Contoh Rancangan Pengajaran Harian bagi sesi Praktikum.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
PERANCANGAN

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8

PERKARA Kelas Bilangan Pelajar Tarikh Masa Bidang Tajuk Kemahiran / Tema Pengetahuan Sedia Ada

9

Hasil Pembelajaran

TINDAKAN 3 Marikh 35 Murid 10 Januari 2004 1 Jam( 60 Minit) Menggambar Lukisan Rumah saya i. Mengenali berbagai jenis garisan. ii. Mengetahui garisan yang pelbagai dapat menghasilkan gambar yang menarik. iii. mengetahui kesan media kering (dry – media) dan media basah(wet- media) Pada akhir pembelajaran ini murid dapat: i. Mengenalpasti ciri-ciri istimewa kesan bahan dalam alam semula jadi untuk menghasilkan garisan , ii. Menghasilkan pelbagai jenis garisan dengan menggunakan bahan daripada alam benda. iii. Menghasilkan gambar rumah melalui berbagai jenis garisan. iv. Memupuk semangat kerjasama serta kekemasan kerja. Kritis-Mencirikan/mengelaskan, membandingmembezakan,Kreatif- menjana idea, merekacipta Bekerjasama, kekemasan dan kebersihan. Contoh Hasil Kerja • Alat : Bekas warna, bahan alam benda. • Bahan : Cat air, cat poster, kad manila. • Rujukan: Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Visual.

10 11 12 13

Kemahiran Berfikir Penerapan Nilai Bahan Bantu Mengajar Keperluan

1

PELAKSANAAN: LANGKAH/ FASA MASA(MIN)

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

Set Induksi (10 min) Pengenalan Konsep3 contoh hasil lukisan bergambar.

Kesediaan belajar. 3 contoh lukisan bergambar berasaskan teknik garisan dipamerkan. Guru adakan sesi soaljawab . • Daripada pendapat anda manakah lukisan yang lebih menarik? • Kenapa anda berkata begitu? • Cuba anda nyatakan bagaimana lukisan tersebut dihasilkan? • Cuba nyatakan jenis-jenis garisan yang digunakan oleh pelukis untuk menghasilkan gambarnya.? Aras 1 Perkaitan bahan, media dan teknik. 1.Guru menunjuk contoh bahan alam benda ( lidi, ranting, bulu ayam, daun lalang dll) yang boleh Kecerdasan Pelbagai (Naturalis) Contoh gambar, atau Paparan dari LCD

Kecerdasan Pelbagai: Visual – Ruang, VerbalLinguistik, Interpersonal,

Penyampaian: Langkah 1 (10 min )

2

digunakan. 2. Guru menunjukcara menghasilkan berbagai jenis garisan menggunakan bahan alam benda seperti ranting, rumput, dedaun , bulu ayam, jari dsn. Ciri-ciri istimewa bahan alam benda . 3. Murid memerhati dan menjalankan aktiviti bebas mengekplorasi bahan bahan tersebut. Murid mengenali fungsi dan kesan hasil daripada alam benda yang digunakan . Aras 2 Guru memberi arahan supaya murid-murid dalam berkumpulan. Murid melukis / menghasilkan berbagai jenis garisan bebas pada kad manila dengan bahanbahan alam benda yang dikumpul. Aras 3 -Di dalam kelas- Guru memberi arahan kepada murid untuk memulakan tugasan. mengeksplorasi / mengolah gubahan berbagai jenis garisan dengan mengguna alam benda tersebut untuk menghasilkan gambar rumah. .Setiap murid Kontekstual Bahan: alam benda

Kontektualkenali bahan. Konstruktivismecuba melakukan Kekemasan

Langkah 2 (5 min)

Mengenali jenis-jenis garisan.

-Naturalis, -Visual –ruang -Menciri dan membezakan Bekerjasama, Kekemasan Menjana idea, kreatif dan inovatif

Melakar dan melukis “Rumah Saya”

Langkah 3 (25 minit)

Kontekstual Konstruktivisme

Bekerjasama, Ketelitian,

3

Penilaian dan Penutupan (10 Minit)

Sesi Apresiasi dan refleksi. Penilaian dan pengukuhan Penggunaan laras bahasa seni.

digalakan mengekplotasi dan mengguna bahan alam benda sebagai alat lukis dan media seperti cat air, poster, krayon, pastel dan ink/ dakwat yang dibawa/ untuk menghasil lukisan yang bertema ’Rumah Saya.’ Hasil kerja dipamirkan. Murid dapat menilai keupayaan dan pendapat diri sendiri -Seronokkah? -Lukisan mana anda paling suka? -Kenapa? -Apa pendapat kamu tentang warna/ media yang digunakan? -Apa pendapat kamu tentang bahan yang digunakan? Guru akan merumuskan dan menerangkan tentang kelebihan dan kekurang yang terdapat pada hasil kerja murid- murid.

kekemasan. Bahan dan media Ketelitian dan kekemasan

Interpersonal. Verbal-linguistik, Interpersonel. Cinta pada alam.

Catatan Refleksi Guru Pelatih :(Guru berusaha mengingat dan merenung kembali aktiviti pengajaran dan pembelajaran, menganalisa dan menilai kesannya bagi tujuan membaiki dan merancang rancangan, kaedah dan teknik mengajar ke arah meningkatkan keberkesanannya pada masa depan)

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful