You are on page 1of 1

Edukasyon : Kailangan ng edukasyon ng buong bayan Ng mga isyu at usaping pangkalikasan Sa gayo'y mamulat ang maraming mamamayan Na ang

kalikasan pala'y dapat alagaan. Tayong mga dumadalo dito sa Kamayan Iba't ibang kuru-kuro'y nagbabahaginan Sa mga isyu'y marami tayong natutunan Sa mga nagtalakay na makakalikasan. Kaya nga't sa ating pag-uwi sa ating bahay Ibahagi ito sa mga mahal sa buhay Sa mga kumpare, kaibigan, kapitbahay Ito sa kalikasan ay maganda nang alay. Kaya't pakahusayan natin ang edukasyon Hinggil sa kalikasan at gawin itong misyon Upang maraming masa'y matuto sa paglaon At malaki nang ambag ito para sa nasyon.

Mga Puno : o mga punong matataas matitibay at malalakas huwag nating sirain yan ang ating batas kaya po sana tayo ay maging patas ang mga puno ay biyaya sa atin kaya huwag nating sirain dapat nga ay ipagmalaki natin para ang diyos ay masiyahan din panatilihing malinis gawing kanais-nais mga punong gusto ng labis mga prutas nitoay matamis maraming pakinabang ang mga puno sa akin at sayo kaya huwag mag-abuso dahil kapag ito ay nagseryoso maraming tao ang mapeprhwisyo