Emilio Aguinaldo Si Emilio Aguinaldo y Famy (Marso 22, 1869–Pebrero 6, 1964) ay isang Pilipinong heneral, pulitiko at pinuno ng kalayaan, ay ang

unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas(Enero 20, 1899–Abril 1, 1901). Isa siyang bayaning nakibaka para sa kasarinlan ng Pilipinas. Pinamunuan niya ang isang bigong pag-aalsa laban sa Espanya noong 1896. Makaraang magapi ng Estados Unidos ang Espanya noong 1898, ipinahayag niya ang kalayaan ng Pilipinas at umupo bilang unang pangulo ng Pilipinas noong Hunyo 1899. Malakas ang kaniyang loob subalit nilarawang baguhan sapagkat naniwalang tatangkilin ng Estados Unidos ang kaniyang hangarin. Nang maging ganap at lantad ang mga hangarin ng Estados Unidos hinggil sa Pilipinas, muli niyang pinamunuan ang isang pag-aaklas mula 1899 hanggang 1901. Nadakip siya sa bandang huli ng mga Amerikano noong Marso 1901, makaraang makipaglaban sa loob ng dalawang taon. Nanumpa siya ng katapatan sa Estados Unidos subalit nagsuot ng isang itim na bow tie hanggang sa tuluyang nakamit ng Pilipinas ang kalayaan noong 1946. Tumakbo siya bilang pangulo noong 1935 ngunit nagapi sa halalan ni Manuel Quezon. Sa mga huling panahon

ng kaniyang buhay, nagsilbi siya sa Konseho ng Estado ng Pilipinas. Siya rin ang pinakabatang pangulo ng Pilipinas. Kabataan Si Emilio Aguinaldo y Famy ay isang Pilipinong heneral, pulitiko, at lider ng rebolusyon laban sa Espanya at Estados Unidos. Ipinanganak siya sa Cavite el Viejo, Cavite noong Marso 22, 1869 kina Carlos Aguinaldo y Jamir at Trinidad Famy y Valero (1820-1916) Si Don Carlos ay isang gobernadorcillo at dahil may lahi siyang Tsino, Tagalog at Mestizo, nagkaroon sila ng yaman at kapangyarihan. Bilang bata, nakatanggap siya ng edukasyon mula sa isa niyang lola at maya-mayang nag-aral ng elementarya sa paaralang elementarya ng Cavite el Viejo noong 1880. Pagkatapos, nag-aral naman siya ng sekundarya sa Colegio de San Juan de Letran, ngunit, tumigil siya noong nasa ikatlong taon na siya para tulungan ang kanyang nabiyudang ina na patakbuhin ang kanilang bukid. Sa edad na 28, si Miong ay naging cabeza de barangay sa Binakayan, ang pinakaprogresibong barrio sa Cavite el Viejo. Hinawakan ang posisyon na ito ng 8 taon. Noong 1893, ipinasa ang Maura Law na ibinago ang sistema ng lokal na gobyerno, binago nito ang tawag na gobernadorcillo sa capitan municipal. Kaya noong 1895, si Aguinaldo ang pinakaunang taga-Cavite del Viejo na tinawag na capitan municipal. Rebolusyong Pilipino Noong 1894, sumali siya sa Katipunan o ang K.K.K., isang sikretong organisasyon na pinamumunuan ni Andres Bonifacio, at dedikado itong organisasyon upang maitaboy ang manlulupig na Kastila at makamit ang kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng dahas. Ginamit niya angnom de guerre na Magdalo, para kay Maria Magdalena. Ang kanyang sangay ng Katipunan na pinamumunuan ng pinsan niya na siBaldomero Aguinaldo ay tinawag ding Magdalo. Nagsimula ang Rebolusyon sa San Juan del Monte (siyang lungsod ng San Juan, Metro Manila). Ngunit sa simula ay hindi sumali ang sangay ni Aguinaldo dahil sa kakulangan ng armas, na isa sa mga dahilan ng pagkatalo ni Bonifacio sa Pinaglabanan. Habang napilitan sina Bonifacio na gumamit ng gerilya para makilaban, nanalo sina Aguinaldo sa iba't ibang laban na nakapagtaboy ng mga Espanyol ng panandalian. Noong Pebrero 17, 1897, natalo nina Aguinaldo at ilang Katipunero ang puwersa na pinamumunuan ni Gobernador-Heneral Camilo de Polavieja sa Labanan sa Tulay ng Zapote sa Cavite. Si Heneral Edilberto Evangelista, inhinyerong sibil, rebolusyonaryo, at tagatayo ng trintsera, ay namatay sa labanang ito. Ang probinsya ng Cavite ay naging importanteng lokasyon ng Rebolusyon at dito rin nakanalo ang Magdalo ng marami laban sa Espanya.

Ngunit, lalong nagkaroon ng malaking agwat ang dalawang kampo sa Katipunan, ang Magdalo at Magdiwang. Dahil dito, napilitan si Bonifacio na mamagitan sa dalawang kampo. Naisip ng Magdalo na magtayo ng sarili nilang gobyerno. Si Bonifacio, kahit para sa kanya na ang Katipunan ay gobyernong ganap, pinayagan niya at pinamunuan rin ang isang halalan na sinimulan sa Kumbensyong Tejeros sa Tejeros, Cavite noong Marso 22, 1897. Nawala rito ang pamumuno niya kay Aguinaldo, at naboto bilang Ministro ng Interyor. Ito ay kinwestyon ni Daniel Tirona, na sinasabing hindi raw nararapat ito kay Bonifacio dahil siya ay hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Nagalit si Bonifacio (nilabas ang kanyang baril at binaril na sana si Tirona kung hindi lang siya tumigil) at dineklarang null at di-wasto ang kumbensyon. Napilitan si Bonifacio na bumalik sa Morong, Rizal Hindi na kinilala ni Bonifacio ang gobyernong pinamumunuan ni Aguinaldo at sinimulang ibalik ang kanyang awtoridad, pinagbintangan ang paksyon ni Aguinaldo ng pagtataksil at nagbibigay ng utos na taliwas sa mga utos ni Aguinaldo. Sa utos ni Aguinaldo, hinuli si Bonifacio at ang kanyang mga kapatid at sa isang mock trial, nahatulan ng pagtataksil at nasintensyahan ng kamatayan. Pagkatapos ng pag-aalanganin, naisip niyang tanggalin ang hatol, ngunit pagkatapos makumbinse ni Heneral Manuel Noriel, Pangulo ng Konseho ng Digmaan, at iba pa, binalik ni Aguinaldo ang hatol. Pinatay ang magkapatid na Andres at Procorpio sa pamamagitan ng firing squad noong Mayo 10, 1897 sa Bundok Hulog na malapit ng apat na kilometro kanluran ng Maragondon, Cavite.

Biak-na-Bato Habang tumitindi ang tensyon, napilitan sina Aguinaldo na lumikas papunta sa mga bundok. Dito pinirmahan niya ang Kasunduan ng Biak-na-bato. Isusuko ni Aguinaldo ang kanyang gobyerno at itigil ang digmaan kapalit ng $800,000 (Mehikano) bilang kapalit. Pinirmahan ito noong Disyembre 14 at 15, 1897. Noong Disyembre 23, umalis sila sa Pilipinas papuntang Hong Kong para lumikas. Ang dala nilang $400,000 (unang installment) ay dineposito sa mga bangko sa Hong Kong. Dito, inayos ni Aguinaldo ang gobyerno at tinawag niyang Kataas-taasang Konseho ng Bayan. Isang rebolusyonaryong heneral, si Francisco Makabulos, ay nagtatag ng Komiteng Ehekutibong Sentral na siyang naging pamahalaan habang wala sina Aguinaldo. Kahit pumirma si Aguinaldo, tuloy pa rin ang paghuli ng mga Kastila sa mga Pilipinong sumama sa rebolusyon. Dahil dito, nagsimula muli ang rebolusyon. Noong Abril 1898, nagkaroon ng digmaan sa gitna ng Espanya at Estados Unidos. Sa Labanan sa Look ng Maynila, nanalo ang American Asiatic Squadron na pinamumunuan ni Commodore George Dewey at nasakop ang Maynila. Si Dewey ang nagbigay ng transportasyon kay Aguinaldo pabalik ng Pilipinas. Bumalik bigla si Aguinaldo sa kanyang posisyon at linusob ang Maynila.

Deklarasyon ng Kalayaan, Diktadura, at Gobyernong Rebolusyonaryo Pagkatapos ng pagsimula ng Digmaang Espanyol-Amerikano, bumalik si Aguinaldo sa Pilipinas noong Mayo 19, 1898. Noong Mayo 24, dineklara niya na siya ang lider ng buong militar at nagtatag ng gobyernong diktaturyal na siya bilang diktador. Noong Hunyo 12, dineklara ang Kalayaan ng Pilipinas sa bahay ng mga Aguinaldo sa Cavite el Viejo, at binasa ang Batas na Nagpapahayag ng Kalayaan ng Pilipinas. Ito ay sinulat sa baybay Kastila ni Ambrosio Rianzares Bautista, isang kapamilya ni Jose Rizal, na siya ring bumasa. Noong Hunyo 18, dineklara niya sa pamamagitan ng dekrito ang opisyal na pagtatag ng kanyang diktadurya. Noong Hunyo 23, dineklara naman niya ang gobyerno na rebolusyonaryo at hindi na diktadurya, siya pa rin bilang pangulo. Pangulo Itinatag ang Unang Republika ng Pilipinas sa Konstitusyon ng Malolos noong Enero 23--112.198.64.93 11:57, 27 Pebrero 2012 (UTC)Nakapahilis na panitik-112.198.64.93 11:57, 27 Pebrero 2012 (UTC)Talaksan:Halimbawa.jpg, 1899 sa Malolos, Bulacan at nagtagal hanggang nahuli si Aguinaldo sa Palanan, Isabela ng mga Amerikano noong Marso 1, 1901. Polisyang Panloob Piskalya Nagpagpatuloy ang mga sesyon ng Kongreso ng Malolos at maraming nagawa na maganda. Pinagpatuloy muna ang sistemang piskalya ng mga Kastila, pati rin sa sistema ng pagsingil ng buwis, hindi kasama ang sabong at iba pang katuwaan. Binabaan ang buwis sa digmaan at ang boluntaryong donasyon ay hiningi. Inayos rin ang sistema ng adwana. Binuksan ang pambansang pautang. Edukasyon Pinabukas kaagad ang mga paaralang elementarya. Ito ay ginawang sapilitan. Si Enrique Mendiola ay nagbukas ng Instituto de Burgos at pinili ang direktor nito ng Direktor ng Pampublikong Instruksyon. Nagbigay ng kurso na agrikultura, pagtilingin, at komersya, pati rin ang kursong A.B. ang unibersidad. Isang dekrito ang nagbigay oras para buksan ang Universidad Literaria. Ang unibersidad naman na ito ay nagbigay ng kursong medisina, siruhiya, dispensaryo, at notaryo publiko. Ang pangulo ang pipili ng propesor na siyang

isa noong Hunyo 18 at isa naman sa ika-20 para ayusin ang sistema ng gobyerno sa mga probinsya at bayan. si Punong Ministro Apolinario Mabini ay nagbigay ng suspensyon ng artikulo hanggang magkaroon muli ng Kumbensyong Konstitusyonal. Delegado ng Pulis at Panloob na Kaayusan. Ang unang rektor ay si Joaquín Gonzales. Nakasulat dito na kahit napilitan siya na maging diktador. gusto niya na kasama ang mga pinakanararapat na maging opisyal na sila rin ay may tiwala galing sa kanilang kababayan. Pinayagan din niya sila na magtrabaho sa Pilipinas. ang mga lalaking 21 taon pataas ay dapat maghalal ng isang Konseho Popular na binubuo ng isang Pangulo. Lokal na gobyerno Sinunod ng Pangulo ang payo ni Apolinario Mabini at naglabas ng dalawang dekrito. Kapitan ng Barrio. Pederasyong Bisaya Para mapatunayan ang pagkakaisa ng Republika. dahil sa ikalimang artikulo ng Konstitusyon ng Malolos na nagtatakda ng paghihiwalay ng Simbahan at Estado. Sinundan siya ni León María Guererro. Ito ay pinagtibay noong ika-23 ng Disyembre at naging ika-100 na artikulo na transisyunal ng Konstitusyon. Gayundin. . Pagbabago sa Konstitusyon Dahil na rin sa abala. ang mga kumander probinsiya militar ay ibinigay para sa bawat isa sa singil ng mga sundalo ng mga Manggagawa para sa pambansang hukbo. Ang mga opisyal na inihalal ng Presidente at nakumpirma sa parehong paraan ay: isang Gobernador at tatlong konsehal kasama ang residente ng munisipyo ng probinsiya at ang Provincial Council. ginawang presidente ng Pederasyong Bisaya si Raymundo Melliza sa loob ng dalawang taon. Kinukumpirma ng gobyerno ang mga opisyal na ito. at Delegado ng Buwis at Pagmamay-ari. Ang mga lugar na kailangan ng pari ay binibigyan ng suporta. Polisiyang Panlabas Mga Nakakulong na Espanyol Pinalaya ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang mga Espanyol na nakakulong sa pamamagitan ng executive clemency pagkatapos itatag ang Republika.pipili ng rektor. pagkatapos manumpa ng katapatan sa Unang Republika at pagkilala kay Aguinaldo bilang pangulo. Delegado ng Katarungan. Ikalawang Pangulo. Sa mga dekritong ito. Rehistrado Sibil.

Pagkamatay ni Luna. tinaksil siya ni Aguinaldo dahil ipinapatay siya ng mga tauhan ng pangulo matapos malaman na wala ang pangulo sa kumbento (Hunyo 5). at nagtanong kung pwede sila magkita sa Kumbento ng Simbahan sa Cabanatuan. Halos pagkatapos ng dalawang taon. Ngunit. natalo ng natalo ang militar. Ang mas malakas na armas ng mga Amerikano ay nagpaalis ng mga Pilipino sa mga lungsod at kailangan maglipat ng lugar ng Gobyernong Malolos. Isabela. Noong Hunyo 2. binaril ng isang Amerikanong sundalo ang isang Pilipino. Nilibing siya sa simbahan at walang imbestigasyong naganap. Noong Nobyembre 1899. 1899. nakatanggap ng telegrama si Heneral Antonio Luna. Ito ang dahilan kaya nagsimula ang Digmaang Pilipino-Amerikano at nagsimula ang labanan sa gitna ng mga sundalong Amerikano at mga Pilipinong para sa kalayaan. Lumikas si Pangulong Aguinaldo papuntang Hilagang Luzon habang hinahabol ng mga Amerikano. nagkaroon na ng kapangyarihan ang pangulo sa buong militar. Nagkaroon ng labanan sa Tirad Pass na pinamunuan ni Heneral Gregorio del Pilar para matago ang pangulo. Dahil wala na ang kagalingan ni Luna.Digmaang Pilipino-Amerikano Noong Pebrero 4. nakaabot na sina Aguinaldo sa Palanan. natalo sila sa pwersa ng mga Amerikano at namatay pa si del Pilar at 52 sa 60 na kasama ni del Pilar. . isa sa mga kaagaw ng pangulo at magaling na heneral. Ngunit. Hindi nahuli ang pumatay. 1899. nahuli si Pangulong Aguinaldo ng mga Amerikano sa pamumuno ni Heneral Frederick Funston sa pamamagitan ng pagkukunwari na sila'y mga nahuling Amerikano ng mga Macabebe Scouts na silang nagturo ng lokasyon ni Aguinaldo.

1878. Quezon. Bilang isang binata. Quezon Ipinanganak si Manuel L. Nakipaglaban din siyang kasama ng mga Pilipinong Nasyonalista sa panahon ng Digmaang Pilipino-Amerikano. Siya ang kinilala bilang ikalawang pangulo ng Pilipinas. 1878 – Agosto 1. Manuel L. kapwa mga guro. Nagtapos siya ng pag-aaral mula sa Colegio de San Juan de Letran noong 1893. 1935–Agosto 1. sa lalawigan ng Tayabas (tinatawag na ngayongAurora) noong Agosto 19. nakilahok siya sa pag-aalsa laban sa mga Kastila. Ang tunay niyang pangalan ay Manuel Luis M. Quezon sa Baler. Anak siya nina Lucio Quezon at Maria Dolores Molina. 1944). kasunod ni Emilio Aguinaldo (na ang administrasyon ay hindi kinilala ng ibang bansa sa mga panahong iyon at hindi kinilala bilang unang pangulo sa mga kapisanang internasyunal). 1944) ay ang ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas (Nobyembre 15. Quezon Si Manuel Luis Quezon y Molina (Agosto 19. bilang katulong ni Emilio .Manuel L.

Muli siyang nahalal noong 1941. Franklin County. Sa dalawang bansang ito niya pinamunuan ang pamahalaan ng Pilipinas habang malayo sa bansa. at pagkaraan nagtuloy sa Estados Unidos. ang kanyang labi ay inilibing muli sa Maynila. laban kina Emilio Aguinaldo at Obispo Gregorio Aglipay. Nagkasakit ng tuberkulosis si Quezon at namatay sa Saranac Lake. nagsilbi si Quezon sa Estados Unidos bilang naninirahang komisyonero para sa Pilipinas. nagtatanggal sa Komisyon sa Pilipinas ng Estados Unidos at nagbibigay ng mas mataas na antas ng pamamahala sa mga Pilipino. Ipinangalan sa kaniya ang Lungsod ng Quezon sa Kalakhang Maynila at ang lalawigan ng Quezon. sa Manila North Cemetery at inilipat sa Lungsod Quezon sa loob ng monumento sa Quezon Memorial Circle. itinuring na bayani si Quezon nang muli siyang magbalik sa Pilipinas. Sa sumunod na dalawang taon. Makaraang palayain. nanalo si Manuel L. Quezon sa unang halalan ng pagkapangulo ng Pilipinas sa ilalim ng bagong Komonwelt ng Pilipinas. Noong1935.Siya rin ay tinawag bilang 'Ama ng Wikang Pambansa' . kung saan nakamit niya ang pagiging pinuno ng Asambleya. Pagkaraan ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. tumakas siya papuntang Australya. 1944 sa edad na 66. Sa panahong ito naipasa ang Batas Jones (Jones Act). ngunit nagbitiw upang makapangampanya para sa Asambleya ng Pilipinas. Naipakulong siya dahil sa gawaing ito. Unang inilibing ang kanyang labi sa Arlington National Cemetery. naglingkod siya bilang pangulo ng Senado ng Pilipinas. nahalal siya bilang gobernador ng lalawigan ng Tayabas. Pagkaraan. nanumpa siya ng katapatan sa Estados Unidos. Noong 1906. New York noong Agosto 1.Aguinaldo. Naging manananggol si Quezon sa Baler. Mula 1909 hanggang 1916. Dahil dito.

1942 . 1936 – Pebrero 5. 1943 – Agosto 17. Quezon (1941-1944) Sergio Osmeña (1944-1946) Sergio Osmeña Mahistrado ng Kataastaasang Hukuman ng Pilipinas Panunungkulan Pebrero 29. 1945 Pangulo Sinundan si Pilipinas Manuel L.Jose P. Laurel Jose Paciano Laurel Ika-3 Pangulo ng Unang Pangulo ng Ikalawang Republika Panunungkulan Oktubre 14.

Malcolm Wala[1] Kapanganakan Kamatayan Partidong politikal Asawa Hanapbuhay Relihiyon Lagda Marso Tanauan. namatay si Laurel sa grabeng atake sa puso at istrok. 1891-Nobyembre 6. Pagkatapos ay. Nagtapos siya ng abogasya sa U.P. 1959) ay ang ikatlongPangulo ng Republika ng Pilipinas (Oktubre 14. Isinilang si Laurel sa Tanauan. 1943-Agosto 17. 1959 sa Kapisanan ng Paglilingkod Bagong Pilipinas (KALIBAPI)[2] Pacencia Hidalgo Abogado Katoliko Si José Paciano Laurel y García (Marso 9. . Pinili si Laurel ng mga Hapon upang magsilbing pangulo ng Ikalawang Republika ng Pilipinas. Batangas noong Marso 9. Hinirang na Kalihim Panloob ni Gob. noong 1915. Nanungkulan siya bilang Pangulo ng Kataas-taasang Hukuman nang sumiklab ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig at itinalaga siyang Kalihim ng Katarungan ni Quezon bago lumisan. Batangas Nobyembre Maynila 9. 1959. Ibinilanggo siya bilang "collaborator" pagkaraan ng digmaan ngunit pinalaya ni Pangulong Roxas noong 1948. Hen. 1945) sa ilalim ng mgaHapon mula 1943 hanggang 1945. Pinangalagaan niya ang kapakanan ng bansa sa gitna ng mga kalupitan ng mga Hapon. 1891 6. 1891 anak nina Sotero Laurel at Jacoba Garcia. Noong Nobyembre 6.Sinundan si Sinundan ni George A. Wood noong 1923 at naging Associate Justice noong 1935.

Laurel Manuel Roxas Pilipinas Ika-2 Pangalawang Pangulo ng Pilipinas Unang Pangalawang Pangulo ng Komenwelt Panunungkulan Nobyembre 15. 1944 – Mayo 28. Quezon .Sergio Osmeña Ika-4 na Pangulo ng Ikalawang Pangulo ng Komenwelt Panunungkulan Agosto 1. 1946 Sinundan si Sinundan ni Jose P. 1935 – Agosto 1. 1944 Pangulo Manuel L.

Noong 1900.Kapanganakan Kamatayan Partidong politikal Asawa Hanapbuhay Relihiyon Lagda Setyembre 9. Si Osmeña ay pumangalawa sa naturang eksamen sa bar. kung saan ay muli silang nagkita ni Quezon. Siya ang ama ni dating Senador Sergio Osmeña Jr. 1946). at lolo nina Senador Sergio Osmeña III. bumalik sa Cebu si Osmeña. kung saan nakilala niya si Manuel L. Noong 1903. Tomas. . John Osmena. Nagtungo siya sa Maynila at nag-aral sa San Juan de Letran. dating Gobernador Lito Osmena ng Cebu at Mayor Tomas Osmena. higit na kilala ngayon bilang Sergio Osmeña.1944 – Mayo 28. Nagbalik siya sa Maynila para mag-aral ng abogasya sa Unibersidad ng Sto. ay ang ikaapat na Pangulo ng Republika ng Pilipinas (Agosto 1. Si Osmeña ay nanguna sa mga nagtapos ng primarya sa kanyang paaralan. Quezon. Nag-aral ng sekundarya sa Seminario ng San Carlos sa Cebu. Sr. 1878 – Oktubre 19. Isinilang siya noong Setyembre 9. Ipinadala siya ng lokal na liderato ng Cebu para ibalita kay Emilio Aguinaldo ang sitwasyon sa Cebu. 1961 (edad 83) Lungsod Quezon Nacionalista Party Esperanza Limjap Manananggol Romano Katoliko Si Sergio Osmeña y Suico (Setyembre 9. 1878 Lungsod ng Cebu. Cebu Oktubre 19. Nang sumiklab ang rebolusyong Pilipino noong 1896. siya at ang kanyang mga kamag-aral ay pinahintulutan ng Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas na kumuha ng eksamen sa bar kahit tatlong taon pa lamang ang kanilang natapos. 1961). naging tagapag-lathala at patnugot siya ng pahayagang El Nuevo Dia. 1878 sa Lungsod ng Cebu.

1944 at si Osmeña ang humalili sa kanya. Tumakbo siya at nanalong kinatawan ng ikalawang distrito ng Cebu. 1961. Estados Unidos at ang puwersang Kakampi kasabay ng mga gerilyang Pilipino at Hukbalahap na mula sa Kampanya ng Pagpapalaya sa Pilipinas na ituloy ng pakikipaglaban sa Hapon. sina dating pangulong Osmena at ang kasama ng mga pandigmang kabinete na huling ipagpatuloy ng ating pagapapalaya ng Hukbong Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Quezon saEstados Unidos. isa sa mga misyong ipinadala sa Estados Unidos para ikampanya ang kasarinlan ngPilipinas. Nagbitiw siya sa kanyang katungkulan bilang gobernador nang maitatag ang Asemblea Filipina noong 1907. Sinabi ni pangulong Osmena at ang iba pang opisyal at mga kabinete nagsimula ng Kampanya ng Pagpapalaya sa Pilipinasnoong 1944 hanggang 1945 sa pagitan ng mga sundalong Pilipino. Si Sergio Osmena ay namatay noong Oktubre 19. Romulo pati ang mga puwersang Amerikanong lumunsad sa Leyte noong Oktubre 20. 1946. Naging kasapi rin siya ng Misyong OsRox (Osmeña-Roxas). Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Naging senador siya mula 1923 hanggang 1935. Tinanghal siyang "Senate President Protempore" noong 1923-1933. Nang matalo kay Roxas. namahinga si Osmena sa kanyang tahanan sa Cebu.Dalawampu‘t limang taong gulang siya nang maatasang pansamantalang gobernador at pagkapiskal ng lalawigan ng Cebu. ngunit natalo kay Manuel Roxas. Pagkaraan ng dalawang taon. Namatay si Quezon sa sakit na tuberkulosis noong Agosto 1. Valdes at si heneral Carlos P. Nahalal siyang ispiker ng asemblea. 1944. . kasama niya si Pangulong Manuel L. Amerikano at ang mga pwersang gerilya na silang kalabanin ng mga Hapones. Paghahanda ito sa pagbibigay ng kalayaan ng Estados Unidos. isang posisyong hinawakan niya ng sumunod na 15 taon. Kasama siya ng mga Pilipinong Heneral ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na si Basilio J. naging gobernador siya ng lalawigan. Kumandidato siya bilang pangulo. Nagsilbi siya bilang pangulo ng bansa hanggang sa magkaroon ng halalan noong Abril 23. Nahalal siyang pangalawang pangulo ng Komonwelt ng Pilipinas noong 1935.

Capiz . 1892 Capiz (ngayon ay Lungsod Roxas). (bilang Pangulo ng Ikatlong Republika) – Abril 15.Manuel Roxas Ika-5 Pangulo ng Pilipinas Ikatlong Pangulo ng Komonwelt Unang Pangulo ng Ikatlong Republika Panunungkulan Mayo 28. Hulyo 4. 1946 (bilang Pangulo ng Komonwelt). 1946. 1948 Pangalawang Pangulo Sinundan si Sinundan ni Elpidio Quirino Sergio Osmena Elpidio Quirino Kapanganakan Enero 1.

siya ang nagsilbing intelligence agent para sa mga gerilya. Ito ang nagbigay-buhay sa kanyang buhay politika. Valdes at si heneral Carlos P. Sina Gerardo Roxas at Rosario Acuna ang kanyang mga magulang. Nagtapos siya ng abogasya sa Unibersidad ng Pilipinas (University of the Philippines)noong 1912 at naging topnatcher sa Bar. Noong 1921. naging kasapi si Roxas sa National Assembly. Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. pinawalang-sala siya ni Heneral Douglas MacArthur kasama kay pangulong Sergio Osmena kasama ng mga Pilipinong heneral na galing sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas na sina heneral Basilio J. nanalo siya sa halalan sa pagkapangulo noong Abril . Pagkatapos maitatag ang Komonwelt ng Pilipinas (1935). Isinilang si Roxas noong Enero 1. 1946–Abril 15. Ngunit sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. 1948). at sa suporta ni MacArthur. ang Lungsod ng Roxas sa lalawigan ng Capiz.Kamatayan Abril 15. Pagkatapos ng digmaan. binihag siya (1942) ng pwersa ng mananakop na Hapon. Romulo at ibinalik ang kanyang nombramyento bilang opisyal ng Hukbong Sandatahan ng Estados Unidos. naihalal siya sa House of Representatives at sa sumunod na taon ay naging speaker. at naihalal (1941) sa Senado ng Pilipinas. 1948 Clark Air Base. 1892 . Quezon.Pampanga Nacionalista (1919–1945) Liberal Party (1945–1948) Trinidad de Leon Abogado Katoliko Partidong politikal Asawa Hanapbuhay Relihiyon Si Manuel Acuña Roxas (Enero 1. nanilbihan siya sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na itinaguyod ng mga Hapon. Angeles. 1892 sa lungsod na ipinangalan sa kanya nang siya ay mamatay. Siya ay ang ikalimang Pangulo ng Republika ng Pilipinas (Mayo 28. nagsilbi (1938-1941) bilang Kalihim ng Pananalapi sa gabinete ni Pangulong Manuel Quezon. 1948) ay isang pulitiko sa Pilipinas.Abril 15. Sa panahon din ito. Hinuli ng mga bumalik na pwersang Amerikano si Roxas sa paghihinalang pakikipagtulungan sa mga Hapon. Nag-umpisa siya sa pulitika bilang piskal panlalawigan. Nagsilbi sa iba-ibang kapasidad sa ilalim ng Pamahalaang Komonwelt ni Manuel L.

Siya ay sinundan ni Pangulong Elpidio Quirino. . pinawalang-sala niya ang mga nakipagtulungan sa mga Hapon. Noong Abril 15. habang nagbibigay ng kanyang talumpati sa dating base militar ng Estados Unidos sa Clark Air Base wala na ito sa kasalukuyan. 1946 laban kay Sergio Osmeña. inatake bigla si Roxas sa puso at siya ay namatay.23. 1948. Bilang pangulo.

1953 Pangulo Pangalawang Pangulo Sinundan si Sinundan ni 30.Elpidio Quirino Ika-6 na Pangulo ng Pilipinas Ikalawang Pangulo ng Ikatlong Republika Panunungkulan Abril 18. 1948 (halal Disyembre Disyembre 30. 1949) – Manuel Roxas Fernando Lopez (1949-1953) Manuel Roxas Ramon Magsaysay Ika-3 Pangalawang Pangulo ng Pilipinas Ikalawang Pangalawang Pangulo ng Komenwelt Unang Pangalawang Pangulo ng Ikatlong .

Hiniram na Kalihim ng Pananalapi ni Gob. Murphy noong 1934 at naging kasapi ng "Constitutional Convention". 1948. 1956) ay isang pulitiko at ang ikaanim na Pangulo ng Republika ng Pilipinas (Abril 17. 1890 kina Mariano Quirino at Gregoria Rivera. 1948Disyembre 30. Nagtapos siya ng abogasya sa Unibersidad ng Pilipinas (University of the Philippines) noong 1915. 1948 Sinundan si Sinundan ni Naibalik[3] Joaquin Elizalde Miguel Kapanganakan Kamatayan Partidong politikal Hanapbuhay Relihiyon Nobyembre 16. 1953). Hen. Isinilang si Quirino sa Vigan. 1890—Pebrero 29. 1946 – Abril 17. . Naging pangalawang pangulo siya ni Manuel Roxas noong 1946. Ilocos Sur Pebrero 29. Pinasimulan niya ang kampanya laban sa mga Huk. 1956 Lungsod ng Quezon Liberal Abogado Katoliko Si Elpidio Rivera Quirino (Nobyembre 16. Kinaharap ng administrasyong Quirino ang isang malubhang banta ng kilusang komunistang Hukbalahap. 1948 Sinundan si Sinundan ni Sergio Osmeña[1] Fernando Lopez[2] Kalihim ng Ugnayang Labas Panunungkulan Setyembre 16. 1890 Vigan. Nahalal sa Kongreso noong 1919. At nanumpa bilang Pangulo pagkaraang mamatay si Roxas noong Abril 17.Republika Panunungkulan Mayo 28. Ilocos Sur Noong Nobyembre 16. 1946 – Abril 17.

at mga industriya. Tinalo ni Ramon Magsaysay sa kanyang ikawalang pagtakbo bilang pangulo. 1956 sa gulang na 66. Namatay siya sa atake sa puso noong Pebrero 29. muli niyang itinayo ang ekonomiya ng bansa. . Siya ang unang Ilokanong pangulo.Bilang Pangulo. pinaunlad niya ang pagsasaka.

Balamban.Ramon Magsaysay Ika-7 Pangulo ng Pilipinas Ikatlong Pangulo ng Ikatlong Republika Panunungkulan Disyembre 30. Manunggal. Cebu . 1957 Bundok. 1907 Marso 17. Zambales 31. García Elpidio Quirino Carlos P. 1953 – Marso 17. 1957 Pangalawang Pangulo Sinundan si Sinundan ni Carlos P. García Kapanganakan Kamatayan Agosto Iba.

Nang bumagsak ang Bataan inorganisa niya ang "Pwersang Gerilya sa Kanlurang Luzon" at Pinalaya ng pwersang Amerikano at Pilipino ang Zambales noong Enero 26. Pinigil niya ang panganib na lilikhain ng pulahang Komunista at naging napakatanyag sa mamamayan. bilang kalihim ng Pagtatanggol kaniyang binuwag ang pamunuan ng mga Hukbalahap.1953-Marso 17. 1957) ay ang ikapitong Pangulo ng Republika ng Pilipinas (Disyembre 30. . 1907 kina Exequiel Magsaysay at Perfecta del Fierro. 1957. Siya ang pinakamamahal na Pangulo ng Pilipinas dahil ibinalik niya ang tiwala ng pamahalaan. ay sumuko sa kanya. Subalit nagwakas ang kanyang pamamahala nang mamatay siya dahil sa pagbagsak ng eroplanong kanyang sinasakyan sa isang bundok sa Manunggal. Si Magsaysay ay isinilang sa Iba. Cebu noong Marso 17. Noong eleksyon ng 1953. Pinigil niya ang paghihimagsik ng Huk o ng komunista. Kaya si Magsaysay ay tinawag na "Tagapagligtas ng Demokrasya". Noong 1950. 1907 –Marso 17.Partidong politikal Asawa Hanapbuhay Relihiyon Partidong Nasyonalista Luz Banzon Inhinyero Katoliko Si Ramon del Fierro Magsaysay o Ramón "Monching" Magsaysay (Agosto 31. Si Luis Taruc. Naglingkod siya bilang tagapamahala ng Try-Tran Motors bago magkadigma. Ito ang kanyang pinakamahalagang nagawa. Iniligtas ni Pangulong Magsaysay ang demokrasya sa Pilipinas. tinalo niya si Quirino at naging ikatlong pangulo ng republika. Nag-aral sa Pamantasan ng Pilipinas at Jose Rizal College. Zambales noong Agosto 31. Supremo ng Huk o ang pinakamataas na lider ng komunista. 1945. Ang kanyang pangalawang pangulo ay si Carlos P. 1957). Garcia.

1957 (halal Disyembre Disyembre 30.1957) – Ramon Magsaysay Diosdado Macapagal Ramon Magsaysay Diosdado Macapagal Ika-5 Pangalawang Pangulo ng Pilipinas Ikatlong Pangalawang Pangulo ng Ikatlong . 1961 Pangulo Pangalawang Pangulo Sinundan si Sinundan ni 30. Garcia Ika-8 Pangulo ng Pilipinas Ika-apat na Pangulo ng Ikatlong Republika Panunungkulan Marso 23.Carlos P.

Si Garcia ay naging gobernador ng Bohol. Isinilang si Garcia noong Nobyembre 4. 1971) ay isang Pilipinongmakata at pulitiko at ang ikawalong Pangulo ng Republika ng Pilipinas (Marso 23. Nag-aral siya sa Silliman University at Silliman Institute. Bohol Hunyo 14. at naging miyembro ng Senado mula 1942 hanggang 1953. 1961). 1896 sa Lungsod ng Talibon. [baguhin]Talambuhay Carlos Polistico Doi Garcia (1896-1971). at ang tinulungan ng mga tropang Pilipino at Amerikano saBohol.Republika Panunungkulan Disyembre 30.Hunyo 14. 1957 Sinundan si Sinundan ni Fernando Lopez Wala[1] Kapanganakan Kamatayan Partidong politikal Asawa Hanapbuhay Relihiyon Nobyembre 4. Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig (1939-1945). sa lungsod ng Dumaguete. Kilala si Garcia kanyang pagpapatupad ng Filipino First Policy. Pangulo ng Republika ng Pilipinas noong 1957 hanggang 1961. Bohol Nacionalista Party Leonila Dimataga Abogado Katoliko Si Carlos Polistico Garcia (Nobyembre 4. isang probinsiya sa Katimugang Pilipinas. at kinalaunan nagtapos din siya ng abogasya sa Philippine Law School noong 1922 sa Maynila. Naging abogado at guro. pinasok niya ang politika noong 1926 bilang mambabatas na kaanib sa Kapulungan ng mga Kinatawan (Philippine House of Representatives) at naglingkod hanggang 1932. Naging pangalawang pangulo at miyembro ng gabinete ni Ramon Magsaysay si Garcia. ang kaniyang mga magulang ay sina Policronio Garcia at Ambrosia Polistico. . lumaban siya sa pananakop ng mga Hapon bilang miyembro ng mga gerilya na nakabase sa Bohol. 1971 Talibon. 1896 .1957–Disyembre 30. 1953 – Marso 18. 1896 Talibon. Nanumpa siya bilang pangulo nang mamatay si Magsaysay. Bohol sa Kapuluan ng Kabisayaan sa Kalagitnaang Pilipinas. mula 1932 hanggang 1942.

at noong 1954. Noong Marso 1957 si Garcia ay naging presidente matapos pumanaw si Magsaysay sa isang aksidente sa eroplano. si Garcia ay naging bise presidente at Kalihim ng Suliraning Panlabas. Namatay siya sa atake sa puso noong Hunyo 14. si Garcia ay kilala rin na makata sa kanyang diyalektong Bisaya.1971 sa edad na 75. Bukod sa kanyang mga nagawa bilang makabansang pulitiko. Noong 1953 si Garcia ay nanombrahan bilang Bise Pangulong na kabilang sa Tiket Nasyonalista na pinangunguluhan ni Ramon Magsaysay. at nagwagi rin siya sa Halalan ng Panguluhan noong Nobyembre 1957. ang Pamahalaan ni Garcia ay nakipag-usap sa mga pinuno ng Bansang Amerika upang mailipat sa kontrol ng Pilipinas ang mga hindi na ginagamit na Base Militar ng Amerika. isang politikong Pilipino na bumuo at namuno sa isang pwersang guerilla na lumaban sa pananakop ng mga Hapones.Noong 1946 ay naging puno siya ng minoriya sa Senado. Nakamit nila ang mapagpasyang tagumpay. sa himpapawid sa tulong ng CIA samantalang pinaboran naman ng mga Amerikano si Diosdado Macapagal upang manalo sa Halalan noong 1961. Sa kalaunan ay naging labis ang pagiging maka-Pilipino ni Garcia at ang pagsira sa kanya ay pinasimulan sa mga pahayagan. . Habang nasa kapangyarihan.

Diosdado Macapagal Ika-9 na Pangulo ng Pilipinas Ikalimang Pangulo ng Ikatlong Republika Panunungkulan Disyembre 30. Garcia Ferdinand Marcos Ika-6 na Pangalawang Pangulo ng Pilipinas Ika-apat na Pangalawang Pangulo ng Ikatlong Republika . 1965 Pangulo Pangalawang Pangulo Sinundan si Sinundan ni Carlos P. 1961 – Disymbre 30. Garcia Emmanuel Pelaez Carlos P.

1957 – Disyembre 30. Pampanga Abril 21. Anak niya si Gloria . 1961Disyembre 30.Ama siya niGloria Macapagal-Arroyo na naging pangulo rin. Pangalawa siya sa apat na magkakapatid. 1910 . 1961 . 1997) ang ikasiyam napangulo ng Pilipinas (Disyembre 30.Abril 21. Ang kanyang mga magulang ay sina Urbano Macapagal at Romana Pangan. 1910 sa San Nicolas. Talambuhay Isinilang siya noong Setyembre 28. Pampanga. naging pangalawang asawa niya si Evangeline Macaraeg. 1965) at ay ang ikasiyam naPangulo ng Republika ng Pilipinas (Disyembre 30.Panunungkulan Disyembre 30. Lubao. Nakapagtapos siya ng elementarya saLubao Elementary School bilang valedictorian at bilang sekundarya sa Pampanga High School bilang salutatorian. 1965).Disyembre 30. 1997 Lungsod ng Makati Partidong Liberal (1) Purita dela Rosa† (2) Evangelina Macaraeg Manananggol Katoliko Hanapbuhay Relihiyon Si Diosdado Pangan Macapagal (Setyembre 28. 1961 Sinundan si Sinundan ni Wala[1] Emmanuel Pelaez Kapanganakan Kamatayan Partidong politikal Asawa Setyembre 28. Nang sumakabilang buhay ito. 1910 Lubao. Sariling buhay Naging unang asawa niya si Purita de la Rosa. Ang kanyang ama ay isang manunulat ng mga salitang Kapampangan at ang kanyang ina ay isang guro na nagturo ng katesismo.

Maynila. . Bilang dagdag. at sina Maria Cielo Macapagal Salgado. Una siyang nagtrabaho bilang abogado para sa isang tanggapang Amerikano. Nagkamit din siya ng pagka-Doktor ng Batas na Sibil at Doktor ng Ekonomiya. Inilunsad niya ang Kodigong Pangrepormang Panlupang Pansakahan (Agricultural Land Reform Code) at nilinis ang katiwalian sa pamahalaan. noong Abril 21. sa edad na 86. Inilibing siya sa Libingan ng mga Bayani sa Taguig. Nagkamit siya ng degri sa larangan ng Abogasya.Macapagal-Arroyo.. ang pagbabago ng petsa ng Araw ng Kalayaan mula Hulyo 4 na naging Hunyo 12. ang pag-aangkin sa Sabah (opisyal na iniharap noong Hunyo 22. ang dating Pangulo ng Pilipinas. Sa eleksiyon ng 1963. Nahalal siya bilang Pangalawang Pangulo noong 1957 at naging Pangulo noong 1961. Humiwalay sa Partido Liberal si Marcos at ginawa siyang kandidato ng Partido Nasyonalista sa pagkapangulo sa halalan ng 1965. at sa pagbubuo ng Maphilindo sa Kasunduang Maynila. Humalili siya bilang pangulo ng Kumbensyong Konstitusyonal noong 1971. 1962). Marcos. maraming nanalong kandidato mula sa Partidong Liberal at naging pangulo ng Senado si Ferdinand E. Subalit nagkaroon ng hidwaan sina Marcos at Macapagal. at Diosdado Macapagal Jr. Kilala rin siya sa pagkakaroon ng nasyonalisasyon ng pagtitingi (retail) at dahil sa Panukalang Batas na Pangrepormang Panglupa. Edukasyon Nagtapos siya ng elementarya mula sa Mababang Paaralan ng Lubao at ng sekondarya mula sa Mataas na Paaralan ng Pampanga. Nagtapos siya ng kolehiyo mula sa Pamantasan ng Santo Tomas. Limang taon siyang nagkaroon ng kaugnayan sa Programang Sosyo-Ekonomiko para sa pagkontrol ng pangangalakal sa ibang bansa. Kamatayan Namatay siya dahil sa atake sa puso. Nahalal siya sa Kongreso noong 1949 at sa muli noong 1953. Arturo Macapagal . Siya ang mayakda ng Batas ng Kalusugang Rural (Rural Health Law) at ng Batas hinggil sa Naangkop na Mababang Sahod (Minimum Wage Law). Nanguna rin siya sa delegasyong para sa Tratado ng Mutwal na Depensa ng Estados Unidos at Republika ng Pilipinas (US-RP Mutual Defense Treaty). pneumonia. isa ring Liberal katulad ni Macapagal. kabilang din sa kaniyang mga nagawa ang pagpapakalat ng Pambansang Wika. Tinalo ni Marcos si Macapagal sa halalang iyon. 1997. at sakit sa bato. sa Sentrong Pangkalusugan ng Makati (Makati Medical Center) saLungsod ng Makati.

1986 Punong Ministro Pangalawang Pangulo Sinundan si Sinundan ni Cesar Virata (1981-1986) Fernando Lopez (19651973) Arturo Tolentino (1986) Diosdado Macapagal Corazon C. Aquino Punong Ministro ng Pilipinas Panunungkulan .Ferdinand Marcos Ika-10 Pangulo ng Pilipinas Ika-anim na Pangulo ng Ikatlong Republika Unang Pangulo ng Ika-apat na Republika Panunungkulan Disyembre 30. 1965 – Pebrero 25.

1989) ay ang ikasampung Pangulo ng Republika ng Pilipinas (Disyembre 30.Hunyo 12.Setyembre 28. Jr. 1986). Sr. Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ilocos Norte. siya ay naging Pangulo ng Senado kapalit ni Senador Eulogio Rodriguez. 1978 – Hunyo 30. 1981 Cesar Virata Kapanganakan Setyembre 11. 1965-Pebrero 25. kasapi ng Kapulungan ng mga Kinatawan mula 1949 hanggang 1959at kasapi ng Senado ng Pilipinas mula 1959 hanggang 1965. 1981 Sinundan ni Assemblyman Panunungkulan Hunyo 12. (edad 72) Honolulu. Estados Unidos 1917 Kamatayan 1989 Partidong politikal Partido Liberal (19461965) Partido Nacionalista(1965-1978) Kilusang Bagong Lipunan (1978-1986) Imelda Romualdez Imee Marcos Ferdinand Marcos. Noong 1963. 1978 – Hunyo 30. siya ay naging lider-gerilya sa hilagang Luzon. Siya ay isang abugado. Irene Marcos Tagapagtanggol [Philippine Church Independent Asawa Mga anak Hanapbuhay Relihiyon Si Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos (Setyembre 11. 1917 . Bilang Pangulo . Sarrat. Hawaii..Pilipinas Setyembre 28.

sila. Habang nasa kulungan. Talambuhay Si Ferdinand E. kapwa mga guro. Marcos ang itinuturing na isa sa pinakamatalinong naging pangulo ng bansa. Siya ang Ikaanim na Pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.ng Pilipinas. nagaral at nakapasa ng may pinakamataas na marka sa eksamen sa bar noong 1938. Si Marcos ay isinilang noong Setyembre 11. Inapela ni Marcos ang hatol ngHukuman ng Unang Dulugan (Court of First Instance) sa Kataas-taasang Hukuman (Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas). . Si Donya Josefa naman ay isang dating guro sa kanilang bayan. kahanga-hanga ang kanyang mga nagawa sa larangan ng diplomasya at pagpapagawa ng mga mahahalagang imprastraktura sa bansa. at panunupil sa oposisyon. Siya ay kumuha ng kursong abugasya sa Unibersidad ng Pilipinas. Ilocos Norte. Ang kanyang magulang ay sina Don Mariano R. si Marcos ay kinasuhan at nahatulan sa salang pagpatay kay Julio Nalundasan. mahigpit na kalaban sa pulitika ng kanyang ama. hindi lamang sa temang akademiko kundi pati sa kanyang ginawa upang mapanitili niya ang sarili sa posisyon sa loob ng mahigit dalawampung taon. Noong 1938. 1917 sa Sarrat. Ang kanyang ama ay naging kongresista ng Ilocos at gobernador ng Davao. Marcos at Donya Josefa Edralin. 1917 sa bayan ng Sarrat. Ngunit. Siya ay lumaki sa bayan ng Batac at doon nakapagtapos ng kanyang pag-aaral mulaelementarya hanggang sa mataas na paaralan ng may karangalan. Bumagsak ang kanyang pamunuan sa Rebolusyon sa EDSA na naganap noong 1986. si Dr. Ilocos Norte. paniniil sa karapatang pantao. Apat silang magkakapatid. Elizabeth at Fortuna. Ang kanyang mga magulang ay sina Don Mariano Marcos at Josefa Edralin. Hinangaan ng Kataas-taasang Hukuman ang kanyang katalinuhan at binaligtad nito ang hatol ng mababang hukuman sa Laoag. Pagkabata Isinilang si Marcos noong Setyembre 11. Pacifico. ang tagumpay ng kanyang pangasiwaan ay nabahiran ng talamak na katiwalian.

Ang tumalo dito. Tinanghal siyang lawyer of the year at hinangaan ng mga kapwa abogado.aaral sa Pamantasan ng Pilipinas at naging kilala siya sa campus dahil sa kanyang kahusayan sa debate at pagtatalumpati. Nagri. Naging meydor siya bago bumalik sa sibilyang buhay. Nasa loob siya ng kulungan ng maging topnotcher sa bar exams at nang maging ganap na abugado ay hiniling niya sa Kataas.kongresista ng Ilocos Norte at siya ay nanalo. Nang sumiklab ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay naglingkod siya sa hukbong sandatahan ng Pilipinas. Nakamit niya ang President Manuel Quezon Medal Award dahil sa kanyang Graduation Thesis.review noon si Ferdinand para sa bar exams nang matalo ang kanyang ama sa muli nitong pagtakbo bilang kongresista. at wrestling ay kinilala siya. Dahil sa kanyang talino at kahusayan ay pinayagan siya ng Korte Suprema. Tarlac. Nagsulat din siya sa Philippines Collegian. Kumandidato siya sa pagka. Nakasama siya sa Martsa ng Kamatayan at nakaranas ng hirap at sakit bilang bilanggo ng digmaan sa Kuta Santiago at Capas. 1939.Sa kanyang kabataan pa lamang ay kinakitaan na siya ng katalinuhan. Maging sa larangan ng palakasan tulad ng swimming. Palagi siyang mayroong karangalang nakukuha magmula sa elementarya hanggang sa magtapos siya ng mataas na paaralan. si Julio Nalundasan ay nabaril at namatay pagkatapos ng halalan. Ang unang pinagtuunan niya ng pansin ay ang kalagayan ng mga magsasaka sa kanilang lalawigan at sa buong bansa na rin. Nanalo siya at napawalang. Nagsimula ang kanyang pagpasok sa pulitika nang matapos ang digmaan.sala. ang opisyal na pahayagan ng Pamantasan ng Pilipinas. at kahit pa nga isang mahusay na abogado ang nagtanggol sa kanya. boxing. Isa rin siyang sharpshooter sa paghawak ng baril.taasang Hukuman na payagansiyang ipagtanggol ang sarili sa kasong ibinintang sa kanya. Sa pamantasan ding iyon siya kumuha ng Abogasya at nagtapos bilang Cum Laude noong Marso. nahatulan pa rin siya ng labimpitong taong pagkabilanggo. Limang taong gulang lamang siya nang pumasok sa elementarya sa Sarrat Central School. . Sa pamantasan ng Pilipinas Siya nagtapos ng Mataas ng Paaralan noong 1933. Siya ang nakakuha ng pinakamataas na karangalan sa Military Science and Tactics sa buong Pamantasan. Siya ay iskolar sa buong panahon ng kanyang pag. Si Ferdinand ang napagbintangan.

Sina dating pangulong Ramon Magsaysay ang nagging ninong nila sa kasal. 1954. muling nanalo si Marcos bilang pangulo at si Lopez bilang pangalawang pangulo. 1965. . nakapagpagawa siya ng maraming patubig at naipalaganap sa buong bansa ang tinatawag na miracle rice. Nagkaroon ng madadalas at malakihang demonstrasyon na nilahukan pati ng mga estudyante at taong simbahan. ―Magiging Dakilang muli ang bansang ito!‖ Totoo sa kanyang slogan. Ang pinakamadugong demonstrasyon ay naganap noong Enero 30.Nang sumunod na halalan. Ang mga magsasaka ay nabigyan ng mga kaalamang teknikal ukol sa modernong pagsasaka. Noong Nobyembre 9. Marami rin siyang naipagawang mga kalsada. Tumaas ang kriminalidad at nasangkot ang pamahalaan sa malalaking anomalya at eskandalo. Tatlo ang kanilang naging anak. Nilabanan niya ang smuggling at sinimulan ang pakikipaglaban sa mga NPA. Sa pamamagitan ni Daniel ay nagkakilala sila ni Imelda na naging Miss Manila (Ginang Maynila). 1970 sa Tulay ng Mendiola. Dito niya nakalapit si Daniel Romualdez na pinsan ni Imelda. at Irene. pinangatawanan ni Marcos ang pagbangon sa bansa mula sa mahirap na kalagayan nito.iibigan nina Ferdinand at Imelda. Marami ang naghirap at nagutom. nanalong pangulo si Marcos at pangalawang pangulo naman si Eugenio Lopez. Ferdinand Jr. Tumaas ang presyo ng langis at kasunod nito ang pagtaas ng mga bilihin. Natalo nila sina Diosdado Macapagal at Gerry Roxas. Ikinasal sila sa Huwes noong Mayo 1. 1953. Ngunit sa pagkakataong ito ay unti. Sinasabi na naging makulay ang pag. Hindi na napigil ang pag. mga pagawain at para sa kalusugan. Umalingawngaw sa buong bansa ang kanyang slogan. Gayunman.imbulog ni Marcos sa larangan ng pulitika. tulay at School building. tanggulang bansa. Sa ikatlong pagkakataon ay nahalal siyang kongresista noong 1957 at senador naman noong 1959. Nahaharap noon ang bansa sa malalaking suliranin tulad ng kakapusan ng salapi para sa edukasyon . Nang sumapit ang sumunod na halalan noong 1969. ay muli siyang nanalong kongresista at naging assistant minority floor leader sa kongreso.unti nang nawawala ang tiwala ng tao sa pamahalaan dala ng malalaking problemang kinakaharap ng bansa. sina Imee.

Sa panahong ito ng Batas Militar ay sumikat ang programang Bagong Lipunan. Anuman ang ipalabas ng pamahalaan tungkol sa kalagayan ng mga mamamayan sa malalaking anomalya sa gobyerno. 1972 ay natapos ang bagong Saligang Batas.akit sa mga dayuhang mamumuhunan. Gayunman ay hindi nawala ang takot sa mga mamamayan. Noong Setyembre 21. Nagkaroon na rin ng LRT na hanggang sa ngayon ay pinakikinabangan ng sambayanan at ipinagpatuloy pa ang pagpapagawa sa ibang lugar ng Kamaynilaan. lalo na ang mga lumalaban sa gobyerno.Agosto 21. Maraming ipinahuli at ipinabilanggo si Marcos. . Pinagtibay ito sa isang referendum noong Enero 19. pagsigla ng turismo sa bansa. Walang puknat na rally ng mga manggagawa at mga estudyante at ang pinakahuli ay ang pagtambang sa Kalihim ng Tanggulang Pambansa na si Juan Ponce Enrile. 1971 upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa bansa. Totoong nabawasan ang kriminalidad dahil sa takot ng mga mamamayan sa Batas Militar. Folk Arts Theater. Marami na raw krisis ang nararanasan ng bansa tulad ng pagbomba sa Plaza Miranda. Binomba kasi ang rallyista ang Partidong Liberal o Liberal Party sa Plaza Miranda noong Agosto 21. pagsabotahe at pagwasak sa mga pribado at pambansang ari. San Juanico Bridge. Nobyembre 19. Hindi rin nakaligtas sa mata ng mga tao ang maluhong pamumuhay ni Ginang Imaelda Marcos at ng mga anak nito. Philcite at iba pa. 1971 ay sinuspinde ni Marcos ang Writ of Habeas Corpus upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Ipinasara ang mga palimbagan ng diyaryo at magasin pati na ang mga istasyon ng radio at telebisyon. 1972 ay ibinaba ang Batas Militar (Martial Law). pagtatayo ng mga impratruktura tulad ng Cultural Center of the Philippines.Ito ang sagot ni Marcos sa nagaganap na pagrirebelde ng mga tao. Maraming mga opisyal ng pamahalaan at mga military ang kinatakutan ng mga tao adahil umabuso sa kapangyarihan. Wala nang maririnig sa radyo at telebisyon ay pawing mga papuri sa gobyerno. Maraming naisagawa nang mga panahong ito tulad ng pag. Marami ang nagsasabi na sa nararamdamang kahirapan ng bayan ay hindi na dapat namumuhay ang Unang Ginang na tila ba ito ay nasa isang mayamang bansa. Ngunit hindi napayapa ang damdamin ng bayan.arian. Lalong nagging mahigpit ang militar sa karapatang pantao. 1973.

Nagkaroon ng pakunwaring wakas ang Batas Militar noong Enero 17. Si Marcos. At naganap ang makasaysayang People‘s Power na nagpatalsik kay Marcos. Nakatakas si Marcos at itinatag ang kilusang gerilya sa Hilagang Luzon. Nagsagawa naman ng kudeta sina Fidel Ramos at Juan Ponce Enrile. 1986 at nakalaban niya si Cory. Nabahala ang mga Amerikano kaya kinumbinse nila si Marcos na magdaos ng Presidential Snap Election upang Makita kung sinusuportahan pa rin ng tao ang kanyang pamahalaan. Idinaos ang halalan noong Pebrero 7. Siya ay lumaban sa pagtatanggol ng Bataan laban sa mga Hapones at naging isa sa mga biktima ng Martsa ng Kamatayan. ang kanyang pamilya at ilang miyembro ng gabinete ay dinala ng mga Amerikano sa Estados Unidos upang maiwasan ang madugong pangyayari na maaaring maganap sa pagitan ng mga tagasunod nito at ni Cory Aquino. 1981 sa pamamagitan ng Proklamasyon 2045 na nilagdaan ni Marcos. Bilang isang sundalo Nang sumiklab ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ayon sa Comelec ay nanalo si Marcos ngunit sabilang ng Namfrel ay si Cory naman ang nanalo. Siya ay kinulong at pinalaya ng mga Hapones sa Capas ngunit siya ay muling dinakip. Sa kabila ng pagtatapos ng Martial Law ay hindi nahinto ang paglaganap ng kapangyarihan ng komunista sa bansa. Siya ay kinilala bilang isa sa mga magagaling na pinuno ng mga gerilya sa Luzon at ang kanyang diumano‘y pinakahanga-hangang katapangawang-gawa ay sa Labanan ng Pasong Bessang at tumulong sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano lumaban sa Hapon. kinulong at pinahirapan sa Kuta Santiago sa Intramuros. Hawaii. Maynila. 1989 sa Makiki. . Nagprotesta si Cory at tumawag ng civil disobedience. sumapi si Marcos sa Dulong Silangan sa Puwersang Hukbong Katihan ng Estados Unidos (United States Army Forces in the Far East) bilang combat intelligence officer ng Ika-21 Dibisyon ng Hukbong Lakad. ang "Maharlika". ang asawa ng dating Senador Ninoy Aquino na Mahigpit niyang tagatuligsa. Namatay si Marcos noong Setyembre 28. Nanawagan naman sa tao si Jaime Cardinal Sin kaya dumagsa ang mga tao sa EDSA na nagnanais na mapalayas si Marcos sa puwesto.

laban kay Macapagal at Gerardo Roxas sa isang "landslide victory". Tumiwalag si Marcos sa Partido Liberal at lumipat siya sa Partido Nacionalista. Matagal na panahong naging kasapi si Marcos ng Partido Liberal . kung saan nakuha niya ang kanilang nominasyon.Panunumpa ni G. 1965. Hiningi niya ang nominasyon ng partido bilang kandidato sa pagka-pangulo noong 1964. ngunit ang kasalukuyang pangulo na si Diosdado Macapagal ang pinili ng partido. hinirang ni Pangulong Manuel Roxas si Marcos bilang special technical assistant. Ferdinand Edralin Marcos bilang ika-10 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. na naging kaisampalad niya pagkatapos ng isang madaliang panliligaw. ang kandidato ng Partido Nacionalista sa pagka-pangalawang pangulo. Noong 1954 nakilala niya si Imelda Romualdez. Noong 1949. Noong 1961. siya ang naging Pangulo ng Senado. Noong 1959 siya ay tumakbo at nanalo bilang Senador na may pinakamalaking boto.Bilang isang pulitiko Pagkaraan ng digmaan at pagtatag ng Republika ng Pilipinas. Nanalo siya at si Fernando Lopez. . ang "Rosas ng Leyte" at pamangkin ng Ispiker Daniel Romualdez. naging Pangulo si Marcos ng Partido Liberal (Liberal Party) at makalipas ng isang taon. siya ay tumakbo at nagwagi bilang kinatawan ng Ilocos Norte sa Kongreso. Unang Termino (1965-1969) Disyembre 30.

sa kanyang kauna-unahang Talumpati sa Kalagayan ng Bansa sa Kongreso. Pagkakaroon ng kasapatan sa produksyon ng palay at magpasimula ng pag-iiba-iba ng pananim upang mapaunlad ang pag-aani. its armed forces demoralized and its councils sterile. and Divine Providence has willed that you and I can now translate this faith into deeds. Noong Enero 30. We have come upon a phase of our history when ideals are only a veneer for greed and power. Sa kanyang talumpati sa kanyang unang pasinaya. Noong Enero 24. We are in crisis. its civil service is slothful and indifferent. at si Bongbong.. Mabigyan ng pampasigla ang pagpapaunlad ng pamayanan at proyekto ng pagawaang-bayan tulad ng pagpapagawa ng mga kalsada at tulay. 3. It is my articles of faith.Ang Unang Pamilya Mula sa kaliwa:Imee. tinanggap ng Pangulong Marcos na ang bansa'y nasa tuktok ng isang panlipunang bulkan na malapit ng pumutok. and when loyalties can be traded.. …Our government is in the iron grip of venality. (in public and private affairs) when devotion to duty and dedication to a public trust are to be weighted at all times against private advantages and personal gain. ipinahayag ng Pangulo ang kasadlak-sadlak na kalagayan ng Pilipinas: …The Filipino.. has lost his soul. You know that the government treasury is empty. . 1965. Only by severe self-denial will there be hope for recovery within the next year. na ang Philippine National Bank ay malapit nang bumagsak at laganap ang krimen sa bansa. it seems. This I have said over and over. 1966. Binalangkas ni Marcos ang layunin ng kanyang pangasiwaan: 1.ang Unang Ginang. At kanyang ipinangako: This nation can be great again. Isakatuparan ang palatuntunan ng reporma sa lupa. . and his courage. his dignity. na ang mga guguling-gobyerno'y labis na nakahihigit sa kinikita nito. its treasury is barren. its resources are wasted. . nanumpa si Ferdinand Edralin Marcos bilang ika-6 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. 2. . Irene. Pangulong Marcos.

Patuloy na katiwalian sa pamahalaan lalung-lalo na ang mga taong nagpapairal ng batas. Nangunguna sa mga ito'y ang paglubha ng kalagayang pangkatahimikan at kaayusan ng bansa na humantong sa mga sumusunod: 1. [baguhin]Digmaang Biyetnam Noong Oktubre. at 2. ng mga pinuno ng Estados Unidos. Pagkakaroon ng mga pribadong hukbo ng mga mayamang tinatangkilik ng mga pulitiko. Australya. Thailand. Ang layunin ng pagpupulong na ito ay upang yumari ng isang nagkakaisang paninindigan sa digmaan sa Timog Silangang . ang pangasiwaang Marcos at nasusuong sa mga mabibigat na suliranin. Nagtatag ang mga ito ng mga samahang demokratikong tagapamagitan sa mga publiko at pribadong paaralan. Paglaganap ng krimen bunga ng pagkalahatang paghihikahos pangkabuhayang paghihirap at ang paggitaw ng naitatag na krimen. pati kolehiyong katoliko. Nueva Selanda. upang mag-udyok ng pagkakaroon ng tiyak na reporma sa kabuuan ng tunay na kayariang demokratiko. 1965 sinabi nila kay pangulong Marcos na mahigit sa 10. at 3. na lalong kilala sa tawag na "Kabataang Makabayan" na gumagamit ng karahasan upang makapagtamo ng mga reporma. Demonstrasyon ng mga Estudyante Ang unang demonstrasyon ng mga estudyante'y napukaw ng isang pangpurok na pagpupulong (summit conference) na idinaos sa Maynilanoong Oktubre.450 mga sundalong Pilipino na dinala sa Timog Biyetnam at lumaban agad sa mga Hilagang Biyetnames at mga Viet Cong sa panahon ng Digmaang Biyetnam. Ang mga kalagayang tulad nito'y nagdulot ng pagkaligalig at di-kasiyahan sa mga kabataan at mga mag-aaral sa mga institusyon ng karunungang may kaalaman at bihasa sa mga bagay na pampulitika. na karamiha'y gumagamit ng kanilang kapangyarihan sa paggawa ng pagmamalabis o sa pagtangkilik ng krimen. Kasama rito ang kabataangdenteesi galamay ng lihim na Partido Komunista ng Pilipinas (Communist Party of the Philippines).Mga Suliranin Tangi sa palaki na palaking paghihirap ng kalagayang-pangkabuhayan.Timog Korea. 1966. Timog Vietnam. at Pilipinas.

000 malalaki at malilit na industriya. Ang puspusang pagsasakatuparan ng reporma sa lupa. Dinakip ang 41 demonstrador at pinaratangan ng panliligalig at pananalakay. 3. 4. Ang muling pagpapasigla at pagtangkilik sa sining at kulturang sariling atin sa pamamagitan ng pamamahala ng Unang GinangImelda Marcos.Asya at upang pagtibayin ang pakikipagtulungan ukol sa pangkabuhayan . at pagkakaroon ng 7. Johnson. Pagsugpo sa katiwalian at kasamaan sa pamahalaan. . Nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng mga demonstrador at mga pulis malapit sa embahada ng Estados Unidos. . 5. ang Kabataang Makabayan na sinasamahan ng ibang pangkat estudyante ay nagtanghal ng isang pagtutol na demonstrasyon sa harapan ng pangulo ng Estados Unidos na si Lyndon B. 6.000 kilometro ng mga lansangan (kabilang na ang unang phase ng North Diversion Road mula Balintawak hanggang Tabang sa Bulacan). . . o irigasyon na ang ang kabuuang bilang nito'y nakakahigit sa lahat ng patubig na naitayo sapul sa panahon ng mga Kastila noong 1565 hanggang sa pangasiwaang kanyang sinundan. Pagpapaunlad ng mga baryo na sa unang pagkakataon sa kasaysayan nabigyan ng tiyak na kaparti sa kinikita ng pamahalaan. Ang pagpapanibagong-ayos ng may 2. Pagpapatayo ng higit sa 80. Ang mga ito'y ang sumusunod: 1. Ang pagpapalakas ng kilusang kooperatiba sa isang pambansang sukatan. panlipunan. [baguhin]Mga Nagawa sa Loob ng Unang Termino Kapaki-pakinabang ang mga nagawa ng Pangulong Marcos sa mga unang apat na taon ng kanyang panunungkulan. 2.at 9. Ang pagsisimula ng Green revolution 'mapaghimalang palay' o "miracle rice'. Nang hapon ng Oktubre 24. . . at kultura sa pagitan ng mga bansa sa Asya-Pasipiko. . .000 silid-aralan at higit sa 6. 1966. 8. . Ang pagpapatayo o rehabilitasyon ng pamamaraan ng mga patubig. .

Sa simula. Sa pagtulong ng Unang Ginang. [baguhin]Halalan ng 1969 Nanindigan ang reeleksyonistang Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang pagnanais na makapagtamo ng bagong kapasyahan ng mga botante sa halalan ng1969. na kanyang itinuturing na kanyang "lihim na sandata". na karamiha'y humahantong sa karahasan at panggugulo.Pasinaya sa Pangalawang termino ni Pangulong Ferdinand E. Ang mga lider estudyante ay muling tinanggap sa mga paaralang kanilang pinili. Namagitan ang pamahalaan sa kanilang alitan sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga tuntunin at regulasyon tungkol sa pagtataas ng matrikuka na nangangailangan ng pagsang-ayon ng pamahalaan.Tinugon ito ng mga namamahala sa mga pamantasan sa pagtitiwalag sa mga namumunong estudyante at dipagtanggap sa kanila sa alin mang pamantasan. Radikalisasyon ng mga Estudyante Sa mga unang buwan ng pangalawang panunungkulan ng Pangulong Marcos ay nagkaroon ng serye ng mga demonstrasyon ng mga estudyante at mga malalaking pagtitipon. sa napakalaking kalamangan. Marcos.Ikalawang Termino Disyembre 30. ang mga demonstrasyo'y idinaraos bilang protesta laban sa pagtaas ng matrikula at ibang bayarin sa paaralan. Jr. Tinalo niya ang kandidato ng mga Liberal. si Sergio Osmeña. . si Marcos ay naging unang Pangulong reeleksyonista pagkatapos ng digmaan. Imelda Marcos. 1969 .

Tulad ng hinihingi ng tradisyon. 1970. Naghagis sila ng "pillboxes" at mga sariling-gawang bomba (Molotov) sa bakuran ng Palasyo. Marahil napag-alab sa kabangisan ng mga pulis sa naunang demonstrasyon sa harapan ng Kongreso. ibinaling ng lalong masugid na mga aktibistang estudyante ang kanilang pagkapoot sa Malakanyang. Pagkatapos ng maagang demonstrasyon sa may Kongreso . at imperyalismo.Ngunit di naglaon. May 70 estudyante ang nasaktan at may ilang nangapinsala ring alagad ng batas Marcos. ito ang kanilang naging sigaw na panlaban. dumalo ang Pangulong Marcos sa Kongreso upang magtalumpati tungkol sa kalagayan ng bansa. Kasama niya ang Unang Ginang. Pagkatapos ng mga seremonya at habang lumalabas sa gusali ng Kongreso ang Pangulo at ang Unang Ginang patungo sa kanilang sasakyan. piyudalismo. ang mga demonstrador ay madaling bumaling sa mga bagay na pangkaisipan (ideolohikal) tulad ng pasismo. May . ang Pambansang Pagkakaisa ng mga Mag-aaral na pinamumunuan ni Edgar Jopson ay nagtipun-tipon at nagdaos ng malaking demonstrasyon sa labas ng Kongreso. nagtungo ang mga estudyante sa Malakanyang at pagkaraan ng kanilang maaapoy na talumpati ay pinagpilitan nilang makapasok sa loob ng paligid ng Palasyo. ang araw ng pagbbukas ng regular na sesyon sa Kongreso. Ang mga estudyante ng mga pribadong paaralan sa Maynila. panibagong isyu ang lumitaw. Sa gayo'y nagsimula ang "parliament of the streets. Noong Enero 26. kasama ang ilang sa kanilang mga gurong-tagapayo ay nangaroon upang ipahayag ang kanilang petisyon para sa pagdaraos ng isang Kumbensyong Konstitusyonal ng taong 1971. Sigaw ng Unang Sikapat Ang demonstrasyon ng mga estudyante noong Enero 30. Ang binabalak na mapayapang demonstrasyon ay naging isang panggulong walang taros. nagsimula ang kaguluhan." Sa pagbunsod sa mga kahilingan para sa mga reporma sa pamahalaan at mga protesta laban sa pagkakaloob ng kapangyarihan sa namumuhunan at mga oligarkiya. 1971 ay lalong higit na madugo at marahas at ito'y tinaguriang "Labanan sa Mendiola" na mas higit na kilala sa tawag na "First Quarter Storm" o Sigaw ng Unang Sikapat. Lumabas sa kalye ang mga mag-aaral at mga kapanalig.

at Marso 24. Napilitang magsiurong ang mga estudyante hanggang sa daang Mendiola habang hinahabol ng mga pangkat ng mga sandatahan ng pamahalaan. Recto. Matagumpay ang kanilang pag-aaklas. Binato nila ang mga sasakyang pampubliko at lumikha ng malalaking siga sa daan. Ngunit tiniyak niya sa mga tao na ang kaguluha'y nasugpo na. Ang labanan ay tumagal hanggang makalipas ang hatinggabi nang ang mga estudyante'y naghiwa-hiwalay sa University Belt sa daang Claro M. Ang dahilan ay upang tuligsain ang panghuhuthot ng mga pulisya at upang hilingin na pagtibayin ng lupon ng Palingkurang-Bayan ang pagtataas ng 5 sentimo sa pamasahe ng jeep. isang panghihimagsik na may layuning pabagsakin ang pamahalaan. napalathala sa mga pahayagan na apat na demonstrador ang nakitlan ng buhay at marami pang nasugatan.ilang nakaagaw ng isang trak na pamatay-sunog at ito'y ibinangga sa isang trangkahan ng Malakanyang hanggang sa mabuksan ito. 1970 nagdaos ng isang pag-aaklas ang mga nagmamaneho ng pampublikong jeep ng Maynila at mga karatig-pook. nangako ang pamunuan ng pulisya na parurusahan ang mga tiwaling alagad ng batas. Nagpaputok ng mga teargas ang mga tanod Pampanguluhan ng Palasyo sa mga nanggugulo at ang mga ito'y gumanto ng mga bato at patpat at sariling-gawang bomba. . Noong Marso 23. at sinang-ayunan ng Lupon ng Palingkurang-Bayan ang kanilang petisyon sa pagtataas ng pamasahe sa jeep. 1970. Nang sumunod na araw. ang mga estudyante at mga pasahero ay nagdaos ng isang panlabang demonstrasyon na tumututol sa pagkataas ng bayad sa jeep at bus. Pag-aaklas ng mga Tsuper ng Jeep Noong Marso 3. Ipinahayag ng Panguilong Marcos sa pamamagitan ng radyo at telebisyon na ang mga pangayayari sa Mendiola ay isang binalak na pagsalakay sa pamahalaan.

Doon idinaraos ang mga "miting de avance" o pangwakas na malaking pagpupulong. nagdaos ang oposisyong Partido Liberal ng kanilang pagpapahayag na pagtitipun-tipon sa Plaza Miranda noong ika-21 ng Agosto. Ang Pagbomba sa Liwasang Miranda Ang Liwasang Miranda o Plaza Miranda sa Quiapo. kanyang itinatanong "Maipagtatanggol na natin ito sa Plaza Miranda?" Sa pagsunod sa isang pampulitikang kaugalian. habang ang walong kandidato ng Partido Liberal sa pagkasenador. bilang pinakatampok sa mga kampanyang pampulitika. Ito'y binalak upang ipakilala sa bansa ang mga kandidato ng Partido Liberal para Senador at mga kandidato para sa Maynila mula Punong-Lungsod hanggang sa mga konsehal. at isa'y tumama sa gilid ng tanghalan at sumabog din . Ang isa'y bumagsak sa tanghalan kasabay ng pagsabog. Maynila ay siyang kinaugaliang pook ng malalaking pampulitikang pagtitipun-tipon at pagpupulong.Ang Pamilya Marcos at ang Kabanalan Papa Paulo VI sa pagdalaw ng huli sa Pilipinas noong 1970. May malaking pagtatangi ang Pangulong Magsaysay sa naturang pook kahit na kailanman at siya'y pinipilit na magpasiya ukol sa isang bagay na pampulitika. Doon ipinakikilala at ipinapahayag ang mga kandidatong pambansa at ng Maynila. dalawang granada ang inihagis buhat sa karamihan ng tao at magkapanunod na sumabog. 1971. Nang mag-iika-9:00 ng gabi ng araw ding iyon. dalawampu't dalawang kandidato ng Maynila at gayon din ang iba pang mga kilalang lider ng partido ay magkakasamang nagkakatipon sa tanghalan.

bilang may utak sa pagpapasabog. ang Partido Komunista ng Pilipinas. mapangalagaan ang mga mamamayan at mapanatili ang kapangyarihan ng pamahalaan. Ang ibang kandidato ng Partido Liberal sa pagkasenador ay di-gaanong nagtamo ng kapinsalaan Namatay noon din ang isang potograpo na nagtratrabaho sa isang pahayagan at maraming mga manonood ma sama-sama sa harapan ng entablado ang pawang nangasawi. Jr.pagkahulog sa lupa. May malubhang tama sina Senador Gerardo Roxas at ang kanyang maybahay na si Judy. Sa simula. Sina Senador Eva Estrada Kalaw. Kinatawan Ramon Mitra.Bagong Hukbong Bayan. at kandidato para punong-lungsod Ramon Bagatsing. Pagsansala sa paglaganap ng terorismo mula sa mga lalawigan hanggang sa pook ng Maynila. Ginawa na minsan ng Pangulong Elpidio Quirino ang pagsususpindi ng pribelehiyo ng writ of habeas corpus noong dekada 50 upang sugpuin ang mga Huks. Ang Pagsususpindi ng Pribelehiyo ng "Writ of Habeas Corpus" Ilang oras pagkaraan ng pagpapasabog ng bomba sa Plaza Miranda. Nag-aagaw-buhay nang damputin sina Senador Jovito Salonga at Sergio Osmeña. at Kinatawan John Henry Osmeña. Kinatawan Eddie Ilarde at kandidato para sa pangalawang punong-lungsod Martin Isidro at ang kanyang maybahay ay pawang may malubhang tama rin. Libu-libong tao sa pook na iyon at higit na marami pa na nanoood sa telebisyon ang nakasaksi sa pambobomba. Ang pagpigil sa writ ay humantong sa pagtatamo ng mga sumusunod na layunin: 1. ipinalabas ng Pangulong Marcos ang Proklamasyon Bilang 889 na sumususpindi sa pribelihiyo ng writ of habeas corpus (pangangalaga sa sinuman laban sa di-saligbatas at pagbibinbin sa bilangguan) upang mapanatili ang kapayapaan . Ang pambobomba at halos lumipol sa pamunuan at mga kandidato ng oposisyon. . ang Pangulong Marcos ang itinuturong siyang may pakana sa kalagim-lagim na pangyayari sa Plaza Miranda ngunit makalipas ang ilang taon lumitaw ang mga testigo na nagdidiin kay Jose Maria Sison at sa pinamumunuan niyang kilusan.

misyon. 3. 1972 ganap na binawi ni Pangulong Marcos ang kautusang nagsususpindi sa pribelehiyo ng writ of habeas corpus. Dumarami ang mga nagaganap na krimen. Pinangasiwaan ng pamahalaan ang halaga ng pagbibili ng bigas na nakatingal sa kanilang kamalig. 1972. malalaking baha ang nagpalubog sa halos lahat ng Kalagtitnaang Luzon at lungsod ng Maynila. lihim na tagakalap ng balita at mga bagong kasapi.2. Bigas. Ipinag-utos ding ipagbili ang mga bigas at asukal na nakatago sa mga bodega ng mga mapagsamantalang negosyante sa isang nakatakdang halaga sa ilalim ng babalang ang mga ito'y kukumpiskahin ng pamahalaan. [baguhin]Batas Militar Patuloy na Panliligalig Hindi naglaon pagkaraan bawiin ang suspensyon ng karapatan sa writ ang paghupa ng tubig na likha ng baha noong taong 1972. Noong Enero 7. Ang Malaking Baha ng 1972 Noong kalagitnaan ng 1972. Setyembre 21. Pagdadakip sa ibang pinuno ng mga kilusang makakaliwa. asukal at iba pang mga pangunahing pangangailanga'y nawala sa mga pamilihan.Ipinahahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Batas Militar sa isang pagbabalita sa himpapawid. Bunga ng kautusan ng Pangulo'y muling lumabas ang mga bigas at asukal sa pamilihan at mga tindahan na nagpapatunay na ang kakapusan. pinagmumulan ng pantustos. Pagtatamo ng impormasyon tungkol sa organisasyon ng mga komunista. ang kapayapaan at kaayusan ng bansa ay lumubha ng lumubha. kagamitan. Ang pag-apaw ng tubig na umabot ng may isang buwa'y sumira ng mga pananim at humantong sa pagtaas ng bilihin mga panindang pagkain hindi lamang sa mga binahang pook kundi gayun din sa buong Luzon at sa karamihan pang mga pook sa bansa. lalo na sa Maynila ay gawa-gawa lamang. Isa lamang pangkaraniwang pangyayari ang mga mapangahas na .

isang pangkat ng mga Muslim. Nagpalabas din ang Pangulo ng mga kautusan at atas upang maisakatuparan at magawa ang layunin ng Batas Militar. Lumitaw ang mga nagbibili ng proteksyon at ang pangangasiwa ng mga bisyo at halos lantaran na. sangay ng Security Bank and Trust Company sa kalye España sa Maynila. Ayon sa Pangulo. ang isalba ang Republika at ireporma ang mga institusyong panlipunan. at ang Arca Building sa lungsod ng Pasay). Ang mga opisyales at mga kawaning pambansa at pamahalaang lokal ay magsasagawa ng kanilang tungkulin tulad nang dati. na naglalayong ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas at magtatag ng nagsasariling Republika ng Bansang Moro. Ang Pagpapahayag ng Batas Militar Dahil sa lumalalang suliranin sa kapayapaan at kaayusan sa bansa. ang embahada ng Estados Unidos. na pinamumunuan ni Nur Misuari. pangkabuhayan at pampulitika ng bansa. [4] Binigyang-diin ng Pangulo na ang proklamasyon ng Batas Militar ay hindi nangangahulugan ng pagkakaroon ng pamahalaang militar. ang kapaligiran ng Kombensyon Konstitusyonal at ang pangunahing tipunan ng tubig sa Kamaynilaan. Magpapatuloy ang pamahalaang sibil. Nagsimula ang paghihimagsik sa maraming pook sa Kahilagaang Luzon. Pinasasabugan ng mga maninindak ang mga pamilihan sa kabayanan (Greater Manila Terminal Food Market sa Taguig). mga gusaling naglilingkod sa pangangailangan ng madla (Meralco). 1972. pook ng Bicol at sa ilang panig ng Mindanao. ang tanggapan ng JUSMAG sa lungsod Quezon.panloloob sa mga bangko kung araw kahit na katanghaliang tapat. Karamihan dito'y ipinapalagay na likha ng impluwensya ng mga komunistang grupo at ng Moro National Liberation Front. mga gusali ng bayan (Manila City Hall at Court of Industrial Relations). isinailim ni Pangulong Marcos ang buong bansa sa Batas Militar sa bisa ng Proklamasyon Bilang 1081 na kanyang nilagdaan noong Setyembre 21. . walang dapat ipangamba ang mga taong walang kinalaman sa pagsasabwatan upang ibagsak ang pamahalaan sa pamamagitan ng marahas na pamamaraan. mga pribadong gusali (Philamlife Building sa Ermita. Naghari ang isang nakasisindak na panahon sa lungsod ng Maynila.

Teofisto Guingona. mga Senador na sina Benigno Aquino. Teodoro .. Zambales. Garcia. Hilagang Lanao.. Jr. Ang panghaharang. Enrique Voltaire Garcia. Sinabi ng mga ito na ang katotohanan ay nilikha ni Marcos ang mga kaguluhan at panliligalig upang magkaroon siya ng dahilang magpahayag ng batas militar at mapanatili ang sarili sa kapangyarihan. 1... at sa pulo ng Mindanao.. ang Timog Lanao.. na di-maabot ng kakayahan ng pulisyang pambayan at mga maykapangyarihang sibilyan Patuloy ang paghahamok ng mga pangkat ng hukbo at ng mga kumakalaban sa pamahalaan sa Isabela. Ang mga pangunahing pook na pangkabuhayan ay hindi makakilos. at Jose Mari Velez. Camarines Sur. Jose Concepcion. Jose W. Quezon. lumalaganap at palaki nang palaki ang mga paglabas sa batas at pag-iral ng krimen. Diokno at Ramon Mitra. Jose Nolledo. inutos ni Pangulong Marcos ang pagdakip sa mga sumusunod na lider-pulitiko at kasapi ng mga kilusang subersibo na nagsabwatan upang pabagsakin ang pamahalaan: ang mga Kinatawan na sina Roque Ablan. pang-aabuso. 42 SCRA 449) lalong lumala ang panganib at lalong lumubha o lumaki ang rebelyon. pagnanakaw ng sasakyan. ng taumbayan ang pagpapahayag ng Batas Militar dahil sa panunumbalik ng lubos na kapayapaan at kaayusan sa bansa lalung-lalo na sa Maynila. pagpupuslit ng kalakal. mga Gobernador na sina Rolando Puzon (Kalinga-Apayao) at Lino Bocalan (Cavite). Timog Zamboanga at Cotabato. kung hindi man ay sinang-ayunan. Mga delagado sa Kombensyon Konstitusyonal na sina Napoleon Rama. Jr. Maximo Soliven. Jr. Jr.. winika ng Pangulo: Buhat nang ipahayag ng Kataas-taasang Hukuman ang kapasyahang ito (Lansang vs. Tarlac. mga mamamahayag na sina Joaquin ‗Chino‖ Roces. mga ilegal na pasugalan at iba pang krimen laban sa tao at ari-arian ay nabawasan nang napakalaki. Hindi makapaglapat ng katarungan ang mga hukuman. pagkidnap. Alejandro Lichauco. Napatigil ang gawaing pambansa. Tinuligsa ng mga kritiko ang mga dahilang inilahad ni Marcos na nagbibigaykatwiran sa pagpapahayag ng batas militar.(Ilocos Norte)at Rafael Aquino (Sorsogon). Madaliang Pagkabisa ng Batas Militar Tinanggap. Sa bisa ng General Order No. dating Senador Francisco ―Soc‖ Rodrigo.Sa isang pahayag sa radyo't telebisyon. Bren Guiao. II.

Ang Nay Quang. Flora Lansang. Nagkaroon ng kapayapaan at katahimikan sa mga pook ng paaralan na dati-rati'y may ligalig at karahasan. Cipriano cid. sa bisa ng Letter of Instruction No.nawala ang mga basura sa daan at ang paligid ng mga tahanan ay naging malinis at napanatiling malinis ng mga tao na rin. Amando Doronilla. Romeo Dizon. Ramon Chramico. radyo at iba dahil sa pagpapasara ng Pangulo. Rosalinda Galang @ Roz. telebisyon. Guillermo Ponce de Leon. 1 o ang "Integrated Reorganization Plan") ay nakapanumbalik ng pagtitiwala ng tao sa kanilang pamahalaan. Jorge Bocobo. Rolando Feleo. at ang istasyon ng Republic Broadcasting System na kilala sa tawag na GMA Networks. Nabawasan ang mga pasugalang ipinagbabawal lalo na sa pangunahing lungsod ng Maynila. Hindi nakahadlang sa pagtitinda ang pagtatakda ng halaga. Jose Fuentes @ Joey. na nagresulta sa di-kapani-paniwalang paglaki ng koleksyon ngKawanihan ng Adwana at Kawanihan ng Rentas Internas. ang pagtitiwalag o pagpapaalis sa mga di-karapat-dapat na kawani ng tanggapan ng pamahalaan (sa bisa ng Presidential Decree No. Tanging ang pahayagang Daily Express at mga istasyon ng pamahalaan ang pinahintulutang magpatuloy ng kanilang operasyon. Renato Constantino. Kalauna'y pinahintulutan ding magbukas ang pahaygang Manila Bulletin Today (na pag-aari ng Hans Menzi. at iba pa. Rolando Fadul. na ang isa sa mga nagmamay-ari ay si Gilberto Duavit na malapit sa Pangulong Marcos. mga istasyon ng Radio Philippine Network at Intercontinental Broadcasting Corporation na pag-aari ng kroning si Roberto Benedicto. Herminio Caloma. Sa kabilang dako. Go Eng Guan. Napanatili ang halaga ng mga pagkain. at karaniwang kalakaran ng pamahalaan. at Luis Mauricio. Joel Rocamora.1.Locsin. isang malapit sa Pangulo). Nabawasan ng malaki ang katiwalian. Luis Beltaran. di tulad nang pinangangambahan na mawawala ang mga . sa lahat ng istasyon ng telebisyon at radio at mga pahayagan. Chua Giok Su @ Bob Chua. Teodosio Lansang. Armando Eufemio. IV.. Sr. Napawi rin ang walang kapananagutang pag-uulat ng mga balita sa pahayagan. Malaki ang ipinagbago ng kalagayang pangkalusugan at pangkalinisan . Ang iba pang dinakip ay sina: Hernando Abaya. kasamaan.

00 2.28 3.88 Ordinary(Tjeraemas) " 2. 1971 Bigas Fancy (wagwag) Ganta 3.83 Bisugo " 3.72 NA Mais White flint.96 2.75 5.96 Isda Bangus kilo 4.50 . 1972 Halaga ng bilihin Agosto.94 2.20 Baboy karne " 7.55 7.40 2.25 9.50 9.pangunahing kagamitan at mahahalagang pangangailangan sa mga pamilihan at mga tindahan.80 NA Maliit " 9. 1972 Halaga ng bilihin Setyembre.75 2.98 1.95 Galunggong " 1. milled " 2.16 3.58 7.27 Special (BE-3) " 2.18 3.90 1.21 8.14 Baka karne " 9.55 4.10 1.73 Hipon Sugpo " 20.50 20. Halaga ng Pangunahing Bilihin Bago at Makaraang Ihayag ang Batas Militar [9] Produkto Yunit Halaga ng bilihin Setyembre 23.90 3.

32 0.30 Gulay Sitaw Kilo (kg.06 Papaya " 2.09 0.57 2.50 1.96 Inahin " 5.03 5.05 Saging (lakatan) " 0.81 Pechay " 1.94 Itlog native " 0.52 1.75 0.82 Kamatis " 2.05 5.28 0.76 3.05 2.092 0.49 1.34 puti " 0.30 Mangga " 0.88 3.92 Prutas Saging (latundan) Piraso 0.82 .03 4.) 1.92 0.068 0.97 1.46 1.069 0.28 0.Buhay na Manok Spring chicken/broiler Piraso 5.07 4.03 2.30 Repolyo " 4.10 Talong " 1.05 1.77 0.28 0.

ito'y yari ng impluwensyang Amerikano. Kautusang Pangkalahatan (General Order) at Liham Pagpapatupad (Letter of Instruction).Lanzones Kilo (kg.56 4. Bukod tangi ang pagpapairal ng Batas Militar sa Pilipinas. Iminungkahi ang pagpapalit ng Saligang Batas (ng 1935) sa dalawang kadahilahanan: 1. Ang Kautusang Pampanguluhan ay may bisa at lakas tulad ng mga batas na ipinapalabas ng dating Kongreso. . Ang Saligang Batas ng 1973 Kabilang ang pagbabago ng Saligang Batas sa mga pagbabagong naganap sa panahon ng panunungkulan ng Pangulong Marcos. Nayari ang Saligang Batas ng Pilipinas ng taong 1935 habang ang bansa ay kolonya pa ng Estados Unidos at nangangailangan ng pagpapatibay ng Pangulo ng Estados Unidos.83 2. Hindi ang hukbo ang nangangasiwa sa pamahalaan kundi ang mga pinunong sibilyan rin. Naalisan ng tungkulin ang mga senador at kinatawan. Ang mga ito ang mangangasiwa sa Pamahalaan at lahat ng mga sibilyang kapangyarihan. ^ Ang isang ganta ay katumbas ng 8 gatang (chupa) o mahigit sa 2 kilo. Ang Kongreso na siyang bumabalangkas at gumagawa ng mga batas ay binuwag. Gumawa siya ng mga Kautusang Pampanguluhan (presidential decree). 1972. Sa gayon. Sa ilalim ng Batas Militar. nagkaroon ang Pangulo ng kapangyarihang lehislatibo. Pagbabago sa Pamahalaan Nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamahalaan mula ng ipahayag ang Batas Militar noong Setyembre 21. Hindi na napapanahon ang mga tadhana ng lumang Saligang Batas sa paglutas ng mga suliranin at pagtugod sa mga pangangailangan ng mga mamamayan.) 3.43 1. Hindi tulad ng ibang mga bansa na nagpapairal ng Batas Militar. 2.

Alinsunod sa kahilingan ng madla. Ang halalang ito ang sinasabing isa sa mga pinakamaayos sa kasaysayan ng Pilipinas sa panahong iyon. at Miguel Cuaderno. Nahalal bilang Pangulo . at manggagamot. pinagtibay ng Kongreso noong Agosto 24. Nakakarami sa mga nahalal na delegado ang manananggol. Mayroon ding mga guro. Dalawang delegado. Jose P. mangangalakal. sina Carlos P. Higit na tatlumpu ang mga dating Senador at kinatawan at dalawa ang dating Mahistrado ng Kataas-taasang Hukuman. mga tao sa industriya. Garcia at Diosdado Macapagal ang naging Pangulo ng Pilipinas. 1971. mga puno ng paggawa. mga kilalang kababaihan at mga mamamahayag. Pagkakabuo Ang Sentrong Pangkultura ng Pilipinas Ang Kombensyong Konstitustyonal (bantog sa tawag na Con-Con) ay nagtipun-tipon noong unang araw ng Hunyo.sina Salvador Araneta. Ang tatlo'y kasapi ng Kombensyong Konstitusyonal noong taong 1934 . mga ministro. 1970 ang Batas Republika (Republic Act) Bilang 6132 na nanawagan para sa isang Kombensyong Konstitusyonal sa taong 1971. Arruego. Apat naman ang mga pari at madre. Halalan ng mga Delegado sa Kombensyong Konstitusyonal Ginanap noong Nobyembre 10. 1970 ang halalan ng 320 delegado sa Kombensyong Konstitusyonal.

Nagkasbisa ang bagong saligang Batas noong Enero 17. Ang bagong Saligang Batas ay nagtatakda sa pagpapalit ng sistema ng pamahalaan mula sa presidensiyal patungo sa parlamentaryan. Natapos ang bagong Saligang Batas pagkaraan ng isang taong pagpupunyagi ng mga delegado. pinagpasyahan din nila na ang Interim National Assembly na nakatakda sa Transitory Provisions ng Saligang Batas at di na dapat magtipun-tipon. Isang Punong Ministrong inihalal ng Pambansang Asembleya (National Assembly) ang gumaganap ng kapangyarihang pampamahalaan kasama ng kanyang Gabinete. pinagtibay ng mga Asembleya ang Saligang Batas sa nakakaraming halal na higit sa 14 milyon. Noong Enero 10. Ang balagkas ng mungkahing bagong Saligang Batas ay pinagtibay noongNobyembre 28. Ngunit siya'y yumao pagkalipas ng tatlong araw na siya'y mahalal. hanggang Enero 15. Nagpalabas ang Pangulo ng isang kautusang pampanguluhan (Presidential Decree 86) na lumilikha sa bawat baryo ng mga munisipyo o bayan at sa bawat distrito sa mga lungsod ng Asembleya ng mga mamamayan o Citizen Assemblies upang palakihin ang saligan ng paglahok ng mga mamamayan sa isang pamamaraang demokratiko at mabigyan sila ng pagkakataong maipahayag ang kanilang pambansang saloobin. 2.ng Con-Con ang dating Pangulong Carlos Garcia. 1972 at nilagdaan noong Nobyembre 30. demonstrasyon at iba pang kaguluhan sa bansa. Ang Saligang Batas ay buong galang na iniharap sa Pangulong Marcos noong ika-1 ng Disyembre. welga.[11] . 1972.[10] 3. habang patuloy naman ang mga rali. . 1973 sa pamamagitan ng Proklamasyon Bilang 1102 ng Pangulong Marcos. Puspusan ang ginawang pagtatrabaho ng mga delegado. . Ang Pangulo ang siyang kakatawan sa pamumuno ng estado. 1973. Sa halos gayon ding kalamangan. Gumanap bilang pangulo ng kombensyon ang Pangulong Pro-tempore Sotero Laurel hanggang sa humalili ang bagong halal na Pangulong Diosdado Macapagal. Mga Tadhana 1. .

." Ang bagay na ito'y kanyang ibinibintang sa mga pangkating makapangyarihan na kanyang tinaguriang oligarkiya (kapangyarihan sa pamahalaang nasa kamay ng iilang tao) at mga maka-Maoistang Komunistang naghahangad ba ibagsak ang pamahalaan sa pamamagitan ng subersiyon at paggamit ng karahasan. . sinulat ng Pangulong Marcos: Ang ating lipuna'y patungo sa isang lipunang maka-oligarkiya. . personalista (mga taong nagpapahalaga sa sarili bilang tao) at indibidwalista (mapagsarili. 7. Ang kapangyarihang panghukuman ay nasasalalay sa Kataastaasang Hukuman at sa mababang hukuman na nasa pagtatakda ng batas. nakalikha ang mga tao ng isang populista (mga taong nagtataguyod ng patakarang pagmamay-ari ng lahat ng ari ng pamahalaan). Today's Revolution:Democracy. tinunton ng Pangulo ang sakit ng bayan sa pagkakaroon ng isang "lipunang may karamdaman.[13] 6. Itinatakda ang isang Katipunan ng mga Karapatan. bilang ganti.4.. Ang mga piling oligarkiya'y nakapagpakilos sa mga kapangyarihang pampulitika nang ayon sa sarili nilang kapakinabangan at nagbabala't nananakot sa mga namumuno sa pulitika.[12] 5. Isang Pambansang Asembleya binubuo ng isang kapulungang (unicameral) inihalal ng mga kinatawang distrito ang may karapatan sa lahat ng kapangyarihang pambatasan. . Ang Bagong Lipunan Ang Lumang Lipunan Mga ilang buwan bago ipahayag ang Batas Militar.. ang tanging pagkakaibang tinutukoy sa bagong Saligang Batas ay ang pananagutan at tungkulin ng mga mamamayan. Sa kanyang aklat. Ito'y maliwanag na nangangahulugang ang pangkabuhayang agwat na namamagitan sa mga mayayaman at sa mga mahihirap ay nagkakaloob ng pagkakataon sa iilang masasalapi na gumamit ng hindi nararapat na kapangyarihan sa mga awtoridad sa pulitika. mga taong naniniwalang ang mga gawaing pangkabuhayan ay di-kailangang higpitan ng pamahalaan) na uri ng pulitika. [14] Katulad ito halos ng mga nakatakda sa Saligang Batas ng 1935.

Mga Pilipinong uliran. isang buwan makaraan ipahayag ang Batas Militar. Social Services (Serbisyong Panlipunan). Economic Development (Kaunlaran sa Kabuhayan). Ito'y nangangahulugang may ilang ipinapanganak na mayroon ng lahat samantalang ang karamiha'y ipinanganak na wala ni anuman. Itinuturing na maganda ang programa ngunit ang mga repormang naipangako ay hanggang sa papel lamang. Napapaloob ang mga programa ng reporma ng pamahalaan sa salitang "PLEDGES" na ang ibig sabihin ay: P-eace and Order (Kapayapaan at Kaayusan).Nakikini-kinita natin kung gayon ang isang bagong lipunang may pagkapantay-pantay ay hindi isang huwad lamang kundi idang katotohanan. may disiplina sa sarili at laging nasasaisip ang paglilingkod sa kanyang kapwa.D development of moral valuesGovernment Reforms (Mga Pagbabago sa Pamahalaan). ngunit habang mat malaking agwat sa pangkabuhayan ang pagkakatao'y nagsisimula sa pinagmulang guhit. nagbibigayan. Land Reform (Reporma sa Lupa). kapag ang isang tao ay ipinanganak na. nagpalabas ng Kautusang Pampanguluhan Bilang 27 (Presidential Decree . isinulong ni Pangulong Marcos ang pagtatag ng isang bagong uri ng pamumuhay na kapakipakinabang hindi lamang sa mga taumbayan kundi sa bansa at sa buong mundo. paghihikaos at kriminalidad sa bansa. 1972. Ito ang simula ng Bagong Lipunan . Pagtatatag ng Bagong Lipunan Upang mabago di umano'y mga di kanais-nais na naging dahilan ng mga paghihirap. Educational Reforms (Mga Pagbabago sa Sistema ng Edukasyon).isang lipunan na binubuo ng mga bagong Pilipino. Kapag tayo'y magpapatuloy sa ganitong saligan. Kung mayroon mang pagbabago at nangyari lamang sa mga unang taon ng Bagong Lipunan. masipag. ang isang lipunang oligarkiya'y maaring matapoat na naniniwala sa pagkakakapantay-pantay na pagkakataon. lahat na'y susunod: ang radikalisasyon ng lipunan. Ang Reporma sa Lupa Noong Oktubre.

Kung wala pa silang salaping ibabayad. Tinuruan sila ng paggamit ng mga pataba at mga gamot na pamatay sa mga mapaminsalang kulisap. at Sultan Kudarat. Babayaran ng bangkong ito ang kaukulang halaga sa may-ari ng lupa. ang mga magsasaka. Sa bangko naman magbabayad ang mga magsasaka. Sa bisa ng kautusang ito.No. Maraming magsasaka ang naipadala sa Nueva Vizcaya. Davao del Sur. Pinapadala sila sa mga pook na maaari nilang mabungkal at matamnan. Bawat magsasaka at ang pamilya niya ay binibigyan doon ng anim na ektaryang lupa. Lanao del Sur. gumawa ito ng mga palatuntunan sa ikatutupad nito. Nagpagawa ang pamahalan ng mga patubig sa mga bagong sakahang ito upang maparami ang ani ng mga magsasaka. tutulungan sila ng Land Bank of the Philippines. Ang pagpapaunlad ng mga industriyang iyon ay binigyan ng unang pansin sa pagtataguyod at pagtangkilik ng pamahalaan Pagbabago sa Agrikultura Ang pamahalaan sa ilalim ng Bagong Lipunan ay nagsikap na makapagbigay ng sapat. Mga Pagbabagong Pangkabuhayan Malaki ang pagsisikap na ginawa ng pamahalaan sa ilalim ng Bagong Lipunan upang linangin at paunlarin ang mga industriyang may kaugnayan sa pagluluwas ng mga produkto sa ibang bansa. mahusay at murang mga pagkain sa mga mamamayan. sa halip na kasamá lamang sila ng may-ari ng bukid. . 27) ang Pangulong Marcos. Southern Leyte. ay magmamay-ari na ng bahagi ng bukid. Tinuruan ang mga magsasaka ng paggamit ng mga makabagong paraan ng pagtatanim. May isa pang paraan upang mabigyan ng lupa ang mga magsasakang walang sariling lupa. Nagpagawa rin ng mga daan upang ang mga produkto ay madala sa pamilihang bayan. Itinuro sa kanila ang mabubuting uri ng mga kooperatiba upang makabili sila ng mga kailangan sa pagtatanim sa mababang halaga. Pinahihiram siya ng salapi para sa kanyang bagong ginagawang bukid na babayaran sa loob ng tatlong taon.

Ang programang ito ay nilaanan agad ng Php 850 milyon ukol sa unang limang taon. May mga kooperatiba rin ang mga mangingisda at ito ay nakalagay sa lahat ng daungan ng isda. ang Pamahalaang Marcos ay nagsagawa ng hakbang upang maging higit na malaganap ang mapagdadalhan ng huli ng mga mangingisdang ito. at ng gamot laban sa sakit ng palay. Ang balatong at sorghum ay hindi lamang mga pagkain ng tao.Masagana 99 Ang palatuntunang tinatawag na Masagana 99 ay sinimulan noong 1977. Upang matamo ito. Natutungkol ito sa pagtatanim ng puting mais. May palatuntunan din ang pamahalaan na tinawag na Gulayan sa Kalusugan. Ang programa ay binalangkas ng Ministri ng Likas na Kayamanan noong 1979 upang ang mga karaniwang mangingisda ay makautang ng pera sa kanilang mga rural banks. itinuro ang paggamit ng patubig. ang rural bank ang nagtatalaga ng tagapakyaw. Ang layunin nito ay maparami ang mga tanim na gulay. Pagkain na rin ito ng mga hayop na katulong sa hanapbuhay. Biyayang Dagat Ang tagumpay ng Masagana 99 ang nagbigay daan sa pagluwal naman ng Biyayang Dagat o Blue Revolution. dilaw na mais. Sa pamamagitan nito. Sa mga pook na walang kooperatiba. Masaganang Maisan May palatuntunan din na ang tawag ay Masaganang Maisan. pataba at ng mga gamot na pamatay sa mga kulisap na sumisira o kumakain ng palay. Tinulungan silang humiram ng salapi sa bangko na pambili ng mabuting uri ng binhi. Nilalayon ng palatuntunang ito na maging masagana ang ani ng mga magsasaka at makaani ng 99 na kabang palay o higit pa sa bawat ektaryang taniman. ng pataba. Ang mga kooperatiba ang bumibili ng huling isda sa makatuwirang halaga. batad at balatong sa 43 lalawigan. . ang mga mangingisda ay nakauutang ng pera mapabuti ang kanilang hanapbuhay. Upang mabayaran naman ng mangingisda ang kanilang inutang.

Ang pagmimina ng nikel ay mabilis ring umunlad. Noong 1972 ang mga pagawaan ng elektroniks at nakagawa ng 20. Ang mga bansang Hapon at Estados Unidos ang pangunahing umaangkat sa mga produkto ng industriyang ito. Dahil sa palatuntunang ito dumami ang naipagbibiling niyog. Ang pagkuha ng karbon at paghanap ng langis ay lubusang binigyan ng diin ng pamahalaan sa pakikipagtulungan sa pribadong sektor. Sa tanso lamang na nailabas noong1974. Pinarami rin ang produksyon ng mga sumusunod na pangkomersyong produkto: ramie. Mahigit sa sandaang kumpanya ang kinalaman sa industriyang ito na pinangungunahan ng Benguet Consolidated. Ang isa pang produktong nagbibigay ng malaking kita sa pamahalaan ay ang tabako. abaka at bulak.073 radyo- . Industriya ng Pagmimina Isa sa pinakamalaking pinanggagalingan ng kuwartang pumapasok noon sa bansa ang pagmimina.00 ang naipasok sa kaban ng bansa. at Surigao Consolidated Mines. Ang Industriya sa Elektroniks Unti-unti ring umunlad ang industriyang pang-elektroniks sa Pilipinas.000. Marinduque Mining and Industrial Corporation. abaka at asukal sa ibang bansa.Kasama rin sa programa ng Biyayang Dagat ang pananaliksik at pinalawak na paglilingkod. pagbibinhi at pagpapaunlad ng palaisdaan. Acoje Mining Company. pagsasalata at paglalagay ng mga tinggalan ng huling isda at pagpapalawak ng pamilihan.000. goma. [ Iba Pang Palatuntunan sa Agrikultura Isa sa mga palatuntunan ng pamahalaan tungkol sa agrikultura at ang pagdaragdag ng produksyon ng mga pananim na nailuluwas at naipagbibili sa bansa. Baguio Gold Mining Company. Iyon ay pangalawa lamang sa asukal sa talaan ng sampung pinakamalaking kalakal na panluwas. kulangkulang na US$400. Ang ginto ay pang-anim sa listahang yaon.

Estados Unidos.00 at 58. Hawaii sa edad na 72. Alemanya at Espanya ang umaangkat ng mga iyon sa pamamagitan ng Philippine Trade Center na nakatayo sa mga pangunahing lungsod ng mga bansang iyon.000. Ang Cottage Industry Ang mga bagay na yari sa kamay ay siyang bumubuo ng malaking bahagi ng mga produkto ng Cottage Industries. ang Social Security System at ilang pribadong bangko.212 telebisyo na nagkakahalaga ng Php 70 milyon para sa panlokal at panlabas na bilihan.000.ponograpo na nagkakahalaga ng Php 30. patis. . sumbrerong buntal. 1989 sa Honolulu. Canada. at mga produktong yari sa tanso na galingMarawi Mabilis na umunlad ang cottage industries na laganap sa iba't-ibang pook sa bansa. namatay siya noong Setyembre 28. isang tanggapan ng pamahalaan na naggagawad ng teknikal na alalay sa pananalapi sa hanapbuhay na iyon. Minsan ay nakapagbigay ito sa bansa ng Php 508 milyong pakinabang neto. Hindi kataka-takang mangyari ito sapagkat ang pag-unlad ng industriyang ito ay pinananagutan ng National Cottage Industry Development Authority o NACIDA. gitara. tumutulong ang Asian Development Bank (ADB). telang hablon. Malakas magpasok ng dolyar sa kaban ng bansa ang industriyang ito. mga lamparang yari sa tela at kapis. ceramics. banig. burdadong mga damit. mga kaldero. Maraming mga bansa tulad ng Hapon. Australya. Industriya ng Turismo Kamatayan Pagkalipas ng tatlong taon. Ilan sa mga ito ang sumusunod: mga bag at maletang balat. Tungkol sa salapi. muwebles na nara.

Laurel Ferdinand E. Laurel Salvador H. Ramos Kapanganakan Enero 25. Aquino Ika-11 Pangulo ng Pilipinas Ikalawang Pangulo ng Ika-apat na Republika Unang Pangulo ng Ikalimang Republika Panunungkulan Pebrero 25. 1992 Punong Ministro Pangalawang Pangulo Sinundan si Sinundan ni Salvador H. Paniqui. 1986 – Hunyo 30. Pilipinas 1933 .Corazon C. Marcos Fidel V.

at Demetria Sumulong. Siya ay kabiyak ni Benigno "Ninoy" Aquino. Pumanaw siya noong ika-1 ng Agosto 2009 at inlibing noong ika-5 ng Agosto. Siya ay ina ng artistang si Kris Aquino at ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na si Benigno Aquino III.† Inang Bahay. ang dating pangulo. 2009 (edad 76) Makati United Nationalists Democratic Organizations(UNIDO)/Lakas ng Bayan (LABAN)/Liberal Benigno Aquino. Nailuklok siya sa pamamagitan ng isang mapayapang rebolusyon (Unang Rebolusyon sa EDSA) noong Pebrero 25. . isang sakit sa bituka. na namatay may edad na 75. 1933—Agosto 1. Nakapag-aral siya sa Estados Unidos at nakapagtapos nang may digri sa Wikang Pranses. napabalita na mayroong kanser sa kolon (cancer sa colon). Politiko Katoliko Asawa Hanapbuhay Relihiyon Si María Corazón Cojuangco-Aquino (ipinanganak bilang María Corazón Sumulong Cojuangco) (Enero 25. Jr. 1986 at ibinalik niya ang demokrasya sa bansa. . 1986–Hunyo 30. Jr. 1992). Marcos. Ipinanganak siya sa Tarlac kina Jose Cojuangco Sr. ang pinaslang na lider ng oposisyon noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Kalusugan Noong Marso 24. Tinagurian siyang Ina ng Demokrasya dahil sa pagsuporta niya sa pagpapanumbalik ng demokrasya sa Pilipinas. 2009) na lalong mas kilala sa palayaw na Coryay ang ikalabing-isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at kauna-unahang babaeng naluklok sa nasabing pwesto (Pebrero 25. 2008.Kamatayan Partidong politikal Agosto 1.

Pimentel. Kalihim ng Impormasyon Teodoro Locsin. Kalihim ng Kalusugan Neptali Jr. Alran Bengzon.Gabinete ni Pangulong Corazon Aquino Kalihim Pangalan Pangulo Corazon C. Kalihim ng Paggawa at Empleyo Blas Ople Kalihim ng Tanggulang Pambansa Juan Ponce Enrile . MD Kalihim ng Interyor Aquilino Jr. Mitra Kalihim ng Pananalapi Jaime Ongpin Kalihim ng Kalusugan Dr. Laurel Kalihim ng Tagapagpaganap Joker Arroyo Tagapagsalita ng Pangulo Rene Saguisag Kalihim ng Pagsasaka Ramon V. Jr. Gonzales. Aquino Pangalawang Pangulo/Punong Ugnayang Panlabas Ministro/Kalihim ng Salvador H.

Kalihim ng Kalakalan at Industriya Jose Jr. Concepcion. .

Pangasinan.Fidel V. Aquino Joseph Ejercito Estrada Kapanganakan Partidong politikal Marso 18. Ramos Ika-12 Pangulo ng Pilipinas Ikalawang Pangulo ng Ikalimang Republika Panunungkulan Hunyo 30. 1998 Pangalawang Pangulo Sinundan si Sinundan ni Joseph Ejercito Estrada Corazon C. 1992 – Hunyo 30. 1928(edad 83) Lingayen.Pilipinas Lakas-Christian Democrats Muslim .

ang Gold Cross. Ipinadala rin siya sa mga digmaan ng Korea at Vietnam.S. 1992 . 1928) ay ang ikalabingdalawang Pangulong Republika ng Pilipinas (Hunyo 30.Asawa Hanapbuhay Relihiyon Amelita Martinez Militar United Methodist Si Fidel Valdez Ramos (ipinanganak Marso 18. Military Academy Distinguished Award. Ginawang ni Aquino na hepe ng sandatahang lakas si Ramos. at pangalawang pinuno ng Sandatahang Lakas noong 1981. ang Philippine Military Merit Medal. balo ni Benigno Aquino. Naging tanyag siya sa pamumuno sa isang pulutong ng mga sundalong tumalo sa pwersang komunista ng mga Tsino sa Labanan sa Burol ng Eerie. . 1928 sa Lingayen. sa pagkubkob sa mga himpilan ng sandatahang lakas. Bumalik siya sa Pilipinas noong 1951 at naging heavy weapon platoon leader ngSandatahang Lakas ng Pilipinas. at nanguna sa klase niya sa Infantry training at kursong Special Forces/Pay Operations/Airborne sa Fort Benning. Georgia. noong kalihim ng Tanggulang Pambansa. sa halalang pangpanguluhan. Kabilang sa mga medalya at parangal na natanggap niya bilang sundalo ang Philippine Legion of Honor. ang United States Legion of Merit. Aquino Jr. si Ramos ay naging kalihim na Tanggulang Pambansa. pinuno noon ng Sandatahang Lakas. hepe ng Integral National Police noong 1975. Naluklok si Aquino sa pagkapangulo. pansamantala niyang pinalitan si Fabian Ver. nang ito ay masangkot sa pagkakapaslang sa lider-opososyon si Benigno S. Noong 1983. Isinilang siya noong Marso 18. Inatasan siyang maging pinuno ng Philippine Constabulary noong 1972. Nagtapos siya sa United States Military Academy sa West Point noong 1950. Ang sumunod dito ay tinaguriang People Power Revolution na nagtulak kay Marcos na lumikas patungong Estados Unidos. Masters in Business Administration sa Pamantasang Ateneo de Manila. Noong 1986. Nakiisa si Ramos kay Juan Ponce Enrile.Hunyo 30. 1998). tinangkaang agawin ni Ferdinand Marcos ang pagkapanalo ni Corazon Aquino. Panganay siya sa tatlong anak nina Narciso Ramos at Angela Valdez. ang French Legion of Honor at ang U. Kumuha rin siya ng masteral ng civil engineering sa University of Illinois. Pangasinan. Pagkaran ng dalawang taon.

. Bilang pangulo. naging priyoridad niya ang pagsasaayos sa estruktura ng pamahalaan. lalo na sa turismo. tumakbo siya at nanalong pangulo ng bansa. Si Fidel V.Noong 1992. na naging bahagi ng kanyang programa para sa kaunlaran. Ramos ay kasal kay Amelita Martinez at mayroon silang limang anak na babae. Hinikayat niya ang dayuhang pamumuhunan. na nagbigay ng karagdagang kapangyarihan sa pamahalaang lokal.

Ramos Gloria Arroyo Macapagal- Ika-11 Pangalawang Pangulo ng Pilipinas Ikalawang Pangalawang Pangulo ng Ikalimang Republika Panunungkulan . 2001 Pangalawang Pangulo Sinundan si Sinundan ni Gloria Arroyo Macapagal- Fidel V.Joseph Ejercito Estrada Ika-13 Pangulo ng Pilipinas Ikatlong Pangulo ng Ikalimang Republika Panunungkulan Hunyo 30. 1998 – Enero 20.

Anak siya nina Emilio Ejercito. . o Erap. Sr (1898-1977). Partidong politikal Asawa Hanapbuhay Relihiyon Pwersa ng Masang Pilipino (PMP) Luisa Pimentel Aktor Katoliko Si Jose Marcelo Ejercito (ipinanganak Abril 19. Marita . Siya ang ikawalo sa sampung magkakapatid. Maynila. Jackie Ejercito (kasal kay Beaver Lopez). isang maliit na sweldong pamahalaan kontratista. Jr (George Estregan) (1939-1988). at ni Maria Marcelo. Emilio Ejercito. abogado Paulino Ejercito. 1937). Joseph Estrada matugunan ang kanyang asawa Loisa Pimentel habang nagtatrabaho bilang isang katulong sa National Center for Mental Health (NMCH) sa Mandaluyong City.Hunyo 30. at Jesse Ejercito. at María Marcelo (1905-2009). Talambuhay Si Jose Marcelo Ejercito ay ipinanganak sa Tondo. 1992 – Hunyo 30. Manila 19. na isang inhinyero. Dr. ay ang ikalabingtatlong Pangulo ng Republika ng Pilipinas(Hunyo 30. Sr. 1998 . Laurel Gloria Arroyo Macapagal- Kapanganakan Abril 1937 (edad 74) Tondo. Ipinanganak siya sa Tondo. (mas mahusay na kilala bilang "Jinggoy Estrada". de Guzman. 1998 Sinundan si Sinundan ni Salvador H. Petrocinia E.Enero 20. isang maybahay. Siya ay anak ni Emilio Ejército.. dating Alkalde ng San Juan naporma senador / kasal kay Precy Vitug). na mas kilala bilang Joseph Ejercito Estrada. ang isa sa mga mahihirap na bahagi ng Maynila. Ang kanyang mga kapatid ay sina Antonio Ejercito (1932-2005). at Jude Ejercito (kasal kay Weng Ocampo). Pilarica Ejercito. 2001). Asawa niya (ang dating Doktor at unang ginang ng bansa na naporma-senador) na si Luisa Pimentel at nagkaroon ng tatlong anak: Jose Ejercito. Jr.

Kalakhang Maynila. kasama Joseph Victor "JV" Ejercito (mula sa mga taong tanyag sa lipunan Guia Gómez) na gumawa rin ng pangalan para sa kanyang sarili sa pulitika sa para sumusunod sa mga yapak ng kanyang ama bilang kasalukuyang alkalde ng San Juan City . Pagsanjan. and Public Works. na kilala sa Philippine Showbiz na si George Estregan. o ay Ejercito. Bilang isang aktor at direktor Huminto sa pag-aaral si Estrada sa kolehiyo upang pumasok sa larangan ng pelikulang Pilipino sa edad na 21. Bilang pulitiko Pinasok ni Estrada ang larangan ng pulitika noong 1967 nang mahalal siya bilang Alkalde ng San Juan. 1986 sa pamamagitan ng People Power Revolution. Napagwagian niya ang ilan sa pinakamataas na Gantimpala at Gawad sa Pag-arte at pagiging Direktor ng Pelikula. Noong 1989. Siya rin ay naging Vice Chairman of the Committees on Health.Siya rin ay may mga anak mula sa apat na sa labas ng matrimonyo relasyon. pinarangalan siya bilang "Outstanding Mayor and Foremost Nationalist" ng Inter-Provincial Information Service at ng sumunod na taon bilang "Most Outstanding Metro Manila Mayor" ng Philippines Princetone Poll. Aquino bilang pangulo ng Pilipinas pagkaraang napatalsikFerdinand E. Ejercito III. Marcos sa pwesto noong Pebrero 25. Nahirang siya bilang Chairman of the committees on Cultural. mga proyektong irigasyon sa pagsasaka at pagpapalawig at pag-protekta sa kalabaw. Isa si Estrada sa mga senador na tumangging sang-ayunan ang bagong tratado ng US Military Bases na papalit sana sa 1947 Military Bases Agreement na nakatakdang magwakas noong 1992. karamihan sa mga ito ay nauuri na action-comedy kung saan siya ang bida na ginaganapan ang mga papel ng mga taong mahirap o mga mababang antas ng lipunan. . tinanghal siya ng Philippine Free Press bilang isa sa ―Three Outstanding Senators of the Year‖. Laguna Mayor Emilio Ramon P. Jr. at sya ay naging presedente para tangalin ang mga rebel o kaya pa su kuin pati na ang mga crimen. Sa panahon ng 2000 pagtataluwalagsa pamamaraan. Rural Development. ay ang kanyang pamangking lalaki. nagkaroon si Estrada ng maraming panlabas ng relasyon at mga anak. Noong 1971. Tumakbo si Estrada sa ilalim ng partidong Grand Alliance for Democracy at matagumpay na nahalal sa Senado ng Pilipinas (Ika-walong Kongreso). Natural Resources and Urban Planning. Nakagawa siya ng mga humigit kumulang na 120 pelikula. Kabilang sa mga panukalang batas na isinulong nya ay yaong ukol sa agrikultura. Kabilang siya sa mga alkalde na sapilitang inalis nang humalili si Corazon C.

Bilang pangulo (1998-2001) Noong 1998.6% ng lahat ng boto. "Erap Para sa Mahirap" ang kaniyang islogan sa pangangampanya. Mga pelikula  Ang Tanging  Pamilya(2009) Sa kuko Aguila (1989) Order to Kill (1985) Bangkang Papel sa  Dagat ng Apoy (1984)  Machonurin (1983) Pedring Taruc (1982) Kumander Alibasbas (1981)    Aragon Brothers (1969)  Garuda.956. Bilang Pangalawang Pangulo. Layuan  mo Ako (1980)  Okey Lang Basta't  Kapiling Kita (1979)  Mamang Sorbetero (1979) Warrant Arrest (1979) Magkaaway (1978) Tatak ng       of     Takot Mabuhay.610 boto o 39. nanalo si Estrada sa halalan sa ilalim ng partidong Laban ng Makabayang Masang Pilipino (LAMMP). Takot Mamatay (1964) Vendetta Rancho Diablo (1968)  . pinamahalaan ni Estrada ang Komisyon Laban sa Krimen (Presidential Anti Crime Commission) mula 1992 hanggang 1997. Nakakuha siya ng 10.Nakatulong nang malaki sa pagkakapanalo niya bilang Bise Pangulo ang kaniyang popularidad bilang aktor noong halalan ng Panguluhan at Pangalawang Panguluhan noong 1992. bagama't siya ay tumatakbo sa hiwalay na tiket ng noon ay nanalong Pangulo. Ang Batang Quiapo (1964) Pambato (1964) Panginoon Pantalan (1964) Siyam na Buhay Martin Pusa (1964) ng ni  Hoy Tukso. Fidel Ramos. Flight Fury (1964) Ako Papatay (1964) Berdugo ng Maton (1964) Cordillera (1964) Mga Ginto (1964) to ang Mga  ng   Capitan Pepe (1969)  Ang Ninong kong Nazareno (1969)  Patria Adorada (1969) Sagupaan (1969) Azero Brothers (1968) Cuadro Jack (1968) De Colores (1968) Diegong Daga (1968) Dos Por Dos (1968) Galo Gimbal (1968) Jakiri Valiente (1968) Kid Brother (1968) Killer Patrol (1968) Quintin Salazar (1968)           Abdul Tapang (1968)  de    Daliring Deadly Brothers (1964) Encuentro (1964/II) Geron Busabos.

Ako Ang  Misis Mo (1976)  Battle of the  Champions (1975) Counter Kill (1975)    Batang Iwahig (1966)  Bodyguard (1966)  Dodong Tricycle (1966) Ito ang Pilipino (1966) John Doe (1966) Soliman Brothers (1966) Stowaway (1966) Totoy Bingi (1966) Batang Angustia (1965) Big Boss (1965) Buhay Buhay (1965) Hahamakin sa      Diligin Mo ng Hamog  ang Uhaw na  Lupa(1975) Dugo at Pag-ibig sa  Kapirasong  Lupa(1975)         Kapit sa Patalim (1962) Markang Rehas (1962) Tondo Boy (1962) Asiong Salonga (1961) Baril sa Baril (1961) Moises Story (1961) Nag-uumpugang Bato (1961) Pantalan ng Padilla   Hit and Run (1975) Huwag mo akong  Paandaran (1975)   Ang Nobya Sexy (1975) King Khayam Kong  Deadly Pinoy (1965) ang   and  .  gising na ang mga  anghel (1976) Arrest the Killer (1976) Nurse  Los Paliqueros (1963)   Bago Lumamig Ang  Sabaw (1976) Hoy Mister.Tondo (1978)   Yakuza Contract (1978) Bakya Neneng (1977) mo Suntok Karate (1968) o  Brothers (1964) Barilan sa Lawin (1963) Pugad    Tatak: Double Cross (1968)  Tatlong Hari (1968)  Valiente Brothers (1968) Alex Big Shot (1967) Angkan Haragan (1967) Boy Aguila (1967) Ako'y Magbabalik (1966) Badong Baldado (1966) Bantay Salakay (1966)          Basagulero (1963) Ginoong Itim (1963) Istambay (1963) Ito ang Maynila (1963) Kilabot sa Bakal (1963) Kung Hindi Susuko (1963) Patapon (1963) Pulong Diablo (1963) Sugapa (1963) Talahib (1963) Tres Kantos (1963) Via Europa (1963) Asiong Meets Alembong (1962) Digmaan Ng Maton (1962) Hari ng Maton (1962) Mga mga Daang ka  Huwag Mong  Dungisan Ang Pisngi Ng Langit (1977)  Sa Dulo Kris (1977) Ng   ng   Alas singko ng hapon.

Erap (1973) Panic (1973) Blood Compact (1972) Kill Pushers (1972) Magiting Pusakal (1972) Tatay na Erap (1972) Hamon Bandila (1965)     Jose Nazareno. Ang  Taxi Driver (1965)  Labanang Lalake (1965) Maskulado (1965) Paalam Kahapon (1965) Pepeng Pingas (1965) sa    Cuatro Cantos (1960) True Confessions (1960) Sumpa Pangako (1959) Batas ng Puso (1958) Mga Liham kay Tiya Dely (1958) Lo'Waist Gang (1958) Matandang Tinale (1958) Kandilang Bakal (1957) Sampung Libong Pisong Pag-ibig (1957) Kandelerong Pilak (1956) at ang         Erap Is My Guy (1973)    the  at  si   Sa kamay ng mga  Kilabot (1965) Salonga Brothers (1965) Sapang Palay (1965) Valentin Galit (1965)       Apat na Patak ng Dugo ni Adan (1971) Digmaan Ng Angkan (1971) Mga       Valentin Walis (1971) Boss Areglado (1970) Padre Pugante (1970) Sebastian (1970) Simon Bastardo (1970) Alamat ng Kilabot (1969) Pitong   Anim ang Dapat Patayin (1969)  . Erap (1974) Ang Agila at Araw (1973) Dragnet (1973) Okey ka.I (1974)  Lahat (1965)  Trece (1961) sa  Sa Baril Uusap (1961) Mag- Manila Connection (1974) Ransom (1974) Tama na.

Gloria Macapagal-Arroyo

Ika-14 na Pangulo ng Pilipinas Ika-apat na Pangulo ng Ikalimang Republika Panunungkulan Enero 20, 2001 – Hunyo 30, 2010 Pangulo Pangalawang Pangulo Joseph Ejercito Estrada Teofisto Guingona(2001–2004) Noli de Castro (2004– 2010) Joseph Ejercito Estrada Noynoy Aquino

Sinundan si Sinundan ni

Ika-12 Pangalawang Pangulo ng Pilipinas Ikatlong Pangalawang Pangulo ng Ikalimang Republika

Panunungkulan Hunyo 30, 1998 – Enero 20, 2001 Sinundan si Sinundan ni Joseph Ejercito Estrada Teofisto Guingona

Kinatawan ng Ikalawang Distrito ngPampanga Kasalukuyan Panunungkulan Hunyo 30, 2010 Sinundan si Mikey Arroyo

Kapanganakan Partidong politikal Asawa Hanapbuhay Relihiyon Lagda

Abril 5, 1947 (edad 64) San Juan, Rizal Lakas-KAMPI-CMD Jose Miguel Arroyo Ekonomista Katoliko

Si Maria Gloria Macapagal-Arroyo (ipinanganak bilang Maria Gloria Macaraeg Macapagal noong Abril 5, 1947) ay ang ikalabing-apat na Pangulo ng Republika ng Pilipinas(Enero 20, 2001 - Hunyo 30, 2010). Siya ang ikalawang babaeng pangulo ng bansa, at anak ng dating pangulong si Diosdado Macapagal. Isang propesor ng ekonomiks, si Arroyo ay pumasok sa pamahalaan noong 1987, na naglingkod bilang pangalawang kalihim at undersecretary ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya sa pag-talaga sa kanya ni Pangulong Corazon Aquino. Pagkatapos maglingkod bilang senador mula 1992 hanggang 1998, siya ay nahalal na Pangalawang Pangulo sa ilalim ni Pangulong Joseph Estrada kahit na ito ay tumakbo sa kalabang partido. Pagkatapos maakusahan si Estrada ng korupsyon, nagbitiw siya sa posisyon niya bilang gabinete bilang kalihim ng Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapaunladat sumali sa

lumalaking bilang ng mga oposisyon sa Pangulo, na humarap sa paglilitis. Si Estrada ay napaalis sa pwesto sa pamamagitan ng tinatawag ng mga tagapagtaguyod nito bilang mga mapayapang demonstrasyon sa lansangan ng EDSA, ngunit binansagan namang ng mga kritiko nito bilang pagsasabwatan ng mga elitista sa larangan ng politika, negosyo, militar at ni Obispo Jaime Kardinal Sin ng Simbahang Katoliko . Si Arroyo ay pinanumpa bilang Pangulo ng noon ay Punong Mahistrado na si Hilario Davide, Jr. noong Enero 20, 2001 sa gitna ng lipon ng mga tao ng EDSA II, ilang oras bago nilisan ni Estrada ang Palasyo ng Malakanyang. Siya ay nahalal upang maupo bilang pangulo sa loob ng anim na taon noong kontrobersyal na eleksyon ng Pilipinas noong Mayo 2004, at nanumpa noon Hunyo 30, 2004. Kabuuan Si Pangulong Arroyo ay isinilang na Maria Gloria Macapagal ng pulitikong Diosdado Macapagal, at ng kanyang asawa, Evangelina Macaraeg Macapagal. Siya ay kapatid ni Dr. Diosdado "Boboy" Macapagal, Jr. at Cielo Macapagal-Salgado. Nanirahan siya sa Lubao, Pampanga noong unang mga taon niya kasama ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid mula sa unang asawa ng kanyang ama. Sa edad na apat, pinili niyang manirahan sa lola niya sa ina, sa Lungsod ng Iligan. Nanatili siya doon ng tatlong taon, at hinati niya ang kanyang oras sa Mindanao at Maynila hanggang sa siya'y maglabing-isang taon. Mahusay siya sa Wikang Ingles, Wikang Tagalog, Kastila at iba pang wika sa Pilipinas. Noong 1961, nang si Gloria ay 14 na taon gulang pa lamang, ang kanyang ama ay nahalal na pangulo ng Pilipinas. Lumipat siya kasama ang kanyang pamilya sa Malakanyang saMaynila. Nag-aral siya ng elementarya at sekundarya sa Assumption College at nakapagtapos na valedictorian noong 1964. Pagkatapos ay nag-aral si Gloria ng dalawang taon sa Walsh School of Foreign Service ng Georgetown University sa Washington, D.C. na kung saan ay naging kamag-aral niya noon ang magiging pangulo ng Estados Unidos na siBill Clinton at napanatili ang pangalan nito sa talaan ng Dekano.[4] Nakuha niya ang kanyang Batsilyer sa Arte sa Ekonomiks mula sa Assumption College, na kapagtapos na magna cum laude noong 1968. Noong 1968, napangasawa ni Gloria ang isang abugado at negosyanteng si Jose Miguel Arroyo na tubong Binalbagan, Negros Occidental, na nakilala niya nang siya ay nasa

kanyang kabataan pa lamang. Sila ay may tatlong anak, sina Juan Miguel (1969), Evangelina Lourdes (1971), at si Diosdado Ignacio Jose Maria (1974). Ipinagpatuloy ni Gloria ang kanyang pag-aaral at nakuha ang Master na degree sa Ekonomiks mula Ateneo de Manila noong 1978 at ang Doctorate na degree sa Ekonomiks mula sa Unibersidad ng Pilipinas noong 1985.[5] Mula 1977 hanggang 1987, humawak siya ng mga posisyon sa pagtuturo sa iba't ibang mga paaralan, gaya ng Unibersidad ng Pilipinas at Ateneo de Manila. Noong 1987, siya ay inanyayahan ni Pangulong Corazon Aquino na lahukan ang pamahalaan bilang Pangalawang Kalihim ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya. Siya ay napromote bilang undersecretary pagkatapos ng dalawang taon.

Pangalawang Pangulo Kinunsidera ni Arroyo na tumakbo bilang pangulo noong pambansang halalang 1998 subalit naimpluwensyahan ni Pangulong Fidel V. Ramos, at pinuno ng ng partido ng administrasyon Lakas-Christian Muslim Democrats na imbes na pangulo ay maging pangalawang pangulo na lamang at ng kandidatong si Ispiker Jose de Venecia, Jr. Nanalo si Arroyo bilang pangawalang pangulo na may malayong agwat, na nakakuha ng higit doble sa sumunod nitong katunggali, ang kandidatong pangawalang pangulo ni Estrada, si Edgardo Angara. Nagsimula ang termino ni Arroyo bilang Pangalawang Pangulo noong Hunyo 30, 1998, Siya ay tinalaga ni Estrada na maging Kalihim ngKagawaran ng Pangangalagang Panlipunan at Pagpapaunlad. Nagbitiw si Arroyo sa gabinete noong Oktubre 2000, upang ilayo ang kanyang sarili mula kay Estrada, na inakusahan ng korupsyon ng kanyang dating tagasuporta sa pulitika na si Chavit Singson, Punong lalawigan ng Ilocos Sur. Noong una ay hindi pa nagsasalita si Arroyo laban kay Estrada, subalit dahil sa mga kaalyado nito, ay sumalina rin ito sa panawagang magbitiw si Estrada sa pwesto. Pagkapangulo Noong Enero 20, 2001, pagkatapos ng ilang araw ng kaguluhang pulitikal at malawakang pag-aaklas, inihayag ng Kataastaasang Hukuman na bakante ang

ikinasal siya sa abogadong si Jose Miguel T. Noong kinahapunan din nang araw na iyon. 1947 sa San Juan.[8]. Matapos ang ilang linggo. Berkeley Evangelina Lourdes (ipinanganak Hunyo 5.[8] Personal na impormasyon Pamilya Ipinanganak siya noong Abril 5. 2001. Jr. Arroyo na nagtapos sa Ateneo Law School noong 1972. 1971) — nagtapos ng MS in Foreign Service sa Georgetown University Diosdado Ignacio (ipinanganak Setyembre 4. 1974) — nagtapos ng BS in Legal Management. Noong Marso 2. nagsampa ng kaso si Estrada na naghahamon ng batayang legal ng pagkapangulo ni Arroyo at pinipilit na siya ang nananatiling pangulo ayon sa batas. ay nanumpa si Arroyo bilang Pangulo ng Pilipinas sa pamamagitan ni Punong Hukom Hilario Davide.   Edukasyon  Elementarya  Assumption Convent High School (1954-1960) Assumption Convent High School (1960-1964) — Valedictorian  Mataas na Paaralan   Kolehiyo .[9]. ngunit dinagdag niya na hindi niya kukunin muli ang kanyang posisyon. Kalakhang Maynila. sa Ateneo de Naga . 1968.posisyon ng pagkapangulo. angKataas-taasang Hukuman ng Pilipinas ay nagpalabas ng desisyon na nagsasabing si Estrada ay nagbitiw sa pagkapangulo at iniwan niya ang kanyang pwesto. Evangelina Macaraeg-Macapagal. Ang kanyang mga magulang ay ang ika-siyam na Pangulo ng Pilipinas. 1969) — nagtapos ng Diploma in Business Administration sa University of California. May tatlo silang mga anak:  Juan Miguel (ipinanganak Abril 26. si Diosdado Macapagal at si Dra. Ang sandatahan at ang pambansang pulisya ay una nang inalis ang suporta para kay Estrada. Noong Agosto 2.

MA Economics (1978) UP School of Economics.D.   Georgetown University. AB Economics (1968) — Magna cum Laude Ateneo de Manila University. Ph. AB Economics (1964-1966) — Dean‘s Lister Assumption College. in Economics (1985) Post Graduate   .

2010 Pangalawang Pangulo Sinundan si Jejomar Binay Gloria Macapagal-Arroyo Senador ng Pilipinas Panunungkulan Hunyo 30.Benigno S. 2010 Kinatawan ng Ikalawang Distrito ng Lalawigan . Aquino III Ika-15 Pangulo ng Pilipinas Ikalimang Pangulo ng Ikalimang Republika Kasalukuyan Panunungkulan Hunyo 30. 2007 – Hunyo 30.

Pilipinas Pilipino Partido Liberal (1998 hanggang kasalukuyan) Benigno Aquino. Politiko Ekonomista. 2010 Sinundan si Sinundan ni Ronaldo Puno Jesse Robredo Kapanganakan Kabansaan Partidong politikal Kamag-anak Pebrero 8. Serbisyo sibil Katoliko Romano Alma mater Hanapbuhay Propesyon Relihiyon .(Ama) Corazon Aquino (Ina) Maria Elena "Ballsy" Cruz (Ate) Aurora Corazon "Pinky" Abellada (Ate) Victoria Eliza "Viel" Dee (Nakabatang Kapatid) Kristina Bernadette "Kris" Yap (Bunsong Kapatid) Pamantasang Ateneo de Manila Ekonomista. 1998 – Hunyo 30.ng Tarlac Panunungkulan Hunyo 30. 2010 – Hulyo 9. Jr. 2007 Sinundan si Sinundan ni Jose Yap Jose Yap Kalihim ng Interyor at Pamahalaang Lokal Panunungkulan Hunyo 30. 1960(edad 52) Maynila.

ph/ Si Benigno Simeon Cojuangco Aquino. 1960) na mas kilala sa palayaw na Noynoy Aquino o sa tawag na P-Noy ay ang ikalabing-limang Pangulong Republika ng Pilipinas (Hunyo 30. Siya ang nag-iisang anak na lalaki ng dating Senador Ninoy Aquino at dating Pangulong Cory Aquinomay mga kapatid rin siya na sina Maria Elena ―Ballsy‖ Aquino-Cruz. 2010 hanggang kasulukuyan) .678 na boto. kilala sa sa katawagang "P-Noy" na ngangahulugang "Pangulong Noynoy".noynoy.208. 2010. 2010. Sila ay naiproklama sa Batasang Pambansa. Nagwagi siya sa Pagka-pangulo at nakakuha ng 15. III (ipinanganak noong Pebrero 8. Lungsod Quezon noong Hunyo 9. matagumpay siyang umakyat sa puwesto sa tulong ng kanyang Transition Team.000 votes. Habang pangulo. . Noong Hunyo 9. Quezon City. Siya rin ay dating Kongresista at Senador ng Bansang Pilipinas. Kongreso ng Pilipinas.[1] Talasanggunian 1. Noong Hunyo 30. naiproklama na si Noynoy bilangPangulo ng Pilipinas kasama si Jejomar Binay bilang Pangalawang Pangulo ng Pilipinas. ↑ Final tally: Binay leads Roxas by 700. Aurora Corazon ―Pinky‖ Aquino-Abellada.Website www. Victoria Eliza ―Viel‖ Aquino-Dee at Kristina Bernadette ―Kris‖ Aquino. 2010. Pagiging Pangulo ng Pilipinas (2010-kasalukuyan) Si Noynoy Aquino habang inihahalal bilangPangulong-halal ng Pilipinas ni Senador Juan Ponce Enrile at Kongresista Prospero Nograles saBatasang Pambansa.

Sinundan: Pangulo ng Gloria Macapagal2010 – kasalukuyan Arroyo Pilipinas Kasalukuyan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful