#Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin.

1 din Constitutie, republicata)

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
PLENUL
HOTARARE nr. 130
din 01 martie 2012

Prin nota nr. 34/857 /1154/5584/ST

/2012, Directia resurse umane ~i organizare propunerile privind tematica,

a inaintat Plenului Consiliului Superior al Magistraturii

bibliografia ~i taxa de participare la concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea in anul2012.

Analizand

notele Directiei resurse umane si orgaruzare si vazand inscrisurile

atasate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii retine urmatoarele:

Potrivit desfasurarea judecatoresti Consiliului concursul

dispozitiilor

art. 4 alin. (3) din Regulamentul a posturilor vacante

privind orgaruzarea de grefier

~1

concursului ~i parchetele Superior de ocupare

de ocupare

la instantele Plenului pentru ~i

de pe langa aces tea, aprobat nr. 126/2007, vacante

prin

Hotararea

al Magistraturii
a posturilor

tematica

si bibliografia

de grefier la instantele

judecatoresti

parchetele de pe langa aces tea, precum ~i taxa de concurs se aproba anual, prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea instantelor si parchetelor de pe

langa acestea, dupa consultarea Scolii Nationale de Grefieri.
1/6 Adresa: Bucuresti, Calea Plevnei 141B sector 6 Web: www.csm1909.ro

In

conformitate

cu

prevederile

legale

mentionate,

pnn

adresa

nr.

1/857/1154/2011

Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat Inaltei Curti de Casatie si Anticoruptie, curtilor de apel ~i parchetelor de pe langa

Justi1ie, Directiei Nationale aces tea sa transmita pentru organizarea

propunerile si desfasurarea

lor privind tematica, bibliografia si taxa de concurs concursurilor de ocupare a posturilor vacante de

grefier in cursul anului 2012. Nu au fost transmise propuneri de catre Curtea de Apel Oradea, Curtea de Apel Brasov, Curtea de Apel Timisoara si Parchetul de pe linga Curtea de Apel Targu Mures. La solicitarea sus-mentionata Apel Constanta, a Consiliului Superior al Magistraturii, Curtile de

Ploiesti, Suceava, Alba Iulia, Bacau, Galati, Pitesti, Curtea Militara de de pe langa

Apel Bucuresti, Inalta Curte de Casatie ~i Justitie, precum si Parchetele

Curtile de Apel Timisoara, Bucuresti, Brasov, Iasi, Suceava, Galati, Craiova, Alba Julia, Oradea, propus Cluj, Constanta, mentinerea Ploiesti, Parchetul de pe langa Curtea Militara de Apel, au aprobate

aceleiasi tematici

si bibliografii

in cursul anului 2011,

apreciindu-se ca sunt suficient de cuprinzatoare pentru evaluarea candidatilor. Celelalte instante si unitati de parchet au propus in general, fie tematicii ~i bibliografiei altora. Scoala Nationala de Grefieri a inaintat, spre a fi de tematica ~i stabilite in anul precedent, fie eliminarea
0

reducere

a ~i

unor institutii

introducerea

Prin adresa nr. 1/167 /G/2012,

supuse aprobarii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, propunerile bibliografie pentru concursul de ocupare a posturilor vacante

de grefier cu studii ~i

superioare juridice ~i fara studii superioare juridice din cadrul instantelor judecatoresti parchetelor de pe langa acestea, dupa consultarea, in prealabil, a propunerilor

instantelor

~i parchetelor. Adresa anterior mentionata este insotita de Hotararea nr.4 din data de

06.02.2012 a Consiliului de conducere al Scolii Nationale de Grefieri si anexele acesteia privind tematica si bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de

grefier cu studii superioare juridice sau pentru ocuparea posturilor vacante de grefier cu studii medii ~i studii superioare de alta specialitate, la instantele judecatoresti si parchetele
2/6

Adresa: Bucuresti, Calea Plevnei 141B sector 6 Web: www.csm1909.ro

2012 a Consiliului de conducere. avand in vedere propunerile instantelor si parchetelor.02.02.02.2012 Consiliului de conducere. Consiliul de conducere formulate de de al Scolii Nationale Grefieri a inaintat propuneri posturilor diferentiatc privind tematica concursului pentru ocuparea vacante de grefier.2012 Consiliului de conducere.2012 a Consiliului de conducere. 4/06. Anexa 2 la Hotararea fara nr. . .de pe langa acestea. .Tematica si bibliografia concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefier studii superioare juridice din cadrul instantelor judecatoresti. in raport cu nivelul studiilor ~i institutia care organizeaza concursul. Fata de solicitarea Scolii Nationale de Grefieri.Tematica si bibliografia concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice din cadrul instantelor judecatoresti. diferentia dupa cum concursul se desfasoara pentru ocuparea posturilor fara a vacante de grefieri din cadrul instantelor sustine judiciara. astfel: . Comparativ cu tematica si bibliografia aprobate pentru anul2011 prin Hotararea Adresa: Bucuresti.Tematica si bibliografia concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice din cadrul parchetelor. examinarea candidatilor se face prin de operare pe sustinerea unei probe practice eliminatorii de verificare a cunostintelor calculator sau de dactilografiere. cu subiecte distincte. respectiv. procedura Proba scrisa se discipline: procedura civila si organizare Astfel. Anexa 1 la Hotararea nr. ocuparea posturile vacante de grefier cu studii superioare juridice sau pentru posturilor vacante de grefier cu studii medii ~i studii superioare de alta specialitate.ro 3/6 .02. 16 din Regulament. la urmatoarele judccatoresti sau din cadrul parchetelor. Anexa 3 la Hotararea nr. 4/06.csm1909. Anexa 4la Hotararea nr. penala. 4/06. Calea Plevnei 141B sector 6 Web: www. 4/06.Tematica si bibliografia concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefier a rara a studii superioare juridice din cadrul parchetelor. pentru precum si a unei probe scrise. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reline urmatoarele: in temeiul art. avand in vedere dispozitiile legale invocate si propunerile instante si parchete pentru anul 2012. instante ~i parchete.

ilor privind Executarea hotararilor penale - Dispozitii generale din Codul de procedura pen ala. avand in vedere ca acestea se regasesc in Partea Speciala a Codului de procedura penala. pentru toate bibliografiile. De asemenea. In sedinta din data de 20. in cuantum de 150 lei.2 .Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. iar pentru ocuparea posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice ~i fara studii superioare juridice din cadrul instantelor difera sub aspectul cuprinsului ~i continutului prin introducerea unor noi institutii ~i eliminarea altora.Eficientizarea activitatii Consiliului Superior all\fagistraturii ~i a institutiilor coordonate. In anul 2011.02. Parteneriatul cu institutiile interne ~i ca in privinta tematicii concursurilor pentru ocuparea nu au fost de societatea civila a precizat posturilor de grefier cu studii superioare juridice din cadrul instantelor eliminate institutiile Caile ordinare de atac (apelul ~i recursul) ~i Caile extraordinare atac (contestatia in anulare ~i revizuirea).Judecata.03. astfel: .ro .2011.2011.2012.au fost eliminate urmatoarele institutii: Caile ordinare de atac (apelul ~i recursul) ~i Caile extraordinare de atac (conrestatia in anulare ~i revizuirea) din Partea Speciala a Codului de procedura penala.tematica pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante de grefieri (cu studii a superioare juridice ~i fara studii superioare juridice) din cadrul instantelor judecatoresti. taxa de participare la concurs a fost aprobata prtn Hotararea in ceea ce priveste Codul de procedura civila. a fost formulat amendament astfel inc at sa poata fi adaptate concursului. fost completata prin introducerea dispozip. in functie de Codul in vigoare la data organizarii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.csm1909. Calea Plevnei 141B sector 6 Web: www. Pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante de grefier din anul 2012. din tematica pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante de grefieri fara studii superioare juridice din cadrul instantelor judecatoresti. la pct. tematica ~i bibliografia de ocupare a propuse de Scoala Nationala de Grefieri pentru organizarea concursurilor posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice ~i fara studii superioare juridice din cadrul parchetelor. nu a suferit modificari. 138/10. 138/10. opt instante si 11 parchete au propus mentinerea cuantumului taxei din anul 2011.03. Comisia 2 . altele au 4/6 Adresa: Bucuresti. pentru anul 2012. .

activitatii Consiliului Superior propus de Comisia nr.ro . cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.126/2007. privind Consiliul Superior al Magistraturii. republicata.2 ~i a institutiilor al Magistraturii in sensul ca toate bibliografiile sa fie adaptate in functie de Codul de procedura civila in vigoare la data organizarii concursului. urmeaza a le aproba cu precizarea ~i amendamentul "Eficientizarea coordonate". dupa caz. iar Parchetul de pe langa Curtea de Apel Oradea a propus sa nu se perceapa nicio taxa.csm1909.propus 0 taxa cuprinsa intre 100 ~i 400 de lei. nr. sa acopere ocazionate de organizarea urmeaza a stabili cuantumul acesteia la valoarea de 150 de lei. de cuprinzatoare Plenul al Magistraturii pentru evaluarea ca suficient propunerile formulate candidatilor ~4 in consecinta. in temeiul dispozitiilor art. Calea Plevnei 141B sector 6 Web: www. ulterioare ~i al dispozitiilor concursului ~i parchetele Superior cu modificarile privind de grefier prin vot ~i complctarilc organizarea ~i art. pentru organizarea concursului vacante de grefier din acest an. 5/6 Aclresa: Bucuresti. d) din Legea nr. Hotararea direct al Magistraturii ~i secret. unanimitatea. nu difera fa}i de tematica Superior ~i bibliografia apreciaza esential aprobate sub cuprinsului ~i continutului Consiliului in anul precedent. 37 lit. in ceea ce priveste stabilirea taxei de participare la concurs. Consiliul de conducere al Scolii Nationale de Grefieri a precizat ca lasa la aprecierea Consiliului Superior al Magistraturii stabilirea cuantumului taxei. Fat:! de cele expuse.nand seama ca aceasta trebuie ~i desfasurarea concursului. Avand in vedere faptul ca propunerile instantelor ~i parchetelor de pe langa acestea ~i propunerea de ocupare aspectul a posturilor $colii Nationale de Grefieri. Plenul Consiliului Superior instantelor al Magistraturii. ~i parchetelor luand in considerare propunerile formulate de majoritatea cheltuielile ~i p. (3) din Regulamentul a posturilor vacante aprobat prin desfasurarea judecatoresti Consiliului de ocupare la instantele Plenului cu de pe langa acestea. 317/2004. 4 alin.

Art. conform prevederilor legale. si parchetele de pe langa acestea in anul 2012. care face parte integranti din prezenta hotarare.Aproba tematica si bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier fara studii superioare juridice din cadrul parchetelor.Aproba tematica si bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice din cadrul parchetelor. Art.Prezenta hotarare se cornunica Directiei resurse umane si organizare. pentru anu12012.PLENUL CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII HOTARA~TE Art.Stabileste taxa de participare la concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti cuantum de 150 de lei. Art.3 .5 .ro .csm1909. la data de 01 martie 2012 ICA 6/6 Aclresa: Bucuresti.4 . care face parte integranti din prezenta hotararc. care face parte integranti din prezenta hotarare. pentru anul 2012. conform Anexei 3.1 . conform Anexei 4. conform Anexei 1. care face parte integranta din prezenta hotarare. CaleaPlevnei 141B sector 6 Web: www. in vederea punerii in aplicare.2 . pentru anu12012.Aproba tematica si bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier tara studii superioare juridice din cadrul instantelor judecatoresti.6 . conform Anexei 2. Data in Bucuresti. Art. pentru anul 2012. in Art.Aproba tematica si bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice din cadrul instantelor judecatoresti.

. . 5. comunicarea actelor procedurale.Nulitatile: . Urmarirea penala Dispozitii generale.CONCURS PENTRU OCUP AREA POSTURILOR V ACANTE DE GREFIERI CU STUDII SUPERIOARE JURIDICE DIN INSTANTELE JUDECATORE$TI T ematica . . Masurile preventive si alte masuri procesuale Masurile preventive. Competenta .Amenda judiciara.Actiunea penala si actiunea civila In procesul penal. II. Alte mas uri procesuale. Probe Ie §i mijloacele de proba Dispozitii generale. Acte procesuale §i procedurale comune Asistenta juridica §i reprezentarea. Partea speciala 1. .Cheltuielile judiciare: . 3.Incompatibilitatea si stramutarea.Competenta organelor de urmarire penala: . Mijloacele de proba.T ermenele. 4. mandatul de aducere. Reguli de baza §i actiunile In procesul penal .Felurile competentei: .Citarea. .Scopul §i regulile de baza ale procesului penal.2012 PROCEDURA PENALA T. Partea general a 1. 2.

cererea reconventionala). Participantii Ia procesul civil Instanta de judecata (rolul activ al judecatorului.\\>'f~.::~~i~A~__. Etapa dezbaterii (sedinta de judecata. stramutarea. Competenta instantelor judecatoresti Competenta material a a instantelor judecatoresti: Competenta teritoriala: Incidente referitoare la instanta sesizata (intinderea competentei instantei sesizate. intampinarea. conditii generaIe pentru indeplinirea actelor de procedura. citarea si comunicarea actelor de procedura. 4. nulitatea actelor de procedura): Termenele procedurale (notiune si c1asificare. administrarea dovezilor.. drepturile ~i indatoririle procesuale ale partilor. exceptiile procesuale. ~«. efectele hotararilor judecatoresti. Dispozitii generale de procedure • Actele de procedura (notiune ~i c1asificare. cheltuielile de judecata. Trimiterea in judecata: Reluarea urmaririi penale. continutul hotararii. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala: Procedura plangerii prealabile. Amenzi judiciare ~i despagubiri. Judecata Dispozitii generale: Judecata in prima instanta. 2. actele procesuale de dispozitie ale partilor): Deliberarea si pronuntarea: Hotararea (c1asificarea hotararilor judecatoresti.: Supravegherea exercitata de procuror in activitatea de uririar~1FE:?~aMi Efectuarea urmaririi penale. participarea tertilor Ia judecata. suspend area judecatii. redactarea. 2. incidente procedurale referitoare la compunerea ~i constituirea instantei): Partile (conditiile pentru a fi parte in proces. coparticiparea procesuala. alcatuirea instantei. Iamurirea ~i completarea hotararilor).>~'. termenul de grape. Judecata in prima instanta Etapa scrisa (cererea de chemare in judecata. Caile extraordinare de atac (contestatia in anulare si revizurea). decaderea si repunerea in termen). . durata. Executarea hotararilor Dispozitii generale penale PROCEDURA CIVILA 1. 3. semnarea ~i comunicarea hotararii. Caile ordinare de atac (ape luI ~i recursul). reprezentarea partilor in procesul civil). mijloacele procedurale de invocare a necompetentei.. Pormele participarii procurorului in procesul civil 3.J'" r . abuzul de drept procedural. indreptarea. conflictele de competenta). perimarea.

republicata nr. Activitatea ill timpul sedintei de judecata .SECPUNEA a V1II-a. ale personalului auxiliar de specialitate si ale personalului din departamentul economicofinanciar si administrativ: .Contestatia . Dispozitii Apelul . nr.5. Evidenta activitatii instantei CAPITOLUL III. CAPITOLUL II. 958 din 2R10. Desfasurarea activitatii administrativ-judiciare a instantelor: .11.SECPUNEA a IV-a.Revizuirea generale privind caile de atac in anulare 6. Legea nr.Recursul .SEqIUNEA 2 Cancelaria din Structura Inaltei Curti de Casatie si Iustitie: . cu modificarile si completarile ulterioare . 387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii. cu modificarile ~i completarile ulterioare (doar pentru concursurile organizaie fa lnalta Curle de Casatie §i [ustitie) CAPITOLUL VIII. Titlul executoriu. 2005. republicat in Monitorul Oficial.integral Regulamentul de ordine interioara aI instantelor judecatoresti (Hotararea nr. TITLUL II. Partea 1. Partea I.SECnUNEA a II-a. 827 din 13 septembrie 2005 cu modificarile si completarile TITLUL 1. 567/2004 privind de specialitate din cadrul instantelor si al statutul personaIului auxiliar de speciaIitate al mstantelor judecatoresti ~i aI parchetelor de pe langa acestea (publicata ill Monitorul Oficial. in Monitorul ulterioare: Oficial. Activitatea premergatoare sedintei de judecata §i de rezolvare lucrarilor cu caracter administrativ . Activitatea ulterioara incheierii dezbaterilor a 5. Parte a I. Compartimentele . Dispozitii privind conducerea instantelor. 1. 2. nr.SECPUNEA a III-a. 1076 din 30. Executarea siliHi Investirea cu formula executorie.SECPUNEA a VII-a. atributiile judecatorilor. Incuviintarea executarii silite de catre instanta. ORGANIZARE JUDICIARA. Dispozitii privind activitatea compartimentelor auxiliare ale instantelor judecatoresti . Instantele judecatoresti: TITLUL VI. 2005). publicata ill Monitorul Oficial. Partea I. Compartimentele auxiliare parchetelor. Legea nr 304/2004 privind organizarea judiciara. nr. cu modificarile ~i completarile ulterioare 4. 1197 din 14 decembrie 2004). Dispozitii generale. Regulament privind organizarea ~i functionarea administrativa a Inaltei Curtii de Casatie ~i justitie. r .

eu modificarile §i completarile ulterioare. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al mstantelor judecatoresti ~i al parchetelor de pe langa acestea (publicata in Monitorul Oficial. In raport cu modificarile legislative intrate in vigoare pana la data anuntarii concursului. Legea nr. republicata in Monitorul Oficial. nr. eu modificarile si completarile ulterioare 7. 1197 din 14 deeembrie 2004). 827 din 13 septembrie 2005 eu modificarile si completarile ulterioare 4. Partea 1. Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti (Hotararea nr. eu modificarile si completarile ulterioare 2. actualizate. cu modificarile §i completarile ulterioare 6. Codul deontologic al personalului auxiliar de spedalitate al in~~t~IotJtidecatore~ti ~i al parchetelor (Hotararea nr. publicata ill Monitorul Oficial. Partea 1. nr. 145/2005 din 26. candidatii vor putea consulta Iegislatie ~i Iucrari de specialitate [cursuri universitare. nr. publicata ill Monitorul Oficial.). cu modificarile §i completarile ulterioare 5. Partea 1.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii. Partea 1. tratate.2005. Codul de procedura civila. . Codul de procedure penala. Regulament privind organizarea §i functionarea administrativa a InaItei Curtii de Casatie §i [ustitie. 958 din 28. republieat ill Monitorul Oficial. Legea nr.04.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii. Partea L nr.5. nr. 1076 din 30. 382 din 6 mai 2005) De asemenea. in vederea pregatirii pentru concurs. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti §i al parchetelor (Hotararea nr. publicata ill Monitorul Oficial. monografii etc.10. 382 din 6 mai 2005) BIBLIOGRAFIE 1.04. 145/2005 din 26. ill vigoare la data organizarii eoneursului 3. nr. 387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii.11. Partea 1. 304/2004 privind organizarea judiciara.2005).

Asistenta juridica si reprezentarea. .~ . 2. \:~ . Probele ~i mijloacele de proba .Citarea.: ~'(. 3. CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR V ACANTE DE GREFIERI FARA STUDII SUPERIOARE JURIDICE DIN INSTANTELE JUDECATORE~TI Tematica .Mijloacele de proba. Executarea hotararilor penale Dispozitii generale . . mandatul de aducere II.. .Dispozitii generale. Judecata in prima instanta. Urmarirea penal a Dispozitii generale. . Parte a generala 1.Actiunea penala ~i actiunea civila in procesul penal. 3. comunicarea actelor de procedura. 130101. Nulitatile: Amenda judiciara. Termenele.03. Acte procesuale ~i procedurale comune .Scopul ~i reguIile de baza ale procesului penal. ANEXA 2 la Hotararea nr. 2.2012 a Plenului Consiliului SuperiOl\~~lagistraturii li'. Partea speciala 1. Reguli de baza ~i actiunile in procesul penal . ..2012 PROCEDURA PENALA I. Judecata - Dispozitii generale.

4. citarea si comunicarea actelor de procedura. Formele participarii procurorului in procesul civil 3. drepturile si indatoririle procesuale ale partilor. alcatuirea instanter. CIVIL~ 1. exceptiile procesuale. Participantii Ia procesul civil Instanta de judecata (rolul activ al judecatorului. nulitatea actelor de procedura): Termenele procedurale (notiune si clasificare. decaderea si repunerea in termen). administrarea dovezilor. perimarea. actele procesuale de dispozitie ale partilor): 5. conditii generale pentru indeplinirea actelor de procedura. participarea tertilor la judecata.PROCEDURA. cererea reconventionala): Etapa dezbaterii (sedinta de judecata. Judecata in prima instanta Etapa scrisa (cererea de chemare in judecata. Dispozitii generale de procedura Actele de procedura (notiune §i clasificare. suspend area judecatii. Dispozitii generale privind dille de atae Apelul Recursul Contestatia in anulare Revizuirea . incidente procedurale referitoare la compunerea si constituirea instantei): Partile (conditiile pentru a fi parte in proces. reprezentarea partilor in procesul civil). intampinarea. durata. Competenta instantelor judecatoresti Competenta material a a instantelor judecatoresti: Competenta teritoriala: 2. coparticiparea procesuala.

SECPUNEA a VIII-a. Evidenta activitatii instantei CAPITOLUL III. Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti a Consiliului Superior al Magistraturii. nr. Dispozitii privind activitatea eompartimentelor auxiliare ale instantelor judecatoresti . nr. Aetivitatea in timpul sedintei de judecata . Parte a I. nr. publicata in Monitorul Oficial.specialitate al instantelor judecatoresti ~i al parchetelor de pe Ianga acestea (publicata in Monitorul Oficial. ale personalului auxiliar de specialitate §i ale personalului din departamentuI economicofinanciar ~i administrativ: . Partea 1. cu modificarile ~i completarile ulterioare (Hotararea nr. 958 CAPITOLUL II. TITLUL II.SECfIUNEA 2 Caneelaria din Struetura Inaltei Curti de Casatie si [ustitie: 5. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de. 1197 din 14 decembrie 2004). publicata in Monitorul din 28. eu modificarile si completarile ulterioare ( doar pentru concursurile organizate la lnalta Curle de Casatie Iji [ustiiie) CAPITOLUL VIII. Partea 1.integral 4. Dispozitii generale.SEqIUNEA a IV-a. eu modificarile si completarile ulterioare . de specialitate din eadrul instantelor ~i al 2.ORGANIZARE JUDICIARA 1. nr.SEqIUNEA a III-a. Compartimentele . 2005. nr. 382 din 6 mai 2005) ~i al .10. Instantele judecatoresti: TITLUL VI. Desfasurarea activitatii administrativ-judiciare a instantelor: . Aetivitatea premergatoare sedintei de judecata ~i de rezolvare Iucrarilor eu earaeter administrativ . republicat in Monitorul Oficial. Legea nr. ReguIament privind organizarea ~i functionarea administrativa a Inaltei Curtii de Casatie ~i justine. Compartimentele auxiliare parchetelor. Partea I.11.SECPUNEA a II-a. Dispozitii privind eondueerea instantelor. 827 din 13 septembrie 2005 eu modificarile ~i completarile ulterioare: TITLUL I. Codul deontologie aI personaIului auxiliar de speciaIitate al mstantelor judecatoresti a1 parchetelor (Hotararea nr. Activitatea ulterioara incheierii dezbaterilor a 5. 387/2005 Oficial.04.SECfIUNEA a VII-a. Legea nr 304/2004 privind organizarea judiciara. 145/2005 din 26. Partea 1. republicata in Monitorul Oficial. 1076 din 30. atributiile judecatorilor. 2005).2005 a Consiliului Superior Magistraturii.

publicata in Monitorul Ofieial. 1076 din 30.2005. . 382 din 6 mai 2005) De asemenea.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii. in raport cu modificarile legislative intrate in vigoare pana la data anuntarit concursului. nr. republieat ill Monitorul Oficial. cu modificarile vigoare la data organizarii eoneursului si completarile ulterioare. republicata in Monitorul Oficial. 304/2004 privind organizarea judiciara. eu modificarile ulterioare 6. Legea nr.10. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti §i al parchetelor (Hotararea nr. nr. Legea nr. Regulament privind organizarea §i functionarea administrativa a Inaltei Curtii de Casatie §i justitie. in vederea pregattrii pentru concurs. 387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii. Parte a I. Partea I. 958 din 28. publicata ill Monitorul Oficial.). tratate. cu modificarile ~icompletarile ulterioare 7. monografii etc. Partea I. 827 din 13 septembrie 2005 cu modificarile ~i completarile ulterioare 4. in 3. candidatii vor putea consulta Iegislatie §i Iucrari de specialitate (cursuri universitare. Codul de procedura penala. eu modificarile ~i completarile ulterioare 2. 145/2005 din 26. nr. nr. 2005). Codul de procedura civila.BIBLIOGRAFIE 1. nr. Partea I. actualizate. Partea I.04. 1197 din 14 decembrie 2004). 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al Instantelor judecatoresti §i al parchetelor de pe Ianga acestea (publicata in Monitorul Ofieial. eu modificarile ulterioare 5.11. Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti (Hotararea nr.

Alte masuri procesuale. .2012 PROCEDURA PENALA I. de aducere ..Actiunea penala si actiunea civila ill procesul penal.03. 130101. Masurile preventive §i alte mas uri procesuale . Acte procesuale §i procedurale comune . 5. ANEXA 3 la Hotararea nr. .Asistenta juridica si reprezentarea.2012 a Plenului Consiliului Superior.Felurile competentei: . 3.Termenele.Amenda judiciara. comunicarea actelor procedurale.Masurile preventive.Incompatibilitatea si stramutarea. . Reguli de baza §i actiunile in procesul penal .Citarea.Mijloacele de proba.Cheltuielile judiciare. Probele §i mijloacele de proba ..Dispozitii generale. Partea generala 1.Nulitajile: . Competenta . 4. mandatul . . . 2.al Magistraturii CONCURS PENTRU OCUP AREA POSTURILOR DE GREFIERI CU V ACANTE srunn SUPERIOARE JURIDICE DINPARCHETE Tematica . .Scopul si regulile de baza ale procesului penal.

Procedura plangerii prealabile. Dispozitii generale de procedura §i Ia Actele de procedura (notiune si clasificare. PROCEDURA CIVIL 1. 3. conditii generale pentru indeplinirea actelor de procedura.Judecata in prima instanta. coparticiparea procesuala.Reluarea urmaririi penale: . 4. participarea tertilor judecata. . durata. Competenta instantelor judecatoresti Competenta materiala a instantelor judecatoresti: Competenta teritoriala.Plangerea irnpotriva masurilor §i actelor de urmarire penala: . abuzul de drept procedural. . cererea reconventionala): Etapa dezbaterii (sedinta de judecata. Urmarirea penala . drepturile indatoririle procesuale ale partilor. decaderea si repunerea in termen).Dispozitii generale.Trirniterea in judecata: .Competenta organelor de urrnarire penala: . citarea si comunicarea actelor de procedura.Dispozitii generale: . A 2. ad:ministrarea dovezilor). Formele participarii procurorului in procesul civil. reprezentarea partilor in procesul civil). Participantii la procesul civil Partile (conditiile pentru a fi parte in proces. nulitatea actelor de procedura): Termenele procedurale (notiune §i clasificare.II. Judecata .Supravegherea exercitata de procuror in activitatea de urmarire penala: . Partea speciala 1. 2. exceptiile procesuale. [udecata in prima instanta Etapa sensa (cererea de chemare in judecata. intampinarea.Efectuarea urmaririi penale: .

TITLUL VI.Structura teritoriala a Direcjiei Nationale Capitolul VI .Compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instantelor si al parchetelor.. 2. cu modificarile si completarile ulterioare . 529/C/21. Dispozitii generale TITLUL XI. nr.Atributiile personalului auxiliar de specialitate si ale personalului economic ~iadministrativ . publicat in Monitorul Oficial nr.2007 publicat in Monitorul Oficial. Organizarea.Organizarea si atributiile personalului auxiliar de specialitate din structura centrala a Diicot TitluI VITI. 827 din 13 septembrie 2005 cu modificarile ~icompletarile ulterioare: TITLUL I. Partea L nr. Ministerul Public.integral 3. 4. Legea nr 304/2004 privind organizarea judiciara. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti ~i al parchetelor de pe langa acestea . 2184jQ2006 al Ministrului justitiei. nr.Structura centrala a Directiei Nationale Anticoruptie Capito luI VIII . 154 din 5.Atributiile grefierului sef Capitolul VII . Dispozitii generale.Atributiile grefierului ~ef serviciu Capitolul V -Atributiile personalului auxiliar de specialitate si ale personalului conex.04. 1197 din 14 decembrie 2004. arhiva si relatii cu publicul Capitolul XII . republicata in Monitorul Oficial.Structura central a a DIICOT Capitolul X . functionarea si atributiile compartimentelor auxiliare de speciaIitate ale parchetelor.Organizarea ~i atributiile personalului auxiliar de specialitate din structura centrala a Directiei Nationale Anticoruptie TITLUL VIII . Ordinul nr.. 1226 /C/15. Ordinul ministrului justitiei privind aprobarea regulamentului de ordine Interioara a parchetelor nr. Partea 1.03. grefa. publicata in Monitorul Oficial. ORGANIZARE JUDICIARA 1.Serviciul de registratura.Structura teritoriala a DnCOT Capitolul IV . Partea I. 852/17 octombrie 2006 cu modificarile ~icompletarile ulterioare: TITLUL VII . TITLUL lIT. Legea nr.2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata ~i Terorism cu modificarile si completarile ulterioare: Titlul VII .2007 cu modificarile si completarile ulterioare: TITLUL I. 5. Regulamentul de Ordine Interioara al Directiei Nationale Anticoruptie aprobat prin Ordinul nr.02.

1197 din 14 decembrie 2004). De asernenea. 4.' _ -. Partea 1. 5. Codul de procedura penala. Partea I.04.04. 8.? . tratate. '\~. publicat in Monitorul Oficial nrc 852/17 octombrie 2006 cu modificarile §i completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare.f. 2184/Q2006 al Ministrului justitiei. 529/Q21. actualizate. Legea nr. Ordinul nr. in raport cu modificarile legislative intrate in vigoare pana la data anuntarii concursului. 7.154 din 5./ 6. publicata in Monitorul Oficial. nrc 827 din 13 septembrie 2005 cu modificarile si completarile ulterioare.instantelorjudecatoresti ~i al parchetelor (Hotararea nrc 145/2005 din 26.2007 cu modificarile §i completarile ulterioare. Partea I.--.02. monografii etc. Ordinul ministrului justitiei privind aprobarea regulamentului de ordine interioara a parchetelor nr. nrc 382 din 6 mai 2005 BIBLIOGRAFIE 1.). 6.".2005 a Consiliului Superior al Magistraturii. cu modificarile §i completarile ulterioare 2. Partea 1. publicata in Monitorul Oficial. in vigoare la data organizani concursul ui 3.03. Partea 1.i~~" '" V.04. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor (Hotararea nrc 145/2005 din 26. Legea nr.2007 publicat in Monitorul Oficial. publicata in Monitorul Oficial. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de speciaIitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea. nr.a1 . \\". 1226/C/15. in vederea pregatirii pentru concurs. nr.If. Codul de procedura civila.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii.2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de CriminaIitate Organizata si Terorism cu modificarile ~i completarile ulterioare. cu modificarile §i completarile ulterioare. nrc 382 din 6 mai 2005).' 1"-' f. . candidatii vor putea consulta Iegislatie ~i Iucrari de specialitate (cursuri universitare. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitat~. Regulamentul de Ordine Interioara al Directiei Nationale Anticoruptie aprobat prin Ordinul nr.:.. 304/2004 privind organizarea judiciara republicata in Monitorul Oficial.

Felurile competentei.Citarea. .Competenta organelor de urmarire penala: . .Cheltuielile judiciare: .03.\ ANEXA 4 Ia Hotararea nr. 2. . II. 3. .Trimiterea in judecata: .TermeneIe. Parte a generala 1.Amenda judiciara.Asistenta juridica si reprezentarea.2012 PROCEDURA PENAL~.Supravegherea exercitata de procuror in activitatea de urmarire penala: .Plangerea impotriva masurilor ~i actelor de urmarire penala: .Masurile preventive. comunicarea actelor procedurale. Reguli de baza §i actiunile In procesul penal . . Acte procesuale §i procedurale comune .2012 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE GREFIER! FARA STUDn SUPERIOARE JURI DICE DIN PARCHETE Tematica .Procedura plangerii prealabile. Masurile preventive §i alte masuri procesuale .Scopul si regulile de baza ale procesului penal.Incompatibilitatea. 130/01. 4. . . Partea speciala mandatul de aducere.Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal. Urmarirea penala .Aite masuri procesuale.Dispozitii generale. I.Reluarea urmaririi penaIe.Nulitatile: .Efectuarea urmaririi penale: . . 1. . Competenta .

TITLUL III. 529/C/21. 1197 din 14 decembrie 2004. Dispozitii generale de procedura Actele de procedura (notiune si clasificare.2007 cu modificarile si completarile ulterioare: TITLUL I. durata. Legea nr.2. publicata ill Monitorul Oficial. Dispozitii generale. Parte a I. coparticiparea procesuala. nulitatea actelor de procedura): Termenele procedurale (nojiune si clasificare. Competenta instantelor judecatoresti Competenta materiala a instantelor judecatoresti: Competenta teritoriala: 2. Partea I. 2. OrdinuI nr. cu modificarile si completarile ulterioare . Judecata . Participantii la procesul civil Partile (conditiile pentru a fi parte ill proces.Structura teritoriala a DnCOT . Formele participarii procurorului ill procesul civil. PROCEDURA CIVILA 1. citarea ~i comunicarea actelor de procedura.04. ORGANIZARE JUDI clARA 1. participarea tertilor la judecata. reprezentarea partilor ill procesul civil).Structura centrala a DIICOT Capitolul X . Organizarea. nr.02. 4. republicata ill Monitorul Oficial. conditii generale pentru indeplinirea actelor de procedura.2007 publicat in Monitorul Oficial. decaderea si repunerea ill termen). Dispozitii generale TlTLUL XI. 827 din 13 septembrie 2005 cu modificarile ~i completarile ulterioare: TITLUL I. drepturile si indatoririle procesuale ale partilor. TlTLUL VI. Ministerul Public.integral 3. 3. Legea nr 304/2004 privind organizarea judiciara.2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata ~i Terorism cu modificarile ~i completarile ulterioare: TitluI VII . nr. 154 din 5.Dispozitii generale. 567/2004 privind statutul personalului auxiIiar de specialitate al instantelor judecatoresti ~i al parchetelor de pe langa acestea . Ordinul ministrului justitiei privind aprobarea reguIamentului de ordine interioara a parchetelor nr. 1226 IC/15. Compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instantelor ~i al parchetelor.Organizarea si atributiile personalului auxiliar de specialitate din structura centrala a DnCOT Titlul VIII. nr. Partea 1.03. functionarea si atributiile compartimentelor auxiliare de specialitate ale parchetelor.

§i ale p~nalului n \~_. Capitolul V . nr.~~ _. publicata in Monitorul Oficial. 382 din 6 mai 2005 .'.Structura centrala a Directiei Nationale Anticoruptie Capitolul VIII .Organizarea si atributiile personalului auxiliar de specialitate din structura centrala a Directiei Nationale Anticoruptie Titlul VIII .Structura teritoriala a Directiei Nationale Capitolul VI .". 852/17 octombrie 2006 CU modificarile 1?i completarile ulterioare: Titlul VII . ~~ .. publicat in Monitorul Oficial nr..Serviciul de registratura.· . 145/2005 din 26. Partea 1.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii. Regulamentul de Ordine Interioara al Directiei Nationale Anticoruptie aprobat prin Ordinul nr.Atributiile grefierului sef CapitoluI VII Atributiile personalului auxiliar de specialitate si ale personalului economic §i administrativ 6."'" I Capitolul IV . 5.Atributiile personalului auxiliar de sp~ialitate conex.. .04. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti §i al parchetelor (Hotararea nr.Atributiile grefierului sef serviciu . '. grefa. 2184/C/2006 al Ministrului justitiei. arhiva si relatii cu publicul CapitoluI XU .

Legea nr.154 din 5.03. actualizate. in vederea pregatirii pentru concurs. Regulamentul de Ordine Interioara al Directiei Nationale Anticoruptie aprobat prin Ordinul nr. nr. eu modificarile si completarile organizarii eoneursului ulterioare. 304/2004 privind organizarea judiciara republicata In Monitorul Ofieial. Legea nr.).2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata Terorism eu modificarile §i completarile ulterioare.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii. nr. Partea I. 5. publicat In Monitorul Oficial nr. in raport cu modificarile legislative intrate in vigoare pana la data anuntarii concursului. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti ~i al parchetelor (Hotararea nr. . ~i ~i 7. nr. 6. Partea I. monografii etc. 4. In vigoare la data 3.04. 382 din 6 mai 2005). eu modificarile §i completarile ulterioare 2.2007 publieat In Monitorul Oficial. Codul de procedura civil a.• BIBLIOGRAFIE 1.04. 827 din 13 septembrie 2005 eu modificarile si completarile ulterioare. 852/17 oetombrie 2006 eu modificarile §i completarile ulterioare.2007 eu modificarile §i completarile ulterioare. Partea I. publicata In Monitorul Oficial.02. publicata In Monitorul Oficial. tratate. 1197 din 14 deeembrie 2004). 8. Ordinul ministrului justitiei privind aprobarea regulamentului de ordine interioara a parchetelor nr. Partea I. nr. 145/2005 din 26. De asemenea. 2184/C/2006 al Ministrului Iustitiei. Ordinul nr. Codul de procedura penala. candidatii vor putea consulta legislatie ~i lucrari de specialitate (cursuri universitare. 1226/C/15. 529/C/21. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti ~i al parchetelor de pe langa acestea. eu modificarile §i completarile ulterioare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful