MAAHAD TAHFIZ AL-QUR’AN DAN HADITH AL-ANSORI

21C, Jalan Manjoi, Taman Pari 30020 Ipoh, Perak Darul Ridzuan Hp: 013-5201150, 019-5769692, 016-5216454 Web: http://al-ansoriyy.co.cc Emel: ansoriyy@gmail.com

Tarikh: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh, Yg berbahagia Dato’

MTA/Tad/1001/1430

Per: KEBENARAN MENGUTIP DERMA UNTUK TABUNG PEMBANGUNAN 1. Maahad ini telah didaftarkan di bawah Jabatan Agama Islam Perak dan telah

dirasmikan oleh Menteri Besar Perak melalui wakilnya beliau En. Mohammad K.Y. Tiang Abdullah pada 1 Januari yang lalu. 2. Sehubungan dengan itu, pihak Maahad memohon jasa baik tuan untuk memberi kebenaran mengutip derma bagi mengisi tabung pembangunan Maahad ini. Pihak Maahad berhasrat untuk mengutip derma sebanyak RM1 juta bagi menampung program pembangunan Maahad iaitu: a. Untuk membeli satu (1) unit rumah yang terletak bersebelahan dengan

bangunan rumah sewa Maahad sekarang ini. Rumah ini telahpun diletakkan papantanda untuk dijual pada pintu pagar rumah tersebut. Harga yg dirundingkan adalah RM250,000. b. Untuk membeli sebidang tanah kosong yang terletak di sebelah kanan

bangunan sewaan maahad sekarang ini. Harga yang dirunding adalah sebanyak RM150,000. Tanah tersebut boleh dimanfaatkan untuk tujuan pembinaan rumah guru, surau dan bangunan komersial. c. Untuk membeli bangunan yang sedang diduduki (sewa) sekarang ini pada

harga RM300,000. Bagaimanapun, perkara ini diletakkan sebagai keutamaan 3

MAAHAD TAHFIZ AL-QUR’AN DAN HADITH AL-ANSORI
21C, Jalan Manjoi, Taman Pari 30020 Ipoh, Perak Darul Ridzuan Hp: 013-5201150, 019-5769692, 016-5216454 Web: http://al-ansoriyy.co.cc Emel: ansoriyy@gmail.com

kerana pihak maahad telahpun menandatangani kontrak sewaan selama 3 tahun dengan pemilik rumah. d. Untuk membeli kenderaan mini coaster bagi kegunaan Maahad bagi

mengangkut para pelajar untuk sebarang aktiviti. Buat masa ini, jumlah yang terhad sahaja diangkut untuk solat ke Masjid dengan menggunakan sebuah van lama dan uzur. Peruntukan yang dinilai adalah sebanyak RM60,000. e. Untuk modal projek perladangan ke atas tanah kosong dan tanah yang

dijanjikan oleh pihak kerajaan negeri sebanyak RM240,000.

3.

Bersama ini disertakan justifikasi ringkas berkenaan dengan permohonan ini.

Semoga pihak tuan dapat memberikan kelulusan kepada pihak kami agar setiap yang dirancang itu dapat dilaksanakan dengan jayanya insyaALLAH. 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ust Ahmad Muzammil Pengerusi

MAAHAD TAHFIZ AL-QUR’AN DAN HADITH AL-ANSORI
21C, Jalan Manjoi, Taman Pari 30020 Ipoh, Perak Darul Ridzuan Hp: 013-5201150, 019-5769692, 016-5216454 Web: http://al-ansoriyy.co.cc Emel: ansoriyy@gmail.com

JUSTIFIKASI
Pengenalan 1. Maahad Tahfiz Al-Quran Dan Hadith Al-Ansori telah didaftarkan dengan Jabatan

Agama Islam Perak (JAIP) dan telah dirasmikan pada 1 Januari 2009.

Falsafah 2. Islam bukanlah sekadar satu agama yang dipelajari sahaja tetapi hendaklah

diamalkan dalam kehidupan seharian sebagai cara hidup yang sebenar. Sebagaimana firman ALLAH S.W.T. Taala yang bermaksud: "Sesungguhnya agama yang benar disisi ALLAH ialah Islam" 3. Untuk mendapat cara hidup yang sebenar mestilah berlandaskan Al-Quran dan

As-Sunnah. Wasilahnya ialah beriman, beramal dan menyampaikannya agar dapat melahirkan generasi Al-Quran yang terbaik.

Objektif Penubuhan 4. Melahirkan generasi al-Huffaz yang berwibawa dan berketrampilan, mempunyai

sahsiah dan budi pekerti yang tinggi dan mulia serta mampu untuk mengaplikasi apa yang dihafaz dan direalisasikan dalam kehidupan seharian dan masyrakat ummah amnya.

MAAHAD TAHFIZ AL-QUR’AN DAN HADITH AL-ANSORI
21C, Jalan Manjoi, Taman Pari 30020 Ipoh, Perak Darul Ridzuan Hp: 013-5201150, 019-5769692, 016-5216454 Web: http://al-ansoriyy.co.cc Emel: ansoriyy@gmail.com

Projek Pembangunan 5. Beberapa projek pembangunan telah dirangka bagi merancakkan kemajuan

Maahad ini dalam mencapai objektif dan falsafah Maahad yang tertera seperti di atas. Secara ringkas berikut adalah projek yang berkenaan: a. Membeli rumah di sebelah bangunan sewaan Maahad. Bangunan itu sekarang ini telah pun diletakkan iklan untuk dijual. Bangunan sedia ada sekarang ini adalah disewa pada kadar RM750 sebulan. Memandangkan kedudukan bangunan yang terletak bersebelahan dengan bangunan sewaan sekarang, pihak Maahad merancang untuk meluaskan tapak Maahad sedia ada bagi menampung bilangan pelajar yg kian bertambah. Buat masa ini hanya pelajar lelaki sahaja yang diberikan keutamaan manakala pelajar perempuan tiada dibuat pengambilan baru. Malah dalam keadaan sekarang ini, tiada pengambilan pelajar baru dibuat Dengan adanya bangunan itu kelak nanti, para pelajar akan dapat ditambah dan dibuat pengasingan antara pelajar lelaki dan perempuan. Kedudukan penempatan juga merupakan satu pelaburan yang baik bilamana hartanah di kawasan tersebut memberikan nilai pelaburan yg tinggi di masa hadapan selaras dengan perkembangan aktiviti perekonomian gugusan Manjoi mampu menaikkan harga hartanah di masa depan. b. Membeli tanah kosong. Di sebelah kanan bangunan sewaan Maahad

sekarang ini terdapat sebidang tanah kosong dan tuan punya tanah berhasrat untuk menjualnya pada harga RM150 ribu. Pihak Maahad berpendapat tanah itu sesuai untuk didirikan bangunan Surau atau rumah guru di masa hadapan. Dengan adanya tapak tanah itu dapatlah pihak Maahad menambah guru untuk mengajar para pelajar disamping itu dapat pula menambah bilangan pelajar yang belajar di

MAAHAD TAHFIZ AL-QUR’AN DAN HADITH AL-ANSORI
21C, Jalan Manjoi, Taman Pari 30020 Ipoh, Perak Darul Ridzuan Hp: 013-5201150, 019-5769692, 016-5216454 Web: http://al-ansoriyy.co.cc Emel: ansoriyy@gmail.com

Maahad. Faktor lokasi juga menjadikan ianya satu pelaburan hartanah yang baik untuk masa hadapan. c. Membeli bangunan sewaan sekarang. Bangunan yang diduduki secara

menyewa akan melengkapkan kawasan Pentadbiran Maahad ini kelak. Harga nilaiannya dianggarkan pada kadar RM300 ribu. Dengan ini akan terangkumlah tiga bidang tanah menjadi satu kawasan Maahad tahfiz Al-Ansori secara keseluruhannya. Maka ini dapat melancarkan setiap aktiviti di samping ruang yang luas untuk dibuat perancangan pembangunan dan pentadbiran di masa hadapan. Kedudukan ketiga tiga bidang tanah ini yang bersebelahan mampu memberikan impak yang besar ke atas perancangan kemajuan Maahad secara keseluruhannya. Kedudukan lokasinya yang berdaya maju adalah turut merupakan satu pelaburan hartanah yang baik pada masa hadapan. Dewasa ini tiada sebuah pun Maahad Tahfiz tertegak di Gugusan Manjoi yang berpenduduk seramai hampir 50 ribu orang ini. Kedudukan hartanah ini di pintu masuk Manjoi dapat memberikan manfaat kepada penduduk kampung ini khususnya.

d.

Pembelian Mini Coaster. Maahad kini mempunyai sebuah van untuk

urusan pengangkutan dan pentadbiran Maahad. Keadaan van yang uzur dan kecil tak mampu untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelajar Maahad ini. Oleh kerana bilangan pelajar yang mengjangkau 40 orang, kenderaan Mini Coaster adalah diharapkan dapat menjadi satu kenderaan yang sesuai dan baik untuk kegunaan Maahad. Pergerakan ke Masjid untuk menunaikan solat lima waktu tidak memungkinkan untuk membawa kesemua pelajar melainkan sebahagian sahaja daripada mereka. Dengan adanya kenderaan Mini Coaster

MAAHAD TAHFIZ AL-QUR’AN DAN HADITH AL-ANSORI
21C, Jalan Manjoi, Taman Pari 30020 Ipoh, Perak Darul Ridzuan Hp: 013-5201150, 019-5769692, 016-5216454 Web: http://al-ansoriyy.co.cc Emel: ansoriyy@gmail.com

dapat menyelesaikan masalah ini disamping menaikkan taraf pengangkutan Maahad secara keseluruhannya. e. Dalam ucapan perasmian wakil Menteri Besar Perak tempohari telah

menjanjikan untuk mengurniakan sebidang tanah untuk kegunaan Maahad. Adalah diharapkan pihak Maahad dapat menyediakan modal awal sebanyak RM250 ribu untuk urusan mengusahakan tanah tersebut secara komersial. Dengan ini Maahad dapat berdiri dengan sendirinya dan dapat membantu mempertingkatkan pendapatan Maahad dengan melibatkan diri dalam sektor perekonomian. Adalah difikirkan untuk pihak Maahad mengusahakan Ladang Kelapa Sawit yang dapat memberikan pulangan dalam jangkamasa panjang. Tanah yang bakal diperolehi itu kelak juga akan diusahakan dalam jangmasa pendek dan jangkamasa panjang. Tanaman jangkamasa pendek adalah seperti Jagung, pisang dan lain lain tanaman kontan sementara untuk jangkamasa panjang ialah tanaman pokok kelapa sawit. Pihak Maahad akan mendapatkan usahasama dan bantuan daripada pihak Jabatan Pertanian dalam hal ini.

Kesimpulan

Maahad sedang berusaha untuk memajukan dan membesarkan kapasiti dan kualiti prasarana yang sedia ada sekarang. Masih terdapat para ibubapa yang berhasrat untuk menghantar anak anak mereka belajar di Maahad ini namun hasrat mereka terpaksa ditolak. Ini adalah kerana kekangan ruang dan prasarana yang terhad buat masa ini. Adalah diharapkan dengan peningkatan kapasiti prasarana ini mampu untuk menampung pertambahan pelajar dan guru di masa akan datang. Disamping pelajar hafiz sepenuh masa, pihak Maahad juga mengadakan kelas Al-Qur’an di waktu malam untuk anak-anak penduduk tempatan yang mahu menghantar anaknya untuk mempelajari Al-Qur’an.

MAAHAD TAHFIZ AL-QUR’AN DAN HADITH AL-ANSORI
21C, Jalan Manjoi, Taman Pari 30020 Ipoh, Perak Darul Ridzuan Hp: 013-5201150, 019-5769692, 016-5216454 Web: http://al-ansoriyy.co.cc Emel: ansoriyy@gmail.com

Perkara ini juga terpaksa dihadkan oleh kekangan yang sama. Adalah sesuatu yang merugikan apabila terpaksa menolak hasrat mereka yang mahu belajar ini namun pihak Maahad terpaksa juga menjaga kualiti pembelajaran anak-anak dan melihat kemampuan Maahad sendiri. Semoga dengan terlaksananya rancangan yang telah diatur kelak dapat membantu mengatasi permasalahan ini. Di samping itu, Pihak Maahad sedar bahawa ia perlu bergerak sendiri dan membiayai sendiri program dan aktiviti yang hendak dijalankan. Namun begitu sudah menjadi hasrat dan prinsip Maahad untuk tidak membebankan pelajar dan penjaga dengan bebanan kewangan hanya untuk belajar Al-Qur’an. Maka dengan itu, Maahad berharap dapat berdiri sendiri menghasilkan pendapatan sendiri dengan terjun ke dalam sektor perekonomian dan perladangan. Maahad bercita-cita untuk membantu ummah dari segi penyediaan makanan halal keluaran Maahad (umat Islam sendiri). InsyaALLAH ianya akan dimulakan dengan sektor perladangan terlebih dahulu dan diikuti dengan lainlain aktiviti perekonomian bagi menjana pendapatan yang tetap bagi menampung perbelanjaan Maahad. Kertas kerja yang lengkap sedang dirangka untuk tujuan itu, dengan bantuan pelbagai pihak dan jabatan-jabatan kerajaan yang prihatin insyaALLAH perkara ini akan menjadi kenyataan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MAAHAD TAHFIZ AL-QUR’AN DAN HADITH AL-ANSORI
21C, Jalan Manjoi, Taman Pari 30020 Ipoh, Perak Darul Ridzuan Hp: 013-5201150, 019-5769692, 016-5216454 Web: http://al-ansoriyy.co.cc Emel: ansoriyy@gmail.com

Para Pelajar Tahfiz Maahad Al-Ansori

Kenderaan Maahad sekarang

MAAHAD TAHFIZ AL-QUR’AN DAN HADITH AL-ANSORI
21C, Jalan Manjoi, Taman Pari 30020 Ipoh, Perak Darul Ridzuan Hp: 013-5201150, 019-5769692, 016-5216454 Web: http://al-ansoriyy.co.cc Emel: ansoriyy@gmail.com

MAAHAD TAHFIZ AL-QUR’AN DAN HADITH AL-ANSORI
21C, Jalan Manjoi, Taman Pari 30020 Ipoh, Perak Darul Ridzuan Hp: 013-5201150, 019-5769692, 016-5216454 Web: http://al-ansoriyy.co.cc Emel: ansoriyy@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful