TAJUK : ASID KARBOKSILIK, ESTER DAN AMIDA TUJUAN: Untuk menyediakan sampel ester dan menyiasat ciri-ciri

fizikal ester.

BAHAN / RADAS: Etanol tulen, asid etanoik glasial, asid sulfurik pekat, larutan akues natrium bikarbonat 5%, minyak, air, larutan kalsium klorida, bikar, kelalang penyulingan, corong paip, kelalang bulat, kelalang kon, silinder penyukat, termometer, Liebig pemeluwap, penunu Bunsen, kaki retort dan pengepit, tungku kaki tiga, penyumbat getah dengan lubang, bongkah kayu.

GAMBAR RAJAH:

Kira-kira 5 cm3 air suling ditambah ester dan campuran digegarkan dengan baik. Campuran dipanaskan di bawah refluks selama 1 jam. Corong pemisah digoncang.merta kerana ia akan mengakibatkan keretakan pada radas yang diperbuat daripada kaca. Keterlarutan ester dalam air diperhatikan. Kira-kira 50 cm3 etanol mutlak dicampur dengan 50 cm3 asid etanoik kelalang ke dalam 250 ml kelalang bulat. Elakkan proses penyejukan serta. Cip mendidih ditambah dalam campuran tersebut. 5. 10 cm3 asid sulfurik pekat ditambahkan ke kandungan kelalang dengan berhati-hati sambil mengoncang. 4. Bau ester diperhatikan. . 3. 2. Sumber pemanasan dikeluarkan dan campuran dibiarkan sejuk dalam suhu bilik. Langkah 1 hingga 2 diulangi menggunakan semangat aseton dan bermetil berturutturut untuk menggantikan air suling dan diperhatikan. 6.LANGKAH-LANGKAH BERJAGA 1. Radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. 2. Untuk menyediakan sampel ester 1. Adunan yang sejuk dituang ke dalam corong pemisah dan ditambah 25 cm3 air sejuk. Untuk menyiasat sifat fizikal ester 1. 2. Kira-kira 2 cm3 etil ethanoate dituangkan ke dalam tiub ujian. B. Berhati-hati semasa menggunakan asid pekat kerana fungsinya boleh mengkakis. 3. PROSEDUR: A.

Spirit bermetil Satu larutan homogenus dihasilkan Ester larut dalam pelarut organik. Lapisan yang lebih rendah berair daripada lapisan organik atas diasingkan. 12. 5 cm3 kalsium klorida akueus ditambah . Lapisan organik dan bau diperhatikan. Campuran tersebut dikacau perlahanlahan dan lapisan akueus dibuang. 25 cm3 air ditambah dan corong pemisah digoncang.7. . 10. Aseton Satu larutan homogenus dihasilkan Ester larut dalam pelarut organik. 9. KEPUTUSAN: SOLVENT Air suling OBSERVATION Dua lapisan terbentuk. Lapisan akueus dibuang. 11. 25 cm3 natrium bikarbonat 5% larutan akueus ditambah dan digoncang corong yg pemisah dan lapisan bawah dibuang. Lapisan akueus dibuang. etil etanoat berada di atas lapisan air INFERENS Ester tidak larut dalam air. 8. Prosedur 8 diulangi.

etonol dan asid etanoik glasial dipanaskan secara refluks supaya etanol yang meruap. tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Apabila tindak balas antara alkohol dan asid karboksilik berlaku. Oleh itu. KESIMPULAN : Etil etanoat mempunyai bau wangi buah-buahan. air akan disingkirkan untuk menghasilkan tindakbalas kondensasi. . Ester dan air adalah produk terakhir bagi tindak balas ini. etil etanoat.PERBINCANGAN : Pengesteran ialah tindakbalas antara asid karboksilik dengan alkohol. dikondensasi menjadi cecair dan dialir semula ke dalam kelalang berdasar bulat untuk bertindak balas dengan asid etanoik glasial. yang tidak ditindak balas. Ia terhasil daripada pengesteran antara etanol tulen dengan asid etanoik glasial. Air juga dihasilkan. Hasil sulingan merupakansuatu ester.kumpulan berfungsi -OH dari asid karboksilik akan keluar dan digantikan dengan –OR daripada alkohol.Persamaan kimia tindakbalas antara asid etanoik dengan etanol: CH3COOH + C2H5OH (Asid etanoik) (etanol) H2SO4 pekat CH3COOC2H5 + H2O (etil etanoat) (air) Etanol adalah suatu cecair yang mudah meruap dan mendidih dengan mudah apabila dipanaskan.

2. Tulis persamaan kimia seimbang untuk menunjukan tindakbalas antara asid etanoik dan etanol. 4. Goncangkan dengan cermat . CH3 COOH + C2 H5 OH (asid etanoik) (etanol) CH3 COOC2H5 + H2O (etil etanoat) (air) 3. Jelaskan maksud tindakbalas Esterifikasi. Dengan cara eksperimen yang ringkas iaitu campuran sama banyak etanol dan asid etanoik sebanyak 3cm3 kedalam tabung uji. Tindakbalas pengesteran ialah tindakbalas yang berlaku antara asid karboksilik dan alkohol untuk menghasilkan sebatian ester. Jelaskan langkah lain dalam penyediakan etil etanoat. Apa fungsi bagi asid sulfurik pekat dalam eksperimen ini? Asid sulfurik bertindak sebagai pemangkin untuk menyerap air yang terbentuk sambil mempercepatkan tindak balas dan membentuk ester yang banyak.SOALAN: 1.

Etil etanoat larut dalam aseton. Etil etanoat tidak larut dalam air. Spirit bermetil Satu larutan yang homogenus terbentuk.dan titiskan beberapa titis asid sulfurik pekat ke dalam campuran. Jelaskan kegunaan kalsium klorida dalam eksperimen ini? Bertujuan agar ion Ca2+ dapat menarik ion-ion karbonat yang ditambah sebelumnya sehingga membentuk garam CaCl2 dan CaCO3 yang mudah dipisahkan kerana membentuk endapan di dasar bikar agar hasil lebih jitu dan murni. 7. aseton dan spirit bermetil. 6. etil etanoat berada dilapisan atas dan air di bahagian bawah. Campuran dipanaskan perlahan-lahan sampai mendidih. Etil etanoat larut dalam spirit bermetil. Bandingkan keterlarutan etil etanoat dalam air. Jelaskan pemerhatian anda. Apakah fungsi larutan 5% sodium bikarbonat dalam eksperimen ini? 5% sodium bikarbonat diguna untuk mengekstrak lebihan sisa asid dalam larutan etil asetat menjadi garam sodium yang larut didalam air yang berada di lapisan bawah. Kemudian campuran dituangkan ke dalam bikar kecil yang mempunyai air. . Aseton Satu larutan yang homegenus di hasilkan. Ester yang berbau wangi akan terhasil dan terapung di atas permukaan air. 5. Sifat Pelarut Air Pemerhatian Dua lapisan terbentuk.

Etil butanoat 9. Tuliskan persamaan kimia seimbang mewakili tindakbalas di atas. C3H7 COOH + C2H5OH (asid butanoik) (etanol) C3H7COOC2H5 + H2O (etil butanoat) (air) .8. Namakan ester terhasil daripada tindakbalas esterifikasi antara asid butanoik dan etanol.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful