SMK MUADZAM JAYA RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2012 MATEMATIK TINGKATAN 1 Bul an Mingg u 1 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil

Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 1. NOMBOR BULAT (i) Membilang, membaca dan 1.1 Memahami konsep menulis nombor nombor bulat. bulat (ii) Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat. (iii) Membundarkan nombor bulat. Standard Prestasi Deskriptor B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor. B2D1 Mengetahui dan memahami Nombor Bulat. B3D1 Melakukan pembundaran dan operasi asas ke atas Nombor Bulat. Eviden B1D1E1 Membilang, menyebut dan menulis nombor bulat sehingga juta. B2D1E1 Kenal pasti nilai tempat dan nilai digit nombor bulat sehingga juta. B3D1E1 Membundarkan nombor bulat.

Jan

2

1.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan penambahan dan penolakan nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

(i) Menambah nombor bulat. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat. (iii) Menolak nombor bulat. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat.

B3D1 Melakukan pembundaran dan operasi asas ke atas Nombor Bulat.

B3D1E2 Melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi ke atas nombor bulat.

1

1.3

Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

(i) Mendarab dua atau lebih nombor bulat. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor bulat. (iii) Membahagi suatu nombor bulat dengan suatu nombor bulat yang lebih kecil. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor bulat.

Bula n Jan

Mingg u 3

Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 1.4 Melakukan pengiraan (i) Melakukan pengiraan yang yang melibatkan melibatkan gabungan sebarang gabungan operasi operasi tambah, tolak, tambah, darab dan bahagi nombor tolak, darab dan bahagi bulat untuk nombor bulat menyelesaikan masalah. termasuk menggunakan tanda kurung. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat

Standard Prestasi Deskriptor B4D1 Melakukan operasi gabungan yang melibatkan nombor bulat. Eviden B1D1E1 Membilang, menyebut dan menulis nombor bulat sehingga juta.

B5D1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi.

B5D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat, pecahan dan nombor perpuluhan.
2

3 4. (iv) Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi. (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi. B2D2 Mengetahui dan memahami pola dan urutan nombor. B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru.termasuk penggunaan tanda kurung. B3D2E1 Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. B2D2E1 Menghuraikan bentuk urutan nombor yang diberi. (ii) Melanjutkan urutan nombor. membuat (ii) Membuat pernyataan umum pernyataan umum berkenaan dengan nombor berkenaan genap dengan nombor Standard Prestasi Deskriptor Eviden B2D2E2 Menyenaraikan nombor ganjil dan nombor genap. URUTAN DAN POLA NOMBOR 2. B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi. B3D2 Menentukan urutan dan pola nombor.. (iii) Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. Melanjutkan urutanurutan nombor. B2D2 Mengetahui dan Menyatakan perbezaan antara nombor ganjil 3 . Bula n Jan Mingg u 4 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 2.1 Mengenal dan melanjutkan urutan dan pola nombor yang terbentuk dengan membilang secara menaik dan secara menurun dalam selang pelbagai saiz.2 Mengenal nombor (i) Mengenal pasti dan genap dan menghuraikan nombor genap nombor ganjil dan dan nombor ganjil.

(ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain. 4 . memahami pola dan urutan nombor. (i) Mengenal pasti ciri-ciri nombor perdana. B3D2 Menentukan urutan dan pola nombor. Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat. (iii) Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada100.tersebut.5 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor perdana bagi nombor bulat. dengan nombor genap. (i) Mengenal pasti faktor-faktor perdana daripada senarai faktorfaktor. (ii) B2D2E3 Mengenalpasti ciri-ciri nombor perdana. (i) Menyenaraikan faktor-faktor bagi suatu nombor bulat. B3D2E3 Menentukan faktor dan faktor perdana bagi suatu nombor bulat. (ii) Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah nombor perdana. dan nombor ganjil. 2. (iii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain. B3D2E2 Menentukan nombor perdana.4 5 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat. 2. 2.3 Memahami ciri-ciri nombor perdana.

Bula n Jan Mingg u 5 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 2. B4D2E1 Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor.8 Memahami dan menggunakan pengetahuan faktor sepunya dan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) suatu nombor bulat. 5 2. (ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi. Eviden B2D2E4 Menyenaraikan gandaan nombor-nombor bulat. (i) Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. gandaan bagi nombor bulat. 5 . gandaan sepunya dan (ii) Menentukan sama ada satu Gandaan Sepunya Terkecil nombor adalah gandaan (GSTK) suatu nombor bulat sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi. (ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah gandaan bagi suatu nombor yang lain. 2.7 Memahami ciri-ciri (i) Mencari gandaan sepunya dan menggunakan bagi dua atau tiga nombor pengetahuan tentang bulat. B4D2E2 Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor.6 Memahami dan (i) Menyenaraikan gandaan bagi menggunakan pengetahuan nombor bulat. (iii) Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor yang diberi. (iii) Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi Standard Prestasi Deskriptor B2D2 Mengetahui dan memahami pola dan urutan nombor. B4D2 Menyelesaikan urutan dan pola nombor. B4D2E4 Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor. B4D2E3 Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor.

pecahan wajar dan pecahan tak wajar. (iii) Menulis suatu nombor bercampur berdasarkan gambar Standard Prestasi Deskriptor B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor Eviden B1D1E2 Mengenalpasti pecahan. B2D3E1 Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi. (ii) Mewakilkan suatu nombor bercampur dengan gambar rajah. B2D3E2 Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar dan sebaliknya. tentang pecahan setara (ii) Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara. rajah. 3.Bula n Feb Mingg u 6 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 6. (iii) Membandingkan nilai bagi dua pecahan yang diberi.2 Memahami dan (i) Mencari pecahan setara menggunakan pengetahuan bagi pecahan yang diberi. PECAHAN (i) Menyebut suatu pecahan. (iv) Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun. nombor bercampur. bercampur.1 Memahami dan (ii) Menerangkan pecahan menggunakan pengetahuan sebagai sebahagian daripada tentang pecahan sebagai keseluruhan. 6 . (v) Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah. 3. B2D3 Mengetahui dan memahami nilai Pecahan. nombor yang mewakili (iii) Mewakilkan suatu sebahagian daripada pecahan dengan gambar keseluruhan. (iv) Menulis pecahan berdasarkan gambar rajah yang diberi.3 Memahami konsep (i) Mengenal nombor nombor bercampur dan perwakilannya. 3.

4 Memahami konsep pecahan wajar dan pecahan tak wajar. nombor bercampur. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza. Bula n Feb Mingg u 8 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (i) Melakukan penambahan 3. (iii) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Standard Prestasi Deskriptor Eviden B3D3 B3D3E1 Melakukan operasi asas ke Melakukan operasi atas Pecahan. (ii) Melakukan penolakan melibatkan: a) Pecahan dengan penyebut yang sama.5 Memahami konsep penambahan dan penolakan melibatkan: a) Pecahan dengan penyebut pecahan untuk yang sama. 3. menyelesaikan masalah. tolak. pecahan wajar dan pecahan tak wajar. (i) Mengenal pecahan wajar dan pecahan tak wajar daripada pecahan yang diberi. c) Nombor bulat dan pecahan. B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor B1D1E2 Mengenalpasti pecahan. d) Pecahan dan nombor bercampur. (ii) Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar.rajah yang diberi. (iv) Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis nombor. tambah. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza. e) Nombor bercampur. darab dan bahagi ke atas 7 .

(iii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan.6 Memahami konsep (i) Mendarab: pendaraban dan a) Nombor bulat dengan pembahagian pecahan untuk pecahan atau menyelesaikan masalah. d) Nombor bercampur dengan nombor bercampur. nombor bercampur. b) Pecahan dengan nombor bulat. e) Nombor bercampur. iii) Membahagi: a) Pecahan dengan nombor bulat. c) Nombor bulat dengan pecahan. c) Pecahan dengan pecahan. Bula n Mingg u Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: Standard Prestasi Deskriptor Eviden 8 . b) Pecahan dengan pecahan. 3.8. pecahan. d) Pecahan dan nombor bercampur.9 c) Nombor bulat dan pecahan. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian pecahan. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan.

penolakan. 100 dan 1000 sebagai perpuluhan. 100 dan 1000 sebagai nombornombor perpuluhan. iii) Membaca dan menulis perpuluhan sehingga ‘perseribu’.7 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. B2D4 Mempunyai kefahaman tentang hubungan antara nombor perpuluhan dengan pecahan dan nilai nombor perpuluhan. b) Mewakilkan pecahanpecahan dengan penyebut 10. i) Mewakilkan pecahan-pecahan dan sebagai nombor-nombor perpuluhan dan sebaliknya. c) Menukar pecahanpecahan kepada nombor-nombor perpuluhan dan sebaliknya. B5D1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi. ii) Mewakilkan pecahan dengan penyebut 10. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. 9 . penolakan. B2D4E1 a) Mewakilkan pecahanpecahan dan sebagai nombor-nombor perpuluhan dan sebaliknya. B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi.Feb 9 3. B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru. B5D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat. iv) Menukar pecahan kepada perpuluhan dan begitu juga sebaliknya. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. pecahan dan nombor perpuluhan. pendarabaan dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. penolakan. PERPULUHAN Mac 10 4. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan. (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. 7.1 Memahami hubungan antara perpuluhan dan pecahan.

4 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. perpuluhan. Eviden B2D4E2 Menyatakan setiap nilai tempat dan nilai digit dalam nombor-nombor perpuluhan. tolak. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban perpuluhan. 11 . B3D4E1 Membundarkan nombor perpuluhan. B3D4E2 Melakukan operasi tambah. 11 4. B2D4E3 Membandingkan nilainilai bagi dua nombor perpuluhan. 12 4. 10 .3 Memahami konsep penambahan dan penolakan perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan perpuluhan. (i) Menambah perpuluhan.2 Memahami konsep nilai (i) Menyatakan nilai tempat dan tempat dan nilai setiap digit nilai bagi setiap digit dalam dalam perpuluhan. Standard Prestasi Deskriptor B2D4 Mempunyai kefahaman tentang hubungan antara nombor perpuluhan dengan pecahan dan nilai nombor perpuluhan. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan perpuluhan. (iv) Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan.Bula n Mac Mingg u 10 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 4. (iii) Membahagi: a) Perpuluhan dengan nombor bulat. B3D4 Melakukan pembundaran dan operasi asas ke atas nombor perpuluhan. (ii) Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi. (iii) Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun. (i) Mendarab dua atau lebih perpuluhan. (iii) Menolak perpuluhan. darab dan bahagi ke atas nombor perpuluhan.

masalah. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan. Eviden B5D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat. . pendaraban dan pembahagian perpuluhan. termasuk untuk menyelesaikan penggunaan tanda kurung. B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru. Bula n Mac Mingg u 12 April 13 . PERATUSAN (i) Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian 5. penolakan. penolakan. 14 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 4. Standard Prestasi Deskriptor B5D1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi. pecahan dan nombor perpuluhan. begitu juga sebaliknya. penolakan.5 Melakukan pengiraan (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan melibatkan gabungan operasi operasi penambahan.b) Perpuluhan dengan perpuluhan. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian perpuluhan. B2D5E1 Memberikan peratusan satu kuantiti.1 Memahami konsep daripada setiap 100 bahagian peratusan dan hubungan (ii) Menukarkan pecahan dan antara peratusan dengan perpuluhan kepada peratusan dan pecahan atau perpuluhan. pendaraban. dan pendaraban dan pembahagian pembahagian perpuluhan perpuluhan. penambahan. B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi. termasuk penggunaan tanda kurung. B2D5E2 Menukar pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus dan 11 B2D5 Memahami konsep peratusan. 8. c) Perpuluhan dengan pecahan.

B2D6E1 Membandingkan nilainilai bagi dua integer dengan menggunakan simbol > dan <. (v) Menulis nombor positif atau nombor negatif untuk mewakilkan kata Standard Prestasi Deskriptor B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor. (iv) Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan . (iii) Membandingkan nilai dua integer. B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi. (ii) Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan. (ii) Mewakilkan integer pada garis nombor. Eviden B1D1E3 Menyebut dan menulis integer. menggunakan pengetahuan integer. B2D6 Mengetahui dan memahami nilai integer. B4D4 Membuat pengiraan melibatkan peratus. B5D2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan peratusan.sebaliknya.1 Memahami dan integer. B4D4E1 Mencari peratusan kenaikan atau penurunan. B5D2E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan peratusan. (iii) Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan peratusan bahagiannya. B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru. (v) Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. 5. Bula n Mingg u April 15 . (iv) Menyusun integer dalam urutan. (i) Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan nilai keseluruhan. INTEGER (i) Membaca dan menulis 6. 16 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 6.2 Melakukan pengiraan dan menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. 12 .

B4D3 Melakukan operasi yang melibatkan gabungan jenis-jenis nombor. B2D7E1 Menyatakan: a) pembolehubah dalam satu situasi. b) penolakan. (i) Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah. 7.1 Memahami konsep pembolehubah. 13 . (iii) Menolak integer. 6. (ii) Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra dalam satu pembolehubah yang diberi. (i) Menggunakan huruf untuk mewakili pembolehubah.2 Memahami konsep sebutan algebra. d) sebutan serupa dan tak serupa dengan satu pembolehubah. untuk mewakili pembolehubah. e) sebutan serupa bagi sebutan yang diberi. Mei 17 UNGKAPAN ALGEBRA (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan integer. 7. pembolehubah.2 Melakukan pengiraan melibatkan penambahan dan penolakan integer untuk menyelesaikan masalah. B2D7 b) sebutan algebra Mempunyai kefahaman dengan satu tentang Algebra.huraian. (iii) Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa bagi suatu sebutan algebra dalam satu pembolehubah. 7. (iv) Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi. (ii) Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi. B1D2 B1D2E1 Mengetahui perkara asas Menggunakan abjad tentang algebra. c) pekali dalam sebutan algebra dengan satu pembolehubah. (i) Menambah integer. B5D3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan integer. B5D3E1 Menyelesaikan masalah integer yang melibatkan: a) penambahan. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer. B4D3E1 Melakukan pengiraan yang melibatkan manamana gabungan jenisjenis nombor.

20 8. 18 . (iii) Menganggar panjang objek dalam unit yang sesuai.Bula n Mei Mingg u 18 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 7. m dan km). m dan km). B4D5 Menyelesaikan masalah berkaitan ukuran asas. . UKURAN ASAS Standard Prestasi Deskriptor B2D7 Mempunyai kefahaman tentang Algebra. B1D3 Mengetahui perkara asas tentang ukuran. (ii) Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi.. B3D5E1 Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. (ii) Menukar unit metrik ukuran panjang (mm. 19 (i) Mengukur panjang objek.1 Memahami konsep panjang untuk menyelesaikan masalah. (iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang. 8. B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas. (iii) Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. cm. cm. 8. algebra. B2D8E2 Membuat penukaran unit-unit: a) panjang (mm. B2D8E1 Menganggar dalam unitunit yang sesuai: a) panjang sesuatu objek B4D5E1 Menggunakan operasi asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan: a) panjang. B1D3E1 Mengukur dan menyatakan panjang sesuatu objek menggunakan alat pengukur seperti pembaris dan pita ukur.2 Memahami konsep jisim untuk menyelesaikan masalah (i) Mengukur jisim objek. Eviden B2D7E2 a) mengenal ungkapan algebra. B1D3E2 Menimbang dan menyatakan jisim 14 B3D5 Memudahkan ungkapan algebra. B1D3 Mengetahui perkara asas tentang ukuran. b) menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra.3 Memahami konsep (i) Mengenal ungkapan ungkapan algebra.

B1D3 Mengetahui perkara asas tentang ukuran. minit. 22 (ii) Menukar unit ukuran masa (saat. minit. Memahami konsep masa dalam saat. kg. Eviden B4D5E1 Menggunakan operasi asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan:-b)Jisim B1D3E3 Menyatakan: a) kesesuaian pengukuran masa bagi sesuatu peristiwa. hari. B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas. B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas. bulan dan tahun). bulan dan tahun. tan). jam. . g. sesuatu objek menggunakan alat penimbang. tertentu. kg dan tan). hari. g. minggu. 8. jam. hari. Standard Prestasi Deskriptor B4D5 Menyelesaikan masalah berkaitan ukuran asas.bulan dan tahun).minit. minit. 15 21.(ii) Menukar unit metrik jisim (mg.hari.3 Memahami konsep masa (i) Menentukan ukuran masa dalam saat. B2D8E2 Membuat penukaran unit-unit: b) jisim (mg. (iii) Menganggar jisim suatu objek dalam unit yang sesuai. b) Masa dalam sistem 12 jam c) Masa dalam sistem 24 jam B2D8E2 Membuat penukaran unit-unit: c) masa (saat. minggu. B2D8E1 Menganggar dalam unitunit yang sesuai: b) jisim bagi sesuatu objek Bula n Jun Mingg u 21 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim. minggu. bulan dan tahun. jam.jam. yang sesuai bagi peristiwa minggu.

Eviden B1D4E1 Mengenalpasti sudut tirus. sudut tegak. SUDUT DAN GARIS (i) Mengenal sudut. (iii) Menukar waktu dalam sistem dua belas jam kepada sistem dua puluh empat jam dan begitu juga sebaliknya. (ii) Menanda dan melabel sudut. (iv) Menentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi. 9. Standard Prestasi Deskriptor B1D4 Mengetahui perkara asas tentang sudut. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu. Bula n Julai Mingg u 24 . 16 .4 Memahami dan menggunakan waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam untuk menyelesaikan masalah. B2D9 Memahami konsep sudut dan garis. (ii) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua puluh empat jam.1 Memahami konsep sudut. B2D8E3 a) Menukar masa dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam. b) Menentukan tempoh masa antara dua masa yang diberi. B2D9E1 Menandakan dan melabelkan sudut. (i) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua belas jam.(iii) Menganggar jangka masa suatu peristiwa. 23 8. 25 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 9. B2D8E1 Menganggar dalam unitunit yang sesuai: c) tempoh masa bagi sesuatu peristiwa B4D5E1 Menggunakan operasi asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan: c) masa B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas. (iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan masa. B4D5 Menyelesaikan masalah berkaitan ukuran asas. sudut cakah dan sudut refleks.

cakah. (ii) Mengenal pasti garis serenjang. B2D9 Memahami konsep sudut dan garis. c) Mengenal.(iii) Mengukur sudut dengan protraktor. b) satu pusingan lengkap ialah 360◦. dan refleks dengan protraktor. sudut tegak. B4D6E1 Melukis sudut tirus. (iii) Menyatakan bahawa sudut yang terbentuk daripada garis serenjang ialah 90° 25 9.2 Memahami konsep garis selari dan garis serenjang. mengelaskan sudut sebagai tirus. membanding dan mengkelas sudut tirus. sudut tegak. (vi) Melukis sudut tirus. b) Melukis sudut menggunakan protraktor. tegak. sudut cakah dan sudut refleks menggunakan protraktor. protraktor. sudut cakah dan sudut refleks. cakah dan refleks. tegak. (i) Mengenal pasti garis selari. B4D6 Membina sudut dan menyelesaikan masalah berkaitan ciri-ciri sudut. membanding dan B3D6 Mengenalpasti dan menentukan jenis-jenis dan ciri-ciri sudut. (vii) Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan dengan 180°. (iv) (v) Melukis sudut dengan Mengenal. Bula n Mingg u Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: Standard Prestasi Deskriptor Eviden 17 . b) garis serenjang. B3D6E1 a) Mengukur sudut menggunakan protraktor. B2D9E3 Memahami sudut 90◦. B4D6E2 Menentukan: a) sudut-sudut pada garis lurus sama dengan 180◦. B2D9E2 Menentukan ciri-ciri: a) garis selari. (viii) Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu putaran lengkap ialah 360°.

3 Memahami dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan dengan garis bersilang untuk menyelesaikan masalah. bucu dan pepenjuru) bagi poligon. B3D6E2 Menentukan: a) ciri-ciri sudut bertentangan bucu. B4D6E3 Menyelesaikan masalah melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang.Julai 26 9. B2D10E2 Menyatakan ciri-ciri (bilangan bagi sisi. B3D6 Mengenalpasti dan menentukan jenis-jenis dan ciri-ciri sudut. Ogo s 27 POLIGON (i) Mengenal poligon. B2D9E2 Menentukan ciri-ciri: c) garis bersilang. heksagon. (i) Mengenal pasti garis bersilang. 10. bucu dan pepenjuru poligon yang diberi. (iii) Menentukan bilangan sisi. (iv) Melakar poligon. pentagon. sisi empat. sisi empat. b) nilai sudut pada satu garis.1 Memahami konsep poligon (ii) Menamakan poligon (segitiga. heptagon dan oktagon). (ii) Menentukan ciri sudut bertentangan bucu. pelengkap dan penggenap. B2D10E1 Menamakan poligon (segi tiga. 10. pentagon. B2D10 Mengetahui dan memahami konsep poligon. heksagon. 18 . (iii) Menentukan nilai sudut pada suatu garis lurus apabila nilai sudut bersebelahan diberi. heptagon dan oktagon). B3D7E1 Melakar poligon. B1D5E1 Mengenalpasti ciri-ciri poligon. melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang B4D6 Membina sudut dan menyelesaikan masalah berkaitan ciri-ciri sudut. B1D5 Mengetahui perkara asas tentang poligon. penggenap dan pelengkap. (iv) Menyelesaikan masalah yang B2D9 Memahami konsep sudut dan garis. B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon.

(ii) Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi. 28 . B4D7E1 a) Melengkapkan suatu bentuk apabila sebahagian bentuk tersebut dan garis simetri diberi.Bula n Ogo s Mingg u 28 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (i) Menentukan dan melukis 10.3 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri segitiga untuk menyelesaikan masalah. B3D7E4 Menyatakan ciri-ciri geometri segi tiga dan sisi empat yang berlainan dan menamakannya. B4D7E2 Melukis segi tiga dan sisi empat dengan menggunakan protraktor dan pembaris. (i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi segitiga yang diberi. 29 10. (v) Menyelesaikan masalah B5D4 B5D4E1 19 . (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu segitiga ialah 180°. (ii) Melukis segitiga menggunakan protraktor dan pembaris. simetri suatu bentuk. B4D7 Membina bentuk geometri.2 Memahami konsep paksi simetri. B4D7 Membina bentuk geometri. B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon. Standard Prestasi Deskriptor B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon. Eviden B3D7E2 Menentu dan melukis garis-garis simetri bagi sesuatu bentuk. (iii) Menyatakan ciri geometri segitiga yang berlainan jenis dan menamakan segitiga tersebut. (iii) Melukis corak menggunakan konsep simetri. b) Melukis reka bentuk menggunakan konsep simetri.

B3D7E4 Menyatakan ciri-ciri geometri segi tiga dan sisi empat yang berlainan dan menamakannya. B5D4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam poligon. menggunakan protraktor dan pembaris Standard Prestasi Deskriptor Eviden B4D7 Membina bentuk geometri.4 Mengenal pasti dan (i) Menentukan dan melukis garis menggunakan ciri geometri simetri bagi sisi empat yang diberi. Bula n Ogo s Mingg u 30 . (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360º. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam: a) Segi tiga. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat. B5D4E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam: 20 . 31 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 10. (iii) Menyatakan ciri geometri sisi empat yang berlainan jenis dan menamakan sisi empat tersebut. sisi empat untuk (ii) Melukis suatu sisi empat menyelesaikan masalah. B4D7E2 Melukis segi tiga dan sisi empat dengan menggunakan protraktor dan pembaris. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam poligon.yang melibatkan segitiga. B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon.

segiempat selari dan trapezium untuk menyelesaikan masalah. (ii) Menentukan perimeter kawasan yang dilingkungi garis lurus. B3D8 Mencari perimeter dan luas.3 Memahami konsep luas segitiga. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas. segiempat selari dan trapezium. B3D8E1 Mencari perimeter bagi suatu gambarajah. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter. (ii) Menentukan luas segitiga. B4D8 Menyelesikan masalah melibatkan perimeter dan luas. B4D8 Menyelesikan masalah melibatkan perimeter dan luas. B2D11E1 a) Menyatakan perimeter bagi suatu kawasan. 21 . B4D8E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan: a) perimeter. B2D11 Mengetahui dan memahami konsep perimeter dan luas. Bula n Sept Mingg u 33 . B3D8 Mencari perimeter dan luas. segiempat selari dan trapezium. B3D8E2 Mencari luas a) segi empat tepat B4D8E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan: b) luas B2D11E1 b) Menentukan tinggi dan tapak bagi segi tiga. B3D8 Mencari perimeter dan luas. PERIMETER DAN LUAS 11. Standard Prestasi Deskriptor Eviden 35 .1 Memahami konsep perimeter untuk menyelesaikan masalah.b) Sisi empat 32 11. B2D11 Mengetahui dan memahami konsep perimeter dan luas.2 Memahami konsep (i) Menganggar luas suatu bentuk luas segiempat tepat untuk menyelesaikan masalah (ii) Menentukan luas segiempat tepat. (i) Mengenal pasti perimeter suatu kawasan. 36 11. segi empat selari dan trapezium. B3D8E2 Mencari luas b) segi tiga. 34 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 11. (i) Mengenal pasti tinggi dan tapak segitiga.

B1D6 Mengetahui perkara asas tentang kubus dan kuboid. 12. B4D8E2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segi tiga. segi empat selari dan trapezium. B4D10 Mencari isi padu bentuk tiga matra.1 Memahami ciri geometri kubus dan kuboid. (ii) Menentukan isi padu kuboid.(iii) Menentukan luas rajah yang terdiri daripada segitiga. B1D6E1 Mengenalpasti objekobjek kubus dan kuboid. b) Melipatkan bentangan yang diberi. (i) Menganggar isi padu c) segi empat selari. B3D9E1 Melukis bentangan kubus dan kuboid. segiempat tepat. (iii) Melukis bentangan kubus dan kuboid pada: a) Grid segiempat sama. (ii) Menyatakan ciri geometri kubus dan kuboid. PEPEJAL GEOMETRI (i) Mengenal pasti pepejal geometri. Bula n Okt – Nov Mingg u 38 – 41 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (iv) Membina model kubus dan kuboid dengan: a) Mencantumkan muka yangdiberi. 22 .2 Memahami konsep isi padu kuboid untuk menyelesaikan masalah. B4D8 Menyelesikan masalah melibatkan perimeter dan luas. e) gabungan rajah. b) Mencari isi padu kuboid. b) Kertas kosong. B2D12 Mengetahui dan memahami konsep kubus dan kuboid. d) trapezium. segi empat tepat. B3D9 Menentukan ciri-ciri geometri bagi kubus dan kuboid. B2D12E1 Menyatakan ciri-ciri geometri bagi kubus dan kuboid. segiempat tepat. Standard Prestasi Deskriptor B4D9 Membuat model pepejal. kuboid. Eviden B4D9E1 Membuat model kubus dan kuboid. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga. 12. Sept 37 12. segiempat selari dan trapezium. B4D10E1 a) Menganggarkan isi padu kuboid. segiempat selari atau trapezium.

B5D5E1 Menyelesaikan masalah melibatkan isi padu kuboid.(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kuboid. 23 . B5D5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu pepejal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful