BULAN

-

LAPORAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 2011 AKTIVITI Mesyuarat Guru tahun 2011 Mesyuarat Guru- guru Panitia Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan Mesyuarat Panitia Kemahiran Hidup i. Pemilihan AJK Panitia KH ii. Perbincangan mengenai Rancangan Pengajaran Tahunan iii. Jadual Penyediaan Soalan dan Penggunaan Bengkel iv. Penggunaan ABM dan BBM Panitia

DISEMBER/ JANUARI

FEBRUARI

- Membersihkan bengkel dan menyusun atur bengkel menjadi ceria dan selamat - Mengemaskini Stok Panitia KH - Membeli BBM untuk Projek KH

MAC

- Pengenalan Projek KH bagi semester pertama - Perancangan bagi memudahkan murid dalam Projek KH i Tahun 4 – Pemasangan Model Kereta ii Tahun 5 – Diod ((LED) berkelip iii Tahun 6 – Kerja Kayu (Tabungku Sayang)

Aktiviti bagi sambutan bulan kemerdekaan  Pemasangan bendera Malaysia di seluruh kawasan sekolah  Menghias kelas dengan bendera Malaysia .Mengetip soalan KH .Penghasilan Projek KH (cara penghasilan bergantung kepada kreativiti setiap individu) APRIL MEI .Penyediaan kertas soalan KH bagi Peperiksaan Pertengahan Tahun 2011 .BULAN AKTIVITI .Mesyuarat Panitia (Pembentangan Analisa Peperiksaan) JUN .Mengaudit dan menyemak alatan bengkel .Menyemak kertas jawapan (skema permarkahan 60% peperiksaan + 40% projek KH) .Perancangan bagi memudahkan murid dalam Projek KH i Tahun 4 – Tanaman sayuran ii Tahun 5 – Pembinaan Akuarium 3 dimensi iii Tahun 6 – Pemasangan LED bernyala dan siren berbunyi JULAI .Pengenalan Projek KH bagi semester kedua .Penerangan untuk menghasilkan Projek KH .

Penyediaan kertas soalan bagi Peperiksaan Akhir Tahun 2011 .Penghasilan Projek semester kedua SEPTEMBER .Mengulangkaji untuk Peperiksaan Akhir Tahun 2011 .Mengetip kertas soalan .Penyediaan dan penyerahan perancangan 2012 dan laporan 2011 Disediakan Oleh..Peperiksaan Akhir Tahun 2011 NOVEMBER ..Memasukkan markah kedalam data SAPS dan markah guru .BULAN OGOS AKTIVITI .Perlaksanaan Bulan Kemerdekaan .Menyemak kertas jawapan (skema permarkahan 60% peperiksaan + 40% projek) . ………………………………………………….Menyelenggara alatan di dalam bengkel KH OKTOBER . (ISHAK BIN MOHD ALI) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful