Nama : Kelas: Tarikh: B1D1E1 1.

Namakan jenis garisan yang berikut

2. Nyatakan samada yang berikut rupa geometri atau rupa organik

3. Bentuk silinder berikut mempunyai ___________ permukaan

4. Nyatakan 2 jenis jalinan i. ii.

5. Gubahan yang manakah menggunakan 2 teknik untuk menimbulkan kesan ruang

6. Berdasarkan gambarajah berikut, apakah warna yang akan terjadi

BIRU
A. Ungu B. Jingga

+

KUNING
C. Merah D. Hijau

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful