,

no i
.. .

· dJ D 'b L"L k -~ "_.11_ d" 13.0 Pla:_,~1~ __' '1J(:IriIJ:tur'm.~3.n atta,n R.1~M.p-!lJl-n . llonSI~_ Iin.om,cnul ho : ul~I~ang: da_ ,~)t ,dLe, .f] .. an l!H'rulrliJl~. IRlJ,ef.ijelalk __ peri d:\tva ..a,hl~:ilJ.P f:II at::u tu mbukan .....l'tdah mem _ e~aJ b bini, k ian di~ .:Jurap,k .:1l1,11Fitam_1I an
n ,ko 0' 'Ep m.omeruu m d.Dn ~E, pruJ 15 '5 erra •... IE : tai rna nrara ,£;.k.cd.u3.1"Y3., ~l_nj u [.n;'1'.~,ka,ti,,3U1 .::3J.0 .WI;;1 ,pu. m C'~f1P~ w lea os.i.k,· .n f:JJ,' 'U nt u k m~n'i, I. an k~l.,di.mn 'sdJa "~h,a.t,c·ftl.lm, _,u .n ',r ~'ha.ru' .. . eli ,mai.ki lsi n"~J
11 e In'Fo'fln, U -.0 5j. I..

Pi -...n, U k-: 111-'-:II~" l K<·..... - -k·. II . K, ~n· ·1j.J1-u-it: u ~I ru m u nru k. ij. 5rem ra n,pa :g:m:ya lu r. .- c rakh ir I, aJ iaJ n Idiha rnpka n
i [I: "

iiI'iiI'iillf'

.
J

0

~d·

II!

-"~l

"

J~j

~IL.

til'" ii'ifiiI iSi i'in'iiI !1(i"-n,ltIiIIB ~nlll . .

~I~

aliI Il.

In'lj"il ~ IlllllL IU ,'.

I~

;iO"!'Ii"iiI'1,n;;, il iii ~ ~l U II_IJ,IJ lU .II!

l , '.

'i'iI'i,

J

11_ll-1J

I I'

!l..J

1'-=,' alll

Ii'!'

o

~

IIJ I

n.

_

.,.

1-:

.

-0-1I "" H_ I !MI.. ~

IIj=

fi

,lIn, an,

._' 'U

RCIWa.bu.aJln
." iii <IA. 1'Ii'iJ,_\fl'~~llj-~II:I

huku,n
u n tu
_
I"

ntu
_r~I~,

~J~~

1'li'Ii,

1-: ,'.

'FIfIj

~~!!!i~I~~~lll!atl~llr3

~

kck.ck~.:aJll cnc'~ !d,cngan _ _'LlkUnl Kcikc·kala.o .. n9a H._III i,~ i-I b:,l~\o'Ii;1 PIP" 'Dd ~ giL n
:I'~

111'\: it' iii'~ ~lIljr"ll, ~'~I~~.~~~ ''''.. ~

1"11

~u

nl

II'ni ~_~.I~ -.

i'1Io

~!~

~_!

Ii

Tum b kon lienfng
senmpuno
I'

..

A· IM,o,me·nt·vm ,Q·OO

__

.-

-

lrnpuls

Eur,eka
Ie·rdiskuranah dengall1 telfltl:lr11 Sie'bangku Ikotio I urn~ melrn~awf:lbb-ebelJiapa p~ anyaan I: ,fi.U1., Agar Jo -_,bam lab'; I 1-- antQIP:, ~a'I,Dn Idapal~m . OJ JJ kan peJ(otu'lCl n .rvOI ~edeb]hldehu I~, ,
0

I

11.

Lempftl kont sebufllh oolu J1Sli Ik.e fllflflh l(emID~1c. de~galn lernparall va '191~i : te rla~w kuat. La It,ulkan ~'a.gi de ngleu. g,aVo 'g "! semole i11 cial besalil' deni' jarak 5J samal. Bagaima. aka PI'malili "rlgaln jomk VIarng d itempu h bo~a :s. t I a h me'MQ ntu1?
1

21.

Keli·ka, duo DO al bi ~,afdl vong '_ernosm sa ill -._Irlgera k de -g,a n keJla~ugn __ liRg b_ natbj1iaku~ ~e'pg~d i i~e _;g a ~, wgai m a nCi g'lrrlge~alk k ked Ug bolo is e~ ,IDa ~obra h tan? IClgolimc nOI PI g ji kg mCl5>5G SO~gh ~Q(U lbo~a jauh tsbih besc r da d m Qissa boh] SCIm nya?1 kutdi ng ka. . [II si~dis .~HfnnnFl, de,~gll hosi GJS usi ~emCllrnyang fmJ!ill~ ~

I~.I~on
1),C'lem.,pafk, ,n
-I

1lO1
II, .

Peril -tilta,n k,cm,_ aJ" hasU ,diskui. ,kaJian _ada EIH~.kll
ola ,ilc.arr,a ,d'e, ,-' an mUl

idJii

3)1[ .5",

Kcdka

.sa [C', tenru ~)e' ilrah. eem -0." - e.r~util k.al'- n IInI. ·iDlblt"; lk -"n k 'LC, ',~)UUl p'ad~, bel ~ .. em,. ·-.:.m f'cm'bok. ,dalaml kEad· n ,dli:3 IDilJ • f'ada '5aar itu •-, _ ~U' €Ii - ~n,ska.n b,,:- ~'1a Ib,ol a. 11, €' lim PI!.WI~ " i ... m (lIm CI1I[U llI1, .5 C ...a.ng_k'l.n 'em _-ok did ak m,cnl iUk ~ m ntu Unlt.luk kaSUI bo~a bHr~lrd k,cidua bo[.a bc·~crak. dl,cng,~.n :klC_CJpa·ra.ln rerrenru. ,0 -9 [ii ,- eada:· on ~ ni, ..'e1fi,a. .1~9. h,ih ard memiliki momentum. ~ -li,k dua 01- bUr 'e~ ... n13'55, '5;1,m b~rg~'.·I~ ,d .. ·n K,- '~P ran '~am.a en
o •

I

IDIC,

~'I

1

:-

.

I...

I

0

(. es

If

d.,_u amb

.1

Iipc

rh a _i_'_ )I,~ .m a!a mown t'11~ lJ:m kc _ua.nya j ug~, n

'3111,_~

j w,ka :rn3' 5,3 s,~ ~l, 5, '[111 'b()~al. I,eh:ih aes a r d,a ri 01 a's· a 5" U.lIInya d a,n k.cdu, a n:- a Iblie'm'C'l~k d e.lll-C:~U' k~c,ep-::'a-r~ n, ~ 1ft:_ :s a Ill. 3; m,ak, bola dj,C:og':] n, m a ssa va -D . . Iebih bes;' I'm errnpu ny', i mom€' tu 1.~ ~: feb,ilh be [E.'-=e'me'D'[SF3 ~i,ka. 'saJaJw
.- enl e nit 9,Cl"
II
I

"J~

,du . _,013 bc'trn3J'~§,a sama b~,~~rn.k. de~n .k.C:_q?" :_.3 n I~b~h bc;~a.r d 3.ri ,ke:_C'p~ala n bol a ~3:tU nva, m aka R10 IniC' nru 81 n'13 ~'iJ~a ~da,i, h b esa r. Ii ~ ~ ~ ,- ri ..' l~f.I,j el,as a I, tC',I. - U t_~' 1', -, d,ap sr me ¥ 11,lJ,jJ k,fj Lilli - iJj ~an b ahw,al, 11,. .- _L LL ~ m 0 111e nru m b'ern -,111J1(!liI, ng I' III rus d e,ng;mn L .: ~ '. ,K,'ECitp" [3 mil ora"" . €ow ill J:tDU su _, agJ'
§31r,U-,--.3n
_j_
!~
1

il'nltft Ullll,u',

mA'In'[-' I1IIIIrn-, lw_w.:;lIl.llJ':\;-.. '_. -D" ~.ill. . Ilk ~R !u1U!1II ..I~:-...... lriidn

~I; __ ~

b;o;:li It!UI !iiiU\I!!I,

II',.,... ~I

Jl!'IalII'1i. 4'Imi,'it'iil:iIii'!iOiI aJlllll.ll.Ua,
Ii

1IIln.00000i'l' , ~ lIiI;I;~~,

[I!.. n...ll_,..ll. ... - _~n, lIli. lu;JI.I.I.iI, lUI:, .. .'-~

1111~ur

lhJ '1().' ,~.araanya.Arau ,d a:p1am: d E'I u.1~§~a ~'~
n ,e,~iIi'!IIP !JeiI~ liifi'!i:II rn n~um I,' i.!Ill1

b

!IIaili'.

,

Kete~pR: ,
==
ItH' r"~':;

--

mODlelll·u,m (.

',m/s)

m; s-51. '"~L,,,,,",' e
<'III

t:'1{

I'IJ

==

·.··C.-,cpa ,311

(mI,s)
.Dill aJllll

PefhBfw:k

n, ple'f-,

mo,mU~~,lI1tu"mrersebu

-~ K~i,

:n [Ie! ·ab. ,rn'E'fII,rt,alhuw

hah \ ~ klCltq? Ita n D!1 '3 'CRl.pe,1 n besa ,F,n V,dk,I[. '.r, 5'1:'01 iC nra ra ,lin ,ISS m Cnl1p ....:1n bn,3ran sk:alat Ha!dil k.~_i~. bnaran '¥ck~o,r d.c.n h,t:saran s:k.-l. r' MC'R~naSU
ka.n lb,~ aran vc;kr.D f.
:
1 '.

iC:',~

ifl,

,de fill rki 3. n,

'Y'I - :[0,1' ~l1ng: me'm._.u,IlY

i~,b

-

:1"'. -:

n srah, A em, momen

,m Q :n1ent

IJ 1lI1

fc'no a~,u 6 esa fa ~1 k.

um

'earall1

de.·ngan,

k~_'cp,aJ[3, n b ~nld3
j

Inlpul dan P rubal1an

tomentum

,., tomenrum .... y:a~: ,di,m i'~i_,~i b'cnd ~!d .u 'antI 'Cfi, ,I? .. ,It _.pta ·ila ko-' ICepa[, n n,).~ I[etap. N'am~tu n, ~ik:3J ,k,f'cep:.u.',~nn.,. ,I, bf:Jru,bah~ 1n'ODlIIC - Iro Ilr:i, fly: , juga beeul sh. S'Ej-'; " i ICiIO.n'[o:111l]1 bol lb,i~1alld. A senurla b'E ,'e...:-I-. d,if'!1gan k.·..le'p [3, .u !,.' Beb c·raJjPa '5 I,J[ ,kE, .U d ian b!Dla,·· menu m - ule, bol . :B. Ak ib Kny ~" k~ _,cpal'a.n 'bol. .A. be,rubah, Ol'C'_lj adi "~2 _,__" btL~ _, y~~ 5CM'U~3 ~W,~,ID ak,__ _,CllWiC'rak d.c~a Irnl, ,kc(;.~, ta n, ii~ K.3.rc,na k.lc'c~'a'ta __nl'1l lberu ball_ 'I ,m,ak13. n ~-D '1t:!i '=-;r-=-r ~I ' d~I :rM a n ,0111f:'~, II' 1111 ~:.__m.lWl_: J~Ul ma1m,eBIlID. - ~ II~, ill., [b] , .n,~i,n Ow Ci'" 3 I., Ia Be s. "rn:~rap',eru bah 3 n m 10 In c ntu m c 3! pat d i!CJj ri d e n~:aJ n p,. C"3 D1 In: a
I .
ee

till

.~~i

-

~

'I

-

,I

'I

I

i

~

I

~~

~

.'" .,= P: ~_1,y' ,_ .iJ;p' = ,PI

,P

~i

,_ ,iJru
Gel

b{J r

1 h'
~I

'Ilbia i'HlIR InI Q(J IQ"",

mOm'fIi'll!!iJi'Il .!In·d!!J , a",

te'rjad'i IPC:H~la

i

IP rl!lillba gin

ei,Celpa'lil

n,

'Ke'rti!-'ranpD':

,I' VI

III _: n1 .

Ckgl =: :kc:ccparan a__khr ml) i
sa bends

=: IE]Cru,~- h" n a lr--

mlJi()1'[i

!:nm,

m ( . ~,1ln/5)

VI, =: :~CtiCP3[, n aW3!~, MIs,) (

•'lIlri!'I_ ~

,---.-

_- Am.. - .....
.-

"U _ -I' JIIlItlilpil ~ I ("btl -' a---·61
f'·
" _..

~ ....
l

~'I':' .

:.

I···"'

l;;·~d.· •. .

,"..

-

-l

....

".

'

l

~

"1.

..

-

-

,

.

!
...:

r.

-- Ii F~ I' ,'='
I

,11~1l1ll,

,.....;,_,

'F'

,~

_ VI 'V1 a,'=I~-"';'"

14t

~l~,

'D""',_, ...... _ , ...... .

F'" :;;-, /ifJ1 G«z&-: 81_,UU'MP1nl nl p. i!IL..!J__ .... '11'1~ ·.1'1I .
_j .....

-

IL.

U",""';

iiioo,

'1_

F
- -... _

-'-

t

~:t= l~:Ji ~
,..

.I, - .
~ --

'FIIrlmI~1'~~ _ _ . WI
ill -

-----

l.o1l.J 1IIIiIII,
-

! _-.
--

_

peIIUDlIIl . _ ___
:.___::! --

teIJIhm' ',-,'" 1-'- .•I,IN,. .'-, _ . . .. _..
--.. - _: - --

l[

I____:'

._ -

_.. "

UJ':,~

II ._ .._ ... .' - - - _.

)cU~
L

IX~
, •

-" . ,-.-..'-. iiil/"
• r
~e

)

.

I

L,

1,_1

'b~;,F
,l1li-.,-,

I

PC_'IMI'!D~
I-P& .. 48' 11a~11 :~',11't4: N,

y~ !fUII

I

1=:.

\I"" _: ~
,

r, -

_.01
I~

~p" .••

.l~~
_t'l!ii\;Ui*,"

~.C'2_1I\)
- __~- (~_I-,'25J' -1

1.1 -<.~;t111M. L__:__._~ hola. ,_,.t6 _._.·ladI.
,ba~fIll~, _~__ _'~< _" ~I" • Irl~-

'N ,I~,

~-44 .DJI:,

--" 2,".
,"

_. 1: # iii'
'- - .:.,.......,..A...l& IaiJ

F

_

iiiiiiiill~

Ii'

JML"
~~. ...

·L .... .JL., ... I ' DIUa "

'''I
I \'
.

II!. ~ •• pa __
~;

,_DID

Id_ uah ,~
I . .' ~ ~ ~ -

.~

,O~O·"I..,.:.'. '.' .. I' ,._ ,
I

~"I· enepJI m
... _.... ) 'L,""""'.

....,.

'. 'L,_ ,-

.. ..'" .; ..

Ida
~ ~.

KP"

~~~-~-~-~~--~:--.-. 'hcPb~,
1I .~.' _,'1'/

IGtelah . laJilab m~pdafarl

CDtlralh .aaI,
. _.. -

_I'~'
1 1-

,

-

..•. -1-'1 .
.

III

J--l- - I:-o'-:Im"'~'.p'
," . '._.. ',_ _. _. _" -

j~'
~-'

a-:-:t-· : .
,-._.,_) '-~'

·11"
~.~

I~'-

J1'~

",

11 'T_ I' .- In, J' _' ..J',' lanl .lraJlllllft.1ih I~m
jj

n .:

Illtal cO rdanl I'..
I;M: IIDI.iI

-

'J .'

n ._-.':.~'."-..Inll4; MO'Inilii '.
__

'lrILJ[k I .•

,Ii

1abJ,_ ·.,hl blt,ald dan·,- . n IINIIIG ,D;2 'tal Cndma:.1dlftlj.,

!lb111l1Jal Im... :haIIltaln _. ~',_~_-_: _1hHa'fI_:~ n:taI~t,lkali.llHbuI: nl" lII'I8mDutd: lbelll bllalr rrmr_lbanllu r-' .• ,' k!i~_nnyal angl,dllilll1l" tI(IIII: y llllEe_nval Ima_l~ l1'li& Hlunakml ;lXIftiKIhIlirnntClillllfdum lbola .1
1__ ,

5..
,It

Se,ollCi - bolo grolt diptJ,ku~1dangan g:aya :2.50_··~Apabi~C1 IIOrIDgk'llt golf •. I menve'n~wh bo!o :sejrJ mfl O~'oCI s, h£tJIlJ'ng CIh wmll:UJ Is dell)' bo !Ill ielse,blfl. S
yCing berjolan danga n lke(e·po~n.:!j mis, bencbrolon deng IJ n mob~I vangl berlge m k dof (] rIO h YOln 9 lberlcwClIil CIn d engan kec,eptMOn 3D mrs. IM'csso uuk don mrObil~m(]rsi~g mos!l1,g od:alah

Sebuah

II ruk

6,.DO D \9 da rn I ,'sID Q1lkg. 'Ten~!1J n: '.,g
e,

b~
COl

momenrn!ulm tnJk :sebe~!!JI1'-abml!::flrn!, momen~.tUlm mo,bJ I 'SJebell~m ~abfloJ]ln~ momeJ1~!umto~a~do rt mebll d a iii ru k,

,. ,.u 'K'~'I~. _I b~II conU· - 'k .Il.ema -h .' Dlll H' I·'um.·eKJ€K - ian 'Ii ...I.nr.u· ";CM10flliEn: [U.11il1. ,·II.t amou I,oh, '. ~hllrub :Mlobjl rruk )"'3ng: bem::e,rnk d'eng~n k(,~3!jua,n [liJ:1Gt ~.-·obil ini u:lnt u n'l'~:_ m 'comp-llJ n~~aJi m 10 In ent U.1:1 va ~ b C13 fi i-,C' ~ ika 11m1c n_::_brnk m, lOb i.~ ~ n, m Ii5~n,'t~l'5 ted a fit '\~ OP' dj, a lIn" k,eCEDsf. a n. tru k ai an b edu.rura n:~, ·~.ed 3
I

jf

-

~

11

I.

.-J

~~

~

..

1II1~1

_

If'""

'-" -" .... 'n,

5-:--' 3 ,. -,-'n-::-' 'ie· ·.iil,n,

-"

'irP' ilK ... 1,.1.11 • f:.II,I.l~,l. C,.~if, 1i~11~ ]1I"i;; '-b-'i"-t"ir"1

H"ii.nim'iio III ,IIV ILnif,

n-·ru·'m-·
I

:*
C_'

""l~

-r

iiii;",jj-.lL"111[miL

lIIuOD,.~

"

JlI",:UI~-:-" .,K,C;m 111.011 ....

b

'

kar'f"oa 'I'wk 'll. 'k __ ~ ~ rmtl,rcln_- C;,LlL-,, ,n ,m om ~n.tU.Dl nya pa dla 01.0_b't,_1; __ .n., . .cng;a.n it fa _.a~,Il, U1 0 r-- - -'N It rid k h ,_,_ang;' .mlt_a ~nk~aJl dib C'Irik:__-.n. k -- d 'sc·::__.an. In_,,_~_l ;5:alah - ~ __ Rlcn'_.u Rl, r __:,I _.,_:_a_~ __ 11- - - - ~ ~-,~pla_':_, - d - - ,_ Hal- ._' __ 'K'" k'1- ", . uu:u . ,('onr.OI h ya~, ,DlE,flIu.nJIIl ~ - .. - ,an" 'H Ii.J1l k-·U,.D:-ru" e'-k·IE,',aJ- , .n _ , O,IiII1'E.r.UU,lm~ Ki _, mbil ,conroh. ,dUI ben >. Id,e, . ,n _ ass 711- d. n "n·~'.~.ng: 1113\ .. len:rc' d,rE' ." .n kecen 'tan ,rll' Idan ,u'",_ -.,tt.ik bert I Dl' kanl _D. .m,35Im 11~. III!.:b 'W'r ked ua L C' n!d a aka n ,111m ern .-,e.n ca mil. tgflya -3!d·a, b,c'n,d 3 satu n,ra ) a~' i,3Im:3 Ibes ar -[mp:; L f',n"1 ~.' snan .,.. U' ~I .,- ,; 5 if- uai d,!IE' _ an ',H.., "u-I .'111- 'I m'" 'N" e'1J DO" !' n;;r ~IIL -- itt: ' " ,a D -~ tran. w'--::HlI. 111.,. .~,
.0 M.Om'f'nru,m
. . ." -

D'UJ''b·,~ SIC-:
1'-' ,,-

.Ell

iEn

malt,
-:

] ni

dlseb Ihk
, .,

:11.

.. ;-

I-

I

"',

.; . .'

c_

,.'

. ,- .

,,'.

I

- - .....

I'

,"

...

-.

.'-

.

..

-

r-'

I',..

•...

"',.

I

.'

.

r'-

.I

i

i'

_

'

III'

1II.,Ifi

I..

iO'Ii

1;;:1.1;;

j.IJ

-r

~

'.

,'iU

.

1IllII1I,

-to

,I .. ,

.

m e n,ra ~ale ."
F_'
.
.
~'-.'

..Ill
.., I

.....

P.
-

.

Jilka

bend"

I

"

'va~' .meDl,be,rf;- III --~

: ',alW', '_ .•.,._

.11e.ak U.3

n re : si. :- 3 ri. I?(';'flgl('.rd 3 n

irln pu

~,'5 'S

cb'3g;ai p c.ruibah..

aks,i (F.!!!:.Ii.!LlIr).~1 lL.

D· -'"

bends .~
0 0.1enru

.n m

m.

[j

.k~3 m €'R .. a.palr.kanf_'- I ,~t = l~iI~~ N~,Yw ......

Jik.a
(f_
-.~ .. ;"U'f.'na.
...: .. 1=
I'

'k~~'Ua.pcnami.an
_
.
-

In~. dru~nJ3Jh](,-n kLa. b1 a.,pa.d(B,n,
1

F'

_

I

=-

",~ I{~lltl'......

F_ ..
.,.!
_.

-I~V:I ) +
'.. 3,

~
1

em

_<·l

pC'naM,aanL,

IJ~~-;t'z

II )

1111,

Pen a M aan rcrnkh; r

fill e nu

n"ju kka n hm11 . j U J11~I \'11 all

:1lI!l om c'nfU rn

~,db~'"

,lu'l1;1 ,d~_n.

IC5'UJ_'_c:3!h,~u,m'Uk3.n

:~.dlaJall-,3<m3.

~nj nlc,rup:rukan _ Ull} ~ H-- --"HIDJ

::._L_!~~~bllft JD'n_~a_u.ntlllk, '[IJD1,--ukan" M

bah~ JU Irdah mnm i c m ' cb dum d ~ ~cud h nun b 1n r. ,[ d k dip c , ,~', n I u. r 3d. I. h 1C'f P' Hukum ini dapa'c' dliw~hkan _c_.alal1 b!~·._~·rukpcnam _311::
uku m rnoarenrum rnenvaru
lil
L

Jill

m 1 ad.1

ru h ~ ell

Nl ~ =: ~. a, ....a

11t"

b!r:.n.da ,pC' - aJ.ma. (~ :::: msssa b'fnd:3 :-.·,edlua, (!~-'
L :~: Kj-. epa: - 3

VI
II!

., lD'e.fUla[pER3D1

IL

JI

-

_,,~!QCqJa,[3n,

b,ell1ld

JIL -'I ~!a!,O~U ru uu ···UI an f I)". nIJ"m,"
L

b

VI .~ .~c'_cp,a'ran, b,cnld '=:

-=-

'Gbdum tUTillbukan (,m/~)1 pCRama. Is·acJah. )1,1 mbu.k.an (rnJ 5)1
kedua
I

VI ~:::;,kiG fil' ran benld, kedu
·n.J1 1),-U3,

I

s'elelah
1"1 11,

[1J

In,bllJk· n (.lIl/s •.

C ,,'ba pefh" d-, n pe',rsam330 :Hu-um
penama

Kekal.

~om,IC'nU.ll,m
i

'b b n ,lersEiutj,f'n

."1,

lill,

.n b neru ,:~,-.1 upaf, ~

d ian;;ai_, . eDlacaw IL

dl

JUt ~
'"

suatu siSiuc'm.. !V~.o:m,c,ntrum.t['(lta]. pardI si~rE'cm [CIl'S.C' ur .d~ah ju mdah. m om enru m [d,I ri P e nyu '5U n 5,~S'U! 1111.t c:.ure-L u ',. J ika sis tc'[n:IJ rersu su :['11 ala 5 n h,lt!in : ;aJ!.
n,l~,-~

Ii

'"'''+

,ri 'Iii
-'I U ini'Ul':'l ,·fl· eJJ.· . lllJ'~lOJ
~"'lI<r~ ~
~1.

-

-b m 'U!I'Ii r p "'!Iid S·Ct:, -Ib'u .t, 5 'I b end .dapar m'~nyGbabl- n . e mlb,ah. n k ece,pat m, J aidi, jUca [;i. dak ada g~, " 1'lJ_ r )'3 ~ ~,dccrrjl~.,P d a S,W 5 tICn m ak ' '5i,lh: m ri d Jt, m IC:~~ a m,i P'C'rubah 3 n lkcccp ~Jf. a n,. I.n i 'b el~iUi'.li s iS[C.M I[ i, d ak In em pu n.} .-i If e m blah ani]' Wl,Olm eatu rn. .Iit;'ngan.·a lai.l!1! momentum 'sil,ltem :~daJal11J kon'S.ran. K.c:'n,)f3taan i ni d.i w... , -k · aJII 'llf' 1.I' m'IJ .; 3 .n d ~ IIa m '-H-~_'I~ rmKUJ ,1\.' anj~JI I IUl. 1l,UUIl, .-, .,n.-:. ~ '
I

,- .,', n" b. rJ(W_J .r.

I ···W o:'Ii IIi'No ~11·l· UIll~J

Pd
l_'" ,-' ,.:

,

I

IL ~ I mJi!n.·

~fd~~1 OJ

H

~

I

111i.

4' 0

M1Il

I.,' I'

'11' - I'mil til 'flU III

<

~I

1,.-,

I

II,

1-

-

.-

..1'

;.'

.J

IIImenru m I I. ne ur 111 ~InV, i .11,.• n b. hl '3 , rcsu I (.1 n ga,\' lu ~I" y. ng C p3 a si rem ben ~1S~U]1:.I iL ng.:. n nol ~ m aka d J11 me nt U m r ] ~l [ rn be nO J rersehu :_ulaLlh kon an. Co, ['0', ,€lde,db.3.n3 pe-,I)'E'r3.p, tn 'HUIlIn, !\~,D,m.irnw,1D Line r ;I,daJ,ml pe~11Ul ya, ru d'·Il:·I"~mbakk3n. Id Ii Se'1!11 P" n, :--- mam-I at i~ _ C u,m, '5CIf1;' lP3,[l..n~, d d' ':....3.n.10 rang: y _ng: m ,c'm~ _:Jg: 'SiC'n__I? _n dSf_I '_J~ ~ _ ,~:o~:..._ '5~'bagaE~ _U atu s ·=!I',C':m., , L _L P,d UJ 111 dl,ap,r 11Gl esar ,03.1lli, .'if U· Pa 0, d i, 's'eb hk a FDl: " ya inrernsl s"Sir e m, hlllll -. an :a) , d - ri luar sistem. . .. bdu n1 peJu m n IC~le§at. mernentu 01, reeal sis [e.n;1 e danat diaL. . ~ a·" :1:110 '1 k (len sE'napan-. , . ' uru, .n loran": Ir.id,illk mc;'Dlpu nvaw ,~~ ,I::!! ,
n
1
I .I,

uku rn . dc.,

I

L.... mol'llojl'o'iIn- oIi':!!:"'_ 'K: ~""-. ·,;,.it,liu,a

... "I~·oPi .r1C~!LII' IE) -~Iii rulKa

-

n:i"iI ....m'joiIO;

nere o1iif'
1i.1,

OC~~,LI.

~I-'~f'fir~;jjjn...

k,' ...""....O ....
"""-,J['"

,;I

·IIl',... !iUi!ll.'IiIII.~~

,·Ii'i!,

lIi'''''''n'''''''n-'[-U.. 111"""". "'"
=

, Ihill.

;''''il

IIilI<'iii

1I111!1.""-IJI

","liiIil- .f'"!ILIII ..... Dalli!

n'

\ ,.,

_-n\lom Ii:'nt M"' j ilomrellrum

~ __a It·~nl 01 In c,nl'U Dl'CliU (I

U1.3, sa m 3

die' _,~ i.n niDI
~
l

Rt aka. ~1 a.w

.
G CJ mlll U m _filj!ll'OGDII _gn'
.' CD In ri i:llp

"dla

,dinlijkj clch 5C'na,p'sn,: 1~5,3itle' d,c,Pan. ]rtilah 'I chab,n,v, ,kCl~ka.c,o_:·
.-ij,·O....1 n 1:Ii ;;Ji'C 111.11 Dr'liilUi
it'

~ I"Jil, V,'" ~

du ~ ~ ~Jolinenr.Un1 ILnw n am.ng,,' ,ng bcmg.,cralk Dl'llnld lJ:u' kc[~k3pdlllm me.
~'

M,el~:an

,liflio,:mc'n'UJfIl

!l!ilmlilil e:sa I: m.1
'_neJ ' A.Or..gill\

-:-di'ij;

'.

d ~I"" 3liK.lill ~I:
!i3i

;'Ji,in
U,

'r....iii'lit'-n- if: L aK
'!i;".I1~""'.
r,

iii.

laK Kill: b ....~.IL ,,,",,,
117 -

ng

'u~rld3d'u,lUcn,cmblk

d.c'~~n

~IFI iG:1,.U:.111'11! ~e ~ Oifon'Ql

;:Oi,.

"'ill -:-

.."

:-c

bG\o·ong.

,

r=»
_iIi ~

,!

,

'U ~

~,a', - na" '!!iII!"., ~_ - ,V""' nillaKa '
"-I! '

,-

"

-

--

~Il~ ~

In ) /U
iIIi ill

,j

= """'IJt'IFtI

P'

li

D,:u; ,PCfS am 33.n t,cn;cbut rCllnpak j dal b ah'w~ !cnap _n d - n g,ra~'
I_

r .~

yng ,d, '31' "d··ella/so.k ',m d eIJ II " ,~~a,n H,ukUJ:m,K dt~k, an ~,',_'O,M C nr.u 01, :__intar~ U':nruk lO c:na.Drl b.dl w a \\1"1 5'3 n __ L.~I" .... ,I.. .t(,W ~n, _'0' 'b 'L ~3Jitj~ ,In c-. ,ftt~I{;'~, b '"k ,K,C,I} 'L ::C'\I1, J,n.
S·-benar,nya €
I~~

anm kecep
!!!!"~J

I1lcm,rga

,~' j ula
t

,m,e'm, ~If',mleh k'f,c€fal~ n
7

y,I,'rlI ,-r
P,-

.Iny,-, Ibe~, -,"'ana,n

dj,;;" ~'3lln

n pdum,

D1a:lll1,

"L -b ,:01 "-

~ _,,,['dln,
i

II" II Ii

,

'1_

HU:lUlm K: hl~Qjlan _' omen~1JJ1inda ' - t. digwnaan un )~kR'u:nl laskaA bebempCl pe ris, i,~ g sa C]lrir"haril. fe ro PiC] n DIIlI H w U IiiI1 ' ;ekeka to n . omen ~ (urn yang reJah 'ali'an pelo,[;a ~ u tuk, WlenjefoSl(tin bebefCigal pe is :iwo
I,

berikut

11 .

I ebe~tIpa buCI irnl balD Idem gallil m Elssa be rbeda de n te~b~o~da r~ ,Dff- en VOl'-9 lomo dil- u!lIh ','fln delil'i kenmlgg'ielA yang SelMa. Bola IfftaFlaka Iii "1,1] nl) g ,a n me.mafil ul paUng tinggi? ICoba js losk~n de'~ Igc n IH u ku m Ke1teJkofo - ~~' me-IU.,. ~ (1
flada peri~ti c ~Iedaal be 1~d1oera- y 9 me gala! ~ ~'ifUSokQn bias,anYCII beroldcl paella radius '~en.e~U!L i berarti parlike,1 Do,m merlil'
1ili"e-OOI.'

2.

!te' 'mga.a

GfQt'lI.

-:,ag,airnOim

!hathpe j, ;!asa"

,aEDS

pe.'riisU~-a

inill

,3."o,e~

m en1lbu~u'h an 'gayal

d a p ~ I,

pe ndal~ ,gl va g ICI' ga t besar agar' In e'~lru U r. Goya pench::ua,n 9 imi di,da pCI' , - n d C1r go, I1U:

ya ngl d ~$enilb- rka n, Jlel!tlslkal- iCC ro kiefa gas I ' - ndof'o - g raj "~1ditin ~ j'au douri IHullum ~eke 'iCllgn Mome'nl~m~

Ilclktl knn d istusi untuk ,menj~hlskcl ,'ll EU'lPQ Il@ri !;l[iWOl ~e n mebu~, IdiJnj au d em _onSi: _ HUI .um ',_ -_'kG ~an ' lomle mnumi. :5ele,la ~_ ilU~ ~111llUska iii ri Ihgsil~nyGden p~e&a'irno!;;i,0 ,[:Ii depClF'IJelgs:~
1 I

,i/~rt,rl "'C,I"'1C1'U]'['i kalj an '[Iclalh, IlW,Crtg'C ahu i b,C'bcrnp-,,-1 p- CIl1Cfa,~ ,~_lll H uku m ~'_ckcl(~,~n, !VI 0 menru lfrL :_'till r r,~-, _,~alli3,'Q rl'3( ,~c- h ,m, '1J1 d ai, aMi ,Pell1flU n,3: n Huku IrQ K,ck.d.tal an.~ ,om e,n-u :m,~ r_h :l~j C ,FH! kan
D,cnga:n 1n"cl1lg!crj'an
J' oj

Ii!

'I'

contoh so , erru r,

c c n,tlo'~'f~
i,

'1Drl 3 011, ;;;10,5
i_i 1
,I '1,,

I",

.

'I_I_,d;.

i~A 4: a1s: 1='
:~ ,=: ~;

,,. '_Ii 1_"I_P";~'"

mil (ihcrkwnan ldawm 1m' ~

1bcrDaa:
,--

-' :'lt1l,,, ""11,. --

--

(30 Ie

_I +, [128 _B)1 = (3.:
1

...JL ,-,

~••

,--

, ,-

"""""

+ :III..'tilJil~ I~t.~&,'......... 'riililliil --:

:II!

i#'

M

~~J+,20.,

.~'

u DI'+7J,_I:='~I+I20

.",

................. -1' ..... 20, 1

!Ni01
.":'.,

~ 7 S~ ~

.~tl"1 ~,.)

'NdL
~\criJrg~,

gn_~I.~~
"';'i~mi-~'
_-~ " --I -~' I

-.1

i",,,,'hOim'I'D ,lflil~OOlln'Jip1rrprihn,: __

padla Uji'

tr', 1
"__ t, _
1_]

IBI'te'D
" . l l_.

'1,
_

". ,..

Ihr,"ua' . . . IIiI!!IiIIIJlill ~ Lr

11L.~_lIl.lL..-,..L. A-,.
,1: ..

...Ill-, a-.• _JIII!rII"ftIIII~1I!IiP!I1 ~~ !IBiml IlIliIiRH 1 ~ ~!lI"

nBIS~_""" Vi mi.,!.
lMi.tilI.1IJl'll!ll

m' ,
J":

II''. II...

_1117'_1"1,' '... ,
11!iilU!II~ [lilni11_,111W
!I;AI'

~ala'Ii.' 1:11 ' up IiIU ' IlhlT .. I., 11II1iIIU11.!WImiiiI,UIIi, _,t. ...a-n·,., -II. IDI.... .' I..
IIIII&ii'W'_.'

11Jai1Eftlllnali1ldii
,~,~1 •

" IlarrlaLII".anlll'lDlii'Dlt
iiYlillu. ~_lfml~ ~_..IU.IIlAi-n··

'~~,_ arah~r=:=Jt::l8mula~,HlIllQJl.llflI ~n -==n
.mlbUkl~

_~_-~ __ ~-;:-_ll

::___

"~_1_'_'= __

.culiIIBm:~,_.iJact' tli

.~.'~'_'__:_;_!~ -,--,.n _'-,.. bh IrIiI.

:2"

[leb _~,=, dlnualllllllDla II) II tlpukul dl_1 aava :R8 N~ I1KI __ La ~ulul m ~-'~,--n'IIprII parIJ bal. GA, & HlU"l1 [=-~:~~::~~~:: '_ ~ boIal

:1.,

liea 1lD 11111
I__

""mil [_hi,'
_illllllDd ,

!ICUI[:_~~~;.~_:-_ nVl. ~I-u~'~/~[II ,'_u-~-'T __ '" [n bInI_h __n.1
Dft]'-I

~="n

'-Im ... ,_l_, ·..J'IIBmticli*.-'-' ng '''-'~mn'l'I,iI __ _".-. nn _- "_I~,' --IV' UL __ "e~lgu_~,. __ a_-:,_'_!!.I-~ ~0?=-i

_I

I.

:' ,,1 HI

kg m,

mllxBmn PB~lm ,.111'

'·,]llIJllh

li

,.hlu 6!IIclan[lUI'" d.rr'

'_,_, da[1 '~lpanl

----------

!e:: TUlmb.·u;k~an

,'71eropong
....

ill_}!

== ,f'.I:~ +
~ Ji

£:

~

~

L~

tE
Ek = ...... ,v
2 Ep =.
b
~ I

~I' E~I)I'I(~~J: '- ,-'Tt,I! )1,= tE'

/ - ,It-~Ii) ~ ('E

!.I

4- .E't2!~)

1lII;;;o ...... '. 2'

~

J

.

i

JI
Hu
.'

is Tum
I ""I 'I I(;JU!

m'
J

'[jO" ~~KM:iIlI.... IL. L, ~

n]

~Hll

"",n° ~~l ulnl"i,....n· 'IFIi I 1-' ' 11.\&1 ..... . 1Il~ ' lUI11~lJlll
J I ~

-b·... JI lil
. "-

. .!LII! II

'Ifflid
-'
I

U·!iiI

"Ii

,

-1m' u ~
J

J

J

.....ni . ffiliJb'UL I. ~ '
II!i.J
[I

Ill'

j

n 11:11 .. I~j III

;0 II ~~

'I!'ii'

Scda-l

[u m . U k "an -enenru j ak,~, '~l'l'~r__ 'b ~,ri t, n 'lI ku

m Hokum

~,'ck,ck·alan Enlc'~ ~: ,ck3'niik hn} , b,ed _:_u p da ienis · IL b 11'S3(1 ,. U" nfU' I DC "et j]1lJ1• Ic.nn-~con,·,· m,UK" er• • ,.

t

E: ur e ka
Lakuo _ I· gia[a-_ il!1i b mama le'man Idi sam:nQI QrQI'iI~ I~' mudiQln ~ b. 'l'ioisltusi'lah u '_Ultt ~-;_. Iga,ngnS~S 'te-nome ;Q yang ~,e'fiamQ-r dengan m ng·,
g~IR!J.Clnl
'I
I'

HuklJm·elk:e·.a~[Jrn 'Mgmen~o. an H'uum lEnre~g~ ,ek:anik. d U

'G,slinding'karn chJal 'ahola 11lrmOSSQ scm!J secClIia b ,!liihcu1apcln pede 9QJlmtS1 !lJlflUS", Usa ha'kJcIiII .ec· palan keduQ bO~Q] SCHiT:lQ.' " 'tiklJl be cmro.k'on! ba,goimcflWCI nh 9Ie'~ltlk. kealia bola blrse'illu
'sel,e,a ItabrtJ kraml?'
JCUJJJh'Dn
I[] I

2'~
3~

selbua I bolo kQ~e' dami I«!lil\; 'gia . I[EUlemfU.llI~ 1\' mtu:UaA .... ti clh ktnmggi'gln lma Ita;, ,gJ ',ClAgl refoo,Pcf bofo Sle~ela r:1i1'feI!illC iUI.

Leml ,a rko n seb .a btl a kepc:d:a 116mClliilmTI Mlj'mtClIQ 'B an killlian u, uniu . m= nongk,ap bola [. rs- bllr. LQkokc:u~I,mpornon be' .·rrapa Iko1i del11galn te(,eIPcuCln yangl berbedol, Amc,li ger,j] tuouh ~,emg k'lll main Fli sacu Ime fllgklo,p bedel.
.'Q IiiI

I gnding

thosilo dis .~ i kol i(]ln den go - hQ,siI disklUlsi 'temc n ka Iie n

:rerd,arkan ,klEli, ran ,Ed e,m, ilO;3J p,a· a ~tI~T'~~_ Ife;,rsebLfl t :k~,i, I!'ru 'I:EI,ah m C',Ilglf. n al - €'b er p 3 j Iii: n~5 'ru. m uk In. J €'ni - en i, bU!1)1bu kan ini I.! i I ~u., ea n jl p, '. a, - d aJc:U:1 n b en d. ',€:r:rf:~M, tu ,Ill bu -.~n, S eca ra 'G~ris b,~. ~ 00, m.bu '··3n a
I

,d~b,c~,~an ,li1!1cu",_,di 'ti~
In _·_·I'_

Dl_I._,J1J"

yj~u '10mb -....I, ,

I

,-:,

w,

'.,mpwna

(J,e~_cii' :~: S:.:ID,pm. '~I'i '11IIDbukan el:u_~~ 'ebq)iaa Q_:~'~~_' l5..:lb !_lfiaaJ,d 'hlmbr"_" ':__:_I~,I.~_~:_t:i:_ (-~_.. _ ',t_n:ttiQ.)~!Vt ,n lor· b,·has ,k-'Ii, eni
I['Ill

n~~.u '.~ n a

rersebur,

C~IL

~g.jjl

~

~,

.'

,_

~I.n ~ ~b"~" ;i ~f ..

11.-_ b"",'I"1 K,C'~!I!!I'" i!1IJ
ii'IJI"Nj

kt'Pi, a n "'~
J!l;,,,,],.

lIP' "I

I

1"II,;i"'I; I,~I~.

1 -, Ii' 'i )I,

P .d-~I
-

"g

,;;,~,tll'l~ I' 'A< Lo~!I;~ i;,. (;I:

I!" IIII :!III:' ··ely,11_, I,

-'b _'~

~ icin, hi .,~~_'a dd-I- ad,·, 1;;) ,., ~'E ·ek, . nrara bola d,[eng,11rnJ - a:n[;3jij" ,k(;-11.3n}" ,ak, n bc'd:nd ik. dC'I~;;Ul, Jkd aj'lJ _-n ~3,,~ ama d It; ~g~:n kcl ajlU,~,n, Semu ~3. ~',n~ D1 cru,P __ s " '5~ru tltf.l,toh f,U m,bu __ dastLs'c'm _urn' _t u ru 1ln,'blllL-,~~ an n

du~ b,o~a Ibermali,sa '~m,-, ra,'m;g' b'crgt'lrnk Ideng,aJln,lie ~a,ul:n ~_ m,.-, Ib~,lta1o,mka.n" ('.ed'u - n~,tia 3ika, 11'~c'm k ,kc' a rah d,3Ta,.lny~ll J iIta ,I - n't'a.i rullc,'LJ] a1~ _
Dlya~ K,IC-Ij-i
l

_m

~

ii'

I,

~,c,nrirtg; !u:,rnpu F,n:l.

, ,'at a,,1]1 kiEh idiup n
tu m 'IJ]j,aD ~,eR'l':i ~

S,[En "

ri... .ri~ h

1111e

)3

"_'.':

nga'

'S

III iI meaem

u -.'a n
G

SE,mpur,n' . Akan I[(;tapi i~u·I'msli 'D~3,l[eneib!Uit dap,ar ,dial1gg,ap Scb~3i t'umb;ukan "en'ting S,c'M,plIIrna" Naurun daJallu ~k3J3,m;krD~ in) ml--lJ1k n ieni '5 ini ,d a,pal ;-rj ·d,[~,. 0;[9 r:pa 'i -...d at au 9 ora farOI, I ,dhd"a:ll1 . u aru u nsur at U M,ot'f.ut

un

C'tO f1I~i!l)'h dll!!ll a be n do ~Qng m'. n go ~ mi.
(j

I!J I

_ 5

blU! ,m"! ~!'.::LB!iitl Rg Sti.;:: pu ftfiL~,. m

,MIG_'""" ""1",1 denpn prIIA,ftulaft"

,Pub

DIm

b;\'. lend", IIlB:pumfl

b,u,-; I -

i ....

l'i1gpaaMlUd!ni'Liu.~ I~-~~'pmall1lan"~I(vl ...... ~ ,,~),dklapatil,n::
I( !V,II
il',j _ ItiI!

(,lI!" ....., .', )

!Ci"'~

,iii»

'=:
-,

('t.1 Ii ,~!

_ lIi,j...

V;Ei

)

fllar-ah. de•• ,:'_'aan:

Daft :pa-:=a.OAQ

,~!

in;,

,",·""'91_.

~!

""""'JIDI

C,~DtIQh,
ifl!!~L=~_'L, ' .•
ac:uIIIID__ _ '. _ _
Ir'~ II~=,,",,~,
!

i~IIIiiIII!:I~.~ ..
_1

1:=0.1, ill.,~ ID~!1 ,+
ftl ~

i,-

;"1
I

,,,~. -9· ~I" ~

u,*,j!(J)

'fl. ,_,~
. nll ~.

-'~;.'~,... ,= ~A, i!i~'ll
II:LI,',- I"" II! ~~, ,n, "'111
~,-

(-2~)' , ,,,.,

'DIkcIU ..·,J," ,"',' ~,'!III':1 , = ,', ~1·JI', "_.au_I'I_, : - ·"1,, vl,~I-:2mJ
V!II .•
[_:_.", "oj

"'1 - I".~l - .au".,' 1--, ,A," - ""1,-: - V;j .1, "1_ - ,~inft 'I" ,,1-' 10-!' ~ ,ga' ~¥:, ,'J',
:11

..

~
:--t __

'""

I

(HI'-

'.

,-j",'

.....

-

_.

I"j;o

-G
,".-

"~

I."

__

...

' ,",

A)
..",.

r=". ,,',_I --4- It-l'
___!I::J;
~i~ I,.>-.;~ "_ " :
,

-

'II' =,lmJ.
,

~I"
.

.

..

J-; .' .. ~~
.
l.'

_I

2

I_I,

-'
:

I

,
I

.'I!il

kl ~

.1. _IL

~I

kill

!VII'

nil

~

I ::_1- I-=-~:. __ ,
11f~_ lNIUI!l.i~JII.

l.a_JIII_'

I_- ,- '-.--.--"-

lum_:a.ill .. ftI_ lIJIIItu ldaklm 1.\- ,.. I'.,mJl::aukanl .... riuklan: flanll'lumll*mn dJa '", ' ~n nu IdII,..~','.. ~:1III:I1II1ra11 II wnpulllld-.. bdlllll'il - .-. "1 1~1I1II11"'.nl "III' , 1- 'IJ~,mlUca'IIIIIBnI" . .. ~an lID.. \ n taaI'-anll.. lft.1I1 IDlblh tadl
1.
1
_J, J. ,,_J G

~'.' '..

'_'

i

,-

1_,

.

1_',--,.---''
" .,,' ',',," .

f"

119IiioIi!I...-.-'1 .',' _Ulinil!'~,' MJ ~ -~

'_--

..... IIiiBI!

'

'_"

'1-- mlll!b i go;

i

'J'.

I

.:111',-,_,__:UI dll1l

Illblh 1.,:_-,. r MIll ~Dc; .' '. 'I,. cI, _lIIUi1m ul-II 1M. lufl;l lam,a IlIkuII dangan I.... ,. lralla-tall • _ Idln,-" J nil III [QJ~, __ "-__ __ -=~r a I'8I1II" IWllU lbanda .lIm _.111111111 1"- 11IBCapaIDn," band~1I 1-- : "." - uml ~_udahllu"'J"1 'IJblluk dan :tdJllI,krI1ia., lkllllilin .. dIU - ....,. .... padla
r

_l_-~

=

1-ln.,1Ian 1".1l1lil1li "~ ,."-; iF. InldIM"_J 1II.IIII~n .... It:.. .0181 IdlallirtuBin lalaliillBl~'n.laftll band11l1d_1......... n IIG'iIIIIII bumL

_ell

"'.1

[_Ii ...

L
"t~

=1-,- Im.llkuta fI-- ~.~' _,- imu m'tl .. 1.111111. r.. :f.. n rnaJIPu: DIIn_n~n:anIbulDlganaMnllI __ l IdEaanlll8lllpllrrlll_
-'1_

n

i~
"I,~

1DIl1.. lf:lftu, !'~"'II' llGillllulll II

lIdalI'J

~ 1l1li111111111 , .-Ib.,

1HlalIMJII,

:I~ ~'~ _kli !
~ II

.r... ,.
~~~-

1a.I'kall

I

II~ IUkurI.
I~
1

'1l'i Ift,g'll.n IHta tenl. Ifill 1_11·.·.,..
1 :,'

91

-""'~
[-,~
... !I.!MI!!!1iI II _

LlIIMI..

'

- Li..... -lilo -, :' [~::-.

IIInga"'l111lL-.-::--'---1 ..' b

I. ~Il~ ~nlIIIIl

__
_.

a a.i .....I[ ...._ _ua~

!nill
I!I!VII

til
11,;

It

Jh
[

JRI

I
I

Ll,

'I

[

[

[[

lUI 'lI.. glkah 11,_ 4\ lUltUk 1. lIIIiall'll'lll ...... ... . lUI.,;" mbllll~"111 -, iii nIIII1llmKlJ_n bel. 'I

".,paI1I
J

1i,

[~_ ~L _[_~~_~__ n[_n

, ••

nIIlJ:_'Ifalt-l.,_II"_] all." 1= la .. IUDIYG
-~--_~JIL
IlIIIIJaI

__ :-=__~~'~ _I '

Jlw",
'~

11~1.'=:-_rapabJi '_ " -~]lnl'_~~dI ,-~: rank ,_~~
1ald'II1B1111i1 IgradMl
J

I,.' _.' _.,lbaIa
i..

:-_bllan 'd]alJdlllan1,A;II'dl=~-.
"tarblllulc,

,a_I."

'=. ~=fIIIL
.lal-rdl:bn
I '~,

~I1~I,

IC~~,,: _ dlllr" Jlllfri
• _~hi ,_.,_....... -n
r ....

I

bakllpaMlaB I r· n,,',', " I;Ihl
I

I'~

l__

It*Gr ';inlli' 1l1li •••
1 ...
1

lum lel_

n

IBUt IIaiCli'_ " II...., ';"m

I11III pln,."."'~'

Ib u.iiI~ l._lIiImlll I..... L~!I!Iiiill

AfIi '111._11,'

, _"

'11- II .. IIIMlll '. ~I:p-' IIi!IliII!Iiin b...ilill.l..t-"'n "1I'I'"llr''';~I-III''' '*-11IftaIMlI"__n Uft1!'ii!!l L-IL, iiIIIlIi. n L-_ _ I',.-;,...".I~I"I"" I '_I_:.,~ 1I-'J..-:.IJIIi

fla-n~, ku.,.kanill.'_ pelda 11Ia1lllltJllu 11;110., ~,'~

KII"J.M~
II - ~il1IiD,
1["', •

= ~_cpMPR !6rJ/J __ i ~7iul l\~ 1- IlII.iM"IIli'• ....Lln l\imil ,:-\
,-l1li1 _.,~_ .. ,

.j

,-, ' '1.:':1_1- -, _'- L..........',;;...,' A'-""
IHUtIlia
~II~

"wira.

...71
_

,r::::;:: ...... _--

.VIi .......

o

I

L~

114,:1£· halwp : ,fltdI.lHpl bedkut
:1CUam,', '

ncp"l maD. :kue-tlal INIIftu1i

~I

J •.

4ii111-r;;. WliaaWd!ft"~~~M;jkbUl,dal!.m . imlllql' ~~"t 'P~~ .. ~ '_ -- "":"'"...,.._ ----- , ---. l1uIad
~I '_ --

,

lCOIliOll
--.-

,

''-'

~-

__ .I

,I

"

"_.

::,

!.

.---~
,,,,,-.,- ,-,
;II

I.
.~I

1ft}

:::

~-_,-,-= -', _.' -02-,K N2-:P
_" .. 1 I· •

_ It:__:__-

-~t-',-._-" a mil
~l~' '.~

,,---,-'JII' ,_, "
~".r
L,'

1---j_I',

"

,

,-

.

.

1'-'

1.2-,
'_-j[-

'I-OI~'~,.. - 11- _ ,._
,n ...... ~,,-,~I
,I;.~ _

8

.£.11
1

~

,~ ;J 1Ml'-

,m
I

.' 'a·····. _)
[

3 ICIfEDllk
i

:=1-1

2

11ft. 'p'.'- Will",
,
,
I"
_. 1_

w=
~I

14=,."A.4·~.' ~ii

.1"','_~blJ!·"'~~.I.r--·· -~,r.~ ~

IL_I~

-

~IJ'

'"""".'.

_- pcna-_-_

00

,~ ,,~

L _.1" ,ok ,_.JI U, _11_. 1__ 1 ayu ua n DaJL 5 f__ ',I . III _ 5 3. _K,_.n pao , ,no U Kill, Wl,·::_.CK,[:'K,3JI.a,n .~ ~IDftIl1,~.niru,m d_- 1111H'Uk,1ij 1lI1 Kdt,el:Ca1, 1£1 sne _", ~~eki1l,:nik~ Sdi~Jilj.m,ah pelu filii . y3 ng ditem bakk n _,' ,da bale •... "·.n b er ';.u~,:nc da13JII1, baA10: yane: OJE' L

I,FI, t. P·· ill'S ~ "

K.'C q 3)

..

j

II_

-, .

,

_. 'batk- n bat Dk, m,emgayu n dan men c ",pam
C1~.

,!J!ii'
r

~~I b- ..~ •• ,pair en's •I,3J ~ ',p _ IUli, I!m:!U'l' pC' U ru ~ ,00,'. h - ,0,· ··Jff[iI., ~ : -' un hl ayu,:n:ln, di, etahui, m, lea kecepsran _.ehru"ru dJ3p:lr dih,illnt~,,~'Pe.a ~ ,ik:311iil ..' m e I'IJ'

b3lnk.

m'~,.;~

k,d: iI an rertent u, P'a. .', .. 'I:' n r,e;rr·13 dHaL Iu:;tubal" n len.c~i wncc:~.k. ang ,_i n1i~i:ki pdlu,ru k y
_=,:,,'

J

I e,n.cfi,I,

t-

Gam,bar ..~liS.
Sck.3rn~

Rlan ~it_ 'dfil~3U. 'kc-=:d,_,au
j,n'

5dC

aa:r 'I,~~d.,ah,I?c~,uru mlcuu.m,buk.
.omli:~iNn ~ra~

b~ol!c .. Pad ~saat

bertaJc.u Huk.um. K~kdc.ata~. :\
1Il,-

ai.ibe,ri ..

~,an ,d,e,~-;-.n --:,eR:3,ma':-lI1:

,m ~'fp 'IV
l,itl
..1.

-.

'IllJ! ,j;.! - ""lb~llb,

= (,n'
I~.
I,.

''"'r'

+ •• In

"'b . v

) .,;,

K.a fC na. b a1ok d.i:~unDl aka
, = _. . Ii', r~ ,vp

~~I

:=,

=

lOt sch Ii ,ngza::

m~_
,I

,

.) """~ ''I ,Z

ul
-

"'~ -'Ii

~',

_

2' . 'b ;('i
I ", -

l

II =:J2 nIl
Jika p'C-'r' .m.,::UUl ,ini Idi ·ub,st+tui
~"~UiJ'iJle.ni-um,

n ke .~'_ '.maa.n H:ukum Kd<!~k31a.n

,dild.~p :d<.a"Fh

,n' .rj' ---fllI'p

,_. I~

-

m, 111-' -'-'~I .. 'J tI~, :_ ~~~-v -~':_ '-,~'I'I
I

Ie

-'f'· ~
I .

....

i'~II~;d

Ia:1R

iii

u: = k~_ajuan ~:d'IJ,rn .'_3;1: kdluaf .Icnapan (l11/s;)
peuru (~) 'Ill. '=' m, ..,5,Sa bl~dlok.I( .. ,) ~ ~: pe,FI. l~pa't n g,r3'vi-, S,W (mJ,) /;1 ~ tin - . m," .' inaJ a:yuruu (In,)
"~Ip .81,315 _

=

I

ii;
-:

,

,
'11..'

"-

.

-.

,jji

1"'1'_ , ,--

.......

P

ili -

,.. :;.ii:I'_..r·) ..

. I,.

72I

1

mi···· ilL
[>'
•. " .

Ja.I.i); :-:~~m-~ IIlCnpyaa ,.DmIltfJa& 'fCI1t.kta .w1ll'O.. mJ;,~ n
-! - -,

ktlIJIttI: plum; 'arh1f"h, rei mJl~lI ~~

:=1GmJa

D'n,~; ~p,
-lbmtku. _J .. L,' • _ J -::'1 J_ -. -----~

2~

:.~. ~} , Ihl,. -,..cIUllld'l_n._, '- n _rH' ..' '1,~aD, ImIMjlud __ . · ~._-_J,- .. _l:,-111 l~ [CJi! [rm-.III'III ~ [Di ~_. ~'tAann--'!I~fn:p:lJ!- ,_-. -_-_ - '1'--1£.1 ----" JUII --.~ ~ 21~mARlw..n -'-, 'buc:d. ,ru 1!I!!iII1_ . - ..... • '1 _ _ II!I!IJI NI~;Udang;.. _~ ~~ PI"'f.M~,~._\rlUklmIIftJJCUdukl_II'1lIIP
°f~
1 -

n'MUi\Clbrdc
" - ..._~ :.~lIInl nyaI-f.. :' . - I

IlmDblll-~---:-nl'nnfIlJbut IApab'I- I_III '1_I_n e--:--.
.

IUIII!191"1
[.

.....Li;.,

I~'"'

- ~lIii;= iilJ!!iiiRil_1 !!'a!i!lu.....
R[

& '11.'::11.'01 '

tn;

1!1!!!!IWngIU 1_

it-'h-'-.=-apumnl ... -'t.

IIl-i...I - , ~IIIJ-

'a-,;,

II I.iiJ!llIio.;!N!lI~

IUUIlU.IIiIIJlt!l!

..

,1miIua1h!bcIa 'III(. dml'utall_ :lIIIna.' I! ...
k.~.jl1.oi.ii-'~ n'I 'm' ,'. '" oiIl_ [~iiJm,:'~ Ghta In 1IIJJQ ~.!!iII'I.lIfL __" ,
'Oi ,

:lIBklt. terJgII:h I ,--'---,-~" . .'-. n ~!i nI!I!W!L !!III~ ~'" IiT81CIIIP=I-i _ ,-., IJ__ ,,~_ lliiiiUdA _T.;.. .... ,.a_;. n "..... 4: Ianida n ,;5\ Ian -~:=I~
"_:

...,.lcIn

lIeflapad II: pammdlJan ~\II

in"'l 1"''',1fG IIMIablHaka~ "'_lmll;liUt :II.. A II; ~1!mI _: _rill!\. taapatan I·•. ,aidaIa bl J2 ~m , .:iii, a:.. 1BtIIIa1l ta.. kallilil ua 11nJik IHI, ,.• '. t.aa"'-'-I tt_"ab' tlldua Ililt: t.1UbuL

Dua Ilm~k (!_J~~n,lrnall'ng"lllnlrll'lng 1":".: I ra1k luna .1'8111'1 lIIII'II1 ~1AC1!1i\ C

..,.,....11
j'

l

1_

_ .'cc

,Amln __
I

1111ba!lt3)mll!" Irnama:mah
,. 1 C _,~

rna:__' 481
~ ~I

-m va,. ,.'" nIun- '

rda,~ .n1 __ '

~- baab Imal[IIICIl bar..

;cOaf ,d...., a:nrtI, -nak:panalll..,
__

SaDllah' lid U.-ka""
iIio.'~ii-1I:. 1U~1I1!11 I!I!IMU_,~

iWliftil!l1~

-~~,~_~-nINI_gEI ~ _~ - -.,IIltI:

'IInaMaI bark111inbi:lbl,- Clmlctul klHnPn IIm"U~~;

lanak IpI!.mb dalil\FRIII'fta,1Ia 'Di~ Ii -, .' _nIXIp -1-- [ _ _ R!'liiiNi~mn "I~ [Wlnl ::::n::-~ ~ :-~"~f~I ~I~, !!III~'"
J~

ii'IU!I~ '!!I!!I!!!oi!!I.~."~

't'ii

".tuml
,.,

htamell_l_
ruIliLiiillliiiii~
_,!!llflll!!l!!U ~

adaI~ Idllip.1!!I1 ~n

[.lill "llii
"'.

[lj

..

"'1 ...

I~, IlfllKllI .daJIlaIl
pII'. IM

I

iIII.II'QIII 'III I", 1I.laiDI
l!j
1
1••

".IIII_ .~._:_kan~: __ ,_n ·-

dIIIIllMil'll'l ..

iI.alal dilnglnl l1li1111 WII'tIU .,.1
~
!I

i.'t=,. t" -

1"1.'

bul' __

I' r '...11 11 Idllllil__ II __ ~__ [I'IDfballan I-=- ~__ ~._L~_m _:_---=. _ If = F' &,t

V'1~1

... _:__:__'__~I

~~_I ...
-'~~_I-= -..
ii' 1.,1

" I-I~J" IUm_,_..:._·~__ bella .. _ __:__J_ ~ _ _:._:_
~l . I

ItIImlntlu,ln ciani

Iltf _-.
I .

1HiIJI11IIId~ .
I

II~ rlmbulalll '.

~_J;-_

,1-:-1 lalallU..

III -n lIrr1:.il.IIJ_aiDJ\ j'1DI dillli DI ,e .' . 'e . fdal 'IIIIlEIbn 1'111, IYIiIlI'bI "1 "'_,

c..

._mMi_n tale:
ClllIIllIn
pili .
I"

.~_II.1t.II_

.. d·I

18 -

a~, ulllJUmnl T

""')1\,,
~'lIl rM

7~
dlllLm--'llllln:

.ptlrlll.,'lum{"'.- ~tanl

lM*d~ HlUdan .. r· .."111' · "'IIIM" HUlCUm llDlllkalan N, __ .__
__ III

I

..

,..,-:I.-lalL. '.IIIIIL.~rllll··n 11l.-.I11IRI amJlIII" 1111 II 1IIi!I,.... _ llU, MIU~

bun vanl bBrialufi

ai, 'Tumbu~ ,.nul::
Tu.bukanl
I~LAm 1IIt'T'M31!
_l1_

'11
.m-~I~.na: IlIml

1-

__J

-

,.

I~'~ __U/IL

,illJlIiiM::.... !!!!!!IIIIII
I

,..-1
!!Iil!!lI'
-

TLI;-I ..... b1ii1ii1 ~ I!_M ~_I!!!I!

_I

u_.
'. :'.

·,J-I ... ._~ .. ILU _ 11111
11 ~

~-.I ~-:- ya. lpadlikilllil\ IiBdllan
I--.~~~

=~

1-~~ -:-::1 ifaMlll ••

Imllmantll

1 111-.... ..........-

-1'

.:ft-ri UIUIII

mamanIII'M_. -...'. ,

.il!-l!IInI!'lI~ ""I'.~I!!PIIIIII

~ --II lit n.nIHIIPIIIrMII1IPlIIJiII' piIIIiIIII'IH

'lij~1I1 .

liIi

-I. . " , IS .."'1 h ( 11_·,81
__ I I.~

1_

t

il

('

I

ll-------------------------!:

I

I.......

rena

I

I ...

bMIUd'l"lall1~1

11_.
nilUlaO:
I"'_ anurl
II!""

..,al kla1rytlng ~
:nc:: ·· 111
.. -..
I _. -

·... _....
I· ..

IU

_-_1'
1....

.1:11_
1

padl"

IbInda

•. mal d."lrd,tllmala
...... lilll... lulLM!!lll!
I [- '-'

1MXNIn1u,m '1ahJ1~-- --:m
nII...

.rub
~n

ItIlIiiIBn ,anal m.,

" ·ll.ma··
. ,lUI

. Iflll__ "'~

I ~~I

''UiIiIII!II' ....

'ny.l_

il~

~__..IJII 11im_IIN

lbakwa ma__ um kdd 1.=_'
,bn'IltGII....

~. _=:ft1l1ld_l;illlll1lam ..

h lUII-lUcanl wn, ~n,

c,

:1,0

d,

t

ba,wah ini ada]ah .,tt'IIJII. " .. l"
. Ii, '3_8 S la,ilt E

plC'Rgcrd,3Jl

dari

i~",P'UI'"I'

e.

-,,0

s.

.. ebu ah Ibenda m ,rnga] 3] 01W_ eru b ah 3 n m 0m entu En ~b (is· r 3 kgm I ,d.M- m ~''lt .,ttl 0,0'5
1

I.
!e.

~;;o.'I'~"An-· ~~,,~, ~~K.~_I_. _ ..... c. ar

ga-~.
I

~'PI!

iilJl''''II

~

~

;I..

''IIJ''''II~'~'~' __

'.'

II-il._~_-;,

-1' ,;iii,~-:---:--ll~'~lb01ll'iIi!I'~.i1IIn~.;jiili_"" ~~,K~~ p, __
~J_ J _ ~

m,[b,ithl
a,

f:iJ [c·-·,e-

I

ut a ,~,~ I

. ~ :N'1i .

0.0".

b.
,p~'ru iii n m e m if ntu 81 bah
"nal( 'L It.

Ie.
<

0.-.6 6
60
··00

b · me 'b"[ "",111,0,II~an b·11 eerm: II-II 2.. Eo:r;-ant;: b'f'fm,3S,'S3J 12 .: y3'. b,ergemk ,d,e:npn. ,k ).,. 'C'I!j, - :r n .. ml . :~. 0 III E "'ttll m ,d 'n e n'f:~ " i... - "'11d" "I'L" lIlI1DtHI~m O,-IIIJ311 'fC'r5iCIPU(IL 'II b"~ L D,eCIK ,.,I,J:1~_,m ,IKII
:n)~,
liP '~

,d.
c.

adalah. ~~'"
60

b.
c

d

i

-, L.-' m/,s •-: n 1-,0 jDS] 1. 00 ,- .") /~ an.2 00 ' m
=
I

60 -':'; mJ·· d,3n 1.50 J

J d: ,n 150 kg m./s,

ebu h benld a, ']am h bel ,.. Id ri ked n .j 3n ]0 .m di ~1[a5 ~, ntillti.. Jf '3, k,o,d1,s~'f:n resrirusi '_.. t, _ra b,ola Idicnga,n ~,an~ 0 .'5,; .n1aka n ai pantulan pe,n:~uIna adaJ,h~,~.
I

d.

I

11.

b.
c,
Id,
IE.

m
j III

Ie.

60

J d:~n 200 kg mls ..
,:j

-c·,I---

-

-----

,_,,5

n:l

b 3:~~'ah menu nj u kka ,n s:r3f1 ,~ (S-I[)I d a i ersk ,ebu all
..- 311

b

r

.. 11m}

~l1 1
1

,9,: 11---,,-----,--

-~,
i

7'.

I

,eb,uah bo _- m enu.l1buk 'r~ sebu,ah rem bat.·. die, .~. n kece ·Iat 3,D n
I

J

~

hJlrn's .... m 15,~ :
n

blend a, ,ran; m,iI,5,: n) 3, 6 kg., ._.01,11111 enrum :,cnda
r

Ji1lca IkoiffiJieni ru
Id,f:. -: n I
'I

U1. - uk

n.~ '- 0; die -,ami,"Qln
Ii

.1-

Ii' [-''-- lLu',' 111 I . lin,eD

:a dl~I.~L '" ru:atW1

,•~

I~_
ImJl

mls.

I

b0

-

b.
d,
c,

~,O

s:

16

b" . d.
..
'~

i' ,

I ., 111,· •

bok adalah 0..5.~ R], ak, k~l, ju :5 CltC'~ah ,mIcn" a tnEWI~,a,dmJ ah 116 lrrnt! 5, ~o oJ ,
[1C'm
! •~

·····In,l··

e,

'._, ,/~. m

,4"IEOlran;:m~~~,~ny
:-30

nak

~,~bu!ahpf',mrukul,
1

ion

Im'f'DlJU
~T

:ul, bot., d,engan gaY3

rn

tE'1

s yarn;:

8.

.N d,e",",
~a!d,'~,

'B,o~a mlen,e'mi"p1el:

pemukul 5e~aRl,a 0 ,2, '5ekOll.. '····'e;t5eparalll '''hlllel, wakru ~eeas d ari Iii u ku I ad oJ ah . , ~ ,ml s, oem l,
3.

b.

'I

,:_ora ng p alii,si m enem .akk ~n. p~~.ru ,a,c:c npn masa , grarn !kle !sebuah bal,ck ,k,ayu Ibcrm _-'15; . 5 PdlUUI flilC!'c,n -i, haJa,1It d, -un bers r, ,DP d~ . Illi'~' nva, K,rec,tn,· ra n p.• u ru n1 ~ b -r ,d ka~ka 1n'lc~:cn3m b.allok 3 ·10 m.ls~ K.~_,cpar_,n '5 i c,m s'c~:_- a IDg 3!d aJ 0... ··llf r ~
1-:.

i

S;

'.
b,

O~··16·mJ:-

O~l·, ml

0, ~I
I~i"

01"5,

b t!11J;C:
" :

O~O-.· lilli's,

00,' m/s

ng b'l:lrl a.w,- n, ·111~ 'ple·manding;.t .·Jerl~pa't3n ,,~du, pecah,.n . .' _.I['rr_ n d~,ng:a, n '~:.rll~'~. ,It(.1",", ht p ec _1,b ~~ 11-" .I_
. -.~

d a]1_

IlD

,i nth

'~,II I i

.. I,

'9.

I

'11
' __

,.-.

o - pc'ttaDa
__ ._
I

I

-·.-=-'....:_._

~

dan kcdu3 ,dalah
'_. __
·.:.....·-~....:.........I __
J .~

,!

I!

!I

,,..

1::1
liliiiilil

b.
c..

,.;
..

d.
,E.

3 '"" ,1
1 _.

.. s ·,4

-

..

·

I,

'n 'U.

Stbuah, benda ya ,~. memiliki

kg ya -._:'be' ~C' ..' .c·rng:m.nkdaju a,1fIj 2_: ,m/s~ :K:tf.h,'I'llJ - Iii ~ a i. [nt;-m.,I~i. n-=- 'bt':'n,da '5c[lelah [8: rnka n adal ah" . .' ~ 1~, 01/s; dan ~ m/-. 3. b. 14, 011/5 Idan 4, m/~,
d.
re,.

~~Ulssa I b,e'· ,e, d.e~il[l, -Ie~- I~U ,. ~~ rnl/5~ :-. (',nd . ini bcrtbmk~Ull dc'~am benda b rm 3153 ~

:kc

.2.0 mlSI loan 2 fIJJ· ~,,:,n:1/5, dan ' '.'RrlJI,
s~,_ "", ~~, ~

~,-IO

:8end a ,A, va Inca'
~ Ir.~
._I~·. __ 1 ,_

~8 01/5, Itt n I '011 s :~~.. ':_ all bC'm_,a, ~ Ifi!~ 'berma ebu va ~~
dJElnpn

'b C'~,C'rak ~b

Ikec3t n 2 m,I,·, m.c;,ll1u,mibuk di n-.Idli'I1l~. cars r ~:-'I.t]:n.1S,. fUdlb,-,tny~l" bends ,dli'IP'antlll~ I··.a:n dliEnga.n k'fI " . ran l Mt" B'["53 Iim pu,,~~y3 ~ d. i I.aku'kan dm n.d i~: p,ad 3, b~,ll1ld a saar. ftl. mlbuka,rl] ,a,da~ah,.. ,.

ulill m 1f'11, pU mI'F. i me.. 'J m eutu m ,P berrum bukan IdlE,ngam ben -.. B~ ~IIL '-=-·;jiill!' b ~~~,,_~ Sc-t"d. aJlI, ·f.IU-rn b'lll La-·n- 1IIi'io1;i"'iI'm-II""'nifilr'm!lil·d.' A', _:._: __ ml ienj ad ii 3 Peru b~ a n, me l1,enm m IEn d a
'5>e,M
II

Ul

'_ _

ILI!I!J~I_

I_l~

__

~.~

_-__

"II

1I'"

-I·

::' ,3.d,~Ih,. ~.. '

b.

, p.,
-

,.

10 NSI

P
-2p'
,

b.
I ,

1" NSI
10 'N5J

~I·'·P··

10;
If',
:~"- I,'

51"
0

chuah
_,IiT""Ii1 ii, dl~."J..•Ld

hatu
t'4~,
_d

n:'U)IDCIIDJ~~U,rrn

2,5 N. selama O~O'5,IC"if),f);o
Ii

~

Y3J,fIKJ' -~

Idi[,cmp.·. m,rk~n. mcmi li"k~.
,. _"

ya

I.

n;:r' ~.~p. -_lin L 'Il'Ii, ~I,~·,· I.'~, .. ,!II '_. !IE D,y ,K',II,!II,U'II'Ii,·- uk·

m,f', ~ I,'E:.... ~n-L

_iI"IIiii":i I!II.I,-

·~I~olrn.ng IP~m in ki nermas ' 60 _,';~Iin,c:lu n-Iall ,ii' d'CI~\1i n 'kl '. epat'a n 5 ~k.,1n fj'3J m, I . Ike,'D'tj '"
1

-,an. baru rers e'bu I: ' d 3.1 al~...
b,

Idli,a n

,In, eI"Cl"re,1D
'I .•

cia n
i,

110 'N 15:00 'N'
'·-"N'
1_,.
,

,d a1, R ";~

[!J.[

1, d,e: k,·

b,€' me Dlf.i
m

III e

,dad' .:,

gl OIR1) c,nf.U

m

b,,~~a:ya _''e' ,,;eflem In, c. i1M .~, .m.., 'bekc:q,.
reman,

'~3J,~J~ nild d

it' 1rnJ:r.uk

.n:
~:3Jal

'bc=rg(ntlk.
'I -,

d.

S

'

-'

: ,3. S ebu ah,

bom

Ii!

Icdak d,an pcc:ah mcnj dJi ,2 b~an
nl~ul fH:1,mI3n,dli ""an.
m,3.'S-, . :

I\:fa ~. ·J'-a

l

di m

ti . a-'d, ,3,

rIJe-

2.~ebtUah

bahl, d~lI:lend,~ng: ecrs I':
,~~aD '
I .

3'11Ulk

de ,~',0

g~,fi. ·'·O:N

7

1

r~l~

,€:...

0[1 ck,lon. :Hiru~ab 5~disihmomentum pada 3,~r,-" d,Jn althi,~ ,pu.. kula 11l ,

','CtL'Or

WUJlnyt"f: berdiri
~~j

di . '[as

m~j ~

'bllt'roda

"

"lfane: ,di,aM, Kc,I'ik.a
dli,;a:nu

1l1"d,iJJI:~: ,~; 5a.fig·

ya, .. ' ~
'~!~I

m 10nyfj[' ml' elm P' fr dar,i :m~' .' . mOIJlY'E[ m 0 ,lq: Idan mass m,fj·, L~, ik" m ,0 Q'V'Q_. ,!In. dl om ','Jlr. 'par va ,::0 N' dan 3 s,ellfn,han "aId g,ltlnycr de-c' an bihi r m,C\'a tlt:'q adi 511e~3J:maJ, 0. ,0.2 d,f'f ik tenru ..a Iii: · 3. impuls l a~ diberfk' n utii _, da a W},culycr b.. ,k.Ci~cpata.n [Gc r,Ik, • cj a, p~d a S,I;I'C m 0 ny-,rt
~ ~ ,~ J

Buk .ilt· n '1)__- wa ,;c,t]:ah tu nbuki n, ~io~apufhl ak",n he,~lenri . ,;In, biola me'Db be,~e'raIc, dr::_ n kela:l'u3,n ' am,a

dengan k,- ,ajuan. bel .pnrih .Ie'out
.1

SClbu.:ah lllicnd.:a

bIiCIl'.BI_-_5,'sa.

,d C'i1;!P3n
~.-~

'k,Cl_C -·3
!

,an

o.t'··

I

~J'"""
~I

'blc'~ic',rak
~ ~

m,/,· menum

_-'Uk

bends
ItO ,01

,~!~ n

b~,F,mHulsa, .2 Ikg ",a,-,:-I diam, Jik.a

b cnd,a, l,re'R'ring .II-=m, u rna, [em uk· n k,f',c~pat3in k~\clu3 blEnd 3 '€it d"ah
tu
I!n bu,k;.a,n,

bukit n,·· edu

,wn, el, em P,I,'[

,4~
'..11 , ,_.Il

r all,
10 , .•

b a~,ak asl' i, d ~Ilcp[~u'ka WId.a ri! _~cfi r :::-~.~ a n. ~I ~ urnaras ,W- nt~I.'!C1rCL 't ~'IL. I'l,C.I!1IU lIPb .~ 1 an _-u _,-nt,al ~
dipa Itur.an
i -, ,-=~l ~
H

8..

'" ua ibu,a_h :~I,~rob~. b,c~~~,-_.~; ,-~d-. a.rnh bcr ...
II~i\ Jdlljlll iii'iii ..:i IIDl ~
_

II

n

it!

. ,..i:'-AIL.~ "-IIWD.
'

'..

I'I

'lIP...... Ii all

'

. .

li'fiir 11:IUIiI ~

"m'l, ~ 1111.11, .

3' ....:.

:',0" IOII'!iIO U.
"I·

I

~

1".

l_.

,K~

'cpaI' ,n mJilO,~::1I,aa'[ S

.

Ii....

'II

, _enu

IJ11U

b

tntukan:
l_, ~I

gr

n~U_"I,'" e,lllJ~a 'bCI'gC'_, _k
-111] ] 10

ke k n:an

K IIJ a

nifl_ ,. L,.

b~
c.

koe 11.'si.:n ,F.Cs,lriru'sj,

nt fa bO_3

dl

n,,~nrai,

ri Ir'=--,~' p;tJulll"uh"n kcd,U,a ,dan, :kOfii'--C3

':cb'll1ah, pdu N.:_!cn~~.n massa ,!-. granl ~~Itlc,m ... balldk.n 111 , ',C; s ebu ah b· ok, ,Ka,}rtIJ l~h=.rE, ss a ~ 50 a ~ i-faOl, ya ~ be,rad'9 di sras llln:l':ai~ li,a nei lPdu,ru m 1~'IIC:eml.~ b~, -. Id a n - .E . :1', ,ng i .-,al, IDly: 0 Jli"k _ ,kC\C~1?'3 n ,- IIC~ ru k,Cf ilk _ ,m c.Illgc'n tli bat.. u 10k ,'.CI tm;)J1 d,ct·,. 11Wtll1~ h IkcclCJPr!;r _n, b ..~.ok
I I. _ j

ml 5. IG~ FOb.:dt :i ,I1W ;~c'fobak, ,k!cd-ua, ya'f1I M'as,5a,nya 5,[0,0001 ~r '. . r1C n~um31- mu ~ b f'lI)e If.; It, ,kif: -, Ii rill die ,..::_3JD ~ kEu,p~J[a:n ') 01/5:, Jik'l ke .isien re i[!i,tu' i p. , at r,c':qadi, 't _ . 'an ,da ah Ol~j" hi-

kecepa

d,e ,an ,E, c,nab edt

,k!=-cp'3:ra, n k,,~.ua, ~ I[U ,11 bu ie.an.
ItU .Ilh,

:'"".}:',llobak

s_-~._ ab

9

1 "

.sebu ail
Ib ~IL
1ED1';']1
if

Ibenda d,t,n;a,g mas 5 a ~-"
L'~~I f!I~i KJB I.; ~!lJ'i1'Llll.il ~ Mi"·
J

j atuh

d~'mi
. dill! II

-

Ii'!iI'ri.
J

III! !Ii

'-[

I. '1:\11 l

-

';ll"!llJ:::IJn]- IV If'!i.[- :icI:Jj!ll "!IJi; ~O'T il II!

d
16" ~
iIi ....

,In

pd,uru.
" . Id

101a

,1IJ U.

pu Ii h pl:ad, a lp'c'rm ain.;"Jll b ala bi _yar d,idAk·, tilI I ,.,b-"3i I, 11,Q'-n 110 N" .Ai"i;~L!JIL IL·"I'v"'r F. IJi
I!J

n'

';'Ii

d.

_.'

~.

'U ~

-,I!'

jl d

-~ ;ang b ,eta Ilcrsun ,~'
mI3!-,:-

m len~JfE'nmh bola pllJ' Iih •.e -, I'll a 0~~ d,eti k, Set'dah, b'EV ~-",~ (I a ,_. ti h, ,DreDU ft},lbu-: u
m,;:u,'sa.l1ya.3n1:a

..... ctcJah m enu mbu_. laru:aili be!i1 I 31. lridak I emi rIB' ~u',m,; 5,e':a i, ,Hii tu :rattah, ,k,aI, 0 f y'3 -. -', Idti'ri m,bui t. D, oleh - e.Frulda(,dal,3.ll k II.'Ori)~ (.I. k3lori ~ ,4~2 oulEI~ j

.

~O.

Ie

chillah
1'''''11

3'~

nan hal i5,r ilt. mem p'U n,~;i
.

,M,

ass a
~I_

lo'c;ngan

JI_

,.

,~@.;p;rg,,~,,~. __

(' ""IIIII:' "III

'J

.... ,II~I

I~':

il.. ~ ~;'

'IV' "'01'1' U ,W\.!I!. _'~ -'-

d;; n :Ii .,...6··uaJ1!i' P g ru J I!!! =.. _IIU
._._II! :_I"",L..:'.._

'b,-1. , .PIlJ'ri.~ ya'fl: di,a,m'~i~ - ra i,enti"l .n Ii,m,p'lLm ya'Mg d· b'f'D ka n ~
I

l' .-

sempum:"

~[e ntuk
l

'1:0,.'

..

01, 5 ~ ,dlW[t'm,bakk.a'n~ S'lfltdah Idiil[emJJlak' an, peluru eersar I~ p da baJok b.al.i s,ri.k Id· n be r )fU n I'· en am, J i ta [w n,_ ~."
,Ill :55 fiI~F-,

,lk3'[' p3J d 3 'bola. b.
Kcccp'atan
y3~:

ldi miUki Ibg,[:_ curL _ 5,3,_t _
,Mlemll:i,.,

yunan y.ang:'fr('~' ldi

LiS: em d.ng ::: I 0 m"5'~\
':II

D'},erruu I1IJlbu ., iboi"

Ilclrlil~u:k _-n k'c'Ccp,It a I'll, p,d u ru '.a.Sf

.MIc"~c'n li

bal,o-·.~

===-.-----------------===
w. I

at I'h IS' ,- e~ t" - -r' ',: ihn ',.n U' .. - gao -. ~ L-···· 1 ,'.-- ':;' ""la',n,~,".n ....' ,", "lr . '8,~mi -s·8,~r.
"i

b,
!~. •

,3 dan. 10 ~,d.ID 6,
-'

f:~

-, '. f(l,·a.,f.lj.-

-,

~

-

S eb'lll ah 'b~'n!da ·di.~ [IlI1 pa r ''J~'n,i.kaJI. k C o,d a F-a C d,cmgan pcn,anl n ,kc(1i ~,aJl!1 h (t) = [0 -

1("

-,3,111 ,_
~ ,I I~ II 'II~llt~

5 :f"
s'ck,
'.
"'Ii

.Ic'nga n
OJ,.
!.

JJ d ala M,
,blo

31D ~Ulf

d al illO mud ya. ,:" Ii ud {I ra
t

,_-,datah . ~ . ~.
0.. 1 5

5~ Posi: i '5U3~U benda va .' he if'lraJk"I lu 'IU'· ~'''''ii"'_ t i,k-a! ,&1 in~~nakaa "cnga n P ersa m,33ln'l,1 t) :: . ,, "Y'" ,·,Ot,...- . f'" Idengan J alln Dl d~n It Ida.~~un 5,,, '~' cssr.' k~c~p,3Jrra.n _-CA'_.a S:~llir',' = .3 5, 3 dalah ~.;;
I
1

mis,
-,'

1
'JI c .J
~I

I

b.
c.

30
_,0

d.
["~

10

d.
c.

ol,~ .pduru ad. lah ... m. .... ...,
'. 60

. osi si ebu 3h p elu ru Y3,Dg d irem baJdtan ve r... lri,k,m ,k.'c a'['3'~ Jj nf~n _.:1 n d~ p ers 311,3, _ n "t) cb. 6 01" = I..,~;"- '-I' ~ m,~',c'r. ". ",.flUl, ~,- y,~1' . die P ail n
"I,'~'

, '. .

." . m"
b!
I.' •

b. Id;
'c.

, o'
"" _'

d.

_~'O
_

)0'

c

'"

)0 30
'"'"
I

.10

:,0

c.. .. ~e'hl!1~ ro"k'~lr. tcr - er ,ek:s Ii,

'10
5·(

al.d.l

!r3d, ..r

.P' ,d a

3"

Schua_h, parei kcJ
_.e~r&:ma,,, ,-, .po
i,5,"'

Id,rngan r :={t;,z, ..."" ,1)1 (3t;! ': 51)}
Ir;rg~rnk
I

u·i

Ida n • '~I. '.' m, ~ 1. ,mJ pad.a \V,akJ[ LlJ ~:2- 4, [0 5 5~ '8 C'S a kif: If,_, -, lin ,m [. ,""raE" ,[-ok,d' p~d, 'Iel ;
\lW11KrU 'riC' . 'Clbll'IIPIJ I~L
til

~oord,lln ~-_r

(-_ reL 51 Rl) p,~_.da

\\t- _c IfU "1

=. 0 s

r dal.am, n,dcr d~n [d:d,a:nl

i~ '.'0,111.

Kcl, juan

-.~L ,[m

II

i

lJ!

iIImi/!IUtlll!

!II

h,~'n,da,--ad.a '

=: ~

'~,ckon,-da1ah ~.. mI',

~

Id.
'e.

~JfO'
I.

',' b.
c.

6
~0

d!

161

c. wakru

~!,O"
,~, .

'VIfO .w, \}.'

8..

,'.-lrnA k, pc r.p: nd.~
'Itall '.

an sidbu ah -c g,d.a, tlt:'.d1a,dap d i ,11 n .u kka,n lr' " ga m,'b a . b e I'. :',U read n'
~l
[,jB

~e & ali,ka,n ~ 11,b,a r ,d i \ -,wah ~lni~ ] ari- j aIi rada ~ =: I[),I, ,1l1,~j - ri-jalri fad.! - 1~ = 0.'1 :01 ~ d -,n ,j ari- ja ri ,'d a, [U: ~ 0,:" 1'3ri...a ri rod .~:d ,n 11:~: j Icrh,u'bltu~: d,cngan. I __ . Jli,k, .ke .C'par_U suaur H roda L ~ = '0 rad! s • m aka .1 1m [Ii er roda II ai

,a,daJah ,~. mf s.
III
IU
IV I~

u

11 'ID '0
: ;<,.fiG 5,

II 1,·Cd

at - n b,e:nda p9,da~,a -:r t ,=' 5 s dan
1/'5.

r = '~'5

ad, -,ah .'. ~

b~ .... I
'

~ ;'

,

Id.
c.
-:-

c.

3'I.

•.~b't1_--,-, p, ,rti ,_",cl b crgc
,dc'
me
IUUl
cO

GL

5,1~3

ra_ ~
t}

5,d m
:=,

·U

II
'I

m'~'RCM
I <I

~i.

,i

n pel's,
",'a
1

1]],3 ,Ill
-

:cd]'W1dukan,'

:9: - 7'f

II

p'IlJ__ 'Ll.=lurr
js,

(:SL1:a1_.,eli!~,_.
r.~"!!E!!!!!

.,d

II

I?~c.n,·· maan

If't

Ibil,3.
3~

arti kel l~e·nebul[ ·m,€',m,ili,kJi.

= (I

_,··en"maa

Ire-,n_··,~ lama

~Ie'mk pm:t,i~e-, . ,~bE~
H'

6

tl~ ,II)~

rad,

SahlI"

kICcep:nan. Uillin

bem'b~
I
l'

adaJah .
Id!
If'~

5
.1

..

,

],
3.
I.

'"

3
.dan .- dh:e:mlbakkaD dari ,€;'n~p9n
O~,E-'. . Slm,a.

O. :Pelu ru
fa =:

,

.,'

-l_.Jl

Elora _

[IEn'["

rs, Pelu

Fill

,A.
J
;'}.

d" m pcluru :_'~,ir,c,M,b,akka.:n d,c'ngan, 51J1dur ~SO~. :PiCrb·~,n IfH1flI'3Jft fL~-c-, _." mutk:§~rmulm;l }' a~~,- di~a~a,i pd.unl A Idon B, ,ldoJah ... ~
dirembakkan d,emgan sIIJd,'U.t
;'fjQ

d.
c.

_,W

I

~

,I ~
'JI : ]
),

3

If~J

b.
c.

.rr . d. ,~ ..,,~
1I::;}1 ~ I.

~ __.'_.c rnv:at:3 a n. b en"'1_·, . ~ KU'
rl
_:c,.

c'

,R~,~I

.~f

- _c~,:-Vil

;

fa

II

l. Dc'n a,1i'aQ:~u II _:__n• • -IlL ~~ ~ '111, De :13,001-: _:. uru oe ';_:-an r

\Ira :~~'
'!'!'~

l.j

i

~a,rak--=-IY
d.'

l I. ,'"' a ('nd
. 0

~~,rnk m iE~i~ 3r b,€' O1IIC'Ul, i~ s ifar bed ~)U't , .ke~'I:aa)U . . • . ilc.iJ
)fa, nc;e kE(i~fHUalD,Ii, near
kO.D5f,

'to. ra n

b.

gaya Grn:vi,I['3]~li, berban - ng [[erb 31 i. k, d'G~a n, ju r:-dt nya
W,

n

I~, k.', c.-nat ""n ~,Ud U I[ t etae n· IlJ d lK:u '·5 ~. C'l Pr'r.'i""~'
:~ J!Iii...~'

g,1tya
I,U sd

~r3,.v,ir ~.5i
rat j ~U",·-I;~'[:I1"a

'i C

dltu. r ng

'I\C'rhaid, -,p

,

I

iir'4 ~. '!lilill.

,','

~IIII iP ,giL tl~'Ir;;.

I . "!Ii ~,

'n

d.
c.
I Olo

",-' rb· ·d·':· rb ]~II- j G'iya . : ,ra: ._'~I[aSII . E·.·· n-.w ng .-er .. lK, I(J;,C'~~.n kedua .!lD,i'U,'sanY3J ~wa. ,-m'm [a'Si, '5'3 fin"a d,c'~a n :~=~
I" ~.~j

d _'

11<. ". J.' ill r.Il J a rtI• III nt,aJ,§,3 [11

,I.(

L

O.ll1Illt ~UiIJ

a mh, kC_cltp.~ .'t,~,n tierap
.. 05,~'5~ Su.OU[

p' ..

e rkal ian

'p

0,

0

j

:m"d a; , I{ 1) posisi sudut pad ,':~:2,! ad:>~~ 1 .. md .. 1('1) kc~cp3_an SWl,dut pada t :=: .2s, ad"aJ ah I
lIi;l)d,,,,

b,e' _"'-:- ani 81 = I(~ 'T It';' l)
w

d3. ro, a. '5eoena va.ng.:' -,r· d nrV _-,[[aka,n d,i~ - ,:1fW -,- C(-13.m, ~a,~ ng
_

"' P enruI '"

p..

,I

k~du, ,m,;·:s n,ya .~

~... Ja raJk
I .•.

rad/s.,
1(31) PC'fcC',p'aran·. UdlU p,ada, t = Odalah.

rata p~ net A dari ,lIl3,rah ari ald. ,all l'l' Cld-lngk~}J'~a,rnJIc, raJ[ a- rata p ,a,'n, -r. ,... a,dal,ab r: j'wk,,".p'~3n.e't A m!cm,,p nyai peri,od,€ rnolus,i T dan ,;<1' ~ " q~[[}i' ',3 pericde Jr€Votlu;li .p . ner '8 ,ad_ all, . , ..
f3Jl[, .

, rld/5,-~
,

I{)

3~

3T

b,

313_
9T ,~,7T 81 T
bu M ii
1'- e ,~ 'I
I.

1(,J ·p,r.r.ccpaIt3.n Ic;,rn,ya[;· an ya

suduic It.lons -'In. _: beru (. ;3J,daJah,'··e,my raan

IC.

d,
IE.

nom'Cf ~.... ' ( ~,)" (.2)" dan (3)
I~

d .q ( -) (') .~_,,3n (./il) (,2),1, t:) d n (4..)
~ _I' .. .~ I -.
,..;i';i.

I,.,. '. ebuah 's-r.,dj'[ blE'rj arak, _' ,1t.aU ,dwu· '. K,'IlJ Ut m K dJI,lll 11- - d-' ,W PU131[ bumi 11,,'1l''11- m ss
I

'1' 3'
'

d.
c. '3.

(4) (.2) ,-an (3)
(,~) ..-,an
!II'~J

ron d,aD gra'~i,ta5i

t,si 'va nQ'Ib!i:'lkc .. ,ICIi'
• Ii !Ii! ._

s.

bu m.l 9))8, m/s'J. I' :g,aya gr., ,,nIp- ada s,a~ j, t t ers cbu r a,dalah ~l
I,

..'GO ra 00" "Il1U m IE'Dl,'L) r . iii" b, ru ',' 'r,lP' di il'k, I: d'EIDp n ral i S f:t'W, P d ed k, 3tU re r e . ur
.!
"J.~
1

327,3,JJ

I.

327

I

i

rJl Q.

6,10' ' I: 1'6, ,1t,.,J J -3,2
··..
I

J!'

, ',0 N. ""re:rllllya:Ul, me i;~be,wpI n.d,ah 'cj ~luh l
I

Id'CI~n " .,: '0 'N Idan '"' 'uni r g-av3 ~b~ kif!' arah
it

(l['n~3L ,:p >r3 ~b ,b'
[fill

-I

ilIn]

I

d-. n ,~_.-, . ,m, ~. an . uml.l" dal ,.IL

~l.hl,nl~"Ii;. Usaha total ya,"":
u ~,

J-I.

d~~,kuk

,0

I

.0

d.
-·0
e,

_J)

b..
I. ., •• .' '1fI!'

10
rn=
lh-

30
em
11.,ml _ '1.1 ,
~

_,

~

u~.

n

U:IIl )I.!II K, 01 ~~,-1_; U Itl-_ UJI_- __~_,~ (U,!J'C'-o n,
-

II.~.

~I

_j ,

IblU ~,,"
n~fron

ru,

8. SIf- lLmah, ben.d··, y ,In;' ,m,e,mpu "'" ,dirga tu. n _:_Jl ~.__aa ,.cb,a~ang::k

I·'
,\V;

be'"

'501 >' t y,l.ng _.(' r~
It

b.. c.

~

~IOU,I~

~'f1.E

rgi

[111eka

n i.k.

C'irlC'ftIi

d~an1 cter
-:: ~~I iii n;::Ji' 1!;J.'!l;_iII'~'b

~'I k JlI jL~~1 P ~,ft1m ".W:1Ja n ,"a"~',~" ~ 310m~~I~~. 0,.) (!lin. m CKlI.rUlW3 an ... cU
~l

10)] ('01

to an :P3nj 3.ng 1
IL
~~" N-::.'-'
Iffi'Nj

11",

Apabi Ia
iI iii i Ii

:L.-:'Ii'_ KHl'_

i"Ii Ij' HI!j,

,o.1,!JJlU,tu],

~I,

JI

--:-'1 ~

111111,

~.:!
~

.,

1-.:8 x' ~,O~II L

,d,-IC.
,I

i~5.I',': x ~10:1
)( ~-

b.

1._::'_c'
I

')('

lOL

b..
c,

U

" .'. j(

5:," .... ~IO~u ,~,.
'1

anc1n .. air
.1,

~,!I,.

li"iI'U'II;"1 I· If KJ!
I

,2,.... ,

I~'

CbiU
"I

I,

'9. Scbuah Ie ,,~r ,mu;~m!puy; i p, nji ng 1 10" n IU'ls pcn,._mpa~: o.~7 em", d.sn ,l1odu~'u~ You.' I. 0" ,,' 'n,·,!, _.aJb:i:la sebuah blE "an
-

glf"

L- d ~ '1m_ , - _ - - ~ _. ncu K DID 'bJ·I~... n:('DU _ a,.:_ m all .• ~ ,_ • _ nC'~1_ -' - 1It:1~: - - _ ~ '", __ c ~

ah se n ,d,c'ng~n m a's 5 0.,8 -,0 n he 171 ,~anh 110m, daJa n1 W: '. ru - ~

I-J

"

'5
,

Id,
If'

__

)

~.' d
-

/
I

-.

1I""'f"i¥Ii,~ tl ll:ILllt· I·,'

11!

·1
-

~

litO'0

I

I.
! 1_.

d'-I· I _'~nrllJ l~
,!iii.

ngl~ K·
l _

In jl,tl]
,

'.

IJI !iLL t'Ii

a

b..
c..
_. ~ ". lebU,

1

kawat rersebur, pEn' ,1ln,lb,aha.D [p:JI -;a,m, I ~IL pm I,_mll '10 8:
i !ii ~

'llIj

ng'

.3Yrlt

3
1-',

h.
.....

] _,

,
-'

,~"

-

,r k~,

W1i

apd ~aNh "-an pohon sm ' ':-=. " .011., '5'5a, .u ah, ap .. '(if: -, -Ult ad all ah ~ -.5 hg,
1

0\1
Ib-

-.

'.

all' 1-" ~u ,. I _ "a,
~ -'1--

.. -

~__c

'-::-'[='-1=-;- · 1 .. m, m,c:w'fu~).. ~n,.a.mJa~ng
-::-::-.

1-'

'1-'-'

~~m,
v ~:OIU~

U

, I

,pIE
"~-

.

I

mpa.,
.

'J

._

I

'-d " '.'m
.

I·'

,sar-, 4\ 10 "::- b crap . ."Im ,.:na.m.,'b anan ~ =., ,- L. -. --31' , "" ill, p...... .~I ]"O'~'.-, d, . ..
-I I!j••!h~,'''''" ~,III"'~,
. I
"

-10' "

II ,_' m~rAIPil 'U3 .. - .~~ b'll

I:_I,

d' b i:'n,' ~~
..

J

[

..

ann

.11,0

d~ IIJS 1.1 b -, .'~C""
,'.
I I I'

-.m'n _IL_ biC";-i 111. 'e',n - m1 '. ,;,,~5 kJ~ b.. ' kJ ell ':\,5 J..
-i["bOJ I-!,~-:
m

;

·.... if

-1Il'Ii I' .i!Y'I!i;(:!!!~;;III~,m,

'III -~

m - '1·'11' j m-IlJ m IImV''lo)1 .;u~~ . - L r
~!!! .. g.

Id,
em ],

5 J.,

'

I'

t':nclg1!l
."..

iJ!!!lIn

;

11,lIr dO, .. III

nl_cO¥i:)

.

.

b,

6 '.' ] o~J'~
6:x ]04
I

"

27, 'Pedullikan plf~·:-._" (1) F}-a, "rf'fat (~)I gaya, ge·· dt ( .'1) ~ya ,nl'\.-,i.tasi

j,

:19:' 'bllf·ri:kur.

1lJJ n:lll

ml
~
. : !ill "'"I

(-J ~y~'~

p~1l'S
.'1'

"I

liIiIi!l

"

Ya~C1: rerm __
;p"a, .
Ibllll!

lk -

J

I!

S ~b'll1ah, Ito ak Idi, .' 0 rOIr.tg:scj u _ ~ m d,~ n ng:a nll~'~n ...·~11 g: y~. sebes r ·~O N .. U~ah, ·
:"3 RJg:
cO

,\-"3 .~

.klcn'5eNIJr.i:

fIl
J

1-

'I" )-"'"
I I

liB.

'_

,!~

JlI'

I

j ~~ _II ar- _ S 3U,ilI!I an, .....

15
'1.

d

w ~ _-

'u k"- n, 'u~,f1h : alP a

,d,
e,

'b -_fU

S

/'5

cb~~r "~. J. ;;

'.
b,
IC.

(. )" 2),~,- n I( ~I) ,di f~ !d,~-ill (,') ) e,
('2) d ,-n (4,)

f~)
4,)

.~ ~5
'-.:.I!!

100

.2.~'.

,...,

cbil] a_h b ota! d,cnga n m - . s a to i m. lq:, IdH cm.p _ 17" ka H, Ik. 1[" 'ani PIC" ,m,luk aan t, In 1 ,d'i:--:-. _aciD
I ..'

,2~.

sebuah, ,Mlqa d-d,om:n; lolreh Ibnu dan ,~,~:u'ni , d'Enpn Rr,ah , led a:waoa n. ~hnu [I; endoro rn;

,.e~,ajlu.·.n awal

~O mJ: . Ap . li-,:- C"

ekan

,nl' '-

ra ,f'nnlu'kaan bol di~n;anudara IdiaJbmkaD'i

i, pH: rJ.ulka n bo_ IlJ nt U.~ It,em bali ke c'f,m,u:k.a,an iUllf1~ ~d,~1 'b, ~ s, (; ~ , 0 Iml1)
\V'R, 11 ,)"1_ ,,' .
u

I

.i

N,M
,-,

"Il

1-

51

Id.
'C'.

,

....
I

b.
C.

~.

b~

I

3
_ ~buah. ,m,ab,il ,_Jl,t'M, _unyai mesin y~L "': ,m c~ ,~. p g3:' ,-, 5lcbtsa:r ~,~001 '_,',' ,~)Ibi~ ilk0 ~ [I -'en,dJui' be'lil:if·rak, ,- E d ,Olu:r 51NE" aUlh 1,00 01'1

N,1Jrn)

_, ya
b.
,,~
rum, '
~L

h5,-

J[

k ...n
_iI.
l
i

sejauh 50 m. dan k,c: -,~mur ,~~ 'U,h 10 m, USLh 1101:1 y ng di_dt!lJ"
"Ill ,-I'e 5,(;- 31>,1]
I

-elnudll

momen

urn,

akhir

,,-!jkurn.mgi momenrll

~.-.tat

~nijij,;iiOi'
1~;.1!

J:~

'lin 1

l~ III

m'iii llt~HI '

·OIL "I] ~IJ
I

1".... ~I ~ ".'

FIL,-- if; ~_IL .,DI!.I'~ :3· illan]

d~
0

iI

Ii

ill

l~.',

LJ

iI

Ylf;tI:Jr,o,r 'va~'~Il' c.rsa '.uan. '.'_: " _. ~ 'b

b

a.

200

Idl
e

~IO

d.
E=

b'r'iarn .. ~,crrdi Mc,nsi ~,-,l·IT n
em.'-b~IL,-n ... an
~•

150
I

,m om enrum

100
• I.

nras III ber30 . .'.eb'lllah. -: enda --€'Vrak, pa:- ~i bifn'[uk ~.ngk,at'" n 'V'~', i__den 'an jI3,!ri ....j ari aJ
.'

' ,I ~ k· .' ngg. '.':1 R .", _, ..'" 11'1, ~•.' rl~'n~ , l"ln'[- af,31i1~K[l(l(P'3
II_
l'

I

a.

• L~ 'IL.J 1!l:':rU:1B1,ttl,II1C ,I,K IClaJ~ m,om,C',nfU"m

;1

n

b.

En€'

"

III

m~ ni,. mJ 'b,cn.da agalFt'i!G,_'_;'.j-ruh a.da].ah ~ . ~ .

nloml~',n-,u

m.

5. --:--R'
b..
2 ., R ,_
-,~I.::

Id,
e,

J2iR
.
'

.

c.

Jil

3 5'
1

1

I

'V'J','Jr~

Ir::H

j aru h bc;blal~ d"1i,n :k.t!if.i ft~ .~,3i.,nI, ,d a n D1em a nru ~I seri ._.. ,i Ii. Bessr 0.:- I~sie' ,r.E ,ti'[,U5,i anrara tbo_~. dl~,ngan 13~uaiad,ahii1 . ~" ~
:31
I

r!o,rai,~, a,nalk. m"enj, -ItO'1m k11. DI

~ 0',3,'

0 3, ~'WI

,3l1 :Pe,llhadkan ga mn'b!3 JI· • I-b ~L 1[1, I, san,l ~II,og., ae 'U:an

=

Ii
hi I,' hi

dl

b!f;'n.d a ya ~P'
.. ~'~l

'I

e rI,C![ ak

-,-,da ~·t'nnMb-.n p-- --p ------ -- - -- ,dl,... .JI'b ..... tar d li ~t n 10 ~ ·,~'n _3,n _, I,
kan sebueh - a I. ]Ii"k . bend berrnassa 20 kg d .n Irull ~ lml,uJa ICrg·C·aJt, Ide,·· ,
,.

c.
,Ill

kcccf'~UUl awal .I. mJ s
kj"ndJk I:h~;ll1ld,a,
,

bC.F3:p'U.ah. ene,lEi. ,rtdiah, Dllf'fllf'm,pLlh jl" mk 4, min,?

'"

-'0 ~IDU~'CII '0 ;',oui,!C'",

I.

d,
IE1
,.....

9:0
n

"Iou-,Ie~
.
@1t!I!

36. Va n EIl,E',ru,pak In ada~ah, , .. 3-. [:vi]] [ .:I [T] -3 d! [~] [L]I b. [~~] r~lrrJ -z e~ [:\4]1 .lr I [1] c, [!vi]] r 'I [T] -I 3 7. "'" all Ibr;,n,d,a, m en ~~ a m,i ,C'PJ b ah a Ill, 1ft 0 cbiIJ Illlen:tl!lll '" '"mls d3!l,; ,11lilWak'tll 2 s, P'eru'b~,.n ,Ilnomc'ntum inj _i'ebabka,u aIeL :g,_ya

,Ii? l'

or

1

-:c

-I

S~

ru 11',a,·:au _'lj_IL Il..-,..,.., 1m S1le~ d an ~.~,:., . 11 Ii, ,_:._'a, mnom e.ntu m dap a_ d~' ,au:t.i"ka,'IEl s;eb~, i
"!Ii'i",11'1 ". g,LIY!

~'~, m

I,

D1 C' I

,I

'5

cbcsa r ~ 0. 5

'l'

N.

ma'l§;:_ dik~jkan

dC'~~Ul

k«qoaran.

_;_I

~tu.an

b~
c,

o.z

Id.
e~ IJ

1:3!i n ya nl d apat' d i,paka]~ u ,[ll[ulk, TIrlJ Q m,e n'fU m,

,~,daJ:ah . ~ . ~
X1

,;. ,_: 101 a b erm ,_~ ,8,001 g tm di fend a ng de El5·3. i ~ '11-=:'3)'3. ,_,0 IJt N'.. Ap ab a ~'--m n ,I,. . k~kJi. m enven uh boa. OiIO.;. ',ekon, m'B bdl..

.

a

Tcntukan:
I _ .•

'

Imli

!Il.~j

iI!!t"Io

~LtI.lIlalIl~ O!l!l.lb

~·I!..::Ii'V'~ n",

[W1~~~G

denzan k ~r,~p''''-[- n
~~~ _ ~'. ..
I

\1\1.--;-1
-

13!J!I Il ~

1

011.
cO

I. 0

Id!

6

21 J.

3t J. - -

)f3 ~

I -1111 e _1plllJll
~~~J

d"

h. tiIn,,' maren 1lJ'C' ~,f'~ _~~I"IL t
i -

l.u:ru', scm'-arn~Q d~nv ,t kan Ienean .!~~
J.

C'"

'...

".

"I!!

'.,eO'fi]OP' J~J
'. ''''I ...

:mm'

[

melem - Man ,"
I'

lll,_'J

1

j

kder-e ,-I

R1aln ' , 1)1 ~
I

,

!I-· S,t· + -,

1,_

(,~

dalam

Dllfle,r;'

da.n

iC'RC,~i

ke[~:.n'., n ~.~1 ~ ,'i.ln rersebu ~ liD, el C,IO,P'3 rka III kem b IIi, ,k,d,r:K, .' fliva . . ~ d,c¥o :kccl~- alan dura k,aU :5cm.U ,a m._-llr;a "
Id,elnp.R

,'[I.a
~. , .

t da~3nl §,c.kon); 'Sc'rn, ~_:ah blcsar k~~cp,ara_n p,,, ~ilik.'el pada '5 a,ar . = '5 'S.I
A •. -:r

ki ftC ilk ,kd,c:rc,_ -_-

!.ICk.arl:rl£ -:,d,_- •

Torti ,ll1lti" L'uk: n '[enid bQ~a ,nl _~un'b'~u1G '",-,IC,~~Ul
I!!. "

.mean
i J'

-1[;-

35

sehi
iii!'Ii;

,~_)l

~.C!In
-

bc,ntuk '~-ul 'U'['

- aU
.,

!em'LlIIL

'Oii!i' 'IiF-JIL_'"'d'-'~[] em
~

Iii I:.ITO'

Ill' ~,l- [nlm

--~IL

Ii

to ull

'lI!:!I!n!1 'iii' Ill€:

llf."

'u-r
I

IHIUI,

c: n

I,'

I: '. iH

P<rii;1

1

~almk '('erj auh .2 5 m~ Ji k,B pe,OC~',a(Hn

:-m,ri:'-. si

b.
c.

d.
le.<

3
6

di ['e'rnnpa -. iru sebesar ~0 oj s", t e,ll1tULka Ill: kcJ3,~u,_:__,n 3/~'¥~1 'I,.k~,b~u~cn~a~a,n s=: '10 '~3,~ ,I ~'"1::1
JI'~_'L -L O.I.I!,aKUI:Ca.rm •

b..
:~
~\,"!

Gbtl ~ -. ~cl.-.~'rm,,-,,:sa

dli.,

m, B 0_ ,--I['eond nj 'W,3lkN

ng .,-I~~g:a..lrnlkecc,palra

'~

mu.~

"'llllUI,9.

In '~, 0

,d.

; 110 a _10 fa, di Ud.9.rn. ,a,o,m n~r ~nggill m >dju, ,n b Ja ,kcrik ' mpai - t
W

It

U'ah~

ml ~ ',ika,
, ,10 ,1:0

kantl_", -'Dla d,r.·fi\~,:n k~'ki ~bl'~

s.

P C'lncnd 3 n;~, o.~.2, :s,ckon,. m ak a b C5 a Ir :~!Jya 5 fa[- -rara ya ,~: Id,i.aJr.JJmlru bo- 3 .,dalla:h ~.. Nih

,d. 101

K'«~I' u;~,~ di gem ~,a bu mi ~ s'elhu~, lam _,0 b erm ass '. ,,0 g ram y. ,ng' r.~rg;a nt u ng pL3)"d:.l ka.. bel, SII~1P:3.n3:~ 30 em, , IC'rnyu n- ayu,n. I'"am ~ aI . "0"'" (!Ii!!!. ~1;tt'iI! amu - -- IL _,- -- - n. ..·c ,an'~r,3lt )II 0 'Il~ -1'1I~ JII....:r~~I~ - -_ -~IL ,_ IlJe'll,di'lllJli .,.,;., ,Ka_,
ti_l 1

]UIc.a sud.or

-

,,1'5:

~ ~b pr, VlltaJ'uu:ml, ~ i lb.

a~!1l1l nan

-~" 1 11'_, -Ib'-, 1iU.I'1 .- '[te,IllN,1:(3.n
In. C

klfcr

J

~

,d3ne~!W€f'a
~l

- a.ln
~

ar ~3i\'fa

,ak~ b_,t

:g,cm,:

,f;

fig

nycbabk

'n.

ltUll pu
di lemta,

bClrnyun.
JD~11l
L,i'i~fi'"

':,

IJ.

'Ehl!1ah bsru ~ va
p.ar·

-

rm

1,515 11\'3 :

"I['

tm ah. ,11, bi o

''1crrdka] kt
.: ,Iencan
'I'

,3J!ta~: dari

,

100.

,

,pC'rmuk!__ .an
!II ,-

I b ElIgC:mk ,dff'l1ga _

P'['fS a maa

n

,~(,t')1 =':
ter

3t, _:__t.'t "tJ d,c'ng;3,n r d~am med 9. n. ,'. d 91a M. seken 1~'eDl~U .:n~: Ik,
,k.€'.cep'ar' .in
,PIE'[C€:,pa- 3 n
blli'"~a-'r;-,!l~·~~I!~· IU"""ij'.F_

fAr) P erclepata. n -=-13.Vill r as~ 1\iS, = nn 011II de ,-a.IO ,:I "e. 5 m!C:'~ggu,n 'k n Hukum '-I'.,ck€.al·an - n('Ig~1 b:ntu:kan.: · ~'L b, k'01 "ltJ.an. max •~ __ "lUlll
\'V~[U .'
IlL

nah

klflce _"9:tS.fri

3.\\va1

25 nil/·s. li~iul

a
P,_' l~

IGb~.3i:f1llng~,~ ,_ ~ akru, "d"agai fu ~.i. wakJtu
I l __

ID_:___f.U,
',.IM '.

~,l!

__

--iI"''''!iin-

~"'P __
J

- 'iiI__ ,-,

-,;jjj~1 g,W.

'd:.__,i:.tIIl~.~ - oiiil'FI

a.ng d!pe,du'k, i"n u ntu ,.

i

d.
I

bessr

pe.KlE_ ,1J[3n _.

da. saae ;r ::;: 2! .
pt,C',rSaD'l, ( ,

=!

Scbu ~h roda lllllobil berpurar tcrhad,3,p'
peres su D:lhu.. m nurur ',1(1) = Smd --( 6~
t

.an

(2:.J- }J

s.,

n:
51

d )"",J, +

kcmbali kc ranah d. IC'ncrgi ,kincd,·. baru ,P' s, ar lai, l"ni,~ ... :gru,~n. 1. 0 m d,~_i ~,C' IlI1 Ukaa n 't' - .nah" r e, c·rtl.e,rtgipote,n lsl bam :3J3't t :=:: ~. s,,, 'D u a L _11 p'~15 m C·Il.plll mry:u• k010'5 fa nit -, '-'-' Dum1 _ ,. .' _~ • a Ill. ~" '~Ic;,' _,an ':~ <: _' ' d ' ml~ullng;"I1.;tU:U.
_I', ••

l

'Um{UI,k. D1Enyam.ak,".n

'f'tta.mb.mb.an

kedua

2

d a 11, kcd.lLW.· :p ega" r'~'rs;l~l' ur "!fane: m"cnrJJbu.,tuh,k - ,I!) usaha ~,~b.i:!~I I!d,~~
,8. ,. 'eeaea pcg,a~ ,i'l:~nak~.n 'l.:Iinrtuk Imc'~k.ur bait u ld cn.g,,~n ,01,as 5a _ O~, tc'tE1:Y _~.3 .m..crc;ga rng: s'epi nJ a:~; I. ,em ~ J ik. I? e Kep ataJ n •',ra',vilf: as i - _'! ~-. I ~ ml s ~ [lenn.n!i:an':
I

P CG'. 5" m nakah

~. " _

rcrlaak _C"rd,dkat ,Ill bid a~' d ,t r ~i,d,Ill. e Ii rem ini :ID ,end,p t ! _ ay' i, I!I1,P'I!J ~S rjl i :~: ~ ,."edu a bend a he r:G'E'f,ait ~ ~~si.ng~'m, I~i~ d·~ -~ n~· jn III := 0 5, .I1nJI~ da.n ' -_. ~ II~ = 2 ....m, I .' d 'enga n t'ii~_zl!.;, ,tr_'II~ " .. ~rii"'P' I lurus nuw all.
" " Ida,n
~I_.~.
1
J'I
I

"ua bush 'b'c:..nda ri'rL_, berms

m, '::: 5 ...

.5,:3) ''''1.

:=

10 dil

Ii3.

,;ai

!"'~",

. ii, 'II.1II

;!I'~

a!

·k,Qlin,t· '.nt;

p. ~'5.~

b.
III
;I!

tU!a.I~a,)'_-,111g

dwt- kUK - n

nera

I,

:pc; ~I. be Mglcrak

S cb1l1ah, haJJ,ok b ermass a;g,
i : '.

.J 11 ~I! (l,e'. n ,~. 'K~pa[a n -. .111' 01 ~if as s lL~--L S f'DU3l1J

'c,r,aak.ah ibe'" - r _' :-yn inl - UI'5 yal1l: [.c·kc'qp.- d sis en1? 1. 3~ .~ C'biU ah b cnda. bC'fm a 5,a i ~: ,rIg 'blC'~,C'rd. y_ JI - - 01 _: '.._ ~ ~'Dlcnga.n, kd''a J·WI, an ~, m-I '~ Ql ~"111 b'U k bcnda _~:;,I e

I n ~a" Iii d ,n e :c,ra ~, 'E - a~ k,c:m,lu dl~, ,! ba.... n I,ok, me. uml uk S.E~ u -" _'e;;as hi , '-=_~ P S m IC'Rgll,~ In j, Fu:m.,ann P'3t a n s qau h, Ill" .• 111 ~ :B'l~'rapakah k,g rnl'anf'" p erg.as,ters c:blu'r~
I' ;

1- i:n - 'lerlO,!Un l ,',fl:

buLkam k ~d IJ a b endla ],cn ~ii ng §jIC'm,,' u rna, bErap, -,.:.gJb keceparan bend pertan-l3 daJD kcdu 3 ~,eiaar ~ctcl ah '[U 11,bu ka n?'
~ .. !.

ra,~~'diam.

j'i:ka rum ..

1I1I1elml'bi,d~.... s,~~or .u:rug' r:hulg IdA:ngan .M,e'.-_~:--·~~.n,_,kank3.~3·fiCt
Amlir "
Ull c,~,

n

•. ... tu
._li,a

n III as s a 20 ._ . Kf!"dl,~ll karer k;;ru'[3,.pe~ di,rarif, , ._. Inja .~' ,m1a
til

s,dbu ah.

ball]J

.c'nga

~o em d ..

n d i cpa'l,k n ~. ,a'ru~ers ur "e:d ,ntar ,d,enga n, kecepara n , 0 ,mI· .. Tr ntu k. n:
~l

, • JI_. 'b ~-. 11 u ~ m m!C'~al~g(3n a ..,r SiC··lan\ _if( ,- On .Ill, ,), I[I"P sC:lk.on. iik~, se uruh, C'Il1 C'I-;: _ ~~ ~ ,ot'e:nii~11 ,-jj r :k,e,.. 11~I db~lL . d·-k II ~IL [li,'K,l], j full.'. iu ,'an men ·1"" I, ,en,e~ .lSI[',Il'I ,', OU~D ! _:if'ne ~3,tO:I"J t'e;·nltDk.an d, l' -3, ,r3,n ~.: ·-ih 3 'Ii~ka,ID
I
i ~ ].

Air reriu

,'" ng nl t'mU" i -; i~ raj ~,O
l

ig:I~'n( rator

b• ~ : I!

,K.O'D! '[11nI,1 I,· a,lra~

C'_lJC;~ L ~.

ki ",erik
1-'

~~. S-

I

-

Pelu m

,4 grnnl ldli '['c'm,lbakka n ke scbu ah ball ok lc_ - ytI Ibc.nn a,:s·;a 6 ,. -;. P du ru mIIE~:eDlaj b~,ok Ida n - en :1', JlI; d i d,al DrtIJn"r A:p,abil a k,ecfp' [an pelu m k~r:ik a m le~~'n Ii. b~lok 3010 mJ ' ~ . c ~p a kc· ~,I.r.·a ni, ,i sre m .5etc!blh It.U l!i1i.uk'an~'
.'erm 3 .s

,ah, m obill 5eels rru - C'[f]1 a'S5a L 2 00 hg reud~,_-Ji'Udlcn~n kece - ,3 ,In',,;· k.m/j: ,Int D~ be~ak,a,~:FDIJra., 5cb,u ab, 'U'U k d.(',~ n, InaS~3, ._'_."010 kg :m,ld:tjlu d.e,·.· --,n ·leap':lU'a,n. 7'2 k mJj,' m, SO'IP~r ~ru -,' me'ng:anu[JJ -" . '6J,i,., ~,e..n, br,.
mlob~~ 5~ .-, n rersebur,

Apabi

. te,f; dil umft ,

buk _~.m d aSllr i,rlf' I[.,[ IJ' · , '-h~ I, . , ,.'

eb. an, d,itngan k,'Dcn s,it'D L .JI1l'Hlin"'~ [U F -' ~_L '11-~ 31Il ,l(,,,(Vf'pa[ -In ,K,f\i[],u Jn

5,etel all iUI.b:f.ak an,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful