ilp?-r~1n~r'~
[1"-..

., 10:

fundS:, 'lJa.!se.ij
.......... ;-.";:. _.."...

I~

H;,~~tJ

:;yp1 ~

~~~Il~.

;51.

:IiI:It'l,enti,'i"eB [or die-.s.~r:Wng cadets. =:i2., 'se., 'TII.ese_ eeurses

-Ge~~e,1"an. .Reg;E,O;IMlJ Ori·eitla,U@llCOllU:;.Ele.6 .. ~e w 9.t1lhori.zed ~ilt ][,9.61:ina:ri e-fiQJ.i; t:opr-otr1!!e ,ai'lIdi. tlOl1Al

~~ ~' the ~..
(l~,

, .'boeil'-~f~~I'ti0!ptu;Lb; wiU be gCl"!lernoo 'il!-'~e'S,,oot hps[~:fiiI,ci~ity~
Sel!e:ctl~Jil
I'

-Q~

,~

contr.i.'lJu'te tif.> ,the - opm,'e,nt anclWld.er:;;:tandi(1'Ig- ·Oj~e~ diUCrL"fi~n., 'l'!ie1mlLiiY' be otfer?di :!i:t m'11:l'lm!r~ 'B:l!1.~p:e:r.l.,I1f~.Il.t~l .o!Wlte:r.s ar ,o:i'\.·iUan ,!iU~I'08paoe d_~"'eiQpmei'lt-My"Ui.ti'E¥! ... ~ll - vary •. 'depell.iji~ .~Ill:n 1:he c41pahl:i_ity. aim. m, s;s'iQn. of 1),~ 'host ficilitI. -colJ.ises. aM corid&tMi. at ail'llfie :st.ewa raBlS;!; 51;:'00011;, .ti'ti a're a dlrktedtb:win'l oppo-~1cl;es '~lI~yei'l1'i~ 'av:llltion, for\1OOmen'o Ci:J;'leregiQn Il~'s:',m.tIlghtoou)";seH1a!t co'i;'ers 'g:t"-Qumli -s~l;i.;o~ 'ot!idIf:l\gbJ "trriii1il~I1Itu~i to tne: po'i~t:'6f!-~~o-lo. . , ' ... .,

S11ooti6u'
,..

n·~itud:bl.lity

ot

~spo(['~U.O'D. ,th~ :regi!Q-l'I,.'

a...

"po

HooErl~... ~

6r\!.'ii6~

c: ,..,

. '. its 'i¥ill ;ije, toe S-p'~r):i.9.1,'c ~ri~'~ A

wfD ..·~, ,th.~1'$Spoi1!lf~iU: y
. ,

5:.3. C'tillii1tE!nt.

Tiff!"': oifJlJJm-nt Qf· 'tile&t!'

.!l.CtIvi.ties

Sa,me

Ie.,. Bt[tetl:ng. m.essing, a:nd,indifenW '~x.,:, ill~~~'I!'.tru '~. th\kf-es~nlll~y:_of tpe'j,natvn:[jooJ.

!;Im(,l'i;pari:t.
t"I '_

"

.

.

f. ~slIDr~

i!IlS'.

Eeni,o:;J;: CA p. P-.::m~m1beF:g ." arppro:~rilli.t~.
~ ...

Win be used ,as
.
L. I

54. Gut;d!e L:i~~

a. .Du:r:atiQn '""viU ioohJding h.~Y~iL ~~e

UQ

t. ~ceeo s~ve~ djl,ys and ':tn/out J)r.9P~@j:l1g~,

55.. ·A!!!'!?1':o"llal., Pr!iQ~ t~ fhe lf9.ple,~w8h\tio~"l. f o a,)lew ,~1l:E~e"fip.1:~min.'i(r,'ll~@lII~ii .. b e _))~'~\~rded U '!h ~t!I)!Wl A:E!l:'Aqlllll:~rcs.· Aim:, C roc ~ IeI' . . ~. ThB~'riaim:e oJ: the.h.os't;~emty" ~!I.u',s.e. •cu.l1!1m.~ numiiU~!:" of' PQ,rtlclplUI'~ tns,t· can. be 4~Q'"mmoJj~(~d.1I a~j;u:Q"~I,:~te' .~Ql5t Pel!!:' an1"tic:ipfj,.'[i,t~· p ~I'K!'pi-G,po:;i~ ·nlctfuki.(S) of ~'\Iel '""ill be. rn-C,!1.u],MI.

llO

~"Et- &",wttl!' ,o:!ic!!linid
K].IINT'£~~A~''''lClii~.i;,L. .",I!II!¢ . .w.g.I!:'TJi' 1 I",'" 'i:lH,o.JOI ... ~.

'I:!]

~~a'~~':EN'''''Tj"co.""
. .o,"ilE.N'T'.iIi.l iOH T

'D ~Ii'"QRltE!!'! "",~i;;!;i ~LDIi.IR,;~

D &I!:" op,.. ,".~ OI!lIIEli'I'T'''''' " .!!.1i'1ii:
lI"!!HI O:::Olll!ltl£: ~~....

""I.."

q::'~'i~::C.~

o iI~I""1..·IiXClH.kIUI,1!:

I

~

(iJ!;Allilli;

Cn·sf.Lt.
11

I

Hou.:ii!'tOn,.. 1"ex ][g Jin. 46 I
'I I

~ATE

L~[NI", P LAC!Ii: !OF

!::'!!

I=RiTH

.. ,Ji.~

!,,.At!. .;'11" j&."l'1!ni

1 ..

.Si;nglie

1~c$iL.~~'II'.~~ .~:le~~}"'~:J
Di-Ill'~HI'I!~Hli_l; .11>••

1 ~~~~~~~n.vl:lP'~rt~~.E -,

.o.!P::.:PRiIiJ\F~DII!;I';',Njf;·'i!'

,/f!.A~

'D ~1'(l,1<."cHoiIb

CIlt~O"'&TEl.~_ .... ~:.;r.;L-~"_:::-"_ iIIi-I",~~,tll.UDNG G~R;'lDE..l.fJ

4-1'9'ov 6'2;-

"", CNlli;"y.iIij;i&'R

HI ~:H '~~'HiI:I;'~ne!<~~:I~';"II':"

D~ ~~';I(;!li
D!"iH,;;;

DF'

..I

.Maniis.iIli.

Fa.t'he.r
-J .1''''' <>n... !~!i",,' ';;""'j .i' ,_, 1"1,.... ..11 1 -"I. e,~' ..... "'I'W, ;SA.OC,:~I'.'O_i!'.

~.

~pn~"..,~."

g,a:/I;!I"t:1> <I)OjOu...... 'r.. ' . ,-

[ ~~!f;y !l!IIf ,~

,",00."" Jnf"mliU:i~

is· e.m:.;cl :Ib,,ihi!i, be!!'!,;r

~~' 1U!m>]_~<lF' !lad beli~i;.

"
IIV.

:n Jan 64

'

rO~'IL..Jl.(\ .,,("... ~ ~
I

I

"b,g!l,Qe. g( .~

T exa.s

.e.l..~ .L £),~

.. I1·mij , ~

put:EJi'.ipii.t,;;

.bItf"r ~lCII~d

I

l_l

~laniel E. Web.s~l.'!;r.-a ~vi1 Ai1"P:a.tr·ol Ga:d.~t ·of,,fb.e· HCtu:liollll Sham,..ock5,q'ua:dr-o:!J!.'lias ·be,E!o 'o.aniina.teJdfdl' : -partid.pa.tiond;.n tbe l~nte::rl;latH)!Il!;a.l.A:L~ G:U:i'Eft- E'xchan~·e next aummez-, CAP. cadet~·;,.\iill b~ ~X:chi!..ri.ge:~ with' -cadets -b,"Qm, Ca:;na:.d;a.~;E~_o'p'~~ tile M~,~dL~-.E~"l--·st~" :UI~._Sp'l}th-·mil.ie·rjica., ·Selected. cfa.de:,t.s will 'visit: a. fOil":e-i:gn.wti.oD. .f,o'r app:x:~at!i!ly' t-hr,ee w'eeli<§. 'T,epre.seotiag (;i:[vil .~il' Par.tl"'oi" U:u~,.:.;9~it~:di"Sta,t~.~: Ui;.Fo:.rc:.e •. and. the- UIIIi'ti.ed 1 State::!. n_i~ .th",fr.efr:rTtil'. ir.ni!l·ol'taat.th;8;:1!; we, ~,en.~· -YQtUDg men, """h.o·have .tl!l.e :;lbill."tlf t,o CQ'nd:'UlCt .t:be.rnsel!/(es. in' a 'mahneI~ th;at wIlI·reflect ia.vorably UPOQ' 'auf ·l!i.atiOl1 ~s' .Y101ll.th. '
I

ol: y.ottt' c·h.U;r·cn. weaL,re a!>ki'!ig yie~l:' aSsistaD:c'e e-fl.lI'nisR Y.'OIitrcandi~ :Or'Rim:on''0.£him·.<L:~·.an indi vltdWil:"J li:!£ you do uo:t have mtj.mate; ..](:tl'iJ,w:~e{j.gegof ]ii_iS q~i'fi~au~n:3., . -will YiJU pI'ea.5El.-.:;::on{e·r ~it1},his S.unday Schcmj1. tea~~~r~>?R~m<U"k'!!I c,.~r:pinghlJ5i; moral cnara,.C'tO$.l:". a.,tt;i:t~.e~ ~r"~lAi~e,~g .• a:hility a."[1 WUlLiDll,,'n'i!:'s,s, to·:E9Uow ':.u1Les, 't.i.ctililneB5, •. p~r·tidpati,o-n f'n:ch.un:_h, ,a.'c~i'vitie:5" ;abiU:ty 'to 'Ilrix ·;H(di geit al'Qo:g ~tn: othe,l'~::;, 9,the-r' :r'e1Inal'lt~ you £ee~~¥b;e Betotin,el:!lit" :a'D.d· your' ;p~Zrs,ona'l evalu:a-~ic;;lD ·o! -hi;~'qull.lffi:c~l~d!j,s:.-ior·iliie;·.re,s'pr;)neibilit¥· , _arejje~i±:pjte;~ , • . '" .

in tlii s..:ooat~ei . 'Wi~l :~~~-ple

Siue,e: :;D~ni.el ~.5; a.rnember

a~

.con~-

yo~ l,flttel' wiUlle t:rea·beQ :c;g:n:.fid-e,ntia.lly,,· ",-pm.w;iUb,el \1;jle,~, ltinIyt.'p,b;ii.1.p; u~ip, ·the- flna.l·.:!;;.el'e'ction. ,0:{' cade"ts, 'l:Dr- '~ l'l1t'ernati.bfiat, - :Ai1: 'CadetEKcfuin"':e, . ~. . .'", .....-; .' , ,b

~aD-·c..c&\;IiTE.R
M~jo:r:. C;AP
le,QMfi1,~d,er

f'~~ll A~.


------

-

---

-

-

~

- - - - - .- - - - - - caddsmr

-

NOTE:, S~:mila.:t' '~yp,e le~t!eit" maybe ~ writt.en. tor :for 'any,,0.£ the s~ecial ,f:u~tjit.'ies " ...

,5e':t:1~prs:.ap'plying

Dame:lLE~ W,ebS~i~;]t'." Civil. Air Patr.c·l Cadel; [of t:he.l:ioU$!;O·B Sljl.a.Inrock a:: S:qu~~ro;"n 'ba:~ beeil,"J:!,ormnatGd .:£o:r [IJ[~~tici:~itii(mi!.n dl"e·~~t:€lI'"n:ai~o'D~.I /\5.];' C,aQe\tt,E'X:c'haJ:l,g,e Mx:t 'S!J.lnWe.I'" G~P ,cadet;s win be: ~Acballg,~d :w:;i:th 'd' f~~" C-";:' ",~,'-".:n "" -< , -, ,~' ,• (:,3:. ets ' 'r.om ' '"a.nao;a., 'E' ope , the ,L"":L:tIJ!UL,d~ ,.,. a;~:1;;,. 'o;I!.l)1;l ;:,1 .... hcm.e:ru::a '. ','ur ;.;I. ~i~l;:" $elec,(t,@!d c.aci,ets will'vi5it'<I, i"o:r;ei~nl1a,tio;g; £lyr'ap'l?h'y~a;tely llir,ee we,eks t·~prr!1i,e.-D'ting; Girl; ;Ah,:, Patrci"l. the 'United, ·State5 ... iT< F'!O,i:[ce,~ '<t;nd rbe United ~ St:oi..~~:s. U'ii6i![ bhe'l;,eioi--e," ,im,po~t~,t; Biat 'W'F:, !O'end' y~u:n,g.'Inen who! :n~~'e !:h.e OI.b'lUty to ~pn"ijm:::,t..:tbem;5elves, m, ,a.ntam.l~:t 'that .,.J.in -ref,le'c-t: ;a'vpra}l:y 'U'l?on
O~

nitio.o'i3youtii.:

'.

,-

>'-

"

.'

,

,

Si~c'e j)'a.m:el is a. stude-at ~~~ you!:, sc~bl.,-we. a:r-e asll;:uig:you.r a.ssi~,t:an,lce l.iiiI this ~tt,er. WJ1Lypl.! ple'as~;¢ ~'P'nis\i 1!O'ilr ,ca~qid ,PPiniQ~l:).G,~Lmm? 1f . you d,o, ii,~itMJO"e i:njti;m.a~e k.nDwle:dglll oif :l;ti.5. q:Qalm.l!:atiio._IiiI:~;. 'will,· yQ1Ill 'pIe as Il!i' ,(;Q:!:il~ r~, hifO!tlea.chel:S ,&iII1d p~~ e~or 1" R;~mai:;~1ii '(; ~nc e:~m'n:g ::M s~o;raJl .c1ia.~acJie~. ':~Ui·t!li,!Je. prompt~ss·. _?-bility ,a,liQ vd.lliugness 'to' f6ilow ;~'wes" tactfrunes~r,. abU:h:y tci ~.iX 'andc'"!tet al!!mi:g with, hi,s,~llp'w,:.G'tudem:~:s.. i,at'e:~'~:st j,n ·:Iocal;.~nationa.l.· and fil.te.rnatfonal. 'dlirent ev[en.ts'" pal'lic.ipa.,tion ill ',,·cb.o[ol ,a,ctivitii~~:., .. a.n:-ypth.er :r~'maJ;"k-!i' y~ou" iiIIee,r-n;;Ilppl'op:ri.lltej ~~d'1Qw$ona] e:v:a~uatil6D ai li!!,~ q;uali.6~ti.6n~ f,o]. ~:m.s:ir,~spmy.!!iiMlif'il"a,:t'~ 'iJes:il ·le.. :
'Yo-u;r-letter will be' n:ea.ted!.coufi.de'!ltia;Uy.,;, a.nd win be us;·ed only "to h~lp us iq. the fi:naI (5e.le-ction;Of cad~"t:~. Io't' the'lnte~ilil:a:tio:nal Ail: Cadet. .t:xt;h",:gg'~.,

--

-

---

--------

--

--

--

--

-

Si'm.ila:r ty~e lette,~s ~Y' b:~t 'I,!;j~j"tlj~II. " !qli c a..d.f:'ts a.mSlfl(r:Uor~ miil.ki,ng' ', .... ':rep:- all, '! [Qg';;e;: f "'~' $'iP'!e:~'lLa"l ,a,I(), ",""..: . ~ ",b , ,.,e;'tJ,,,,,,l:" fC~ , -;~:"", a.pp, 1lG-a'Llon "-.. 1,v:n.;tiB'S ," exc ep'Ocline ,00,T Eieni:orr,s will b:~ add~",c'!!;!'i,ed -a "p~o,min,en:t ,citizen in. the ap,pli,c~Q.t';s to communtty,

I

HM!E

n..... r....

'......... lI(kI;::r~

IWEBST·ER."

D~el

E,.

I G-l4·-J456

'2. TI!II'1'H_---'.~;::;'..:/::.·· .• t:;':::;;oli'::::' =::1'5;, --¥£S~.~:

..i,~-~--~-~-

'irE.

fIj(l,.

,'t(~
~.
.

ICJ

~

'~'~ 'a....::; .e» 9t. .
,/:/

,~~.iCe."':r

~

,~ '~-"'/~<!.~

7i~~
~~

~.;__'" ~,~

,~
,

-

':

.~.;. . .-

....•.

.'

._

.

-

.....

~ .

DI'Ii'rIE,

eXAIIIi~IIIHlt;'!'1tiiV5t(;!.itH'$, "IXIR~; "

~r'.

~(i

UHO Falll:nin~

l4.

!'~''''''ilb.i~~'''I~''jiC~:>

s' R. W~b ste r., Fa;4jb.eii!:" ,4,5<6.3 !Oriole Sfir,eet. lblou'B110n, 14, -'l"~a:s,
j<lln~ 'il'''-~'I~crr.~~·~~
u5T'~:

"!;'!>I!~~~

~E)f1'

'(it. .~~

.

.l

':ruJIEt~

~

I ......

M~~

.e,_ ~
~'iL ~~T,,,,"

~~~,

..~

CC!l<\,~)\.., <iI\oj,~

01/~-o;;~ .b]OIEG'i'.!-.,

C:::~d=:rt!.~F>~
I () ~I

(;f1#,,;,.p~.L<J

•. ~kOI •• i.e... ....... ~

",~.!~~

~X~f~~d~""'~t"'-~ "-I>t":~~i--==\~::r
1

.j,~

~ u"iliorln;i~.~I'~'J' ... "

'~'~,,~ t

,::I
\10 19:

:5r ~.

~ ;11

.:)1.

'~IS"

~.! II:~
!!k

..
~~~.
I]

~~
'D:t!

II

11!.
'l!!

~
11]

1',*
t~.

.}[
~B·

Cl<!!5 i:! Ii! .
t= r

-----'T--==.c==--~~..__-~~.

Ei'.•

Re'

t.\IeII~

~;~.

'~!l!!ILl!I:

O-~~-

'XiIWEDJUI!I

·lll'ES"

.~l:l~l'Jiq8rA

-

(;~·I/F~n'-.) 1ElI", ,-

1""gM'~"'_
.~'

Or'tho
1CtlF!~1-

~

-

n. ~_~M~"'r.tQ" "::'~":'~~,.;:.:.,T"· - ...---l-8fl"'''''"' "'------II ·~,~i!F\~:

~. :rnl6l1'~~

P::ai!il..§~~ ,T.;S-:C,V V ...

,'T''';: _d· ...~,'It~1
if.. i~TJ;l.~iJ~.~9CN

61, I!Ii!lH.T W.>I.J!i

1Jf.,t ~,f "d ~.,.,. ... )

..li.Cii"l!Ti:il
~. ~jIj~~,

------=.::....;.-=----------T--'-·r----r--r----,;--_"--.,.----:,..,,.--r-~_!I·

I ;i__"

1mBH~-

II~

l"i~.,··. 5 .
:WT

~I,~m =I~'
n
In
-IS

..v",>;}IlIEtER

1lJ;;~._,., . u*"'..,;d: ofO!;Y) ~.J:.IIIill'~"o!'(Ut· ·~~lIi' .....

"No~ma:l

o

I
_

T OID.:s,il.lect,omy.
Drtnies

App.e'Rdectomy."age

all other"- s:igu.if'icaot' medi.c';l.l a.r:r"d sUl'g;ic¥bistOl:'~r;.

ag~{:;.no ,

9. 'n:oco'mp~ no seq. co mp'l' n.o s-e,q:..

111i.,.
Ip

""".-'".-' "'- ·Piffsi(\l,l..~.

. n', W!(I.(~
.Ii.~'Q~'aiFieDRiiil

IS.

D. I!li ~QT~t..IAm-FDR

..Fl.ying, Clla$,g,lli.

--

1 I

u

L I

L

1 I

'tl

I~I

;$

I

I

~.

I

'0

.".

Tll1'I>I! """.!'11iM!Hi 'IUiNIE ~I' 1_~llW'

nA,VID~.,KN!QW~D~j

!1!1, Tm!:DY"Rllm~Jij'N.;;:-Jd9F'~IC-II:NI

-L1:QQ]k_I--,;~Ui~SA~.'__Lll'ii1lfl.-' ~t:.~. ::!E:.E' -,!!!!ij-!M;!!'_'=:.;.ll'~d':::::·~'' ' :;':' ':::' ~O,-gJ-,!j,:tlIf~.

'~.'.•'

~.-R!I!~"r---

~
:!!."

'.:11-'5., .

..J:iOl~::'.~. ~~~
.",

.~

J J

,~_I I
....__.

E

J

~

16

I ci!i~';~'!.!'~"i~
~

)[]:E:~,j~T!E[]J {~'.~) ~~'~·RIcADE:T' .. I 1i;.~~\""r-;lI:i!IE' -

.N~r~!iZR"1,i1i. Tle~:&~ ...

r::i. 411i:"j:" ~.!!;:Ii'l';Ii.'.'f~~~
(j D
,1;·ER,C!llrl'i,~rl:
;iL~~,

~oy~s;1ii;;

d~!U:':~':'I!i:i' ~tiFi:Qi~~""'J'''i[],~.~.c6i=i:!l;r;: ~III;~;

L!:]R,~JI!NT~'T~I].;IOI] C"!:!U!!II:!IE

.':M:aJO'l'" 'I'-~"""do"
T.r,,]W--

High. S~h.do][ ddjating'te':arn.
MH~ihr"1 ~~:fitF~q.tn'l' y~a.r.:1l ..2;.,.

:P'f.A- P>r~:8~~~l!,!i'lt '1'
!!Ii~I:!F"

'te+~r

'W~@~1 m$!ilt;i::ng$ wim. CAP

Sldmdia,y S:c:n.o,ol

it;Bia,ch!:il',

.~~iim"A~·r'_·liJlI!=l.:...~e."':.1!~'~:f1~~~~~E

~1~1t;.~r,~;Pl

'l' ~.<l;i:t!.itJg))~Iie.e~ w!a:!~1J)5l'~Qn~hO!.=;~oci\::<GaQet ;5!tj;uad'l:Cl'l1 I! 5:4,OQmma~alE!'~, HbUstti;u Shamr-6ek--Cad.et/S4~d:roo '"6tlt~i'Q"date
:E.li.e.irGp.,me:,_ni
I

!ii:!)!

.Encc;alniPn(H~iD.t:'C'Olnrnafll:qe.r·1162: ES:;COl't .office!!:' to {JiOe; ;63"

S.

t.

'm-

s.,

[5;6. ',,'

1'5",'

~a.;,!. li60

-

.'

f!l~~~j~~.
I
I

J .!~~.joy wo:ik:il:iIllig viithtllileyo.mg' .men.and. warnell[ ;"n CAP and I:e;~ch.a ~eniOt.r ·]Mgh·:S~ndiay 5'ch,6ot :!f:,la5s:, 1. ~'PeEJ't.18' m6rlcttJLs 'lin. lh"'2.n:'ce· 2.nd. (}'~rrn.~~v 'dlbtritlJg \'lfW'][_ ?In'p: -a.m. ~~a;~H8ii:r withrtn~col.m.til\~~ .•and fi08ople,s, arldspeM;:.tbe' 1LOlcngU3ig:e 'i~,!!l:"r' n.. ·lb'(e:li~v'e wii tp,hl le;~pe]''i;el!llc ~ ;~~n enable me-lio ilo an l~f+-e~tlve Job ,ae e:.. LilWt ...L

:liel'
p~r,at!'jl

'C.ER;f.'JFY ~f!iHlt.
" '!I'j~j

I!.r

~!!I~!I!~~'

fu, ... ~
~~

,Iii

iiI~1

ai!'

,~I'!.;r.

.tI...J' -e'~tl't:iI ~d!!l~_
at ml!!. ~

~r.f.Di'h,rt:..!II:I .iiI II~~. ,~~~

__

..:En~rJa«Ji!iI~L

.. ,t;,id'ilil .!:i~di.&3iill'Ii'

,,:,dtr'IIJ]1

1i'J'fI: lIc'"

COif ~;!~!=,!:'~~~)' ;;~Ci'+d' Ji.

~~i'i:WfdiJ"dI.Oili'''';lI

I!IEF,I'I.MIItFR>DIoIIA~"'UMIE~I\i'i ' ~~;i,'fT~I!CIIJf:s..1f'Ei?'RE;S~ar1i,wtnvrc: /liT "'~ Ii. "'Mel
--. _.. -,

gy ~Oi!5lt!,t;jj~,
_If;
~-iiIIi'~: __ ....,_ ,

COiil~E~.II]Joj)l> IIIT&J~"'''T~C''''L ~t.lC"a.' l,ri:~':'I;i.iil~E:5, rRiEJJiI'~INu~i.llinl~ "11i'i!:' i!4.tiET'r~~:r
•• -'.

!:luililil" '''''''E !r.llll? R61!l;>6"!!'llji

"'P::Q,I!I~~ .HI

T , E E;:Koz;,H"'I''!;t;.

.

.....-'r-.'" '

'* utP
-,

,",C'I,N'G ,M:P'~Qj,.~O:: I-';JI{~'Ti~1AreOOil.llPiIIJl",

.

-

"DA~'1e:

,21r'S.ili m!lh'i.J

Tllh"-"'~.·n ... ~ , ~a-~I'~~~~

"-=DQC"~il!r.'

II"IIi

ll\!!'

_fi"jtst
.ri:Jr: J'~ ,

~nl t.1it. _~!I'-lif'~

!lJ)U::fii:i~II;:I!d.'"~r'

6,4 _...

2,5,Feb 64
Majo~ B.~bed,~~~ iiJ;;~Ja~ ~~,t"&~~4ing ~~~Ie't_,~~~,~dr:,~n :C~~~~:r-.He
\!Tl!,th

VIQoF1HIl.e,restt:ed '_

,J;n, W,(P,·'~1,Iil:g

,J01,lDg peClipl:~ 1n!d

a Gr.oup staff job ao he WQuJ.d he ablett;J c-o!D<Hnne wo:rkil:l!g ,\~"i:~h I:h~cad,eE.s' ill, hi5 g:q:f!.1;<I!ar OU., I t';e; e om:lne'l])i1 mm hig.'hl y)ilS, a,D., ~C E ~ sC~Jr t.

:r:~~e_~nytcDr:'ned d;;w~

i~

XIo;

err

:~Jil~
CAP'
, :1!:l'~r.!!I~lM1i
' _ '~pt;fr;~ill" !IT.I~~i5!~1I1~t'iC

I_concur with C91 Vi-oa cli s an,I~:;i]":e.,~iill,1nenda;t5.on -'and i.rulor s,e Major c 'Robe':dson1;s: a:ppli'cation fOI:' IACE e$co'rt duty a!S th~ number one dho:i:':ce 'bO'~ this, regip~.

.Ih~,i£M'HI'H!~IIoi1!.IJ~-Ar;..~~~!, Jt':lr~~ :~.-~r.r'_P.f:fH''I!I'\IlIMJIJ''1 }~ ~Ii' .~~l"rnl!",iI!rnr:S ~~.a! I!:.:P' !.ttl'lilIf"!iI!W'J'~iNI C'~II'II~ ~ ,JIl!iiifl:oilip:il[~~ iD'rII.nr.iilr.I' - c· .r,.

ii:iI.I!'..IIl~r>ln-¥~~!IlI'!!· ~, ~

JUrIGES". ,sCORE SHEE":T .. ...
_.
~'.,

Name:: ~'-;'/: WW::-4'L .... .G::r!ld~,; Age:. 16'. ... ~mt~a$l~;¥ S/!lA.M,~· ,_'!.nte fD.<\l' t_l:!O!lO.a:.L ,. ,,1.1:' .9 ;ijtl,.etE.~c~g ~ I et, Oru~,1;lta.tl"on -' ,0\1.r !;;e ·~e,r'iis:p2,ce ·:AB~:. ir;:1i!!:)i1~-a:!:t~ ..~C.ii~;1;.S~ @ Sp,~:l:::,e,A~eOl<t~g,~tliQ!fiI Oib!.!i4'~,e .F'e~'lIe;f'aIl-A:'!,;\i:::!LfiGn: lIz,:enc¥: Or,,})en,fMilO& CitHiriie

F·~

ca:.slhr

"

.5

.I
3 Good 2

I

1/1

/

I

Ii

/0

1.

Tot;ll
S.l1;or:e

u- gives

.!I;t~ g:r-:e.at, Filea~~':1;'~ to a nnou;a,.:;e ;th~t. y~u h;a,ye~'!,! eo !?el,~,~t~ r,J: by "l"Ollh:r' "Iimg ;as JllQ'biim;l'~,~ .~~r'. ,~\C;~r1.~eJ:':~,fi.o:~:a~ ;~l"~~!t'E~c;~g~" t A YoiJ a:r.e to, he c:ong':r'~'t~ll~~~dl.ti,'ha.vilng eo,rnpeted. s:u.cc.ess-IuJlly f.dl!" tru.·$ aVl'ara .• wmlt:ib is one ©:f Gi¥ili Ai~PaJt;ro1.~$i hi!1.hest .hono~5.

Yh\lr' l1om,iruitio.n has be'e~n' !!>en:t tohlghl!:l: 'h-ea.,aiqu.a;rte.r5, f,o:'rrsc;-e,ening. We ..h!?,pe yom ~~.~'e:c;ti,~tIi"vinbe ,a.pp~r'oV'~d·.You. 'will be ·furthel'-·'uol1fieli 'by too ·Na.Hona2i. G Om:m:aude:;Jt '.

il1ll.·· accepti:t;g thl~P6:rni:n.;rtfallL..Y Out a·r.e nb,t only ;i:epT~lije!lti.ug",Our "Own ·squ.adn)n, but f'Og!" wing; ,c:omliTIuriity .• ~Rd nation., Yout' a~irndI!L1l.n.di .action~. conduce. ~ud dec'oFru.m., self";,.d:i5e~plia,e <lind <c.9Y~te:s.¥ ,,~rU;lh~ r~ne.ct~d, ~n the mind~ ~lif ,~'Ir~:r'y p·,~r;s.§n y')O.1Ui m~,et~ !'l'5i I.'!epr.'e~·ei1:t~~v~. liii$>j\rst; ICIf. yollJi,':is <b; ·pel'S:<ol:iL.• but .o( Ci~il~4:~J:' Pa.~r:o'l. .

VI (!, know' t:~.t·J1':ou.w11l £:Ullly Y!eali..:;~:your ~~csponsibiliti'-es

'*

You:a:r,er an ·t\.m·b<l-~s$u:lox.of good will fiJi'an;i,your ~o~n1.'"i'y to th~ one which y6u are. 'i'!.llH!~t't\O ,!i~"it ,a~ ':!L1::S 'hO'DCl'(ed-~e~t. Ple'~~ le.a:.",;;e :tliDly pJ.eia~ant memo:l"i~s. it:«~P,"'~t, ,and liking be~hind -·you.. ahd!'iadfuillti''l'\atio,!!!IL for' :Girll .ALl:'
POiti'"'oI

iiI.~i:rth,~, yOllD,gp·eop"le: wh.Q l;),.el'QiD;g eo It,. '.

T1iiis is .~ 1ll1pll:'ecedeIl:ted . _,..r-, an ..... oripo+'tunit}· for' vouto 1CI1~etii.ew ·ne;oi'l!!e,to . .. ~. '" . ..:e " . r' Lr:f" learn. mor'e about this 5potte' a.ig~~·n·\\dticlb.ve Hve., to 5,~ple, t,lir,l¥i I!:K\ pedenc,ell. T~ake aj;l.v;a.n.t~.g:c e'!ifel""}1 m.'pr:nen*-of it, rnaike l<;!.srtiitlg t!!'f~nd~. .,0J sDrrlps r h~v.e I~ •.

Vl)GTOR., J". "WQ0,DSIQN Golo~l., CAf" _ . Wing C o:mm:~nde·r.

:*

'.By cbp.,mg;in:g U~'e nag):~ :Olf tlI'.12 s~e:ci.al a,~tivi.ty In.-the ::i1'5·1';-· ···aM. eJ!inTI:n~~.Dg 'th.e ,fb'!,i"I'''1iii par:agr.ap"b'!1 tro,S" let.tel;' 'Cil:D "be . ~.llic' ootih.M'· s.:electe'id ,apl:lil.i~a.n,ts •.

J;'~.gi:"~ph

- io~·:'a:n

2{l

:SA1VIPLE LETTER

TO NONSELE{;,T ED SPECIAL ACTIYHIES

APPLICANTS

pl:,oud of it,s yo ~.iil:pebp'lle _A1I!9, we s:in,ce.l~elY'w~'sb, that ~,,"..el'jf.ta:.ppl.ii~aDlt. fOil" ,:s,pecial. act!.-ri,tie,$1 ·could. be selected, forth:e ,:llw;a:rd. of m:'i;_~J1" beT ~,9ic.e .. HDior.tun__a1:ely!, .t_mi'e.,
11.0 t$ll'l -~ ,,(lU
-

Giv:il ~':":::ir ':'Pa,tr ""l'is

(1£

'~ti"y!Ou,

,e'o,u;r;!;>e. t1h'ts; is: imp.ossi~:ll"~J,a:nd ~~ : did,nOot ,5 core qu:ii;i'ifil ridgnenQ'ugh J
\.

,

to be. s e Ieeced-thi.s

a:;r'ie ,s·or.ry

'[0

have

W la' 'jIicipe y'Ol!Dl ·....wiU 'C:Olt!i.tin.'W;! ~'eiitre: w.e,:r:k 'lfle:o'bse rN~ "'VOo. a:r e d:bi:m.g 'fll: y~"~ ~~'(h.,otl.i~!:I!l.d',c;Qmm,unity.,-,.an.d 'that..·'we·wlll ,fOI~YO'U.:at this·time next.
s,.i,m:,e e);;ely'

Yl€TOR J., WOODSON C;:,:tjiJJ.Qlllel. CAP'

Wif!;g

C~mma1D.der

A,IRMAN'

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful