You are on page 1of 1

Productia spectacolului teatral

I) alegerea operei care va fi cuprinsa in repertoriu:


- crearea listei cu mai multe propuneri;
- decizia privind punerea in scena a uneia dintre propunerile de pe lista
si negocierea cu regizoruI.

II) pregatirea pentru punerea in practica a productiei:


- crearea conceptului regizoral al spectacolului;
impartirea sarcinilor actoricesti si a altor sarcini de interpretare - alegerea
ansamblului;
- alegerea colaboratorilor artistici, a costumierilor. scenografilor, compozitorilor;
planificarea muncii - planul operativ si financiar (dinamica temporala
a anumitor faze).

III) lucrul la proiect:


- schita de scenografie si de costume;
- auditii;
- probe de mizanscena;
- impartirea sarcinilor sectorului tehnic - atelierelor: executarea de costume,
scenografia;
- prelucrarea sonora a spectacolului (alegerea, compunerea sau inregistrarea
muzicii);
- impartirea sarcinilor scenico-tehnice (decoratori, recuziteri).

IV) finalizarea spectacolului: legarea segmentelor artistice, tehnice $i


a altor parti intr-un intreg:
IV/a urmarirea:
- probe tehnice: proba costumelor. a decorului, a materialului muzical,
a luminilor, proiectiile (probele tehnice se pot efectua cu actori sau
fara ei);
- proba generala;
IV/b planul de marketing:
pregatirea programului de sala ~i a altor materia Ie promolionale (afise
etc.) pentru premiera, anunluri publicitare in ziare, la radio, TV, reclama etc.

V) premiera;

VI) perioada post-productie: analizarea si evaluarea succesului - urmarirea


reactiilor criticilor teatrali si ale publicului, corectarea
interpretarilor uIterioare:
- realizarea arhivarii ~i indosarierea spectacolului;
- programele de reclama;
- realizarea planului de marketing.