Tajuk Kursus: Pengurusan Makmal Sains dan Sumber SCE3112 3(3+0) (Management of the Science Laboratory and Resources) Objektif

Pembelajaran 1. Menerangkan keperluan dan kepentingan makmal sains dalam pengajaran dan pembelajaran sains. 2. Membincangkan cara untuk memudahkan keberkesanan organisasi dan pengurusan makmal sains. 3. Mengenal pasti langkah-langkah keselamatan yang sesuai untuk melaksanakan aktiviti sains. 4. Menunjukkan teknik asas makmal berkenaan kerja kaca dan pengawetan spesimen biologi. 5. Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran dalam penyelenggaraan bahan dan peralatan sains. 6. Meneroka bagaimana pengubahsuaian, penyediaan dan pemilihan sumber yang sesuai dapat meningkatkan pembelajaran sains sekolah rendah.

Bil

Topik Pengurusan Makmal Sains • Struktur organisasi ahli jawatankuasa pengurusan makmal sains • Peranan dan tanggung jawab kakitangan makmal sains • Belanjawan, pesanan dan pembayaran • Penyimpanan stok • Prosedur pelupusan • Perancangan dan reka bentuk makmal sains Pengendalian Selamat Bahan Saintifik dan Bahan Kimia • Teknik menuang bahan kimia • Pengendalian bahan radioaktif • Pengendalian bahan biologi • Penyimpanan bahan kimia • Pengendalian peralatan elektrik • Penyimpanan peralatan sains Peraturan dan Keselamatan Makmal • Peraturan dan undang-undang makmal • Jenis-jenis kecederaan dan prosedur pertolongan cemas • Pencegahan kecederaan dan kemalangan • Jenis-jenis kebakaran • Pengunaan pelbagai jenis alat pemadam kebakaran Teknik Asas Makmal I • Kerja kaca dan pemotongan kaca • Penyediaan larutan kimia • Pencairan asid pekat Teknik Asas Makmal II • Kerja kaca dan pemotongan kaca • Penyediaan larutan kimia • Pencairan asid pekat Pengawetan Spesimen Biologi I • Pengawetan kering

1

2

3

4

5 6

pengulasan dan pemilihan peralatan sains seperti kanta. Teaching and learning with technology: An Asia Pacific perspective. (1978).C. Sexton. Singapore: Prentice Hall. Elementary science methods: A constructivist approach. (1998).H. & Newton D. & Gerlovich. J. video. perisian kursus dan bahan multimedia Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Sains III 11 • Pengubahsuaian. Newton L. Teaching of science.J. kanta pembesar dan bikar Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Sains III 12 • Pengubahsuaian. Martin. pengulasan dan pemilihan peralatan sains seperti kanta. penyediaan. pengulasan dan pemilihan bahan 10 bantu mengajar seperti slaid. C. video. Martin..P. (2005). New Delhi: A. Bhd. transparensi dan nota edaran Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Sains II • Pengubahsuaian. Laboratory management and techniques for schools and colleges. penyediaan. . Kuala Lumpur: Anthonian Store Sdn. penyediaan. Teaching science for all children-Methods for constructing understanding. London: Falmer Press. SEAMEO RECSAM. pengulasan dan pemilihan bahan bantu mengajar seperti model. Publishing Corporation. carta. corong turas. D. zoo mini. penyediaan. penyediaan. corong turas. Boston: Allyn and Bacon. Tan. S. kanta pembesar dan bikar Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Sains IV 13 • Penggunaan persekitaran luar bilik darjah untuk sains seperti taman sains. kolam dan pusat sains Penyediaan dan pengubahsuaian sumber terpilih dan pembentangan 14 Penyediaan dan pengubahsuaian sumber terpilih dan pembentangan 15 Rujukan Joshi. (2002). D.Bil Topik • Pengawetan basah Pengawetan Spesimen Biologi II 7 • Pengawetan kering • Pengawetan basah Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Sains I 8 • Pengubahsuaian. R.P. Coordinating science across the primary science. pengulasan dan pemilihan bahan 9 bantu mengajar seperti slaid. perisian kursus dan bahan multimedia Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Sains II • Pengubahsuaian.R. (2006). (2003). & Wong F. Belmont: Thomson Wadsworth. S.L.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful