Amali : 1 Tajuk : Ekosistem Tanah – Biota Tanah dan Siratan Makanan Pengenalan : Ekosistem merupakan interaksi atau hubung

kait antara benda hidup dengan benda bukan hidup dalam alam semula jadi.Ekosistem adalah satu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan saling bergantung antara hidupan dengan sekelillingnya. Ekosistem juga boleh dikatakan satu interaksi yang kukuh antara semua hidupan dan bukan hidupan yang mempengaruhi antara satu dan yang lain. Dalam sesebuah ekosistem terdapat beberapa komponen yang terlibat: 1. Komponen biotikkomponen hidupan yang teridiri daripada

pengeluar,pengguna(konsumer) dan pengurai. 2. Komponen abiotik-komponen bukan hidupan yang terdiri daripada

cahaya,nilai pH,kelembapan,suhu,udara dan air. Biologi Tanah Biota tanah adalah kumpulan hidupan yang menjadikan tanah sebagai tempat untuk menjalakan proses kehidupan. Biota tanah adalah komponen yang tidak dapat dipisahkan dengan tanah kerana biota tanah dan tanah bergantung antara satu sama lain.Biota tanah merupakan faktor pembentukan tanah yang menjalankan pelbagai proses yang membentuk struktur atau keadaan tanah ,antara proses yang terlibat ialah mineralisasi,menghancurkan dan merombak bahan

organik(humifikasi,mineralisasi) dan mencapur bahan penyusun tanah(pedoturbasi) Fauna pada ekosistem tanah terdiri daripada makro fauna dan mikro fauna. Makro fauna terdiri daripada: herbivor seperti annelida(cacing tanah),dipoloda(kaki seribu) dan serangga, Manakala mikro fauna teridiri daripada protozoa dan rotifera.

ii. Setiap kumpulan dibekalkan dengan dua corong Tulgren dan dua beg plastik berlabel. vii. sesungut. vi. v. iii. Corong Tulgren Pembaris Plastik dan label Sarung tangan Penyedok tanah Piring petri Alkohol Tanah Kaedah / prosedur : i. iv. Sampel tanah yang diambil diukur dengan tinggi 3cm. Keputusan dicatatkan dalam jadual . warna. ii. ix. viii. Membandingkan kelimpahan spesis dari dua lokasi. vi. iii. Alat dan bahan : i. ii. Objektif : i. Mengetahui fungsi fauna di dalam tanah. Spesis diasingkan mengikut ciri – ciri morfologi seperti bilangan kaki yang sama. viii. Alat dan radas disusun seperti dalam gambar rajah. panjang 10cm dan lebar 10cm dengan menggunakan pembaris. Mengetahui siratan makanan pada ekosistem di dalam tanah. v. Fauna yang dijumpai dibersihkan dan diletakkan pada piring petri untuk pengenalpastian spesis. Sampel tanah diambil daripada dua lokasi yang berbeza. vii. Mengetahui spesis fauna pada lapisan tertentu yang terdapat di dalam tanah. Sampel tanah diambil pada dua lapisan yang berbeza iaitu lapisan ‘O horizon’ dan ‘A horizon’. iv. iii. Fauna diasingkan daripada setiap sampel tanah menggunakan corong Tulgren setelah dibiarkan selama dua hari.Tujuan : untuk menerangkan fungsi biota tanah. iv.

2 : Tatacara susunan alat radas .x. Susunan alat radas : Rajah 1.1 dan 1.

(a) Makrofauna Jumlah Organisma Organisma 1 1 3 3 Jadual 1.1 : Bilangan makrofauna mengikut spesis ditemui di lokasi 1 .Keputusan : Berikut merupakan makrofauna yang terdapat dalam hasil eksperimen kumpulan kami.

(a) Makrofauna Order atau Kumpulan makrofauna Lokasi 1 Isipadu tanah = 300 cm3 Bilangan kaki lebih 8 Bilangan kaki 6 6 2 (a) Mikorfauna Jumlah Organisma Organisma 1 1 Jadual 1.2 : Bilangan mikrofauna mengikut spesis ditemui di lokasi 1 .

(b) Mikrofauna Order atau Kumpulan mikrofauna Lokasi 1 Isipadu tanah = 300 cm3 Bilangan kaki 4 Bilangan kaki 6 1 1 (c) Perbandingan bilangan species dari dua kawasan Kumpulan Kumpulan Species Fauna Lokasi 1 Lokasi 2 Isipadu tanah = Isipadu tanah = 300 cm3 300 cm3 1 1 2 3 4 6 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 5 6 4 7 8 9 5 10 .

3 0.6 0.3 2 1 1 0.8 0. g 1 110 Kumpulan spesis makrofauna 1 2 3 4 3 180 5 6 4 200 7 8 9 5 120 10 1 0.3 0.6 0.3 0.(d)Jumlah individu dalam spesies per liter (tanah/daun) Kumpulan Jisim tanah.3 0.3 / Ciri-ciri tanah Lokasi 1 Lokasi 2 Jenis vegetasi Bawah pokok Kawasan lapang Rendah Kering 6 Kurang padat tanah kelapa sawit Tahap tempat teduh Kelembapan/kekeringan tanah pH tanah Kepadatan tanah Tekstur Tanah Tinggi Lembap 5 Padat Liat dan berbatu Liat dan berpasir .3 6 2 1 1 1 1 Lokasi 1 Lokasi 2 Bilangan Jumlah Bilangan Jumlah / 1.

Kawasan yang mempunyai kelembapan yang rendah dan terdedah kepada sinaran matahari membolehkan mikroorganisma mengalami dehidrasi . Bagaimanakah kepelbagaian (bilangan kumpulan dan bilangan individu) makrofauna dari tanah daripada kedua-dua lokasi berbeza? Bolehkah anda mencadangkan mengapa ada mungkin perbezaan. Menjawab soalan : 1. Kawasan bawah pokok yang kurang panas membantu hidupan daripada mengalami dihidrasi yang teruk ini menyebabkan banyak hidupan tinggal di kawasan tersebut malah hidupan yang tinggal di kawasan bawah pokok dapat mengurangkan risiko untuk di makan oleh pemangsa yang besar seperti burung. Perbezaan ini berlaku di sebabkan keadaan permukaan tanah yang teduh atau lebih tepat kelembapan lokasi tersebut.Perbincangan : Melalui keputusan jadual perbandingan di atas kita dapat melihat terdapat banyak spesis fauna yang hidup pada lokasi 1 yang terletak di bawah pokok berbanding hanya sedikit sahaja fauna yang terdapat di lokasi 2 yang terletak di kawasan lapang. Apakah parameter tanah yang telah kamu ukur untuk membantu menjelaskan perbezaan tersebut? Jadual menunjukkan bahawa bilangan mikrofauna yang terdapat di lokasi 1 lebih banyak berbanding lokasi 2. Lokasi 2 yang terletak di kawasan tanah lapang yang berkeadaan kering dan tidak teduh menyebabkan kurang hidupan tanah tinggal dikawasan tersebut. Hanya hidupan yang mempunyai ketahanan panas yang tinggi mampu hidup di kawasan tersebut. Jumlah yang sikit ini juga membuktikan kawasan tanah lapang kurang sesuai untuk hidupan tanah kerana terdedah dengan ancaman pemangsa besar seperti burung.kawasan yang teduh dan struktur tanah yang liat menyebabkan banyak hidupan yang tinggal di kawasan bawah pokok. Malah kawasan yang lapang dan terdedah menyebabkan pemangsa lebih mudah untuk menangkap mangsa dengan mudah. . Keadaan tanah yang lembap.

Makrofauna memainkan peranan penting dalam dekomposisi bahan oraganik tanah. Oleh karena itu kotoran makrofauna umumnya mengandungi element karbon(C) organik dan unsur tersedia yang lebih tinggi dibandingkan tanah disekitarnya Bahan-bahan ini akan dirombak oleh mikroorganisme.sebab kotoran organisme perombak ini juga akan ditumbuhi bakteria .kemudian bahan tersebut dikeluarkan dalam bentuk kotoran .Butiran kotoran tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran pula. memelihara sifat-sifat fizikal dan biologikal tanah. .terutama bakteria.2.untuk diuraikan lebih lanjut dengan bantuan enzim spesifik sehingga menjadi proses mineralisasi. Makrofauna akan mencapur adukan bahan yang mati.Makrofauna yang membuat laluan pada tanah akan menjadi liang-liang (lubang saluran). . yang bermanfaat sebagai lalu lintas pertukaran udara dan pergerakan air. Terangkan peranan makrofauna dalam tanah.

Sebagai contoh: Daun matidetrivorayamhelang . Peranan daun gugur(bahan mati): Peranan bahan mati merupakan sumber pertama yang dimakan oleh detrivor berperanan sebagai pemula bagi sesuatu rantai makanan. Pada rajah siratan makanan yang disediakan.3. Cahaya matahari artropod Burung kecil pemangsa nematod Artropod pemangsa Nematodes (kulat dan fungal) Protozoa (Amoebae. (di atas rantaian makanan). daun gugur dan lain-lain) dan terangkan pengaliran tenaga sebagai contoh dimanakah ianya mula-mula ditangkap dan dimana ianya tamat atau selesai. nematod dan lain-lain). Flagelates ciliates Binatang pemangsa Rumput fungi Bahan-bahan organik Bakteria Peranan pemangsa dalam siratan makanan: Pemangsa selalunya merupakan pengguna kedua dan ketiga mereka menggunakan tenaga yang hasil daripada pengeluar dan merupakan akhir bagi sesuatu rataian makan . Apakah yang akan berlaku kepada nutrien dan tenaga sekiranya organisma yang berada di bahagian atas rantaian makanan mati? Sertakan rajah ini dengan laporan anda. apa yang mereka lakukan (pemangsa. label jenis biota (fungi.

Rumput-> artopod->artpod pemangsa->burung kecil Dalam satu-satu rantai makan sumber tenaga bermula daripada cahaya matahari . Detrivor juga merupakan pengguna pertama dalam sesuatu rantaian makanan.bakteria dan fungi) dalam siratan makanan: Detrivor berfungsi untuk menguraikan bahan mati dan menjadi bahan organik. Kesan kitaran tenaga dan nutrient sekiranya pemangsa paling akhir mati: Kitaran tenaga dan nutrient berkitar semula keranan pemangsa akhir menjadi bahan mati dan akan dikompos menjadi bahan organik. Pengaliran tenaga dalam siratan makanan: Siratan makanan merupakan gabungan bagi beberapa rantaian makanan. Artopod di makan oleh artopod pemangsa hanya 10% digunakan oleh artopod pemangsa sebagai tenaga. Peranan detrivor(nematode. Cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan untuk menjalankan proses photosintesi bagi menghasilkan kanji namun begitu hanya 10% tenaga yang dugunakan oleh tumbuhan tersebut. . Oleh itu untuk menerangkan pengaliran tenaga satu rantaian makanan di ambil sebagai contoh. Artopod pemangsa dimakan oleh burung kecil dan hanya 10% tenaga digunakan.Peranana daun atau tumbuhan dalam siratan makanan: Tumbuhan berperanan sebagai pengeluar dan merupakan pemula bagi satu-satu rantai makanan. Matahari merupakan sumber utama dalam kitaran tenaga bagi siratan atau rantai makanan.Contohnya : Rumput belalangayamhelang Peranan matahari dalam siratan makanan. Tumbuhan dimakan oleh artopod tumbuhan yang dimakan akan terurai dan hanya 10% tenaga digunakan oleh atropod daripada makan tersebut.

mengakumulasi dan stabilisasi karbon organik tanah.Mesofauna berfungsi sebagai subsistem konsumen dan subsistem dekomposisi. Apakah kumpulan organisma yang membentuk mesofauna? Apakah kumpulan yang membentuk mikrofauna? Apakah fungsi utama kedua-dua kumpulan tersebut? Kumpulan organisma yang membentuk mesofauna adalah organisma yang mempunyai ukuran panjang badan 0.Mikrofauna mempengaruhi penyediaan unsur dalam tanah yang digunakan oleh tumbuhan dan turut membantu dalam penyerapan nutrient bagi untuk tumbuhan dengan memecahkan bahan mati kepada bahan yang lebih ringkas. Meningkatkan kesuburan tanah: Aktiviti penggemburan tanah membantu dalam kesuburan tanah kerana aktiviti ini membantu oksigen untuk meresap masuk kedalam struktur tanah.sehingga menjadi pecahan-pecahan kecil yang siap untuk didekompossisi oleh makrobia tanah. Ia juga mengandungi mikroorganisma yang dapat membantu menguraikan sebatian kompleks kepada unsur yang boleh diambil oleh tanaman.Manakala mikrofauna adalah organisma yang berukuran 0. 5. Mesofauna akan melumatkan bahan dan mencampurkan dengan sisa-sisa bahan oraganik lainya.4mm dan ketebalan 100µm2mm contohnya termites. Mikrofauna memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan nutrien yang berharga bagi tanaman. Rantaian makanan menunjukkan kerumitan biologi. Mesofauna merupakan organism awal bahan makanan dan bahan oraganik lain seperti kayu dan akar mesofauna menggunakan bahan-bahan tersebut dengan cara melumatkan dan mengunyah bahan-bahan tersebut. Vermikompos mengandungi pelbagai unsur nutrient yang sangat sesuai untuk tanaman. Penggunaan mengsuburkan bahan tanah oraganik sebagai sebagai contoh baja turut membantu baja dalam penggunaan vermikompos.02mm0.18mm-10..4. dan oleh itu kesihatan tanah tersebut. Terangkan bagaimana amalan pengurusan tanah kita mengubah kesuburan tanah. .17mm dan ketebalan 100µm.

Tanah mengandungi pelbagai jenis organisma yang boleh dikelaskan kepada makrofauna. .. dan algae.masofauna dan mikrofauna. Penggunaan bahan asing yang bukan organic akan menganggu kitaran nutrient dalam tanah dan menyebabkan kuantiti sesuatu nutrient di dalam tanah tidak seimbang. 6. Setiap kelas biota tanah memainkan pernanan masing-masing dalam membantu menguraikan bahan mati. protozoa. Apakah perkhidmatan ekosistem yang ia kawal? Biota tanah memberi perkhidmatan sokongan dalam ekosistem. Setiap kelas biota tanah saling berkerjasama dalam memastikan nutrient tanah dalam keadaan yang optimum. Hasil penguraian yang dibuat oleh biota tanah dapat menstabilkan komposisi tanah.Mengurangkan kesuburan tanah: Penggunaan racun serangga dan baja kimia menganggu kesuburan tanah.Biota tanah yang berperan dalam merubah bahan organik menjadi substansi itu adalah bakteria. Terangkan bagaimana biota tanah menyumbang kepada fungsi ekosistem tanah.Kewujudan biota tanah tanah diperlukan dalam berbagai proses yang berperanan dalam kehidupan dan pengendalian aneka fenomena di dalam tanah Selain itu biota tanah berfungsi untuk menguraikan bahan mati seandainya biota tanah tidak wujud maka bankai atau ranting kayu akan berkekalan. salah satunya adalah perubahan bahan organik menjadi substansi yang akan menyediakan nutrien bagi tumbuhan . Fungsi utama biota tanah ialah mengekalkan kesuburan tanah dengan membekalkan sumber nutrient yang mencukupi. Biota tanah yang hidup di dalam tanah berperan penting dalam perubahan – perubahan yang terjadi di dalam tanah. Hal ini kerana biota tanah membantu dalam kitaran nutrient.

Biologi Tanah .com/2011/01/24/peran-makrofauan-dan-mikrofauna-dalamsifat-fisik-dan-kimia-tanah/ Rahman.html Ambar. Retrieved Julai 10. 2012. (2012. April 17). from fitri05.com/2011/01/kajianperanan-mikrofauna-tanah. (2012. Januari 10).blogspot: http://renny-ambar. Hutan dan Kehutanan. Retrieved Julai 10. from epetani. from Reny ambar. (2012.wordpress. R. 2012. from tirta-aisyah. Makro Fauna Tanah.blogspot. from Agriculture: http://riskyridhaagriculture. Retrieved Julai 10.com: http://fitri05. 2012. (2012. Kajian Peranan Mikrofauna Tanah.deptan. R. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2012. (2011. April 26). 2012. Retrieved Julai 10. (2011).com/2012/04/makrofaunatanah.wordpress.com/2012/02/biologi-tanah.id/blog/pengaruhflora-dan-fauna-terhadap-kesuburan-tanah-bag-2-1725 Ridha. A.com: http://tirta-aisyah. Februari 22).html .blogspot.html Peranan Mikrofauna Tanah dalam Sifat Fizikal dan Kimia Tanah. Januari 24). Retrieved Julai 10.go: http://epetani.blogspot. T. A.Bibliografi: Arif. Aisyah. I. Pengaruh Flora dan Fauna Tehadap Kesburan Tanah.go.blogspot.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful