You are on page 1of 2

Nima'q taq na'oj

tz ntij 5 chuqa' 6 ko'l


taq q'utu'n pa jun q'ij,
richin man kan ta nijotc'
ri ruchuq'a' rukab'il kik'.
Toq kc ri rub'cyal yojwa,
pa rub'cyal xtik'atzin ri
q'utu'n chuqa' ri kab' chi
rc ri qach'akul.
Kccha' ri taq q'utu'n man kan ta k'o
k'y kab' chupam, achi'cl ri taq ija'tz,
ri taq ruwach chc'/jiq'ob'al, ri taq
wachichaj, ri taq kaxlan paq' chuqa'
k'uru'.
Kcjcch'cx ri taq wosya', taq ki' ya' chuqa'
ri nuk'un taq ya' ruma k'y kab' kik'amon
pc.
Man tiya' kab' rik'in ri
kapc, b'ukya', ki' ya', chuqa' ri
julcy chik taq uk'ya'.
Tiqum k'y ya' richin chi
ch'u'ul ch'u'ul a ch'akul. Tiya'
qa ch'utaq sctaj limonx,
aranxax chupam ri ya' richin
nk'ojc' ruki'il.
Kinimilem ri taq peraj
Chuqa' k'o janila rcjqalcm jarupc' chi
q'utu'n ntij. Ri k'o rcjqalcm ja ri jarupc'
taq aq'a'l xolya' chuqa' taq kab' ntij pa
jujun taq q'utu'n, ruma wc nik'o ri run
imilcm ri nitij, nub'an chi njotc' ri kab' pa
qakik'cl.
Pa jujun taq q'utu'n tikirel ntij nik'aj xar
chike re jujun taq rikil re'
K'ank'c'cn
K'ajkc'cn
Mutz'ixim
!xim/aj
Saqwach, is.
23 taq way.
Kaxlanway
(Ri jun moq' achi'el jub'a ri runimilem jun xar)
Pa rutikirib'al k'aycw jub'a nub'an rcrc'.
Ruma ri' chi jub'a chi jub'a toqax k'a
jampc na nich'utinar ri kinimilcm rc taq
rikil rc'.
K'atzincl man nimcstax ta yctij ri taq
aq'om ruya'on kan ri aq'omancl chiqc
Vuqu' Kawoq
2 Callc 543 Zona 1, Santiago Sacatcpqucz
Rukab'il Kik'
chuqa' linem
Ri yab'il rukab'il kik', man nuya' ta q'ij
chi rc ri qach'akul chi nusamajij ronojcl
ri kab' pa qakik'cl. Ruma ri' k'o rc nik'o
rupalcm ri kab' pa qakik'cl, ri nutz'ila' jun
chik pcraj chi rc ri qach'akul, achi'cl ri
taq qakinaq', taq runaq' qawach chuqa'
nutz'ila' ri qak'u'x.
8'ama pa ronojcl ri rctal rukab'il kik', man
tikircl ta naq'omax, xa xc tikircl nisama
jx apo rik'in taq aq'om chuqa' njalwachx
rub'cyal ri k'aslcmal.
)anila rejqalem ri natj, richin nachajij
awi' chuwch ri rukab'il kik'.
Achike ninb'n pa taq
nimaq'ij?
Ri winaq k'o rukab'il kik' chi kc, rik'in jub'a
k'aycw nub'an chi kiwach toq c k'o kik'in ch'aqa'
chik winaqi', achi'cl pa taq nimaq'ij. Rik'in rc',
Tikircl na utz ycwa' chuqa' tik'asas nkina' chi
rc ri nimaq'ij!
)ujun taq na'oj richin toq j k'o pa jun
nimaq'ij
Jantaq, utz ntij kab' pa nimalaj taq nimaq'ij!
K'atzincl chi xa xc nitij jun ch'uti pir q'utu'n ri
k'o k'y kab' rik'in (tcwmunil, jun kab', jun pir
nm kaxlanway), titij jun ch'utipir.
K'o rc' ri taq uk'ya' njach pa taq nimaq'ij janila
ruki'il, achi'cl ri taq ch'uch'uya', taq
wosya' chuqa' ri nuk'un taq ya'al.
Janila utz wc man ntij rc taq uk'ya'
rc', pa ruk'cxcl tik'utux jun xar ya'
rik'in ruya'al limonx.
K'atzincl nctamax ntij xa xc jun rikil ri k'o
k'y taq aq'a'l xolya' rik'in achi'cl: ri taq way,
mutz'ixim, kaxlanway, ixim, aj, taq saqwach, is
chuqa' k'ajkc'cn. Rc taq rikil rc' chuqa' yctikr
nikik'iyisaj rukab'il kik' achi'cl nkib'an ri taq
kab'.
K'o ruk'ab'il kik' chwe. Achike rub'eyal k'o chi ninb'n?
E k'atzinel ri oxi' ruwch richin jun tz q'utu'n!
1. Uchuq'al. Ri taq rikil k'o uchuq'al
kik'in, k'o k'y utz tzuquj chi kipam
chuqa' k'y uchuq'a' nkiya'. Ycto'on chi
choj ruk'iyilcm ri kab' pa kik'.
2. Ri taq rik'il yeto'on. Rc taq rikil rc' ja ri achi'cl
taq jiq'ob'al chuqa' ruwach ichaj, ri ycto'on richin
qajnaq ruchuq'a' ruki'il ri kik'. Nkito' ri qach'akul
chuwach taq yab'il ruma k'o k'y taq uchuq'ab'al
chuqa' taq ya' ab'aj chi kipam.
3. Taq Aq'a' l xolya'. Rc taq rikil rc' k'o k'y kuchuq'a'
nkiya', xa xc chi nkib'an chi aninaq nik'o ruchuq'a'
ri ruki'il ri kik'. Vc k'y chi kc rc taq rikil rc janina
yctij, nub'an chi yalan yan chik nik'o ruchuq'a' ruki'il
ri kik'.

Tib'an jun tz'aqt q'utu'n!
14 taq aq'a'l xolya'
14 taq Uchuq'al
14 ruwach chc' chuqa' wachichaj