You are on page 1of 1

SUBTOPIK AKTIVITI

: 2.1 MENYEDARI MANUSIA ADALAH ORGANISMA YANG KOMPLEKS : Menyediakan portfolio dalam bentuk powerpoint.

HASIL PDP : Murid boleh menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. HASIL PENTAKSIRAN: B6D2E1 kompleks. : Menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang

TAJUK: MENGAPAKAH MANUSIA MERUPAKAN ORGANISMA YANG KOMPLEKS TUGASAN PELAJAR: 1. Secara berkumpulan, kumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku dan internet tentang topik Manusia Merupakan Organisma yang Kompleks. 2. Gambar yang berkaitan boleh disertakan. 3. Masa yang diperuntukan untuk menyiapkan laporan ini selama seminggu. 4. Bentangkan hasil perbincangan anda(powerpoint) di hadapan kelas.