RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 4 Mata Pelajaran Tunjang Utama : Pendidikan Jasmani : Kemahiran Bola Jaring Tarikh Masa

Tahun Bil. Murid : 6 Julai 2011 : 8.15 - 8.45 pagi : 4 Cemerlang : 30 orang

Tunjang Sampingan : i) Kecergasan - koordinasi (hantar dan tangkap bola) ii) Kesukanan - isu-isu dalam Pendidikan Jasmani Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :i) Psikomotor : menghantar dan menangkap bola dengan satu kaki dominan di depan dan satu kaki di belakang serta ikut lajak. ii)Kognitif : menyatakan fungsi ikut lajak supaya bola dapat dihantar tepat ke sasaran. iii)Afektif : menimbulkan keseronokan dalam kalangan murid.

Pengalaman Sedia Ada

: Murid pernah bermain bola jaring serta menonton pertandingan bola jaring.

Kemahiran Berfikir : Menghubungkait koordinasi mata dan tangan semasa menghantar dan menangkap bola. Kesepaduan : Keseimbangan. Penggabungjalinan : Pendidikan Muzik - pergerakan mengikut rentak lagu. Kajian Masa Depan : Murid dapat menggunakan kemahiran menghantar dan menangkap bola dalam permainan bola jaring. Penerapan Nilai : Kerjasama dalam kumpulan.
1

BBM : Bola, Skital, Gelung rotan, Laptop, Speaker

BAHAGIAN / MASA Permulaan (±5 minit)

AKTIVITI

BUTIRAN MENGAJAR

ORGANISASI

CATATAN

1. Memanaskan badan a) senamrobik

1. (a) - Ikut aksi guru

1. a) berkumpulan G x x x x x x x x x x

Laptop, Speaker

2. Kelonggaran sendi

2. - Tolak kawan - Tarik kawan

2. berpasangan x x x x

Perkembangan (±10 minit)

1. Demostrasi a) Kedudukan badan sebelum menghantar bola

1. a) - Badan tegak. - kaki buka seluas bahu. - tangan pegang bola dan rapat ke dada. x x x x 1 & 2 . Berpasangan

b) Kedudukan semasa menghantar bola

b) -Tangan lurus ke hadapan. -Kaki dominan ke hadapan, ikut lajak. -Mata pandang sasaran.

2

BAHAGIAN / MASA

AKTIVITI

BUTIRAN MENGAJAR

ORGANISASI

CATATAN

c) Kedudukan badan semasa menerima bola

c) - Tangan terima bola - Bawa bola ke dada - Kaki dominan ke belakang, ikut lajak.

Laptop, Speaker

2. Latih Tubi a) Menghantar a) - Badan tegak. - Kaki dibuka seluas bahu. - Tangan lurus ke depan. - Kaki dominan ke hadapan ikut lajak.

b) Menangkap

b) - Badan tegak. - Kaki dibuka seluas bahu. - Tangan yang terima bola dibawa ke dada. - Kaki dominan ke belakang, ikut lajak.

3

BAHAGIAN / MASA Kemuncak (±10 minit)  

AKTIVITI

BUTIRAN MENGAJAR

ORGANISASI

CATATAN

1. Permainan Kapten. Peraturan biasa. Hantaran dilakukan dada.  Kemahiran menghantar

Bola 1.  Setiap seperti kapten pasukan

1.

Berkumpulan

1. - Bola

berada di dalam gelung rotan. x x o o o x  Hantar bola kepada rakan pasukan, guna kemahiran menghantar menangkap aras dan dada

K

- Skitel x x x o o o - Gelung

hanya aras

x o

K

dan

sahaja.  Bola perlu dibawa ke

menangkap sahaja.

kawasan pasukan.  Kapten berjaya

kapten

setiap

pasukan mendapat

yang bola

diberi satu poin mata.  Permainan dikira batal jika hantaran dibuat selain dari hantaran aras dada.

4

BAHAGIAN / MASA Penutup (±5 minit)

AKTIVITI

BUTIRAN MENGAJAR  Menggoyangkan seperti ditiup angin.

ORGANISASI

CATATAN

1. Menyejukkan badan

badan 1 & 2. Bebas terhad.
G

2. Rumusan

 Soal jawab oleh guru   Teknik menghantar Teknik menangkap x

x x x xo o o x x xo

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful