UNIT HAL EHWALMURIS SKMS

SEKOLAH KEBANGSAAN MAHKOTA SARI JALAN HAJI MEOR YAHAYA 33300 GERIK, PERAK

PERANCANGAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID 2010-2015

Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR
PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010

1

UNIT HAL EHWALMURIS SKMS

PERANCANGAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID 1. PENGENALAN Buku perancangan strategik ini merupakan dokumen jangka panjang yang bertujuan meningkatkan pengurusan Hal Ehwal Murid sekolah ini bertujuan melahirkan murid-murid yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Berdasarkan aspirasi negara berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangssan bagi melahirkan komuniti berilmu yang bertaraf dunia menjelang tahun 2015. Dalam usaha tersebut hal ehwal murid telah memberi penekanan kepada pembangunan sahsiah yang terdiri daripada 1. 2. 3. 4. 5. Disiplin murid Pembudayaan adab Semangat patriotisme Jati diri Penglibatan komuniti

Perancangan strategik ini akan menjadi lebih bermakna sekiranya ia disusuli dengan pelan pelaksanaan dan tindakan yang sistematik dan teratur. 2. RASIONAL Perancangan strategik adalah amat penting kepada sesebuah organisasi. Ia sebagai tulang belakang kepada pengurusan merupakan suatu proses merancang hala tuju organisasi. Ia menetapkan haluan ataupun hala tuju organisas yang akan menjadi panduan kepada semua warganya.

Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR
PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010

2

UNIT HAL EHWALMURIS SKMS

Dalam konteks sekolah, perancangan strategik adalah penting kerana melaluinya pengurus atau pentadbir dapat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mengetahui apakah urusan-urusan yang perlu ditumpukan untuk peningkatan kualiti. Mengetahui apakah prestasi semasa. Mengetahui kemanakah hala tuju sebenar yang mahu dibawa. Mengetahui cara unuk mencapainya. Mengetahui apakah isu-isu kritikal sekolah. Mengetahui budaya dan iklim sekolah dan mampu mengeksploitasinya. Mempelajari sesuatu dari peristiwa kegagalan dan kejayaan sekolah. Mengetahui keputusan terpenting yang perlu dbuat untuk tempoh 3 atau 5 tahun.

RUMUSAN DAN HARAPAN Perubahan kepada gaya pengurusan yang dinamik dan berkualiti untuk memenuhi cabaran zaman globalisasi merupakan suatu tuntutan yang mencabar para pengurus dan pemimpin pendidikan hari ini. Sebagai langkah awal untuk memenuhi cabaran dan tuntutan ini adalah dengan melengkapkan diri dengan ilmu Pengurusan Strategik. Persoalan sama ada kita mampu atau tidak untuk melaksanakan semua strategic akan terjawab apabila kita mulakan sesuatu pada hari ini. Berpeganglah kepada prinsip perjalanan seribu batu bermula dengan langkahan pertama dan yakini diri dengan prinsip ‘Malaysia Boleh’ serta ‘Saya Boleh’.

Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR
PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010

3

UNIT HAL EHWALMURIS SKMS

VISI DAN MISI SEKOLAH VISI Sekolah Kebangsaan Mahkota Sari menjadi komuniti berilmu Perak Terbilang menjelang 2015

MISI Semua warga sekolah ini akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai visi Sekolah Kebangsaan Mahkota Sari berlandaskan perkara-perkara berikut: 1. Menerap dan memantapkan nilai-nilai murni dalam membentuk disiplin diri bagi melahirkan insan yang mempunyai harga diri dan berhemah tinggi. 2. Meningkatkan kemahiran menguasai ilmu agar dapat melahirkan insan yang berpengetahuan dan berketrampilan. 3. Membentuk dan membina daya fizikal yang kuat serta kemahiran yang mantap agar mampu menjana kecemerlangan kokurikulum. 4. Menggarap budaya saing yang sihat untuk memperoleh kecemerlangan. 5. Membina sikap komited, dinamik, proaktif, responsif dan rasa kesepunyaan serta kekitaan sebagai kunci kegemilangan.

Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR
PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010

4

6. berakhlak mulia. 2. Warga Sekolah yang beriman. Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 5 . berterima kasih dan bersyukur. Warga Sekolah yang dapat menghayati Semangat Patriotisme dan bangga menjadi rakyat Malaysia. 3.UNIT HAL EHWALMURIS SKMS OBJEKTIF 1. Budaya Kasih Sayang sebagai amalan bersama. berketrampilan dan berdaya saing. 4. berilmu. Peningkatan penglibatan ibu bapa dan masyarakat dalam penngukuhan sahsiah dan disiplin Warga Sekolah. Warga Sekolah yang sentiasa mengenang budi. 5. Penguatkuasaan dan amalan peraturan yang dibina berteraskan peraturan disiplin murid ( Akta Pendidikan 1996 ) dalam kalangan warga sekolah.

UNIT HAL EHWALMURIS SKMS AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA PERINGKAT SEKOLAH PENGERUSI Badariah binti Haji Mat Dom PPT. Zaidi bin Mustaffa Noor Lela binti Mohd Zain Faridah Yamin Mohd Shafie bin Yasin Semua Guru Kelas Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 6 .PTN ( Guru Besar ) NAIB PENGERUSI Khairiah Bt Abdul Kadir ( Penolong Kanan Pentadbiran ) SETIAUSAHA Mohamad Romzi bin Zahari ( Guru Bimbingan ) PENOLONG SETIAUSAHA Rosmawati Ibrahim AHLI JAWATANKUASA Md.

3. 2. Memantapkan perpaduan dalam kalangan warga sekolah. Mengukuhkan pembudayaan adab warga sekolah. Mengukuhkan pembentukan jati diri dalam kalangan warga sekolah. 5.UNIT HAL EHWALMURIS SKMS MATLAMAT STRATEGIK 1. Meningkatkan semangat patriotisme di kalangan warga sekolah. Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 7 . 4. 6. Memantapkan disiplin murid. Meningkatkan penglibatan keluarga dan masyarakat dalam pembentukan sahsiah warga sekolah.

Kurang sokongan dan gangguan PIBG KELEMAHAN 1. Akta Disiplin ANCAMAN 1. Rangkaian kerja yang terbatas 3. ada ibu bapa pelajar yang berpendidikan tinggi 3. Mempunyai Pengawas dan Ketua Kelas 4. Gangguan perundangan 3. Penindanan program yang dilaksanakan 4. Pengaruh perubahan persekitaran/ budaya yang drastic 2. Mempunyai seorang guru Bimbingan terlatih sepenuh masa 2. Mengadakan siri ceramah untuk ibu bapa bagi memotivasikan murid 2.UNIT HAL EHWALMURIS SKMS ANALISIS SWOT KEKUATAN 1. Kelewatan dalam penyaluran maklumat PELUANG 1. Latar belakang sosio budaya murid yang berbeza 2. Keprihatinan kepimpinan kerajaan negeri Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 8 . Guru Disiplin yang dedikasi 3.

UNIT HAL EHWALMURIS SKMS PERANCANGAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID PELAN STRATEGIK Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 9 .

Melaksanakan kempen Berbudi Bahsa dan Mengenang Budi 2.guru .1. Program ‘ Masa itu Emas’ b. Memantapkan disiplin murid 2.2. 100% program dilaksanakan untuk mewujudkan hubungan mesra antara guru dengan murid. Memantapkan keberkesanan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling INDIKATOR KEJAYAAN 100% program dilaksanakan untuk mewujudkan hubungan mesra antara pentadbir dengan guru. Kempen Berbudi Bahasa empat kali setahun.MATLAMAT STRATEGIK STRATEGI PELAN TAKTIKAL Melaksanakan Program Pembimbing Rakan Sebaya PERASA) dalam organisasi . Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 Semua program dilaksanakan agar dapat mengurangkan 2% kes salah laku setiap tahun. a.guru besar . murid dan guru yang berbudi bahasa di dalam bilik Contoh: darjah. Mengukuhkan pembudayaan adab warga kasih sayang sekolah ( 1. UNIT HAL EHWALMURIS SKMS 1. Program amalan berbudi bahasa Semua program dilaksanakan untuk melahirkan di dalam bilik darjah.staf sokongan Melaksanakan Program Guru Pembimbing di Sisi. .1. Program menghayati KataKata Hikmah. Program Anti Dadah ‘ Semua program dilaksanakan agar dapat mengurangkan 4 % kes salah laku setiap tahun. Sikap bertanggugjawab murid sekolah a. Program10 Sekolahku Syurgaku’. c. Semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran ( P & P) berorientasikan murid. Pengukuhan amalan Berbudi dan Mengenana Budi. Pemantapan budaya 1. Pembelajaran kooperatif.

Pelan Taktikal Bil Program/Projek 01 Program PERASA Tanggungjawab JK. HEM Tempoh Jan Kos/Sumber RM500.UNIT HAL EHWALMURIS SKMS PERANCANGAN STRATEGI HAL EHWAL MURID PELAN TAKTIKAL Strategi 1.00 Output Indikator Prestasi * 100% program dilaksanakan untuk mewujudkan Pelan Kontigensi Hari Keluarga • • Pemantapan budaya kasih sayang Pengukuhan amalan Berbudi Bahasa dan Mengenang Budi Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 11 .

Bimbingan dan Kaunseling Sepanjang tahun RM300. HEM Sepanjang tahun * Berlaku pembelajaran kooperatif di kalangan pelajar. HEM Sepanjang tahun Perkembangan staf 04 Memantapkan keberkesanan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Kempen Berbudi Bahasa dan Mengenang Budi JK. * Semua sekolah melaksanakan kempen 4 kali setahun 05 06 Program Amalan Berbudi Bahasa dalam Bilik Darjah JK. Program Kemasyarakatan Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 12 .UNIT HAL EHWALMURIS SKMS 02 Program guru pembimbing di sisi Program peka dan prihatin JK. * 100% program dilaksanakan untuk mewujudkan hubungan mesra antara guru dengan murid Forum / Ceramah Forum / Ceramah 03 JK. HEM Sepanjang tahun hubungan mesra antara pentadbir dengan guru.00 Hadiah Hari Jadi Guru JK. HEM Sepanjang tahun * Kempen Berbudi Bahasa empat kali setahun.

Program JK Disiplin Sepanjang RM100.UNIT HAL EHWALMURIS SKMS Strategi • • Pembudayaan sikap bertanggungjawab murid sekolah.00 Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 13 . Pelan Taktikal Program/ Projek 01. Pembudayaan sikap membenci salah laku jenayah 2. Disiplin Tempoh Sepanjang tahun Kos/Sumber Output Indikator Prestasi * Semua program dilaksanakan agar dapat mengurangkan 4% kes salah laku setiap tahun * Semua program dilaksanakan agar dapat mengurangkan 2% kes salah Pelan Kontigensi 02. Program Penampilan Diri Bil Tanggung jawab JK.

HEM RM1000. Dadah Program 06. HEM Guru Kelas tahun Program 03. Bimbingan dan Kaunseling JK.00 laku. ‘Sayangi Rakan’ Program ‘ 07. Disiplin Guru Kelas Pengawas Ketua Kelas Sepanjang tahun Sepanjang tahun RM300.00 Sepanjang tahun Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 14 . Harta Sekolah Milik Kita’ Sepanjang tahun JK. ‘Sekolahku Syurgaku Program Anti 05. Pend. JK. Pencegahan Dadah JK.UNIT HAL EHWALMURIS SKMS ‘Masa Itu Emas’ Sekolah Guru Bertugas Pengawas Ketua Kelas JK. Menghayati Kata-Kata Hikmah Program 04.

Sambutan Perayaan Bulan Kemerdekaan JK. Bersejarah Guru Bimbingan Sepanjang tahun RM1000. Bulan Kemerdekaan’ Bil Tanggung jawab JK. Pelan Taktikal Bil Program / Tanggung Tempoh Kos / Sumber • Pemantapan jati diri warga sekolah Output Indikator Prestasi Pelan Kontigensi Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 15 .00 * Semua program dilaksanakan berfokuskan semangat patriotisme Julai dan Ogos RM200. Pelan Taktikal Program/ Projek Program ‘ 01. Hari Pahlawan Tempoh 15 Julai hingga 16 September Kos/ Sumber RM500.UNIT HAL EHWALMURIS SKMS 3.00 Forum/ Ceramah * Semua warga sekolah melibatkan diri dalam program patriotisme yang dilaksanakan Tayangan Video Output Indikator Prestasi Pelan Kontigensi Program Dalaman Kempen Hari Pahlawan 02. Lawatan ke Tempat 03.00 Strategi 4.

Program Gerak Gempur Sahsiah Program / Projek Tanggung jawab JK HEM JK Disiplin Guru Bimbingan Tempoh Sepanjang Tahun Kos / Sumber Output Indikator Prestasi * Semua program yang melibatkan keluatga dan masyarakat dilaksanakan sepanjang tahun * Bilangan ibu bapa murid yang Pelan Kontigensi Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 16 . * Semua program dilaksanakan dalam kurikulum Dan kokurikulum. 5. jawab JK. pengurusan organisasi JK. Pelan Taktikal Bil 01. HEM Guru Pend. Disiplin Sepanjang tahun RM400.00 * Bilangan murid yang bermasalah berkurangan 5% setiap tahun.UNIT HAL EHWALMURIS SKMS Projek Program kerohanian 01. Hem Guru Bimbingan JK. Islam Guru Kelas Guru Sivik Kenegaraan Sepanjang tahun * Semua program dilaksanakan sepanjang tahun agar semua warga sekolah dapat menghayati ajaran agama islam. Kursus kepimpinan dan 02.

UNIT HAL EHWALMURIS SKMS menyertai program bertambah setiap tahun Program 02. POGRAM DAN AKIVITI BUDAYA BERADAB MURID DI SEKOLAH Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 17 . anggota masyarakat. agensi kerajaan. dan NGO dalam semua program anjuran sekolah bertambah.Pendaftaran Murid Januari * Bilangan warga sekolah. Orientasi Pendaftaran Persekolahan JK. HEM JK.

Amalan ini semakin berkurangan kemungkinan disebabkan kurangnya penekanan di pihak guru-guru dan pentadbir dalam menanamkan amalan tersebut. Melahirkan murid yang beradab Melahirkan murid yang berdisiplin Melahirkan murid yang mempuyai sahsiah yang baik dan terpuji RASIONAL Dewasa kini didapati amalan berbudi bahasa dalam bilik darjah semakin terhakis. Amalan berbudi bahasa dalam kelas sangat penting kepada generasi muda masa kini. OBJEKTIF Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 18 . Amalan ini akan dapat membentuk satu generasi yang berakhlak mulia seperti mana yang dikendaki dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan juga Wawasan 2020.UNIT HAL EHWALMURIS SKMS PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2010 PELAN OPERASI 1 NAMA PROGRAM Program Dan Aktiviti Budaya Beradab Murid Di Sekolah MATLAMAT 1.

Melaksanakan program seperti mana yang telah direncanakan 2. Menyediakan laporan program.4. 4. Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 19 . Menyediakan segala keperluan dalam melaksanakan program 3. Mempengerusikan mesyuarat dan program yang hendak dijalankan. 3. TEMPAT Di sekolah JAWATANKUASA PELAKSANA DAN SENARAI TUGAS Bil 1.1. 4. Memastikan segala keperluan-keperluan ketika menjalankan mesyuarat.3. Membuat penilaian keseluruhan program yang telah dilaksanakan. Membantu pengerusi dalam memastikan perjalanan program berjalan dengan baik. 1. Jawatankuasa Pengerusi: Puan Hajah Badariah bt. Menngkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya amalan berbudi bahasa dalam bilik darjah.UNIT HAL EHWALMURIS SKMS 4. 2.2. 4. 1. 2. 2. Melaksanakan penilaian program berdasarkan kelas. Mempraktikkan sahsiah yang terpuji 4. Haji Mat Dom ( Guru Besar ) Naib Pengerusi: Puan Hajah Maznah binti Haji Abas ( Penolong Kanan Pentadbiran ) Setiausaha: En. Mohamad Romzi bin Zahari ( Guru Bimbingan ) Ahli Jawatankuasa: 1. Meningkatkan amalan adab yang terpuji 4. Membantu pengerusi dalam mengendalikan mesyuarat. Semua Guru Kelas Senarai Tugas 1. 2. Memastikan perjalaan program berjalan lancar 1. Mengelakkan diri dari perbuatan salah laku ( pelanggaran disiplin ) KUMPULAN SASAR Semua pelajar TARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN Mulai bulan Januari hingga akhir sesi pesekolahan dalam satu tahun.

Semua Guru Matapelajaran JADUAL TINDAKAN DAN KAEDAH PELAKSANAAN 1. Pertandingan Sahsiah Cemerlang 7. Menampal poster 4. Penilaian Sasaran 01 Memberi Salam 1. Salam kepada rakan Semua murid 02 Berdoa sebelum belajar dan selesai Dibaca oleh pelajar yang dilantik mengikut giliran Semua murid Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 20 .UNIT HAL EHWALMURIS SKMS 2. Adab Semasa Belajar Di Bilik Darjah Bil Aktiviti Huraian Aktiviti Kaedah 1. Penerangan semasa perhimpunan 2. Minggu sahsiah 5. Penerangan dalam kelas 3.Salam kepada guru 2. Kempen memberi salam 6.

Baris teratur mengikut Huraian Aktiviti 1. Berada di tempat perhimpunan mengikut waktu yang ditetapkan 2. 4.UNIT HAL EHWALMURIS SKMS belajar 1. Bil 01 Adab Semasa Perhimpunan Aktiviti Menepati Masa 1. Mencatat maklumat penting dalam buku catatan 4. Menghormati majlis -beri perhatian 3. Menggunakan tertib dan bahasa yang sopan ketika menyoal dan menjawab soalan. Menghormati lagu -menyanyi dengan penuh semangat 5. Memberi tumpuan semasa belajar 2. 2. Doa 6. 3. 03 Adab ketika belajar Semua murid 2. Kaedah Peneranan di perhimpunan Penerangan di dalam kelas Minggu Sahsiah Pertandingan Sahsiah Cemerlang Sasaran Semua pelajar Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 21 .

2. Bersurai mengikut arahan 3. Pertandingan: • • • Taman Angkat Kecerian kelas Bilik-bilik Khas Kaedah 1. Menjaga dan memulihara alam sekitar 2. Penerangan semasa aktiviti kokuriklum Sasaran Semua Pelajar Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 22 . Adab Berhubung Dengan Alam Sekitar Bil 01.UNIT HAL EHWALMURIS SKMS kelas dalam keadaan sedia/ senang 7. Penerangan di dalam kelas 3. Menghormati arahan Pengawas/ murid berpakaian kemas 8. Penerangan di perhimpunan.Menceriakan bilik darjah 4. Murid yang lewat diletakkan di barisan hadapan 9.Menghargai keindahan kawasan sekolah 3. Aktiviti Alam Sekitar Huraian Aktiviti 1.

Gotong-royong 6. Menulis esei-Kepentingan Memulihara Alam Sekitar 4. Pertandingan Sahsiah Cemerlang. 4. 5. Sasaran Semua warga Sekolah Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 23 . Aktiviti Apabila bertemu 1.UNIT HAL EHWALMURIS SKMS 5. Poster berkaitan ditampal di tempat yang strategic di sekitar sekolah 4. 2. Minggu sahsiah 5. menggunakan panggilan yang sesuai Encik/ Cik/ Tuan/ Puan/ Abang/ Kakak/ dan Huraian Aktiviti Kaedah 1. 6. Peneranan di dalam kelas 3. Penerangan di perhimpunan 2. 3. Adab Berhubung Sesama Manusia / Ibu Bapa / Pemimpin / Guru / Rakan / Masyarakat Bil 01. Memberi Salam Berwajah Ceria Bersopan / Berhikmah Bersalaman Sedia menerima dan menghormati pendapat orang lain.

dan sebagainya. Mematuhi arahan 7. Tayangan VCD tentang peraturanperaturan.kerabat di raja. Sedia berkongsi peralatan 3. menteri. Penerangan semasa aktiviti permainan 3. Memahami protokal pihak tertentu. 7. polis. Aktiviti Semasa bermain atau menjalankan altiviti Huraian Aktiviti 1. Berpakaian mengikut peraturan 2. 5. Menjaga batas pergaulan Kaedah 1. Adab Berhubung Semasa Permainan / Aktiviti Bil 01. 4.UNIT HAL EHWALMURIS SKMS sebagainya. Bertolak ansur 6. Penerangan sebelm sesuatu aktiviti itu dimulakan 2. Sentiasa menawarkan pertolongan 8. Sasaran Semua warga sekolah Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 24 . Sedia menerima kekalahan 5. Bermain dengan semangat kesukanan.

: CEMERLANG-2.PENILAIAN PROGRAM Nama Murid Kelas Nama Guru SKOR BIL 01 02 : ……………………………………………………… :………………………………………………………… :…………………………………………………………. Menghormati ketua. BAIK-1 .UNIT HAL EHWALMURIS SKMS 8. SEDERHANA-0 TATA KELAKUAN Memberi Salam Berdoa dalam kelas SKOR CATATAN Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 25 .. 10.

TINDAKAN SUSULAN Pelajar yang mendapat skor rendah iaitu kurang daripada 3 perlu dihantar berjumpa dengan Guru Kaunseling.UNIT HAL EHWALMURIS SKMS 03 Adab ketika belajar 11. PROGRAM DAN AKTIVITI PENINGKATAN SEMANGAT PATRIOTISME MURID DI SEKOLAH Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 26 .

Gemilang dan Terbilang. DEFINISI BUDAYA Budi ialah sikap yang mewujudkan nilai. Program membudayakan disiplin bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai murni supaya mempunyai kesan untuk memangkitkan semangat jati diri dan sahsiah yang tinggi. Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 27 .UNIT HAL EHWALMURIS SKMS PROGRAM DAN AKTIVITI PENINGKATAN BUDAYA BERDISPILIN MURID DI SEKOLAH Berdasarkan aspirasi Negara ingin melahirkan satu generasi murid yang Cemerlang. Satu panduan perlu dirancang dan dilaksanakan berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Daya ialah tindakan ke atas sikap itu. Program dan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan hendaklah secara berterusan dan berkala. Budaya ialah amalan sesuatu sikap yang diterima oleh sesuatu organisasi mengikut standard yang ditetapkan.

MATLAMAT Melahirkan murid yang berilmu oengetahuahn. OBJEKTIF • • • • Murid dapat mengamalkan cara hidup berdisiplin di dalam dan luar sekolah.UNIT HAL EHWALMURIS SKMS DISIPLIN • • • • Kesanggupa seseorang itu bekerja atau membuat sesuatu dengan cukup tertib Kesanggupan menghormati hak individu lain Kesanggupan mengamalkan tingkah laku yang baik dan tidak menggaggu kepentingan orang lain Kesanggupan hormat menghormati di antara satu dengan lain dan mempunyai semangat tolong menolong. bersahsiah tinggi. berketrampilan. berdisiplin dan berbudaya. KUMPULAN SASARAN • • Semua murid Sekumpulan murid yang bermasalah TARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 28 . Murid dapat mengelakkan dari melakukan perbuatan salah laku ( pelanggaran disiplin) Murid dapat mengamalkan pembentukan sahsiah diri yang mantap Murid dapat menghayati aalan budaya berdisiplin. berakhlak mulia.

UNIT HAL EHWALMURIS SKMS Mulai Januari hingga akhir sesi persekolahan dalam satu tahun. Melaksanakan penilaian program berdasarkan kelas Ahli Jawatankuasa 1. SENARAI AHLI JAWATANKUASA PENAUNG PENASIHAT PENGERUSI SETIAUSAHA AJK PELAKSANA 04 : Puan Hajah Badariah binti Haji Mat Dom (Guru Besar) : Puan Khairiah bt Abdul Kadir ( Penolong Kanan HEM) : Encik M. Semua guru kelas Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 29 . Melaksanakan program sepertimana yang telah direncanakan 2. 1. Zaidi bin Mustaffa ( Ketua Guru Disiplin) : Encik Mohamad Romzi bin Zahari ( Guru Bimbingan) : Semua Guru Disiplin.

Program Pembangunan Diri Aktiviti Bil Bulan Minggu Sasaran Deskripsi kaedah Tindakan Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 30 . Program Jom Ke Sekolah Bi 01 02 Aktiviti Kempen menyambut pelajar Kempen Selamat Bercuti Bulan Januari November Minggu Pertama Hari Akhir Sasaran Semua murid Semua pelajar Dekskripsi Kaedah Semua guru menyambut pelajar pada hari pertama sekolah Semua guru mengucapkan selamat bercuti Tindakan Semua guru Semua guru 2. Semua guru Matapelajaran 5 • • • • • • KATEGORI SALAH LAKU Kekemasan Diri Tidak Mementingkan Masa Kurang Sopan Tidak Jujur Ponteng Kenakalan PROGRAM DAN AKTIVITI PENINGKATAN BUDAYA BERDISIPLIN DI SEKOLAH 2010 1.UNIT HAL EHWALMURIS SKMS 2.

Ceramah . Program Harta Sekolah Milik Kita Aktiviti Bulan Minggu Sasaran Deskripsi Kaedah Tindakan Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 31 . Melayu & B. Program Sekolahku Maruahku Bil 01 02 03 Aktiviti Kempen Penampilan Imej Kursus Kepimpinan Lawatan Bulan Dwi Bulanan Mac Jun Minggu Sasaran Semua pelajar Pengawas Ketua Kelas Pelajar yang bermasalah Deskripsi Kaedah Pencalonan oleh guru kelas] .Ogos September Sepanjang Tahun Setiap Jumaat Malam Jumaat Semua pelajar Pamer dan menghayati kata-kata hikmah dalam B.UNIT HAL EHWALMURIS SKMS 01 Penghayatan kataKata Hikmah Bacaan Yassin 1 Solat Berjemaah & Bacaan Yassin 2 Perhimpunan Mingguan Jan.Melayu & B. Islam Guru Bertugas Guru Disiplin Pengawas 02 Semua murid Tahun 6 03 Semua Pelajar 3.Pemilihan oleh JK Khas . Inggeris Setiap murid bersama ibu bapa pelajar Tahun 6 Taklimat didiplin dan kekemasan diri Panitia B. Inggeris Panitia Pend.Latihan Dalam Kumpulan Membawa pelajar ke pusat pemulihan Tindakan Guru Bimbingan & Guru Disiplin Guru Bimbingan & Guru Disiplin Guru Bimbingan & Guru Disiplin 4. Islam & Guru Pend.Nov Jan.

– Penilai Tahap Sahsia (PTS) – Merit / Demerit – Sijil Perakuan Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 32 .Okt Ogos April Mingguan Ketiga Ketiga Semua Kelas Semua pelajar Pelajar yang bermasalah Penyeliaan & Pemarkahan oleh Guru Bertugas Mengadakan pertandingan kepada semua pelajar mengikut kelas Menonton tayangan yang berpendidikan Guru Bertugas Panitia Seni Visual Guru Bimbingan Guru Disiplin Guru Bertugas 5.UNIT HAL EHWALMURIS SKMS Bil 01 02 03 Pertandingan Keceriaan kelas Melukis Poster Tayangan VCD Feb. Program Masa Itu Emas Bil 01 02 03 Aktiviti Kempen Satu Kelas Satu Jam Kempen Pengurusan Masa Kempen “ Menulis Diari” Bulan Jan Feb Feb.Nov Minggu Kedua Kedua Sasaran Semua Kelas Pengawas Ketua Kelas Semua pelajar Tahap 2 Deskripsi kaedah JK Kelas menyediakan jam bagi setiap kelas Penerangan semasa perhimpunan mingguan Setiap pelajar menulis diari untuk aktiviti harian Tindakan Guru Kelas Guru Bertugas Semua Guru PENGUKUHAN BUDAYA 1.

PROGRAM DAN AKTIVITI BUDAYA BERDISIPLIN MURID DI SEKOLAH Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 33 . Insyaalah.UNIT HAL EHWALMURIS SKMS – Anugerah Sahsiah Terpuji –Rekod / Dokumentasi 2. Buku / Kad Pengendalian Diri PENUTUP Setiap usaha dan tindakan yan dirancang dan dilaksanakan tidak akan berkesan sekiranya tidak mendapat kerjasama daripada semua pihak. Usaha murni ini perlu diaplikasikan secara berterusan bagi memastikan generasi muda kita mampu menjana kesejahteraan dan kemakmuran negara.

UNIT HAL EHWALMURIS SKMS MENYEDIAKAN INSTRUMEN PENILAIAN DAN PENGUKURAN PROGRAM AKTIVITI PENINGKATAN BUDAYA BERDISIPLIN MURID DI SEKOLAH 1.2 3.2 2. 2. 2. 3.3 OBJEKTIF Mengukur perubahan tingkahlaku sahsiah murid. MATLAMAT Mengukur dan menilai keberkesanan aktiviti peningkatan budaya berdisiplin dikalangan murid-murid di sekolah.1 2. Menilai sejauh mana peningkatan thap sahsiah murid di sekolah Mengenalpasti penglibatan guru dan masyarakat setempat dalam pembentukan sahsiah murid KUMPULAN SASARAN Murid berisiko tinggi Semua Guru Masyarakat setempat Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 34 .3 3.1 3.

2 Menilai sumbangan guru terhadap perkembangan sahsiah murid di sekolah. FASALITATOR Semua guru yang terlibat dalam menjayakan aktiviti Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 35 .1 Menjalankan kajiselidik terhadap murid. 8.PPN Guru Besar Penasihat : Khairiah Abdul Kadir Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Pengerusi : M. 5.Zaidi Mustaffa Ketua Guru Disiplin Setiausaha : Mohamad Romzi Zahari Guru Bimbingan dan Kaunseling AJK Pelaksana : Semua Guru Disiplin 6.guru dan masyarakat setempat. SENARAI AHLIJAWATANKUASA Penaung : Badariah Binti Mat Dom PPT. 6. TARIKH Sepanjang Tahun TEMPAT Persekitaran Sekolah SINOPSIS 6. 7.3 Mengetahui sejauhmana penglibatan masyarakat setempat dalammembantu menjayakan aktiviti sekolah. 6.UNIT HAL EHWALMURIS SKMS 4.

UNIT HAL EHWALMURIS SKMS JADUAL PROGRAM Aktiviti Kajian Ponteng Soal Selidik Pemerhatian Temubual A. 50% responden guru mencapai tahapbaik (Gred Pencapaian 50. Skor senarai semak pemantauan (r4 kali setahun) kempen harta sekolah milik kita mencapai tahap mebihi 67% . 2. (Pandangan Guru terhadap tahap vandalisme) : Semua Murid Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Tajuk : Matlamat : Objektif : Kumpulan sasaran Instrumen Penilaian dan Pengukuran 1. Senarai semak pemantauan. 2.70%) dalam borangn soal selidik. Soal selidik Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 36 . MASALAH VANDALISME Kempen ‘Harta Sekolah Milik Kita” Melahirkan murid sekolah yang menghargai dan menyayangi harta sekolah seperti “Harta Sendiri” 1.

X 100 10 Ya Tidak Pera5tus Pencapaian : Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 37 .UNIT HAL EHWALMURIS SKMS Borang Soal selidik (Pandangan Guru Terhadap Vandalisme) Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aktiviti Murid Menjaga Perabot dalam kelas dengan baik Papan kenyataan daam kelas tidak dirosakkan Pintu Tandas tidak dirosakkan Dindingn tandas tidak diconteng Pam tandas tidak dirosakkan Paip air tidak dirosakkan Cermin tingkap tidak dirosakkan Dinding bangunan sekolah tidak diconteng Bahan pamern tidak dirosakkan Hiasan dalaman kelas tidak dirosakkan …………….

Selain daripada ia mengarah kepada perpaduan rakyat. mereka akan menjadi pelajar yang lebih bertanggungjawab terhadap negaranya.UNIT HAL EHWALMURIS SKMS Gred Pencapaian 0 – 40 % 41 – 70% 71 .1 Murid dapat menghayati semangat patriotisme dan berbangga menjadi rakyat Malaysia 3.0 Pendahuluan Semangat patriotisme merupakan semangat kenegaraan yang perlu di tanam di dalam diri murid-murid kita.2 Murid dapat mengenal sejarah bangsa dan Negara 3.3 Murid dapat mengamalkan Semangat Patrotisme dalam kehidupan seharian.0 3. Kita percaya apabila semangat ini ada di dalam diri murid kita. Patriotisme bermakna perasaan vcinta yang kuat terhadap tanah air kita. sifat berdisiplin secara ikhlas akan tejada dalam diri pelajar Matlamat Melahirkan murid yang mempunyai semangat cintakan tanah sepanjang masa Objektif 3. Murid peka akan aspirasi yang ingin dicapai oleh Negara 2. Salah satu semangat yang menyebabkan Negara Jepun Berjaya dan maju dengan cepat adalah semangat patriotik rakyatnya.100% Lemah Baik Cemerlang PROGRAM DAN AKTIVITI PENINGKATAN SEMANGAT PATRIOTISMA DI SEKOLAH 1.0 Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 38 .

sept ogos Julai .sept Sasaran Semua Murid Murid tahun 3 .2 Ambang merdeka 4.3 Keranamu Aktiviti 5.2 Mengadakan pertandingan menulis esei bertemakan semangat patriotism 5.6 Semua warga sekolah Semua warga sekolah Kaedah Waktu P&P (Muzik) Waktu P&P (BM/BI) Rabu Kelas/Persekitaran sekolah/Rumah/Kenderaan 5.1 Nyanyian lagu-lagu patriotic dalam kelas muzik 5.0 6.UNIT HAL EHWALMURIS SKMS 4.5 Lawatan ke tempat bersejarah 5.0 Program 4.0 Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 39 .0 7. Kempen kibar jalur gemilang Bulan Jan .3 Menggalakkan murid memakai pakaian kebangsaan pada hari yang ditetapkan dalam bulan Ogos.1 Perayaan sambutan bulan kemerdekaan 4.6 Perhimpunan khas Kemerdekaan Sasaran Semua Murid Jadual Pelaksanaan Aktiviti Bil 01 02 03 04 Aktiviti Nyanyian lagu-lagu patriotik dalam kelas muzik pertandingan menulis esei bertemakan semangat patriotism memakai pakaian kebangsaan pada hari yang ditetapkan dalam bulan Ogos. 5.4 Kempen kibar jalur gemilang 5.Okt Julai .

Semua warga sekolah juga adalah diharapkan memberikan kerjasama yang sepenuhnya di dalam menjayakan progrsm ini.UNIT HAL EHWALMURIS SKMS 05 06 8. JADUAL PELAKSANAAN Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 40 .nov ogos Semua Murid Semua warga sekolah Anjuran Kelab Rukun Negara Peringkat Sekolah Penutup Semoga semua usaha yang dijalankan dapat mewujudkan semangat patriotisme yang berterusan dalam jiwa murid.0 Lawatan ke tempat bersejarah Perhimpunan khas Kemerdekaan Mei .

Februari 2006 05 Pelaksanaan Perancangan Strategik peringkat sekolah Januari.UNIT HAL EHWALMURIS SKMS Bil 01 02 Aktiviti Pelancaran Buku Perancangan Strategik Penyedian Buku Perancangan Strategik Sekor Pengurusan Pembangunan Kemanusian ( SPPK) Taklimat penyediaan Perancangan Strategik (SPPK) kepada D dan sekolah Masa 4 Julai 2005 Oktober 2005 03 Disember 2005 04 Penyediaan Perancangan Strategik peringkat sekolah Januari.Disember 06 07 Pemantauan Perancangan Strategik SPPK Penilaian dan penyediaan laporan Mac Jun September Oktober 2006 Created by KHAIRIAH ABDUL KADIR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 2010 41 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful