REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

-1-

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

0. gebruiken van de juiste templates

In Revit MEP dien je te navigeren naar de map RME 2013 Indien de templates niet beschikbaar zijn kan je deze downloaden van de website van autodesk.

-2-

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

In Revit Architecture dien je te navigeren naar de templates folder op de W schijf.

Indien de template niet geladen kan worden kan er ook een recent aangemaakt bestand gebruikt worden en opgeslagen als template. Alle instellingen van dit bestand worden dan opgenomen in een nieuwe template.

-3-

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

Revit Architecture en MEP 2013 tutorial. 1. Algemeen Om een project te beginnen maken we twee aparte bestanden aan: - een architecturaal model dat bewerkt wordt in revit Architectural - een MEP model dat bewerkt wordt in revit MEP Deze twee modellen worden met elkaar verbonden door middel van Revit Link. Dit wordt in verder verloop uitgelegd. Het Revit programma werkt idealiter niet met commando’s, maar wel met knoppen. Als je over een knop beweegt komt er in sommige gevallen ook een lettercombinatie die hetzelfde effect heeft. 2. basis elementen 2.1 Interface

-

Architecture: tekenen van objecten en CAD elementen, plaatsen van zones, schachten doorheen vloerplaten, toevoegen van gridlines. In bepaalde views kunnen hier ook nieuwe niveaus gemaakt worden en kan het werkvlak worden bepaald.

-

Structure: tekenen van staalstructuren, structurele vloeren en funderingen.

-

Insert: invoegen van CAD tekeningen. Gebruik Link CAD voor onderleggers. Import CAD kan je best enkel gebruiken binnen de familieomgeving, waarover straks meer.

-4-

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

-

Annotate: aanduiden van dimensions, tekst en tags. Tags worden aangeduid per categorie en zijn in principe via families oneindig aanpasbaar. Het wordt ook mogelijk in de tab detail om extra 2D details aan te duiden op tekening en net zoals in CAD extra aan te passen. Legendes met kleuren over patronen worden ook toegevoegd via deze tab.

-

Massing & site: Het plaatsen van conceptuele massa voor een gebouw op eenvoudige wijze met volumes snel te schetsen (cfr. Autocad 3D). Toevoegen van Toposurfaces, omgevingselementen zoals bomen, parking, wegen… Men kan hier ook concessiegrenzen mee aanduiden en hoogtelijnen toevoegen.

-

Collaborate: bevat alle opties om samen aan eenzelfde project te kunnen werken. Op deze tab vinden we ook de opties om verschillende projecten met elkaar te linken en Revit automatisch controles op wijzigingen te laten uitvoeren.

-view: deze tab bevat opties om verschillende schermen aan te maken: snedes, gevels, plannen, perspectieven. Onder graphics kan de stijl aangepast worden van tekeningen, kunnen filters worden toegepast etc. Sheet composition dient voor nieuwe lay-outs af te drukken van waaruit afdrukbare plannen ontstaan.

-5-

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

-

Manage: bevat allerhande opties om algemene instelling van het programma en het project aan te passen. Toevoegen van Parameters, aanpassen van materialen, snapinstellingen… De geografische locatie van het project kan worden ingesteld. Fasen en ontwerpalternatieven dienen hier ook te worden ingesteld.

-

Modify: De aanklikbare knoppen van dit scherm en de functionaliteit hangt af van wat je aan het doen bent. Telkens wanneer je een optie aanklikt op het scherm om iets te tekenen of aan te passen, verspringt revit automatisch naar dit basisscherm waarin de meeste basisbewerkingen kunnen worden uitgevoerd zoals verplaatsen, spiegelen…. Het familie-eigenschappen scherm kan ook hieruit worden opgeroepen.

In Revit MEP komen er nog twee belangrijke tabs bij, specifiek voor MEP:

-

systems: het plaatsen van HVAC, Leidingen, Elektriciteit, glasvezel gebeurt allemaal via deze tab. Vaak moeten elementen nog worden ingeladen, je dient dan te navigeren naar de desbetreffende familie in Windows.

-

Analyze: berekenen van de koellast die nodig is in een ruimte laat het programma toe de benodigde sectie te bepalen. Hiervoor dien je spaces en HVAC zones te bepalen met spaces & zones. Er kunnen dan tenslotte ook rapporten en schema’s worden afgedrukt. -6-

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

2.2

views maken in een nieuw project

Onder View -> Create worden alle mogelijke views gemaakt. Wanneer we een nieuw View maken vinden we dit nadien terug in de Project Browser. Tot de mogelijkheden behoren respectievelijk: 3D (orthagonaal en perspectivisch), snede, detail, grondplan, gevels, legenda, tabellen. De scope Box zorgt ervoor dat annotations alleen binnen het gebied dat geselecteerd is getoond worden.

-7-

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

Onder tabellen hebben we de mogelijkheid om eender welke tabel op te stellen. Tot de alternatieven behoren: hoeveelheden, materiaaltabellen, etc.

Wanneer je een nieuw view hebt gemaakt komt dit terecht in de Project Browser. In het begin van het tekenproces zal je ervaren dat views meestal voor u gemaakt worden en je zelf geen nieuwe moet maken. Echter, wanneer je gaat werken naar afgewerkte Sheets merk je dat je per tekening op een blad een andere view nodig hebt. Soms kan het dan handig zijn een duplicate view te maken waarop andere elementen zichtbaar zijn ( HVAC, elektriciteit…). Hiervoor dient de optie Duplicate view, er wijn drie opties: - Duplicate: kopieert enkel de ‘modelling elements’ dus niet de afmetingen, tekst, zones… - Duplicate with Detailling: hierbij worden wel alle aanduidingen mee gekopieerd. - Duplicate as a Dependent: een verandering in de ene view zal automatisch ook aangepast worden in het andere. Gebruik deze optie indien je twee exact dezelfde views wilt op een verschillend blad.

-8-

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

2.3

views ordenen in de project browser

Wanneer je begint met een nieuw project zullen de views automatisch geordend worden volgens hun soort. Dit kan in het begin overzichtelijk zijn, maar hoe meer verdiepen, hoe meer wanorde er zo ontstaat in de project browser. Het kan dan handig zijn om zelf een mappenstructuur te creëren om zo de mogelijkheid te hebben om zelf je verschillende views in te delen. Om zo een mappen structuur op te bouwen is het belangrijk dat de basisprincipes van parametrisatie en filters eerst worden uitgelegd. Later wordt hier dieper op ingegaan in verband met filters in views.

Om een nieuwe parameter in het project aan te maken in het project ga je naar de manage tab en klik je op Project parameters. In de lijst die je nu krijgt zul je alle parameters zien staan die u gedefinieerd heeft om bepaalde acties te vergemakkelijken. Parameters kunnen een brede waaier aan mogelijkheden

-9-

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

inhouden. Echter, parameters zoals de brandweerstand van een deur dienen aangemaakt binnen de familie en niet in de Project parameters. De project Parameters dienen meer voor het definiëren van algemeenheden zoals de bezetting van de ruimte, jaartallen… Klik op de knop in de ribbon.

Je krijgt een dialoogvenster zoals het bovenstaande met waarschijnlijk minder parameters erin. Klik nu op Add…

- 10 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

In het venster dat nu opengaat heb je de mogelijkheid om een nieuwe parameter te ontwerpen. We gaan hier dieper op in onder ‘het maken van een nieuwe familie’.

Het is nu belangrijk dat je een naam bedenkt voor de parameter. Deze naam hangt af van de onderverdeling die je in je folders in de project browser wilt maken. Wil je je plannen ordenen op jaartallen, dan noemt de parameter jaartallen etc. Klik bij parameter type op Project parameter en bij Categories klik je enkel op Views in de lijst; We gaan namelijk een ordening van Views creëren in de project browser. De categorie die je hier selecteert zal er voor zorgen dat de parameter in de Properties te voorschijn komt bij het selecteren van die Categorie. Bij Parameter data is het van belang om de type en de Group in te stellen op text; anders kan het zijn dat je niet elke gewenste waarde in de parameter kan invullen als hij gemaakt is. In ons geval heb ik bv. een parameter lay-outplan gemaakt die onder de tab text tevoorschijn springt als je een view selecteert. Als waarde voor de parameter is er ‘plannen’ ingegeven omdat het hier over een plan gaat van het gelijkvloers.

In de Project Browser is er nu nog wel geen mappenstructuur aangepast. Hiervoor dienen we rechts te klikken op Views in de Project browser en kiezen we Type properties. Onder het tabblad filters wet je deze op none, onder het tabblad folders klik je op sort by ‘parameter name’.

- 11 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

Afhankelijk van de parameters die je hebt ingevuld zullen er automatisch mappen ontstaan in de project browser. Als er geen mapnaam is ingevuld voor een bepaald view onder de parameter dan wordt deze voorlopig gecategoriseerd onder ‘???’. Tot slot is het belangrijk op te merken dat er ook subcategorieën kunnen worden gemaakt. Onder de folder options in de type properties kunnen er tot 2 submappen worden aangemaakt. Op deze manier ontstaat er een hele boomstructuur met mappen die je kunt indelen hoe je zelf wil.

- 12 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

2.4

eigenschappen van views

elk view in revit wordt getekend op een bepaalde schaal. Afhankelijk van de schaal wordt er meer of minder detail gegeven aan de tekening. De schaal die je hier aanduid is ook de schaal waar revit later een lay-out mee zal maken. Het is daarom belangrijk dat je de goede schaal kiest. Indien je één ruimte wil weergeven kies je bijvoorbeeld voor een detailgraad van 1/50, indien je het hele gebouw wilt is 1/500 misschien al genoeg. Er zijn telkens ook drie detailgraden te definieren. Afhankelijk van de detailgraad zullen er in 2 en 3D andere zaken getoond worden. In dit voorbeeld is de detailgraad ingesteld op ‘fine’ wat bovendien meestal de beste optie is voor de meest accurate tekeningen.

De linkertekening toont een hoek van een wand op schaal 1/10, de rechtertekening toont dezelfde hoek op 1/500. Je ziet duidelijk het verschil in detailgraad.

- 13 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

Door op Visibility/graphics te drukken kunnen we bepalen welke elementen we willen verbergen en welke elementen we willen tonen in de tekening. Zo kan er bijvoorbeeld een tekening worden gemaakt met enkel HVAC en kan er een andere tekening worden gemaakt met plumbing. Hierover verder meer.

De graphic display options bieden de mogelijkheid om het algemene uitzicht van het plan te wijzigen. De instellingen wijzen zichzelf uit. Er kan gegaan worden van een lijntekening tot een realistische ingekleurde tekening, zowel voor plannen als voor 3D.

- 14 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

3. tekenen in Revit 3.1 3.1.1 werken in fases en design options fases

Wanneer we een gebouw in verschillende fases willen opbouwen. Of wanneer er regelmatig werken aan zijn kunnen we gebruik maken van gebouwfasen die dan als geheel of apart op plan en in 3D kunnen worden getoond. Om zulk een fasesysteem op te stellen dienen we onder manage op Phases te drukken.

In het dialoogvenster fasing kunnen we nieuwe fases van de bouw aanduiden in chronologische volgorde. Klik op OK wanneer je de vereiste fases hebt ingesteld.

- 15 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

In elk view dat je creert, plan view, 3D view… is er nu de mogelijkheid om in te stellen in welke fase je wil tekenen onder ‘Phase’ in properties. Per view kan er ook een filter worden ingesteld die bepaalde elementen zal tonen en andere niet.

-

None: schakelt de phasing uit Show All: toont alle phases. Phases voor de geselecteerde worden in lichtgrijs weergegeven. Show Complete: afhankelijk van de geselecteerde fase worden de tot dan toe complete fases getoont. Show New: enkel de fase die momenteel aanstaat wordt getoont.

3.1.2

design options

Verschillende ontwerpmogelijkheden kunnen ook worden ingesteld met behulp van Design options onder de Manage Tab. Of door onderaan in het Revit venster te drukken op:

- 16 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

Er kunnen nu op eenvoudige wijze option sets worden gecreerd van waaruit met behulp van Option -> new, nieuwe opties voor het ontwerp kunnen gemaakt worden. Deze optie hebben we niet gebruikt voor het voorbeeldproject.

De optie waarin men nu wenst te tekenen kan onderaan rechts in een dialoogvenster gekozen worden. Indien men geen opties selecteert, zal men altijd standaard in Main model tekenen. Het combineren van verschillende opties en fases kan er voor zorgen dat het overzicht over het model verloren gaat wegens de grote complexiteit; Omzichtigheid is geboden.

- 17 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

3.2

verdiepingen instellen

Een nieuw verdiep moet gemaakt worden via een snede of een gevelaanzicht. Op het Tabblad architectuur kan dan via level een nieuw verdiep worden aangemaakt.

- 18 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

3.3

Onderleggers gebruiken

Vooraleer je begint te tekenen kan het handig zijn een CAD bestand te gebruiken als onderlegger in de bestaande tekening. CAD tekeningen kunnen worden toegevoegd in het insert tabblad via Link CAD.

Wanneer de tekening is geïmporteerd kan de schaal aangepast worden via de type properties die links via edit type kunnen worden opgeroepen.

- 19 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

3.4 3.4.1

basistools voor tekenen in Revit Architecture Algemeen principe

Wanneer je op het tabblad architectuur een element selecteert om te tekenen, krijg je telkens een scherm zoals het bovenstaande ( in dit geval een muur). De Modify Tab opent zich met alle tools om eenvoudiger te tekenen en zaken te kopieren. In het Properties venster kan je het type van het element kiezen en eventueel een ander element aanmaken van dat type.

Rechtsboven vinden we de verschillende tekenopties. Er kan gekozen worden om elementen met de hand te tekenen. Evenzo kan men op het groene blokje drukken om lijnen of objecten te selecteren van een CAD onderlegger die dan automatisch gebruikt worden als tekenlijn. Linksonder vinden we de beperkingen die we bepaalde elementen kunnen opleggen. Dit verschilt van element tot element.

- 20 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

De Base constraint bepaald de aanzet van het tekenen van het element. Dit is meestal de vloer van het verdiep waarop je bent aan het tekenen. Indien gewenst kan er een zekere offset worden meegegeven.

De top constraint bepaald tot waar het element getekend moet worden. In veel gevallen is deze optie niet beschikbaar. Bij muur tekenen is deze belangrijk. De Top Constraint kan een verdiep zijn of Unconnected; In dit geval kan gewoon een hoogte worden ingegeven.

Wanneer men een deur of raam tekent zal men zien dat deze veel minder opties heeft. Deze objecten zijn namelijk afhankelijk van een reeds getekende muur en kunnen desgevolgend ook enkel in een bestaande muur getekend worden. Hetzelfde geldt voor dakramen die afhankelijk zijn van daken. In het algemeen kan een object Wall Based, Ceiling based, Floor based of unconstrained zijn. Dit is belangrijk bij het ontwerpen van families.

Wanneer men een object begint te tekenen kan men vaak selecteren op welke plaats men wilt beginnen met tekenen. In de afbeelding hiernaast ziet men de opties voor een muur. Als de getekende orientatie niet voldoet kan er vaak nog met een klik op de spatiebalk gewisseld worden.

- 21 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

3.4.2

Muur

In het type properties dialoogvenster van een muur vinden we een paar belangrijke hoofdelementen. Het is allereerst belangrijk op te merken dat in Revit het niet mogelijk is om een nieuw element te maken; Indien je een nieuwe muur wilt maken ( in de praktijk dus altijd, want de basismuren zijn niet nuttig ) klik je op duplicate en werk je dus vanuit een bestaande muur. Op die manier is het ook eenvoudig een muur te kiezen die al gedeeltelijk op diegene die je aan het maken bent trekt, zodat je minder werk hebt.

Wanneer we een nieuwe muur maken moeten we kiezen uit enkele verschillende families:

- 22 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

-

basic wall: een gewone muur met een lagenopbouw curtain wall: een gordijngevel uit glas of een opaak materiaal Stacked wall: een combinatie van basic walls zorgt voor de mogelijkheid van het creeren van een muur met een zool.

Wanneer je klikt op edit structure krijg je een gelijkaardig scherm aan hetgene van hierboven. Bij Curtain wall en Stacked wall verschilt dit lichtelijk, maar alles werkt volgens hetzelfde principe. Je kiest de soort materiaal, het materiaal zelf en de dikte. Ook duid je best het structureel materiaal aan. Afhankelijk van uw keuzes zal de hatch van de materialen ook aangepast worden. Hoe je deze hatch aanpast wordt later op ingegaan. Wrapping houdt in dat de buitenschil bijvoorbeeld naar binnen plooit op de rand van een muur; Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij een raam in een spauwmuur. Om wrapping te gebruiken dient men de te wrappen lagen buiten de twee grijze zones in de materiaaltabel te plaatsen met behulp van de knoppen Up en Down.

- 23 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

3.4.3

Plafond, dak en vloer

Plafond, vloer en dak worden getekend op een gelijkaardige manier. Wanneer je deze aanklikt kom je automatisch in de tekenmodus waarbij je de boundary Lines moet schetsen.

Het schetsen van de boundary Lines gaat op verschillende manieren. Hierboven wordt dit met behulp van muren gedaan; Revit schetst dan automatisch tussen de muren het dak of de vloer. Wanneer je klaar bent met schetsen druk je op de groene vink.

- 24 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

Een veel voorkomende fout is het onderling snijden van boundary Lines; Lijnen moeten mooi aansluiten en mogen geen snijpunten vormen.

Een host voor het te plaatsen element schijnt niet gevonden te kunnen worden. Plafonds dienen enkel getekend te worden in geval van een vals plafond, of wanneer je in Revit armaturen of bijvoorbeeld brandmelders wil ophangen. Dit zijn elementen die ‘ceiling based’ zijn wat betekend dat ze een plafond nodig hebben om geplaatst te kunnen worden. In alle andere gevallen is een vloer in orde. De opbouw van de vloer kan op gelijkaardige manier als een muur worden gewijzigd.

- 25 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

Vanaf Revit 2013 Zijn elementen niet enkel meer host-based maar kunnen ze vaak op een willekeurig vlak worden geplaatst met behulp van place on (vertical) face. Dit systeem is belangrijk bij het onderling linken van modellen. In Revit MEP zal revit het architecturale model niet lezen als een model met een plafond, maar zuiver als een vlak. Op die manier kunnen we toch nog componenten aan het plafond bevestigen.

Bij een dak dient de hellingsgraad te worden aangepast aan de gewenste helling; In geval van platte daken kiest men best 0 procent en gebruikt men nadien in de materiaaleditor een variabele dakbedekking om de afwatering te realiseren.

- 26 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

3.4.4

Deuren, ramen…

Zoals eerder vermeld kunnen deuren en ramen enkel in een muur worden geplaatst. Door op de blauwe pijlen of de spatiebalk te drukken kan een orientatie van de deur of raam gewijzigd worden.

Bij deuren, ramen en andere componenten zoals lampen en kolommen is het mogelijk om vanuit een externe bibliotheek bestanden in te laden. Op deze manier kunnen ook custom made componenten worden ingeladen.

- 27 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

Het is belangrijk om een element in te laden van de juiste soort. Als je met deuren bezig bent kan je enkel deuren inladen; Indien je dan een raam wil inladen dien je eerst in de ribbon op raam te drukken en dan via load opnieuw naar de map met ramen te navigeren.

Een element dat je bij geen enkele categorie kan plaatsen (zoals meubilair), laad je via place a component. Je krijgt dan dezelfde dialoogvensters als bij ramen en deuren. 3.4.5 openingen in platen

- 28 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

Op deze wijze kunnen liftkokers en allerhande gemaakt worden. De opening wordt gemaakt desondanks de bestaande boundary Lines van de plaat. 3.4.6 Tags en spaces

In de reibbon onder architectuur vinden we een tab Room & Area. Met behulp van deze tagging kunnen we de ruimtes nummeren en benoemen. Deze Tags detecteren automatisch de randen van een ruimte. In Revit MEP kunnen we deze ruimteaanduidingen ook gebruiken voor de berekening van de optimale sectie van ventilatiebuizen. Daar komen we straks in het kort op terug.

Het toevoegen van tags in Revit gebeurd automatisch door tag on placement aan te zetten.

- 29 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

Vanaf de Annotate tab is het ook mogelijk om elk ander object te taggen in Revit. Op deze manier kan je efficiënt in één keer alle objecten van een bepaalde soort tegelijk taggen.

Een custom made tag kan tenslotte ook geladen worden via Loaded tags… Op deze manier is het mogelijk om een eigen tag aan te maken in de family editor en deze toe te passen op een selectie van objecten.

- 30 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

3.5

gebruik maken van de family editor in Revit Architecture

3.5.1

Een object rechtstreeks uit een revit project bewerken

Om een object rechtstreeks te bewerken vanuit een revit project dien je enkel het object te selecteren. In de ribbon kan je dan klikken op edit family; let op, edit family betekend dat je elk element van deze soort zult bewerken over het ganse project ( en over meerdere projecten als je dit object ook in andere projecten gebruikt). Indien je wenst dat er slechts een object wordt bewerkt dien je eerst een kopie te maken via edit type-> duplicate.

- 31 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

3.5.2

Tags ontwerpen

Om een nieuwe tag te ontwerpen kan je best beginnen vanuit een bestaande. In dit voorbeeld openden wij de familie “m_room Tag.rfa”. Werken vanuit een bestaande tag family heeft tot gevolg dat je enkel enkele parameters moet aanpassen en dat de omkadering in Revit van de Tag gelijk blijft. Dit is het meest eenvoudige systeem en dus aangewezen voor mee te beginnen. Een nieuwe tag kan ook gemaakt worden door de desbetreffende familie in te laden vanuit de map templates.

- 32 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

We zien nu dat er in de project browser geen views of sheets beschikbaar zijn. Een tag is echter ook een stukje platte tekst. Er kunnen dus geen andere views beschikbaar zijn. Klik nu op Room Name en edit…:

In het Dialoogvenster Edit label Kan je nu kiezen welke parameters je wil tonen door met de knoppen in het midden parameters toe te voegen of te verwijderen.

- 33 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

Je kan een nieuwe parameter toevoegen door onderaan links in het Edit Label dialoogvenster op het wit blad te klikken. Je dient nu een Shared Parameter File te selecteren. Dit is een file die je over alle projecten en families kan gebruiken en die wordt opgeslagen op een aparte locatie. Als je deze file eenmaal aanmaakt kan je hem nadien gebruiken voor al je projecten. Op deze manier blijven alle waarden gesynchroniseerd. Dit procédé kan je toepassen voor alle labels die je wil maken.

Onderaan zie je dat twee labels over elkaar zijn geplaatst. Er wordt hier gewerkt met een voorwaardelijk systeem waarbij je in het project nadien kan selecteren of je liever het volume of de oppervlakte wilt weergeven. Dit kan je doen door onderaan visible aan te duiden en rechts op het kleine knopje te drukken. Je krijgt dan een opsomming van Alle Yes/No parameters die je in het project hebt gemaakt. Selecteer dan diegene die de bepaalde Tag stuurt.

- 34 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

Om een Yes/No parameter te ontwerpen klik je op family types onder Modify in de ribbon.

Stel nu de waarden in zoals op het bovengaande scherm waar je voor “test” invult wat de aan te passen label van de Tag is.

Indien je tenslotte nog van familie wilt wisselen kan je dit via de knop family category and parameters onder Modify.

- 35 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

3.5.3

Een nieuwe Layout maken

Layouts in Revit hebben als functie plannen afdrukklaar te maken. Op een Layout kunnen views worden geplaatst die voorheen gemaakt zijn; Let op: elk view kan maar op één layout geplaatst worden; indien je meerdere malen hetzelfde view wilt gebruiken moet je gebruik maken van de duplicate functie bij rechtsklik op een view.

Om een nieuwe Layoutsheet aan te maken druk je op Sheet onder het tabblad views in de ribbon.

Je kan dan gebruik maken van een pregedefinieerd view; In het begin zal dat nodig zijn wanneer je nog niet je eigen Sheet Layouts hebt gemaakt. In geval je er al wel een hebt gemaakt, of het formaat dat je wenst niet in de lijst staat dien je te navigeren naar de map templates en dan de map titleblocks te openen. Hierin vindt je de meest courante formaten van waaruit je ook kan vertrekken om je eigen Layout te maken.

- 36 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

Belangrijk te begrijpen is dat een layout in revit anders werkt dan in Autocad. Het afdrukbare gebied van de sheet wordt niet begrensd door een of andere bladrand zoals in Autocad, het wordt enkel begrensd door de rand van de ingeladen kader. Het is daarom belangrijk dat je nooit de buitenste kader verwijderd. Je weet dan immers niet tot waar je blad papier loopt.

Om een layout aan te passen en de hoofding te wijzigen druk je op edit family wanneer de layout geselecteerd is. De family editor gaat dan weer open. Deze is gelijkaardig aan deze van de familie om labels en tags aan te passen. Er zijn enkel meer parameters. Deze stappen worden hier niet opnieuw behandeld.

- 37 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

Wanneer je een CAD bestand importeert, zal Revit proberen vanuit de paper space de layout te importeren. Het is daarom aan te raden een nieuw cad bestand aan te maken, de layout van MSC hier in te laden en dan dit bestand te importeren in Revit; Op de wijze vergist Revit zich niet van te importeren onderdeel van het CAD bestand. Wanneer een bestand is geïmporteerd is er de optie om layers te verwijderen en te exploderen. Partial explode is meestal een goed idee, op deze manier kan je de tekst aanpassen. Full explode werkt maar in een aantal uitzonderlijke gevallen. Wanneer een layout af is kan hij opnieuw in het project worden ingeladen op gelijkaardige manier als een label. 3.5.4 plannen ordenen en uitlijnen op de layout

Bij het tekenen van plannen vindt men op het tabblad architectuur helemaal aan de rechterkant een knopje met Ref Plane. Dit kan gebruikt worden om plannen uit te lijnen. Na het uitlijnen kan dit Ref plane terug verwijderd worden.

- 38 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

Om een view op een layout toe te voegen kan je gebruik maken van Place view dat zich naast de knop voor een nieuwe Sheet bevindt.

Het plan word dan op de Layout geplaatst. Een paar bemerkingen: * * * * * het plan moet worden uitgelijnd op een raster bij voorkeur het plan moet worden verschaald. Mogelijk wil je niet het hele plan tonen op de layout Mogelijk wil je bepaalde informatie niet tonen op de kaart en andere wel Mogelijk wil je het uitzicht van het plan wijzigen.

- 39 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

0. uitlijnen van het plan op een raster

Eerst dienen we een guide grid aan te maken met een bepaalde guide spacing. Vervolgens valt het op dat er geen snap points zijn op het plan. Zo wordt het moeilijk om uit te lijnen. Echter, we hebben daarstraks een reference plane aangemaakt (best in de vorm van twee kruisende lijnen) Op het snijpunt van dit reference plane kan er wel worden gesnapt; Dit kan dan naar een van de gridpoints gesleept worden. 1. verschalen van het plan

let op: verschalen van een plan verschaalt dit ook in een keer op de view waarop het gemaakt werd.

2. Aanpassen van de tekstaanduiding onder het plan Er zijn drie mogelijkheden. Deze aanduidingen kunnen eveneens via een family editor worden gewijzigd.

- 40 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

3. croppen van een plan

Vink Crop view en Crop region visible in de properties dialogue aan. Op deze manier kan je de weergave van het plan aanpassen aan de Layout; De handles om te croppen komen te voorschijn als je bovenaan op activate view drukt.

4. grafisch uitzicht en weergave van elementen op het plan

Deze twee zaken kunnen geregeld worden via Visibility/graphics en via graphic Display. Dit is hierboven al besproken. Bij Visibility/Graphics kan er ook een override van de material hatch gebeuren. Op deze manier kan een gevel een andere materiaaluitzicht gegeven worden door enkel de hatch in dit view aan te passen.

- 41 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

3.6

De overgang naar Revit MEP: een model linken

In een eerste stap linken we een architecturaal revit model via de knop link revit onder insert in Revit MEP.

Wanneer het model is geïmporteerd, selecteer het dan en klik op Edit Type. Het middelste dialoogvenster opent zich. Klik allereerst Room bounding aan, dit zorgt ervoor dat de ruimtes is het gelinkte revit model niet worden gezien als relatieloze elementen, maar echt als ruimtes; Als deze optie niet aanstaat kunnen er geen debieten of volumes berekend worden. Klik nu op phase mapping en vertel het programma welke fases van het MEP model overeenkomen met de fases van het architecturaal model.

- 42 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

3.7

Collaboration tussen twee modellen

Referentie: http://www.aecbytes.com/tipsandtricks/2007/issue20-revit.html

Onder de tab Collaborate vinden we Copy/monitor. In het begin van het ontwerpproces blijkt dit een redelijk onnuttig element om mee te werken. Maar gaande dat ehet ontwerp complexer en uitgebreider wordt is het eenvoudiger om Revit alle wijzigingen tussen het architecturaal en het MEP project te laten bijhouden. Met behulp van Copy/Monitor->Use Current Project is het bijvoorbeeld mogelijk om verschillende verdiepen met elkaar te linken. Hetzelfde geldt voor muren, deuren, etc…

Let op: modellen die gelinkt zijn updaten automatisch in geval van een wijziging bij een van de modellen. De Collaboration tab gaat alleen over het controleren en vermijden van ongeoorloofde of conflicterende wijzigingen.

- 43 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

In verband met MEP is vooral het verbinden van verdiepen met elkaar een interessant gegeven. Wanneer dan namelijk een verdiepingshoogte of een vals plafond van hoogte verandert zal dit in een waarschuwing resulteren die alle gebruikers van het Revit model ontvangen.

Deze wijzigingen zullen ook moeten goedgekeurd worden door elke gebruiker. Meer informatie hierover kan in de referentie gevonden worden.

- 44 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

Nadat men op Copy/monitor->current project heeft gedrukt krijgt men een scherm zoals het bovenstaande; men dient nu telkens een element te selecteren in het MEP project dat overeenkomt met een element in het ARCH project. Je kan dit bijvoorbeeld doen voor twee verdiepingen die overeen komen. Creëer dan eerst een paar nieuwe verdiepingen die je bijvoorbeeld Gelijkvloers_MEP en verdieping1_MEP noemt. Verbind ze daarna met Gelijkvloers en verdieping 1 van het architecturale model. Als nu in één van beide projecten een wijziging gebeurd, zijnde dit een naam, een hoogte een type, dan zal iedereen hier van op de hoogte worden gebracht met een waarschuwingsvenster en dan zal iedereen die wijziging kunnen afwijzen mits voldoende onderbouwde mening.

Verdiepingen die bijvoorbeeld gemonitord worden, worden aangeduid met een

Om het monitoren te stoppen klik je de elementen aan en druk je op stop Monitor.

- 45 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

3.8

Het architecturaal en het MEP model: keuzes maken, het verlaagde plafond

In het geval van een kantoorgebouw met verlaagd plafond dient er een weloverwogen keuze gemaakt te worden. Modelleren we het plafond in het architecturaal of het MEP model. Dit hangt af van de gewenste uitzicht. Allereerst dient vermeld dat we voor het vals plafond best een aparte verdieping maken. Wil je niet dat deze verdieping in de lijst met verdieping staan komt? Kies dan in de opties voor de level voor reference level in plaats van Floor plan level. Revit behandeld het vals plafond nu anders als het in ARCH of in MEP staat: - tekenen we ingebouwde verlichting op een plafond uit het ARCH model dan zal bij een render het plafond niet ingesneden worden. - Tekenen we de ingebouwde verlichting op een plafondplaat uit het MEP model, dan wordt de plaat wel ingesneden. Enerzijds lijkt het dus beter het plafond in het MEP model te tekenen maar anderzijds heeft een plafond weinig met MEP te maken. De vraag die je als ontwerper dus moet stellen is: gaat mijn prioriteit uit naar de rendering, of is dit minder belangrijk. In elk geval is de plaat in het ARCH model tekenen het meest logische, ook naar monitoring toe.

- 46 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

3.9

Kleurenschemas

Indien gewenst kan een view ook uitgerust worden met een kleurenlegende. Op die manier kunnen bijvoorbeeld hittelasten, oppervlakten, ruimtegebruik gedocumenteerd worden. Als je in een nieuw project op Color fill legend drukt en er een probeert toe te voegen aan u scherm krijg je hoogstwaarschijnlijk dit scherm:

Dit kan verholpen worden door een schema te definieren.

- 47 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

En een keuze te maken uit een van de verschillende kleurenschemas. Bij de meeste schemas is het van belang dat er eerst iets anders wordt berekend, enkele voorbeelden: - de berekening van oppervlaktes vereist het definieren van Rooms - de berekening van cooling loads vereist het laten lopen van een energiesimulatie. Deze zaken wijzen zichzelf uit wanneer ze nodig zijn. Een uitvoerige behandeling valt dan ook buiten het bestek van deze tekst.

Let op: kleurenschemas kunnen enkel gebruikt worden op grondplannen en snedes, dus niet in 3D en gereflecteerde plafondplannen (frequent voorkomend in geval van HVAC…) hiervoor is onderstaande workaround een beter alternatief:
Sommige kleurenschemas kunnen beter op een andere manier gedefinieerd worden; Zo ook voor de in en output van een ventilatiebuizensysteem. Deze kunnen beter gedefinieerd worden na plaatsen op een layout via filters in de Visibility/graphics options:

- 48 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

3.10 tekenen in Revit MEP

Het tekenen van ventilatiebuizen, riolering en electriciteit verloopt analoog aan het tekenen van andere elementen in Revit. Belangrijk is rekening te houden met de offset die live kan worden aangepast tussen het tekenen van twee elementen; revit gaat dan automatisch de verplaatsing in de hoogte tekenen net zoals bij een bocht.

In sommige gevallen kan er geen automatische verbinding gemaakt worden. Hier kunnen twee redenen voor zijn: - de gewenste bocht is te scherp - de vereiste onderdelen om de bocht te maken zijn niet ingeladen, dit kan te wijten zijn aan een inladen van een fout template in de MEP software. - 49 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

om dit op te lossen navigeer je in de project browser naar “Families”, wat helemaal onderaan staat, je gaat op zoek naar de soort element waar je mee aan het tekenen bent en klikt rechts op type properties.

In het dialoogvenster dat dan verschijnt kan je onder fittings de correcte elementen aan duiden die revit moet gebruiken om automatisch de vereiste bochten te tekenen.

- 50 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

Bij het plaatsen van een mechanisch toestel kan je automatisch buizen beginnen te tekenen door aan de uitgang te klikken op het kruisje. Revit detecteerd dan automatisch het type dat vereist is en begint er mee te tekenen. Op deze manier kan je ook gewoon het beginpunt en eindpunt van de buis selecteren; Revit zoekt dan naar de meest efficiente weg tussen de twee wegen en tekent deze. Omdat de bibliotheek van Revit beperkt is naar mechanische en elektrische toestellen is het aangewezen een eigen toestel te ontwerpen in de family editor.

- 51 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

3.11 Een mechanisch toestel maken in de Family editor

Begin met een nieuwe familie aan te maken; Kies als template “Metric Mechanical equipment”. Onafhankelijk van muur of plafond.

In het nieuw gestarte project zijn er een paar extra knoppen aanwezig in de ribbon.

Enerzijds kunnen we freeform modelling doen. Anderzijds is er de mogelijkheid om allerlei connectoren toe te voegen voor ventilatie en andere verbindingen.

- 52 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

Objecten die worden gecreëerd krijgen handlers mee waarmee ze kunnen worden veranderd van vorm.

De bedoeling van de familie is om dit object parametrisch te maken. Op deze manier kunnen we de afmetingen ook wijzigen vanuit het project zelf. Om dit te bewerkstelligen creeren we alligned dimensions.

Let op: slechts één dimensie plaatsen per aanpasbare lengte, geen twee dezelfde, anders wordt het object later over-constrained!

- 53 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

Om deze dimensies te kunnen aanduiden in alle richtingen zal het werkvlak regelmatig moeten worden geherdefinieerd:

We gebruiken hiertoe de optie set work plane onder de tab create in de ribbon.

We dienen nu standaard afmetingen te genereren om het opbject te definieren; hiertoe maken we een aantal parameters aan. De parameters worden geordend in Family Types. Een family type kan je vergelijken met een type van een toestel. Je hebt een licht en een zwaar type bijvoorbeeld. Voor de waarde van de parameter kan gekozen worden tussen een echte standaardwaarde of een formule. Het gebruik van de formule wordt verder in het bestek van deze tekst geïllustreerd.

- 54 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

Selecteer nu één van de aangemaakte dimensies. In de taakbalk bovenaan kan je nu onder label een parameter selecteren die hiermee overeen moet komen. Op deze manier wordt het gehele object geparametriseerd.

Het is belangrijk in het grondplan het object vast te zetten rond het middelpunt van de twee stippellijnen of reference Lines. Op deze manier zal het in het project niet van plaats veranderen bij wijziging van afmetingen, maar zal het middelpunt steeds het middelpunt blijven. We maken hier gebruik van een eenvoudige formule in de parameters.

- 55 -

REVIT 2013 TUTORIAL

BVO

Aan het object kunnen nu op eenvoudige wijze ook connectoren worden vastgemaakt. Deze zijn face-based en dienen dus op een vlak te worden geplaatst. Ze centreren automatisch. Hun positie kan ook worden aangepast met behulp van parameters en formules. Ook de sectie van de buis, leiding… is een parameter die aanpasbaar is.

de groene pijl duidt niet op de stromingsrichting van de lucht, het water… het is zuiver een indicatie van een aansluiting. De stromingsrichting moet aangeduid worden in de properties box aan de linkerkant van het scherm. Ook de afmetingen kunnen daar worden aangepast en geparametriseerd.

Let op: sommige afmetingen zoals diameter lijken niet altijd aanpasbaar. Als je een parameter probeert toe te kennen lukt dit niet. De parametrisatie van zulke opbjecten moet gebeuren binnen hun eigen edit-mode ( de modus waarin je je bevindt indien men nog op het groene vinkje moet drukken om de edit af te ronden).

- 56 -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful