PITANJA SA VIŠESTRUKIM ODGOVORIMA (1A) 1.Koja od navedenih definicija nije definicija za podatke?

• • • • • Niz neslučajnih simbola ,brojeva,vrednosti ili reči. Niz činjenica koje nisu izobličene šumom. Niz činjenica koje su dobijene posmatranjem ili istraživanjem i beleženjem. Zapis dogđaja ili činjenice. Skup neslučajnih činjenica.

2.Koja od definicija za informacije nije prava? • • • • • Uvodi transformaciju podataka korišćenjem definisanog procesa . Proizvedena je kao odgovor na informatičku potrebu i s toga služi za specifčnu namenu. Proizvedena je kao nuz proizvod procesa transformacije. Pomaže smanjenju neodredjenosti, zato poboljšava odlučivanje. Uvodi podatke u neki oblik koji je razumljiv

3.Koja od sledećih informatičkih karakteristika pripada vremenskoj dimenziji kvaliteta informacije? • • • • • Frekventnost Pouzdanost Jasnost Tačnost Relevantnost

4. Koja od sledećih informatičkih karakteristika pripada dimenziji sadržaja kvaliteta informacije? • • • • • Pouzdanost Tačnost Frekventnost Relevantnost Jasnoća

5.Šta se od sledećeg može koristiti za odredjivanje opipljive vrednosti informacije? • • • • • Profit-cena dobijanja informacije Kvalitet informacije-cena dobijene informacije. Vrednost informacije-cena dobijene informacije Poboljšanja u odlučivanju-icena dobijene informacije Cena rada -cena dobijene informacije

6. Šta od sledećeg nije konceptualni resurs koji može posedovati kompanija? • Znanje • Personal • Informacija • Iskustvo • Ideje • 7. Šta je od sledećeg primer kvalitativnih podataka? • Stanje magacina • Merenja • Mišljenja • Nivo proizvodnje • Završni račun • 8. Koji nivo organizacije odgovara za postavljanje srednjeročnih ciljeva i alokaciju resursa? • Izvršni nivo • Taktički nivo • Strategijski nivo • Operativni nivo • Supervizorski nivo • 9. Eksplicitno znanje je: • Isto što i informacija • Isto što i podatak • Neopipljivo, jer je zasnovano na iskustvu kako reagovati na neku situaciju • Detaljno rasporedjeno u priručnike procedura i baze podataka • Nijedno od gore pomenuatog • 10. E-biznis je : • Korišćenje elektronskih komunikacija za sve vrste poslovnih procesa. • Organizacija koja koristi elektronske medije za nabavljanje stavki od svojih dobavljača • Elektronski uspostavljena komunikacija izmedju organizacije i njenih akcionara • Nijedno od gore pomenutih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful