CONTOH KEW.

8 IMBUHAN TAHUNAN 2012 PANDUAN:

CONTOH

CATATAN

1

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 dengan gaji sebanyak RM3321.99 dan telah berkhidmat sepanjang tempoh 1 Januari hingga 25 Julai 2012.

Pegawai telah berkhidmat sekurangkurangnya 30 hari berturut-turut.

2

Pelantikan baru sebagai PPP Siswazah Gred DG41 pada 23.5.2012 dengan gaji permulaan RM2222.94.

Pegawai memenuhi syarat berkhidmat sekurang-kurangnya 30 hari berturutturut. Berdasarkan pengiraan, kelayakan Imbuhan Tahunan kurang daripada RM500.00, maka pegawai layak dibayar Imbuhan Tahunan sebanyak RM500.00 iaitu atas kadar minimum yang ditetapkan.

3

Pelantikan baru sebagai PPP Siswazah Gred DG41 pada 1.2.2012 dengan gaji permulaan RM2222.94.

Berdasarkan pengiraan, kelayakan Imbuhan Tahunan melebihi daripada RM500.00.

4

PPP Siswazah Gred DG41 telah dinaikkan pangkat ke Gred DG44 berkuatkuasa mulai 1.3.2012 melalui surat siaran kenaikan pangkat bertarikh 10.5.2012. Gaji terakhir pegawai di DG41 ialah RM3210.52. Gaji permulaan kenaikan pangkat di DG44 adalah RM3435.52.

Dibayar Imbuhan Tahunan atas Gaji Gred DG44 iaitu RM3435.52 kerana surat siaran kenaikan pangkat dikeluarkan sebelum 25.7.2012.

5

PPP Lepasan Diploma Gred DGA32 telah dinaikkan pangkat ke Gred DGA34 berkuatkuasa mulai 1.7.2012 melalui surat siaran kenaikan pangkat bertarikh 1.8.2012. Gaji terakhir pegawai di DGA32 ialah RM3996.05. Gaji permulaan kenaikan pangkat di DGA34 adalah RM4151.05.

Dibayar Imbuhan Tahunan atas Gaji Gred DGA32 iaitu RM3996.05 kerana surat siaran kenaikan pangkat dikeluarkan selepas 25.7.2012.

-2

-

CONTOH

CATATAN

6

PPP Siswazah Gred DG48 memangku Gred DG52 pada 16.5.2012. Gaji yang telah diterima oleh pegawai atas Gred DG48 ialah RM6069.00, manakala bayaran elaun memangku sebanyak RM290.00 (satu pergerakan gaji di atas gred gaji jawatan yang dipangku).

Dibayar Imbuhan Tahunan gaji hakiki atas Gred DG48 dengan bayaran elaun Pegawai telah memangku sebelum 25.7.2012.

berdasarkan dicampurkan memangku. Gred DG52

7

PPP Siswazah Gred DG48 memangku Gred DG52 pada 30.7.2012. Gaji yang telah diterima oleh pegawai atas Gred DG48 ialah RM6069.00, manakala bayaran elaun memangku sebanyak RM290.00 (satu pergerakan gaji di atas gred gaji jawatan yang dipangku).

Dibayar Imbuhan Tahunan atas Gaji Gred DG48 sahaja, tanpa dicampurkan dengan elaun memangku kerana pegawai diluluskan memangku selepas 25.7.2012.

8

Pembantu Am Pejabat Gred N4 telah bersara pada 19.5.2012. Gaji terakhir pegawai ialah RM1814.06.

Dibayar Imbuhan Tahunan berdasarkan gaji akhir yang diterima oleh pegawai sebelum bersara iaitu pada 18.5.2012. Berdasarkan kepada pengiraan, perlu ditolak dengan RM500,00 iaitu Bayaran Khas Pesara yang telah dibayar oleh Bahagian Pasca Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam.

9

PPP Siswazah Gred DG41 yang dilantik secara Kontrak pada 2.5.2012 dengan gaji yang ditawarkan sebanyak RM4645.85.

Dibayar Imbuhan Tahunan berdasarkan gaji yang diterima dan perlu ditolak dengan RM500.00 iaitu Bayaran Khas Pesara yang tgelah dibayar oleh Bahagian Pasca Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam.

10

Juruteknik Komputer Gred FT17 yang telah mengambil Cuti Separuh Gaji untuk menjaga anaknya yang sakit bagi tempoh mulai 1.2.2012 hingga 22.2.2012. Pegawai telah melaporkan diri dan bertugas semula 23.2.2012. Gaji Pegawai pada Julai 2012 adalah sebanyak RM1650.05.

CONTOH 1
Akauntan Negara

KERAJAAN MALAYSIA (Kew. 8 - Pin. 10/96) PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI

Bendahari Negeri Akauntan Perbendaharaan Pembantu Kewangan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Malaysia (U.P. Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan) Perubahan berikut telah diluluskan. Sila bayar pegawai yang berkenaan seperti berikut: Nama Pegawai: Jawatan: Nombor Gaji Berkomputer :
Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan

……………………………. …………………………….. ……………………………..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(KP: xxxxxxxxxxxxx)

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22
Catatan No. Surat Kebenaran

Tarikh Pergerakan Gaji: 1/1 Dibayar Imbuhan Tahunan 2012 kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 30 hari berturut-turut dalam tempoh 1 Januari hingga 25 Julai 2012, atas kadar setengah (1/2) bulan gaji atau minimum RM500.00 berdasarkan gaji bulan Julai 2012, atau gaji akhir yang diterima mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2012. Pengiraan kadar kelayakan Imbuhan Tahunan:

JPNJ/FP: JPA (BGE) 223 / 5 /4-3 (69) bertarikh 27 Julai 2012

Ogos 2012

RM1660.99

1 x RM3321.99 x 207

2 207
=RM1660.99

Tarikh: .........................................

............................................................ Tandatangan Ketua Jabatan Cop Rasmi Jabatan

PANDUAN 1. Semua perubahan mengenai pendapatan seseorang pegawai hendaklah dinyatakan dalam borang ini. Perubahan-perubahan yang berkaitan adalah seperti berikut: Jawatan Cuti Elaun-Elaun

Perlantikan baru (jawatan tetap) Pengesahan dalam jawatan dimasukkan kedalam perjawatan berpencen Memangku Naik Pangkat Melangkah sekatan kecekapan Pertukaran Pinjaman/pertukaran sementara

Separuh gaji Tanpa gaji Cuti sakit separuh gaji atau tanpa gaji

Semua jenis elaun

Bersara

CONTOH 2

2.Gantung kerja Satu salinan penyata ini hendaklah dihantar kepada PUSAT REKOD KAKITANGAN KERAJAAN, JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA dengan mengisi butir-butir berkenaan dalam borang PR.JPA 2(Pin. 2/93) disebelah belakang penyata ini. Badan-badan Berkanun/Penguasa Tempatan yang tidak menggunakan Laporan Penyata Perubahan (Kew.8) untuk membenarkan sebarang pembayaran hanya dikehendaki menghantar satu salinan Laporan Penyata Perubahan PR.JPA 2(Pin. 2/93) ke Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan dan tidak perlu menghantar kepada Akauntan Negara, Bendahari Negeri, Akauntan Perbendaharaan atau Pembantu Kewangan

KERAJAAN MALAYSIA (Kew. 8 - Pin. 10/96) PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI

Akauntan Negara

Bendahari Negeri Akauntan Perbendaharaan Pembantu Kewangan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Malaysia (U.P. Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan) Perubahan berikut telah diluluskan. Sila bayar pegawai yang berkenaan seperti berikut: Nama Pegawai: Jawatan: Nombor Gaji Berkomputer :
Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan

……………………………. …………………………….. ……………………………..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PPP Siswazah Gred DG41

(KP: xxxxxxxxxxxxx)

Catatan

No. Surat Kebenaran

Tarikh Pergerakan Gaji: 1/4 Dibayar Imbuhan Tahunan 2012 kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 30 hari berturut-turut dalam tempoh 1 Januari hingga 25 Julai 2012, atas kadar setengah (1/2) bulan gaji atau minimum RM500.00 berdasarkan gaji bulan Julai 2012, atau gaji akhir yang diterima mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2012. Pengiraan kadar kelayakan Imbuhan Tahunan:

JPNJ/FP: JPA (BGE) 223 / 5 /4-3 (69) bertarikh 27 Julai 2012

Ogos 2012

RM500.00

1 x RM2222.94 x 64

2 207
=RM343.64 (Dilantik sebagai PPP Siswazah Gred DG41 pada 23.5.2012)

Tarikh: .........................................

............................................................ Tandatangan Ketua Jabatan Cop Rasmi Jabatan

PANDUAN 1. Semua perubahan mengenai pendapatan seseorang pegawai hendaklah dinyatakan dalam borang ini. Perubahan-perubahan yang berkaitan adalah seperti berikut: Jawatan Cuti Elaun-Elaun

Perlantikan baru (jawatan tetap) Pengesahan dalam jawatan dimasukkan kedalam perjawatan berpencen Memangku Naik Pangkat Melangkah sekatan kecekapan Pertukaran Pinjaman/pertukaran sementara

Separuh gaji Tanpa gaji Cuti sakit separuh gaji atau tanpa gaji

Semua jenis elaun

Bersara

CONTOH 3

2.Gantung kerja Satu salinan penyata ini hendaklah dihantar kepada PUSAT REKOD KAKITANGAN KERAJAAN, JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA dengan mengisi butir-butir berkenaan dalam borang PR.JPA 2(Pin. 2/93) disebelah belakang penyata ini. Badan-badan Berkanun/Penguasa Tempatan yang tidak menggunakan Laporan Penyata Perubahan (Kew.8) untuk membenarkan sebarang pembayaran hanya dikehendaki menghantar satu salinan Laporan Penyata Perubahan PR.JPA 2(Pin. 2/93) ke Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan dan tidak perlu menghantar kepada Akauntan Negara, Bendahari Negeri, Akauntan Perbendaharaan atau Pembantu Kewangan

KERAJAAN MALAYSIA (Kew. 8 - Pin. 10/96) PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI

Akauntan Negara Bendahari Negeri Akauntan Perbendaharaan Pembantu Kewangan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Malaysia (U.P. Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan) Perubahan berikut telah diluluskan. Sila bayar pegawai yang berkenaan seperti berikut: Nama Pegawai: Jawatan: Nombor Gaji Berkomputer :
Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan

……………………………. …………………………….. ……………………………..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PPP Siswazah Gred DG41

(KP: xxxxxxxxxxxxx)

Catatan

No. Surat Kebenaran

Tarikh Pergerakan Gaji: 1/1 Dibayar Imbuhan Tahunan 2012 kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 30 hari berturut-turut dalam tempoh 1 Januari hingga 25 Julai 2012, atas kadar setengah (1/2) bulan gaji atau minimum RM500.00 berdasarkan gaji bulan Julai 2012, atau gaji akhir yang diterima mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2012. Pengiraan kadar kelayakan Imbuhan Tahunan:

JPNJ/FP: JPA (BGE) 223 / 5 /4-3 (69) bertarikh 27 Julai 2012

Ogos 2012

RM945.02

1 x RM2222.94 x 176

2 207
=RM945.02 (Dilantik sebagai PPPS Gred DG41 pada 1.2.2012)

Tarikh: .........................................

............................................................ Tandatangan Ketua Jabatan Cop Rasmi Jabatan

PANDUAN 1. Semua perubahan mengenai pendapatan seseorang pegawai hendaklah dinyatakan dalam borang ini. Perubahan-perubahan yang berkaitan adalah seperti berikut: Jawatan Cuti Elaun-Elaun

Perlantikan baru (jawatan tetap) Pengesahan dalam jawatan dimasukkan kedalam perjawatan berpencen Memangku Naik Pangkat Melangkah sekatan kecekapan Pertukaran Pinjaman/pertukaran sementara

Separuh gaji Tanpa gaji Cuti sakit separuh gaji atau tanpa gaji

Semua jenis elaun

Bersara

CONTOH 4

2.Gantung kerja Satu salinan penyata ini hendaklah dihantar kepada PUSAT REKOD KAKITANGAN KERAJAAN, JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA dengan mengisi butir-butir berkenaan dalam borang PR.JPA 2(Pin. 2/93) disebelah belakang penyata ini. Badan-badan Berkanun/Penguasa Tempatan yang tidak menggunakan Laporan Penyata Perubahan (Kew.8) untuk membenarkan sebarang pembayaran hanya dikehendaki menghantar satu salinan Laporan Penyata Perubahan PR.JPA 2(Pin. 2/93) ke Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan dan tidak perlu menghantar kepada Akauntan Negara, Bendahari Negeri, Akauntan Perbendaharaan atau Pembantu Kewangan

KERAJAAN MALAYSIA (Kew. 8 - Pin. 10/96) PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI

Akauntan Negara Bendahari Negeri Akauntan Perbendaharaan Pembantu Kewangan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Malaysia (U.P. Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan) Perubahan berikut telah diluluskan. Sila bayar pegawai yang berkenaan seperti berikut: Nama Pegawai: Jawatan: Nombor Gaji Berkomputer :
Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan

……………………………. …………………………….. ……………………………..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PPP Siswazah Gred DG44

(KP: xxxxxxxxxxxxx)

Catatan

No. Surat Kebenaran

Tarikh Pergerakan Gaji: 1/1 Dibayar Imbuhan Tahunan 2012 kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 30 hari berturut-turut dalam tempoh 1 Januari hingga 25 Julai 2012, atas kadar setengah (1/2) bulan gaji atau minimum RM500.00 berdasarkan gaji bulan Julai 2012, atau gaji akhir yang diterima mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2012. Pengiraan kadar kelayakan Imbuhan Tahunan:

JPNJ/FP: JPA (BGE) 223 / 5 /4-3 (69) bertarikh 27 Julai 2012

Ogos 2012

RM1717.76

1 x RM3435.52 x 207

2 207
=RM1717.76 (Dinaikkan pangkat ke Gred DG44 (KUP)T/Based pada 1.3.2012 melalui surat siaran kenaikan pangkat bertarikh 10.5.2012)

Dibayar Gaji atas Gred DG44 kerana surat siaran kenaikan pangkat Tarikh: ......................................... sebelum 25.7.2012.

............................................................ Tandatangan Ketua Jabatan Cop Rasmi Jabatan

PANDUAN 1. Semua perubahan mengenai pendapatan seseorang pegawai hendaklah dinyatakan dalam borang ini. Perubahan-perubahan yang berkaitan adalah seperti berikut: Jawatan Cuti Elaun-Elaun

Perlantikan baru (jawatan tetap) Pengesahan dalam jawatan dimasukkan kedalam perjawatan berpencen Memangku Naik Pangkat Melangkah sekatan kecekapan Pertukaran Pinjaman/pertukaran sementara

Separuh gaji Tanpa gaji Cuti sakit separuh gaji atau tanpa gaji

Semua jenis elaun Imbuhan Tahunan Yang Telah Dibayar

Bersara

CONTOH 5

2.Gantung kerja Satu salinan penyata ini hendaklah dihantar kepada PUSAT REKOD KAKITANGAN KERAJAAN, JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA dengan mengisi butir-butir berkenaan dalam borang PR.JPA 2(Pin. 2/93) disebelah belakang penyata ini. Badan-badan Berkanun/Penguasa Tempatan yang tidak menggunakan Laporan Penyata Perubahan (Kew.8) untuk membenarkan sebarang pembayaran hanya dikehendaki menghantar satu salinan Laporan Penyata Perubahan PR.JPA 2(Pin. 2/93) ke Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan dan tidak perlu menghantar kepada Akauntan Negara, Bendahari Negeri, Akauntan Perbendaharaan atau Pembantu Kewangan

KERAJAAN MALAYSIA (Kew. 8 - Pin. 10/96) PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI

Akauntan Negara Bendahari Negeri Akauntan Perbendaharaan Pembantu Kewangan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Malaysia (U.P. Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan) Perubahan berikut telah diluluskan. Sila bayar pegawai yang berkenaan seperti berikut: Nama Pegawai: Jawatan: Nombor Gaji Berkomputer :
Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan

……………………………. …………………………….. ……………………………..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(KP: xxxxxxxxxxxxx)

PPP Lepasan Diploma Gred DGA34
Catatan No. Surat Kebenaran

Tarikh Pergerakan Gaji: 1/1 Dibayar Imbuhan Tahunan 2012 kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 30 hari berturut-turut dalam tempoh 1 Januari hingga 25 Julai 2012, atas kadar setengah (1/2) bulan gaji atau minimum RM500.00 berdasarkan gaji bulan Julai 2012, atau gaji akhir yang diterima mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2012. Pengiraan kadar kelayakan Imbuhan Tahunan: Ogos 2012 RM1998.02 1 x RM3996.05 x 207

JPNJ/FP: JPA (BGE) 223 / 5 /4-3 (69) bertarikh 27 Julai 2012

2 207
=RM1998.02 (Dinaikkan pangkat ke Gred DGA34 (KUP) T/Based pada 1.7.2012 melalui surat siaran kenaikan pangkat bertarikh 1.8.2012)

Tarikh: .........................................

Dibayar Gaji atas Gred DGA32 kerana surat siaran kenaikan pangkat selepas 25.7.2012.

............................................................ Tandatangan Ketua Jabatan Cop Rasmi Jabatan

PANDUAN 1. Semua perubahan mengenai pendapatan seseorang pegawai hendaklah dinyatakan dalam borang ini. Perubahan-perubahan yang berkaitan adalah seperti berikut: Jawatan Cuti Elaun-Elaun

Perlantikan baru (jawatan tetap) Pengesahan dalam jawatan dimasukkan kedalam perjawatan berpencen Memangku Naik Pangkat Melangkah sekatan kecekapan Pertukaran Pinjaman/pertukaran sementara

Separuh gaji Tanpa gaji Cuti sakit separuh gaji atau tanpa gaji

Semua jenis elaun

Bersara

2.Gantung kerja Satu salinan penyata ini hendaklah dihantar kepada PUSAT REKOD KAKITANGAN KERAJAAN, JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA dengan mengisi butir-butir berkenaan dalam borang PR.JPA 2(Pin. 2/93) disebelah belakang penyata ini. Badan-badan Berkanun/Penguasa Tempatan yang tidak menggunakan Laporan Penyata Perubahan (Kew.8) untuk membenarkan sebarang pembayaran hanya dikehendaki menghantar satu salinan Laporan Penyata Perubahan PR.JPA 2(Pin. 2/93) ke Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan dan tidak perlu menghantar kepada Akauntan Negara, Bendahari Negeri, Akauntan Perbendaharaan atau Pembantu Kewangan

CONTOH 6

KERAJAAN MALAYSIA (Kew. 8 - Pin. 10/96) PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI

Akauntan Negara Bendahari Negeri Akauntan Perbendaharaan Pembantu Kewangan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Malaysia (U.P. Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan) Perubahan berikut telah diluluskan. Sila bayar pegawai yang berkenaan seperti berikut: Nama Pegawai: Jawatan: Nombor Gaji Berkomputer :
Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan

……………………………. …………………………….. ……………………………..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(KP: xxxxxxxxxxxxx)

PPP Siswazah Gred DG48 (Memangku Gred DG52)
Catatan No. Surat Kebenaran

Tarikh Pergerakan Gaji: 1/7 Dibayar Imbuhan Tahunan 2012 kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 30 hari berturut-turut dalam tempoh 1 Januari hingga 25 Julai 2012, atas kadar setengah (1/2) bulan gaji atau minimum RM500.00 berdasarkan gaji bulan Julai 2012, atau gaji akhir yang diterima mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2012. Pengiraan kadar kelayakan Imbuhan Tahunan:

JPNJ/FP: JPA (BGE) 223 / 5 /4-3 (69) bertarikh 27 Julai 2012

Ogos 2012

RM3179.50

1 x RM6359.00 x 207 2 (Gaji hakiki+E.Memangku) 207 =RM3179.50 (Diluluskan memangku Gred DG52 pada 16.5.2012)

Memangku Tarikh: .........................................

Gaji DG48 (RM6069.00) + Elaun (RM290.00) = RM6359.00. Diluluskan memangku sebelum 25.7.2012)

............................................................ Tandatangan Ketua Jabatan Cop Rasmi Jabatan

PANDUAN 1. Semua perubahan mengenai pendapatan seseorang pegawai hendaklah dinyatakan dalam borang ini. Perubahan-perubahan yang berkaitan adalah seperti berikut: Jawatan Cuti Elaun-Elaun

Perlantikan baru (jawatan tetap) Pengesahan dalam jawatan dimasukkan kedalam perjawatan berpencen Memangku Naik Pangkat Melangkah sekatan kecekapanertukaran Pinjaman/pertukaran sementara

Separuh gaji Tanpa gaji Cuti sakit separuh gaji atau tanpa gaji

Semua jenis elaun

Bersara

CONTOH 7

2.Gantung kerja Satu salinan penyata ini hendaklah dihantar kepada PUSAT REKOD KAKITANGAN KERAJAAN, JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA dengan mengisi butir-butir berkenaan dalam borang PR.JPA 2(Pin. 2/93) disebelah belakang penyata ini. Badan-badan Berkanun/Penguasa Tempatan yang tidak menggunakan Laporan Penyata Perubahan (Kew.8) untuk membenarkan sebarang pembayaran hanya dikehendaki menghantar satu salinan Laporan Penyata Perubahan PR.JPA 2(Pin. 2/93) ke Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan dan tidak perlu menghantar kepada Akauntan Negara, Bendahari Negeri, Akauntan Perbendaharaan atau Pembantu Kewangan

KERAJAAN MALAYSIA (Kew. 8 - Pin. 10/96) PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI

Akauntan Negara

Bendahari Negeri Akauntan Perbendaharaan Pembantu Kewangan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Malaysia (U.P. Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan) Perubahan berikut telah diluluskan. Sila bayar pegawai yang berkenaan seperti berikut: Nama Pegawai: Jawatan: Nombor Gaji Berkomputer :
Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan

……………………………. …………………………….. ……………………………..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(KP: xxxxxxxxxxxxx)

PPP Siswazah Gred DG48 (Memangku Gred DG52)
Catatan No. Surat Kebenaran

Tarikh Pergerakan Gaji: 1/7 Dibayar Imbuhan Tahunan 2012 kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 30 hari berturut-turut dalam tempoh 1 Januari hingga 25 Julai 2012, atas kadar setengah (1/2) bulan gaji atau minimum RM500.00 berdasarkan gaji bulan Julai 2012, atau gaji akhir yang diterima mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2012. Pengiraan kadar kelayakan Imbuhan Tahunan:

JPNJ/FP: JPA (BGE) 223 / 5 /4-3 (69) bertarikh 27 Julai 2012

Ogos 2012

RM3034.50

1 x RM6069.00 x 207

2 207
=RM3034.50 (Diluluskan memangku Gred DG52 pada 30.7.2012)

Gaji DG48 (RM6069.00) 25.7.2012)

sahaja
............................................................ Tandatangan Ketua Jabatan Cop Rasmi Jabatan

kerana diluluskan memangku selepas Tarikh: .........................................

PANDUAN 1. Semua perubahan mengenai pendapatan seseorang pegawai hendaklah dinyatakan dalam borang ini. Perubahan-perubahan yang berkaitan adalah seperti berikut: Jawatan Cuti Elaun-Elaun

Perlantikan baru (jawatan tetap) Pengesahan dalam jawatan dimasukkan kedalam perjawatan berpencen Memangku Naik Pangkat Melangkah sekatan kecekapan Pertukaran Pinjaman/pertukaran sementara

Separuh gaji Tanpa gaji Cuti sakit separuh gaji atau tanpa gaji

Semua jenis elaun

Bersara

2.Gantung kerja Satu salinan penyata ini hendaklah dihantar kepada PUSAT REKOD KAKITANGAN KERAJAAN, JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA dengan mengisi butir-butir berkenaan dalam borang PR.JPA 2(Pin. 2/93) disebelah belakang penyata ini. Badan-badan Berkanun/Penguasa Tempatan yang tidak menggunakan Laporan Penyata Perubahan (Kew.8) untuk membenarkan sebarang pembayaran hanya dikehendaki menghantar satu salinan Laporan Penyata Perubahan PR.JPA 2(Pin. 2/93) ke Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan dan tidak perlu menghantar kepada Akauntan Negara, Bendahari Negeri, Akauntan Perbendaharaan atau Pembantu Kewangan

CONTOH 8 1e

KERAJAAN MALAYSIA

(Kew. 8 - Pin. 10/96)

PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI Akauntan Negara Bendahari Negeri ……………………………. Akauntan Perbendaharaan Pembantu Kewangan …………………………….. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Malaysia (U.P. Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan)

……………………………..

Perubahan berikut telah diluluskan. Sila bayar pegawai yang berkenaan seperti berikut: Nama Pegawai: Jawatan: Nombor Gaji Berkomputer :
Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan Catatan No. Surat Kebenaran

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(KP: xxxxxxxxxxxxx)

Pembantu Am Pejabat Gred N4

Tarikh Pergerakan Gaji: 1/1 Dibayar Imbuhan Tahunan 2012 kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 30 hari berturut-turut dalam tempoh 1 Januari hingga 25 Julai 2012, atas kadar setengah (1/2) bulan gaji atau minimum RM500.00 berdasarkan gaji bulan Julai 2012, atau gaji akhir yang diterima mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2012. Pengiraan kadar kelayakan Imbuhan Tahunan:

JPNJ/FP: JPA (BGE) 223 / 5 /4-3 (69) bertarikh 27 Julai 2012

Ogos 2012

RM109.07

1 x RM1814.06 x139 - RM500.00 2 207 =RM109.07

Tarikh: .........................................

............................................................ Tandatangan Ketua Jabatan Cop Rasmi Jabatan

PANDUAN 1. Semua perubahan mengenai pendapatan seseorang pegawai hendaklah dinyatakan dalam borang ini. Perubahan-perubahan yang berkaitan adalah seperti berikut: Jawatan Cuti Elaun-Elaun

Perlantikan baru (jawatan tetap) Pengesahan dalam jawatan dimasukkan kedalam perjawatan berpencen Memangku Naik Pangkat Melangkah sekatan kecekapan Pertukaran Pinjaman/pertukaran sementara

Separuh gaji Tanpa gaji Cuti sakit separuh gaji atau tanpa gaji

Bersara

2.Gantung kerja Satu salinan penyata ini hendaklah dihantar kepada PUSAT REKOD KAKITANGAN KERAJAAN, JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA dengan mengisi butir-butir berkenaan dalam borang PR.JPA 2(Pin. 2/93) disebelah belakang penyata ini. Badan-badan Berkanun/Penguasa Tempatan yang tidak menggunakan Laporan Penyata Perubahan (Kew.8) untuk membenarkan sebarang pembayaran hanya dikehendaki menghantar satu salinan Laporan Penyata Perubahan PR.JPA 2(Pin. 2/93) ke Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan dan tidak perlu menghantar kepada Akauntan Negara, Bendahari Negeri, Akauntan Perbendaharaan atau Pembantu Kewangan

CONTOH 9 1e

KERAJAAN MALAYSIA

(Kew. 8 - Pin. 10/96)

Bayaran Khas Pesara yang dibayar oleh Bahagian Pasca Pekhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam.

(Bersara wajib pada 19.5.2012)

PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI Akauntan Negara Bendahari Negeri ……………………………. Akauntan Perbendaharaan Pembantu Kewangan …………………………….. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Malaysia (U.P. Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan)

……………………………..

Perubahan berikut telah diluluskan. Sila bayar pegawai yang berkenaan seperti berikut: Nama Pegawai: Jawatan: Nombor Gaji Berkomputer :
Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan Catatan No. Surat Kebenaran

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(KP: xxxxxxxxxxxxx)

PPP Siswazah Gred DG41 (Kontrak)

Tarikh Pergerakan Gaji: 1/4 Dibayar Imbuhan Tahunan 2012 kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 30 hari berturut-turut dalam tempoh 1 Januari hingga 25 Julai 2012, atas kadar setengah (1/2) bulan gaji atau minimum RM500.00 berdasarkan gaji bulan Julai 2012, atau gaji akhir yang diterima mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2012. Pengiraan kadar kelayakan Imbuhan Tahunan:

JPNJ/FP: JPA (BGE) 223 / 5 /4-3 (69) bertarikh 27 Julai 2012

Ogos 2012

RM453.86

1 x RM4645.85 x 85 - RM500.00 2 207 =RM453.86

Tarikh: .........................................

............................................................ Tandatangan Ketua Jabatan Cop Rasmi Jabatan

PANDUAN 1. Semua perubahan mengenai pendapatan seseorang pegawai hendaklah dinyatakan dalam borang ini. Perubahan-perubahan yang berkaitan adalah seperti berikut: Jawatan Cuti Elaun-Elaun

Perlantikan baru (jawatan tetap) Pengesahan dalam jawatan dimasukkan kedalam perjawatan berpencen Memangku Naik Pangkat Melangkah sekatan kecekapan Pertukaran Pinjaman/pertukaran sementara

Separuh gaji Tanpa gaji Cuti sakit separuh gaji atau tanpa gaji

Semua jenis elaun

Bersara

2.Gantung kerja Satu salinan penyata ini hendaklah dihantar kepada PUSAT REKOD KAKITANGAN KERAJAAN, JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA dengan mengisi butir-butir berkenaan dalam borang PR.JPA 2(Pin. 2/93) disebelah belakang penyata ini. Badan-badan Berkanun/Penguasa Tempatan yang tidak menggunakan Laporan Penyata Perubahan (Kew.8) untuk membenarkan sebarang pembayaran hanya dikehendaki menghantar satu salinan Laporan Penyata Perubahan PR.JPA 2(Pin. 2/93) ke Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan dan tidak perlu menghantar kepada Akauntan Negara, Bendahari Negeri, Akauntan Perbendaharaan atau Pembantu Kewangan

CONTOH 10 1e

KERAJAAN MALAYSIA

(Kew. 8 - Pin. 10/96)

Bayaran Khas Pesara yang dibayar oleh Bahagian Pasca Pekhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam.

(Dilantik sebagai PPP Siswazah Gred DG41 (Kontrak) pada 2.5.2012)

PENYATA PERUBAHAN MENGENAI PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI Akauntan Negara Bendahari Negeri ……………………………. Akauntan Perbendaharaan Pembantu Kewangan …………………………….. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Malaysia (U.P. Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan)

……………………………..

Perubahan berikut telah diluluskan. Sila bayar pegawai yang berkenaan seperti berikut: Nama Pegawai: Jawatan: Nombor Gaji Berkomputer :
Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan Catatan No. Surat Kebenaran

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(KP: xxxxxxxxxxxxx)

Juruteknik Komputer Gred FT17

Tarikh Pergerakan Gaji: 1/10 Dibayar Imbuhan Tahunan 2012 kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 30 hari berturut-turut dalam tempoh 1 Januari hingga 25 Julai 2012, atas kadar setengah (1/2) bulan gaji atau minimum RM500.00 berdasarkan gaji bulan Julai 2012, atau gaji akhir yang diterima mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2012. Pengiraan kadar kelayakan Imbuhan Tahunan: Ogos 2012 RM781.17
1 x RM1650.05x 31 2 207

JPNJ/FP: JPA (BGE) 223 / 5 /4-3 (69) bertarikh 27 Julai 2012

+

1 x 1 x RM1650.05 x 22 2 2 207 1 x RM1650.05 x 154

+

2

207

= RM123.55 + RM43.84 + RM613.78 = RM781.17

(Pegawai bercuti separuh Gaji mulai 1.2.2012 hingga 22.2.2012)
Tarikh: ......................................... ............................................................ Tandatangan Ketua Jabatan Cop Rasmi Jabatan

PANDUAN 1. Semua perubahan mengenai pendapatan seseorang pegawai hendaklah dinyatakan dalam borang ini. Perubahan-perubahan yang berkaitan adalah seperti berikut: Jawatan Cuti Elaun-Elaun

Perlantikan baru (jawatan tetap) Pengesahan dalam jawatan dimasukkan kedalam perjawatan berpencen Memangku Naik Pangkat elangkah sekatan kecekapan Pertukaran

Separuh gaji Tanpa gaji Cuti sakit separuh gaji atau tanpa gaji

Semua jenis elaun

Bersara

2. Satu salinan penyata ini hendaklah dihantar kepada PUSAT REKOD KAKITANGAN KERAJAAN, JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA dengan mengisi butir-butir berkenaan dalam borang PR.JPA 2(Pin. 2/93) disebelah belakang penyata ini. Badan-badan Berkanun/Penguasa Tempatan yang tidak menggunakan Laporan Penyata Perubahan (Kew.8) untuk membenarkan sebarang pembayaran hanya dikehendaki menghantar satu salinan Laporan Penyata Perubahan PR.JPA 2(Pin. 2/93) ke Pusat Rekod Kakitangan Kerajaan dan tidak perlu menghantar kepada Akauntan Negara, Bendahari Negeri, Akauntan Perbendaharaan atau Pembantu Kewangan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful