You are on page 1of 19

SCE3105 FIZIK DALAM KONTEKS KEHIDUPAN SEHARIAN Aktiviti Praktikal

Jadual Kandungan

Praktikal 1 2 3 4 5 6

Topik Pengukuran dalam kehidupan harian Daya dan pergerakan Membuat muzik kualiti bunyi Mikroskop and teleskop Litar Elektrik Aruhan dan penghantaran arus elektrik

Muka Surat 2-3 4-5 6-7 8 9-10 11-13

Praktikal 1: Pengukuran dalam kehidupan seharian (4 jam) Hasil Pembelajaran: Untuk mengambil dan bandingkan ukuran yang menggunakan pelbagai jenis instrumen. Alat & Bahan: Pembaris meter, angkup vernier, tolok skru mikrometer, neraca tuas, neraca elektronik, dawai tembaga, pensil, rambut dan satu sudu teh pasir. Aktiviti 1: Pengukuran panjang Prosedur: 1. Gunakan pembaris meter, angkup vernier dan tolok skru mikrometer untuk mengukur diameter pensil, dawai kuprum dan sehelai rambut anda sendiri. 2. Ulangi ukuran anda. 3. Jadualkan keputusan anda. Penguasaan Pengetahuan Dan Soalan Kemahiran: 1. Daripada ketiga-tiga alat pengukur yang digunakan untuk mengukur panjang, yang manakah paling persis? Yang paling jitu? (4 markah) 2. Seorang pelajar mengukur ketebalan sesuatu objek menggunakan pembaris meter dikatakan tidak realistik untuk mencatatkan bacaan sebagai 4.32 cm. Jelaskan? (3 markah) 3. Apakah instrumen yang paling sesuai untuk digunakan mengukur ketebalan sehelai kertas? Terangkan. (4 markah)

Aktiviti 2: Pengukuran Jisim Prosedur: 1. Dengan menggunakan neraca tuas dan neraca elektronik, sukat jisim sebatang pensel dan satu sudu teh pasir. 2. Ulangi ukuran anda. 3. Jadualkan keputusan anda. Penguasaan Pengetahuan Dan Kemahiran Soalan: 1. Daripada kedua-dua alat pengukur yang digunakan untuk mengukur jisim, yang manakah paling persis? Yang paling jitu? Terangkan. (6 markah) 2. Nama lain bagi neraca yang boleh digunakan untuk mengukur jisim dalam kehidupan seharian. (2 markah) 3. Apakah yang telah anda belajar daripada kedua-dua aktiviti di atas? NOTA: 1. Kejituan nilai yang diukur merujuk kepada sejauh mana hampirnya kepada nilai sebenar. 2. Kepersisan tidak sama dengan kejituan. Jam tangan digital murah yang mencatatkan masa 9:34:45 pagi boleh dikatakan sangat persis (masa saat ditunjukkan) tetapi jika perjalanan jam ini lewat beberapa minit maka nilai ini tidak jitu. 3. Jam bandul mungkin sangat jitu (iaitu ia memaparkan masa yang betul) tetapi jika jam ini tidak mempunyai tangan kedua, ia tidak persis. (6 markah)

Praktikal 2: Daya dan gerakan (4 jam). Hasil Pembelajaran: 1) Untuk mengenal pasti jenis daya dalam konteks yang berbeza. 2) Untuk mengukur pecutan objek yang jatuh bebas. Bahan: Sebuah blok kayu, bola ping-pong, dawai, bikar dan buku Aktiviti 1: Mengenal pasti jenis daya dalam konteks yang berbeza. Prosedur: 1. Letakkan blok kayu di atas lantai. Tolak blok kayu dan rekodkan pemerhatian anda. 2. Baling bola ping-pong ke udara. Rekod pemerhatian anda. 3. Ikatkan satu dawai dengan tegang antara 2 paku di sebongkah kayu. Petik dawai di bahagian tengah. Rekod pemerhatian anda. 4. Letakkan bola ping-pong ke dalam bikar yang berisi air. Cuba tolak bola ke dalam air. Rekod pemerhatian anda. 5. Letakkan sebuah buku di atas tapak tangan anda. Rekod pemerhatian anda 6. Buatkan kesimpulan bagi setiap pemerhatian di atas.

Aktiviti 2: Mengukur pecutan objek yang jatuh bebas. Bahan: Pengepit, pita detik, jangka masa detik, pek kuasa, dawai penyambung, pemberat jisim 20 g, 50 g dan 100 g dan selotep Prosedur: 1. Letakkan kerusi di atas meja. Kepit jangka masa detik di sebelah atas kerusi. 2. Masukkan pita dalam jangka masa detik dan kemudian lekatkan jisim 20g di hujung pita. 3. Hidupkan jangka masa detik dan biarkan jisim itu jatuh bebas ke bawah. 4. Potong pita kepada jalur 2 titik dan atur pita untuk membentuk satu graf. 5. Ulang langkah 3 dengan menggunakan jisim 50 g dan 100 g. 6. Bagi setiap kes, bina graf dari jalur masing-masing dan kemudian tentukan pecutan setiap pemberat. Penguasaan Pengetahuan Dan Kemahiran Soalan: 1. Adakah nilai pecutan bagi setiap pemberat itu sama dengan g (pecutan disebabkan oleh graviti di bumi)? Terangkan. (6 markah) 2. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat mengenai daya yang bertindak ke atas objek yang jatuh bebas? (5 markah) 3. Jika percubaan ini dilakukan di bulan, adakah nilai-nilai pecutan yang berlainan jisim ini sama dengan g? Terangkan. (6 markah) 4. Apakah yang telah anda belajar daripada kedua-dua aktiviti di atas? (8 markah)

Praktikal 3: Membuat muzik - Kualiti Bunyi (4 jam) Hasil Pembelajaran: Untuk menunjukkan dan menjelaskan bagaimana kualiti bunyi yang berbeza dihasilkan. Bahan: 3 botol kaca yang sama, air, tala bunyi, mangkuk, pembaris meter, bongkah kayu dan pensil. Aktiviti: Untuk menunjukkan pengeluaran kualiti bunyi yang berbeza. Prosedur: 1. Isi mangkuk dengan air. Ketuk tala bunyi ke atas sebongkah kayu . Sentuhkan hujung tala ke atas air. Apa yang anda memerhatikan? 2. Ketuk tala bunyi lagi. Dekatkan ke telinga anda. Ramalkan apa yang berlaku. Apa yang anda dengar? 3. Masukkan air ke dalam 3 botol kaca yang serupa. Botol A diisi penuh air, botol B diisi penuh air dan botol C diisi penuh air. 4. Bagi setiap botol, ukur jarak dari bahagian atas botol ke permukaan air. Kemudian ukur ketinggian air di dalam setiap botol. Rekodkan ukuran anda. 5. Pada botol A, hembus merentasi mulut botol sehingga menghasilkan bunyi yang nyaring. Ramalkan perbezaan bunyi yang anda dengar. Beri alasan bagi ramalan anda itu. 6. Uji ramalan anda dengan meniup botol B dan C. Dengar bunyi yang anda hasilkan. Terangkan setiap bunyi dari segi kelangsingan - rendah, sederhana atau tinggi. Rekod kelangsingan setiap bunyi. 7. Apabila anda ketuk perlahan-lahan tepi botol A dengan pensil, anda menghasilkan bunyi yang lain. Adakah anda fikir bunyi yang sama atau berbeza dengan bunyi tiupan yang dihasilkan oleh botol? Terangkan. 8. Uji ramalan anda mengetuk botol B dan C dengan pensil yang sama . Rekod kelangsingan setiap bunyi. 9. Cari frekuensi bunyi undara dalam setiap botol menggunakan tala bunyi yang disediakan. Rekodkan pemerhatian anda. Penguasaan Pengetahuan Dan Kemahiran Soalan: 1. Dalam prosedur 6, botol manakah hasilkan kelangsingan tertinggi? Apakah yang menyebabkan perubahan dalam kelangsingan dari botol ke botol? (4 markah) 2. Terangkan bagaimana terhasilnya bunyi dalam prosedur 7? Botol manakah hasilkan kelangsingan tertinggi? Apakah yang menyebabkan perubahan dalam kelangsingan dari botol ke botol? (6 markah) 3. Bandingkan bunyi yang anda hasilkan daripada tiupan di atas botol dengan ketukan tepi botol. Apakah perbezaan kelangsingan untuk setiap botol? Jelaskan pemerhatian anda. 6

(4 markah) 4. Dengan melihat data di jadual anda, bagaimanakah panjang ruang udara menjejaskan kelangsingan? Bagaimana ketinggian air menjejaskan kelangsingan? (4 markah) 5. Apakah kesimpulan yang anda boleh katakan tentang hubungan antara bunyi yang dihasilkan dengan medium pergerakan bunyi? (3 markah) 6. Fikirkan: Biola ialah alat muzik bertali. Seruling dan serunai ialah alat muzik tiupan jenis kayu dan trompet ialah alat tiupan jenis loyang. Adakah kesemua alat-alat muzik ini mempunyai persamaan? (4 markah)

Praktikal 4: Mikroskop dan teleskop (4 jam) Hasil Pembelajaran: Untuk menentukan faktor penting bagi meningkatkan kuasa pembesaran kedua-dua teleskop astronomi dan mikroskop majmuk. Bahan: Pembaris meter, plastisin, pemegang kanta, kanta cembung (2.5 D, 7 D, 14 D, 20 D) Aktiviti 1: Membina teleskop astronomi yang mudah Prosedur: 1. Anda diberi dua kanta penumpu yang berbeza jarak fokus. Terangkan dengan bantuan gambarajah bagaimana anda boleh bina satu teleskop astronomi mudah. 2. Membina teleskop astronomi mudah anda dan menguji dengan memerhati kepada satu objek jauh. Tentukan pembesaran teleskop anda. 3. Bagaimana anda boleh meningkatkan kuasa pembesaran teleskop? Uji fikiran anda. Aktiviti 2: Membina mikroskop majmuk Prosedur: 1. Anda diberi dua kanta penumpu yang berbeza jarak fokus. Terangkan dengan bantuan gambarajah bagaimana anda boleh bina satu mikroskop majmuk. 2. Bina mikroskop majmuk dan kemudian uji dengan memerhati satu objek kecil. Tentukan pembesaran mikroskop majmuk anda. 3. Bagaimana anda boleh meningkatkan kuasa pembesaran mikroskop majmuk? Uji idea anda. Penguasaan Pengetahuan Dan Kemahiran Soalan: 1. Nyatakan fungsi kedua-dua kanta objek dan kanta mata teleskop astronomi. (4 markah) 2. Bagaimanakah anda tingkatkan kuasa pembesaran kedua-dua teleskop astronomi dan mikroskop majmuk? (5 markah) 3. Apakah langkah berjaga-jaga yang boleh diambil dalam melaksanakan projek di atas? Mengapa? (8 markah) 4. Apakah yang telah anda pelajari daripada kedua-dua aktiviti di atas? (8 markah)

Praktikal 5: Litar Elektrik (4 jam) Hasil Pembelajaran: Untuk tentukan kebaikan dan kelemahan litar siri dan selari. Bahan: Pemegang bateri, 2 bateri, dawai bersalut, ameter, voltmeter dan 3 mentol Aktiviti 1: Membina litar siri dan selari Prosedur: 1. Bina kedua-dua litar yang ditunjukkan di bawah dengan menggunakan pemegang bateri, bateri, beberapa dawai, suis dan dua mentol lampu untuk setiap litar.

Litar A

Litar B

2. Sekarang sambung ameter dan voltmeter dalam kedua-dua litar di atas. Tutup suis. Bina jadual yang sesuai untuk rekod bacaan. 4. Pasang suis. Kemudian longgarkan satu mentol dalam setiap litar. Perhatikan kecerahan mentol yang satu lagi. Rekod bacaan ameter dan voltmeter dalam litar setiap. 5. Sekarang pasang semula mentol tadi dalam litar A. Perhatikan kecerahan kedua mentol. Rekod bacaan kedua-dua ameter dan voltmeter. 6. Lakukan juga untuk litar B. Perhatikan kecerahan kedua-dua mentol. Rekod bacaan ameter dan voltmeter. Penguasaan Pengetahuan Dan Kemahiran Soalan: 1. Apakah yang akan berlaku kepada mentol dalam litar siri jika salah satu daripada mentol terbakar keluar? Terangkan. (3 markah) 2. Apakah yang akan berlaku kepada mentol dalam litar selari jika salah satu daripada mentol terbakar? Terangkan. (3 markah) 3. Anda ingin memasang deretan lampu-lampu menggunakan beberapa mentol. Bagaimanakah kesemua kecerahan lampu-lampu itu boleh dikekalkan sama? Sambungan apa yang harus anda gunakan? Sambungan mentol bersiri atau selari? (4 markah) 4. Apakah yang akan berlaku kepada mentol dalam litar siri jika satu lagi mentol disambung siri kepadanya? Jelaskan (3 markah) 5. Apakah yang akan berlaku kepada mentol dalam litar selari jika satu lagi mentol lain disambungkan selari dengannya? Terangkan.

(3 markah) Aktiviti 2: Membina satu siri gabungan dan litar selari Prosedur: 1. Bina litar yang ditunjukkan di bawah dengan menggunakan pemegang bateri, bateri, suis, dawai bersalut dan tiga mentol lampu.

2. Sambungkan suis dan perhatikan kecerahan mentol. 3. Sambungkan ameter dan voltmeter untuk mengukur beza keupayaan setiap mentol dan arus yang melaluinya. Bina jadual yang sesuai untuk merekod bacaan. 4. Sekarang keluarkan mentol 1. Perhatikan kecerahan baki mentol. Rekodkan bacaan kedua-dua ameter dan voltmeter. 5. Pasang semula mentol 1 dan keluarkan mentol 2. Perhatikan kecerahan baki mentol. Rekod bacaan ameter dan voltmeter. Penguasaan Pengetahuan Dan Kemahiran Soalan: 1. Apakah yang berlaku kepada mentol lain dalam litar apabila mentol 1 dikeluarkan? Terangkan. (3 markah) 2. Apakah yang berlaku kepada mentol lain dalam litar apabila mentol 2 dikeluarkan? Terangkan. (3 markah) 3. Adakah anda mahukan litar di rumah anda bersiri atau lselari atau gabungan keduaduanya? Jelaskan hujah anda. (3 markah)

10

Praktikal 6: Induksi dan penghantaran arus elektrik (4 jam) Hasil Pembelajaran: Untuk menyiasat faktor-faktor yang mempengaruhi magnitud teraruh semasa. Bahan: Dawai kuprum bersalut, galvanometer, tabung didih dan 2 magnet bar, Aktiviti 1: Menyiasat arus teraruh. Prosedur: 1. Lilitkan tabung didih dengan dawai kuprum sebanyak 10 - 20 lilitan. Keluarkan tabung didih untuk dapatkan satu gegelung dawai. Sambungkan dua hujung tak bersalut gelung ke galvanometer yang sensitif. 2. Perhatikan apa yang berlaku apabila: (A) (B) (C) (D) (E) Kutub Utara magnet bergerak masuk ke dalam gegelung? Kutub Utara magnet bergerak keluar dari gegelung? Kutub Utara magnet bergerak dengan cepat ke dalam gegelung? Gegelung bergerak ke arah magnet? Magnet dibiarkan pegun di tengah-tengah gegelung?

3. Ulangi prosedur 2 (A) hingga (E) menggunakan kutub selatan magnet. 4. Sekarang dapatkan gegelung dawai kuprum sebanyak 40 liltan. Sambungkan hujung dawai ke galvanometer. Ulangi prosedur 2 (A) hingga (E) menggunakan kutub utara magnet. 5. Hasilkan magnet yang lebih kuat dengan mengikatkan dua atau tiga magnet bar bersama-sama. Ulangi prosedur 2 (A) hingga (E) menggunakan magnet ini. Penguasaan Pengetahuan Dan Kemahiran Soalan: 1. Apa yang berlaku apabila magnet bar digerakkan ke dalam gegelung? Terangkan. (2 markah) 2. Apa yang berlaku apabila magnet diletakkan pegun di tengah-tengah gegelung? Terangkan. (2 markah) 3. Apa yang berlaku apabila magnet digerakkan dengan cepat ke dalam gegelung? Terangkan. (2 markah) 4. Apa yang berlaku apabila sebuah magnet yang lebih kuat digerakkan ke dalam gegelung? Terangkan. (2 markah) 5. Apa yang berlaku apabila magnet digerakkan ke dalam gelung yang berlilitan yang banyak? Terangkan. (2 markah) 6. Apa yang perlu anda lakukan untuk meningkatkan magnitud arus teraruh? (1 markah)

11

Aktiviti 2: Membina transformer penaik dan penurun voltan Hasil Pembelajaran: Untuk menunjukkan penggunaan transformer dalam penghantaran elektrik. Bahan: PVC meliputi wayar kuprum, 2 teras besi lembut C, bekalan kuasa AU, suis, mentol, ameter AU, voltmeter AU dan pengapit teras C. Prosedur: 1. Lilitkan kira-kira 10 lilitan dawai bersalut di teras besi lembut C. Kemudian sambungkan gegelung ini kepada bekalan kuasa AU dan suis. Gegelung ini disebut sebagai gegelung primer. 2. Lilitkan kira-kira 25 lilitan dawai di teras C kedua dan sambungkan hujung gegelung ke mentol. Gambar rajah di bawah menunjukkan bagaimana kedua-dua meter itu disambungkan untuk mengukur beza keupayaan dan arus dalam gegelung primer. 3. Sekarang sambung semula kedua-dua meter untuk mengukur beza keupayaan dan arus dalam gegelung sekunder seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. 4. Dalam transformer di atas, bilangan lilitan gelung sekunder adalah lebih besar daripada lilitan gelung primer. Apakah nama pengubah ini? Hidupkan suis dan rekod ukuran anda. 5. Sekarang terbalikkan sambungan kedua-dua gegelung primer dan sekunder. Bilangan lilitan dalam gelung sekunder kini lebih kecil daripada gelung primer. Apakah nama transformer ini? Hidupkan suis dan rekod ukuran anda.

Penguasaan Pengetahuan Dan Kemahiran Soalan: 1. Transformer penaik meningkatkan arus di gelung sekunder atau primer? (1 markah) 2. Bagaimana anda mengukur kuasa input dan output untuk transformer penaik. Kirakan nilai-nilai mereka? (2 markah) 3. Kirakan nisbah output kuasa kepada input kuasa. Apakah nama nisbah ini?

12

(2 markah) 4. Dalam penghantaran elektrik, kehilangan kuasa di setiap kabel elektrik dikira dengan menggunakan formula seperti berikut, Kehilangan kuasa dalam kabel = I2R di mana I ialah arus dan R ialah rintangan kabel Bagaimana ini kehilangan kuasa boleh dikurangkan? (2 markah) 5. Jelaskan peranan transformer dalam membantu mengurangkan kehilangan kuasa semasa penghantaran elektrik. (2 markah) 6. Transformer penurun meningkatkan arus dalam gelung primer atau gelung sekunder? (1 markah) 7. Kirakan nilai-nilai input kuasa dan output kuasa bagi tnsformer penurun? (2 markah) 8. Jelaskan peranan transformer penurun dalam penghantaran elektrik. (2 markah)

13

SCE3105 FIZIK DALAM KONTEKS SEHARIAN Penyiasatan secara praktikal melibatkan PPIK (Pedagogi Pengetahuan Isi Kandungan) Kurikulum Sains Sekolah Rendah
Jadual Kandungan

PPIK 1 2 3 Kerja dan mesin

Topik

Muka Surat 15-16 17 18

Julangan, keapungan dan tenggelam Termometri dan keseimbangan dalam termometri

14

Penyiasatan secara praktikal melibatkan PPIK (Pedagogi Pengetahuan Isi Kandungan) Kurikulum Sains Sekolah Rendah PPIK 1a : Inersia dan daya 1. Sediakan dua bekas A dan B. Bekas A disi penuh dengan pasir dan bekas B disi sepertiga pasir. Gantungkan kedua-dua bekas seperti rajah di bawah.

B
a) Tolak dengan hujung jari secara serentak bekas A dan B. Perhatikan pergerakan keduadua bekas. Yang manakah mudah dihentikan? Jelaskan jawapan anda. b) Ayunkan bekas A dan B pada amplitud yang sama dan biarkan kedua-dua bekas itu berhenti. Yang manakah berhenti dahulu? Jelaskan jawapan anda. c) Rajah di bawah menunjukkan satu objek yang digantung dengan benang A. Jelaskan apa yang akan berlaku jika (i) benang B ditarik dengan perlahan ke bawah. (ii) benang B direntap ke bawah.

Objek berat

B benang 2. Neraca mampat spring kerap digunakan di kedai-kedai. Dalam eksperimen ini anda dikehendaki mencari nilai pemalar spring k bagi neraca ini. Bahan: Neraca mampat spring, batang lidi, pembaris setengah meter, pemberat 500 g, 1 kg, 200 g, 300 g, 400 g dan 500 g. 15

Kaedah : 1. Letakkan lidi di atas mangkuk neraca. Rekod bacaan di pembaris.

pembaris lidi

Neraca mampat spring

2. Letakkan pemberat 500 g atas mangkuk neraca dan rekod berat pemberat 500 g dan bacaan di pembaris. 3. 4. 5. Ulang eksperimen dengan pemberat yang selebihnya. Plot graf untuk tentukan nilai pemalar spring. Tuliskan satu laporan berdasarkan format berikut: Mengenal pasti masalah, membentuk hipotesis, menguji hipotesis anda , merekod dan menganalisis data dan kesimpulan anda.

PPIK 1: Kerja dan mesin Hasil pembelajaran: Membina mesin mudah dan kompaun. Bahan: Landasan, neraca spring, 2 takal dan 2 bongkah kayu Aktiviti: Membina mesin mudah dan kompaun. Kaedah: 1. Pasang dua set landasan yang dicondongkan seperti rajah di bawah: 0.5 m m
10 cm

1m Bongkah kayu
10 cm

Tarik sebongkah kayu di atas kedua-dua landasan condong. Yang manakah lebih mudah. Catatan bacaan spring semasa pergerakan tetap bongkah.

16

Bila anda gandakan panjang landasan atau satah condong, anda akan _____________ keupayaan mekanikal. 2. Bina 4 set takal dengan bebanan yang sama seperti ditunjukkan rajah di bawah:

Yang manakah antara set takal itu memerlukan daya kecil untuk mengangkat beban? Jelaskan jawapan anda. 3. Anda dikehendaki menyelesaikan masalah memetik buah di pokok yang tinggi. Rancangkan dan rekakan satu model yang melibatkan mesin ringkas untuk menyelesaikan masalah ini. Jelaskan bagaimana keupayaan mekanik dan kecekapan model anda boleh ditingkatkan. Tulis satu laporan tentang 3 aktiviti di atas berdasarkan format yang berikut: Mengenal pasti masalah, membentuk hipotesis, menguji hipotesis anda, merekod dan menganalisis data dan kesimpulan anda.

4.

Penguasaan Pengetahuan Dan Kemahiran Soalan: 1. Di akhir aktiviti ini, jawab soalan-soalan berikut: (a) (b) (c) (d) Apakah yang telah anda pelajari dari aktiviti-aktiviti ini? (10 markah)

Bahagian manakah dalam kurikulum sains sekolah rendah terdapatnya pengajaran topik ini? (2 markah) Bincangkan bagaimana anda boleh menggunakan aktiviti-aktiviti ini dalam pengajaran dan pembelajaran? (10 markah) Apakah peranan guru dalam aktiviti-aktiviti ini? (3 markah)

17

Penyiasatan praktikal Melibatkan PPIK (Pedagogi Pengetahuan Isi Kandungan) Kurikulum Sains Sekolah Rendah. PPIK 2: Julangan, keapungan dan tenggelam Hasil Pembelajaran: Menyiasat syarat-syarat yang penting untuk julangan, keapungan dan tenggelam Bahan: Dua silinder bersenggat, larutan garam, 2 biji telur, mangkok, dan 5 bebola plastisin (setiap 50g). Aktiviti: Menyiasat keapungan atau tenggelam satu jasad dalam cecair Prosedur: 1. Isikan dua silinder bersenggat, satu dengan air paip dan lain-lain dengan larutan garam. Letakkan telur di dalam setiap silinder dan perhatikan apa yang berlaku. 2. Ambil 2 bebola plastisin dan setiap satu bentukkan 2 perahu, satu dengan sisi yang rendah dan satu lagi sisi yang lebih tinggi. 3. Letakkan kedua-dua bot ke dalam mangkok yang berisi penuh air. Rekod pemerhatian anda. 4. Sekarang letakkan dengan perlahan 3 bebola plastisin satu persatu di pusat perahu masing-masing. Rekod pemerhatian anda. 5. Berikan kesimpulan bagi setiap pemerhatian ini. 6. Tulis laporan mengenai aktiviti di atas yang berdasarkan format berikut: Mengenal pasti masalah, membentuk hipotesis, menguji hipotesis anda, merekod dan menganalisis data dan kesimpulan anda. Soalan: 1. Mengapa objek terapung atau tenggelam dalam badan cecair? 2. Bolehkah suatu objek yang lebih padat daripada apungan air di atas air? Terangkan. 3. Nyatakan faktor-faktor yang memberi kesan kepada keapungan objek. Penguasaan Pengetahuan Dan Soalan Kemahiran: 1. Di akhir aktiviti ini, jawab soalan-soalan berikut: (a) (b) (c) (d) Apakah yang telah anda pelajari dari aktiviti-aktiviti ini? (10 markah)

Bahagian manakah dalam kurikulum sains sekolah rendah terdapatnya pengajaran topik ini? (2 markah) Bincangkan bagaimana anda boleh menggunakan aktiviti-aktiviti ini dalam pengajaran dan pembelajaran? (10 markah) Apakah peranan guru dalam aktiviti-aktiviti ini? 18 (3 markah)

Penyiasatan praktikal melibatkan PPIK (Pedagogi Pengetahuan Isi Kandungan) Kurikulum Sains Sekolah Rendah. PPIK 3: Termometri dan Keseimbangan Dalam Termometri Hasil Pembelajaran: Untuk mereka bentuk dan membina bekas makanan yang berkesan bagi menyimpan bahan panas dan sejuk. Bahan: Makanan (ayam panas dan Coco-cola), lembaran polisterin (1 m X 1m), ais, kotak kadbod, kertas perang, kapas, beg plastik, habuk kayu, serkam kelapa, gam, tali, dan pita selofan. Aktiviti: Membina bekas makanan untuk mengekalkan kepanasan atau kesejukan makanan anda. Prosedur: 1. Pertamanya, senaraikani bahan-bahan penebat haba yang baik. 2. Bekas makanan direka bentuk untuk menyimpan makanan panas dan sejuk. Lukiskan pelan anda. 3. Jelaskan pelan anda. 4. Buat model anda. 5. Menguji rekaan anda. 6. Tulis laporan mengenai aktiviti di atas berdasarkan format berikut: Mengenal pasti masalah, membentuk hipotesis, menguji hipotesis anda, merekod dan menganalisis data dan kesimpulan anda. Soalan: 1. Adakah model anda berkesan? Mengapa? 2. Kita gunakan peti sejuk untuk menyimpan makanan. Bagaimanakah satu peti sejuk berfungsi untuk menyejukkan makanan? Penguasaan Pengetahuan Dan Soalan Kemahiran: 1. Di akhir aktiviti ini, jawab soalan-soalan berikut: (a) (b) (c) (d) Apakah yang telah anda pelajari dari aktiviti-aktiviti ini? (10 markah)

Bahagian manakah dalam kurikulum sains sekolah rendah terdapatnya pengajaran topik ini? (2 markah) Bincangkan bagaimana anda boleh menggunakan aktiviti-aktiviti ini dalam pengajaran dan pembelajaran? (10 markah) Apakah peranan guru dalam aktiviti-aktiviti ini? (3 markah)

19