You are on page 1of 92

YAAMDA MARKA OLMAK

DNYA
EN BYK
ALIVER MERKEZ
********************************

VE BU AVM DE EN DEERL EY

MARKANIZ...
1

ArdAkademi
DJTAL YAYINLAR

3.E-Kitap
z e l B a s k . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. 07. 2012
Her hakk sakldr. Yazarn izni olmakszn, herhangi bir ekilde... Ksmen de olsa, kopyalama ve oaltma yaplamaz.
2

AL RIZA DEER
Tel: 0216. 363 66 60 ................... Gsm: 0532. 345 71 46 .Gnaltay Cad. 3.Yol Sok. 4/2

....... Kozyata - STANBUL

ar.deger@yilbak.com ............. alirizadeger@yahoo.com


3

YAAMBOYU
MARKA OLMANIZ DLEYLE...
4

NDEKLER
Merhaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Evet!.. Dnya Bir Alveri Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Sr Tutabilir misiniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Kendinizi Tanyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 nsanlarla letiimde En nemli lkeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Dinlemesini Bilin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Kendinizi Gncelleyin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Yaamda Marka Olmak in Dier Kurallar . . . . . . . . . . . . . . . 47 Marka Elilerimiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Sosyal Medya Nedir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Sk Rastlanan letiim Hatalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Sosyal Medya ile Neler Yaplabilinir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Biriciksiniz ve zel Yetenekleriniz Var . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Sondan - Bugne Doru Geri Saym Metodu . . . . . . . . . . . . 78 Ali Rza DEER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
7

************************************************** From: Fgen Toks [mailto:fugen@toksuvechase.com] Sent: Thursday, July 19, 2012 4:52 PM To: Ali Riza Deger Subject: RE: Sayin Fugen Toksu'nun Dikkatlerine

Merhaba Ali Rza Bey, Sizin retkenliinizin, zellikle genlere rnek olmas gerekiyor. Dnceleri yazmak, en zor olan, ama siz bunu ok ok iyi planlyorsunuz. Yine ahane bir kalc esere imza atmsnz. Sizi kutluyor ve salkl gnlerde yeni katklar retmenizi diliyorum. Sayglarmzla, Fgen TOKS Ynetim Kurulu Bakan TRKYE HALKLA LKLER DERNE www.halklailiskiler.com www.toksuvechase.com **************************************************
8

************************************************** From: Ylmaz ARGDEN *mailto:yarguden@arge.com+ Sent: Sunday, July 22, 2012 9:44 AM To: Ali Riza Deger Subject: RE: Sayin Dr.Yilmaz Arguden'in Dikkatlerine

Ali Rza Bey,

Gerekten nemli bir konuyu ok gzel bir ekilde ilemisiniz. Kutlarm. Hemen ocuklarmla paylacam. Bu ie ne kadar erken balanrsa o kadar ok yol alnr.

retkenliinizin marka deerinizi hep artrmas dileimle... Dr.Ylmaz ARGDEN

AR-GE Danmanlk A.. Ynetim Kurulu Bakan Boazii niversitesi ve Ko niversitesi retim yesi BM Kresel lkeler Szlemesi Trkiye Ulusal Temsilcisi Trkiye-Kanada Konseyi Bakan Eski T.C. Babakanlk Ba Danman Dnya Gazetesi ve Stratejik Bak Yazar **************************************************
9

10

Merhaba, Gnmzde Marka deyince hepimizin aklna... Televizyondan, basndan, radyodan, dergilerden, internetten, sosyal medyadan, bloglardan, dijital platformlardan, ak hava reklamlarndan v.s. eitli rn veya hizmetlerle ilgili birok isim gelebilir!.. Kimisi sizin iin ok deerlidir, kimisi de bakalar iin... Peki, sizden Yaamda Marka Olmu Kiilerden rnek vermenizi istesem, aklnza ilk kimler gelir? Kimler gelirse gelsin ama, ister sevin - ister sevmeyin bir numaral ismin, byk nder Atatrk olacandan hi phem yok!.. Zaten sadece lkemizde deil, tm dnyada bu byle... (Baknz ....... Birlemi Milletler 1981 Atatrk Bildirgesi)
11

Evet!.. Dnya bir alveri merkezi... Herkez iin, kendi etrafnda dnen bir alveri merkezi... Evet; Dnya dnyor!.. Peki... soldan saa m? Yoksa sadan sola m? Belki de kuzeyden gneye veya gneyden kuzeye... Sonuta... nerden nereye dnerse dnsn, kesin olarak sizin etrafnzda dnd bir gerek!.. Yani, Nicolaus Copernicusin syledii gibi... Herkezin dnyas, kendi etrafnda dner. Ve bu dnyada en deerli ey? Tabii ki, Sizsiniz!.. Yani, Siz ve Markanz!.. Yaamda marka olmak... yaammzda da kaliteyi yakalama abasdr. Yani, insanlarn... her zaman daha iyiye ve daha gzele ulama igdlerini, gelitirme uralardr. Sizlere, hepimizin hemen hemen hergn yaptmz "ortak yaamsal hareket" nedir? diye sorsam... Cevabnzn; nyargl veya nyargsz, olumlu veya olumsuz ynde... "Hayatmz Sorgulamak" eklinde olacan, biliyorum.
12

Hayatmzda, bizi... zorlayan, dndren, zen, strese sokan, skan ve aamayacamz zannettiimiz bir ok olay yayoruz. ster istemez pek ok kiiyle de bir aradayz. Bunun yan sra yaammza renk katan bir ok gzellii de bir arada tadyoruz. ou zaman gzel insanlarla da birlikte oluyoruz. Peki ama, neden bakalarnn sorunlar farklyken, bizimkiler baka? Neden genelde baz durumlar hepimiz iin geerli, bazlar ise deil? Okul, i, kariyer, iliki, salk, sosyal yaam, para, karizma, inan dnyamz, korkularmz, endielerimiz... ou zaman tkandmz konular!.. Bunlarn ardnda yatan derin anlamlar neler? Neden istediimiz manada daha mutlu olamyoruz? Milyonlarca insann yaad inanlmaz problemler yannda, belki de bizim kendimize zg problem olarak grdklerimiz ok komik kalabilir!.. sterseniz evrenize bir kez daha bakn. Peki... mrmzn hangi evresinde olduumuzu ve de daha ne kadar yaayacamz bilmememize ramen, ciddi... fiziksel ve yaamsal problemlerinizi tenzih ederek sylemek gerekirse, bir ounu kendimizin yaratt bu kadar ok problemle, niye ve neden bouuyoruz ki? Cevab; ben, syleleyim mi? ................ Marka olmak iin!.. Yani... Rahat yaamak... Farkl olmak... lgi ekmek... n plana kmak... Takdir edilmek... Gndem yaratmak ve zlenmek iin! Bu szlerimi baka bir yne ekmeyin ltfen. Bunlar ok doal. Zaten yle olduu iin bu kitapta birlikte deil miyiz?
13

Genellikle, herhangi bir eyden veya konudan sz edildiinde isimleri hemen aklmza gelen baz insanlar vardr. Bu insanlar, ayn eyleri yapan binlerce hatta onbinlerce insan arasndan km, fark yaratm, rnek olmu, iz brakm, gpta ile baklm ve bu itibarla bulunduklar ortamlarda Marka olmu kiilerdir. Yakn tarihimize baktnz zaman, yurtiinden ve yurtdndan marka olmu kiiler konusunda, sizin aklnza gelenler bata olmak zere... i, sanat veya bilim dnyasndan pek ok rnek vermek mmkn. Bu rneklere baktmzda, aynen ticari markalarda olduu gibi, 4 nemli marka dinamiini grrz. Gvenilirlik... Fayda Salama... Fark Yaratma... Aklda Kalma... Bu dinamiklerle birlikte, kiisel marka ynetiminde; belirgin hedefler, sabr, imaj, davran biimleri, evreyle olan uyum, iletiim, bilgi ve donanm ve de bunlar arasndaki tutarllk... dier n plana kan faktrlerdir. Yani, ksaca; bilgi ve kltrle birlikte... bakml ve zenli bir d grnm, yerine gre giyim, etkin bir iletiim tarz, pozitif bir beden dili, sosyal evre ve bu ortamlarda nasl davranlacan iyi bilmek, marka olmak yolunda bize ok ey katacaktr. Tabii, marka olmak kadar, marka olucaya kadar katettiimiz yoldaki her nemli noktay iyi tespit etmek, o noktalarda salam durmak ve de gerekli fedakarlklara da katlanarak bu salaml koruyup, yolumuza devam etmek gerekiyor.
14

Marka nedir? diye yaptmz veya yapacamz aratrmalar neticesinde, bir ok yerde Marka, sadece... ne bir amblemdir, ne bir logodur, ne de sadece bir isim, bir rn veya hizmettir... Marka kendine zg karekteristik bir btnl ieren, fikirsel bir kavramdr. tanmlamasyla karlamaktayz. Aslnda, tek tek de, btnyle de doru bir tanmlama!.. Neticede Marka olmak! fark yaratmaktr. Ama gerek anlamda Marka Olmak!, bakalarnn yaamnda olumlu ynde fark yaratmaktr!.. Mteri likileri Ynetimi, gibi... Yaamnzda veya Tanr gecinden versin ama yaamnzdan sonra... ne ile veya nelerle, hatrlanmak istediinizi hi dndnz m? Kendinizi irdeleyip, n plana kan ve yaamboyu kontrolunuz altnda tutabileceiniz nemli zellikleriniz ile bunlara karar verdiiniz anda, markanzn odan buldunuz... demektir. Sr tutabilir misiniz? imdi, sizlerle bir sr paylaam... Kim olursanz olun farketmez... Herkez hayata ayn eyle balar!.. Neyle mi? ................................... Alverile!.. Yani nefes alp, vererek balar ve devam eder. Sonraki yaam ise kiilere ve/veya lkelere gre deiir. Ama, deimeyen tek ey; yaam boyu... alveritir.
15

Dnyaya gelip eitim ve kltrle belirli bir yaa eritikten sonra yaammzn hayallerle gelitii... gereinden hareketle, hayalleri olmayanlarn, bakalarnn hayalleri iin yaad bir dnyada... bakalar iin alveri yapmadan, kendimiz iin yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Marka sizlerinde ok iyi bildii gibi, alverileri en ok etkileyen nemli unsurlardan bir tanesi... rnlerin ve hizmetlerin marka deeri olduu gibi, insanlarnda bir marka deeri olduu konusunda, zaten mutabkz. Hizmet verilen rnler ve irketler gibi siz de bir markasnz. Pazarlama alannda geerli olan tm marka stratejileri, kendiniz iinde geerli. Bu nedenle kendimize yatrm yapmaktan, asla ama asla kanmamalyz. Tabii ki... sabrl, bilinli ve tutarl olarak. Bir anda iirilip de, gm diye patlayan markalar unutmadan!.. Neticede; her insann marka deeri, olabilecei ve retebilecei eylerle... doru orantldr ve Markalar, Aile + Eitim + + Kariyer + Sosyal evre + Pazarlama . . . gibi faktrlerle devaml olarak etkileim halindedir. nemli olan... yaantnzda verebileceiniz veya satabileceiniz eylerinizin olmas... Ve de alclara kar, bunlarn... sizin kontrolnzde bulunmasdr. Ayr bir hnerle; bakalarnn eylerini, bakalarna da satabilirsiniz ve o zaman zel bir nvanla... tccar, tacir, komisyoncu, broker, simsar, . . . . . . . v.s. olursunuz... Ama konumuz bunlar deil!
16

Neyse, alveri ve markalar... Biz varolduka hayatmzn her aamasnda olmaya devam edecek. Bu srete sradan bir marka veya Private Label olmak bizim iin sz konusu olmad iin, bu kitab okuduunuz dncesiyle, sizi ve sizleri bir kez daha kutluyorum. Marka olmak yolunda, ok zel bir yeri olduuna inandm Kariyeriniz asndan ie balayarak nnze baktnzda... te o sesi yine duyuyorsunuz... Derinden gelen ve size yapmak iin doduunuz ii, yapmadnz syleyen o i sesi!.. Bu ses doruyu sylyor olabilir, peki ya gerekten neleri yapmanz gerektiini nasl bulacaksnz? u andaki kariyerinizin... deerlerinize, inanlarnza, ilgilerinize, yeteneklerinize ve ihtiyalarnza yeterli gelip gelmediini anlayabilmek iin aadaki sorular cevaplayarak yola koyulabilirsiniz. Profesyonel kariyer danmanlar, mterilerine uygun kariyeri bulabilmek iin genellikle insan kaynaklar almalarnda bu yntemden faydalanrlar... te kendinize sormanz ve cevap bekleyen sorularnz... *) En ok hangi konularla ilgili kitap okuyorsunuz? *) En ok hangi televizyon programlar ilginizi ekiyor? *) Radyoda en ok neleri dinlemekten holanyorsunuz?
17

*) En sevdiiniz film trleri nelerdir? *) Hobileriniz ve fobileriniz nelerdir? *) Ne eit gnlllk aktivitelerini tercih edersiniz? *) En ok hangi konularda tartmay seversiniz? *) Hayal kurarken aklnza gelen konular nelerdir? *) Favori yaptnz ileriniz hangileri? *) Okulda en ok sevdiiniz ders hangisiydi? *) En nefret ettiiniz eyler nelerdir? *) Bir eyler izdiiniz zaman en ok neler izersiniz? *) Eer dnyay ynetseydiniz, neleri deitirirdiniz? *) Bir milyon dolar kazansaydnz, neler yapardnz? *) En sevdiiniz insan tipleri hangileridir? *) lmnden sonra nasl anlmak isterdiniz? *) En sevdiiniz oyunlar nelerdir? *) Politik grlerinizi nasl tanmlarsnz? *) Hayatta en ok kime ve niin sayg duyuyorsunuz? Sayg konusunda ikinci ve nc alternatifleriniz var m?
18

*) Ne gibi grevlerde daha baarl olursunuz? Henz yapmadnz, ama baarl olacanza inandnz bir konudaki, i ve grev tanmlamalarndan bahsedebilir misiniz? Cevaplarnz deerlendirin. Hayatnzn birden ok alannda size hitap eden belli davranlar ve inanlar var ise, en youn ilgi alanlarnz daha kolay ortaya kacaktr. Bu bilgileri kullanarak ve aadaki boluklar doldurarak bireysel bir portrenizi izebilirsiniz!.. *) Genel olarak ilgilendiim konular... *) En ok inandm eyler *) En ok deer verdiim eyler *) yi bir hayat iin ihtiya duyduum eyler *) ok iyi yapabileceim eyler Bu saptamalar belirledikten sonra hedeflerinizi ortaya koymak daha kolay olacak ve yol haritanz da daha net olarak ortaya kacaktr. Kiisel veya kurumsal anlamda marka olmak gndeme geldiinde, marka ile ilgili en nemli departmanlardan birinin de imaj ve itibar ynetimi veya kurumsal iletiim olduu gereinden hareketle, nmze bakmaya devam etmemiz gerekiyor... tibar ve imaj ynetiminden bahsederken, lkemizde her alanda olduu gibi bu konuda da yeni yeni ortaya kan "maj Ynetimi Danmanlar" ya da maj Maker diye kendini konumlandran kii ve kurululardan bahsetmek istemiyorum. maj elbette nemli, ama "maj Yaratmak ve Ynetmek"...
19

Kiinin; kendisinin de, bu konuda gerekli enerjiyi sarfetmesi anlamna geliyor. maj ynetmek... Olmak istediiniz bir kiilii yaratmak iin, alglar kontrol etmekle balyor ve kendimizi ynetmeyi renmekle devam ediyor... Ansiklopedilerden... Pardon... pardon... nternet, Google, veya Wikipediden letiim nedir? diye baktmzda karmza kan en net cevabn... Her trl haberlemeyi kapsayan bilgi alveriidir. eklinde olduunu, zaten hepimiz biliyor ve yaam alveriinde iletiimin nemini bir kez daha n plana kartyoruz. Sosyal birer varlk olarak biz insanlar iin szl ya da szsz olarak, iletiim daimi bir gereksinimdir. letiim, duygu ve dncelerimizi... belli bir amaca ulamak iin karmzdakilere aktarmaktr. letiimin bir sanat bilimi olarak kabul edildii amzda, bu sanata gereken nemi vermemiz ve belirli kurallara uymamz, profesyonel ve sosyal yaantmzda, kendimizi daha rahat ve huzurlu hissetmemize yardmc olacaktr. zellikle profesyonel ve sosyal yaam; kendine has dinamikleri olan ve ou zaman dile getirilmeyen prensiplerle, iletiim kurulan bir platform... Bu nedenle; duygularmz, aklmz ve zdeerlerimizi (zellikle de Duygusal Zekamz) kullanarak itibarmz ve kendi markamz ynetebilmek iin, davranlarmzn yaratt etkinin farkna varmaya ve kendimizi daha etkili ifade etmeye
20

almamz gerekiyor!.. Duygusal Zeka (EQ) deyince; IQ olarak simgelenen zihinsel yeteneklerimizin yannda... bir insann kendisine veya bakalarna ait duygular... anlama, sezinleme, ynetme ve ynlendirme yetisi ile kapasitesi ve becerilerinin lm... aklmza gelmekte. Greceli olarak yeni bir kavram olan duygusal zeka'nn tanmlan, genellikle nsan Kaynaklar ve Ynetim Bilimleri kapsamnda, srekli olarak gncellenmekte ve deiiklik gstermekte... Marka stratejilerimizin ynetiminde, iletiimin nemi ve ynetiimin derinliine indiimizde... iletiim stratejileri iinde ok nemli bir yeri olan Duygusal Zeka mz konusunda, bu iin uzmanlarndan Sayn Eray Becerenin tavsiyelerine kulak vermekte fayda var... diye dnyorum. ************************************************** Aratrmaclar her ne kadar duygusal zekann kaltmsal olduunu bulsalar da, dzenli bir alma sistemi ile duygusal zeka da... aama aama gelitirilebiliyor. Bu nedenle, sizlere gnlk hayata ve mesleki alanda duygusal zekanz gelitirebileceiniz, baz nerimiz var. 1) Kendinizi tanyn... Kim olduunuzu renin. Duygusal zeka kendinizi tanmanz art koar. Tabi, bu o kadar kolay deil. Bu nedenle biz size
21

baz rnek sorular hazrladk. Bunlar sakin bir ekilde ve hatta ayr ayr zamanlarda bir ka kez tekrarlayarak kendinize sorun ve kendiniz hakknda daha fazla bilgiye sahip olun... *) Gerekte ben kimim? Beni ne tanmlar? Kim veya nelerdir beni ekillendiren, beni etkileyen, bana yn veren? *) Hayat skalamamak iin, hayatmda hangi rolleri stleniyor ve nasl oynuyorum. Bunlardan hangileri gerek? *) htiyalarm neler? Ne istiyorum, ne bekliyorum hayattan? Hedeflerim ne ? Ben ve yakn evrem iin nemli olan ne? *) Gl ve zayf ynlerim ile avantajlarm ve dejavantajlarm neler? Neleri, iyi yaparm? Bana, neler zevk ve coku verir? *) Neye inanyorum? (kili ilikiler, ak, korku, i, baar, servet) *) Benim davranlarm, dncelerimi, duygularm belirleyen ve etkileyen direkt/endirekt faktrler neler? Bu sorular sadece rnektir. Kiiliimizin aratrlp renilecek ok ynleri vardr. Ancak bu ok basit bir aratrma deil. Fakat yine de abaya deer ve heyecan vericidir. 2) Duygularnz ve onlar kontrol etmeyi renin... Duygu, doal ve insancldr. Kendi duygularmzdan veya dier insanlarn duygularndan ne kadar az korkarsak, duygusal durumlarla ve duygularmzla o kadar rahat baa kabiliriz.
22

Duygusal zeka da ite bunu salyor. Bakalarnn duygularn anlamada kendinize ne kadar hakimseniz, onlarn duygularndan korkmanza da, o kadar gerek kalmaz. Bu nedenle duygu dnyanz iyi renip tanyn. nk bunlar sizin hayatnzn ayrlmaz parasdr. Ancak gnlk hayatmzda kendimizi yeni alglara ve yeni duygulara ak tutup, onlar da hafzamzda kayt altna almamzda fayda var. Kendinize sk sk u sorular sorun... Kendimi nasl hissediyorum ve bu duyguyu vcudumun en ok neresinde hissediyorum? Byle hissetmemi salayan nedir? Bununla olumlu veya olumsuz nasl baa kabilirim? 3) Kendinizi ve kiisel zelliklerinizi, bakalarna kar ak tutunuz... Bizler hepimiz farklyz. Farkl olmak, dierlerinden daha iyi yada daha kt olmak demek deildir. Onlarn dnyaya bak alarnn, sizinkilerden farkl olduunu ne kadar abuk anlarsanz, onlar da o kadar abuk tanrsnz. Bu da sizin duygusal zekanzn gelimesi demektir. Duygusal zekal insanlar bakalarn duygu ve dncelerini kendileri iin tehlike olarak grmezler, tam tersine ilgi ekici ve yeni bir eyler renme ans olarak deerlendirirler. 4) letiim kurma becerinizi gelitiriniz... nsanlar aras iletiimi anlayn. Her trl insanlararas ilikilerde; iletiim... btnlk salayc, ok ynl ve ok anlaml bir konudur.
23

Eer kendinizde iletiim kurma becerisi konusunda eksiklik hissediyorsanz, bunu dzeltmek iin ok ey yapabilirsiniz. ok eitli seminerler vastasyla daha etkili iletiim kurmay renebilirsiniz. Ancak byle bir seminere katldnzda, aktif olarak uygulamalarn yaplmasna dikkat ediniz ve siz de bu konuda sk sk pratik yapmaya baknz. Bazen kendimizi ifade edebilme sknts ekeriz. Hatta bazen de ne syleyeceimizi, uygun kelimeleri unutup, olay getikten sonra... nasl hareket etmemiz, ne sylememiz gerektii aklmza gelir. Bu nedenle kelime haznenizi zenginletirin. Her an yeni kelimeler renin, zellikle de duygu ve dnce ifade eden kelimeleri... Kendinizi ok ynl olarak ifade edebilme cesaretimiz olsun. Bazen hal ve hareketleriniz, kelimelerinizden ok daha fazla anlam ierebilir. rnein tatl bir tebessm bile karmzdakine iyi bir teselli verebilir. 5) Problem zc olun... Problemleri giderebilme, her zaman bir k yolu bulabilme becerisi duygusal zekann nemli getirilerinden biridir. Bu becerilerinizi sistemli bir alma ile gelitirebilirsiniz. Mmkn olduu kadar ok eitli olaylar ve problemler zerinde dnn ve bunlara zmler getirmeye aln. Eer problemlerden korkup kamaz ve onlar birer ans, kendini spatlama frsat olarak grrseniz, onlar zmemeniz iin, hibir sebebiniz kalmaz. 6) Eletiriye ak olun...
24

(Dnyada insanlara hi ama hi sevmedikleri ey nedir diye sorduunuzda, her ne kadar bir oumuz kabul etmesek de, en doru cevabn, Eletirilmek *yapc veya ykc, hi ama hi farketmez+ olduunu bilmemize ramen... Ali Rza Deer) Duygusal zekada eletiri yapabilmek ve eletiriye ak olmak da ok nemlidir. Konu bir taraftan sizi, dier taraftan da bakalarn etkiler. Eletiriye ak olun, brakn sizi eletirsinler. Bundan rahatszlk duymayn. Bu sayede kendinizdeki olumlu ve olumsuz ynleri renme frsatn elde edersiniz. Siz de eletri yapabilirsiniz. Ancak bu bakalarn onurunu kracak, kiiliklerine zarar verecek ekilde olmamal... 7) nsanlar ile ilgilenin... Duygusal zekada, insann kendisi ve bakalar ile olan ilikileri de ok nemli olduundan, son nerimiz de... nsanlar ile ilgilenin!.. Yeni insanlar ile tann ve onlarn kltrlerini renin. Deiik insan psikolojileri hakknda bilgi edinin. nsanlar harekete geiren akmlar, onlarn hayat hikayelerini okuyun. Bunlara vakit ayrn. Kendinizi ve dier insanlar kefedin. En azndan bu yolda aba gsterin... ************************************************** Aslnda iletiimin detaylarna ok fazla girmek istemiyorum ama, Yaamda Marka Olmak iin en nemli unsurlardan biri olan Marka Elilerimizi oluturmak adna, balklar halinde... Kiisel iletiim biimlerinin; Grme + Dokunma + Konuma + Dinleme + Okuma + Yazma... Kurumsal iletiim aralarnn da: Medya + Telekomnikasyon + nternet + Dijital Platformlar +
25

Sosyal Paylam Siteleri + v.s. olduunu hatrladktan sonra, bunlarn iinden kiisel marka olmada ok nemli bir yer tekil ettine inandm (Marka Elilerimiz... konusuna ilerleyen sayfalarda tekrar dneceiz.) Dinleme konusunda bir ka ey sylemek istiyorum. Ama, ondan nce de birok yerde karmza kabilecek nsanlarla letiimde En nemli lkelere bir kez daha gz atmakta yarar var. zellikle de marka elilerimizi oluturabilecek; e, dost, akraba, arkada, meslekta ve sosyal paydalarla salkl ve geni tabanl bir iletiim asndan... ************************************************** Karar verin... (nce, aranlan bir marka olmak adna... hangi konularda ok iyi bilgi ve grg sahibi olarak, uzman bir otorite olmak!.. Sonrada dier paralel ve popler konularda, yeterli bilgi sahibi ve danlabilecek bir kii olarak, evrenizi... bilinli bir ekilde geniletmek iin, kararnz vermeniz gerekiyor.) Mmkn olduu kadar ok insanla tann... (Her frsat gzlemleyerek ve deerlendirerek ve de onlar tanmaya detayl zen gstererek, gerekirse not alarak, isimlerine ve zellikle ilgi alanlarna dikkat ederek!) lk tanan insanlarda 20 Saniye kuralna dikkat edin... (nsanlar birbirleri hakknda ilk intibalarn, tantklar ilk 20 saniye iinde olutururlar... Ve bu ilk intiba ok zor deiir. Neticede deiir, ama sizi yorar... Bu nedenle, gleryz ve glmsemek bata olmak zere; tokalamak, hal hatr sormak,
26

tantran kii ile ilgili gzel bir iki sz ve tanmaktan duyulan memnuniyet, nemli faktrlerdir!.. Birde o kiiyle tekrar grmek arzusunda iseniz, ii veya ilgi alanlarn detayl renebildiyseniz, konuyu... onunla ilgili ucu ak bir teklife getirin, o konuda grlerine ihtiyacnz olduunu belirtin ve arayacanz syleyin. %100 scak karlayacaktr. ) Konuma ve anlatmlarnzda 20 Dakika kuralna uyun... (Bilgili olduunuz ve inandnz konularda, karnzdaki kiinin veya kiilerinde uygun zamann yakalasanz dahi, konuma srenizi 20 dakika olarak planlayn... Dikkatleri datmamak iin; giri, gelime, sonu blmleriyle gl olduunuza inandnz ynleri de n plana kartacak ekilde, iin iine konuyla ilgili hikayelerinizi de katarak sunum tekniklerinden yararlanabilirsiniz.) Zayf yanlarnz tespit edin ve bunlardan ekinmeyin... (Kendinizde beenmediiniz ve evrenizden genellikle eletri aldnz davranlarnz... Eksik ve Hatal Ynleriniz deil, gzel bir zdeyile Geliime Ak Alanlarnz olarak belirleyip, size bu konularda destek olabileceine inandnz dostlarnzla bunlar paylap, kendinizi olas deiimler iin hazr hale getirmeyi de ihmal etmeyin.) Belirsizliklerden kann ve net olmaya aln... (Her konu iin netlik ayarlarnza nem verin. Ucu ak kalan konular olsa dahi, grnz, tavrnz ve ynnz belirtin.) Sizi dinleyenlerin anlayaca szckler sein... (zellikle yabanc terimleri kullanrken dikkatli olun.) Hikayelerin gcne inann...
27

(letiim kurmak istediiniz konularla ve vermek istediiniz mesajlarla ilgili olarak, dz bir anlatm yerine... olayn zn gzel bir senaryo ile yaanm bir hikaye olarak karnzdaki kii veya kiilere aktardnzda, etkilenme oranlarndaki arta inanmakta zorlandnz, kendiniz greceksiniz.) nsanlarn gnln almaktan korkmayn... (nsanlar onore etmek ve onlarla ilgilenmek zorda olsa hotur. Ancak, herkeze masmavi boncuklar datmamak kaydyla!..) Sabrl ve sinirlerinize hakim olun... (Elinizde ok byk deliller olsa dahi, gelecek koullar iyi irdelemeden kimseyi tehdit etmeyin ve bunlar antaj malzemesi olarak kullanmayn. Her insana deiik ortamlarda ihtiyacnz olabilir. Dikkatli olun. nsanlar sudan sebeplerle karnza almayn ve krmayn.) aka yapacanz zaman, iyi dnn... (nsanlar zor durumlara sokmayn.) Hedefleriniz dorultusunda ikna yoluna gidin... (nternetten yapacanz aratrmalar... kna teknikleri konusunda en byk yardmcnz olacaktr.) Konularla ilgili ayrntlar iyi bilin. Bilmeden konumayn... (Doru Bilgi... Doru Zaman... Doru Yer... Doru Kii...) Sorulara mmkn olduunca net cevaplar verin... (Bilmiyorsanz, aratrma iin zaman isteyin.) Ayrntlar dikkate almadan sze balamayn... (Genellikle, mkemmellik detaylarda gizlidir.)
28

nsanlara isimleriyle hitap edin... (nsanlar, isimlerine kar zel bir duyarllk gsterirler.) Karnzdakilerin tepkilerine dikkat edin... Dnmeden konumayn... (nsanlar duymak istediklerini duyarlar.) Muhataplarnzn szlerine deer verin... (Onlara, nemli olduklarn hissettirin.) nsanlarn heveslerini krmayn. Morallerini bozmayn... (Uzun bir aradan sonra tekrar karlatnzda, hakikaten yle olsalar ve yle grnseler dahi, onlara... ne bu halin, ok kilo almsn... yalanmsn... kmsn... darmadan olmuun... ok kt grnyorsun... topla kendini... filan... gibi ucuz ve ukala laflar etmeyin! nsanlar bunlar asla unutmaz, durumlar gerei size kar o an pek birey diyemiyebilirler. Ama Gn gelir, devran dner... o zaman acsn fena kartlar. ) Karnzdakilerin zel yaam alanlarna saygl olun... (Beden Dili kurallarn da daima gznnde bulundurun.) Gereksiz eletirilerden kann... (Mecbur kalrsanz. Yanlzken ve sandvi eletiri yapn.) Kaybetmeyi de bilin ve esnek olmaya aln... (Hata yapmaktan korkmayn. Ayrca, ayn hatalar da tekrarlamamak kaydyla, hele hele yaratc ve orjinal hatalar yapyorsanz, bunlarn size faydalarn gzard etmeyin.) Makul olun... Duyarl olun...
29

Gz temas kurun ve olumlu bir ses tonu kullann... Grlerinizi zorla kabul ettirmeye almayn... (Dikta rejimlerinden uzak durun.) Kzgn ve sinirliyken, sakn iletiim kurmaya almayn... (Derhal o ortamdan uzaklan ve kendinize sre tanyn.) Konumaya mmkn olduunca herkesi katn... Sesinizi duyurun... Ama avaz avaz barmayn... Biri sizinle konuurken baka bireyle megul olmayn... Yz ifadenizi kontrol edin (Glmseyin)... Karnzdakilerin sinirini bozmayn... (Yanl anlalmalara izin vermeyin.) nsanlarn szn kesmeyin... Birisi konuurken, bakalaryla fsldamayn... Yerinde duramayan biri olmaktan kann... Rahat davranmaya aln... (Tabii ki, toplumsal kurallar erevesinde.) Ayn szckleri dilinize dolamaktan vazgein... Sz bakalarnn azndan kapmayn... (Msade edin szm bitirim. Sayn Falanca... )
30

ift anlaml szckler kullanmayn... (Kullanmak zorunda kalrsanz, kastettiinizi aklayn.) Ne zaman susmak gerektiini bilin... (Ancak, dinlemeyi ihmal etmeyin.) Sznz gl bir tonla ve glmseyerek bitirin... Bakalarn ktlemeyin... (zellikle, dedikodulara kendinizi bulatrmayn.) tlediiniz eyleri, kendiniz de uygulayn... Sorunuzu sorduktan sonra, susun ve dinleyin... Karnzdakilere zaman tanyn... (Geri dnler, algya gre deiim gsterebilir.) Herkesin anlayabilecei szckler kullann... Bazen, sessizlik de yararl olabilir... nsanlara retmenlik merakndan vazgein... Ukalalktan kann ve ilk intibaya nem verin... Tertipli ve dzenli olun... (Simetromoni hastas olmamak, kaydyla.) Kt mesajlar bile, yumuak bir dille iletin... Alak gnll olun...
31

Adlar ve unvanlar doru kullanmaya zen gsterin... Szckleri sslemekten kann... Size akl danlmadka, t vermeyin... Durumunuzdan srekli yaknp durmayn... (nsanlarn; devaml kaybetmi insanlarla, kaybedecek fazla zamanlar yoktur...) Konumalarn tadn karmayn... yi ve gzel sonulanan her eyden kendinize pay kartp, haketmediiniz halde gereksiz payeler peinde komayn. Gereksiz yere, ztlk yaratmayn... zel ilikiler dnda, insanlara adil davrann... Her yerde, szclk grevini stlenmeyin... Mesnetsiz atmayn ve bbrlenmeyin... Hakl olduunuz zaman da, pek tevazu gstermeyin... Bakalarnn cann skacak espriler yapmayn... nsanlar terslemeyin... Her soruya karlk, tekmil vermekten kann... Olduunuz gibi grnn...
32

nyarglarnz aa vurmayn... Herkesin iine burnunuzu sokmayn... stnlk salamaya almayn... Her konuda fikir beyan etmeyin... Karnzdakileri btn dikkatinizle izleyin... Tutamayacanz szler vermeyin... (Vizyona ynelik hedeflerle ilgili olsa bile.) Kimseyle kavga etmeyin... (Kavgalar, edenler deil... isteyenler kazanr!.. Ali Rza Deer) nsanlar takdir edin, vn, kutlayn... Ve Son Sz; Dinlemesini bilin... (Hem de tm dikkatinizle, beden dilinizle, her eyinizle... Bunu baaramazsanz, karnzdakinin gvenini kazanamazsnz, onu anlayamazsnz, sonuta doru iliki ve iletiim kuramazsnz... Yeni tantnz insanlarda olumlu ve scak bir intiba brakmak istiyorsanz, onlarn konumalarna ve kendinizin de mmkn olduu kadar dinlemede kalmanza zen gstermelisiniz.) ************************************************** ou insan nasl dinleyeceini bildiini dnr; zira bu hep yapt bir eydir. Ama aslnda herkes... kendi isel deerlendirme erevesi iinde birbirini dinlemektedir.
33

letiim kurmaya altmz kii ve kitlelerde... Be dinleme dzeyine... yani Aldrmama, Dinliyormu Gibi Yapma, Seici Dinleme, Dikkatle Dinleme ve Empatik Dinleme ekillerine dikkat etmemiz, bunlar iyi bilmemiz, doru olanlar uygulamamz ve rnek olmamz gerek!.. (Yani, entel bir aklamayla... karmzdaki kiilerle; nce... konulara bak alarmz, sonra da... yaklam tarzlarmz, tavr ve davran biimlerimizi incelemeliyiz. Eer bunlarda ayn paradigma ve konsept ile ayn konjonktr yakalamamz negatif yndeyse bou bouna zaman kaybediyoruz demektir.) Trkesi; (Karnzdaki kiinin sizi dinlemediini farkettiinizde ise, sakn srarc olmayn. Konuyu ksa kesin. Bu noktada hata sizde de olabilir. Belki uygun zaman ve yerde deilsinizdir. Belki de o msait ve yeterli kapasitede deildir. Eer sizin iin nemli bir kii ise daha sonra tekrar deneyin. Deilse, bo verin gitsin...) Evet... Yaamda marka olmak iin, ilk yaplmas gereken eylerin... kendimizi tanmlamak, ifade etmek ve tantmak olduu noktasndan hareketle, buralara kadar geldik...

34

imdi de srada Stratejik Planlama yer alyor. Yaamda marka olmak yolunda... Stratejik Planlama; neler veya nelerin nasl yaplmas gerektiine karar vermekten te, nelerin yaplmamas gerektiine verilen kararlar da, kararl olmaktr!.. Tabii, bunun iin nce bugnk durumumuzu ve deerlerimizi
35

drste tekrar ortaya koymamz ve de Marka ve Kimlik Stratejilerinde olduu gibi... *Gerek kimliimiz... *Tantlan kimliimiz... *Tasarlanan kimliimiz... *Arzulanan kimliimiz... *deal kimliimiz... *Alglanan kimliimiz... *Srdrebilecek kimliimiz... hakknda, kendimize sormamz gereken baz sorular ksaca tekrar hatrlamamz gerekiyor. Mesela... 1) Ben kimim? 2) Nasl bir misyona ve vizyona sahibim? 3) Bugne kadar yaptklarm ve yapamadklarm neler? 4) Bundan sonra neler yapmak istiyorum? 5) Bir + + Be + On yl sonra nerede olmak istiyorum? 6) Bunlar iin neleri deitirmem gerekiyor?
36

7) Avantajlarm ve dezavantajlarm neler? 8) Marka olma yolunda rol modellerim var m ? Kimler? 9) Gerekli g ve motivasyona sahip miyim? Ve... Deiime hazr mym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gibi . . . Bu ve bunun gibi sorularn cevaplarn vererek, marka olmak yolunda nasl bir hayat istediimize dair byk fotoraf (vizyonumuzu) yaratmaya alrken, bazen bizi oraya ulatracak kk detaylar gzden karabiliriz. Bu nedenle, dzenli aralklarla kendinizi yoklamamz ve de varsa eksikliklerimizi gidermemizde fayda var. nce Medyada marka olmak hari , muadillerinizi ve mstakbel rakiplerinizi de gz nne alarak... marka olmak istediiniz ve kendinize en gvendiiniz, bir veya birka konu sein. Konular; eitim, kltr, sanat, spor, siyaset, i dnyas, teknoloji, giriimcilik ve sosyal evre + v.s. olabilir... Bunlar genel anlamda ok geni branlar olduundan, nce ok iyi olduumuza inandmz konuya odaklanmakla ie balamak gerekiyor. Bu konuda gerekli alt yapnz... eitimle, kltrle, sertifika programlaryla, tecrbeli kiilerin (Mmkn olduu kadar ok sayda... e, dost, akraba, arkada, meslekda v.s... Ki, bu saynn fazla olmasnn; sizin, evrenize kendi kendinize yapacanz reklamnz asndan da faydas var.) nerileriyle
37

salamlatrarak marka olmak ve bunu dier alt almlara doru geniletmek... nemli bir faktrdr demek istiyorum. Bu amala belirlediiniz konu veya konular erevesinde dijital teknolojiden de yararlanarak, ilgili Web Sitelerini, E-kitaplar, Bloglar, YouTube, Facebook, Twitter, Xing, Linkedin, Google+, FriendFeed v.s. de gruplar, haberleri, videolar inceleyin, bu konulara odakl Sivil Toplum Kurulularyla ve varsa Meslek Kurulularyla ilgili aratrmalar yaparak, yelik artlarn yerine getirmeye aln ve de kendinizi ynetim kadrolarna hazrlayn, komite toplantlarna, kongre ve seminerlere itirak edin. Bu aamaya geldiinizde, iinizi ansa brakmadan (ans; frsatlar karnza ktnda hazrlkl olmaktr...) bugne bir iaret koyun ve gemite baz hatalar yapm olsanz dahi, z gveninizi tazelemek iin KendiniGelitir.Comda yeralan aadaki mesaja kulak verin... Kendinizi Gncelleyin!.. ************************************************** Hayatta ne yaam olursanz olun, kendinizi affetmeyi ihmal etmeyin. nk kendinizle barmak, zgveninizi geri kazanmanz salayacaktr. e kapank, kskn, sessiz kalan, bastrlmaya alm ve kendini beenmeyen biri olarak yaamaya mahkum deilsiniz... Neden yle olasnz ki? Kendinizi istemeyerek yaptnz baz hatalardan tr; ie kapank, kskn, sessiz, bastrlmaya alm ve kendini beenmeyen biri olarak yaamaya mecbur hissediyorsanz, zgveninizi geri kazanmak iin size baz yntemler neriyoruz.
38

te, zgveninizi arttrmak iin yapmanz gerekenler; Gemiin geip gitmesine izin verin... Gemite kmsenme ya da herhangi bir kabala maruz kalma gibi zc olaylarla karlatysanz, bu tr negatiflikleri hayatnzdan karmak ok zordur. ncelikle kendinizi sulamay brakmanz gerekir. Olan bitenler sizin olduu kadar, karnzdakilerinde sorunudur aslnda... Eer etrafnzda bu tarz olaylara ska maruz kalmanza yol aan negatif kiiler varsa, derhal onlar hayatnzdan karn. nsanlarn bu negatifliklerinin nedeni, kendilerine sayg gsterilmesi iin mcadele ediyor olmalardr. Kendilerini daha iyi hissetmek iin kendilerine kolay hedefler aryorlardr. Bu durumun zr olamaz ve siz buna katlanmak zorunda deilsiniz. Negatif insanlar ve size yaattklarn maziye gmmelisiniz. Olumluluklarnz aa karn... Kendimizi kt hissettiimiz zamanlarda, sahip olduumuz btn olumsuzluklarmza odaklanrz genelde... Aynaya baktmzda tek grdmz, gemiteki yanllarmz, hatal davranlarmz ve eksikliklerimizdir. Ama siz; belki de sadece fiziksel olarak, eri dilerinden, iri basenlerinizden, glme eklinizden veya telaffuzunuzdan, ikayetisinizdir...
39

Bunlar, sizin kendinizle ilgili alglarnz etkiler ve kendinizle ilgili dier olumlu zelliklerinizin zerine de glge drmeye neden olur. Arkadalarnza ve ailenize, sizin en ok neyinizi sevdiklerini, en beendikleri ynlerinizi sorun. Espri anlaynz, ak fikirliliiniz, geni yrekliliiniz, renmeye ak olmanz, fiziksel baz gzellikleriniz v.s. Muhtemelen sizin hakknzda sizin zannettiinizden, ok daha zel ve gzel eyler dnyorlardr... Bunlara, siz de ok arabilirsiniz! Kendinizi kutlayn... Kendinizde kefettiiniz iyi zellikler iin kendinizi tebrik edin. Aynaya her baktnzda ne kadar elenceli, akll ve efkatli olduunuzu kendinize syleyin. Kendinize bunu sylemekten daha ok, buna inanmalsnz da... te o zaman kendinize gveniniz yerine gelecektir!.. Kazandklarnz kaybetmeyin... Kendinize gven ve zsaygy oluturmaya alyorken, hi kimsenin ve hibir eyin sizi yeniden aa ekmesine, geri adm attrmasna msaade etmeyin. Negatif insanlar hayatnza sokmadnzdan ve arkadalarnzn sizi destekleyip cesaret verdiklerinden emin olun. Herkes, kabul edilen ve takdir edilen zelliklere sahiptir!..
40

Siz de bu zelliklerinizi kefettiniz ve kendinize gvenmeyi rendiniz. Kimsenin bu yeni, zgvenli halinizi aaya ekmesine izin vermeyin. ************************************************** Kim olduumuz sorusunun en doru cevabn, herhalde bizden baka kimse bilemez. Tabii ki bu cevapta drstce davranmak, ok nemli. Kendinizi tanmlama konusuna bir snrlama koymayn... (Gelmi gemi - art eksi, btn zelliklerinizi gznne aln. Bu konuda gzel rneklerden biri olarak... Kendisini, 10/2011 Marketing Trkiyede; hem bir anne, hem bir sevgili, hem bir gazeteci, hem Hrriyetin marketinde bir rn, hem bir marka, hem bir batan karc, hem bir domestik [evcimen], hem de tek kiilik bir sivil toplum kuruluu gibi tanmlayan... Sayn Aye ARMAN' rnek alabilirsiniz. ) Kim olduumuz sorusunda kendimiz kadar olmasa da... evremizdeki e, dost ve arkadalarmzn da ok nemli bir rol olduu muhakkak. evremizdeki insanlar incelediimizde... *) Gerek dost olanlar... *) Dost gibi grnenler... *) Dost olmaya alanlar... *) Dost olmaya altn zannedenler... gibi bir ok kategori grmemiz mmkn!..
41

Marka olmak yolunda enerjimizi doru kullanmak adna dierleri ok nemli deil ama, pozitif ynde dost olmaya alanlar ile gerek dostlar mutlaka ayr bir deerde. nk onlar, katklar veya yapc eletrileriyle enerjimizi boa harcatmaz ve yeni enerji kaynaklar bulmamza ellerinden geldiince yardmc olurlar. Ksaca evremizdeki insanlar 2 kategoride toplamak mmkn diye dnyorum. 1) Enerji retimimize katkda bulunanlar... 2) Enerjimizi tketenler... Birinci kategorideki dostlarmza hibir szmz yok. Zaten onlar olmasa hayatn gzelliklerini gremeyiz... Ama, ikinci kategori... Bakn, bu konuda Psikolog Dr. Judith Orloff ne diyor!.. ************************************************** Doktor olarak hastalarmdaki byk problemlerin, hayatlarndaki enerji emicilerden kaynaklandn gzlemledim. Baz ilikiler olumludur ve ruh halinizi olumlu etkilerler. Bazlar ise sizdeki iyimserlik ve huzur duygusunu yok ederler.
42

Ben byle sizi kurutan insanlara ve kendilerini dost olarak tanmlayanlara enerji emiciler diyorum. Bu insanlar sadece fiziksel enerjinizi emmekten ok daha fazlasn yapyorlar. Hatta kt niyetli olanlar, size kendinizi deersiz ve sevilmeyen bir kii olduunuzu dahi hissettirebilir. Bazlar ise size kendinizi kt hissettirmek iin, kk zararlar verebilirler. rnein, Kilo aldn fark ettim!, Dikkat et, ok kt grnyorsun!, Bu kanc hata!, Yanl anlama, ok hassassn! v.s. onlarn en sevdii cmlelerdendir. Bir anda sizi, gveninizi sarsacak tehlikeli alanlara doru srklerler... Bir enerji emici ile karlatnza dair iaretler; *) Banz dner. Gzleriniz kararr. Gz kapaklarnz arlar ve ekerleme yapma ihtiyac bile hissedebilirsiniz... *) Ruh haliniz bir anda de geer... *) Sinirleriniz gerilir, mideniz kaznr ve hi bir ey dnmeden bol karbonatl yiyecekler yemek istersiniz... *) Kendinizi endieli, depresif ve olumsuz hissedersiniz... Bunlardan baz rnekler ise; 1. Narsistler... Sloganlar nce bendir. Her ey onlar hakkndadr. Abartlm bir kibirleri vardr, dikkat ekmeye baylrlar ve beenilmeye
43

ihtiya duyarlar. Tehlikelidirler, nk empatiden yoksun ve koulsuz sevme konusunda hi iyi deillerdir. Eer bir eyleri onlarn istedii gibi yapmazsanz, cezalandrc ve souk bir davran biimi sergileyebilirler. Kendinizi nasl korursunuz? Beklentilerinizi gereki tutun. Bu insanlar duygusal anlamda kstl insanlardr. Byle birileriyle ok yaknlk kurmamaya aln ya da onlardan koulsuz sevgi beklemeyin. Hi bir zaman sizin deeriniz onlara balym gibi dnmeyin ve onlarla en gizli srlarnz paylamayn. Onlarla baarl bir ekilde iletiim kurmak iin, bir eyin onlara nasl yararl olacan gstermelisiniz. Eer zorunlu deilse bu can skc ego sahipleriyle fazla muhatap olmamak en iyisidir, ama eer iliki kanlmazsa bu yaklam ie yarar. 2. Kurbanlar... Bu tipler zavall ben tavryla sinirlerinizi ypratrlar. Dnya her zaman onlarn karsndadr ve bu da mutsuzluklarnn ana sebebidir. Sorunlarna bir zm nerdiinizde, her zaman sizi yle yantlarlar... Evet ama... Onlar arayp sormaktan vazgeme, ya da onlarn aramalarn grmezden gelme noktasna gelebilirsiniz. Arkada olarak yardm etmek isteyebilirsiniz, ama hzn dolu ykleri sizi yorabilir. Kendinizi nasl korursunuz? Nazik fakat kesin snrlar koyun. Kendisini ksaca dinleyin ve yaamakta olduu ayn problemlerden srekli bahsettiinde, arkadanza veya akrabanza Seni seviyorum ama, eer
44

zmleri tartmak istemiyorsan, seni en fazla be dakika dinleyebilirim deyin. Bunu sylemek kolay bir ey deil... biliyorum ama, en azndan sylemek iin kendinizi zorlayn. Sz konusu i arkadanzsa Senin iin her eyin iyi olmasn tm kalbimle dileyeceim deyin ve ardndan Umarm anlarsn, yetitirmem gereken bir i var ve ben almaya dnmek zorundaym diye ekleyin. Bunun iyi bir zaman olmadn belirtmek iin vcut dilinizi kullanabilir, gz kontan keserek veya kollarnz birbirine kavuturarak salkl snrlar koyabilirsiniz. 3. Denetleyiciler... Bu insanlar takntl olarak sizi kontrol etmeye ve nasl olmanz ve hissetmeniz gerektiini size dikte etmeye alrlar. Her ey hakknda, kendilerine gre doru (zaten, aksi mmkn deil...) mutlaka bir fikirleri vardr. Eer davranlarnz onlarn kitabna uygun deilse, duygularnz geersiz klarak sizi kontrol etmeye alrlar. ou zaman Aslnda senin neye ihtiyacn var, biliyor musun? diye cmleye balarlar... Sonunda kendinizi hkmedilmi, deersizletirilmi hissedersiniz. Neticede moraliniz bozulur ve hi birey yapamazsnz. Kendinizi nasl korursunuz? Baarnn srr... denetleyicilere hi bulamamak ve onlar kontrol etmeye almamaktr. Salkl bir ekilde gl ve giriken olun, ancak onlara ne yapmanz gerektiini sormayn. Ama, onlar her eyden haberdardrlar ve gelir size bularlar... yle diyebilirsiniz... Tavsiyene deer veriyorum ama bunu
45

gerekten benim kendi kendime halletmem gerekiyor. Kendinize gvenin, onlara ak kap brakmamaya aln ve kurban oynamayn. 4. Srekli konuanlar... Bu insanlar sizin hislerinizle ilgili deildirler. Onlar sadece kendileriyle ilgilenirler. Lafa girebilmek iin bir boluk beklersiniz, fakat o an hi bir zaman gelmez. Ya da bu insanlar size fiziksel olarak o kadar yaklarlar ki, neredeyse stnzde nefeslerini hissedersiniz. Siz geriye gidersiniz ve onlar size bir adm daha yaklar. Kendinizi nasl korursunuz? Bu insanlar szsz ipularna cevap vermezler. Yapmas zor olabilir, ama szlerini kesmeli ve konumalsnz. 2-3 dakika dinleyin ve sonra kibarca Szn kestiim iin kusura bakma ama, baka insanlarla konumam gerekiyor... ya da randevum var... ya da tuvalete gitmem gerekiyor diye szlerini kesin. Bunlar Kes sesini, beni deli ediyorsun! diye barmaktan ok daha yapc taktiklerdir, aklnzdan geenler tam olarak bunlar olsa da. Eer bu bir aile yesiyse, kibarca Eer bana da sz hakk tanrsan, belki ben de aramzdaki diyaloga bir eyler ekleyebilirim diyebilirsiniz. Eer bunu ntr bir ekilde sylersiniz, anlalma ihtimaliniz artar. 5. Drama stadlar... Bu insanlarn, kk olaylar abartarak onlardan drt ba mamur dramalar karmak konusunda zel yetenekleri vardr. Kendinizi nasl korursunuz?
46

Drama stadlar, arballktan nasibini almamtr. Sakin olun. Derin nefes aln. Bu, sizi... onlarn etkisine girmekten alkoyacaktr. Kibar, fakat kesin snrlar koyun. likilerinizi gelitirmek ve enerji seviyenizi ykseltmek iin, hayatnzda kimlerin sizin enerjinizi emdii, kimin enerjinizi ykselttii hakknda bir kefe kmanz nermekteyiz. Size iyi gelen insanlarla daha ok vakit geirin ve sizin enerjinizi emenlere kar salkl snrlar koyun. Bu hayat kalitenizi ve yaam standartnz artracaktr... ************************************************** Bu ekilde evremizde bize katkda bulunacak ve destek olacak dostlarmz da, eitli szgelerden geirerek ve konularna gre zel notlar alarak, belirledikten sonra... Yaamda marka olmak iin, dier kurallara geebiliriz!.. Kendinizi Dnya Alveri Merkezideki nemli bir marka, bir rn veya hizmet olarak dndnzde; Dnyann nde gelen marka uzmanlarnn marka yaratma srecine ilikin yaklamlarnn, aadaki klardan olutuunu kabul ettiimizi varsayarak; Yeni, Deiik ve Benzerlerinden Farkl Olma... Hedefleri Belirleme... (Haftalk + Aylk + 1 - 3 - 5 - 10 Yllk) Gerekli Altyap ve Stratejik Planlama... (Eitim + Bilgi + Uzgr + Sosyal evre + v.s.)
47

Kapasite, Potansiyel G ve Motivasyon... Pazar Aratrmalar/Pazar Paylar-Muhtemel Rakipler... (Swot Analizi) Gl ve zayf ynler (+) ve (-) Avantajlar... Kalite Standartlar ve Avantajlar... Gven Duygusu (zgven)... Aklda Kalc zellikleri n Plana kartmak... Tantm, Reklam ve Promosyon... Marka Elileri Oluturmak... Mteri Memnuniyeti Yaratmak... Sat Sonras Hizmetler ve Referanslar... Yaylma ve Genileme Etkinlikleri... Rakipleri zlemek ve Onlarla Arkada Olmak... Dnmesel Raporlarla Gelimeleri Takip Etmek... Sosyal Sorumluluk ve Katma Deer Yaratmak... Gerekli Gncelleme ve Dzeltmeleri Yapmak... Teknolojiyi Yakndan Takip Etmek . . . eklinde, hedeflerimiz dorultusunda, kendi kurallarmz
48

tespit etmemiz gerektiine inanyorum. (zellikle de, ilk ve son kk dikkate alarak.) Yeni... Deiik... Benzerlerinden Farkl Olmann... temelini, yaratc ve sra d dnceler tekil eder. Fark Yaratmak... Dncelerimizle ilgili bizi duraanlatran, beynimizdeki atl sarmallar bir yana brakp, iimizden gelen sese gre harekete gemek ve konumuzla ilgili deiik denemeler yapmaktr!.. Yaratclk... Birbiriyle ilgisi ve ilikisi olmayan eyler arasnda bir ba kurarak yeni tasarmlar ortaya karmak ve onlar hayata geirmektir!.. nsanlarn genellikle yeniliklerden kandklarn, deiimlere tepki gstediklerini ve sra d olmann yani n plana kp, dikkat ekmenin gereksizliine inandklarn biliyoruz. (Eski kye yeni adet getirme... Durduk yerde icat kartma... Srden ayrlan kurt kapar... Otur oturduun yerde... gibi deyimler, Size hi yabanc gelmiyor... deil mi? ) Bu noktada Sayn Ouz Saygnnn ok gzel bir uyars var. ************************************************** Yaratc ve sra d dnce ynetimi... Sra d dnce becerisi, bilinen eylerden... yeni bir eyler karmak, zgn bir senteze varmak, sorunlara yeni
49

zm yollar bulmak, varlklar ve olaylar arasnda yeni ilikiler kurmaktr. Bylece orijinal bir dnce emas iinde yeni yaant, deneyim, fikir ve rnler ortaya kar... Sebep - Sonu likisi kurma ve sorun zmeyi iine alan mantksal dnce ile sra d dnce becerisi arasnda sk bir iliki bulunmaktadr. Sra d dnen birey bu dncesini dier dnme becerileriyle desteklediinde, karlat sorunlarla kolayca ba edebilir. Bu dnce yeteneine sahip bireylerin yaptklar ve syledikleri birok ey, dier insanlar artr. Sra d dnce, sadece sanatlar ve bilim adamlar iin nem tayan bir beceri deildir. Daha kolay, daha keyifli, daha sorunsuz, daha baarl ve daha kaliteli bir yaama kavumay arzulayan herkes, sra d dnme becerisine sahip olmak iin gayret gstermelidir. Her bireyin, hayatnn her aamasnda ve her alannda bu zellie ihtiyac vardr. Eer bu ynnz gelimi bir bireyseniz, yaamnzda karlatnz sorunlara hzlca zm bulabilir, olaylara getirdiiniz yepyeni bak alaryla kendinizin ve bakalarnn hayatn renklendirebilirsiniz. Sra d dnceye ait tm veriler btnyle iimizdedir. nemli olan iimizdeki bu gc tutkulu bir ekilde dnyaya bak amza yanstmaktr. Sra d dnceye sahip insanlarn, hayal gleri ok gelimitir. Kimsenin ummad bir anda ok ilgin fikirler ortaya atp, enteresan benzetmeler
50

kullanp, olaylar artc bir ekilde birbirine balayabilirler. nsanlarn doutan sra d dnceye sahip olduu ya da olmad inancn dorulayan hibir kant yoktur. Sra d dnme becerisi gelitirilebilir... Bu nedenle okul ncesi dnemden balanarak ocukluk yllar deerlendirilmeli ve ocuklara bu dnce becerisi kazandrlmaldr. Bunun iin yaplacak ilk ey farkl bak asn kazandrmaktr. Bir problemi veya konuyu daha anlalr bir hale getirmenin ilk yolu farkl sorular sormaktr. Farkl, zgn ve yaratc fikirler ancak; baskdan, ykc eletiriden, kstlamalardan uzak... dnceye, emee saygnn olduu ve her abann bir deer grd, zgr ortamlarda ortaya kabilir. Toplumumuzda sra d dnme niteliine sahip bireylerin oalmas bireysel ve toplumsal refah dzeyinin gelimesine de nemli katk salayacaktr. Bu grler erevesinde her dnme biimi, dier dnme becerilerinden destek aldnda daha deerli olmaktadr. Bu nedenle; sra d dnme becerisi... mantksal dnce, esnek dnce, eletirel dnce, sosyal dnce ve stratejik dnce'den destek ald taktirde, daha inovatif ve deiik fikirlerin ortaya kmas, ok daha doal hale gelecektir. ************************************************** Bu birinci ktan sonra Medya elileri oluturmak... noktasna kadar olan klardaki konularda, imdiye kadar mutlaka yaplmas gerekenler asndan dikkatli ve titiz bir alma yaparak, en gzel sonulara varmak mmkn.
51

Yani ; yaratc ve srad dncelerimizi, marka olmak fikriyle belirlediimiz kategoriler ve temel hedeflerimiz dorultusunda belirli szgelerden geirerek, muhtemel rakiplerimizi de gz nne alarak, potansiyel gcmzle stn ynlerimizi de n plana kararak, kendimize olan gvenimizle, reklam ve tantm faaliyetlerimize tam gaz balayabiliriz... demek istiyorum!.. Reklam ve tantm faaliyetlerimizde ise, en byk ve en sadk yardmclarmz... tabii ki olmazsa olmaz Marka Elilerimiz!.. Yalnz; marka elilerimiz konusu, ok dikkat edilmesi gereken bir konu. lk planda saylarnn fazla olmasndan ok, elilerin markaya ball ve desteiyle, daha sonra da bu destein devamll ok nemli!.. Marka elilerimizi, kendi yakn evremizden ve biliim dnyamzdan (Xing, Bloglar, Facebook, Twitter, Linkedin, Google+) eitli abalarla kurduumuz balantlarla ve gruplarla oluturmaya balayabilliriz. Bunun iinde... Her frsat deerlendirip insanlarla tanmaya almak, onlara kendimizi tantmak, mail telefon v.s. gerekli bilgilere ulap, onlarla iletiime gemek gerekiyor. Daha sonra da kendimizi hatrlatmak ve zellikle kendimize kategori olarak belirleyip hedef planlamas yaptmz ortak konularda... tartma ve forumlara katlarak gr belirtmek, gzel grleri beenmek ve gnderen kiileri kutlamakla yolumuza devam edebiliriz. lk balarda bu konularda giriim sknts ekerseniz, en azndan zel gn, bayram ve ylba ncelerinde zellikle
52

kiilerin isimlerine gndereceiniz kutlamalarla (e-mail, SMS) teebbse geebilirsiniz. Gnderdiimiz mesajlara karlk yaplan geri dnler, Mteri Memnuniyeti yaratmnda ilk performans lmlerimizi ortaya koyduktan sonra Referanslarmz daha da geniletmek iin Yaylma ve Genileme almalarmza... sakin, sabrl ve dikkatli bir ekilde yn verebiliriz. Tabii bu arada varsa, rakiplerimizi de izlemeyi ihmal etmiyor ve onlar da izliyor olacaz. Ama en iyisi Onlarla arkada olmak. Hatta mail gruplarmz iine alarak, kendilerine arkadalarmz arasnda yer vermek. Evet, bu ekilde ve sizinde kendi zelliklerinize gre bunlara yapacanz ilavalerle marka olmak yolunda ilerlerken, yeri geldii zaman tan altna elini sokabilen duyarl bir insan ve iinde yaadmz topluma daha yararl bir kii olmak adna, sosyal sorumluluk ilkelerini ve paylamlarn da dikkate alarak, daha salam admlarla yryebilmek iin, imdi tekrar ilk kkmza dnmemiz gerekiyor. lk k... Yeni... Deiik... ve Benzerlerinden Farkl Olmakt. Peki, neden ilk kka dnmemiz gerekiyor? Sosyal sorumluluklar konusunda yeni projeler retmek veya retilmi projelere farkl yeniliklerle daha fazla katkda bulunup, katma deer yaratmak iin!.. Marka olma yolunda, sosyal evrenizin katk ve katlmlaryla, liderliini yapacanz bir veya birka sosyal sorumluluk
53

projenizin olmas ve bunlardan bir tanesinin veya daha fazlasnn gerekletirilerek hayata geirilmesi (Bu konuda en nemli kaynak eser... ilk e-kitabm Afedersiniz Biey Sorabilir miyim? size her zaman yardmc olacaktr.) iin atacanz admlar, size ok byk avantajlar salayacak ve sosyal evrenizde gndem oluturmanza destek olacaktr. Bu proje admlarnda organizasyona (Ki, organizasyon... insanlarn, ortak bir amac'a doru biraraya gelmeleri ve bu ama iin... aralarnda oluturduklar sistemlerdir.) ve kurumlamaya (ki, kurumlama... herhangi bir organizasyonda kiilerden bamsz olarak, belirgin ve geliimlere ak bir ekilde; kurallar, standartlar, yntemleri ve rgtsel yapy oluturarak, almalara devam etmektir.) dikkat ettikten sonra, dier aamalarn kendiliinden pozitif ynde gelitiini greceksiniz... Ayrca, projenin gelimeleri ile ilgili evrenize verilecek bilgiler, nnzdeki safhalar iin yaplan gncellemeler, dzeltmeler, istenecek katk ve katlmlar, istediiniz sreler iinde gndemde kalmanza sebep olacaktr. (Yanlz bu konuda... istenecek katklarn maddi ynde olmamasna ok dikkat edin. Yapabiliyorsanz yapn!.. Ama, insanlardan para toplayp proje retmenin, yaamda marka olmakla, pek alakas olmadn ltfen unutmayn.) Son k olarak, Teknolojiyi yakndan takip etmek... derken, biliim sistemleri ve mobil telekomnikasyon dnyas ile gnmzn en popler iletiim arac olan Sosyal Medyay kasdettiimi hemen anlamsnzdr. Evet... mektubun yerini alan e-maillerden, konumann yerini alan mesajlamalardan,
54

kitabn yerini alan e-kitaplardan, bir araya gelip sohpet etmenin yerini alan sosyal medya paylamlarndan... yani ksaca, artk yepyeni bir iletiim andan bahsediyoruz. Aslnda teknolojiyi izlemek ve kullanmak bir yana ama, esas gnlnzde yatann teknolojiyi retmek olduunu net bir ekilde biliyorum. Evet Sosyal Medya doru kullanldnda ok byk bir g ve gerekten doru kullanldnda son bir ka yl iindeki gelimelerle, neler yapabildiini yakndan grdk, izledik ve de izlemeye devam ediyoruz. Sosyal Medya, yaamda marka olma yolunda bizler iin de, ok faydal ve kesinlikle olmazsa olmaz bir ara... Mademki Dnya bir alveri merkezi ve bizde Marka Olmak yolunda ilerliyoruz. O zaman bizde ona gereken nemi vermeli ve devaml olarak gndemimizde tutmal... Ve de gerekirse sosyal medyay markamzla ilgili gndem yaratmak iin kullanmalyz. Tm dnyada internet kullanm oranlarnn artmas ile sosyal alarn poplaritesi de artarken, sosyal medya konusuna dikkatle eilmek gerektiinin, altn bir kere daha iziyor ve SosyalMedyacci.Com dan da bulabileceiniz baz konu balklarn alt almlaryla hatrlatmak istiyorum. ************************************************** 1) Arama Motoru sonularnz, dzenli olarak takip edin...
55

Google veya baka bir arama motorunda kendi adnz yazdnzda karnza kan ilk iki veya sayfa nemli. Buralarda isminizi, yani markanz kt etkileyecek herhangi bir ierik var m? Neler karnza kyor? Dzeltilmesi veya kaldrlmas gereken ierikler iin, derhal harekete gein. Daha net ve detayl arama yapmak iinde isminizin ba ile soyadnzn sonuna trnak iareti () koymanzda fayda var. Hele birde isminizi ve soyadnz yazarken (...... ........) son harfleri yazmadan isminiz otomatik olarak kmaya balyorsa, marka olma yolunda performans lmlerine gre (sim, fotoraf, haber, video, pdf dosya, sunum v.s.) doru yerdesiniz demektir. 2) Srdrlebilirlik... Devamllk... Markanz farkl dijital platformlarda ve birbirlerine benzer niteliklerde tantn ve de bilgilerinizi devaml olarak gncellemeyi ihmal etmeyin. 3) Kullanclar ve takipcilerinizi dinleyin... Web sitenizi veya blogunuzu oluturun. Anahtar kelimelerinizi belirleyin. Makale balklarnda ve ieriklerinde anahtar kelimeleriniz mutlaka gesin. Web istatistiklerinize bakn, marka ynetiminizi online-offline diye ayrmayn, mteri memnuniyeti-segmantasyon-tketici haritalarndan elde ettiiniz ngrleri, online profiliniz iin de kullann. Gruplar oluturun, buna vakit ayrn ve iyi ynetmeye aln. 4) Beklentileri belirleyin...
56

nsanlar, sizden ne bekleyebilirler? Batan bunlar belirleyin, geri dnlere bir zaman limit koyun, soru sorun, sorulan sorular cevapsz brakmayn. 5) Web sitenizi srekli gelitirin, deerlendirin... Markanzn hikyesini anlatn (esprili bir zgemite olabilir), web sitenizi kiiselletirin, mutlaka iletiime geni yer an. 6) Kriz ynetimi iin hazrlkl olun... Markanzn bana gelebilecek en kt online senaryolar, olmadan nce, sakin bir ekilde dnn, bir kriz plan hazrlayn ve gvenli bir yerde saklayn!.. ************************************************** Sosyal Medya ve Pazarlama letiimi konusunda Sayn Aydan Baktrn, zellikle irketler ve markalar asndan bir aratrmasn, sizlerle aada paylamak istiyorum. (Tabii buradaki amacm, size pazarlama konusunda ahkam kesmek deil. Sadece belirli isim deiiklikleri ile gelimeleri kendimize adapte etmemiz ynnde, kiisel markamz oluturmamz iin katk salamas ve rnek tekil etmesi...) ************************************************** Sosyal Medyada herkes etkin olmak istiyor, ancak... Grlebilir ve lgin Olmak o kadar kolay deil!.. Bugnlerde, hangi irketle pazarlama iletiimi zerine
57

konusanz, hepsi sosyal medyada da olmalyz ve de etkin olarak grlebilmeliyiz diyorlar, aslnda ayn televizyon gibi tketicinin her an mobil telefonla bile balanabildii sosyal paylam siteleri kiilere ulamak iin en kolay yol... Ama unutmamak gerekir ki kimse reklam grmek istemiyor, dilerseniz biraz sosyal medyay nce inceleyelim sonra markalar iin nasl bu mecrada yer alnabileceini deerlendirelim. Michael Stelzner'in Mart 2010'da yaynlam olduu Sosyal Medya Sektr Raporu, pazarlama uzmanlarnn bu konuda en ok merak ettii 10 soruyu saptad. Rapora gre uzmanlarn en ok merak ettii soru; 1) Sosyal medyada kullanlmas gereken en iyi taktikler neler? 2) Sosyal medya etkinliini nasl lebilirim? 3) Nereden balamalym? Dier nemli sorulardan biri ise "Sosyal Medya etkinliimi, nasl somut faydalara dntrebilirim?" olmu. Bu sorular cevaplandrmadan nce baz kavramlar tanmlamakta ve deerlendirmekte byk yarar var. nce, Sosyal Medya Nedir? Kullanclarn etkileimi ve katlm ile deer kazanan, yayncdan bamsz yeleri olan, kullanc kaynakl ierie sahip, kullanclar arasnda etkileim salayan bir mecradr!..
58

Rakamlara bakarsak u anda Bloglar ve Sosyal Alar en popler aktiviteler arasnda, Nielsen aratrmasna gre 4'nc srada geliyor. nternet kullanan kitlenin % 67'si bu alar dzenli olarak ziyaret ediyor ve bu alarda geirdikleri sre internet kullanmnn kat orannda art gsteriyor... stelik sosyal medya kullanclarnn demografik zellikleri de hzla deiiyor. ncelikle sadece genlerin kulland dnlen sosyal alar, hzla ya ve konumdan bamsz alara dnyor. Yine Neilsen raporuna gre, Facebook'un hzla bymesinin ardnda, 35 - 49 ya grubu ve 18 yaa oranla, iki kat daha fazla art gsteren 50 - 64 ya grubu var... Bu veriler de sosyal medyann sadece genler tarafndan kullanlan markalar iin nemli olmadn bir kez daha gsteriyor. Baz verileri aklarsak... 5 milyar... Facebook'ta 1 gnde harcanan toplam dakika says. 3 milyon... Bir gnde Twitter'a gnderilen post says. 3.6 milyon... Flickr arivindeki resim says. 100 milyon... YouTube'da bir gnde izlenen video says. Bylelikle yeni bir kavram olutu... Sosyal Medya Pazarlama letiimi.
59

60

Bu mecray, pazarlama asndan deerlendirmek istersek... *) Hedeflerinin lmlenebilir bir ekilde tanmlanm olmas, *) evrimii sosyal medya platformlarnn kullanlmas, *) ki ynl (hatta ok ynl) diyaloa izin vermesi, *) Katld topluluun kurallarna uygun katlm gstermesi, nemli zelliklerinin balcalardr. Sosyal Medyay pazarlama iletiimine neden katmalym? sorusunun cevab "herkes orada" ise, bu bizi baarszla gtrr. nk, markalarn; bu alan kendi yaratc hedefleri dorultusunda ekillendirmeleri ve deerlendirmeleri nemlidir. Buna belki de gizli reklam yerine, sosyal reklam olarak bir tanmlama ad verirsek... Sosyal Reklam; a) sim, beeni, grup veya yklenmi olan uygulamalar gibi fotorafl Profil Bilgilerini... b) Bireyler arasndaki ilikiler gibi Sosyal Verileri... c) evrimii balantlar (arkadalar) gibi letim ve Etkileim Bilgilerini...
61

kapsar. Sosyal reklam ieriinde, mesajlar ancak kiiselletirilebilirse etkileim salanabilir. Samimi bir dil nemlidir. Sosyal reklamlarda, profil veya sosyal bilgiler kullanlarak etkin hedefleme yapabilir. Sosyal reklamlarda, tantm mesaj ierisinde veya ynlendirme sayfasnda... arkadala paylama, yorum yapma, filtreleme gibi sosyal etkileimler, ilevsellik iin kullanabilir. Yine, Nielsen Global Online Tketici Aratrmasna gre alveri kararnda... 10 tketicinin 9'u tandklarnn yorumlarna, % 70'i ise evrimii dostlarna ve markalarn kurumsal veya bireysel web sitelerine gveniyor. Markalar, var olan sosyal alarn yan sra kendi oluturduklar topluluk platformalar ile de tketicilerine ulaabiliyor. rnein My Starbucks Idea adl web sitesi kendi bana bir sosyal platform olarak ilevini srdryor... Sosyal alara balklama atlamadan, bu yeni dnyann dayatt baz kurallar gz ard etmemek lazm. 1) Samimiyet; Markanz veya irketiniz hakknda drst ve samimi olun... 2) effaflk; Markanz adna saklamak istediiniz veriler var ise saklamaya almak yerine gelitirmeye ve dzeltmeye aln. Artk hibir problem sonsuza dek saklanamyor. nemli olan
62

tketicinizle effaf bir iliki kurmak... 3) Katlm; Mevcut alarla kurduunuz iletiimin tek ynl deil, ok ynl olmasna zen gsterin. Dinleyin ve sohbete katln. Uzun vadeli ilikiler iin yatrm yapn. Sorulara cevap verin, sorunlar etkili bir ekilde zmeye aln... 4) Deer Katmak; Marka topluluunuza zel ve onlarla ilikili deer katacak bir ierik gelitirin. Sizi izlemeleri iin onlara nemli ipular verin, rakiplerinizden farkl olun. Topluluun fikirlerini ve yorumlarn nemsediinizi gsterin. Tketiciniz size ulamak istiyorsa ve merak ettii eyler varsa bunlar dinleyin ve mmkn olduu kadar demokratik davrann... Sosyal medyann gndemini ve ieriini ynetemezsiniz. Atnz hesaplar ve tasarladnz ierik ilgi ekmezse ne yaparsnz? 1) Aratrn ve Dinleyin. Benzer durumlardaki dier gelimeleri izleyin, farkllklar tespit edin, ama aynen kopyalamayn. 2) Takipilerinizi dllendirin. rnek; Platforma zel indirim ve promosyonlar, etkinliklere davet etmek, fikirlerine deer verdiinizi gstermek, markanz ile kendilerini ifade etmelerini salamak olabilir... 3) Dinamik Olun. rn veya hizmetinizle ilgili gelimeleri e zamanl paylamaya ve geri bildirimleri hzl bir ekilde deerlendirmeye zen gsterin. 4) Dzenli Olarak lmleme Yapn ve Planlamanz Gelitirin. Kimse dinlemiyorsa hibir konumann bir anlam olmaz. Geri
63

bildirim ve takip aralarn kullann ve bu verileri doru deerlendirin. Sk Rastlanan letiim Hatalar... Markalar sosyal iletiimini geleneksel retileri dorultusunda yrtmeye alnca baz hatalar kanlmaz oluyor. Bu yeni dnyaya adm atarken geleneksel pazarlama kurallarnn biraz dna kn ve dier markalarn hatalarndan ders aln. te hata rnekleri; *) Sadece kendi ieriinizi paylamak... *) Mesaj ve ierik paylamnda arya kamak... *) erii ynlendirmeye veya kontrol etmeye almak... *) Sadece markanza hizmet etmek... *) Rakiplerinizle sava balatmak... *) Uzun vadeli ilikiler yerine, ksa vadelere odaklanmak... *) Tek ynl iletiime ynelmek... *) Standardize ve otomatik ierik paylamak... *) Kimliinizi gizlemek... Grdnz gibi kiisel olarak son derece rahat kullandnz sosyal medya pazarlama iletiimi iinde daha dikkatli ve zenli
64

bir aba gerektiriyor. Yeni fikirler ve yaratc dnceler de bu imkanszlktan douyor. Sosyal Medya herkesin her an birbirini grd, birbirinden kaamad, her an karlat bir dnya. Bu dnyadan da kolay kolay syrlmak mmkn deil... yisi mi biz de doru kurallarla, bu dnyada yerimizi salamlatralm. ************************************************** Evet, sosyal medya hayatmza yepyeni giren bir kavram. Ancak, o kadar abuk geliim gsteriyorki, zellikle markalarn yannda sosyal yaam asndan da nemli bir g sergiliyor. Sosyal medyadaki gelimelere 2010 ve 2011 yllar itibariyla gz attmzda, bundan 5 yl nce hayal dahi edemiyeceimiz negatif ve pozitif ynleriyle birok organizasyonun gerekletiini grmekteyiz. Ancak balk hafzal bir toplum olduumuzdan, ama balk hafzal olmann da, balklarn suu olmadn bilerek... Sosyal medyada nelerin yaplabildii konusunda sevgili Murat Erdrn yapt bir derleme almasn, hafzalarmz tazelemek asndan aada bilgilerinize sunuyorum... ************************************************** Sosyal Medya ile Neler Yaplabilinir? Sosyal medya sayesinde sadece sat ve pazarlama yapldn m dnyorsunuz? Aadaki listeyi okuyunca belki farkl
65

amalar iinde kullanld konusunda... sizde, benimle hemfikir olabilirsiniz. 1) Protesto yryleri iin organize olunur... Getiimiz haftalarda New York'da Wall Street'deki kapitalizm kart yryler sosyal medya alarnda planland, protestolar yapld ve sonra bu Avrupa lkelerine de srad. 2) Darbe giriiminde bulunulur... Arap Bahar diye adlandrlan bu srete komu lkelerdeki isyanlarn balang noktas da gene sosyal medya oldu. Msr'da bunu engellemek iin anszn internet balants devlet tarafndan kesildi, ama deien birey olmad. 3) grmelerinde olumlu-olumsuz etkisi olur... Facebook hesabnzdaki resimler iverene ipucu verir. Uygunsuz ve gze ho gzkmeyen resimlerinizi burada araf araf yaynladysanz ilk imajnz ok da olumlu olmayacaktr. 4) Tehlike ve zor anlarnda insanlarn birbirini uyarmasn ve yardmlamalarn salar... 2011 yaznda Londra'daki yamalama olaylarnda insanlar bu kiilerin nerelerde ne yaptklarn anlk paylaarak birbirlerini uyard. Hatta hrszlarn resimleri sosyal medya'da paylald ve polise bu konuda yardmc olundu. 5) Baarsz ve kopya kampanyalar ile marka imaj olumsuz etkilenebilir...
66

2011 ylndaki Van depremi sonras yardm kampanyas dzenlemek iin muhtemelen iyi niyetle balayan ancak sonrasnda kampanyay iyi ynetemeyip bir ok tepki alan Onur Air'in imaj yerle bir oldu. 6) Mterisini dinlemeyen firma ve markalar ksa srede ok byk zarar grebilir... Yapt uuta gitar krlan ve irketten bunun tazminatn isteyen mterisine cevap bile vermeyen United Airlines sosyal medyada kendini bulunca, bana neler geldiini biliyorsunuzdur muhakkak. 7) Doru kullanldnda, ok iyi bir evre yaplanmasna imkan salayabilir... Linkedin sayesinde i dnyasnda tanamayacanz veya hi karlaamayacanz insanlarla kolaylkla tanabilir, verdiiniz hizmeti-sattnz rn tantabilir, yaptnz aktiviteleri rahatlkla duyurabilir ve gzel ibirlikleri yaratabilirsiniz. 8) Sosyal felaketlerde koordinasyonun salanmasna katkda bulunur... Duyarl kiilerin yakn zamanda yaadmz deprem felaketleri sonrasnda zarar grm insanlarn ihtiyalar ile ilgili sosyal medya kanallarndan bilgilendirici mesajlar gndermesi, buna iyi bir rnek olarak gsterilebilir. 9) Canl yaynda verilen Twitter adresine mesaj gndererek yayn akna etki edilebilinir...
67

zellikle spor ve haber programlarnda, sunucunun zaman zaman seyircilerden gelen mesajlara bakarak programda bunlar dile getirdiine ahit oluyoruz. Bizden baka bir lkede var mdr bilmem ama canl yaynda spikere ve katlmclara gnderilen kfr dolu mesajlar zaman zaman tansiyonu artryor. Artk insanlar Twitter'dan gelen hakaretlerin kimden geldiinin saptanmasn ve dava almas gerektiini bile savunmaya baladlar. 10) Baz haberler sosyal medya sayesinde renilebilinir... THY'nn stanbul - Amsterdam seferini yapan ua kaza yaptnda, orada bulunan birisi bunun resmini ekip Twitter'dan yaynlam ve birok haber kanal bu sayede kazay renip haber yapmlard. Basnda gzden kaan veya yaynlanmayan haberlerden bile sosyal medya sayesinde haberdar olabilmemiz ok nemli. Burada dikkat edilmesi gereken ey okuduumuz hereye inanmamak olacaktr. nk zaman zaman inanlmaz bilgi kirlilii olabiliyor veya aslsz haberler kabiliyor. ************************************************** Sosyal medyann nemini bylece ortaya koyduktan sonra, tekrar kiisel olarak Yaamda Marka Olmak ilkemize dnecek olursak... Sosyal Medyada tantnz ve balantlarnza eklediiniz insanlara sizi hatrlatacak ve mail yoluyla ok kolay gnderilebilecek... zel bir mesaj, anlaml bir an, iinizle ilgili bir aratrma dosyas veya bir rapor... size verilen deerin
68

artmasna neden olacak ve de marka olmak yolunda sizlere ok byk katk salayacaktr. zellikle de, iletiim srelerinizin devamll asndan... Aslnda ok kolay deil... biliyorum ama, biraz zaman ayrarak yaplm bu tr bir almann, iletiimde bulunduunuz kiilerinde dikkatini ektiinde ve size geri dn yaptklarnda bunun yararlarn yakndan grm bir kii olarak, bu konunun altn bir kez daha izmek istiyorum. Evet, bizler Dnya Alveri Merkezinde kiisel markamz yaratmak iin, evremizle paylaabileceimiz (dier bir anlamda satabileceimiz) sadece bize zg ilgin ve orjinal eyler konusunda aba harcarken, rn ve hizmet markalar konusunda... tm dnyada Brandmaker (Marka Yaratcs) olarak tannan marka ve pazarlama gurusu Martin Lindstrom, bizler gibi yaamda marka olmak iin, daha fazla nasl sat yaplabilmenin cevabn, aadaki makalede yle aryor. ************************************************** Lindstrom bu balamda hepimizin sorduu sorulara fakl bir bak as sunuyor. Gnmzde piyasaya srlen 10 yeni rnn neden sadece bir tanesi pazarda tutunurken dierleri kaybolup gidiyor? Bizim iin olmazsa olmaz dediimiz markalar nasl oldu? Reklamlarna harcanan milyarlarca dolara ramen tketiciye bir anlam ifade etmeyen markalara karlk, iPodun beyaz kulaklklarla dans eden genleri nasl milyonlarn sevgilisi olabiliyor?
69

Lindstroma gre tketicinin gerekten ne istediini anlamak iin, onlar dinlemek, saha analizleri yapmak ya da milyarlar harcanarak yaplan modellemeler, analizler yeterli deil. nk tketici uzun zamandr sylediini yapmyor, inkr ettiini kucaklyor. Bu yzden Lindstrom ve aratrma ekibi kaynaa, yani beyine giderek satn alma kararlarnn nasl verildiini lyor ve inceliyor. Ksacas tketiciler bilerek ya da bilmeyerek bize yalan syleseler de, beyinleri hep doruyu sylyor. Lindstromun pazarlama nerileri; 1) Tketicinin aklnda yer etmek isteyen markalar, etkileyici bir hikaye anlatmallar. Bylece tketicinin aklnda daha uzun sre kalrlar... 2) Marka, kendine bir ritel (geleneksel bir tarz) yaratmal... 3) Gelecekte batl inanlara oynayan markalar ok satacak. Bunu bilerek markalar konumlandrmakta fayda var... 4) Beni al eklinde direk iletiim deil, gizli satn almay dndren ve harekete geiren iletiim nemli... 5) Markay olutururken en gl duyunun ses olduunu unutmamak gerekiyor. Bugn ise markalarn yzde 33 gze hitap ediyor... 6) Gelecekte logolar nemini kaybedecek... 7) Marka, gl dmanlarla daha ok glenir...
70

8) Marka, aidiyet yaratmal... 9) Merkez haline gelmek nemlidir. Starbucksn yaylmac bir politika ile iz braktn unutmamak gerekiyor... 10) Ritel oluturun. Grona biras, limonla biray birlikte ime gelenei balatt ve bu ekilde nlendi... 11) Grkemli grnmeye nem gsterin. Markanz byklnz, byk dndnz yanstmal... 12) Gizemli grnn. Coca Cola, KFC gibi irketlerin zel aklanmayan tarifleri var. Bunun iin, irketlerin ve markalarnda kimseyle paylamadklar srlar olmal... 13) Misyonerleriniz yani markanzn fanlar ve elileri olmal. Markalarnz tantan, kulaktan kulaa sizin hakknzda dncelerini yayan, tatmin edilmi tketicilere sahip olmalsnz... ************************************************** Aslnda grdnz gibi marka olmak yolunda yaptm tm alntlarda, aa be yukar hep ayn konulardan bahsediliyor. Sonuta marka olmak, sat ve pazarlama gcmze ve de insanlar ikna etme sanatmza dayanyor... Karnzdaki kii veya kiileri ikna ekmek isteinizde, ilk art... Onlara, o konu ile ilgili anlatabileceiniz ve gereklere dayanan bir hikayenizin olmasdr!..
71

Bildiiniz gibi ikna yntemleri zorbalkla ve gzellikle olmak zere ikiye ayrlyor. Zorbalk (!) bizim iimiz olmadna gre, gzellikle ikna yntemleri iinde Benjamin Franklinin zellikle zor ikna edebileceiniz insanlara kar tavsiye ettii aadaki yntemi, hi ama hi aklnzdan kartmayn... ************************************************** Zor ikna edilenlere kar izlenebilecek en gzel yollardan biri, kna olmasn istediiniz konuda nce fikrinizi syleyip, sonra o konuyla ilgili endielerinizi anlatmak ve yanlm olabileceinizi de, ortaya koymaktr." Bu konuda karnzdaki insandan uzman olduunu zannettii o konuda (ki bunu ona Siz hissettireceksiniz!..) grn almak istediinizi, sylediinizde... Greceksiniz... Karnzdaki, phede olduunuz konuyu size kabul ettirmek iin nasl da rpnacaktr. ************************************************** Sosyal Medya platformlarnda, sizi beenen ve takip eden kii saynzn artt ortamlarda, hedef kitleniz olduunu var saydnz insanlara, salt iletiim kuruyorum diye (Reklamn iyisi kts olmaz, kendi kiisel markam iin reklam yapyorum da diyebilirsiniz, ama... aman dikkat!..) olur olmaz ileti bombardman yapp, gereksiz yere insanlar rahatsz etmekten vazgeip, (Saolsunlar... yeni treyen sosyal medya ajanslar bunu fazlasyla yapyor.) onlarn zaten kendi profillerinde ve kiisel bilgilerinde yaynladklar "Sosyal Veriler"i inceleyerek ve onlarn ne istediklerini, nelerden
72

holandklarn gzlemleyerek, "Sosyal Medya Yatrmlar"nza devam edebilirsiniz... Tabi bu noktada baz kararlar almamz gerekiyor... *) Yaam'da marka olmaya ve bu konuda bize ok byk avantaj salayacak sosyal medya'da marka olmaya alrken, asl hedeflerimiz neler? *) Sosyal anlamda tanmadnz, ama saysal ounluk olmas dileiyle balant a iinde olduumuz kiilerin bizi Like ve Follow etmesi mi? *) Yoksa... gerekten hedef kitleniz arasndaki kiilere ve karakterlere gre zelletirildiiniz, sosyal bir kiisel marka dnyas yaratmak mdr? Seiminiz, hedeflerinize ulama yolunda geleceinizi tmyle etkileyecektir. Bunlarn; gerekli altyap, zaman ve sabr gerektirdii muhakkak. Ama bunu batan konumutuk, yle deil mi? O halde devam... nk, sizler zel insanlarsnz ve onun iin marka olmak istiyorsunuz!.. Tabii, zel insan veya zellikli insanlar deyince, Karin Volonun aadaki aklamalar bir kez daha n plana kyor... **************************************************
73

Biriciksiniz ve zel Yetenekleriniz var!.. Maalesef birok insan kendisinin en kt eletirmenidir. imizde bizi srekli yarglayan, eletiren, karlatran ve her yaptmz kmseyen bir diyalog srp gitmekte. Bunun farknda olduumuz nadir anlarn dnda ou zaman otomatik olarak byle dnme eiliminde oluyoruz. ou zaman bu kendimizle ilgili tek ses oluyor ve bunun tamamen normal olduunu dnyoruz. Doduumuz andan 7 yana kadar, etrafmzda grdmz ve duyduumuz her eyi zmseyen bir kayt makinesi veya beyaz sayfa gibi oluyoruz. Bu yatan sonra ise kendi fikirlerimiz olmaya balyor ve kendi bilinli dnme srecimiz balyor. Ama durumlara nasl tepki verdiimiz ise ilk 7 ylmzda oktan belirlenmi oluyor ve bu srede edindiklerimiz, bilinaltmza dahil olan bir inan sistemi haline geliyor. Hangi ortamda yetitiimiz ne kadar baarl ya da baarsz olduumuzu etkiliyor. yi haber ise beyinlerimizi yeniden programlamamz salayacak yollar kefediyoruz ve artk birok uzman bilinaltmzda derin kk salm inan sistemlerini deitirmek iin, bilinci nasl devre d brakabileceimizi retiyor.
74

Tm bunlardan bahsediyorum, nk; hepimizin stnde almamz gereken kendimize zg yeteneklerimizin olduunu anlamaya ihtiyacmz var. Ve ou zaman biz kendimizin en acmasz eletirmeni olduumuzdan bu zel yetenekleri kefetmekte zorlanyoruz. Yeteneklerinizi tanmaya baladnzda, iinizdeki eletirel sesin farknda olun ve onu sakinletirin. Neden gerekten burada olduunuzu ve neye katk salamak iin dnyaya geldiinizi anlamay hak ediyorsunuz. Size zel yetenei kefetmek de, bu srecin bir paras. Bu yetenekler sizin ok doal olarak iyi yaptnz eylerdir. Onlar sizin bir paranzdr ve onlar yaparken zorlanmazsnz. Bu nedenle de onlarn ne olduunu bulmakta zorlanabilirsiniz. Byk ihtimalle bu eyleri ocukluunuzdan beri bilerek veya bilmeyerek yapyorsunuz. Esiz doanzn ne olduunu anlamanz kolaylatracak baz yntemler var... Ve ben size biraz bunlardan bahsedeceim. lk yol, hayatnz ve hayatta ne sevdiinizi dnmektir. Size doal olarak gelen ey ne... ve ne yapmaktan gerekten keyif alyorsunuz? Bu etkinlik her neyse size ok kolay gelir ve ne zaman yapsanz kendinizi iyi hissedersiniz... Kendinize u sorular sorun; ne zaman hayatnzda bir eylerin iyi gittiini hissettiniz ve o zamanlarda ne yapyordunuz? Hayatnzdaki en iyi anlar nelerdir ve neden?
75

Yaparken gerekten iyi hissettiiniz aktiviteleri, olaylar veya durumlar listelemeye balayn... Ardndan, sizi iyi tanyan ve gvendiiniz insanlara (Bu kiiler... aileniz, kardeleriniz, einiz, ocuklarnz, arkadalarnz, i arkadalarnz veya terapistiniz olabilir.) u sorular sorun. Beni herkesten ayracak bir ekilde neyi iyi yapyorum? Dier insanlara zor gelip de bana kolay gelen ey nedir? Beni zel ve farkl yapan eyin ne olduunu dnyorsun? Bu insanlardan aldnz cevaplar yazn. Bu altrma sayesinde dierlerinin sizi nasl grdn renir ve sonulara arabilirsiniz... Ve bu, sizin kendi yeteneklerinizi tanmanz kolaylatrr. nereceim bir dier altrma ise, ileriniz ile ilgili... Sahip olduunuz tm ilere bakn ve sizi o ilerde farkl yapan eylerin ne olduunu belirleyin. Bunlar sizin baarlarnz ve dierlerine en fazla yararl olduunuz eylerdir. Bunlar ulatnz zel hedefler ya da verdiiniz destek olabilir. Bunlar sizin patronunuzun, mterilerinizin, alanlarnzn ve i arkadalarnzn sizde takdir ettikleri eylerdir. Tm bu listeyi tamamladktan sonra, listelerde ortak olan eylerin neler olduuna bakabilirsiniz. Hepsinde karnza kan ey nedir? ou insan, kendi zel yetenekleri zerine ok az vakit harcar
76

ve bu onlarda memnuniyetsizlie yol aar. Eer zel yeteneklerinizin ne olduklarn biliyorsanz, o zaman gn ve saatlerinizi onlara gre programlamaya balayabilirsiniz. ou zaman insanlarn kendi yeteneklerini kefedip hangi ii severek yapacaklarn bulmaktan ok, kendilerini bir i tanmna sokmaya altklarn gryoruz. Mutluluk bir ama deil, sretir... Kendinizi, zel yeteneklerinizi bilmek ve dnyada nasl fark yaratabileceinizi kefetmek hayatnza olumlu ynde etki eder. Bu i almay yapmak iin zaman ayrn. Bir sre sonra kendinizi daha iyi bir hayata doru yol alrken bulacaksnz! Hi phesiz, siz zel ve biriciksiniz!.. Asl soru u... Siz, bunun farknda msnz? ************************************************** Bu sayfaya kadar geldiyseniz, size itenlikle teekkrlerimi sunuyorum. Ancak bununla birlikte, bu kadar genel + direkt ve endirekt aklamadan sonra, Tamam iyi de kardeim, biz imdi... Ne yapacaz? Nereden balayacaz? Nasl marka olacaz? dediinizi duyar gibi oluyorum. Bende zaten bunu bekliyorum...
77

Hatrlarsanz, Dnya Alveri Merkezinde Marka Olma kurallarndan bahsederken, hemen ikinci srada (Sayfa 40) Hedefleri Belirleme... (Haftalk + Aylk + 1 - 3 - 5 - 10 Yllk) yer alyordu. (Yani, iin en can alc noktas) Gereki verilerimize ve bugnk durumumuza bakarak markamz yaratmak iin, kendi yaantmza gre belirli dnemleri baz alarak A ve mmknse B Planl hedeflerimizi belirlendikten sonra, o noktalara ulamak iin uygulanacak metodun, sevgili dostum zer Koun deyimiyle ok basit olduunu, sizlerle paylamak istiyorum. Haftalk + Aylk + 1 - 3 - 5 - 10 Yllk vizyon hedeflerimizde, Sondan - Bugne Doru Geri Saym Metodu Yl-yl, ay-ay, hafta-hafta, gn-gn / belirlenen sre ve hedeflerden geriye doru gelerek... 10.yl... 5.yl... 4.yl... 3.yl... 2.yl... 1.yl... 2.ay... 1.ay... 2.hafta... 1.hafta... 2.gn... 1.gn... yani, yarn ne yapmamz gerektiine karar vermek ve o ii yapmak iin yola kmak nemli... in znde 10 yl sonraki hedeflerimize ulaabilmemiz iin en nemli gnn bugnn kalan zaman veya yarn. Eer 3 - 5 yl sonraki hedeflerimize ulamak iin yarn bireyler yapmak gerekmiyorsa, iimiz ok zor demektir. Metodu biraz daha amak gerekirse...
78

Diyelim ki, 3 - 5 yl iinde, bu sayfaya kadar okuduunuz bilgileri birkez daha szgecinizden geirip uzmanlk alanlarnz ve alt balklarn belirledikten sonra DAVM Dnya AlVeri Merkezinde ve Yaamda Marka Olmak istiyoruz. Eer hedefimiz 3 yl ise, bizim mutlaka 2. ylmz belirli donanmlarla yaamamz gerekiyor. 2. yldaki o donanmlar elde edebilmemiz iinde nmzdeki 1. ylmz eitli alt yap almalarmzla doldurmamz sz konusu... 1. yln sonunda o noktaya gelebilmemiz iin de, mutlaka 6.7.8. aylarda yapmamz gereken eyler var. 6.7.8. aylardaki gerekli olan o eyleri elde etmek iin 1.2.3. aylar ok nemli... 1 ay sonra, belirlediimiz 3 yl sonraki hedefe ulamak iin, kesinlikle... bugn yaptklarmzdan farkl bir eyler yapyor olmamz lazm. Bu farkl eylerde tabiki 1.2.3. ve 4. haftann sonunda ortaya kacak... 1 hafta sonra kendimizdeki deiiklii hissetmek istiyorsak, yarn bizim iin ok nemli... te btn mesele ve konunun altnda yatan deer bu!.. Ve de Siz... buna deersiniz!.. Belki siz gremiyorsunuz veya hissedemiyorsunuz ama... Ben, imdiden karmda bir Dnya Markas gryorum.
79

80

************************************************** Evet sevgili dostlarm, 3 yldan fazla bir srede toplam; 500+ sayfada ve pdf formatnda tamamladm ve de ok deerli dostlarmla; *Reklamclk ve Halkla likiler sektrlerindeki 35 yl'lk i hayat (Ajans Arda & Toros Reklamclk A..) ve eitli STK lar'daki 30 yllk (Uluslararas Lions Kulpleri Birlii 118 Y Genel Ynetmenlii ve 2001 - 2002 Liay Lions stanbul Anadolu Yakas Sosyal Hizmet Vakf Bakanl da... dahil) edindiim tecrbelerle... 2006 ylndan bu yana Kadky Belediyesi - 19 Mays Kltr Merkezinde ki Yaam Kalitesi ve Vizyon Stratejileri eitimlerimle, insanlarn en verimli olduklar dnemler de, geleceimizi ynlendirebilecek... kiisel, kurumsal ve kamusal geliim projeleriyle... topluma, evrelerine ve de lkemiz gereklerine sahip kmalar konusunda... Birlemi Milletler - Kresel lkeler Szlemesi -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Srdrlebilir Kalknma ile kartrlmamak kaydyla, gnll ve tamamen duygusal (!) anlamda... Sosyal Sorumluluk Projeleri retebilmeleri ve gerekletirmeleri iin... T.C. Milli Eitim Bakanl - Kadky Halk Eitim Merkezi sertifika destekli... yapm olduumuz zel atlye almalarndan ve konferanslarmdan, 3 yl akn bir srede derlediim, Afedersiniz Bi'ey Sorabilir miyim? isimli @-kitap almam... 540 sayfada tamamladktan sonra, doal hayat korumak adna PDF Formatnda imzal bir adedini de, ekte... Sizlere takdim etmekten son derece
81

mutluluk duymaktaym+... diyerek, paylatm ve 10.000 den fazla gnderimle Facebook + Blogcu + Kisisel Gelisim Gruplaryla... cretsiz olarak sanal ortamda okunan ilk e-kitap olma zellii ile... yine giriimcilik ve networkle ilgilenen dostlarm iin yazdm ve marka olma yolunda Linkedin + Google+ vastasyla 5.000 den fazla e-mail ile datmn yaptm Network Marketing konusunda bir ilk Trkiyede Networkn Kitab isimli 2. e-kitabmdan sonra, bu nc kitabm tamamlamann ve sizlerle paylamann sonsuz mutluluunu yaamaktaym. Yukarda bahsettiim ilk kitabm Afedersiniz Bisey Sorabilir miyimi zellikle (45 +) ya grubunu dikkate alarak yazmtm. kinci kitabmda 30 - 45 ya grubunu, bu kitapta ise (25 +) grubunu hedef kitle eklinde dikkate alarak yola ktm. Beni her zaman destekleyen sevgili Eim ve Kzmla birlikte, bunu Olumla paylatm zaman... Baba, Sevgili Can YCELin nl iirinde olduu gibi, bundan sonraki kitaplarnla da, eye doru gideceksin galiba... dedi aka, tabii... Sizlere, kiisel markanz oluturma yolunda katkda bulunabilmek, dnyann en gzel eylerinden bir tanesi. HEREY GNLNZCE OLSUN... Ancak ... bu arada byk stat Can Ycelden bahsedince, konumuzla ilgili aadaki dizelerini hatrlamadan olur mu? **************************************************
82

Yanl Hayatn Peinden Komayacaksn!.. Ne olmasn bekliyorsun? Hayatn sana ne sunmasn bekliyorsun? Dn akam hayalini kurduun eylerin, sabah olunca gerekleeceini mi umuyorsun? Yanl Hayatn Peinde Komayacaksn! Sistem byle almyor! Dnce gc, metafizik, parapsikoloji, yoga, meditasyon, aklna her ne geliyorsa, neye inanyor ve peinden gidiyorsan, hepsi bir yerde tkanp kalacaktr! Ummakla, dilemekle olmuyor, ayaa kalkacaksn! Her eyden nce farkna varacaksn! Hangi retiye inanrsan inan, stn kr anlamayacaksn. Bir bilgiyi gerekten hayatnda uygulayamyorsan, o bilgiye sahip olduun yanlgsna kaplmsn demektir. Kendini kandrmayacaksn! Gerekleri anlayacak, sonu her ne olursa olsun kabul edeceksin. Bazen bildiklerin, rendiklerinin ac verir. Onu da yaayacaksn. nce kendinin, ne olduunun, nelere sahip olduunun, gcnn, yeteneklerinin, bu hayata neden geldiinin farkna varacaksn. Hayatn, gereksiz eyler uruna harcamayacaksn. Kalbinde yaadn her duyguyu ak sanp, peinden llere dmeyeceksin. Akn adn azna almadan nce, uzun uzun dneceksin. Yreinle yzleeceksin. Sevgiyi, tutkuyu, ehveti, alkanl, ekimi, ak birbirinden ayrt edeceksin. Hi kimsenin ve hibir eyin senden daha nemli olduunu dnmeyeceksin. Bedenine, ruhuna, aklna sahip kacaksn.
83

Hak etmeyenin ardndan yas tutup, bunu da aka balayp, akn ann kirletmeyeceksin. Kendini tanyacaksn, hem de ok iyi tanyacaksn! Kimleri, neden ve niin setiini bileceksin. nsanz hepimiz, elbette zayflklarmz, dknlklerimiz, saflklarmz var, ancak kendi huylarn eksiklerini iyi tahlil edeceksin. Ardndan gzya dktnn adn doru koyacaksn! Yllar sren yaslar yaayp, unutamadn iddia edeceine, neden hayatna balayamadn zeceksin. Korkularnla yzleeceksin. Yattn yerden, kurduun hayale uygun bir beyaz atl prens beklemeyeceksin. Akln alacak, elin ekmek tutacak, kimseye boyun emeden yaamann lezzetini bileceksin. ster kocan olsun, ister olun, ister anan, ister baban, kimsenin sevgisiyle hkmn birbirine kartrmayacaksn. Ezilen, zavall, aklsz olmak kazandrr gibi dursa da, sonunda mutlak kaybettirir; bunu unutmayacaksn! Bakalarna deil, kendi gcne inanacaksn. Birinin boynuna aslarak durursan, karndakini yormakla kalmazsn, bir gn kendi kollarn bile ekemez arln dersin; kimseye dayanmayacaksn! Dnya da sensin, evren de! Kendini gelitireceksin. Byyeceksin, olgunlaacaksn. Ruhunu da, akln da bedenin gibi besleyeceksin. nce sen byk olacaksn, farknda olacaksn, sonra dnyann zevklerinin, akn, hayatn tadn karacaksn. Emanet hayatlara tutunup, mrn harcamayacaksn. Ne olmasn bekliyorsan, sen yle oturduka, olmayacak. Bouna hayal kurmayacaksn!..
84

85

86

AL RIZA DEER 1955 stanbul doumlu, evli ve 1 ocuk babasdr. renimini Kabata Lisesi'nden sonra .T..A. Siyasal Bilgiler Fakltesi ve Marmara niversitesi - Maliye Blmlerinde srdrd. alma hayatna 1973 ylnda pazarlama ve halkla likiler sektrlerinden balayp, 1977 den 2003 ylna kadar, kendi irketlerinde devam etti. (Ajans Arda Reklamclk Limited.) Bu alanlarda yaklak 30 yl; T. Bankas, Paabahe, Aygaz, zocam, Lombardini, Honda, Rowenta, JVC, KP, IBM, Pima, Sandoz, Kaleterasit, Kalebodur, Kalekim, Kaledekor, Kalevit, anakkale Seramik v.s. gibi birok irkete, zellikle Trkiye'nin her yerinde, KKTC de ve Almanya'da, reklamclk ve halkla ilikiler bata olmak zere, eitli hizmetler verdikten sonra, kendi istei ile emekli oldu. Yurtiinde ve yurtdnda katld eitim almalar... ISO 9001.14001.HACCP Toplam Kalite Ynetimi, Permission Marketing, Inovasyon, Motivasyon, Performans, Network Marketing, CRM, Sat ve Pazarlama Eitimleri ile birlikte... KKTC Girne Amerikan niversitesi / 118 - Y Lions Akademisi Bakanl ve Chicago, Indianapolis, Newyork / Uluslararas Lions Kulpleri Birlii Genel Ynetmenlik ve "Stratejik Liderlik Eitimi" sonrasnda ila, kozmetik ve otomotiv gibi sektrlerde Eitmenlik, Danmanlk, Genel Koordinatrlk, Toplumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetmenlii yaparak, Ulusal ve Uluslararas birok Sivil Toplum Kuruluu Ynetimlerinin en kkten en byne kadar hemen hemen tm kadrolarnda grevler ald.
87

1980 den itibaren yesi olduu STK'lar ve ald grevler... *Marmara Yelken Kulb. Genel Sekreterlii (2012) *Sporturist Su Sporlar A.. Ynetim Kurulu yelii (2009) *Caddebostan Balkadamlar Kulb. yelii (2004) *Trkiye Yelken Vakf. Denetleme Kurulu (2012) *Feneryolu Tenis Kulb. As Bakanl ve Ba Hakemlii *Tenis Eskrim Daclk Kulb. yelii (2005) *Veteran Tenisciler Birlii. yelii (2006) *Beikta JK Genel Kurul yelii (1986) *Trafik Madurlar Dayanma Dernei. Onursal yelii *Trk Lions Beceri Kazandrma Vakf. Bakan Yardmcl *Ethemefendi Lions Kulb. Onursal yelii *Sahraycedit Lions Kulb. Onursal yelii *Erenkoy Lions Kulb. Bakanl (1992 - 1993) *Lions Akademisi. Bakanl (1994 - 1995) *Uluslararas Lions 118.Y Ynetim evresi. Genel Ynetmenlii *Liay Lions stanbul Anadolu Yakas Sosyal Hizmet Vakf. Bak. *Uluslararas Lions 118.Y Federasyonu. Onur Kurulu Bakanl *Uluslararas Lions Trkiye Konfederasyonu. Konsey yelii *KRC & Ylbak & Day Grup & Renoval - Genel Koordinatrl Halen; ila, a, kozmetik, eitim, ynetim, danmanlk ve tantm sektrlerindeki, 3 irketler grubunda Danmanlk, Genel Koordinatrlk, Denetim ve Ynetim Kurulu yelikleri grevleriyle birlikte... Sosyal Sorumluluk Projeleri, BM Kresel lkeler Szlemesi & Kurumsal Sosyal Sorumluluk & Srdrlebilirlik gibi konularda Proje Koordinatr olarak, almalarna devam etmektedir...
88

AL RIZA DEER

2012 ArdAkademi
DJTAL YAYINLAR
89

YAAMDA MARKA OLMAK


90

YAAMBOYU
MARKA OLMANIZ DLEYLE...
91

You might also like