You are on page 1of 28

'tt TiN WilT bm, D ,EtW U

',ur-r,n" "trtn' ,nimiv
,

omm flNl fl'Vfl itimin flM[1} .4ir,3 'rn5tn nt 5pn ' ½% UbOrl fll ...fl"flfl flfl'13V)3) ,TTfl pimnIN

th

mvii, P't

Sia, ithn, Ylfl ½pc ']'N 'rn flfl'It 1H1 ...fli'H 1Y uwn
fl N5 .Wflk4 tv 'n ,"p NWVZ) t rtw qrn u'ntt '4 ...½P5 onm tC ,pn ')'$ .12W) D51Pfl rm ...ph ''H pill Drn'fl }1t1 .,.ut,n nt' c'ii'n 'prn ' ½ o1'0 ..fl flfl' TV ,i) 1' ll Inob y'Dl' ,fl'11)fl rininvin ,1Vt Th ½ ½ ,O'tflfl 511) ]I1PVifl v)yn ½ nlDt ,nl'll"flDfl

niI,iZ in ½ p'iit ul R5H ,ntth 1100N fl'IVV '1) in O flNt ½ ½pO ']' 'IN ½b ,V 1 1' O2' IT ½v fl' ,ii'n '

!SDjt fl2ti ) , Nl

'it'n '2t tm i'M ummi Wa)' tvn n ,nt* IN pm , '2L.

.'vSpm ½n ON im it ½ ½M - flU131 wit •..fltn flt

fl O

DMV) YIrnS ,mpt IN - .J1T nI½n ' ni'th n'ot 'in

P INn OR ,D'S'M )'t ,tflDtC H5 5inm .'rnv TiM 1'tDt1 ½va 1111p5 "n ,SnoS t'r'n ½n DR 111Y2 lnlM flMiMlYl fl31Nfl Dfl b2 ml mt .4MDS D't'fl St rn"w 1113 ,n'n)n n'nrmn ni 1flV'}3 1Pt 1)t'T ...Iith ?fl'21131flfl Till W1'ilO') JThIt lIVID fll'il'SlVfl flH Inn H ?tV tfl'flvfl fl')lhlflfl Till DS1 'a)' pH DM ,D't'fl ty HVIt ni'ii'Sio i'll IN ...U'V)Rfl In (5in] ½, YT1,71 'V))h 5l2 tfl'flH 13Y u"i,trn Ufl DV) flWVI J1)314

'Sm ...'S main rn's ll'rn ,rnn - oSlynh lO n'n it nIDS 'in ,nKn
U)) 'rn t 241

lnps[)I ...n"nnS aipn iN am , InWwl

trip' pt

1fl1 1 11 13N • 242 1V1)) Myn tx p N11p5 7111 'PM ½t ,''fltM ,fl'N nn ...51 I'm.nntyn n'vytnri 5y '1335 ltlllh 'IN 7) -5yl ,p'non5 ran 'rn nown nt' 5t mm nybi t'x nlW, Mm

?II2IN1U WIlD" j'2 .N t11W DhP flhlthJiifl .mlv D11hSW1 D'iIW Dmalo - 'to" x5h thiyn 1111hj 13'110"1 11433151 .D111K 551= yn'Mrv) IhTI prrni'p

m

Dii iw9 7 7

nw O'1D"i Jtb D'11379 - t1'fl1hD ii'fl1' ,'D'Dp"101 ''?Dp 11 1x 7D1X .tIItlVb 1111YRV 1)? fl'flhi) 5y p - ½ fl1'M Mtfl?,D 'ihiKiuti IvIn5 on-iv rnp-n9 ''bn 1p'T2 -IlK'rlrT D'ilD" flb1y IN (fl1h) 213'1Dh D'llD" flub :D'IlD" ½' 1111' ' Iifltfl luiw 111h21P151 1 Tt1' K91a' ,tlllW flOb ,blr,"5 Z11tT (fl'M) Iih'lDh ri1sp19 ."D'9'i-rn D'flD"l MY D'iilbflhl D'th iv 71KrT In= inx
Xlii V11'KII YU1 PI ?O t D'tW

I1Vh1 'V 371i'X K'71 rThlsltoi I n X11

vhflrh 11MV D'wlhrI D'tV ty -in'w ãK - 'vu fluX IN 't'b ttz 'rj1Z1 ;iDtlilp Wmn fl'D&n fllX'Zbfl TIM mu!? 'ID O'9 1 171 IlInn D1Xfl On D'flbfl MINVI in D"1511P1 - 'T11FI1K?31 i"n TIN in lED!? &'Il nriv .'D'Dfl ItiXi 037 111' T1P3 - rVIIp9 o'i'nyr i51 npv 15R 15K D'?,',i tVh 13'5n fllflh?C "D1" D'iiD" Dy 111?,11fl5 in'u D'C1h t'nrrn D'llo"rT - 1Yfl0 Vt1111?,DI Z1X Drnnbxu 'rI5 !?'i oixriv b'Whfl ,IirIKIVj 3711,710 '1.1 '10h yip in VIZ' DX INI,DPT D'tt

pt

fl31K1ID 719511Thh lVtW thuX .rtrin pfl'Kfl JIM D D'S'Dh tD)Yh D 19511Vh xt,!? 'Thr35 pi'u XSi iDVhrT !?v pm;, t3? in' 'tvu DhZP i9t '!? 3fl1'$fl 9173 Dli O9Ku flh1K1fl pup MYD WrTuP1V IlK D'V'i D'Vlh iso!? 4'vhrI& ,t nuipv rut nrth &t' tri 1w uvi ypiv ,½½11h 4nnrT 9v:v rnvrD?In np13 flO?i .VfllnhrT ½' n'buirnp 162Y5 rnz'5i 2E1X3 9Zh1 unnn ,'uhlxura- m,Dltrl (acting out) TW71 ,pwKlrI tflhilhJl11 nwhrb in ,nth nio9 lutri!? 'i: risti ,rfl31X1r7 pui'x 'n9lE bYb - KD' irTh '111MW IlK D'3"EK73I iEvrl iDYll thKfl D'3?1) TxDo - DYE fl'iiV 5 M 1W ii'i' x5 th13t!?1 1?3Z7 'E& '111K' Mlii 131KrI rim ivpti

In !?y WIID5l MITV9 ,uKthl rnv!? In !?y iti 31th 'io-ptc, jilZfll
.rnDDt fl1'15t'Db J1WE1I1 w rivnii jxxji 31 04) 11'37 1?3Sy flbufl 1WENt3 ,"D'5'3i" D'ulD" DP imhllh DiKflD 11113 DX

243 • " i5v nm ilrwT Hin ti ,Dfln 27"

Dnlrth V1 -timirrin 5y ½K hrt rn - 1?j1K1t1 ½? 11V5D 12WD 'in - nt'niv rtth 'n,½rnynvn r'th iy ntwni r,K '
:winitnn= K't11?j1 KT.1fl .'7T1 i17

fl''

1IflK 1YK'TV 1K1fl 1i

nipW -ln5 Own VnDnn rfvnrl7l 'T1? rnwnn

Kth i nrnnn Inin rrn, rnw rnK',th Inin x i y th
jav,i:i,n1K,t1 t?y D'' iTirt min 1D 111
IO'3W ,'TU1 11 , 0' IN '

;1111K 1V.? 3711'0 1V rn1 mini W'V = Tir1h nti31

T' n?=

1.1'Ml vir7 -awl nVYthl -

fl1'1TWI Tfl'i'
,).?17 21 DK 71'

½? -inn

7' 17 10"t1

V' (W'i1K'fl IN ,ifl) 'fl?irT 1t 1' nTnT :D''D rinlwlu7 Xith D1K 15in X111D1 13'101 V' .1"vp
iii' 1-

:D'iii IlK 7'rin O'1

iriv yirxii rim vwn5 T'TKnr n.1?i D'W ' rK' muln K1nv -i

'vith
,ri10

K' 'pi ,':'ti rn - 'pn -pri

17'1-rn 1 1tY 't?jlKitrT Y11'KIl IlK o,,= IN K11W ON niri'niv IlK fVD 11 71i'K i1 1' 1'?'DK ;vriyz VrrWI' iVK ,1niV ,'flbK 1'DK 1K ,K1VnT IlK 1'11r K'V ,11K DK1 :n1 PY33 mit' 1fl K - ' l'IWIl vrr,nr K'nV "mit'" n'nrt' -i n * trrnn w'n ,nrliK mm ltl
iv 'h i?1m- j?1

:1' 2 t" ½Il
t'nni rnii-rr

½?

iit'½i ?7NiW'iWi D12IlV '1
rniw 'm',Kr

,th',

pin rn tnrui
,01191H C?Z Tfl11T btl .

pnv

rinN

'V

yip,m
, Dmr

Tfl1V7 1')D ipi, n 1'

15 w'i p- n
trr :111

i', v'
D2

flK wvi

,,", 1K .n'un

T?DW ,OlNTr')

½) ,1)510 jTT1 .15W flW'flfl

K1T1 fl'01 flO5 ,D')p1 13'7' 13fl 1 3 1 2 ,13iW 1 32 1 1"'?D 51V flT1

1K ?'K1

i'flP½) iiVlKfl'

'2W

?'fl'Dfl V1b1Kflfl' )'V ?01V)
D1 fl.tTh11 U'1flfl 17D5 ,t3,15 n
?1W1 P1W

1WK -nva ,Dfl'1)) 'D' 0

0fl flD - ,D"0P ,D"V'K wlviD 0"fl ,U"fl w-rT 0fl Dfl) Y'Dfl 13D fl')1flKflfl 5D flK1 1V1Kfl
01 1VK171

Tfl1VTfl ?0'11p in 1K o'plmn flllVT 111K5 P'Th 1VK ,fl'311Kfl1
D IlK 1' Oflfl 1TT1 "flO

fl'DTlpfl Tfl1VTfl 1'1j2flW ,T11)11pfl '31''D'fl''fl IlK

flhlVTfl IlK 11 1 DT' 1D?fl D 13K1 ANTI*

Wfl1 1V1Kfl 51 1V

flTfl ?V)fl 0T1 11D' T1Tfl ?D fl1 - rl1VTfl linni flflV 11Tfl fl"KV ,1T K'i flV' flKZ ?I111-7 '111 ½) O'flPKfl 0'llO"i1 1p51'
5

.fl'fl)fl r"y 71U K

TW

1K ,3ThTlp IK11'K

IV 'fl'H • 244 ,rrrn nxrnx'n ½ nrnv 6 n1n23 131P1' IT '15 5XIIny ½, 1flh& trirvi rix 13 1177

fly

I=

ji'i,'n 111P7iWh 5w mvp D

iv1irT inn JDW1MC1 - ilrin 1fl n2n w fll3hWb-lD111 :D'lib"rT 50 n'im ½, rnlyrTh pii rnym irix vl'rTn ,vyth .cp ½' IN ns ½' nv'rThn fl'1O19'brTh :fl'rlyhfl 1'1D*'Z flp'ZIKT rTDW 111' jbfl1 D"VUKfl ' 'btP fl'111D31Mt

n''n'x,i

J1"P

'3? 'fli'rTrI JV')2' 11K 1I, sinK 131pb

mn nvy, 91111 r

1111' 'fllpbThi 5111 wnl nnnrl iri 1flbi

fltT,1 :"iIVDTI 'itl'D' DIM flD xiit' no 71K 03'15

IN yirn a':itxi DrT'lhh 5DD DIVID rnb311fl9 nVp:h fl'YlYhfl n'DDt'Efl fl011 x'rT 7'1 ,r7'n1n½,'7j1 tfl"1fl'h 7)6 1715 D W m DTVPIfl n'?Yipipn 7117fl DID -l11'1iVKDT 'ivirnn OVIDID ½, ni,p', rn'irtx n -iri IN fl'l1ihlfl "31113'?11"h n'rnx'nn fl371h3 p IrIm 11lh31M floirib VI TttDWfl.lV 731t3 D3'15

,thix

41111111 flt'i -p:i

,t'

'ipipn ins ntnts (n'lix'nri ir ,ipinn ,noizvx,) tjp"iDrt 131KrT 712 b'i1i'1 (fl'ilx'th lt'2) 'io,,jn nvpthi rTp'r,x rn½nt K1V' DY 11.11111 ty ti'* filth itil "311hi11 1 1 r,x .,nhi'n Pr it flh1bflI ,1h37&2 .'PhIVY 'iVfl ?Th'lpi irN ,'DDflD n'pix.i 7111111 ,1PD'th .t2KD .rn½nni ','-%, 13 1,110 ,1 1,172 flbttfl ilbl lit ¶91bth n',t r,rnjjr, lD'tri nt o 9XV IT Pii9 37'15 1hP 5t,hfl 121 ?' ,½i 'lDI tK pK bN .1?v 1131K1th1 3flih t37W Yon ?i'fl? 51n , Klfl - '%i'lhlfl' 111'f 5 it"n ru'x "ihlfl,11 "irnin l'W'fl 31K ,l'V1h 111&11Wf Jlttl ThlhlpIll 71K .x',ll rThlKltj,l I11h 1171 ll'h lPilflW I tyn IN IhW DIRn .l"y1 ½ ?XiY 11K lxh' :'i D'iphD illiflfl 7W?3 ,p"1On1 rTtnIl 11K 11fl1th1 K'fl ,1t WD1h P11W' ,fl'lD iOlhfl ½, 'VhZ K 'n m'K

,thx

Sx

ira ii'N 1111K D1110fl lD11 iWtO b1nrflh KS - ?fl1V't)

- ?11tlfl ?11V32 fl?llh - K1 1ff 11K nIVt Inin li'lfl ,Th&1K1 ½

;flW lxii

Dip In1,7nn ixz"ti irt WpYPflS rm'l n'o r' rlhlxitDn pnp9 'K In D'IVt D2'K 01pnn 'V1h "lflW - D1h 121 ttV Diphl XlflW ,I1h1K1?DI1 Kj7111V tflD3 fib ioin9 fib J, ai irai

DIpth nblxlurj Diph

}'ith D'i Sw t'r '1'
flb.1 FI111

PlirlP1 in 7,mj 1115i t 1Kn 11K ixi

DlllOfl '1bpl IlK IID? '1

-

9311 t'pn -pn ',vn

245 • 'tip flN Vt! Mm

,1Rfl t"

1V11 b1tflV 'j1

'ih Thit liii' I1V 1VP1 flh1101 KilNill 1hiM1lfl Inlip Nt *K ix (flhiRltDfl It'O

- 0'1W?3 wini nw' XVI ,I½O IDW

,vth

IT Dx) flhV It rrrin nviru, tt - DVR1 DflX Wth n,n

np'r, fl'*? JWXflTI 1W P11 ,11K'? lx .*ND D'1p? DV' pD

:1"3y o'itint I1i'Dfl 'hfl13 IR1 "bt?fl 'hfl1fl tDK?i1 noiwitnti illy

xY

,1hlttfl Iniip 'V flhlli 1mm flhi99 iw

tC ?1?lrth1 P tMV3 t'KV P1KW 'ifl &Y 1vDx'M" :iV rivri 101111

Vth

,1hK rPi

K1tOrT DW?) 1it l'h 1TIK C'½) h1?sY 1 ff&?Kh fliZih P'K ni'iin"rn isin I1Y'Wp ;"rnhv* 1WDX'W' 'itth m,,nrT4, n itth wnwin 1tD nv n'7tan rrilnD Ji'V'Kfl fl'i1fl fltIV1i fliD2 I'K
t ''U ir½ - ltKb

fll?il

'YMU tt flXiVfl

?½'th
* flh

.-v5won cyn - nYin nximm im,ni nnv n :1"wn DY'? pii 1111K t1V nnwn ¶ltl1Kfl - 1K1W11&' ?W irwnnn C Pan
1t

rnith ½i' s nr' mm :w ip ,lm'o Nt ,'prnp'r! nrnn Nt 1', flP'Dtb K1'fl JI1P11 1'tThV 'DD fl'DV flY1P 1t1Vt rnixnn 1I1KI 121 V 1TU0 .flIIYi ,rxi niri 'D'Ufl'1D 131 xi ,yiii xiv In nr Iri'm lox ,'tn

t

0½t1 .fl't'1D t'flDh flhlV pimm 7invro :DW ifl K9v *x c

IN'

fl ½D .Ii'ntn K1 11'VK x9 - Tfl1VDX ½ i'xv rb'njt 1b7 t1iflfl rMi P07i 13' K1J1 'lTfl ,11111?3P T111N11

n'v nx1vrr12'3 TIM 1ID"h 1"0*Dit 2tt1D

:fl'hZ7 i1'210 Imm rcw , - tI1flV 1,ihfltt?Di 'rn '?1D25 t9b
11IV'

Ti'rIIi plta3V IKt? :nhltfltXI :Y WIIrIh 9Z1 nir' im fli71iI1flfl w= fl10h npot '½ moth nmm x'n ,nnw'r-'K1 nxiv

,i't

x'i - nxiv1 'xiit - niyix1nt 'Ii inloy Nt ruh?i PlOn rnrui ½ ivo J11l37 1?3V ntrtn ,iT.1 Ininn 9.K'flW tT17? ½ ny½i iDThV ' -nnv- rnrr

Ynp rb'nit :np1bn nbThl?1 p nivi mur rnnrTl .o, Ijwi p'ti ii'b nnvx

1z.

'nir*'ti 'n'fl012N tubu' s pnipn 9mp nx Y=5 xwi irn - n,'in I,n pw
i'lIO" ilK 1''1'1l

v'v nst

tjth K', ;D"rt2p"Dm D"Pi pi 11111* tñ :iflVlblVfl

1K 'i'rn 'sty nth i'rno" riM

o"a

x

;ihZy

t

mnin si.-; t' rnytr-

Kin 11'P7W tID n'n1P1 nwnwn MIth K'? ;DY 'KrT

TIN '1113N • 246

tn npn qXi ,DWt D'flh ¶b1V ,'K 'Yl 1'P .fl'1o7'K i1'139b
tIlt iii,'ri9i riDixith

K ilK .I1U'hV?riDtT

.rri, nx

v'th

j1'Kh

DY Ifl' 1b' i&Y 70 W'in5 Won i'K ,11P5 i'txth p1 PnI ipx tin
flbOiI t?bixiL 7:) .np5 13111 1171K D'!YTT P1 jln5 plipri

'TI711D rihixibnv IN :1hP 1D11P5 bl 7ID3 t1 ' °;rnDflU)Yl1l W fl')lltC lix .rnK'vrT lfltfl lix nn nixti n Yt'fl9 I'M ,tv n,x'n 'Wlh lix
plh1Kitfl '111 - nowni 3 1l31h ,.r,'ipv WITi ,nti 1-inn IIiXi9 v' IflK'bJ1 ii1n nv n"xin IN ,riihb DvnrT ;'x Dt j vral x'n

. -p i'ri v'i
'1 5v ijiv½ 'n'nt,jx- ti,t,' n:h n -rnp-n5v it x'ri v',m 'xv nijpn

n3'x 'rnt' n5'n i'to ,'rnt -'p - rt & K1i ;n'3 "Dih Torn x9M ,1P13Db 9w: ii,p5 (fl'1i) 1h'ii1t p1131 liviohml 537 ru'ril l3Y6Vb i:r*- ' i' 13 ;15v 6117hb oixr lix flri ;'i ½x it i'-;' xx - pirTi 91: x'n '1;, D1b 5v ininhi ,1Uhfl 9w Yb19 mp v :'iri lirin x5x ,D'2v1'?3 a'ni'ixi D"Ybp":lR D'pri' nwy3 13'x n3:n ".n'to':rrun n'n9i'Dn 9w nnD'tth nhVQ ,1h7 flflpiDVxn
j', '-9y ni'rb iir'n nxt n:ri IN InIllo DYb Dlxn 9w intt WIn ,D'K1 zwriw 'th nt Diph 7n*.pini 5= xin m1njw ,Diph n'rn 1 11 -5p DY ian iv'vp x'n ,rtflMl'n 1'537 i½½nii 161R1D 1).'v 'th 1231rn- 5p 19 pxv nth Diph npwn ,Dlxri mix: 111K tht3'i ,n1t nhiKibrT lnllp 11K 1113 Dx "iY7 ilK 1'DaK

1ix5 lrTYI wp?flih WIT? YIt i'Y?5 9t - way In' 1D113 M9 IN 'I1DI3K ,i'% i:pV rib 9: inTx9 .11'11fl5' JIOXY IN 1I1V'ti ri'K PK IT .1thIMI 5g
9w nVP7j IN x'nw a'hpb5i nptrnion x'n rTbl,un 5x nx'vw pi,pn vr

4ht 17 ,'fltVW lb PM 'Pt37 131" :fllp pxw nnn fl1'1 lWi'Z T?iri" rpb 1111' ¶n "?lIOD 9in D1KI101 - P1h flhit'Y2 '31Wflh ,pV
lxi iflK tt rIyD 'IPDt ItlxTT 9 M1p111 ,"57 tYV Jlhh lflTh Th1?i9 riuiV it 5D OKi IN - 0,, nn 11Kb 'flh1iii Itixi 55 In xpm ;l3hh nlu l4rnK,:3 M5V D1x5 i5 ru', X1Yh x5, - V11h N5' !?'9 Ji1PhWh1 11iV IXt ,'5x V'31V nlun ntnn 5vn MPI11 KltK nfl
, 1

9'11n3 Win 15nh1 5D 5W P9111111 iain: QiKi Wfl ,11h1K1t9 npw,nv øi'fl'V 9:D 'flhK ,fl11'?w23 p'3YI19 jrwl 5D 1hp iYñ thl1J151 ixw'n9 .3iVh1 'it1 50Ph ,'i's 'nx - xS Wifi

247 • 'tV J1H Will HIfl rn 'n piip9 ixinw ,'D't'ph -nhllx' ,iwpn nolmlv5 Tril 71K1n n9vn NirT - TT MrD - x'h fl9Vh 131,06 fl5 V' nitri t'K 77i1K1tXT t1i1bb ni'x nlx'2hrT 'iVIVI MX'bfl ½ fl3'N flh1flDfl 9 ,i1h nlph
111' nnrii t1Th'hflV 7Y111fl rim lthh nbmiai nx j ,pDn 1V,r7fl .n

blorbn 1313 1W ,b5iR .i5 tyh 'l07'R 'nt' "V ,"t,T95rTIl' i'Xh rTnix x5thi 1'5?t iiirI W3 ,mixiun nx 9'7iJl ,TT 'iti' NPIII :Wlttfl vrT flh1%1 .TTDiKitn IlK jt1jh x'ilv 117 i- ½ I1K7h K'TV fl1.'brb ihl'p flk J*tDh K'nl ili't3lDfl ,'flflV3i 13h3 n9ii it IIWhVhV

thni x'n ,inth ;fl1tpri ni'wtxn nryn xpiii xfl13 Klnv Inn- ivx limb Xifl wftn th'x ijix li'flihi ''hfl in fl99b5 x'nw n'iii, wit
iiut nvpn n, n5in-oD n'irm pi nn n5ixi5 nnjnnnv tIlOb Z5 lt1p pi'x 9w ,rii'rrn Ion jVXT9WflR rn'rrn x9x nxi 'Y i3YJifl9l .n'l'rnm n5ixi iant

fllan2nflrlDfl D1fl3 na1wttfl flfllYbW2 :"iiøwSfln' j 5w "nrnh,hrI thxvth mioi9 JIDn5 5ft.-T ,nt I5M pEnDn9 i'x W'K9 lnirnrT 3011 517 Ôi 'rnr - p9- ' t %' tilhV jwn Th4rliPfl :i0bl nK cri ,f?th) hri '1 wiiiw 'b nlpnl 9ii INn W'V '11 crnihn I'V7 1Wi7 A' ,t b'nn) "IWRi )h1b by fliJ1fll YV1 'Ki WITh it,? ó :iliyhVb ib 7'NV ln5 1IW7)Wb rut ,D1Pb I5 I'XV 1h OlNi hITS vpx V iflh OR ,iiW: 1Z11X quivn lDfl ni'n ,* rn'n'rT JTI'IPhVh rTDliP1 xiriw D1h :lTnn nhiRltjrT Ji½ J, ' r - by flbixiUS n'onD 1113ThVh thh tD') pV ",''VT npnbnbl pp'it rTnrI irit .1YWb 1113ThV?rlDfl rnx'th slivnwrin xrin nxz9 rntn tpxn xlnt, 5non 9w rpwn
p1 iS'K r'b nip rn ynr :Dipb9 Dip7ih n'DID- rxn fl'h'fl flflltnrDi

5w

i ,D'hlt ,'bpi ,½ori tDpEK tôb =3 irit rw " ... MINT fix 9'=5 T5ln' n,irrnn ,z''pn - nnixn' &r ivpnn ny in' :iipi fix, ppnS itbi1 x'ni ,l'htl IT= 1irTfl miiK xrii xvivn r ,nn jivn -15 D1Nt7 , .1hiN1WV 'b'VtT fliVhWb,tlDifl .I15'h 5n5 tYhv fliflhb ,1)hh 'fllrTh rnthi iioi'KS flhiib DT onjv .iI'i9 5mj 5v 'i'flfl Injon-jolr75 S'p fl 131V tThDT Sw JOITIN fli 'P KpWI W1 1 Kbfl fl'S' Dlxi jinyn P'b • fl3537 111t Mron iix flpfl'rT n'rnn"i tl'KhZ3? ni'D ,1p'y1 ,'pri'xn jst Rini iw 19'nlptxh - 'ttn nn' Sw ntrn x'n TI31K1WrTV p17t35 ',zt

mt

112'nUN • 248 N D'92hfl mxii 1731fl13,i1 11'flD.i Y111 Ol 11VNJ1.i IrilrYDN31 thipri

,C1'iflirriiK.i' 1h) 1'V' 'pi9X 11K ii'x nt lO:!1hw••; T131 1,1 a';i iix irir ;'lDfl
1X.i rim t3i 5ii 111'1b 5 flh

urn Jix nnyn Q1X 5W min p'2 jrrri &Wh.1 .uira n'ptx rnrt ,ôviu wjryn 9K nvythi mip5non inb6 131 ut nrit ,rnv - thu np'utn ,1oIrri1ti ,XO' _Mn 1hiK1tfl 11117 fl.1W 131VD 21 .lfll' nrn ID MIItW n':'rp"ic nnrT'x1 n''t,p"ix .lfl1 ,KO' 1'Xb - 1t n'tb'to'2lKn fl plflfl'hWhl PIhiK1ta.i DIlp I1
73 ;u1)7'fl Kfl1 'In flb"fl

44 1 1110111

n'pi5xn nitiri nzn :'lh'Wi'fl nim ilK t11W1I1 flhy llflhihltTfll .i?Y1K1tD.1

- ,uD.-r55n,z fllphv ITPVrIV
22

thw ri

'ti?3

t'x ': rT'2137 '2'P'2 iDtlh .tiWfl .i5 'x

'fll't.11 flP't.l' thKW X'il it nZ?irIfl vlrT'2 t"2)7 D5YI illtvrTh ri,5Yi K'.i IN TIIVfl ruvv tixt

ifliflh Kin tx iii'Wi $)7 itlVilil 11Y'IlW K'fl Y'l SV ifl311D '2t' O'lui Irit 23 ."irr&5n'2 T11PhW fl1'V1t7 5w ,n')tluxixn ,n'mo'n 9,nn opirin ;'13'D.i 'WtXfl 11''t DDru t'Xw ti irUC 113'rn fltDli ?1V 9K tv niy, n3 KWT fl1V 'V'V1'.i mt ,N1K 'ni'tm 1Y'IIt tiN 13MV riinrn 11K.i Z1M tTII17i Kt1' 1N11 ,'17'V17% lix VlIrn) u'rn t'x .1n'93fli uncirn ,D'lDP.i '2w rflV3Kn 1)'2 Iix ,rI1'wip.i ilK IIlflt ,p'lVI p'th

'fll'fl2fli flV'Pfl' .1 bV) n'i9x'rin rT, -U trnomin tiK nry.iv ,'ni'rrnrn ny'tn' thxv ti59I'Ii rip',' - flW*XrT V flflu1i1 DZP?3 rlthIllh n'pi9x rip',' Sw rii't,i niri ½i - rnplSK.lh rniui ntTISi ni'rit IIIiWK nnlrIh Ofli thxw'2 nnuvtn riri;'x nii ,z= rity 24(nuil. ",i'9 o'o :ixn 9w 9D1' 'i1b '1 ti 111111 D'on 5)71 it .i&XW 517i 5m fl flh1y3 I1'0'03 fl'hl'p ,-T? (ri ,l'tI'2) l'519b in:n pnx '1 rut JIrrn'Kh ("hi p ,"izn- '2Sr,ri' .'uibrrllfl"fl' M11fl1 nnivi thu,iix Sw n'itinxri n'io'2 fl'hl'p fllP73V)3 p'ipn 3"10 DW '11)71 rIi'W'2 .',il'tfll fl)7'l'jl' n9KV 'l½71Kfl

'N2'2t'Kfl

thin

p't rI'IlWn rfllflhfl fl')tt'ODn -fl'bl'fl fl'fl'121hn tiX 91Vn9 '3ttt nyit it n'sri 1VKhfl Kiriw orp ,D&WD ,1&&DD n?yixt.m rn

Sr vi'p

nSxv'2 ilK

249 • 1V JiM Will Nil

rn ,D1M.i t"

P11?Y3 ,it fl'fl'T1b JlD''It t'Yi' 9'v9 tyriw flviii'oDfl J,1i1l,n t' i½pn '9'f5, 'ivi - rnn"n' nth nn ,pL ini '5 .'rn'n:rn ny'i'v iv'wip5 i11rn xm ,flflYDTT 11 1NIV arn 1312, "fl5Th'D,1 O'llX9h,i pl'b5 p1 K
11

'b

,1VK ,"uDfl- ½flfl'

rt

'pn '1t1t23Rfl rT)brT

VD3 D1 32D t?2h b'fl'V '2fl,1,1l plhpl V1VP1 ntrT5 gm X9K 'D fl1iVYD 1i3y:1 D1137& b'Dh3fl j9K I11' t'bKl wvv '1' V 9i"t ritWfl ilK V'1fl 1Vt'Kh "b1 J1DlUfl n'9j'iin flt3Y1 w flPt 7KY

Illn

11U5 W' r),710

71 IlK 1lY9 flrDV iiiiii '9½ 937 1Y9 V :"tflhil irn, 'i9 rnvp9 iprtxi rnj lS,1 it': i'ynv 'inv?rT 13 1 DID77 71M t'x, ,opnti 'ivi iflK IIN rir m5'wn -'b iio 5w, 'ii, Sr IY IlK 'W'tVifl V' XD 12 itTh :fli;hTVrlOw, '111'h 37'9m19 'vn I-Ty rn ;fll'rrnl IIY3 131ulybw 29,tT'i'3lb1rr O'I 1DV r irrnw IN ,'flY'i"i npi 5w IN ,rn'n:n I= nx 'w'rrnr 'inx v' ,to' i'ac 't'VhD1 30b'1'hi3lt)1Kfl' 1"flDIry"2 :37tDh flux SW C'TZ '3W 1 ISKV ,flSiy "hi 'tih KM ,'lri ½, 'nunn )?t13'2 inn' n"mm p1 N5 nM 'MlTh3 ')lD 1fllJ1 m- 5p arm inN Im Vl1fl tmit,,2 I1N D'Nl3 b fl1 t')"Nht fl kC fl''flfl 'W ,3IHflD tin' .rrflfl' la, n'H -ipnn I1Y11N fl'l'ifl3 VIV OR it I1'!lI 11lfl txw x'i rn'rm ' noi,r, flbYYfl ,&51X1 .13T')'hlt1rfl 13'i'fl 1137

ny'i'n

n9w ,"i mm

Sy o"i SW

intpri-rnp -T, n Sn"

ni'nin nipo

bh mi torn

1hv- 151 nlm5 innii ,fl'Vt311'hI'p x"T 1

rilmn rnivx Sw ni'p IIN n&Sir "o'n'

19KV JPt NY9 D91X 32 .3,MTD flDll'flS Im Irm 111'fltfl IllWDbS flN'h TT3'K K'TI ,"hl Sr

n-iS

O'hV "TU Nil flWWfl 1131)2 ntn Mt JINT1 flW1O flM))?D ½ Mill 5Kfl

hr

W1h'3 PN fun' 1111V liD

,W'tlth

V' JINTi tON

fl'lD')'flh1flfl Ut)VTT flnDtn 173 it nw,rn 71flfl flWP'1 '1N 15 Ttl1pv ?I3 b 0 l')th 01N31 flN 5 ,al,15 132ra 111jN 11731 ½N

rn iO'rnoi

,xiniz,

rn iitC ua,n1nn fl'fl I'll ON "llpm flflp tO

112t 1WDKD ,fl ifliDil tfl ,PnnTl tlNTl ... nlVP5 1173N N1I1'V f}3

IV 'Il'JN • 250

'V't VDN .."31

9Ht it flflt fltfl

1)t=15 514fl

1)3) ,['D'ht in 531' ,'n))'rfl' aulp = 'ptMn rim &vJ 'v,pnpm PN 'lilt ,'flVflM ¶3BV 11flfl mt tIVO t1t1)fl fl'DlllVlHfl} 'Iwn ampm 1112K3 kIn ,U2fl' IW uivi '11fl' l maii, rm's[tl ...5Kn 11(15 1?TI flfl"flfl .' ° 131 n)vVA2 1'fll'flfl'1 n))zn] 1 Pn1n U'fl flP12fl '71 IJ'n%Ifl ff))ODfl 1)) ixn ,'n5'ni b'7)t 1i'z ,tV ,'lfl rt7 3? v&lrTrl 'ptr jwn n1&nr 'Wfl rm flR flltV3 K'?R ,fl1'flfl fl$ V11W RiflRlfl N51rIt.1 5X.'l PZ1 ii 'pt' bXl xin TT1 tX V3%? Ilk 1' U' fl3'R ,''Tht1' bV3 TI31DV

ClKfl '2V I21tKTfl 111311 1-71 n'aiv 'ptxn 711,i

,r,'*'s, ;Pbb,1 510

,fl tD ;ntt 7111 T1W 'lil'D'jl fl119
/KI1 psn

JIt7t O ,JV)W .ptyn bMttn ilK Ronn *11 KDh71 bl$fl W 1W

rn prri tIltTK irnt rtinvowy D'TKfl in trnn 'W 7 rit flhITlhTI ,'?rMnn 1b fl fl12 ,It
n&w-nlrI

ow

1 ilk t?3fl ,n'flrtr7 fl'?1t2lkfl 1h 7n ,DV ­rn K2h3 MbTVl t'X iV

lirmi nDnrI moth t 'n pin

I P lIfy 1 1 't 'IlTI"W
'z flKII .T't ''tO73 D'X IN 1"ht "k b'' 1'PN bflDl 1fl1?Y T1j21 jr n T13th ,11WflWiffD m ILtfl 'flhv1fl Vl1D' "?$I ,;twt 71113 ))7t1 717 V11th ft rrnprl 'V ,)')•i1,1 7wth "tm' Klfl c,xrt ;fl! 1Z1 irw Kil

0 '.-T17m ifli Irlml IflZ1 1,*1F' IN K .a"'ri ni'l,: pri ?k 11W IN rnlrnbl nDOfl1
b WUt fl]Th fll'TflflW 'D

7'KW V'I1?1'? nvp :tlrl lrtIV flW13 IN ,flYt nitflh fl13fl kt1 112 ifll'tMt b'KT nat TIKT nrit ai

Y113X1Vfl Str fliK rK O1)3
VflV 'b SY '3W

j*'3' in P11O) flhttV flfl1H1 11'))1 W)11'V33

:(o r11312) 1112K p ,Kt'1 MPfl1 K1LTh ?IrVT Dlvr3 ,'tflIl SSt1V' kt '0 5y In .R21) fllfl $5 KV't :0'15 pi ..?btfl fin to tiY PrnpD fl)) mun flt') DWD 5Dn w1 vtnMT Xltt 5'rn mi ...n'nth

251 • "tQ uN will Nfl 02 OThfl t"

fl1'ltfl fl3)'VIl 1103 mnl DN1Ufl 5D)3 D5Y) rim ,nwni pi ID 131 ,rnt 1ti

O Nbl

at ', [n'rinlpn ivprnlv

...N)fl fl1)t p5n w5 pwv (fl , n1flrn) "t VU3Nt D'MUlfl

ixtn, ø

'1' 5y iVY) mm .4)1 1Vi1W1 ivn

in ion ip'pnt ¶)"fl

...npnt 5uD' D'3110 U'lP))DI fl31W11 "r 5v lb't pi vt ini'n21 W'fli ' I'm 1P' mn flM'121 "Im 'Nt fl110 t' (2' ?O n'nn) ihHfl iN ,D'flfl12 flDT'Vti] n'nw 'nfl 5 ,yin fl'apfl 5w tT'3 flTIP inNola) rflrr
'l)'IZ) I'Ml

1'

I101110 YlEMt fl7)N2 fl'fl' tN pl3l5Vl on

flflfl iTh p1 1'TIYi 133)1 lOUt 3ifli 5wi I'N 112fl' OVfl flV"T' '3
' 4 [ ...

I0tfl

VXlh Y1I' WilVfl ') n'sxii I'' I'Zfl 5y D1W1 1t1 ri ii It I1PDE3 .vrnw tiN '93Wn1 on oiri 'VPbl i1'fl ' nD'Iin rth 301th IN 31th ix yinp viivni mn :rvyth 1113PU 'flh ?lt 'DItN'i '1iflN7 ihW flh ix ni'rin iix n&tZ?31 n?31j? n'rttc3 137'i'Ii ONII ?1Nfl 'Vh '&? ynpl ?n'ptxn 1Y'I'D llVh nlorn3l fl'V?h Pt V.1 flI'flDr; N73V flfl o'v'nn ,irn' OIX'WtO'3 D''fl' flilD ,"biD N&W ,"1W flN12 mrp itfl v'rrnb K11 I'm ,I1Vt't ZOV 35 ;'Ki1il '1VX1 11D'3 'op "lD'i

,thp] ,flOt W11V V' !V11W

1fl1K P?3 I n

Y1I7 6fl ,'1iViT WIIV ?V

.OlflrT 'VWi 'i''PP ynp Imn - Im VK1?3 Pi2 Nfl :OpfllDrI flfl HunnM Yip xirtw V11W 'V ,'1'fl3i IY't opmon

M=rin

thyt VI1V3

nth .V11Vfl NO !iIN'D)fl uN ownn ,OinD?3 Qifl 'P?3 OP lfl' VNih ji'11113 MIJjjVn "n -mn" 1 3103 pb,nn v' m, r'nm :ui'½w ni'prb Pb nKb1 'liii" rilih '1W ri iflh 1fl3itTfl 1D
' II

In

pt 'x

XiiDWrn .riPi'i") fl"K131 ('iflfl 11 .Jnnv' )tbr) nv'v

I'P" i"xt rIX'n ,flY'hVTI 'iifl"D pl3uit - (" 1W TIN ...o'p*xrt ton
'pnrrn-iiri" - t1flI17i 'riv' nt1E n"xln "."D'N'33fl W1V 'ED ½wr; nv ,'n'wxt -nv tnr;'i -nt ln o-nt ½ ty - ' pnnriu-mn"n .1

n1'D0 5lo nnizi sirn jpnnn-mrr'=i rtflnn xmn" DY 'JuN nnn 73D DV 1113' pim 0'i?MN it 5vw 391.11t3 VUDNV) 'nflfln Nun"... nnnnn n2wfl rnt nn' ,ri ,v' ynip' inn 'rn thnt initn

'D ,i'nnn n'np

t n'n'v mu nthnn IM '3 :t"fl ...trn'fl I'W!i

112 'flUN • 252 ,uilth TflD rnnr, ,rt1 rmrnan n2'o Intl
fl'YW') 'lit )'iNIl ½ ItY "fl

½
11'Yl DIN111 l'fl'W

Mini flh12 V't

V ,n½v ini'n rn'-irl 55D Ni1t VlNfl ½ NSh flan' 1112)V (I I

..xm) On fl11t111nfl fl'11I3 'J ,31U111T1T1 ,ni'rI flU'TTfl 'D l5h itII nfl

,rnt'p5

Tht p3fl' 'fit 'W'v 5f72 H113 5t rntnnn wri n'n In lfli .142VY1 fll?l'23fi ilTill rivi5l 'irn'p not fll'ri in 111fl Nlrfl

iipM iflN 5) 5y 11210 fiT 1211P Ci fl) 'Vfl) '127 ilpIl U'th TU)' fl)S 11Mb 1, 12 fir 31lfll2flWt ..J1Y)3 ir'w 131,713 t' I31T1fl5 flfl
41 .fl'va12

flWVh flpflfi Hlfll .11 UYfl -12n Nm nnt5Dt flhlnn

XlflrT 31 1ir :DX11: JiM U'XtT tUVfl min 'iitT"fl' riW1 ½' v3)rT pWTn 1fl1'73 &½ I'= t'K tjI1 ,JI*J, TV' 1W ½ .ttm 131 1P 1 1rib DVi mini WN Nifll "V= ri'y cDrn 1ht 'i'ty tn'r t': ,mii: rni'n rnnh fl37'73 Twit R'l "rrin5v= fllD?lfl JiflJ131h J1MI

rn

1P1 ,13 ilEi XtirIV ½W ,1Mh .11131? pDtrT TiJID lirib x On 1 ' ' fl '1t3'2fl J1flD 'nit iii,' J1'Wh?3 nin iJit9 rim ,'Pi 131,i Vfll -piMrl nv fl'tPK'1D 1DV ÔC pipt Oytltv pi 11 KY I'm Ji1J5t3n •tit') rn'K nn15h fl'1D5n I= 713 D YT fltfl fllJT fl1hfl ltflJm x5 it 1biU Ix - t 1'P1 'Invil JiK OiiK9, flJ11h flK iit fli' 2Nr7 Jilon V1 rT"Dfl DIM 71 Jtii'ri fitI KK ,fl'Vbh ntn it ji1t Jii72 1n ,n'i'rth J1'V1tT 1' 7i1'JlV JiWh p1 ,ntopitic RrrTn InI own'rT lb 02 -TY'D fib IMD10 .1flb'V bfltiin:i ni'nrni - 42'i0t7 - (I,t '5V6) ',jvth 'n 531 ½'" - '-7"p tv :1123 1111' ;R1ifl ntn5 p'rñ 11151Y 15M Th1rT1 lIViD xpiiv rn' rum fiV'tn3 fl' MpiiIV 'in hfl rim ,D'iVl 1R tr=rrt ,nyhn -'h1 5tv 1VrTfl iifl 115un Ji1h nrl'D In U'I'Dh WI fW ,1Ji1h nin Jitt 5v n'ntn -t niDnn

JibMly nt nv'rvi x'n IrIT'n o'piniri

Drii ,prin Kjifl x5m DINTInn Irlilrn p1 DnDP 12'M nithhrI rnD .,JiIthh ntl `)Ø 'pb flt 'T?37 "ti 11p1I W=5b I1DY - DKIInn onirb iv InT - i vrT:Jin #12n_tJWTnP

Xb I 1XI13D i'th DKn 1fl1DV ;ri ½K
'M'?bbflilNfl' iV1b' 'bfl ,'rinnnn- nn"w v Inivin

n'rn'ta)KprT ' n'ti tiwn nv vi* Trill

253 4 'tv TIN Win Rin D ,DTfl t"

ilK 11fl17

"1) 1T iflfli ,1VYth IN ,K5 D'1T ci'w .n½lh ninin DV Dun IlK 1l'rllh fl'Tlilhfl hlirTrl

N 11'15 ,Zi'rnD rnt'h IT NtTfl ,'nv5D 'rn:Sb' ,v ny rim, DI N n

,fl'3K'Vtj'fl

Xfl11Ilhfl '?Y J100flhTT ,fl'iIilhtbltfl litmi IlK 01 flK'i 11K? bV IN ,flXSb rii'ri '1ifl 5TC 1rlmprT

flhp flR'fl1 "fl"WKfli D'tbhri r½nn rnxrT lix in=5 TTrt'ZrT Wb 'ttlifl :'tDjDt,D'ii 5 1=1 71rin 'lIVt?I ;flfl3WhlDrT 1351YZ OiKfl 11111 1h371 YflD

n*p itri',t 51537 ,PiSi nith 1Yh K?jfl ,'D'l'ifl punn ptw mibri '1h Sx flfl'h DT'fliflS ,ptnrT SW iiiiiw'ni nir,5 n in'i umyS, y:tn thiv DIXrT o'ny tv ,37iDfl 51n 5K fl'lKh "ri "t' ni'i: ryo, nvti'n' fl 5 hfl7r7 fl'vnl nh1nrTn cl .WIflflhv IDI1 WIt Illinni llTthri ilK lWfltWt1D i'SXhfl M'Xl?3fl fl'X11rI 1'

St ifllDS7fl 1'Dhi ,'pxinnrt - iln"n .'t1i tn ½o nK'v 2111WKfl riiv in' fl)Il'1 - it flrn'lWh nSim ,flñh rri'n: Sw 11nflVEK i'p ,I113?hTh K55i nrnD5nn ti x½ xTipi5win i'tthnS i,i m'
fl'j?fl .XlflKflDfll V1K' '5K l,li'hrt OIDINIMI :p IlllIlhttfli n"ioS TI1'W' IlIYhWh flY1II rT'PK '1D1 nic':?j jnW i:½ 17 ii5w' l tt'ri nipitnrin - ittn

'iSri

Sw

n'r,:n, il1K7jyfl twin ,'np5 ,pv

lhSV DitC7 ilK fl'ibfl flSR i1W t{5N ,intà fl 4 ?b1Kt flYl

,SwS li'KlTV '

4r11K ntl5h1 Z11'lhfl nVh1151 '?731Kt

"fl 12KV Il17hWhfl O19 ilK nyiiprt ,mjirlbn 5 v n'hflri nrlinn

,IVjiNith olltnawmn ,nlyhW?rtlrfl flt'lhfl .iWr,OIi 1311$ ttl'lllhl lrTh fl'Kh3fl illfllD i•flV' DiKil 'W InlIgn nxnn IlK rninn irmunt iihflt11 IlK StD± i'K In uI W n .Kb' 11'Rh th1h 31'bID IN KO' K' jiV 'D rT½1,S ON ,'winci orpp5 flrt?jTO IlWhVh npiyn 'i' - Sp .flWhW7yfl1Drl ilK fll'lKh fll'rt:iW 1K 'TIW ,it mph: 11z3?S 'KW jyl

; - I ,thIK

131MM ilK 5M15 StYI ,I1iPhWhlD1tT Htt 7I1t TTK'b K'l 'ii ,1NJi

In ThW 5K" Stt, pii'i ilK Vi7x1 vWt'?1 nw5 , nn pii,5 rrvi½th 137 Il'Dloi'K fl'5125b lilt 113?l lfl? 1EI1r7 4'1S'It ix "Ilihi lrlh irwrt xii:r ntr! K'rT ni'n:i i1lrh pt, hl3Jhvb 5: tSS ,v'rn inith
inK 'i1fl" n'tn riiiiwrn ,'EO7'xr3 111h5 13?hW tioi'KrTl fl'KW fliiih in" ,'tlrtnilri --nrT"i 21211th wni - 'p'Svn - iirt"t .2 "TTK&'p KrnrT" t3? fliit73 S"iW ,'t:ihmWyh': plo'yrT :111K 5D5 ,irnh

111 ITI 1 3N + 254
P Kifl 1rTtC 51nm J ,x 111'fl Km l3hVhl ,[7i't1ifl"j :flX'1TT inm W ,ao DIN13171

½

5Y

itUl' 'fl 3'W Hfl 12)113fl flWPh

mni ,' -1H5') Kiln" 1fl1T2 Mlpfll un' inn ,btj,,n 1351vn n-ijv ON t'N n11?Dfl )flWfliV ,llbi Iflp)5t5 ½fl ntprinn mi tot 1Y) 1V32 tfl' VDfl t1nt ,fllnbHfl fl"WrT fl31'5P11 nwn' nn' 'VY nYu) WWI itiS) 1)' lina !11flfl Nil ,oSwn N13

.111IMPT) 51n 3 III i3'Mt flfl30411'D (I ,fl nn'vn -,'w) 11112 St 5k n'npn -Tn,m 7nbt nuD Pro-in tDVhaI 11TT 5)
U1t) in - 11flT1 flflfl$fl tflDl1' ..jnnj mn -mS n-i'rnn5 49 i"nn t12D ff0] T93 ½n rit Tmi,' l'SN 31110 'rn ripi, 'W ittnS
,

44.

imn5n

.1731t ,Ø .2 ')óh) '2l'V ñ fl tK" ½' rnDru 131O .75I.In 'p'vfl - irn"ri' rifti n'YuptrnithvD u'n Jlflhl rnp*KrT 'D h'biot'Ori

nwrith

M'7301PK 11 X'TT It ntrT .D1KrT 'VY73 '1'? TT'D1tP0r173 rT)'Xl ,'12'W KK ,9,: rnyn flpn 5v iithni lfliDVbflfll i11) pi at 211b5)XI 'flit .V73V 5un ljflV 'on in 5t22 1351IYT7 P3fl ,iilKhh Vhh Thlhfl fl'ti,n n'pWn J1'biO ,n'hr nhô t3ipn fl: txv ,nthnv, 2173K
fl11flV 'flP'T"fl ''73 K1 Jfl'77r1 1*D3JIb it 173b)

½'

.Y1 5' lniizm "iiow½nn' iv'iioj 'rppn -iixn' vthi

rttnvt i'ti, "flthh rn pci "'hV 'Inl 51wry

Im

tnn

TT1'flD 37 fllhW3 it JitiIiVn 7DV ,1Kfl un titiiwn ½ ó' ,it n,'v' lh2il1 45.'flp'trl' nithrnh73 10Th1 IY,th J11D"Wfl 0ifl 773 I11I1OU 1b3?h K'i nvrin X11IVDK TO

Two

,21n1hfl TUV.T

ri

½'

½' t"Ki ;flttfl 2111VK bflh 1fl1tI "fl''i lfl i'Y nor 1V ,''D1fl .rinr7m llflthl fl'?K Vttflfl' IllThKh t'K ' OD'i0 3lbKfl 'ht Pio 1351y "im , wn1V121 nri'm t' IN T'1V 01K ,1t .t'Tmh 110 101701 311X'VTT ½ ilK fl'73 WID D I r,,xn nx nn"v 'liD p1': flnvhfl flIK'Zlifl 'Dion 'iXih'fl 0PJ1' o"irp 0'1ph) ;17,1 flK'l'Krl titun &x jit ,K1fl' 'hK 5=1 ai'ct W'V ,0':rn,73 flK'l'K it01fl 'h1U orn IKI'v

In

Tm 5ir K1V flX'l'Kfl 'OY ,1rn' - 1 ,vnhiinv

nthvn

255 • 'tW TIN Zflfl Ni1 fl) tiftil t'

fl't3)flfl 3I1K'VSI 11K JIDflXPI ,ijWrfl'fl'W&fl 46fl'it't2it i1'fl5K'1'K 1113K 0V K ,Kt7 '1113K flX'l'Xfl tO' WhK ;flYO T13M1 'D W111115 .1&113 21V nbxn minsn IlK 1102311 K'fl it
1101 D 1711307,1 K'fl it 171'9tD313 ,1h1N1t1 13Y 1111TViJ1tTI1 ½' ivpnn 13'10"

rnrm

VbJlVh Rill ,'jIhX MIN OK 131 1WX '1b' ItIth rvunr,n ½' oi'n .flthnnrT itlhlprin ris in qx iwt ,'rx - 't,rni 'rx vvi'v

ntiiin M'rT it ntj,n ,'?3i ½' iiID'bJl fll ,1i1h'lDli i11'fl1fl 111D'Dit ,fl1'thi1y'M1 j11'h'1 ,tfli'tI ½' inn v IT fl1)I1It ;OlKfl ½' iviit' mrrin IND I'Kv -p 5y i3'Wn 1D ,thuM .rIThWh ru'p1W n*nn: rn"pn nn'ir 'ro - it ntmnn nin -Ty' 1X1113 ri ,jM1 .7K1i fl'VDVT K23 1K'in 117Kb flit In fl?Dfl1hfl W1i3fl Ilro ,'?Kit"'jn ½' fliviV 11113 3?13Di
½V) nil o"sio O'Kt1 h1'p ;fl'*M Il1'0'KD 9Wfl IT ii1ii .Vlflh mnix fl'fl?TV tDrT

ÔI

,fl11MtT

½' 'b1O'M1

131, 17m

:fl'i10 hiM fl'ID ri 't'TD Dipm tiM ½ JVON DT1')VlP ..5"t'iKfl 1N't ,fli'rnl T1)'1 bP131 010 fly'l'fl D1fl1 ,fl))'l'b DI2n I'M 010 tfl'fl3fl O1pn :lfl2P 113 0jD I'm N3K2
1

1113

113Z3r1 Z Y1

"? 13 (Y") o'jirTnr Vn h1v 7'1MI 'D in ni ,D'lrnxh o'½m nvnm iit'ci thiw 'in nn , rm niv' p - 'i

O1p13

oix nv= I'Kl ihZr'i 113Y13 Y1

'M M'13h1 ,'flY'l" M1fl tI1 ,IliptM

p wininn ,?2DV73,T 'p9n 'VD flit nuo'n V1331V73 t'M Z"1 Y1113 :p- -6 W' ?'fl13X' t'hn ilK 'lVl It 11 o1n imin xrn 'flV W11313fl rn'v mit nimn zrnô t' 'fli'rTDn lnwn 0KV K'Pi n3lvnrT ' nKt fl'113 Ii'*KI1 nlK'r3rTv 01W13 ,(rT1'm1) fl'j?15xn ntnri ;'± inin ny'i'n 17313'r 'in ,ni'ri 't' ½' ntiv ni'uwi rnn'n oy'n - 1O11Kh13 iiiptx rI11 rn'ri'i IThK M'fl fl1X'Zbfl :ii1'1iVR PM '1113Mm IF7K 11313 90 M1PXr713 T1i 131 lir'fl13fl ?ii'flth r1m ½ un 7'K :K'13b 0' mT5 n,pn Im [nnN1 m'n ptvn=i 'flONn iun'n rntn
12?)

DIN m5lyn t 1ni 5½ m5n Th' )'N't nfl N1fl10 ') ,) fl3ini in IN )5 Pm in npN oW into fl 5yi flt!1' 11 n51p nfl P Di

112 'flflH • 256

nnR in .1flV\ tIV ½tt 'mv ,1n1 nn ,z '15 fl)fl1'fl p3)) ,'Vt IlVtllfl '!flfl 1V'O lfl ½
50

x"t}

'np' irn T,n'n i

ty

nt)D

V J,Nv mpfl 1Th'fl

''tth5VI , t - nl'rtnl

,'pnnnri -'nn"i' 9x

i,'t 'ln'brl iw 'ptpn -i,n"n' V flb1t7 J1ht1V ½:
tO 1D7W iD i'ti

.t½

''yn - mn"n' v twnin nia TTvptl moom niipnn

1ih 1"VZh rI'i

nW*MW - ' T7y'1".1 n)thrflh .flfl?'Vl
KttY'

:1W1

'?1D

vt Dlph i11V$h FI1X1Q !llp*KrT iw -

'irnn-'nn"n' j '/x "Kin?)" ,IJi1'rI &D
1$ 117V

RR t'K '7lflflnfl - llri"rT' DK77
i.-T mci

rimn i'z,, rm'5yn nwri9 p'rz

NtD' DKVI1 b '7SVfl 113Vp 5w 'tD' '1D5 my IT riDrI' rnflh WirTh i'rT n73p pi 1D nb"p,l 11'rin"ll thipn ,,xt mri ?thyn OiKfl th'W U"t0"fl Intàw 't3fl 9O'D Wfl nT nx 1,'p nt tK t' ,1'lt"D n'ptm fllnDl)Th fl192t'VrI ,iirfl r,s s'n 'fl13W p -i rn'ptirb )'p' IN ,tyt ½on - (ltiy'lh D'y71),i) O,,,a,tp I1lPhVh p'Wth rTIlYiRfl - J1'P1Kfl 111'h1
17%) ,nio't '111 ?.1J11'01'X

1Sfl ?07P1TI$12'

'1?b Drug iiprnbri 11

03Th vix QKrI t'uD'Ki 1KP1 1iJiD jllY?3V?j &D 7'R ,i)hV?fl ii1K'V)fl Wi1'p'KDi 0h1'"ND D1J1h 1i'Z'V 'D 711 TR ,n'FIi½O, n1vixri ,i'ipi J131 ltL'K .i1'1Dfl 110' OtC1 ? I nTDx own it 'X1 ?.11bi 50t3 t' Wt( ,t i'tn nmi ½ )5 ( 1 ,tntl fl fl1'1tfl fl1fl) fl1V1flD X1Dt flt W fl1j?D Dh IN

,tn nith

v'pn
33

73 ô DMi

,[mnig] 13Np ?C pvn p'i

.flTIVfl nutria rramn Dfl)V ibDi fl1I1Th flV' 1? 1211

'iiflrIJltllrT"ii' 1YD ,p'yrrtn"ri' 11fl t't'flW ri1y V'thr 'lDt b n0? rTrTD Inth ,1t 'tTD 1D37'i) I15J1?jJ1 RID?) ,I' aiD?) ON
54 :-

ip'yn rt 'thn wortm inn ,th* .v½n-1t"D n'to'r,, flIptv fl'11Vb$I D t't '11bflflfl"fl'

I2't 1bhW

257 • 'tIV riti Will Mlii W ,1tn 35' DV 'mri"rr
D7iS9

-

-

T'1 '""i' 1W 'W 11I1"fl' Xlii iin"rt' 1'Y p'D?
:711731'Yh1 '1111PX,rrTv3ny

fl'tKt flt')flD TVTflM)fl M'IiW cr11712 1O't t1)fl1 tOFI Wt' rival

0th itrn'V ...fl21h flWYO DY trit ,'uinSn m' flu] lii Sv fl ann' it D rn,l fl2D13 TltYh nvtl1,n nfl .tmj5 in nit'2fl Ia,' rnpn ½n Sr , -nth mill ntn 55 .lflX )fl fl oi fltflifl X1)fl fllM'lfl fl'fl'W t132fl Tlfl'fl
t ltD il ['' -ini Stnt' t))]

'tn n'n thiyn ½v ,'ro -it ''pr,1n"n' nw.i ½ nx mm ntvu b"flD'h ½ vi: ,'iOi'K -Toro priW' -t h, wnv' i'iin ,thiX ;11tW 71hV3b UVfl rr:pi ri"nn ÔI1 X'IW ftriiiD tvm bi'p 71IWDKh11 ,nrnnn v DiXYrT tl1 58'llbln- nrT"n' ". n, 'DDrr-Kwl 'mm" 7, ni p'&vri -rnn'm' p: n'PVTrTKn 1'iD]'KW I1SVThI 'W59 59:Oh9 ('fl'lt'V') 'nrTrlrT -mn"11' ½ nôb?i n"pn 'pv ',o t'p mini v' iw½iw ltflh
yi
-

s61

m"iirrn

, tht ,n -nthiirT nrun flt') -;3,x tc, v VI1'DIDi'X

pyin

in iirith n5roni lihYi 1111E3 x , ., tv my' w 71b"ifl Jl'D11i1

fl'R 'lb -pXTI KrT rnrT:ti ni'n:ri fl3'fl] .'VDlfl hip',': miix p'wiri torT n":prnv wi tq,w fl'Thh t'n rrl'rt:rT ,fltrTrT 71K
11 ti'p I'X n'jPtX Jliflt X&? '111W ,71'Dfl1DTT fl'hDi'Xfl 1th1'21

,thhX 61.nWhVh 'ltFfl "1h winn "iDfl bIKfl 'WYhi inw½ nix xi1riDi ,113?'tW rnrT:t1 X'rT mn ,WprID 71'p1Nfl mri:tri .l"pfl w tnuyn n&iyn ilK K)1± 't ,RO' 1I1?i :'P5 11K1J1W ;JlflflX il1'1W"? lipn i1'XlVi tTi'X iin XWD1CTXV OlVb 1fl1'1Di'Kh "pb11 K1rT 'ptKl liNri pi ,n'½pn n'thitint, 'D ,Wl 11'Xh p'Ob thh prnv 1hi ,avii n1'illrT znnoriiw XX urp W' IXhl ,71'1XTT fllKflb irri,tinn P7131?iW nth o 2 nrr lvDxhrT .1?iEY fl1'fl' 'llnirTl1KrT' 1V3 t'X ,i"l 17ihW ' "tn - nn rit 'tn i'm ghhn -rnXn'i .thiyri 5nnro rt'n nx rn ng ,"uri -½rtn' ilK Db u'X np'u'n i?3i v 'pp?inT -mEnT' .fl'Wttfl I17i1X1tI1 I1X1 fl'hll ilK ,nri'rir in thip t':pn ½' irrnw 'n 'p', ii's -i IlK IVCK7i X1IW inn ,rnT 7137 ,&?1X ;ffibWfl ilK x ~ nnrrnixry n'vn Z1K1 irn nu'riri
-

1M 'flUx • 258

15 v' Dlpn 5DD ,½hl 'biD p'hI MK 12'K Kim 1'W' E311 P iit rRV IN 'vnn'ri imi ibSY mirrinn ;i 131 tip n"pi V rntv ;)bfl 13b Z1iV?h

tw'7

I

flK'ti th'Wn - ori Rl - 'nd nlp9norih J1'T'?) 1KZJt pi iru 3711 ,D'flK .73P Di'p XY ,IIrriv J11FI1j :VII 71 K'FI IXtIN nh"phrl rrn(rIn .TII'V' nx :iiip'th I1J1D K'nC lTnn r1371j1 1fl1P1h 11V'K flPK vnno ithw ItCh nnwEtm nK i'rn 5v 'rphn -rnsri'anio

,pt'th ;'Xh3T1iK'

riI 111t 1'V' 'ib V rI'ptK JiirDii 1i*'? Ki1W I'PhrIIlKW ,rnFI V fl'ibi'Xfl iliiKh uK 1't1 'Khfl1iK.1' .fliflvh 1b ',:i thyth flK 1WXhfl ,irIx 1Vr! "i tr! - nn' Oi t fllh'?hfl fl1Ii? ,i1 lIilfl "'IM -10 111V' 3711 DE11I It 137 K .121i'fl 'YSbK flVr!'? K'r lb371 fl1tDt3W TWO n3? - ip'rt r Dli ni'.t rii ,'37SbNfl 911V 4'37J1 :U fl1 flhlKfl Kfl IlK lMIih ayu rix t'n ,'nt ni'th ,tD - rnth IlK x'Trtri 1DD IN ,rflW?i 'ID

n'rtv flh'iV DM x'i ,½wi 'io fl'it hi?) flN rn ½7 ni:rn, 'ZVnI pi'oni iori 'v y1vn rim iibh thiii io - pti nntrn 1: ', p pip rr'tnni 'tiD .'ib'K nrni vpDbrI 'Div irn'ni ,'iO'Kfl Diti, ! flK nnv5 3711 V Il'byrT Thth 6 ?flithflvflnn rnthwrr ,flD V' pDI ,fl37iilVfllOfl nni'Dlo - rNv fl'i9Kfl nih'?vrT '7Y fliY 'v ,l'rIDnII y-11 - 11hK irm - p'7iirI X1DI plot PYb ,n'opiiiD rnt IN ,nithnv,in v nrn, nx nithth 'p'Yhv on ,'oni IiDi
Dlifl fllC'FI - 111&5V 'lOIfl D"whI o-Dion Obt37 tIN ornnn litin Kjflhi .O1W1Th D9 K ,('flhiflrlrrlifl"i) fllD'lti W 'VliKfl lhhfl -u,vi -n?mT-rnrr"D fl'p1Nnl ni'Dloi'KrT linn i,vm bib lllih 'ffiDrqthI'l' rnrvi Kiii fl'DiI1 :'DOnI uK I*?D2?) Tfl'K it lli'DlOi'X ;('Ii'tfl -itI"fl) ,'10h oipth 1111X .t'Dh Nt thiN ;Vi' tiN fl1VNbTI K'fl

.wi Iwo 9O1'K.l On 5iwni NO' Fh fl't3ZY nhiv?i nvpD? nThi?ntrl xoa 1rv3 :"nrpfl o'rno" %WXOfl tpoh .ti37 PW7 lKoll 117,W) IN ,DitfliO &W 921 OiV' o'irn 13 , Kv tI73 tW?3 ulpn ½p t w',nw73n1 'DOi'K 7lI'D flD'Vb TI'K Nt Pi' 421IpP1 ½' l'tiK

259 • '15W TIN VIII NIfl 02 D1NIl t"

,rnt nIVY5 tin qxi ,nwhvth llKw& TU't it Tfl3?3Th IlhltCith Th3fl3Th 7'K ,fl'D&3? .J*Mh1 n'pn tirI3 J11II1& 1t nnix Ob* '½h 1hZy nmmiun tl"ilfl& fl'?iTT thix ,flil1flb n1hVbfl1Dtt I1?1tflWI1 r*npn fl2l3I rTThi 5x Inn ruiru iimt w5v piwrt 5io '9i :ruin VlrTh nmpmi rw ,vpriri 1IV11F1h fl"33 ni;in Miii& I1DDrT T) flbiRlDfl rt:ijp thXIM n'rmntm
t D'lDlT 13V t½I .a'ivri '&Dfl lirm flV1flfl71

flhlPT) • 386

.i'D'pnc '1'7 nul'Ofli mDVI flW Tit M1 ,t1 V i1t tri,xi tTIZ it .17 1370 J11ltD'fl .1) 1fl]bV ibM) UK b ,fli]'Vfl 5n 'iIDD'flfl rni'i, N ,r'yn DS375 nirnyr, p-i tivn t"th .aiyh )ib"p nn'fl K" ixrn xinv nhl'onnv, ti] lxi tfli'Dflfl lilt flIXfl bI ,t1] Y'flV n'br, - bxt 'mM 5, 1K] D'tic i1MV

.1rnv7 2W mo l l5rin nvnn C"iifl'fl flh11bfl fl1V1W 17 D'otpl JWIlpcI
rT'WiiV 'l 0 ,31m Pc1O1D] lii?flfl5 jtlDl) w3v -pTayl flo' lU?) ,trTbrl flMVfl huM] •t&1x
. 1

2"ITT

Sv

rIKn miDon b'Mu) flltti fl'15K'ifl rr]vnhfl

D'Di Y?) SnIIVXI pein iiii, yinn nn'r 1VDN1 131175 !I')V)) x'rT n'ItD' -m tM .flK]i1lW fl)11flM.i 1IM1113 1?)] tU ½,] .18 .19 .D'tDtMVPI "rTn ilK IiYfl

9] I1115) 1Y]b bXYh 1WN PDDfl *Jibh ,1)"fli 20

"tw
K]Ibfl .235-234 'b1 ,1993 ]'DM 511 rly .139-115 'bY 1p'v ,2006 =9 5ii JI1R1D "V

tiN P

lam, m rn ,ori t"
'flXfl ,'pQ'itbti 'h 1111' .1

Itb1

DK XSM ,tW

-

b'Y]ilh D'l] .243-242 '1)37 .' .2 .3 .4

TI]9 rnmtcflUotiM5 ,fl1Dprñ' ')'h1i

Sx,"

:bnlK 7]b b111V]D 'C] fl] '"Vfl

1VCD c'hflin JiM Will thbtb 7crI) 1 D

th

In' rjtn'

12'fl .MP"I ''

- (V ,?) %I'VWl]) t'cni

r

flI'fl iix5ifln D3V n,'t

So'

jijji' ,SxK '0 Wi'] fl))hflifl Jilt lbh'V ,rnrnrrm

'D' 15'DX DiNt flVlY '"VflV in iSV nuIbrIifl huM 'Simi In KD,nrlS

So 'tnw fix
D1

'M tw mnin on i'mo'n ½,

• 111)7)flhrT ilK 11 ,111 1Db'l In'W D't']b UX ½K litbfli I1b(V3 pi Xfl

SopS

I'51]' 1)x

iSv

nIunin D'I'D7) 1)K ;'K '] pu

nt'VO] D'hflifl 135XI ,t'SY Ofll) 1)Dfl] 1]11)K

mc' tIM D'Yhh'fl ,D'hV 'ISIt .tlbXfl jtSy .(]D ,XDP fl?fl D't')fl ,D"Wi)Kfl o'crllr, Jilt

'ip'S)

rnD K1'01

111 i"l

fl]1OS 51]nV 4 XII DJt'tbi 'uit'ofl

IlK D'ptxn Mt In DW9 ;qiDfl JIM D'3rTl' Dfl flY]V?) ni'flb

I'm 1hT 311131 "Ih DflW Im pi't IVY?)] wllnn ,fl)bh D'SlYfl D'iiO"fli fll'ibiri IlK iS In-V 't ,oixn 'ilEt) 111Th I1"H?)rI 'EiD'Kfl 1"yth V)1 Di' 5]] 1211) thnv
(nun 'by ,D'SVn' ,1ii'I?)ip b')Vb
.1hXlfl miD] irn 192-192 7)37 ,1"]Vfl ]']M 911

,itim5ip 'IV Si trans. Richard Cohen, in: The Provocation of Lesions: Rethinking the Other, Robert Bernasconi & David wood (eds.), New York 1988 pp. 156-157 .x,'ur nSDth 1]r,v ,rr'n j'Dl?) ,D3't Sw nni v'r,nv 'D] .59-37 '?Y ,K"DVfl ]']$ SJii D'SViu' ,fl1'flhSIi IUX'1 V11 ,o)'t 9M,)hY $'fl lit 'lP']] injU] ,'2i2]fl 'CS .1])fl1 Dl'2W 'bit?) 'iiith 'uittw hifl' 'lt']rT JiM fl?)1) Kill flhy it rI]'D?) IN i]llt 37½) ilK ½w ,'9p't'n -nnvn rnnn i tlYlfl 11K IlK D'MD]hfl ,DflW JIlIfli 70) ,fl'DlDt'b 9] In JiM 1'M?)D 21i3?Ii]
Useless Suffering,

.5
.6

a
.8

.9

387

• flflPfl

an rtwinti m7amix 0'1'2t D'ht ji

rx IKJt 0'fl'flh

111)9 rmn' mlywn tort nO :nttiv VUKt thK 1'h G'tl tXi tTh 1pC1 11 II'iaYrT rn'Difl'Xltti ,1V ,TP'tà 2rfl 1O :flVU

'iK 5110h tnr 876 'tYn XV, "lii lxii 890-867 'P ,'2 IM 2005 OftIll ½, '11130'flfl tc, '½½n 'n9'ion ')ti3'Dr, tonn b' a'orti 'rrS pin 31K D'i'iD ,.a'lpirn nnin ..flKivri ilK 7'3fl 5iot 'DK lx .rn'l,rmKn

Sw
b'1VI1

'W73l3 tOn 1)', O'flh1 PVK IN ,fl 1',37DW 0'hD)3fl nKl 1X1V71 ½, rnc,vn Sw IT nrxi'n' ut 136 ".'rø wSn' 'n,,S'n 5p -Tmarnc, tnt

iSs :JDrl ;D'isOfli mnimni yuth IN ni,nx r,v,mi ½, n'xi'n' S,SwS ,SxvS flitil Dapt, an rxv lion Iinu IN 1311' fl'12lDfl t'ioSv ppvS gS ix, 311171$ finn?, SiSVS D'113JI2, 1iVK IWK'71 31P1110M, aIin,i I= Ji'Xi'rT' nx1VrT ..P1VUKS DID IN .i)71'Kw ii,i', n9vun
Sy Q' -oi1 uswr

K'fl 7'Ki ,fl'Y17i 71'flh1'il0'1 D1P= 'Imn fli'K rm'n'u nxivm 31'K1 ,.J19V
W131 2 zn JtlD?i K'fl I3iX .C'flt3fl D')?il'Kfl 7111511, 71K 079 - 878 'bY ,DV) "tll'yi7) ITU2'V& IN

',S

ivth'S 7131013

I

'i*i$'i'KS Q'D'Uhfl D'10ri 11'0 n= fl'71 'rbm pnS' 'T'tDfl ½' Jl'tl fl'flfl' ti-lb tIba't SVth Im b 71b $I'P INTO iKil 26-17 '13)7 2002 j'X $Ii ,IVI&C ,mawnn ,tP 4'11y)

n½th mim r :-at p'o iimt, WID InIntn.....i mw, .rixth rnvbi vw po .y p'tth un ayrnYi m'rnR pni i',t 'ml - yxYM 1n Xt) n'SYt t ,* ,K'trl Tint 'tlpt iri ,l Mbi ,2C3p r1rnr 'lp' .11 KSK 711= niOn 't1DK tvrn K'? .1'V1 mD; nh'S" nv rililt KrnbI 'ptKct q10- 'x DW v, mm' nSSt nwi pi mix ?,i5 D'ot iu'x p', - 1ng 'rinin th,tn nx D'Oblfl UKt Tru II 113'5 1,17 .?,V1v fl'nS 'No; - P'nn rDiS'rIS IN ,D'wm, tl5lyn nt umw .-npn
nth nylz i'o
S rn'ppboion 713 ..jtaDiV', Si' 3191T71 ½, 1bi7b fl'flv MIN pi .JIiTrT S'ni 01$ .,aviw9 5ixw 'is v,n 71$ V'nib Mim'm mix t'rinS i'iz '* .ipy Son 31$ 1t13 0915K p1 .fl'plSR 151)0 1]flV nO mu 113X375 5205 Sio' ti'x 9 1Dl?j 3"ll

niPOS pipti 113P XlflW fl'D D')P7j xt,rin 31K a) 1013 n"pn ..D')DJ73 11D $':nS Vp'D lV ,vilrrv$t xpiii n-ov ,niwrrtxm ilK Y=P n"priv Dv nx SoDo n]ilDm Sxiw' 0)7 ilK 7151307x1 ,(y'y 0 nthn my'i, ½,o l7iY 5)7
1 1V) #!DiKn 1K DivV', 513' $11 p1 7I5i ,(i')Wfl (ri , illoK) 1'ipth 31')IlW 1)7 1131 flK pu, 5w h -i)vnw .1 1'D1) ri' 7m ½ n tn rxv D,v,, pi ($5 .1 thin Sr v,ipl,o jwn9 So' 'i'x nyb 1xv Invn'pj $5 IS fl1nh 'SW 11'?3Yfl DYW K'?X JlSllfl 31i'ilS TUb 5)7 rtirS v'v o',irnn fltxt) 'DSiY SW ibib' $iflV D'P*X 1 .I1I?3'V13 '5jiot '57 7351 MMT 111VDK?3 m05 ott' 'hZ' ')$l YP1&R pm xin 'pti5 DDWbfl ,t,1EV5 So' (0 ,D 11 tlpDil .kti mnw 1W?3 ,$P111 tIb13 ,b'ThCi ½' ri'rn, fl?,'bV lii 'itli .'bV 71$ b ,VOtrn 1,tK ,S'Mfl ?11t3 5) in rx ,v3rn '1 Tm ni,th tn ww -(35
(26- 24 'iy ,i"Dj1 flibK

tflt'fl

• 388

flwy61 ,'1' IN fl' nt PIOD

ON 711 flhlWDK 7'XV fl1P Jtrnprt fliPt a'lrrTb .1

5y

Iml (1

T5

=I ,X) "Dull!' 01K ½ ,r

uW'- r-t TIM lru DiM ½

,pr5 1"P

Vt' 1'b ,WU'1VVO i'221 ,1Y 11 ;pnn mi ,fl'TKfl '3lDrblp'
'11 K?I' }flnV flfl oxi 21Dfl3 fT Ilnnn

1ji' an, D1KD '" :DV 1hiC 3"1 D1K1 .01 .1DD ,D '?Y 1"OWIl 11'l'

linn PH Ill nel, KirT

11O'ifl p1' ,'i Kin itfl 'y DiM 5w, 1'i ½w nuy po ".m, rana 1IT5 D1Kn 97 5vin ith .111 1TI1flD PI ,1DflT TIM ½,w tO'b?jl l'tbl lKIiI) .lniK pt 't ,trt oipth y't (oY-9v-i,,lpb) rT"pn ihOl ,'t 1r,r.1 lfllCfl lix 1hfl f73ixlD tyv Dix :flhiKltiri 111 fl1iY X'fl tal i' .l'Kfl DITTY5 112V liuhuxibril i'flifllbfl i'rtK '0½ fl5?)n Vfl 11n

,nintO nnx nitflo I'D tii,yr, Jlflhitflf 'OTT K10 '1511 1V0x 'K111W IN rxv TIiJW, flK1t3 OP TI11Y.1 101 t V li11)K fbfl 7rt0v '1fl tSP P1' ,l'V?) plortu tn pin' ,1Wb D"fl 3i"llfl 111K 5n5 m ,,=5 floll fltlXlta IN Tin ion ui I'D P'lVfl '$ .iii'lfl 'D½ &'1i1 'D'SDO on' riz In CIVDI D .ti'tiifltn ;lrllflVl fl7i$11 DSP TIM X'x ,711'31 tyr nth mx irot ½ ID1,721

'th

WI161 VflY' K'K ,iiji'it D'K'Y)fl O'I)Iii JIIY5 flK'OD f'x •ri'if V lJflDfll

rI: nril cixn - joth pinnn it nyl fl"u tY't t'K rinv ,iioni

pn l2li'fl ½'n xpuui ,l ixn ½ iniivoc mnarn

D'2$111 In U'I=IVWD Klfl ibl'P TIM ½prn ip'nu
tDW73I1I iEOfl 11'2 ,.p }Ol" :DDVbfll p1min

1YV ilK pm ½ VDrT7) {xp

½ In ?Y11?3 .11TflPIl I1KI V7fl ½'t no'rn 'lK1 03'KV IDP IN f DIV 'TX Kif ,D1Kf 5v 11V'K 1311 nb'DVf ?oDv'rT' SIi1 pl't Kin tZVhn 11Pm 5w hi''fl t'Dn it ...DOV't i'lYi p1 ilD 11V' .ltflK DDlV )ô 1flKIM tlllhf 01N5 JD - ½ '"0xn 'KpDp.i

v

..DVI, I vIni DYYn Jlpfliflh fliinflt' 5Dz 1)thIPIO aY3l j1lW fli''fl ½' IlK 111O5 D1Mn '117 'il'lIOJ ...flDSV .1D'OWfl 1C'rw ... I lKiVifl IK'n purTn KJ ltTfl

who x
Iny
It

p qii'v ipvr, in, ...i'p nujion fli'XpDflh plhJtl ilOKfl bDVbfl

iyv it rub' :o'½jit UK ,'½V flyzal intl .liDl NT! ltllb

'thi

,W11 1tY

i rnyn ,9'y ,tpi.i mm p , 1"V Dim "Dim flID In ,iYV

th'yi iwo
(36
Y .13

0110 ,norn1 'o1I7i lx-, n½' n'i'or, fbt pu fl'DD'i'Diin n'itio'ort

• 1"3n D'9V11' ,VUfl

WN1 nm, Ii'X fllflfl 1WKO TIK;u ,'mot-p-ri' D"p 71'3 TI'TI1f fl)'710I, D 211Dl'Mn fl'fl'Dlbf lix) 1,111Dm TIM nrn?3 OR ,iffllll TiP) 111110' IlilillOn 21111)3? n11)t 5lO1 TIM t'K, ,tv-inin5 no D*f Vfl'flfl T1K1 11 111)Y D'OflOn (TI1OT) 111 Dl'n.i n't'ta11)1 lix it nirnt1)1 TInvpfl1) WiSP M'rtv flY Yt) MV! (1) it ,'11)K1)i 1'0 OIn ½' lfllZt it 111)Y 'y lxii nOw fl1'F1.i 11M1 15V n'mlC'fl ,(M"QVn iK) MO ,fl11)1x ,1'iV nfl ½' 1i1tfl' K1O7 - nvnp, fl'SpltDlipl' .135-121 DY 1'?D .139-110 hP

389 • flhlPfl

X9V

oixS t

MI b'lhiR i½n :½n n'i 'xow ji'

in&.." ry ,D 7'1l9 lxi .14

:iih) 1V)i .Mti N96 1111' Kt)W D1X5 i Fill 0'l'jlX i½rn xilvh 1111' X1a3
1

.1'WP7 VWb' N1]V )'VY KtWO 13W KIn3

,Ow

1}t9 t Fill

.'Y' ,lb?flxl rinrl 1R1 IS fllyhV?rl 31K J111:?XT I1thV I1I'2111?3101D 311'11K'fl7 no-P flm n5vn nlpSJlCfl .16 ..lK1W.1 Ion nioigith nor,'izi "n1lvyrT rixi ,S'y9 1KIfl?)D ,31IO1X1?a 37 31'DDIl

½ nS

p'WJlS liO'Kii IN JIlIWOKfl loin 9371 fl1K1D7V ni'lfl 51? PtWPYIIn OS1K "JD5'9V fl12V2 1153775 nyon IN Y'S = IV flbiKlt2fl rig 311fl 111T7) T7i1K1t2T 31K fun X5V 'o IT 11t .D'tD"fl n5y J1K 1379 nxwiin npi, rrv, nun ph,pn ¶fl
-

pup9 ' pin x9w ,i?ny bifl1 ,Ptpn op niri' ninhin

MtPS TU1DX M 55 n,wut,n rig PK,T 9w n'xpu1?,D)ptn nY it TIMP frIto (89-88 '03? 3 flYn ,S'P&) nlDp-n' in r,irio,n n't,iprovi'Kn V1J'no nvrT'rn rIr,u''n nnth ,inyt .nn'in 110'Y xSS noixut,n 11K ,7rIarT thlfl, - DDTh 70fl monn t*flhl flhlti
-

,'lruD'in') ixti'S nKuo3ubiK't St 'djfIérend'-f ilK 9 10115 p1' it rt,oyS guyS, SYn I3VnIpbn INIT11 I31D't' (150-139 'W 1199618 7J1i1'1 fliK'Jt'

53?

nh11xD 12t'ln"

P1

;(141 'DY ,OV) "iipS JnID5 loifli flvt 'PYOX lairIb

21K WIln igta'9 (142 '?Y ,D) 1VC InAl 5io'tt' :p't" ,*C

rn'119 ;nn

riuivoxn loin ninoxj ,rnnt

.'nv½ JiIPOWO, Dt'O St rin5 O1D'nS tt' ni'n' (excess) 'fliEliY'ii

9w J1'lX'wKSn rTbPn R'fl ftrI Imn IlODli ;r?jp l'TKO.i ,Iflhj'i 9w 'Sxn'gn 7370ifl .Sitn ingii 9w ihi''R IlK ½ph St novp5
713137.1 fllKii 111231 9v 1flifl flIi ,1PttK13'DOfl Kin Sv 11I5'D3 12"fli ,fl1OPrIn St flfluiiIDJlfl DY ,nt'Swn I1DO nlipv in n1Ybvb "rn 7'1723 ti'P St iiiy'n op O'9vo ½iisiv xln 'rirt9 iv,xv p"ouan' (195 '2337,2004 YjK Sn ,mr,nth n'lrw fl nnnn 1123Kv bp"alb.l)
-

rzlxr~

11 V .hlDlYfl ilK ,"12fl- nfl t'2't' 31235 'Lfli?'Kfl nly?)vorrio'IrI Ilk V'3123 pt' D1KrI Ilk Sxi'v' a'piSx IN ifl'SD 01K ,SD23 'tiyiS lizim DP31D# Dy n1y'r ½n 311370W23fl101n ½, top 'u'9y x'n 'n9ixi'5 i1nvu M1Yb'b nPiYn J o int 1"V' 537 13Th?) 5,T,On 73V ,fl5123 SlDt 0I10 lnl pPT ni'flflb .Sxtz ½,
-

loin Ii½P inKS
IWO

.t'iOifl D'9'31?) 10 211?)9

iSv 111K tD 1111110 ,DSIK .'K?fl375

937

inrTirt :b'bDb'DnD tnt) rntbD'onb tnt :p'r?

th

xiip fl13??Whn

3?'5 PiYfl XiD'DflS 5'3.15 150' it fKii (2004 3'3K Sli ,th,'on rTS'ohn ,ii'pi9n I1IK56,1 5y iwri rig 00323 fli'Z' W0 lin DS)K (10 Fr13?rI ,5'375 )mxSo' 'IK'lpKt'n "V?3?Yf St Il1P'1T ilK 0'530 p'riv "in fllP?W7XlDlfl o Rt3 m3mm 6X ,'37)'n IlK Il3flD firM 11117)37 .rnyDvD?, 9t lix mpro xvn-r ½, .lp'un VIN111 Tho3? SM flhlriO In otyol $1nt' DiDb?)'onh ',iaio 93? lU) -p nto')'231e1 ny'3p5 Di 110ri5 thiS, ii 311233? .111233 irlo '7 1111 o9x nx'Vl plvD pa jw'ni Siot ½ 't'iox ouo 37uth I mm ,n,'nS aixn .Dutat'Dx, 1110 n113233131 11no p o'iuo"n
• fll'V 100)
', '

flflPfi • 390

13? ,t'DDj, 1I1M M"M Wb ,'nnUI 717non ½ain fliti' fly 311 Wi .17
V1ID' flit ½pISI ...flIN flth fl'X It

138 '?)fl MV 9C1I 140-125

wpft
mon

iT

rT'n

1O

.fll"Mfl flrb ? ~II5 DDD1M1 Dfllx m5yn XlflV 1?SY rim 0pfl1b J11'n ml' IN *litl 'rig 1TI iflfl it" 0'11D" fl½N
-

tn Up o xi V p nnnn on pl 'pttn ny in5zp= OR ,lflVTfl myxtxn

fl1it Main on½p

IDJi ,Ifll'JJfl'iV 1K

a i pwo ON ,Ofl
rum

R'flV fl'VlIitrI Iflyl tIN 5U U n DKM ...'Dloi'tcl jpii Vi'19 K1b 5non KVI J01fl nn'xv ,)(S1'ntv nflln ,n'ptx IVt Will ,t"fl flyi ,thiyn

,v'n

iO't X'7S Kin ,C'11b"W DpI11DrI .fl'lVfl flyin Inn fl'iWv, .ini

vn fl'nn rip gin Man ½, am ½" (ix ,'W flirrIni) 37 'bY ,11 rr,pn ,'t 5 1313b.1 flIt P 1"W jilT IKi 18 mnpirlI ;-in itip .flnb ity flu,ntn fljbj ...a"p viwn nu,mfln it5 biKflv Tbt flit 9')1i 01X.1 ...fln pi1'j JliDth D1'lh ON t'XllY 1WX niv ,)bip'h flit rT)v?) 2arI 'D Pilbo 11 010DM 'j VYIPb PIDII5 iS11W 'to 15W D1W'N.i , OWDb tKV now DiVb tINT ,lrilx n5unn VflPi fl"TI .½po itin 'nix 'movin
-

D1'XD flVtflI 1Sfl fl K'' IN ftj M5 2 Xon .VXIY tI'K iJilit 1311 15'K1 qn V2W.1 Siv IVip'Y.i .iP3717371W blVl) fliti P5K nUJtI DTI'fl tCSK ,IbZP flK.i 0Z37 '5 3?')h MS "211K 1110 SW flWlflflfl }ljW fll'Pul'iWnI fl1'10fl 5 v nnrrnn 1J1'h'j rKT i1'j fln'orn mon flit np'flbb WjWn flit ½p5 ntoin fl?Qlbj IMli ".b'llO'fl D'pfl?flh 11 flY'1'i ,'pmSitn 110rxfl '11W r3 0W 11h51 .10 fllYfl ,S'yS ,wvz' Itoh fl52p nttprn yIn min,'ui n'yv' lxii .j pIm it 1YW ,a"n p .'"ic.1 IKI .19 it'tS ri Sy mntvt o',tcv PriSv t' -i, na - i 'jy rjrn o'Sv,i' ,'11{11

l'flih li'X fllplSxn Sv 'DlOi'x.i ilMn ."lMn 'lr 'DS .10 ,XhP flflIb 'ip'½ 1 I2D ½n Is'l 0"1125 ut -i Q1ouL1 ,riit'l:rT 'th ,1j'th, "DID OSIP Nr,th Dip,, IN !1p2rilx' Mi1 MVII "iin- ½rui' j'O 11113 'DiO-l'xn lix;, .fllpiSKTi
mitti tlry, ,½n7T jlit DZz,ih -nit &

oln rI"p.1 tirm Kr

n .ilo-11x'

IN 'D'iDiiK' np,it iOrl DIrT .DSWn Jrn'lt o'5ri

th
1 1D

,ry a ,xir o'Svii'

nn,n Witi ,'rn-

n Vmii' Sio-px 'jot i .20

½nn J1111TM ?I1O'Dfl 'ES 1lYj lOiWDj KSI 'SW'jr p1 IJE ½7I.i IT .iO'DJi :'TnrTS Dmp7sI Igo NS IN .I01VDD) 'oSri
.i1jb 'W'b 'flYhV ru 71'Pl .21

itS 'by i ,'niiinnS D'j'Vn rnn'v' 1"Vfl D'SVli' 7'1i1l "P1 IKi 22 ',W 5 11 5; ,'*oWb p,rn 'ri' 116xb pSu" SSfl 'tn tIp nIlp 111171 .23
.KOD'1D 1 .302-301 bY 5 fl1Y JS'YS MlthW Sfl ,'ji2,1 fl1D ,D"bl SVbS I}ti 24

',p'S ,'jlWbv flY IIXØfl Wfllfl: IK1 Cl ½it 'lIh'Vi'li "tn - 55nn' Sy .25
.194-155 'bY ,rrovn niin ,D'lbKb

. -n,m 0 WaitS nit vriDzli" :11 ,ID 'bY 'it p5ri ,nDvn pt -'fl .mS'vn '13 lxi

.26

391 4 nflyfl ".I1I1KD 13r1'I KiW't lyon" :W'i Pp '1i OW 1XI .27 iprib 01" flW np'Tn DVP'7 llp= mwn M M03 W1!P flPllIl Iro 1flPK .28 .44-40 'bY .YDVfl tK YWiXO ,11P rlt'ot'K ,'i1Qi1' iiiin 11½P 0V 1221 0K KV)V 'n'o'rKh ut 'Dii?) 10 11 t "rut C1'3't)itrlfl full 1tX7iD .29 453-447 'bY ,X"DWfl mtvn' in prir 3I'1D0 (1W) .561-554 'bY 1Wfl (Kr) 1I 'flV?) rhllU nun 'V fl'hIflI1X ,WI?3K?3 .30
-

thYn 44 'bY -41 '1337 28 W1Yfl ,"Y VID .31 "7)1 flW13Il?) 0 ...pr0vr iD"nn 17)1W" KTT IlVKin O1O'071 :i'Pflrfl p'1fl fl'flTt lynDon ~non rtrl D1'Wfl mc .0100 'iOIhfl '1Kfl i,',yo in 'K1hfl 901' 'fl131c-'ltn 1131X0 1bY" Will' 'V lhurz &2t1ST 'Vfl O1D'Ofl rin,n n'O'Or fl'2151b'Dfl flK Tl ...iiflh1 111 1 11 Im f13PiDfl fli 11'WWI flI'K 11 VI'bY K'bbW P ,Kfl 111 '71?) n'Drn'bfl 'V 'D ,t o'th l]'½ ..Jithnn D'?Wb rnuinn I'VO th'rlhI D'O0jfl 'IV ,nrflX ..jb1'2'biOii n'?)tlU1K "3fl fl'XVlIfl '3W IlK 0'D1rT h'K

-

".rllfl' ?)oo mix 'nun uIrm 1nlar c'pbfl itn $'fl 1 13i 'V 1fl1bY 1'Y (449 hP) 1flt) :niVpthi 110115 W' 0111 I11hY P .32 :"DlVfl nDtpr" ON rT]'zc fli'flOflWl 'o'bV 'i'O ½t'V fl'OD')'13iOifl flY'Jjfl I'Yh xin5i 1D1 m KK D1'K ,iiim V' flN10O 'n Df 0 17)1K '7Xt fl1htbfl
nrmtrtD IKV'th "313713 KiriW ,fl'0j111ITflKfl '311K IlK ioth 1Y1'bfl

K10 i'yw'

.n7)liOi nitcnrv I1)3WK '2vn rilt'v '½?) 7I']1In ninn 5 y ri'in nuip'r '"hl 'JtiOO XIZth pl'I ri'VKi :D 1w 7) 1t1fl IN K' "hi ;"nlhth D'W)K flfl7)" WVVI1 'fl'2fl10' ,11PY X'rm tW c'ptKn I111OYV

ninn nwrin rnn ,niptc vuth 't omnth Filth i0fl'flUW D, Thhith 0O'rT
D"Jltflfl p -in K7)W (385 - 382 299-206 'bY 7.1n 1Xl) 106 P01371 'r-or,n 111'Ofl o'lrI?) Ofl IT minI) miito jiXVOI ,n'ptxn .iO1Pfl 110)70 thV' W'V 'TM?)' IN 7)'K 0'l ''Y nml ?1'1b0 '37 mcv fl'Di1tltKflb flj2lrfll lWifl T" '7I"0' i'ot ,rtityin IN rfl'KV fl'fllfl?) flD'D it I'Kfl flfli?r nnrip IlK nrn-½i Wi)) '"7)1 ,p'pOY nIr,rnrii OK ?i'0liVfllK' tlb "hi "rI'lIi" fl7YI ?0Di M?)Pi
-

D'I prIh 37111) :iflfl nm .D"lfl 1110Mb fl'D111lli1Ki1 ntt'flfl7) rnprrinn flO1Y
'ID t7 110K D"l Y'rn fl'UO'I'I)ttl lnl?)37

'½ ox ? 4"1)i 'tt lrrorr'nfl IlK
-

ni'flr fl3W'' "?3i

V 111V01? Dl r w,15 I'K V1ih

1`111OW ll1'9'1ifl nryn

?(1?r'nIrnx-y"W nw'nmtw 'Di) 1'blfltl$l
ty in' Twx0 itV'i DIllOfl V pDlKfl IlK vpth ID5Y fl'O'llhifl 00?)flhiPI7)

'110' tno ,'K137Y in': Win rn'n:ni 7'31)101Itfl 110' :t'ViDrT ,1Ki)PDIK "7)1 5v 1iltW.t nNTT - 'n-on up.i n:ith Imn xthY:Imrn rn'no V
-

npvmn rinw?)v?31 'DiWn 1W'' '1131 liii' W1113 DP1'htlflW 1t 10DM Ill?) 1111 D'D'yD ,mo-nnx ,fl"OVn nit-un PIT tn ,ru ¶'vth 1fl '"hi V riilion

,1Dth :D"fuifl.i itytini ivpnn IlK v'nrt I'K ,DlhKl (260 - 259 'bY t ithh rn ivpni pint ilyll xp,n KhW MPh1Y n-l'nin n)Y0 ilK rrth T inK 1 p'1i Di'l I1001rl I N D1'I'bit1M TIN Ff317)?) D13KV nitoplTID l'irr t)

flflVfl • 392

.46 'MY 28 fllYfl

'Y ,lt .33

- D'yirI21 0"lflOfl .57 'MY ,'?7 flD

,fl'iWZl '/xn'

,p'lTfl rIplZ V1 .34

.21 28 'MY 1967 n1 3K '/311 CtVI1 ,PItl 2105 tYb ,flWt)t 111VID 1C1 .35 .15 'MY ,i çiD 1986 r%C '/21 fl7)fl pm
un'rniwth rI'DflD1 b'irT.l

'/

I1'31DKI flflrlj prun flYn'fl 11j7 31KDb

.36

1D1fl 219 31007)11 $"1 '/t' flDWfl Wti't .'117)1 nn"D 0D
lrII) It7)Wfl 21'/KW

11'l KY? fllflW.1 Dn'nithVfl'/l

½ '/W fllV1 JiiYUfl 1W'h fllflbKD apblñ

­nn .../ fl'/'YV) OihK ,D'flVWIfl Thy',,, ,½j rilp7iYnflfl .37

7i" flyl? 110'Kfl 97l217) fliIOK1 'Ron ltKb nn2vrin 11Yl7)Kl in ThbflD IN

) nix r'DVn rmD-ifl ,(.t'/ 'O'Oi i1bD'/ 9112)) n13)tTfl 1D 1K1 tntth '100 W n'21'?1D'' ,V'h'/Fi fly?) ½' ,rtrrit mit 290-286 7)2 fl-fl D'D'70
Ii iori flOX ill ,DtK '/ttthy . , r"3*n

W°'

V%IM '

'/V 1flØPfl

n½I

.217-2127)2.233-211 '7)37 ,U')WTh D"/Vfl' .Jifl'Wfl 'lPflh ,(D'fl7)

PV ,11'DtD*'Dfl

0flTV)lt XVI trial 'D O11).1 O,)11 tIThY nx 1fl11 rI .38

D'j?'/fll ,IJ½ flIfi u1?= 31b117)fl ,315w17)fli 3,"5DVfl D1Yrfli7)iK IlbDifl K'fl It '/K1V DY'/ 1t1) it fl?)Difl ;Dnxyn Q'Wiflfl n1h11C1 nDni'½ 1Vtlfl IN 127)?) In n'/y&,w nth nIlthfl 1111121 fl7)1flD Kt? IN MinK fl''377) fl7)Y!M 1flY)1X '/fl .21121 D'/lYn .1"2

,thIP ,

p',rI lfltT .39

.K' , 7)'1D 1IY"/K 11 'p1

9Wth

,1XI .40 ri .41

.289-288 '7)2.1 9'YD .37 rflY.1 •T7t9

In nj - "WY?) ½?3 fl'/iY fl"fl th'IIn ,1bI'D fl ,Tinp 7DI,X ta' MW 1MW Vu?) .42 .DV i'tii fit Minn K'jb T'i t1]'fl'fl P 9K1 '71D'fl ,l'/ Dnl2rhfl D'VYh.i .ry no ny .43 .289-288'73Y,37 7113721 ,'/'37'/ rI .44

taiD7)

"1 - 7TK1Wfl PIt lDfliV 1½p '100 117)15 fl'52 CM 11'lWDX II 21111 .45 rnnvri ½ ,pv mjxn nlpr 'i' - 9y IN - I½fl t'ID0fl nx i',rrn .292 '7)37,, 1120 110 OW 1K1 .O'iIIK'/ fi)?)?) Y'fl'/1 fl"nc -ptith
.690-6867)37.2010

'X '/31 ,flVt"/1fl flub' ,D1flK 21MI lxi .46

3137 '/fl D']ThVhrl ,'D'OID'fl p3WIr52 ''½Dfl' 211vp1* 11Th7) Vfl3i -KlflW IN .47 '7)37 ,K nY '/fl ,fll'/'V.l 17) '2)1 1X1 ..tPbl '/OD ,311tfl1031 ?V 10 I m 21K111 n" -u

,jir)fl 17)x ni '/yi ,D'½n t"fi ;tO7)'" :"i'/ nvyn K', rtoh 'ptx .3713211'/ TX Wit 'fl Yin

fll't '1 ,on' - '/y InIn', D'½Dfl 52 0'J1 K'/ IN ,IW-i1j thn III'

'?

"/V 1VtIfln .15-14 '7)37 7) 21P00 34 fll3lfl ,'/'Y ti .48 DXtan 92(1 ,5K1W' ½' cntrI3nn ½w W,137 Dy nITIDTIM -KY ,', 11013 19I .49 .rI"pi WI'/11 ,DItIWITb
XUflfl D 211 17)?) '0', 13 7)W W'17) 2"1 .294 '7)37 ,' 9'YO 37 7112.1 'DY', ti .50 .fl"P

impo

393 • nflpri

,'131fl .11173

D"h1 p1 ,-fl t'rD ,f101Vfl Iith.1 ,.11lfl Town ,D'bl 'XI pri ,nxp 101' fl'Y1370 0Ifl) ?y rn nh .294 '3y

.51

.52

'l'YO 37 11Yfl 51 0,rl .53
51 0 'hW1 '73 Thi .54

'My ='-Xl DIDIYU ,ov ri
my'oa ,r

'th

IN .217 'bY

37 fl11

fl'V ,fl'1DK p YV1 5K 5V ir,wp flhl'fl 17 292-291 .lVrifl.1 .289-288 'MY , 91370 tV ,nlntrn 100 .55

1'

DV 'Xl' (-LX) 'V

rnvr, MY Iflflflfl 110' ,fll'flJfl' ,'llJlflflrlhlfl"ni IT ir,xn'

T

:294 'MY

fl37'l'fll 12t D'Vflp D'1OI1i ...13't 1Mb p17)37 ti KI.1 I715rU fl73Xfl lifl'fl I'M fll'flO w'v D1?Z1 fll'fli rx DV 71Y'l' W'V mpnn fllbWD

'IWO on fll'PS!l
1X1 .flY'i' .56

hlfl" lifit 717 'K1 JlhK Dn'IW i'M ,1'DI 111Z 3lIoKr! ½

rvt ann

".11Kb piny 101 XVI ,I7i'½n= '31.1 lmt th,yrt 1'Iflh 'fl"71 'rrnn DthDpV 'txv" :1 in 7IW1D ,nri MnW 1M1 X5 1'lKi t'bV nipn 1'1 C731' 'Jl'lD X5 OK' :(In a K'.1 MVtX 5= ' 1XV D11) 1710371 rT'bl') 173X)W lfllOI

oflib "Ot'flM 11 111V t VV 1 10171 rnvn Kp111 .57 ,lllrl"7ST .t'bYfl

'1l't21D 111030 5XIV , DY 21$ ,TI'0P11I

P)SY 31K 11111110n 211K1i.1
:'VlIXfl 0111',rT .1'I7).1 J1'1i' D'"7)D • KO0

"1 'Dflfl lilri IIIHPOD rlYIDn 111P' '?lO' 711 2w1b .58

W i'fli'iy?3Vh Vi5W - 'M'3 th xy,th Kat' :VflY ri nnini flI'MW 711071 MOth 't fl1'V0?3 IVK ('ibm rbn) 7r -p'3'fl -it'1
MXrDD 71010

IT fltn Dy Y7D V' ,D'YIX .71DV71 I ,311h'1flt 4Tt 1fl )D1 34 fliYrI "2 '2IY5 ri 5vth ixi nm yoi rIM 21112110
.nX'271 159 'bY Mb 210D 32711371 ,'2 10

r-,1

½'

'flDW)flVllV"2

½bW

'D'2Y]rWIlV'fl

JiM

MOY)

'rnbon - mn"n'

nn).1

1"3V nin .O'VYbl 'i't3y Y3pn xm 21KY½D IN ,W1IW minN K1fl ;'IltY.thlfl"fl'

,IT nljrl ,'Y'2 ,'VDI '1V ,'fl'hY n½p
loin' ni'ipa ½' .lVlflTl 1'VYb'2

fl01'fl') ti 2SK 1D1V311

½

.1171 p'W7D ,1V11V mc D1K'2 1'27)1 ,fl37'l'fl 17)7) 1V 71730 I1''2 't vrnvn, n,'oi'pn

iii% (150 - 125 '1337

P'th 1'3YflV 1'2K ,PKOIt 'iMi 1'VYh'2 r'ii'p ½ hir"-nn uw' ,ith tYb D51K .r1yhvh

110 3113727)MD rum ,D'lflK ½' ovi)th "VW .17)D 1K' ,o9y,n rnvo on'2 iznw ,flOWfl min -1n ,flrItfl 7W) IV11V 31K D']V7) D1KI 'vth i'D5V ,211WDr13111 'Y 0'OVn ,c'½'n' ,fl3.1 MV? iTh 01 'Xii 366 'Y 10 '7)37 ,IPOD : pfl D'fl115 D1P7XT 11W l'Kl (28-27 'bY II I17I ,'2'Y ,4543 .1' 9'YD I 173Mb (25 113771 .5'O b'173)W 'W1t'2 911b) nnVl fl11 X'l 1M1 .59
.321 'MY 1? ftpmD 71V) ½' D1V" .60 ,X"yvn (fl) JIKIW71 ipth ØD1 ,'fl2D$'D7) 1"lhlMrI ½' D'iiO"rT 211131 '2100 1313107) 11=1 Mm" 'ibICoO IKI D'iMM D'fl31h .190-151 '7)37

flhiPfl

394

31KT1 ,'fli'rI'rT TIN thlab flrK ilrilfl"fl' 'flY'i"fl U' '1101fl "tt .61 i7Khfl NMI pt '1I'rI1I 7 , nv fl1Pfl D1Th Ilk D'Yip.i Dii D'WYlaflW IN ,'rni'i"n IlK ItTh rn'K rll'rrn'fl Di ,b'n xvt Kili D1Kfl 'WYh 5XrI ½' w,iyin ririotn 'i'vin 11Kv Dion lixt .rnwrT 1 pri On :v 1ZNO 'p'i rwr, IlK D'Y1fl Dixn 'Wlfl9 rit'?)n p'W?Y nyi5xn rnrIin ixt,jl' irn wy nip m 1'vy:v n,'irIKn IlK 3fl' Dixn .iny','i
-

il?fl - tfl"t thix, .1hiKtrI

rn:DrI ,

ri 'ji

111?Yl1 1AIND rThflc i'b t'xl rilnun K9?31?) Kin ;051y ir, 1Dfl fl'11D'?X1 .1Dfl fl"Wfl OYO i'Kr WK1? a'yip 1'WW V' l'bfl X'?b1 ;1 1121 K58 D'K ,VtWrT 01 ,'lifl'fl Vyn ISIM M101 nib 11K *'DX 1K7O I11?'W1 'Will 'iflV Kr '710 (D5y3) vt'l pn

15M 5v cp~n
t'i,

1n1p7 nlhir ,twnv wiw ri -I= On O N6 7'K 'D th'ru, pD) 1VK q'YD ,t?a rnK 25 nlYfl 'Y9 ,DnK 'DW' VO iki , 11 1r 'lit! flV ,'Ih'Wi .155 2)37 'K DlKfl lix "nivn iWir Dt'')1Din 11Y ' 'I,ith rzni i½' 'iio 11K YIpfl WCI1 K 'ivip Dt'½'DrTt 'ifl (determination) D 4 11 IOfl i'pifl MI D1Pfl

'R ixii'n Ilk '1KS lil'lc'xn IlK flKlifl IT Nil vvi Dt'taD (fate) ,½t prur I n IlK YPO Nil pK &nn 7M1 1111K flp7I plrl pru 'Ii½i ''rn
111'iflK1 Il131pD K'77I1?i D'OW Ilrn Mnin; 1'DY7OW rfl'W '? 11?SC .,rrivn' IlV)lKfl un ,1fl 'DS 12 1'121 (1111Pm) n'ptKfl 1l1fli3fl 'lflV 1'W'th nvnp

ri '1 (XI? imp !l) "KiW' h T wo 'in ,n*Tbn nhnr ,flfl Kifl 5NIVI ½)fl (9695 'D37 -K VVY0 It 111K 37 flfl )fl t? 0I13 123Z37 5K1 ON DIhK1 .r T1) 13'KW ,'p11tn1 '3'1fl 110-7,xn 11fl. KirT 5IC, 1'D iVX p l rT5 Jbin 'p*Kn flifl WDifl ID K'fl flD'I1.1 DX IN plrT' TO M YwPO 711 D'rT3vi7, 5 111 Di X5'?)?Ol 7'ti50 'nn'iv i"Wfl D1')'h11 ½' 1 105 I= ,p1rT1 1 0 ,05 1'fl Dt'tflW 'if D"3*1100Xfl
} fl' 'O'Dl)

.flflni 'cl?)rT ,wprtn Ilk lrnDrT ,'3K01 p'ny thi ,b'12I1 rtW) D'lj5Dlhn fl'iYWK'fl '?)fl IlK 1P1 U- n nilty nKt 1w'r,nv 0ivo K9 ('V-DV '7i37 t' piD i Øn 3p-Kp '2)V K3? P1 ,K pF1 51 WIYfl I,'001D.1 n'irt 1'bO'2)fl Ilk 1DflV Own ON i -yui'n 'ptKrl rrn lix v'rTnv) 1O'iK :' nh1i?n7fl li'iD*' I'V'? i'i'D 51DIT '733 111 'Il 5K ½' 1D'1X Ilk 1?) KInW DV .Dt'31i015 rn' DI1 lix 170Il p1 ,(n1nfl IlK pi 2 mr WffIfl IlK D1D? 21 5Kfl IlK iNflh Kin flV niinn ½' n,'nin 5y it 211'W1u .'rtkrt 7irr! I1O'Jl V Ill'1111 5Y '!'i'Vx'fl ilk l7) Klfl flx'h K'flw KK 11y X'l O'iKIlb DrTV 'vcirm linfi IlK f'1D]'?a 1112110 Dip?XT IX 7'Kl xo ,i j wn 11i'IlK lil'pthl KO' inn ni' D io*'D fl1'11t DI11K .K: h? }t ,1 P10 ,i)Wli O'½'fl' ,fl3112JV1 71111K pip rfl .62 J5p11 - fl:pn '7)1? , prT ,t'WIl O'½'11' W1)pfl fluX pip Min .63