You are on page 1of 6

NOMENCLATURA COMPU~ILOR ANORGANIC I

Reguli IUP AC (International Union of Pure and Applied Chemistry), Selectionate din "RED BOOK" 2005 SCRIEREA FORMULELOR CHIMICE COMPUSI IONICI SIMPLI • Cationul, provenit din elementul cu caracter electropozitiv eel mai accentuat, se scrie intotdeauna primul, apoi se scrie anionul • Pentru compusii cu mai multi cationi si /sau anioni, acestia se scriu in ordine alfabetica, evident mai intfii cationii urmati de anioni Exceptie - ionul de W, protonul, el fiind scris ultimul in grupul de cationi (ionul de H + este denumit hidron) Exemple: NaCI AlF3 KMgCIF2 RbHF2 SUCCESIUNEA ATOMILOR iN IONI SI MOLECULE POLIATOMICE • In general, in ionii poliatomici si moleculele neutre se scrie primul atomul central, urmat de ceilalti atomi sau grupuri de atomi in ordine alfabetica Exceptii: • acizii, in formulele lor atomii de hidrogen sunt scrisi primii • speciile liniare, simbolurile chimice fiind scrise in ordinea care reda structura speciei (ordinea in care se leaga atomii) Exemple: S042C02 PChO HN03 -SCN -NCS HOCN HONC COMPUSI COORDINATIVI = COMPLEX METALIC • Sunt combinatii de ordin superior alcatuite dintr-un generator de complex M (ion sau atom central), si un numar (obisnuit, in cazurile simple numit numar de coordinatie) de liganzi L (specii chimice dono are de electroni, care pot fi atomi, ioni sau molecule) • Formula generala: [MLn] Formula unei entitati metal-ligand, numita frecvent "complex" (denumire neacceptata de IUP AC) se scrie intre paranteze drepte, indiferent daca are sau nu sarcina electrica Pentru "complec~ii" cu sarcini electrice se scrie intotdeauna mai intfii cationul si apoi anionul, indiferent daca ionul "complex" este cation sau anion

OIr

1

xiclo" pentru cic1uri • Pentru cationi se mentioneaza termenul "ion" sau "cation" urmat de numele speciei neutre si specificarea intre paranteze rotunde sarcinii (in cifre arabe) sau a numarului de oxidare (in cifre romane) • Pentru anioni se mentioneaza termenul "ion" sau "anion" urmat de radacina nume1ui speciei neutre cu terminatia "ura" sau .In "complex" se scrie primul generatorul de complex. urmat de liganzii anionici in ordine alfabetica si apoi de liganzii neutri tot in ordine alfabetica dupa primul simbol din formulele acestora Pot fi introduse ca prefixe simbolurile care indica aranjamentul spatial alliganzilor (cis-.Jd" (in cazul anionilor derivati de la oxigen) Ex empJe: I Formula Denumirea sistematica Denumirea tradltionala Dioxigen Oxigen 02 Catena-trioxi2en Ozon 03 Cicio-octasulf Sulf S8 P4 Tetrafosfor Fosfor alb Hg/+ Dimercur(2+ ) Mercuros Dioxid (1-) Hiperoxid sau superoxid 02 022Dioxid (2-) Peroxid 02+ Dioxigen (1+) Dioxigenil C2IDicarbura (2-) Acetilura N3Trinitrura (-1) Azida Triiodura (-1) Triiodura 13 SPECII HETEROATOMICE • Cationi obtinuti prin aditia unui ion H+ la hidruri binare: • Polinucleare .NH2 formeaza cationii: [H2N . fac-.NH3] + = (N2~) + Ion hidraziniu (2+) sau diazanediium • Mononuc1eare . mer-) DENUMIRI CHIMICE SPECII HOMOPOLIATOMICE • Pentru moleculele neutre se indica numarul atomilor prin prefixe prin numeralul grecesc corespunzator. iar prefixul .se adauga terminatia "iu" la radacina numelui moleculei de hidrura. daca este cazul.altemativa mai cunoscuta la situatia de mai sus este de a adauga terminatia "oniu" la un radical provenind de la numele elementului NH4+ Ion ammoniu sau azaniu PH4+ Ion fosfoniu H30+ Ion oxoniu sau oxidaniu.NH3t = 2HS + Ion hidraziniu 1+ sau diazaniu [H3N . se specific a numarul sarcinilor pozitive prin pre fixe indicand numeralu1 grecesc corespunzator Hidrazina H2N . acceptat si hidroniu H3S+ Ion sulfoniu 2 . se foloseste prefixul "catena" pentru lanturi. trans.

~i denumirilor sistematice pentru restul compusilor din tabel: « OBI~NUITI » ~I AI ANIONILOR LOR Denumirea ca specie cu Denumirea hidrogen Trioxoborat de trfhidrogen Poli[ dioxoborat(I-) hidrogen] Tetraoxosilicat de tetrahidrogen Poli[trioxosilicat de tetrahidrogen] Trioxocarbonat dihidrogen de a NUMELE OXOACIZILOR Numele Numele traditional .= nitrat HN03= acid nitric NOz-= nitrit HNOz= acid nitros ca acid Acid trioxoboric de Acid polidioxoboric Acid tetraoxosilicic Acid poltrioxosilicic Acid trioxocarbonic Nitrurooxocarbonat de dihidrogen Carburooxonitrat de hidrogen Trioxonitrat (1-) de hidrogen Dioxonitrat (1-) de hidrogen Acid nitrurooxocarbonic Acid carburooxonitric Acid trioxonitric Acid dioxonitric 3 . non-sistematice sistematice: NO+ Cation nitrozil Cation nitril NOt OIr Cation hidroxiliu .• • Cationi complecsi .= ortosilicat a. rvia a mea a Anioni a caror d enumire trivi l~ es te ~ ~ accepitta ~ Hidroxid (NU hidroxil) OIr HSHldrogenosulfura (1-) NHZImidura sau azadiura NHz Amidura sau azanura SC~ Tiocianat NCSIzotiocianat NCOIzocianat Cianat OC~ sau semi- • • Oxoacizi si oxoanionii .Si04 = acid orto silicic b Si032-=metasilicat (HzSi03)n = acid metasilicic C C03 z-= carbonat HZC03= HC03-= acid carbonic hidrogenocarbonat (bicarbonat) HOCN= OC~=cianat acid cianic d ONC-= fulminat HONC= acid fulminic N03 . semestrul II Cazuri speciale cand sunt acceptate denumirile triviale.sunt recomandate folosirea denumirilor traditionale pentru acizii mai cunoscuti.vezi CHIMIA COORDINATIV A. al anionului traditional al acidului BO/-=borat H3B03 = acid boric = BOz = metaborat (HBOz)n acid metaboric C SiO/.

= arsenit S042.= hipoclorit J1.= metafosfat AsO/.oxo hexaoxodifosforic Acid polytrioxofosforic Acid tetraoxoarsenic Acid trioxoarsenic Acid tetraoxosulfuric Tetraoxoarsenat de trihydrogene Trioxoarsenat (3-) de trihidrogen Tetraoxosulfat de dihidrogen Hidrogenotetraoxosulfat (VI) J1.HPH202= acid fosfinic HJl'02 Acid hipofosforos PH202 = fosfinat HJl'02 .oxo .= clorit CIO.= fosfat HP042-= monohidrogenofosfat Trioxofosfat (3-) de trihidrogen Hidrurotrioxofosfate (2-) de dihidrogen Tetraoxofosfat (3-) de trihidrogen Acid trihidrurotri oxofosforic (3-) Acid hidrurotrioxofos foric Acid tetraoxofosforic H4P207 = acid difosforic (HP03)n = Acid metafosforic C H3As04= acid arsenic H3As03 = acid arsenios H2S04 = acid sulfuric H2P04-= dihidrogenofosfat P2074-.oxo hexaoxodisulfuric Acid trioxotiosulfuric Acid hexaoxodisulfuric Acid tetraoxodisulfuric Acid trioxosulfuric Acid tetraoxocloric Acid trioxocloric Acid dioxocloric Acid monooxocloric Hexaoxodisulfat (S-S) de dihidrogen Tetraoxodisulfat (S-S) de dihidrogen Trioxosulfat de dihidrogen Tetraoxoclorat de hidrogen Trioxoclorat de hidrogen Dioxoclorat de hidrogen Monooxoclorat de hidrogen 4 .= sulfit CI04.hexaoxodi fosfat de tetrahidrogen Poly [trioxofosfat (1-) de hidrogen] Acid J1.oxo .hexaoxodi - H2S207 = acid disulfuric H2S203 = acid tiosulfuric H2S206 = acid ditionic H2S204 = acid ditionos H2S03 = acid sulfuros HCI04 = acid percloric HCI03 = acid cloric HCI02 = acid cloros HCIO = acid hipocloros sulfat de dihidrogen Trioxotiosulfat de dlhldrngen Acid J1.= arsenat As03 3.= sulfat HS04-= hidrogenosulfat (bisulfat) S2071r.= perclorat CI03 = clorat CI02 .= PH202hipofosfit Dihidrurodioxo -fosfat (1-) de hidrogen Acid dihidrurodi oxofosforic H3P03= acid fosforos e H2PH03= acid fosfonic e H3P04 = acid fosforic P033.= difosfat P03 .= disulfat S2032-= tiosulfat S2062-= ditionat S2042-= ditionit S032.= fosfit PH03-2 = fosfonat PO/.

= dicromat Mn04-= permanganat CH3COO = acetat C2H302CN . un amestec de «acid fosforos » ~i de "acid fosfonic" Saruri . potrivit acestui sistem.HI04 = acid periodic HsI06= acid ertoperiodle'' H2Cr04 = acid cromie H2Cr207= acid dicromic HMn04=acid permanganic CH3COOH= acid acetic C2H402 HCN= acid cianhidric 104 = periodat H4106-= ortoperiodat Cr042. pentru ca atomul de hidrogen nu este legat de atomul de oxigen e Ceea ce numim in general « acid fosforos » este.hexaoxodi cromat de dihidrogen Tetraoxomanganat de hldrogen Numele traditional al anionului corespunzator este totdeauna transformarea terminatiei -ic in -at ~i a terminatiei -os in -it a b obtlnut prin Prefixul « orto » indica acidul eel mai hidratat posibil sau HsI06 comparativ cu HI04 c:) H3P04 comparativ HP03. ordinea serierii respecta atat la eationi.= cromat Cr2072.se seriu mai inta.i eationii apoi anionii. acesta nu este un oxoacid. C ~ (HP03)n (« meta ») + nH20 d Preflxul «meta» indica un produs de deshidratare al unui acid: nH3P04 (« orto ») Acidul izocianic este HNCO.oxo . iar pentru sarurile eu mai multi eationi si/sau anioni. ionii identiei se indica prin prefixele corespunzatoare numeralelor grecesti: Formula KM~F3 NaTI(N03)2 MgNH4P04·6H2O NaHC03 LiH2P04 CsHS04 NaCI·NaF·2Na2S04 Na6ClF(S04)2 CaSF(p04)3 Denumirea Fluorura de magneziu-potasiu Nitrat de sodiu-taliu(l) sau Dinitrat de sodiu-taliu Fosfat de amoniu-magneziu hexahidratat Hidrogenocarbonat de sodiu Dihidrogenofosfat de litiu Hidrogenosulfat de cesiu Hidrogentetraoxosulfat (VI) de cesiu Hldrogentetraoxosulfat (1-) de cesiu Clerura-fluorura-sulfat de hexasodiu Fluorura-tristfosfat) de pentacalciu 5 .= cianurd Tetraoxoiodat de hldrogen Acid tetraoxoiodic Acid hexaoxoiodic (5-) Acid tetraoxocromic Acid J1.oxo hexaoxodicromic Acide tetraoxomanganic Hexaoxoiodat (5-) de pentahldrogen Tetraoxocromat de dihidrogen J1. cat si la anioni ordinea alfabetica.

sulfat de tetraammincupru (II) [Fe(HzO)6]Ch . semestrul II K3[Fe(CN)6] .triaquatrlbidroxofier (III) Na[AI(OH)4(HzO)z] .diclorura de pentaaquahidroxofier (III) [Fe(OH)z(HzO)4]CI.clorura de tetraaquadlbidroxofier (III) [Fe(OH)3(HzO)3] .diaquatetrahidroxoaluminat (III) de sodiu Naz[Zn(OH)4] .hexahidroxocromat (III) de potasiu [Ag(NH3)z]CI.clorura de diamminargint (I) 6 .tetrahidroxozincat (II) de sodiu K3[Cr(OH)6] .hexacianoferat (III) de potasiu [Cu(NH3)4]S04 .COMPUSI COORDINATIVI MONONUCLEARI -vezi CHIMIA COORDINATIVA.triclorura de hexaaquafier (III) [Fe(OH)(HzO)s]Ch .