HBAE1203

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER 5 / MEI TAHUN 2012

HBAE1203

PERKEMBANGAN SENI KANAK - KANAK

NAMA NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : : :

YOSNIZAAN JOPRI 780118016551001 780118-01-6551 019-7198024 yosnizaan@oum.edu.my

PUSAT PEMBELAJARAN

:

PUSAT PEMBELAJARAN BATU PAHAT

1

 Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan TIDAK termasuk rujukan. ikut arahan/garispanduan yang ditetapkan oleh Fakulti bagi tugasan kursus berkenaan.  Senaraikan secara berasingan.  Taipkan jawapan anda dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1. hendaklah menunjukkan tajuk yang wajar.5. rujukan/referensi dalam muka surat APENDIKS.  Tunjukkan bilangan perkataan di hujung tugasan anda.HBAE1203 ARAHAN  Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 2 .  Jadual dan gambar rajah jika ada.  Sediakan jawapan tugasan anda mengikut susunan KRITERIA PENILAIAN (ASSESSMENT CRITERIA) seperti tertunjuk dalam RUBRIK. Jika RUBRIK TIDAK dibekalkan.

[Jumlah: 40 markah] 3 . bincangkan bagaimana guru dapat melaksanakan 5 tahap kreativiti tersebut dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Huraikan juga apakah implikasinya kepada perkembangan dan pembangunan ciri-ciri individu tersebut dalam diri kanak-kanak.HBAE1203 SOALAN TUGASAN Berdasarkan 5 tahap perkembangan pemikiran kreatif Fisher (1943).

Ilmu pengetahuan tanpa kreativiti tidak lagi relevan dalam mengharungi zaman yang penuh cabaran ini. menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli. Trend yang sebegini secara tidak langsung membari tekanan yang tinggi kepada kanak – kanak kerana terpaksa memenuhi kehendak ibu bapa yang inginkan kecemerlangan sehingga mengenepikan perkembangan kreativiti kanak – kanak yang jauh lebih penting berbanding pencapaian akademik semata – mata. Pendedahan kepada maklumat terkini tanpa had di samping keprihatinan ibu bapa terhadap kepentingan ilmu dan pencapaian akademik dalam menjamin kelangsungan hidup anak – anak mereka di masa hadapan selaras dengan cabaran dunia globalisasi yang semakin menekan serta meningkatkan persaingan untuk menjadi yang terbaik khususnya dalam menguasai ilmu pengetahuan. baru kreatif dan asli.HBAE1203 1. Manakala dalam bahasa Greek pula “creare” bermaksud “memenuhi’. perkembangan kreativiti kanak – kanak mengikut teori Fisher akan dibincangkan bersama dengan cara melaksanakannya dalam pengajaran dan pembelajaran serta implikasinya terhadap perkembangan individu. Apa itu kreativiti? Asal perkataan kreativiti adalah “creare” iaitu perkataan Latin yang memberi erti “membuat”. Kreativiti ditakrifkan sebagai satu kemampuan (kebolehan) mencipta daya kreatif. Pembelajaran dan pengajaran yang berorientasikan peperiksaan semata – mata sudah tidak sesuai digunakan dalam menilai tahap pencapaian seseorang kanak – kanak.0 PENGENALAN Dewasa ini kebanyakan kanak – kanak di Malaysia khususnya tergolong dalam kumpulan pintar jika dibandingkan dengan tahap pemikiran kanak – kanak 10 tahun dahulu. 2002) Bolehlah disimpulkan di sini bahawa kreativiti merujuk kepada kebolehan dan kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu yang. Ada juga 4 . Melalui tugasan ini. kekreatifan manakala kreatif pula sebagai mempunyai kebolehan mencipta. (Kamus Dewan.

terdapat 5 peringkat dalam perkembangan kreatif iaitu :a) Peringkat Rangsangan b) Peringkat Penerokaan c) Peringkat Peringkat Perancangan d) Peringkat Aktiviti e) Kajian Semula a) Peringkat Rangsangan Melalui peringkat ini. inovatif. Kanak-kanak yang digalakkan untuk berfikir secara kreatif menunjukkan tahap peningkatan motivasi dan keyakinan diri. Membangunkan keupayaan untuk menjadi kreatif boleh memperkayakan kehidupan mereka dan membantu mereka untuk menyumbang kepada masyarakat yang lebih baik. bagaimana merupakan contoh soalan yang mampu merangsang minda murid serta mencetuskan rasa ingin tahu dalam jiwa mereka. minda kanak – kanak dirangsang dengan pertanyaan – pertanyaan dan soalan – soalan yang mampu mewujudkan suatu interaksi aktif antara guru dan murid serta meningkatkan proses berfikir kepada kanak – kanak tersebut. Kreativiti menyediakan mereka dengan kemahiran fleksibel yang diperlukan untuk menghadapi masa depan yang tidak menentu. Kepentingan kreativiti Menggalakkan pemikiran kreatif adalah cara yang terbaik bagi kanak-kanak terlibat dengan pembelajaran mereka. mengapa. siapa. Perkataan – perkataan seperti apa. Guru perlu bersedia dan bijak 5 . Majikan mahu orang yang menyesuaikan diri. 2.0 Peringkat Perkembangan Kreativiti Fisher Menurut Fisher (1943).HBAE1203 pendapat yang mentakrifkan kreatif dan kreativiti sebagai menghasilakn sesuatu yang belum pernah wujud sebelumnya. boleh menyelesaikan masalah dan berkomunikasi dengan baik dengan orang lain.

sumbang saran. carta dan lain –lain. Perancangan secara verbal termasuklah aktiviti pemerhatian. teknik dan gaya tersendiri yang mereka anggap sesuai dan mampu memberikan jalan penyelesaian terbaik. d) Peringkat Aktiviti Peringkat aktiviti dapat dicapai setelah melalui peringkat – peringkat yang terdahulu iaitu rangsangan. murid akan menggunakan pelbagai cara. Sekiranya setiap peringkat sebelum ini melibatkan pemikiran yang kreatif. tindakan yang dilakukan dalam peringkat aktiviti ini juga akan melibatkan kreativiti murid yang terlibat.HBAE1203 menyediakan soalan – soalan yang berbentuk analitikal dan kritikal bagi mencapai tujuan tersebut. b) Peringkat Penerokaan Seseorang itu perlu berfikir melangkaui pemikiran yang biasa atau normal dalam mencapai peringkat penerokaan. perbincangan. Latihan berupa penyelesaian masalah berkaitan keadaan sebenar sangat – sangat membantu. Manakala perancangan secara visual pula melibatkan penggunaan imej. jadual. interaksi antara murid dan guru dan sebagainya. Dalam usaha mendapatkan penyelesaian tersebut. Murid akan melaksanakan penyelesaian atau menjalankan perancangan 6 . c) Peringkat Perancangan Peringkat seterusnya ini menitikberatkan perancangan tentang apa yang perlu dilakukan dengan menggalakkan pemikiran yang kreatif serta merekod keputusan yang mungkin diperolehi. Untuk menggalakkan murid supaya berfikiran jauh ke hadapan atau di luar kotak pemikiran. penerokaan dan perancangan. latihan dan pendedahan yang sesuai amatlah sangat penting. Perancangan tersebut boleh wujud dalam bentuk yang pelbagai sama ada dalam bentuk verbal atau visual. eksperimen dan aktiviti hands – on yang lain juga dapat membantu murid ke arah itu kerana pada peringkat ini kanak – kanak akan teruja dan berusaha untuk mencari jawapan serta penyelesaian kepada permasalahan yang dicetuskan oleh guru. graf. lukisan. Begitu juga pendedahan seperti kajian.

e) Kajian Semula Adalah perkara yang penting ditanamkan pada diri murid untuk menjalankan penilaian atau kajian semula terhadap segala perancangan dan tindakan yang telah diambil. idea dan hasil c) Bereksperimen dengan alternative yang asalnya berkembang pada apa yang mereka tahu d) Membuat pertimbangan yang sesuai. Kajian semula penting kerana melaluinya murid akan dapat melihat sebarang kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam setiap peringkat yang telah dilalui. Hasil dapatan daripada kajian semula tersebut akan dapat dijadikan panduan dalam proses penambahbaikan serta mencetuskan idea –idea baru dalam menyelesaikan persoalan – persoalan yang ditimbulkan guru. Pemikiran yang kreatif akan membantu murid melihat sebarang kecacatan terhadap peringkat yang telah dilalui serta mencadangkan cara bagi mengatasi kecacatan tersebut. Sering mencari ruang dan peluang untuk menerapkan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran. Murid mencari penyelesaian masalah dengan cara: a) Menggunakan imaginasi b) Menjana soalan.HBAE1203 dengan cara yang kreatif dan berkesan dibantu dengan persoalan – persoalan tertentu yang menjurus kepada tindakan yang kreatif.1 Strategi pengajaran melibatkan pemikiran kreatif merentasi kurikulum Setiap matapelajaran boleh membangunkan pemikiran kreatif jika ia melibatkan murid yang menjana dan memperluaskan idea-idea. 7 . mencadangkan hipotesis. Komen terhadap setiap proses yang dilalui adalah amat digalakkan sebagai satu refleksi terhadap diri murid itu sendiri. menggunakan imaginasi dan mencari hasil baru atau inovatif. 2.

. melihat benda-benda dengan cara yang lain. Apakah lagi kekuatan anda . Wujudkan cara untuk . Senaraikan 10 perkara yang anda boleh lakukan dengan .. dan pelan reka bentuk asal Rekabentuk satu permainan untuk . bereksperimen dengan pendekatan alternatif.. (bentuk.HBAE1203 Berikut adalah beberapa strategi yang boleh digunakan untuk pelbagai bidang kurikulum: Teknik Gunakan imaginasi Penerangan Memikirkan idea-idea baru... menggalakkan pemikiran alternatif dan bertanya soalan...... Bentuk soalan Apa yang mungkin berlaku jika ...? Eksperimen dengan alternatif Bersedia untuk mengubah idea-idea awal seseorang. cerita dan sebagainya.. Menghasilkan lebih banyak idea Menjana jawapan yang banyak/ pelbagai.? Fikirkan lebih daripada lima cara / soalan untuk bertanya tentang / sebab-sebab .... objek. penyelesaian yang unik. yang boleh anda fikirkan? Senaraikan semua .. Cadangkan satu cara ... membuat spekulasi mengenai apa yang mungkin terjadi dan menggunakan imaginasi untuk memperbaiki hasil yang diperolehi. Berfikir cara untuk meningkatkan 8 ... (jika tidak)? Cuba bayangkan .. Berapa banyak jenis . gambar.. gambar. yang boleh digunakan untuk .) Asli Memikirkan idea-idea baru.

permainan. Oleh itu. dijangka dan dilihat sebagai perkara yang penting dalam semua pengajaran dan pembelajaran. gambar reka bentuk..... (contohnya perkataan.) Apa yang kita mungkin boleh ubah . Kriteria apa yang seharusnya kami gunakan untuk mengadilinya sama ada .? Kreativiti tidak boleh dibuat sembarangan.. digalakkan. menyiasat misteri) Membuat pertimbangan Menilai apa yang kita telah fikirkan / lakukan....HBAE1203 . cerita.. menjadi kreatif sepatutnya akan menjadi sesuatu yang menyeronokkan.. Huraikan apa yang anda tahu. lebih menarik) Apakah cara lain .. (contohnya untuk membuat ia berbeza. menjadikannya lebih menarik.? Apa yang baik / boleh diperbaiki / yang menarik mengenai . 9 .. cerita. ia mestilah dinilai. frasa. Apa yang boleh / harus anda / kita lakukan seterusnya .. membina suatu keadaan tertentu. ayat. Apa yang kita boleh tambah . (contohnya menyelesaikan masalah. menilai proses dan melihat hasilnya... rancangan dan sebagainya) Mengembangkan idea melalui pengalaman dan pengetahuan sedia ada. (objek.

Kita dapat melihat dengan jelas perkaitan antara peringkat rangsangan. Selain itu.0 Analisis Setelah meneliti serta memahami setiap peringkat perkembangan kreativiti Fisher. melalui peringkat rangsangan murid dirangsang dengan soalan – soalan yang pelbagai. Melalui soalan – soalan serta panduan yang diberikan guru. Contohnya. Begitu juga dengan peringkat penerokaan di mana murid akan mencuba pelbagai teknik dalam menyelesaikan masalah yang diberikan melalui pemikiran yang kreatif serta perbincangan bersama ahli kumpulan yang secara tidak langsung meningkatkan kemahiran social mereka dengan berani menerima dan mengemukakan pendapat dan pandangan. Murid juga belajar mengawal emosi dengan menerima segala kritikan dan komen membina daripada rakan ketika sesi tersebut. penerokaan. Interaksi yang berlaku dapat membantu ke arah perkembangan social yang baik melalui pertukaran pendapat. Murid perlu berinteraksi sesame sendiri dan juga berinteraksi dengan guru bagi mendapatkan idea atau mewujudkan rasa ingin tahu murid. perkembangan fizikal murid akan dapat dijana melalui pergerakan semasa menjalankan aktiviti. pertanyaan dan memberikan idea. melalui peringkat perancangan dan aktiviti di mana murid akan melaksanakan perancangan dalam usaha mendapatkan penyelesaian kepada permasalahan yang ditimbulkan. aktiviti dan kajian semula dengan perkembangan kanak – kanak itu sendiri dari segi social. murid dilatih secara fizikal dengan menggunakan setiap deria anggota yang terlibat secara kreatif. fizikal dan emosi. kita dapat lihat bahawa betapa pentingnya setiap kanak – kanak untuk melalui peringkat – peringkat perkembangan tersebut. Secara tidak langsung murid dapat melatih kemahiran social khususnya dalam tatacara interaksi yang baik dan sihat. minda murid akan terarah kepada pemikiran kreatif dengan tercetusnya idea – idea baru yang mampu menjawab 10 .HBAE1203 3. Melalui peringkat ini. perancangan. Di samping itu. murid belajar menerima pendapat serta berani mengemukakan idea walaupun idea yang dianggap luar biasa dan tidak logic secara tidak sedar membina emosi yang lebih mantap apabila dapat menerima dengan hati terbuka sekiranya idea tersebut tidak dipersetujui oleh rakan – rakan yang lain atas sebab – sebab yang boleh diterima.

pemikiran murid tidak akan terangsang dan pemikiran murid tidak mempunyai arah serta tidak terkawal. Melalui rasa ingin tahu inilah akan terbit pemikiran yang kreatif dan idea yang pelbagai yang akhirnya memberikan suatu penyelesaian terhadap sesuatu permasalahan. 4.HBAE1203 persoalan yang ditimbulkan. guru berfungsi secara pasif manakala murid berfungsi secara aktif. Walaupun dalam situasi ini. kreativiti juga mempunyai ciri – ciri khusus iaitu :a) Fleksibel b) Sensitif dan Peka c) Idea Yang Asli d) Bersifat terbuka e) Logik f) Berfikiran bebas Dalam aktiviti pembelajaran. Peringkat – peringkat perkembangan yang dicadangkan Fisher sangat penting dalam membentuk pemikiran yang kreatif di kalangan murid seterusnya mewjudkan generasi yang kreatif dan berdaya maju. siapa dan sebagainya akan merangsang murid serta mencetuskan minat dan rasa ingin tahu terhadap sesuatu permasalahan. Guru berfungsi sebagai fasilitator yang menggerakkan dan merangsang pemikiran kreatif murid melalui kaedah dan teknik tertentu beserta soalan – soalan yang bersesuaian. Pemikiran yang sebegini akan terus dapat diamalkan sehinggalah kanak – kanak tersebut meningkat dewasa dan mewujudkan masyarakat yang kreatif serta berdaya saing. bagaimana. Selain daripada terdiri daripada pelbagai peringkat perkembangan.0 Kaitan aktiviti pembelajaran dengan perkembangan kreativiti. 11 . Soalan – soalan seperti apa. guru menggalakkan pemikiran yang kreatif melalui 5 peringkat perkembangan kreativiti kanak – kanak yang mempunyai sifat – sifat seperti yang dinyatakan di atas. peranan guru adalah sangat penting kerana tanpa panduan guru.

HBAE1203 RANGSANGAN SOALAN RANGSANGAN GURU PENEROKAAN PERANCANGAN AKTIVITI KAJIAN SEMULA PEMIKIRAN KRAETIF 12 .

13 . dapatlah kita simpulkan bahawa betapa pentingnya kanak – kanak melalui kelima – lima peringkat perkembangan kreativiti kerana minda kanak – kanak perlu dilatih untuk menjadi kreatif. Kreativiti merupakan suatu factor penting dalam menjamin kemandirian hidup manusia dalam zaman sains dan teknologi di mana ilmu pengetahuan sahaja tidak mencukupi untuk membolehkan manusia terus bersaing. perlu melaksanakan aktiviti dan perlu mengkaji semula tindakan dalam usaha mewujudkan pemikiran yang kreatif. perlu membuat perancangan. perlu meneroka. Dari segi pembelajaran pula.0 Kesimpulan Melalui kupasan yang diberikan.HBAE1203 5. adalah menjadi tanggungjawab guru untuk merangsang dan menggalakkan pemikiran yang kreatif di kalangan murid dengan mewujudkan suasana dan situasi yang menjurus ke arah penyelesaian masalah yang kreatif dan kritis melalui peringkat perkembangan pemikiran kreatif Fisher kerana terbukti kanak – kanak perlu dirangsang.

HBAE1203 APENDIKS RUJUKAN / REFERENSI Prof.blogspot.com/ http://zahizah4gmailcom.blogspot.teachingthinking. Zuraimi Zakaria.html http://www.net/thinking/books/robert_fisher_unlockingcreativity. Khairezan Rahmat. (2012). Badrul Isa.teachingthinking. Perkembangan Seni Kanak – Kanak. Sdn. Haji Abdul Shukor Hashim. Meteor Doc.com/2009/10/kreativiti-dan-kanak-kanak. Dr.net/thinking/web%20resources/robert_fisher_expandingmin ds.my/ 14 . http://www.htm www.htm http://sitihayatimohdyusoff. Bhd.ukm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful