You are on page 1of 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Subjek Tahun Tema Tajuk Tarikh Masa Kelas Bilangan murid / Kedatangan Pengetahuan sedia ada : Sains : Tahun 5 : Menyiasat Alam Bahan : Asid dan Alkali : 24 September 2011 : 1 jam (8.00 9.00 pagi) : 5 Adil : 20/20 : Murid-murid boleh membezakan rasa makanan sama ada masam, manis, tawar dan pahit. KBKK (Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan Kritis) : 1. Memerhati gambar, lukisan, video dan lukisan berkaitan topik Asid dan Alkali. 2. Meramal rasa bahan-bahan semasa membuat eksperimen.

3. Mengelaskan bahan-bahan kepada asid, alkali dan neutral. 4. Berkomunikasikan data dengan mengelaskan bahan-bahan kepada asid, alkali dan neutral di dalam jadual. 5. Menganalisis gambar, lukisan, video dan lukisan berkaitan topik Asid dan Alkali. 6. Penjanaan idea dengan memberi contoh-contoh lain bahan-bahan yang berasid, beralkali dan neutral. 7. Membuat kesimpulan tentang bahan-bahan yang berasid, beralkali dan neutral. Penerapan nilai murni : 1. Kerjasama di dalam kumpulan 2. Bertanggungjawab dalam menjalankan tugasan yang diberikan 3. Patuh pada arahan 4. Keseronokkan Alat bantu mengajar : Video, persembahan power point, Gambar, persembahan OHP, lukisan, model 3D dan bahan-bahan eksperimen seperti air limau nipis, air asam jawa, air ubat gigi, air sabun, kicap, cuka, air syampu, air serbuk pencuci basuh kain, minyak, air gula dan air kosong serta kertas A4, surat khabar dan kertas litmus.

Objektif pembelajaran

: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat memahami tentang ciri-ciri bahan yang bersifat asid, alkali dan neutral.

Hasil pembelajaran

: Murid-murid dapat,
1. Mengenalpasti bahan yang berasid, beralkali dan neutral dengan

menggunakan kertas litmus.


2. Mengenalpasti rasa bahan yang berasid, beralkali dan neutral

3. Membuat kesimpulan tentang ciri-ciri bahan yang berasid, beralkali dan neutral

Fasa Set induksi (5 minit)

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1. Guru mengarahkan murid agar mengeluarkan bahan-bahan seperti air limau nipis, air asam jawa, air ubat gigi dan air sabun. 2. Guru merendam sehelai kertas A4, surat khabar dan kertas litmus ke dalam air limau. 3. Guru bertanyakan soalan kepada murid-murid : a. Apakah yang dapat diramalkan sekiranya kertas A4, surat khabar dan kertas litmus direndam di dalam air limau? b. Kenapa kertas litmus menukar warna biru kepada merah? 4. Guru menyatakan topik yang akan murid-murid pelajari iaitu tentang Asid dan Alkali. KBKK : Memerhati Meramal Kaedah : Demonstrasi Penerangan

Catatan Alat Bantu Mengajar : Bahan-bahan seperti air limau nipis, air asam jawa, air ubat gigi dan air syampu (Lampiran 1) Kertas A4, surat khabar dan kertas litmus (Lampiran 2)

Penerapan nilai : Keseronokkan

Penyampaian Isi Langkah 1 (10 minit) 1. Guru memaparkan lukisan gambar bersaiz besar dengan menggunakan kertas mahjung yang diletakkan di hadapan kelas. 2. Guru meminta semua murid untuk mengenalpasti dan menyatakan apa yang mereka lihat di dalam gambar tersebut.
3. Guru menerangkan gambar tersebut di mana terdapat

Alat Bantu Mengajar : Gambar lukisan yang dilukis menggunakan kertas mahjung (Lampiran 3) Persembahan power point (Lampiran 4) Kaedah : Soal jawab Penerangan KBKK : Memerhati Menganalisis Komunikasi Penerapan nilai : Keyakinan diri Kerjasama dalam kumpulan Patuh pada arahan

tiga ciri bahan iaitu asid, alkali dan neutral. 4. Guru mengajar topik Asid dan Alkali dengan menggunakan persembahan power point.

Langkah 2 (10 minit)

1. Guru memaparkan video mengenai demonstrasi menguji bahanbahan sama ada bersifat asid, alkali atau neutral dengan menggunakan kertas litmus. 2. Guru mengarahkan murid melakukan eksperimen secara berkumpulan untuk menguji ciri-ciri bahan yang berasid, beralkali dan neutral.
3. Murid akan menguji bahan yang mereka bawa dari rumah

Alat Bantu Mengajar : Video (Lampiran 5) Bahan-bahan yang dibawa oleh murid seperti air limau nipis, air asam jawa, air ubat gigi dan air syampu (Lampiran 6) Bahan-bahan yang disediakan oleh guru seperti cuka, kicap, air gula, air serbuk pencuci basuh kain, minyak dan air kosong (Lampiran 7) Kertas litmus Kaedah : Eksperimen

seperti air syampu, air ubat gigi, air limau dan air asam jawa.
4. Guru memberi bahan-bahan lain seperti cuka, kicap, air

gula, air serbuk pencuci basuh kain, minyak dan air kosong kepada setiap kumpulan untuk diuji. Setiap keputusan direkodkan di dalam jadual yang telah disediakan. (Lampiran 8) 5. Selepas itu, guru meminta murid untuk membuat kesimpulan daripada eksperimen yang telah dilakukan.

Perbincangan KBKK : Memerhati Membuat kesimpulan Penerapan nilai : Keseronokkan Langkah 3 (10 minit)
1. Guru memberi contoh bahan yang lain dengan

Keyakinan diri Kerjasama dalam kumpulan Patuh pada arahan

memaparkan gambar di atas transperansi melalui persembahan OHP supaya murid dapat menambahkan pemahaman mereka tentang ciri-ciri bahan yang berasid, beralkali dan neutral. 2. Guru mengedarkan sekeping gambar kepada semua murid di dalam kelas. 3. Gambar-gambar tersebut hendaklah ditampal di papan putih. 4. Setiap murid dikehendaki mengelaskan gambar-gambar tersebut kepada tiga kategori iaitu asid, alkali dan neutral.
5. Murid diminta untuk mengklasifikasikan bahan-bahan

Alat Bantu Mengajar :


Gambar transperansi melalui

persembahan OHP (Lampiran 9)


Gambar bahan-bahan

(Lampiran 10)

tersebut ke dalam tiga kategori iaitu asid, alkali dan neutral

dan merekodkan bahan-bahan tersebut di dalam jadual mengikut kategori masing-masing. (Lampiran 11) 6. Guru membuat perbincangan dengan murid tentang bahan-bahan yang berasid, beralkali dan neutral.

Kaedah : Soal jawab Perbincangan KBKK : Memerhati Mengelas

Langkah 4 (10 minit)

1. Guru mempamerkan bahan-bahan 3D di hadapan kelas. 2. Guru meminta murid-murid untuk mengenalpasti dan menyatakan bahan-bahan tersebut. 3. Guru mengarahkan murid-murid untuk mengklasifikasikan bahan-bahan 3D tersebut ke dalam kategori masing-masing sama ada asid, alkali dan neutral.

Komunikasi Penerapan nilai : Keyakinan diri Patuh pada arahan Alat Bantu Mengajar : Bahan-bahan 3D (Lampiran 12) Kaedah : Soal jawab KBKK :

Memerhati Menganalisis Komunikasi mengelas Penerapan nilai : Keyakinan diri Patuh pada arahan

Penutup (5 minit)

1. Guru memberi tugasan kerja kepada murid-murid. 2. Guru bertanya kepada murid-murid tentang apa yang telah mereka pelajari. 3. Guru akan memberikan beberapa contoh yang melibatkan situasi yang sebenar, berkaitan dengan topik asid dan alkali.

Alat Bantu Mengajar :


Kertas kerja

(Lampiran 13) Kaedah : Soal jawab Latihan KBKK : Komunikasi Penjanaan idea

Penerapan nilai : Refleksi Guru : Keyakinan diri

________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________