- ..

-_ __ ._-_.-----_.-

.-

-~.-, . .....--.-."'-~.~.-- ..--.~-~-~--.-. .

--.------~--------.------

-----.----.--.-.---------------

ctS ro .- Q)

en
CD ..Q)

o

'x '1)]

8
til t:

:::J CD
~

o en
Q)

:;
CJ) .2 I)]

~·O ~

=0

0: c:

~

m ,

~
til

~
III

0 t:
<ll

III

:>

) (f) ctS a: .--"---"------ ---- "- -~--- co (l) :::::::I (f) o <D co C Q) "u C <l> <l.

.:!o MU '0 r I . . .......

J-l .N . . • .

t) It') It') It') I...('<) I...t) tt') CO CO o 'D CO I ~ a o z . ..

---·-E 1·~' .

o 'lil I ~ z z /'. I . .

_ --J" ._. _ .. _---_.._-_. -..- . _. _-----._ .._ .._ . __ ............._---_.._ . - ._..

..------..co (j) o c Q) (]) ~ ~ (]) Q ~ "0 ::J ~ '0 c· o rj C ti= ill 0 .1i!) -~ 'l. --. . ---------------' . ..- _. . ~i' ....' .------ - --.---" ..~ ~ .... .'--.--.. ~~------ ..

Y ":"1 . .1 r N .o 1.......

r": ·. z o . A . '.. .-0 f'~ .."up ~. ( ~ ~ .1 r: ... ~ I ~-..I z ~ ..

. -- ~. I.p.~o o I.-....tl ~.. S· 8: (0 Il1 ..Do glX~~ 3~ !l ~ it s' is g~~ !ii'S CP. s::r ro Ill' Ill' ~ 8'(1) . ptDo e:~ ~ n.l<oen"1:l 0.i§ g.~' sn (1)8°~g.a~g.. t!! s· e: 'Ij p.... p. s ~~ 0. III nct.. . ~ @ ~ ~ a. ~~ '< rf §" ta' ~ \0 0 g.tl (!..~ .0 s:: III ~ III ~s:: Pl l!l. 'tl ".B..0 . >-g o ~!:l§~!:lftp.. ~j.._. ~S::!:l""''''''~ III ID &... s' s:: .. o...en' · en (1) I-' "'0 ~ . m ~ ~ '5' S s::: 0 ~)i..!Il S·..m<o~1-t m ro III (1) !:l (Q ... o III 1lI'i s '< e: O..g ~ ~ ~ o (1) p. ~ (1) 'i r+ p. Il.tl g.' 5.~ <II ~.. e-~ .. ~en PI fii§'rt ... ~.. ~ ~ 0.o8'g.~ ~Pl ~o ~ ~ §. 8 e!.§'~§ .. Ii' 6: . ---- _ '.. p. . "rl [go I-t >- 1"10>-1 ~tl' 0.~.. g III Il1 N Il1 .. g_ g. ~g:R &... _. C!t"" ~t!1 l"' ~ 0 ~ 0Z p.0 ~ (1).--....R» go'" III S e..g~ii "-" 'Do~ ~o--g..~. cr o· a.. III ~ 'I. go !l N ri- Ill' 0 Vl . § -!B. § (0 to .:l . ~ 0" ...-----.'<.(') lU~o {l ~ >-1 ~ ~ ~ q' ~..-------- . I.0 g.~ ~ S: ~ PI p. s' c..@ • g §''I:I ~.. 5: III (1) 0 ro :..tl(')~~ro "1 (1) @' ~ m [!3t 10 s:~ en 0 ~1 Iff pP. ro ~ .lp..tl zoP10 (!. m.... g.g (1) 0 II> 'i ... g...I I.. ------------. 10 tl ~ 13 0 p.p.-----.....

._ ._-_. _--------_ ..r·· til ... __ __ .. .':· . ----_ . i. _... o !Il ~ 8 P.. .._ _------_.

.---... .~ . _- .... ------..N 00 ----~--~~~-.

. r .----- .----_.-_..._._ . ....----_ . ---._-_.-.. . .-...-......_-_ . ~---- . _.

z >z I ~ _:_-~___....:------..--------------~ I w: w: -... I ..

_-------------------.. f. (.J o (.-_ .------_.---_ ._ .._-_. .._._---_ _. --..-..~ ...t.l z 8 ~.J Z._----- r: .

0 -c ro -._----_.. -----_.- 0:> :5:: -0 '-0 Qo._..._. c -0:> 0._----_ .--_ _._-------------. <D :} () <D C/). ro sn en c 3 :J -0) :J o cn .._ _--- .< 1))0. ro <D cn <D 26 :} -'._.cn CD CD 0:> <D <D :J 0:> C/) () -.- .

. -of.:J< u -e d~ .....J "" 0 z ~ j C/} § CI C/} < ...l f-t ~z U).l U 15 ~~ 0 Q 0 ::E ...:J U) ~ ~ ~ (I) ~ C/} Z ~ 8 Ul C/} .....---------"- r: .. U U ........ fS ~ Ul .l o· (f) o~ '----------------------. u c <Q .. < .......... ~ .l cd Ul u Z ~ .0\ ('<') 0 u.........l.

0 c: tI1 r Vl ~ rn V> n rn V> c:: r :>:- c:: t:J ~.t:J :o s: tI1 Z o V> . ~ 21 ~ ~ >' :>:- .

-.. 1-< rtl m . s:: CIl "0 Q) ~S EiA.. 5 0.... I'd -..l S 'U..I .. -e OJ Q) 8 ~ .... .....--..'<t <:<) ~ ·_.. ro·(/) ttl:::l § .ll@O...0 ~ 0 .--.lI'd~ t5]~~f~~~ ~llllaS~·_g51 §'"d....l~Kl>'+OCll U'). 'U.>..Q) 2 Cl "dttlu. Ii u..... -. CIl· ..I.. 6j Q) ~ U ttl 4l til u...!!l Q) 0 Q 0 ttl .. 02~Q...u"d..Iii ..........I:8 '§ . .oOttlttlU' Q.l ~ p:: 0 '3 <d ~ U Q. ~ "'" 51 '6 ~ 8 roQ)22Kl~p. u Q)Q)Q)~CIlllJ CIl ~ ~ .S ~ Q. .. '"d::l ttl i1:lP-t(J)QlQ.. <J:: ..-I "d oS ttl 6L~ '0 CIl ro.l U u...l 'M'So ~ 2 ti 8 "2 S ....-1 .1 '"dQ.l .c~::>CIl'('lj ..:: ttl I'd ..:: 8 . Q) ro~ +0 o § ro ..:?1 . 'U ~ a1 .. '1j u---: 0"'. ..:: ro~~CIlttl..l .~ '1j '§ Z ID f.9 III p....I D... 13 '1JCIlQ) :. ....::..l § u.....~ 1'....J III CIl Q) :J v "Cl Q) ~ :J I'd 0 S'" '0 Cl~o>.JUQ)~ ...- ..o llJ Q.. 0.§ .l .::o 100 .::r:!bO §'d'......::...!S ......._. p.. P-t5 Q)... ~ ~ ........oilCllI'd::l ..-!- ~ Q ttl ~ .gf....E o o s e su::l ~-0" .<p..ttl llJ S Ei Q.. .!!l8 %.....l .8.:I..

... rD 0 §..0.. ~ nO tnno§' OC'"tInS!'ii' g tn' '"1 0 ... 5' III ~s: .'TII'D~ III .1 <: '1... g ~ g. o. 'Po III ~ III ~ 81l1~'1!lU> ~ OJ I=t ~~ ~'II)IR ..• {JJ n .<: ~ '< ~ § ~·I:g..090 .g . !:l Po"..[e. ~e:0't:l • o..:j.s.. 0 S..: ~ >0 '"f1 ~ >en P.......'< it r-t~o?tl <: ('.0- g. ~ 0 iii' 0!I' !'l ~ ct. .... ~ ~ ~ ~c:::p. ID S" Uln@I-I~ "i1 o.8.. p. ~ ~ 0'1 it ~ ..lllg 0.. § ~ ~.. til ~ 0'11....8 '<... III III ~ 0.i..g 0 rD 0 I=t ~ U) E..'. 0 ~ til g.~~ (I) (I) >1 ~ " ~'"§ o.E'tIlll>~tIl 1lI::S'""d11l1l 0. o _x0. 1Il~'g' Co.a:!»....n . 0 II) 0. ~ ~g III '""' . Il> III '1.... rDg N III ~ 111'"1:1 c. 1"1 o .OQ III . ~~ f[ tp ~ ~s ~'1j' rtI rn n ~ tTl ~ rn o r-1 [ tu ?l" 1. s~ro [J) 0 til /1) . I'D § O... rtI: ~e: ::s '1110: E'~'~ go ~ g.g:1ll . .g.1 . U)e..rD §0 0 U) 5:fi)0 e.~ I§' 'ii!a . 0 ......t'tIl ::l :.oo.0 a ~ ..it .. g a ~ 0 1"1 r.. oC/)~!llO'~O.. . '1j r.1 ·0 ::l.. n p....ID ~ s.1.....§' _ 0 III .U) CD ~. til 0 0 9:1l> III . [ro ~ ~. 0 8 . n .. c. n § fJ> 0 r. rD\o . en o[roElO"'~O"'ll>l'\>n ... ~ ~ til •••• rD ~ ~r '"1'"1:1 [J) ell g_tIl ~ rD o.-" I'D ~'1:l • til ID. III ~E~c. li''U rn a f ~'i' til /1) ..1ll 'S'::o....:I'-I» (1) Il> § "0..§g a til III III §Pl~I!l~g-~~~I'D CIJ:I: ~"""Il>0Pl g. ....-"::lOS til -.f1) III ?!l' ~ ~ ::s til ? §' S ffi 03. 8' Q..l tile III rD S o 0" fr §lIltll'"l .'Ill~g_ :::Jf1) .5.Pl8' g: El S g 2' ~ !I' IJ: o..CD~Kl ~ ~""ng g.::o...g ~ ~.. § .\O § '1:l11l.L' 00 § o....!""'o>rDs ~ § . .g go. if it~ 9 g "1:l"CI~·s" s Iii' or' '""d 0 0' ell 0 '"I 0 00 '"1:1 n ..~.Pl"d I'\> .. p. r. . .' . I1l til 0.~ 0" Ill' ..s..Il> § n {JJ n 0 ~ S..J> !I) Il> 0 ... ..a 51 § III a 0 g: ~'~ e: 6. ~ .... § O"'~l"1ro 6...1 !" '>1 ~ g' I'\> '" U) III ~ ro Il> 0 !:l 0..f5'tIgn[ iii e: ~ 8 ~.o. O....j>. ~ n !I) rtI ' r..t ---------- w . • • _ '.0 g.a1ll ~~. o.... e: o.. III ~ '00 I ~ g.... I'D Cl) 'TI o n ~ til ~'o ::l ID 0. i' . ~.~... d 8' ~ I.. r-t rTJ III ~ ~ @ ~ ~ ~.J til o... ~ -l!!. I'D qg. n '1:l c. I'D til §' El g m 0 III ~~ Elo~e: ..n 1ll·'aa::sglll-o.~ Cl) ~ Ill' 0 ~[~ (1)·0 Po. ~ (1)llIn § 1-1 ~ ~ .I o... III.. 0 2 III 8'7':~~~?\t::"! 1-1 ~ .!!!· .'2 g 0"' g....l 00 0......~ 9 1ll'IlI!:ltll'1j &.... ...~ !~~t. O .0 8 it ~ • iiF~g:~ oaS~....g til· ~ 0 '-""8 .tIl III O<:tIljCo·rD ell til W rtl 0....~ ~ ..' 3.PlJII :::J .. s 0 ~ g.Cl)§ III ~ ~ E:: ~ 1"1 ~8~: ~ on~~ o.!t O.0 0 s..._ rD rD III ~ wr...1ll e.~ S ......'"1:I (1)0 0 . '1... qg§e..0 Z 0.p. CDOCD O-!:l • qg Cl) • til 1. m 0 "<'..~....iil §' ° g.... III . ~~51I»g. a rrr •• I" Po ~PlPl'1...III Pl~ 0.._. 0.. 0 tl 0 :s: en tTl III I1l 00 III ~Pl . ct> 0 rTJ ~ rTJ ~ .. :::J 1"1 ~ or 9 ::l _ I=t.~.) 0 Cl) ~ ! t/) 0.ID' I'D CD Q!... ~. p.! ~~ .. -e C ~~ a fJ \0 .......f' El 1Il~'!=l it ii' g.!!!. f 8 E! ''< a ir ~ CD til P.. ::1.. =r' '0"'0 o 0 n'1:. S E:: .. !?.-""re'1jm~...~ ~ .~~8..

.

. .or .

'Qj' 5 I .

•.::() ~ .. ..... ---_-_"--_<-_.:•" ... ~ til ~ >- ?< c:: ~ "11 Z c:: h1 > >- 0 0 ?:l >' ~ F u. 0 ~Z ~ ~en t""' 0. .. ... .. .-----------~-------.:] >In >c n() >Q trt tl 0. ..•. --. '- .. w .._------ ----- .. -----_--.• . • ~-----~--. ~ - ()t} z~ ~q ~> 00 trll. trl'Z ~C1 ntrl O):=:l trl en ...:: . ..-. ....---..•..::j Zr-< :s: 0 0 In t:1 9> E.: ~ I o z : ..

I~ .jU3J\llRSUild 'SOPlPYluBlSap lIpanbS\1Q 'SOU\IJrlle SOlua ajuauew. . UO)0P'I"UO~ 'lOp.{od._-_.li1PIl'olqwv .) '1iDol opunllll."!lepadxa 'oAodl! AopaJ._---- 'U9P~dp!llBd Dp S3PBPIUtlpodo 'npe"ala se"!I~p3dxa 'oAode A.1adsoAlIalqo ua opueQ 'u9pedpfl1ed ap sap~p!lII\lJDdD 'sepe"ala 5. ill" 0lu3JUlpalqlQS3 'DlU3jwpDUro ap u9pe~f1d.UlIllup.aJ.zd UDOp~tII<i'osualxil anb opunjcrd 5.d uoe 'epJl."llepadxa '5OlnoUJASOlDp olualwpanb!ll13 'eA!le'I]Iu2!s u9pedp!lJed ap sapeplll"llodo 'SepeAa[a se"!lep.'9 (J) z d z z ~ 8 -- .Jdxa'oAode .IlIdWOO'.opalV '5OI'UUJIl sol ap 0IU<lfUlI)3nbllU3 'u91. ap so"l1a!qo 'Sl!\UalljOld ap U9PI)I0Ilal'oAIl~.)IOpruJSUOJ S.tJU3AJaIUJ a '.t!xa 'OPI" VI .) 0Nwe. 'so!d~d a!lIZIPwud. ap lllflJdsa 'eA!lvp!ll! 'SOljDua ~:telaplll.y.'0'115noq 'OIUa1w!pU~ lap o"lle'IPIIJ .ull IIJpVPllIqUII ep 1t'~I1UU ua •• 'solmUJ" sOl ap OIUD!Wpatl0PI13 'alUl!!pnl9a lap epe. a[l!ZlpuaJdV '&OlllafWPOUOO ap U9P.'!leJjsowap : 'I19Pj8 VII! .)H!s.>. nuo[lipap Ip u9pdopy 'aluVI'pe uaA~Il.~ 0punw 1<1a ADvadwaVolpla Ll:I 0peseq u .1 GUalnb ap aluaw eli. ."II'Jadoo~IlWol LI3 'talOOlilldllll'lW ua aplN!' anb og~.lu ' •• PU~.Ao. a[opuJ . . 'seiDalqOldap U9pnlosaJ" 'l!IIP)lliO)llallI 'D. ap &DilallO 'I.:. 'U9pedp!lJed ap sapepnrrurcdo 'sepe"ala se"!1~padxa 'epl" . /.)W) Il!UOpe:mp.u ap S. ' . 'solnoUJ" SOlap 0lua!l1lpanh!lU3 .)IOpetl (epuapU.dxll ' a /ez!pUilJdw lap' .1 Bled sapep!I!qeq ap ""uel!asua 'so[11jUJ" SOlap DIUDlwpanb!lUa 'U9pedpIIJed ap sapeplllnllodo 'sepeAa(3 S.IeualjUa 'lejUa]lo :jl!uo!suawlplltnw ezuvyasua .edpI11~d ap sapepjunuodo 'sepe"al<l ie"!l el.iad af""!pllaJd" 101.Il!I!1I1!..-. l19:zvloolap J11led aqap U91~)3P aun lu50pesaJalUJu SlOI SlOPCII ap U9padpHl.~lld. .W '0]lVUlldpIJplaIUI 'o"!l!u2o.)l1!~.ulaw alW!p~da OIl"GlVU09. OJuaJWl!6Uadl'I JVIl=S8Q i epU. olJale 'BPI" B[Bled sap~pmqeq ap ezUl!\IDSU3 '1I1'pudpIllVd ~p IIi1PVPJtlllll"._---_.( 01)3) V 'u9pedpHled ap sapepjumrodo '$UpBlla[a sl"'!1epadxa 'o. .

.~ .:+' p) o ...".-.. ::J > . (j) (f) CD (f) ~ ([) CD ~:J (tI (f) o Ul c m (D . ------....• r ....--t- (f) (D :J e Z m ~ Ul CD (jJ o ..C o :3 """"'\ ::J CD 0 (f) c (f) 8 o ~ o o ~ CD -.------- ----- 5 Ul o o ~ CD I 0-0 m ~ om ro o... -..

_ .._-_. - ".-_ ._-- . _----------_..-. --_. ----'.._-_ •. ._-- ._......_...._-_.. _ _ . _ .. _._---_....------_.." .

..0\ .. ....

.

.------------ )" .----------------.

VI 3 I ~ \0 \0 o z .

0'1 00 :> z ::r: ~ rn t::I z ~ o z 0'1 \0 .

. .r:. .'" ... . .-• . . I ~ a r- .- . . z o ~ .• .... .. . . . • . ••. r: . . .

o g.. ~::.. g g ~.os::§. 8~ra..(. ~ ~...' § g' S . g.. 9 0 m"nIll"'"It) III 00 ~ '1j s~ e.p. '"0 It) n'o .e: ~>§ ~ ~ ...g <!.. g ~ III n 0 "0 . a 0.m III llI't'lI q'm'"I m IIIffiO 00 .. . III 0'"0 I=f ..::r' n 8l III § (I) o..'1t) (I)... Q . I'tI 1lI_(I) <n III oo... p. e: S ~.. 00 q~ognf".... It) 00 ... rr e.rno.:: IS" g r I> 00 _·c !. m~ S ~g...'"I Ill.. .. 0 III '"I '"I.g mn..0 CD 0 """'l ...-to -... ~ p i§§' !!..t to Q ::l [Il 00 III rtl 0 00I0.. tilt) 0" (t ~. r-' til ~ . (J) .. g....r::1 0..E!.1) CD en m (J).. g>-. '1jt~ S~@"~O"I))I..o O"'s-:§ III s:: ~ ..... . ::I .~~~ ~ t'l~ ...o-Q III 6l'1'tI . ::r' t'lI a..'~ § ~ ~ S f o i&~~~ '" Q s::t i §..1ll III .'tJ ..1=":'< ... en CD Q. §-'-§. n_§III .. ~I a . rtl(l)~g {fl " ..[Il ~ ~ g m . >-t. ~ o '-0 '-0 g... .b-~O(jo~m p.......'§'!ll iil '1 §. 2 ~ ij . 00 0 ~ro3::1g'00&.. !:to e.g8omnlRl I'tI -~<n III ... _ronEj(l)o. §..~ti ~ mQ §~ O..'w n'o.... ::l ~ .l ~ tTltrl en~ ~ §..." ~.. "O'<o.&.~ m ' ::100 '<mm •m ~ n -00 0 §8 trl> eno en trlt"'" I'tI ~~~S ~~ 00 zcn10( en ~trl c::O ~~ ~~g~a~~&g~. m 00 III 00 [.. ttl ?: l'ii !:l ~ : S"a(. 0._c . s:: III o.~§ff~cr ...::"l::I Q [~ a - aso !2!~ ~ ('). s...<tII§llI::.... "0"1 ffi~ ~ 1lI1l101'tlPr'1ll~ o.....i!s:<!~. o..~ ..'''tI o 1&' oolII'1mml'tl0 0. 0 . It) ... 0. ~ Q ~ t» 0 (J) jj) OQ nt'.. Dr n m .cko. E~ ' Q.mOw It)t:Jm-oog t... 8 m ern 00 ::J 0 """'l jj) """'l ~ C """'l E:: s' . S ~ c... [~S~~~. . 8l <n 0 III' § !?'o.s::g&. 0. ~ It) 0 :~ ~ [ n' 0....---+- 0 ~ jj) lJ -..oo <n0°OS~ . .. ~~. g .~e..1"O~o 00. g... It) 0 ~ o ~f}"l}UJ Iii <it !! ~ ~~~~ 0 ~ 2' ~~~ i:"l<tfDl:.o III 0' I::: ~ til s:: ~!ll£g£::l. ~8" iil rn m'g S 0' n!?... nt . .oo~....< S.. ~ ~ P...::! ~ :J CD (1) 'S. Ei ~'m'. .~o ~~ mill '00::l W n g ~ s. en .. g' ~.as::rtl <: 00 (I) 0 It) &....!B... d It) m 0.o 8' 0.. e· 0 ~.'" III 00 O.. 00 otrl trli.. .tllo~ 0. . "0 -!"" Ilk '~ §~B ~~ a i:> ~ $I -. 0' 'ro n rtlO <n ~ iir'~ III 0 III N [Il n [Il>-t~U-:[Il "dtll..::! . lII'gra . til S'. ~§ t'lI o Ill.. 0....... o. <:l ~ S .. . 0' e.g ~ w.. ~ -tTl 1=C m o....g. CD """'l CD en jj) (J) ~cn trl I)) 0 -01 >-t.. Ii! a 00 ..::I '1 ~ III m m 0... ~o en~ !:I:I!:I:I S ~ 0" §...a: '8'Et~§' tI1. (I) n (I) III ~. ~ ::: 11 ~ !l' a~ :!Q-ij..gs: e:._. I () .·1lo ~ W m.:: .J? 0.

.-- r .. _--.--------_ .-..."'j. .•. ... . f ...---."..~------.- .-.~--..._.. .- ... .".. ..----... __ .. ( ... { .--.

::l 0 >1 III ::I 0 III 0 (1)~g(])>1!: . p..n c. It~ e: E 0'..>1 >1 ~ 0 ::I o... 5 ~ III rJ"..]l Ifi I' g ~ §' n 8. ~ CJ') ~ml1l J-'.. t r:t..~ (])... 0 O. Q 8 61 8' (Jl {Jl .. 1L IJ: nl S. s 0 !!l... [-I (:) < III ~ III o. o· 0. ... ~ . III S~ ~ til 8 ~ g. (1) (1) J:::::: ::t.. .. (]). eo it o-~ t (~ "0- ~ ~f . g.§S' ~ g s: * . m !il Q! §'J-'..{Jl 0..... Iii '<I i'~ .o.. (1) III I ~'::I I {Jl ~ggs "d ::1 ..g:::l· III (]) . §.... rn '"0 ClQ !!1 ..<~§ m}. p.... 0 0..' !> . tr.~ ~'~rop.dil ~ m n 8 ~g g r'~"E.ro (]) n ::I o roog::l~~::IO§~ no.~ fI) !:l ~ .. .!f \0 0'" (]) ~..... m !-' '..C"~ ::I 1=1' ...:J 0....!2..0 l ~ -~ If:'i~·f ~ ... ~ n SIll>1(])~§!!.. n III' ... ~ 8 0 .. (fl (]) S' §' o. ·0 III n III 1lI>1~()"t"" (])< • (]) . •~ '"0 ~~ ~. __ ""_· ___ 2'8: iIII_ ~Q~m ~ @ iii §. III ~. .~ 0". a. ::l ~ 0 III III g 0 ~ ~~ §.C§ ..~ o..". C" ::I ~ o !l> ~ i:!..E.I' .. .~ @: ~ ~ '< ~m ~ ~ ::s o' < 0 < Ol' ~ ~ p. n "g ~ ~ g_ ~f..og~ o. 1 tI . ~ (]) . 0 0...c ~ rn nl 0 o... O~{JlO~" (1) C1Q iii ."o .rll.. n S' ..[~.· Pl ~S·'@~... ..: Ii! • 0 0IV Po p. I'D e. {Jl' l:l o· ::t. g.o (]) ~ (]) ~ ~ III ~ s· S §: §' 1=1' III III III Ill... § 0>-1(]) O. I~' ~~[~~s Fg5 __ • ...::l roO ::l o t::. n~. I!.

0\ r-- r.J -c !§ en tJJ U en ..:I c <t: W 0 en en '~ 0:5 l-< b (J Z 0i:: rtI 0 0 '0 k .? -c ~ E-< rI) 6 ~ Z 0 U en .... eo <I) 0 0 u ..2 U =' QJ QJ U <t: ...

. .co o 00 i.

C'1 00 o Z f/. ~-- l .) o ffi ~ ~ z N 00 - _.-'.

.. 0 [J)l)o.. ..Oro nro . .l!~ §'~~ 8.! P'2 2'"<1 s: &" g' 9 ~§'g.. l.. ~.. 0'.. ~ q . g'o..~ p. ~. 0...'< or i.tl ~ o:[~ 98 o tTl ::l >Vl r- tl "'Eh 's "Cl EI ([ ~ __ a ___ ~_._~ __ • n .. .:. Vl to >- "t.. ~ I~Q2.. fj! !L -a !3a§ ~ .c gj !:I ~ I)no. ..§ (Il N" b7'S'~ ~ s ...'"<I ~ tl §'t"''''' If o ~ o @ ~. ~g. ... ~ Iii' AI • .. 0 .. III 0 ~ ~ 0 Ol 8 Il. AI~' 0.. s. 'tJ >en l!a . .:o. a- r 00 VI . ~ Iii'! 0.. s 'tJ ~~ ~ 2.---~. !! ~.l' g..:iil. ~ 0" iilSt:. i 'gn ~w~~w&..~ ".. ~ ~ In ~ ~ ai~~ ~ ~~ . en ro 8 a Z 'n l""' (') p.. Ol]Ft~tt>.---- ------ ~ ro 0.-~-..".ro... :r.. . 0. . ~ ~"o. 1!c~~ 92 '1'.8f a ~ a.-----.J~2. . '& P r~ ~g. E. ~ <t.!'l~8:9l a sa g g... .. . g ~ i ~~ .. " . . t.oc g o.. Ii' -< 0 I€' ~ &' Dl AI 0. 1) ~ .~] 1'1 Ii t: &. 0. l..ron C Z rr1 g ~ 8 III N '"d !3 I) IlI§O"'ro ro p. :0 :r .(1)(Il0ro ro I) It 211 o 88'fr~~ ~ eo e. 5:8 .. § ~§o.. • :ll~.. J:! ~ S & "'d e: III I ~ e.. a 2 '8 ~ !. . 0. .liil lS~a g g 8::1· '8 a a!'3 ..~~ ~~ :' a' ['< .. ~ 1$' ~ ". g~ 1'< '< lii's."lI . 0. !?[ '"<I goo..~.'< fi!LJ! .o (1).~ g I'D ~ "" t [~ll~' ~. rot'-J • :..s ]g~~~ p. '< ----~~-. .... 0."0 !r el o Vl () Iii' ~ to lii ~..g o. '< 'S:~a§ ~ a' nl ~(1)O(1)'Tj' ro [J) aN .~g.. ... §a. 8iil .~' [ m I) 0 III I) !:l ro ~. if.l!.. :.l. ~ .~ '< ~·Ll . ~ nr ~ ~ 0 (1) ~ I!. liifi I §~ . . l!i ~:j' :._~_. ~ ~ o go.~"§~ o.. t~t. ~ ~ "d . S ¥t ~ 0"' 0 '"1 0Z f I'D a ~t[~l~... '< .g .l &l a..g' ~g ="1j 0 I'D W8 ~ . ~. ~ ] • _..---------.

. \0 00 ~ c b ~ ._-_-_'~-'r<~_'~" ".oJ=. -CO o: o -c u <0 =:I ..(1) (j) CO I.. u8 E CO c (j) ~------------------------------------------------------~------------------ ~ ~ i sa ~ z 0 CIl l-ll ~ ~ ~ Z VI ILl > ._ Q) gs (j) .'_' L..._ •.Cd =:I ..._..... __ ' L_" ~' ·• ------------ --------- . "- . OJ I. __ ~ .-_---------- "- co <0 0.

0... !'! '" ~ or Qff '" egon o. ~ ~ c.. Y1 ... ~..... 8 o ~ t....d . I'b to Q. n c 00 9- Y1 t"" ~ i III Z g 0..rI ~ i I!.. Ql .. t.: tt:l et <: S!: fr· 0.. ~ lit !II to ~... ~ 0 Z' O. <! '" _ to . ~ !'l ~ ~ ~ (!) S ~ to . I'b VI ~ ... >en ~ jij'1="!0...... 0. ~ Ii! .. c ~ o 1 0 =' ~ > 00 \0 .._ <: 0.. :g 0 (/) O... 'tl 0. III (I> (I> ~ l:!l... ~ i 't:I ~ ~ !'! ~. (!) rn o ~ o ~ t:: 5' n E. 0. 00 00 ::r.:ll VI VI o~ ro a !. {j '< 5 ~ n ::r: go Q. o Z • ~~ 0 I't) ~ to '< m . 3 .. 't:I 't:I O.. a ~ ~ 0. III Q.

§ o ] ro I o 0\ -~ /-- .

\D tv ~ z ::r: ttl z Z ~ o ~L-----=------~---- -----------.--.~ .

0'1 11"1 I-< ~ 0- ..::l ~ S tl -c c.~ ro 0~ 0... ~ i ..l.::l u <lJ 'lj <lJ "d ~ u OO'lj ..::l N 0 .Q)ro 'lj Q) ....c i:l] :g c...:"'<lJ[/)"d ~ "d m·-2 [/) ..: z ~ CIl &l ~ VJ I-< ..:l 0 ro ro ' u :E '0 .§ ~ '0 z a ~ o CIl .~ ~S !=: [/) til 0 ... ~ ~ VJ 1 ::J _UlUQ) ro oS~~c. >bb<lJm[/) 01-< ...:.!:l {/] {/] U ~ ~ ro s ........ ~ 4 p..~ s U . [/) ...... I-< U ~ ] iii ~ ~....s '3 .. [/) ~'S . _OU ..E! >-~Q) :!l I-< ...0· .......2 >-.. ~.!:l . ·0 OJ ~ ~e c..$u)'roS I-< !U.ro {/] c: d QJ QJ@'lj ro . .. U {/] o..:::l .. ... ...... u. 0 ~ :s p::: « .:.~ 51 !) ~i § .... (Ij ~ ~ <lJ E S c: ... !=: '0 OJ 0 I-II-<'lj ~ U '0 j 5 [/) <lJ eo 0 ..a u ... I... Q) m... 'lj 'lj ro 0 .

.\0 0\ ! ----- ._-------- ---_ _-------_ .._--_.._------.-. . -- .

. ....... ~..00 0'\ .. .

o o .. ... o ........

'0 c o o aj c Q) .0 o E (Ij Q) o -0 o en Q) u e w Q ..

--~---....z > z ~ ~ o V> z .. ° . roO ~ 'l... ~.. Ul 0 ~ (l) t/) e:.. ! .... f'l ~ .. . ::I p.. "Ij c. t/)~ III 0.. (l) ::r g. III !+ .... 'l. III R" t/) III . III o.. Q... 5: 0 III o..j III n >6. . n 0 . P...._. ~ t/) '-'. III 0 ° I'll 9 III ..j (l) !:f ~ a '< ~ . S ~ a ~ 0..

.1.§ ~ g ~..I ~ 'd. '1j. ~ ~ 0...' ~'S'~ ~~ ~ 19 ...8 ~] ~ .g...c:OMCI).... OOM ..~.... Fl til (I) [i ClI~.tl 'Will '0 0 g. ~'-lQ li1 &l QJ ..s ~(I)t:i:g~~8~~.s t:: c:r M Og .. o'il~~ti (I) U t:: <LI 0"' ClI SIII<l. p.. u III 0 4~ <U S ..1ll lQ 1Il...gj. ~ ] ~ ID'~ "1j -g al § = ~8 .!!:I ..!':l <1) U <l.~§tIl'"d....j:.~ 'W "iiJ ~ ~§~~s 0 S ~ s.~(I)(I) .IS iJ '0 0 1=:..... 2 :> p. til ..t- o • •• • joi.Kl § ·'CL. c....:a "3 'il ..g ~tlotllO .. ....... 0 . .'3 ~ 0.. o :Q) ~ ~ 0" >. .S til .. IllQ)ClI III 'il 0 p. ~ '8 . "0 0 .lQ'1QJfnlQ8~~il5 ~'t 'd g. II) 0 . IV ~ t:: .~ til 0 "d ca'd<l..M ~'tIl' .....~ ~5 8 ~ .! '"' . 'U .g.] Ej ~. QJ..1 iS 0 '0 0 .jQ ..~ .l:gp. s:: 0 '"d 0 11:1.. G·o· ...g' 'J!'". P..tIl ClI o· o..al 'E a.8' cr' :a ~~ 0.'!f~' o . <Il = . 8 u 13 '0 Q."1j ~ 0 0'i9 ~ .~ 0 E' '0 ..g.. ID g p.l (I) .... tIl'·o C.... .c: .. 1!'. "'" ·I·~ ~ 'e ~ ..1::< M ti ~ 0. III ] g-~ al s '0 '0 I'd £-0 III ~ c: ..1 I M u u. 0 ..@"'~ ..!a 0..-< -. ~ocr' U bb ~ ~ 0 lQ o·s -0 S ~ (I) >._.Q '0 15 .!!l 'u!.l MM u "d p...~.. Z "iiJ..6: .ClI· til O.!!llij O.. :r ~ ~ &1 ~ .~.-. 5r..g . . t::.j p.. -. '"d '~ ~ g} o~' E Qj ~ ~ .Q "'O'. 8~]':~.~ ..... 0...E g 'Vj ~ .... 0 III U t:: 0::: ILl 1 u !il. ~ t:: u '0' s~ til >. § "d III 0 ~ ti [:t~g] 's_..u <1) III 'tl t:: .. !l] 0 0 >:'~'..Q\G § s "d .~~ QL~··'"d':~·.~. 1a"'" jQ g.-.. (I) "iiJ . ...D·1l1.Ithro>..... :( f'~~~.... . <15:'3:: lQ' 0" .' g ·01U:_.~ '0 J:j Ei .§ '.--.... .. ~III 'uif' 'il'. .-----.~ ~ g.g. .8 tIl·~O(l) a.l e 1! .S i ..~ l QJ].§ ~ §~ ~~ §..S ..s: 5 '" til ~ ~ ~ co ...g ~ Il o 13:.c!:l d C Il·~ 2 :a QJ rr.... >.Q ~'ID~ ~ tIl. ~..la' = (I) ~o ~ 2 .Q.g ~. 8) 1Il0 lQ.. --~-----------------------------------:__------ III til t. til g 0] ..9t~ t o. tl .... ~ (I) "0 lij til 1ll_g§(I)1U .--.. '" (1. ~. 0 til 'ocuculoICd~1 U til '"d 0 t:: . .1i M III III tIl'd ~ :> (I) 'd Po '0 ~ ~ ~ ~ ' '1jtll~IIl...·E ~ co o.. &1 ~ § 'Ol-l. .. III g g. u S Po III . 0 Sf'-< 1il ~ 'U '~~ (1.c1II.0. S· 5.. .8'tl 'tl (II * (1.. ~ ~ '0' lQ'] ~:Ql':O:tSlQ)..1II.E 0 ..... .. ~.! 0 g s:..~~ ~ ~ § s ~ ~ ! I~ ~ ~ ~~ ~.(1)]8)5'0 .. dJ dJ III fj O~1::<>.'a.~. (1)<1) cotll[i"dCllOolJ 'X' '7d (I) ~ III ..g KltllQ) 'Ill 'tl P..1 p.s U) ~ z 0 ::r: ~ ~ .Q "0 co!il:.E]..j o:a] tIl._. -e So..r3 .Q.....: '.. o §...:r: Cd . t:: 0 'S :....0·' ...::: 8:ip-. '0.'o~('(l '§ 'il '0 ~ co .. .~~8'~'il ~ ~ P.>..'.::'J:: lij 'iil '...8 ~ III ~ ...cu til lIS 0:...·~'~p. ~ E"~ QJ..' . ~ . . ~ >.8bOo .~:. ~ '::l U II) .IE>..§ 0 Il.~lQ.::I '0 p..SU0 o U tIl '0 ld ID co' .g~J:j p..§'il ~ co ~ til .... (I) ~ 'Vj . b <tI ..g 111...Qj ~Jl'O'Ill'..I·§....@:§ 1::< g" ID.. & 8 kl m ~ ~ .. o .~ ro..~ I'..~ 0 QJ ~]..tr'M.. ~ ~ &' 0 0.1 (1. ~ ~ 5:§..... o.J ('(l '0 g.. :>-..9ID~.coll:l l~ ~ 8 s~ 8' g'~ ~~ la. .~.~.s:Klcl §M<l. ~.o Il III -om ' \0 0 . 0 . <1) k o0 ~~ op. .~ -----".-"'" "d ItS 'U '0"< ~ lIS'_ . til' lQ' III 0 . 111'''0' 5 M.lij.

_..(3 ~ ~ o Q 'z »- o· .::0 ._-_... --_.a co z . tTl 'l' .. __ .._ .. . ~ ! ._-_. _..0 '0 "tl :1] ·0 g . __ .

..-< • •• • • ..-< .~--~- . -------~------------ o ..

_ C1 n1 >-i n1 ~ ..~ __c.. . _....g Q Vl 0 0 tj ttl 0 tl1 C1 > n Z o· o ..:"""..-"----..--... .. ccc~·.__ . Z ~ ~ n Ul p3 ~ . .._. o ~ ~ 0 - 1') Q ~ .

B uj ~r. .- --- - -------.---F .----------- -0 z ~ Z o ~ -< Iil U Iil o Cl 2 p..---------..

.. .-......~-------.. . .. .......... .

.. _.....• •••• ~- ---_ ._ _--. .~ m ~ (I) a 00 .... z ._.. ...-_ _ ..

--------------~----~--~---------~-~----_--- -- -----_-------------------------- ... • __ .••.••••.... _______ .. ..•. tv o z ~ ~ ~ o (I) tJ z ..-.. tv ...._ ~ •• __ ..._.•• 1 • ••••• __"..

co

:.p

o

'CO L
°CO C

o

0..

u

I
-e

<D
CO

i

C ill

o

<D L <D -0 '0

C/)

c

o
:J
l-

o

+--'

C/)

C

U

o

,.,._

__

0

__

>CO

__

-

-

0

••

'--

----

I

Z

o r.tl ~ ~ ~

Z

'S ~ gm
Q '"


9


I»~

~r ~ g
~

Ii ~§
:5. llJ
t: j:j
Q.o
::;I

-s
to

t
0

t:

r.. tl
Q.

~~. .B2].

1»",

eo",

~~ r:l. ~ gr ~
ST

.Q.

B .g. !3 o, § '"
g.

-..;'< .<

J:;I

I»e_

Il ...

~~

a· m ~r m
..0

~. '"

,.

II.
!II

~~

s:e:

~

N

1r
t: !I!
r:l.

,
Q.

9~~

r s-°tC. ~ ~
s.
~.{l

z

~ ,<'

-.8 8 ~ ~ !3 .....g a. !3 ~ 'tI _. ~ Q. tl g- 0
to

~

n ::I 0 0 0
0

o

'11>!J'"
§

Q. _.

It

§ ..... 13

'" S
E=t~ "1

0: a !:l
I'D I'D

m~ III

z )0z

8. 0
0'<

!3

3 Ci

11.~
ro.

Il.o

g.g7~

[0

~ S '"
I'D

..

a ..!Il

-

I s
,

l .:ti' a o.
n
to

<'
~ ~
p

~

ST

~ ~ 0.. ~

el

~. '" o.

'"0.

I?

If:1Ero

~ ~

'"

1
~. ._.. '"
@

!!I.

B'

6:

~
'"0

51-.[",
I=r.

llJ

< ~

O. 0p
n

f.

..§:.

.s. e.
p..

t"'

5

I!.

~

i

;.

.[

----- ~_-.-,--.--._._- -_'"----_
••
l;;l
n
1=1 I'D

.... ..-.

-

-'

..-

'" ~ .... ..,.

-

r--'.. .-----.-...---.------.-- ---- -----,----------:----------... .... ---t-

•••
i
,'-".

••


:.-

••


,""')


f .. _j::

.

..

--,

---- .. 00 tv n a '-<l [ o '" ~ a r > .---------.----.---"-------- --.. \0 tv ...-..--------._..

...M . 'Tj '" o Up.. g...... O... '" . ~ -< 0..~--.....I '" ~0. e d: 0. >. ~ 01iJa0 § ..r.. 2 ~:g ~ ilI·S . r--"' -- z o r -t"') .. .gj QJ eo...~ m ~t: I .2. ~ CIl QJ <I)::l.. ill 0 ~ 0" Q) 0:tl ~ '0 ~ ...QJ'Q) QJ ~ Qj ~ Vl -0 z E '" . 8...9 t:i ~ IV E e ~ 5 ~ r.I r....- I ~ o M . Q.:: I-< CI'.. Q). QJ"O· .r..0· ..!::l OClS>kQ)~§Or:: 'So ~ CIS p.. .8~...! 5·.. 0 3 ~ .'..... ~ § ..:: ~ Po.E! I '.I tl '"ij's !!:l~ I lIliB la....._g.9 Po. e 1f <I) 0 -c .J) >"dQJO .. s 5 ~ ~ g.. ~ CI IU Ul u a ~ ~ 'Tj '" {i .:.... '59 ....:::lr.::sO ..... ~ § o. U'. .. ..~ ~ ::I Q.:::l<ll ~. ..I III .gj 0 .... '"dCll p.-...I $lClS <I):: ...J) . ~ >.....J)~ CIl..P-l I'll Q) .. "d QJ "dClS<IlCll§.I ~ III . 0 {i .1-< ~ g z 0 U 'or ~ ~ fil 0 0'0 :g !3 :v t os s Q.... U .'" I I e~ III 0 § Q)'8 5'~ UbQE ~ CIS ~..b Q) .0 ..:J r.a~ m 'S ~ CIS 0 iii ~ 00 ..'1j lihu'1j::l «i'1j ~6~~~0 .. ... ~. 5 ill' t:i Q) '0 CIS 0 U H~ 00 '1jQ) .. ..g g. '" ~ ~ p. c... ._.... 'li..... CIl 0·... Vl '" .. Q)...... -e Q. E u'&O CIl 0 r....~ I-< EJ 8 k & §~ r.Sl ill CIl:U .I 2:! I 5~ oF:: ORr 0 1 OJ '" I I <~ I os .. U oQ)uUCIS S al§ § 0-<6 <I) 5 'I: ID ~ '0 ...l .....:: ~ 6 ..s 8~ ..:.~ !:l !t CIl f-----..0 ~5~ 5l p"...J:: "tj]~.. ..am ~ U.... !:: ~ ~ - 'Tj ~ ....0.. ..~OillillcnU ~ [~-B~ S ~.......... U Q. 00Q) .J)0.. <I)al'd CIS "d..t:lo.. os '" '5 ~ '"1:10"" ~ >d ·s 0 c..9 Po..!.."O 'dIII '"0 &l ..Q. 00 :a] til 0" ill :5 z '"1:1 .Po.---------------------. t. ...~ ~ "0..' t. 0 ~ ..e '8 @ o 00 0.. La . § CIl ~.g U ill o ~ ::l '"1:1'"1:1 o ill III CIS""" 0"05 u~ • ..9 Po. '" ..::ID . e- < u p .::s u CIl CIS ~ :>~ ~P-l ~.ltdCllEi'"dQ) ~~.. 5 ~..fig' :l .J) iii. CIS '"O~ ~8 'CilHQJ· :9 ~.... 0 •b It 8 cn«i> CIS. u ..l'IIout:i .£ 8 til 0 .s Q) 0 5l o0-5"dO~ t:i l5.:':> I ail '"1:1~ '" .::! ~8 '" ... ~ ...l II> I ~ t:: '" 0 II> ]_ !:: Vl p....

c.. e. CD .. e.. PJ It 11> go s g ~ a• . "tI ·I·n"'.'. III f/I el g rt) ..... "1 rIII ro' e. "'g..._.. o.. g ~:~... ell -.olllS ~ g..) . '1j ~ '-<::.. >....1ll1ll rt)Ulp.....1lI 0 I» 0'.@r'p-p.. o s:: 0 i=J (1) ::l 0... moo 0 I1)n ° -B! g ~ g....'~. ~ I'll a~ g.... 0. p. §"§~ft ~zno. s:: n III III 0 o. ~ S... til '_'~OQ I» (1.. tr1 9 III p.. N z ~ ~ ~ o z ..g: 8..... (1.."Sg e: g 9 8 0 III 0 j.o""OC1)s:~g n8p..n 0 III 8l 5' III g!. p. ~ g.0 !l) ..) qUl~'1j110~ 0.o n §'.. 0. p. IS P' II>~ o... >-i (1) a.."t'rl~e.. PJ "'S' trn~~~~ g~ I 11) O'o...o.. 0. 8 I» l» III I S ° (1) p.. c. . n r\l ~ Iii a ro . '..{j 8 5.. III ........ III e.. t....8l (1) 0.... .~/l)ro.. nlll(1)OS til ~ .. Po III 0~ ~~.!Jlg... n a ~ c._.. !!.!:!. III . "'g. P...w .!]. 8. ::J . ill VI(f)cr' 0 III 0 s:: t'l1 ° 'aDT'n8~trl OQ"'0v> aO~BS-'::8 c. III 0 ~a~~~ftrn_gu ~m .8oo 1lI(1)"'Ij p..\" 0.-::. .'_gp..a .) VI Po ~ ['th.~ § ~( til.. ~ e:~.!!. cr'S:: 00 (1) 0 >-i S (i\ ""en (1.CJ. ~elI a a ~ gJ g....g:~Ii>'~ 8.... g.5 in ."0 e. -. ~ ...):a • III "0 g" a ~ Ef If fl) fl) til @'8 til ~ ~~ I'..0 !» .0 I-.~~ I'J 0 o ° o· ~ a..~ro i=' ~ QQ' p. 0 .. . . rt) III 1 <:! 0 ~ ._. n [>I' [ rn 0 ... 0 til • I'll o iii n g.~lt §.Q. 0 q '<if. w .B G! p.J~ ago ~ P. 9 .' ~ t!l e.. 0 ...o:rt>fI> 0.l 6 'i. -. III 0 r:::: ~ g..0 ~ ~ III p.t1 s.I (1.. ~ P. i» .nl DT'rn-'" ~ .:Ii7lo~8'!!!]~ I I • III r\loqfl>I-iIllS~~ $:I> $:I> Po aB' 3...III I'll 0 (1) (1.. tt1 ~~ [~ l:1'(1) ..0 .) 0.._. ..''U 1»:=:0.2 0. ~oo~ro g.i=l til p..:i ~ o~ Ul ~.a 0 ~ ~~ !Dft 0 "tI'p. 9 o )VJ $i) ... a .. s ~ 0 rn '_" Pl ~'U r\l ffi .~ !l: ' p. !" c.::l III n s: () ~ Si. !:i' § ffi ~.i7l(')oo ....) oe:O"!+~p.....!"~ g.. .- ... 0 It o' III gj e.kl Z' "O'(1. ~o] !II § oq 0 III >-i 5l I'll >-i ..... III 0 o 0.. -. III S'''tI B ~.:j 0 0 I» .no· <... '"0 ]h~~[H Ii f..). 0 1 Pi 0 nS0 .:to n l» O~ p_.. 00 > (') 0. o I!. ~ ~ ~ g j.'1j ..~§':.. O.o ~P... o 0 !II Z Vl e.0.......<"1(1) 0.g ~ '<Potl CAl'.o~ .s·8 0. S". "tI ~ I!._..:~ ~§sorr {)l ° CD ~6i~g-o:e:1t '< '1 e. tr:I _II> s.. O. n I» III iii .. III til l» a m ~al'.. s· !!. rop...g 8.."'Ij O.~ .. 0'. 8 ~ PJ] CAn VI p.. It) ~i S o ~..o ~!}l ~~e '< 9 ~.. fJl ::1. ~ 0. <jij o "1 L' til til III s-S ° ~8 ::s Gl (') ~ §......~ ~ I'..... ~ III III >-i til n'"CI ::i: III 0 ~ .::s~ """+-t t:l o· z "'Ij g.·~·rft~~........"'" '-t ~ (1.(1) VI Z o .. ro s:: ~ c: o o tr1 ..~~~ g~ (1) III ~ III 9 "-<:_ ::s ._.i} Po '-< VIp.. §' ~.) III n "1 00 §~ ~.(') §' ~·8 a g.CAO.. .~§'~ . ll U ~ ""O"'Ij [. 0 I» 00 00 ...~g~ro~g.)(1) Sl o 00 o~ p........g.- Ill"'lj s: '1::) z """1» ~ e: t-I .p-. 0 til ~::l [t>~B: p.. g_ s· ~ "'Ij @" (1) I!l ill o '"1 ""o. ::I 0.a &..) O'::l n 0 I» .

...§ r:: .~ .2! al'~ v 0..r:l Q)] ~ >-ttt 0 ro"dOvO~v' ~ .u ()::: j QJ Q) ~ '0 ell ~ If) S QJ 0·0 . .aJcdCllQJ >.:>-:>--. <1..lllp..:::I'0 til 0.... El~~r~ g.:l:tl ~B~ 't:I ~ ~ ...._. ~ ~..~] s 5 '0 ....o~U) 5 . ~ ('I) 0..~Bp.. ·CIl'"O .:::l . ..g ~ ~ en ru v 0 C1S.l:l CIS :> 0 r:: 0.. v $....0 g s .J...a . a... v 00 uU o-l bOeIl.0 ~ '50 aJ ia~ 5S 0-<0 "05 '~ 2 "Cj . III Sp.8.. §ro . ..U)~§e"O~Cil..=1 ~:{l"O ·x.. o.... ro dI.~u." P.& .gjlij .Ei ClCi u~oos.1-< SEi.~ .:::1 'tlo o til ...-< 5 \('[$ ~ ..~.a es 1': g.. Q) SOC r:: .o~QJ§ "is ~ v 0 '0 0 1:1.. ~ .. t-...tj.I) '" .S Q) .~ N '"d CLI §o-I~~UUlo QJ QJ 0 ~ 0 ...'tl!ii"O~ oj::l • 0:a-QJ~.. ro QJ ro !5. U aJ '1J 0......v .9 ~ Z 0 D-I iQ ~ ~ Z ...2 ~ CIl en ~ ~'6 ru cb ~:a. QJ aJro "UruSCIlCll<Jl... ~ :>. 0 S ID'o U r:: gj... '1:! ID III '"d ru 0 cd.. roOO ". ...~ o· ru ro u ru 'tl 'tl '"d 0..Q 0 ~ •. ~ l:l] § S~B [I] 0 ~ 0.~ S'O 'tl:Q.g '5 !5 ~ CIl 0 'tl vo.!!! ..~ e 5 ...OQJ Qj o'{j~ ... ...1 0 §~ • j:l ~i :a ~ ~.. v...l :>.>_ <lJ <tI B 'tl '" § ~ ~ .:::I '. 0 .. ... .. '"CI CIl &13 8· r.CIl. eIl Ued Q) tl"U 5l Tl ttto. S Ql eIl:....:::1 ... a s 8 CIl 0. :a. 5 :E u 0.. <J)o.... ....0~ p..it ~ 0.1 tib.. D-I D-I U "d «I <lJ' ltl 00 .. vi:lQJoQJ "is ~ .. ru QJ cr' QJ ID 0 .] r:l Q)t:r.. CIl Ul s:: '0 0 til o~ vOv QJ .."""". ..5 0-.Q ~ ~ e 's ... 5 ~ 11 ...I:l .1'.O. "ClvE • ~ CI ·til <11 . <Il U £ r::·. --g Eb~...S· .oQJ ·g:s~ ~ ~Q) ~ 0 ...@ g) .:::I . 11 ...9't:1 ~ ~ u <tI "O:J!P.~ ~ (ij . u:>o.. QJ '0:.....0 CIl>'§tl'tl tt::u't~'O· g)_a o.!'! II> m '0 '0 ~ <tI~. ev .l '" . .fl '" .ii~~~ S <Ii ru ~..... QJ §~~a:iO"CIlUCll~Q)ed<Jl ' 0 ell].0 5 8....§ ~ ~S .Q~s ~..m~o § s:: s ~ '2 ~ il it & J 8~ 'OJ > ~ ~ ~ 5fu7aCll..ql rri ~~ 0"' fl ::...E u ~ 0 '0 <tI ~ '0 'tl u <1.. 0"'0 0. ~ '"0 ID QJ 0.....o ]:<ilai :lEs:g :E ~ :aBr::«I· QJ 'CI QJ Q) CIl...g. :a s <!> <!> .:::I~:Ei~ 1 :a 'g. CIS ~ ru '"d ~ la '"0 bO~ g ..-1 o~ 5·-E a:~:g 5 5~ ..~ ed cd 'O'.g ~ .ttt v..-1 ~ 11>' ~ 0 "0 ~ :g § g'S <lJ ..:I D-I ...l!l :=l<Jl .s~ (ij ]"~ ~ s] III 0...-< Ul.ESo~:>$:a~ .. ~~ r:: '{j8~§. CLI ~ ~ CIl"O U.::~ IJ <tI 5l '" ~.."0 -e ~ ~ .. aJ ~ ro S '0 QJ.. ....9 ~ rov..~ nJ~CIlO"'CIl5 ~.....UlOO ru'"CI <IlCLIp..sro S ~ ~'''''0 -00.. ell do' '1:! 0 ro U ~ v k 0 ~ >..!!l <1....!:Io51~§...... ~'O~~~:>-. .. Iil ~.... v QJoo o'so ~....§IDv :l '0 <J) S 00.. QJ QJ·..~~ (..a . ~~j ~~ :. -aU! 's &...-lSu<J) ~ u ..S .~....S ta v ~ tt! :> u ~ ~ ::I a10U~CIl~~ttt (l) en ..Qe:::l . ::I.. """ C"'1 U'!~O..~ ~ ~ fl '0 o. ~ <11'0 e.l:l oo"CI v2e1l.g] ro ~-.. JL§ 5 ::> ~~'a. 'So ru· ro ~ -0 QJ § . Q1 8 ID '{j~'QJ~~ 0 § r:: r::~ g ....!:I '" oj QJ ~ ..!:: '. ~ S·til ..6 do'.'0 !il ro ~ CIl 0.:::I~ ~ $ '0 0" ~ ·0..... ~~ ~g~~do'] Ul 'ru tj 1:) ro 0..1 .~'" .cb"0"0 ~ ~ 5:8 . :g §'g ~p..1l '§ % -5 ~ ~ § 8 15'S g....e .sg~ <lJ '" S55 II> § 'tl <tI <tI ~ 0..:::I v la.9C1l]ro§)Ql5ID ru~"E ~S'tl § :... -e III III u <11 0 tlu::§ ~"'ID.g~ V .e .§ o '0 '0 <tI -o ~ 11 <1.l!:l5 • CIl QJ v~ ~ ttt 5~ "2 ~ c ...!!! ~ '0 . • .f!ta5ii &11 '" ~ 'tl 0 VI QJ u B~'" ~~~ '0 ~ ~ E p.m:g .::.Q c. UlroUOJ:Qjd U ID ..'O ro 0 iji '{j . til I=l ::s U Q) 0 btl U OijiUl" ovro_ru roCll~ .t..: . "C$ (/J L .~ 1.1 §!il'"dg:Q)~8 '8 '"d QJ ru ... ~~!:l S:a.u~C<"i':a-.iN c<i .....t... 0 0 ~ CIl u . l:L ·~·o &.... 5~ a5 5 .r::00 I-< Q)..!!! .s0'~1"'.~ 'Ii) '0 ~ ~ o 0.. cd o Q._..... II> <tI ..... <lJ "0 <1.a "0 .. ~ ~ ~ ~ I ~@~~Jlro :3a1V§:a~ ~~b ttt~..J:40ro ui 0 ~~ fn E3 ~ 0 ·c -e lIS § . . l:l . ....... '0 ~ 0:aoru". Q)"o..!=l 0..!!l Ql 0.s ug~ aJ V '50 la :a 11 $S'tl$o..e. v'~ CIl 0......!!:l ~ "'.Q <J).s".....tl '0 0 5}< ' ro g) . .::.!:l'"d CIl tl fl ~ r:: .~....1 ....!il·0 . 0 0 o Jj 0 CIl . S~ru~' '"d !il t:: .. . 0\ r:: ~ j ~ <Ilb~ "d ~CIlalO'O <Jl v 0 >.

tIl~~~~~ O~O'U~1-1 g ~ g' !II' ~ 'E...n S 8 ~~~g82 '"d::l tIlSffi'1E...g . 0 Z c.. ro ro.<~ (/) < 0' :-' 6' oo._---.[~~ '. ~~ B~ [ 0.§p. Q. ....~... I:i . ~. 0III 0 _. E el n g ~."< ro Q.a §t ~.. 0 ItI til g: §~ 0 B en .. ~ ::J <8:t:l"O[sI}lQ g. ro tp it£il til..::r '.B ~ S: rt> ~ 5:'1»' fit ... fil~ til II) ~ 'g 8.... /l) Cti S Cti I» til 1 VI s e n ° S til 8' !D J:l 0 ~. [ ° '"CI "...l»(... ItI . til ° t:: it ~S::Irtll ('1)g 1:3"8 no... ::1. • B s 0 trI > til . s...~/if @ n ~ tn 8 . '< ::I p. rtl o. ~ til...... n I» ij.. ._... ::J oe . Z z n 0- e: .ffi'8'm '0 . n e: g "0 "0 !!l- .. I» I-! ° Ill.g g 0·11 ::T III iih03 !J:' S 0 • 8 ~ ~ !II Ul §" ~ 0 0....ao ro .... C3' ~.~. s' g ~ p..ortl rt>8&.----------------------_ !V 1-'- -. 0...._.g [ffl ~~ ~ ~ ~ t::n(jf .. (")~rn 0 . & 5l p.0::1 1=...... '"1 I» if Errtl'"l:le:Q. . ~8 ~ n~~~ 0 ~ ~ ~'1:l8 ~ ... III 0. rt> § '< I» ~ I» '"l:I III a. ~.:...::tlllq~ oa. ~ p.s: ~ S~o5)~rt>t::~ til III 5' ~ ::I.--- _-- _.~...::1.O.. s: [.. (")Ul 0.. £il q9.rog. § III ffi rtl ·tIl (J)'"1 Olllrtlq/l)/l)(")O i:il ffi til.. 0 '"CI . ° '"1 ...!B". 0. ~ ::I ..m../if Ul(JI!jIllI}:« ::r'm. g..~ t:: ro !fl rtl 0 e.ron i~~ ~ . :lC§(JI0. . 0 Q '< '< (!) 0. mSI» rn' 0 o..sll>('1) III ItI 0.oS~ 0' t:: t ro 8 til ~"8 ~ g. go ~ ~.::J. 0" I'll tnlll(JIff e.... a tt £l ::1::1 . £il (").l w . ~ . /l) . g e: '"0 ..-_.: ... ~~tIlOO ~ gt1 ttl Q a .~ a. ::T. 0.n n 2' ro' Il> a ro S ......... ° p. ....:1". ::J' rt> 2' iJ: ~~ ro I» t@ il III rtl oq 0 oCti@o.C'~'lj 1-1 ° III g F '"1 ~'(/) !..o.l:il Ci:! ~ g.!!!.~s. ~e... • fg c...--::I 0.. gj £...:..........< o :5. (") it ..('1) 0... ·'"1~ 0 ~ . !II·t P! ~ ~ .... ~ if Cll. Ul III rt> O..::1 ~(/)~~ItIO '<~1fsaS ::I .---.' ffi.~ O"~..I»~ffi~a 0: £ ~!!..a g ~ Il: Bl'S 11 mVlo.::r..' ·0 . O'O::l5)1tI tn '-. 0... VI I» ° g~.j°ntllll> . ~ .. 00.. .g III ~ 'tIl 0. 12..!l t::...!l N' ~ ° . ~ '1:1 @:ro::n S-f"l '"1 ~ Pl'~' §ro "@ III p.. q rtl rtl 6l rtl '_" 5)~' . 0 ~ ..S :4.(")~o ~ .."0 5: E. ~ t:: ~ - g g.g_o..ft::J'1j 0.b(/)t/] . >.0 m I» .. [Itl o..iIllIllUl til til e.~ 0' [. 12..t o£ll» o.ffi <' ~ '< g 5!1lI ·IlI til Et~'"1s-° 8~s-~'"1~~S f11 °m~'L'(f)oQ& Cti'< (f) (f) III 0 s..g.. ~8 ~~ 'fr§gg 0'1:1 gS§'tIl ~I»°O 5) ir 6' n .1.. . . rtl 0..~ Slll's-(") • III '"1 iil ~ S rtl rtl til Q I ~.0 til . . £l ro 0 o.~ 'O''lj S ° (!) '"1 . ItI 9 () ._......:. Qn Sl" I» rolJloEl'"l:lCtiS S g ::r lil ~ ~ e: ~ g.. Q (D tTl n 0 Z m OOtll~ .. rn @ til o'~!!l:3 n 0 ClI '"1 'lj S e: .< ~rt>"OoS. o. (f) III m~o::re:~§ "Oo.. §~ e: 0. 6 S n ~ q9.. It n' ..... ril § a g..:::t: 0.a rtl .. g ... -. !II (/) S § go & s-: Cti '< PI ~ tn. '< ~ p.. III III til 5l (") rtl 0::n Q}.. ~ II) g..~rtlo.tIllll~"OIll.::r 0 p... ': III til til :=: 1-1 ItI ro01ll21U~ Ul ::I ~ (....gj .:~'"< ffi n 1ll 0 ....

.- •• -._. _ .----... H __ • -- -. ._ C"'l 00 . .' H"" ' .-.-....-. 1I~"r_ .. _.--------. c .-- •••• - - •• ---~----- __ c •••.. ... ._ .D o E o Q) !.--- •• -.---. i.• __ .. .._ CO <U ..

-.----. .~-.'>. .z I o ~ z ~.----------------------.--.'.---..

. Q) ~ OJ >< C1I til ....._.~ ..... ... Vl . __ __ ..__----_ . ci ~. '0c:&fl~ ::s I ....J 0 'U ~ C'" u IIJ .Il (!l BaJ"O 'lj 'ro .0 Vl ~ :a ~<...J ~ . Q):E..EQ)ro:l .J (I) (I) .l <........J > O'O~... ~.s ~ :a .:: ~OJ~:a~rotll~llIcd'E '0 ....§rIJ '~JS""" o.J >. ID ~~~g.. .~ rIJ IU 0 'f.... :~~ 5 ~~ :a p"....Ilo.8 !.-- ( .. 0 . ro ~ C'" ....... Cl....1 <. III ~ bO "0 ~ ID ..~ 8 '0 GbCl)oro Q) ....§~~oolll.-.ClJ 0~ """ ~ ~ ~ 0 .u C1l ..Q... S ...Q aro g ~:8 lii ] ....1 C..... aJ ro "0 . eo OJ C. . tz::>< .~ la41 . _ ---...3·u ~ S ~ ·... s» gj 0 P. S .....J ...& g... . ro "0 ~ !ii(lJIU:a >'''0 ...9 ~ go • 0'" UU . c:< 'cu S ::l OJ' ~~ ~>.g & -a :g ~ g m-§U[/)~5t5 ~ (I) 1d ~ 53'0 's..s ~ §~ E '~..$......§ C'" :g. I ~ ..~ o OJ S .Q Q) '"d .. .. ::i ~ "C CI) 0 s:: "":B!. o~ .Q1 III I-< Q) .s ~ ~ <: 1% S :> Q) 0'" o k t. III •~ gj jg '._......J til 01 .....!:j...J~ III til ~§~ . .......§ ~ '0 lGuiil.Q ] ~:~ ~ 8~ Q) So:8 .0:{lC"'u::l ro .._. 00 U U 6 0 11 >~ oa '0 O'[/)·<I..Q1 ~ ~.---------- -------- '=t M ... (OJ ~ C.0 rIJ ..:I ....~ III ~ ~ Cl....... 0 U S~ !:: III b 't rtl . :> '1j '0'" .= 'III' '0 oa ..-o iJ.8 5 Q1 (OJ ~ ~ '~m~~ 51 1ls::~ .. =' til aJ til Q) 0 . o'lj_O ~]'~ 0..J 0 :> ro 7d [/) gj OJ .5 ~ 's ~ I~ ~£ ~ ~.J IIJ [/) [1 P.Q)"O 0 'IIJ s:: 0" :l Q) 00 S rs til .~§~Q)o~Q) :a<J:l'UQ) OJ~~cd6b Q)...".Il <.......~~ :a rIJ 2::..:== 0"' ~ 0" il 0 OJ ... 8 . ~Q)J-t <1.8 3l 's. 'Uk"OV ~ Cl..g] OJ III ~ ... Cl. 0 P.....OOOJ IIJ 0 Q) <J:l III ID S·O.b(OJ cd Sou ~ (OJ I-< 00 CI) 0 til 6 Cl.111 ~ 0 III • I ~~ o. 0 ~ u "O~ t:: :> '0 ~ til C 0 U til § 0 ~ ~ til ~ li e<: -I JJ.c .til ~ ~ I:: ::I lii :> ..J (/) "0 '0 ro u "0<1:1 1'.J O"'voo ::l ....El ~ El t ..:. d U . Q) c: ~ 5 ~ ID....... ~ . .. S 0 III !::j .... III IIJ Q) [/) .Ll gj ~ Q) tlS'm m . ~ 0 g ~-5 ::l OJ E (!l 8 .....P. ....«1 cS Q)' Q) 1IlQ) .Il :> "g2:!"Ooc:< .. ~roIllQJOO (lJ __ u'U u ...00 ~ Ill' 00 III ~ "0 0 ~ til 5< . . ~s V ..OJ '~rtl U '"d E >-.~ ~.Il <1.... sCi>..g C1l ~ c § <1]"0 '0 ...B ..~ c:< 0.~.:::I 'S"::s p.... 1I)8UlID8~~~Sb .. ::s <...l CI) ~A-..I:I>-oo... u .... 'g 0.::S S :a 1S.~ ]~ ....:I III ...a 8. ._:j S 0 .00 Cl.....~ o. <1.jja . ] ro §'~ ~ g 00 0'..l z 0 co llJo.5"O~g~ .·ft ~ 'S S' 5 .~ id ID ~ ~ 5 r9 ~(/) 1S ro § A-.8 ~ e § p:j thOJ<:l .I·~ '0 gj . '"' u 0.!SP' Jl . ~'o~ro OJ .E ~ <:n 1% .... § IU ~ u u ro UkU 8 '. C u ~ ::l Q) rIJ..Il ..c: ..o Q) ro ' ro 0 :sk'"i:: OJ C"'Cl.._t>. . III . III 9 'Ill.g 'm""i1 tJ m ro ro.H·1\·~ g ~ c.. !::j § <. 0 8'lu S <1:1 ------------.J .Il IU 1i s:: '............. --: 'U '0 Q) (IJ CIJ :i ·r :~~ I ~ :::l'i:: 'lj Q) ~~Q11il~ 0 til ::l U 0 !::j >-.

·. ~ ------------- .. .._. __...'.- -~---------- - ~ -~~ ~ ~~ ..~. i.............-.. ~ {I] ~ ~ 8 ~ . a .. til III .ri____ .t~. __ ..~~ ....__ t .

..-..:::: -o -o :9 u "tj ....-"~--~....•.-. .:::: p. -------------------- ~"'-- -.. til U Q) Q) .-_ . -. . o < . ... . o ...... "-~'~ ...-.o ~ Q) til 8 o '"' <Il Q) .....:::: 0... _ -•..

~ <n ~~ ~ ~. ~ ~ i I ~ 2'::: <t> <t> @ '"r1 . ::r: rn rn .... . " ~ It t1 0 '" '" 5T .:I 0..g rt> . c.gg.:I ~ '" !3 0 UI Z ~ Z t:l po t-' )._.. 0.. t. . 0. p...0 Vl ~~ ~~ 0 z . ~ . <t> ~ !t ra-8: ~B '" .. e ~..<n iO a::: . 0> 0.. ~. fir <t> f 9 a !I·.. .r <t> t:l ...p. 3:: <t> 00 .. <[1 . . ...0 t1 1= .g <t> ~ 0 0- ~ ttl Z ti '" iii" n W § .

--_ .l.-- .. rr-. --------.Ii.. (.'.-._.~---- .. 'hV .-~--~----- _.' ~ II'11\.~'--~-T--'-.-.... .-. ----- ._ '_'~"'__ _ ... __ ' ('" rr-._------ ---------~-- ~- .. -. ... A'"lo.... r> r: .~ .._'_'_".--.~~_. ~."~.._._.f : . -- 'n t .

· -.. ~:- t ..

.. .~ '" til QJ E --. ~..--..--~- t -~ .

----. . Bnriquecer los vfnculos.------- --.---~ l Que mediciones debemos aplicar? Para los alumnos Para el personal iA quitlles debemos aplicllrlas? Para los alumnos Para el personal Para los alumnos Para el personal t -c .-. Fijar lfmites claros y nones. Brindar a los alumnos y al personal oportunidades de partidpaci6n y contribucl6n posltivas. 2. Alentar expectativas de exito elevadas para todos los alumnos y eI personal. 4. Piallilla PIIrll evaiullr la cOIIsirucci6n de resitiencia..4. Brlndar afecto y apoyo a todos los alumnos y al personal. 5.-----. Ensefiar habilidades para Ia vida.~.-- Paciore» calls/rue/ores de resiliencia lComo se pondrta de mllllijieslo? Para los alumnos Para el personal leoma sabremos si hemos logrado concrelar este factor? Para los alumnos Para el personal 1. 3.. 6.. zCuando debemos aplicarlas? ------~---------------... Figura 8.

.~. . -'--~....._..." -. r··.~'. ---........- --~... " ~~ ....- I r (. ~-" ..... . -._----~......... ._. . .-. ~~.-------------------------- -..

-:"" I'<>.. ::1.... '" -~~ f'1) (J) ~ ~ I:> !::>. .:l..:!.. B' ::I... g-t..:l.:. J:! n~~ !:T' o en §.. '" ~ "'I a.:.:..:_:j l:I~ '" g . ~~ <::l". 0 -IF ~ -. (1) !? Vl.o l:I J.~ ....:l. ::I '0 J .. :::t"' @~~...:1 l:I ("") <:j!ll ~ Ql ~.~~ !:>...::!£r:::':g.t} '-<:~ ..: ~ !::i ::l I'<>r. R<::>"'o~"'C:!OQ"'S' IJl - ° ~. "'C) .... .. ~ gl'<>tn ~ .!:l I:> Q..'" o::l!:>.:i :4 '" ... ~ ~ ~ ~ g §.:l. .. a I..0 ~:S::::J CI) n u: ~ 5' ~ 51 JJ: .. ... - '" s- '"droro (J}o::lVl CI) t) ."::p >~.....~ a ..1!:>....:l.....n nG'l.:~ . I'<> c:! §-:::-!~ ("")nl::i ~ '" I':> o~"tJc~I'<>"''''~OR!''l'"t:l l:I [Ij ~ _ "t ~.. 1l 0.. l:: ~ r..j . '" .: '" l:: 1'1 s· ~ O... ~... Vl ..~ ttl I'<>~ .C) '" ..:l.-Vl.. ..:1 I:> .... ...:t Vl ::<:l'" ~::I S.j' .t.... ~.!{l o:::t. s· 13' ~ g' it &l' ~ ...r.... ~ ~ b..1f.~ Pl r a.:...OQ .:l.* (I) '-<: l:: "0 1"1 .:t n"t ~ "'.'" rn no ..r'" ::r III ~"Q>z (1) ....< ~ . '"""'.:l. s.. C)l::~C)VlS ...:l...) ~ s:tE-::t5-:~da~~~ ::l s' ("") R.. ~.:~oi:t~. ~ [~ .. o..:''-'::: § ....:t 'W ~ ::1.r~ .t ~g§~~~!:l<J>~ ~..:l • 0 ........Bn a s s .:: ~ ::::t'. 1'<>06" ~l5"C) l:I ..~ <$ (1) ~ t.:1~':'t .::. "'.... " 0 0 .:_:j ~ c n... -.:" '" ~~ '1. .~ ~ q_ 0'1::! 0 "'t' OJ ... l:I '" ?::l'" " -. .. 0 9 .....c~.. l:I -.. S'::l I'l.. ·n .~.3 ...:l 0 .. pS'.:i '....~"ti r::r1.. :.. ' ~ R IJ! ttl ~.s.0. n l:I 2.. ..~ 8'~~8' l:I !3 r.:? Q til a ~ is' IJ! l:I « ~~Sttl..- t:::'.. _ n O::l . ~~ .:i ~ ~ ::1.....:.~ '" [~ s~~ :::!: ::l ... 2 ~...? ~ <::> td • O. .. ~ ~.. '" ~ "'I .. B ° ::l!::i ~ _ .. "'t "l.. oq" 8' '" g c~~~ lO:> . .-t S' f} B' .t:) C) J:! ~ ~ ~ ~!ll ~ Sl ....::l8' i5 I'<> d~tn 1-1 l:I ~ .:l.:. n 0 .. '@g~ it a "Q> (J) Q... '<. .:'...... ~~' i..3 g.. a~~ I':> ~..:l. ~~1 '< .. IX<' 0 _4~ n .:l I $::a 0 . "o:l ~ ~<..:10._. ~ ..._~~ <::l --.1 Ifo '~OQ ...~ ti .:lJ:! ttl §' -..:$ ~.. . ffi g= '< O.~~~...jl::1VlC) ~ c ~_t11tl!::>. C ..... .:l1SPl....:t :8§~ th' gj~~~~ !f'1. ~ I'<> 1'0 a~' <::>'" ~ "Q> t} '" §. !f ~ 9 is'oo'a""'~.. S'~~'< 6" '" . -::!:"ti ~ . 6".. V> (') C"') to ~ I'! .. !!t c\-.. no' sr ".. '" ~ 0".....'" ..~ b..:_:j l:I ~ ~-' ....::l ~ .:: ~ :::! _ "" 0/10...... tl" "'I .. ~ I':> 9:Cl~.. ::!:« ~ 0..:l .....-.. a~~ . J:! ~$ fl' §: ... ~ <::l".i' ~ _..:l$:i ......:1 <J> fJl ~ ~ !ll '< ~ '" .....:l.~ -~ tl:II .g no 0' '>...!:l...3 .. . 0I:> ~::I - g.:t '1..5: 0.:::""". '" .~~ ~ ~ ::1 ~<J> 0· .. '" a_~9~51 "'0 "'~. S og ° c:! :::!:. ~ ~ ~.:l...:.. ~C)o '.ri5.t... g~ B:!:l §.5 .. t} § e.. S. ...:1 N I:> ~ . "" lO:> (n --ttnf"e]... .. '" .: 1<:i Sl ~.:_:j ~ it E" ...:l..:: i5 i\i ~ f. ::1. ~"'.:l... R.:..:!. =-' ~ ......!:! .... I'<> "g 'Tj ...~ttl ~ ~ !::>. ~ . ~ :::::::!. C) ~ 0.. '" --... f'1) (I) (I) 0 .:....jog ... IX<' _·Z :....j_ {lj t1l () ~ '" _ . .:. '" E" .:l..~ ~"'...... ~. is ~ '.... . ~.. (1) \0 sn ~ III c..:1 ~ f.:..~"'[ ..:2 .:l.':} ..Q 0...:r...... 15-' ::1. ....:..:l. ~ .s. s· 5..!:l [ o~ "I...:t'lO:l-. ~ \:$ () B' '" ..:$ ~::l no ~ E"'~ §..~ !:>.. ...._. ~....._. (I) .. s·. §......:: '"t:I ~!:::.. ~ i~.::!5"". :::l ~. S' !:>... .~ s g.n~~C) C). l:I ..!::i ....<.fJ .0: ~ ~ . . OQ .:t 8' ~ ~~.r. ~~ ~~E''''B~~§ll!~!'Ig". r. ~ 15 . ~ ....:l.~ ::l §....' '§< Q ....!::i::r. 0"'_ E1 ~ C' 9 d ". ~ 6" R ... l:I ~. ~~ §' 51 ttl' ~ 8' "'g' ::.:::t. 0 0_ 31 . no ........i if ~'1r l' ~ C ~ ? 000 8-.. ~ {j ~ ~ 15' R ~ § 5' E' :::: -.t:J...:t 8oa!::>J:!!:>......... ....t ....tl tTl q...::$.!:!.......... ~ 0 <J> ~!:>. · nCjOQ ~.__.... . "'. o @..~~ S'''' ~ c0 b ""~ ~ !:I:::._ • B .:'~nS: '" ....: '" . .: I:i . ~ 10> '" ~..... I •• o ~:B ~51~~ !Jl 8 ~ r.::j ...1 ~ ~~ . ..... tt'-<: • ~ g. § s.~o"'oEf~ "§ ..t:) '" t::!. ~" c' tf t. Vl h' ~ ""'t"'t '-1 "'9. ...3 B Pl~<::>~l!5 ~ ~.... ~ ...:t ~ fg-o t:xI ..--.:l 1::1 0 g'~ ~ ~ g ~ ::r...' ~ :!l....... ..:....t" CJ) '" ~ J:!§f~§' ~ttlal'O"'...C) ~ <::>fire-dO".. \0 so ~ I'<> \0 ....:£l::T • no o ..!::iI::i<::>....~ .........~ <J> .:t ~ ~!3 ~.Q~"d ~s·s o s~. 1"1 ttl 0 en ~ ::1.s E-.."d III .l"'_ it ~ ~~ ~~ _0 !Jl"'. !::-l 0 '" !Jl ~ "0 ..::: ~~ o " ::l • Fb~9.. ..:l.. (1) Cfl.:.. .. .s: ~ ~ ~ p Ul c· ~ g o.:$:::! ...~ ~§ • S· s: ~ :::r ~ 1':1...=iVl"'S- 1%'8'g 53 t: Q 0 Q.. . ...'<8~~ ..~ ~ ~ 1':1 Ei' <::l '" lO:l 0::.j ~ 13' ~ g 2 . 8 '" c ::r.:.. ..::. <J> _lO:>!ll ~ ~ J..:toz l:: .:tl~' "r1OQ g.:l_""~"'£l...:j > n 0 trl E:: "'.1(1) ~8~~::':~~tTl "'tj ~ ~9 ~ '" .....:t::J III > f)S'Q. Ui R ~ n ..oq lJl oq ~'-< 81!... 0!!t::T . ~ ~ ~ . go ............ g~!!t!:>.'" ::t:..jl'lnlJl "1.~... ~ §.. ~ ~ <::>.. ::l ~ ~ !::>.:l. n -.'C).::~ f)"'o::.:.. "...j [!f~[I'<>'ii!~§ir~ ~!::i ~ .. ... ~ [ a 11 ~ ~ §.:....!::> '" ~·Sl()Cl .._.. .j ~ ...... ? .::! E~5 '''''''§. .... no .: ..:l.. 0 ~ ~ n..:1 0\ cs : ....:l....... E.. "'.... [Ij t..<C) ~ ~:! ~ ~ § ~'~ ~. 5.. ~ q .:l.... '"Tl ... " l::1 "'. 0 '> ::t • (J) 5: !if ~& ~"..? l:I~lO:l".:t ~ ~ "t:l !:l s'.:$ 8' !l.::::t S' <::>s'"'t 0 .... al -r § s· ~ ~ s s· I ~ ~ a"'"""i""'h~rt:.j Sf g 9' '" ~ il g.::..-<: J:l".d .. .~R.~. {l o. "'.. . · ." I'! .. ~ I L' ~ ~!3 {()"'''d ~ iA ..........::.:1' l:j' fg-o 15: lO:> I':> ~:~~ ~~~tl~~ Zg..~ .. Ol z z ~ :r: rn <J> "t:l ~~ !ll~"~ '5\'" @ ..:.. no r.. '" ~..... o. • ~~ 1ll.... :::t .::" a lil C) 5' ~.0~ -.. Vl 2~ I:> '" o '" Vl n s·~\'l 0- ... -- .§~' ~ ~ §:l ~~if• ~ <::>' ~. 51... .... S 0 o~ ~ 9s:.:l.. <::>!... ~ S· lJl n. ~ rn S' 7 s' '" .. g.. ~ ::l ~~t"l1 "".: M :::!: ~ 8 lJl (1) ~ ~~ ~ ". R..__~ ~ .!a .... ·. ~ ~ ~.' ~~ I'<> 9 ttl g ~ ~ ~... '" .. ~ 0 !:j ..... . t:xI \0 ti8I'!\O ... . S' ~ S' m~ S'~ tTl s. ~..:$ 1'0 .:t~. ff'"§ I':> .. 51"ti ~. §~ 5l!::>..:.....:1' (1) g: .~ .. - I'OVl . (')~~CI) Pol ::r: . ~ ~~ 0 rn ~ Ul t:i z ~ ~ 0' . :'t.J J:! ....j ..C). - .. Ei' ~I:> ...f"'..': :::t ~ (J) '" '" l::1':::t.:IEl.::..m s ~rol:l'OO~~ {j.. 2' ~ :::.._ S...... ~[..:$ 5l ~ ..t ~... ...... -.:j ...I'Oq~~~~~ ~~t11~ttl ~ ~ 5' '<~ g . g' ~'::l IJ! OQ' '< ~!::>.. 7.:. •• U...'" ~.. ~ OQ ~ .:l.r"'. -..:.. .... ~ N.. '....:l..:::t~ .Ie:> 61Ul ~lf. . t...~.b a .~ I:> :-t !::>.. ~ £l...:l '" ......''ii! ¥t ...: ~C "'tJ:!s.~~....' " GJ :::t ~ -....."'U> §:§~~a.:t ~~~...:... £l ~.L. - .: g. <J> ~ > t:I 2·.:. n~o o 1'<>0 ::l ::... ...0..:l... o'1. Z~~ ""t 8 ::. ~~ Ul~ >::... J~' .~g: Ot::r ~ ~... . n '" C g Ci...8' E- ll! "'...:.Vl ..~~ <J> !::: ....:1 ~OQ ~ ro o tIl §..... o· ~8~1~ ...to> I::i B'. ~ § C) :::t ~' ..n.. '§:"'~ '~o ......t.. ~s -'::l . §.j f}::t._ 0'" ~. .... 0 VI 0 Cj n ~~c.:..:1m ~ Qq« ii'" i'~ ~ 0 (I) . ...o 0::......° .. fi- l:I S' .._ g' ~ ~ 8 s· ~ e:~ ? Ei' o'"-&z VI . $:i' f .:t ..:" ".. ~. . ~ 1}~ 'a"-'O: IJ! 6"2 ~ ~ £l..~ .:... '" <J> a'~ .....:h. (I) <::> 5''? .. sn !:l o.... It cot OJ ~ c). 0 ~ "" ~....."..:: I'l. ~ _ '" 0 til..:....:t ~ .::$1':> ..C') ~ ~ S· g...:'....!:>.. .:...l til· '0 -"'...... "" ~8'§~i2'8'§9~ .... "'.:.::j 51 P.ON E' .~ tl" "::p ~ :::t . '-tj {1J .~-g ..... ~ ~ g' ..:_:j !:>. ...... 2 g..1 ~ n .n:.. O::l 1<:i" ' "t:lt:::'..~ <::> () :::.::. IJ! l'.. 0.. "'I ..!l.r '!:j ~ ::l'~ '=1 .:: l31'O!::>. iS ..0 ~~ 9: . til ::r: ::r ~ tIl ..... ~ <::>..

-:a a"...t:.l..0t9 '0 ~ 'l.~~e~ tt l. _ ~ . i=..l ~~.. ...E ~~ J.<u'08 oS II> .."=t! 'ti ._g ~:£.~ .. ~ 8~ is: ~ I\J ~ l-~ U ~"d . ~..!:: lfU '1::! A... ~1]~...5~ ~ ...'S C/)1:tI ~Q .sQb. .g~ ~ ~ 1:4- E 0 <U ..~ a .s 1i ]~ .5 E'1::! 5.. S ~k >-..tj . • Ul S! 5 l'" ~:a~~15~~ ~ J~..~~ ..<U ".~ :.J....e rl ._"':a Js 'g .._t--:...... f}~ tl <u a..'6b ~iZ '"ttel::lp ~ '" ~ 11'~ ~ ~ ~ !..g l- ~ t:f <U .. ~ ~:S ..._ E~ :::: ~~ ~ ~ t:f ".) 0 "" <U <U$:!~:a .:t \0 ~.El~ ~ c::t 't:!.. t::: .l:1~ ~0 r...E ~ ~ <Ii 'u ° ~ 0 't3 0~ '1::! '0 C .:t lt:! til o ii-5. ~~ t:f ~'] . '1::! . § ...:t~Q..g ~~] !.$ .:t ...s '] ~. ~''''!..:t<.gc::t.:j 5 't...p .j!...:! . .:...:t . '1'...1:!"§ ~ E .&o~ ]jHj ~ E...~ ~ ~ ~ .J E <U ~.8. . ul:!.I=Q • ~ f. 'l::! ~ u...§ ] .215 I:: A..s.: ~ 5! <.1 ~ <U ......~ ~ t ::0 ell {I'_ lQ t:! .$: ~ .~ ~.~ t.§ ·u.....1 ~. l- .~ .~ !'..Il Q) k p...!:l~:aifl~5:a .s5........1:! "I:l...s~ 's .U::: Q~ "a ~ l ~:15 ~] ~ ~§~5~ 9 tJ) ~ . ~ t.§ 0 Rru '" E <Ill-"d <I._ i: ~ "'0 I:! 0-_ tt 'ti . :a ~ '" 'g.. 5 <II 0 5 <...tt t ~ 0 ~ ~ Z CI) 0 til ~ ~::::~ Cl ~~ :s .~~S'E'" >.::!~~E~5~ .1 Z <1..... ~.s~~~ e ~ § 'ii .!! . ::J <1. ~ ~ "" .:...!rl '"tt'1::!O"'<:i'- C'. e <U c~ .-§tt ~t::: 13 U aRC) _ t:1.S! l ~ ~."" 8.] l..51 .. t.. ~ .a :G '""'ti ' <Il E.§ "' ...1 -o LC) .J.. t:"I:l~ 01 .~.~ -4 a9 4 gL~ u !:! <::t ? rtj ~ <1.~ 8~ fi:l~E .s .~ .~~o-:as"'!. . u .~. (..stUl1iE' ... <U ~ !.~ .I .i::o<U j...5 <U <U J:: ~..:...... ~§'..._ I I 0 ·13 ~ u 0 ~. .... .l-.::~t3 ..:t ~O.Co s 5 . a->'c ~8 l!:5'~ 5' ] ~'r! Q . . . ...§u~ ~ <u:.g ~'r t~ Iii .3 Jf ~ -S"G:s .1 0 <1...I'~ fU :9 '? 'ti ] ~ ~~t:!.~ .. ·~.c::t l-.s 0..:lU g:Z .1 ~ '~ a tt :S G: t:! 8 ~ ~ '.:::: c::t '<U ~.st '~.5 :..:. a s~ . l::I ..~ ~ I:! li!.~ S\{i....§5R~~ ..1:) ° CJ) ~ ~>Cl c::t..§ ..~~~~~.'u Po.~ <U '.~.I:ij ~ . ._ .g ~ c::ttll .. ~ "0(1) cu ~~ ~ ~ ~ R ~~~ :a '.l ~-'" II> '1::! ~:::l oS ~8 ~~ o ..aJ s ' ~ ~ ~ '~ t.lj . ~ E . So'~ ~ .. :E ~ '"-I..:t '!U'. !:! .. . .r:.:ttt~c::t .§:E 5 ~ r.:::~ .§'. 0\ 0\' 00 til ~.~~l:!~U e §. ~~'§~~:6~.j:l <II ._E ~.t::~ 0 '" .:....) (.l 1i II> • ~ ~~ r.. ~ .::. .-1 .~~~ ~ .:t....e ".'~j ca ..c::t '1::! <U e -.:..s:! ::- ~~ <1.::::-2....:a..:tk ~ E...s ~ . 1ii I-< 0 ..§~~ p. ...8'" ~.§ &.s ~ 1.t'! ~ 8' :ct '.S r.l ::r: . "0 <1..<U<Il r.t £'g ~ 8 til 5.1 ~~ 1:: e 0 g_rS c::t .~ u'_ ~ ~~ .1 .... ~ ~ ~ :::: 55 ...:t ::J I ~ .j~ lo...:! U'~ tt ~ ~ '1::! ..:t.. C) "::I I:t~::..a '... .. '1::! ~ '1::! ~ t3..:t ~ .._J <U <1.... It) ~ "'.st b ~ ' E c::t'1::! ~ ~ ~... I:! '-O<u~<u.:! tt '" ° 11 ~ ~ <1._ ._ . ~o u lfi 8 .§ '''' E 1:) ...u.lS~'ti ..:t ~ ~'t:f ~.

.~ ... . U....i....· •• ~ ~ .... "~ .--------------------_'""' ' ..~:........ .."'...------ ------- • '~I·.. I .._~.. ..... "~'"' -.... ..

.... .---------- -------- ---- - ------- \0 \0 .-..

0c,
til

n

0. 0 til 0

"d

g.

2"
. f1l

~

~.
0 oQ
tTl, S <II

°

~ 0 ~
Qq

I::':

>1

§.

o'a

0

~ f1l ~

Gl ~ !? ~

~
<II

ffi

f1l f1l

~
<II

,_.
0\ 00

0.
CIQ

'"0 ......

0 >1

::1• .-..

;-,

Q(l ffi~]

Sl 0

"til

~

° 3
Z

:>
::z::

z
~
VJ

ro "1j in

@ ft

ro 0 :::J >1 Ii) rn >1 ,_.. .... !:t.
(1)

g.~ .... ""'.
0.

@~

• p.roJ;: 0"0 1lJ .... >1c:t o.§rollJ

~.o
.

o I=l 0, en S IlJ ::t S'

n>u O.
C<)

t'Tj.

°
n

rn

'"CIO>1:;JB~g.

8

;!';E'"d
~•

"1j p..~. ::t p.~ 0 >1 • til (1) '1Jl IlJ o- (1)

el~P>e:0' o. rn §.1::': .... . n II>

°

ntll@Itr'GlfO ~] d . (d g 11.

~ 0' c, a. is El tv

Qq

0.0

(l)

V>

IlJ ro
t-t
(l)

<: ::l·ft III (1) "1j:::J2' '"CI ..... P. IlJ 0 ro :;J
(I)

g.. 0

g P>

0,(1)

0~
~

9~

p!p.~ena?"

rn

g
~

.... og.§llJtIl 8' !" '"CI

g: S 8.

~
fJ)

~.~
'"OJ;: ..... (1)

P. II'
0,

a\ ~ [
[

o Pi

f1l

§o.ro(1) roo"'

3l g. 8rno..o.rao.Ch
fJ)

Q. t-t .... ' o n Ill nov> III <: 0 ;:s n~·ro.>1(1l

.

iil ~ 1m.... ff o. ..0 ~
1!3.
1lJ
(1)

rn:;J80tj~

ShlS'a~,
o <
{II

g. ft~' g.
f1l

g

p.Ul§Dr~.1I> IlJSo.§~~ 0. (1) 0
.... 0
til

Er ~ ~![~!
<II

S

'0;

S'

m

trl

"0
f1l

'TJ >1 S' '"CI !;j tTl
0.,<: ~ x
<II

1lJ!il~n.df1l~
(f)

g
~
0

rollJJ::p.m(1)

0..0. 0.q:::(1)
-o..[)l0 II'

9
~

§ ,.
II'

aq ~

o

til

O.

g_1I'p..
tn

S, O.

. Ii) ro ~~.

(1),<:

Ef

,O'!?rnOIl'
tn

B' §''0..(1) 0.. a
CD

(1)

~ .[ 0 0. 1lJ' r::t.
<:'

S'

~5~8L'~ 'slJlllJt-'
ro:::J8:lIlo

f1l

til "0 o,~ Q.\ti '<: ..... !;j 0-0 0. ::1. n P. <II Ii)

5-:
0.

::;::

z ,

.....

tr'en

~~

~ ....

?f!l°m~ o..,_.
tr~~Ii)~

srog.:r:8-~

(1)

..... • ffl' ~. -a a a s '80' ° .... on x S
~

o;;go"O;:!.m n SIlJC1lt-' ~rn...'4{1)~ II> ~ IlJ ..... ro "O&§ .... p. o-t .0" ....

§

:!. ~

V> ..otn<Il ~
Ii)

~·n ~ ... 0, 0
til

q 0, P> ,

!;j !;j

o

0... -"·

o.rn

C

~§ (1) III
(I) ,

<:

0

(I)

o· III 0 til . pf::l.
t-t
,

g~

n

S' 0.

t-t

~

gl. ::;: 0

CD

"1

9'

n til n ...... 0 0
S
til

CD;:!

~'CD

0.0,

OtllO'IIlIll[Cl ~. 0.

2.:l

El~~~.~ 0' (l)

(1) .

e. .....::J~o :
ro
Ii)

O. ::1 0,
(l)

0

(1) ro ......

0. 0..

e. 'T!
....

....

e
z
t!l
>-l

~ ~

;:!

(l) fJ)

o.p>'1 PI

CD ffi q ",-",0. CDQ(1)
fJ)

ro

f!l

~,'-<:~CD;SO!? 'f1l fJl CD ' fJ) n III 0

E!: 8

on

8 g" IP II' S O. 0'§¥'9§'g.

aS

g,

§

i g.
o n

~'_"O:!ttrJ

0

.....

ftellllJ;:{f)

0. III~ro Ii)
.....

rn

Po

(f) ~

« ~ ,::

IlJ

,_.,0. ~
Ii)

...... 0' '-<:

(D

13

III

qg,
0

~

n>;p.Ii)0 rn § rn ~ <II t::..: Ii) o .... p.p..~

Ul

'U

Ei

::t =,' ~

'U;:!@p.. III O. n

1i)

...

·IllO'O ....
Ii) ~

.... ::l. n
r-t-

::1

~!l'S'.!",-<:rp

0-.

.•-•••.•.• ' ••:'~.,~""l: ...... -------

....

_

....- ~'U,\"»~.~!Op;:.,I..-:w.~.:rJMl ...

•• :

~ ••

...•...

_ .... -

_._._--_

.. ..

_ _--_

~

..

".

----------------.--------,-.-,---~

.•-.~-

.. - ...__ _,_'._·._~~~~u ...

__ .__~._._~_'_._~

.

._~

~

.

~~

__

~

~_~

~

~~

~ ..

P_

... ,_.

__

._~

-".. I 1.---· r' C t: CD ® "'" .~-~- -- _____ ------c .1 r: .- -- ._ c: c: .

. ..~~.. .

... · co r-- .... ~..r. . •• '~il'·'" c··..... . I:.~"l"'\~!OIIP:'tli'U::'.... .•.. ~.I"' .". ~.. -tIIIlII' ...:.:"."'fH."". "'-"""- .. .).. ....~·:tt".._U·...·:"-.." . •.

.-- I . 00 .. .._.._ 00 o ......

...f"') .. 0\ M 8 .-.g '0 aJ 00 ...n ) .. - - -- ..~\ f\ ~ 1""'\\ l""1 """ .:. 'TJ . N /' .....("..'-'~_'--'-'----"'. !""""'""'.."'"\ f"l!II...

00 . ......' . .p.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful