ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

Επίκριση εξέτασης
− Ο ασθενής Ανδρουλάκης Μιχαήλ 55 ετών υπεβλήθη σε εξέταση έμμεσης
θερμιδομετρίας με χρήση μάσκας και πνευμοταχογράφου.
− Η θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου του εργαστηρίου ήταν 23-24 oC και
η υγρασία 47%.
− Ο βασικός μεταβολικός ρυθμός (REE) υπολογίστηκε αυτόματα από το
λογισμικό με την εξίσωση Weir.
− Η προβλεπόμενη τιμή του βασικού μεταβολισμού για αυτόν τον ασθενή
υπολογίστηκε με βάση την εξίσωση Harris-Benedict.
− Αφαιρέθηκαν τα πρώτα πέντε λεπτά από τη στατιστική ανάλυση των
δεδομένων.
− Η διάρκεια της εξέτασης ήταν 35.53 min.
− Ο REE υπολογίστηκε στις 1197 Kcal/day, τιμή που αντιστοιχεί στο 54% της
προβλεπόμενης 2224 Kcal/day.
− Το αναπνευστικό πηλίκο (RQ) ήταν 1.32.
− Ο τύπος της αναπνοής χαρακτηρίζεται ως φυσιολογικός, ενώ η συχνότητά
της κυμάνθηκε περίπου στις 18 αναπνοές/min. Κρίνεται ως υψηλότερη
του μέσου όρου (Φ.Τ.: 12 αναπνοές/min).
− Ο μέσος κατά λεπτό όγκος αερισμού ήταν 6.7 L/min.

Συμπέρασμα
Ο βασικός μεταβολικός ρυθμός του ασθενούς αξιολογείται ως χαμηλός,
δεδομένου της υπερεκτίμησης του REE από την εξίσωση Harris-Benedict.
Με βάση την τιμή του αναπνευστικού πηλίκου συνάγεται ότι, σ’αυτόν τον
ασθενή

συντελείται

αποθήκευση

λίπους

με

καθ’υπεροχήν

χρήση

υδατανθρακικού υποστρώματος.

Αναπνευστικό πηλίκο (RQ)
<0.70
0.70
<0.71
0.80
0.85
1.00
>1.00

Πηγή ενέργειας/κλινική κατάσταση
Παρατεταμένη κέτωση ή Υποσιτισμός
Καθ’υπεροχήν χρήση λίπους
Υποσιτισμός
Καθ’υπεροχήν χρήση πρωτεΐνης
Χρήση μικτού ενεργειακού
υποστρώματος
Καθ’υπεροχήν χρήση υδατανθράκων
Αποθήκευση λίπους
Είστε εδώ

Ο διευθυντής του εργαστηρίου

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α - CARDIOCARE
Αναγνωστόπουλος Σωτήρης MD, MHCS, MESC, MHSEER
Ειδικός Καρδιολόγος - Μέλος Ελληνικής Εταιρίας Εργοσπιροµετρίας, Άσκησης και Αποκατάστασης
Γεωργίου Παπανδρέου 74, ΤΚ: 71306, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ.: 2810 240017

Name: androulakis, michail
ID: 3214577878

Height:

BSA: 2.24

BMI

47.6

162.00

Weight: 125.00
Age: 55

Sex: Male

Date: 31/07/2012
Race: Caucasian

EΞΕΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΑΙΤΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

VO2 VCO2
400 400

REE RQ
2000 2.0

360 360

1800 1.8

320 320

1600 1.6

280 280

1400 1.4

240 240

1200 1.2

200 200

1000 1.0

160 160

800 0.8

120 120

600 0.6

80 80

400 0.4

40 40
0
0
0
4

Time (min)
REE (Kcal/day)
RQ
REE/Pred (%)
------------------------RR (br/min)
Vt BTPS (mL)
VE BTPS (L/min)
VCO2 (mL/min)
VO2 (mL/min)
------------------------Urinary N2 (g/day)
CHO/REE (%)
Fat/REE (%)
Prot/REE (%)

8

12
16
20
24
28
Time (Last 20 of 20)

Mean Value
35:53
1197
1.32
54
18.36
368
6.7
202
154

100
10

Pred
2224

200 0.2
0
0.0
32
36

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α - CARDIOCARE
Αναγνωστόπουλος Σωτήρης MD, MHCS, MESC, MHSEER
Ειδικός Καρδιολόγος - Μέλος Ελληνικής Εταιρίας Εργοσπιροµετρίας, Άσκησης και Αποκατάστασης
Γεωργίου Παπανδρέου 74, ΤΚ: 71306, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ.: 2810 240017

Name: androulakis, michail
ID: 3214577878

BSA: 2.24

Height:
BMI

47.6

162.00

Weight: 125.00
Age: 55

Sex: Male

Date: 31/07/2012
Race: Caucasian

EΞΕΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
Time
VO2
VCO2
RQ
REE REE/Pred REE_CovarVt BTPS
RR
VE BTPS
(min) (mL/min)(mL/min)
(Kcal/day) (%)
(%)
(mL) (br/min) (L/min)
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
146
253
1.74
1231
67
300
377
18.58
7.0
5:00
143
229
1.60
1178
66
211
376
18.58
7.0
5:30
178
195
1.10
1323
60
172
337
18.42
6.2
6:00
202
233
1.15
1518
69
149
373
19.41
7.2
6:30
186
209
1.12
1390
63
133
326
20.78
6.8
7:00
179
201
1.13
1336
60
121
320
20.50
6.6
7:30
183
206
1.13
1365
62
111
336
19.80
6.6
8:00
156
169
1.08
1155
52
104
328
16.84
5.5
8:30
200
212
1.06
1474
66
98
336
20.73
7.0
9:00
199
220
1.11
1479
66
93
339
21.27
7.2
9:30
178
200
1.13
1327
60
88
329
19.88
6.5
10:00
180
212
1.18
1362
61
84
353
18.82
6.6
10:30
194
227
1.17
1463
66
81
373
19.45
7.3
11:00
194
227
1.17
1462
66
78
358
20.31
7.3
11:30
184
218
1.18
1396
63
75
348
20.38
7.1
12:00
186
227
1.22
1417
64
73
397
18.04
7.2
12:30
183
224
1.23
1394
63
71
374
18.98
7.1
13:00
182
231
1.27
1404
63
69
360
20.04
7.2
13:30
166
215
1.29
1285
59
67
361
18.17
6.6
14:00
171
198
1.16
1288
60
65
354
18.02
6.4
14:30
200
261
1.30
1554
70
63
426
18.73
8.0
15:00
177
235
1.33
1382
62
62
394
18.34
7.2
15:30
164
205
1.25
1255
57
61
367
17.82
6.5
16:00
173
219
1.27
1329
60
59
368
19.32
7.1
16:30
199
290
1.46
1590
68
58
539
16.64
9.0
17:00
90
103
1.15
674
30
58
333
10.55
3.5
17:30
111
129
1.16
838
38
58
361
11.71
4.2
18:00
137
168
1.23
1046
48
57
401
13.30
5.3
18:30
164
221
1.35
1284
58
56
439
15.89
7.0

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α - CARDIOCARE
Αναγνωστόπουλος Σωτήρης MD, MHCS, MESC, MHSEER
Ειδικός Καρδιολόγος - Μέλος Ελληνικής Εταιρίας Εργοσπιροµετρίας, Άσκησης και Αποκατάστασης
Γεωργίου Παπανδρέου 74, ΤΚ: 71306, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ.: 2810 240017

Name: androulakis, michail
ID: 3214577878

BSA: 2.24

Height:
BMI

47.6

162.00

Weight: 125.00
Age: 55

Sex: Male

Date: 31/07/2012
Race: Caucasian

EΞΕΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
Time
VO2
VCO2
RQ
REE REE/Pred REE_CovarVt BTPS
RR
VE BTPS
(min) (mL/min)(mL/min)
(Kcal/day) (%)
(%)
(mL) (br/min) (L/min)
19:00
136
181
1.32
1062
51
55
450
12.80
5.8
19:30
224
277
1.24
1714
65
54
556
16.37
9.1
20:00
130
160
1.23
996
45
54
348
16.21
5.6
20:30
102
109
1.06
754
35
54
275
15.01
4.1
21:00
129
148
1.15
966
44
53
309
17.58
5.4
21:30
128
136
1.06
946
44
53
269
19.49
5.2
22:00
120
140
1.17
903
41
52
314
15.83
5.0
22:30
155
210
1.36
1212
56
51
408
16.93
6.9
23:00
134
182
1.35
1053
47
51
367
16.75
6.2
23:30
109
129
1.19
824
38
51
290
15.51
4.5
24:00
123
163
1.33
957
44
50
331
15.91
5.3
24:30
142
195
1.38
1115
51
50
338
18.85
6.4
25:00
135
181
1.34
1057
48
49
350
17.01
6.0
25:30
129
186
1.44
1028
47
49
390
15.67
6.1
26:00
115
167
1.45
919
42
48
370
14.49
5.4
26:30
124
177
1.43
984
45
48
382
15.21
5.8
27:00
137
201
1.47
1096
49
47
351
19.17
6.7
27:30
148
247
1.66
1235
56
47
435
18.79
8.2
28:00
153
252
1.65
1269
57
46
382
22.66
8.7
28:30
141
248
1.75
1197
54
46
394
20.89
8.2
29:00
136
230
1.69
1139
51
45
383
20.41
7.8
29:30
153
246
1.61
1261
57
45
411
20.80
8.5
30:00
168
258
1.54
1365
61
44
406
22.65
9.2
30:30
169
261
1.55
1373
62
44
425
21.93
9.3
31:00
174
276
1.58
1430
64
44
424
23.35
9.9
31:30
143
229
1.60
1177
53
43
431
18.98
8.2
32:00
117
162
1.39
920
42
43
332
17.83
5.9
32:30
162
249
1.54
1319
59
43
402
22.09
8.9
33:00
149
191
1.28
1150
52
42
301
24.06
7.2
33:30
141
197
1.40
1113
51
42
362
19.13
6.9
34:00
155
236
1.52
1253
58
41
431
18.26
7.9
34:30
126
164
1.31
976
44
41
310
18.60
5.8
35:00
118
143
1.20
900
41
41
279
18.49
5.2
35:30
131
168
1.28
1013
46
41
287
20.75
6.0
35:53
109
126
1.16
818
37
41
246
18.51
4.5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful