Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1

y Urmarirea penala

2. Organele de cercetare penala sunt: a. procurorul; b. organele de cercetare speciale c. organele de cercetare ale politiei judiciare 3. Organele de urm rire penal dispun prin ordonant : a. acolo unde legea 1. Activitatea de urmarire penala este desfasurata de: prevede expres; b. numai dac actiunea a. organele de cercetare ale politiei judiciare, organele de cercetare speciale b. procuror penal este pus în c. organele judiciare miscare; c. în situatia în care inculpatul se afl în stare de arest preventiv; 4. Sunt acte ale organelor de urmarire penala : a. rechizitoriul b. incheierea c. procesul verbal 6. Urm rirea penal se desf soar de c tre: a. procuror si organele de cercetare penal ; b. magistrati; c. organele de cercetare penal speciale; 7. Organele de cercetare penala pot dispune: a. începerea urmaririi penale, administrarea de probe, retinerea; b. începerea urmaririi penale, administrarea de probe, retinerea, punerea in miscare a actiunii penale c. începerea urmaririi penale, administrarea de probe, retinerea, perchezitia domiciliarã; 9. Limitele urm ririi penale pot fi: a. începerea urm ririi penale in rem si trimiterea în judecat prin rechizitoriu; b. începerea urm ririi penale in personam si trimiterea în judecat prin 5. Poate dispune prin ordonanta : rechizitoriu; a. numai procurorul c. începerea urm ririi penale in personam si punerea în miscare a b. organul de cercetare penala actiunii penale; c. procurorul 1

8. Sunt limite ale urm ririi penale: a. punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecat b. sesizarea organelor de urm rire penal si trimiterea în judecat ; c. întocmirea actului de începere a urm ririi penale si scoaterea de sub urm rire penal

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1
10. Actele procesuale care marcheaza limita initiala a fazei de urmarire penala sunt: a. rechizitoriul; b. procesul-verbal c. rezolutia 11. Sunt organe de cercetare penala : a. organele de cercetare ale politiei judiciare b. procurorul, indiferent daca supravegheaza ori efectueaza personal urmarirea penala c. organele de constatare 12. Actele procesuale care marcheazã momentul final al fazei de urmarire penalã sunt: a. procesul-verbal b. ordonanta; c. rezolutia; 13. Începerea urmaririi penale se poate dispune în mod expres: a. de catre organul de cercetare penala, cu încuviintarea sau autorizarea procurorului; b. doar de catre procuror; c. de catre organul de urmarire penalã. 14. Pentru efectuarea actelor de urmarire penala in incinta unei unitati din cele la care se refera art. 145 din Codul penal: a. este necesar consimtamantul conducerii acelei unitati b. in toate cazurile, este necesara autorizatia procurorului c. consimtamantul conducerii unitatii sau autorizatia procurorului nu sunt necesare, in caz de infractiune flagranta 15. Organul de urmarire penala dispune asupra actelor sau masurilor procesuale prin ordonanta: a. doar daca actiunea penala este pusa in miscare b. in situatia in care inculpatul se afla in arest preventiv c. acolo unde legea prevede expres 16. În incinta institutiilor de interes public: a. actele de urm rire penal se pot efectua cu autorizarea judec torului; b. actele de urm rire penal se pot efectua cu autorizatia procurorului sau cu acordul conducerii acelei unit ti; c. nu se pot efectua acte de urm rire penal ; 17. Trasaturile caracteristice urmãririi penale sunt: a. caracterul public b. caracterul necontradictoriu c. caracterul preponderent oral 18. Învinuitul este: a. persoana fat de care se efectueaz cercet ri într-o cauz penal ; b. persoana fat de care s-a dispus începerea urm ririi penale; c. persoana fat de care s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale;

2

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1
19. Limita finala a urmaririi penale este marcata prin: a. ordonanta, proces-verbal sau rechizitoriu; b. rezolu ie, ordonanta sau rechizitoriu; c. referat de terminare a urmaririi penale 20. Procurorul infirma un act sau o masura procesuala nelegala a organului de urmarire penala prin : a. ordonanta b. rezolutie c. rechizitoriu 21. Constituie obiect al urmaririi penale : a. tragerea la raspundere a persoanelor care au savarsit fapte prevazute de legea penala b. identificarea faptuitorului si stabilirea raspunderii acestuia c. strangerea probelor privitoare la existenta infractiunii 22. Actele de urmarire penala in incinta unei unitati din cele la care se refera art. 145 din Codul penal se pot efectua: a. cu consimtamantul conducerii acelei unitati sau cu autorizatia procurorului b. cu consimtamantul conducerii acelei unitati si cu autorizatia procurorului c. numai cu autorizatia procurorului, in caz de infractiuni flagrante 23. Organele de cercetare penala aduna probe : a. numai in defavoarea invinuitului sau inculpatului b. atat in favoarea, cat si in defavoarea invinuitului sau inculpatului c. pentru demonstarea savarsirii infractiunii de catre invinuit sau inculpat 24. Daca invinuitul sau inculpatul a recunoscut fapta : a. organele de urmarire penala nu mai sunt obligate sa stranga probele pentru lamurirea cauzei b. procurorul va dispune punerea in miscare a actiunii penale c. organul de urmarire penala este obligat sa stranga probele necesare pentru aflarea adevarului si pentru lamurirea cauzei sub toate aspectele 25. Învinuitul: a. nu este parte in procesul penal b. este parte in procesul penal c. devine inculpat din momentul punerii în miscare a actiunii penale; 26. Sunt momente ale desfasurarii actiunii penale: a. inceperea urmaririi penale, punerea in miscare a actiunii penale, emiterea rechizitoriului b. confirmarea inceperii urmaririi penale, punerea in miscare a actiunii penale, emiterea rechizitoriului c. punerea in miscare a actiunii penale, exercitarea actiunii penale, stingerea actiunii penale

3

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1

y Competenta organelor de UP
1. Organele de cercetare ale politiei judiciare sunt competente sa efectueze cercetarea penala: a. numai in interiorul razei de competenta teritoriala care ii revine b. dupa natura sau gravitatea infractiunii c. pentru orice infractiune care nu este data, in mod obligatoriu, in competenta altor organe de cercetare penala 2. Competenta organelor de cercetare ale politiei judiciare: a. nu se determina dupa natura sau gravitatea infractiunii b. nu se determina dupa calitatea faptuitorului c. se determina dupa competenta unei instante de a judeca o cauza penala 3. Daca trebuie efectuate acte de cercetare penala in afara razei sale de competenta teritoriala, organul de cercetare al politiei judiciare : a. poate sa le efectueze el insusi b. poate sa dispuna efectuarea lor prin comisie rogatorie ori delegare c. este obligat sa dispuna efectuarea lor prin comisie rogatorie ori delegare 4. Organul de cercetare penala este obligat sa efectueze actele de cercetare penala care nu sufera amanare: a. numai daca privesc o cauza care este de competenta lui b. numai cu confirmarea procurorului care ii supravegheaza activitatea c. chiar daca privesc o cauza care nu este de competenta lui 5. Cercetarea penala pentru infractiunile savarsite de militari, in afara unitatii militare, se efectueaza de catre : a. ofiterii anume desemnati de catre comandantul unitatii militare, corp aparte si similare b. ofiterii anume desemnati de catre sefii comenduirilor de garnizoana c. ofiterii anume desemnati de catre comandantii centrelor militare 6. Cercetarea penala pentru infractiunile de competenta instantelor militare, savarsite de persoanele civile in legatura cu obligatiile lor militare, poate fi efectuata de catre: a. ofiterii anume desemnati de catre comandantii centrelor militare b. organele de cercetare ale politiei judiciare c. comandantii centrelor militare 7. Organul de cercetare penala sesizat cu o plangere : a. îsi declin competenta atunci cand constata ca nu este competent b. este dator sa-si verifice competenta; c. daca constata ca nu este competent, trimite de indata cauza procurorului care exercita supravegherea 8. Sunt organe de constatare: a. ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane pentru infractiunile constatate pe timpul executarii misiunilor specifice. b. ofiterii politiei de frontiera, anume desemnati c. capitanii porturilor, pentru infractiunile contra sigurantei navigatiei pe apa si contra disciplinei si ordinii la bord

4

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1
9. Ofiterii si subofiterii Jandarmeriei Române care au constatat o infractiune în timpul misiunilor specifice: a. au dreptul s retin corpurile delicte; b. înainteaz procurorului actele încheiate, în cel mult 3 zile de la data descoperirii faptei ce constituie infractiune; c. înainteaz procurorului actele încheiate, în cel mult 3 zile de la data descoperirii faptei ce constituie infractiune flagrant ; 10. Organele de constatare sunt obligate sa procedeze la: a. luarea de declaratii de la martori b. luarea de declaratii de la faptuitor c. intocmirea procesului-verbal cu privire la imprejurarile concrete ale savarsirii infractiunii 11. Procesele-verbale incheiate de organele de constatare: a. nu constituie mijloace de proba in procesul penal b. constituie mijloace de proba in procesul penal c. constituie probe in procesul penal 12. În situatia în care organul de cercetare penal constat c nu este competent s efectueze cercetarea penal : a. îsi declin competenta organului de cercetare penal competent; b. îndrum persoana v t mat s formuleze plângerea penal la organul competent c. trimite de îndat cauza procurorului care exercit supravegherea, în vederea sesiz rii organului competent 13. Actele incheiate de organele de constatare prevazute la art.214,Cproc.pen se inainteaza catre : a. organul de cercetare penala b. instanta de judecata c. procuror 14. Actele incheiate de organele de constatare prevazute la art.215,Cproc.pen, cand nu au prins pe faptuitor, se inainteaza catre : a. organul de cercetare penala b. instanta de judecata c. procuror 15. Sunt organe de cercetare penala speciale : a. capitanii porturilor b. comandantii de nave sau aeronave c. ofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane 16. Agentii politiei de frontier , pentru infractiunile de frontier , au urm toarele obligatii: a. pot efectua perchezitii corporale; b. pot prinde pe f ptuitor, pe care îl predau de îndat procurorului sau organului de cercetare penal , împreun cu lucr rile efectuate si cu mijloacele materiale de prob ; c. pot prinde pe f ptuitor, pe care îl predau procurorului în termen de maxim 5 zile de la prima constatare efectuat , împreun cu mijloacele materiale de prob ;

5

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1
17. Agentii politiei de frontier sunt: a. organe de cercetare penala b. organe de cercetare penala speciale c. organe de constatare 18. Pentru infractiunile de frontier , ofiterii politiei de frontiera, anume desemnati sunt: a. organe de cercetare penala b. organe de cercetare penala speciale c. organe de constatare 19. Actele incheiate de organele de constatare prevazute la art.215,Cproc.pen se inainteaza: a. catre organul de cercetare penala competent sau procuror b. catre instanta de judecata c. numai catre procuror 20. Comandantii de nave si aeronave: a. nu au dreptul s retin corpurile delicte; b. pot pot efectua perchezitii corporale asupra faptuitorului c. înainteaz actele incheiate organului de cercetare penala competent, in cel mult 5 zile de la prima constatare efectuata, impreuna cu mijloacele materiale de proba. 21. Actele premergatoare se pot efectua: a. numai in cazul in care sesizarea organelor de urmarire penala se face prin denunt sau prin plangere b. numai in cazul in care sesizarea organelor de urmarire penala se face din oficiu c. indiferent de modul de sesizare a organelor de urmarire penala 22. Actele premergatoare urmaririi penale sunt: a. acte situate in cadrul procesului penal b. acte procedurale c. efectuate numai de catre lucratori operativi din MAI 23. Actele premergãtoare sunt acte situate in : a. cadrul procesului penal b. afara urmaririi penale c. cadrul fazei de judecata 24. Pe parcursul desfasurarii actelor premergatoare urmaririi penale : a. se pot dispune masuri procesuale b. se poate verifica existenta sau inexistenta vreunuia din cazurile prevazute la art.10,Cproc.pen c. se poate dispune obligarea de a nu parasi localitatea 25. Pot efectua acte premergatoare : a. investigatorii sub acoperire b. lucratori operativi din cadrul organelor de stat cu atributii in domeniul sigurantei nationale c. numai organele de urmarire penala

6

nu poate fi prelungita b. afara de cazul cand legea dispune altfel c. lucratori operativi din cadrul politiei judiciare 32. in aceeasi cauza si cu privire la aceeasi persoana. nu poate depasi: a. in vederea efectuarii de acte premergatoare de catre investigatorii sub acoperire. fiecare prelungire neputand depasi alte 30 de zile c. 30 de zile c. poate fi intocmit de organele inspectiilor de stat. daca sunt concludente si utile 33. poate constitui mijloc de proba c. judecator b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 26. ordonanta motivata 29. poate fi prelungita. 24 de ore de la intocmirea referatului de terminare a cercetarii penale b. pentru infractiunile care constituie incalcari ale dispozitiilor si obligatiilor a caror respectare o controleaza potrivit legii 30. si in alte cauze sau in legatura cu alte persoane. ofiteri din cadrul Jandarmeriei Romana b. Pot fi investigatori sub acoperire: a. 3 zile de la descoperirea faptei. numai in cauza penala la care se refera autorizatia emisa de procuror b. 1 an 31. Procesul verbal prin care se constata efectuarea unor acte premergatoare : a. procuror c. organelle judiciare 27. rezolutie c. Autorizarea in vederea efectuarii de acte premergatoare de catre investigatorii sub acoperire: a. constituie intotdeauna mijloc de proba b. 20 de zile 28. Termenul de inaintare catre procuror a actelor incheiate de organele de constatare prevazute in art. Investigatorii sub acoperire pot fi folositi in baza autorizatiei emise de : a.214. numai in legatura cu persoanele la care se refera autorizatia emisa de procuror c.pen este: a. incheiere b. Datele si informatiile obtinute de investigatorul sub acoperire pot fi folosite: a. 60 de zile b. 60 de zile b. Durata totala a autorizarii. 30 de zile c. poate fi prelungita cu cel mult 1 an 29. cu conditia ca infractiunea sa fie flagranta 7 . lucratori operativi din cadrul SRI c. 24 de ore de la descoperirea faptei.Cproc. Autorizarea in vederea efectuarii de acte premergatoare de catre investigatorii sub acoperire se da prin : a. Autorizarea in vederea efectuarii de acte premergatoare de catre investigatorii sub acoperire se da pe cel mult : a.

intocmit de un lucrator operativ anume desemnat din cadrul SRI poate constitui mijloc de proba c. se pot efectua si de catre organele de constatare c. trimiterea in judecata se dispune de catre ofiterul anume desemnat de catre comandantul unitatii militare b. Actele premergatoare urmaririi penale: a.215. Termenul de inaintare catre organul de cercetare competent a actelor incheiate de organele de constatare prevazute in art.215. culeg date si informatii in baza autorizatiei emise de catre presedintele instantei competente sa judece respectiva infractiune in prima instanta b. Sunt organe de constatare potrivit art. 5 zile de la prima constatare c. este permis în cazul infractiunilor de falsificare de monede. Actele premergatoare sunt efectuate în vederea: a. b. trebuie autorizat de judec tor. cu conditia ca infractiunea sa fie flagranta 35. sunt consemnate in cuprinsul unui proces verbal 40. c. prezentarea materialului de urmarire penala este obligatorie doar daca actiunea penala a fost pusa in miscare c. punerii în miscare a actiunii penale 37. poate fi intocmit de organele inspectiilor de stat. constituie intotdeauna mijloc de proba daca este intocmit de procuror b. comandantii de nave si aeronave c. b. începerii judecatii. Investigatorii sub acoperire: a. pot fi deconspirati doar la momentul ramanerii definitive a hotararii penale de condamnare c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 34.Cproc. trebuie autorizat de procurorul care supravegheaz urm rirea penal . Folosirea investigatorilor sub acoperire: a. pentru ipoteza in care nu se impune prinderea faptuitorului. capitanii de porturi 38. urmarirea penala poate incepe numai la sesizarea comandantului 8 . Procesul verbal prin care se constata efectuarea unor acte premergatoare : a. 36. 3 zile de la inceperea urmaririi penale b. c. este a.pen. 24 de ore. începerii urmaririi penale. pentru infractiunile care constituie incalcari ale dispozitiilor si obligatiilor a caror respectare o controleaza potrivit legii 39. se desfasoara pe tot parcursul fazei de urmarire penala b.Cproc. Pentru infractiunea de calcare de consemn (infractiune contra ordinii si disciplinei militare: a.pen: a. pot fi folositi in procesul penal in cauze avand ca obiect fapte de coruptie 41. organele de cercetare penala speciale b.

raman valabile: a.C. In cazul in care. da. poate fi dezvaluita dupa terminarea actiunii acestora 49. In aceasta situatie. 46. b. b. cauza procurorului care exercita supravegherea. dreptul de a efectua personal orice act de cercetare penalã. organele de cercetare ale politiei judiciare b. extraprocesualã. trimite.215. nu. datorita activitatilor ce se pot desfasura pe parcursul lor.pr. in urma verificarii lucrarilor de urmarire penala. dreptul de efectua personal doar anumite acte de cercetare penalã. procurorul constata ca urmarirea penala a fost efectuata de un organ necompetent.pen. actele procesuale dispuse b. în cazul prevazut în art. de îndata. 47. c. b. calitatea de civil. Cum procedeazã organul de cercetare penala când constata ca nu este competent sa efectueze cercetarea penala? a. cu conditia ca militarul infractor sa fi dobândit. unele acte de cercetare penalã? a. deoarece s-ar încalca normele relative la competenta dupa materie si dupa calitatea persoanei. Participarea procurorului la efectuarea urmaririi penale presupune : a. îsi declina competenta b. ofiterii anume desemnati de sefii comenduirilor de garnizoana 44. c.. mixta. se subordoneaza functional procurorului competent. procesualã. Organele de cercetare ale politiei judiciare : a. dreptul de a asista la efectuarea oricãrui act de cercetare penalã c. 208 lit. Identitatea reala a investigatorilor sub acoperire: a.pen: a. poate fi dezvaluita dupa dupa terminarea procesului penal b. 9 . isi desfasoara activitatea sub autoritatea unui judecator desemnat de la instanta careia ii revine competenta de a judeca in prima instanta b. în vederea sesizarii organului competent. actele procesuale care nu pot fi refacute decat cu mare greutate 45.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 42. Actele premergatoare au o natura juridicã: a. nu poate fi dezvaluita in timpul ori dupa terminarea actiunii acestora c. in conditiile legii 43. c. Organele de cercetare penala ale politiei judiciare pot efectua. îndruma persoana vãtamata la organul de cercetare penala competent. Sunt organe de constatare potrivit art. masurile asiguratorii luate c. cu conditia existentei unei cereri a comandantului centrului militar. 48. da. pot declara apel in cauzele instrumentate de unitatile de politie c.Cproc. ia masuri ca urmarirea sa fie facuta de organul competent. agentii politiei de frontiera c.c. dupa savârsirea infractiunii.

cel mult 24 de ore de la data constatarii faptelor. b. Propunerile pentru extinderea cercetarilor penale sau pentru schimbarea incadrarii juridice se inainteaza la procuror. imprejurarilor sau persoanelor noi 56. cu exceptia celui prevazut la lit. dispune disjungerea cauzelor 55. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de incetare a urmaririi penale 54. imprejurarilor sau persoanelor noi b. este obligat sa faca propuneri pentru schimbarea incadrarii juridice c. face propuneri pentru extinderea cercetarilor penale c. 10 lit. cel mult 3 zile de la data constatarii faptelor. Daca organul de cercetare penala constata fapte noi in sarcina invinuitului sau inculpatului: a. dispune punerea în miscare a actiunii penale prin ordonantã. imprejurarilor sau persoanelor noi c. incepe urmarirea penala si cu privire la persoana respectiva b. b1) : a. 51. 10 lit. cel mult 3 zile c. facute de organul de cercetare penala. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de neincepere a urmaririi penale c. proces verbal 57. Organul de cercetare penalã constatând incidenta cazului aratat in art. Asupra propunerilor privind extinderea cercetarilor penale sau schimbarea incadrarii juridice. cel mult 5 zile b. cel mult 48 de ore de la data constatarii faptelor. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de a dispune scoaterea de sub urmarire penala b. a ± e. procurorul se pronunta prin: a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 50. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de neincepere a urmaririi penale c. dispune extinderea cercetarilor penale si cu privire la noile fapte b. Daca inainte de inceperea urmaririi penale organul de cercetare penalã constata existenta unui impediment prevazut in art. face propuneri procurorului pentru punerea în miscare a actiunii penale prin ordonantã. procurorul se pronunta in termen de : a. poate schimba incadrarea juridica a faptelor 53. c. cel mult 48 de ore 10 . Organul de cercetare penalã constatând cã sunt temeiuri pentru punerea în miscare a actiunii penale : a.b1) : a. Daca organul de cercetare penala constata date cu privire la participarea si a unei alte persoane la savarsirea acelei fapte : a. dispune punerea în miscare a actiunii penale prin rezolutie motivatã. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de a dispune scoaterea de sub urmarirea penala b. Asupra propunerilor privind extinderea cercetarilor penale sau schimbarea incadrarii juridice facute de organul de cercetare penala. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de incetare a urmaririi penale 52. rezolutie c. ordonanta b. de catre organul de cercetare penala in termen de : a.

c. despre savarsirea unei infractiuni 6.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Moduri de sesizare a organelor de UP 1. plângerea prealabilã. O plangere nesemnata: a. b. sesizarea din oficiu. se dispune obligatoriu neînceperea urmãririi penale 11 4. substituitii procesuali numai dac partea v t mat nu se afl în tar . sesizarea si autorizarea organului competent.1 lit. plângerea va fi asimilatã unui denunt c. Pentru persoana v t mat . denuntul si plângerea prealabil . Constituie moduri speciale de sesizare a organelor de urm rire penal : a. pentru p rinti. plângerea. 2. da. copilul major.pen. plângerea. f C. manifestarea dorintei guvernului strain y Plangerea 1. conform art. persoana vãtãmatã va putea fi citatã în calitate de martor c. Sunt consecinte ale neînsusirii de cãtre persoana vãtãmatã a continutului plângerii formulate de cãtre substitutii sai procesuali: a. b. de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de catre copilul major pentru parinti . plângerea. 3.. b. 2. se dispune încetarea urmãririi penale. Plangerea : a.: a. denuntul. de catre sot si de oricare dintre rudele apropiate ale persoanei vatamate c. b. Sunt consecinte ale neînsusirii de cãtre persoana vãtãmatã a continutului plângerii formulate de cãtre substitutii procesuali.proc. plângerea poate fi formulat de: a. denuntul si sesizarea din oficiu. cuprinde incunostintarea facuta de catre o persoana. da. Plangerea poate fi facuta de substitutii procesuali ? a. unul din soti pentru cel lalt sot c. plângerea prealabilã. 11 pct. plângerea prealabilã. poate fi luata in considerare ca un denunt anonim sau ca o sesizare din oficiu c. constituie mod de sesizare a organelor de urmarire penala 5. nu. contine alte date decat denuntul c. se consemneaza obligatoriu intr-un proces verbal. sesizarea si autorizarea organului competent. manifestarea dorintei guvernului strãin. impiedica organul de urmarire penala sa tina seama de ea b. pe considerentul ca raspunderea penala este personala b. se va declansa procesul penal b. se dispune fie neînceperea urmãririi penale. atunci cand se face oral b. c. 10 lit. fie încetarea urmãririi penale. Constituie moduri generale de sesizare a organelor de urm rire penal : a. denuntul si sesizarea comandantului. c raportat la art.

cuprinde incunostintarea facuta de o persoana. in cazul anumitor infractiuni. principiul oficialitatii nu isi are aplicabilitate c. poate fi facut in scris sau oral c. în sensul c nu cuprinde descrierea faptei pentru care se solicit tragerea la r spundere penal a persoanei reclamate: a. 2. se respinge ca inadmisibil b. se consemneaza obligatoriu intr-un proces verbal b. Denun ul : a. Plangerea se deosebeste de plangerea prealabila prin aceea ca: a. este singurul mod de sesizare a organelor de urmarire penala 2. cuprinde incunostintarea facuta de catre o persoana despre savarsirea unei infractiuni c. Plangerea prealabila se deosebeste de plangere prin aceea ca: a. referitoare la o vatamare ce i s-a cauzat prin infractiune y Plangerea prealabila 1. odata depusa. Denun ul: a. deoarece in acest caz opereaza principiul oficialitatii b. nu poate fi facut decat in scris b. nu mai poate fi retrasa. 222 alin. doar de catre persoanele care au capacitate de exercitiu deplina. in cazul ei. proc. care nu întrune te cerin ele prev zute în dispozi iile art. valoreaza ca plangere 3. cuprinde incunostintarea facuta de o persoana. in cazul ei opereaza impacarea partilor 12 . daca s-a facut oral.. reprezinta numai un act de sesizare a organelor de urmarire penala b. b. de catre orice persoana. trebuie sa contina aceleasi date ca si plangerea c. in cazul persoanelor cu capacitate de exercitiu restrânsã c. referitoare la o vatamare ce i s-a cauzat prin infractiune 4.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 7. numai cu încuviintarea reprezentantului legal. se trimite organului competent y Denuntul 1. va fi asimilatã unui denunt c. Denun ul : a. pen. se consemneaza obligatoriu intr-un proces verbal b. Plângerea penal adresat direct instan ei. este o conditie de pedepsibilitate si de procedibilitate c. Denun ul poate fi fãcut : a. (2) C. inclusiv persoanele lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restrânsa.

In aceasta ipoteza: a. pe parcursul procesului. c. 6. Daca într-o cauza în care s-au efectuat acte de cercetare penala se considera ulterior ca savarsirii unei fapta urmeaza a primi o încadrare juridica pentru care este necesara plângerea prealabila. Un judecator de la ICCJ savarseste o infractiune de vatamare corporala. curtii de apel. organului de cercetare penal competent teritorial. b. va putea fi tras la raspundere penala numai acel participant. b. 4. procuror din cadrul c. Plângerea prealabil poate fi introdus : a. procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti 8. personal. plangerea prealabila se adreseaza: a. c. nu este nevoie de plangere prealabila.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 3. b. parchetului de pe lâng curtea de apel. cu conditia ca. plangerea prealabila se adreseaza direct instantei de judecata competente ± Curtea de Apel c.a fost comisa în participare si persoana vatamata face plângere prealabila împotrivii unuia dintre participanti: a. vor fi trasi la raspundere penala toti participantii. plangerea prealabila se adreseaza procurorului din cadrul Parchetului de pe langa ICCJ 9. fiind vorba despre o infractiune pentru care actiunea penala se pune in miscare din oficiu b. În ipoteza s vârsirii infractiunii de abuz de încredere de c tre un notar public. Daca o infractiune . prin substituitii procesuali ai persoanei vatamate prin infractiune c. Plângerea prealabila poate fi introdusa de catre: persoana vatamata. indiferent daca persoana vatamata a facut sau nu plângere prealabila. In ipoteza 5. a. 7. vor fi trasi la raspundere penalã toti participantii. langa Judecatoria sectorului 1 Bucuresti. c. de persoana v t mat prin infractiune. infractiuni de procurorul dispune încetarea urmaririi penale: vatamare corporala a. mandatarul cu procura speciala al persoanei vatamate substitutul procesual al persoanei vatamate. b. dupa ce persoana vatamata si-a exprimat vointa în sensul ca nu doreste sa faca Parchetului de pe plângere prealabilã. persoana vatamata sa-si manifeste expres vointa în acest sens c. doar la propunerea organului de cercetare penala. direct instantei de judecata competente ± Tribunalul Bucuresti. de catre un b. direct instantei de judecata competente ± Curtea de Apel Bucuresti.pentru care legea prevede ca actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate . b. plângerea prealabil se adreseaz : a. direct la instanta de judecata 13 .

nerespectarea lui atrage decaderea din exercitiul dreptului de introducere a plangerii prealabile b. Se poate deroga de la termenul de introducere a plangerii prealabile ? a. În cazul savarsirii unei infractiuni de amenintare de catre un judecator de la o judecatorie. În cazul infractiunii flagrante. 2 luni din ziua in care s-a savarsit infractiunea c. plangerea prealabila se adreseaza: a. 2 luni din ziua in care persoana vatamata a stiut cine este faptuitorul b. in ipoteza in care cel vatamat este un militar in termen sau un militar cu termen redus 11. Impacarea partilor poate interveni: a. prin substituitii procesuali ai persoanei vatamate b. Termenul de introducere a plângerii prealabile este: a. 2 luni din ziua in care persoana indreptatita a reclama a stiut cine este faptuitorul. pentru care este necesar plângerea prealabil . parchetului de pe langa judecatorie b. determinat de prescriptia raspunderii penale c. parchetului de pe langa tribunal c. numai procurorului c. pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti c. numai organului de cercetare penala b. nu. in cazul in care faptuitorul are calitatea de parlamentar c. chiar in lipsa plangerii prealabile b. da. organului de cercetare penala sau procurorului 17. organul de urm rire penal este obligat sa constate fapta : a. termenul de introducere a plangerii prealabile avand un caracter procedural. doar la organele de urmarire penala c. parchetului de pe langa curtea de apel 16. În cazul savarsirii infractiunilor pentru care legea prevede ca este necesara o plangere prealabila. cand persoana vatamata a fost impiedicata de o cauza temeinica sa introduca plangerea prealabila in termen 12. În cazul savarsirii de catre un student a unei infractiuni de violare de domiciliu. in termnen de 3 luni de la data savarsirii infractiunii 13. 60 de zile din ziua in care persoana vatamata a stiut cine este faptuitorul 14 . b. Plângerea prealabil poate fi introdus : a. c. pana la terminarea cercetarii judecatoresti in prima instanta 14. da. 2 luni din ziua in care persoana vatamata a stiut cine este faptuitorul. numai dac persoana v t mata a depus plangere prealabila.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 10. pana la citirea actului de sesizare a primei instante b. plangerea prealabila se adreseaza: a. si atunci cand sotului persoanei vatamate i s-a respins plangerea prealabila 15. aceasta trebuie sa fie introdusa in termen de : a.

Termenul de 2 luni pentru introducerea plangerii prealabile se calculeaza in cazul infractiunilor continue. In caz de conexitate sau de indivizibilitate intre o infractiune pentru care punerea in miscare a actiunii penale se face la plangerea prealabila si o alta infractiune pentru care punerea in miscare a actiunii penale nu se face la plangerea prealabila a persoanei vatamate: a. transmite actele procurorului in vederea incetarii urmaririi penale 15 . dupa caz. Plângerea prealabil : a. se trimite organului competent c. competenta de a judeca cele doua cauze reunite revine: a. c. cand persoana vatamata este un minor fara capacitate de exercitiu 19. instantei mai intai sesizate 22. epuizarii infractiunii c. la care persoana vatamata a stiut cine este faptuitorul 20. numai de catre persoana vatamata c. instantei superioare in grad sau. cauzele se disjung intotdeauna b. În cazul savarsirii infractiunilor pentru care legea prevede ca este necesara o plangere prealabila. aceasta poate fi formulata : a. consumarii infractiunii b. In caz de conexitate sau de indivizibilitate intre o infractiune pentru care punerea in miscare a actiunii penale se face la plangerea prealabila si o alta infractiune pentru care punerea in miscare a actiunii penale nu se face la plangerea prealabila a persoanei vatamate. se aplica disjungerea daca este posibila c. intotdeauna instantei mai intai sesizate b. se introduce la instanta competent s judece cauza în fond. se respinge ca inadmisibila b. O plangerea prealabila introdusa la instanta de judecata : a. dar ulterior s-a constatat ca fapta urmeaza a primi o incadrare juridica pentru care este necesara plangerea prealabila. se considera valabila daca a fost introdusa in termen 25. se introduce în termen de 2 luni de la data s vârsirii infractiunii. Daca intr-o cauza s-au facut acte de cercetare penala. continua cercetarea numai daca partea vatamata face plangere prealabila b. continua cercetarea chiar daca partea vatamata nu face plangere prealabila c. adresa partilor si a martorilor b. 23. de la data : a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 18. de persoana vatamata sau de catre sotul acesteia b. intotdeauna instantei superioare in grad c. daca persoana vatamata se constituie parte vatamata 24. In continutul plangerii prealabile trebuie sa se precizeze: a. daca persoana vatamata se constituie parte civila c. se adreseaza organului de cercetare penala sau procurorului b. organul de cercetare penala : a. cauzele sunt reunite 21. de catre persoana vatamata sau de catre reprezentantul acesteia.

alin. de 60 de zile b. c.pen b. este suficient ca numai una dintre persoanele vatamate sã introduca plângere prealabila.10. 30.în privinta careia legea prevede ca ac iunea penala se pune în mi care la plângerea prealabila a persoanei vatamate . Termenul de introducere a plangerii prealabile este : a. pentru fiica ei majora b. ac iunea penala poate fi pusa în mi care din oficiu.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 26. actele necesare desfasurarii in continuare a procesului penal se vor desfasura din oficiu c.lit. poate fi formulata in scris sau oral c. se trimite organului competent numai daca a fost introdusa in termen b. isi poate valorifica drepturile patrimoniale asupra bunurilor furate pe calea unei actiuni in fata instantei civile c. daca a fost introdusa in termen la organul necompetent 29. este introdusa de o persoana fara calitate procesuala c. daca acesta din urma a ratificat plangerea prealabila. b.Cproc.a vãtamat mai multe persoane. Plangerea prealabila introdusa de sotul persoanei vatamate : a.1. persoana vatamata a decedat inainte de a fi introdus plangere prealabila. de 2 luni 27. bunic. pentru parintele sau. supus regulilor de calcul specifice termenelor procedurale c.g. Daca in cazul unei infractiuni de furt care se pedepseste numai la plangere prealabila. in temeiul art. este necesar ca toate persoanele vatamate sa introduca plângere prealabila. O plangerea prealabila introdusa la instanta de judecata : a. se considera valabila numai daca a fost trimisa in termen la organul competent c. Daca o infractiune . poate introduce plangere prealabila b. trebuie formulata in scris. pentru nepotul lui minor c. este inadmisibila b. copilul major. este admisibila . in termen de 2 luni de la cunoasterea faptuitorului 33. fiica majora a persoanei vatamate : a. nu poate fi formulata decat in scris b. Daca persoana vatamata a decedat la scurt timp dupa introducerea plangerii prealabile : a. mama. se considera valabila. Este admisibila intotdeauna plangerea prealabila introdusa de : a. Sub aspectul formei. se va dispune incetarea procesului penal. nu mosteneste dreptul de a sesiza organele judiciare prin plangere prealabila 16 32. plangerea prealabila : a. cu exceptia cazului in care s-a savarsit o infractiune flagranta 28. procesul penal va continua 31. pentru ca faptuitorul sa fie tras la rãspundere penala: a.

Y. _ amenintare.2009. La termenul din data de 15.K vor fi obligate la plata cheltuielilor judiciare catre stat. In cazul in care inculpatul a fost achitat si actiunea civila a fost respinsa.. si R. împreuna cu fiica sa minora P. inculpatul a adresat amenintari cu moartea.L. si fiica sa minora P. Judecatoria Targu Neamt va dispune : a.D. care locuiesc în apropierea sa. si inculpatul au declarat ca doresc sa se împace..Y. Astfel.2009 : _ T. în data de 19. daca partea v t mat este un minor pentru care plângerea prealabil a fost introdus prin reprezentantul sau legal. a revenit în domiciliu. Daca plangerea prealabila a fost introdusa la instanta de judecata : a.10. a constatat de inculpatul i-a sustras mai multe bunuri. P.20009.K. liberat conditionat din executarea unei pedepse privative de libertate.. obligarea inculpatului la plata integrala a cheltuielilor judiciare avansate de stat in cauza respectiva 37. prin reprezentantul s u legal ***Pe rolul Judecatoriei Targu Neamt a fost inregistrata cauza penala privind pe inculpatul C. în cursul noptii de 17-18 septembrie. reprezentantul legal al minorului c. 17 .B. si R. în principal hainele si rechizitele de scoala ale minorei. se inlatura raspunderea penala a inculpatului b. luându-le apararea si amestecându-se astfel în viata sa de familie. 3.B. se stinge actiunea civila c..K. care este supusa recursului 35. pentru acest aspect.09. instanta o respinge ca inadmisibila b.K. 337/09. trimis în judecata în stare de libertate. ***In speta.L. partilor vatamate T.2009. 36. În luna septembrie 2009. aceasta din urma. Acesta le-a reprosat faptul ca au gazduit pe sotia si fiica sa. Neamt Rechizitoriul Parchetuluis-au retinut urmatoarele: 1. si P. fata de sotia P. Judecatoria Tg. ***In speta : a.. asupra concursului de infractiuni b. vecini ai inculpatului. unde a început sa se manifeste violent.09. si R.Y. proportional culpei procesuale Extras Sentinta penala nr. P. în nume propriu. au declarat ca nu se constituie parte civila _ P. P. minorul parte v t mat . instanta se dezinvesteste prin sentinta c. În cursul zilei de 21. a refuzat sa mai convietuiasca cu el. pentru savârsirea a trei infractiuni : _ lovire sau alte violente si furt între rude. 2.D.Y. inculpatul C. inculpatul a lovit-o pe sotia sa cu pumnii.K.L. si P..Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 34.11. cheltuielile judiciare vor fi suportate de: a. datorita faptului ca sotia sa. au precizat ca nu au pretentii civile fata de inculpat. fata de partile vatamate T. cu acte de violenta si cu incendierea bunurilor.Y. parasind domiciliul. dar si pentru minora P. încetarea procesului penal pentru doua dintre cele trei infractiuni pentru care inculpatul a fost trimis in judecata c. a revenit în domiciliul comun. pe care o reprezinta. stat b.D. Partea vatamata sa constituit parte civila cu suma de 400 lei. instanta pronunta o hotararea de trimitere a plangerii prealabile la organul competent.... Când Y.

fara a avea în acest sens..10 lit..pen. nefiind autorizat sa o foloseasca în vreun fel în scop personal. **** Prin rechizitoriul Parchetului. art. cât si pentru partea vatamata minora P. apartinând partii vatamate. în virtutea dispozitiilor art. în temeiul caruia inculpatul a primit în detentie autoturismul.11 pct. nu s-au constituit parti civile _ În baza art. la plata sumei de 40 lei. întrucât partea vatamata mai apelase la inculpat si cu alte ocazii în vederea repararii autoturismului Atât în cursul urmaririi penale. Cazu3pentru cele doua infractriuni concurente de amenintare _ s-au aplicat pedepse de cate 3 luni închisoare _ pedepsele concurente au fost contopite. va fi obligat inculpatul la plata sumei de 300 de lei.213.Cpen. 18 . partile vatamate precizând ca nu au pretentii civile fata de inculpat. reprezentând parte din contravaloarea citatiilor efectuate.b. pentru savârsirea infractiunilor de lovire sau alte violente si furt între rude.. P. s-a retinut în sarcina inculpatului savârsirea infractiunii de furt de folosinta. urmatoarele considerente : _ între inculpat si partea vatamata a existat un raport juridic patrimonial.4. 1. acordul partii vatamate M. cu titlu de cheltuieli judiciare. atât în nume propriu.proc. Cpen. partea vatamata P. cât si în cursul cercetarii judecatoresti. 208.B. Iasi.4 in art. privind citatiile _ potrivit art.K.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 Cazurile 1. h C. D..K.2009. dar si prin declaratia autentificata depusa la dosar. prev. Prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca : inculpatul în data de 09.10. 58/2007 ) si P. vor fi obligate partile vatamate P. pe care o reprezinta. având în sânge o îmbibatie alcoolica de 1.. proprietarului masinii.2 lit. 208 alin. instanta va dispune încetarea procesului penal fata de inculpaul C. la plata sumei de 20 lei ( prin reprezentant legal ± fata de decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. pentru a-l repara _ inculpatul avea obligatia restituirii bunului de îndata ce îsi îndeplinea obligatia. netranslativ de proprietate. Cu toate acestea. 2 lit. În raport de aceste declaratii.2007.b. Latura civila a cauzei _ având în vedere principiul disponibilitatii. si Z.Y.1. si inculpatul au declarat ca doresc sa se împace. rap.Cproc.pen. inculpatul si-a intervertit în mod abuziv calitatea sa de detentor al bunului în aceea de pretins proprietar al acestuia _ între inculpat si partea vatamata exista o relatie bazata pe încredere. cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat. prin declaratiile date. partea vatamata a precizat ca nu a formulat si nu formuleaza plângere prealabila împotriva inculpatului. pct.alin. catre stat. Instanta a schimbat încadrarea juridica data faptelor inculpatului. Mangeron din mun..1. proportional cu culpa procesuala. 192 alin.55 mg/l alcool si fara a poseda permis de conducere. urmând a lua act de renuntarea partilor vatamate la pretentiile civileimpacarea partilor : _ înlatura raspunderea penala _ stinge si actiunea civila _ este personala _ produce efecte numai daca intervine pâna la ramânerea definitiva a hotarârii.35 a sustras si a condus un autoturism pe bd. 191 Cod proc. instanta va lua act ca partile vatamate P.Y. prin rechizitoriu. pen. la art. reprezentând onorariul avocatului din oficiu si parte din valoarea serviciilor postale. în jurul orelor 3. inculpatul urmând sa o execute pe cea mai grea (3 luni închisoare).2 La termenul din data de 15.11. de art. din art.

10.Cproc.f. dispune incetarea procesului penal in temeiul art.lit.pen. instanta : a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 38.*** In speta. nu solutioneaza actiunea civila b. instanta nu acorda despagubiri civile 19 . pentru infractiunea de abuz de incredere c.

b. in niciun caz b. Rezolutia de incepere a urmaririi penale emise de organul de cercetare penala se supune : a. dispune începerea urm ririi penale. si in cazul aratat in art. existenta cazului prevazut in art. dispunând începerea urm ririi penale. c. Începerea urmaririi penale se dispune prin proces-verbal in cazul : a.Cproc. b1 nu se dispune neinceperea urmaririi penale 5. nu se poate dispune inceperea urmaririi penale.b1.: a. înainteaz dosarul procurorului cu propunerea de începere a urm ririi penale. Organul de cercetare penala. procesul-verbal. constatarii infractiunilor de audienta. in cazul prevazut la lit.10. 10 lit. 2. in termen de 24 de ore de la data inceperii urmaririi penale c.lit. confirmarii motivate a procurorului. În situatia în care organul de cercetare penal constat . 6. ulterior adopt rii solutiei. numai ordonanta. cand constata. 20 . Rezolutia de incepere a urmaririi penale poate fi emisa : a. in termen de 24 de ore de la data inceperii urmaririi penale 4. Suspendarea UP 1. infractiunilor flagrante c. b1) 3. de organul de cercetare penala b. c. înainteaz dosarul procurorului cu propunerea de neîncepere a urm ririi penale.proc. procurorul constat c nu a existat sau c a disp rut împrejurarea pe care se întemeia propunerea de a nu se începe urm rirea penal : a. 10 lit. in termen de 48 de ore de la data inceperii urmaririi penale b. numai de catre procuror c. Daca din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergatoare efectuate rezulta vreunul din cazurile de impiedicare a punerii in miscare a actiunii penale in art.pen : a. incidenta cazului prev zut de art. infirm rezolutia de neincepere a urmarii penale b. dispune suspendarea urm ririi penale. Actul prin care se dispune începerea urm ririi penale când organul de urm rire penal este sesizat prin denunt este: a. b. 7.pen: a. b. autorizarii procurorului. restituie actele organului de urm rire. înainte de începerea urm ririi pe1 nale.b. rezolutia. c. verificarii procurorului. sesizarii prin plângere sau denunt.Cproc. c.10. inainte de inceperea urmaririi penale. În situatia în care. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de neincepere a urmaririi penale b. inainteaza dosarul procurorului cu propunerea de scoatere de sub urmarirea penala 8. se dispune inceperea urmaririi penale in cazul prevazut la lit.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Inceperea UP. dispune inceperea urmaririi penale c. pen. b ) C.

cu plangere la procurorul ierarhic superior 10. urmarirea penala se dispune prin: a. rezolutie motivata sau prin ordonanta. restabilirii situatiei anterioare savarsirii infractiunii b. proces verbal al instantei de judecata 11. Rezolutia prin care procurorul confirma propunerea organului de cercetare penala privind neinceperea urmaririi penale se comunica: a. ordonanta c. cu plangere la instanta de judecata c. rezolutia organului de urmarire penala b. inceperea urmaririi penale se poate dispune prin ordonanta in cazul : a.pen. inceperea urmaririi penale se dispune prin : a. Prin rezolutia prin care procurorul confirma propunerea organului de cercetare penala privind neinceperea urmaririi penale. In cazul in care organul de urmarire penala a fost sesizat printr-un denunt anonim. persoanei fata de care s-au efectuat acte premergatoare c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 9.b1). procurorul dispune prin rezolutie inceperea urmaririi penale 14. sesizarii instantei civile competente cu privire la desfiintarea totala sau partiala a unui inscris c. când procurorul solutioneaza un conflict de competenta intre doua organe de cercetare penala b. in functie de incidenta cazurilor prevazute in art. persoanei care a facut sesizarea b. ordonanta c. proces verbal b. procurorul poate sa restituie actele organului de cercetare penala pentru completarea actelor premergatoare b. unei infractiuni flagrante c. direct cu recurs b. 10. Rezolutia procurorului de neincepere a urmaririi penale se ataca : a. Daca organul de cercetare penala a inaintat procurorului actele incheiate cu propunerea scoaterii de sub urmarirea penala. iar procurorul constata ca nu sunt intrunite conditiile pentru a dispune scoaterea de sub urmarirea penala : a.CPP 15. Ca exceptie. constatarii infractiunilor de audienta. masurilor asiguratorii privind reparatiile civile 21 . 13. rezolutie 12. lit. În cazul savarsirii infractiunilor de audienta. procurorul infirma prin ordonanta propunerea organului de cercetare penala c. in baza art.299. altor persoane interesate 16. proces verbal al organului de urmarire penala c. rezolutie motivata b.Cproc. Daca procurorul este de acord cu propunerea de neincepere a urmaririi penale facuta de organul de cercetare penala. 10 lit. se dispune totodata si asupra: a. potrivit art. o confirma prin: a.

una din p rti sufer de o boal grav care o împiedic s participe la procesul penal. invinuitului sau inculpatului si persoanei vatamate 24. atunci cand s-a pus in miscare actiunea penala c. lit. sa se intereseze periodic daca mai subzista cauza care a determinat suspendarea urmaririi penale c. Dispune suspendarea urmaririi penale: a. organul de cercetare penala este obligat sa continue urmarirea penala 18. iar procurorul constata ca nu sunt intrunite conditiile pentru a dispune scoaterea de sub urmarirea penala : a. se constata printr-o expertiza medico-legala ca invinuitul sau inculpatul sufera de o boala grava. partea v t mat sufer de o boal grav care o împiedic s participe la procesul penal. sa comunice o copie dupa ordonanta de suspendare persoanei vatamate 22 . Daca organul de cercetare penala a inaintat procurorului actele incheiate cu propunerea scoaterii de sub urmarirea penala.b1). 10 lit. daca nu s-a procedat la punerea in miscare a actiunii penale 23.f) ± j).Urm rirea penal poate fi suspendat daca: a. prin ordonanta. sa nu mai efectueze niciun act de cercetare penala in cauza respectiva b. lit. prin rechizitoriu 19. in cazuri exceptionale b. in baza art.pen. In timpul cat urmarirea penala este suspendata. persoanei vatamate. cand urmarirea penala se incepe din oficiu c. intervine vreunul din cazurile prevazute in art.pen c. organul de cercetare penala este obligat: a.Cproc. Suspendarea urmaririi penale se dispune cand: a.10.pen b.Cproc.Cproc. cand nu s-a procedat la punerea in miscare a actiunii penale b. numai persoanei vatamate b. ordonanta. instanta de judecata.10. invinuitul sau inculpatul sufer de o boal grav care îl împiedic s ia parte la procesul penal. la propunerea procurorului. in copie: a. procurorul retine cauza b. atunci cand s-a pus in miscare actiunea penala c. la propunerea organului de cercetare penala b. 20. c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 17. procurorul infirma prin ordonanta propunerea organului de cercetare penala c. proces verbal. la cererea acesteia c. b. prin rezolutie. numai prin ordonanta 22.a) ± e). Suspendarea urmaririi penale se dispune : a. intervine vreunul din cazurile prevazute in art. Momentul inceperii urmaririi penale este marcat prin : a. procurorul. trimiterea in judecata. procurorul. lit. care il impiedica sa ia parte la procesul penal 21. Ordonanta prin care s-a dispus suspendarea urmaririi penale se comunica.

pen. în Dosarul nr. 184 alin.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 25.pen). ***In speta.Cproc. sa restituie dosarul organului de cercetare penala dupa ce a comunicat ordonanta de suspendare invinuitului sau inculpatului si persoanei vatamate ***Prin rezolutia din 30.C. ***In speta. in sarcina procurorului iau nastere urmatoarele obligatii: a. In temeiul art. instanta : a. s-a confirmat propunerea organelor de politie de a nu se începe urmarirea penala fata de R. 1330/P/2006. fapta nu constituie infractiune 23 .278^1. obliga petentii la plata cheltuielilor judiciare catre stat 27. organul de cercetare penala are obligatia de a comunica partilor vatamata actele premergatoare efectuate c. respinge plângerea ca nefondata c. aceste leziuni fiind în raport de cauzalitate cu accidentul produs în ziua de 1.06. Dispunand suspendarea urmaririi penale.09. respinge plângerea ca inadmisibila b. partile vatamate au atacat cu plangere rezolutia Parchetului .2008 data de Parchetul de pe lânga Judecatoria Suceava. sa comunice o copie dupa ordonanta de suspendare partii civile b. Medicul legist a concluzionat ca fiecare dintre partile vatamate a suferit leziuni vindecabile în 7-8 zile de îngrijiri medicale.1 si 3. sa efectueze toate actele a caror indeplinire nu este impiedicata de situatia invinuitului sau inculpatului c. : a.2006. sentinta poate fi atacata separat cu de recurs în termen de 10 zile b. pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala din culpa (art. 26.G.

Actul prin care se dispune neînceperea urm rii penale este: a. au autoritate de lucru judecat b. c. incetarea urmaririi penale sau clasare: a.proc.a-e C. rezolutie motivata. suspendarea urmaririi penale. procurorul comunic o copie a ordonantei administratiei locului de detinere. prin ordonanta. încetarea urmãririi penale si clasarea. in cazul in care a fost pusa in miscare actiunea penala 24 .f-h si exista învinuit sau inculpat în cauza 5. art. b. ordonanta. cu dispozitia de a pune de îndat în libertate pe inculpat 4. b. 10 lit. f-j C. c. Încetarea urmaririi penale se dispune de catre : a. y 1. 10 lit. ordonanta. incheierea c. rechizitoriu.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Solutii de netrimitere in judecata 1. când a fost pusa în miscare actiunea penala. b. prin rezolutie motivata. altor persoane interesate. de regula 3. prin referat c. În cazul încet rii urm ririi penale într-o cauz în care inculpatul este arestat preventiv: a. scoaterea de sub urmarire penala. b. persoanei care a facut sesizarea b. procuror. când nu a fost pusa în miscare actiunea penala. Ordonanta sau rezolutia de încetare a urm ririi penale se comunic : a. rezolutia. achitarea. c. Incetarea UP ± solutie de netrimitere in judecata 1. pot fi luate doar de catre procuror 3. instanta dispune revocarea arest rii preventive si comunic o copie a încheierii la administratia locului de detinere. art. numai învinuitului sau inculpatului c. 2. b. scoaterea de sub urmarire penala si încetarea urmaririi penale. Solutiile de netrimitere în judecata sunt: a. încetarea urmaririi penale si clasarea. art. procuror. 2. si exista învinuit sau inculpat în cauza c.pen.proc. instanta dispune revocarea arest rii preventive si înstiinteaz prin adres administratia locului de detinere.pen si exista învinuit sau inculpat în cauza. organul de cercetare penala. 10 lit. in cazul in care a fost pusa in miscare actiunea penala b. Încetarea urmaririi penale se dispune atunci când se constata existenta cazurilor prevazute în : a. Solutiile scoatere de sub urmarirea penala. Încetarea urmaririi penale se dispune prin : a. pot fi luate doar la terminarea urmaririi penale c.

de cel mult 5 zile b. de cel mult 3 zile c. Daca procurorul a dispus incetarea urmaririi penale a unui inculpat arestat preventiv: a. se poate dispune numai incetarea urmaririi penale 10. se dispune totodata asupra: a. se poate dispune atat scoaterea de sub urmarirea penala. 10 lit. urmarirea penala fiind indivizibila c.Cproc. prin aceeasi ordonanta b. scoaterea de sub urmarirea penala b. cat si incetarea urmaririi penale b. incetarea procesului penal 8.pen.: a. in cursul urmaririi penale. in cazul in care s-a pus in miscare actiunea penala b. In cazul in care. trebuie sa il puna de indata in libertate 13. se dispune : a. se poate dispune numai dupa ce s-a dispus disjungerea 7. se constata incidenta cazului prevazut in art.h. Termenul in care procurorul se pronunta asupra propunerii de incetare a urmaririi penale. se poate dispune numai neinceperea urmaririi penale c. se poate dispune numai incetarea urmaririi penale 9. confiscarii speciale 25 . trebuie sa ceara de indata instantei revocarea masurii arestarii preventive c. precizat in Codul de Procedura Penala numai pentru cazul in care incetarea urmaririi penale priveste un invinuit sau un inculpat arestat preventiv 14. 10 lit.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 6.i. in cazul in care nu s-a pus in miscare actiunea penala c. revocarii masurii de siguranta a obligarii la tratament medical b. Daca in cursul urmaririi penale se constata incidenta cazului prevazut de art. facute de organul de cercetare penala este : a. nu se poate dispune clasarea c. Daca in aceeasi cauza sunt mai multi inculpati. Procurorul se pronunta asupra propunerii de incetare a urmaririi penale facute de organul de cercetare penala. prin ordonanta. : a.f. 10 lit. in cel mult 48 de ore de cand a primit propunerea organului de cercetare penala c. incetarea urmaririi penale : a. nu se poate dispune. revocarii masurilor asiguratorii luate in vederea executarii pedepsei amenzii c. prin rezolutie motivata. in ziua in care a primit propunerea organului de cercetare penala b.pen : a. In cazul in care se constata incidenta cazului prevazut in art. Prin ordonanta de incetare a urmaririi penale.Cproc. numai prin ordonanta 11. Procurorul se pronunta asupra propunerii de incetare a urmaririi penale a unui inculpat arestat preventiv : a. se dispune numai cu privire la inculpatii pentru care exista cazul de incetare a urmaririi penale b. trebuie sa revoce masura arestarii preventive. incetarea urmaririi penale c. nu se poate dispune decat incetarea procesului penal b. in cel mult 2 zile de cand a primit propunerea organului de cercetare penala 12.

este: a. Scoaterea de sub UP ± solutie de netrimitere in judecata 1.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 15. b. numai ordonanta. întotdeauna rezolutia.pen. a). b). Prin rezolutia de neincepere a urmaririi penale se dispune totodata asupra: a. se mentin pana cand persoana vatamata introduce actiune in fata instantei civile c. rezolutia. sesizarii instantei civile competente cu privire la desfiintarea totala sau partiala a unui inscris. 10 lit. raman in proprietatea organului de cercetare penala c..Cproc. 24 de ore de la emiterea ordonantei sau rezolutiei prin care procurorul a dispus incetarea urmaririi penale b. 26 . instanta dispune revocarea masurii arestarii preventive. b. daca s-a procedat la punerea in miscare a actiunii penale 3. 17. 48 de ore de la primirea dosarului c. aceste masuri : a. Actul prin care se dispune scoaterea de sub urm rire penal în cazurile prev zute de art. Daca procurorul a dispus incetarea urmaririi penale a unui inculpat arestat preventiv. daca proprietatea corpurilor delicte si a celorlalte obiecte care au servit ca mijloace materiale de proba este contestata.10.pen. numai ordonanta.Cproc. restituirii cautiunii in cazurile prevazute de lege c. întotdeauna ordonanta. 1 lit. c).c). numai scoaterea de sub urmãrire penalã. c. 10 lit. clasarea 2. b. d) si e) este: a. in termen de 30 de zile de la comunicarea incetarii urmaririi penale 18. sunt pastrate de organul de cercetare penala pana la hotararea instantei civile 16. rezolutia sau ordonanta. c. raman atasate la dosarul cauzei b. neinceperea urmaririi penale. se va dispune: a. 24 de ore de la primirea dosarului y 2. se desfiinteaza daca persoana vatamata nu introduce actiune in fata instantei civile in termen de 30 de zile de la comunicarea incetarii urmaririi penale b. se desfiinteaza de drept. cheltuielilor judiciare b. acestea: a.b ). In caz de incetare a urmaririi penale. Daca prin ordonanta de incetare a urmaririi penale s-a dispus mentinerea masurilor asiguratorii privind reparatiile civile. dup stadiul urm ririi penale si în functie de propunerea organelor de cercetare penal . Daca în cursul urmaririi penale intervine cazul prevazut de art. c. in termen de : a. Actul prin care se dispune scoaterea de sub urm rire penal în cazul prev zut de art.

pen. o sanctiune cu caracter administrativ c. prin rezolutie motivata.pen. Prin ordonanta prin care a dispus scoaterea de sub urmarirea penala in temeiul art. înainteaza dosarul procurorului cu propunerea de a dispune neînceperea urmaririi penale. numai prin ordonanta. o amenda judiciara 8. acesta din urma : a. se face : a. numai prin ordonanta. lit. b. procurorul poate aplica faptuitorului : a. in temeiul art.b1). 10 lit.b1). Scoaterea de sub urmarire penala se dispune.Cproc. Când organul de cercetare penala constata. in toate cazurile c.pen : a. s-a facut plangere. dupa respingerea plangerii. lit. de indata b.b1). prin rezolutie motivata c. de regula. intrucat plangerea este suspensiva de executare b. incepe sau continua urmarirea penala sau.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 4. a fost pusa în miscare actiunea penala.10. prin ordonanta. lit. o amenda penala b.10. lit. existenta cazului prevazut de art.Cproc. in cazul in care s-a pus in miscare actiunea penala b.b ). e).10.pen. in termen de 3 luni de la data inscrisa in ordonanta 10. în baza principiului Äcine poate dispune începerea urmaririi penale poate sa dispuna si neînceperea urmãririi penale". Daca impotriva ordonantei prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala. c. indiferent daca s-a pus sau nu in miscare actiunea penala 9. înainte de începerea urmaririi penale. la termenul fixat prin ordonanta c. prin rezolutie motivata atunci când: a. Executarea amenzii dispuse prin ordonanta prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala in temeiul art. se face : a. continua efectuarea actelor premergatoare 7. nu a fost pusa în miscare actiunea penala. la terminarea urmaririi penale. dispune începerea urmaririi penale si înainteaza dosarul procurorului cu propunerea de a dispune scoaterea de sub urmarire penala c.Cproc.b1). executartea sanctiunii amenzii dispuse prin aceasta ordonanta se va face: a. se face : a. indiferent daca s-a pus sau nu in miscare actiunea penala 1 27 . Dupa ce procurorul a restituit dosarul catre organul de cercetare penala. Scoaterea de sub urmarirea penala in temeiul art.10. dispune neînceperea urmaririi penale. dupa caz.10. in cazul in care nu s-a pus in miscare actiunea penala c. pe parcursul urmaririi penale.pen. b.Cproc. la termenul fixat prin ordonanta. in toate cazurile b. prin ordonanta b.Cproc. Scoaterea de sub urmarirea penala in temeiul art.Cproc. pe parcursul urmaririi penale. continua urmarirea penala. dupa expirarea termenului in care se poate face plangere impotriva ordonantei 9. este dispusa de catre procuror. lit. intrucat plangerea nu este suspensiva de executare c. 6. incepe urmarirea penala. 5.pen.

Daca procurorul a dispus scoaterea de sub urmarirea penala a unui inculpat arestat preventiv: a. de cel mult 48 de ore de la primirea dosarului b. prin ordonanta b. in aceeasi zi in care a primit propunerea organului de cercetare penala b. ca efect al revocarii masurii arestarii preventive 13. prin rezolutie c. prin aceeasi ordonanta b. in cel mult 2 zile de cand a primit propunerea organului de cercetare penala 12. Clasarea se dispune: a. revoca masura arestarii preventive. Termenul in care procurorul se pronunta asupra propunerii de de scoatere de sub urmarirea penala. Procurorul se pronunta asupra propunerii de scoatere de sub urmarirea penala a unui inculpat arestat preventiv : a. de cel mult 3 zile c. Clasarea ± solutie de netrimitere in judecata 1.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 11. il pune de indata in libertate. in cel mult 48 de ore de cand a primit propunerea organului de cercetare penala c. prin ordonanta sau prin rezolutie 2. facute de organul de cercetare penala este: a. Clasarea se dispune: a. numai la cererea organului de cercetare penala c. numai de catre procuror din oficiu sau la cererea organului de cercetare penala 28 . de procuror. precizat in Codul de Procedura Penala numai pentru cazul in care propunerea priveste un invinuit sau un inculpat arestat preventiv y 3. de procuror sau de catre organul de cercetare penala b. dupa caz. trebuie sa ceara de indata instantei revocarea masurii arestarii preventive c.

invinuitului c. numai daca s-a dispus trimiterea in judecata 2. de catre organele de cercetare penala c. inculpatul: a. Prezentarea materialului de urm rire penal se poate realiza: a. Dupa ce a luat cunostinta de materialul de urmarire penala. Prezentarea materialului de urm rire penal trebuie repetat daca: a. intr-un proces-verbal c. este facultativ .Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Procedura prezentarii materialului de UP . inculpatul formuleaz o astfel de cerere. numai de catre procuror b. trebuie efectuat de procuror. Organul de cercetare penala poate prezenta materialul de urm rire penal : a. indiferent daca actiunea penala a fost sau nu pusa in miscare b. este obligat sa repete procedura prezentarii materialului de urmarire penala numai daca a administrat probe noi. actiunea penala nu a fost pusa in miscare pe parcursul urmaririi penale c. in referatul de terminare a urmaririi penale 7. 9. s-au efectuat acte noi de cercetare penal . actiunea penala a fost pusa in miscare pe parcursul urmaririi penale 6. b. Prezentarea materialului de urmarire penala se face : a. are dreptul sa faca declaratii suplimentare 4. inainte sau dupa punerea in miscare a actiunii penale c. nu mai are dreptul sa faca declaratii suplimentare b. Daca organul de cercetare penala constata ca trebuie sa fie schimbata incadrarea juridica a faptei : a. 1. poate fi efectuat de organul de cercetare penal sau de procoror. intr-o rezolutie b. numai inculpatului 3. se constat c trebuie schimbat încadrarea juridic b. Prezentarea materialului de urm rire penal învinuitului: a. 29 . c. infractiunea respectiva este de competenta exclusiva a procurorului. are dreptul sa formuleze cereri noi c. c. c. poate sa repete procedura prezentarii materialului de urmarire penala 8. de catre organele de urmarire penala 5. numai invinutului b. Prezentarea materialului de urmarire penala se efectueaza de catre procuror daca: a. este obligat sa repete procedura prezentarii materialului de urmarire penala b. Aducerea la indeplinire a prezentarii materialului de urmarire penala se consemneaza : a. numai dupa punerea in miscare a actiunii penale b.

intr-o rezolutie b. intr-un proces-verbal c. Daca in cauza sunt mai multi inculpate. c.organele de cercetare penala b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 10. nu poate fi repetat . b. colectiv si se intocmeste un singur proces verbal in care se consemneaza aducerea la indeplinire a procedurii c. Organul de urmarire penala se pronunta asupra admiterii sau respingerii unor cereri noi legate de urmarirea penala : a. este prins sau adus dupa inaintarea dosarului la procuror. numai fata de parti b. 15. infractiunea respectiva este de competenta acestora si actiunea penala a fost pusa in miscare b. numai fata de invinuit si inculpat 30 . actiunea penala nu a fost pusa in miscare pe parcursul urmaririi penale 11. Prezentarea materialului de urmarire penala este obligatorie : a. materialul de urmarire penala se prezinta : a. fie de catre organele de cercetare penala 13. Procedura prezent rii materialului de urm rire penal : a. trebuie repetat dac organele de urm rire penal au administrat probe noi. intr-un proces-verbal si respectiv in referatul de terminare a urmaririi penale 16. in referatul de terminare a urmaririi penale 14. tot de catre organele de cercetare penala c. individual. Aducerea la indeplinire si respectiv neaducerea la indeplinire a procedurii prezentarii materialului de urmarire penala se consemneaza : a. numai fata de inculpat c. numai prin rezolutie 12. numai prin ordonanta c. fie de catre procuror. Organele de cercetare penala sunt obligate sa consemneze imprejurarile care au impiedicat prezentarea materialului de urmarire penala catre inculpat : a. Daca inculpatul se prezinta. intr-o rezolutie b. prezentarea materialului de urmarire penala se va face de catre: a. intr-un proces-verbal c. individual si se intocmeste separat proces verbal de indeplinire a procedurii pentru fiecare inculpat 17. prin ordonanta . dar se intocmeste un singur proces verbal in care se consemneaza aducerea la indeplinire a procedurii b. chiar daca infractiunea respectiva este de competenta exclusiva a procurorului c. Prezentarea materialului de urmarire penala se efectueaza de catre organele de cercetare penala daca: a. poate fi repetat dac învinuitul a refuzat s semneze procesul verbal prin care sa consemnat aducerea la indeplinire a prezentarii materialului de urmarire penala. procuror b.procurorul si prin rezolutie .

nu exista obligatia întocmirii referatului de terminare a urmaririi penale 31 . procurorul nu delega niciun act de cercetare penala organului de cercetare penala b. s-a desfasurat fara actiunea penala pusa in miscare b. fie de catre organul de cercetare penala 23. rezolutie . numai de catre procuror b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 18. Materialul de urmarire penala nu se prezinta : a. Referatul de terminare a urmaririi penale se întocmeste de catre: a. numai de catre organul de cercetare penala c. organul de cercetare penala c. ordonanta. Admiterea sau respingerea cererilor noi formulate de învinuit (inculpat) la prezentarea materialului de urmarire penala se face prin: a.admiterea cererilor noi. ordonanta . Referatul de terminare a urmaririi penale nu se întocmeste atunci cand urmarirea penala: a. inculpatului care s-a sustras de la chemarea organului de cercetare penala c. În cauzele în care urmarirea penala este efectuata personal de catre procuror : a. c. de catre procuror si. s-a desfasurat cu actiunea penala pusa in miscare 21.respingerea cererilor noi b. invinuitului b. de catre organul de cercetare penala 20. procuror b. materialul de urmarire penala se prezinta invinuitului: a. fie de catre procuror. de catre organul de cercetare penalã 22. ordonanta. prin exceptie. de catre procurer. procurorul este obligat sa întocmeasca referatul de terminare a urmaririi penale c. Dupa efectuarea tuturor actelor de urmarire penala. inculpatului care locuieste in strainatate 19. s-a efectuat de catre procuror c. prin rezolutie.

b. dupa care a revenit asupra retragerii c. suspendare a urmaririi penale 5. Reluarea urm ririi penale se dispune daca: a. b. de catre procuror sau de catre instanta de judecata 7. restituire a cauzei de catre instanta de judecata in vederea refacerii urmaririi penale c. dispune: a. instanta a restituit cauza in vederea refacerii sau completarii urmaririi penale 2. Daca procurorul constata mentinerea cauzei de suspendare a urmaririi penale. procuror c. Reluarea urm ririi penale se dispune. prin hot râre judec toreasc 9. prin rezolutie. instanta 32 . a intervenit o lege mai favorabil . prin rezolutie. în caz de restituire a cauzei pentru refacerea urmaririi penale : a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Reluarea UP 1. prin ordonant . 6. numai de catre procuror b. reluare a urmaririi penale c. materialul de urmarire penala nu a fost prezentat inculpatului 3. Reluarea urm ririi penale se dispune cand: a. In caz de restituire a cauzei pentru refacerea urmaririi penale. Reluarea urm ririi penale se dispune in caz de: a. prin proces-verbal. reluare a urmaririi penale dupa suspendare b. redeschidere a urmaririi penale 4. prin rezolutie restituirea cauzei la organul de cercetare penala c. restituire a cauzei de catre instanta de judecata in vederea completarii urmaririi penale b. b. prin rezolutie o solutie de netrimitere in judecata 8. prin ordonanta restituirea cauzei la organul de cercetare penala b. reluarea urm ririi penale este dispusa de : a. a încetat cauza de suspendare a urmaririi penale. organul de cercetare penala b. prin ordonant c. c. c. Reluarea urm ririi penale se dispune. a incetat cauza de suspendare b. partea vatamata si-a retras plangerea prealabila. numai de catre instanta de judecata c. Reluarea urm ririi penale dupa suspendare se dispune: a. Redeschiderea urm ririi penale este un caz de: a. dupa caz. dup suspendare: a.

instanta. judecatorul admite o plangere formulata in temeiul art.Cpoc. In cazul restituirii cauzei de catre instanta de judecata care mentine arestarea preventiva a inculpatului. Redeschiderea urm ririi penale are loc in cazul: a. inceperea urmaririi penale c. restituirii cauzei de catre instanta in vederea completarii urmaririi penale c. In cazul in care instanta. indiferent daca solutia de scoatere de sub urmarirea penala a fost dispusa prin rezolutie sau prin ordonanta 16. organul de cercetare penala. procuror prin ordonanta.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 10. reluarea urmaririi penale b. data luarii acestei masuri 1 33 . prin incheiere. in temeiul incheierii prin care judecatorul a admis plangerea impotriva solutiilor de scoatere sau incetare a urmaririi penale c. prin ordonant . 19. a admis plangerea impotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale si a trimis cauza la procuror. potrivit art. prin hot rârea instantei. data ramanerii definitive a hotararii c.Cproc. c.pen. c. disparitiei imprejurarii pe care s-a intemeiat incetarea sau scoaterea de sub urmarirea penala 18.pen si constata ca probele existente la dosar sunt suficiente pentru trimiterea in judecata 11. 278 . Reluarea urmaririi penale are loc cand: a. Redeschiderea urm ririi penale este dispusa de : a. instanta de judecata dispune restituirea cauzei in vederea refacerii urmaririi penale b. procuror. 2781. incetarii cauzei care a determinat suspendarea urmaririi penale b. cand a admis plangerea impotriva solutiei de scoatere de sub urmarirea penala b. b. data pronuntarii hotararii b. prin rezolutie. b. termenul de 30 de zile curge de la: a. judecatorul admite o plangere formulata in temeiul art. suspendarea urmaririi penale 17. Redeschiderea urm ririi penale se dispune: a. Reluarea urmaririi penale în caz de redeschidere a acesteia se dispune de catre: a. 15. procuror.pen si trimite cauza la procuror c.Cpoc. acesta dispune : a. 2781. judecator.

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1

y Plangerea impotriva actelor si masurilor de UP
1. Pot face plangere impotriva masurilor si actelor de urmarire penala: a. orice persoana interesata, daca prin acestea s-a adus o vatamare intereselor sale legitime b. partea responsabila civilmente, personal sau prin reprezentant c. orice persoana, daca prin acestea s-a adus o vatamare intereselor sale legitime 2. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala ale organelor de cercetare penala se adreseaza: a. procurorului care supravegheaza activitatea organului de cercetare penala b. instantei de judecata c. organului de cercetare penala 3. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala ale organelor de cercetare penala se poate depune: a. la organul de cercetare penala b. direct la procurorul care supravegheaza activitatea organului de cercetare penala c. numai la instanta de judecata 4. Introducerea unei plangeri impotriva masurilor si actelor de urmarire penala ale organelor de cercetare penala: a. este suspensiva de executare b. nu este suspensiva de executare c. suspenda numai executarea masurilor preventive 5. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala ale organului de cercetare penala: a. poate fi facuta doar de catre persoanele care participa in calitate de parti in procesul penal b. se solutioneaza de catre procurorul care supravegheaza activitatea de cercetare penala c. trebuie solutionata in termen de 20 de zile de la primire 6. Plângerea împotriva actelor si m surilor de urm rire penal ale organului de cercetare penala: a. se depune la procuror sau la organul de cercetare penal ; b. trebuie formulat în termen de 20 de zile de la data la care petitionarul a cunoscut m sura sau actul de urm rire penal ; c. se adreseaz organului de cercetare penal sau procurorului, dup caz; 7. Cand plangerea a fost depusa la organul de cercetare penala, acesta este obligat sa o inainteze procurorului in termen de : a. 3 zile de la primirea ei b. 24 de ore de la primirea ei c. 48 de ore de la primirea ei

34

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1
8. Plângerea împotriva actelor si m surilor de urm rire penal ale organului de cercetare penala trebuie solutionat în termen de: a. 20 de zile de la formularea acesteia; b. 30 de zile de la primire; c. 20 de zile de la primire; 9. In termen de 20 de zile de la comunicarea copiei de pe ordonanta prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala, persoanele interesate pot face plangere : a. direct la instanta de judecata b. la procurorul ierarhic superior celui care a dispus solutia sau la instanta de judecata c. la procurorul ierarhic superior celui care a dispus solutia 10. Procurorul ierarhic superior este obligat sa solutioneze plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala ale procurorului care efectueaza urmarirea penala, in termen de : a. cel mult 20 de zile de la primire b. cel mult 15 de zile de la primire c. cel mult 10 de zile de la primire 11. O plangere impotriva ordonantei prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala, adresata direct instantei de judecata, este: a. inadmisibila b. neintemeiata c. prematura 12. Competenta solutionarii unei plangeri impotriva ordonantei prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala apartine: a. tribunalului b. judecatoriei c. instantei careia i-ar reveni, potrivit legii, competenta sa judece cauza in prima instanta 13. La judecarea unei plangeri, formulate in fata judecatorului, impotriva unei ordonante a procurorului de netrimitere in judecata, in cadrul procedurii reglementate de art.278 1,CPP: a. se pot administra probe de orice fel b. este obligatorie prezenta procurorului c. este obligatorie citarea persoanei care a facut plangerea 14. Daca prin aceeasi rezolutie procurorul dispune atat neinceperea urmaririi penale fata de o persoana, cat si disjungerea cauzei cu privire la alta: a. numai solutia de neincepere a urmaririi penale poate fi atacata cu plangere in temeiul art.2781 CPP b. oricare dintre cele doua solutii pot fi atacate cu plangere in temeiul art.2781 CPP c. niciuna dintre cele doua solutii pot fi atacate cu plangere in temeiul art.2781 CPP, intrucat rezolutia are caracter unitar

35

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1
15. In cazul plangerii in fata instantei impotriva dispozitiei de netrimitere in judecata a unor persoane, cuprinsa in rechizitoriul prin care alti inculpati sunt trimisi in judecata, competenta solutionarii acesteia revine: a. instantei investite prin rechizitoriu cu judecarea inculpatilor trimisi in judecata b. instantei competente in raport cu infractiunea si calitatea persoanei fata de care sa dispus netrimiterea in judecata c. oricareia dintre aceste doua instantei, competenta fiind alternativa 16. Plangerea impotriva rezolutiei prin care s-a dispus neinceperea urmaririi penale, adresata instantei de judecata, este admisibila daca: a. s-au administrat probe noi b. a fost atacata in prealabil la procurorul ierarhic superior c. chiar daca nu a fost atacata in prealabil la procurorul ierarhic superior 17. Competenta materiala de solutionare a plangerii impotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale, se determina in raport cu incadrarea juridica a faptelor data de catre: a. petent in actul de sesizare a organelor de urmarire penala b. procuror c. judecator 18. În situatia în care judec torul admite plângerea, prin încheiere, desfiinteaz rezolutia sau ordonanta atacat si retine cauza spre judecare: a. încheierea poate fi atacat separat cu recurs de c tre procuror si de c tre persoana fat de care s-a dispus netrimiterea în judecat ; b. încheierea poate fi atacat odat cu fondul, calea de atac fiind cea prev zut de lege pentru cauza respectiv ; c. încheierea poate fi atacat cu apel odat cu fondul; 19. Plângerea împotriva solutiei de netrimitere în judecat : a. va fi respins ca inadmisibil dac a fost gresit îndreptat ; b. constituie actul de sesizare a instantei în cazul admiterii plângerii si retinerii cauzei spre judecare; c. trebuie solutionat de judec tor în termen cel mult 30 de zile de la primirea acesteia; 20. Solutionând plângerea conform art. 2781C. proc. pen.,judec torul verific rezolutia sau ordonanta atacat , pe baza : a. oricaror altor probe necesare si utile solution rii cauzei; b. oric ror înscrisuri noi prezentate c. lucr rilor si a materialului din dosarul cauzei 21. Judecatorul este obligat sa solutioneze plangerea impotriva ordonantelor si rezolutiilor procurorului intr-un termen de cel mult : a. 10 de zile de la primirea acesteia b. 30 de zile de la primirea acesteia c. 20 de zile de la primirea acesteia

36

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 22. Plangerea impotriva solutiei de netrimitere in judecata poate reprezenta un act de sesizare a instantei : a. desfiinteaz rezolutia sau ordonanta atacat si retine cauza spre judecare poate fi atacat : a. plangerea impotriva acestei masuri trebuie rezolvata in cel mult : a. 48 de ore 23. daca a fost introdusa in termen 25. plangerea respectiva nu poate reprezenta un act de sesizare a instantei c. In cazul in care organul de urmarire penala a interzis contactul intre aparator si inculpat la prezentarea materialului de urmarire penala. solutia se pronunta prin sentinta b. instanta poate sa admita plangerea prin incheiere si sa retina cauza spre judecare b. Incheierea prin care judec torul admite plângerea.. judecatorul care a solutionat plangerea este incompatibil sa solutioneze fondul cauzei c. Sentinta prin care judec torul respinge ca inadmisibila plângerea întemeiat dispozi iile art. separat cu recurs b. Sentinta prin care judec torul admite plângerea. numai daca a fost admisa de instanta c. atunci : a. Daca obiectul plangerii il constituie un act al procurorului de netrimitere in judecata. 20 zile c. poate fi atacat odat cu fondul. in vederea inceperii sau redeschiderii urmaririi penale: a. pen. 10 zile b. separat cu apel c. 26. 27. Daca instanta a admis plangerea impotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale : a. intemeiat exclusiv pe acte premergatoare. desfiinteaz rezolutia sau ordonanta atacat si trimite cauza procurorului. poate fi atacat odat cu fondul. mentinand rezolutia sau ordonanta atacat : a. judecatorul care a solutionat plangerea nu este incompatibil sa solutioneze fondul cauzei b. odat cu fondul. pe 28. daca se bazeaza pe probe administrate in cursul urmaririi penale b. nu poate fi atacat separat cu recurs c. solutia se pronunta prin incheiere c. poate fi atacat separat cu recurs b. instanta poate sa admita plangerea prin sentinta si sa retina cauza spre judecare 24. poate retine cauza spre judecare 29. In cazul in care instanta a admis plangerea impotriva rezolutiei sau ordonantei de netrimitere in judecata si a dispus retinerea cauzei spre judecare : a. poate fi atacat separat cu recurs b. proc. nu poate fi atacat separat cu recurs c. 2781 C. incheierea de retinere a cauzei devine act de sesizare a instantei si de punere in miscare a actiunii penale 37 .

Referitor la termenul de introducere a plangerii impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata.S. b) 32.pen : a. prin sentin care poate fi atacata cu recurs 34. poate dispune schimbarea temeiului de drept al solu iei. a amânat pronuntarea pentru data de 3 iulie 2009. instan a : a. dezbaterile consemnate în încheierea de sedinta din 30 iunie 2009. Sentinta prin care judec torul a respins plângerea întemeiat pe dispozi iile art. este adevarat ca : a. In procedura reglementata de dispozi iile art. având ca obiect plângere împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere în judecata (art. ordonanta prin care s-a instituit o masura asiguratorie c. a) c. art. poate dispune schimbarea temeiului de drept al solu iei. 8 lit. 10 zile b. poate fi atacata separat cu recurs in termen de : a. pen.I.2781 Cproc. În cazul plângerii formulate în baza art. 8 lit. sentinta prin care s-a admis plangerea petentului c. se respinge ca inadmisibila c. 24 de ore 35. pen. prin sentin definitiv b. se trimite instan ei competente. este un termen de decadere b. 3 zile c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 30. Pe rolul judecatoriei Suceava se afla cauza penala privind pe petentul C. nu poate dispune schimbarea temeiului de drept al solu iei daca respinge plangerea (art. Pot fi atacate potrivit procedurii prevazute de art.. proc. 2781 alin. se trimite instan ei competente.278 1 Cproc. pen. 2781 C.. proc.. 2781 alin. sentinta pronuntata nu poate fi atacata decat odata cu fondul 38 . Dezbaterile au avut loc în sedinta din 30 iunie 2009. 2781 C. a sau b) b. dispozitia din rechizitoriu prin care s-a dispus neinceperea urmaririi penale 33. Judecatoria având nevoie de timp pentru a delibera. în ipoteza unei instrument ri complete.. numai in cazul in care admite plangerea prin sentinta (art. in cazul sau nu opereaza repunerea in termen c. mentinand rezolutia sau ordonanta atacat . Plângerea întemeiat pe dispozi iile art. 2781 din Codul de procedur penal de persoana fa de care s-a dispus netrimiterea în judecat i care solicit schimbarea temeiului de drept al solu iei dispuse prin rezolu ie sau ordonan ori dispozi ia cuprins în rechizitoriu. este un termen substantial 31. sentinta prin care s-a respins plangerea petentului b. incheierea prin care s-a admis plangerea petentului 36. 8 lit. proc. 2781 C. adresat unei alte instan e decât cea competent dup materie sau dup calitatea persoanei: a. indiferent daca admite plangerea prin sentinta sau incheiere (art. In speta : a. pot fi atacate separat cu recurs : a. 2781 alin. fac parte integranta din sentinta pronuntata c. cauza s-a judecat in sedinta publica b. si pe intimatul M. rezolutia de clasare b.pen).

lit.(abuz de incredere).p.8. desfiinteaza rezolutia Parchetului de pe linga Judecatoria Slatina c. ***Judecatoria Moreni a admis plângere formulata conform art.192 alin. ***In speta.la art.P. ***In speta. prim procurorul adjunct al Parchetului de pe lânga Tribunalul Dâmbovita putea confirma rezolutia procurorului de la Parchetului de pe lânga Judecatoria Moreni : a. nu poate fi interpretata ca un act de dispunere pe nedrept si nici ca însusire a bunului altuia pentru realizarea laturii obiective a infractiunii de abuz de încredere. cheltuielile judiciare ramin in sarcina statului. 38. Recursurile au fost respinse ca nefondate.p. ***In speta : a. 1572/311/2010 petentul S. Împotriva acestei solutii au declarat recurs atât procurorul. 1067/P/2008 din 14. rap.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 37. in baza art. 10 lit. instanta : a. trimiterea cauzei procurorului în vederea începerii urmaririi penale b. In speta. dar nici a altei infractiuni.lit. este obligata sa lase nesolutionata actiunea civila c. se pronunta prin incheiere 39.I a fost trimis in judecata pentru savârsirea infractiunii prev. în temeiul art.10.pen. obliga pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare catre stat *** Prin plingerea formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr. instanta de fond a dispus : a. motivându-se ca raporturile dintre inculpat si partea vatamata sunt derivat dintr-un contract civil ± contract de mandat.d Cproc.p. instanta de recurs este Tribunalul Dambovita 39 . instanta pronunta o sentinta recurabila b. si T.2781 Cproc. a unei parti din banii primiti de la partea vatamata în conditiile în care nu i s-a interzis. prin ordonanta c.a).pen. ***In speta.M.11 pct.278 1 alin. cât si faptuitorul. numai prin rezolutie 41. termenul de recurs este de 3 zile c. ***In speta : a. Instanta a dispus achitarea inculpatului. sentinta pronuntata nu poate fi atacata de procuror c. In baza art. impotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale intemeiate pe dispozitiile art.pen. desfiintarea rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale c.12. a contestat solutia pronuntata de Parchetul de pe linga Judecatoria Slatina prin rezolutia nr. nu solutioneaza actiunea civila b.pen. de art. in vederea redeschiderii urmaririi penale b. va trimite cauza la procuror. instanta a admis plingerea petentului.3 C. Actiunea inculpatului de folosire în scop personal.b) Cproc. 40.I. prin incheiere 42. termenul de recurs este de 10 zile b. 213 C..2009 prin care a fost confirmata propunerea organelor de politie de a nu se incepe urmarirea penala fata de intimatii L.2.b Cproc. a Parchetului de pe lânga Judecatoria Moreni. iar raspunderea inculpatului este de natura civila si nu penala. prin rezolutie sau prin ordonanta b. confirmata de prim procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Moreni. instanta : a. Inculpatul T.lit.

doua momente de curgere a termenului de formulare a plângerii împotriva solutiei procurorului : _ data comunicarii solutiei dispuse de prim procurorin cazul in care prim procurorul solutioneaza plângerea în termenul prevazut de lege _ data expirarii termenului de 20 de zile prevazut de art. plângerea petentului va fi respinsa ca tardiva de catre instanta de fond b. la Judecatoria Arad.2009 OBSdistinctia dintre cele doua momente este data numai de solutionarea sau nesolutionarea în termen a plângerii de catre prim procuror.278 .1. Instanta a retinut ca. ***In speta : a. prin care a fost respins recursul petentului.Cproc. petentul are posibilitatea sa-si valorifice pretentiile civile prin promovarea unei actiuni la instanta civila c.alin. Solutia a fost comunicata petentului în data de 31. va respinge plangerea pe temeiul autoritatii de lucru judecat b.2009. Petentul solicita redeschiderea urmaririi penale si introducerea sa în cauza în calitate de parte civila. Impotriva acestei solutii. Judecatoria Targu Neamt : a. Sentinta penala a ramas definitiva prin decizia penala nr.08. pentru savârsirea infractiunii de ucidere din culpa (art. petentul X. ***In speta.Cproc. fiind proprietar al motoscuterului distrus în urma accidentului.pen. Instanta retine de asemenea ca prin prezenta plangere petentul nu invoca motive noi..2009.Cpen).178. curge de la data de 27. petentul a introdus plangere.2009 b. iar prim procurorul a solutionat-o prin rezolutia din 27. opereaza autoritatea de lucru judecat 44. la data de 18. împotriva ace1 leiasi ordonante. a formulat plângere împotriva Ordonantei de scoatere de sub urmarirea penala a inculpatului F.2009. 43. xx/xx.20xx. 45. xxx/RP/xxx.V.A. curge de la data de 31.20xx. plângere respinsa ca nefondata prin sentinta penala nr.05. va obliga petenta la plata cheltuielilor judiciare catre stat c. termenul in care petentul putea sa sesizeze Judecatoria Arad : a.2781.07.277in cazul in care prim procurorul nu solutioneaza plângerea în termenul prevazut de lege 40 .2. in temeiul art.05.2009. ***In speta.xx.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 *** Prin plingerea formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Targu Neamt. este de 20 de zile c.pen. va respinge plangerea ca nefondata Plângerea formulata de petentul B. împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale a Parchetului de pe lânga Judecatoria Arad a fost înregistrata la prim procuror la data de 11.07. cheltuielile judiciare ramin in sarcina statului b. petentul a sesizat Judecatoria Arad in termenul prevazut de lege 46. ***In speta: a.N. prim procurorul a solutionat in termen legal plangerea petentului c.05. petentul a mai formulat plângere în baza art.

391/P/2008 din 26 noiembrie 2008 pronuntata de Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag. Tribunalul Dolj a respins plângerea formulata de petentul M. respingerea ca neintemeiata a actiunii civile c. obligarea partii vatamate la plata cheltuielilor judiciare catre stat 50.penala. ci numai rezolutia prin care procurorul ierarhic superior a solutionat plângerea formulata conform art. la art. solutia fiindu-i transmisa petentului la data de 5 ianuarie 2009.pen. achitarea inculpatului b. s-a constituit parte vatamata si parte civila. ca urmare a admiterii exceptiei. definitiva prin decizia penala nr.C. ***In speta. considerându-se investita numai în aceste limite.275-278 Cod pr.p. 49. 213. lasarea nesolutionata a actiunii civile c. 11 pct. obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare catre stat 41 .12. Instanta de fond nu a analizat rezolutia prin care procurorul a dispus neînceperea urmaririi penale. ***In speta. rap. obiectul plangerii adresate instantei : a.131/II/2009 din 10 februarie 2009 a Prim procurorului Parchetului de pe lânga Tribunalul Dolj.p.f.504/2 decembrie 2009.Cproc. îl constituie rezolutia prim procurorului b. s-a admis exceptia tardivitatii formularii plangerii prealabile.2781. in contradictoriu cu inculpatul T.10. îl constituie rezolutia de netrimitere în judecata a procurorului ***In dosarul nr. acesta semnând de primirea actului.C.I. împotriva rezolutiei nr. Prim Procurorul Parchetului a solutionat plângerea prin ordonanta c. ***In speta : a.278 .2007 a Tribunalului Bucuresti-Sectia I Penala. va fi admisa exceptia tardivitatii plangerii adresate instantei b. Prim Procurorul Parchetului de pe lânga Tribunalul Tulcea a respins plângerea formulata.2007 a Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti. M. a solicitat desfiintarea rezolutiei rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale nr. 2466/19. ca urmare a admiterii exceptiei.10. 47. solutia pronuntata este legala c.b.S. ***In speta : a.Cproc. este întemeiat pe prevederile art.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 *** Prin plângerea adresata Judecatoriei Babadag.541/2007 inregistrat pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti. Prin sentinta penala nr.pen Judecatoriei Babadag. in termenul pentru sesizarea instantei nu se include data de 5 ianuarie 2009 *** Prin sentinta penala nr. c. 48. ***In speta.2 lit.lit. instanta a dispus : a.S. pentru infractiunea de abuz de incredere prev. 958/24. instanta a dispus : a. incetarea procesului penal b.T. in baza art. instanta nu a fost investita sa se pronunte asupra rezolutiei prin care procurorul a dispus neînceperea urmaririi penale 48. petentul G..p. de art. La data de 04 februarie 2009 1 petentul a inaintat plangere in temeiul art. solutia pronuntata este nelegala b.

in cazul in care acesta a efectuat urmarirea penala in cauza 6. rezolutie b. rechizitoriul este : a. de urgenta si cu precadere c. Punerea in miscare a actiunii penale se poate face prin : a. incuviintarii instantei b. In cauzele in care exista arestati. instanta de judecata c. doar act de inculpare b. atat act de inculpare cat si act de sesizare a instantei 42 . punerea in miscare a actiunii penale se face prin : a. rechizitoriu 7.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Trimiterea in judecata 1. Atunci cand actiunea penala nu a fost pusa in miscare in cursul urmaririi penale. doar act de sesizare a instantei c. Dosarul cuprinzand lucrarile de urmarire penala intocmite de organul de cercetare penala este supus : a. In cazul in care procurorul pune in miscare actiunea penala prin rechizitoriu si dispune trimiterea in judecata. ordonanta c. Procurorul este obligat sa procedeze la verificarea lucrarilor urmaririi penale si sa se pronunte asupra acestora in termen de cel mult : a. ordonanta c. 5 zile de la primirea dosarului b. in termen de cel mult 15 zile de la primirea dosarului 4. Organul competent sa dispuna trimiterea in judecata este : a. organul de cercetare. doar act de sesizare a instantei c. in termen de 48 de ore de la primirea dosarului b. doar act de inculpare b. 3 zile de la primirea dosarului c. 15 zile de la primirea dosarului 3. rezolutie b. atat act de inculpare cat si act de sesizare a instantei 8. procurorul b. verificarii de catre procuror 2. rechizitoriul este : a. In cazul in care procurorul pune in miscare a actiunea penala prin ordonanta si dispune trimiterea in judecata prin rechizitoriu. procurorul este obligat sa procedeze la verificarea lucrarilor urmaririi penale si sa se pronunte asupra acestora: a. autorizarii de catre procuror c. rechizitoriu 5.

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1
9. O cauza se considera rezolvata de catre procuror: a. numai atunci cand procurorul dispune trimiterea in judecata a inculpatului b. cand procurorul dispune netrimiterea in judecata c. cand procurorul dispune suspendarea urmaririi penale 10. Punerea în miscare a actiunii penale în faza de urmarire penala se face prin: a. ordonanta sau rechizitoriu; b. referat cu propunere motivata c. încheiere data camera de consiliu 11. Actul prin care este sesizata instanta de judecata cu faptele care urmeaza sa faca obiectul judecatii si persoanele care urmeaza sa fie trase la raspundere penala pentru aceste fapte este: a. rechizitoriul; b. referatul de terminare a urmaririi penale; c. ordonanta procurorului. 12. Punerea în miscare a actiunii penale în faza de judecata se poate face prin: a. rechizitoriul procurorului; b. declaratia verbala a procurorului; c. încheierea instantei. 13. Daca lucrarile urmaririi penale privesc mai multe fapte, procurorul intocmeste: a. un singur rechizitoriu b. tot atatea rechizitorii cati invinuiti sau inculpati sunt in cauza rechizitoriu c. un singur rechizitoriu numai daca se da aceeasi rezolvare faptelor 14. Rechizitoriul prin care se dispune trimiterea in judecata a trei inculpati, dintre care doi aflati in stare de arest preventiv, se intocmeste: a. intr-un exemplar b. in doua exemplare c. in trei exmplare 15. Rechizitoriul este supus : a. incuviintarii instantei b. confirmarii de catre procurorul ierarhic superior c. verificarii de catre procurorul ierarhic superior 16. Pe rolul Tribunalul Dolj a fost inregistrat dosarul nr. nr.131/II/2009 privind pe inculpatul X., trimis în judecata prin Rechizitoriul Parchetului de pe lânga Tribunalul Dolj, pentru savarsirea infractiunii de omor, prevazuta de art.174,Cpen. In speta, procurorul competent sa sesizeze instan a de judecata este: a. procurorul general al parchetului de pe lânga tribunal b. procurorul care a întocmit rechizitoriul; c. prim-procurorul parchetului de pe lânga tribunal, care a efectuat verificarea rechizitoriului 17. O copie dupa rechizitoriu se comunica: a. instantei de judecata b. inculpatului aflat in stare de detinere c. procurorul ierarhic superior care a efectuat verificarea rechizitoriului

43

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1
18. Institutia verificarii rechizitoriului : a. nu se confunda cu institutia confirmarii rechizitoriului b. presupune aplicarea pe rechizitoriu a mentiunii verificat sub aspectul legalitatii si temeiniciei c. se confunda cu institutia confirmarii rechizitoriului 19. Procurorul restituie cauza sau o trimite la alt organ de urmarire penala atunci cand : a. se impune doar completarea urmaririi penale b. se impune doar refacerea urmarrii penale c. se impune, dupa caz, completarea sau refacerea urmaririi penale 20. Cand completarea sau refacerea urmaririi penale este necesara numai cu privire la unele fapte sau la unii invinuiti sau inculpati, procurorul poate dispune: a. restituirea sau trimiterea intregii cauze, dat fiind caracterul indivizibil al actiunii penale b. disjungerea, daca este posibila c. restituirea sau trimiterea intregii cauze, daca disjungerea nu este posibila 21. In faza urmaririi penale, restituirea sau trimiterea cauzei in vederea completarii sau refacerii urmaririi penale se dispune prin : a. ordonanta b. rezolutie c. dispozitia procurorului 22. Cand procurorul constata ca urmarirea penala s-a efectuat de catre un alt organ decat cel competent, potrivit legii, dispune: a. efectuarea urmaririi penale de catre organul competent b. prorogarea de competenta in favoarea organului care a efectuat urmarirea penala c. refacerea in intregime a urmaririi penale de catre organul competent 23. In cazul in care, in urma verificarii lucrarilor de urmarire penala, procurorul constata ca urmarirea penala a fost efectuata de un organ necompetent, ia masuri ca urmarirea sa fie facuta de organul competent. In aceasta situatie, raman valabile: a. actele sau masurile procesuale confirmate sau incuviintate de procuror b. masurile asiguratorii luate c. actele procesuale care nu pot fi refacute decat cu mare greutate 24. In situa ia in care instanta a dispus restituirii cauzei la procuror pentru refacerea urm ririi penale, durata maxim a arest rii preventive nu poate dep i 180 de zile, calculate: a. de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a dispus restituirea b. de la data restiturii cauzei c. prin adi ionarea perioadelor de arest anterioare i ulterioare restituirii cauzei la procuror 25. M surile preventive privind obligarea de a nu p r si localitatea sau ara, luate în cursul urm ririi penale de judec tor se prelungesc de c tre: a. instanta competenta sa judece cauza in prima instanta b. judecatorul care a dispus masura c. procurorul care efectueaz sau supravegheaz urm rirea penal

44

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1

y Judecata ± dispozitii generale
1.Judecata se poate desf sura: a. la sediul instantei; b. în alt loc decât sediul instantei, daca prin lege special se prevede aceasta; c. pentru motive temeinice, in alt loc. 2.Judecata se poate desf sura pentru motive temeinice, in alt loc decat sediul instantei cand: a. instanta a dispus in acest sens b. prin lege se prevede aceasta; c. in cauza exista inculpati arestati preventiv 3. Instanta poate declara nepublica sedinta de judecata în urmatoarele situatii: a. când are loc judecarea cererilor de liberare provizorie; b. daca judecarea în sedinta publica ar putea aduce atingere demnitatii sau vietii intime a unei personae; c. cand in cauza exista inculpati arestati preventive. 5. Declararea sedintei secrete se face: a. in camera de consiliu; b. in sedinta publica; c. dupa ascultarea partilor prezente. 6. In timpul cat sedinta este secreta, sunt admisi in sala de sedinta: a. partile si aparatorii acestora b. numai partile si reprezentantii acestora c. alte persoane chemate de instanta in interesul cauzei 7. Nu poate asista la sedinta de judecata: a. copilul uneia dintre parti, in varsta de 14 ani b. copilul inculpatului, care nu a implinit 16 ani 4. Instanta poate declara secreta sedinta de judecata: c. copilul partii vatamate, in varsta de 16 ani a. din oficiu 8. Citarea este obligatorie la fiecare termen : b. numai la cererea partilor a. în cazul militarilor si detinutilor; c. la cererea procurorului b. în cazul minorilor; c. în cazul în care partea a fost prezent la un termen, dar procedura de citare nu a fost îndeplinit pentru acel termen; 9. Se judeca in sedinta publica: a. cererea de liberare provizorie sub control judiciar b. propunerea de prelungire a arestarii preventive c. cererea de inlocuire a arestarii preventive

45

b. c. un singur judecator. sa fie incunostintat cu privire la noul termen de judecata c. este citata pentru termenele ulterioare. si in cursul dezbaterilor. de urgenta si cu precadere c. când instanta a dispus repunerea cauzei pe rol în urma deliber rii. 17. daca s-a schimbat cursul firesc al procesului c. Daca judecata se amana. Citarea este obligatorie: a. sunt invinuiti arestati c. este citata la urmatorul termen in cazul reluarii procesului penal dupa suspendare 13. 2 judecatori. la pronuntare. expertul poate solicita instantei de judecata. Completul de judecata la Înalta Curte de Casatie si Justitie poate fi format din: a. judecata se face: a. daca. daca partea a lipsit la un termen urmator celui la care s-a prezentat b. va fi citat la fiecare termen relua in fata noului complet 18. b. inainte de expirarea termenului de 30 de zile de arest preventiv b. inculpatii sunt detinuti in alta cauza 16.: a. cand instanta si-a declinat competenta. i se agraveaza situatia in proces 12. c. sunt inculpati arestati b. 14. Partea prezenta la un termen: a. la fiecare termen. Daca judecata se amana. c. numai pana la inceperea cercetarii judecatoresti b. în cazul p rtii prezente la unul din termene. Completul de judecata intr-o cauza se poate schimba: a. nu mai este citata pentru termenele ulterioare b. în cazul judecarii cererii de stramutare b. Citarea este obligatorie: a. la termenul la care partea lipseste. 11. urgent 19. când inculpatul este minor. ia in cunostinta noul termen de judecata c. 3 judecatori. caz in care acestea se vor 46 . martorul prezent: a. oricand pana la inceperea dezbaterilor c. sa i se inmaneaze o citatie pentru noul termen 15. sa fie citat pentru noul termen b. de regula.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 10. va fi citat pentru noul termen b. Prezumtia termenului in cunostinta nu opereaza: a. în cazul militarilor. Judecata se face de urgenta si cu precadere in cauzele in care: a. daca lipseste la vreunul dintre aceste termene c. In cauzele in care sunt inculpati arestati preventiv.

c. sa o cheme in sala inainte de inceperea dezbaterilor. Constatarea infractiunilor de audient : a. acorda termen pentru angajarea unui aparator 21. de data intrarii cauzelor la instanta. citeste actul de sesizare inculpatului. Sunt atributii ale presedintelui completului de judecata: a. urmatoarele afirmatii sunt adevarate: a. in toate cazurile. In cauzele in care desemnarea unui aparator din oficiu este obligatorie. apelul partilor si al celorlalte persoane citate este adus la indeplinire de catre grefierul de sedinta. de natura infractiunii 23. dar se da intaietate cauzelor in care sunt detinuti c. la termenul imediat urmator. c. b. La intocmirea listei cauzelor se tine seama : a. sa ii citeasca declaratiile celor ascultati. se afiseaz la instant cu 24 de ore înainte de termenul de judecat . numeste un aparator din oficiu b. presedintele completului efectueaza apelulul persoanelor citate. Lista cauzelor: a. c. sa intocmeasca proces verbal cu privire la savarsirea infractiunii de audienta.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 20. sunt inculpati arestati b. se afiseaz la instant cu 48 de ore înainte de termenul de judecat . prersedintele completului este obligat: a. 26. Judecata se face cu precadere in cauzele in care: a. daca acestea nu sunt concludente si utile judecarii cauzei. se mentioneaz într-un proces-verbal care se trimite procurorului 47 . conduce sedinta de judecata. c. inculpatii sunt detinuti in alta cauza 24. la judecarea cauzei se pot prezenta si partile care nu au fost citate. 25. asigurarea ordinii si a solemnit tii sedintei. respinge intrebarile formulate de procuror. 28. b. strigarea cauzei si apelul celor citati. se mentioneaz numai în încheierea de sedint c. decide. Daca a dispus indepartarea unei din parti din sala de judecata. 22. Sunt atributii ale presedintelui completului: a. judecatorul cauzei: a. In legatura cu strigarea cauzei si apelul celor citati. b. se comunic parchetului cu 24 de ore înainte de termenul de judecat . 27. c. sunt invinuiti arestati c. asupra cererilor formulate de p rti. ia masuri pentru desemnarea aparatorului din oficiu c. b. este o atributie a completului de judecat b. b. numai de data intrarii cauzelor la instanta b.

presedintele de complet are obligatia de a chema partea în sala înainte de începerea cercetarii judecatoresti. Hot rârea instan ei de fond prin care s-a dispus restituirea dosarului procurorului. c. este supus recursului. La prima înf tisare.Cproc. Daca a dispus indepartarea unei din parti din sala de judecata. in cursul sedintei de judecata. dupa ce a rechemat-o în sala. procedura este nelegala. verificand regularitatea actului de sesizare. b. b. sa ii aduca la cunostinta toate actele efectuate in lipsa. 32. poate fi atacata într-un termen de 3 zile de la pronun are pentru cei prezen i i de la comunicare pentru cei lips . Presedintele completului dispune îndepartarea partii vatamate din sala. indiferent de locul unde se desfasoara aceasta. presedintele completului îi va citi partii vatamate toate declaratiile celor ascultati în lipsa sa. se mentioneaz într-un proces-verbal care se ataseaz la dosar. nu poate sa restituie dosarul pentru refacerea actului de sesizare. o fapta prevazuta de legea penala s vârsit în cursul sedintei de judecat . c. fiind obligat : a. instanta verifica regularitatea actului de sesizare: a. b. c. la cererea procurorului 24. 34. partile din dosar neputand fi îndepartate din sala de judecata. c. Savarsirea infractiunilor de audient este posibila : a. b. insuficienta materialului probator.: a. daca a constatat : a. 30. Constatarea infractiunilor de audient : a. c. numai in cadrul unei instante de judecata. infractiunea s vârsit de o persoana care asista la judecata.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 29. dar numai atunci cand aceasta se desfasoara la instanta. sa ii intocmeasca proces verbal pentru infractiunea de audienta savarsita. 31. nu este supus niciunei cai de atac. la cererea p rtilor b. La prima înf tisare. daca a fost s vârsit în sala de sedint . b. presedintele completului trebuie sa cheme partea in sala inainte de inceperea dezbaterilor. sa ii citeasca declaratiile celor ascultati. caracterul ilegal al mijloacelor de prob pe baza c rora s-a dispus trimiterea în judecat . In aceste conditii : a. este o atributie a presedintelui completului de judecat . c. Prin infractiune de audient întelegem: a. nu se mentioneaz în încheierea de sedint . c. din oficiu c.pen 48 .263. ca rechizitoriul nu contine toate mentiunile prevazute in art. 33. în vederea refacerii actului de sesizare. o fapta prevazuta de legea penala. 35. pe motiv de tulburare a sedintei de judecata. instanta. b. in cursul sedintei de judecata. b.

la cererea inculpatului. 43. Intr-o cauza in care inculpatul este trimis in judecata in stare de arest preventiv. 40. Se ataca separat cu recurs: a. Intr-o cauza in care inculpatul este trimis in judecata in stare de arest. c. restituie obligatoriu dosarul organului care a intocmit actul de sesizare. acordarea unui singur termen b. in primele 60 de zile de la sesizarea instantei. revocarea arestarii preventive. poate sa verifice. b. 42 In urma verificarii legalitatii si temeiniciei arestarii preventive a unui inculpat trimis in judecata in stare de arest preventiv. b. instanta a dispus mentinerea starii de arest preventiv : a. Pentru inlaturarea unei neregularitati constatate de instanta. este datoare sa verifice. Daca la prima înf tisare instanta constata o neregularitate a actului de sesizare: a. in termen de 24 de ore de la primirea dosarului. in vederea refacerii acestuia b. Incheierea prin care. inainte de expirarea duratei arestarii preventive. de regula. c. legalitatea si temeinicia arestarii preventive. instanta poate sa dispuna: a. cu aducerea inculpatului. 41. in sedinta publica. 49 . hot rarea de restituire a cauzei la procuror pentru refacerea urm ririi penale 38. la primirea dosarului. încheierea prin care instan a respinge cererea de restituire a cauzei la procuror pentru refacerea urm ririi penale c. c. mentinerea arestarii preventive. legalitatea si temeinicia arestarii preventive. poate fi atacata separat cu recurs. în vederea refacerii actului de sesizare b. din oficiu. in actul de sesizare. in camera de consiliu. din oficiu. legalitatea si temeinicia arestarii preventive.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 36. suspendarea judecatii c. b. prelungirea arestarii preventive. poate fi atacata cu recurs numai odata cu fondul. instanta: a. este datoare sa verifice. hot rârea instan ei de fond prin care s-a dispus restituirea dosarului procurorului. daca este posibil. Daca un inculpat major a fost arestat preventiv pentru 29 de zile si a fost trimis in judecata in cea de-a 10 . instanta poate acorda un termen pentru inlaturarea neregularitatii c. neregularitatea se inlatura de indata 37. instanta verifica legalitatea si temeinicia arestarii preventive : a. b. c. la primul termen. instanta poate dispune : a. c. nu este supusa niciunei cai de atac. b. restituirea dosarului in vederea refacerii urmaririi penale 39.a zi de arest preventiv. la primirea dosarului instanta este obligata sa verifice legalitatea si temeinicia arestarii preventive : a. la primirea dosarului.

b. Daca instanta a admis cererea de suspendare a judec tii pentru extr dare activ . nu este suspensiv 46. 52. instanta dispune obligatoriu suspendarea intregii cauze. b. c. c. de 3 zile. periodic. 47. dar numai cu privire la fapta care i-a cauzat vatamarea. este inadmisibil. latura civil a cauzei. c. b. b. nu poate fi atacata separat cu recurs. ridica exceptii si pune concluzii cu privire la: de executare. Daca pe parcursul judecatii instanta mentine masura arestarii preventive a unui inculpat major. latura penal si latura civil a cauzei. la primul termen b. instanta dispune disjungerea daca este posibil . c. poate fi atacata separat cu recurs. latura penal si latura civil a cauzei. b. 50 50. Partea civila poate formula cereri. poate fi atacata odata cu fondul. in masura in care acestea au legatura cu pretentiile sale civile. este inadmisibil. care s-a respins cererea de suspendare a judec tii ca urmare a bolii grave a inculpatului: a. dar numai cu privire la fapta care i-a cauzat 49. 51. data la care statul solicitant va comunica hotararea sa asupra cererii de extradare. data la care statul solicitat va pune in executare extradarea. ridica exceptii si pune concluzii cu privire la: a. latura penala si civil a cauzei. periodic. latura penal a cauzei. dar nu mai tarziu de 60 de zile c. c. . latura penala a cauzei. latura penal a cauzei. daca motivul suspendarii este extradarea active. data la care statul solicitat va comunica hotararea sa asupra cererii de extradare. instanta poate dispune suspendarea întregii cause. b. În situatia în care motivul suspend rii judecatii priveste numai pe unul dintre inculpati: a. se judec în termen a. c. Recursul formulat împotriva încheierii prin care s-a admis cererea de suspendare a judec tii ca urmare a bolii grave a inculpatului: a. 48. cu privire la toate faptele aflate in concurs. Incheierea prin vatamarea. b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 44. suspendarea judecatii dureaza pana la: a. la fiecare 60 de zile 45. ridica exceptii si pune concluzii cu privire la: a. este obligata sa verifice legalitatea si temeinicia arestarii preventive : a. se judec în termen de 3 zile. Recursul formulat împotriva încheierii prin care s-a admis cererea de suspendare a judec tii ca urmare a bolii grave a inculpatului: a. latura penal a cauzei. c. In caz de concurs de infractiuni. este suspensiv de executare. c. Partea v t mat poate formula cereri. b. partea v t mat poate formula cereri.

c. de c tre unul dintre judec torii din complet. Notele privind desfasurarea procesului penal sunt luate de catre: a. pot fi rectificate din oficiu. 61. pe baza inregistrarilor din sedinta de judecata. 57. suspendarea dureaza pana cand: a. la cerere. pot fi oricand contestate. 51 . c. c. Recursul formulat împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de suspendare a judec tii ca urmare a bolii grave a inculpatului: a. 60.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 53. c. procuror b. acestea sunt citite obligatoriu partilor si procurorului. in termen de 48 de ore de la terminarea sedintei de judecata. Daca instanta a admis cererea de suspendare a judec tii ca urmare a bolii grave a inculpatului. nu mai pot contesta notele grefierului. c. se judec în termen de 3 zile. de grefier. Dupa terminarea sedintei de judecata. nu este suspensiv de executare. c. starea sanatatii inculpatului va permite participarea acestuia la judecata. este inadmisibil. Notele privind desfasurarea procesului penal: a. 58. starea sanatatii inculpatului se amelioreaza. b. b. c. presedintele completului si grefier. 55. b. în termen de 3 zile de la terminarea sedintei. în termen de 24 de ore de la terminarea sedintei. primesc cate o copie de pe notele grefierului. primesc. b. starea sanatatii inculpatului se remediaza. b. procurorul si partile pot cere citirea si vizarea lor de catre presedinte. 56. judecator 54. de presedintele completului. Încheierea de sedint se semneaza de catre: a. b. participantii la proces: a. Notele grefierului pot fi contestate: a. b. numai de catre presedintele completului. este adevarat ca: a. cate o copie de pe notele grefierului. c. grefier c. pot fi completate si rectificate daca au fost contestate in termen. pana la termenul urmator. in termen de 15 zile de la terminarea sedintei de judecata. în termen de 24 de ore de la terminarea sedintei. Referitor la notele privind desfasurarea procesului penal. b. 59. Încheierea de sedint se întocmeste: a. toti judecatori care au format completul de judecata si grefierul de sedinta. pot fi contestate pana la termenul urmator.

încheierea de edin cuprinzând dezbaterile i sus inerile p r ilor face parte integrant din hot râre. nu exista o ordine in care sa isi expuna parerea 67. 65. judec torul care a opinat solutia cea mai sever trebuie s se al ture celei mai apropiate de p rerea sa. c. 64. 63. în recurs.54. Deliberarea si pronuntarea hot rârii: a.alin. b. c. 68. prin incheierea nr. La deliberare participa: a. membrii completului in fata caruia a avut loc dezbaterea si procurorul. nu pot fi amânate. instanta de fond nu a nesocotit prevederile legale referitoare la publicitatea sedintei de judecata b. Deliberarea are loc: a. in camera de consiliu. inculpatei i-a fost produsa o vatamare a carei existenta este prezumata de lege c. Dac unanimitatea completului de judecat nu poate fi întrunit : a. In sedinta publica din 04. La deliberare. membrii completului in fata caruia a avut loc dezbaterea si grefierul. b. numai membrii completului in fata caruia a avut loc dezbaterea. în prim instant . presedintele completului 52 . Impotriva acestei incheieri. în apel.Cproc.pen b. c. se întocmeste o încheiere separat . este incident un caz de nulitate absoluta prevazut de art. si. 66. Dac în urma deliber rii rezult mai mult de dou p reri: a.S. au loc de îndat dup încheierea dezbaterilor. b. b. cauza se repune pe rol. s-a dispus mentinerea ei.197. hot rârea se ia în complet de divergent .Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 62. în secret. fara participarea grefierului. isi spune parea: a. judec torul care a opinat solutia cea mai blând trebuie s se se al ture celei mai apropiate de p rerea sa. Completul de divergent se poate constitui: a. primul c. hot rârea se ia cu majoritate. pentru motive temeinice. 69. pot fi amânate cel mult 15 zile.2. c. pronuntata de Tribunalul Arges în dosarul nr. cu participarea grefierului care tehnoredacteaz minuta. inculpata a declarat recurs. invocand un caz de nulitate. 70.2008. In speta: a. b. ultimul b. în consecinta. c. hot rârea se ia în complet de divergent . c.02. nu se mai întocmeste separat o încheiere de sedinta. c.459/P/2008. b. Când hot rârea se pronun în ziua în care a avut loc edin a de judecat : a. s-a constatat legalitatea si temeinicia arestarii preventive luata fata de inculpata E.

In cazurile in care judecatorul sau instanta se pronunta prin incheiere asupra masurilor preventive. b. Sanctiunea nulitatii absolute a unei hotarari judecatoresti intervine in cazul in care minuta este semnata de : a. un numar mai mare de judecatori decat cel cerut de lege. b. 74. intocmirea minutei : a. Daca completul de judecata este format din doi judecatori si unanimitatea nu poate fi intrunita : a. nu este obligatorie b. este obligatorie numai in cazul in care se dispune asupra arestarii preventive 76. se întocmeste imediat dupa deliberare 79. la dosarul de minute al instantei 78. 7 de zile de la pronuntare 53 . 15 de zile de la pronuntare c. c. judec torul care a opinat solutia cea mai sever trebuie s se al ture: a. unul la dosarul cauzei si unul la dosarul de minute al instantei c. Cele doua exemplare originale ale minutei se depun : a. in doua exemplare originale b. In minuta se consemneaza: a. 75.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 71. b. solutiei celei mai blânde. 73. c. intr-un exemplar original c. Minuta se intocmeste : a. se redacteaz de grefier b. Dac în urma deliber rii rezult mai mult de dou p reri. Hotararea se redacteaza in cel mult: a. solutiei celei mai apropiate de p rerea sa. judec torul care a opinat solutia cea mai blanda trebuie s se al ture solutiei mai severe. 20 de zile de la pronuntare b. rezultatul dezbaterilor. se redacteaz în termen de 15 de zile de la data termin rii cercet rii judec toresti. b. c. c. un numar mai mic de judecatori decat cel cerut de lege. judec torul care a opinat solutia cea mai sever trebuie s se al ture solutiei mai blande. judecarea cauzei se reia in complet de divergenta. rezultatul deliberarii. Minuta: a. grefier. este obligatorie c. c. 72. continutul dispozitivului hotararii. intr-un numar de exemplare originale egal cu numarul judecatorilor care formeaza completul de judecata 77. la dosarul cauzei b. solutiei de mijloc.

obligatoriu. toti judec torii din complet. Lipsa minutei: a. decizie b. Pronuntarea hotararii se face: a. obligatoriu. de catre presedintele completului de judecata asistat de grefier b. sentint b. c. hotararea prin care instanta de apel solutioneaza fondul cauzei c. încheierea de sedinta din 30 iunie 2009 face parte integranta din sentinta pronuntata b. unul dintre judec torii din complet. in sedinta publica 83. b. in doua exemplare originale 85. a amânat pronuntarea pentru data de 3 iulie 2009. nu are niciun efect asupra validit tii hot rârii dac hot rârea a fost semnat de toti membrii completului. grefier. numai atunci cand instanta solutioneaza cauza pe fond b. 82. hotararea prin care prima instanta solutioneaza cauza b. decizie c. Sentinta: a. Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din 30 iunie 2009. c. b. instanta a amanat pronuntarea pe termenul maxim admis de lege c. 54 . deoarece rezultatul deliber rii este consemnat în dispozitivul hot rârii. Minuta se intocmeste: a. se semneaza numai de presedintele completului. c. când Judecatoria având nevoie de timp pentru a delibera. Se numeste sentint : a. atrage nulitatea relativ a hot rârii. incheiere 87. nu se semneaza de grefier.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 80. b. iar sustinerile si concluziile partilor au fost consemnate în încheierea de sedinta din acea data. sentint c. când s-a pronuntat sentinta. hotararea prin care prima instanta se dezinvesteste fara a solutiona cauza 84. Hotararea prin care instanta se pronunta asupra apelului se numeste : a. ori de cate ori instanta delibereaza si se pronunta prin incheiere asupra unei masuri preventive c. cu citarea partilor c. 88. In speta : a. atrage nulitatea absolut a hot rârii. se semneaza de grefier. Hotararea prin care instanta se pronunta asupra recursului se numeste : a. instanta putea amana pronuntarea cel mult 7 zile 81. Sentinta sau decizia se redacteaz de: a. incheiere 86.

Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 89. 90. c. în sedinta nepublica b. au fost trimisi in judecata pentru savarsirea infractiunii de trafic de persoane. s-a produs o vatamare procesuala prezumata iuris et de iure c. act de inculpare si act de invinuire. Inculpatii C. presedintele completului. instanta a dispus ca sedintele de judecata sa nu fie publice. b. se semneaza de presedintele completului. Sedinta de judecata nu a fost publica. 92. în sedinta nepublica numai daca in cauza sunt si inculpati minori 96. sanctiunea este : a. nulitatea relativa c. se întocmeste încheiere separat cuprinzând dezbaterile i sus inerile p r ilor. iar altele în sedinta nepublica (de ex. 678/2001). Daca grefierul este impiedicat a semna sentinta sau decizia: a. dintre care unele se judeca în sedinta publica. Este considerat act de sesizare a instantei: a. nulitatea absoluta 94. b. In cazul in care hotararea judecatoreasca a fost semnata de un numar mai mic sau mai mare de judecatori. hotararea se semneaza in locul acestuia de: a. grefierul sef.V. hotararea se semneaza de catre alt grefier desemnat pentru completul respective. rezolutia prin care organul de cercetare penala trimite plangerea prealabila gresit adresata. Daca unul dintre judecatorii care au participat la solutionarea cauzei este impiedicat a semna sentinta sau decizia. Rechizitoriul poate indeplini functia de: a. In speta : a. potrivit regulii publicitatii sedintei de judecata. în aceeasi cauza. presedintele instantei. instanta a aplicat corect dispozitiile derogatorii privitoare la cauzele cu monori 95. act de sesizare a instantei si act de invinuire. intrucat in cauza una dintre partile vatamate era minora. pentru mai multe infractiuni. 91. inexistenta b. lipsa încheierii de edin de la data când au avut loc dezbaterile are ca efect nulitatea absoluta a hotararii. judecata se va desfasura : a. Daca s-a amânat pronun area hot rârii: a. în sedinta publica c. c. actele procesuale efectuate de prima instanta sunt ineficace din punct de vedere juridic b. si R. hotararea se semneaza in locul acestuia de catre grefierul sef. b. b. hotararea prin care ICCJ admite cererea de stramutare. c.potrivit Legii speciale nr. In ipoteza în care trei inculpati sunt trimisi în judecata. nu se mai întocmeste încheierea de sedinta in care sa se consemneze dezbaterile 55 . c. Inca de la primul termen de judecata. 93. b. cererea de identificare a autorului unei infractiuni de lovire sau alte violente.G. act de sesizare a instantei si act de inculpare c.

Acest fapt are urmatoarele consecinte : a. inauntrul unui termen de 48 de ore de la primirea dosarului. cu cel putin 3 zile inaintea termenului fixat c. Pentru acest motiv. s-au incalcat dispozitiile cu privire la participarea obligatorie a inculpatului la judecata. sanctionate cu nulitate absoluta 3. instanta de judecata are obligatia de a prelungi din 30 in 30 de zile starea de arrest preventiv 4. cu cel putin 5 zile inaintea termenului fixat b. obligatorie. b. aflat in greva foamei. în cauzele în care instanta a fost sesizat prin rechizitoriu 7. se sanctioneaza cu nulitate absoluta b. în cauzele în care se dispune inlocuirea amenzii judiciare 56 . Procurorul trebuie s participe la sedintele de judecat la judecatorie: a. dar numai in cauzele in care inculpatul nu are aparator b. Citatia trebuie sa fie inmanata inculpatului: a. asistenta juridica este obligatorie. Necomunicarea citatiei si actului de sesizare a instantei catre inculpatul arestat : a. termenul de judecata nu poate fi mai mare de 48 de ore de la primirea dosarului c. în cauzele în care instanta a fost sesizat prin plangere prealabila b. cand procurorul apreciaza ca invinuitul ori inculpatul nu si-ar putea face singur apararea c. Participarea procurorul la sedintele de judecata in prima instanta la judecatorie este obligatorie: a. Inculpatul este trimis in judecata in stare de arest preventiv. doua termene de judecata se desfasoara in lipsa inculpatului: a. în cauzele în care legea prevede pedeapsa inchisorii de 3 ani sau mai mare c. dar numai in cauzele pentru care pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este inchisoarea de 5 ani sau mai mare c. Aducerea inculpatului arestat la judecata este : a. poate avea drept consecinta amanarea judecatii c. Inculpatul arestat. in cazul inculpatului trimis in judecata in stare de arest 2. obligatorie. nulitatea care poate fi invocata este nulitatea relativa b. judecata se amana din oficiu 5. procedura a fost legal indeplinita in masura in care lucratorii de la locul de detinere au intocmit un proces verbal in care au consemnat declaratia inculpatului de a refuza participarea la sedinta de judecata c. obligatorie in toate cazurile 6.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 JUDECATA IN PRIMA INSTANTA y Desfasurarea judecarii cauzelor ± consideratii preliminare 1. refuza sa participle la sedinta de judecata. cu conditia ca pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita sa fie detentiunea pe viata sau inchisoarea de 5 ani sau mai mare b. numai dac este citat.

expertilor si interpretilor : a. 10. Cand cercetarea judecatoreasca nu confirma invinuirea sau cand a intervenit vreuna din cauzele de incetare a procesului penal prevazute in art. casarea hotarârii atacate. trebuie formulata dupa audierea inculpatului si inainte de inceperea cercetarii judecatoresti c. inceputul judecatii este marcat de citirea actului de sesizare a instantei 12. concluzii de achitare a inculpatului sau de incetare a procesului penal 11. In cazul unei infractiuni de competenta judecatoriei. poate fi formulata si in cursul cercetarii judecatoresti 13. instanta de control judiciar constata ca intr-adevar intimatii nu au fost citati la niciun termen si nici nu au fost prezenti în fata primei instante. pune. martorii. este obligatorie: a. expertii raman in sala de sedinta c. Dupa apelul martorilor. pe considerentul ca prima instanta nu a procedat la citarea legala a intimatilor. poate fi formulata numai inainte de inceperea cercetarii judecatoresti b.C. recurenta nu poate invoca nelegala citare a intimatilor la instanta de fond c. Participarea procurorul la sedintele de judecata in prima instanta. la judecatorie. dezbaterile sunt urmate de cercetarea judecatoreasca c. 14*** In speta : a. procesul verbal de efectuare a cercetarii la fata locului se semneaza numai de presedintele completului si de procuror 10. pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de 3 ani sau mai mare. în cauzele în care unul dintre inculpati este minor 9. cercetarea la fata locului se face obligatoriu in prezenta procurorului. in toate cazurile b.pen. nu poate pune concluzii de achitare a inculpatului b. motivul invocat este un caz de nulitate relativa 57 . EON GAS si-a fost motivat recursul invocând nulitatea absoluta a hotarârii atacate. procurorul : a. dupa caz. cercetarea judecatoreasca preceda dezbaterile b. Examinând recursul promovat.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 8. poate pune numai concluzii de incetare a procesului penal c. partile vor participa la efectuarea cercetarii la fata locului numai daca este necesar b. Se solicita admiterea recursului. Cererea de administrare de probe noi : a. expertii si interpretii parasesc sala de sedinta b. sub sanctiunea nulitatii absolute c. În cazul sedintei de judecata in prima instanta : a. martorii parasesc sala de sedinta *** Recurenta S. desfiintarea rezolutiei si ordonantei si dispunerea redeschiderii urmaririi penale. in cauzele in care legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii de 3 ani sau mai mare c.Cproc. de regula. recursul va fi admis b. In aceasta ipoteza: a. instanta a dispus efectuarea unei cercetari la fata locului.

pen.alin.215. instanta de apel avea obligatia de a dispune citarea inculpatului la S. intrucat nicio persoana nu a fost gasita la aceasta adresa. a fost vatamat în interesele sale procesuale. N. ***La prima infatisare. a aratat ca inculpatul este plecat în strainatate. Natura nulitatii pe care o creeaza judecarea cauzei în lipsa partii cu procedura de citare nelegal îndeplinita. admite exceptia nulitatii absolute Extras din decizia instantei de recurso asemenea încalcare a dispozitiilor legale privind citarea unei parti nu este sanctionata cu nulitatea absoluta. precizand ca doreste sa fie citat la locul de munca. procedura de citare este legal îndeplinita b. respinge recursul ca nefondat c.Cproc. în primul rând. inculpatul a declarat apel.C. care nu opereaza de îndata si în mod automat prin simpla încalcare a legii. în sustinerea propriului recurs.I. la pedeapsa de de 1 an si 2 luni închisoare pentru infractiunea de inselaciune (art. instanta de apel a constatat urmatoarele : _ dintr-o adresa întocmita de organele de politie rezulta ca inculpatul S.05. citatia a fost afisata pe usa principala a destinatarului.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 15*** In speta. daca aprecia necesar.alin. in consecinta.1. a dispus restituirea cauzei la procurer pentru ca procurorul sa reia audierea unor persoane carora deja le-au fost luate declaratii în faza actelor premergatoare.pen (completarea UP) 17. M. dar din discutiile purtate cu lucratorii Postului de politie.333 Cproc. *** Inculpatul a inaintat instantei o cerere în care arata ca locul sau de munca este la S. procedura de citare este nelegal îndeplinita c. Din analiza dosarului.2. Pentru a-si produce efectele ea trebuie. 58 .Cpen). 16. lipsind la judecata. este una relativa. recurenta nu poate invoca.09. SRL. rezulta ca acesta este plecat în strainatate _ la termenul de judecata din data de 07. sa fie invocata de cel care. motivand ca judecarea cauzei în prima instanta a avut loc fara legala sa citare.2008. Impotriva acestei sentinte. M. In speta : a.. nelegala citare a intimatilor la instanta de fond. In aceste conditii : a.C. instanta de recurs : a. sentinta data este nelegala c.2008.197. pentru a putea justifica lipsa de la serviciu. instanta putea sa suplimenteze probatoriul în faza de cercetare judecatoreasca. Instanta de apel l-a citat pe inculpat la adresa de domiciliu si. instanta de fond a constatat insuficienta probelor administrate in cursul urmaririi penale si. nefiind prevazuta printre dispozitiilerelativeexpressi limitativcuprinseîndispart. 290/29. locuieste pe raza comunei P. ca urmare a abrogarii art. cu atât mai mult cu cât acestia au precizat ca nu înteleg sa invoce o asemenea neregularitate. Or. fara a i se cunoaste adresa Prin decizia penala nr. martorul S. sentinta este legala pentru ca insuficienta probelor constituie motiv de restituire a cauzei la procuror b. va obliga recurenta la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat in recurs b. în virtutea rolului sau activ OBSinsuficienta probelor administrate in cursul UP nu mai constituie un motiv de restituire a cauzei la Parchet. Tribunalul Suceava a admis apelul. ramasa definitiva prin nerecurare. SRL *** Judecatoria Gura Humorului l-a condamnat pe inculpatul Sava Ion.

sanctionata de art.proc. termenul de prezentare pentru înfatisare în fata organului de urmarire penala este legal c. avizul in care este consemnat refuzul inculpatului de a primi citatia 20*** In speta. prin care acesta este invitat sa se prezinte la organele de cercetare penala la data de 15 octombrie 2004.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 18*** In speta. restituirea cauzei la procurer pentru refacerea urmaririi penale OBSa nu se confunda cu cazul de nulitate relative determinat de nelegala citaremotivatiaPrin modul cum a fost îndeplinita procedura de citare fata de inculpat în cursul urmaririi penale s-au încalcat dispozitiile art. nulitatea relativa actelor de urmarire penala efectuate de procuror b. sub numar unic de dosar 1701/30/2007. La data de 01 octombrie 2005. la adresa din strainatate unde locuieste inculpatul b. urmare a incalcarii dispozitiilor privind prezenta inculpatului la judecarea apelului c. prin afisare pe usa instantei de judecata *** Împotriva inculpatului a fost începuta urmarirea penala la data de 10. 197 alin. inculpatul P. din actele dosarului rezulta faptul ca inculpatul a fost încarcerat la data 20. Tribunalul Hunedoara a pronuntata decizia penala nr.2007. Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Tribunalul Timis nr. sanctiunea incidenta este nulitatea absoluta. iar din verificarile efectuate de organele de cercetare penala rezulta ca inculpatul nu mai locuia la acea adresa. 177 pct. instanta va restitui cauza la procuror pentru refacerea urmaririi penale 19*** In speta..06. (2) C. 2004.pen.xxx. In speta : a.A. 8 C.2006. citatia tradusa in limba italiana depusa la sosar b. cu nulitatea absoluta a actului procesual penal.xx.02. în baza unui mandat emis de instantele din Timisoara si ca nu a avut cunostinta de proces intrucat nu a fost citat la locul de detentie.. prima instanta trebuia sa dispuna citarea inculpatului : a.2004. Procesul-verbal de îndeplinire a procedurii de citare nu a fost semnat de nicio persoana. 811 C. La data de 27.09. a fost trimis în judecata. 21.2007. dovada indeplinirii procedurii citarii inculpatului la domiciliul sau din Italia este : a. înregistrat pe rolul Tribunalului Timis la data de 22. sanctiunea incidenta este nulitatea absoluta. organul de urmarire penala a emis pe numele inculpatului o citatie. context în care se poate aprecia ca s-a realizat o încalcare a regulilor procedurale privind prezenta inculpatului. recursul va fi admis b. nulitatea absoluta a actelor de urmarire penala efectuate de procuror c.*** La data de 05.proc. tradusa in limba italiana.pen.09. respectiv în termen de 15 zile. avizul de primire a citatiei semnat de inculpat c. organul de urmarire penala a emis o citatie la domiciliul inculpatului din Italia.proc. 312/P/2006 din data de 16. urmare a incalcarii dispozitiilor privind necitarea inculpatului la locul de detentie 59 .02.02. prin afisare la Consiliul Local în a carui raza teritoriala s-a savârsit infractiunea c.2006. La dosarul de urmarire penala nu exista avizul de primire semnat de destinatar sau refuzul acestuia de a primi citatia. la resedinta acestuia din România. sunt incidente : a. Instanta de recurs a retinut ca. 18*** In speta : a. nu s-a facut dovada dovada trimiterii citatiei la domiciliul din Italia al inculpatului b. dar a fost depusa citatia respectiva. in apelul declarat de inculpat impotriva sentintei penale nr. si art.pen.

: a. Petentul a mai aratat ca aceasta din urma se impunea întrucât din tot cuprinsul dosarului de urmarire penala rezulta cu claritate faptul ca este plecat din tara. procedura de citare a fost viciata 23. domiciliati in Lupeni.I.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 ***Inculpatii S.*** In speta.S. citarea prin afisare se impunea a fi realizata : a. pe usa instantei b.*** In speta.I. respectiv comuna Iaslovat. la munca. Petentul a aratat ca procedura a fost nelegal îndeplinita. la sediul Consiliului Local Uricani c. întrucât citatia a fost primita de fratele sau. si S.6 ani inchisoare pentru complicitate la un furt calificat savârsit pe raza localitatii Uricani. 900. inculpatul trebuia citat prin afisare pe usa instantei c. a fost citat de prima instanta la domiciliul sau din Lupeni. 25.I. contestatia in anulare va fi respinsa *** Pe rolul Judecatoriei Galati a fost inregistrat dosarul cu nr.*** In speta : a. în Grecia. pe care l-a condamnat la 1 an si 6 luni inchisoare. în Spania. instanta avea obligatia sa-l citeze pe inculpat la locul de detinere 60 . Dupa ce l-a citat la domiciliul din tara. Inculpatul S.xx. nr. au fost trimisi in judecata si condamnati la câte 1.G. cât si în caile de atac. 22. citarea prin afisare se impunea a fi realizata la sediul Consiliului Local Uricani c. atât la judecata în prima instanta.. la sediul Consiliului Local Lupeni *** Inculpatul V. 24. procedura de citare a fost legal îndeplinita b.. Din examinarea actelor si lucrarilor dosarelor rezulta ca. a fost citat prin afisare la Consiliul Local Lupeni. contestatorul a fost citat numai la adresa indicata de el.: a. instanta de fond a procedat la judecarea in lipsa a inculpatului. Constatându-se ca acesta este plecat din tara si intrucat nu i se cunoaste adresa. citarea prin afisare nu se impunea a fi realizata b. a introdus contestatie in anulare invocand nelegala citare la termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs. procedura de citare la termenul de recurs nu a fost legal îndeplinita c. La dosarul cauzei s-au atasat dovezi din care rezulta ca inculpatul se afla în executarea unei alte pedepse. procedura de citare a fost legal indeplinita b. judetul Suceava. privind pe inculpatul S.trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de furt calificat.*** In speta. iar instanta nu a procedat si la afisarea ei la Consiliul Local al localitatii în care s-a comis fapta.

martori. apelul martorilor. dupa ascultarea inculpatului b. procuror. Daca in cauza dedusa judecatii sunt mai multi inculpati : a. expertilor si interpretilor b. parti. Inceperea cercetarii judecatoresti este marcata prin: a. la dispozitia presedintelui completului de judecata 3. Inceperea cercetarii judecatoresti este marcata de : a. experti. In cursul cercetarii judecatoresti. procuror. inculpat. In cursul cercetarii judecatoresti. ascultarea fiecaruia dintre ei se face in prezenta celorlalti inculpati b. martorul poate sa-l citeasca in instanta c. procuror. martori. Schimbarea ordinii cercetarii judecatoresti: a. experti. citirea de catre judecator a actului de sesizare a instantei c. interpreti 7. nu poate fi dispusa decat dupa ascultarea inculpatului prezent 2. celelalte parti si apoi partea care l-a propus b. citirea de catre grefier a actului de sesizare a instantei. ordinea in care se procedeaza la ascultarea persoanelor participante la proces este urmatoarea: a. dupa ascultarea expertilor si interpretilor 6. instanta dispune obligatoriu citirea declaratiilor pe care acesta le-a dat anterior b. In cursul cercetarii judecatoresti. celelalte parti si apoi partea care l-a propus c. interpreti b. interpreti c. declaratiile luate separat pot fi citite celorlalti inculpati 4. dupa ascultarea martorilor c. martorul trebuie sa-l citeasca obligatoriu in instanta b. presedintele poate da citire declaratiilor anterioare c. instanta. inculpat. citirea de catre presedintele completului a actului de sesizare a instantei b. instanta poate dispune retinerea inscrisului la dosar. parti. partea care l-a propus si apoi celelalte parti 9. ordinea in care i se pun intrebari martorului este urmatoarea: a. partea vatamata. martori. ascultarea celorlalte parti se face: a. instanta. experti. chiar in original 61 .Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Cercetarea judecatoreasca 1. nu poate fi dispusa b. inculpat. Daca martorul poseda un inscris in legatura cu depozitia facuta: a. daca inculpatul nu-si mai aminteste anumite fapte sau imprejurari sau cand exista contraziceri intre declaratiile facute de inculpat in instanta si cele date anterior : a. strigarea cauzei c. nu poate fi dispusa decat la cererea inculpatului c. instanta nu poate dispune citirea declaratiilor pe care acesta le-a dat anterior 5. instanta poate dispune ascultarea separata a inculpatilor c. In cursul cercetarii judecatoresti. instanta. celelalte parti. citirea actului de sesizare a instantei sau prezentarea succinta a acestuia 8.

Daca in cauza supusa judecatii exista mijloace materiale de proba. in original 16. va fi citat si pentru termenul urmator b. partea responsabila civilmente. sa tina seama de depozitia data de martor in cursul urmaririi penale c. In cursul cercetarii judecatoresti. procuror. presedintele completului. partea civila. numai la cerere. este obligata sa dispuna aducerea si prezentarea acestora 17. poate fi adus silit. dispune. partea vatamata. partea responsabila civilmente. procurorul nu poate renunta la martorii pe care i-a propus c. partea civila. presedintele completului. instanta: a. partile pot renunta la martorii pe care i-au propus 15. partea responsabila civilmente. In cursul cercetarii judecatoresti: a. aducerea si prezentarea acestora c. presedintele completului. instanta dispune obligatoriu citirea declaratiilor pe care inculpatul le-a dat anterior daca : a. c. se retine obligatoriu la dosar. membrii completului. aducerea si prezentarea acestora b. exista contraziceri intre declaratiile facute de inculpat in instanta si cele date in cursul urmaririi penale c. In cursul cercetarii judecatoresti. nu poate fi adus silit daca anterior nu a fost citat 14. se retine obligatoriu la dosar. este obligata ca. va fi adus silit b. instanta: a. partea vatamata. ceilalti inculpati. Inscrisul pe care un martor il poseda si care se afla in legatura cu depozitia facuta: a. daca a fost legal citat c. Daca ascultarea vreunuia dintre martori nu mai este posibila. inculpatul nu-si mai aminteste anumite fapte sau imprejurari b. nu mai poate sa tina seama de depozitia data de martor in cursul urmaririi penale 12. se poate retine la dosar. membrii completului. aparatorul inculpatului . ceilalti inculpati aparatorul inculpatului b. aparatorul inculpatului 11. ordinea in care i se pot adresa intrebari inculpatului este urmatoarea: a. inculpatul refuza sa dea declaratii 13. membrii completului. procuror. procuror. chiar daca nu a fost citat 62 . se poate renunta la martori doar la cererea instantei b. va fi citat si pentru termenul urmator c. dispune citirea depozitiei date de acesta in cursul urmaririi penale b. aparatorul inculpatului . va fi cu mandat de aducere. partea vatamata.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 10. dispune. ceilalti inculpati. la judecarea cauzei. Martorul a carui lipsa nu este justificata: a. in original sau in copie b. in original sau in copie c. partea civila. Expertul a carui lipsa nu este justificata: a. daca este necesar.

omisiunea instan ei de a pune în discu ia procurorului i a p r ilor utilitatea acestei probe se sanc ioneaz cu nulitatea absoluta 19. apreciata ca utila pentru aflarea adevarului si justa solutionare a cauzei. constatand imposibilitatea efectuarii ei b. primeaza utilitatea audierii martorilor in raport cu vointa partilor c. instan a poate dispune ca acea prob s nu mai fie administrat b. In cazul in care instanta a admis. instanta poate reveni asupra administrarii probei. ascultarea martorului nu mai c. citirea actului de sesizare a instantei c. Partile au cazut de acord in privinta neascultarii unora dintre martorii care au dat declaratii in cursul urmaririi penale. la cererea partii vatamate. constatarea legalitatii actului de sesizare a instantei. potrivit art. Citirea declaratiilor anterioare date de martor in cursul urmaririi penale este obligatorie daca: a. efectuarea unei expertize medico-legale.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 18. instanta dispune ca plata expertizei sa se faca din fondul Ministerului Justitiei 63 . Dac în cursul cercet rii judec tore ti administrarea unei expertize medico-legale apare ca inutil : a. aceasta neefectuindu-se ulterior datorita mijloacelor financiare ale acesteia : a. martorul nu isi mai aminteste anumite este posibila in cursul cercetarii judecatoresti b.300. audierea inculpatului 21. omisiunea instan ei de a pune în discu ia procurorului i a p r ilor utilitatea acestei probe se sanc ioneaz cu nulitatea relativ c. martorul face declaratii care sunt in contrazicere cu cele date anterior fapte sau imprejurari 20. instanta este obligata sa ia act de intelegerea intervenita intre parti b. inclusiv corecta incadrare juridica a faptei. neascultand martorii respectivi. Cercetarea judecatoreasca incepe cu : a. instanta poate obliga inculpatul sa achite suma reprezentand plata expertizei c. In aceasta ipoteza : a. instanta incalca principiul nemijlocirii daca ascultarea nu este nici imposibila si nici inutila 22.CPP b.

nu se poate dispune dupa inceperea dezbaterilor b. inainte de inceperea cercetarii judecatoresti. Hotararea prin care instanta se desesizeaza si restituie cauza la procuror in vederea refacerii urmaririi penale: a. terminarea cercetarii judecatoresti c. instanta a schimbat incadrarea juridica intr-o infractiune pentru care organul care a efectuat urmarirea penala nu era competent 4. nu este supusa niciunei cai de atac b. refacerea actului de sesizare a instantei 6. Schimbarea incadrarii juridice 1. in urma cercetarii judecatoresti. nu se poate dispune decat daca in cauza supusa judecatii s-a efectuat cercetare penala de catre un alt organ decat cel competent c. incheiere 7. refacerea urmaririi penale b. este: a. Instanta se desesizeaza cand restituie cauza la procuror. pentru: a. prezenta invinuitului sau a inculpatului 5. Hotararea prin care instanta se desesizeaza si restituie cauza la procuror pentru refacerea urmaririi penale. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmaririi penale se dispune in cazul nerespectarii dispozitiilor privitoare la: a. rechizitoriul a fost intocmit impotriva unui inculpat trimis in judecata cu datele de identitate apartinand altei persoane c. se ataca odata cu fondul 64 . completarea urmaririi penale c. decizia b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea UP. prezenta partii vatamate c. sentinta c. pentru ca cercetarea penala a fost efectuata de un organ de cercetare penala necompetent. se poate dispune si pentru neregularitatea actului de sesizare a instantei. Restituirea cauzei in vederea refacerii urmaririi penale : a. instanta a schimbat incadrarea juridica intr-o infractiune pentru care organul care a efectuat urmarirea penala nu era competent b. constatata la primul termen de judecata 3. Restituirea cauzei in vederea refacerii urmaririi penale se poate dispune in cazul in care : a. terminarea deliberarii 2. este supusa recursului c. este : a. Momentul limita pana la care instanta de judecata poate dispune restituirea cauzei la procuror. terminarea dezbaterilor b. competenta materiala b.

2009 pronuntata in dosarul nr.N. dispune schimbarea încadr rii juridice prin incheiere ***. 4787/301/2009 Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti in baza art. 8 lit. se ataca odata cu fondul 9.269 din 18.04.N. pentru cei prezenti 11. c încadrarea juridic dat faptei prin actul de sesizare urmeaz a fi schimbat : a.269 din 18.2009Prin sentinta penala nr.02.*** In speta : a. L. conform caruia acesta a decedat la data de 20. aceasta se va pronunta si in ceea ce priveste: a. decesul intimatului constituie o împrejurare de fapt care afecteaza legalitatea solutiei de netrimitere în judecata b.p. C.278^1. împotriva rezo- 65 . b1 Cproc.pen.M. poate fi atacata separat. a introdus plangere la instanta competenta.Cproc. b. in 3 zile de la pronuntare. a admis plângerea formulata de petentul I. si aplicarea sanctiunii cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 1000 lei.10. Prin ordonanta nr. dispune suspendarea procesului penal. la data de 31. In temeiul art. pune în discutie noua încadrare juridic .M. 13. Recursul impotriva hotararii prin care instanta s-a desesizat si a restituit cauza la procuror in vederea refacerii urmaririi penale se introduce: a. pentru cei lipsa c. cu recurs c. in vederea refacerii urmaririi penale.pen. petentul I.p.2009.03. in vederea refacerii urmaririi penale: a. 10 lit.proc. orice persoana ale carei interese au fost vatamate prin hotarare 10. 6843/P/2006 din 23. Dac instanta constat . data postei. Pot introduce recurs impotriva hotararii prin care instanta s-a desesizat si a restituit cauza la procuror: a. în cursul cercet rii judec toresti.05.. este o incheiere b. Hotararea prin care instanta a respins cererea de restituire a cauzei la procuror. Instanta a constatat ca decesul intimatului a fost adus doar la cunostinta instantei la data de 30. la dosarul cauzei a fost depus certificatul de deces al intimatului L.2009. procurorul c. 278/1 al.05. Dupa înregistrarea plângerii pe rolul instantei. în temeiul art. masurile de siguranta si masurile asiguratorii b. dupa data dispunerii solutiei de netrimitere în judecata. pentru cei prezenti b. unele masuri de siguranta 12. in 24 de ore de la comunicare. in 24 de ore de la pronuntare.2009. Parchetul de pe lânga Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a dispus scoaterea de sub urmarire penala a înv.g. instanta dispune incetarea procesului penal in temeiul art. c.. masurile asiguratorii si masurile preventive c.lit. In cazul in care instanta a dispus restituirea cauzei la procuror.pen (decesul faptuitorului) Extras din sentinta penala nr. numai procurorul si partile b.02.2009. instanta dispune schimbarea temeiului de drept al solutiei dispuse de procuror c. b C.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 8.

deoarece în raport de oricare dintre temeiurile solutiilor de netrimitere dispuse. conform caruia acesta a decedat la data de 20. Tribunalul Brasov si-a declinat la rândul sau competenta de solutionare a plângerii în favoarea Judecatoriei Brasov. în temeiul art.Cproc. la Judecatoria Brasov. Curtea de Apel Brasov c.p.pen.N.p. In consecinta. I.p Instanta a mai constatat ca decesul intimatului a fost adus doar la cunostinta instantei la data de 30.6843/P/2006 din 23. 10 lit. dupa data solutionarii de catre prim-procuror a plângerii formulate conform art. 573 din 25.N..p.D.*** In speta. instanta competenta sa solutioneze conflictul de competenta este : a.J. invocate de catre reprezentanta Parchetului de pe lânga Judecatoria Brasov. 313 din 8 iunie 2005. 14. la dosarul cauzei a fost depus certificatul de deces al intimatului L. solutia este numai de netrimitere în judecata si nu poate constitui temei pentru învestirea instantei penale cu solutionarea actiunii civile *** Petenta D. fiind anterior solutiilor de netrimitere în judecata.02. instanta competenta sa sesizeze nasterea conflictului negativ de competenta este : a. constituie o împrejurare de fapt care afecteaza legalitatea acestora. L. si dupa sesizarea instantei cu prezenta plângere formulata de petent în baza art. Tribunalul Brasov 66 .02. intimatul era decedat.04. Fata de situatia expusa cu privire la decesul intimatului. dispunând aceasta prin sentinta penala nr. a formulat plângere in temeiul art. b.2009. 6843/P/2006 din 23.2005 aceasta instanta a admis exceptia necompetentei materiale. Parchetul de pe lânga Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a dispus scoaterea de sub urmarire penala a înv. Curtea de Apel Bucuresti 15. Sesizat fiind prin aceasta hotarâre cu solutionarea cauzei. însa prin sentinta penala nr. dupa data dispunerii solutiilor de netrimitere în judecata.p. constatând ca acesta.03. In temeiul art.278^1.2009. Dupa înregistrarea plângerii pe rolul instantei.2009. 278/1 C. ca schimbarea temeiului de drept al solutiilor dispuse de procuror în cadrul solutionarii plângerii care nu este formulata de catre cel fata de care s-a dispus solutia nu este de natura a agrava situatia petentului în propria cale de atac. b1 Cproc. Instanta a constatat.178^1.Cproc. 8 lit. b) din Codul de procedura penala poate dispune schimbarea temeiului de drept al solutiilor dispuse de procuror. declinand competenta de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului Brasov. Judecatoria Brasov b.C. Curtea de Apel Brasov c.2009 a Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti.M. 6843/P/2006. daca ar fi cunoscut acest caz de împiedicare a punerii în miscare a actiunii penale. a introdus plangere la instanta competenta.*** In speta.p.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 lutiei nr.. fata de mentiunile acestui certificat. Instanta a apreciat. si aplicarea sanctiunii cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de 1000 lei. la data de 31.pen. în contradictoriu cu intimatul L. 278 C. ca la data de 23. solutia corecta ce ar fi trebuit dispusa de Parchetul de pe lânga Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti.2009 când Parchetul de pe lânga Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a dispus solutiile de netrimitere în judecata a intimatului prin ordonanta nr. a apreciat ca în temeiul dispozitiilor art. 2781 alin.02.02. ar fi fost de încetare a urmaririi penale în temeiul art.2009.pen. data postei. Prin ordonanta nr.N. petentul I. de asemenea.02. g C. 10 lit.C.

sesizeaza organul de urmarire penala competent pentru efectuarea de cercetari cu privire la noile acte materiale c. dispune extinderea actiunii penale cu privire si la aceste acte si procedeaza la judecare infractiunii in intregul ei 5. organului de urmarire penala 67 . instanta dispune. reuneste cauza cu aceea in care s-a dat o hotarare definitiva in privinta unora dintre actele materiale din continutul infractiunii c. prin incheiere. competenta cu privire la extinderea actiunii penale revine: a. procurorului c. Dupa extinderea actiunii penale pentru alte acte materiale care intra in continutul infractiunii pentru care inculpatul a fost trimis in judecata. alte acte materiale care intra in continutul infractiunii pentru care inculpatul a fost trimis in judecata b. alte fapte prevazute de legea penala. instanta : a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Extinderea actiunii penale 1. procurorul dispune extinderea actiunii penale. decizie c. restituie cauza la procuror pentru completarea urmaririi penale b. alte persoane care au participat la savarsirea faptei prevazute de legea penala pusa in sarcina inculpatului 6. Dupa extinderea actiunii penale pentru alte acte materiale care intra in continutul infractiunii pentru care inculpatul a fost trimis in judecata. incheiere 7. instantei de judecata b. sentinta b. extinderea actiunii penale b. prin declaratie oral data in fata instantei c. In cursul judecatii. avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata c. Daca in cursul judecatii se descopera in sarcina inculpatului date cu privire si la alte acte materiale care intra in continutul infractiunii pentru care a fost trimis in judecata. judeca numai actele materiale in privinta carora nu s-a dat o hotarare definitiva b. nu poate judeca actele din continutul infractiunii in privinta carora s-a pronuntat o hotarare definitiva c. Instanta dispune extinderea actiunii penale cand se descopera date cu privire la: a. instanta: a. Instanta dispune extinderea actiunii penale prin: a. Daca in cursul judecatii se descopera in sarcina inculpatului date cu privire si la alte acte materiale care intra in continutul infractiunii pentru care a fost trimis in judecata: a. judeca infractiunea in intregul ei b. instanta: a. dosarul se restituie pentru ca inculpatul s fie trimis în judecat pentru toate actele materiale care intra in continutul infractiunii 2. pronunta o hotarare in raport cu toate actele care intra in continutul infractiunii 4. desfiinteaza hotararea anterioara data pentru unele acte din continutul infractiunii 3.

Daca in in cursul judecatii se descopera ca inculpatul. instanta va dispune : a. alte fapte si alte persoane 68 . alte acte materiale si alte persoane b. extinderea procesului penal pentru alte fapte b. Instanta dispune extinderea procesului penal pentru alte fapte : a. inculpatul ajutat de un complice a savarsit inca doua furturi succesive din acelasi depozit de materiale. instanta va dispune : a. alte persoane care au participat la savarsirea faptei prevazute de legea penala pusa in sarcina inculpatului 2. impreuna cu un alt invinuit. extinderea procesului penal cu privire la alte persoane 4. avand legatura cu infractiunea pentru care inculpatul este trimis in judecata c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Extinderea procesului penal 1. a distrus o alta cantitate de materiale existente acolo. Extinderea procesului penal se dispune cu privire la: a. Daca in in cursul judecatii se descopera ca inculpatul a fost ajutat de un complice. alte fapte prevazute de legea penala. Extinderea procesului penal se dispune cu privire la: a. va dispune extinderea actiunii penale c. extinderea procesului penal cu privire la alte persoane c. se descopera ca inculpatul savarsise cu doi ani inainte si un viol. nu va dispune extinderea procesului penal cu privire la alte persoane 7. nu va dispune extinderea procesului penal pentru alte fapte b. alte fapte si alte acte materiale c. Daca in in cursul judecatii pentru infractiunea de furt calificat. Extinderea procesului penal se dispune cu privire la: a. in aceeasi zi. o alta persoana care a participat la savarsirea faptei prevazute de legea penala pusa in sarcina inculpatului 3. extinderea actiunii penale c. numai din oficiu b. extinderea actiunii penale b. la cererea procurorului sau din oficiu 8. o alta persoana care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala. Daca in cursul judecatii se descopera ca. extinderea procesului penal pentru alte fapte b. alte acte materiale care intra in continutul infractiunii pentru care inculpatul a fost trimis in judecata b. savarsite de inculpat c. extinderea actiunii penale c. extinderea procesului penal cu privire la alte persoane 6. numai la cererea procurorului c. instanta va dispune : a. Inculpatul a fost trimis in judecata pentru un furt dintr-un depozit de materiale. instanta: a. o alta persoana care a participat impreuna cu inculpatul la savarsirea unei infractiuni b. extinderea procesului penal cu privire la alte fapte 5. in timpul comiterii unui furt dintr-un depozit.

instanta poate sesiza organul de urmarire penala competent pentru efectuarea de cercetari cu privire la fapta descoperita. avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata si procurorul declara ca nu pune in miscare actiunea penala cu privire la fapta descoperita : a. instanta dispune extinderea procesului penal b. obiectul judec tii nu se schimb . În cazul in care sunt indeplinite conditiile pentru extinderea procesului penal pentru alte fapte: a. instanta dispune numai la cererea procurorului. instanta poate dispune. instanta este obligata sa procedeze la judecarea cauzei in intregul ei 15. Instanta dispune extinderea procesului penal pentru alte fapte : a. 11. numai daca procurorul declara ca nu pune in miscare actiunea penala cu privire la fapta descoperita b. din oficiu. b. extinderea procesului penal pentru alte fapte 69 . prin incheiere. instanta sesizeaza. instanta poate dispune extinderea procesului penal pentru alte fapte : a. Cand se descopera in sarcina inculpatului date cu privire la savarsirea unei alte fapte prevazute de legea penala. nu este obligat sa puna in miscare actiunea penala pentru fapta descoperita b. avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata si procurorul nu participa la judecata: a. c. 10. la cererea procurorului sau din oficiu 12. instanta dispune extinderea actiunii penale c. Cand se descopera in sarcina inculpatului date cu privire la savarsirea unei alte fapte prevazute de legea penala. numai dupa ce instanta a sesizazat organul de urmarire penala competent pentru efectuarea de cercetari cu privire la fapta descoperita. daca procurorul declara ca pune in miscare actiunea penala cu privire la fapta descoperita c. b. Daca in cursul judecatii se descopera in sarcina inculpatului date cu privire la savarsirea unei alte fapte prevazute de legea penala. Daca procurorul nu participa la judecata. este obligat sa sesizeze organul de cercetare penala cpentru efectuarea de cercetari cu privire la fapta descoperita 14. extinderea procesului penal pentru alte fapte c. numai din oficiu b. instanta este obligata sa extinda procesul penal din oficiu c. instanta dispune. instanta pune în miscare actiunea penal si pentru fapta nou . numai la cererea procurorului c. extinderea procesului penal pentru alte fapte b. Cand se descopera in sarcina inculpatului date cu privire la savarsirea unei alte fapte prevazute de legea penala. organul de urmarire penala competent pentru efectuarea de cercetari cu privire la fapta descoperita 13. avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata. este obligat sa puna in miscare actiunea penala pentru fapta descoperita c. procurorul: a. iar procurorul nu participa la judecata : a. procurorul prezent la judecata poate cere extinderea procesului penal si în ceea ce priveste aceast fapt . avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 9. din oficiu.

instanta : a. instanta sesizeaz procurorul competent pentru punerea în miscare a actiunii penale. b. b.Cproc.alin. 278 . când instanta admite plângerea persoanei vatamate.c. nicio varianta din cele de mai sus 20. este obligat sa puna in miscare actiunea penala si cu privire la fapta respectiva b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 16. avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata. 70 . poate cere instantei extinderea procesului penal 17. În cazul extinderii procesului penal cu privire la alte persoane: a. procurorul poate pune în miscare actiunea penal prin ordonant . instanta face aplicarea dispozitiilor privind schimbarea încadr rii juridice. c.lit. instanta trebuie s sesizeze. trebuie sa dispuna extinderea procesului penal pentru alte fapte c. avand legatura cu infractiunea pentru care este trimis in judecata si procurorul participa la judecata : a. În cazul extinderii procesului penal pentru alte fapte: a. desfiinteaza rezolutia sau 1 ordonanta atacata si retine cauza spre judecata (art. b. Sunt cazuri in care actiunea penala este pusa in miscare de catre instanta: a. extinderea procesului penal cu privire la alte persoane c. procurorul este obligat sa ceara instantei extinderea procesului penal pentru alte fapte 21. instanta poate pune în miscare actiunea penal prin încheiere. Daca in sarcina inculpatului se descopera date cu privire la savarsirea unei alte fapte prevazute de legea penala. pentru efectuarea de cercetari cu privire la fapta descoperita 19. c. c. numai la cererea procurorului c. instanta nu poate dispune din oficiu extinderea procesului penal pentru alte fapte b. procurorul prezent poate cere extinderea procesului penal cu privire la acele persoane. organul de urm rire penal competent pentru efectuarea de cercet ri cu privire la fapta descoperit 18. când este sesizata prin rechizitoriul procurorului. Daca in cursul judecatii se descopera in sarcina inculpatului date cu privire la savarsirea unei alte fapte prevazute de legea penala. 22. instanta va dispune : a. poate sa puna in miscare actiunea penala si cu privire la fapta respectiva c.8. procurorul prezent la judecarea cauzei : a.pen). Daca in in cursul judecatii se descopera ca inculpatul a fost ajutat de un complice la savarsirea unei infractiuni pentru care nu a fost trimis in judecata. În cazul in care sunt indeplinite conditiile pentru extinderea procesului penal pentru alte fapte si procurorul nu participa la judecata. poate sesiza organul de urmarire penala competent. instanta poate dispune extinderea procesului penal pentru alte fapte. poate dispune extinderea procesului penal pentru alte fapte b. când instanta extinde din oficiu procesul penal pentru alte fapte sau cu privire la alte persoane. prin încheiere. extinderea procesului penal pentru alte fapte b.

instanta a condamnat pe inculpatii minori P. parte responsabila civilmente. la o pedeapsa de câte 7 ani închisoare. În cadrul dezbaterilor : a. dar in ordinea prevazuta de lege c. nu exista o ordine in care se da cuvantul b. pot fi intrerupte oricand.(a) si alin. ambii inculpati au fost asistati juridic de catre acelasi avocat desemnat din oficiu. si S. parte responsabila civilmente. inculpat. parte responsabila civilmente. chiar daca nu au fost cerute de instanta c.***In speta : a. interese procesuale contrare. în mod vadit. 197 alin. inculpat b.3 teza I Cod penal. este incident un caz de nulitate absoluta c. parte vatamata 4. parte civila. 2 lit. inculpat. parte responsabila civilmente. îl face vinovat de savârsirea faptei pe inculpatul S. parte vatamata 7. procuror. pot fi intrerupte pentru motive temeinice 5.C. primul si ultimul caruia i se da cuvantul este inculpatul b. întrucât inculpatul P. procuror. numai la cererea presedintelui completului b. declaratiile respective din timpul urmaririi penale nefiind niciodata retractate de catre vreun inculpat. parte civila. instanta a constatat ca inculpatii au. Dezbaterile : a. 8. se poate da cuvantul si in replica. parte civila. parte vatamata.V. ordinea in care presedintele da cuvantul este urmatoarea : a. ordinea in care presedintele da cuvantul este urmatoarea : a. cauza a fost judecata in prima instanta de o judecatorie b. În cadrul dezbaterilor. În cauza de fata. procuror.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y Dezbaterile 1. procuror. inculpat c. În cadrul dezbaterilor : a. procuror. pot fi intrerupte pentru maxim 3 zile b. pot fi intrerupte pentru maxim 24 de ore 6. parte vatamata. parte responsabila civilmente. parte civila. partea vatamata are cuvantul inaintea partii civile 3. parte civila. parte vatamata. Procurorul si partile pot depune concluzii scrise: a. numai cand au fost cerute de instanta *** Prin sentinta penala nr. procurorul are cuvantul inaintea partii vatamate c. inculpat. Dezbaterile : a. parte vatamata. inculpat b. nu pot fi intrerupte b. parte responsabila civilmente.V. instanta de fond nu a respectat dreptul inculpatilor la o aparare efectiva 71 . inculpat c. La judecata pe fond a cauzei. procuror. în baza art. dar numai de presedintele completului de judecata c. si invers.C. pot fi intrerupte pentru maxim 5 zile c. procurorul are cuvantul inainte de inculpat 2. 150 din 2 aprilie 2008 . În cadrul dezbaterilor. parte civila. pentru savârsirea infractiunii de viol. inculpat.

instanta dispune reluarea cercetarii judecatoresti c. doar presedintele completului ii mai poate pune intrebari b. în mod vadit.V. pentru savârsirea infractiunii de viol. În consecinta. nu i se poate replica inculpatului c. La judecata pe fond a cauzei. Ultimul cuvant al inculpatului are loc: a. la o pedeapsa de câte 7 ani închisoare. 3 lit. apararea asigurata de avocatul din oficiu cu ocazia judecarii pe fond a cauzei. inclusiv cel asigurat din oficiu. conform art. In timpul in care inculpatul are ultimul cuvant: a. inainte de a incheia dezbaterile b. Daca in timpul in care are ultimul cuvant. instanta suspenda judecata b. În speta. instanta de fond nu a respectat dreptul inculpatilor la o aparare efectiva. întrucât inculpatul P. Ultimul cuvant al inculpatului: a. interese procesuale contrare. dupa incheierea dezbaterilor c. 150 din 2 aprilie 2008 .V. a desfiintat în întregime hotarârea instantei de fond si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceiasi instanta. neacordarea lui se sanctioneaza cu nulitate relativa c. inainte de incheierea cercetarii judecatoresti 4. instanta a constatat ca inculpatii au. y Ultimul cuvant al inculpatului sedinta de judecata etapa finala cu care se termina 1. daca inculpatul doreste. 72 . Fata de aceste considerente instanta a admis recursurile inculpatilor. în baza art. esentiale pentru solutionarea cauzei: a. În cauza de fata. 2 Cod de procedura penala. si S. în fapt. instanta a condamnat pe inculpatii minori P. este un moment procesual distinct de cuvantul pe care acesta il are in cursul dezbaterilor b. nu i se pot pune intrebari 5. poate fi exercitat si prin reprezentant conventional 3. nu a fost efectiva. si prin aparatorul ales sau desemnat din oficiu b. 197 alin. c din Conventia europeana a drepturilor omului. si invers.C. este exercitat numai personal de catre inculpat c. iar nu unul formal. este cuvantul pe care acesta il are in cursul dezbaterilor 2. îl face vinovat de savârsirea faptei pe inculpatul S. inculpatul releva fapte sau imprejurari noi.(a) si alin. Ultimul cuvant al inculpatului: a. instanta a constatat ca. ceea ce atrage nulitatea absoluta a hotarârii pronuntate în aceste conditii. astfel cum este recunoscut de dispozitiile art. instanta dispune reluarea urmaririi penale *** Prin sentinta penala nr. poate fi exercitat. respectiv Tribunalul Satu Mare. declaratiile respective din timpul urmaririi penale nefiind niciodata retractate de catre vreun inculpat.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 Extras din decizia prin care s-a desfiintat hotararea primei instanteDreptul la aparare. de vreme ce acesta a fost pus în situatia de a sustine pozitii procesuale în mod vadit contrare. 2 lit.C. 6 pct. ambii inculpati au fost asistati juridic de catre acelasi avocat desemnat din oficiu. 197 alin.3 teza I Cod penal. trebuie sa aiba un caracter efectiv.

nu a fost efectiva. Fata de aceste considerente instanta a admis recursurile inculpatilor. respectiv Tribunalul Satu Mare.***In speta : a. c din Conventia europeana a drepturilor omului. a desfiintat în întregime hotarârea instantei de fond si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceiasi instanta. ceea ce atrage nulitatea absoluta a hotarârii pronuntate în aceste conditii. este incident un caz de nulitate absoluta c. conform art. apararea asigurata de avocatul din oficiu cu ocazia judecarii pe fond a cauzei. de vreme ce acesta a fost pus în situatia de a sustine pozitii procesuale în mod vadit contrare. iar nu unul formal. în fapt.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 8. trebuie sa aiba un caracter efectiv. instanta de fond nu a respectat dreptul inculpatilor la o aparare efectiva. În speta. astfel cum este recunoscut de dispozitiile art. 197 alin. cauza a fost judecata in prima instanta de o judecatorie b. 2 Cod de procedura penala. y Deliberarea si hotararea instantei 73 . instanta de fond nu a respectat dreptul inculpatilor la o aparare efectiva Extras din decizia prin care s-a desfiintat hotararea primei instanteDreptul la aparare. inclusiv cel asigurat din oficiu. instanta a constatat ca. În consecinta. 3 lit. 6 pct.

In cazul in care instanta a dispus reluarea cercetarii judecatoresti. cand pronunta incetarea procesului penal in caz de retragere a plangerii prealabile b. condamnarea. condamnarea sau achitare c. se restituie procurorului pentru refacerea urmaririi penale c. potrivit legii civile 7.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 1. achitare.10. 10 alin. fara o ordine prestabilita 2. se poate pronunta cu privire la restituirea lucrului 9. 1 lit. incetare a procesului penal 6. nu pot fi intrerupte b.lit. In cazul achitarii in baza art. instanta de judecata: a. cand achitarea s-a pronuntat pentru ca fapta imputata nu exista c. numai dezbaterea nu poate fi reluata 3. mai intai asupra chestiunilor de drept c.pen. In cazul in care instanta a dispus reluarea dezbaterilor: a. b ) : a. Instanta penala nu solutioneaza actiunea civila : a. nu se poate pronunta cu privire la desfiintarea totala sau partiala a unui inscris b. cauza se restituie procurorului pentru refacerea urmaririi penale c. asupra chestiunilor de fapt sau de drept. se repune pe rol 4. Solutiile care pot fi pronuntate printr-o sentinta sunt urmatoarele: a. cauza se repune pe rol b.Cproc. Completul de judecata delibereaza: a. se restituie procurorului pentru reluarea urmaririi penale b. instanta va pune in discutie imprejurarea care trebuie lamurita in aceeasi sedinta sau in alta sedinta in continuare 5. este obligata sa lase nesolutionata actiunea civila 10. instanta penala lasa nesolutionata actiunea civila b. este obligata solutioneze actiunea civila in sensul respingerii ei c. mai intai asupra chestiunilor de fapt b. Nu pot fi acordate desp gubiri civile dac : 74 . nu se poate pronunta cu privire la restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii c. achitare sau stabilire a unei sanctiuni administrative b. poate acorda despagubiri civile b.b. condamnarea. Cercetarea judecatoreasca si dezbaterile: a. In cazul in care persoana vatamata nu s-a constituit parte civila. ambele pot fi reluate c. instanta penala nu acorda despagubiri civile c. instanta penala poate obliga la repararea pagubei materiale si a daunelor morale. In cazul in care instanta a pronuntat achitarea inculpatului intrucat fapta nu prezinta gradul de 1 pericol social al unei infractiuni (art. cauza: a. cand achitarea s-a pronuntat pentru ca fapta nu a fost savarsita de inculpat 8. instanta penala: a.

Prin rechizitoriul nr. instanta dispune obligatoriu disjungerea actiunii civile 12.I. de la data de 24. este obligata solutioneze actiunea civila in sensul respingerii ei c. Judecatoria Lehliu Gara a dispus arestarea preventiva a inculpatilor pe o perioada de câte 29 de zile pentru fiecare.04.pen. In cazul cand rezolvarea pretentiilor civile ar provoca intarzierea solutionarii actiunii penale: a.04. cand achitarea s-a pronuntat pentru ca fapta imputata nu exista c.03. începând cu data de 23.b. achitarea s-a pronuntat pentru c fapta nu prezint gradul de pericol social al unei infractiuni. Cand durata retinerii si a arestarii preventive este egala cu durata pedepsei pronuntate. iar prin ordonantele de retinere nr. cand achitarea s-a pronuntat pentru ca fapta nu a fost savarsita de inculpat 13. 11.00. si S. b. inculpatii au declarat recurs la 19. La data de 18. pronunta incetarea procesului penal pentru cazul in care exista autoritate de lucru judecat c.2010.2010 instanta a constatat legalitatea si temeinicia arestarii preventive a inculpatilor. 533/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Lehliu ± Gara.2010.03.04. organele de cercetare penala ale politiei judiciare Fundulea au început urmarirea penala fata de învinuitii S.10. La data de 23. inculpatii au fost trimisi în judecata în stare de arest. achitarea s-a pronuntat pentru c fapta nu exist . ora 02.2010 emise de Politia or.20. achitarea s-a pronuntat pentru c lipseste unul din elementele constitutive ale infractiunii.2010 ora 02. Impotriva solutiei instantei.2010. de indata.2010.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 a. recursul fiind respins de Tribunalul Calarasi la 20. 16. instanta nu poate dispune disjungerea actiunii civile c. inculpatul condamnat este pus in libertate : a. ora 23. pronunta incetarea procesului penal pentru ca lipseste plangerea prealabila necesara pentru punerea in miscare a actiunii penale b. cand pronunta incetarea procesului penal in caz de retragere a plangerii prealabile b. Instanta penala nu solutioneaza actiunea civila atunci cand: a. In cazul achitarii in baza art. c. Fundulea s-a luat masura retinerii pe câte 24 de ore. pronunta incetarea procesului penal pentru cazul in care a intervenit decesul faptuitorului 14.03. La data de 23. de administratia locului de detinere *** La data de 12. este obligata sa lase nesolutionata actiunea civila 15. Parchetul de pe lânga Judecatoria Lehliu ± Gara a pus în miscare actiunea penala fata de cei doi învinuiti. instanta de judecata: a.2010. poate acorda despagubiri civile b. 77/P/20109 din 23. C.2010.03. Instanta penala nu acorda despagubiri civile: a. numai dupa ce hotararea de condamnare a ramas definitiva b.00. desi hotararea de condamnare nu este definitiva c.*** In speta : 75 .03.lit.03.Cproc. instanta poate dispune disjungerea actiunii civile b.

. _ a respins ca neintemeiata propunerea de arestare preventiva a inculpatului D. S. si S.03. constatand ca în privinta acestuia nu sunt întrunite conditiile prevazute de art.I. pana la 24. masura arestarii preventive expira la 21.*** In speta.00 c. 77/P/20109 din 23. întrucât inculpatii au recunoscut savârsirea infractiunilor. si nu exista cazul prevazut de art. instanta : _ a apreciat ca nu exista contrarietate de interese intre inculpati. si-au mentinut declaratiile date în faza de cercetare penala.03. si S. s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei Lehliu ± Gara.20. Masura retinerii pe 24 de ore a fost dispusa începând cu data de 23. in termen nelegal 18. la judecata in prima instanta : 76 .00.*** In speta.03. organele de cercetare penala au dispus numai prin rezolutie 17. ora 23.03. ***La data de 23. Fundulea s-a luat fata de cei doi inculpati masura retinerii pe câte 24 de ore pentru fiecare. pana la 24. referatul întocmit de Parchetul de pe lânga Judecatoria Lehliu Gara nr. prima instanta a verificat legalitatea si temeinicia arestarii preventive : a.03.. la 24.. Prin ordonanta nr.2010 ora 02. iar prin ordonantele de retinere nr. pe o perioada de câte 29 de zile.2010. cu propunerea de arestare preventiva a inculpatilor: S.2010 ora 02.03.2010 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Lehliu ± Gara a fost pusa în miscare actiunea penala fata de cei doi învinuiti.2010 a Judecatoriei Lehliu Gara s-a dispus arestarea preventiva a inculpatilor pe o perioada de câte 29 de zile pentru fiecare.p. de la data de 24.I.2010 ora 02. Tribunalul Calarasi a respins recursul prin decizia nr. 143.2010. la expirarea perioadei retinerii 20.148. In solutionarea propunerii de arestare preventiva.00. sub nr.03.04. C.03. începând cu data de 23.*** In speta.03.2010 ora 02.2010 ora 02. La data de 24..03. I. ora 02. pâna la data de 21. masura retinerii expira la 24.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 a.2010 emise de Politia or. ora 02.p. in camera de consiliu b. în stare de retinere.I.C.03. prima instanta a dispus : a.00.A. ca urmare a respingerii propunerii de arestare preventiva a inculpatului D. 533/P/2010. si S. în fata instantei acestia dând mai multe amanunte legate de modalitatea comiterii faptelor _ a admis propunerea de arestare preventiva a inculpatilor S.03. dupa ramanerea definitiva a incheierii c. ora 02. cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului Extras din incheierea prin care judecatoria s-a pronuntat asupra legalitatii si temeiniciei arestarii preventiveprin rezolutiile din data de 12. si D. 18/26.00.2010. imediat dupa pronuntarea incheierii b. la 26.C. prin incheiere motivata c.lit.03.C. obligarea inculpatilor la plata cheltuielile judiciare avansate de stat b.2010.03.04.2010 a declarat recurs Parchetul de pe lânga Judecatoria Lehliu-Gara dar si inculpatii S. La apelul nominal facut în sedinta din camera de consiliu au fost prezenti inculpatii.00 b. 533/P/2010 din data de 23.*** In speta. 392/249.2010 ora 02.2010.p. constatand legalitatea si temeinicia arestarii preventive.³f´ C.A. 19.00. C.2010.00.03.A. organele de cercetare penala ale politiei judiciare Fundulea au început urmarirea penala fata de învinuitii S. mentinerea arestarii preventive c. Prin încheierea de sedinta din data de 23.2010.00.p. acesta va fi pus in libertate : a.

b. nu poate fi decat o judecatorie b. dovada fiind si semnatura lui pe minuta. cheltuielile judiciare au ramas în sarcina statului c.01. a dispus revocarea masurii arestului preventiv pentru inculpatul minor c.A.*** In speta : a. c. Prin încheierea nr.211. pentru savârsirea infractiunii prevazute de art.P.2009. recursul este formulat in termen.00. acesta fiind prezent la pronuntare.I.pen. 2 C. a dispus inlocuirea masurii arestului preventiv pentru inculpatul minor OBSinfractiunea prevazuta de art. Inculpatul a fost retinut preventiv timp de 24 de ore.Cpen este de competenta judecatoriei. a fost admis recursul declarat de inculpatul C. începând cu data de 18. recurentul va fi obligat la plata cheltuielile judiciare avansate de stat in recurs *** La data de 13.2 lit. a fost casata încheierea recurata.b.2009. s-a admis sesizarea Parchetului de pe lânga Judecatoria Satu Mare si în consecinta s-a dispus prelungirea arestului preventiv fata de inculpatul R. 1 din 14 ianuarie 2009 instanta a admis propunerea de arestare preventiva pe 29 de zile.I. 139 alin. orele 16. a fost revocata masura arestului preventiv. si A. intrucat sambata si duminica sunt zile nelucratoare b. cheltuielile judiciare au ramas în sarcina inculpatilor arestati preventiv *** Prin încheierea nr. 23.2009 s-a dispus arestarea lor preventiva. 22.05.2 lit.01.alin. a 29 ± a zi de arest preventiv este 11 februarie 2009 c.8962/296/2009.01.alin.06. apararea inculpatilor nu putea fi facuta de acelasi avocat din oficiu b. a infractiunii de dare de mita.00.I. iar prin încheierea din 19. Primind dosarul. orele 16. iar infractiunea prevazuta de art. Acesta a formulat recurs prin posta luni 28.2009 si a inaintat Tribunalului Vaslui referatul cu propunerea de arestare preventiva a inculpatului.1.Cpen.2009.00 b. dispunand mentinerea arestului preventiv numai pentru inculpatul P. începând cu data de 13. Împotriva acestei încheieri a declarat recurs inculpatul.09.Cpen este de competenta tribunalului 24.2009-ora 15.01. iar în baza art.09. La 19. recurentul nu a executat nicio zi de arest preventiv *** Inculpatii P. c. cu înca 30 de zile. prima instanta a procedat la verificarea legalitatii si temeiniciei masurii arestului preventiv în privinta inculpatilor la data de 05.pr. masura retinerii a expirat la data de 14. cu începere de la 14 ianuarie 2009.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 a.211.*** In speta : a. Procurorul a pus in miscare actiunea penala in data de 14.*** In speta.2009. (minor) au fost retinuti pe o perioada de 24 ore.alin. Încheierea penala a fost adusa la cunostinta inculpatului vineri 25. Inculpatii au fost trimisi în judecata in stare de arest. 68/25. instanta : a.2009 a fost începuta prin rezolutie urmarirea penala sub aspectul savârsirii de catre inculpatul C.*** In speta : 77 . recursul este tardiv formulat c.P..2009.3.05.09.211.2009 pronuntata de Judecatoria Satu Mare în dosar nr.2009. S-a dispus emiterea de îndata a mandatului de arestare preventiva.1. 21.01.

o masura educativa c. o masura de siguranta b. o pedeapsa cu inchisoare. se acopera prin audierea inculpatului direct in fata instantei b. cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei 30. inculpatul minor avea cel putin 16 ani impliniti b. incetarea procesului penal c.2009 pronuntata în dosarul nr. propunerea de arestare preventiva este respinsa ca nelegala **** Extras incheiere de respingere ca nelegala a propunerii de arestare preventive pentru nelegala sesizare a instanteiPrin încheierea instantei din data de 03. Daca inainte de a formula propunerea de arestare preventiva procurorul nu a procedat la ascultarea invinuitului.2009. la data de 19.P . incheierea din 15. atunci cand pronunta o hotarare prin care a dispus : a.06.05. atunci cand pronunta : a. de art.2009-ora 15. in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii b.A.pentru o durata de 19 zile. Judecatoria Bacau a admis propunerea de arestare preventiva a inculpatilor P.P. Cand instanta nu s-a pronuntat asupra actiunii civile. durata arestului preventiv inceput sa curga de la 19. S-a constatat nelegala sesizare a instantei de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 78 . inceteaza de drept daca persoana vatamata nu introduce actiune in fata instantei civile. nulitatea incidenta : a.05. exceptia nelegalei sesizari a instantei cu privire la propunerea de luare a masurii arestarii preventive a inculpatului I. incheierea din 05.lit. se poate retine cel putin o circumstanta agravanta judiciara OBSla stabilirea dispozitiilor aplicabile cu privire la masura retinerii si arestarii preventive se are in vedere varsta invinuitului sau inculpatului de la data la care se dispune asupra luaerii. masurile asiguratorii: a. este conditionata de producerea vreunei vatamari c. Din speta se deduce cu certitudine ca : a.p.75.2009-ora 14.P. 1 C. cu executare la locul de munca 29. 211 alin 1.2009 s-a dat in camera de consiliu c.2009. o pedeapsa cu inchisoare. Instanta dispune punerea de indata in libertate a inculpatului arestat preventiv. inceteaza de drept daca persoana vatamata nu introduce actiune in fata instantei civile c. ordonanta de retinere a expirat la 19.csavarsirea infractiunii de catre un infractor major impreuna cu un minor o circumstanta agravanta legala 28. numai una dintre urmatoarele doua solutii : achitare sau incetarea procesului penal b.pentru o durata de 29 de zile.A. 35685/299/2009 al Judecatoriei Sector 1 Bucuresti a fost admisa în baza art. masurile asiguratorii inceteaza de drept. OBSart. .p. 149^1 alin. rap. in 30 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii 31.2009 s-a dat in camera de consiliu 25.c Cpen.*** La data de 19. 2 C. Instanta dispune punerea de indata in libertate a inculpatului arestat preventiv.05. si A. prelungirii sau mentinerii masurii preventive (art. P.00 b.06.p. la art.00 c.11.05. 197 alin. (minor).b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 a. 160 ). pentru savârsirea a doua infractiuni de tâlharie prev.p.2 lit. A.

150.p. potrivit art.10. art. instanta a apreciat ca nu se poate pune problema acoperirii vatamarii prin audierea inculpatului direct in fata instantei in aceasta calitate asa cum a sustinut reprezentantul Ministerului Public. Instanta a apreciat ca în conditiile în care inculpatul nu a fost citat potrivit disp. a si b Cod penal. poate fi luata numai dupa ascultarea acestuia de catre procuror si de catre judecator.1 lit. nulitatea absoluta neputand fi acoperita si nefiind conditionata de producerea vreunei vatamari. nefiind suficienta ascultarea numai de catre procuror sau numai de judecator. a si b Cod penal. Totodata.. Prin rezolutia din data de 22.2 ind.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 1 Bucuresti prin Referatul nr.10. alin.2 ind. potrivit carora nerespectarea dispozitiilor privind sesizarea instantei este sanctionata cu nulitatea absoluta.p. potrivit art. de art. alin. 197 alin. ora 22.p. 18064/P/2009 din 22. pentru savarsirea infractiunii de tâlharie prev. La acesata ultima data si tot la ora respectiva a fost începuta urmarirea penala fata de inculpat pentru savârsirea infractiunii de tâlharie prev.10. astfel încât neaudierea acestuia de catre procuror înainte de formularea propunerii de arestare si pentru acesta nu apare ca fiind justificata.1. legiutorul prevazând aceasta obligatie a organelor judiciare folosind conjuctia ³si´. alin. 211 alin. 79 . 211 alin.b si c si alin. respectiv la data de 22.2009. orele 07. s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale fata de inculpat.C. ocazie cu care la adresa respectiva a fost gasita mama inculpatului care a sustinut ca IPI este plecat de câteva ore cu fratele sau aratând totodata ca nu stie locul unde se afla cei doi. precum si prevederile art. iar cel de al doilea proces verbal de cautare fiind întocmit a doua zi dimineata.2 lit.00.2 lit.2009 iar în baza dispozitiilor art.1. ocazie cu care dupa cum rezulta din continutul acestuia nu a fost gasita la adresa respectiva nicio persoana.p. 211 alin.2 ind. de art.1 lit.2 lit. prin audierea inculpatului potrivit art.10. alin.p. a fost respinsa ca nelegala propunerea Parchetului de pe lânga Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.p. 149^1.2008 s-a dispus începerea urmaririi penale fata de învinuitul IPI sub aspectul savârsirii infractiunii de tâlharie prev. 10 C. Avand in vedere aceste aspecte.p.10. a si b Cod penal. cautarea inculpatului de catre organele de cercetare limitându-se la întocmirea a doua procese verbale din care nu rezulta ca inculpatul ar fi disparut de la domiciliu.p. 1491 alin. 175 si urmatoarele Cod procedura penala la adresa cunoscuta sau prin nota telefonica (în conditiile în care ceilalti inculpati si martorul audiat au aratat ca au luat legatura telefonic cu inculpatul.p. Instanta a constatat ca în cauza s-au întocmit doua procese verbale de cautare de catre organele de politie cu prilejul efectuarii unor verificari la domiciliul inculpatului. Prin ordonanta nr.b si c si alin. pentru a putea fi interpretat textul legal in sensul acoperirii în instanta a neregularitatii rezultând din neaudierea inculpatului de catre procuror. fara ca dupa acest moment si eventual pâna la punerea în miscare a actiunii penale sa se faca demersuri pentru gasirea inculpatului IPI.1 lit.p.b si c si alin. 18064/P/2009 din data de 22. primul fiind întocmit la data de 21.2009.. cheltuielile judiciare avansate de stat fiind lasate în sarcina acestuia.1. 7 C. astfel încât cu un minimum de demersuri se putea afla numarul de telefon al acestuia din urma) nefiind emis nici mandat de aducere pentru inculpat. de art. masura arestarii inculpatului.2009. 197 C. nu s-au facut demersurile prevazute de lege pentru încunostiintarea inculpatului iar din cele doua procese verbale de cautare nu se poate trage concuzia ca inculpatul ar fi fost disparut sau s-ar fi sustras de la urmarirea penala asa cum se sustine în propunerea de arestare preventiva. 2 C.00.

întrucât nu a avut posibilitatea de a studia actele dosarului. prelungirea b. motiv pentru care. începând cu data de 13 mai 2009.iar pentru inculpatul B.A. luarea.G...05. urmeaza sa fie admisa si sa se disjunga judecarea propunerii la data de 13 mai 2009. M. Aparatorul inculpatului B. luarea. în vederea pregatirii apararii.A.Arges.G .Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 32. motivând ca nu si-a putut pregati apararea.A.7 Cod proc. F. având în vedere ca acestia au fost pusi în libertate prin deciziile Curtii de Apel Pitesti si solicita admiterea acesteia si prelungirea duratei arestarii preventive.. având ca obiect prelungirea duratei masurii arestarii preventive privind pe inculpatii P. astazi având termen si la Curtea de Apel Pitesti Reprezentantul DNA.Cproc. F.A. reitereaza cererea privind amânarea cauzei în ceea ce-l priveste pe acesta. fixând termen la data de 12 mai 2009. F.M. si S.36/CCTribunalul Arges.proc. întrucât astazi a sustinut. 159 alin. au fost pusi în libertate prin deciziile penale nr. Cu privire la masura arestarii preventive. instanta dispune parasirea salii de judecata si de catre acestia Reprezentantul DNA reformuleaza sesizarea în ceea ce-i priveste pe inculpatii C. sesizarea Parchetului de pe lânga ICCJ ± DNA .. revocarea c. începând cu data de 22 mai 2009. mentinerea OBSluarea. respinge propunerea de prelungire a starii de arest pentru inculpatii P. pentru inculpatii P. prelungirea.G. În baza dispozitiilor art. IN NUMELE LEGII DISPUNE:: Disjunge propunerea de prelungire a starii de arest a inculpatului B. prima instanta va judeca intotdeauna in sala de consiliu urmatoarele cereri : a. pentru solutionare în prima instanta. aflati în arestul I. sedinta Camerei de Consiliu din 11 mai 2009S-a luat în examinare. Tribunalul considera cererea întemeiata.05. Având în vedere faptul ca inculpatii C.00 PENTRU ACESTE MOTIVE.D. ca nefondata Tribunalul.L.M. Inlocuirea se judeca in sedinta publica ***** Extras incheiere nr. B. ora 13. avocat F. a solicitat disjungerea cauzei în ce-l priveste pe clientul sau.M. În baza art.M. 80 .290. mentinerea (faza judecatii).L. astfel ca.2009 pronuntate de Curtea de Apel Pitesti. urmând a o admite si a dispune disjungerea cauzei pentru inculpatul B A. orele 13. luarea. inlocuirea.A. la Curtea de Apel Pitesti.penala.P. D privind amânarea cauzei în vederea pregatirii apararii este întemeiata.. inlocuirea..S si S. pentru solutionarea acesteia Aparatorul ales al inculpatului B. 322/R si respectiv 321/R din data de 08.pen.38 c.pen.00..Serviciul Teritorial Pitesti.2009.. L.orele 13.J.A. prelungirea (faza de UP).începând cu data de 29 mai 2009...L. recursul împotriva încheierii prin care a fost respinsa cererea clientului sai de liberare provizorie sub control judiciar Sustinerea aparatorului este reala. B.. tribunalul declara sedinta secreta si dispune evacuarea din sala a partilor care nu au legatura cu cauza. si fixeaza termen de judecare a ei la data de 12. considera ca solicitarea formulata de d-ul avocat F. L. pune concluzii de respingere a cererii formulata de aparatorul inculpatului B. pentru inculpatul L.00.S. în baza art.

2007 a Tribunalului Iasi. 13/2007) Existenta autoritatii de lucru judecat fiind o cauza care împiedica exercitarea actiunii penale. 85 alin 4 din Legea nr. 37 lit.05.11/1 Cod procedura penala. 13/2007 cu aplicarea art.b si art. 146 alin.2008 a Curtii de Apel Iasi s-a dispus condamnarea inculpatului L. retinându-se ca inculpatul în perioada februarie-aprilie 2004 a executat lucrari de racordare la reteaua nationala de energie electrica a unui numar de sase parti vatamate în conditiile în care nu poseda autorizatia ceruta de lege. pentru savârsirea infractiunii prev.4 din Legea nr.281 Cpen. Judecatoria Iasiautoritate de lucru judecatin baza art. de art.j Cproc. Pentru a pronunta aceasta sentinta.581 din 11.3953/19. 81 . pentru savârsirea infractiunii de Äexercitare fara drept a unei profesii´.a Cod penal.2008 .85. respectiv art. a dispus incetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului L. 10 lit.12 rap. fiind îndeplinite cele doua elemente identice între cauza judecata si cauza ce urmeaza a fi solutionata.11 pct. astazi 11 mai 2009.12.04. de art. 214 din 15.alin. 13/2007 Desi fapta inculpatului. 85 alin 4 din Legea nr. prev. 149 alin.pen. constituie infractiune instanta nu a dispus condamnarea inculpatului pentru urmatoarele considerente: prin sentinta penala nr.2 lit.pen a incetat procesul penal pornit împotriva inculpatului LSM.281 Cod penal. si ped.la art. si ped.12. j) Cproc. **** Extras din sentinta penala nr. de art.2 lit.b) si art.S. în baza art. de art. identitatea de persoane si identitatea de obiect. prev. a fost condamnat definitiv prin sentinta penala sus-citata Instanta a constatat ca în cauza exista autoritate de lucru judecat. 37 lit. pentru fapta retinuta în sarcina sa in prezenta cauza. înlocuieste pentru cei cinci inculpati masura arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi localitatea de domiciliu . modificata prin decizia penala nr.10 lit.85 alin. de art. Având în vedere dispozitiile art. desi faptele retinute în sarcina inculpatului au primit încadrari juridice diferite (art.1611 din 31. pentru savârsirea infractiunii prev. 145 Cod proc. 85 alin 4 din Legea nr.13/2007 cu aplicarea art.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 În baza art.13/2007 potrivit carora Äexecutarea sau folosirea de instalatii clandestine în scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani´ instanta constata ca inculpatul.4. a) Cod penal .S. astfel cum a fost aceasta retinuta prin actul de sesizare a instantei. la Tribunalul Arges-Sectia penala. pct.11. instanta a retinut ca fapta inculpatului LSM care în perioada februarie-aprilie 2004 a executat pe raza comunei Hadâmbu mai multe instalatii electrice prin racordare la reteaua nationala de energie electrica fara a poseda autorizatia ceruta de lege si atestatul pentru certificarea cunostintelor tehnice în domeniul energetic întruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. din Legea nr.2007 a Judecatoriei Iasi. instanta. mentinuta si ramasa definitiva prin decizia penala nr.penala Cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului Cu drept de recurs în termen de 24 ore de la pronuntare Pronuntata în sedinta publica.

cat si la pronuntare 6.*** Mersul dezbaterilor si sustinerile pe fond ale partilor au fost consemnate în încheierea de sedinta din data de 14. cel mult 15 zile de la incheierea dezbaterilor = termenul maxim pentru care se pot amana deliberarea si pronuntarea 7. Hotararea prin care instanta penala solutioneaza fondul cauzei trebuie sa contina: a. la judecata b. la judecata b. minuta. In speta : a. parte introductiva.05. al procurorului b. Copii de pe dispozitivul hotararii se comunica inculpatului detinut care a lipsit: a.05. partilor care au lipsit atat la judecata. In hotararile instantelor militare trebuie sa se indice gradul militar: a.2009. la pronuntare c. incheierile de sedinta din datele de 14. inculpatului care a lipsit de la judecata 4. expunere si dispozitiv b. prin care s-a amânat pronuntarea pentru data de 21. al inculpatului militar 3. cat si la pronuntare 5. 15 zile c. Termenul in care instanta este obligata sa comunice hotararea este : a. atat la judecata.2009 fac parte integranta din hotararea pronuntata b. parte introductiva si dispozitiv 2. partilor.2009 nu s-a mai intocmit o incheiere de sedinta 82 . neprevazut in Codul de Procedura Penala OBSa se evita confuziilecel mult 20 de zile de la pronuntare = termen maxim in care trebuie redactata hotararea. numai pentru membrii complertului de judecata c.2009 si 21. cand din nou pronuntarea a fost amanata pentru data de 25. cat si la pronuntare b.05. 20 de zile b. la pronuntare c. Copii de pe dispozitivul hotararii se comunica partilor care au lipsit: a.05. cand a fost pronuntata hotararea. chiar daca au fost prezente atat la judecata. Copii de pe dispozitivul hotararii se comunica: a.2009.05. cat si la pronuntare c. atat la judecata.2009.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 y structura si comunicarea hotararii 1. pentru data de 25.05. parte introductiva. instanta a amanat pronuntarea depasind termenul admis de lege c. expunere si dispozitiv c.

incalcarea procedurii de citare a avut loc la judecarea cauzei in cadrul apelului c. Constituie caz de contestatie in anulare : a. instanta nefiind obligata sa-l citeze pe inculpat c. deoarece in cauza nu s-au incalcat regulile de citare. in fata instantei de apel b. partea vatamata. neemiterea citatiei in cadrul judecarii apelului b. deoarece participarea inculpatului la judecata este obligatorie doar in ipoteza in care acesta este arestat 6. argumentand ca nu a fost citat. La acest termen se solutioneaza recursul. Pentru al doilea termen. Vicierea procedurii de citare constituie caz de contestatie in anulare daca vicierea a avut loc pentru judecarea cauzei: a. nerespectarea dispozitiilor legale privitoare la mentiunile pe care trebuie sa le cuprinda citatia. in prima instanta 2. Nelegalitatea procedurii de citare poate fi invocata pe calea contestatiei in anulare de catre: a. numai daca sunt cauzate de un caz fortuit b. numai pentru propria sa citare nelegala 4. pentru citarea nelegala a inculpatului c. oricare parte. Imposibilitatea de prezentare la termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs si imposibilitatea de a incunostinta instanta despre aceasta impiedicare constituie caz de contestatie in anulare : a. pentru citarea nelegala a partii vatamate b. va fi respinsa. cazul de contestatie in anulare poate fi invocat de orice parte din proces. daca sunt cauzate de un caz fortuit sau de un caz de forta majora 83 . va fi respinsa. dar numai in legatura cu nelegalitatea citarii sale b. Sunt cazuri de limitare a dreptului de a introduce contestatie in anulare pentru vicii de procedura in ceea ce priveste citarea : a. Inculpatul recurent participa la primul termen al judecatii in recurs. inmanarea citatiei cu trei zile inainte de termenul fixat pentru judecata in prima instanta 3. va fi admisa. numai daca sunt cauzate de un caz de forta majora c. inculpatul nu mai este citat. desi instanta avea obligatia de a-l cita. deoarece judecata in recurs nu se poate desfasura in lipsa inculpatului b. cererea de contestatie in anulare pentru citare nelegala se poate introduce numai personal de partea interesata 5. Inculpatul introduce contestatie in anulare. Cererea de contestatie in anulare: a. in fata instantei de recurs c. in cadrul recursului c. inculpat.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 CAILE EXTRAORDINARE DE ATAC ± contestatia in anulare y cazurile de contestatie in anulare 1.

c. faptul c instanta de recurs nu s-a pronuntat asupra unei cauze de achitare cu privire la care existau probe la dosar. Contestatia în anulare intemeiata pe nelegalitatea procedurii de citare in cadrul judecarii recursului: a. a) . Se poate introduce contestatie în anulare : a. cu privire la care existau probe in dosar b. cauza de nepedepsire prevazuta de art. art. f) . împlinirea termenului de prescriptie pentru infractiunea de fals în înscrisuri oficiale. 11. priveste numai viciile privitoare la inmanarea citatiei si dovada indeplinirii procedurii de citare c. Se poate face contestatie în anulare când partea dovedeste ca: a. 255 alin. faptul c dou sau mai multe hot râri definitive nu se pot concilia. lipsa partii nelegal citate la prima instanta si invocata in apel b. fiind în imposibilitatea de a se prezenta 10. cand doua sau mai multe hotarari nu se pot concilia 13. lipsa partii nelegal citate in fata instantei de recurs 84 .Cpenal 15. b. 10 alin. cand procedura de citare a partii pentru termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs nu a fost indeplinita conform legii c. la termenul la care s-a judecat cauza de cãtre instanta de recurs se afla în stare de detinere. Constituie motive de contestatie în anulare: a. Constituie caz de contestatie in anulare faptul ca instanta de recurs nu s-a pronuntat asupra unei cauze de incetare a procesului penal dintre cele prevazute in art. impotriva oricarei sentinte care nu pot fi atacata cu apel c. cu privire la care existau probe in dosar 8. lipsa plângerii prealabile pentru infractiunea prevazuta de art. fiind internatã în spital. 1 lit. fiind în imposibilitate de a se prezenta si de a încunostinta despre aceasta situatie. priveste numai viciile privitoare la operatiile de emitere a citatiei b. art. numai impotriva unei hotarari definitive b. 182.i1 ). c. j).e ). : a. c. Se poate face contestatie în anulare când instanta de recurs nu s-a pronuntat cu privire la: a. b. 10 alin. (3) cod penal. 10 alin. cand executarea hotararii se face impotriva altor persoane decat autorul infractiunii b. priveste orice viciu care afecteaza procedura citarii 14. 1 lit. la termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs se afla încorporat. Constituie motiv de contestatie in anulare: a. 1 lit. Se poate introduce contestatie în anulare : a. impotriva oricarei decizii 12. faptul c împotriva unei persoane s-au pronuntat dou hot râri definitive pentru aceeasi fapt .Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 7. cu privire la care existau probe in dosar c. b. a fost în imposibilitate de a se prezenta. lipsa partii nelegal citate la judecata in apel si invocata in recurs c. la termenul la care s-a judecat cauza de catre prima instanta.

in toate cazurile. Daca procedura de citare nu a fost indeplinita conform legii. dintre cele prevazute de art. Constituie caz de contestatie in anulare intemeiata pe art. intemeiata pe art. dar partea a fost reprezentata printr-un avocat la judecata in recurs: a. este.alin. partea este considerata prezenta prin reprezentare c.pen. Daca procedura de citare nu a fost indeplinita conform legii. nulitatea intemeiata pe viciul procedurii citarii nu este acoperita prin prezenta avocatului 21. admisibila numai in baza dovezilor din care rezulta imposibilitatea de prezentare in fata instantei de recurs 17. admisibila. poate fi dovedita cu orice mijloc de proba b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 16. daca partea a cerut termen pentru pregatirea apararii b. este de competenta instantei care a pronuntat prima hotarare 19. nulitatea intemeiata pe viciul procedurii citarii este acoperita prin prezenta partii 20. inadmisibila b.lit. Contestatia in anulare.1.386. admisibila. este inadmisibila c. Daca partea a instiintat instanta de recurs despre impiedicarea de a se prezenta la judecata. ca nefondat OBS recursul imp. Contestatia in anulare. iar aceasta nu a luat in considerare solicitarea sa de a se amana cauza. incheierii de prelungire sau inlocuire a AP numai inculpat + procuror 85 .c) : a.lit. dupa caz.c. in raport de cauza concreta la care face referire contestatorul.Cod proc. admisibila sau inadmisibila. va fi respins. neintemeiata c. in principiu.Cproc. urmand sa fie examinata pe fond b.386. in principiu. poate fi formulata de procuror c. dar partea a fost prezenta la judecata in recurs: a. inculpatul a decedat si o copie dupa actul de deces a fost depusa la dasarul cauzei pina la momentul pronuntarii instantei de recurs 18.10. viciul procedurii citarii nu constituie motiv de contestatie in anulare.b) este: a. viciul procedurii citarii nu constituie motiv de contestatie in anulare b.386. si se va examina pe fond b.pen 22. este. in cazul in care se invoca pronuntarea a doua hotarari definitive impotriva aceleiasi persoane. viciul procedurii citarii constituie motiv de contestatie in anulare c. partea vatamata si inculpatul s-au impacat in fapt. impotriva deciziei instantei de recurs prin care s-a respins recursul inculpatului contra incheierii instantei de apel prin care s-a mentinut starea de arest : a. contestatia in anulare intemeiata pe art. dar declaratia de impacare nu a fost depusa niciodata la dosarul cauzei c. este. partea vatamate a declarat ca isi retrage plangerea prealabila dupa ramanerea definitiva a hotararii b. este inadmisibil c.lit. pentru aceeasi fapta : a. Recursul declarat de partea vatamata impotriva incheierii prin care s-a dispus inlocuirea masurii arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi localitatea : a.

11.04.2008. in dosarul nr. va anula mandatul de executare a pedepsei emis in baza hotararii desfiintate c. 24. Judecatoria Targu-Mures : a. Cererea petentului. nu este admisibila c.2009. 1821/320/2009. definitiva prin nerecurare si sentinta penala nr. Contestatorul a aratat ca cele doua hotarari de contopire au fost pronuntate pentru aceleasi pedepse cu inchisoarea ce ii fusesera aplicate si ca in baza lor au fost emise 2 mandate de executare a pedepsei inchisorii.2008. pronuntata de Judecatoria Targu-Mures. precum si a mandatului de executare a pedepsei inchisorii emis in baza acesteia.*** In speta. 7446/320/2008. este admisibila in masura in care proba este utila. 7446/320/2008.11. pronuntata de Tribunalul Mures solicitand anularea uneia dintre acestea.11. sentinta prin care Judecatoria Targu-Mures a solutionat contestatia in anulare: a.2008. formulata la termenul solutionarii plangerii intemeiate pe 1 art.2008 25.04. 86 .2008 c.11. detinut in Penitenciarul Targu-Mures a formulat contestatie la executare cu privire la sentinta penala nr. este definitiva OBShotararile atacate vizeaza o modificare a pedepsei (se refereau la contopirea pedepselor)sunt sentinte pronuntate in materia executarii hotararilor penalecalea de atac = numai recursul *** Extras din sentinta penala nr. sub nr.11.2008. 1458/25. va desfiinta sentinta penala nr.11.B. va califica cererea petentului ca avand natura juridica a unei contestatii in anulare b. va judeca cererea dupa calificarea juridica data acesteia de catre petent b. este admisibila in masura in care administrarea probei nu intarzie solutionarea plangerii in termenul prevazut de lege si indeplineste conditiile generale de admisibilitate a probelor *** Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Targu-Mures in data de 10. pertinenta si concludenta b. in dosarul nr.Cproc.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 23. 1458/25.11. definitiva prin nerecurare si sentinta penala nr. Judecatoria Targu-Mures : a. 1458/25.*** In speta.2009. respectiv sentinta penala nr.278 . este supusa numai recursului c. 7286/320/2008. in dosarul nr. este supusa apelului b.B. pronuntata de Judecatoria Targu-Mures. sedinta publica din 25 mai 2009prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Targu-Mures in data de 10.2008. prin care solicita incuviintarea si administrarea probei testimoniale (audierea in calitate de martori a doua personae) : a. 1821/320/2009. definitiva prin nerecurare. 7286/320/2008. contestatorul-condamnat F. 1257/28.*** In speta. 1257/28. 1257/28. detinut in Penitenciarul Targu-Mures a formulat contestatie la executare cu privire la sentinta penala nr. pronunta o sentinta 26. pronuntata de Tribunalul Mures solicitand anularea uneia dintre acestea. 1458/25. pronuntata de Judecatoria Targu-Mures. pronuntata de Judecatoria Targu-Mures. in dosarul nr. sub nr.769. contestatorul-condamnat F. respectiv sentinta penala nr.pen. 1458/25. precum si a mandatului de executare a pedepsei inchisorii emis in baza acesteia. definitiva prin nerecurare.2008. Instanta a constatat ca prin cele doua hotarari au fost contopite aceleasi pedepse cu inchisoarea ce ii fusesera aplicate contestatorului si ca in baza acestor hotarari au fost emise 2 mandate de executare a pedepsei inchisorii.11. va desfiinta sentinta penala nr.

C. Pronuntata in sedinta publica azi. 3 C.2007.C. 1458/25. va fi solutionata de Curtea de Apel Bacau c. 25. inculpatul I. Instanta de recurs a consemnat punctul de vedere al aparatorului.09.e. 1320/2008.12.386. D. În cursul efectuarii cercetarii judecatoresti. 27.10.pen. emis in baza acesteia la data de 23. în baza disp. s-a retinut ca: Äaparatorul intimatului inculpat. 11 pct.02. intemeiata pe dispozitiile art. fara a-l mai întreba direct pe recurent daca accepta sau nu sa dea declaratie. Impotriva deciziei din recurs.02. cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramane in sarcina acestuia Cu recurs in 10 zile de la pronuntare pentru procuror si de la comunicare pentru condamnat.pen 28. av.2007 pronuntata de Judecatoria Bacau în dosarul nr.Cproc. 1458/25. 1904/19. in temeiul sentintei penale nr. In preambulul deciziei pronuntate de instanta de recurs.11.*** In speta.2009 ***Prin sentinta penala nr. a casat in intregime decizia tribunalului si a mentinut ca fiind legala si temeinica hotarârea primei instante. s-a dispus condamnarea inculpatului D. 2 lit.*** In speta.2008 pronuntata de Tribunalul Bacau. prima care a ramas definitiva este sentinta penala nr.pen) _ constata ca dintre cele doua hotarari judecatoresti. a introdus contestatie in anulare. Împotriva deciziei penale a declarat recurs Parchetul de pe lânga Tribunalul Bacau. inculpatul a fost audiat în sedinta publica din 13.30/15. 1257/21.pen.2009 de Judecatoria Targu-Mures.2007 pronuntata de Judecatoria Botosani.Cproc. a rap.2008. 7286/320/2008.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 Instanta _ a calificat cererea petentului ca avand natura juridica a unei contestatii in anulare. va fi admisa.2008 a ramas definitiva in recurs. d Cod procedura penala. in timp ce sentinta penala nr. N.2008. Prin decizia penala nr. intrucat contestatrorul si-a exercitat in recurs de dreptul la tacere b. arata ca inculpatul nu doreste sa dea declaratii în fata instantei de recurs"'.lit. definitiva prin neapelare si a mandatului de executare a pedepsei inchisorii nr. la art. desfiintarea propriei decizii date in recurs b. contestatia in anulare : a. Prin decizia penala nr. 100/A/21. definitiva prin neatacare.461.11.proc. 1532/2008. Inculpatul fost achitat si i s-a aplicat o amenda administrativa în cuantum de 500 RON. 192 alin.840 din 24.M. 1257/21.11.05.10.Cproc.386.lit. 241/A/20. d. 10 lit.02.2008 _ va dispune anularea mandatului de executare a pedepsei inchisorii nr. Curtea de Apel Bacau. la pedeapsa închisorii 5 luni. procedând în prealabil la audierea inculpatului care arata ca nu recunoaste fapta pentru care a fost trimis în judecata. Impotriva sentintei penale a declarat apel inculpatul. Tribunalul Botosani a admis apelul declarat de Parchetul de pe lânga Judecatoria Botosani si. pronuntata de Judecatoria Targu-Mures in dosarul nr.10. si nu aceea a unei contestatii la executare (art. in baza sentintei penale nr. in temeiul art. instanta competenta sa judece contestatia in anulare va dispune : a.2008.alin.1. prin decizie c. prin decizia penala nr.C. s-a admis apelul inculpatului.2008 _ va mentine starea de arest a condamnatului. l-a condamnat la o 87 .05. la data de 12.2008 In temeiul art. a fost achitat.20207180/2006. desfiintarea sentintei pronuntate de prima instanta *** Extras din decizia Curtii de ApelPrin sentinta penala nr. art. va fi respinsa.2007 el nerecunoscând comiterea faptei. emis in data de 17.02. a admis recursul declarat de Parchet.2009 _ va desfiinta sentinta penala nr. 1257/21.04.

atat sentintele. si sentintele primei instante 2. hotararii penale definitive prin nerecurare b. numai deciziile b. numai sentintele c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare.386. cat si deciziile 4.2008 a Curtii de Apel Suceava. cat si deciziile 5.lit.a) : a. prin care s-a solutionat fondul cauzei c. Sunt susceptibile de contestatie in anulare intemeiata pe art. va dispune desfiintarea deciziei penale atacate si anularea formelor de executare emise în cauza b. Împotriva acestei decizii inculpatul a declarat recurs. cu privire la care existau probe la dosar.b). solutionat prin decizia penala nr.e) : a.386.Cproc.lit. Sunt susceptibile de contestatie in anulare intemeiata pe art. nu va putea fixa termen pentru judecarea recursului c. numai hotararea penala pronuntata de instanta de recurs c. prin respingerea. deciziile ramase definitive prin nerecurare b.a). desi acesta fusese prezent în instanta.386. orice hotarare penala definitiva b. atat sentintele. mentioneaza obligatoriu in hotarare faptul ca cheltuielile judiciare vor ramâne în sarcina statului 7.d) : a.02. ca nefondat. Poate fi formulata contestatie in anulare pe motiv ca instanta a omis sa constate ca a intervenit prescriptia speciala a raspunderii penale. impotriva : a.lit. Hotararea pronuntata intr-o contestatie în anulare întemeiata pe cazurile prevazute de art. Sunt susceptibile de contestatie in anulare intemeiata pe art. iar solutiile pronuntate de instantele de fond si apel erau contradictorii: achitare (fond). instanta de recurs nu a procedat la reaudierea inculpatului. numai sentintele c. Sunt susceptibile de contestatie in anulare intemeiata pe art. numai deciziile b.386.d) : a. Admitand o contestatie in anulare intemeiata pe art.pen: a. respectiv condamnare (apel). sentintele primei instante 3.e). oricarei hotarari penale definitive prin care s-a solutionat fondul cauzei 6. 74 din 06. inculpatul nu a fost audiat. Înaintea instantei de recurs. a acestuia. y hotarari penale susceptibile de contestatie in anulare 1.a-c. este întotdeauna o decizie b.lit.c). numai hotararea penala pronuntata de instanta de recurs c. În speta. nu poate fi atacata cu apelul sau cu recurs 88 . hotararii penale definitive pronuntate de instanta de recurs.386.lit. poate fi o sentinta sau o decizie c.386 lit. instanta: a.

Hotarârea pronuntata în materia contestatiei în anulare poate fi atacata printr-o cale ordinara de atac : a.386 lit.pen.256/25672006. Curtea de Apel Constanta a respins ca nefondat recursul formulat de inculpatul S.a).pen. intemeiata pe art. Contestatorul a invocat ca procedura de citare a fost nelegala la data când s-a solutionat recursul de catre Curte. Cod proc. comuna Ostrov. a formulat contestatie în anulare. sentintei penale pronuntate de Judecatoria Medgidia b. pronuntata în dosarul penal nr.386 lit. La data de 21 ianuarie 2008. instanta de recurs s-a marginit la a consemna punctul de vedere al aparatorului contestatorului recurent.pen. c. respectiv în satul Buceag.V. iar la acea data el era în Spania.pen. deciziei penale pronuntate de Tribunalul Constanta c.lit. 9. intrucat a fost facuta prin afisare la Consiliul local mentionat. în baza art.10. Când a solutionat recursul. condamnatul S.Cproc. Cod proc. instanta de recurs l-a citat pe inculpat la adresa indicata în declaratiile date in cursul urmaririi penale si in cursul cercetarii judecatoresti. Cod proc. împotriva aceleasi sentinte penale. inculpatul a invocat în fa a instan ei de recurs dreptul la tacere c. cât si prin afisare la Consiliul local al localitati pe raza careia s-a savârsit infractiunea. Judecatoria Medgidia b. a fost condamnat inculpatul S. 89 . contestatia in anulare a fost introdusa impotriva : a. Prin decizia penala nr.V. fara a-l întreba direct pe acesta daca accepta sa dea declaratie în fata instantei de recurs 10. Cod proc. Curtea de Apel Constanta.V.2007. în cazul prevazut de art.d).pen b.256/256/2006. este intotdeauna inadsmisibila in cazul in care: a.386. *** Prin sentinta penala nr. si în cazul prevazut de art. în cazul prevazut de art.V. la pedeapsa cu închisoarea de 1 an si 6 luni Prin decizia penala nr. judetul Constanta.*** In speta. deciziei penale pronuntate de Curtea de Apel Constanta. 12. instanta competenta sa judece contestatia in anulare este : a.04. Contestatia in anulare. Cproc. numai în cazul prevazut de art.´a´ Cod procedura penala. b.21/P din data de 17 ianuarie 2008. se ataca hotararea prin care instanta a respins recursul declarat impotriva sentintei de respingere a plangerii impotriva rezolutiei de NUP.*** In speta. 11. Tribunalul Constanta a respins.386 lit.pen.d).386 lit. pronuntata în dosarul penal nr.2781.c). Cod proc.386 lit.d).256/256/2006. c. ca nefondat apelul declarat de inculpatul S.610/P/17.e.2006 pronuntata de Judecatoria Medgidia în dosarul penal nr.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 8. când hotarârea a carei anulare se cere a ramas definitiva la prima instanta sau instanta de apel b.429 din data de 31. Hotarârea pronuntata în materia contestatiei în anulare poate fi atacata printr-o cale ordinara de atac : a. Tribunalul Constanta c.386 lit.pen. formulate in temeiul art. numai în cazul prevazut de art.

au fost administrate probe în limitele prev zute de lege i au fost sus inute concluzii asupra recursului ***Prin cererea înregistrat sub nr. prive te numai faza în care au fost formulate cereri. instanta de recurs nu a citat-o pe mama minorului de 14 ani. când s-a dat decizia mai sus men ionat . 310 C. Curtea de Apel Constanta a admis contestatia in anulare intemeiata pe faptul ca. al c rei temei în drept îl constituie art. inculpatul ± reprezentat la recurs prin aparatorul ales ± a facut dovada imposibilitatii de prezentare la termenul de recurs si de instiintare a instantei despre aceasta impiedicare ***Contestatorul K. In speta. 311 alin.Cproc.pen.decizia pronun at de instan a de recurs. 4204/19. incheierea prin care s-a dispus amanarea pronuntarii nu este susceptibila de contestatie in anulare c. 4653 din 29 iulie 2005 la Înalta Curte de Casa ie i Justi ie. Contestatia in anulare se respinge ca inadmisibila in cazul in care : a. sec ia I penal .etap ulterioar desf ur rii judec rii cauzei.. al c rei obiect îl constituie numai hot râri penale definitive.386 lit.. prin urmare. c. ce face parte integrant din prezenta decizie.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 13.nu face obiectul examin rii prin prisma cazului de contesta ie în anulare prev zut în art. a). care se refer în mod explicit numai la neîndeplinirea procedurii de citare a p r ii pentru termenul la care s-a judecat cauza de c tre instan a de recurs i.e). Cod proc. 306 i art. act procedural ce nu este supus examin rii pe calea contesta iei în anulare.12. potrivit art. pronun at de Înalta Curte de Casa ie i Justi ie. inculpatul a ar tat c : _ la 30 mai 2005 Curtea de Apel Bucure ti. va dispune rejudecarea recursului 14. la care p r ile nu se citeaz . contestatorul recurent nu a fost ascultat. minor care avea calitatea de parte vatamata in procesul penal b. Pronun area hot rârii în condi iile art.lit.a).O. coroborat cu art. pen. 15. prin încheierea pronun at la aceast dat . desi a fost prezent la judecarea recursului.. inculpatul C. 386. Din analiza p r ii introductive a deciziei atacate. a dispus men inerea st rii sale de arest 90 . rezult c Ädezbaterile au fost consemnate în încheierea edin ei din 4 decembrie 2008.2008 a ICCJ. pen. pen.***In speta : a. Curtea de Apel Constanta : a. contesta ia în anulare este inadmisibil . proc. 386 C. contestatorul a formulat critici referitoare la o încheiere de amânare a pronun rii. recurent inculpata introdus contestatie in anulare impotriva deciziei nr. contestatia in anulare este neintemeiata b. a admis contestatia in temeiul art.lit.Cproc. 3956 din 27 iunie 2004.pen. 386.N. iar pronun area deciziei s-a amânat la 12 decembrie i apoi la 19 decembrie´. În motivarea contesta iei în anulare. . contestatia in anulare este inadmisibila ***Extras decizia ICCJDe i a introdus contesta ie în anulare împotriva unei hot râri penale definitive . a formulat contesta ie în anulare împotriva deciziei penale nr. desfiinteaza sentinta atacata b. cel din 12 decembrie 2008. aparatorul ales recurentului inculpat s-a aflat in imposibilitatea de a se prezenta la termenul la care s-a judecat cauza la instanta de recurs c. proc. iar instanta de recurs l-a condamnat dupa ce instantele de fond si de apel îl achitasera. (2) din acela i cod. respectiv faptul ca acesta nu a fost citat la ultimul termen de judecat .

hot rârea judec toreasc atacat cu contesta ie în anulare de c tre inculpat. Sub acest aspect. pen. 386 lit. 16.***In speta. care s fie susceptibil de executare. inculpatul a solicitat s se constate c în cauz sunt aplicabile dispozi iile art. o sentinta neapelata titularii cererii de contestatei in anulare 1. Nu este susceptibila de contestatie in anulare: a. pentru oricare din motivele prevazute de lege c. hot rârea judec toreasc definitiv prin care s-a judecat un recurs ce prive te o m sur preventiv nu este susceptibil de a fi atacat pe calea unei c i de atac extraordinare. în temeiul c rora a cerut s se desfiin eze decizia atacat i s se procedeze la rejudecarea recursului cu respectarea dispozi iilor legale înc lcate. de i definitiv . încheierea de amânare a pronun rii hotararii b. in temeiul art. a)-c) si e) 2. ca urmare a necit rii i neaducerii de la locul de de inere. a)-c) b. contestatia in anulare: a. i anume men inerea ori revocarea unei m suri. 386 lit. pân la pronun area unei hot râri definitive. Pot formula contestatie in anulare: a. Neîndeplinind cerin ele prev zute în Codul de procedur penal cu privire la caracterul definitiv. este inadmisibila b. este neintemeiata ***Extras din decizia ICCJContesta ia în anulare formulat de inculpat este inadmisibil . respectiv s se fi pronun at o solu ie ce prive te fondul cauzei. admisibila in principiu c. in temeiul art. Pot formula contestatie in anulare: a. d). decizia prin care s-a judecat un recurs ce prive te o m sur preventiv c. persoana impotriva careia se face executarea 91 . partile din recurs. ci se refer la o activitate cu caracter incidental ivit în timpul judec ii. o astfel de hot râre este relativ . iar în cazul în care aceasta a fost uzitat solu ia ce se impune este respingerea ei ca inadmisibil . pentru oricare din motivele prevazute de lege b. in temeiul art. 386 lit. 17. procurorul. numai procurorul. f r îns a se putea invoca existen a autorit ii de lucru judecat. oricare dintre partile din recurs. 3956 din 27 iunie 2004 Întrucât judecata recursului a avut loc în lipsa sa. în spe a arest rii preventive. la ICCJ. 386 lit.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 _ in termen legal a declarat recurs împotriva acestei încheieri. În consecin .. aspectele legale de m surile preventive se pot schimba în sensul c se poate constata c men inerea acestora nu se mai impune. a) i urm.e) c. deoarece ulterior. în timpul judec ii. Pentru a se putea exercita o asemenea cale de atac trebuie s fie vorba despre o hot râre judec toreasc definitiv . proc. C. nu întrune te cerin a de a fi solu ionat fondul unei cauze. recursul fiindu-i respins prin decizia penal nr. ca în cazul hot rârilor definitive prin care sa solu ionat fondul cauzei. numai partile.

Contestatia in anulare intemeiata pe autoritatea de lucru judecat se poate introduce in termen de : a. numai partea nelegal citata la judecata in recurs c. in termen de : a. 30 de zile de la data pronuntarii hotararii b. data cand a inceput efectiv executarea c. oricand 5. 217 Cpen. 10 zile de la inceperea executarii c. oricare dintre partile din recurs si procurorul b. 30 de zile de la data pronuntarii hotararii b. 10 zile de la incarcerare b. 10 zile de la emiterea mandatului de arestare c. d) : a. a) : a. Condamnatul la pedeapsa inchisorii poate introduce contestatie in anulare oricand dupa momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare. 30 de zile de la data pronuntarii hotararii b. de catre persoana impotriva careia se face executarea b. condamnatul c. lit. in termen de : a. Termenul de 10 zile in care poate fi introdusa contestatia in anulare incepe sa curga de la : a. 10 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare 6. numai condamnatul 4. Procurorul poate introduce contestatia in anulare intemeiata pe faptul ca instanta de recurs nu s-a pronuntat cu privire la lipsa plângerii prealabile pentru infractiunea prevazuta de art. procurorul si partea nelegal citata la judecata in recurs y termenul in care poate fi introdusa contestatia in anulare 1. 30 de zile de la data pronuntarii hotararii. data cand s-au intocmit actele de executare 92 . procurorul b. data punerii in executare a hotararii b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 3.386. 10 zile de la inceperea executarii c. oricand 3.386. cel mai tarziu in 10 zile de la inceperea executarii. Pot formula contestatie in anulare in temeiul art. oricand 2. oricand 4. Procurorul poate introduce contestatia in anulare intemeiata pe autoritatea de lucru judecat. Contestatia in anulare intemeiata pe faptul ca instanta de recurs nu s-a pronuntat cu privire la împlinirea termenului de prescriptie pentru infractiunea de fals în înscrisuri oficiale se introduce in termen de : a. dar nu mai tarziu de: a. Pot formula contestatie in anulare in temeiul art. 10 zile de la inceperea executarii c. de catre persoana impotriva careia se face executarea c. lit.

curge impotriva inculpatului : a. Este instant competenta s solutioneze contestatia în anulare intemeiata pe autoritatea de lucru judecat: a. de la data emiterii mandatului de executare a pedepsei inchisorii b. de la data comunicarii deciziei atacate c. de la data efectuarii primei retineri. instanta la care a ramas definitiva prima hotarare c. Nu este niciodata competenta sa judece o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. 386 lit. in care procurorul poate introduce contestatia in anulare. instanta de recurs care a pronuntat hotararea a carei anulare se cere 2. instanta la care a ramas definitiva hotararea atacata b. cand s-a trecut la executarea silita a amenzii c. o judecatorie b. in scris sau oral b. unei declaratii y instanta competenta sa judece contestatia in anulare 1. de la data depunerii recipisei de plata integrala a amenzii sau a recipisei de plata a primei rate b. termenul de 10 zile. instanta de recurs care a pronuntat hotararea a carei anulare se cere 3. un tribunal c. de la data punerii in executare a hotararii de condamnare 8. de la data cand cel condamnat a fost arestat si depus la locul de detinere c. instanta care a judecat in prima instanta hotararea atacata c. de la data pronuntarii deciziei atacate b. numai sub forma unei cereri c. o curte de apel 93 . a) : a. de la data punerii in executare a hotararii de condamnare y Conditii privind forma contestatiei in anulare 1. instanta la care a ramas definitiva ultima hotarare b. in care poate fi introdusa contestatia in anulare. in scris.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 7. unei adrese b. de la data punerii in executare a deciziei atacate 9. numai in scris 2. In cazul condamnarii la pedeapsa cu amenda. Termenul de 30 zile. In cazul condamnarii la pedeapsa cu inchisoarea. Este instant competent s solutioneze contestatia în anulare intemeiata pe nelegalitatea procedurii de citare : a. curge impotriva inculpatului : a. in care poate fi introdusa contestatia in anulare. Contestatia in anulare introdusa de procuror ia forma: a. Contestatia in anulare se poate formula : a. curge : a. unei cereri motivate c. termenul de 10 zile.

b. nu poate dispune suspendarea executarii hotararii penale atacate c. numai o instanta recurs b. este obligata sa suspende executarea hotararii penale atacate b.C. instanta la care a ramas definitiva prima hotarare c. Este competenta sa judece o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. suspendarea poate fi revocata pe parcursul judecarii contestatiei 4. poate dispune revocarea suspendarii executarii hotararii penale atacate 3. Instanta sesizata cu o contestatie in anulare : a. in camera de consiliu b. suspendarea dureaza pana la solutionarea pe fond a contestatiei in anulare b. o curte de apel care a judecat cauza in apel y posibila suspendare a executarii 1. suspendarea poate dura pana la solutionarea pe fond a contestatiei in anulare c. curtea de apel 6. fara citarea partilor 94 .C. numai tribunalul c.J. un tribunal care a judecat cauza in prima instanta c. este o cale de atrac de retractare c. 386 lit. d) : a. b) : a. la cererea contestatorului sau din oficiu c. 255 alin. I. obligatoriu in prezenta procurorului c. Contestatia in anulare : a. judecatoria b. Este competenta sa judece o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. Este instant competent s solutioneze contestatia în anulare intemeiata pe faptul ca instanta de recurs nu s-a pronuntat cu privire la cauza de nepedepsire prevazuta de art. numai la cererea procurorului 5. 386 lit.Cpen (constrangerea mituitorului): a. poate avea efect suspensiv b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 4. Este competenta sa judece o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. instanta de recurs care a pronuntat hotararea a carei anulare se cere 5. d) : a. Instanta sesizata cu o contestatie in anulare dispune suspendarea executarii hotararii penale atacate : a. numai la cererea contestatorului b. Daca instanta sesizata cu o contestatie in anulare a dispus suspendarea executarii hotararii penale atacate : a. este doar o cale de anulare 2. Instanta sesizata cu o contestatie in anulare dispune suspendarea executarii hotararii penale atacate : a. instanta la care a ramas definitiva ultima hotarare b. (3). un tribunal care a judecat cauza in prima instanta c. 386 lit. o curte de apel 7.

poate fi atacata odata cu judecarea pe fond a contestatiei in anulare 95 . numai prin decizie 4. b. Instanta se pronunta asupra respingerii in principiu a unei cereri de contestatie in anulare prin : a. in prezenta procurorului si a partilor c. cu citarea partilor 5.386. este un act definitiv al instantei b. incheiere b. In urma examin rii admisibilit ii în principiu a contestatiei in anulare. incepe cu procedura prealabila a examinarii in principiu a cererii. fara citarea partilor c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 6. numai ca inadmisibil b. decizie c. instanta poate sa respinga o contesta ie în anulare : a. examineaz admisibilitatea în principiu a contesta iei în anulare în camera de consiliu 2. poate fi atacata cu recurs c. dupa luarea concluziilor procurorului y admisibilitatea in principiu a cererii 1. Admisibilitatea in principiu a unei cereri de contestatie in anulare se judeca : a. dupa citarea partilor c. dupa caz. sentinta 7. Admisibilitatea in principiu a unei cereri de contestatie in anulare se judeca : a. prin decizie c. cu citarea partilor 3. fara citarea partilor b. prin sentinta sau. Instanta sesizata cu o contestatie in anulare : a. prin incheiere motivata b. in cazurile prevazute de art. Instanta sesizata cu o contestatie in anulare dispune suspendarea executarii hotararii penale atacate : a. Instanta se pronunta asupra admiterii in principiu a unei cereri de contestatie in anulare prin : a. incheiere b.lit. sentinta 6. e).a) ± c). trece direct la judecarea pe fond a cererii in cazul prevazut in art. d) c. 386 lit. decizie c. în edin public b. Decizia prin care instanta se pronunta asupra respingerii in principiu a unei cereri de contestatie in anulare : a.

poate fi compunerea pentru judecata in recurs 6. 386 lit. poate fi compunerea pentru judecata in apel c. legea nu cere prezenta procurorului.Cproc. participarea procurorului : a. f r citarea p rtilor. Compunerea instantei sesizate cu o cerere de contestatie in anulare : a. nu este niciodata compunerea pentru judecata in prima instanta c. stadiul de judecata in prima instanta c. c.pen : a. este facultativa b. cu citarea p rtilor. b. dupa caz. in sedinta publica contradictorie c. legea nu cere prezenta procurorului. fara citarea partilor interesate 3. este obligatorie c. in prezenta sau. este intotdeauna compunerea pentru judecata in recurs b. dar aceasta nu este interzisa 2. cauza este repusa in: a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 8. procurorul este obligat sa participe cand instanta se pronunta asupra admisibilitatii in principiu a cererii b. Compunerea instantei sesizate cu o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. La judecarea unei cereri de contestatie in anulare : a. Se poate trece direct la judecarea pe fond a unei cereri de contestatie in anulare in cazul in care: a. poate fi compunerea pentru judecata in recurs 7. cererea a fost admisa in principiu c. Judecarea pe fond a unei cereri de contestatie in anulare are loc : a. Judecarea pe fond a unei cereri de contestatie in anulare are loc : a. in camera de consiliu b. Admisibilitatea în principiu a contestatiei în anulare se analizeaz : a. în camera de consiliu y procedura judecarii cererii de contestatie in anulare 1. Impotriva unei hotarari prin care instanta de recurs a respins recursul. s-a introdus o cerere de contestatie in anulare care a fost admisa. cu citarea partilor interesate 5. contestatia se intemeiaza pe autoritatea de lucru judecat b. stadiul de dezbatere a recursului 96 . contestatia se intemeiaza pe nelegalitatea procedurii de citare 9. cand instanta se pronunta asupra suspendarii executarii hotararii atacate 4. Drept consecinta. în sedint public . f r citarea p rtilor. dar aceasta nu este interzisa. a). stadiul de judecata in apel b. în sedint public . in sedinta publica c. procurorul participa obligatoriu la judecarea pe fond a cererii c. in absenta procurorului b. La judecarea pe fond a unei cereri de contestatie in anulare. este intotdeauna compunerea pentru judecata in recurs b.

in anumite cazuri. Hotararea prin care se solutioneaza o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. poate fi numai o sentinta c. daca a fost supusa admisibilitatii in principiu b. este supusa cailor ordinare de atac 2. Hotararea prin care se solutioneaza o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. poate fi supusa apelului 3. poate fi o sentinta sau o decizie 11. se ataca cu recurs sau cu apel. doar in anumite cazuri 4. nu este susceptibila de nicio cale de atac 97 . este supusa numai recursului b. d): a. se ataca intotdeauna cu apel c. nu poate fi o sentinta c. chiar daca a fost supusa admisibilitatii in principiu c. poate fi respinsa in principiu ca inadmisibila sau nefondata 9. b): a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 8. este intodeauna o decizie b. este supusa numai recursului b. c): a. Hotararea prin care se solutioneaza o cerere de contestatie in anulare: a. Hotararea prin care se solutioneaza pe fond o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. in anumite cazuri. 386 lit. nu este susceptibila de nicio cale de atac c. 386 lit. Hotararea prin care se solutioneaza o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. este intotdeauna susceptibila de exercitarea unei cai ordinare de atac c. d): a. Hotararea prin care se solutioneaza pe fond o cerere de contestatie in anulare: a. d): a. poate fi respinsa ca tardiva. poate fi o sentinta sau o decizie 10. O cerere de contestatie in anulare: a. este intodeauna o decizie b. 386 lit. se ataca intotdeauna cu recurs b. se ataca intotdeauna cu apel c. 386 lit. poate fi o sentinta sau o decizie y cai de atac 1. se ataca intotdeauna cu recurs b. nu poate fi respinsa ca tardiva. este intodeauna o decizie b. poate fi o decizie c. Hotararea prin care se solutioneaza pe fond o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. 386 lit.

Cproc. 386 lit. intr-o singura ipoteza. numai daca hotararea atacata este ea insasi susceptibila de o asemenea cale de atac c. O hotararea prin care se solutioneaza o cerere de contestatie in anulare intemeiata pe art. O hotararea prin care se solutioneaza o cerere de contestatie in anulare este susceptibila de a fi atacata cu apel sau cu recurs: a.pen b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 5. d. nu este susceptibila de nicio cale de atac ordinara 6. 386 lit. respectiv cea reglementata in art. se ataca intotdeauna cu apel c. nu este supusa recursului b. e): a. numai in cazul in care hotararea atacata a ramas definitiva la prima instanta 98 .

la obiectul probatiunii b. numai la revizuirea partiala a hotararii atacate 99 . descoperirea de probe noi b. prin injurii si amenintari.lit.a se refera la: a.a. s-a descoperit ca inscrisul se afla intr-un depozit legal 2.a. pe motiv ca : a. revizuirea totala a hotararii atacate b. Faptele si imprejurarile noi la care face trimitere cazul de revizuire intemeiat pe art. Temeiul revizuirii in prevazut de art. revizuirea totala sau partiala a hotararii atacate c. erori de procedura sau erori de judecata in desfasurarea judecatii recursului 2. Impacarea partilor intervenita dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare.394.lit. constituie motiv de : a. Spre deosebire de contestatia in anulare.a se refera : a.lit. redeschiderea urm ririi penale. înainte cu câteva zile de comiterea faptei b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 CAILE EXTRAORDINARE DE ATAC ± Revizuirea _ comparatie revizuire ± contestatie in anulare 1. dar neajunsa la cunostinta instantei. prin revizuire se indreapta: a.a se refera la: a. în cursul solutionarii cauzei. la obiectul cercetarii judecatoresti 4.394.394. dupa ce inculpatul a fost condamnat pentru distrugerea unui inscris. dupa condamnarea pentru distrugere a unui bun. erori de judecata cu privire la faptele cauzei c. erori de procedura in desfasurarea judecatii in recurs b. instantele nu au tinut cont de actele medicale depuse la dosar de partea vatamata c. Poate fi formulata o cerere de revizuire intemeiata pe art.394. la obiectul infractiunii c. dispus de procuror prin ordonan . dupa condamnarea pentru omor a unui inculpat. s-a constat ca bunul nu a suferit nicio degradare c.394. s-a descoperit faptul ca victima este in viata 3. faptele probatorii noi c. contestatie la executare c.lit. noi mijloace de proba care dovedesc o fapta probatorie pe care instanta de fond a considerat-o inexistenta 5. Constituie caz de revizuire intemeiat pe art. fa de o alt persoan decât condamnatul revizuient b. contestatie in anulare b. Cazul de revizuire prevazut la art.: a. revizuire _ cazuri de revizuire 1. instanta nu a tinut seama de faptul ca partea vatamata l-a provocat sistematic inculpat.lit.

solutia din hotararea de condamnare atacata : a. hot rârile se refer la acela i f ptuitor i la aceeasi fapta c. b.a b. o hot râre de desesizare prin restituirea cauzei la procuror i o hot râre care a rezolvat fondul cauzei b. numai la o revizuire totala a hotararii atacate b. hot rârile se refer la aceea i fapt i la f ptuitori diferi i b.a. nu constituie caz de revizuire.394.386. Cazul de revizuire prevazut la art. numai daca aceasta a fost necunoscuta partilor 7. cunoscuta de una din parti. o fapta sau o imprejurare noua. de încetare a procesului penal ori de condamnare. o fapta sau o imprejurare noua. o sentinta penala si o sentinta civila c.394. constituie caz de revizuire.lit.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 6. dar la f ptuitori diferi i 100 . o fapta sau o imprejurare noua. poate fi modificata in ceea ce priveste individualizarea pedepsei c. intemeiat pe art. numai dac necunoasterea acestora a dus la pronuntarea unei hot râri nelegale sau netemeinice.a: a.lit. O fapta sau o imprejurare de natura sa conduca la schimbarea solutiei. Ca urmare a admiterii revizuirii in temeiul art. va fi obligatoriu schimbata b. numai de c tre procuror.c 8. Pot face obiectul unei cereri de revizuire. cat instantei care a pronuntat hotararea definitiva atacata b. intemeiat pe art. se poate cere revizuirea: a. este in temeiul art.c. în urm toarea ipoteza: a.394.lit.e): a. inadmisibila b. hot rârile se refer la fapte i f ptuitori diferi i 12. Nu se poate invoca drept temei pentru o cerere de revizuire starea de inconciliabilitate dintre doua hotarari penale.lit.lit. dar neinvocata in fata instantei de judecata: a. pentru caz de inconciliabilitate (art.lit. În cazul în care s-au descoperit fapte sau împrejur ri ce nu au fost cunoscute de instant la solutionarea cauzei. nu poate fi modificata in ceea ce priveste incadrarea juridica 11. necunoscuta instantei care a pronuntat hotararea definitiva atacata c. constituie caz de contestatie in anulare. supusa revizuirii totale c. supusa revizuirii partiale 9.b se refera : a. numai dac pe baza faptelor sau împrejur rilor noi se poate dovedi netemeinicia hot rârii de achitare. intemeiat pe art.a: a. Constituie temei al revizuirii potrivit art. revizuirea totala sau partiala a hotararii atacate c. doua hotarari penale definitive care se refera la aceea i fapt .394.394.lit.394. O cerere de revizuire intemeiata pe faptul ca inculpatul condamnat pentru omor ar fi comis infractiunea in stare de provocare. 13.394. dat fiind ca fapta sau imprejurarea nu a fost noua c.lit. numai daca aceasta a fost necunoscuta atat partilor. numai la o revizuirea partiala a hotararii atacate 10. c.

.249. proc. Prin aceeasi adresa. In fata instantei.*** Judec toria l-a condamnat pe inculpatul C. Condamnatul a solicitat revizuirea hot rârii. 9/III/6/2009 din 29 ianuarie 2009 a Parchetului de pe lânga Tribunalul Tulcea a fost înaintata cererea de revizuire formulata de condamnatul D. hot rârile se refer la acela i f ptuitor i la fapte diferite 17. formulat pentru prima dat în fa a instan ei.Cproc. judecatoria se pronunta printr-o incheiere 15. cu motivarea c s-a descoperit un act ce nu a fost cunoscut de instan la solu ionarea cauzei. iar aceasta a fost condamnata definitiv in temeiul art. admite cererea de revizuire b. invocând împrejurarea c a s vâr it fapta în timpul zilei. In plus.lit. modifica pedeapsa c..pen. Parchetul de pe lânga Tribunalul Tulcea a aratat ca D. pentru s vâr irea infrac iunii de furt calificat (art. Daca o judecatorie isi declina competenta de solutionare a unei cereri de revizuire în favoarea tribunalului : a. 394. a sentintei penale nr. instanta procedeaza legal daca dispune trimiterea cauzei la procuror pentru efectuarea de verific ri prealabile i pentru noul temei de revizuire b.N.a. hot rârile se refer la aceea i fapt i la f ptuitori diferi i b.Cpen) i. în aceea de furt simplu (art.lit. In speta : a.lit. Starea de inconciliabilitate dintre doua hotarari penale. Instanta respinge ca inadmisibil cererea de revizuire a condamnatului care i-a motivat cererea prin faptul c : a.1. pe cale de consecin . nu a participat la toate actele materiale ale infrac iunii re inute în sarcina sa prin sentin a atacata b. 183/88/2009. nu poate fi luat în considerare c. În fa a instan ei revizuentul a solicitat ca examinarea cererii de revizuire s se fac i în temeiul cazului prev zut în art. respinge cererea ca inadmisibila in principiu 19.V.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 14.C.c).V. care poate fi invocata drept temei pentru o cerere de revizuire. sentinta de declinare este supusa recursului c.lit.pen. nu a participat la toate infrac iunile retinute in concurs.208 alin.pen.pen).a).g C. revizuientul a sustinut ca este nevinovat.Cproc. revizuentul a dovedit s vâr irea faptei în timpul zilei.1. în sarcina sa. Din examinarea actelor aflate în dosarul cauzei instanta a constatat crevizuentul a invocat cazul prev zut în art. cererea revizuentului intemeiata pe art.394.167 din 04 septembrie 2007 pronuntata de Tribunalul Tulcea.209 alin.394. hot rârile se refer la acela i f ptuitor i la aceeasi fapta c. iar nu pe timp de noapte si ca aceasta împrejurare nu a fost cunoscuta de prima instan . ca nu s-au facut 101 . prin sentin a atacata 18. cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului b.Cpen c. In aceasta situatie. a facut plangere pentru neglijenta in serviciu impotriva persoanei care a efectuat actele de cercetare penala in cauza in care a fost condamnat. schimba încadrarea juridic a faptei din infrac iunea de furt calificat. a solicitat revizuirea hotarârii de condamnare sustinând ca nu a savârsit fapta. instanta procedeaza legal daca: a. instanta procedeaza nelegal daca dispune trimiterea cauzei la procuror pentru efectuarea de verific ri prealabile pentru noul temei de revizuire 16. poate exista în urm toarele ipoteze: a.***Prin adresa nr. Cauza a fost înregistrata pe rolul acestei instante sub nr.

2005 pronuntata de Tribunalul Neamt. ulterior. urmând ca în final inculpatul sa execute 12 ani închisoare. a formulat plângere.04. instanta. a fost condamnat la pedeapsa de 12 ani închisoare. fiind imposibila punerea în executare a acestora.05. 394 alin.C.02. 20. iar.08..C. în temeiul art.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 analize la hainele pe care le purta la data savârsirii infractiunii si ca întelege sa conteste probele administrate la fond. ci pe cale separata si printr-o hotarâre pronuntata de o instanta inferioara în grad.1895/14. Parchetul a mai aratat ca cele doua hotarâri nu se pot concilia. cererea este neintemeiata b.2008. 1099/P/2004. sechestrul asigurator este mentinut. 84/P/ din 10. în dosarul nr.2523/2002 a Curtii de Apel Bucuresti.*** In speta.02. revizuentul a aratat ca martorii audiati în cauza nu au spus adevarul si ca împotriva acestora a formulat plângeri la Sectia 19 Politie. pronuntata de Judecatoria Bacau. revizuirea sentintei penale nr.pen.C. 37 lit. respectiv Judecatoria Bacau. dispunându-se totodata si mentinerea masurilor asiguratorii dispuse în vederea recuperarii debitelor datorate de inculpat statului si partilor civile.(1). la o pedeapsa de 10 ani închisoare. se exclud între ele. pronuntata de Judecatoria Sector 5 Bucuresti în dosarul nr.. inculpatul A. e Cproc.07.1 lit. cu aplicarea art. G.alin.2008 a Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 20. pe de o parte. a dispus neînceperea urmaririi penale fata de martorii indicati de revizuent. aceasta fiind respinsa ca neîntemeiata prin rezolutia din data de 10.6887/2002. definitiva si a sentintei civile nr.pen. cererea este : a. 10 lit. revizuentul va fi obligat la plata cheltuielilor cheltuieli judiciare avansate de stat *** Parchetul de pe lânga Tribunalul Neamt a solicitat.2523/2002 a CAB. pe care a sporit-o cu 2 ani. inadmisibila b.1175/1999 a Judecatoria Sector 1 Bucuresti.C. 1128 din 12. l-a condamnat pe inculpatul G. instanta a constatat urmatoarele : _ prin sentinta penala nr. Prin sentinta penala Tribunalului Neamt.2002. Prin sentinta civila nr.197. În motivarea cererii. pronuntata de Judecatoria Sector 5 Bucuresti. respectiv mentinerea masurii asiguratorii instituite prin ordonanta procurorului asupra autoturismului MB S 400. dar nu printr-o cale de atac. In speta : a. a) C. a solicitat revizuirea sentintei penale 1895/14. cererea este inadmisibila b. Analizand actele si lucrarile dosarului. revizuirea va fi judecata pe fond 102 . admisibila in principiu *** Revizuentul G. neintemeiata c. instanta îl va obliga pe revizuent la plata cheltuielilor judiciare catre stat c. irevocabila. în dosarul nr. 1128 din 12. instanta constata ca cererea este inadmisibila in principiu c. proprietatea inculpatului.pen. definitiva prin decizia penala nr. Împotriva acestei solutii.2002. a contopit cele doua pedepse la pedeapsa cea mai grea. s-a admis contestatia la executare formulata de inculpat si s-a anulat masura asiguratorie .d. 817/P/2006 din data de 22. definitiva prin decizia penala nr.pen. pentru savârsirea infractiunii de marturie mincinoasa. acesta este anulat.2008 pronuntata de Judecatoria Bacau. în temeiul art. a revocat liberarea conditionata pentru restul ramas neexecutat de 466 zile din pedeapsa de 3 ani si 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr.*** In speta : a.Cproc.08. în baza art. în conditiile în care.C. Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5. 10037/180/2007.. _ prin rezolutia nr.2008.

G. a fost lovita doar de inculpatul P.260.alin. prin înlaturarea ca proba a declaratiei martorului S.b.D.pen duce si la admiterea pe fond ca intemeiata a cererii. si-au aplicat lovituri reciproc si s-au tavalit pâna au ajuns întrun sant.G.G. Tortomanu. lucru care nu este adevarat.11. revizentul a formulat plângere pentru marturie mincinoasa si prin Ordonanta nr. Acolo.P. 2706/2004 conform art.10. 180 alin.D.P. cererea este : a. Totodata a fost condamnat si intimatul inculpat P.P. nu si de P.Cproc.P. de art. situatia de fapt retinuta de 103 . s-a dezechilibrat si a cazut la pamânt.P. Prin Încheierea de sedinta din 26. InstantaAnalizând materialul probator administrat în dosarul nr.D.. de unde facuse cumparaturi. _ inculpatul P. instanta retine ca. de art.d. 2024/P/2004 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Medgidia s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a învinuitului S.P. se deplasa la de la magazinul din centrul com. doar pentru a le desparti si nu a lovit-o pe parte vatamata P.D. se bate cu parte vatamata. inculpatul P. 10 lit.P. si aplicarea fata de acesta a unei sanctiuni cu caracter administrativ respectiv o amenda administrativa de 200 lei. în urma careia parte vatamata P. pentru aceeasi infractiune la o pedeapsa de 1000 lei amenda penala.G.b.P. (martor in cauza) pentru art.Cpen si în baza art. În motivare a aratat ca impotriva martorului S. l-a ridicat si l-a dus la el acasa. Din curtea locuintei inculpatului P. a fost condamnat la o pedeapsa de 500 lei amenda penala pentru infractiunea de lovire sau alte violente prev.G.10 lit. s-a apropiat de parte vatamata si i-a aplicat o lovitura cu capul în zona capului. Inculpatul P.pen art. l-a anuntat pe inculpatul P. i-a fost aplicata o sanctiune cu caracter administrativ.2004 a Judecatoriei Medgidia revizuentul intimat P.lit. 4816/2003 al Judecatoriei Medgidia. s-a dovedit neintemeiata. 21.10 lit. de peste partea vatamata. dar pe fond.2003 partea vatamata P.pen. a facut declaratii mincinoase cand a declarat ca ar fi vazut când parte vatamata ar fi fost lovita si de inculpatul P. precum si a declaratiei martorului G. Nu neaparat SUP in baza art. spre domiciliul sau. în realitate parte vatamata P.Cproc.pen.. martorul învinuit S. care a intervenit la final despartindu-i. care l-a amenintat cu moartea pe P. 2 cod pen.1.P.Cproc.G..D.Cproc. intemeiata c. 394.Cpen. Prin Ordonanta nr. Extras din motivarea sentintei penaleJudecatoria Medgidiaprin sentinta penala nr.b1. _ martorul M. spunându-i Äpâna nu te omor nu te las´. inadmisibila OBScererea a fost admisa in principiu. 4816/19. S-a retinut ca. respectiv l-a tras pe P.07. asa cum cere ***Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Medgidia revizuentul-inculpat P. P.D.D.P.G.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 OBSNUP in baza art.*** In speta. ca fratele sau P.394. Din motivarea sentintei atacate instanta a retinut ca : _ pe data de 09. a aratat ca a intervenit între parti.D. fapta nu este infractiune.C. a solicitat revizuirea sentintei penale nr. a iesit fratele sau. audiat în prezenta cauza. 2024/P/2004 din Parchetul de pe lânga Judecatoria Medgidia s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala a martorului pentru infractiunea prev.b1. a recunoscut comiterea faptei iar P.2006 s-a admis în principiu cererea de revizuire.D.lit. admisibila in principiu b.260. si parte vatamata P.

G. nu numai lovirile . incrimineaza inclusiv actele de violenta.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 instanta la pronuntarea sentintei penale nr.G. 406 alin. In motivarea cererii. în mod surprinzator. 30/24.I.G. si-a schimbat declaratia initiala. se afla la pamânt si P.C.D.*** In speta.alin. de pe partea vatamata asupra careia acesta exercita violente sau eventual sa exercite acele violente asupra fratelui sau care în acel moment lovea pe partea vatamata. nr. are la baza celelalte probe de la dosar.a..P.I. În acest sens instanta a retinut ca : _ martorul C. *** Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg.A. nu a lovit pe partea vatamata si la locul faptei se afla si P...lit. Examinând probele administrate în cauza.Cproc.. intentionata.: a. la care a cedat s-au ridicat în picioare si am plecat.P. declaratiile inculpatului.180.D. s-a asezat în genunchi si i-a despartit _ în memoriul depus de P. În consecinta. Neamt. 2 Cpen.P. revizuientul a aratat ca instanta de fond nu a avut cunostinta de faptul ca plângerea penala pentru savârsirea infractiunilor de viol si incest a fost formulata de mama sa A. constând în aceea ca la data de 04. a avut o atitudine violenta.11. 2706/2004 ramâne neschimbata chiar daca.D. la dos.A.G. a declarat ca P. care s-a lasat cu genunchiul pe capul partii vatamate si l-a luat pe P. cererea este inadmisibila 104 .2007 a întretinut relatii sexuale cu mama sa A. desi P. Neamt a înaintat Judecatoriei Tg. declaratia martorului C. instanta urmeaza sa o respinga.D.P. P. respectiv plângerea si declaratia partii vatamate.C. este neîntemeiata si vazând si disp. 30/24 ianuarie 2008 a Judecatoriei Tg. care era mai aproape de incident. Astfel. certificatul medico-legal. privind revizuirea sentintei penale nr. art. pronuntata de Judecatoria Tg. În drept.A. Astfel. 2024/2004 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Medgidia P. ca urmare a sustinerilor intimatei c. si am reusit sa-i despart´. motivul invocat de revizuent nu are relevanta în cauza b.2008. hotarârea de condamnare a revizuentului inculpat P. pentru savârsirea infractiunilor de viol si incest. Astfel ca si fara declaratia martorului mincinos S. prin constrângere _ intimata A.pen.D. a declarat ca Äla locul incidentului a venit P. 4 cod pr. Neamt cererea formulata de condamnatul A. Instanta mai retine ca dispozitiile art. instanta constata ca. în sensul ca s-a asezat cu genunchiul pe gâtul acestuia. martorul S.. nereusind am pus genunchiul stâng pe grumazul lui P.P. Astfel. instanta a retinut urmatoarele : _ prin sentinta penala nr. I. atunci am pus genunchiul pe capul lui P.G. deci în scop de razbunare. cererea este admisibila in principiu. precizeaza: Ä m-am asezat în genunchi si am continuat sa-i despart. se afla deasupra acestuia.pen. vazând ca cererea de revizuire formulata de P. si i-am spus sa-i dea drumul. revizuentul si-a intemeiat cererea pe art. la pedeapsa rezultanta de 7 ani închisoare.G.´ Acesta a mai aratat ca P.. De altfel atitudinea lui P.Neamt a fost condamnat inculpatul A. asupra partii vatamate P.G. a învederat instantei ca l-a iertat pe fiul sau si ca într-adevar a formulat plângere împotriva acestuia urmare a faptului ca i-a sustras si vândut bunuri din locuinta. care se afla deasupra acestuia. _ martorul M.´ _ in declaratia data în dos. nu se justifica a fi una de despartire a celor doi fiind în mod cert o violenta fizica asupra partii vatamate. acesta a aratat ca a încercat sa-i desparta Änu am reusit. urmare a faptului ca a sustras bunuri din casa acesteia si lea vândut.V.01. instanta retine ca revizuentul inculpat P. daca dorea doar sa-i desparta pe cei doi ar fi putut sa-l traga pe fratele sau P. 4816/2003.P. D. situatia de fapt retinuta subzista.G. 22.394.

dispunand incetarea procesului penal (art.2008 revizuentul M. finalizata printr-o solutie de incetare a procesului penal in urma examinarii fondului cauzei.pen).12.2007 a Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti. fiind vorba despre o infractiune pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila.10.12. definitiva prin decizia penala nr. susceptibila de apel si recurs b. nefiind vorba despre o solutie pe fondul cauzei.2007 a Tribunalului Bucuresti-Sectia I Penala.S.Cproc.*** In speta. revizuentul. sentinta pronuntata in revizuire este: a.10.S.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 *** La data de 21. 2466/19. data fiind autoritatea de lucru judecat a sentintei comerciale c.: a. susceptibila numai de recurs c. va respinge ca inadmisibila cererea de revizuire formulata de revizuentul M. cererea este admisibila in principiu. respectiv sentinta comerciala nr. hotararea atacata nu este susceptibila de revizuire 24. definitiva OBSa nu se confunda cu cazul intalnit la contestatia in anulare : _ la contestatia in anularesentinta de respingere in principiu a CA este definitive _ la revizuiresentinta de respingere in principiu. de art. cererea de revizuire formulata a fost intemeiata pe dispozitiile art. a C.10.213. care a avut calitatea de parte vatamata în dosar.3130 din 30. 394 alin.C. 958/24.pen.06.p. 2466/19.2007 a Tribunalului Bucuresti-Sectia I Penala 105 . sentinta ramasa definitiva prin decizia penala nr.2005 a Tribunalului Bucuresti-Sectia a-VI-a Comerciala. prin examinarea existentei faptei si vinovatiei inculpatului. 958/24.lit. intrucat el a formulat in termen legal plangerea prealabila pentru savarsirea infractiunii prev. a formulat o cerere de revizuire a sentintei penale nr. In drept. in functie de calea de atac corespunzatoare hotararii atacate _ in grila data. cu privire la sentinta penala nr. 1 lit.2007 a Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti. din care se deduce ca plangerea prealabila a fost introdusa in termenul prevazut de lege.*** In speta. sentinta atacata cu revizuire este susceptibila numai de recurs sentinta data in revizuire va fi si ea susceptibila numai de recurs ***Extras din dispozitivul sentintei pronuntateFata de împrejurarea ca prezenta cerere de revizuire a fost formulata de revizuentul M. 803/301/2007. împotriva unei hotarâri judecatoresti definitive prin care s-a constatat tardivitatea formularii plangerii prealabile. cererea este inadmisibila b.p.01. In motivarea cererii formulate. pronuntata în dosarul nr. Revizuentul a mai aratat ca intelege sa dovedeasca cele sustinute prin cele consemnate in considerentele unei alte hotarari judecatoresti. a aratat ca sentinta criticata este nelegala si netemeinica.f. ca si sentintele de admitere sau respingere pe fond a revizuirii sunt supuse cailor ordinare de atac. iar Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a admis exceptia tardivitatii plangerii respective. 23.S.

art.lit. art. Hotararile judecatoresti supuse revizuirii: a. Cazurile de revizuire intemeiate pe frauda procesuala: a.pen 4. se dovedesc si printr-o hotarare penala definitiva de incetare a procesului penal. chiar daca marturia mincinoasa trebuie constatata in cadrul procedurii de revizuire 5. Cazurile de revizuire intemeiate pe frauda procesuala se pot dovedi prin ordonanta procurorului atunci cand sunt intemeiate pe : a.10. in care s-a dispus asupra fondului cauzei c. hotararile de condamnare 2. Cazurile de revizuire intemeiate pe frauda procesuala se pot dovedi : a.pen _ hotarari penale care pot fi atacate cu o cerere de revizuire 1. ordonanta de scoatere de sub urmarirea penala in temeiul art. se dovedesc numai prin hotararea penala definitiva de condamnare prin care s-a dispus asupra fondului cauzei de frauda procesuala b.10.10. si prin ordonante ale procurorului c.lit. si in cursul procedurii revizuirii 3. ordonanta de incetare a urmaririi penale in temeiul art.10.Cproc.Cproc.lit. Revizuirea poate fi ceruta: a.Cproc.pen c. numai dac hotararea prin care se retine savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa de catre expert este o hotarare de condamnare c. daca prin aceasta s-a dispus asupra fondului cauzei de frauda procesuala 2. nu se pot dovedi printr-o hotararea penala definitiva de achitare. hotararile de incetare a procesului penal. Cazurile de revizuire intemeiate pe frauda procesuala se pot dovedi prin : a.Cproc. sunt numai decizii b. nu pot fi sentinte c. pot fi sentinte sau decizii 106 .10. numai prin hotarari penale definitive b.i1. Sunt supuse revizuirii: a.lit.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 _ dovedirea cazurilor de revizuire intemeiata pe frauda procesuala 1.e. daca un interpret a savarsit infractiunea de marturie mincinoasa in cauza in a carei revizuire se cere b.Cproc.pen c.pen b. orice hotarare penala definitiva b.d. art. chiar daca prin aceasta s-a dispus asupra fondului cauzei de frauda procesuala c. orice ordonanta de scoatere de sub urmarirea penala b.g.lit.g.

CPP b. procurorul. numai partile din proces si procurorul b. procurorul numai in urma sesizarii venite din partea inculpatului 107 . procurorul. c. Pot cere revizuirea: a. numai daca acesta a fost condamnat la o pedeapsa privativa de libertate 6. numai dup decesul condamnatului b. Pot cere revizuirea: a. sotul p rtii v t mate. hot rârile definitive prin care a fost respinsa o plangere formulata in temeiul art. partile din proces. Sunt supuse revizuirii.278 1. necunoscute instantei la momentul solutionarii cauzei: a. sotul si rudele apropiate ale p rtii v t mate. substituitii procesuali ai oricareia dintre partile din proces b. dup decesul acesteia. Titularii revizuirii sunt : a. 2. dup decesul acesteia. substituitii procesuali ai condamnatului c. pentru existenta autoritatii de lucru judecat _ persoanele care pot cere revizuirea 1. procurorul c. sotul si rudele apropiate ale oricarei parti din proces c. b. din oficiu c. hot rârile definitive prin care s-a dispus incetarea procesului penal. daca apar fapte sau imprejurari noi. Pot cere revizuirea: a. si in timpul vietii condamnatului c. Sotul si rudele apropiate ale condamnatului pot cere revizuirea : a. 3. numai partile din proces si substituitii lor procesuali b. Pot cere revizuirea: a. procurorul si substituitii procesuali ai partilor 5. sotul si rudele apropiate ale condamnatului. oricare parte din proces. dup decesul acestuia. in limitele calitatii sale procesuale b. in cursul vietii condamnatului. substituitii procesuali ai partilor 4. hot rârile definitive prin care a fost respinsa o cerere de intrerupere a executarii pedepsei c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 3.

394. cand revizuentul a cunoscut faptele sau imprejurarile noi b. cand revizuentul a cunoscut faptul ca s-a pronuntat o hotarare definitiva cu privire la frauda procesuala respectiva 4.lit.c). numai pana la decesul condamnatului.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 _ termenul in care poate fi introdusa revizuirea 1. termenul de 1 an pentru introducerea cererii de revizuire. curge de la data : a. pronuntarii hotararii de condamnare a martorului pentru marturie mincinoasa c. Cererea de revizuire poate fi introdusa : a. daca este in favoarea acestuia b. 108 . Termenul de 1 an pentru introducerea unei cereri de revizuire.b. revizuiri in defavoarea celui achitat c. ramanerii definitive a hotararii atacate c. in cazul art.lit. Cererea de revizuire: a. poate fi introdusa dupa moartea condamnatului 6. cand revizuentul a cunoscut frauda procesuala 5. in cazul revizuirii in favoarea condamnatului 2. Cererea de revizuire: a. in termen de 1 an de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare b. poate fi formulata oricand de catre procuror c. se poate aplica : a. in termen de 1 an de la pronuntarea hotararii de condamnare c. ramanerii definitive a hotararii de condamnare a martorului pentru marturie mincinoasa b. oricand. curge de la data: a. nu poate fi introdusa dupa executarea pedepsei c. poate fi formulata oricand. poate fi introdusa numai in timpul vietii condamnatului b. Termenul de 1 an pentru introducerea unei cereri de revizuire intemeiata pe art. numai revizuiri in defavoarea unui condamnat b. In cazul in care nu s-a pronuntat o hotarare definitiva cu privire la inscrisul fals care a servit ca temei al hotararii atacate cu revizuire.394. revizuiri in defavoarea celui condamnat 3. poate fi formulata in termen de 1 an de la data cand revizuentul a cunoscut frauda procesuala.

Cererea de revizuire intemeiata pe art. instantei care a judecat cauza in prima instanta b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 _ Cererea de revizuire si efectele ei 1. determinata potrivit principiului civilii trebuie judecati de civili 3. in copie legalizata 3. se poate declara oral c. in copie simpla sau legalizata c. instantei care a judecat cauza in prima instanta b.lit. procurorului din parchetul de pe langa tribunalul militar teritorial 109 .394. se face in scris. instanta competenta sa judece cererea de revizuire este: a. poate fi facuta si oral b. procurorului din parchetul de pe Curtea de Apel b. hotararea penala definitiva cu privire la frauda procesuala de depune la dosar : a. procurorului din parchetul de pe langa tribunal c. cu aratarea cazului de revizuire pe care se intemeiaza b. procurorului din parchetul de pe langa instanta care a judecat cauza in prima instanta c.394. (s-au descoperit fapte sau imprejurari ce nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei) se adreseaza : a. cand instantele sunt egale in grad 2.b. La cererea de revizuire intemeiata pe art. Cererea de revizuire intemeiata pe art. procurorului din parchetul de pe langa instanta mai intai sesizata. procurorului din parchetul de pe langa instanta care a judecat cauza in prima instanta c. cand instantele sunt egale in grad 4. una pronuntata in prima instanta de judecatorie si cealalta pronuntata in prima instanta de un tribunal militar teritorial.a). de sotul acestuia : a.e).lit. cererea de revizuire se adreseaza: a. poate lua forma unei adrese scrise adresate direct instantei c. procurorului din parchetul de pe langa instanta mai intai sesizata.lit. determina suspendarea de drept a executarii hotararii atacate _ organul competent sa primeasca cererea 1. Cererea de revizuire : a.394. Cand doua hotarari judecatoresti definitive. (cand doua sau mai multe hotarari judecatoresti definitive nu se pot concilia) se adreseaza : a. nu se pot concilia. Dac cererea de revizuire prive te o persoan civil condamnat de o instanta militara. in original b. nu poate lua decat forma unei cereri scrise 2. instanta civila competenta sa judece in prima instanta cauza a carei revizuire se cere c. instanta militara care a judecat cauza in prima instanta b. Revizuire ceruta dupa moartea condamnatului.

de Tribunalul Militar Cluj.394. Curtii de Apel b. cererea de revizuire se adreseaza: a. instantei care a judecat cauza in apel 12. una pronuntata de tribunal si cealalta pronuntata de un Curtea Militara de Apel. pentru infractiuni contra sigurantei statului. cererea de revizuire prin care se ataca aceasta hotarare este de competenta : a. procurorului din parchetul de pe langa judecatorie 7. Judecatoria Cluj c. La tribunal. procurorului din parchetul de pe langa Curtea Militara de Apel b. 1 judecator 110 . Curtea de Apel 11. procurorului din parchetul de pe langa instanta ierarhic superioara. persoana civila. una pronuntata in prima instanta de judecatorie si cealalta pronuntata in prima instanta de un tribunal militar. Tribunal c. cand instantele sunt de grad diferit c. Cand doua hotarari judecatoresti definitive. X. procurorului din parchetul de pe langa tribunal c. una pronuntata de judecatorie si cealalta pronuntata de Curtea Militara de Apel. procurorului din parchetul de pe langa tribunalul militar c. Curtea de Apel 10. a fost condamnat la moarte in 1958. Tribunal c. procurorului din parchetul de pe langa tribunal b. cererea de revizuire se judeca de catre: a. completul de judecata investit cu solutionarea unei cereri de revizuire. nu se pot concilia.lit. cererea de revizuire se adreseaza: a. instantei care a judecat cauza in prima instanta c. cererea de revizuire se judeca de catre: a. 2 judecatori b. Cand doua hotarari judecatoresti definitive. procurorului din parchetul de pe langa instanta care a judecat cauza in prima instanta b. Instanta competenta sa judece revizuirea este : a. 3 judecatori c. nu se pot concilia. procurorului din parchetul de pe langa instanta mai intai sesizata. Curtea Militara de Apel b. Judecatorie b. in toate cazurile 8.e). procurorului din parchetul de pe langa curtea de apel 9. (cand doua sau mai multe hotarari judecatoresti definitive nu se pot concilia) se adreseaza : a. nu se pot concilia. Daca o cauza a fost rejudecata in fond dupa casare. Tribunalul Militar Cluj b. Curtea de Apel Cluj 6. este format din : a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 5. Cand doua hotarari judecatoresti definitive. de catre instanta de apel. nu se pot concilia. una pronuntata de judecatorie si cealalta pronuntata de un tribunal militar. Cererea de revizuire intemeiata pe art. Cand doua hotarari judecatoresti definitive.

care poate fi atacata cu recurs b.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 13. procurorului ± admisibilitatea in principiu si instantei de recurs ± fondul cererii b. instantei care a judecat in prima instanta ± admisibilitatea in principiu si instantei de recurs ± fondul cauzei c. este incompatibil doar in ceeea ce priveste admisibilitatea in principiu a cererii de revizuire 15. Instan a. sesizat direct prin cererea de revizuire (ICCJ. Prin cererea de revizuire adresata Tribunalului Braila si inregistrata sub nr. scoaterea de pe rol a cauzei b. sentinta ramasa definitiva prin neapelare. instanta va dispune: a. ambele etape 111 . instanta obliga revizuentul la plata cheltuieli judiciare avansate de stat 16. D.S. pronuntata de aceasta instanta. dac declara iile acestora nu au servit la pronun area hot rârii. instanta care a judecat cauza in prima instanta 2. instanta se dezinvesteste prin sentinta. trimite cauza procurorului competent c. 1 judecator 14. Admisibilitatea in principiu si fondul cererii de revizuire sunt de competenta: a. iar nu procurorului de la parchetul de pe langa instanta care a judecat cauza in prima instanta. Judecatorul care a solutionat cauza in fond si a carei revizuire se cere: a. cheltuielile judiciare avansate in cauza ramin in sarcina statului c. Condamnarea unora dintre martori pentru s vâr irea infrac iunii de m rturie mincinoas în cauza a c rei revizuire se cere: a.4512/T/2009. nu constituie intotdeauna motiv de revizuire c. 3 judecatori c. este incompatibil sa judece cererea de revizuire b. In speta. In aceste conditii: a. nu este incompatibil sa judece cererea de revizuire c. completul de judecata investit cu solutionarea unei cereri de revizuire. este format din : a. nu constituie motiv de revizuire. printr-o sentinta recurabila _ instanta competenta sa judece cererea de revizuire 1. La ICCJ. 2 judecatori b. se desesizeaz printr-o sentinta care poate fi atacata cu recurs b. procurorul b. instantei care a judecat cauza in prima instanta.55/septembrie 2009. se desesizeaz printr-o sentinta definitiva 3. Revizuentul a adresat cererea de revizuire direct instantei de judecata. decizie din 2009): a. înaintarea cererii Parchetului de pe lînga judecatoria Braila c. instanta care a judecat recursul hotararii atacate c. Este competenta sa judece admisibilitatea in principiu a cererii de revizuire: a. fiind înl turate de c tre instan 17. a solicitat revizuirea sentintei penale nr. constituie intotdeauna motiv de revizuire in cauza respectiva b.

8. sentinta penala nr. hotararea supusa revizuirii este : 112 .2003 pronuntata de Judecatoria Fagaras a fost mentinuta prin decizia penala nr. Dac inculpatul a fost achitat de judec torie. Tribunalului Bacau *** Condamnatul C. Tribunalul Brasov va sesiza existenta unui conflict negativ de competenta c. Examinând cauza. instanta competenta sa solutioneze cererea de revizuire este Tribunalul Tulcea b. 901/A/2003 a Tribunalului Brasov. Judecatoriei Bacau c. La randul sau.09. a înregistrat la Judecatoria Fagaras o cerere de revizuire in care solicita revizuirea deciziei penale nr. privind revizuirea deciziei penale nr. 6. a ramas definitiva la data retragerii apelului c. Ulterior. instan ei de control judiciar. ***In speta : a. iar curtea de apel. prin care s-a luat act de retragerea apelului declarat de inculpat. este de competenta: a. in fata instantei care a judecat cauza in prima instanta 5. condamnatul a introdus la instanta competenta o cerere de revizuire. ***In speta. 42/26.04. Tribunalul Brasov este competent sa solutioneze cererea de revizuire 9.2006. definitiva prin respingerea recursului potrivit deciziei penale 54/15-01-2009 a Curtii de Apel Bacau.01. prin sentinta penala nr. judecatoriei c.2005 Judecatoria Fagaras a declinat in favoarea Tribunalului Brasov competenta de solutionare a cererii formulate de condamnatul C. Curtii de Apel Bacau b. 315/7. curtii de apel b. Judecatoria Fagaras a constat ca sentinta penala nr. Prin sentinta penala nr. Curtea de Apel Brasov va solutiona conflictul de competenta b. Hotarârea instantei de fond a ramas definitiva prin decizia penala nr.2003 a Tribunalului Brasov si a ramas definitive prin nerecurare. Procedura prealabila in cazul revizuirii se desfasoara : a. in fata procurorului b.B. intrucat hotararea instan ei de fond a fost modificat într-o cale de atac *** Din examinarea dosarului nr.2007. Tribunalul Brasov a declinat Judecatoriei Fagaras competenta de solutionare a acestei cauze. 167/4. 157/A/2007 pronuntata de Curtea de Apel Constanta. inculpatul a fost condamnat la o pedeapsa rezultanta de 19 ani închisoare. solu ie men inut de tribunal. 167/4.09.2007. 151/18. rezulta ca prin sentinta penala nr. modificata prin decizia penala 78 /A/ 2008 a Tribunalului Bacau. 573/88/2007 al Tribunalului Tulcea. Cererea de revizuire a sentintei penale dispuse în dosarul 321/14/2007 al Judecatoriei Bacau.B. a condamnat pe inculpat. procedura prealabila specifica revizuirii este de competenta Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta 7. 901/28. 901/2003 a Tribunalului Brasov . judecarea cererii de revizuire este de competen a: a.09.10.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 4. casând hot rârile. in fata instantei de recurs c.*** In speta : a. actele si lucrarile dosarului.

901/2003 a Tribunalului Brasov.2003 pronuntata de Judecatoria Fagaras c. prin rezolutie motivata 4. Efectuarea actelor de cercetare penala este limitata la un termen de : a. sentinta penala nr. procurorul : a. procurorul dispune administrarea probelor prin : a. respinge cererea ca tardiva. 2 luni de cand procurorul primeste dosarul de la instanta 3. 2 luni de la primirea cererii de revizuire de catre procuror b. cat si probele pe care le considera necesare 113 . 369/2004 pronuntata de Curtea de Apel Brasov 10. Daca in cadrul procedurii prealabile procurorul constata ca cererea de revizuire nu a fost introdusa in termenul prevazut de lege. ***In speta. Curtea de Apel Brasov b. instanta competenta sa solutioneze cererea de revizuire este : a. acesta : a. In cadrul procedurii prealabile privind cererea de revizuire. astfel cum a solicitat revizuentul b. trimite dosarul impreuna cu concluziile sale la instanta competenta 2. In cadrul procedurii prealabile specifice cererii de revizuire. ordonanta b.04. poate administra atat probe propuse de revizuent. respinge cererea ca inadmisibila. poate administra numai probele propuse de revizuent c. acte de urmarire penala b. 2 luni de la sesizarea instantei competente c. respinge cererea ca tardiva. rezolutie c. nu mai trimite dosarul la instanta b. decizia penala nr. In cadrul procedurii prealabile privind cererea de revizuire. referat cu propunere motivata 5. organele de urmarire penala efectueaza: a. Daca in cadrul procedurii prealabile procurorul constata ca cererea de revizuire a fost introdusa de o persoana care nu avea exercitiul acestui drept. trimite dosarul impreuna cu concluziile sale la instanta competenta c.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 a. prin referat c. acte de cercetare penala 6. decizia penala nr. acte de cercetare c. prin ordonanta b. nu poate administra probe noi b. Judecatoria Fagaras _ procedura prealabila in fata procurorului 1. acesta : a. 151/18. Tribunalul Brasov c.

masuri preventive. 2 luni de la data introducerii cererii de revizuire. acesta : a. Aceasta concluzie: a. Daca instanta a admis in principiu o cerere de revizuire. fara a administra probe 2. poate delega organul de cercetare penala care va efectua actele de cercetare c. nelegala b. in functie de concluziile la care ajunge procurorul in privinta cererii de revizuire. suspendarea executarii hotararii atacate b. atunci este in drept sa dispuna: a. legala c. in sedinta publica c. Dupa desfasurarea procedurii prealabile. asculta. procurorul sesizat cu o cerere de revizuire: a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 7. 10. In cadrul procedurii prealabile. daca cererea de revizuire este impotriva unui achitat 3. daca este cazul. procurorul a ajuns la concluzia ca cererea trebuie admisa. este incunostintata despre termenul de judecata fixat c. masuri asiguratorii c. 30 de zile de la data introducerii cererii de revizurie. poate impiedica aducerea cererii de revizuire in fata instantei b. persoana aflata in stare de detinere: a. este obligatorie pentru instanta b. este obligat sa ceara dosarul cauzei pentru a verifica temeinicia cererii de revizuire b. atunci cand cazul de revizuire invocat este frauda procesuala si aceasta este dovedita printr-o hotarare penala definitiva 9. c. este obligatorie pentru instanta in cazul de revizuire intemeiat pe frauda procesuala dovedita prin ordonanta procurorului _ procedura in fata instantei ± admisibilitatea in principiu a cererii 1. este adusa la judecata numai daca instanta considera necesar 114 . legala. b. cu citarea partilor b. poate impiedica aducerea cererii de revizuire in fata instantei numai daca cererea este tardiva c. persoana care solicita revizuirea 11. Solutionarea de catre instanta a unei cereri de revizuire fara a se fi parcurs aceasta procedura in fata procurorului este: a. nu este obligatorie pentru instanta c. nu poate impiedica aducerea cererii de revizuire in fata instantei in niciun caz 8. este citata pentru termenul de judecata fixat b. 60 de zile de la data introducerii cererii de revizurie. Admisibilitatea in principiu a cererii de revizuire se judeca: a. Procurorul trebuie s efectueze actele de cercetare cu privire la cererea de revizuire în termen de: a. In cadrul procedurii prealabile specifice cererii de revizuire. La judecata admiterii in principiu a cererii de revizuire.

respinge in principiu cererea prin incheiere 7.*** Judecatoria Focsani a luat act de renuntarea la cererea de revizuire înregistrata la nr.proc. ca nefondata b. prin derogare de la dispozitiile art. Cererea de revizuire intemeiata pe alte motive decat cele prevazute expres si limitativ de art. Sunt solutii care pot fi pronuntate in etapa admiterii in principiu a cererii de revizuire : a. pronunta o sentinta prin care ia act de manifestarea de vointa a revizuentului b. Dupa ascultarea concluziilor procurorului si ale partilor. prevede pronuntarea unei încheieri Având în vedere ca dispozitiile art.civ. procedura de revizuire isi urmeaza cursul.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 4.lit. respingerea in principiu ca inadmisibila a cererii 10. se pot reuni in vederea rejudecarii c. Daca instanta a admis in principiu o cerere de revizuire intemeiata pe art. renuntarea la judecata se constata fara drept de apel c. respinge in principiu cererea prin sentinta c. se disjung in vederea rejudecarii 5. numai ca inadmisibila 9. poate fi dispusa de instanta ierarhic superioara instantei sesizate cu cererea de revizuire b. admite in principiu cererea prin sentinta b.lit. din oficiu sau la cererea partii c..10.lit. 246 C.Cproc. In speta. in temeiul art.pen se respinge : a. ca neintemeiata c.pen c. se reunesc in vederea rejudecarii b.Cproc.pen 8. se dispune incetarea procesului penal. In cadrul procedurii de revizuire. poate fi dispusa de instanta care judeca cererea de revizuire.g. dispozitiile art. in functie de hotararea susceptibila de revizuire OBS grilla vizeaza o situatie de exceptie Extras din motivarea sentinteiCu privire la natura hotarârii ce se pronunta în situatia în care se ia act de manifestarea de vointa a titularilor cererilor de revizuire.P. instanta : a.10. 10652/231/2009.e (cand doua sau mai multe hotarari judecatoresti definitive nu se pot concilia) cauzele in care aceste hotarari au fost pronuntate: a. formulata de revizuentul-condamnat M.pen reglementeaza expres pronuntarea unei încheieri doar în cazul admiterilor în principiu. Daca condamnatul a decedat dupa introducerea cererii de revizuire: a. respingerea in principiu ca neintemeiata a cererii c. detinut în Penitenciarul Focsani. cererea se respinge ca ramasa fara obiect b.403 si urmatoarele Cproc.394.. admiterea in principiu a cererii b. instanta: a. poate fi solicitata pana la citirea actului de sesizare a instantei de judecata competente 6. suspendarea executarii hotararii atacate: a.394.Cproc. pronunta o sentinta supusa apelului sau recursului. se considera ca în astfel de ca- 115 .g.

a solicitat Judecatoriei Tg.2008 a Tribunalului Iasi pe motiv ca încadrarea juridica data faptelor comise de catre inculpat este prea blânda raportat la actele medicale pe care le-a depus la dosar.G.*** In speta.10. constituie aparari de fond b.3152/30. Cât priveste calea de atac pentru astfel de cazuri instanta apreciaza ca este .Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 zuri instanta de fond pronunta sentinte prin care se ia act de retragerea/renuntarea la cererea de revizuire.T. respectiv art. 407 C. 311 C.c. admisibila in principiu 116 .246 C.p. *** Condamnatul M..05. potrivit art. 10. în schimbul unei sume de bani..p. inadmisibila b. sustinerile revizuentului : a.2007 a Judecatoriei Iasi.apelul´. nefiind incidente disp.12.n. intemeindu-si cererea pe motive invocate si Ia judecata de fond. fiind aplicabile dispozitiile art. care l-a rugat sa nu dezvaluie aceasta împrejurare organelor de ancheta. a solicitat revizuirea sentintei penale nr. În aceste cazuri devin aplicabile dispozitiile Codului de procedura civila în materie. desi hotarârea la care se refera revizuirea de fata (cea din care provine acest extras. nu se încadreaza în niciunul din motivele prevazute expres de lege pentru revizuirea unei hotarâri penale c..recursul´ si nu . suma de bani pe care ulterior nu a mai primit-o. respective faptul ca : initiativa de a întretine relatii sexuale cu partea vatamata si de a oferi acesteia o suma de bani a apartinut coinculpatului R.c. si nu ale prevederilor art. astfel ca din razbunare a formulat plângere penala. nu au tinut cont de actele medicale depuse la dosar.Neamt revizuirea sentintei penale nr. deci la rugamintea acestuia a consfintit sa dea declaratii neconforme cu realitatea.*** In speta.. cererea este : a.. *** Revizuientul A. în situatia data.proc. fiind casatorit si având doi copii minori în întretinere. mentinuta si ramasa definitiva prin decizia penala nr. în masura în care acestea nu cuprind dispozitii potrivnice Asa fiind.394 lit. având în vedere ca.p. partea vatamata sia dat acordul cu privire la întretinerea de relatii sexuale cu cei doi inculpati. conform carora renuntarea la judecata se constata fara drept de apel.p.pen.2008. îsi gasesc aplicarea dispozitiile art. 370/11.art. Codul de procedura penala se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila.246 C. în cursul solutionarii cauzei.n.246 C. neintemeiata c. instantele. In drept revizuentul si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art..D. Potrivit sustinerilor petentului.) a fost supusa apelului Dispozitiile Codului de procedura penala nu reglementeaza expres situatii în care revizuientii îsi retrag sau renunta la judecata la judecarea cererilor de revizuire. a si b Cod procedura penala. justifica admiterea in principiu a cererii 12.369/26.721 Cod procedura civila.p. putând fi exercitata doar calea de atac a recursului.c.

cand prin hotararea atacata inculpatul a fost achitat b.a.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 _ procedura in fata instantei ± judecarea pe fond a cererii de revizuirerejudecarea cauzei 1. mentinerea condamnarii cu retinerea unei cauze de atenuare a raspunderii penale c.394.394. martorul a dat declaratii mincinoase. mentinerea condamnarii cu schimbarea incadrarii juridice. poate dispune achitarea.10. se face potrivit regulilor speciale prevazute in material revizuirii 2. se face potrivit regulilor de procedura privind judecata cauzei in prima instanta b. mentinerea condamnarii cu schimbarea incadrarii juridice b.lit. numai condamnarea sau achitarea 117 . Dupa rejudecarea cauzei de catre instanta de revizuire.pen: a. achitarea. iar judecatorul a dispus înlaturarea lor ca proba din dosarul cauzei b. in temeiul art.b. poate fi respinsa ca neintemeiata c.pen c. Dupa rejudecarea cauzei si admiterea cererii de revizuire intemeiate pe cazul art.394. instanta: a. ca efect al decesului condamnatului in cursul procedurii revizuirii.lit. art.lit.Cproc. Sunt solutii care pot fi pronuntate in baza art. presupune audierea martorilor care au savarsit infractiunea de marturie mincinoasa. dar numai cu schimbarea incadrarii juridice 5. poate sa mentina condamnarea.b1.lit. incetarea procesului penal. martorul a fost achitat pentru marturie mincinoasa. instanta poate dispune: a. nu poate fi respinsa ca tardiva.a. cand prin hotararea atacata inculpatul a fost condamnat 6.lit. intrucat a fost admisa in principiu b. poate fi respinsa ca inadmisibila 3. cererea de revizuire: a. dar martorul a fost scos de sub urmarirea penala intrucat este iresponsabil 7. cand prin hotararea atacata inculpatul a fost condamnat b.394. Rejudecarea cauzei dupa admiterea in principiu a cererii de revizuire: a.lit. cand prin hotararea atacata inculpatul a fost achitat c.b. in urmatoarea ipoteza : a. Se poate retine cazul de revizuire prevazut de art. s-a retinut fapta de marturie mincinoasa. in cauza a carei revizuire se cere c.394. Dupa rejudecarea cauzei si admiterea cererii de revizuire intemeiate pe cazul art. condamnarea. cand prin hotararea atacata inculpatul a fost condamnat b. mentinerea condamnarii cu reducerea pedepsei c. poate sa mentina condamnarea c. mentinerea condamnarii cu schimbarea incadrarii juridice 4.Cproc. Dupa rejudecarea cauzei si admiterea cererii de revizuire intemeiate pe cazul art. instanta poate dispune: a.b.

se pronunta o singura sentinta prin care se admite in principiu cererea de revizuire si se da o noua solutie de fond b. inculpatul c. partea civila. partea responsabila civilmente. in momentul savarsirii infractiunii de viol. ceea ce a facut sa nu isi mai poata controla comportamentul b. Daca hotararea la care se refera revizuirea este susceptibila doar de judecata in prima instanta si in recurs. Ordinea in care se da cuvantul in cadrul dezbaterilor dupa rejudecarea pe fond a unei cereri de revizuire este: a. instanta este obligata sa administreze din nou probele care au fost efectuate cu ocazia admiterii in principiu a cererii de revizuire b. este definitiva 118 . partea civila. urmatoarea : procurorul. coinculpatii. nu poate fi atacata decit cu recurs b. admiterea in principiu a cererii se dispune prin sentinta motivata si noua solutie de fond se dispune prin decizie 9. pentru ca fapta nu prezenta gradul de pericol social al unei infractiuni _ cai de atac 1. admiterea in principiu a cererii se dispune prin incheiere motivata si noua solutie de fond se dispune prin sentinta c. inculpatul. poate fi atacata si cu apel c. cercetarea judecatoreasca se face in conditii identice cu cele de la judecata in prima instanta c. Este admisibila cererea de revizuire intemeiata pe faptul ca: a. incheierea prin care s-a admis in principiu cererea de revizuire 2. sentinta prin care s-a admis revizuirea dupa rejudecare c. instanta nu a tinut cont de faptul ca. partea vatamata. In cadrul rejudecarii cauzei dupa admiterea in principiu a cererii de revizuire : a. sentinta prin care s-a respins in principiu o cerere de revizuire b. partea responsabila civilmente. identica cu cea de la judecata in prima instanta b. revizuentul se afla in stare de ebrietate.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 8. Daca instanta procedeaza la admiterea in principiu a cerereii de revizuire si rejudecarea pe fond a cauzei in cadrul aceleiasi sedinte de judecata: a. hotararea de condamnare este netemeinica intrucat se intemeiaza pe gresita individualizare a pedepsei c. impotriva martorului din cauza respectiva s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca de achitare pentru marturie mincinoasa. procurorul 11. partea vatamata. instanta are posibilitatea sa administreze din nou probele care au fost efectuate in cadrul primei judecati 10. Pot fi atacate separat cu recurs : a. sentinta instantei de revizuire : a.

data in revizuire. 4.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 3. O hotararea penala definitiva. este supusa apelului. daca hotararea atacata cu revizuire este susceptibila de apel c. este supusa cailor extraordinare de atac c. în procedura revizuirii. apelului sau recursului b. nu este supusa contestatiei in anulare OBSdecizie ICCJ din 2007Contesta ia în anulare întemeiat pe prevederile art. dupa caz. Decizia prin care. pen. în procedura revizuirii. o noua revizuire c. este susceptibila numai de recurs daca hotararea atacata cu revizuire este susceptibila de: a. este nefondat . nu este susceptibila de contestatie in anulare c. apelului sau recursului b. este supusa. data in revizuire : a. contestatie in anulare 6. este supusa contestatiei in anulare b. 386 lit. instan a de recurs a respins recursul declarat de revizuient : a. instan a de recurs a respins recursul declarat de revizuient. proc. este susceptibila de revizuire 5. recurs b. Prin urmare. Incheierea prin care instanta a respins in principiu o cerere de revizuire : a. O hotararea penala care nu este definitiva. nu poate fi atacata decat odata cu fondul 119 . este supusa. poate fi îndreptat numai împotriva hot rârilor penale definitive prin care s-a rezolvat fondul cauzei. dupa caz. c) C. contesta ia în anulare introdus împotriva deciziei prin care.

este supusa cailor extraordinare de atac c. in termen de un an de la data ramanerii definitive a hotararii CEDO c. Decizia pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie: a. ICCJ : a. ICCJ b. numai persoana al carei drept a fost incalcat b. 1 judecator b. 9 judecatori 5. sotul si rudele apropiate ale condamnatului. procurorul c. Cererea de revizuire impotriva unei hotarari definitive pronuntate intr-o cauza in care CEDO a constatat o incalcare a unui drept prevazut de Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. este supusa numai recursului 120 . Poate cere revizuirea impotriva unei hotarari definitive pronuntate intr-o cauza in care CEDO a constatat o incalcare a unui drept prevazut de Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale: a. dar numai dupa moartea acestuia 2. se introduce in termen de : a. parchetul de pe langa instanta competenta sa judece cauza in fond 3. Cererea de revizuire impotriva unei hotarari definitive pronuntate intr-o cauza in care CEDO a constatat o incalcare a unui drept prevazut de Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.Grile Drept Procesual Penal ± Partea Speciala 1 _ Revizuirea in cazul hotararilor CEDO 1. instanta competenta sa judece cauza in fond c. in complet de : a. in termen de un an de la data pronuntarii hotararii CEDO 4. in termen de 6 luni de la data ramanerii definitive a hotararii CEDO b. 3 judecatori c. dispune din oficiu suspendarea executarii hotararii atacate b. ICCJ judeca o cerere de revizuire impotriva unei hotarari definitive pronuntate intr-o cauza in care CEDO a constatat o incalcare a unui drept prevazut de Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. nu este supusa nici unei cai de atac b. se introduce la : a. poate dispune din oficiu sau la cerere suspendarea executarii hotararii atacate 6. dispune la cerere suspendarea executarii hotararii atacate c. Dupa sesizarea cu o cerere de revizuire impotriva unei hotarari definitive pronuntate intr-o cauza in care CEDO a constatat o incalcare a unui drept prevazut de Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful