You are on page 1of 1

Ruto’ik ri ne’y richin nujïk kaq’ïq’ chi rij toq naläx

JA’ MANAQ

Tajin noq’ Tib’an ri k’utunïk: ¿La tajin noq’ ri ne’y JA’ o MANAQ?

Man tajin ta noq’: Nab’ey tisux ri ruchi’ k’a ri ri rutza’m

JA’
Tiya’ apo ri ak’wal rik’in ri te’ej richin chi meq’ën ri ruch’akul

ri ne’y tajin noq’

Tib’an ri k’utunïk: ¿La tajin noq’ ri ney’ JA’ uxa k’a MANAQ na?
MANAQ

Tiqupïx ri ruk’amal muxu’x

Tiqupïx ri ruk’amal muxu’x, tiya’ pa jun li’on k’ojlib’äl ri ak’wal chuqa’ tiya’ rukaq’iq’al rik’in jun ch’utik’oj

JA’
We ri ak’wal nuchäp oq’ej tiya’ apo ri ak’wal rik‘in ri rute’ chuqa’ titz’etelöx toq nujiq’aj kaq’ïq’ ¿Tajin nujiq’aj kaq’ïq o tajin noq’, JA’ o MANAQ?
MANAQ

Taq rajowaxik
Taq qupib’äl Tz’ub’unel taq samajib’äl

Rutzyaq q’ab’aj

Ak’axab’äl

We ri ne’y man tajin ta nujiq’aj kaq’ïq’ chi rij ri 60 nichramaj,

Taq su’t

K’oj richin ya’öl kaq’ïq’

CHUPUNELA’

TIB’AN OYONIK RICHIN NIK’UTUX TO’IK CHUQA’ TIYALOX NA APO RI KAQ’IQ’

Q’ijob’äl

Taq ximib’äl
Wuqu’ Kawoq © 2011