You are on page 1of 20

Zapraszamy do zielonych aptek Back To Nature!

5556 W. Belmont Ave. 3101 N. Milwaukee Ave. 5627 N. Milwaukee Chicago, IL 60618 Ave. Chicago, IL 60646 Chicago, IL 60641 tel. (773) 463-5758 tel. (773) 631-1517 tel. (773) 481-0036 5098 S. Archer Ave. Chicago, IL 60632 tel. (773) 735-4401 5898 S. Archer Ave. Chicago, IL 60638 tel. (773) 582-8568 765 S. Buffalo Grove Rd. Buffalo Grove, IL 60089 tel. (847) 520-5285 56 S. Arlington Hts. Rd. 259 E Dundee Rd. Arlington Hts., IL 60005 tel. (847) 590-5667 Wheeling, IL 60090 Tel 847-582-8358

2 Zdrowie, Uroda i ycie

July/August 2012

Powstrzyma czas z

Gerovital-GH3
H3 jest znanym na caym wiecie, odmadzajcym ycie produktem, Odkryty zosta przez rumusk geronatolog dr Ana Aslan, przekazany dziesitkom tysicy w postaci zastrzykw i tabletek w poowie lat 60tych w jej Spa w Bukareszcie. Jednym z gwnych dziaa GH3 jest wpyw przeciwdepresyjny, odczuwalny przez wielu jako agodny stan euforii. W ostatnich latach okazao si, e GH3 wywiera wyrane dziaanie hamujce wytwarzanie kortyzolu, ktre moe pomc wyjani jego wspaniay, odywczy wpyw, odczuwalny przez tak wielu w cigu ostatnich 50 lat. Niezalenie od tego, GH3 jest znany jako bezpieczny i skuteczny suplement, sprzedawany jest bez recepty w wikszej czci cywilizowanego wiata. (w USA w stanie Nevada). Z upywem czasu sprawy sdowe i tekst ustawie dotyczcej suplementw diety z 1994 roku (the Dietary Supplements Act of 1994) umieciy GH3 bezporednio w sferze suplementw diety (prowitamin).

Co to jest Gerovital-GH3?
Gerovital, okrelany czsto fontann modoci, jest skutecznym suplementem przeciw starzeniu si (ang. anti-aging), ktry poprawia metabolizm komrkowy i oferuje szereg innych korzyci dla ciaa i umysu. Podobnie jak wiele wielkich naukowych odkry, odmadzajce waciwoci Gerovitalu zostay ujawnione przez przypadek. Pocztkowo stosowany by jako rodek przeciwblowy, ale lekarze zaczli zauwaa nieoczekiwane dziaania uboczne u pacjentw, takie jak: zagodzenie zapalenia staww (arthritis) i ponowny wzrost wosw. Dopiero profesor Ana Aslan, doktor Gerontologii i Geriatrii w Rumunii, rozpocza gruntowne badanie nad Gerovitalem, ktre ujawniy jego odmadzajcy potencja. Gerovital-GH3 posiada szereg rewitalizujcych waciwoci, ktre maj korzystny wpyw na gruczoy, wosy, jelita, wytwarzanie krwinek, metabolizm biaek i rne funkcje skry. Gerovital-GH3 moe pomc w wielu problemach zwizanych ze starzeniem si, w tym pogorszeniu pamici, zmczeniu mini, impotencji, zapaleniu staww, sabym wzroku, wysokim poziomie cholesterolu, chorobie serca i staroci. Jedn z najwaniejszych korzyci produktu Gerovital-GH3 jest zmniejszenie stenia hormonu stresu - kortyzolu. Stres wywoany dugotrwaym nadmiarem kortyzolu jest czstym zjawiskiem we wspczesnym wiecie, a obecnie jest powszechnie uznawany za przyczyn przedwczesnego starzenia si. Wysokie stenia kortyzolu zwizane s z przyspieszonym starzeniem, poniewa kortyzol wpywa na podwzgrze, ktre jest czci naszego systemu hormonalnego, i jest odpowiedzialne za wydzielanie hormonw, regulujcych podstawowe funkcje naszego organizmu. Gerovital-GH3 ma regeneracyjny wpyw na wiele psychicznych i fizycznych funkcji, ktre na og ulegaj pogorszeniu z wiekiem. GerovitalGH3 w zalenoci od stenia moe pomc poprawi stan skry i wosw, agodzi lk, zmniejszy sztywno w stawach oraz zwykle wywouje oglne poczucie witalnoci. Gerovital-GH3 jest rwnie popularny jako produkt przeciwdepresyjny i jest znany ze wzgldu na zmniejszanie poziomu cholesterolu. W rzeczywistoci, wykazuje tak wiele korzyci, dziki ktrym Gerovital-H3 zdoby sobie reputacj produktu opniajcego staro, dziaajcego na cae ciao.

loaminoetanol (DEAE). Cho skadniki te wystpuj naturalnie w naszym organizmie, ich zawarto maleje wraz z wiekiem. Te substancje s korzystne, poniewa PABA stymuluje produkcj niezbdnych witamin, takich jak B1, K, kwas foliowy i kwas pantotenowy. DEAE zawiera cholin i acetylocholin, ktre s dwiema kluczowymi substancjami zwizanymi z orodkowym ukadem nerwowym. Odgrywaj one wan rol na sposb, w jaki nasz organizm reaguje na stres, a s niezbdne do funkcji pamici. Gerovital-GH3 dziaa poprzez hamowanie kortyzolu, hormonu odpowiedzialnego za stres. Kortyzol jest jednym z kilku hormonw, ktrych ilo zwiksza si wraz z wiekiem, a kiedy ju tak si dzieje, powoduj uszkodzenie ukadu hormonalnego. Okazao si rwnie, e Gerovital GH3 jest skutecznym inhibitorem MAO (monoaminooksydazy przypisek tumacza), enzymu w mzgu, ktrego ilo wzrasta z wiekiem i rozkada neuroprzekaniki. MAO jest enzymem odpowiedzialnym za szereg zaburze neurologicznych, w tym depresji i migren. Poprzez zmniejszenie wpywu MAO, Gerovital GH3 dziaa jako silny preparat przeciwdepresyjny.

W jakim celu Gerovital- GH3 jest stosowany?


Gerovital-GH3 jest powszechnie stosowany jako preparat odmadzajcy i przeciwdepresyjny. Oferuje on liczne waciwoci regenerujce i zdoby saw dziki opnianiu procesu starzenia. Gerovital-GH3 ma wpyw na wiele fizycznych i psychicznych problemw zwizanych ze starzeniem si: zapalenie staww, migrena, nieprawidowe cinienie krwi, wrzody trawienne, choroba Parkinsona, choroba Hodgkina, miadyca hipoglikemia staro saby such saby wzrok zaburzenia pamici zmczenie mini zaburzenia przepywu krwi choroba serca impotencja zmarszczki obrzk zwikszone stenie cholesterolu.

Dowiadczenie przeprowadzone przez Williama Zunga w Stanach Zjednoczonych wykazay korzyci produktu Gerovital-GH3 w leczeniu depresji. Zung przebada trzy grupy pacjentw, w wieku 60 lat i wicej, chorych na depresj. Pacjenci leczeni produktem GerovitalGH3 wykazywali wyszy stopie poprawy w zakresie nastroju, ycia towarzyskiego, zmczenia, pobudzenia i niepokoju. Inne badania wykazay popraw pamici, wzmoon aktywno psychofizyczn i si mini, lepsz pami do liczb, lepsz koncentracj i koordynacj ruchowo-wzrokow, wszystko dziki leczeniu produktem Gerovital-GH3.

tabletki dziennie, dwie lub trzy godziny po posikach, przez 12 dni. Terapi naley powtrzy po jednomiesicznej przerwie. Jeli dziaanie jest zbyt stymulujce, naley obniy dawk i nie przyjmowa pniej ni wczesnym popoudniem. Zaleca si okresowe przerwy w przyjmowaniu. Oryginalny schemat zawiera w kadym miesicu pi dni wolnych od przyjmowania.

Czy wystpuj jakiekolwiek dziaania niepodane?


Nie zgaszano wystpowania dziaa niepodanych zwizanych ze stosowaniem produktu Gerovital-GH3. Osoby wraliwe na prokain mog jednak odczuwa: bl gowy, drenie, bradykardi lub tachykardi, ruchowy lub psychiczny niepokj, reakcje alergiczne. Produktu Gerovital GH3 nie naley podawa rwnoczenie z sufonamidami (inaktywacja), z ezeryn lub prostigmin. Do nabycia w zielonych aptekach Back To Nature.

Jakie jest dawkowanie?


Gerovital-GH3 jest zalecany dla osb powyej 40 roku ycia, aby spowolni proces starzenia si oraz w celach profilaktycznych i leczniczych w terapii przewlekych chorb degeneracyjnych. Gerovital-GH3 naley przyjmowa codziennie na czczo. Zalecana dawka to jedna lub dwie

Jak skuteczny jest Gerovital-GH3?


Badania przeprowadzone przez profesor Aslan i innych autorw konsekwentnie wspieraj stwierdzenia dotyczce regeneracyjnych waciwoci produktu Gerovital-GH3. W badaniach klinicznych, pacjenci leczeni produktem Gerovital-GH3 wykazywali wicej zapau do ycia, mniej depresji i lkw, lepszy stan skry, wosw i paznokci, zwikszenie siy mini i ruchomoci staww, popraw fizycznych i intelektualnych moliwoci oraz mniejsz ilo starczych plam. Dowiadczalne badania przeprowadzone przez Aslan na 1840 szczurach wykazay od 18% do 21% popraw dugoci ycia w grupie leczonych szczurw, w porwnaniu do grupy kontrolnej szczurw, ktrym wstrzyknito roztwr soli fizjologicznej. Leczone zwierzta rwnie miay grub, byszczc sier, wiksz odporno na choroby, lepsze reakcje w testach pamiciowych i fizycznych w stosunku do grupy kontrolnej. Korzyci z Gerovital-GH3 raportowane w czasopismach od lat obejmuj odwrcenie osabienia bony komrek w mzgu zwizanego czsto z wiekiem i poprawy metabolizmu komrek.

Jak dziaa Gerovital-GH3?


Gwnym skadnikiem Gerovitalu jest chlorowodorek prokainy. Pocztkowo by uywany do atwego i skutecznego znieczulenia miejscowego. Chlorowodorek prokainy rwnie rozpada si w naszej krwi, tworzc dwa kluczowe bioodywcze skadniki: kwas paraaminobenzoesowy (PABA) i diety-

July/August 2012

Zdrowie, Uroda i ycie 3

Olej kokosowy
Orzech kokosowy to owoc palmy kokosowej. Palma kokosowa naley do rodziny Arecaceae i osiga do 30 m wysokoci. Praktycznie kada cz palmy kokosowej jest wykorzystana przez czowieka. Olej kokosowy jest znany take jako maso kokosowe. Uzyskuje si go z kokosa. Olej kokosowy jest stosowany od stuleci jako istotne rdo poywienia wpywajcego na zdrowie i dobre samopoczucie wrd plemion obszaru tropikalnego. Postrzega si go jako pokarm funkcjonalny, poniewa poza zawartoci skadnikw pokarmowych, przynosi wiele korzyci zdrowotnych. Olej kokosowy jest przedmiotem szczeglnego zainteresowania ze wzgldu na swoje waciwoci lecznicze, znacznie wiksze ni jakikolwiek olej dietetyczny, poza tym ma szerokie zastosowanie w medycynie tradycyjnej wrd ludnoci Azji i obszaru Pacyfiku. Wyspiarze z Pacyfiku postrzegaj olej kokosowy jako lekarstwo na wszystkie choroby. W ich tradycyjnej medycynie kokosu uywa si do leczenia szerokiej gamy problemw zdrowotnych, w tym: ysienia, poparze, stucze, przezibie, zaparcia, kaszlu, gorczki, ran, itp. Ostatnie badania zweryfikoway tradycyjne przekonania, i palma kokosowa jest drzewem ycia i e jest najczystszym, penowartociowym pokarmem. Orzechy kokosowe oraz olej kokosowy z pierwszego toczenia odgrywaj wan rol w zbilansowanej, odywczej diecie. Orzechy kokosowe s bardzo odywcze, bogate w bonnik, witaminy i mineray. Tuszcz, ktry zawieraj skada si w okoo 90% z tuszczy nasyconych. Olej zawiera przede wszystkim acuch trjglicerydw, z okoo 92% nasyconych kwasw tuszczowych, 6% jednonienasyconych kwasw tuszczowych oraz 2% wielonienasyconych kwasw tuszczowych. Jeli chodzi o nasycone kwasy tuszczowe, olej kokosowy skada si w 44,6% z kwasu laurynowego, 16,8% kwasu mirystynowego, 8,2% kwasu palmitynowego oraz w 8% z kwasu kaprylowego, a ponadto zawiera jeszcze siedem innych nasyconych kwasw tuszczowych. Rnica pomidzy olejem kokosowym a innymi olejami tkwi w molekule tuszczu. Wszystkie tuszcze i oleje skadaj si z moleku, ktre nazywamy kwasami tuszczowymi. Istniej dwie metody klasyfikacji kwasw tuszczowych. Pierwsza, prawdopodobnie ci znana opiera si na nasyceniu. Mamy kwasy nasycone, jednonienasycone oraz wielonienasycone. Drugi system klasyfikacji jest oparty na rozmiarze molekularnym lub na dugoci acucha wglowego w kadym z kwasw tuszczowych. Kwasy tuszczowe skadaj si z dugich acuchw atomw wgla z przyczonymi atomami wodoru. W tym systemie kwasy dzielimy na te z krtkim acuchem, rednim acuchem, oraz dugim acuchem. Olej kokosowy skada si przede wszystkim z kwasw tuszczowych o acuchach redniej dugoci, znanych take jako trjglicerydy o acuchach redniej dugoci. Przytaczajca wikszo tuszczy i olejw w naszej diecie, bez wzgldu na to, czy s nasycone czy nienasycone, czy s pochodzenia zwierzcego, czy rolinnego, skada si z kwasw tuszczowych o dugich acuchach. Od 98 do 100% kwasw tuszczowych, ktre spoywamy naley do tej wanie grupy. Rozmiar kwasu tuszczowego jest niezwykle istotny, gdy nasze organizmy inaczej (w zalenoci od rozmiaru) odpowiadaj i trawi kady z kwasw tuszczowych. Tak wic dziaanie fizjologiczne kwasw zawartych w oleju kokosowym znaczco rni si od dziaania kwasw powszechnie zawartych w naszej ywnoci. Nasycone kwasy tuszczowe w oleju kokosowym to przede wszystkim kwasy redniej dugoci. Zarwno nasycone jak i nienasycone kwasy tuszczowe znajdujce si w misie, mleku, jajkach i rolinach (w tym wikszo olejw rolinnych) skada si z kwasw tuszczowych o dugich acuchach wglowych. Dugie acuchy tuszczy nasyconych s zdeponowane w naczyniach krwiononych w postaci cholesterolu lub przechowywane wok bioder, ud i poladkw jako zapasy energii dla organizmu w nagych wypadkach. rednie i mae acuchy kwasw tuszczowych wykorzystywane s natychmiast (spalane) jakos rdo energii. Dlatego te olej kokosowy powszechnie uwaa si za niezwykle zdrowy pokarm! Ju od 60 lat powane instytucje zdrowotne i media mwi nam, e tuszcze nasycone s niezdrowe i powoduj wiele schorze, podnosz poziom cholesterolu, powoduj otyo, chorob serca i Alzheimera. Tymczasem w cigu tych 60 lat liczba chorych na serce, otyo, podwyszony poziom cholesterolu i chorob Alzheimera niezwykle wzrosa w porwnaniu z epok naszych dziadkw czy chociaby z obecnymi prymitywnymi spoecznociami, ktrych dieta oparta jest wanie na tuszczach nasyconych. Badania prowadzone na populacji wysp na Pacyfiku, ktrych mieszkacy otrzymuj 30-60% wszystkich kalorii z nasyconego tuszczu, jakim jest olej kokosowy, wykazay, e niemal w ogle nie wystpuj tam choroby sercowo-naczyniowe. Oczywiste jest wic, e duo niejasnoci i sprzecznych informacji kry w krgach lekarskich na ten temat. Ale ja powiem wam co, czego oficjalna medycyna i media nie mwi. Prawda jest taka, e nie wszystkie tuszcze nasycone s sobie rwne. Niektre bowiem tuszcze nasycone wystpuj w przyrodzie naturalnie, a inne powstaj w procesie przetwarzania i uwodornienia. Uwodornienie zmienia oleje rolinne poprzez dodanie atomw wodoru podczas podgrzewania oleju, w wyniku czego powstaje zakwaszony, gsty olej, ktry jedynie przynosi takie korzyci jak przeduenie daty wanoci produktu oraz profity duym korporacjom. Te zmienione chemiczne tuszcze s nazywane tuszczami trans. Niektre miasta w USA zakazay ich uywania. Nie istniej ju adne wtpliwoci co tego, jak bardzo s one niebezpieczne dla zdrowia. Niestety, ta sytuacja spowodowaa duo nieporozumie w sprawie naturalnie wystpujcych tuszczw nasyconych, w tym oleju kokosowego. Prawda o oleju kokosowym: W latach 30. poprzedniego stulecia, dentysta dr Weston Price podrowa po wyspach poudniowego Pacyfiku, badajc tradycyjne diety i ich wpyw na stan zbw i oglne zdrowie mieszkacw. Odkry wtedy, e ludzie jedzcy produkty zawierajce olej kokosowy byli zdrowi i szczupli, mimo wysokiej zawartoci tuszczu w diecie, oraz e choroby serca dosownie tam nie istniay. Podobnie, w 1981 roku naukowcy badali populacje dwch atoli polinezyjskich. Kokos by gwnym rdem kalorii w obu grupach. Wyniki, opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition, wykazay, e oba plemiona odznaczay si zdrowym ukadem naczyniowym. Naturalnie wystpujcy nasycony tuszcz w kokosie przynosi niezwyke korzyci zdrowotne, takie jak: - zdrowe serce, - nie podnosi cholesterolu, - utrata wagi, w razie potrzeby, - wspieranie systemu immunologicznego, - wspieranie zdrowego metabolizmu, - jest bezporednim rdem energii, - zdrowa cera i modzieczy wygld. Czy olej kokosowy zawiera jakie sekretne skadniki, ktrych nie znajdziemy w innych tuszczach nasyconych? Odpowied brzmi tak. 50% zawartoci tuszczu w oleju kokosowym stanowi tuszcz bardzo rzadko wystpujcy w przyrodzie o nazwie kwas laurynowy. Kwas laurynowy to cudowny skadnik ze wzgldu na jego niepowtarzalne waciwoci zdrowotne. Organizm przeksztaca kwas laurynowy w monolaurin, ktry ma waciwoci antywirusowe, antybakteryjne i przeciwzapalne. Monolaurin jest monoglicerydem, ktry moe zniszczy takie wirusy jak: HIV, opryszczka, odra, wirus grypy, rne bakterie chorobotwrcze, pierwotniaki, jak np. Giardia lamblia. Kokos zawiera rwnie kwas kaprynowy, ktry ma waciwoci antybakteryjne. Tak wic, naley rozway wykorzystywanie oleju kokosowego w naszej diecie. Olejek kokosowy to jeden z najzdrowszych oleji uzywaj go codziennie w swojej kuchni. Jest do nabycia we wszystkich zielonych aptekach BACK TO NATURE w Chicago i na przedmieciach.

4 Zdrowie, Uroda i ycie

July/August 2012

July/August 2012

Zdrowie, Uroda i ycie 5

Nie pozwl, by bl duej kontrolowa Twoje ycie... Powi kilka minut i przeczytaj poniszy artyku, a dowiesz si, jak moesz obniy zapalenie i szybko pozby si blu bez szkodliwych lekw lub niebezpiecznej operacji

Phenocane z kurkumin i DLPA


Zapalenie jest najczstszym powodem blu. Obnienie stanu zapalnego agodzi bl. Zapalenie powodowane jest przez uwolnienie prostoglandyny (PGE1 Prostaglandin) i jest podtrzymywane przez enzym o nazwie cyklooksygenaza 2 (Cyclooxygenase 2 - COX2). Ciekaw rzecz jest, e komrki rakowe otoczone s przez nienormalnie du koncentracj cyklooksygenazy 2 (enzymw COX2). Gdyby mona byo powstrzyma cyklooksygenaz 2 (enzymy COX2), prawdopodobnie mona by byo kontrolowa stany zapalne i by moe nawet raka (wiadczy o tym moe mniejsza ilo przypadkw raka wrd osb chronicznie uywajcych aspiryn). Wiele lat temu kompanie farmaceutyczne zauwayy, i aspiryna powstrzymuje cyklooksygenaz 2(COX2), ale jednoczenie powstrzymuje cyklooksygenaz 1 (COX1), ktra jest prostoglandyn ochronn dla wyciki przewodu pokarmowego i naczy krwiononych. Bez odpowiedniej iloci cyklooksygenazy 1 (COX1) wystpowayby owrzodzenia i przeciekajce naczynia krwionone. Tak wic przy krtkim stosowaniu aspiryna jest dobra, ale dusze stosowanie moe powodowa powane skutki uboczne. Nastpnie pojawiaj si cudowne inhibitory cyklooksygenazy 2 (COX2) - Vioxx, Bextra, Celebrex, itd. Nie powodoway one wrzodw ani sabych naczy krwiononych, wic budziy wielk nadziej. Jednak pniej okazao si, e te bardzo skuteczne leki przeciwzapalne mog powodowa atak serca i wylew, poniewa tworz skrzepy krwi. Ryzyko byo tak due, e FDA chwilowo wycofao je z rynku. Naley pamita o tym, e zapalenie powoduje bl zarwno ostry, jak i chroniczny. Gdyby wynaleziony zosta przeciwzapalny produkt, ktry powstrzymywaby cyklooksygenaz 2 (COX2) bez skutkw ubocznych, mona by byo zlikwidowa przyczyn blu. UWAGA: ZWYKE ZIOA - KURKUMA DUGA (TURMERIC) I BOSWELIA Ciekaw rzecz jest, i zwyke zioo, znane jako kurkuma longa (Tumeric) zawiera kurkumin, ktra jest jeszcze lepszym czynnikiem przeciwzapalnym ni kortyzon, jeden z najsilniejszych steroidw. Kurkumina stosowana bya od lat w formule zarwno przy raku jak i artretyzmie, ale ostatnio wyizolowany zosta w kurkuminie czynnik (kurkuminoid), ktry jest okoo 100 razy silniejszy ni kurkumina przy obnianiu stanw zapalnych. W poczeniu z fenyloanalin (DLPA - dl phenylalanine) i bosweli tworzy jeden z najbardziej skutecznych, naturalnych, przeciwzapalnych rodkw przeciwblowych. Trzeba po prostu sprbowa, aby dowiadczy niemale cudownego dziaania w przypadku chronicznego blu zapalnego, takiego jak np. blu krgosupa, blu przy rwie kulszowej, artretyzmie i urazach. Poza tym dochodzi jeszcze moliwo ochrony przed przyszym rakiem, ktry mgby by wywoany przez chroniczne zapalenie. Spjrzmy na skadniki tej formuy, ktra zatrzymuje zapalenie i tym samym likwiduje bl wszelakiego pochodzenia: kurkuma duga, kurkuminoidy, fenyloanalina i boswellia serrata. KURKUMA jest dobrze znana w zioolecznictwie i odywianiu, wic nie ma potrzeby jej przedstawiania. W internecie znale mona wspaniae wyniki setek bada nad tym cudownym zioem. W jednych z podwjnie lepych bada kurkuma dorwnaa kortyzonowi jako czynnik przeciwblowy i przeciwzapalny. Wyizolowany kurkuminoid jest najlepszym z istniejcych inhibitorw cyklooksygenazy 2 (COX2), nie wywoujcym skutkw ubocznych! KURKUMINOIDY s czsteczkami znajdujcymi si w kurkumie. Wyizolowany zosta jeden, ktry ma specyficzne dziaanie jako inhibitor cyklooksygenazy 2 (COX2). Koncentracja postpuje zgodnie z formu: kurkumina jest otrzymywana z zioa kurkuma longa. Potrzeba 60 czci kurkumy, eby otrzyma jedn cz kurkuminy i zredukowa j do jednej czci specjalnego kurkuminoidu, ktry jest najbardziej aktywnym czynnikiem tej formuy, mimo i w samej formule jest rwnie troch regularnej kurkumy. BOSWELIA jest kolejnym, dobrze znanym zioem majcym waciwoci inhibitora cyklooksygenezy 2 (COX2), nie tak silnego jak kurkuminoid, ale dziaajcym w nieco inny sposb w kierunku obniania enzymu COX2, dziaajc w ten sposb synergetycznie. FENYLOANALINA (DLPA - dl phenylalanine) jest powszechnym aminokwasem, ktry ma zdolno pomagania ciau w utrzymaniu wysokiego poziomu serotoniny, hormonu dobrego samopoczucia w mzgu. Lekarze pisali ksiki na temat wielu waciwoci fenyloanaliny odnonie poprawy nastroju i oglnego obnienia blu. NATTOKINAZA jest enzymem wyizolowanym z rolinnego sera Natto, popularnego poywienia w japoskiej diecie. Nattokinaza posiada zdolno rozpuszczania skrzepw krwi. Jeli masz obiekcje odnonie lekw farmaceutycznych z ich skutkami ubocznymi i jeli zmczony jeste codziennym blem, to nasza formua o nazwie PHENOCANE moe by odpowiedzi na to, czego szukasz. KORZYCI PHENOCANE Ulga w blu przy: chronicznym blu w krzyu, rwie kulszowej, artretyzmie, urazach sportowych. Produkt ten wzmacnia naturalne obronne mechanizmy ciaa do walki z zapaleniem i blem. OPINIE UYTKOWNIKW Mam przepuklin dysku L5. Lekarz zaleci mi zastrzyki steroidalne, ktre nic nie day. Zaczem przyjmowa Phenocane 4 dni temu i czuj si lepiej. Przyjmowaem 8 do 10 Excedriny dziennie, a teraz zjechaem do 4. Dziaa wietnie. Mylaem, e wczoraj fibromialgia mnie zabije... dzi czuj si znacznie lepiej i mog si mia z wczorajszego dnia. To zadziwiajce, jak dobrze dziaa moe naturalny rodek przeciwblowy. Mam bl w kostce, gdy duo chodz lub biegam. eby bl przeszed, musiaem wzi 2 Ibuprofeny 200. Teraz bior 3 lub 4 Phenocany, eby osiagn to samo. Ponadto skadniki dobrze na mnie dziaaj (alkalizacja pomaga mi w regularnoci), wic nie musz ju przyjmowa innych rzeczy, ktore przyjmowaem. M zamwi dla mnie Phenocane, poniewa przyjmowaam Ibuprofen i Aleve, by uly bl w krzyu. Mam wypadajcy dysk i postpowy artretyzm w stawach biodrowych i kolanowych. Przyjmujc Phenocane zaledwie przez tydzie zauwayam du rnic. Nie musz ju przyjmowa niczego innego. Phenocane to wspaniay produkt! Mam 34% skolioz krgosupa pomidzy L2 i 3. Na zdjciu rentgenowskim wyglda to jak mae wgbienie lub skrzywienie. Nic nie byo robione z tym a do 50. roku ycia, kiedy przewietlenie i inne procedury to wykryy. Miaem wtedy tak ostry bl w krzyu po prawej stronie, e czasami nie mogem ju chodzi. Masaysta poleci mi Phenocane, gdy nie chciaem przyjmowa Ibuprofenu lub Tynelonu ze wzgldu na skutki uboczne i dlatego, e nie przynosiy ulgi w blu. rodki rozluniajce minie nie dziaay rwnie. Ale joga, codzienny spacer i Phenocane przynosz ulg w blu bez podraniania odka. Sprbowaem Phenocane z polecenia kuzyna. Cudowna ulga przy chronicznym blu w krzyu. Dwa dni pniej ona nadwyrya krgosup i miaa kilka wizyt u chiropraktyka. Poczua si troszk lepiej. Zacza nastpnie przyjmowa Phenocane i po 48 godzinach nie byo ju blu. Mam chroniczny artretyzm i problemy z doln czci krgosupa od wielu lat. rodki niesteroidalne dziaay tylko przez chwil. Troch pomoga glukozamina, ale po kilku dniach przyjmowania Phenocane odczuwam zdecydowan ulg. Stan dalej tkwi, ale, Boe, jak dobrze si czuj! Miaem postpowy artretyzm w kolanach i byem gotw na operacj. Moja ona jest pianistk z bolesnym artretyzmem w rkach. Bez adnej nadziei na popraw, za porad znajomej, kupilimy Phenocane. Bylimy oboje mile zdziwieni, kiedy zaledwie po kilku dniach przyjmowania 3 kapsuek dziennie, nie byo ladu po blu. Oczywicie, e to nie leczy artretyzmu, ale zdecydowanie obnia stan zapalny powodujcy bl. Obniylimy nastpnie dawk do 1 lub 2 dziennie i nigdy nie odczuwalimy adnych skutkw ubocznych. Posuchaj porady sceptyka Phenocane dziaa! Jestem ofiar paraliu dziecicego (polio) i dlatego mam bl mini i nerww, ktry od czasu do czasu dokucza i jest dla mnie berdzo enujcy. W wikszoci przypadkw przyjmuj jedn Phenocane i czasami jedn rano i wieczorem. Myl, e to wspaniay produkt. Zawsze uywaem witaminy i zioa. Kocham Phenocane. Przyjmowaem kiedy Advil lub Tynelon czy te inne rodki przeciwblowe bez recepty, po ktrych zawsze chorowaem. To dziaa piknie. Likwiduje bl i nie ma po nim adnego nieprzyjemnego odczucia. Phenocane poleci mi mj masaysta. Nic nie pomagao przy moim okropnym blu w krzyu. Nie byem zbyt szczliwy z powodu codziennego przyjmowania Ibuprofenu. Kupiem butelk i przyjem jedn kapsuk nie spodziewajc si niczego specjalnego. Poszedem nastpnie powiczy z rakietk i po ok. ptora godziny zorientowaem si, e do tej pory nie byo to moliwe bez rodka przeciwblowego. Phenocane dziaa u mnie przez 6-8 godzin lepiej ni 2 Ibuprofeny i nie stwierdzam adnego ubocznego dziaania. Dla takiego aktywnego 55-latka ten rodek dziaa doskonale.

PO DARMOWE PRBKI ZADZWON POD NUMER 877-982-9800 LUB POPRO W SKLEPIE W BACK TO NATURE.

6 Zdrowie, Uroda i ycie

July/August 2012

Ulga w stresie
A
nxiety Free Stress Release jest kompleksowym produktem stosowanym w agodzeniu stresu i niepokoju, w sposb naturalny oraz bez dziaa niepodanych. Produkt zawiera pene dawki (klinicznie potwierdzone) kadego z nastpujcych skadnikw.

Sensoril
Sensoril to opatentowany skadnik, ktry: - zwiksza odporno na zmczenie, stres i napicia, - wzmacnia dobre samopoczucie, - przeciwdziaa negatywnym skutkom stresu, - pomaga w zachowaniu jasnoci umysu, koncentracji i czujnoci, - wzmacnia rwnowag energetyczn w celu zachowania sprawnoci fizycznej i wytrzymaoci.

L-teanina
Jest aminokwasem, ktry zapewnia poczucie relaksu w cigu 30-40 minut, dziki co najmniej dwm rnym mechanizmom. Po pierwsze, pobudza wytwarzanie fal alfa w mzgu, wywoujc stan gbokiego odprenia i czujnoci umysu podobny do tego, ktry osiga si poprzez medytacj. Po drugie, L-teanina jest rwnie zaangaowana w wytwarzanie GABA (opisano dalej). czstotliwoci (obrona/praca). GABA wpywa na poziom dwch neuroprzekanikw, dopaminy i serotoniny. Badania z udziaem ludzi pokazuj, e GABA nie tylko wywouje odprenie, ale take zmniejsza niepokj. Te trzy klinicznie potwierdzone skadniki w poczeniu z witaminami z grupy B, eleuterokokiem, melis, bazyli i innymi substancjami zapewniaj pene wsparcie dla organizmu.

GABA (kwas gammaaminomasowy)


Jest neuroprzekanikiem o dziaaniu hamujcym, ktry odgrywa istotn rol w zwikszeniu wytwarzania fal mzgowych typu alfa (relaks/nauka) i fal beta o niszej

Anxiety Free Stress Release Formula jest do nabycia w zielonych aptekach Back To Nature w Chicago i na przedmieciach!

July/August 2012

Zdrowie, Uroda i ycie 7

Nadzwyczajne korzyci kwasw OMEGA-3


Jolie Root LPN, LNC
adania odnonie niesamowitych korzyci zdrowotnych kwasw omega-3, publikowane s niemal codziennie. Kwasy tuszczowe omega-3 pochodzenia morskiego, DHA (kwas eikozapentaenowy przypisek tumacza) i EPA (kwas dokozaheksaenowy przyp. tum.) odgrywaj kluczow rol w rozwoju mzgu, ukadu nerwowego i oka. Nawet rodowisko medyczne jest rozentuzjazmowane. W 2002 roku Amerykaskie Towarzystwo Kardiologiczne (ang. the American Heart Association) wydao owiadczenie naukowe dotyczce wpywu kwasw tuszczowych omega-3 na zdrowie serca. W owiadczeniu potwierdzono zwikszenie poziomw DHA i EPA zarwno w wyniku spoywania ryb, jak i codziennego przyjmowania oleju rybnego w postaci suplementu. W owiadczeniu Amerykaskiego Towarzystwa Kardiologicznego oceniono wsparcie kwasw omega-3 w utrzymaniu zdrowego rytmu serca, siy serca i zdrowia naczy krwiononych. Badania wykazay, e kwasy tuszczowe omega-3 poprawiaj przepyw krwi przez zwone ttnice u pacjentw z chorob serca. EPA i DHA pomagaj zmniejszy stenia triglicerydw. Dodatkowo, EPA i DHA wspomagaja prawidowe cinienie krwi przy jednoczesnym zwikszeniu stenia ochronnego cholesterolu HDL. Zwikszone stenie HDL istotnie zmniejsza ryzyko zawau serca. Kwasy omega-3 rwnie silnie wspieraj zdrowie mzgu. Kobiety ciarne i karmice matki ksztatuj inteligencj i szczcie swoich dzieci poprzez suplementacj olejem rybnym. Ekscytujce wyniki bada pokazuj, e dzieci (i doroli) z ADD i ADHD, dysleksj, dyspraksj i zaburzeniami kompulsywnymi dowiadczaj znacznie lepszej jakoci ycia podczas przyjmowania dziennej dawki okoo 700 mg poczenia EPA i DHA. Dowody sugeruj rwnie, e brak EPA i DHA moe przyczynia si do wystpienia chorb wieku dziecicego, takich jak autyzm. W jednym badaniu oceniano dziaanie dobowej dawki 1,5 grama kwasw tuszczowych omega3 (840 mg EPA i 700 mg DHA) u dzieci autystycznych w wieku od 5 do 17 lat, u ktrych wystpoway silne napady zoci, agresja lub skonno do samookaleczenia. Poprawa zachowania dzieci, sugeruje, e kwasy tuszczowe omega-3 mog by skutecznym sposobem leczenia dzieci z autyzmem. U dorosych, kwasy omega-3 poprawiaj nastrj, pami, zdolno logicznego mylenia i

koncentracji oraz wspieraj zdrowie mzgu w okresie starzenia. W Rush Medical Center w Chicago odkryto, e u osb z najwyszymi steniami DHA, ryzyko wystpienia choroby Alzheimera byo o 60% mniejsze ni u osb z najniszymi steniami! Badania departamentu Psychiatrii Uniwersytetu w Sheffield wykazay, e suplementy zawierajce kwasy omega-3 z oleju z rybnego "agodz" objawy depresji, choroby dwubiegunowej i psychoz. Kwas EPA z grupy kwasw omega-3 ma pozytywny wpyw na odpowied zapaln. EPA konkuruje z prozapalnym kwasem arachidonowym w organizmie. Oznacza to, e EPA pomaga regulowa stan zapalny w organizmie, ktry moe by czci bolesnych chorb zapalnych, takich jak zapalenie staww. Zapalenie staww nie jest jedynym stanem zapalnym, ktry korzysta, gdy pacjenci codziennie przyjmuj dawki DHA i EPA. Pacjenci z uszczyc, atopowym zapaleniem skry i astm oskrzelow odczuli korzyci dziki uzupenieniu diety o DHA i EPA. Raporty dotyczce korzystnego wpywu na migren wywoay zainteresowanie wrd milionw chorujcych. W badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie w Cincinnati stwierdzono zmniejszenie czstotliwoci i nasilenia napadw migreny. Wikszo osb, ktre przyjmoway oleje rybne odczuo 40% do 50% zmniejszenie zarwno czstotliwoci, jak i nasilenia atakw migreny w okresie stosowania suplementw zawierajcych olej ryby. Uczestnicy przyjmowali dziewi kapsuek oleju rybnego dziennie (kada kapsuka dostarczaa 180 mg EPA i 120 mg DHA). Ostatnie badania wykazay, e przyjmowanie olejw rybnych zwikszao wraliwo na insulin i zmniejszao oporno na insulin u osb starszych. Poniewa insulinooporno moe prowadzi do wystpienia cukrzycy typu 2, jest to dobra wiadomo dla tych z nas, ktrzy chc zachowa zdrowie w okresie starzenia. Opiera si to na wczeniejszych badaniach czcych stosowanie oleju z wtroby dorsza ze zmniejszeniem ryzyka wystpienia cukrzycy typu 1. Norweski Instytut Zdrowia uzna rol kwasw tuszczowych omega-3 w kontroli cukrzycy. Badania wykazay, e podawanie dzieciom oleju z wtroby dorsza w pierwszym roku ycia zmniejszyo ryzyko wystpienia cukrzycy typu 1 a o 25 proc. Po prostu nie moemy sobie pozwoli na ignorowanie przez cae ycie zalet olejw rybnych. W kadym wieku, od narodzin a do naszych zotych lat, kwasy omega-3 pomagaj utrzymywa nas niezwykle zdrowymi, mocnymi i bystrymi!

8 Zdrowie, Uroda i ycie

July/August 2012

July/August 2012

Zdrowie, Uroda i ycie 9

Elektroniczne papierosy
HISTORIA
Pomys stworzenia niegronego dla zdrowia bezpiecznego papierosa zrodzi si ju w poowie XX w. Kampanie tytoniowe chciay uciec w ten sposb od antynikotynowej nagonki. adna ze znanych marek nie osigna jednak w tej materii sukcesu. Firmy borykay si z problemami technicznymi, ktre okazay si trudne do pokonania, a ciekawsze pomysy, ktre doczekay si realizacji nie zostay przyjte przez konsumentw. W latach 60. prototyp mecha-nicznego urzdzenia, ktre zastpowaoby zwyke papierosy stworzyli inynierowie z Philip Morrisa. Projekt Premiere pochon mnstwo funduszy, firma RJR wydaa na niego okoo 1mld dolarw, jednak produkt nie przyj si wrd palaczy. W latach osiemdziesitych idea bezpiecznego papierosa zacza odchodzi w niebyt gwnie za spraw argumentw prawnikw koncernw tytoniowych. Twierdzili oni, e forsowanie takich pomysw to podcinanie gazi, na ktrej wszyscy siedzimy. Mimo dotychczasowych niepowodze RJR i Philips Morris w 1994 r. rozpoczli badania RJR Eclipse bezdymnych papierosw, ktre miay ogranicza wpyw biernego palenia o okoo 85-90%. Papieros emitowa smak tytoniu bez tworzenia popiou i dymu, produkowa mniej rakotwrczych zwizkw ni zwyke dostpne na rynku papierosy, nadal jednak wytwarza tlenek wgla i nikotyn. Papieros dziaa na zasadzie podgrzewania specjalnych granulek. Idea stworzenia e-papierosa zacza nabiera rozpdu na przeomie wiekw, prawdopodobnie w odpowiedzi na wprowadzane coraz bardziej restrykcyjne ustawy antytytoniowe. W 2000 roku chiski holding Golden Dragon Group (Grupa Zotego Smoka) ktry pniej zmieni nazw na Ruyan postanowi stworzy niegronego dla zdrowia elektronicznego papierosa. W 2004 roku na chiskim rynku pokazaa si pierwsza e-fajka (Ruyan pipe) W tym samym roku weszy na rynek rwnie e-cygara Ruyan Vegas i Ruyan E-gar. Pierwszy epapieros ukaza si dopiero w 2006 roku jako model pod nazw Ruyan V8. E-papierosy Ruyan pocztkowo wykorzystyway technologi ultradwikow, by ostatecznie przej na zasad zastosowania elementu grzewczego. Podczas zacigania zachodzi w nim proces podgrzewania pynu zawierajcego nikotyn, z czego tworzy si para wdychana przez uytkownika. Metoda, wic rni si od zwykego palenia diametralnie. Palc zwykego papierosa nikotyna wyzwala si w procesie spalania lici tytoniu, a przy tej okazji powstaje okoo 4000 substancji pomocniczych. W e-papierosie i rozpuszczon w nim odpowiedni dawk nikotyny bez 4000 dodatkw. pieczny) dodatek do produktw spoywczych, rodkw higienicznych oraz kosmetykw).To skomplikowane, mae urzdzenie elektryczne podgrzewa roztwr (liquid) tworzc mgiek, ktr palacz wdycha przez ustnik, a nastpnie wydmuchuje. Mgieka ta wygldem przypomina dym tytoniowy, chocia tak naprawd nim nie jest. Mgieka nie zawiera adnych substancji rakotwrczych, cia smolistych, tlenku wgla itp.- nie jest uciliwa dla osb w otoczeniu e-palacza. Wkady do e-papierosa oferowane s w rnych aromatach np. mitowym, kawowym, owocowym i imitujcym smaki klasycznych papierosw analogowych o rnej zawartoci nikotyny, a take rwnie wkady pozbawione nikotyny. W zalenoci od modelu elektronicznego papierosa wkad moe wystarczy na 100 do 600 zacigni. Po wypaleniu wkadu (kartrida) mona go napeni liquidem, od kilku do kilkunastu kropli w zalenoci od rodzaju e-papierosa. Po napenieniu uywany kartrid nadaje si do ponownego uycia, czynno napeniania tego samego kartrida mona powtrzy kilkakrotnie, a zauwaymy, e gbka, w kartridu nie chonie, jest zuyta i wtedy naley go wymieni na nowy. Ostatnim, ale take bardzo wanym elementem elektronicznego papierosa jest bateria, ktra podaje prd zasilajcy grzak atomizera. Znajduje si ona w cylindrycznej tulei, ktra zakoczona jest kolorow diod imitujc ar. To wanie bateria e-papierosa decyduje o wielkoci i ciarze naszego urzdzenia. Mae baterie swoim rozmiarem pozwalaj na upodobnienie si e- papierosa do analoga, jednak s one mniej wydajne, przez co naley je czciej adowa. Due baterie s bardziej pojemne i wytrzymae, ale z kolei s cisze i dusze.

ZALETY E-PALENIA
E-papierosy s mniej szkodliwe dla zdrowia od zwykych (tytoniowych) papierosw, poniewa s one pozbawione szkodliwych substancji smolistych, jakie wystpuj w tradycyjnych papierosach, nie zachodzi w nich proces spalania, tylko odparowania (atomizacji) pynu. Kolejn wan funkcj jak peni e-papieros jest specjalny program pozwalajcy rzuci palenie bez wikszego wysiku. Polega na korzystaniu z kartridw o coraz to niszej zawartoci nikotyny, a do cakowitego zerwania z naogiem, tj. do korzystania z kartrida o zerowej zawartoci nikotyny. Wg doktora n. med. Piotra MuldnerNieckowskiego w likwidacji naogu palenia tytoniu e-papieros jest duo skuteczniejszy ni plastry, gumy do ucia i tabletki z nikotyn, ktre nie likwiduj uzaleniania od czynnoci palenia. Papierosy elektroniczne s pod kadym wzgldem lepsze i zdrowsze od tradycyjnych. 60% palaczy elektronicznych papierosw rzuca tradycyjne palenie! Elektroniczne papierosy byy rwnie wielokrotnie prezentowane w popularnych amerykaskich programach telewizyjnych miedzy innymi The Doctorsczy Late Show with David Letterman, a take w wielu audycjach radiowych z udziaem specjalistw z brany medycznej. Jeli pragniesz rzuci lub ograniczy palenie, to elektroniczne papierosy powinny Ci zainteresowa. Informacje na temat prezentacji produktu w w zielonych aptekach Back To Nature mona uzyska pod telefonem: 847-255-9718 (przedstawiciel firmy Squarebuster). Elektroniczne papierosy s do nabycia we wszystkich zielonych aptekach Back To Nature. *Z uwagi na fakt, e produkt zawiera nikotyn, jest on dozwolony w sprzeday jedynie osobom powyej 18 lat.

CZYM JEST E-PAPIEROS?


Elektroniczny papieros, inaczej e-papieros to mae kieszonkowe urzdzenie suce do podawania palaczowi niewielkich iloci pynnej nikotyny metod inhalacji. Urzdzenie to moe wspomaga proces wychodzenia z naogu palenia zwykych papierosw. Ksztatem i wymiarem przypomina zwykego papierosa, chocia na rynku mona znale take, modele do zudzenia przypominajce fajk czy cygaro, istniej rwnie takie, ktre ksztatem przypominaj wszystko poza papierosem. Jedn z czci e-papierosa jest ustnik, zwany rwnie kartridem. Zawiera on wymienny wkad wypeniony specjalnym pynem (liquidem), zawierajcym m.in. nikotyn, glikol propylenowy, gliceryn i dodatki smakowe lub aromatyczne (amerykaska Food and Drug Administration okrelia glikol propylenowy jako generally recognized as safe (oglnie uwaany za bez-

10 Zdrowie, Uroda i ycie

July/August 2012

July/August 2012

Zdrowie, Uroda i ycie 11

12 Zdrowie, Uroda i ycie

July/August 2012

na Szmaragdowym Wybrzeu s uwaane za wyjtkowy zjawisko! Zatoka Cancale jest znana z jednego z najwikszych wiosennych pyww w Europie. Zatoka zawdzicza to swojemu pooeniu geograficznemu. Kiedy Ocean Atlantycki wpada w wskie gardo Kanau la Manche, fale morskie pdz bardzo szybko i z ogromn si. Te niezwyke fale stanowi morsk wod o gwarantowanej jakoci, ktra jest cile monitorowana przez wadze francuskie do spraw wody i speniaj normy naoone przez francuskie Ministerstwo Zdrowia. Ta woda razem z jej skadnikami jest stale odnawiana i jest bez wtpienia czysta. Rzeczywicie, morze u wybrzey Bretanii synie z najwyszej jakoci, gbinowej hodowli miczakw (ostrygi i mae). NIESAMOWITE INFORMACJE MEDYCZNE Zbadalimy dziesitki artykuw naukowych i opinii lekarskich bardzo mocno popierajcych stosowanie hipertonicznych roztworw soli do pukania, aby pomc osuszy zatkany nos w przypadku przezibienia i alergii. "Hipertoniczny roztwr ... jest korzystny, poniewa umoliwia szybsze dziaanie na obrzk, stanowicy praktycznie wspln cech ... chorb alergicznych", mwi lekarze w Journal of the Federation of Otolaryngological Colleges and Societies of the Mexican Republic (Czasopismo Stowarzyszenia Szk i Organizacji Otolaryngologicznych w Meksyku) w wydaniu z 2008 r. "Hipertoniczny roztwr soli do pukania nosa jest bezpieczny, dobrze tolerowany, tani, skuteczny, odpowiedni dla dugoterminowego leczenia [dla] pacjentw ...." mwi badacze w lipcowosierpniowym wydaniu Annals Family Medicine (Kronika Medycyny Rodzinnej) z 2006 r. Zmniejsza konieczno stosowania innych lekw "Nasz przegld potwierdza, e [roztwr soli do pukania nosa] powoduje minimalne lub nie wywouje adnych niepodanych dziaa, stanowi tasz alternatyw ..., dlatego pracownicy suby zdrowia mog roztropnie wprowadza NSI ..." w przypadku wystpienia zatkania nosa z powodu przezibienia i alergii, mwi eksperci w raporcie z 2011 r., zamieszczonym w Journal for Nurse Practitioners (Czasopismo Dla Pielgniarek). "Codzienne pukanie nosa za pomoc hipertonicznego roztworu soli poprawia jako ycia w odniesieniu do zatok, zmniejsza objawy i stosowanie lekw u pacjentw ..." twierdz eksperci w Journal of Family Practice (Czasopismo Medycyny Rodzinnej), w wydaniu z 2002 r. Bezpieczny dla kobiet w ciy "Pukanie nosa hipertonicznym roztworem soli jest bezpieczn i skuteczn metod leczenia u kobiet w ciy z sezonowym alergicznym [zatkanym nosem]," dnia 15 wrzenia 2009 r. napisali lekarze w internetowym wydaniu the International Archives of Allergy and Immunology (Midzynarodowe Kroniki Dotyczce Alergii i Immunologii). Bezpieczny dla dzieci "Pukanie nosa hipertonicznym roztworem soli jest uzupeniajcym sposobem postpowania w leczeniu dziecicych sezonowych [alergii]", mwi artyku w International Archives of Allergy and Immunology (Midzynarodowe Kroniki Alergii i Immunologii) z sierpnia 2005 r. Bezpieczny dla osb po operacji "Kiedy pukanie nosa jest poczone z innymi medycznymi sposobami, pacjenci ... mog nie wymaga interwencji chirurgicznej tak czsto ... pacjenci stosujcy hipertoniczny roztwr soli do pukania nosa zgaszali lepsze wyniki," twierdz naukowcy w Current Opinion in Otolarynology & Head and Neck Surgery (Aktualna Opinia w Otolaryngologii oraz Chirurgii Gowy i Szyi), w wydaniu z 2004 r. Lepsze ni roztwr soli Ostatecznie, w niniejszym raporcie, badacze zauwayli, e woda morska jest zdecydowanie lepsza od prostych roztworw soli. To ciekawe, e "Eksperci w leczeniu ucha, nosa i garda sugeruj uycie hipertonicznego roztworu wody morskiej bardziej ni hipertonicznego roztworu soli, poniewa hipertoniczne roztwory daj znacznie lepsze rezultaty ni izotoniczne roztwory soli" mwi badacze w European Position Paper (Europejskie Wytyczne) opublikowanym w 2007 w Rhinology (Rynologia). rda Zalecamy Ancient Secrets Breathe Again do stosowania u dorosych i dzieci. Te produkty dostpne s we wszystkich zielonych aptekach BACK TO NATURE. W celu uzyskania informacji patrz www.ancient-secrets.com lub zadzwo 800-8246396 (po angielsku) lub po polsku: (773) 463-5758.

Breathe Again (Oddychaj ponownie) Roztwr wody morskiej dla zatkanych nosw przy przezibieniach i alergii
atar? Zatkany nos z powodu przezibienia i alergii? Jest taka pora roku, kiedy te dwie plagi ulegaj nasileniu. Jeli regularnie lub nawet czasami doskwiera Ci zatkany nos z powodu przezibienia lub alergii, hipertoniczna woda morska zdecydowanie bdzie Twoim najlepszym przyjacielem - i jest dobra dla nosa. Wanie zakoczylimy badania nad niesamowitym produktem zawierajcym morsk wod, pochodzc z wybrzey Francji. Dowody medyczne odnonie korzystnego zastosowania tego produktu s do zdumiewajce.

POZNAJ SWJ NOS Znany rwnie jako jama nosowa, Twj nos jest podzielony na dwie czci przez przegrod nosow, ktra skada si zarwno z koci jak i chrzstki oraz rozpoczyna si od nozdrzy i siga do tylnej czci garda. Jamy nosowa pokryta jest bon luzow bogat w naczynia krwionone. Gdy powietrze przenika przez bon luzow nosa, jest ono przygotowywane i nawilone, aby bezpiecznie przej w gb ukadu oddechowego i ostatecznie dotrze do puc. Ciepo wydzielane przez naczynia krwionone ogrzewa powietrze niemal do temperatury ciaa. Jednoczenie, wodnisty luz jest wydzielany, nawilajc powietrze, i zatrzymujc ciaa obce. Komrki w Twoim nosie posiadaj malutkie, przypominajce wos wypustki zwane rzskami. Zazwyczaj luz wyapuje napywajce czsteczki zanieczyszcze, ktre s nastpnie w skoordynowanych falach przenoszone s przez rzski, ktre zamiataj warstw luzu do tyu nosa co pi do omiu minut. Potem ten luz przesuwa si w do przodu nosa lub zelizguje si do garda, gdzie jest poykany i nie jest wdychany do puc. Nastpnie kwasy odkowe niszcz te szkodliwe zanieczyszczenia nosa. Niestety, istniej pewne sytuacje, ktre powoduj, e rzski przestaj pracowa. Rzski mog by sparaliowane przede wszystkim z powodu zakae, ale take z powodu takich czynnikw jak niskie temperatury, dym papierosowy, niektre leki (np. leki przeciwhistaminowe) lub przez nadmierne wysuszenie. Kiedy rzski nie dziaaj dobrze, pojawiaj si problemy, w tym zatkany nos i katar. Liczne badania naukowe wykazay, e aktywno rzsek mona poprawi za pomoc sonej wody. W kociach w okolicy nosa znajduje si rwnie kilka

otwartych wypenionych powietrzem komr zwanych zatokami (czoowe, sitowe, szczkowe). Wypenione powietrzem zatoki pomagaj zmniejszy ciar czaszki i wytwarza rezonans dwikowy. Podobnie jak w jamie nosowej, zatoki s wycielone bon luzowej zoon z komrek, ktre produkuj luz i posiadaj rzski. Napywajce zanieczyszczenia s wychwytywane przez luz, a nastpnie przesuwane przez rzski do jamy nosowej przez mae otwory zatok. Poniewa otwory te s bardzo mae, przepyw moe by atwo zablokowany w stanach, takich jak przezibienie lub alergie, co z kolei prowadzi do zatorw i obrzku bon luzowych. PUKANIE I ULGA DLA ZATKANYCH NOSW- NIESAMOWITE KORZYCI WODY MORSKIEJ Nie naley myli zwykego izotonicznego roztworu soli z hipertonicznym. Roztwory soli w postaci sprayw, stosowane do udronienia zatkanego nosa stanowi jedn grup produktw, ale Ancient Secrets Breathe Again Hypertonic Seawater Nasal Spray jest inny. Spraye do nosa z wod morsk pochodz ze znacznie bardziej wyprbowanej i prawdziwej tradycji uzdrawiania. Woda morska zawiera wicej rozpuszczonych jonw ni wszystkie inne rodzaje wd sodkich. Pukanie nosa (czsto z zastosowaniem czajniczka neti) stosowane jest od wiekw i siga do tradycji jogi i ayurvedy, gdzie roztwory soli byy wykorzystywane do pukania nosa w celach oczyszczania. Zachodnia medycyna przyja t praktyk od XIX wieku, kiedy pukanie nosa zalecano do leczenia zatkanego nosa w przypadku przezibienia i alergii. Literatura medyczna, jak zauwaylimy, cakowicie popiera stosowanie hipertonicznych roztworw soli. Podczas gdy pukanie nosa moe by przeprowadzane przy uyciu zwykej wody z kranu, oglnie uwaa si e jest to nieprzyjemne, poniewa podrania bon luzow. Dlatego zwykle uywa si izotonicznego lub hipertonicznego roztworu wody morskiej. Ale lekarze mwi, e hipertoniczna woda morska jest lepsza ni roztwr izotoniczny. W rzeczywistoci, w badaniach opublikowanych w czasopimie Medicinski Glasnik w 2010 roku, w sierpniowym wydaniu nr 14 o lekarskich receptach na zdrowe ycie stwierdza si, i: "udowodniono, e hipertoniczny roztwr wody morskiej jest lepszy od izotonicznego roztworu wody morskiej w usuwaniu objaww zatkania nosa ..." Jaka jest wic rnica? "Iso" znaczy rwny. W medycynie, pyn jest izotoniczny, gdy ma to samo stenie, jak te stwierdzone we krwi. Jeeli stenie soli jest wiksze ni we krwi, to taki roztwr uwaany jest za hipertoniczny. Hipertoniczny roztwr naprawd pomaga wysuszy zatkany nos, usuwajc wilgo z zatok, gdy organizm prbuje dopasowa si do sonego roztworu. CO WYRNIA ANCIENT SECRETS Dwa razy dziennie, co sze godzin morze w Cancale, na wschd od Saint Malo na wybrzeu Bretanii, we Francji, ulega siom natury. Plaa i skay s pokrywane i odkrywane przez ogromne fale. Te przypywy i odpywy wystpuj codziennie, ale istnieje co szczeglnie wyjtkowego w Szmaragdowym Wybrzeu, poniewa wystpuje tutaj jeden z najbardziej znanych skokw pyww na wiecie. W rzeczywistoci, pywy

July/August 2012

Zdrowie, Uroda i ycie 13

Poznajmy si!
Zachcamy wszystkich samotnych do zamieszczenia anonsu w naszej rubryce. Zrb ten pierwszy krok, a moe okae si, e kto na Ciebie czeka!
Drodzy Czytelnicy! Poniewa wikszo listw jest przesyana do wybranego przez Pastwo kandydata, listy przyjmowane s wycznie ze znaczkiem zwrotnym. Dzikujemy!
Samotna blondynka, lat 46 pozna wolnego, inteligentnego Pana w wieku 45-55 mylcego powanie o staym zwizku i yciu we dwoje. ZU 379 Pani 46 lat, 166 cm, stay pobyt, bez naogw, atrakcyjna, mylca powanie o staym zwizku. Wane jest dla mnie: szacunek, zaufanie, partnerstwo. Czekam na odpowied. ZU 380 Pogodna, dowcipna, szczliwa kobieta pozna wolnego mczyzn w wieku 57+, z ktrym mogabym dzieli wsplne zainteresowania. Chodz do kina, teatru i na koncerty. Lubi czyta, regularnie uprawiam sport, lubi wypady za miasto i dusze podre, jak i rozmowy przy dobrej kolacji. Kocham muzyk, taniec i ycie. Jeeli uwaasz, e chciaby to ze mn dzieli, to czekam na wiadomo od ciebie. ZU 381 Wysoka, szczupa, wysze wyksztacenie, aktywna optymistka, pozna pana 58-65 z perspektyw staego zwizku. ZU 382 Kulturalna, zadbana wdowa pozna pana do 65 lat najchtniej wdowca, bez naogw, lubicego aktywny tryb ycia, pragncego od nowa uoy sobie dobry stay zwizek w mioci i szacunku. ZU 383 Szukam dojrzaego, opiekuczego, odpowiedzialnego mezczyzny, na ktrym mona polega. Nie szukam zwizku, tylko znajomoci opartej na wzajemnej pomocy. ZU 384 Obywatel w wieku emerytalnym, o wielu zainteresowaniach (podre), pozna pani, zdecydowan dzieli czas we dwoje. Wyjazd do Polski moliwy. ZU 385 Obywatelka USA, wdowa po 60. inteligentna, bez naogw, podobno nadal atrakcyjna, lubica aktywny tryb ycia pozna pana w wieku emerytalnym, ktry reszt ycia chciaby spdzi w Polsce, we dwoje, w szacunku, uczciwoci i mioci, w domu otoczonym zieleni w pobliu duego miasta. ZU 386 Samotny, inteligentny, przystojny, bez naogw, wyksztacenie wysze (lat 34). Pozna mi pani powanie mylc o yciu we dwoje. ZU 387 adna, kulturalna, niezalena, bezdzietna, 49, pozna przyjaciela powyej 178 cm z myl o stworzeniu staego, szczliwego zwizku. ZU 388

Spowolnione starzenie
z ekstraktem postarzonego czosnku
Doktor Michael G. Garko, gospodarz programu Porozmawiajmy o odywianiu
tarzenie si wzbudza strach w sercach wielu ludzi. Czsto kojarzy si z obrazem niedonej i schorowanej osoby. Jednake starzenie nie jest z natury procesem chorobowym przypisanym do zaawansowanego wieku, zmierzajcym nagle lub powoli i zawile do osabienia, staroci i mierci. W rzeczywistoci, starzenie si to gromadzenie w organizmie uszkodzonych elementw budulcowych (np. DNA, biaek, wglowodanw i tuszczy), komrek, tkanek i narzdw. Jest to proces, ktry rozpoczyna si w momencie urodzenia, trwa przez cae ycie i osiga punkt kulminacyjny, kiedy organizm nie jest w stanie naprawi uszkodze zwizanych ze staroci (patrz Moody, 2010; Olshansky, Hayflick & Carnes, 2002). Jednake, w przeciwiestwie do opinii, e starzenie jest nierozerwalnie zwizane z gry ustalonym chorobowym procesem, spowolnione starzenie jest moliwe.

w powietrzu, wodzie i ziemi, ywno otrzymywana w wyniku procesw technologicznych, zawierajca dodatki (np. tuszcze trans), metody przygotowania jedzenia (np. grillowanie), wiczenia i stres -mog powodowa powstawanie wolnych rodnikw.

Ekstrakt postarzonego czosnku


Przeciwutleniacze, zwane czasami wymiataczami wolnych rodnikw, s czsteczkami zdolnymi do spowalniania lub zapobiegania utlenianiu innych czsteczek przez oddanie jednego z swoich elektronw. Okazuje si, e ekstrakt postarzonego czosnku Kyolic AGE stanowi gsty koncentrat przeciwutleniaczy, umoliwiajcy modulacj stresu oksydacyjnego i pomoc ludziom w spowolnieniu procesu starzenia. Ponad 650 naukowych recenzji, bada naukowych dotyczcych preparatu Kyolic AGE wskazuje na jego przeciwutleniajce waciwoci oraz potencjalnie ochronne dziaanie na rne ukady w organizmie, a przez to spowolnienie starzenia. Naukowo potwierdzono, i preparat Kyolic AGE wykazuje: - korzystne dziaanie ochronne na serce, - korzystne dziaanie ochronne/detoksykacyjne na wtrob, - korzystne wzmocnienie odpornoci, w tym rwnie na zakaenia, - korzystne waciwoci przeciwuleniajce i ochronne przed promieniowaniem, - korzystne dziaanie zmniejszajce stres oraz zmczenie, - korzystne dziaanie na mzg, jego funkcje poznawcze i neurotroficzne (poprawa przeycia komrek nerwowych) oraz przeciwdepresyjne. Preparat Kyolic AGE jest suplementem zawierajcym czosnek, otrzymany w wyniku ekstrakcji oraz waciwego procesu starzenia. Do uprawy czosnku nie stosowano chemicznych nawozw, herbicydw lub pestycydw. Czosnek jest zbierany, oczyszczany, krojony, a nastpnie przechowywany w pojemnikach ze stali nierdzewnej przez okres do 20 miesicy. Proces starzenia eliminuje ostry zapach czosnku i dodaje waciwoci korzystnych dla zdrowia, bez odczuwania nieprzyjemnych skutkw ubocznych.

Spowolnione starzenie si
Spowolnione starzenie si oznacza zmniejszone ryzyko wystpienia chorb i upoledzenia zwizanego z chorobami, zachowanie poznawczych i fizycznych funkcji na wysokim poziomie i utrzymanie zaangaowania w ycie (Rowe & Kahn, 1997). Ponadto, prawidowe starzenie si minimalizuje liczb lat z zaburzeniami stanu zdrowia, przy jednoczesnym zwikszeniu liczby lat charakteryzujcych si lepsz jakoci ycia. Niektrzy wtpi, czy opisane powyej prawidowe starzenie jest moliwe. Niezalenie od tego, istniej naukowe dowody wskazujce, i proces starzenia zmienia si, a kiedy jest ograniczony, niekoniecznie prowadzi do osabienia zdrowia. Dlatego, spowolnione starzenie jest celem moliwym do osignicia.

U W A G A! Nowe zasady umieszczania i odpowiadania na ogoszenia!


Jeli jeste zainteresowany nadaniem ogoszenia, wypenij ponisz rubryk oraz zacz czek na $7. Jeli natomiast pragniesz nawiza kontakt z osob, ktrej ogoszenie ci zainteresowao, oto co naley zrobi: - napisz list i w go do koperty, na ktrej musisz przyklei znaczek zwrotny. KOPERTY NIE OPISUJ! Poza znaczkiem nic nie powinno si na niej znajdowa. - t kopert z listem w do koperty zaadresowanej na adres naszej redakcji z dopiskiem numeru ZU osoby, z ktr chciaby si zapozna. Reszta w rkach Amora!

Wolne rodniki i starzenie si


Istotn drog prowadzc do spowolnionego starzenia jest ograniczenie uszkodze komrek, spowodowane przez wolne rodniki. Zgodnie z teori starzenia Denham Harmana, wolne rodniki s czsteczkami, ktre utraciy elektron. Z tego powodu, czsteczki te s bardzo nietrwae i wywouj chaos w organizmie, powodujc utlenianie komrek, kwasw nukleinowych (tj. RNA i DNA), biaek i tuszczy. Z upywem czasu, uszkodzenia spowodowane utlenianiem gromadz si i w kocu powoduj, i organizm staje si niezdolny do naprawy. Z tego powodu procesy starzenia ulegaj przypieszeniu, a organizm jest bardziej wraliwy na procesy chorobowe. Sposb ycia, czynniki odywcze i rodowiskowe mog take powodowa powstawanie wolnych rodnikw. Na przykad, palenie papierosw, alkohol, promieniowanie rentgenowskie, naraenie na promienie soneczne, toksyczne i trujce substancje chemiczne obecne

(tre ogoszenia)

Dane personalne (wycznie do wiadomoci redakcji) - rubryka obowizkowa imi i nazwisko adres telefon data podpis miasto kod

14 Zdrowie, Uroda i ycie

July/August 2012

PRAWDA O KOLAGENIE
Chris F. Pajak C.N.H.P. Regional Manager Genacol Distributors, LLC
cigu ostatnich kilku miesicy syszymy od pewnej firmy, e kolagen otrzymywany ze skry ososia jest bardziej szlachetny od kolagenu pochodzcego ze skry zwierzt (wi, krw), poniewa jest atwiej wchaniany przez skr czowieka oraz stanowi bezpieczniejsz alternatyw. Moesz wierzy, e to prawda ze wzgldu na reklamy w mediach. Reklama w mediach ma ogromn si. Pamitaj, e jej prac jest przekonywa, sprawia, by uwierzy, e cokolwiek powiedziano, jest w 100% prawd. Ale czy w tym konkretnym przypadku tak jest? Mog powiedzie, e nie, jeli jeden kolagen stawiany jest ponad inne, przedstawi troch ten jedyny w swoim rodzaju kolagen. Ale najpierw musimy zrozumie kolagen i rol, jak odgrywa w naszym organizmie. Kolagen znajduje si w naszej skrze, kociach, chrzstce, wizadach, cignach, miniach, wosach, paznokciach, w kilku narzdach wewntrznych, w ttnicach, elementach strukturalnych oka, powizi, itp. Jest tym, co daje si, wytrzymao, elasty-

czno i nawilenie. Trzydzieci procent naszego organizmu stanowi kolagen. Jego celem jest, utrzymywanie nas jako caoci. Jest znany jako klej ycia. Gdyby nie istnia, bylibymy jedynie kau. Ale szczeglnie w USA, pod koniec lat 20. naszego ycia, nasz organizm nie produkuje ju swojego kolagenu, tak jak kiedy i ten nasz kolagen dosownie zaczyna si rozpada. A zanim osigniemy nasze lata 40.i 50., to widzimy i czujemy efekt jeszcze bardziej: drobne bruzdy, zmarszczki, cellulit, cienka skra, przerzedzanie wosw, osabienie staww, kolan, szyi, plecw, nadgarstka i bl mini. Co wic moemy zrobi? Tak, kolagen jest odpowiedzi. Ale ktry z nich mamy wybra? Jak wspomniaem wczeniej, wok kolagenu z ososia jest teraz duo haasu. Mwi si, e jest on lepszy od zwierzcego, poniewa atwiej si wchania i nie jest toksyczny. Przede wszystkim, nie ma bada potwierdzajcych pierwsze stwierdzenie. Kolagen woowy (bydlcy) ma najwysz warto wszystkich aminokwasw (to z czego zbudowany jest kolagen), ktre nasz organizm wykorzystuje do budowy wasnego kolagenu. To jest fakt. Chodzi rwnie o jako. Trzeba spojrze troch dalej i gbiej. Wikszo kolagenw na dzisiejszym rynku jest bardzo saba. Saba jako rwna si sabe wchanianie. Jeli kolagen pochodzi z dobrego rda, ale jako jest niska, ile zostanie wchonite? Mog wam powiedzie, nie za duo. Jaka jest jako tego kolagenu z ososia? Kto go wytwarza? Skd pochodzi? Gdyby by dobrej jakoci, z dzikiego ososia z Alaski, uwierzcie mi, firma chwaliaby si tym. Ale nawet jedno sowo nie zostao wypowiedziane. Tak wic, czy moemy ufa temu, co mwi? Nie sdz.

Jest tylko jeden kolagen, ktry naprawd odbudowuje nasze ciao i jest nim Genacol. Genacol pochodzi ze skry krw hodowanych w Europie, bez uycia hormonw. Trudno byoby nam znale inny kolagen o tej jakoci. Ten kolagen jest niepasteryzowany oraz wytwarzany z zastosowaniem systemu zimnej prasy, bez ogrzewania, stosowanego przez wikszo producentw kolagenu, co powoduje znaczne obnienie wartoci produktu. Genacol jest numerem jeden wrd kolagenw znajdujcych si w sprzeday i numerem jeden pod wzgldem sprzeday wrd naturalnych suplementw w caej Kanadzie. To powinno nam co powiedzie. Kolagen popieraj wyniki bada klinicznych przeprowadzone przez dr Steffen Oesser, dr Stephen Ho, traumatologa, dr Patrick Price, Houston, TX, pracownika suby zdrowia oraz wedug dr Warren H. Chaney, autora RX For Youth (RX dla modziey), Genacol jest zdecydowanie najlepszym produktem kolagenowym dostpnym na rynku. Jednak najbardziej interesujcym aspektem w Genacolu jest objty tajemnic handlow proces wytwarzania, dziki ktremu Genecol sta si najbardziej przyswajalnym kolagenem dostpnym na rynku. Dajemy 30 dni gwarancji na zwrot pienidzy: Dopki bierzemy Genacol wedle zalece i nie czujemy si ani nie wygldamy lepiej w cigu 30 dni, to moemy odda butelk z niewykorzystanymi kapsukami i otrzymamy zwrot pienidzy. Nie mamy nic do stracenia. Moe si to zmieni w przyszoci, ale mog powiedzie z ca pewnoci, e obecnie nie ma bardziej korzystnego produktu do regeneracji i odmadzania od Genacolu. Po prostu nie ma.

July/August 2012

Zdrowie, Uroda i ycie 15

16 Zdrowie, Uroda i ycie

July/August 2012

Dr Budwig
Sylwetka naukowca, ktry pokona raka (cz 8)
OMEGA-3 JAKO SKADNIK ODYWCZY POCZE NERWOWYCH
onad 20% tuszczu zawartego w ukadzie nerwowym, wcznie z mzgiem to kwasy tuszczowe dekozaheksaenowe typu OMEGA-3 DHA. Innymi sowy mzg wybiera sobie z oferty kwasw tuszczowych jeli jest to tylko moliwe DHA. Naukowcy uwaaj, e choroby ukadu nerwowego zwizane s ze stosunkiem ilociowym Omega-6 do Omega-3. Demencja - utrata zdolnoci intelektualnych, zwizana jest z pogarszaniem pamici. Badania wykazay, e osoby cierpice na chorob Alzheimera oraz demencj maja we krwi niski poziom kwasw tuszczowych DHA. Stan choroby znacznie poprawi si po rocznym uzupenianiu diety w OMEGA 3. Psychoza Dr Andrew Stoll po przeprowadzeniu wielu bada uwaa, e psychoz mona skutecznie zwalcza poprzez suplementacj, czyli uzupenianie diety kwasami omega 3, pochodzcymi np. z oleju lnianego, uwaa rwnie, e idealn diet dla osb cierpicych na psychozy jest Dieta Dr Budwig, ktra dostarcza organizmowi oprcz wspomnianych kwasw Omega 3 rwnie wszystkie niezbdne skadniki ywieniowe. Dr Andrew Stoll po czteromiesicznej kuracji z zastosowaniem oleju lnianego zaobserwowa wrd swoich pacjentw znacznie wiksz rwnowag emocjonaln oraz rzadsze napady psychozy. Depresja naukowcy zalecaj stosowanie oleju lnianego jako naturalnego antydepresenta, poniewa udowodniono, e osoby cierpice na depresj maj znacznie zaburzony stosunek spoycia kwasw Omega 6 do Omega 3 , co moe objawia si midzy innymi zaburzeniami postrzegania rzeczywistoci, melancholi, utrat chci dziaania, mylami samobjczymi itp. Suplementy diety zawierajce kwasy omega-3 s rwnie skuteczne, co wikszo antydepresantw, u chorych cierpicych na depresj, o ile chorzy ci nie cierpi na problemy zwizane z niepokojem psychicznym. Takie wanie rezultaty wynikaj z bada przeprowadzonych pod kierownictwem doktora Franois Lesprance, z Centrum Badawczego przy Uniwersyteckim Centrum Szpitalnym w Montrealu (CRCHUM). Zwalczanie stresu Niedobr kwasw Omega 3 wpywa na zaburzenia przepywu krwi, powodujc bolesne przekrwienia ucha wewntrznego. Poprzez cige obcianie ukadu immunologicznego stres przyczynia si take do powstawania infekcji. Przy udziale Omega 3 organizm moe znacznie lepiej si broni przed infekcj. Ma to zwizek z powstawaniem pewnych zwizkw, poprzez przemiany metaboliczne kwasw Omega 3, ktre w naturalny sposb nie dopuszczaj do rozwoju infekcji. Wiele objaww cigego stresu takie jak koatanie serca, niepokj, pocenie si, niecierpliwo, lki, zaburzenia snu, podwyszone cinienie, wysoki puls zawdziczamy zbyt wysokiemu poziomowi noradrenaliny. Kwasy Omega 3 obniaj poziom noradrenaliny, podwyszajc jednoczenie poziom serotoniny i dopaminy, ktre nazwane zostay hormonami szczcia. Ponadto kwasy Omega 3 znacznie poprawiaj koncentracj i zdolno postrzegania rzeczywistoci. Jednym z najlepszych dostpnych na rynku kanadyjskim produktem nadajcym si idealnie do Diety Dr Budwig oraz do uzupeniania niedoborw Omega 3 jest Olej Lniany NOVALIN firmy Santico Life Enterproses Ltd. mgr farmacji Katarzyna oziska

July/August 2012

Zdrowie, Uroda i ycie 17

BIOFOTONY energia wiata


w naszym organizmie
Co minut nasze organizmy musz wymienia blisko dziesi milionw komrek. Jest oczywiste, e informacja wymagana do zrealizowania tak olbrzymiego zadania moe by przetwarzana tylko z szybkoci wiata. Najwyraniej tak przytaczajca ilo przepywu sygnaw i przetwarzania danych wewntrz kadego yjcego organizmu - ludzkiego, zwierzcego, rolinnego - jest osigana dziki biofotonom i to z wysok precyzj. Te najbardziej mikroskopijne, koherentne promienie wiata s odpowiedzialne za istnienie i dziaanie sieci informacji, czce wszystkie yjce komrki w organizmie. Pozwalaj tak samo na stae, nieutrudnione i inteligentne uaktualnianie danych. odbudow normalnego funkcjonowania komrek, struktur komrkowych, narzdw i tkanek. W ostatnich czasach du popularno zyskay ubrania z biofotonami. Ludzie opowiadaj, e w przecigu 1-2 doby odchodzi ostry bl, a po miesicu uywania zmniejszaj si procesy zapalne w organizmie. Ubrania Huashen zrobione s z rolin zamroonych w specjalnych kapsuach w temperaturze -170 st. C, co daje mozliwo otrzymania wasciwoci leczniczych i energetycznych rolin w takim stopniu, jakby byy ywe. Te roliny zostaj rozpylone do nano-czci i naniesione na ubrania z dodatkiem mineraw takich jak turmaliny i szungity. Przy nakadaniu ubrania na chore miejsca przenika energia rolin i mineraw wgb ciaa ludzkiego na gboko od 3 do 5 cm. Wynika z tego efekt rezonansu, przy ktrym zewntrzna energia bdzie dokadnie wsysana przez ciao. Jako rezultat zwikszy si potencjalna energia naszych komrek,organizm oczyci si ze wszelkich brudw, podwyzszy si dziaalnosc komrkowych struktur, ronie poziom immunoglobuliny, zwiksza si aktywno fermentw i estogenw. Pod wpywem dziaania tych ubra odchodz procesy zapalne, spazmatyczne, zanika bl. Dziki dziaaniu cile w miejscu toczcego si stanu chorobowego wszystkie substancje zawarte w preparacie przenikaj wprost do miejsca blu i natychmiast przynosz ukojenie. Wanym preparatem opartym na wykorzystaniu terapii miejscowej s innowacyjne plastry magnetyczne z biofotonami - przeciwblowe. Rozgrzewajc obolae miejsce umierzaj bl zwizany ze zmianami chorobowymi ukadu stawowo-miniowego, zlokalizowany w okrelonej okolicy (np. plecy, kark, barki, krzy). Plastry te s wytwarzane w specjalnej recepturze i specjalnej obrbce materiaw naturalnych w oparciu o nanoczstki z biofotonw i biomagnitami. Fale emitowane przez biofotony s atwo przyswajalne przez organizm ludzki i maj pozytywny wpyw na organizm, aktywnie stymuluj ukad nerwowy. Z pomoc cierpicym na ble reumatyczne wychodzi najnowoczeniejsza medycyna, zastpujc tabletki mniej inwazyjn i bardziej skuteczn terapi miejscow Nie bagatelizuj swojego zdrowia ani ostrzegawczych sygnaw, jakie wysya twj organizm. Im wczeniej wykryta choroba, tym mniej bolesne leczenie. Jesli odczuwasz bl plecow, krgosupa, dokucza Ci dyskopatia i chcesz si pozby powyszych problemw, to trafie w dobre miejsce. Rekomendujemy tu odzie z biofotonami produkcji Huashen; - przy reumatycznych blach krgosupa (pas +czapeczka), - przy reumatycznych blach staww okciowych (opaski na okcie), - przy reumatycznych blach kolan (opaski na kolana), - przy reumatycznych blach rdstopia (opaski na kostki), - przy zapaleniach krgw szyjnych (opaska na szyj), - przy reumatycznych blach plecow i krgw (czapeczka+pas), - przy reumatoidalnym artretyzmie (pociel z biofotonami). Pamitaj rwnie, e gdy dopadnie nas bl mini, staww czy krgosupa, szybki efekt terapeutyczny zapewni wapno Huashen agodzc skutecznie ble mini i staww. Wapno pomaga w krzepnicia krwi, regulacji cinienia krwi, normalizuje funkcjonowanie ukadu nerwowego, odka, przewodu pokarmowego, usuwa skurcze mini, elastyczno cian naczy, usuwa sole (radionuklidy i metale cikie), jest silnym przeciwutleniaczem. Wielu z nas czuje senno i zmczenie. Ciko wsta, by i do pracy, a wieczorem brakuje si, eby zrobi co w domu. Jak sobie z tym poradzi, gdy sen i zwyke jedzenie nie wystarcza? Proponuj wzmocni organizm. Mamy wreszcie dugo oczekiwany produkt Huashen Nano Bee Pollen, czyli pyek pszczeli. Tu znajduje sie 240 komponentw niezbdnych dla naszego organizmu i przyswajalny jest przez nasz organizm w 99%. Pyek pszczeli stosowany jest w leczeniu zapale staww, chorb serca, ukadu trawiennego, prostaty, depresji, chorb onkologicznych. Uwaa si, e doustne stosowanie pyku pszczelego hamuje proces starzenia si, odmadza skr, zachowuje energi modoci. OPINIE NASZYCH KLIENTW Przez kilka dni i nocy miaem silny, przeszywajcy bl w okolicy krzyowo-ldwiowej. Bl promieniowa na cal praw koczyn, nie mogem podnosi nogi, z trudem si poruszaem. Po zaoeniu pasa z biofotonami i opasek na kostki ng na ca noc, nastpnego dnia poszedem do pracy. Moja terapia trwaa jeszcze

dodatkowe 5 dni do cakowitego pozbycia si blu, a bylo to rok temu. Do dnia dzisiejszego nie mam problemw z rw kulszowa. - Tadeusz, kierowca Praca fizyczna sprawia, e bardzo bolay mnie nogi. Stanie sprawiao bl,odczuwaam skurcze ydek. Zaczam uywa skarpetki do spania, a do pracy zakadaam getry z biofotonami. Po pierwszej nocy odczuam ciepo w nogach, a po tygodniu miny skurcze. Moje nogi nie s ju takie zmczone pod koniec dnia. Jestem zadowolona, e zdecydowalam si sprbowac tych produktw i miao je polecam. - Ewelina
Te i inne produkty z biofotonami kompanii HUASHEN mona naby w zielonych aptekack BACK TO NATURE w Chicago i na przedmieciach oraz pod adresem: Huashen America 6154-C W. Belmont Ave Chicago, IL 60634 tel. 718-551-7877

Roliny oceaniczne szczeglnie silnie przeksztacaj t skoncentrowan energi soneczn w skadniki, z ktrych zbudowane s ich komrki i tkanki. W ten sposb energia soca jest przenoszona w rolinne biofotony. Biofotony gromadzone s w strukturach DNA w czasie fotosyntezy i s stale emitowane przez ywe komrki. Nasze ciao samo wytwarza fale infrared, poniewaz potrzebuje ich przez cay czas. W przypadku braku fal organizm staje si saby , atakuj go rne choroby, pogarsza si samopoczucie, przypiesza si proces starzenia. Organizm ludzki skada si z mnstwa biokomrek, ktre wytwarzaj bardzo sabe drgania elektromagnetyczne w pamie kracowo wysokiej czstotliwoci. Tworz rwnie zoone biopole. W ten sposb tworzy si bioenergoinformacyjna powoka. W niej znaleziono wszystkie wiadome fizyce formy energii. Metoda ta mobilizuje zdolno samego organizmu do samoregulacji, regeneracji i samouzdrawiania poprzez

Uwaga! Zapraszamy na spotkanie z pani Maj, reprezentantk firmy HUASHEN, ktra zaprezentuje wyej opisane produkty i odpowie na pytania z nimi zwizane. Prezentacja odbdzie si w zielonej aptece Back To Nature w Arlington Hts. pod adresem: 56 S. Arlington Hts. Rd., Town Square Shopping Center, blisko skrzyowania ulic Arlington Hts. Rd., i Northwest Hwy. Telefon: 847-590-5667. Wejcie od wewntrznej strony Shopping Center.

Jeeli bliskie s ci sprawy zdrowia, chcesz zachowa modo i urod,

ZAPRENUMERUJ PISMO

Zdrowie, Uroda i ycie

Zielone apteki BACK TO NATURE, Inc.

Dwanacie razy w roku Zdrowie, Uroda i ycie dostarcza bdzie natchnienia, pomysw i porad, ktre pozwol zachowa dobre zdrowie, urod i wspaniae samopoczucie. Podarowujc komu roczn prenumerat naszego magazynu, wyraasz jednoczenie swj serdeczny stosunek do tej osoby - radzc jej, jak ma waciwie dba o swoje zdrowie, jak si odywia, co robi, aby pozby si dolegliwoci, wyglda modo i adnie przez cay rok. Nasz miesicznik, wydawany przez firm Back To Nature, Inc., zamieszcza: wiadomoci na temat najnowszych kierunkw w lecznictwie informacje z dziedziny zioolecznictwa reportae ze wiata artykuy o tematyce ekologicznej nowinki kosmetyczne.
Prenumerata roczna: $30; na dwa lata: $50; roczna zagraniczna: $50 Czeki wystawione na Zdrowie, Uroda i ycie prosimy wysya na adres: Zdrowie, Uroda i ycie, 5627 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL 60646 z dopiskiem PRENUMERATA.

znajdziesz pod adresami:


3101 N. Milwaukee Ave. Chicago, IL 60618 (773) 463-5758 5627 N. Milwaukee Ave. Chicago, IL 60646 (773) 631-1517 5556 W. Belmont Ave. Chicago, IL 60641 (773) 481-0036 5098 S. Archer Ave. Chicago, IL 60632 (773) 735-4401 5898 S. Archer Ave. Chicago, IL 60638 (773) 582-8568 765 S. Buffalo Grove Rd. Buffalo Grove, IL 60089 (847) 520-5285 56 S. Arlington Hts. Rd. Arlington Hts., IL 60005 (847) 590-5667 259 E. Dundee Rd. Wheeling, IL 60090 (847) 582-8358

Zamawiam prenumerat dla (Imi i nazwisko)___________________________________ ____________________________Adres__________________________________________ ________________________Stan__________Kod________________Data_____________ Telefon ______________________ Zaczam czek na sum______________________

www.back2nature.net e-mail: btn@back2nature.net


Zamwienia prosimy wysya na adres: 3101 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL 60618 Dla szybkiej obsugi dzwo: (773) 463-5758

Honorujemy karty VISA i MASTERCARD

Zdrowie, Uroda i ycie


Miesicznik/Published monthly by Back To Nature, Inc. Siedziba redakcji: 3101 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL 60618 Adres korespondencyjny: 5627 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL 60646, tel. (773) 583-0402, fax (773) 583-0460 Wydawca i redaktor naczelny: Marcin Hencz Redaguje zesp: Marcin Hencz, Krystyna Hencz, Ewelina Kruppik Stali wsppracownicy: dr Maria Sikora-Sotan, Miosz Woniak, Katarzyna Powronik Dzia ogosze: Maciek Sotan (773) 583-0402 Promocja i kolporta: Krystyna i Marcin Hencz Nakad: 30 tys. Redakcja nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania patnych ogosze i nadesanych tekstw. Nie zamwionych materiaw nie zwracamy. Informacje o prenumeracie znajdziesz powyej. Warning: This publication is not intended as medical advice and in no way excludes the necessity of a diagnosis from a health professional. Its intent is solely informational and educational. www.back2nature.net e-mail:zdrowie@back2nature.net

18 Zdrowie, Uroda i ycie

July/August 2012

Dr Oz, wiatowej sawy lekarz, naukowiec medyczny i gospodarz programu telewizyjnego stwierdza, i ekstrakt z zielonej kawy moe by kluczem do utraty wagi.

Zielona kawa sojusznikiem w odchudzaniu


zczegowe badania kliniczne przeprowadzane we Woszech wykazay, e zielona kawa wspomaga odchudzanie! W testach skutecznoci terapii osb otyych opartej na zielonej kawie udzia wzio pidziesiciu pacjentw. Badania przeprowadzono pod okiem lekarzy i dietetykw w szpitalach San Antonio oraz Santa Margarita. Omiotygodniowy program odchudzania obu grup pacjentw oparto na diecie 1200 kcal. Ponadto trzydziestu pacjentw nalecych do pierwszej grupy przyjmowao codziennie ekstrakt z zielonej kawy w postaci dwch kapsuek po 200 mg. Pacjenci z drugiej grupy otrzymywali zamiast ekstraktu placebo. Po omiu tygodniach kuracji u pacjentw przyjmujcych ekstrakt z zielonej kawy zaobserwowano spadek wagi o 3 kg wyszy ni w grupie osb, ktre otrzymyway placebo. Dodatkowo u pacjentw przyjmujcych ekstrakt z zielonej kawy zaobserwowano znaczn popraw masy miniowej. Mona ju zapomnie o jagodzie acai, cudownym rodku na odchudzanie. Zielone ziarna kawy s najnowszym hitem kadej diety, odkd naukowcy odkryli, e ekstrakt z tych ziaren pomaga w zrzucaniu zbdnych kilogramw. Pod nazw zielona kawa kryj si najzwyklejsze ziarna kawy, ktrych obrbka zakoczya si przed procesem palenia. Ekstrakt z tych ziaren, sprzedawany w zielonych aptekach Back To Nature jako suplement diety, zosta uznany przez Joe Vinsona, chemika z Uniwersytetu z Scranton w Pensylwanii za efektywny rodek wspomagajcy odchudzanie. Naukowiec opisuje jego dziaanie w nastpujcy sposb: Poknicie kilku kapsuek ekstraktu dziennie, przy zachowaniu niskotuszczowej, zdrowej diety i regularnych wiczeniach,

jest bezpiecznym, efektywnym i niedrogim sposobem na zrzucenie kilogramw. Vinson podawa 1050 miligramw ekstraktu z ziaren zielonej kawy szesnastu osobom z nadwag. Ochotnicy, wszyscy midzy 20-30 rokiem ycia, byli przez cay czas trwania badania dokadnie monitorowani i kontrolowani. Odnotowano m.in. ich diet, puls, reim wicze, wag i cinienie krwi. Badania trway 22 tygodnie. Przecitny badany straci 8 kg. cznie badane osoby straciy 10,5 proc wagi pocztkowej. Naukowiec nie jest jeszcze pewny, dlaczego zielone ziarna kawowe dziaaj tak dobrze. Jednak przypuszcza on, e jest to spowodowane obecnoci kwasu chlorogenowego. Jest to antyoksydant, wystpujcy gwnie w zielonych liciach i owocach kawowca, godu, karczochach, pokrzywie, a take w suszonych liwkach. Znajdujc si w przewodzie pokarmowym obnia wchanianie cukru, dziki czemu pobudza organizm do aktywnego korzystania z zapasw zgromadzonych w organizmie. KAWA WYSZCZUPLA Zielone, niepalone ziarna kawy mog by dawno oczekiwanym cudownym lekiem na odchudzanie donosz naukowcy. Kawa przestaa by uwaana za szkodliw uywk. Wiadomo ju, e zapobiega nowotworom, chroni przed cukrzyc i marskoci wtroby. A teraz si okazuje, e moe by pomocna w zrzucaniu wagi. Ekstrakt z zielonej kawy to nowoczesny, bezpieczny i wyjtkowo skuteczny preparat odchudzajcy oparty na najnowszych odkryciach w dziedzinie fizjologii czowieka. Ekstrakt z zielonej kawy pozwala osign nastpujce efekty: - Zmniejszenie wagi ciaa i rozmiarw

- Obnienie udziau tkanki tuszczowej w organizmie - Doskonalsze ksztaty sylwetki - Redukcj objaww zmczenia - Popraw nastroju i oglnej kondycji - Utrzymanie prawidowego poziomu cholesterolu - Zwikszenie aktywnoci przeciwutleniaczy - Przyspieszenie wydalania substancji szkodliwych - Wzmocnienie ukadu odpornociowego - Lepsze funkcjonowanie wtroby jako drogi detoksykacji organizmu Ekstrakt, jak sama nazwa mwi, pochodzi z ziaren kawy, a dokadnie z ziaren niepoddawanych procesowi palenia. Takie owoce zielonej kawy zachowuj cenny kwas chlorogenowy (ACG), ktry jako naturalny antyoksydant chroni organizm przed szkodliwym dziaaniem wolnych rodnikw. Reguluje take tempo przyswajania wglowodanw, a take zapobiega ich nadmiernemu gromadzeniu w postaci tkanki tuszczowej, dziki czemu skutecznie wspomaga odchudzanie. Preparat przyspiesza spalanie tuszczu nawet w trakcie spoczynku. NOWE DOWODY NA ODCHUDZAJCY EFEKT EKSTRAKTU Z ZIELONYCH NASION KAWY Naukowcy donosz o dowodach na odchudzajcy efekt zielonych, nie palonych nasion kawy. Nasiona mog powodowa znaczny spadek masy ciaa w relatywnie krtkim czasie. Osoby z nadprogramowymi kilogramami, ktre spoyway kilka gramw zmielonych nasion zielonej kawy schudy okoo 10 % masy ciaa. W badaniu udzia brao 16 osb z nadwag lub otyoci. Badane osoby byy w wieku 22-26 lat. Pacjentom podawano kapsuki z ekstraktem z zielonej kawy z du i ma zwartoci ekstraktu i

kapsuki zawierajce placebo. Kapsuki w wersji z ma i du iloci ekstraktu zawieray odpowienio 700 i 1050 mg. Dawkowanie suplementu trwao 22 tygodnie. Kada z badanych osb dostawaa 2 rne poziomy ekstraktu z kofeiny, a take placebo. Kady z okresw trwa 6 tygodni. Takie badania zwikszaj szans na dokadniejszy wynik. Wszystkie osoby byy kontrolowane pod wzgldem iloci przyjmowanych kalorii. W trakcie badania ilo biaek, tuszczu, wglowodanw, a take poziom wicze fizycznych nie uleg zmianie. W przecigu 22 tygodni uczestnicy stracili rednio okoo 7,5 kg, byo to okoo 10,5% masy ciaa i 16 procentowy spadek tkanki tuszczowej. Utrata masy ciaa bya najbardziej zauwaalna gdy uczestnicy badania przyjmowali najwiksz dawk ekstraktu z zielonej kawy. Pikne ciao? To zasuga ekstraktu z ziaren zielonej kawy. Ten ekstrakt zrewolucjonizuje odchudzanie - zapewniaj uczeni. Zosta okrzyknity nowym cudownym rodkiem na zrzucanie kilogramw i przebojem zdobywa rynek. Dr. Oz zaleca 800mg 2-3 razy dzienne przed posikami. Ekstrakt z zielonej kawy - zdrowo i bezpiecznie pomoe Ci uzyska sylwetk o jakiej marzysz. Green Coffee Extract jest do nabycia w zielonych aptekach Back To Nature w Chicago i na przedmieciach.

July/August 2012

Zdrowie, Uroda i ycie 19

KRGARZ
PRYWATNA PRAKTYKA TERAPII MANUALNEJ

Dr Cezary S. Kdzierzawski, D.A.M.


Dyplomowany Terapeuta
Wypadanie dyskw Rwa kulszowa Korzonki Ble plecw, ramion Drtwienie koczyn Stawy

Jedyny w USA posiadajcy polskie pastwowe uprawnienia radiestezyjne

tel. 773.895.5353
NIE CZEKAJ ZANIM BDZIE ZA PNO - ZGO SI DO SPECJALISTY JU DZI!

Zielone wiato dla VENAFORCE


Oglnokrajowa, wiodca publikacja, dotyczca spraw zdrowia, uznawana za "Bibli" dla konsumentw daje "zielone wiato" dla produktu Venaforce
Gandawa, NY - Pierce Sioussat, prezes Bioforce USA ogosi, e ich wspaniay suplement zawierajcy wycig z kasztanowca, Venaforce, zosta opisany w Alternatives: Natural Healer" (Alternatywy: Naturalne Uzdrawianie) w czci czerwcowego numeru magazynu Prevention (Zapobieganie), wiodcej publikacji dla konsumentw z 3,3 mln nakadem. Autorka artyku Sara Altshul zwraca uwag, e metaanaliza potwierdza, e wycig z nasion kasztanowca poprawia krenie i zapobiega powstawaniu tzw. pajczkw. Wycig z nasion kasztanowca zmniejsza bl i obrzk spowodowany przewlek niewydolnoci yln, zaburzeniem krenia. Altshul take podsumuje badanie stwierdzajc, e poczenie ekstraktu z nasion kasztanowca ze stosowaniem poczoch uciskowych powoduje znaczne zmniejszenie, o 25%, obrzku w nodze, po trzech miesicach. Dla porwnania, w grupie przyjmujcej placebo odnotowano 6-procentowe zwikszenie wystpowania obrzku ng. Artyku Altshul, entuzjastycznie zatytuowany "Dla ng, ktre wygldaj i czuj si wietnie" podsumowuje informacja, i tabletki kasztanowca i el stosowane w wyej wymienionym badaniu, przez okres trzech miesicy s "sprzedawane jako produkty Venaforce przez firm Bioforce". "Pozytywny i bezstronny przegld przygotowany przez magazyn Prevention to rzeczywicie mistrzowskie posunicie dla nas, i dla Venaforce" twierdzi Sioussat. "Sprzedawcy prawdopodobnie zobacz wzrost liczby klientw proszcych o produkt, a my chcemy zapewni naszej sieci odbiorcw detalicznych, e jestemy gotowi speni wszystkie wymagania, jak rwnie odpowiedzie na pytania". Venaforce oferowany jest w butelkach po 60 tabletek razem z 3,5 oz. tubk elu. Jest do nabycia w zielonych aptekach Back To Nature w Chicago i na przedmieciach!

SPIRULINA - najnowszy probiotyk


Spirulina w proszku otwiera drog dla tego skadnika w napojach i innych zielonych produktach.
W 1998 roku, badacze z Uniwersytetu w Buenos Aires odkryli, e spirulina wspomaga wzrost rnych gatunkw bakterii kwasu mlekowego przy zakresie pH od 5,3 do 7,0. Nale do nich: Lactobacillus casei, L. acidophilus, L. bulgaricus, Streptococcus thermophilus i Lactocccus lactis. Chwil trwao, by pionier wrd preparatw probiotycznych, firma UAS Laboratories, wspierany przez dostawc spiruliny, firm Valensa, opracowa produkt ProbioGreen zielony proszek o synbiotycznej sile, odpowiedni do stosowania w owocowych napojach (smoothies) i innych produktach o zabarwieniu zielonym. Connie Falkenstein, dyrektor ds. marketingu i edukacji w firmie UAS Labs. powiedziaa: Wielu konsumentw ju pije zielone napoje i poszukuje zielonych produktw. Waciwie, ten segment bdzie dobrze reagowa na kolor. Badania przeprowadzane w 2011 roku przez polskich badaczy potwierdziy, e spirulina zwikszya ywotno bakterii Lactoctobacillus, szczeglnie L. rhamnosus. Teraz mona doda spirulin do listy produktw probiotycznych, takich jak inulina, fruktooligosacharydy i skrobia oporna. Jest do nabycia we wszystkich zielonych aptekach Back To Nature w Chicago i na przedmieciach.

R E K L A M Y

P A T N E

R E D A K C J A

N I E

P O N O S I

O D P O W I E D Z I A L N O C I

Z A

T R E

O G O S Z E