Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Jasmani Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Hari Bilangan Pelajar Tunjang Tajuk

Kemahiran Pengetahuan sedia ada : Pendidikan Jasmani : Tahun 5 Cemerlang : 14 Mac 2012 : 0730 – 0800 ( 30 minit ) : Rabu : ____ / 20 orang ( 13 Lelaki, 4 Perempuan ) : Kemahiran : Permainan Badminton : Pukulan Kilas : Murid pernah bermain badminton dan telah mempelajari kemahiran pegangan raket dan servis serta pukulan hadapan. : Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat : a) Psikomotor Melakukan pukulan kilas dengan teknik yang betul sekurang-kurangnya 3 daripada 4 kali percubaan. b) Kognitif - Menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 tiga otot utama semasa melakukan pukulan kilas. c) Afektif Merasa seronok dan gembira semasa melakukan aktiviti sepanjang pengajaran dan pembelajaran serta mensyukuri anggota badan yang sempurna sebagai anugerah Tuhan. Unsur Kemahiran Berfikir : Menjelaskan bagaimana koordinasi mata,tangan dan bola dapat dilakukan dalam masa yang sama.

Hasil Pembelajaran

skitel (4) : Teori kecerdasan pelbagai Strategi Pengajaran dan Pembelajaran .Penerapan nilai Penggabungjalinan Kesepaduan Bahan bantu mengajar : Patuh kepada arahan. bekerjasama : : : Bulu tangkis(20 biji). wisel (1). yakin diri.

Bagi . Cara bermain : . FOKUS PEMBELAJARAN Permainan beku dan cair.bermain di dalam kawasan yang di tetapkan ( 1 gelanggang badminton ) .LANGKAH/MASA Permulaan / Set Induksi ( 5 minit ) AKTIVITI Pemanasan badan melalui permainan kecil. 5 murid akan dipilih sebagai pemangsa manakala yang lain merupakan mangsa tugas pemangsa ialah ORGANISASI CATATAN Nilai :  Patuh kepada arahan  Bekerjasama BBM :  Skitel (4)  Wisel (1) mengejar dan menyentuh mangsa sambil menyebut beku dan terus mencari mangsa lain setelah membekukan mana – mana mangsa. tugas pemangsa pula ialah Skitel Mangsa Pemangsa menghidupkan rakan yang telah beku dangan menyentuh mangsa yang beku sambil menyebut cair.dari 20 orang murid. Mangsa yang telah cair boleh bergerak seperti biasa dan juga melarikan diri.

Mangsa yang beku tidak boleh bergerak.pemangsa tidak boleh menunggu di satu tempat. Sekiranya bergerak.tidak boleh keluar dari kawasan permainan . . tidak dibenarkan bergerak.mangsa yang masih beku. terlibat. . . dikira terkeluar dari permainan. Peraturan : .Gaya membeku berdasarkan pergerakan terakhir selepas di sentuh. Regangan untuk anggota Melakukan regangan untuk badan yang terlibat bahagian anggota badan yang semasa aktiviti.

tolak kaki adalah dalam 2 meter.Langkah 1 ( 5 minit ) Gerak kerja individu .  Patuh kepada Guru menerangkan murid arahan cara pegangan raket untuk teknik pukulan kilas yang BBM : betul terlebih dahulu. dominan sambil . Fasa Perlakuan  Mata memandang bulu tangkis  Kaki dominan dibawa ke posisi bulu tangkis dan berat badan Petunjuk : dipindahkan ke kaki tersebut. Fasa Lajakan  Semasa membuat ** jarak antara murid pukulan. .  Wisel (1) kemudian menerangkan  Raket langkah-langkah melakukan badminton teknik pukulan kilas yang (21) betul. Fasa Persediaan  Semasa melakukan pukulan kilas.Penerangan guru dan diikuti oleh murid. 1. = murid 3.Teknik pukulan kilas dibuat secara statik tanpa menggunakan bulu tangkis. = Guru  Kilas raket separas bahu.  Berdiri dengan kaki buka seluas bahu 2.  Tangan dominan memegang raket dengan letakkan ibu jari di antara tiga jari dan jari telunjuk.  Murid membentuk 5 barisan secara memanjang dengan Cara pegangan raket : Nilai : menghadap guru. pegang bahagian hujung pemegang raket.

Nilai :  Patuh kepada arahan  Bekerjasama  Yakin diri BBM :  Raket badminton (20)  Wisel (1) .  2 kumpulan dalam separuh gelanggang. Langkah-langkah aktiviti :  Setiap kumpulan berdiri di bahagian tengah dalam petak gelanggang.  Murid membentuk 4 kumpulan dan setiap kumpulan terdiri daripada 5 orang. kali bulu Langkah 2 ( 7 minit ) Gerak kerja berpasangan Prosedur :  Setiap murid .kemahiran pukulan kilas memegang satu raket secara dinamik tanpa bulu badminton.  Murid diberikan 4 percubaan tanpa tangkis.  Murid membuat kemahiran pukulan kilas sambil bergerak secara berpasangan dengan rakan yang berada di separuh gelanggang bertentangan secara bergilir-gilir dengan rakan sekumpulan mereka. tangkis.  Pergerakan dibuat sebanyak 3 set.luruskan lutut dan ikut lajak.

kumpulan dan setiap kumpulan terdiri daripada 5 orang. murid akan bergerak kea rah kanan dalam kadar 3 langkah dan membuat pukulan kilas. Gerak kerja berpasangan Prosedur :  Setiap murid .  Ulang sebanyak 5 set secara bergilir-gilir dalam kumpulan.  2 kumpulan dalam separuh gelanggang.  3 orang murid yang telah menguasai kemahiran servis di pilih untuk melakukan kemahiran servis ke arah backhand murid lain (yang berhadapan dengannya)  Murid membuat kemahiran pukulan Nilai :  Patuh kepada arahan  Bekerjasama  Yakin diri BBM :  Bulu tangkis (20)  Raket badminton (20)  Wisel (1) .kemahiran pukulan kilas memegang satu raket secara dinamik badminton.  Bagi murid kidal. menggunakan bulu  Murid membentuk 4 tangkis.  Bergerak ke tengah petak dalam gelanggang semula.Langkah 3 ( 4 minit )  Murid bergerak ke arah kiri dalam kadar tiga langkah dan membuat kemahiran pukulan kilas.

 Bergerak ke tengah petak dalam gelanggang semula. Cara permainan :  Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu A dan B.  Pergerakan dibuat sebanyak 5 set.  Murid bergerak ke arah kiri dalam kadar tiga langkah dan membuat kemahiran pukulan kilas. murid akan bergerak kea rah kanan dalam kadar 3 langkah dan membuat pukulan kilas. Ulang sebanyak 5 set secara bergilir-gilir dalam kumpulan. Langkah-langkah aktiviti :  Setiap kumpulan berdiri di bahagian tengah dalam petak gelanggang.kilas sambil bergerak di separuh gelanggang bertentangan secara bergilir-gilir dengan rakan sekumpulan mereka.  Kumpulan A (pengumpan) akan berada di luar petak Kemuncak ( 6 minit ) Permainan Kecil Nilai :  Patuh kepada arahan  Bekerjasama BBM : Gerak kerja berkumpulan .  Bagi murid kidal.

 Kumpulan pengumpan yang mempunyai ahli yang ramai bertahan akan dikira pemenang.pemain yang mengumpan akan dikira kalah dan keluar.  Kumpulan A hendaklah melambung bola melepasi lawan dengan cara mengumpan.  Masa bagi setiap permainan adalah 2 minit.yang telah disediakan terlebih dahulu manakala kumpulan B (kera) akan berada di dalam.  Tukar peranan bagi setiap kumpulan. Peraturan permainan :  Sekiranya kumpulan B berjaya menangkap bola tersebut maka.  Kumpulan A boleh mengumpan pelbagai arah. Aktiviti menyejukkan  Murid melakukan badan (Cooling down) separuh bulatan di hadapan guru.  Bola tampar (1)  Wisel (1)  Skitel (4) Penutup ( 3 minit ) Nilai :  Patuh kepada .  Kumpulan B pula akan berusaha menangkap bola yang diumpan.

arahan .Rumusan keseluruhan tentang aktiviti yang dilakukan.  Guru memimpin murid dalam aktiviti menyejukkan badan.  Guru bertanya kepada murid tentang apa yang telah mereka pelajari dan perasaan mereka semasa melakukan aktiviti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful