tiU~iall'H Kako se manipulira prijavama za glasanje

Ha adresi Bosnjaka koji zivi u SAD-u, bez njegovog znanja prijavlieno vise od 20 Srba iz Srbije • Uprkos islrazi Tuzilaslva BiH, nelegalno upisani biraci nisu izbrisani

I •

Ubiea pueao i na Slog sina Omera~
~~~~-------;;;(FotOF.FO'O)

Danas i sutra ocekuiu se rekordne temperature u drzavi ~~,.......

lET nOHUESHOO HHALdA ISTETOUIHAO STAHl mOST
......... ~..,. ~

Ukratko

2
SPISKOVI Malverzacije prijavama za glasanje

5. avgust'kolovoz

Dnevni avaz, nedielja, 2012.

aktuelno

Sjednica odriana u prosirenom sastavu

priPrema zaizbore
~ U cetvrtak je odrzana treca redovna sjednica Kantonalnog odbora SBB USK. Sjednica je odrzana u prosirenorn sastavu, S kandidatima za nacelnike opcina i nosiocima lista za opcinska vijeca. Tema sjednice bila je priprema za lokalne izbore 2012. godine. Opcinski odbori podnijeli su izvjestai 0 dosadasnjim i planiranim aktivnostima u narednom periodu te je ustanovljeno da oni kvalitetno obavljaju pripreme za predizbornu kampanju. F. V.

SBB USK

BreMo ima uise biraea nego slanouniMa
Na adresi Bosruaka koji zivi u SAO-u, bez njegovog znanja prijavljeno vise od 20 Srba iz Srbije
dozivjele su proglasenjern Distrikta. Uz svake izbore Ijudi su fiktivno prijavljivani u ova] grad i tako upisivani na biracki spisak. Tuzilastvo BiH vodilo je istragu 0 nelegalnom prijavljivanju drzavljana Srbije u Brckorn, protivzakonitom stjecanju drzavljanstava, bi10 je hapsenja sluzbenika uposlenih u administraciji Distrikta, udaljenja s radnog mjesta, ali su nelegalno upisani biraci os tali na spiskovirna - navodi Dedejic. Uoci posljednjih lokaInih izbora, tvrde u Brckorn, bivsi gradonacelnik Distrikta javno se hvalio da je njegovom zaslugom upisano "novih 1.900 SNSD-ovih biraca". Sarno na adresi je-

Brcko Distrikt sigurno je jedini grad u svijetu koji ima vise registriranih biraca nego sto uopce ima stanovnika koji u njernu zive, tvrdi za "Dnevni avaz" Ismet Dedejic, aktuelni predsjednik 00 SBB BiH Brcko i dugogodisnji politicki aktivista u ovorn gradu.

Mimo zakona
Prema Dedejicevim riiecima, na birackom spisku u ovom gradu nalazi se vise od 80.000 upisanih biraca, dok, prema svim statistikama, ukupan broj stanovnika koji zive u Brckorn nije veci od 75.000. - Malverzacije prijavom prebivalista u Brckom zapocele su neposredno nakon rata, a svoj vrhunac

neMa ministar da OdgOuOre
~ Ministru Hadziomerovicu bilo bi bolje da javnosti odgovori zbog cega je prvobitno odbio ucestvovanje u projektu nabavljanja besplatnih udzbenika i zbog cega i dalje podrzava "dvije skole pod jednim krovom" ... To je reakcija iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (FMON) nakon sto se jueer saopcenjern oglasio ministar obrazovanja HNK Ziatko Hadziomeovic reagirajuci na optuzbe SDP-a BiH da podrzava segregaciju djece podrskom "dvije skole pod jednim krovom".

FMON

Istraga ruzilastua HiH
'Iuzilastvo BiH svoievremeno je vodilo veliku istragu u vezi sa zloupotrebama podataka CIPS-a u Zvorniku, Brcko Distriktu, Srebrenici i Sekovicima, na osnovu kojih su mahom drzavljani Srbije i Crne Gore nezakonito stjecau drzavljanstvo BiH. Krajem 2010. godine sarno iz Opcine Zvornik odaslato je vise od 400 rjesenja za oduzimanje drzavljanstava osobama koje su do njih dosle zloupotrebama i do tada u BiH uzivale sva prava, pa i biracko. Drzavljanstva su, koliko se zna, oduzimana i u drugim opcinama gdje su utvrdene zloupotrebe, ali nema podataka 0 tome koliko je takvih osoba brisano s birackog spiska.

Brcko: Nista nije urarfeno na uskfac!ivanju podataka dnog brcanskog Bosnjaka koji godinama zivi u SAD-u, bez njegovog znanja svojevremeno je bilo prijavljeno vise od 20 biraca srpske nacionalnosti. institucija niko nema tacne podatke. - Glavna odgovornost zbog neuskladenosti podataka na birackom spisku je na Javnom registru Brcko Distrikta, cija administracija, uprkos saznanjima 0 fiktivnim prijavama drzavljana Srbije, nista nije uradila da te podatke provjeri i uskladi - istice Dedejic. Kako je saopceno iz Centralne izborne komisije (Cl K) BiH, iz Srbije, Hrvatske i Austrije i za ove izbore stigle su Iazne prijave za glasanje u Brcko Distriktu te za glasanjeu Pelagicevu, Zvorniku i Sekovicima, CIK je odbio upisati u centralni biracki spisak 1.671osobu sa sumnjivim podacima 0 prijavi prebivalista, A. HADZIC

Nema podataka
Oni su uglavnom pridosli iz pogranicnih dijelova Srbije, dok 0 broju prijavljenih na adresama lokalnih

Svetozar Pudaric

~ Potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudaric iucer se u Behram-begovoj medresi u Tuzli sastao s muftijom tuzlanskim Huseinom ef. Kavazovicem. Tokom sastanka, kojem je prisustvovao i nacelnik opcine Tuzla Jasmin Imamovie, razgovarano je 0 preuzimanju odgovornosti vjerskih zajednica i predstavnika vlasti kada je u pitanju uspostavljanje otvorenog dijaloga medu narodima BiH, saopceno je iz Pudaricevog ureda.

Hamouor sa el. Kauazouicem

Sarajevo

~ U Narodnoj kuhinji "Stari Grad" u Sarajevu, osim obroka za 1.200 redovnih korisnika, tokom ramazana pripremaju i if tare za 350 postaca, prenijela je Fena.

narodna MUhima DriDrema iltare

Nove TV predsjednik Hrvatske Ivo [osipovic ocitovao se o pitanju razgranicenja sa BiH. Na pitanje misli Ii da je potrebno i prihvatljivo to sto Vlada zeli ratificirati sporazum 0 granici sa BiH iz 1999. godine, [osipovic je odgovorio da je i 2010. godine govorio 0 tome kako 0 tome treba razmisliti kao 0 jednom od mogucih rjesenja. - Medutim, ono sto mislim da bi svakako trebalo napraviti, a to i preporucam da se ucini, jeste da se javnosti vrlo jasno kaze jesu li na dan osamostaljenja Hrvatske sporna podrucja bila u sastavu Hrvatske iii u sastavu Bosne i Hercegovine - kazao je, izmedu ostalog, Josipovic, prenosi Dnevnik.hr. Ovaj komentar odnosi se na pitanje granice izmedu

v~~Ma lad~~~laSni poraunan)a prihOda u U C!~"~,,!!!.!!!CI 1992. lIorlst FadaraCI)a BIH bill
o kojem je iznosu
rijec, u ovom trenutku znaju samo clanovi Upravnog odbora UIO
BiH Ratko Kovacevic. No, 0 kojem je iznosu rijec, u ovom trenutku znaju sarno clanovi Upravnog odbora VIO. Kovacevic je podsjetio da je, prema Pravilniku 0 izracunu koeficijenta doznacavanja prihoda od indirektnih poreza, predvideno da se na dan 31. jula 2012. u 12 sati iz sistema VIO izvuku podaci 0 krajnjoj potrosnji, koji predstavljaju osnov za izracun koeficijenata za prvo privremeno poravnanje u 2012. V skladu s Pravilnikom, VIO je pripremio podatke i dostavio ih Upravnorn odboru VIO. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH morat ce donijeti odluku 0 privremenom poravnanju prihoda od indirektnih poreza za 2012., i to u korist Federacije BiH, jer je ove godine doslo do blagog pada krajnje potrosnje u RepubIici Srpskoj. - Cinienica je da se s istim privremenim koeficiientima raspodjele uslo vee u treci kvartaI20l2., iako su, prema podacima 0 krajnjoj potrosnji iz VIO, koeficijenti trebali biti razliciti u prvom, drugom i trecem kvartalu ove godine - rekao je za Fenu portparol VIO-

Josipovlc

0

razqraniceniu sa BiH

Pala krajnja potrosnia u RS

Josipovic: Jedno od rjesenja Hrvatske i nase drzave u Neumskom zaljevu, a Damir Hadzic, minis tar prometa i komunikacija BiH, iucer je u intervjuu za naS list istakao da nema nikakvih dvojbi 0 tome da otocici Veliki i Mali Skolj pripadaju BiH. R.1.

Kovacevic: Privremeni koeficijenti

aktuelno

Dnevni avaz, nedjelja, 5. avgusVkolovoz 2012.

3

'Avaz' saznaje Kako su Kovacevic i Jazvin procesuirani pred Sudom BiH

DuustruMi arSini drzaue za utaJiuace DUreZa
Vlasnici kompanija iz Bugojna i Mostara tereceni za utaju poreza, dok je Kovacevicu oduzeta i imovina • Druga mjerila za Selrnovlce. Stanice ...

Ako zaista ne uradi rusta da pomogne Srebrenici, ni Sirija nece imati koristi od Ki-munovih izjava
U pravu je generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-rnun kada II Srebrenici, a onda i u Generalnoj skupstini UN -a ustvrdi da bi sviiet vee morao nauci ti srebrenicke lekcije. Tako da se neki novi celnik UNa za dvadesetak godina ne stidi u Siriji kao sto se on crvenio u Bosni. Ali, ako Ki-mun Srebrenicu spominje da bi se pomjerila geostrateska linija na Bliskom istoku iii drugdje, a ne jer su nam Ijudska prava doista sveta, onda smo u zacaranom krugu. I mozda smo i zbog raga osudeni na jos jednu turu balkanske historije. Uz recikliranje znanih izjava 0 srebrenickom genocidu, Ki-mun moze biti vjerodostojan u vezi sa Siriiorn, ponajvise uz dokaze kako se namjerava dovrsiti i pomoc htvama nezavrsenog bosanskog inferna. Treba institucionalno stati ukraj negatorima genocida u BiH jacanjem jurisdikcije drzavnosti na cijeloj njenoj teritoriji. U Srebrenici ponajprije! A to Ban Ki-mun u konfliktno skoro zamrznutoj Bosni nije ni spomenuo, niti je u Sarajevo dosao s nekim opipljivim planom. Otuda bi i Ban Ki-munova ucestala upotreba rijeCi Srebrenica bio valjan povod da se dokine produzena izdaja ovog napaeenog grada od svih onih koji su u toj izdaji ucestvovali. Umjesto sto bh. oportunistima dijeli celne pozicije, neka sefUN-a pomogne majkama Srebrenice! I neka, usput, stalno trazi izviestaie 0 tome koliko se protjeranih vratilo u RS. U protivnom, sve te "dejtonske" rijeci koje jednom godisnje, oko 11. jula, dozive svoj kresendo, ostat ce sarno riieci. A ni Sirija, nazalost, nece vidjeti mnogo fajde od raga.

pOluorazna retoriMa

Dok vlasti u BiH i dalje kriju spisak duznika po osnovu PDV-a Ciji je iznos prernasio vrtoglavih 270 rniliona maraka, pravdajuci neobjavljivanje tih podataka nedostatkom zakonske regulative, "Avaz" otkriva kako je drzava dokazala da, kada hoce, ima nacina da se obracuna s onima koji izbjegavaju izvrsavanie obaveza.

iznos rata

Krilu i

-

Postoje mehanizmi
Medu najvecirn duznicirna za PDV, nairne, osim imena i firmi koje je nas list objavljivao proteklih dana, nalazi se i firma "Kiwi" iz Bugojna, u vlasnistvu [asmira Kovacevica, te "ESCornerc" iz Mostara, Ciji je vlasnik Esad Jazvin. Razlika izmedu Jazvina, koji, prema saznanjima do Faksimil apluinice u predmelu "Fahrudin Caga i drugi" na internel-slranici Suda je nepurie dvije go dine kojih smo dosli, za PDV duguje oko pol a miliona marosuden na jednogodisnju zatvorsku kaznu. Njegovoj aka, te Kovacevica, .:iji dug po istorn osnovu premasuje firmi "Ki wi" izrecena je novcana kazna od 20.000 400.000 maraka, u odnosu na KM. Sud je od optuzenog druge duznike je taj lito su Kovacevica oduzeo i imovioni procesuirani pred pravonsku korist u iznosu od sudnim organima BiH. I to 104.495 KM. kao utajivaci poreza, a ne duznici, kako se tepa vecini Pojedinci onih koji godinama ne Za utaju poreza odgovaplacaju porez. rat ce i jazvin, protiv kojeg Da drzava ima mehanije Sud Bosne i Hercegovine zme da naplati i kazni one nedavno potvrdio optuznicu koji joj nanose stetu, dokaz je slucaj Kovacevica, koji u predmetu "Fahrudin Cago i drugi" za organizirani krje za krivicno djelo porezne iminal, poreznu utaju i prautaje pred Sudom BiH pri-

I dok drzava jedne utajivace poreza hapsi, sudi im i kaZnjava ih, druge prevarante poput Selimovica, S tanica i nekolicine onih koji su godinama imali podrsku SDA-ovske vlasti, pokusava predstaviti kao ugledne biznismene. Uz to im omogucava i povlastice poput placanja dugovanja na rate, ciji je broj i iznos takoder nepoznat, jer ih vlasti od javnosti kriju kao zmija noge. nje novca. Ova dva primjera, uz onaj Halila Sinanovica, vlasnika firme "Sinbra" iz Tuzle, nedavno uhapsenog u akciji Drzavne agencije za istrage i zastitu (S1PA) zbog utaje poreza, 0 cemu je "Avaz" vee pi sao, dokazuju da drzava ima nacina za obracun s kriminalcima iii - kako nazivaju vecinu onih koji krse porezne zakone duznicima, No, postavlja se pitanje zasto su i dalje zasticeni oni ciie su obaveze prema drzavi najvece, poput oca i sina HiIme i Muje Selimovica, koji su uz vlasnike "Stanie grupe", bracu Zvjezdana, Svjetlana i Gorana, koji upravljaju s vise preduzeca, redom drzavi duzni visernilionske iznose. S. DEGIRMENDZJ(';

PORTAL - komentar

dana

Istrasiuanje UNESCO-ovog Instituta za statistiku: U BiH nepismeno 100.000 gradanal
Strasno je da u inforrnaticko vrijeme BiH jos uvijek ima veliki broj nepismenih gradana. Ovom cinjenicom se trebaju hitno pozabaviti sve nadlezne insitucije. (gooner)

zasncem

Sud BiH: lakan ispaslavan prema pajedineima

"ASA GrUpaCila" praUZima "BOraC"?
Vise od 400 radnika koji su na cekamu trebali bi se vratiti na posao u septembru
koji kazu Curie je vee bio, on je dio ortacke grupe koja je "Borac" unistila. Medutim, za radnike je vrlo vazno da se vracaju ino kupci, da ce ponovo krenuti proizvodnja u punom kapaciteru, te da ce vise od 400 radnika koji su mjesecima na cekanju poceti s radom pocetkom septembra - tvrdi Zahirovic, Ocekuju se i ponovno potpisivanje ugovora s njemackom firmom "Carl Gross", te svjetski pozna tom markom "Hugo Boss", koja je godinama bila ponos bh. tekstilne industrije. - Siruacija je sada vee ohrabrujuca, a imamo informaciju da ce "Borac" Travnik preuzeti "ASA GrupaSmjenom vee bivseg direktora Mustafe Dagoje, te imenovanjem novog sjrarog direktora Ahmeda Curica trebali bi doci bolji dani za travnicku Konfekciju "Borae" koja je posljednih pola godine na izdisaju, i pored raskida privatizacijskog ugovora sa ortackom grupom koja je opljackala kapital vrijedan 60 miliona KM. Predsjedrtik Sindikata konfekcije ,,Borae" Travnik" Samir Zahirovic kaze za .Dnevni avaz'' da N adzorni odbor konacno prihvatio stavove Sindikata i da je smijena bivse Uprave bila neminovna, sto se vee pokazalo ispravnim. - Iskreno, radnici ne vjerujuju nikome. Ima i onih

Dolaze Ii bolji dani za travnicku Konfekciju

Gileoe oouih staooua u HiH DreuisoMe
Pitanje: Jesu Ii cijene novih stanova previsoke? A) Da, svakako 84,31% B) Ne, nikako 1 3% C) znam 1

"Barae" Travnik: Ohrabrenje za radnike ciia" koja i pregovora sa ina izvodnjom u punom kapacikupcima kako bi po novo tetu - kaze Zahirovic. stali na noge i poceli sa proM. AS'.

o akluelnim

pilanjima u BiH i svijelu maiele glasali svakog dana na www.dnevniavaz.ba.

Ukratko

4

Dnevni avaz, nedjelja, 5. avgust/kolovoz 2012.

aktuelno

KONJIC Javnost zqrozena presudama protiv nacelnika iz SDA

Pili';: Mjesec darivanja

Bubalo sam treba otiCi
Aka si blizu njega, irnas sve, a aka nisi, onda nernas nista, kaze poduzetnik Nezlrovic a Bubalu
je Bubalo direktno ostetio tako sto mu je svjesno opstruirao da ne dobije poslove na raspisanim ten de---rima. Nezirovic, koji je vlasnik gradevinske firme "AGI Konjic", tvrdi da je najmanje deset pula bio najpovoljniji ponudac na tenderirna vezanim uz poslove na podruciu opcine, ali da je svjesno zaobilazen jer nije blizak nacelniku. - Ako si blizu njega, u Konjicu irnas sve. Ako nisi, onda nemas nista, Dozivljavao sam cak opstrukciju da nisu htjeli ni da otvore moju kovertu u kojoj se nalazila ponuda za posao na tenderu kazao je Nezir-

Kupres

~ Na Kupresu je SDD "Merhamet" u BiH i ove godine podijelio ramazanske pakete. Predsjednik SDD-a "Merhamer" Safet Pilic kazao je da je vee sedmi put zaredom pakete donirala sarajevska firma "Ovako", koja je, kao i organizacija na cijem je on celu, pokazala da je ramazan mjesec darivanja. A. K.

RamazansMi oaMeli

Gradani Konjica, naiblaze receno, zgrozeni su sto nacelnik opcine Konjic iz SDA Emir Bubalo i dalje najnormaInije obavlja svoju funkciju, uprkos dvjema sudskim presudama za koruptivna djela!

Bezuvjetna kazna
Kazao je to za "Avaz" konjicki poduzetnik Alija Nezirovic, koji nam je ispricao da ga

Agrar ored uniSteDiem
~ Partija demokratskog progresa (PDP) upozorila je jucer javnost i vlasti Republike Srpske da se agrar u ovom entitetu nalazi pred potpunim unistenjem. Miso MaIjcie iz ove stranke rekao je na jucerasnjoj konferenciji za novinare u Banjoj Luci da je susa ugrozila prinose kukuruza na skoro 85 posto te da nista bolje stanje nije ni s drugim usjevima, prenijela ie Fena.

Upozorenja

ovic, On je istakao da podrzava potez Kantonalnog tuzilasrva koje se zalilo na prvostepenu presudu kojom je Bubalo osuden na godinu i dva mjeseca, trazec; bezuvjetnu kaznu zatvora. - Zatvor je odavno zasluzio, Uvijek jedni te isti dobivaju poslove. Kako ga nije stid otici pred narod - rekao je Nezirovic. Predsjedavaiuci Odbora direktora "Transparency Internationala BiH" Emir Dikic izjavio je za "Avaz" da bi u svakoj demokratskoj zemlji osoba na vlasti koja je osudena sarna podnijela ostavku i zavrsila bi svoju politicku karijeru.

Politicki pritisak
- U svim normalnim zemljama kandidati za nosioce izvrsne vlasti mogu biti sarno osobe protiv kojih se ne vodi krivicni postupak. Kod nas to, izgleda, nije tako. Trebalo bi regulirati zakonom da neko ko treba odlezati zatvorsku kaznu ne moze obnasati javnu funkciju - rekao je Dikic. On je naveo da je, ipak, dobro sto nase pravosude donosi presude protiv poJitickih zvanicnika, iako jos nerna presudenih politicara koji obavljaju visoke pozicije. Sudski sis tern, navodi on, polako pocinje raditi, iako je jos pod velikim poJi tickirn pritiskom. A. DUCIC

'prinCiDlJelnost' TihiCa i stranMe
Nacelnik Emir Bubalo, uprkos dvjema presudama za zloupotrebu polozaia, ima punu podrsku SDA i njenog celnika Sulejmana Tihica da obavlja ovu duznost. To, istovremeno, govori 0 neprincipijelnosti ove stranke i njenog sefa. Tihic je, nairne, ne tako davno izjavio da niko iz njegove stranke protiv koga je potvrdena optuznica iii donesena presuda ne moze obavljati izvrsnu funkciju u vlasti. Tihiceva "principijeinost" dokazuje se i u cinjenici da kadar SDA Senaid Memic, iako pravosnazno osuden, i dalje obavlja funkciju nacelnika opcine Ilidza, jednako kao i Zijad J agodic, poslanik u Predstavnickorn domu Parlamenta BiH.

Granice

GUlUe na orilelaZima

~ Na Granicnorn prijelazu Bosanska Gradiska na ulazu u BiH iucer se cekalo dva sata, a na izlazu sat i 30 minuta. Na GP Bosanski Brod na ulazu u nasu zemlju cekalo se do jedan sat. Na prijelazima Velika Kladusa (izlaz), Bosanski Samac (ulaz), Orasie (ulaz), Doljani (oba smjera), Crveni Grm (ulaz), cekalo se u intervalima od 15 do 20 minuta, saopceno je iz BIHAMK-a.

Ko je prevario borce prije vise od 15 godina

Dahle: PIF-DUI SU Dam dall DbezurlJadaDa cartlllHata
Borci sumnjaju da su PIF-ovi imovinu ugruntili kao svoju
Clanovi Saveza brigadnih udruzenja Prvog korpusa Armije RBiH, njih oko 60.000, podnijet ce Drzavnoj agenciji za istrage i zastitu (SIPA) prijavu za organizirani kriminal zbog sumnje boraca da su njihovi certifikati zloupotrijebljeni. To je za "Dnevni avaz" potvrdio Ismet Dahic, predsjednik Saveza. Prerna Dahicevim riiecima, borci vee vise od 15 godina pokusavaju saznati sta se desilo s certifikatima koji su im dodijeljeni, a koje su uglavnom ulozili u privatizacijsko-investicione fondove (PIF) s namjerom kolektivnog nastupa i finansiranja u postupku privatizacije drzavne imovine i kapitala. - Ta imovina pretvorila bi se u dionice koje bi se srazmjerno ulozenim sredstvirna vracale borcima. Formirana su drustva za upravljanje fondovima (DUF) koja su, u dogovoru sa PIFovima, formirala svoja tijela, uzela te certifikate i pokupovala od velikih firmi dionice koje su u rneduvremenu obezvrijedene i takve podijeljene borackoj populaciji. Borci su shvatili da su prevareni i sada hocemo da vidimo sta s nasim certifikatima

,-----------nr--OP~--

__ ,

Bosanski Novi

UnlSlenl USjeUI

~ Miestani Dobrljina, pogranicnog sela kod Bosanskog Novog, posljednjih dana su u pravoj panici. Prava najezda divljih svinja koje, prerna tvrdnji miestana, nenadano i u krdima dolaze iz susjedne Hrvatske, opustosila je Ijetinu i poIja kukuruza. Kako nam je kazao mjestanin Adam Nisevic, on vee sada cijeni stetu na hiljade maraka. M. Z.

Sirani londOui
Kako kaze Dahie, borci nikada nisu dobili nikakvu dividendu nakon sto su ulozili certifikate u PIFove. - Pretpostavljamo da su ti certifikati vrijediJi nekoliko milijardi KM. Sumnjamo da su uglavnom nasi certifikati zavrsili u fondovima koje su forrnirale strane kompanije - navodi Dahic,

Oahic: Mi smo prevareni borci sumnjaju da su PIFovi putem Agencije za bankarsrvo FBiH i kanronalnih sudova tu imovinu ugruntili kao svoju.

- kaze Dahic.
Takoder,

naglasava

da

A.DEDA]IC

pogledi
ENERGOINVEST

Dnevni avaz, nedjelja, 5. avguSVkolovoz 2012.

5

Uprava Sindikatu predlozila plan za izlazak iz krize

RadniCima smaDlwu Place, a menadzeri uzimiu i dO7.000 HM
Sindikat trazi dostavljanje egzaktnih pokazatelja i tacno definiranih rokova
Zbog izuzetno teske finansijske situacije u nekadasniem gigantu bh. privrede "Energoinvestu", cije poslovanje u prvih sest mjeseci ove godine biliezi gubitke od deset miliona KM, Uprava firme zatrazila je od Sindikata saglasnost za smanjenje placa i pristupanje

Pistarijus: Snaga valje jaca ad fizicke

(Foto: Reuters)

Licnost dana Oskar Pistorijus

Ampulirac u POlulinalU OlimpiJSMih igara

-. ~;,; .. ........ ...".. :::

:~~~ :::::

izmjeni do sada zakljucenih kolektivnih ugovora kojima se ureduju pitanja iz oblasti radnih odnosa, saznaje "Dnevni avaz".

Najniza satnica
Tako Uprava predlaze Sindikatu da se dogovore 0 najnizoj neto satnici u visini od 1,95 KM. Poslodavac predlaze da se visina neto satnice utvrduje miesecno

"Energainvest": Firma grca u enarmnim dugavima sao i s posla. No, izvor blizak Upravi U obrazlozeniu odluke 0 preduzeca kaze za "Avaz" da izmjenama Kolektivnog menadzment "Energoinvesugovora koji potpisuje geneta" nijednog trenutka ne ralni direktor Enes Cengic spominje smanjenje svojih pise da su razlozi teske situmenadzerskih ugovora koji acije u preduzece gubitak se krecu od oko 3.800 do trzista u Libiji, opca ekono7.000 KM. mska kriza te velike po- U "Energoinvestu" je teskoce u osvajanju novih zaposleno 30 menadzera kosvjetskih trzista i dobivanju ji prave visok prosjek place poslova u BiH i zemljama reu firmi, a 70 posto uposleniodlukom direktora u skladu giona. ka ie ispod federalnog prosies rezultatima poslovanja, koYerl-zasticeni ka. Menadzerske place idu i Menadz ji su iz mjeseca u mjesec podo 7.000 KM. Kada se tome razavajuci, Saznajemo da Odbor Sidoda da je Cengic sebi potpiZanimljivo je da poslodasao zivotno osiguranje da ndikata "Energoinvesta" zavac predlaze visinu naknade htijeva da se, prije pocetka mu firma placa premije na za ishranu tokom radnog bilo kakvih pregovora, Sigodisnjem nivou od 10.200 vremena po radnom danu u ndikatu prvo dostavi prijeKM, a ostaiim menadzerima iznosu od najrnanje 20 posto dlog sa svim egzaktnim po3.600 KM, onda nema rezoprosiecne place isplacene u kazateljima plana i programa va, tu je sve cisto - tvrdi nas FBiH, ali i smanjenje naknasagovornik. izlaska iz krize, kao i tacno de troskova prijevoza na podefiniranim rokovima. M.ASCIC

Plasiravsi se medu 16 najboljih, juznoafricki anencar usao u historiju
Snaga volje i duha uvijek je bila ispred fizicke. Ako je to do sada mozda nekome bi10 upitno, ako je neko bio u dvojbi, evo mu primjer [uznoafrickog atleticara Oskara Pistorijusa (Oscar), koji je jucer ispunio svoj dugogodisnji, zivotni cilj. lake hendikepiran, u jucerasnjim kvalifikaeijarna na 400 metara za muskarce, u sklopu Olimpijskih igrara u Londonu, ostvario je drugo vrijeme i plasirao se u polufinalnu utrku. Prosle godine Pistorijus je postao prvi hendikepirani sportista koji je nastupio na Svjetskom prvenstvu, osvojivsi srebrenu rnedalju u stafeti 4x400, da bi jucer u historiju usao kao prvi atleticar amputiranih nogu koji je ucestvovao na Olimpijskim igrama. Od njegovog zahtjeva da se takrnici sa sportistirna bez invaliditeta protekl<: je dllgo vremena, do tada Pistorijus je nastupao na Paraolimpijskim igrarna u Atini te prije cetiri godine u Pekingu, a kako je kazao, nece propustiti ni naredno izdanje Paraolimpijskih igara koje ce uslijediti odmah nakon 01. Oskar Pistorijus roden je 22. novembra 1986. s urodenom manom, pa su mu prije prvog rodendana amputirane obje noge. Na Paraolimpijskim igrama u Pekingu 2008. osvojio je zlatne medalje u atletici na 100, 200 i 400 metara. Postavio je svjetski rekord na 400 metara za osobe s invalidi tetom u vremenu od 47,49 I prvi je sportista s invaliditetom koji je osvojio medalju na takmiceniu atleticara bez invaliditeta. A. C.

Siouenlia ce oellenlll IIH
Brisel vise nece tolerirati to 5tO Siovenija radi, kaze Bucik
dugovanja bh, finni "Ljubljanskoj banci", ako ih uopce iima. - Ovo sto Siovenija i ministar vanjskih poslova Karl Erjavec rade, nije nikome jasno u Sioveniji. Umjesto da plate dug, oni skrecu paznju sa stvarnog problema ucjenjujuci drzave kojima se duguje. To nema nigdje svijetu, a tako ce sigurno pokusati ucijeniti i BiH - rekao je Bucik. No, on tvrdi da takvo nesto nije moguce, jer BiH nema dugova niti repova prSiovenski advokat Franc Bucik, koji zastupa bh. stedise u toj drzavi, rekao je za .Dnevni avaz" da je Slovenija spremna na sve kako bi izbjegla placanie po osnovu "Ljubljanske banke", tvrdeci da ce cak pokusati ucijeniti BiH kako bi ova odustala od potrazivanja na ime stare stednie vrijedne 1,2 milijarde KM. Prema njegovim rijecima, potezi koje Vlada Siovenije poduzima u slucaju Hrvatske mogli bi se desiti i BiH, a odnose se na ema Sioveniji, navodeci da su to, prije svega, privatni problemi drzave. vise nece tolerirati to sto Siovenija radi. Oni su dobro upoznati s problemom janske banke". dozvoliti nikakve ucjene niti prevare. Mi smo vee dnijeli tuzbu zbog cija koje traju 20 Drzava je glavni dug nikada nije isplacen - rekao je Bucik. M. AS.

- Uostalorn,

Na podruciu Livna u petak u 21.57 sati osjetio se zemljotres iacine 4,6 stepeni po Rihteru, s epicentrom na podruciu Celebica, 25 kilometara sjeverozapadno od Livna i 13 kilometara jugozapadno od Glarnoca. Nakon prvog, osjetilo se jos nekoliko slabijih zemljotresa: u 22.28 sati iacine 2,7 po Rihteru, pola sata iza ponoci iacine 3,5 te u 3.46 sati u subotu jacine 3,7 po Rihteru. Kod dijela gradana potresi su izazvali uznernirenost, a osjetili su se i na po-

Potresi UZnemirili Liunialle i GlamOCane

U noel s petka na subotu

Livna: Nije bila vecih pasljedica druciu splitske regije. Vecih posljedica nije bilo. A.K.

Sta drugi pisu

6

Dnevniavaz,nedjelja, 5. avgusVkolovoz 2012.

mozaik

POSJETE Poznati pisac Ari Ben zaljubio se u Mostar

AustralSMi talMun ien naorauiti JursMi oarM
Australski Klajv Palmer (Clive) odlucio je klonirati dinosaure za svoj pravi Jurski park. Navodno je Palmer nedavno razgovarao sa naucnikom koji je klonirao ovcu Doli. Ovaj australski tajkun svoje bi klonirane dinosaure stavio uz luksuzni posjed na juznorn K vinslendu.

Raspitivao se a kloniranju dinosaura

Snimio epizodu popularnog serijala pod naslovom "Ari i Per", koji se emitira na norveske] televiziji
Suprug norveske princeze Marte Luiz (Martha Louise), poznati norveski pisac Ari Ben (Behn) boravio je od 27. jula u Mostaru, gdje je sa cuvenim svjetskim fotografom Perom Hejmlijem (Heimly) snimio epizodu njihovog popularnog seriiala pod naslovom "Ari i Per", koji se emitira na norveskoj televiziji. U ovoj epizodi dokumentarca koii se bavi neobicnostima u svijetu naci ce se prica 0 nadaleko poznatim mostarskim skokovima sa Starog mosta, a glavne zvijezde serijala su Lorens Listo, najbolja lasta posljednjih skokova, te Emir Balic, legenda mostarskih skokova,

Zel nOrUeSMOg MralJa islelouiraO Slari mosl

Iako je i ranije imao zanimljive ideje, ova je definitivno podigla najvise prasine, VeC se sirorn svijeta proslavio zbog ideje gradnje rep like "Titanica", koji bi, ako sve prode kako treba, trebao zaploviti iz Londona prema Njujorku 2016. godine, pise BBC. Ideja 0 ponovnom stvaranju dinosaura nije sarno Klajvova, a mnogi naucnici rade na vracanju nekih izumrlih zivotinjskih vrsta.

Hrual oleo aulobus S Dulnicima
nl) urQtr

U austrijskom Salcburgu

Carobni grad
Kako su Balie i Listo potvrdili za "Dnevni avaz", zet norveskog kralja fasciniran je Mostarom, a ponajvise skokovima, koji su ga i privukli Oamacini pisca utili da izvede skak u ovaj grad. Mostar najljepsi na svijetu re - Kazao je da se zaljubio da ce u aprilu ponovo doci, u nas grad, da je carobni Cak je stavio istu tetovazu kao ja, motiv vezan uz skokove, lastu i Stari most, cime smo se na neki nacin pobratimili - kazao nam je Listo, Balic istice da je Bena zanimalo sve 0 Mostaru, skokovima, organizaciji ... - Snimio je 446. skokove, Listu kako skace, trenira u "Mo Body Building klubu", a sa mnom ie vodio trosatni intervju u kojem su ga najvise zanimali moji poceci, rat u Mostaru, rusenje Starog mosta ... Mislim da ce mu knjiga koju sam mu poklonio zajedno sa DVD-om na kojem su dokumentarci 0 MoBen je ad Balica dabia knjigu na paklan staru, posluziti za kvalitetnije snimanje ovog serijala i jos bolje upoznavanje s historijom Mostara - kaze Balic, Ben je tokom boravka u Mostaru polozio cvijece i odao pocast na spomen-ploci u Zaliku civilima koje su 1992. godinesnage bivSeJNA i srpske paravoine formacije ubile i bacile u masovne grobnice Uborak i Sutina.

ommtuc

Vozac gradskog autobusa u austrijskom Saicburgu nakratko je napustio vozilo kako bi se odmorio. Taj trenutak iskoristio je 38-godisnji Hrvat, koji je sieo za volan i odvezao se sa stajalista. U autobusu je bilo cetvero Ijudi, a nesudeni vozac uredno je zaustavljao autobus na svakom stajalistu i pus tao putnike da udu i izadu, Sluzbeni vozac kradu autobusa odmah je prijavio policiji, koja je nakon pola kilometra zaustavila autobus. Niko od putnika nije ozlijeden, niti je nastala steta.

Autobus je vrijedan 250.000 eura, pise portal SaIzburg.com. - Ocito je zelio jednom u zivotu voziti autobus. Potrebno je vjestacenje kako bi se utvrdilo je Ii u pocinilac bio uracunljiv - izjavio je portparol salcburske policije.

Ben je najavio da ce promocija serijala 0 Mostaru i skokovima biti odrzana pod Starim mostom najesen 2013. godine, a naredna epizoda serijala, u kojoj bi se ponovo pojaviii Listo i Balic, bit ce snimana U cllvenom meksickorn odredistu skakaca Akapnlku. obicnim Ijudima. - Na skakaonici u Donjoj Mahali ucili smo ga da izvede skok, a sam je sebi obecao da ce u april u, kada ponovo dode, sigurno skociti i sa Starog mosta - prica Balic, dodavsi da je Ben iz Mostara otputovao u petak. M.HODZ[(';

Dvojica putnika potukla su se uJAT-ovom avionu tokom leta na liniji Majorka Beograd, sto je izazvalo paniku. Prije slijetanja u Beograd na letu iz Majorke dvojica putnika, koji su tokom leta sjedili jedan do drugoga, posvadala su se zbog naslona za ruke, a potorn su se poceli i udarati pesnicama.

Putnici se BOtu1l1i Odaopocast muama rata ZbOO naSIOna za rulle
Kabinsko osoblje i drugi putnici jedva su ih uspjeli razdvojiti, a po slijetanju aviona obojicu je privela policija. Jedna od putnica rekla je da je djevojka jednog od izgrednika toliko vristala da su putnici pozadi pomislili da se avion rusi. U zadnjem dijelu aviona zavladala je panika jer putnici nisu znali sta se desava.

Panika u JAT-ovom avionu

Ponovni dolazak
Dodaje da ga je Ben zadivio svojom skrornnoscu i opustenom odnosu s

Nakon "Avazove" price a samohranom ocu invalidu

spec
• Prije otprilike 4,53 milijarde godina, objekt velicine Marsa udario je u Zemlju. Prema rijecima naucnika, rezultat tog udara je formiranje Mjeseca. Ono sto je dugo mucilo naucnike jeste pitanje je Ii to bio direktan udar iii je svemirski objekt sarno okrznuo Zemlju. Nove kompjuterske simulacije pokazuju da je u pitanju bio direktan udar. Objekt je udario u Zemlju pod ostriiim uglom i pri vecoj brzini nego sto se ranije mislilo. Porijeklo objekta koji [e udario u Zemlju jos je misterija.

Tridesetogodisniem Aleksandru Pajicu iz Banje Luke, samohranom ocu koji boluje od cerebralne paralize, ostvarila se jedna od najvecih zelja! Zahvaljujuci Bojanu Milankovicu iz Novog Sada, dobit ce elektricni skuter za invalide pornocu kojeg ce moci voziti petogodisnjeg sina Tomislava kada uskoro krene u skolu i tako obojici barem dijelom olaksati teske uvjete u kojima zive.

AleMsandr PiiC dObil Ce Zelleni eleMlriCni SMuler
Nakon teksta objavljenog u nasern listu 0 ovom simpaticnom djecaku punom radosti i energije, kojeg je majka, oboljela od multiple skleroze, ostavila ios kada je imao godinu, kao i njegovom ocu koji svakodnevno ulaze nadljudske napore da im osigura koliko- toliko normalan porodicni zivot, Pajica je kontaktirao Milankovic i ubrzo kupio skuter koji ce mu ovih dana biti urucen.
B.S.

mozaik

Dnevni avaz, nedjelja, 5. avgusVkolovoz 2012.

7

Sta kazu poznati
Mario Dragi

USPJESI Nastupao za reprezentaciju SAD-a, a prizeljkuje Susicev poziv

Adnan JUnUZOUiC naJbOlJi mladi nOgOmetas U AmeriCi
Pozvan u Los Andeles Galaksi, u kojem igra i Dejvid Bekam
rat, bila je trudna, a trazeci spas nakon progona iz Doboja, u novembru 1992. porodila se u Puli. - Zbog raga se u dokumentima pojavljuje Pula kao Adnanovo rodno rnjesto prica nam Nedzad Hajrulahovic, Adnanov daidza, povratnik u Doboj. Kako nam je kazao, Adnanov uspjeh nije ostao neprimijecen, Iako je, kao americki drzavlianin, vee nastupao za reprezentaeiju SAD-a V-17 i dobio poziv za V-19, kaze da je njegovo srce u BiH. Na tradieionalnom sampionatu SAD-a za mlade nogornetase u muskoj i zenskoj konkureneiji, koji je krajem proslog mjeseea odrzan u [uzno] Karolini, mladi Bosanac Adnan Ado [unuzovic, kao najbolji igrac u konkurenciji do 19 godina, osvojio je pehar "Zlatna lopta" (Golden Ball Award).

PonUdili MUDOUinUObueZniCa DOSuSlalih eMOnOmija
- Treba ponuditi kupovinu obveznica posusralih ekonomija Iralije i Spanije, trece i '-;;-"'--:-""::':~""- cetvrte ekonomske sile eurozone, ako se to poveze sa strogim uvjetima, Ova nije odluka, vee sarno smiernica, (Predsjednik Europske ce..tralne banke na BBC-ju)

Lazar Ristovski

SUima DOneMad nedoSlaje samoDuzdaDia
- Nema covjeka kojem ponekad nije nedostajalo samopouzdanja, Narocito mladima, kojima u danasnie vrijeme mnogo toga stoji na putu do uspjeha i osrvarivanja zelja. V LR-is.... . taL.v-S-kJ-·;-'---'-' rakvim situacijama, jak motiv, pomisao na to Jak mativ da je sve prolazno i da se covjek ne rreba plasiti nicega osim sebe samoga, pomagali su mi da vratim snagu i vjeru u sebe. (Glumac za "Blic")

Pavel Lungin

Srce u BiH
S oeem Sanaidom i majkom Nerminkom zivi u Atlanti i studira. V njegovim dokumentima pise da je iz Pule u Hrvatskoj, a Adnanovi roditelji porijeklom su iz Doboia. Njegova majka Nerminka, nairne, kada je buknuo

KUllura je uainiia Od eMOnOmije
- Sada svi u svijetu mnogo i cesto govore 0 krizi i ekonomiji, ali sve vise shvataju da je kultura vaznija od ekonomije, da je kultura ta koja povezuje Ijude i narode i da bez nje ne mozerno zivjeti, V Rusiji smo najzad shvarili koliko su bitni kultura i film. (Reditelj za ; Vecernje 1I0VOSti") ~ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Dzeko mu uzor
Nedzad nam prica da je Adnanu nedavno stigao poziv da se pridruzi ekipi Los
v v

1":71 St a k azu u naro d u ~

Andeles Galaksija, gdje trenutno nastupa i britanska nogometna zvijedna Dejvid Bekam (David Beckham), a Adnan prizeljkuje da nastupa za nacionalni rim BiH. - Moj uzor je Edin Dzeko. Iako ne pam tim svoju domovinu i stjecajem okolno-

sti nisam u njoj roden, volio bih zaigrati za reprezentaciju BiH i dati svoj doprinos zajedno s ostalim reprezentativcima i legendarnim trenerom Susicem, kojeg izuzetno cijenim - kaze Adnan [unuzovic na tecnom bosanskom ieziku. M. CABRIC

- Setajuci s bebom u sarajevskom nase1ju Hrasno, suocili srno se s napadorn ogromnog roja komaraca. Uistinu je srarnotno da Zavod za javno zdravstvo sarno slijeze rarnenima u ovim situacijama i izdaje preporuke gradanima da gase svjetla i zatvaraju prozore u vecernjim satima. Zasto dajemo tolika sredsrva za zdravstvo kada vlasti nisu u stanju provesti dezinsekciju i deratizaciju? (Citalac iz Sarajeua)

sramotan Dotez Zauoda za launo zdraustuo

Vremenska prognoza

Ses ta po redu Drinska regata Bijeljina 2012. odrzana je jucer na dijelu rijeke Drine u selu Popovi. Veestvovalo je vise od 100 plovila s posadama od oko 1.000 Ijubitelja Drine, Za sve koji su zeljeli ucestvovati ove godine je ornoguceno i da unajme plovilo. Organizator regare bila je opcinska Turisticka organizacija uz pomoc ribolovackih i ronilackih drustava, Granicne policije BiH... a sve pod pokroviteljsrvom opcinske adrninistracije.

na DrinSMOI regali 1.000 uCeSniMa
V z sirene s plovila i raspaljene rostilje, regata je startala u deset sari, a motori se nisu palili. V cesnici su prethodno upoznati s pravilima plovidbe i uvjetima koji su ornogucili da sve prorekne bez vecih problema. Duz trase plovidbe brojni grad ani pozdravljali su ucesnike regate, a na citj kod Pavlovica mosta, gdje je bio organiziran rucak, vecina plovita stigla je oko 16 sati. Komandant regate bio je opcinski nacelnik Mieo MiCie. E. M.

Odrzana manifestacija u Bijeljini

.,


suoeaoo

5.8.2012.

IOtalSJlijeg

VRIJEME DANAS

37

BANJA
LUKA

TUZLA

Ocekuje se suncano i roplo vriSARAJEVO jeme uz malu 35 oblacnost. Vietar u Bosni slab promjenlji37 vog smjera, a u Hercegovini slab do umjeren jugozapadnjak. J urarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a najvisa dnevna od 29 do 40 stepeni. NEDJELJA
S.8.2D12. JUTARNJ£ TEMPERATURE

ZENICA 35

IFoto: G. Bobie)

PONEDJELJAK
6.8.2012. JUTARNJETEMPERATURE

UTORAK
7.8.2012. JUTARNJETEMPEAATURE

Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, u prvih sest mjeseci ove godine evidentirano je 1.312 komada krivotvorenih novcanica i kovaniea svih valuta i apoena, sto je za 76,01 po-

Smanlen brol IIriuoluorenih nouCanica
sto manje nego u istom razdoblju lani, Od ukupnog broja krivorvorina, 1.155 komada je krivorvorenih novcanica i kovanica konvertibilne marke, kazu iz CBBiH. - Od ovog broja, registrirano je 427 komada novcanica konvertibilnih maraka, sto predstavljablago povecanje od 7;2 posto u odnosu na isro razdoblje prosle godine. Kada je rijet 0 kovanicama, ad ukupnog broja krivorvorina, registrira-

Prema podacima Centralne banke BiH

ad 14"C do 25"C
DNME TEMPERATURE

ad 17'C do 24"C
ONEVnETEMf'ERATUAE

ad 17'C do 24'C
ONEVNETEMPERATURE

ad 29'C do 4O'C

ad 28'C do 38'C

ad 3O'C do 39'C

no je 728 komada, sto predsravlja smanjenje ad 85;23 posro u odnosu na isro razdoblje u 201L - kazu iz CBBiH. V istom periodu krivotvoreno je 137 novcanica eura. A,Nu,

BIOMETEOROLOSKA PROGNOZA -------Visoke temperature uzrokovat ce nepovoljnu blometeorolosku sliku. Kod meteoropata se mogu javiti glavobolja, slabost i razdrazljivost te poteskoce sa spavanjem, a kod nronicnlh bolesnika povecarue tegoba. Obavezna je zastita od UV zracerua. Grad Sarajevo ------Izlazak 5.39 Zalazak 20.04

5.8.2012.
Izlazak Zalazak 21.23 9.20

Ukratko

8
SKANDAL Nakon najavljenog milionskog investiranja u vares

Dnevni avaz,nedjelja, 5. avgust!kolovoz 2012.

teme

Najvise turista u banjama

Turizam

pouecan brol gOSlilU

~ Republiku Srpsku u prvom polugodistu ove godine posjetio je 118.771 turista, uz ostvarenih 307.400 nocenja, sto pokazuje da je broj dolazaka veci za 3,6 posto, a nocenja veci za sedam posto nego u istorn periodu prosle godine, podaci su Zavoda za statistiku RS. Posmatrann po vrsti turistickog mjesta, najvise nocenja, 111.365, ostvareno je u banjama.

AmerlClle uiasil za lIanadSlllm 'InueSlllorom' raSDlsal1 DoUernlcu
Pitera Kuna arnencke vlasti

naze

i zbog zavjere i davanja laZnih informacija • Plevljak informaciju proslijedio policiji

Prilem za bOree
~ Dan opcine Cazin obiIjezava se 6. avgusta, na dan kada je 1995. godine nakon 1.201 dana potpune izolacije deblokiran Unsko-sanski kanton. Ovogodisnii program obiljezavanja pocet ce danas, prijemom koji ce za ratne komandante i dobitnike naivisih ratnih priznanja organizirati nacelnik opcine Nermin Ogresevic, javlja RTV Cazm,

Gazin

Nakon sto je objelodanjeno da je predstavnik kompanije "KJ Gold Canada Ltd" Piter Martin Kun (Peter Kuhn) iskazao premijeru ZDK Fikretu Plevljaku i resornim ministrima Raifu Seferovicu i Dzemilu U garku zainteresiranost da kupi Rudnik zeljezne rude Vares,

otkriveno je da je za ovim Kanadaninom njemackog porijekla u SAD-u raspisana potjernica.

Lazna ponuda
To je informacija koju su nam dostavili nasi citaoci iz SAD-a, a koju smo provjeriii i u nadleznim americkim

T-D
Kun na sastanku u Zenici: Samo upoznavanje organima. Za Kunom je potjernica raspisana zbog zavjere i pomaganja u pljacki, davanja Iaznih informacija i oneciscenia vode i tla SADa. Njega, prema optuznici vlasti Kalifornije, trazi i Agencija za zastitu okolisa SAD-a. - Kun je istakao da je njegova kompanija spremna izmiriti dugovanja Rudnika od 3,8 miliona KM, a potom investirati od 90 do 150 miliona arnerickih dolara. Investitor je zatrazio od Vlade ZDK da, uz saglasnost Opcine Vares, dodijeli koncesiju, okolinsku dozvolu, da ornoguci dobivanje dozvole za eksploataciju rude te ornoguci koristenje plinovoda koji prolazi dvadesetak kilometara istocno od Varesa - saopceno je iz Vlade. No, prema podacima arnerickih istraznih organa, Peter Martin Kun bio je predsjednik i izvrsni direktor "French Gulch (Nevada) Mining Corporationa" i "Bullion River Gold Corporationa" u SAD-u, gdje je ucestvovao u zavjeri da se ilegalno odlaze rudarskih otpad koji sadrzi opasne koncentracije arsena i olova u blizini zakupljenih rudarskih okana, Agencija za zastitu okolisa SAD-a trazi od svih koji imaju saznanja 0 njegovom kretanju da obavijeste policiju iii nadlezne agencije u SAD-u. Premijer Plevljak informaciju 0 potjernici dobio ie od "Avazovog" novinara. - Ova saznanja odmah sam proslijedio MUP-u i zatrazio da se 0 tome obavijeste nadlezni organi u BiH, kao i da se njena validnost i detalji provjere, te da me 0 tome obavijeste. Nas razgovor bio je upoznavajuceg karaktera i iskazana je spremnost za potpisivanje protokola. Prema moiim informacijama, Kun se nakon toga vratio u Kanadu - kazao nam je Plevljak. A.DioNLIC

Hercegovina

ROniOei CiSliIi BUnieU
~ Sportsko-ekolosko udruzenie Hercegovina (SEUH) organiziralo je jucer Ciscenje rekreacijskog centra Bunica u rniestu Buna, juzno od Mostara, javlja Ouasa. Ucestvovalo je 17 ronilaca i instruktora ronjenja iz BiH, susjednih i zemalja zapadne Evrope. Kako je kazao predstavnik policijskog sportskog udruzenja iz Minhena Hans [org Von (Wohn), roniocima je veoma bitno da se odrzi priroda, Potjernica Agencije za zsstltu okolisa SAD-a

nUB OdgOuOriO na DilanJa
Od Kuna smo potrazili komentar na saznanja da je u SAD-u za njim raspisana potjernica, a u elektronskoj poruci koju nam je uzvratio navedeno je: - Nazalost, nisam u mogucnosti odgovoriti na vasa pitanja u ovom trenutku, ali bit ce vremena da odgovore daju odgovaraiuci ljudi u bliskoj buducnosti.

Obavijest vlastima
Kun je, navodi se u potjernici, optuzen u distriktu Kalifornija po pet tacaka, u julu 2010. godine, a americki organi jos nisu zatrazili njegovo izrucenje, iako vjeruju da zivi u Vankuveru. Ipak,

Beograd

~ Pedesetdevetogodisnii [ovan Tintor, nekadasnji savjetnik bivseg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadzica, kojem se pred Haskim tribunalom sudi za genocid, ubio je s dva hica iz pis tolja SO-godisnjeg Branka Petrovica u banji Vrujce pored Beograda i pobjegao, prenijele su jucer agencije. Ubistvo se dogodilo ispred kioska brze hrane, nakon svade.

HaradziCeu saulelniM UbiO couleMa

Pod motom jednakost i pravo na siecanje", u Prijedoru ce danas u povodu obiljezavanja 20. godisnjice stradanja 102 neduzne djece biti organiziran "mirovni skup u pokretu". Organizator je Odbor za obiljezavanje 20. godisniice stradanja nevinih ljudi u opcini Prijedor. Organiziranje setnje je, uprkos urednoj najavi policiji, danima bilo neizvjesno. - Krajem maja zabranjeno nam je postavljanje instalacije u centru grada u povodu sjecanja na 266 ubijenih

Slecanle na 102 nedUzne dleee
.z,
Music: Postigli etekt zena i djevojcica u Prijedoru. Ocito je najava 0 dolasku predstavnika s rnedunarodne scene, prvenstveno boraca za Ijudska prava, imala efekta, tako da je odobren skup na kojem nije predvideno nikakvo obracanjekazao je iucer u ime Odbora Sudbin Music iz Udruzenja logo rasa .Prijedor 92". On je dodao da je najrnlada identificirana zrtva Anel Behlic iz Carkova kod Prijedora ubijen s nepune dvije godine, ali da ima i mladih Cije kosti jos nisu pronadene,
M.D.

Danas skup u Prijedoru

Edu UUIIJamlJU urueena nagrada
Edu Vulijamiju (Vulliamy), proslavljenom britanskom novinaru, dugogodisnjem izvjestacu "Guardiana", koji je s grupom novinara u avgustu 1992. svjetskoj javnosti otkrio postojanje prijedorskih logora smrti Omarska, Keraterm i Trnopolje i autoru knjige "The War is Dead, Long Live the War", urucena ie prva Medunarodna nagrada za borbu protiv poricanja genocida, Nagradu od ove godine dodjeIjuje Udruzenje Prijedorcanki "Izvor".

teme

Dnevni avaz, nedjelja, 5. avgusVkolovoz 2012.

9

Ukratko

Uskoro zavrsetak ciscenja u Gornjoj Krecani

Sigurnost

Od rata POginUIO 30 deminera
~ Dernineri nevladine organizaeije "Dok-Ing" s Pala do kraja naredne sedmice zavrsit ce ciscenie skoro 100.000 metara kvadratnih zernljista na prostoru Gornje Krecane, na graniei opcina Modrica i Gradacac, izjavio je za Srnu voda radilista Miodrag Mitrovic, Ofieir unutrasnje kontrole Miomir Pipovic istakao je da je sigurnost deminera u prvorn planu te je podsjetio da je u BiH od zavrsetka rata poginulo vise od 40 derninera.

VRUCINE Danas i sutra ocekuiu se rekordne temperature u cijeloj drzavi

U vecini gradova 40 stepeni • lako se od srijede mogu ocekivati nesto nize temperature, veceg zahladnjenja nece biti
Nasu drzavu opet je zahvatio toplotni talas. U BiH se i narednih dana ocekuje rast temperatura u prosjeku za stepen dnevno i moguce je da u nekim krajevima budu oboreni i temperaturni rekordi. Kazao nam je to Zeljko Majstorovic, klimatolog u Federalnom hidrometeoroloskorn zavodu (FHMZ). staru i dolini N eretve i iznad 40 stepeni - najavljuje Majstorovic, Iako se, prema najavarna iz FHMZ-a, od srijede mogu ocekivati nesto nize temperature, veceg zahladnjenja nece biti. -I dalje ce biti suncano i toplo, a padavina nema ni na vidiku. Kisu rnozerno ocekivati tek u trecoj dekadi mjeseea - istice Majstorovic. Sarajlije su se na jucerasnia 33 stepena rashladivale na gradskim bazenima i kupalistirna kraj rijeka. - Opet je zaista vruce, skoro nepodnosljivo. Voda je iucer zabiljezeno je vise od 50 interveneija u ambulanti
ina terenu.

noui tODlotni dar
Ljekari zauzeti Nema kise
Panonsko jezero u Tuzli: Spas ad vreline u vodi divna, pravo osviezenie. Odlucio sam eijeli dan provesti ovdje - kazao nam je posjetilae "Termalne rivijere" Kenan Elezovic, Na drugom kraju grada, nesto drugacija slika, Spas od vrucine nekolieina SarajIija porrazila je na Bembasi, kupajuci se u improviziranom jezercetu, I ne sarno to, riajhrabriji su odlucili skakati sa zidina brane. - Svakodnevno dolazim ovdje, rijeka je cista, a nije mnogo ni hladna, Nama, starogradskoj raji, ne treba ljepsi ugodaj od ovoga - rekao nam je Adnan Borovic, koji je svojirn skokovima animirao znatizeljne prolaznike. Ibrahim Hadzibajric, nacelnik opcine Stari Grad, istakao je da je steta sto gradani ne dolaze na ovo kupaliste te ponovio da je Miljaeka i bioloski cista te da je u planu sredivanje okolne obale, Takoder, u Hereegovini su zabiljezene rekordne temperature. U Mostaru je iucer, zvanicno, izmjereno 38 stepeni u hladu, dok je na suneu ziva u termometrima

Zdravstvo

nedostaje gineMOIOga
~ U 30 opcina RS, gdje zivi 245.000 stanovnika, uopce nema ginekologa. Rekao je u razgovoru za Fenu prim. dr. Vladimir Perendija, specijalista ginekologije i akuserstva na Odjelu ginekologije Klinickog eentra Bania Luka, Naveo je da drzava i minis tars tva trebaju osigurati ginekologe za sve opcine,

- Nije iskljuceno da do utorka budu oboreni i rekordi u nekim krajevima. Temperatura ce se u vecini gradova kretati do 40, a u Mo-

U UOdenOm parliU gOUOre

se nlemaClii, SuedSlii ...

- Imali smo pune ruke posle. Ljudi se ne pridrzavaju nasih uputa, izlaze bez potrebe vani, ne piju dovoljno teenosti, zbog cega smo imali dosta paeijenata s dehidraeijom, visokim pritskom, vrtoglavicama i slicno. N ajvise smo imaIi pacijenata koji su smora krenuIi ka Bosni pa su zbog vrucina i iscrpljenosti dozivliavali kolapse - kaze dr, Puljic, Maksimalna temperatura u Banjoj Luei jucer je bila 37 stepeni, te su se gradani uglavnom sklanjali u klimatizirane prostorije iii su

Trebinje

pozar DOd Montrolom
~ Vatrogasei i pripadnici Civilne zastite stavili su pod kontrolu sumski pozar u rejonu Dubocana kod Trebinja, u kojem je izgorjelo na desetine hektara sume i niskog rastinja. U Teritorijalnoj vatrogasnoj jediniei Trebinje za Srnu je receno da je aktivan sarno krak pozara u najnepristupacnijem terenu, koii ne prijeti naseliima,

Bratunac

Regata HZ 'MarS na Drinu'
Pune plate na Vrbasu dostizala 40. podjeljak. Grad je izgledao sablasno, a u poslijepodnevnim satima rnogli su se vidjeti sarno rijetki prolazniei koji su se od sunca zaklanjaIi kisobranima, a rashladivali vodom. Vozila Hitne pornoci staIno su u pokretu, a kako nam je potvrdio dezurni ljekar Kresimir Puliic, sarno
(Folo: M. Luglc)

Gosti odusevljeni toboganima U Vodenom parku u Kozareu kod Prijedora, u vlasnistvu Jasmina [akupovica, ovih tropskih dana govore se bosanski, njemacki, svedski., Osvjezenje traze Kozarcani koji su iz inozernstva, gdje trenutno zive, na godisnji odmor dosli u rodni kraj, ali i Prijedorcani i Banjalucani kojima sezdese-

(foto: D. Slajn/c)

tak kilometara nije prepreka da dan provedu na ovom jedinstvenom rnjestu, - Odusevljeni su toboganima, sportskim terenima za odbojku i tenis, mogucnostima da probaju cari divlje rijeke - kaze [akupovic, Ovdje ejelodnevnog boravak odrasli placaju pet, a djeea tri marke, M. Z.

osviezenje trazili na obalama rijeka, pa su plaze na Vrbasu izgledale kao kosnice. U banjaluckorn Domu zdravlja istakIi su da, ipak, nemaju narocitog povecanja broja interveneija, objasnjavajuci to cinjenicom da je veliki dio stanovnistva trenutno na godisnjem odmoru. S. D. - B. B. - B. S. - M. H.

~ Na rijeei Drini u opcini Bratunac, na stazi dugoj 26 kilometara, jucer je odrzana sesta regata "Drinski slalom", u kojoj je ucestvovalo oko 150 carnaca i raznih plovila na kojirna se nalazi10 vise od 1.000 Ijudi, prenijela je Srna. Regata, Ciji je organizator Opcina Bratunae, otpocela je uz zvuke "Marsa ua Drinu",

Klub poznatih

Vildana Bosno

nalueci poroM su mi COMoladne deliCile
Licni profil portparola Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Sarajevo
Ime i prezime: Vildana Bosno. Datum i mjesto rodenja: J edne noci u decembru,1982. godine u Sarajevu. Koji je Vas najveCi porok: Cokolada i cokoladne delicije. Biste Ii donirali organe: Bih. 5ta pomislite kada Vam cma macka prijede preko puta: Isto sto i kada mi put prijede bijela macka, Sta svaka dama mora imati u tasni, a muskarac u novcaniku: Dama dovoIjno prostora za poklon, a muskarac dovoljno novca da taj poklon kupi. Ima Ii istine u izreci "Ko pjeva, zlo ne misli": N ekada je mozda i bilo. Danas mnogi pjevaju, a muzika predstavlja teror za usi. Cast izuzecima. Da je sutra smak svijeta, sta biste danas uradili: Docekala ga spokojno, u molirvi, trazeci oprost za sebe i one koje volim. je Ii bolje dan as biti lijep iii pametan: Uvijek je lijepo biti pametan, a bolje od toga je biti mudar. Politika je za Vas: Vjestina da se laze u pravi cas. jeste li ikada izdali prijatelja: Svjesno i namjerno nisam. je Ii Vasa slava gorkog iii slatkog okusa: Slava i hvala idu jedino IlZ Bozije ime. Otkrijte nam jednu tajnu: Na dobrom sam putu da ostvarim "neostvarenu zelju". Cega se najvie sramite: U zivotu sam se i postidjela i posramila (ima razlike). A covjek mora biti dovoljno velik da prizna svoje greske. Nailjepsa zena/muskarac je: Majka i sup rug. Kada je brak dobar brak: Kada prihvatite cinjenicu da se u bracnoj zajednici prava prepolove, a obaveze poduplaju. je Ii jutro pametnije od veceri: Razuman coviek prvo ucini one sto nerazuman ucini na kraju. Neostvarena zelia: Imati kucnu biblioteku, Omiljeni film: "U potrazi

10

Dnevni avaz, nedjelja, 5. avgust!kolovoz 2012.

teme

POSJETE Gost iz Turske odlucio spoznati obicaje i tradiciju muslimana u BiH

Haliz iz Trabzona uise nile gOSI 0 Zepco
Ramazan u Bosni ne razlikuje se mnogo od ramazana u Turskoj, kaze hafiz Jildiz Dubok trag

Bosno: Oonirala bi organe za srecom", vaS hobi: Uzivam slusati radio, citati, setati sa sinom. Sportista koji Vas inspirira: Ponosna sam na uspjehe Edina Dzeke, Larise Ceric, Damira Dzumhura, Irme Balijagic ... Sjecate Ii se prvog poljupea: Kao kroz san. Sta je Vas najveci strah: Kako kaze Miljenik Milostivog, s. a. v. s: "Ko se boji Allaha Uzvisenog, sve ce se njega bojati, a ko se bude mimo Allaha nekog bojao, Allah ce mu dati da se od svega boji." Najdraia pjesma: "Ne mogu ti reci sta je ruga", "Libar", "Don't Let Go", "Stop". Kada ste posljednji put biIi na izlozbi iii u pozoristu: Kako sam postala mama, svoju veliku Ijubav prema pozoristu sam zapostavila. Citat koji pamtite: "J a, ustvari, nemam nikakav savjet dati svijetu, Pokusavam mijenjati sebe u dobrom smjeru. Ucim, iako sam svjesna svake lekcije koju sam morala poloziti. I sta drugima reci, kada i sarna pred soborn sutim od nedorecenosti. " Omiljena modna marka: Ona koja mi pristaje i u kojoj se dobro osjecam. Osoba koja Vas zivcira: Samu sebe najvise, kada shvatim da je nekome ipak poslo za rukom da me izbaci iz cipela.

Jedan od cetvorice turskih hafiza koji na preporuku Turske islamske zajednice ramazan provode u nasoj zemlji ieste i IJjas [ildiz (Ilyas Yildiz) iz Trabzona. Turski hafizi u ramazansku posjetu dosli su u goste rnedzlisima Islamske zajednice u Tesnju, Maglaju, Gorazdu i Zepcu. Hafiza Jildiza ugostio je Medzlis lepce. S Kur'anom se poceo druziti sa 13 godina, a hafiz je postao u IS. godini. To mu je, kako kaze, u neku ruku odredilo i pravac u kojem je otislo njegovo daljnje skolovanje za imama, koje i danas usavrsava, Ovo mu je prvi put da ramazan provodi van kruga svoje porodice i svoje zemlje. No, na preporukn Turske islamske zajednice odlucio je spoznati obicaje i tradiciju muslimana van svoie drzave. 0 Bosni i Hercegovini cuo je mnogo. Kroz Iiteraturu se upoznao da je utjecaj Osmanlija ostavia duboki trag medu muslimanima u BiH, u sta se uvjerio vidievsi arhitekturu, obicaje, tradiciju ... Kaze da se ramazan u Bosni ne razlikujue mnogo od ramazana u Turskoj. Ono sto je rnozda dugacije jesu guzve na ulicama turskih gradova, posebno u06 iftara. Govoreci 0 specijalitetima koje je u nasoj zemlji probao za if tare i sehure, kaze da je primijetio

BaJram u duiJedriaue
U ramazanu, hafiz Jildiz danju uci mukabele u zepackim dzamiiama, a teravije klanja prilikom posjete lokalnim dzematima, Planirano je i da obavi itikaf u centralnoj gradskoj

Jildiz: Prvi put ramazan provodi van svoje zemlje da se u Bosni mnogo vise jede meso.

Dneuniauaz
061-142-015
TRAVNICKA SRAMOTA-Gospodo, sta ste nam napravili od parka u Travniku, na autobuskoj stanici! Od najliepseg parka napravili ste gradiliste, a stanicu ogradili kao zooloski vrt za rnajmune. Sramota za nas grad. BUDNjO I AjNADZIC - Merim, bivsi ministre i, nazalost, generaIe Ainadficul Prepoznat ko ovo pise, mada ja i ne krijem. Sada mi je jasno zbog cega za mene nije bilo moguce da mi tvoje ministarstvo uplati prikljucak struie jer ne "ispunjavarn uslove". Neka ti ispunjavas uslove, ali Budnji-

Ferhat-pasinoj dzamiji u Zepcu, Bajram-namaz klanjat ce u Zepcu, a nakon toga, nada se da ce, ipak, prvi dan Bajrama provesti u krugu svoje porodice u gradu Rize, gdje zi vi i radio

Ponovni dolazak
U njegovoj zemlji vise
paznje poklanjaju specijalite-

tima od povrca, posebno rize, koja je nezaobilazna na turskom rneniju. Takoder, dodaje da Bosanci vise uzivaiu u kafi, za razliku od Turaka

kod kojih je po tradiciji caj na prvom mjestu. Kaze da je u lepcu naisao na veliko gostoprirnstvo re nakon sarno nekoliko dana vise se ne osieca gostom, nego kao da je u svorn rodnom Trabzonu. Dodaje da bi ponovo vrlo rado prihvatio ponudu da dode u nasu zemlju. R. AGIC

ces

ne, a valjda ce te nekad neko pitati odakle ti sve one u Crnoj rijeci na N isickoj visoravni. PRAVA ANALIZA - Svaka cast, gospodine Kupusovicu, na tekstu koji ste napisali u subotnjern izdanju "Avaza". Prava analiza stanja ekoloske i bilo koje druge kulture.

Na posebnoj ceremoniji u dzernatu Malme u Svedskoj, Dzoel Laguna (joel Laguna) iz Perua presao je na islam i svom imenu dodao i trece Isa. Obred je predvodio Idriz ef. Karaman, glavni imam za Svedsku, a svjedoci, sestra, buduca supruga i radni kolega, dosli su zajedno sa Dzoe-

Dioel iz Perua postao musliman Isa
10m. - Bio sam religiozan i kao krscanin. Trazio sam odgovore na neka pitanja i bilo ih je tesko naci, Na poslu imam kolege muslimane i vidio sam da je to u islamu sve iednostavniie i jasnije. U maju sam sestri Melisi stidljivo napomenuo za sta se zanimam. Ostao sam sokiran kada mi je rekla da je i ona primila islam jos prije cetiri godine, ali se bojala reci - ispricao nam je Isa kako je odlucio postati musliman. Na kraju ceremonije Isa je zaplakao i kazao: - Vidite, ove suze radosnice najbolje yam govore 0 mojim osjecanjima, M.Ma.

saraJ·evski kanton

PROVJERE Agencija reagirala na skandal

sa SUlnlellnom halal
Poziv nadtezenlm institucijama da poduzmu odoovarauce korake da bi se sprijecili slicni slucaievi
Redex ima taj certifikat netacna. - Ovakom nepromisljenom izjavom narusava se digniteti povjerenje potrosaca prema halal certifikatu. Na podruciu Bilf Agencija je iedina institucija ovlastena za izdavanje certifikata za halal kvali tetu i odobravanjeupotrebe, oznacavanja, deklarisanja i iniciranja proizvoda kao halal. Takoder, Agencija za certificiranje halal kvalitete je u nekoliko navrata potencirala problem javnih nabavki u institucijama kao sto su studentski i staracki Agencija za certificiranje halal kvalitete saopcila je jucer da nije imala nikakve kontakte s kompanijom Redex d.o.o Banovici, koja je za potrebej U "Djeca Saraj eva" dostavila kokosije pastete za koje se kasnije utvrdilo da sadrze isvinisko meso. Iz Agencije navode da navedena kompanija nije halal certificirana (ne nalazi se na listi halal certificiranih kompanija) te da ne posjeduje validan halal certifikat, kao i da je izjava direktorice IV "Djeca Sarajeva" Mirjane [ovanovic-Halilovic da

Laz Ie da Ie Daslela
U

------------------------------~
obcanlsnma

Dnevniavaz,nedjelja, 5. avgusVkolovoz 2012.

11

n8)bOI)i striJelCi M8gI8)li)e i R1zl8Ci
Na Ivan-sedlu odrzano je takrnicenje u streljastvu na kojem je ucestvovalo vise od 200 strijelaca iz gotovo svih opcina Federacije BiH. V ukupnom plasmanu najvise uspjeha imali su predstavnici Maglaja. Drugo mjesto pripalo je Tuzli, dok su treci takmicari Streljackog kluba Igman iz Hadzica. Konjuh iz Zivinica je cetvrti, dok su peti takmicari Ilidze. U pojedinacnom natjecanju u zenskoj konkurenciji prvo miesto osvojila je Kadira Nukic iz Tuzle, koja je i prosle godine bila najbolja. Drugo i trece mjesto osvojile su Amila Lokvancic i Belrna Omerovic iz SK Igrnan. V muskoj konkurenciji najboIje je gadao Adil Mesanovic iz Tuzle. Drugi je lzudin Husanovic, a treci Fikret Smajlovic, Najboljim ekiparna i pojedincima urucene sumedaljeidiplorne. R.B.

Tasrnicenie u Hadziclrna

Sia lIala
Na osnovu Zakona 0 hrani i pravilnika 0 Deklarisanju prehrambenih proizvoda u BiH, da bi proizvod mogao nositi oznaku "halal", kako isticu iz Agencije, mora biti u ski adu sa zahtjevima i odred-

DrBUilnill
bama Halal standarda BAS lO49:2010. Bilo kakvo drugo samoinicijativno isticanje oznake "halal" kao i upotrebu samog termina "halal" predstavlja grubo krsenie zakona i obmanu krajnih potrosaca,

Pasteta koja sadrii svinjsko meso: Ko ee jos reagirati domovi, vojska, bolnice, zainteresiranim stranama skole, obdanista, fakulteti i kako bi se ispunile i zadovoslicno, s ciljem zastite prava Ijile potrebe i zahtievi halal svakog pojedinca da konzupotrosaca. mira odgovarajucu hranu, a Agencija za certificiranje u ovorn slucaiu halal pohalal kvalitete, takoder, potrosaca - kaze se u saopcenju ziva nadlezene drzavne inAgencije za certificiranje hastitucije da poduzrnu odgolal kvalitete, prenosi Fena. varajuce korake u navedeS tim u vezi, Agencija nom slucaju, te da preveniraizrazava spremnost da poju nastanak slicnih situacija mogne i da podrsku svirn u buducnosti.

Spec
• Na podruciu Novog Sarajeva radnici preduzeca "Rad" saniraju dotrajale saobracajnice. Do sada su uradene ulice Posavska, Rudera Boskovica cikma od broja 84 do 96, Posavska - spoj s Novopazarskorn,Dobojskaod broja42 do 50 i Teocacka od broja 1 do 25. V narednom periodu radit ce se ulice Nevesinjska do spoja s ulicom Travnicka i Rudera Boskovica od broja 378 do 366. J. G.

LJetnl do~lvljaj pOdijelite s drugima uz snl!ene cijene poziva iSMS-a u roamingu! Odaberite partnerske mre~e: Cosmote Gr~ka. T Mobile Hrvatska m:tel Crna Gora.
tin" T 099 0.99 Cosmot I,BO I.BO 0"0 060

c;,.

....
UII~ A 00011'1
l'_

O. 9
060

O,!,Q

0.70

....,.,.0fI1JIld

u

wrn Ie....

Co .. ,

Po.t~...

" ....

~

Ion: 06610

10 10

12

Dnevni avaz, nedjelja, 5. avgust!kolovoz 2012.

p aDOram a

MOSTAR Predsjednik Udruzenla Roma "Neretva" Ramadan Haziri

RDmi iz drugih gradDUa Muare Ugled stal'OSjediDCima
To su vecinorn Ijudi iz Zenice, Kaknja, Visokog, Tuzle koji prose, kradu, otimaju, a ta bruka ostaje na nama, kaze Haziri
S iftara u Kulturnom centru "Kralj Fahd"

Info-servis za mlade MIZ Mostar

Info-servis za mlade Medzlisa Islamske zajednice (MIl) Mostar u ugodnom ambijentu Kultumog centra "Kralj Fahd" na Bunuru organizovao je zaiednicki iftar kojem je prisutvovalo ok0200mladih. Svi prisutni su osim u obilnoj hrani uzivali i u prigodnom ramazanskom programu u okviru kojega su nastupili Hor Medzlisa lslamske zajednice Mostar "EI Kamer", solisti Selma Isic, Selma Droce i Adna Derviskadic te clano vi In-

U slastilitara UZIUalO OBO200 mladlh
fo-servisa Amina Maric, Samra Isic, Mimes Fako i MehmedLjevo. V prilicena je i promocija "Cvijeta Srebrenice", simbola stradanja Bosnjaka cijele Bosne i Hercegovine, koji se sada moze nabaviti i u Mostaru. - Zajednicki iftar na otvorenom je prvi u nizu aktivnosti Info-servisa i nadamo se da ce kao takav biti znacajan stimulans u realizaciji preostalih aktivnostiisticu iz Info-servisa MIl Mostar. M.H.

Dok cekaju da, nakon vise od decenije, dobiju svoj krov nad glavom u stambenim zgradama u Bisce Polju, gdje su radovi jos u toku, mostarski Romi prozivljavaiu teske dane.jer od zivota u improviziranim barakarna, bez struje, vode i kanalizacije, mostarskim Romima tesko pada cinjenica sto.posebno u posljednje vrijeme, tesko nalaze nacin da posteno prehranjuju svoje porodice.

Sedam paketa
Vlasti su se, kaze nam predsjednik Udruzenja Rorna "Neretva" Ramadan Haziri, oglusili na njihove probleme. - Zvali su me iz Centra za socijalni rad ove sedmice i rekli mi da imaju neke pakete s prehrambenim proizvodima. Kada sam otisao u eet-

Mostar: Prosjacenje na raskrsnici sve cesca pojava podijelim? Da ih je makar bilo 20, pa da to damo najugrozenijima. Odbio sam jer na takvu vrstu pornoci ne pristajem niti zelim da mene neko u tom slucaju smatra prevarantorn - ogorcen je Haziri, naglasavaiuci da je 0 tom slucaiu obavijestio OS-

(Fata: ArMv)

Na podrueju MedZlisa Islamskezajednice Tuzla teravih-namaz se klanja na ukupno 45 rnjesta, ukliucujuci i studentske domove. - Teravih-namaze predvodi t ce imami MIl Tuzla te studenti i ucenici koji pohadaju vjerske skole, pa im je ovaj angazman u opisu ramazanske prakse. Njih je ove godine angazirano ukupno 46, a bit ce ukljuceni u realizaciju svih ramazanskih aktivnosti - kazala je Emina Murarovic, rukovodilac Sluzbe za odnose s javnoscu MIl Tuzla. Osim klanjanja teravih-namaza, u svim dzematima bit ce proucene mukabele, od toga dvije hafiske u tuzlanskim dzamijarna koje ucejedanaesthafiza. - V Carsijskoj dzarniji mukabele poslije ikindije-namaza uce hafizi Sabahudin ef. Skeiic, Merim ef. Dulovic, Edin Smajic, Ahmed

KlanJanJe terauiJe i u sludenlsMim dOmOUima
Haziri: Svi se oglusili vrtak, veoma sam se iznenadio, jer su mi dali svega sedam paketa. A nase udruzenje broji 50 porodica. Zamislite, kako, onda, da ja to

Ramazanske aktivnosti MIZ Tuzla

Sia rade gradSlle ulaSli
Haziri istice da mu je nejasno sta rade gradske vlasti i zasto dopustaju prosiacenie, jer Mostar je, kako kaze, postao "raj za Rome sa strane". - Mostarski Romi pre- To su vecinom Romi iz Zenice, Kaknja, Visokog, Tuzle ... Kvare nam ugled jer prose, kradu, otimaju, a ta bruka ostaje na nama. Obracao sam se policiji, ali uzaIud. Kontaktirao sam romska udruzenia sirom BiH, ali oni ne mogu sprijeciti tezno zive od sakupljanja sekundarnih sirovina, a sada im je i to uskraceno, jer im Romi sa strane uskracuju zaradu. Nasa djeca, sigurno, ne rade na semaforima - kaze Haziri. nikoga da se preseli u drugi grad. Razgovarao sam i s Dervom Sejdicern i kazao mu da to nije uredu, a on mi je odgovorio: "Pa, neka prose kad nemaju od cega da zive i kada se drzava ne brine o njima" - kaze Haziri.

CEo

uskraeena zarada
Medutim,ono sto Hazirija posebno boli jeste, kako kaze, cinjenica da se Mostar "napunio" Romima iz drugibgradovaBiH. Situacija ie, govori, nepodnosljiva, jer oni kvare ugled domicil nom romskom stanovnistvu.

M.SMA]KIC

Muratovic: U{;enje mukabele Rahrnanovic i Saudin ef. Gobeliic, Druga hafiska mukabela uci se u dzarniji princa Abdulaha prije podne-namaza. Vee je hafizi Mimes Spahic, Ahmed ef. Huskanovic, Edin Dedic, Edin ef. Pestalic, Muamer Okanovic i Kemal Husic - zakliucila je Muratovic, DZ.R.

V vrijeme visokih temperatura i veiike suse, trajno rijesiti problem vodosnadbijevanja san je svakog naselja. Zahvaljuiuci zajednickorn projektu Opcine Teslic i naseija Irice, vrijednom 40.000 KM, stanovnici ovog sela u tome su ovih danauspjeli.

PouralniCi u IriCe dObili PilMU UOdu
V ovom malom povratnickorn naselju, gdje 87 domacinstava ios zivi veoma tesko, svecanost pustanja u upotrebu novog vodovoda bila je skromna. Radost povratnika nije. Podijelili su je s opcinskim celnicima koji suzajednosnjimaposaoprivelikraju. - U ovo vrijeme, ovih zega, ovo je najkvalitetniji projekt. Rijesen je problem snadbijevanja pitkom vodom 40 domacinstava - kaze Savo Kasapovic, nacelnik opcine Teslic koji je zajedno s predstavnicima MZ i najstarijim povratnicima novi vodovod pustiou upotrebu. Stanovnici naselja decenijama su muku rnucili s nedosta tkom pi tke vode. Malo togasu sami mogli uradi ti.

U Teslicu OKOnCanRr0'eKt vrijeaan LtO,OOO KM

nedjeija-iftar Bania Luka Bihac Brcko Gorazde Mostar Travnik Tuzla Zenica 20.20 20.25 20.13 20.09 20.15 20.15 20.13 20.14

ponedjeljak-sehur

3.38 3.43 3.31 3.32 3.36 3.37 3.32 3.36

Stanovnici nisu krili odusevljenje - Od kada pam tim problem je s vodom. J a sam kopao jedan bunar, pa drugi, pa sam prosle godine produbljavao, pa nista, Znao sam

za jedan dan ici tri kilometra cak dva puta po vodu. Ovo je najveca radost koju sam dozivio u svom zivotu - istice Salko Iriskic. M. C.

~anorama

Dnevni avaz, nedjelja, 5. avguSVkolovoz 2012.

13

KRAJINA Nacionalni park "Una" postaje prava tcnsncka atrakcija

U organizaciji Udruzenia likovnih stvaralaca "Uliks" Derventa, na gradskoj plazi "Patkovaca", pocela je s radom osma Medunarodna likovna kolonija "Patkovaca 2012",koja ce trajati do4. avgusta. U koloniji ucestvuju urnjetnici Sasa Bogdan, Zoran Suvajac, Savo Petkovic, Branislav Vist, Nina Kamel, Zlata Pancic, Miodrag [ovic, SanjaRadani Zoran Goikovic.

LiHOuna HOIOnila 'NIHOUaCa 2012'

Na gradskoj plazi u Derventi

- Ove godine zbog ogranicenih finansijskih sredstava nismo bili u mogucnosti da ugostimo umjetnike iz Bugarske, Ceske i Makedonije sa kojima irnamo veorna dobru saradnju i koji su ucestvovali vee na druzenjirna. Rad kolonije posvecen je zastiti rijeke Ukrine i cjelokupne zivotne sredine kaze Sasa Bogdan, predsjednik Udruzenja "Uliks" Derventa, N. S

Uskoro se ocekuje usvajanje prostornog plana ko] izraduie Urbanisticki zavod BiH, cime ce u konacnici biti i definirane granice NP "Una"
Nacionalni park (NP) "Una" polako, ali sigurno postaje prava turisticka atrakcija. Dok se, s jedne strane, zavrsava pravno-irnovinska procedurananivou Federacije BiH, s druge menadzment NP-a pokusava maksimalno iskoristiti ljetnu turisticku sezonu te dovesti stoveci broj posjetilaca.

APartmanSHO naselle
U zonama NP "Una" postoje i ugostiteljiski i srnjestajni objekti. Medutim, gastronomska ponuda nije na zadovoljavaiucern nivou kada su u pitanju autohtoni, bosanski specijaliteti. Ocekuie se da, kada bude definiran prostorni plan, i ta ponuda bude bolja. Direktor Mulic tvrdi da tinbrod, gdje je postavljena turisticka signalizacija. Postavljena su i cetiri info-punkta s naplatnim kucicarna. Punktovi su otvoreni svakoga dana od osam do 20 sati, ribolov se obavlja od osam do 22, a rafting prema najavarna turistickih agencija, su vee u realizaciji investicije u iznosu od sest do deset miliona eura. Dodaje i da postoji interes njemackih investitora za izgradnju apartmanskog turistickog naselja, cija je pocetna vrijednost dva miliona eura, a grupa potencijalnih investitora zainteresirana je i za izgradnju golf terena. obilazak martinbrodskog vodopada ulaznice se naplacuju, Cijene nisu previsoke. Individualna ulaznica kosta pet KM za zonu Strbacki buk - Lohovo, a za djecu od sedam do 14 godina dvije. Agencijske ulaznice za 20 osoba i vise su 3,5 KM, dok su jedna marka ulaznice za agenciiske posjete za diecu od sedam do 14 godina, kao i penzionere, ucenike i studente. Za djecu do sedam godina i pripadnike borackih populacija ulaz je besplatan uz predocenie validnih dokumenata. Zanimljivo je da je ulaz besplatan izasveposjetiteljice koje nose ime Una. f. NUSPAHIC-SILJAK

Otvoreni punktovi
Inace, uskoro se ocekuje usvajanje prostornog plana koji izraduje Urbanisticki zavod BiH, cime ce u konacnici bi ti i definirane graniceNP"Una". Ponuda za turiste prvenstveno se odnosi na adrenalinski tip turizma koji je vezan uz prirodu, rafting, kajaknadivljim vodama. Kroz podrucje NP "Una" prolazi jedna od najaktraktivnijih i nailiepsih dionica, od Strbackog buka do Lohova u duzini odoko 13 kilornetara. Razvijena je i ribolovna ponuda, a posjetiocima je na raspolaganju i pjesacenje re obilazak prirodnih liepota. Ove sezone formirane su dvije posjetilacke zone, Strbacki buk - Lohovo i Mar-

Admir Cavalic, diplornirani je ekonomista iz Tuzle, Trenutno je preokupiran pripremom magistarskog rada,koji jeu zavrsnoj fazi. - Nedavno sam kao autor snimio prvi dokurnentarni film 0 ekonomiji u nasoj zemlji, ali i u regionu. Cilj filrna "Ekonomija" bio je alarm irati javnost na negativne ekonomske tendencije u BiH. U filmu sam naglasio kako drzavni aparat cini sve da ugusi i spriieci ekonomske liberalne slobode svakoga pojedinca. Ovakva vrsta snimanja tematskih dokumentaraca trend je u svijetu, Medutim, na nasim prostorima

Aulor doMumenlarca o eMonomiJi

Tuzlak Admir Cavallo

Cavalic; Negativne lendencije ovo je nesto novo - istice Cavalie. Osim snimanja filma, nedavno je pokrenuo i online magazinoekonomiji. DZ.R.

Cijene ulaznica
Prema rijecirna Amarilda Mulica, direktora NP "Una", Zakon 0 ovom nacionalnom parku je "skup civiliziranog ponasanja u iednom prostoru", tako da je reguliran i organizirani prijevoz posjetilaca na Strabacki buk, cime se stite prirodne vrijednosti te vrsi kontrola svih aktivnosti koje se odvijaju u toj zoni. I za

Mulic: Na celu NP-a

Pretpostavlia se da je ove godine NP "Una" posjetilo izmedu sest i deset hiljada Ijudi. Za sve one koji zele posjetiti ovu turisticku destinaciju prvi ulaz je iznad Ripackog kla-

DO 10.000 POSJetilaca

ObilJezen DrazniM AlidUn

Tradicija u Visokom

nca u mjestu Gorjevac, drugi je iz Dubovskog prema skretanju u Kulen-Vakuf, odnosno Ljutocku dolinu, zatirn iz pravca Orasca prerna Celijama te iz pravca Sarajeva u mjestu Vrtoce.

Ove godine navrsavaiu se dva jubileja vazna za Gradacac i njernacki grad Diren (Duren). Prijateljski odnosi izrnedu ova dva grada uspostavljeni su 1997. godine. Kroz petogodisniu saradnju doslo se na ideju 0 utemeljenju partnerskih odnosa Gradacca i Direna, sto jei ucinieno 2002.godine.

ObilJeiauanle znacalnih IUbilela dua grada
Povodom jubileja 15 godina prijateljskih odnosa i 10 godina partnerstva, ove godine ce na "Diren festu" i prilikom obiliezavanja Dana opcine Gradacac bi ti organizirano nekoliko prigodnih manifestacija. Tako ce opcina Gradacac na "Diren festu", od 14. do 16. septembra, imati poseban program prilikom predstavljanja partnerskih gradova, [edna vecer Festivala bit ce organizirana kao "bosanska vecer" koju ce zajednicki otvoriti gradonacelnik Direna Pol Lari (Paul Larue) i nacelnik Gradacca Fadil Imsirovic. Tradiciju i obicaje Gradacca i okoline prezentirat

Partnerska saradnja Graoacca i Direna

ce KUD "Zmaj od Bosne", a nase drzavljanke koje zive u Direnu organizirat ce gastro kutak, gdje ce posjetioci bi ti u prilici probati jela tradicionalne bosanske kuhinje. Osim za Dan opcine, delegacija Direna ce i ove godine biti na Sajmu sliive u Gradaccu, Di.D.

lako je organizator "Visockog Ijeta", Opcina Visoko, zbog ramazanskih praznika pomjeriJa odrzavanje tradicionalne manifestacije "Visocko ljeto" i Dana trgovine koji su se zavrsavali na praznik Alidun, on je, ipak i ove godine obiliezen. Povodom praznika postavljeni su

prodajni standovi u ulici Alije lzetbegovica u Visokom. Tako tradicija nije prekinuta,a veliki broj posjetilaca ponovo je imao priliku uzivati u razgledanju i kupovini ponudene robe, iako je standova i trgovaca bilo znatno manje nego prethodnihgodina. N. Sm

naluaCi promal na Irziilu obuaznicama
N a Sarajevskoj berzi ove sedmice, u sklopu 230 transakcija, ostvaren je prornet od 1.742.575 maraka, pri cemu su vlasnike promijenila 1.185.242 vrijednosna papira. Najmanje jedna trgovina obavljena je dionicarna 39 emitenata, od kojih je po osam imalo rast, a isto toliko pad vrijednosti zvanicnog kursa. Na kotaciji kompanija tokorn sedmice trgovalo se jedino "Bosnalijekovirn" dionicama (58.289 KM), dok je prornet medu fondovirna iznosio 55.279 KM. Najlikvidnije su bile dionice "MI Groupa", s prometom od 33.647 maraka. Obim trgovanja obveznicama ratnih potrazivanja i stare devizne stednie
V1UJEOPlOST ItlD£KSA

secmtcm pregled

14

Dnevni avaz, nedjelja, S. avgusVkolovoz 2012.

bI- ZnI- S

Obim trgovanja dostigao 1.742.575 KM
BIFX 0,02% T 1.454,04 682,23 894,21

SASX-10 0,45% T SASX-30 0,69% A

iznosio je 658.245 maraka. Na primarnorn trzistu promet je dostigao 274.051 KM (najveci je obavljen dionicama "BH Telecoma"102.735 KM), a na sekundarnom 18.571 KM. U tam segrnentu naiveci promet ostvaren je dionicarna vareskog Rudnika zeljezne rude (13.481 KM). Na tercijarnorn i trzistu za emitente u stecaju nije bi10 transakcija. Tokorn sedmice cdrzana je i vanredna aukcija na kojoj je 123.278 dionica sarajevskog .Llnisa" prodato za 616.390 rnaraka.

1DIlII~.:.:.w

Na Banjaluckoj berzi tokorn ove sedmice, u okviru 534 zakljucena posia, os tvaren je promet od 1.245.695 maraka, navodi se u izvjestaju Berze. Na kotaciji vrijednosnih papira ostvaren je prornet od 715.631 rnarku, a najveci je obavljen trgovanjem sestom emisijom obveznica za izmirenje ratne stete (528.463 KM). Promet u segrnentu fondova dostigao je 155.127 KM, a najveci ie obavljen akcijarna "Kristal invest fo-

Pad aMGiJa'Krislal inuesl londa' za 2,59 DOSIO
nda", ad 119.696 maraka, uz sedmicni pad kursa za 2,59 posta. Na listi B sluzbenog trzista najlikvidnije su bile akcije "Telekoma Srpske" (170.898 KM), dok je na slobodnom trzistu najveci promet obavljen akcijarna banjaluckog Zavoda za izgradnju (128.171 KM).

Promet 1,24 miliona KM

'UniCredit' banMa prepOIOUila profit
Najveca italijanska banka "UniCredit" saopcila je da je u drugom kvartalu ove godine zabiljezila pad profita od 66,9 posto, na 169 miliona eura. Razlog za ovakve rezultate lezi u povecanorn izdvajanju na irne zastite od nenaplativih kredita, prenosiAFP. Izvjestaj 0 zaradi pokazuje da su izdvajanja za pokrivanje buducih losih zajrnova porasla za 62,2 posto, na godisniern nivou, na 1,9 milijardi eura. - Pad naseg neto profi ta prvenstveno je posljedica povecanja rezervi - kaze Federiko Giconi (Federico Ghizzoni), izvrsni direktor banke. Bruta operativni profit smanjen je za jedan posto u odnosu na prethodni kvartal, na 2,5 milijardi eura, dok su

Poslovanje u drugom kvartalu

Pada BOP SIOUenile
~ Novo srozavanje kredime ocjene Siovenije, koju je agencija "Moody's" smanjila za tri stepena, sa A2 na Baa2, nije nimalo neduzno, jer ce finansiranje postati skuplie, pa i za privredu. Zato bi slovenski BDP u ovoj godini mogao pasti za dva posto, strahuje predsjednik Privredne komore Sarno Hribar Milic i upozorava na nedostatak novca i prograrna za investiranje kojima bi se potaknuo privredni oporavak.

Kraj vikenda na svjetskim berzama donie je rast cijena nafte zbog boljih predvidanja kada je rijec 0 zaposleuosti u SAD-u. U Londonu je sirova nafta "brent" poskupjela za 1,4 dolara po barelu, a u Njujo-

Oslelan DOrasl cilena nane

Svjetsko trziste energentima

rku za cak 2,42 dokalara i sada baret tog energenra kosta 89,55 dolara. Amcricko ministarstvo rada navelo je u petak da je u julu otvoreno 163.000 novih radnih mjesta, sto je naiveci broj od februara.

Hinezi DOruCili 40 'bOeinga'
~ Kineska kornpanija .,China Southern Airlines" porucila je od ,,Boeinga" avione u vrijednosti od 3,5 milijardi dolara. Kako je arnericki proizvodac saopcio, kineska kornpanija porucila je 40 .,boeinga" sljedece generacije 737-800. Sporazum jos trebaju odobri ti regula tori u Kini.

Giconi: laslila od nenaplalivih kredila prihodi umanjeni na 6,2 misto manje nego u prvom kvalijarde eura, sto je za 2,5 portalu.

spec
• Agencija "Standard & Poors" smanjila je status 15 italijanskih banaka zbog procjene da je pojacan kreditni rizik za ekonomiju i banke u toj zemlji. Agencija istice da bi se Italija mogla suociti s "dubljom i duzom recesijom" nego sto se ranije mislilo. "Standard & Poors" takoder je potvrdio rejtinge drugih 15 finansijskih institucija, ukliucuiuci banke "UniCredit" i "Intesa Saopaolo".

Direktor "Perutnine" iz Ptuja za Republiku Srpsku Svarun Udovic najavio da 510venska centrala planira u Srpcu prosiriti pogone za proizvodnju preradevina od mesa peradi i sagraditi tvornicu zivounjskih proteina u skladu s ekoloskim standardima. U dovic je u razgovoru s

'Perulnlna' se ilrl u srocu
entitetskom resornom ministricom Srebrenkom Golic rekao da njegovo preduzece namjerava izvoziti proizvode, dok sa sadasnjim kapacitetom ne moze podmiriti ni trziste RS. - "Perutnina" namjerava podici pogone i u drugim opcinama u kojima vlast bu-

Sadasnji kapaciteti u RS nedovoljni

de zainteresirana za ovu vrstu proizvodnje - kazala je ministrica Golic. Direktor "Perurnine" nayeo je da je na sastanku bilo riieci i 0 fabrici zivotinjskih proteina i 0 centralnoj deponiji za skladistenje otpada od nusproizvoda. Prema njegovim rijecima,

Golic i Udovic: Razgovor 0 prosirenju saradnje ni sadasnji pogon ne zagaduje okolis, jer irna adekvatne precistace otpada. El. R.

crna hronika

Dnevni avaz, nedjelja, 5. avgustJkolovoz 2012.

BIHAC Nakon krvavog pira Muharema Keskiea u selu Mala Pee

UbiCa DUCaOi na SUOgSina Omera
Ubijeni Ibraga i tesko ranjeni Agan plijenili dobrim ponasaniern - Muharemovu suprugu Hanku niko u selu proteklih 15 godina nije vidio na sokaku
Od siline udara srusena i nekalika nisana
(Folo: O. Muikil:)

U bihackom selu Mala Pee [ucer su vladali ruga, sok i nevjerica nakon SIO je miestanin Muharem Keskic (62) hicima iz pistolja ubio kuma Ibragu Keskica (51) i svoju suprugu Hanku, a tesko ranio kumovog brata Agana(33).

Demantirali preljubu
Ubica je na bracu pucao iza kuce Hasana Keskica, gdje je Agan cijepao drva. Nakon sto jeupucaolbragu i Agana, Muharem je u svojoj kuci ustrijelio i suprugu Hanku, s kojom je imao osmerodjece.

Ibraga: Pamagaa bralu - Pueao je na dva sunea kazao je iucer kroz suze Ibragin i Aganov arnidza Sero pred kucorn brace Keskic, gdje su se okupili njihovi prijatelji iporodica. On nam je ispricao da je ubiein brat Hasan vidio Muharema s pistoliem, ali je mislio da pistol] nije pravi te da se sarno zelio nasali ti. Ubica je prvo pueao u Ibragu, potorn i u Agana i vratio

Remzija Keskic: Zvala supruga na mabilel vati svima damoj Ibraganije se u svoju kucu. Ostali okupljeni kazali Sll nam da SlI ubijen zbog toga - kazala je Remzija. nastradala braca plijenila dobrim ponasaniern te da su Maltretirao supruqu odgojeni u muslimanskoj Cijelo selo maltene uglas tradiciji. je potvrdilo da motiv dvos- Moj rahmetli suprug trukogubistvanijepreljuba. vratio se sa dzurne, presvu- Rahmetli Hanku niko u kao se i posao da pomogne seluproteklih 15 godinanije bratu Aganu. Pozvao je i jedni vidionasokaku! Onjenju nog kornsiju da ide s njim, tukao, proganjao, kroz igleali ovaj nije imao vremena ne usi ju je tjerao, Nije ioi daispricala je Remzija Keskic, vao da se pojavi bilo gdje. U drami koja se po tom Rodila mu je osmero djece, odigrala sirota zena nije ni to je bila jedna izrnucena znala da joj je suprug mrtav, dusa - kaze jedan od ana je Ibragu uporno zvala Keskica, na mobite!, a on se nije javljPolicija jei iucer osiguraao. Remzija je tesko podnijevala rnjesto zlocina, jer je, la izviestaie pojedinih e!ekkako smo saznali, prilikom tronskih medija koji su kao pretresa Muharemove kuce motiv za strasnu tragediju pronadeno nekoliko bombi naveli preljubu izmedu sui automatska puska. Ceka se prugeubicei ubijenoga. - To je strasno, ruzno i da pripadniei Civilne zastite iii forenzicari FUP-a izuzneistinito! Pored ovakve rnuoruzje. nesrece jos rnoram objasnja-

U meduvremenu su procurili jos neki detalji tragedije koja se sarno pukorn srecom nije okoncala s ios vise mrtvih. Nakon sto je, nairne, s dva hica u grudi ubio suprugu Hanku, Muharem je pokusao ustrijeliti i najmladeg sina Omera! Nesretni Orner spasio se tako sto jena vrata sobeukojoj se sakrio stavio ormar. Iz ubi cine blizine pobjegla je i jedna od njegovih snaha s dvoje djeee. Price 0 navodnoj psihickoj bolesti ubiee Muharema Keskica ios niko nijepotvrdio.Dajebio tezak coviek po naravi i sklon kavgi, svi miestani su nam potvrdili, jer je imao brojne incidenre s komsijama, Nakon sto je uhapsen, Muharem je priznao sta je uradio, pripadniei MUP-a USK predali su ga jucer u nadleznost tuzilastvu, koje je predlozilo odredivanje je-

Na regionalnom putu Srebrenik - Gracanica iucer oko osam sari dogodila se saobracajna nesreca u kojoj su ucestvovali "opel kadet" (K26-T-660) kojim je upravljao Semir S. (18) iz Babunovica i "golf 2" (060-E-589) za cijim je upravljacern bio Adnan H. iz Gracanice, Prema rijecima ocevidaC3, VOZ3C

OgradU mezarla
"opela" prednjom

'DOll' se zabio u
stranom svog vozila udario jeulijevu bocnustranu "golfa". ad siline udara "golf' se okrenuo na cesti, sletio s kolovoza i zavrsio na betonskoj ogradi mjesnog mezarja s lijevestraneputa. Naoba vozila nastala je velika materijalna steta, a osteceni su i ograda i nekoliko nadgrobnih spomenika, dok su vozaci prosli bezpovreda. O.M.

Udes na putu Srebrenik - Gracanica

Maglajska policija uhapsilajeurnjestujelovacdvojieu Sarajlija E. R. (38). i M. Dz, (31), zbog sumnje da su opljackali benzin sku pum-

proualili u banzinsllu oumou
Samoubistvo u Pelaqicevu

Uhapseni u Maglaju

pu "Energopetrol" u rnjestu Poljiee. ani su ukrali neutvrdenu kolicinu cigareta i racunar. A. C.

Agan: Oparavlja se ad pavreda dnornjesecnog pritvora. Dzenaze za zrtve u selu Mala Pee, kako saznajemo, bitceobavliene danas.

M.DEDIC

Muskarae J. J. ubio se prekjucer u svojoj kuci u Pe!agicevu, saopceno je iz Centra jayne bezbjednosti Doboj. Sa-

obiO se iZ DU8He

rnoubistvo je pocinio pueajuci sebi u grudi iz puske, a motivi zbog kojih se odlucio na ocajnicki cin, nisu poznati.

16

Dnevniavaz,nedjelja, 5. avgust/kolovoz 2012.

erna hronika

PRIJEDOR Tragedija porodice Kesar iz naselja Urije

Smrskana "ascona" koju le vozila Aladiic

(Fala: H.CaUc)

Jalla AladziC umrla
vozac minibusa zadobio lakse povrede, kao i dva putnika
jeka Aladzic (49) iz Velike Bukovice kod Doboja umrla ie preksinoc u bolnici "Sveti apostol Luka" u Dobojuod teskihpovredakoieje zadobila u saobracainoj nesreci koja se dogodila u Rudanci kod Doboja, potvrdili su nam u Centru jayne bezbjednosti Doboj. Prema riiecirna hirurga Nenada Markovica, pacijen tica Aladzic u bolnicu je dovezena u komi,s teskim povredama glave, polomljenim reb rima na desnoj strani, s oziijedenom jetrorn, slezenom, gusteracorn i velikimkrvarenjem ustomaku. - Poduzeli smo sve da pacijentici spasimo zivot, operisali smo je, uspostavili funkciju disanja, ali je ona preminula zbog komplikacija. Druga dva paeijenta iz minibusa, kao i vozac, koji Sll zadobili lakse ozijede, nisu se zadrzavali 1I nasoj ustanovi - kazao je Markovic. Teska saobracajna nezgoda dogodila se preksinoc na magistralnom puru M-17 Doboj - Scilije kada su se sudarili automobil "opel aseona" (772-M-897) kojim je upravljala [eka Aladzic i minibus "iveco" koji jevozio D. K (4l!) iz Novog Sehera. H.C.

Nakon teskog sudara kod Doboja

sestOgOdlsrueg dJeCaMa
Ivan Kesar u bolnicu dovezen mrtav, a podlegao teskirn povredama glave i cijelog tijela • Baka cuvala diecaka dok su roditelji bili na poslu
Sestogodisnji Ivan Kesariznaselja UrijeuPrijedoru poginuo ienakonsto se na njega pred porodicnorn kucorn tokorn bezazlene djecije igre iznenada obrusio zid stare susnice, visok oko metar ipo.

Obl'llSIO se lid I oblO

DOSl1l8OD8racll8

Teske povrede
Nesretni diecak u bolnieu je dovezen mrtav, s teskirn povredama glave i eijelog tijela, potvrdeno nam je iucer u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

SeMsualnO zl08lauilao I ublO lednOgOdlSnJaMa
Ramiz K. uhapsen u Albaniji nakon 13 godina bjekstva
Austrijska polieija razrijesija je slucaj ubistva bebe Cija je majka porijeklom iz BiH, koje se dogodio prije 13 godina. Zbog sumnje da ie unutrasnje krvarenje. Ljekari su ustanovili da je Mirel bio i seksualno zlostavljan. Dva dana kasnije u bolnici je podlegao povredam, Majka Ivan Kesar: Kobna djecija igra Osim polieije, 0 velikoj tragediji porodice Kesar obavijesteno je i nadlezno tuzilastvo, koje, jer je riiec 0 nesretnorn slucaju, nije nalozilo daliniu istragu u ovom slucaiu. Smrt sestogodisnjaka sokirala je sve mjestane dijela Urija u kojem je djecak u porodicnoj kuci zivio s majkorn, oeem i starijim bratom. Djecakova rodaka Nevenka Kesar, koju smo jucer

Lociran ubica djeteta iz BiH

Naselje Urije: Porodica i komsije shrvani tugom zatekli u ovom naselju, kroz plac narn je kazala da je Ivan bio pametno, veselo i radoznalo dijete, koje se voljelo druziti. Ona je dodala da je zid susnice trebao biti srusen dan ranije, ali to nije ucinieno.

(Fala: O. Slajn;,;)

Posebno dijete
- N as Ivan bio je posebno dijete, Tog kobnog dana

cuvala ga je baka, jer su majka i otac bili na poslu, Djecak se igrao vani. Ostavila ga je sarno na cas.koliko je trebalo da ude u kucu i pokupljeni yes ostavi na sto, Zvala ga ie da dode i u tom trenutku cula prasak, Kada je istrcala napolje, tesko povrijedeno dijete, koje je bilo u nesvijesti, jadna zena pronasla je pored srusenog zida koji se na njega iznenada obrusio. Ne znamo kako, jer niko ni u snu nije mogao pomisliti da ce se takvo nesto dogoditi. Obicna djecijaigra,a 10lika tragedija i za porodieu i eijelo naselje. Ovo je strasno i svi smo zateceni - placuci nam jekazalaNevenka. Djecak ce biti sahranjen danas na gradskom groblju Pasinac u Prijedoru.

Rodaka Nevenka: Bio radoznalo dijete

M. ZGONJANIN

1999. godine ubio jednogodisnieg Mirela, u Albaniji je uhapsen Ramiz K, srbijanski drzavljanin porijeklom s Kosova. Austrijska polieija saopcila je da ie Ramiz K. jednogodisnieg sina svoje prijateljice cuvao dok ie ona bila na poslu. Ali, umjesto da se brine 0 diecaku, Ramiz ga je zlostavljao. Kada se vratila s posla, nesretna zena zatekla je stravican prizor. Bebu je odnijela u bolnicu i Ijekari su ustanovili 30 prijeloma kostiju. Medu njima i kicrnenog stuba, a konstatirano je i

je ispricala ida je posljednjih 30 dana na tijelu sina pronalazila modrice. Kazala je i da joj je Ramiz K rekao da je Mirel pao s klupe i ugruhao se. Polieija se dala u potragu za Ramizom K.,ali bilo ievec kasno. Otkriven je u redovnoj kontroli starih slucaieva. Policija je raspolagala njegovim otiskom prsta, koji je ostavio kada je trazio azil. Taj otisak ubacen je u kornpjutersku bazu podaraka, Nedugo poslije toga otkriveno je da zivi u Albaniii, gdje je i uhapsen. A.L.

Pronadene rucne bombe na Pruzi

Prijavljeno u Vogosci

(Fala: E. Muracev;c)

Polieajei iz Vogosce jucer su zaprimili dojavu da se u uliei Nova zelieznicka staniea na broju 26, na pruzi Semizovae - Sarajevo, nalaze rucne born be. Zeljeznicki saobracaj odmah je zaustavljen na ovoj dionici. N akon sto je osigurala mjesto gdje su pronadene born be, polieija je pozvala Civilnu zastitu, Ciji su predstavnici ukonili najlonsku kesu u kojoj su se nalazile cetiri rucne bombe koje ce biri unistene. E.M.

globus

Dnevni avaz, nedjelja, 5. avgust/kolovoz 2012.

17
0

Ukratko

KRIZE Vijece sigurnosti UN-a usvojilo rezoluciju

lapad Iraii odlazall EI-Asada, UO)SllaieSIOIiO Dapada Ciuile
Ubijanje civil a

Siriji

Britanski ministar vanjskih poslova Vilijam Hejg cesntao je na "jasnoj poruci" rezolucije UN-a sirijskom rezirnu
Britanski ministar vanjskih poslova Viii jam Heig (William Hague) cestitao je na "jasnoj poruci" rezolucije UN-a sirijskom rezimu i pozvao clanice Vijeca sigurnosti da djeiuju kako bi prestalisukobi u Siriji. - Ova rezolucija jasno kaze da je potrebno politicko rjesenje i rnedunarodni pri tisak na rezirn da bi ga se prisililo da djeluje i skine EI-Asada s vlasti - navodi ministaru saopcenju.

pod vodom

Generalna skupstina Ujedinjenih naroda usvojila je vecinorn glasova rezoluciju kojom se kritizira neuspjeh Vijeca sigurnosti UN-a da okonca konflikt u Siriji i osuduje sirijski rezim zbog upotrebe teskog naoruzanja. Generalna skupstina UN-a nema zakonski mehanizam da provede rezoluciju, ali bi njenousvajanjes vecinskom podrskorn trebalo ima-

Sjeverna Koreja

odoose iiuote

PoDlaUe

Stay Stejt departmenta je da su pritisci rusije utjecali na odluku Kofija Anana (Annan) da se povuce s mjesta specijalnog izaslanika UN-a za Siriju. Stav zvanicne Moskve je da je imenovanje bivseg predsjednika FinskeMartija Ahtisarija (Martti Ahtisaari) kao Ananovog nasljednika iskljuceno.

UaSinglOna

Siau

Miran naein
Ruski stalni predstavnik u UN-u Vitalij Curkin izjavia je iucer da Moskva ocekuje nastavak medunarodnih napora da bi se sirijski konfliktriiesionarniran nacin. Sirijski ambasador u UN-u Basar Dzafari osudio je donosenje rezolucije. U meduvremenu jeu Siriji jucer poginulo 13osoba, a snage kojese boreprotiv EI-Asada su tokom protekle noci napale zgradu drzavne televizije u Alepu, javile su nevladine organizacijeiagencijaSana.

~ SjevernaKoreja saopcila jeda jeunedavnimpoplavamapoginulo 1700soba,adasesirom zemlje400vodikaonesta10. SjevernokorejskanovinskaagencijaKCNA navodi daje zbogpoplava raseljeno oko212.000 Ijudi,ada jeuperiodu izmedu krajajuna ikrajajula potopljeno vise od 65.000hektaraobradive povrsine.

Vijece sigurnosti:

tzmteno

ialjenje zbog neuspjeha duge borbeu toj zemlji. Rezolucijom se od sirijskog rezima, takoder, trazi da se uzdrzi od upotrebe hemijskog oruzja. Prije glasanja u arapskom nacrtu rezolucije, u nastoianiu da on dobije sto vise glasova, izuzeto je poglavlje u kojem se od sirijskog predsjednika Basara el-Asada eksplicitno trazilo daodesvlasti. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-mun izjavio je neposredno pred glasanje 0 rezoluciji da konflikt u Siriji sve vise lici na rati.

TUrGiD u
~ Sud u Spaniji izrekao iezatvorskukaznu jednomod trojiceosumniicenih pripadnika EI- Kaide uhapsenih pocetkomsedmicenajugu Spanije.Osumnjicenom iz Turske izrecena jezatvorska kaznazbogposjedovanjaeksplozivnogmaterijalana adresinakojoj je uhapsen. Nijepoznato hoce li sesuocitisasudskim procesom. Preostala dvojica osumniicenih cecenskog porijekla zadrzana su u pri tvoru dok policija nastavljaistragu.

Madrid

ti moralnu i sirnbolicnu snagu, navode agencije. U rezoluciji se izrazava zaljenje zbog neuspjeha clanica Vijeca sigurnosti da se sloze oko mjera kojima bi se navelasirijska vlada da poziti vno odgovori na zah tjeve UN-a i okonca 18 mjeseci

zatuoru

I IIH Ie Dratlla stauoue EuroDsHe uOlle
Tekst rezolucije izbalansiran je i sadrzi sve elemente od sustinske vaznosf za BiH
praksi i proceduri, s ciljem definiranja srava BiH 0 rezoluciji 0 Siriji koja je usvojenasa 133 glasaza, 12protiv i 31 suzdrzanim glasom. MVPBiH je podsjetio da je Predsjednistvo BiH, kao kreator vanjske politike BiH, zauzelo stay i izdalo instrukeiju da Bill, kao nestalna claniea Vijeea sigurnosti UN-a, glasa za sankcionu rezoluciju Vijeea sigurnosti UN-a 0 Siriji 4. novembra 2011. godine. U saopceniu se istice da je Predsjednistvo BiH ovaj stay zauzelo konsenzusom sva tri clana Predsjednistva, - NagiaSavamodaseMinistarstvo vanjskih poslova Bill prilikom definiranja goresugeriranog stava, osim cinjenicom da je Bill do danas podrzala sve rezolueije 0 Siriji, u Generalnoj Ministarstvo vanjskih poslova Bill saopcilo je da je predstavnik Stalne misije BiHpri Ujedinjenimnarodirna na osnovu instrukcije zamjenika predsjedavajuceg Vijeea ministara i ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumdzije, a temeljeno na stavu Predsjednistva BiH, 3. avgusta tokom glasanja u Generalnoj skupstini UN -a podrzao rezolucijuo Siriji, prenosi Fena. pratiti vanjskopoliticke stavove EU onda kada 0 tim stavovima postoji konsenzus unutarEU. - Posebno uzimajuci u obzir kontinuitet stava Predsjednistva BiH spram sirijske krize od njenog pocetka do danas, obavezom uskladivanja vanjskopolitickih stavova sa stavovima EU, te sravovima susjednih zemalja, odnosno Srbije, Hrvatske, Crne Gore da ce podrzati rezolueiju, analizom teksta rezolueije koji je izbaskupstini UN-a i u Vijecu sigurnosti UN-a, vodiloi Cinjenicomdapredmemidraftrezolucije,sto je za Bill veoma vazno, apostrofira zastitu Ijudskih prava, humani tarnog prava, zastitu civilau oruzanorn sukobu, trenutni prekidsukoba,podrsku Ananovom planu i nastavakpregovora -saopceno je.

Ministarstvo vanjskih poslova

0

glasanju

0

rezoluciji

0

Siriji

Iran

Zaslila civila
Ministarstvo vanjskih poslova BiH je prethodno, sukladno poziciji definiranoj Ustavom BiH i pozitivnim zakonskim propisima, poduzelo sve neophodne korake i radnje uremeljene na ustalienoj diplomarskoj

Radmanouiceua reaHCila
Clan Predsjednistva BiH iz RS Nebojsa Radrnanovic izjavio je jucer Srni da se "nije moglo i smjelo dogoditi da predstavnik BiH baz usaglasenog stava Predsjednisrva na sjednici Generalne skupstine UN glasa za rezoluciju 0 Siriji, koju je predlozila Saudijska obavezu da usaglasava svoje vanjskopoliticke stavove s vanjskopolitickim stavovirna EU te da je Predsjednistvo BiH vee ranije iskaza10 jasno opredjeljenje i zauzelo nacelan stay da ce BiH Arabija". - Ukoliko je minis tar inostranih poslova Bill Ziatko Lagumdzija dao nelegalnu instrukciju predstavniku BiH da 1I Generalnoj skupstini UN glasa za rezoluciiu 0 Siriji, onda bi morao da podnese ostavku - izjavio je Radmanovic. lansiran i sadrzi sve eiemen te od sustinske vaznosti za BiH minis tar vanjskih poslova BiH Ziatko Lagumdzija uputio je instrukciju Stalnoj misiji BiH pri UN-a u Njujorku da podrzi rezoluciju.

~ Upozarukojije izbiou najvecoj petrohetnijskoj kompaniji u gradu Mahsahru na jugozapadu Irana poginula je najmanje jednaosoba.dokjeviseod desetpovrijedeno, javili su iranski mediji. Iranskanovinskaagencija Fars,kojasepozivananeirnenovanogzvanicnika vlade.javilajedajenesreca u petrohemijskom kompleksu "Imam Homeini" izazvanaistjecanjem plina.

Polar u Mahiahru

KO Ie HaHO giasao
- Ministarstvo vanjskih poslova BiH podsjetilo je da je rezolueija 0 Siriji u Generalnoj skupstini UN-a usvojena glasovima dvije trecine zemalja claniea UN-a, odnosno sa 133 glasa za, medu kojima su sve zemlje clanice EU, Sjedinjene Americke Drzave, Brazil, Kanada, Meksiko, kao nama susjedne drzave Srbija, Hrvatska, Crna Gora i Albanija. Protiv usvajanja rezolucije bili su Kina, Sirija, Kuba, Iran, Sjeverna Koreja, Bjelorusija,Bolivija,Nikaragva, Mjanmar, Zimbabve i Venecuela, a medu suzdrzanim zemljama Indija i Pakistan, navodi se u saopcenju.

Sellmero
~ U poplavama iklizistirna izazvanim jakim kisnim padavinama na sjeveruIndijepoginulo je najmanjesedamosoba. J akakisa padaod Z. avgusta i rijeke su izasle izsvojih kori ta, cime je blokiranonekoliko stotinahodocasnica koji su bili na putu kahinduistickim hramovima.

Indija

Susjedne zemlje
Ministarstvo vanjskih poslova BiH je, takoder, uzelo u obzirda je tekst rezolucije izbalansiran i u skladu s jedinsrvenim stavom EU koja je kroz kosponzoriranje podrzala predmetnu rezolueiju. Takoder, iz Ministarstva napominju da BiH prerna Sporazurnu 0 stabilizaciji i pridruzivaniu s EU ima

mrtuih

18
...... Afganistanski zvanicnici izjavili su da je pokrenuta l1li"""" potraga za pripadnikom sigurnosnih snaga osumniicenim za ubistvo 11 civila u kuci u oblasti Kas Uruzgan na jugu Afganistana. Portparol policije u provinciji Uruzgan Farid Ajal rekao ie da su ubijeni pripadnici afganistanske vecine Pastuna. Ajal je dodao da je napadac pripadnik rnanjine Hazara. Talibani su nedavno ubili dva Hazara u istoj oblasti jer su sumnjali da rade za medunarodne snage. Policija istrazuie jesu Ii posljednja ubistva izvrsena iz osvete. Afganistanskevlasti navode da sumedu zrtvamazene i djece.

Dnevni avaz, nedjelja, 5. avgust/kolovoz 2012.

globus

U IIUCi ubileno 11Ciuila

...... Iran tvrdi da je uspjesno izveo probno lansiranje nove l1li"""" verzije balisticke rakete kratkog dorneta. Ministar odbrane, general Ahmad Vahidi izjavio je da raketa na cvrsto gorivo Fatih-ll0 ima domet od 300 kilo me tara i da moze pogoditi metu na moru s velikom preciznoscu. Unaprijedena verzija rakete Fatih-ll0 najpreciznije je oruzie te vrstekojeIranima u svomarsenalu. Fatih-Ll O,raketa zemlja-zernlia koja koristi cvrsto gorivo, stavljena je u sluzbu 2002. godine, a prethodne generacije imale su domet od 200 kilometara. Fatih na arapskom znaciosvajac.

Fatih-110 UelillOg dometa

Garzon: Sloboda govora

AKCIJE Danas obilezavanie 17. godisnjice "Oluje"

Cuveni bivsi spanski sudija Baltazar Garzon (Baltasar) izjavio je u Ekvadoru da osnivac Wikileaksa Zulijan Asanz (J ulian Assange) nije ni piratni terorista. Garzon, koji se novinarirna obratio zajedno s Asanzovorn majkom, istakao je da je pristao besplatno zastupati osnivaca Wikileaksa jer ovaj slucaj pogada Ijudska prava, demokratiju i slobodu govora. Asanz je potrazio utociste u Ambasadi Ekvadora u

Garzon ce beSDlalno zaSIUDaii Asania

Cuveni spanski sudija potvrdio

Londonu 19. juna i zatrazio politicki azil da bi izbjegao izrucenje Svedsko], gdje bi bio ispitivan zbog seksualnoguznemiravanja. Garzon je kazao da bi izrucenie Asanza bilo jednako njegovom slanju u SAD, gdje pristalice Asanza strahuju od toga da ga je velika porota tajno optuzila za curenje americkih taini. Ekvador je najavia da ce objaviti odluku 0 Asanzovom zahtjevu nakon okoncania Olimpijskih igara kojeseodrzavaiu u Londonu.

Tacno u podne 5. jula 1995. na Kninskoj tvrdavi zavihorila se dvadesetmetarska hrvatska zastava, sto je oznacilo oslobadanje Knina kao centra i simbola srpske pobune
Proslavom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana branitelja Hrvatska se danas prisjeca vojno-redarstvene akcije "Oluja", u kojoj je prije 17 godina osloboden Knin i najveci dio hrvatskog teritorija koji jeokupiralasrpska vojska. Akcija "Oluja" zapocela je4. avgusta 1995. godine u pet sati ujutro te najavila kraj petogodisnje srpske okupacije koja je pocela u Ijeto 1990. godine blokadom hrvatskih saobracajmea, a vremenom re prerasla u zvjerske napade na hrvatske gradove i sela te ubijanje i protjerivanje nesrpskog stanovnistva, u cernu je lokalnim Srbima pomagala i INA, javila je Hina. Tacno u podne 5. jula 1995. na Kninskoj tvrdavi zavihorila se dvadesetmetarska hrvatska zastava, sto jeoznaCilo oslobadanje KniPlitvice, a vee 7. avgusta tadasnji hrvatski ministar odbrane Gojko Susak objavia je zavrsetak akcije "Oluja" u bivsim sektorima sjeverijug. Za 84 sara hrvatske vojne i redarstvene snage oslobodile su nesto rnanje od 10.500 kvadratnih kilometara, odnosno gotovo petinu drzave, sto je utjecalo i nazavrsetak ra ra u Bosni i Hercegovini te mirnu reintegraciju Podunavlja u ustavnopravni poredak Hrvatske, U "Oluji" su poginula 174 hrvatska vojnika i redarstvenika, a vise od 1.400 ih je ranieno. U znak zahvale hrvatskim braniteljirna se od 2008. godine uz drzavni praznik Dan pobjede i domovinskezahvalnosti 5. avgust slavi i kao Dan hrvatskih branitelja. Centralna svecanost ce i ove godine bi ti odrzana u Kninu.

HrualsBa se Sjeea branilelja

Petorica rudara poginula su, a jedan se vodi kao nestao kada se na sjeveru Meksika poslije eksplozije urusio rudnikuglja. Sef lokalne policije Horhe Luis Morales (Jorge) izjavio je TV stanici "Milenio" da se vlasti nadaju da ce nes-

Stradala oetorica rUdara, ledan neSlao
Hakeri napali Reuters

Eksplozija u rneksickom rudniku

tali rudar bi ti pronaden ziv, U trenutku nesrece u rudnikusenalazilo oko 200 rudara, od kojih je vecina brzo evakuirana, prenijela je agencijaAFP. Prosle sedrnice sedmorica rudara poginul a su u istoj oblasti u eksplozijiplina.

Centralna manifestacija na Kninskoj Ivrrfavi na kao centra i simbola srvatske su snage oslobodile pskepobune. Plasko.Licki Osik, Vrhovine, Iduci dan, 6. avgusta, hrObrovac, Korenicu, Siunj i

jedna od najpoznatijih svjetskih novinskih agencija Reuters bila je metom napada hakera. Nairne, kako je potvrdeno, hakeri su upali na sluzbenu stranicu agencije te uspjesno poceli objavliivatilazneviiesti. Medu najistaknutijirn laznim vijestima bila je objava razgovora s vodom pobunjenika u Siriji, potvrdili su u Reutersu. Nairne, u tom laznom razgovoru objavljeno je da se pobunjenici povlace iz Alepa. Razgovor je kasnije,

uturttena OdgOUOrnost marlnaCa MOilsu dOuel1 Dl'OstltutMe
Do incidenta doslo zbog "neisplaniranog slobodnog vremena vojnika, legalizirane prostitucije u Kolumbiji i poiecinacne odluke da se pocini prekrse]"
Do otkrivanja afere doslo je kada je hotelsko osoblje obavijestilo komandu americke vojske da se u nekim sobama nalaze zenske osobe nakon sest sati ujutro, sto je zabranjeno prema horelskim pravilirna. Usranovljeno je i da su neki od pripadnika Tajne sluzbe koji su u hotel uveli sluzbene pse njima dozvoIjavali da spavaju na krevetimausobama. Desetak pripadnika americke Tajne sluzbe dovelo je u hotel u kojem su odsjeli u Kolumbiji pred posjetu predsjednika Baraka Obame (Barack) prosti tutke, pokazuje vojna istraga koja je zavrsena. AgencijaAP, koja je imala uvid u rezultate istrage, navodi da je u tvrdeno da ni u jednom trenutkunijepostojala opasnost po nacionalnu sigumost SAD-a i da povjerJjivi materijali nisu bili ugrozeni, Nakon otkrivanja skandala osmorica vojnika SAD-a dobilasu otkaz, trojicasuoslobodena optuzbe, a dvojica marinaca pokrenula su sudski posrupak da budu vraceni usluzbu. U izvjestaju se zakljucuje da je do incidenta doslo zbog "neisplaniranog slobodnog vremena vojnika, legalizirane prostitucije u Kolumbiji i pojedinacne odluke da se pocini prekrsaj",

Zavrsena istraga 0 skandalu vojnika SAD-a u Kolumbiji

ObJaUlJene laine UiJeSli o DoulaCeruu iz AleDa
uz izvinjenje Reutersa, povucensasluzbenestranice. Medu laznim vijestirna nasla se i ona da su pobunjenici u Siriji preko Libije dosli do hemijskog oruzja koje bi uskoro trebali prebacitiutuzemlju. Osim sluzbene stranice, hakeri su upali i na blogovsku platformu Reutersa. Zasadaseneznakostoiiiza hakerskog napada, ali postoie indicije da bi iza svega mogli stajati simpatizeri rezirna Basarael-Asadau Siriji,

Incident se dogodio pred Obaminu posjetu

U sukobima s demonstrantima u gradu Katifu na sjeveru Saudijske Arabije ubijen je jedan vojnik,a drugi je povrijeden, javili su danas drzavnimediii.

U suMobima Ubileni UO)niMi demonslranl
Portparol saudijskog ministarstva unutrasniih poslova Mensur el-Turki rekao je da su na patrolu otvorili vatru izgrednici s motora. Prema javljanju agencije AFP, nakon incidenta ubijen jei demonstrant. U saudijskoj istocnoj provinciji zive vecinom siiti koji se vee dugo zale na marginalizaciju u drustvu. To-

Nemiri u Saudijskoj Arabiji

kom prosle sedmice drzavni mediji javili su da su saudijske snage sigurnosti u Katifu uhapsile odredeni broj demonstranata nakon sto su zapalili gume.

kiosk

Dnevni avaz, nedjelja, 5. avgust/kolovoz 2012.

19

HRVATSKA Dizajnerica kupila kUGUod bivse supruge Josipa Broza

OO~~[J[]OOru DOOOru[A] TI~Q[ill OO~[lli]wru oomrn OOruOO[ffiJ~ru[ill
lID
Herta Has uvijek je bila dotjerana i imala fenomenalne cipele i torbice, kaze Makjanit-Kunit
smo proucavale s postovanjem, jer uvijek je nosila divne sesire, bila dotjerana i imala fenomenalne cipele i torbice. Pojavom je odavala da je svaki njen pokret urodeno damski. Mozda me bas ona i potaknula da se bavim modom - kazala je Makianic-Kunic. Vila na brdu iznad grada s pogledom na Paklinske oroke bila je u vlasnistvu Herte Has od sedamdesetih godina do pocetka rata u Hrvatskoj. Na Hvar je pocela Splitska dizajnerica Neda Makianic-Kunic kupila je prije 15 godina kucu na H varu od Herte Has (Haas), bivse supruge J osipa Broza Tita. Makjanic-Kunic, rodena Hvaranka, 0 ovoi je kuci, kako kaze, mastala dokjebilamala. - Kada bih prolazila pored nje kao klinka, uvijek sam se nadvirivala preko ograde. A moja prijateljica Zlatka i ja gospodu Hertu dolaziti mnogo poslije razvoda od Tita, s kojim je bila od 1937.,kada su seupoznaIi u Parizu, do 1~41., kada im se rodio sin. Cesto je u njoj boravila s djecorn, Titovim i svojim sinom Aleksandrorn Misom i kcerima koje je dobila u drugom braku s Makedoncem, a dolazila je i njena unuka, rediteljka Sasa Broz. No, zanimljivoje.kaze Neda.dajeuviiek dolazila sarna, bez drugog supruga, a na Hvar nikada nijesvrario ni Tito.

Jeto kojlm

zapocinje iftar

Begooa, corba...

, arajevska carigrad ka

tica je ostala u nesvjesnom stanju te je bila prebacena na odjelpostoperativnenjege. U tom periodu, 38-godisnji anesteziolog iskorisAnesteziologizbolniceu tio je priliku i seksualno je kineskom gradu Ksjanrnenapastovao. Pacijentica je nu osuden je na zatvorsku odmah nakon sto se probukaznu nakon sto je silovao dila, shvatila da nesto nije pacijenticu koja je jos bila u uredu te je pozvala policiju, nesvijesti. koja je zahvaljujuci videoPrema izjavi lokalne ponadzoru otkrila sokantnu licije, zrtva koju su nazvali snimku. Venven, u martu ove godine Anesteziolog je uhapsen bila je podvrgnuta operaciji re je sada osuden na 26 mjeu bolnici za zenske bolesti used zatvora. Gradani Kine, Ksjanmenu. Nakon sto je ali i sire, traze mnogo tezu operacija zavrsena, pacijenkaznuzaovozlodjelo.

AnesteziolOg SilOuaO omamlJenu paCiJenticu

Skandal u Kini

~~~-~~ UUdi lele POmotu ..
mehaniCllih IIrila
~NW

Slike su nastale izrnedu 1899. i 1901. te 1910. godine, a sada su postale dostupne javnosti putem stranice Wikimedia Commons. Zahvaljujuci zanimljivirn slikarna, rnoze sevidjeti da su ljudi prije vise od stotinu godina imali veoma razvijenu mastu kada je u pitanju buducnost. Tako na slikama skoro

svi ljudi mogu letjeti zahvaljujuCi mehanickim krilirna, dok zene vise ne obavljaju kucanske poslove kao sto su kuhanje i ciscenie, jer to rade roboti koji su zamijeniIi ljudsku snagu cak i II frizerskim salonima. Takoder, Ijudi jedu hemijsku hranu. Neke od urnjetnickih ideja Sll se i ostvarile, jedna od njih je borba aviona na nebu, Ta slika nastala je 1899.godine.

20

Dnevni avaz, nedjelja, 5. avgusVkolovoz 2012.

kultu r a

GOSTOVANJA Bh. umjetnici na Kastafskom kulturnom Ijetu

Adin Hebib: Izloiba )e Dosuecena naso) maiO) AUi
Otvaranju prisustvovale zvanice iz nekoliko zemalja • Djela Mije Hebib i Edine Seleskovic i slikarova ulja na platnu obogatila manifestaciju

USuSrel iZloibi leMSlila u 'COliegiUmU'
Prijave radova do kraja avgusta
U sarajevskoj galeriji "Collegium Artisticum" 27. septembra bit ce otvorena izlozba pod nazivom "Urnjetnost tekstila u BiH". Organizatori isticu da je cilj predstaviti radove bh. autora,prije svega mod nih dizajnera, primijenjenih umjetnika, produkt dizajnera, odnosno svih onih koji u svom radu koriste tekstil, kozu i srodne rnaterijale. Takoder, ovom prilikom bit ce organiziran okrugli sto i edukativne radio nice na kojima ce ucestvovati eksperti iz regije, proizvodaci konfekcije, odjece, obuce i tekstilnegalanterije. Ucesce na izlozbi mogu ostvariti svi koji se prijave do krajaavgusta i ciie radove izabere strucni ziri koji Cine ugledna bh. dizajnerica Sanja Dzeba te Ognjenka FinciiIvanaBakal. B.S.

Konkurs jos otvoren

U galeriji Sv. Trojice u Kastvu u Hrvatskoj preksince je otvorena izlozba provjerenog umjetnickog trojca: slikara Adina Hebiba, njegove kcerke Mije Hebib, koja izractuje unikatni nakit, te njihove prijateljice Edine Seleskovic, koja je ovom prilikom predstavila skulpture i crteze, Ovim radovima uvelicana je manifestacija Kastafsko kulturno Ijeto, a bit ce izlozeni od 3. do 12. avgusta.

Topla dobrodoslica
Umjetnici iz Bosne i Hercegovine posebno su se iznenadili toplom dobrodoslicom dornacina, ali i gostiju koji su zbog ove prilike doputovali iz nekoliko zemalja. - Ponovo isticem, veorna rni je drago sto je trojac bez kormilara jos jednom na okupu. Svako od nas troje sam vozi svoj urnjetnicki brod, ja svoje uljane slike, njih dvijesvojeradove. Otvorili smo jednu od najprestiznijih izlozbi na Kastafskom kulturnom ljetu. Sarnirn cinorn otvo-

Knjizevni karavan 'Neretvanske Vedrine'

U MOSlal'll ueCar umJalniHapredstavili svoje pjesme, iz siouanua Siovenci publici
kantautorska i plesna urniieca

renja umjetuici su napraviIi performanse, a "vrpcu je presjekao" gradonacelnik Ivica Lukanovic. Odreden broj zvanica stigao je iz Australije, SAD-a, En-

SDOJili UgOdnO s BOrisnim
Ucesee na manifestaeiji Kastafsko kulturno ljeto prilika je i za dobro druzenie, ali i radaoje novih ideja. - Prvenstveno sam zahvalna gradonacelniku Kastva na pozivu. Ovo je izvanredna prilika da provedem vrijeme i izlozim svoje radove u rnjestu koje ima bogatu istoriju i jedno je od najljepsih rnjesta koje sam posjetila u Hrvatskoj. Takoder, tu je i rnoj otac, koji svakirn novim projektom dize svoje, ali i rnoje standarde te prornice nove ideje - govori Mia Hebib.

gleske, Njernacke i Slovenije. Bilo je fenomenalnogovori Hebib te zahvaljuje svojim dornacinirna Nenadu iJadranku Kukurinu. J edan od najuspjesnijih bh. slikara istice i da je postavka posvecena najmladem clanu delegaeije, a to je dievoicica Aya, kcerka Edine Seleskovic.

Put u Skoplje
- Mia je moja kcerka i zbog ove izlozbe doputovala jeiz Njujorkai veomasarn ponosan na nju. Aya je Edinino neprocjenjivo umietnicko djelo. Ovdje je sve veliki izazov, pa i ta postavka u ovak-

vim likovni prostorima, i sve to od srca posvecujemo Ayi dodaje urnjetnik. Prvi put u karijeri Seleskovic je izlozila radove nastaleunjenomrodnomgradu Tuzli. - Rijec ie 0 sasvim novim djelima koja su se radala u gradu soli i koja s velikim zadovoljstvom predstavljam na jednoj od najstarijih kulturnih manifestacija u Hrvatskoj - kaze umjetnica te dodaje da se ovaj kreativni trojac uskoro seli u Skoplje, gdje ce takoder zajednicki predstavi ti svoje radove. MUIAHMETOVIC

A. ISIAMAGIC-

U okviru Medunarodnog knjizevnog karavana "Neretvanske Vedrine", koji ima za cilj izgraditi nove-stare knjizevne mostove u ovom dijelu Evrope, u mostarskom Muzickom centru "Pavarotti" preksinoc je odrzana poetsko-muzicka vecer na kojoj su nastupili umjetnici iz Slovenije i clanovi Knjizevnog kluba "Mostar", koji su bili domacini ovih susreta. Slovenci su mostarskoj publici predstavili svoja pjesnicka, kantautorska i plesna urnijeca, a jedan od niih, pjesnik Zeljko Perovic, kaze da je za ove susrete zasluzan veliki pjesnik i njihov prijatelj Admiral

Mahic, glavni urednik casopisa za poeziju i umjetnicku fotografiju "Republika poezije", Ciji je izdavac Udruzenje za interkulturalnu razmjenu "Prokultura" iz Sarajeva. - On nas je jednom prilikom pozvao u BiH i mi smo se rado odazvali. Osim sto imamo cilj graditi mostove medu umjetnicima, mi prvenstveno dolazimo kaoprijatelji prijateljima - kazao je Perovic. Ovaj karavan traje od 1. do S. avgusta. Poceo je u Pociteliu, nastavio se u Parku prirode Hutovo blato, Ljubuskorn i Mostaru,a zatim danas slijede Stolac i Sarajevo. M.H.

'Pinolllo' na DOZOrlSnlm
Nakon drame "Prividenja" bosanskohercegovackog pisca Almira Basovica, i njegov "Pinokio" izaci ce u uglednorn pozorisnom casopisu "Disk" koji izdaje praska akademija. Autor je, takoder, u pregovorima sa celnicima jednog od pozorista u cesko] Ostravi u kojem ce najvjerovatnije "Pinokio" ozivieti i na daskama koje zivot znace, - Morarn naglasiti da je veliki po sao oko prisustva mojih drama i bh. knjizevnosti uopste u ceskorn jezi-

Radno Ijeto Almira Basovlca

spec
Medunarodni festival animiranog filmaBanja Luka 2012. predstavio se prograrnom Savremene bh. animacije na 8. rnedunarodnom festivalu filma "Open Cinema" u Sankt Peterburguo Program je prikazan u okviru festivalskog maratonana rvrdavi Petrai Pavlai u kinu "Rodina" u okviru program a "Panorama 360", koji svake goeline predstavlja najbolje festivale iz razlici tih elijelovasvijeta. Sastojiseod 18najnovijih filmova snimljenih na podrucju Bosne i Hercegovine, a priredivaci su bh. animator Vesko Kadic i direktorbanjaluckogfestivala Goran Duiakovic, Trenutno se prikazuju filmovi mladog autora Ivana Ramadana re Berina Tuzlica i Nedzada Begovica.

daSllama u Oslraui

ku napravio prevodilaci teatrolog Hasan Zahirovic - kazao je Basovic, koji privodi kraju pisanje doktorata cija je terna drama s kraja 19. i pocetka Ztl.stoljeca. Basovic u septembru putuje u Istanbul na zavrsni dogovor 0 pisanju filmskog scenarija za uglednog turskog reditelja i producenta Osmana Sinava. Rijec je 0 saradnji koja traje nekoliko godina i koja ce na filmska platna donijeti pricu 0 istinitim dogadajirna nastalim za vrijemeposljednjeg rata u BiH. B.S.

Dnevni avaz, nedjelja, 5. avgusVkolovoz

2012.

panorama

Razgovarala:

AlAGIC-ALETIC

Senida

ko se za nekoga rnoze reel da je odrastao na film.u, to je svakako Slavko Stimac. Pred kamere je stao jos kao dijete 1972. u filmu Obrada Gluscevica "Vuk samotnjak". Redali su se potom filmovi Branka Bauera "Salas u malom ritu", .Zirnovanje u Jakgbsfildu", .Vlak u snijegu" i Stimac je opet potvrdio svoj dar.

A

Tih i skroman
Uslijedilo je holivudsko iskustvo kod slavnog Sema Pekinpoa (Peckinpa) u filmu "Cross of Iron",

mo su neke od tema 0 kogdje je igrao ruskog jjma smo razgovarali sa djecaka Mihaila. Stimcem, koji je rado dao Za razliku od djece koja u intervju za .Dnevni avaz", vecini slucajeva n.enastaiako, priznaje, nikada nije ve qlurnacki put, Stimac je do danas zadrzao volio medijski se eksponirati. kontinuitet i - I danas je takvalitet. I ko. Malo mi je slava ga niPrevise ja sve to naporje izmijenila, osno. Ali, kada imam godina me nazovu taojetih i da bih dozvolio iz Sarajeva, skroman. da me neko U svojoj e, to je vee biografiji druga prica zatruje kaZe.52-goima veliki disn] Stimac, broj filmova, koji je i sada, bas medu kojima kao i nekoliko godina prevladavaju antoranije, ponovio da je Saralogijski. "Sjecas Ii se Dolly Bell", Sarajevo, bivsa Jujevo njegov grad i da ima dosta razloga da to kaze, ga, Njujork, porodica, sa-

Na ulici mi dobacuju: "Violeta, kuco stara"
citati iz filmova u kojima ste igrali i danas su popularni u raji. Kojih se VI sjecate? - Stalno se spominje taj: "Svakoga dana u svakom pogledu sve vise napredujem" iii, recimo, iz .Specfjatnoq vaspitanja": "Violeta, kuco stara." To mi stalno dobacuju na ulici iii recimo: .Ko je zapalio zito" iz TV serije "Salas u malom ritu". o Mnogo se toga sigur-

o Mnogi

Jeste Ii razmisljali 0 tome da napisete knjigu? - Ne znam, vidjet cemo. Kad smo vee kod pisanja, bolje se baviti seenarijem. o Istina, mnogi glumci idu u reditelje. Zar i Vi? - Nije iskljuceno. Imam dosta iskustva i uvijek me to zanimalo. Ako bi se neke stvari potrefile, zasto ne.

no desavalo i iza kamere na svim tim snimanjima.

Nas telefonski poziv zatekao ga je u Beogradu, gdje zivi od 1~75. godine. Nakratko se Stimac sa suprugom preselio i u Njujork, gdje je ostao tek nekoliko godina. I tamo je bio glumac, snimao je filmove, ali, nista znacajno, ,.gangster gay", voli reci Stimac. o Hocete Ii uskoro snimati kakav film? Imate Ii nesto u planu? - Sve je na cekanju, Danas je takva situacija, sve je nesigurno, ali mi trpimo. Za mlade glumce je narocito tesko, ima ih veoma puno, malo je pozorista i malo se inace radi. Sve je orijentirano na televiziju,

pan 0 'ama
veliko je interesovanje za soue realnosti, jeftinija je i produkcija nego za neki ozbiljan dramski program.

Dnevni avaz, nedjelja, 5. avgustlkolovoz

2012. da mlade generacije ne rastu s mrznjorn, da pocnu prirodno i normalno komunicirati, druziti se, sto oni i rade, ali im se stalno sa strane kljuka i ubacuje nekakva propaganda 0 drugima. Postoje mnogi lijepi primjeri gdje se Ijudi normalno druze, razlicitih nacionalnosti. .. Nema nista gore od toga nego mladog covjeka zaraziti takvim nekakvim stvarima.

da ti je tu kraj.

r-----------------------------------------------~

D Biste Ii Vi ucestvoveti u souu realnosti?
- lzriclto ne. Taman posla. lnace ne volim iznositi u javnost svoj privatni zivot, Privatnost je neka vrsta slobode. Sta znaci danas biti slavan? Staviti nekoga na televiziju svaki dan, postat ce slavan, Ijudi ce se okretati za njim. Da Ii je to mjerilo kvaliteta posla kojim se covjsk bavi, to je vee drugo pitanje.

D I danas Vas rado gledaju na malim ekranima, pozdravljaju na ulici, u bilo kojem gradu, bilo kojoj driavi regiona ...
- Sretan sam zbog toga. Volim putovati, stalno upotrebljavam taj izraz, po bivso] Jugi. Sada su to neke nove drzavs, ali svi moji prijatelji su bili i ostali prijatelji, bez obzira u kojem gradu zivjeli.

Holivudske zvijezde i mi • sve je to isto

D Jeste Ii jugonostaIgicar?
- Ako se to tako zove, vjerovatno jesam.

D Igrali ste s Edrijenom Brodijem (Adrien Brody), druiili se s Diodi Foster (Jodie), Dejvidom Karadinom (David), igraIi ste i u filmu Raffa Fajnsa (Ralph Fiennes) .Korioten" ... A ne hvalite se bas ...
- To je bilo kad sam bio klinac, osim s Fajsom, s kojim sam nedavno saradivao. To su za mene

Ijudi iz profesije koji samo rade u mnogo vecirn produkcijama. lnace, sve je isto. Nema tu neke razlike. Isto mislimo.

D U posljednje vrijeme sve vise holivudskih zvijezda snima na nasim prostorima.
- Nekada su velike produkcije dolazile i snimale na nasim prostorima, narocito je tu bio .Jacran fi-

1m" iz Zagreba i .Avala film" iz Beograda. Nasi prostori su slikoviti, sve je pristupacno i blizu. Ne bih bio iznenaden da sve vise Ijudi dolazi sa Zapada.

D Jeste Ii gledali film "U zemlji krvi i meda" Andeline Doli (Angelina Jolie)?
- Nisam, ako mi DVD dode pod ruku, zasto ne?

D A gledate Ii ih?
- Ne, ne ju. Imam za takve tram da volim manipulacii previse godina gluposti, ali srnasu Ijudi prisiljeni.

D Rodeni ste u Hrvatskoj, iivite u Srbiji, sni-

D Nikada niste gledali je Ii Hrvat, Srbin iii Bosnjak uloga koja Vam se nudi. U filmu "Buick Riviera", re-

D Na Sarajevo Film Festivalu bili ste 2008. s fiImom "Buick Riviera". Ove godine niste imali povoda za dolazak?
- Dodem kada imam neki film, sada ga nije bilo, ali to ne znacl da se ubuduce necerno vidati. Mozda vee naredne godine. Ne bi bilo lose ni snimiti nesto, ne bi

mali ste sirom regiona. Kako doiivljavate granice? - Malo teze zato sto, kada dodes na granicu, porazqovaras s qranicarima, u pocetku mi je to bilo kao naplatna rampa na autoputu, cudno. Ma sve je to formal no, hvala Bogu da je tako.

svih nasih problema?
- Mislim da ne treba staIna papagajski ponavljati Evropska unija ce ovo, ono ... Neee ona nista da rijesi ako sami Ijudi ne rijese stvari u svom dvoristu i to je nesto sto nam treba biti prioritet. Prvo treba rascistitl neke stvari, na prvom mjestu korupciju, a svoj posao treba da radi i pravosude. EU upravo trazi tu vrstu sredeno-

sti, disciplinu, sto je dobro, a ostalo trebamo sami rl[esiti,

Sin postdiplomac u Berlinu
D Idete Ii danas u rodno selo Vujice?
- Odem. Majka mi je umrla, stariji brat je tarno, srednji zivi u Zagrebu, ima trojicu sinova. D I Vi imate sina kojem je 28 godina. - Da, postdiplomac je u Berlinu. Supruga i ja zivimo u Beogradu.

Lijepi primjeri
D 0 ratu se i danas svugdje govori. Snimaju se filmovi s ratnom tematikom. Kakvo je Vase misljenje 0 tome?
- Trebamo raditi na, kako se to populamo kaze, pomirenju, ali samo da dalje ne zavadaju ove narode,

D U Americi ste bili osam godina. Koliko danas cesto odete u Njujork?
Nisam bio dvije-tri god ine. Vise volim iei na putovanje automobilom. To mi je najsirnpaticnije, dakle, po uzoj Evropi. Bas kao i u Beogradu, i u Njujorku imam neke prijatelje s kojima sam u kontaktu, ito je to.

D Hrvatska ide u EU. Hoce Ii uskoro Srbija, BiH ... ? Je Ii to rjesenje

mi bilo prvi put. Prije smo imali vece i bolje trziste, danas smo podijeljeni nekim granicama, ali i dalje svi govorimo istim jezikom.

D Kakvo je Vase sjecanje na film "Sjecas Ii se Dolly Bell"?
- Divan film! To su najljepse uspomene i dandanas, neponovljivo iskustvo, vrijednosti ... Kad smo radili film, nismo irnaIi neke specijalne ambicije, ali sve se iznenada poklopilo. I danas mi Ijudi govore da rado gledaju reprize i da taj film, jednostavno, vole jer ima svoju vrijednost!

elmo, igrali ste Hasana ...
- Ja sam igrao covjeka. Samo to. Apsolutno me ne zanima da Ii se zove Hasan, Jovan, Ivan, Janez ... Mene zanima karakter i da Ii mogu da se priblizim toj ulozi, poznajem Ii mantalitet, dijalekt... Znaci, ovo drugo ne da nije vazno nego je totalno nevazno. Previse ja imam god in a da bih dozvolio takvo sto u zivotu, da me neko zatruje.

Jugonostalgicar
D Tihi ste i skromni.
- Ne znam za druqacije. Ljudi trebaju biti takvi, normalni. Onog momenta kad pocnes sebe shvatati vaznljirn od drugih, mislim

Amy Winehouse "Faithless"

Goran Bare & "Majke" "Skroz"

Diesika Simpson

Pocinje 6. hrvatski bubnjarski kamp

Smrsauila 16 kilograma
Pjevacica i glumica Dzesika Simpson (Jessica), koja je nedavno rodila svoje prvo dijete, nedugo nakon poroda srnrsavila je 16 kilograma. Onaje odlucila nakon poroda vratiti svoju staru figuru anqazlravsl svog starog trenera Harleja Pasternaka (Harley), koji ce joj pornoci u borbi protiv kilograma nakupljenih u trudnoci i tesanju linije. - Dzesika odlicno napreduje - izjavio je njen trener. - Zapravo sam se znala smijati na fotografijama, no osmijeh sam prestala pokazivati kada sam se pocela baviti modom. Moda je uzela moj osmijeh - otkrila je, uz smijesak, Viktorija Bekam (Victoria Beckham).

- Kako nisam najjeftiniji glumac na trzi~tu, oni su se odlucili na jeftinije i riskantnije varijante. Medutim, s obzirom na to da mi je iznimno potreban odmor od tog te~kog zanra i ritma snimanja, cijela mi prica nije te~ko pala. Iz serije nosim dobra iskustva, za sve kolege imam samo rijeci hvale glumac Robet Kurbasa 0 napustanju "Ruze vjetrova".

Lakovic: Ne volim pranje kose

Zavodenje osmijehom
Na nasa pitanja u rubrici .Razotkrivanje" ove sedmice odgovarala je Mirela Lakovic. __

? Kao djevojciea, ieljeli
Starija sestra.

ste postati?

San koji ielite ostvariti u poslu kojim se bavite je? Bolja zarada i siguran posao. 0 cemu svakodnevno najvise razmisljate? o nastojanju da naucim odvojeno posmatrati svoje misli.

?

Prijavljeno 40 polaznika iz cijele Evrope
U nedjelju, 5. avgusta, pocin]e 6. hrvatski bubnjarski kamp "Croatia Drum Camp", vodeci dogadaj za bubnjare u Evropi, te jos jedini na podrucju juqoistocne Evrope. Ovoqodisnja tema seminara je .Buducnost rnuzickoq obrazovanja", a u skladu s tim od predavaca pozvani su najveci svjetski autoriteti na polju obrazovanja bubnjara Dzon Rilaj (John Riley), Trevor Tomkins, Kim Pleinfild (Plainfield) te Petar Curie. - Za osam dana intenzivnog rada, predavanja, privatnih casova, radionica i koncertnih nastupa ove se godine prijavilo 40-tak polaznika iz cltave Evrope, ponajvise Hrvatske, ltallje, Siovenije, Austrije, Niernacke i Csske, a prvi put se prijavio i jedan polaznik s Kosova te polaznica iz Sjedinjenih Americklh Drzava - kazu iz organizacije. Ad. K.

- Meneje najlak~e zavesti ignoriranjem, a zadrZati me rnoze muskarac koji je uspjesan u onom cime se bavi. U Beogradu snimam sou realnosti "8ami u tami", u kojem po trojica muskaraca i tri zene borave u potpunom mraku u viii i trude se pomoeu rijeci, mirisa i dodira izabrati pravog partnera. Da sam ja sam a u tami, voljela bih da mi se pod rukom nade Daniel Kreg (Daniel Craig) - Nikolina Pisek 0 rnuskarclrna,

?

? Koji kucn! posao ne volite? ? Najveci gaf koji ste doiivjeli
Pranje kose.

na seeni bioje? Nije bilo gafova. Nekad mi ponestane zraka od skakanja pa pomislim da cu se onesvijestiti. Nadam se da se to neee i dogoditi. time zavodite, a cime Vasmogu osvojiti? Osmijehom i osmijehom. __

?

? DaIi biste sepodvrgli plasticnojoperaciji? ? Kada ste se prvi put zaljubili
Ne, ali nemam nista protiv toga.

i sjecate Ii se imena te osobe? Nekad u prvom iii drugom razredu. Djecak se zvao Almad. __ ..

? Sta Vas cini sretnom u iivotu?
Ne znarn, sto me i raduje.

Predvscerja u dobrom drustvu.
L. K.

? Kako vidite sebe u buducnosti?

Spektakli • Spektakli • Spektakli ...

Hilari odustala od tuibe
Hilari Svonk (HilarySwank) odustalaje odtuzbe zbog zloupotrebe njenih slika. Umaju ove godine glumica je podnijela tuzbu protiv kompanije "Robert's Home Audio and Video" jer su, tvrdila je, njeno ime i fotografiju u promotivnom materijalu koristili bez dopustenja.

Kasper posjetio gej striptiz klub
Kasper Smart (Casper), mladahni dscko pjevacice Dzenlter Lopez (Jennifer). snimljenje kako ulazi u gej striptiz klub. Posjetioci kluba potvrdili su daje Kasper bio u klubu i uzivao u striptizu. Napisi o Kasperovim gej sklonostima posebno su uznemirili Marka Entonija (Marc Anthony), bivseg supruga.

Kolin Farel na dijeti
Glumac Kolin Farel (Colin Farrell) priznao je da nije Ijubitelj zdrave hrane, ali je odlucio pripaziti sta jede i zato je na dijeti. -Zaista puno ulazern u nezdravu hranu, ali poeeo sam mijenjati neke navike i sad a sam na dijeti i pijem mnogo zelenog caja i uzimam dosta vitaminaizjavio je 36godisnji glumac.

Velikodusna Ne slaie se uvijek s kCerkom po nuda
lako je i sama tokom karijere mijenjala izgled i irnidz, Madona (Madonna) isto ne odobra~-. va kod svoje 15godisnje kcerke Lurdes (Lourdes). - Moja kcerka ima vrlo cvrste stavove i zna sto joj se svida. Ima smislazamodu i svida mi se kako se odijeva. Ipak, ne slazerno se uvijek. Ne svida mise sto brije glavu, ali njoj se to veoma svida - rekla je pjevacica za Marie Claire. Tom Kruz (Cruise) htio je unajmiti vilu stotinu kilometara udaljenu od Rima, ali kolega Dzordz Kluni (George Clooney) predlozio mu je da 5e odmara u njegovoj viii na jezeru Komo. Ako Tom prihva-

.. ~

ti velikodusnu

ponudu svoga kolege, ne6e biti prvi od poznatih osoba koje je Kluni ugostio u svojoj viii.

Dnevni avaz, nedjelja, 5. avgusVkolovoz 2012.

Samo da telefon ne pro_mijeni
Ponekad totalno zakaiern i ostanem u krevetu, na Skypeu s Hrvatskom iii Bosnom po cijeli dan • Pocethom septembra u Los Andelesu nastaulja sa snimanjem pete sezone planetarno popularne serije "True Blood"
ultitalentirana rnlada umjetnica, akademska glumica, model, scenaristica i producentica Dinka BanelleDzubur, porijeklom iz BiH, koja .livi na vise svjetskih adresa, od Amerike, preko Australije, do Evrope, pocetkorn septembra u Los Andelesu nastavlja sa snimanjem pete sezone planetamo populame serije "True Blood" ("Okus krvi").

Iz biografije
• Rodena prije 26 godina u Siavonskom Brodu • Akademiju scenskih umjetnosti zavrsila u Australiji • Pokret i masku studirala u Parizu • Filmovi i serije koje je snimila: "Male ruke", "Fatal Honeymoon", "Shark Prool", "Death in an Afternoon", "The Bluff", "Elysium", "Larin izbor" ... • Kao internacionalna manekenka predstavljala brendove poput "Olympusa", "SheSwimweara", "Rimmela", .Billabonqa" i .Mastercarda" • Teatarsku karijeru zapocela je rade6i na tekstovima Brehta (Brecht), Sekspira (Shakespeare), Bovela (Sovell) i Cehova (Chekhov) te mjuziklima"The Blues Brothers" i "Chicago". • Zavrsila i studij novinarstva • Partner je austraIske produkcijske ku6e "Chandelier Films", u kojoj radi kao scenaristica i producentica. • Prolesionalno se bavi gimnastikom i atletikom te govori nekoliko stranih jezika doci i u Sarajevo. 5aradivali ste s mnozvijezdamao 5 vecinom se druiite. Razllkuju Ii se privatno mnogo od onog kakve ih mi vidimo na malim ekranima? - DZelri Has (Geoffrey Rush) je vrlo buntovan, Abi Kornis (Abbie Cornish) je umiljata, Sem Vortington (Sam WorthLngton) je jednostavan, Sarliz Teron (Charlize Theron) je razigrana i uvijek vesela, s njom treniram u Los Andelesu. D.lim Keri (Jim Carrey) je veoma ozbiIjan. Saradivala sam s oskarovcem Harvijem Kejtelom (Harvey Keitel) u posljednjem lilmu "Fatal Honeymoon", koji je bio vrlo srnijesan. Takoder, saradivala sam i s Kajli Minog (Kylie Minogue) i Dzonom Lovicom (Jon Lovitz). Voljela bih saradivati s D.lonijem Depom (Johnny Depp) i s Filipom Sejmurom Hofmanom (Philip Seymour Hoffman). M. CUSTOVIC

boju

M

o

Kakva iskustva nosite sa snimanja ove serije i s kakvim emocl-

jama ocekujete njen nastavak? - Veoma se veselim povratku u Los Andeles. I moj odlazak u LA pocetkom ove godine je bio veliki korak, to jeste iza6i na svjetsku seenu. Dio sam predivne ekipe, veoma sam sretna zbog toga. Snimati za HBO i za seriju "True Blood" je vrhunac i s tako profesionalnom italentiranomekipom svakidan je uzitak. Ambijent nasnimanjuje uvijek Sa snimanja serije "True Blood" veseo. Ima nas iz eijelog svijeta i bas zato je to iskustvo jedinstveno. pletom. Bit 6e to dugometrazni lilm koji 6emo sljede6e godine snimati, nadam se na nekom otoku na Jadranskom moru. U autorskom i glumackom timu bit 6e medunarodna ekipa. 5talno mijenjate adresu stanovanja. Ispunjava Ii Vas to? Nedostaje /I Vam domovina? - Nedostaju mi domovina, prijatelji. Zena koja radi mora biti prava ratnica .leli Ii imati uspjesan poslovni i privatni zivot, Raspored mi je uvijek natrpan. Rano jutro mi je rezervirano za mog psa, pilates, jogu, frizera, kozrneticara ... Dok se tusirarn, mislim 0 dnevnom stajlingu, dok vozim, telefoniram, dok sam na lotkanju, cttam i uclrn scenarije, dok sam na IiImskom setu, pisern svoje scenarije. Naravno, ponekad total no zakazern i ostanem u krevetu, "skajpiram" s Hrvatskom iii Bosnom po cijeli dan, otkazern svaki termin, zaboravim platiti racune i slicno. Bitno je prona6i mir i ravnotezu. Ali u meni postoji unutrasnji nagon koji me gura naprijed. Ovisna sam 0 ad renalinu velikih projekata, velikih izazova, ozbiljnih zadataka.

Knjiga .Samo da telelon ne promijeni boju" Jasenke Kratovi6 je zanrovsko kolebanje izmedu intimnih dnevnika, kratkih prica, poezije, lirskog eseja i poetske proze. Naratorkino svodenje .livotnih racuna usredsredeno je na male svakodnevne zlvotne sitnice i detalje nad kojima se sumiraju iskustva samoce i Ijubavnih razocarenia, egzistencijalne tjeskobe, emigramske ojadenosti.

CD

Uii krug
Kako ste postali dio glumackog tima? - Kasting je bio intenzivan. Prvo sam izasla na generalni, gdje sam upoznala kasting direktorieu, nakon toga sam usia u u.li krug, gdje sam upoznala rediteIja i produeente. Na fittingu sam probala kostime (korzet i sesire) te nakon toga sam bila informirana da sam dobila ulogu. Uloga koju igram u "True Bloodu" mi je omogu6i1a radikalnu transfermaciju. Igram brI itansku vilu s carobnirn sposobnostima. ij za Vas lm? - Trenutno Hrvatskoj na jednoj vnoj prici dnaravnim

o

o

'Repetitio est mater studiorum ... orum'
Jedan od najperspektivnijih hrvatskih rege ska bendova "Nan deSKA?!" konacno je objavia album prvjenac pod nazivom "Repetitio est mater studiorum ... orum". Na CD-u se nalazi deset pjesama.

Diubur: Ovisna 0 adrenalinu velikih projekata, izazova i ozbiljnih zadataka

gim svjetskim

o

o Pisete

seenarnovi fisam u i radim ljubas naza-

Zima u Sarajevu
OKada Vas moiemo ocetavstt u 5arajevu? - Planiram zimu provesti u Bosni, tako da cu sigurno

Radnja lilma "Igre gladi" srnjestena u blisku budu6nost, SAD je propao. Iz pepela se uzdigao Panem, drzava podijeljena na vlaoaiuc' Kapitol i dvanaest okruga, odakle se svake godine nasurnicno biraju po diecak i djevojcica koji se uzivo na TV prijenosu bore do smrti. U glavnim ulogama se pojavljuju D.leniler Lorens, D.los Hacerson i Liam Hemsvort.

Dnevni avaz, nedjelja, 5. avgusVkolovoz

2012.

Muskarcisu vladari kuhinje?
zgleda da deuiza .,put do
rosjecan rnuskarac ima vrlo visoko rnislienje 0 sopstvenim kulinarskim sposobnostima, koje je najcesce zasnovano sarno na cinjenici da su skloni eksperimentiranju tokom pripremanja hrane. Izgleda da deviza "put do muskarcevoq srea vodi preko njegovog stomaka" vise ne vazi, jer sve vise pripadnika jaceq spola smatra da kuha bolje od svoje [epse polovine. U nedavno provedenom istrazivanju ucestvovalo je 2.000 osoba, a rezultati su pokazali da svaki treci muskarac misli da vlada kuhinjom i sebe smatra sjajnim kuharom. lako priznaju da kuhaju vrlo rijetko, cak 35 posto rnuskaraca, koji su ucestvovali u anketi kompanije "Total Greek Yoghurt", izjavilo je da kuha bolje od svoje partneriee, a narocito su ponosni na sklonost ka eksperimentiranju i ispoljavanju svog avanturistickoq duha u kuhinji. Pripremu komplieiranih jela rnuskarei dozivljavaju kao izazov. lako priznaju da zene kuhaju najmanje dvaput cesce nego oni, 42 posto ispitanika zalilo se da njihova partneriea stalno .vrti" istajela.

Novi poredak i u domacinstvu ------------------------------------~

Mario Drmac

Muskarci su bolji od zena
Mozda sada iz mene govori rnuski sovinista, ali slazern se s rnisljenjimada su rnuskarci Drmac: bolji kuhari Volim da od zena. kuham Premda su zene, sto se tice kompletnog dekora, daleko bolje od rnuskaraea, ali je sigurno da nisu u pripremanju jela. lnace, volim i znam da kuham. Svi koji su probali moje speeijalitete bili su zadovoljni. Rekli su da kuham tako dobro da bi me svaka zena za zeta pozeljela,

P

Haris Ducic

Nisam bas nesto vjest
Mislimda zenekoje dobra kuhaju nisu cak ni svjesne koliko to znaci rnuskarcirna. D _.. NaZalost, ja UCIC: _. nisam bas Poseban uzitak neki vrsni kuhar, ali cijenim rnuskarce koji vole i znaju dobra kuhati i sigurno da je to njihova velika prednost. Oni koji nisu nikada uzivali u zadovoljnom osmijehu svoje gladne partneriee nakon sto joj serviraju ukusno i atraktivno jelo, propustili su zanimljiv i poseban uzitak.

Balju; Velickovic i Zaimouic u iurbi, Bairouic na biciklu
Najbolji trik za izbjegavanje guzve u Ijetnim danirna, ada se pri tome rnozete malo i rashladiti jeste upravo onaj kojim se posluzlo vrsni bh. glumac Izudin Bajrovic, Carobna rijec je bicikl, Osim Bajrovica, uzurbanim korakom sarajevske uliee protekle sedmiee koracali su i bivsi fudbaIski reprezentativae Elvir Baliic i univerzitetski profesor i publieista Nenad Velickovic. Vesnu Andre Zaimovic primijetili smo na Trgu djeee Sarajeva dok je u hodu razgovarala na mobite!. U starom dijelu grada oviekovjeqili smo setnju Burhana Sabana i njegove kcerke Iman. Na ulieama glavnog grada BiH, takoder, zatekli smo i uglednu knjizevnicu Fadilu Nuru Haver, koja se od stetnih suncevih zraka zastitila sesirorn. A. I. M.

Pop lista

Dnevni avaz, nedjelja, 5. avgusVkolovoz2012.

1 2

Massimo Savic
.Dodirni rne slucalno"

3 4
5

"Plavi orkestar" i Dragana Mirkovic
"Ti rnislis da je rneni la-

ko" Zeljko Joksimovic
"Nije Ijubav stvar"

vali ove godine?

Prijateljstvo s bh. reprezentativcima o Gdje ste /jeto- ima i jos

Svjetska atrakcija

Maya Sar .Korake ti znam" Nina Badric
"Sve mi pamti"

- Bio sam u Dubrovniku nekoliko dana. Prvo sam isao sa svojom ra[om, a onda sam odmarao i sa svojim muzicar-

nekim fudbalerima kod Emira Spahica. Svi smo mi dobri drugovi i, ako me pozovu, rado bih zapjevao na svadbi i Spahicu i Edinu Dzeki,

Zagrebu
Posebni gosti svjetskoj atrakciji "Red Hot Chilli Pepersima" na zagrebackorn koncertu 29. avgusta bit ce poznati i uspjesni dvojac 2CELLOS Luka Sullo i Stjepan Hauser. Sa svojom preradom "Smooth Criminal" od Majkla DZeksona (Michael Jackson) u januaru 2011. godine 2CELLOS osvojili su svijet. S obzirom na popularnost i kvalitet poznatog

RHCPu

7 8
9
10

6

"Regina"
"Kad poludimo"

Oliver Dragojevic Stjepan Hauser .Nocturno" Sergej Cetkovic
"Zbog nas"

i

MUZIKA Adnan Jakupovic, Mostarac zlatnoga glasa

Jelena Rozga .Hazmazena" Punkt"
.Uzaluo

Pop prijedlog "Bajaga i Instruktori" .Od sumraka do svitanja"

ihada 11-e lIih snimio duet ~~.~-~t,urhrrfntk-e_rn
Jakupovic: Najvise vremena provodi na toi:kovima

Rok i alter lista

Mogao bih privremeno odseliti iz Mostara, ali doiiuotno nikada • Na novom albumu rad.eDino Muharemovic, Mahir Sarihodiic i Armin Sakovic
ostarac Adnan Jakupovic vee duze vrijeme radi na pripremi svog drugog alburna za koji se nada da bi trebao izaci prije Nove godine. Trenutno uziva i odmara se u svom rodnom gradu, as pripremama za album nastavit ce, kako kaze, nakon ramazana. U razgovoru s Adnanom saznali smo koja se poznata imena spominju na njegovom novom albumu i koliko mu je zapravo pomogla pobjeda u souu "Zvijezda mozes biti ti", koju je realizirala Hayat televizija.

2 3

1

Goran Bare i "Majke" .Pozovi me u nee" Elvir Lakovic Laka
"Macko"

M

4 5 6 8
10

DamirAvdic .Bakunjine" Damir Urban & 4 .Atorn" Hladnopivo .Kirba] i kotlovina" "Bajaga i Instruktori" .Vrerne" Edo Maajka .Panika" Marchelo
Sunce"

7

9

~,Plisani mallsan"
"MC3" .Perspektiva"

Bez iurbe

SARS Rok i alter prijedlog "Elemental"
"Malena"

o Dok/e ste dosli 5 pripremom drugog a/buma?
- Album je vee odavno u pripremi. S obzirom na to da je ramazan, napravio sam pauzu, jerveCina Ijudi posti i necu nikoga da opterecujem tim. Tako da, sto se tiCe novog albuma, ne mogu nista obecaf kad ce bib gotov. Nadam se da bi prije Nove godine mogao ugledati svjetlost dana. Ne zurim, radim polako i hocu da to bude kako treba.

Folk lista

1

Halid Beslic .Kad zaigra srce od
meraka"

2 3 4 5
6 7 8 9

Hanka Paldum
"SIa svaka zena sanja"

dvojca, nije iznenadenje da vee vise od godinu nastupaju s velikim zvijezdama poput Eltona Dzona (John) i da su gostovali u mnogim popularnim serijama. "Red Hot Chili Pepersi" odusevfjeni su idejom 0 nastupu 2CELLOS, S obzirom na to da su Sulic i Hauser trenutno najpoznatiji Hrvati u rnuzickorn svijetu. Svi [ubitelji dobre muzike koji planiraju ici na koncert 29. avgusta moci ce slusati dvostruki muzlckl uzitak. - Put do uspjeha nije nimalo lak, ali ne treba odustajati. Treba

Hanka Paldum i Kemal Monteno
Solra"

'Haris Diinovic
,f'ariske kapije"

Serif Konjevic .Ljubavi" Sasa Matic .Noci u Sibiru" Kemal Haste .Kao prije" Enes Begovic .Uspomene"

KOja poznata imena ucestvuju u kreiranju albuma?
- Na albumu radi moja stara ekipa. Tu su Dino Muhare movie, Mahir Sarihodzic i Armin Sakovie, izmedu ostalih.

o

zivirn na relaciji Sarajevo - Mostar i, kada se sve uzme u obzir, zapravo sam najvise na tockovlma.

"
mo u Mostaru, tako da mi je ova pobjeda otvorila mnoga vrata. I prije toga sam bio popularan u svom gradu, tako da mogu reel da sam na neki nacin vee bio navikao na popularnost. Ne mislim da sam neka zvijezda, ali sam tom pobjedom prosirio svoja poznanstva. Naravno, sada bolje i zaradujem. Najvaznije je ostati covjek u svemu tome i ostati dosljedan sebi, da te Ijudi prihvate i zavole. - Nekad iz sale kazern prijateljima da se zenlrn, ali je t9 stvarno samo sala. Zelio bih da ostanem na ovome jos neko vrijeme.

Ostati dosljedan

o

Mirza Maiko!: .Ne bih ja bio ja" AI'Dino i Siavica 10Cukteras .Zrno otrova" Folk prijedlog Donna Ares .Noc: lude I kalane"

Postoji tl neki ko/ega iii ko/egica s estrade s kojima nikada ne biste snimiliduet?

KUPON
Rok i alter Pop . .

Folk
Prijedlog Ime i prezime Adresa

.
. . .

- S vecinom turbofolkera nikada ne bih snimio duet. Danas to prolazi i Ijudi prave veliki posao s tim pjesmama, ali nikada ne bih snimio takav duet. Radije bih zapjevao s nekim iskusnijim kolegama koje imaju fine pjesme, dugu i cistu karijeru, bez skandala. Poput Duska Kulisa, Halida Besliea, Sase Matica, Sabana Saulica i drugih starih dobrih pjevaca,

o Pobjednik ste prve sezone soua 2MBT. U toku su audicije za petu. Kako sada g/edate na taj dio svoje karijere? - Mogu reci da je sada Sou sve bolji i bolji, pomalo ozbiIjniji. Iz sezone u sezonu zakrpljene su rupice kojih je bilo kada sam se ja takmicio. Organizacija je puno bolja, a kada je rijec 0 kandidatima, to je uglavnom isto. Uvijek ima solidnih pjevaca, Ipak, sve zavisi od gledalaca i publike. Oni odlucuju koga ce prihvatiti i ko ce im se svidjeti.

o Nedavno su YamukraIi motor. Kako je ta prica zevrsene?
- Na moju veliku radost, motor je vracen poslije 15 minuta.

cvrsto stajati na zemlji
zato sto ne postoji formula do uspjeha. Sve je to individualno. Vazno je naci se na pravome mjestu u pravo vrijeme, ali i imati mnogo srece, Ali, ako vjerujete u sebe, sreca yam se mora osmjehnuti prije iii poslije - kaze Indira vtaotc, pjevacica .Colonije", 0 putu do uspjeha za mlade pievace. ,,

Za svo]e omiljene piesme i inlerpretatore, osim kuponom, mozete glasati i na broj mobilela 091/410·100. Cijena po SMS-u le 0,50 KM. U poruci ispred imena pjevaca iii grupe za koju glasate iii koje predlaiete, treba navesti i top-listu kojoj pripadaju - pop, folk iii rok i alter.

OKada biste morsti, biste Ii zbog karijere promijenili adresuprebivalista?
- Privremeno da, ali

Koliko Yam je pomogla pobjeda u ovom souu?
- Pa pomogla mi je mnogo, jer sam prije toga pjevao amaterski, po kafanama, proslavama, rodendanima ... I to sa-

o

Sta radite u s/obodno vrijeme? - Ponekad procitam neku
dobru knjigu, pogledam neki dobar film, a cesto idem i na kupanje, posebno sada, za vrijeme ovih vrucina, E • SKENDEROVIC

o

dozivotno nikada. Zbog
ramazana sam cijeli rnjesec u Mostaru. lnace

U dugoj ste /jubavnoj vezi. Planirate Ii moida skoro vjencanje?

o

Dina Saran: stavttt pJesmu
••

Uvjerena sam da u njegovim tekstovima ima vise istinske poeziie nego u niz lektirnih knjiga zajedno, napisala Durakouic • Tekst me obradovao, to 'e priznanie za rad od kompetentne osobe, kate rontmen benda .Letu stuke"
pisateljica Ferida Durakovic protekle sedmice kritizirala je izbor pjesama za udzbenike i lektire, ne osudujuci autore, nego one koji "biraju podobne, a ne sposobne". U tekstu pod nazivom .Samo jedna pjesma Dine Sarana" ocijenila je da nije tesko zakljucltl zasto djeca ne vole citati zadate lektire te se ozbiljno zapitala kakve posljedice takav izbor .rieobrazovanih, a ideoloski dobro naspanovanih autora citanki" ostavlja na djecu.

Nakon pohvala spisatelj V

S

U svemu tome spisateljica kao svijetli primjer naI£odi pjesmu autora Dine Saran a "Simple song" (Nas troje). - Rijetko sam nalsla na precizniju, istinitiju i nepretenciozniju pjesmu od ove. Evo kako prava poezija funkcionira i izvan muzickih okvira, jer ovo je tzv. tekst za muziku, sto znaci da, vjerovatno, au-

tor nije ni namjeravao da bude pisac, ali je to nenamjerno i sasvim prirodno postao. lnace, uvjerena sam da u tekstovima Dine Sarana ima vise istinske poezije i vise vazmh zivotnih istina nego u niz lektirnih knjiga zajedno - ocijenila je Durakovic, Ovakve njene ocjene i ideja naisli su na pozitivne reakcije simpatizera benda .Letu stuke" i autora Dine Sarana. Ipak, glavni protagonista price misljenja je da to i nije najbolja ideja. Hanzmaticni frontmen .Stuka" kazao nam je skromno da svakako cijeni namjeru da se ukaze na umjetnicku vrijednost njegovog izrazavan]a. Medutim ...

Pjesma za odrasle
- Analiza pjesme je odlicna, ali mislim da "Simple song" nije za citanke. Tekst Feride Durakovic me obradovao, to je priznanje za rad od kompetentne osobe. Ipak,

anora

Dnevni avaz, nedjelja, 5. avgustlkolovoz2012.

ice Feride Durakovic

u udzbenik
ne mislim da bih mogao pisati pjesme za djecu. Autor sam, osnovno usmjerenje mi je muzika, tekstovi su mi vrlo bitni. Ali ne mogu biti pretenciozan i reci da moja pjesma rnoze u6i u citanku, Staviti pjesmu u udzbenik ipak je veca odgqvornost - kaze skromno Saran. Objasnio nam je da je pjesma "Simple song" namjenski pisana za odrasle i da bi rnozda neka druga mogla biti posmatrana u ovom kontekstu. - Ipak je to pjesma za odrasle, govori 0 razvodu, nami-

Velika je odgovornost
Saran: Primjer umjetnii:kog izraiavanja jenjena je da bude na albumu. Vise je, rnozda, moja pjesma .Sunce" za citanke. Univerzalniia je - dodaje Saran. E. TRAKO

mina Hadziahrnetovic i njena starija sestra Amela Hadziahrnetovic-Mujezinovic u velikoj mjeri pridonijele su sve veco] popularnosti stonog tenisa u nasoj zemlji. Emina je trenutno najbolja igracica iz nase zemlje i vee nekoliko godina biljezi odlicne rezultate na brojnim medunarodnirn turnirima, ali i evropskim i balkanskim prvenstvima.

E

Osnovali klub SPIN 2012
Sestre su nedavno osnovale svoj stonoteniserski klub SPIN 2012, s vjerom da ce im to pornoci da Emina dode do usesea na Olimpijadi. - Zelja svakog sportiste su Olimpijske igre. Nadam se da ce mi to poci za rukom. Sad a nam je sa sestrom, tako da nisam mogla da igram na vrhunskom nivou i odlucila sam se potpuno okrenuti trenerskom pozivu. To se isplatilo jer je Emina sa 13 godina osvojila seniorsko drzavno sve mnogo lakse, jer, otkad smo osnovali klub, 24 sata dnevno na raspolaganju imamo dvoranu, sto u proslosti nije bio slucaj, Najvise smo imale po dva sata za treniranje - kaze mlada sestra Hadziahmetovic, prvenstvo, sto nije zapamceno u cijeloj Evropi s ponosom kaze Amela. Emina je svjesna zrtve koju je podnijela njena sestra i na tome joj je beskrajno zahvalna. - Ona je uvijek uz mene i to je nesto neprocjenjivo. U mnogim teskirn rnecevlma samo pogledam prema sestri i odmah dobijem dodatnu snagu i energiju. Nadam se da ce mi i u buducnosti biti trener, jer to ima dosta svojih prednosti. Ipak, zna se desiti da se na treningu posvadamo i onda ne pricarno po nekoliko sati. Na sljedecern, pak, ispravimo qreske i zaboravimo na svadu. U dvorani pokusavamo imati protesionalan odnos kao trener i igrac, sto je rnozda i kljuc uspjeha - zakljucu]e Emina. D. ZEBA

Prvakinja regije
Velike zasluge za njene uspjehe ima i 14 godina starija sestra Amela, koja joj je trener od seste godine, kada je prvi put uzela

supruga Dine
Amela je godinu u braku i istice veliku podrsku supruga Dine u cijelom raduo - Suprug ima razumijevanja za moje obaveze. Zna da se pred velika takmicenja moram potpuno posvetiti radu s Eminom i da zaboravim na obaveze u kuci kaze HadziahrnetovicMujezinovic.

Podrika

reket za stoni tenis u ruke. Ovaj sport je tradicija u porodici Hadziahmetovic, koja je porijeklom iz Foes. - Ovaj grad na Drini uvijek je bio poznat kao rasadnik velikih stonotenisera. Mnoge Focanke su osvajale medalje na evropskim takrnicenjirna i tamo sam sa sest godina imala prvi trening. Uslijedilaje agresija na BiH, tako da sam s roditeljima Mensudom i Muneverom izbjegla u Njemacku. Tamo sam se

nastavila baviti stonim tenisom i bila sam prvakinja regija, ali i na pragu nastupa za reprezentaciju Njemacke, kada sam s roditeljima odlucila da se vtatim u BiH - prisjeca se Amela HadziahrnetovicMujezinovic, Starija sestra je s dosta uspjeha bila clanica Bosne, Aladze, Sarajeva i Zeljeznicara, a prije sest godina potpuno se posvetila trenerskom pozivu, sa zeljom da njena sestra je-

dnog dana postane medu najboljim stonoteniserkama na svijetu.

Trening i svade
- Kada je imala sest godina, Emini je bilo dosadno kuci, tako da je pocela dolaziti na treninge. Vee nakon njih nekoliko shvatila sam da ima veliki talent. Kako su godine odmicale, nizalaje uspjeh za uspjehom u omladinskim kategorijama. Sve vise vrernena posvecivala sam radu

Sestre Hadiiahmetovic: Uspjeiian tandem

Dnevni avaz, nedjelja, 5. avgusVkolovoz 2012.

Novine u e-mail servisu

Microsoft Hotmail postao te Outlook
Izbacili sve suuisne detalje, peckajuci na taj nacin Gmail hoji, prema "Microsoftu ima "pretrpan interfejs i nedopustivo .
CC CC ,

o-

Moderan prikaz fotografija
.Facebook" ima potpuno drugaciji prikaz fotografija za prvu grupu korisnika. U pitanju je moderniji, kvadratni prikaz, koji ornoqucava da se cijela kolekcija totografija vidi odjednom. Ovaj novi nacin prikaza

MOGna, brza, lijepa
Samo u SAD·u "Nokia" je napravila posebnu kampanju za promociju "Nokia Lumia 900" modela - sarsnu i sirnpaticnu. Anqaziran: su najpoznatiji holivudski stilisti i sminkeri koji su u tri arnericka grada promovirali ideju "Lumije 900" . rnocna, brza i lijepa. Korisnicima su poklanjali lakove za nokte u boji pink kucista .Lumije 900", slikali ih u ramu koji izgleda kao i telefon, dijelili im ukrase za telefon koji se stavljaju u ulaz slusalica ...

lasine iz juna 0 promjeni izqleda i imena mail klijenta iz "Mi· crosofta" ispostavile su se, ipak, tacnirn. Hotmail postao je dio proslosti. Upoznajte Outlook, novi .Microsoftov" mail klijent, koji je jednostavniji, brzi, sposobniji i ljepsi. U "Microsoftu" kazu da su izbacill sve suvisne detalje, peckajuci na taj nacin Gmail koji, prema .Microsoftu" ima .pretrpan" interfejs i nedopustivo prisustvo reklama. ~osoft Outlook zasruva se na Me-

G

~

onsnickorn o'ru~,"I"'

'01' se

S desne strane izlistane su opcije maila i moqucnost dijeljenja njegovog sadrzaja na drustvenirn rnrezarna, dok je lijeva rezervirana za foldere i njihov sadrza], kao i brz pristup pregledu dokumenata. U donjem dijelu prozora prikazuju se savjeti i uputstva za koristenje novog mail klijenta, koje mozete ugasiti, ako ih ne zelite, Sva podesavanja naloga, ukljucujuei i vizuelne efekte rnozete prilagoditi svom ukusu i nacinu upotrebe, a ponudena je i moqucnost automatske zarniene adrese iz Zhotmail.com u Zoutlook.com. To ne morate uvaziti, ako ne zelite, a neko vrijeme jos postojat ce i rnoqucnost povratka na stari, Hotmail izgled klijenta. "Microsoft" navodi da je korinovog mail klijenta jedina i I figura, kojoj se qarantira maksimalna sigurnost podataka i identiteta. ornoqucava da se orniIjene iii bitne fotografije istaknu, pa im se rnoze povecatl velicina iii promijeniti pozicija. Kao i sve .Facebook" novotarije, i novi nacin prikaza fotografija pojavljivat ce se na korisnickirn nalozima u odredenom vremenskom razmaku.

nadovezuje na Windows Phone 8 i novi Microsoft Windows 80perativni sistem. Jednostavan je za upotrebu, a u prvi mah cimt ce yam se kao da ste otvorili .Iaqani" wap iii mobilnu verziju sajta. Mailovi se prikazuju u nalvecem dijelu redizajniranog interfejsa, a ornogueen je i direktan pristup SkyDrive Cloud prostoru, kalendaru i kontaktima. NaZalost, oni jos nisu redizajnirani i ostali su u Hotmail izdanju, sto pomalo kvari utisak.

Flash

Flash ...

"Googleou'

noucanil:

U

oblaku ThinkPadza Windows 8
Procurili su dodatni detalji i specifikacije tableta kojeg je .Lenovo" namijenio poslovnim korisnicima. Rijec je 0 uredaju imena "ThinkPad Tablet 2". Ovaj ce tablet navodno imati IPS ekran s dijagonalom od 10,1 inca s rezolucijom od 1.366x768 piksela. Trajanje baterije deklarirano je na iznad deset sati, a uredaj ce biti opremljen i NFC cipom za komunikaciju na malim udaljenostima. Takoder, trebao bi imati i citac otiska prsta. Podaci 0 cijeni i datumu lansiranja nisu poznati, no vjeruje se da ce prodaja zapoceti paralelno s lansiranjem Windowsa 8, 26. oktobra.

"Google" je izdao nadogradenu verziju svoje usluge "GoogleWalIet" kojaje sad a pre-

miestena u

I projektor i smartphone
"Galaxy Beam" je vee drugi "Samsungov" model projektorske kategorije, ali ovaj put dolazi u smartphone obliku, Prvjenac je bio zasnovan na obicnorn telefonskom Samsung sistemu. Beam ima Android Gingerbread 2.3.7 operativni sistem, WVGA rezoluciju displeja od 800x400 piksela, na dijagonali od cetirl inca, dual-core procesor brzine 1 GHz i jedan gigabajt interne operativne memorije. Projektor moze prikazati sliku u visokoj rezoluciji do dijagonale od 50 inca. Prikazana slika je izrazajnih, jarkih boja i podesive ostrine. Projektor radi sa sijalicom od 15 lumena, a baterija ga rnozs drzati budnim do tri sata.

.obtak", Time jeomoqucena podrska za sve vaznije kreditne i debitne bankovne kartice, odnosno podrzane su sve kartice firmi Visa, MasterCard, American Express i Discover. "Googleovi" predstavnici isticu kako su informacije 0 bankovnim karticama korisnika pohranjene na njihovim vrlo sigurnim posluziteljima, umjesto na sigurnom mjestu za pohranu na samim mobilnim telefonima. Na taj nacin se znatno ubrzava proces integracije za banke koje sada mogu dodati novu karticu u Wallet unutar nekoliko sedmica.

1.IL:..

".'."."."'.".,'.".iB•1j<l.".'."."'.V-.'".i(]Ii.,.,'.01.'_.,panora'ma bruji ~

..iHJ .. •~

DRUGA STRANA OLlMPIJADE 0 njihoyoj Ijepoti trenutno

VtS'epaznje_ pm: ale
R
atraktivnim i liJepim spor-

Briljantin
'Playboyeva' zecica odmara u Evropi

Francuske ludorije Pamele Anderson
Zanosna plavusa Pamela Anderson ovlh dana uzlva u francuskom Sen Tropeu. .Playboyeva=zectca toliko se opustila da se u jednom nocnom klubu pojavila cdjevena sarno u k05ulji i qaclcarna. Nije irnala ni grudnjak pa tim vise

NaJljepsom sportasicom na Olimpijskim igrama u Londonu proglasen« te hrvatska kosarkasica AntoniJa Misura • Ove go dine uz teniserke i seahaace s motkom, hokejaiice, atleticarke ...
aSkosna ceremonja olvaranja od 40 ,mlllana dolara koju J9 rezlrao dobitnik Oskara za .Milionasa 5 uhce" Den! Bojl (Danny Boyle), 60,000 prisutnih gledalaca, tradicicnalrti defile sa 10,000 sportista koj SU marSirali pod zastavama

mamlla mulke poglede_ Ispijala je vine i
ludo plasala, tvrde aC'9vici. Fotografije raspolozene Anderson ubrzo su dospJele na Twitter te ih je i same kcrnentlrela. • Volim Sen Trope i judo se provodim, rnedullrn, uprkos ludorfjama, osjecam sa sasvim sigumo ovd.ie . napisala je

is

tasicama kOje 5U prvenstveno tfosle eportekl braniti boje svoje zemlje, ali su ih mediii kroz brcjne ankete pradstavlll kao najljepse na 01.

Majklova djeca u vrtlogu skandala
Nakon sio je Ketrin Dzekson izgubila starateljstuo, prema posljednioi ielJi krafja popa, djeca pripadaiu Dajani Ros
Kefrin Dzekscn ucauenne Jackson), majei pokojnog Majkla Dzekeona (Micha-

Maga:.:ini 0 Ijepoti

port' prcgtas:o hrvatsku kosarkasicu Antonf]u Mi§uru nailje~omsportastoom Olimpijskih igara lake bl rnlada sibenska koearkaslca vise vojela da ie Ijudi prepcznaju zo09 kosarl<:,a~kog talenta. teskc je da neko nece primfjetitl i njen izgled Oanska tenlserka Karolina

Voznijacki (Caroline Woznlacki) i prva Skandina-

vka u historiji kOja je bna
tenlskl broj [edan osva]anjem turnira u Pekinpu 2010. godine pcetara je prva tenlserka svljsta. Osvo[ua [e ukepno 18 WTA turnira. Iljedno se bavl i rnanekenstvcm i foto mcdetlngom. Jedna od nalljepsih tenlserki svijeta koju su poku~avali anga~irali vodeci svjetskl rnaqazlnl 0 [epotl svakako je i srbijanska lje-

Perno

Niemacku.

Nakon Frahcuske Pamela oe obici [cs neke evropske zemlJe, medu KOjima i Svic:arsku'i Austn]u.

Novi rekorder na Facebooku

potica Ana Ivanovlc. Na-

Nakon sto [a 82·godisnjoj

svojrn

nastankom

pckaza0

la nesposobnorn aa brigu

Do tadaca prtmatl .slmbolican" izncs od 50.000 MajkJova braca iseslre potpuno su iskljuceni lz.boqatstva kOje nakon njegove srnrti niko nije smatreo

jbolji rezultat u karijeri joj [e csvclenl Roland Garros, a igralaje u polufinalu Vimbledona i finale Australlan Ooena.

Eminem nadmasio Lejdi Gagu i Rijanu
lznad svoje dvije najvece
Nakon sto je prije tri godinB prernaslo Majkla Dzeksona (Michael .Jackscn] kada su U pltanju tanovl na dt1Jstvenoj rnrezl Facebook, Eminem je pcnovc zasjeo na troll. Ovoga pula sa sezdeset mlliona Ianova koji ga prate na toj crustvencl mref iz.digao se

el),

uklnuto slarateljstvo reo

njegovo troje djece, 15"godisnjim Pnncorn Majklom (Prince Michael), 14-godisnjom Pens (Paris) i 10godislljim Blenkelom (Blanket), prema testarrentu kraIja popa, tu cufnost trebala bi preuzef njegova dobra prijeJeljica, plevacka diva Dalana Bos (Diana Ross).

maloljetno] ajeci. Na sudu je spornerur i testament olkrivei1_2_(().g_ godina, nakon srnrtl ktalla popa, tn je naredeno da se Dajana, ali i majka Princa Majlda i Per'· is Debi Flcu {Debbie Rowe) obavljesta 0 sadrtaju. Advokat Dajane Bos OZOI1 Frankenhejmer {John Fra-

dolara mesetno

Auslralska skakacica s evorn
Hot.al'id$ka ho'kejaSicOi Fatima MDteir'a de Mdo zernlle ucesnice.; eve ove brcjke, glamor i svecano otvararja 30. Ijetnih olimpijskih Igara pall su vee u zaborav jar inlernet-portaj i svi svletskl mediji sve preflose onu )jepsu stranu Olirnpimotkom Melani Adams {Melanie) poznatlja je po izgledu nego po reo

znaeajnim ~ nekonll'Oliranog troseua Dzekson je bio pred rubom tenkrota, no posthumna prodajaalbuma i
napunilaje t1lagajnu

tflmova

204

Neobican nestanak
Dzekson js poslije neslanka od· lueila progovorili osvemu, pa je medijima potvrdila da nije bila kidl1apirana, je odluCila pobjeti od svega na nekolikoQal1a - Jasam dobra i lina osoba. Te glasine 0 mojoj Ketrlll

Finan$ijska pitanja
Da podsjelimo, zakonska starateljlca Majklove djece, majka pokojnog pjevaca, iZlleoada je n-estala i nije stupala u kontakt S Iljima, a

neobicnog

vee

su Gista Ketrill. Slarica je pmcitala medijlma svoju iZJGlvU posta je pronadena u joclnom lu· ksuznom hotelu u Arizoni. Odtukusuda dajoj se oduzme starateljstvo nad i.Hiucitria nije komentirala kOJUcuIJaju actvokat Dlen Branka (John Branca) i IllUziCki prodllC€'nl Dzon Mekle-jn (McClain), eija provizija iznosi 10posto Ogorcena braca i sestre iz!avili ,soueakda su advakati lazirali testament I idalje pokuSavaju dobilisvoj dio kolaca. SudeCi po te-

otmici koje kruze glupostrekla je

ceste

zultatima koje ostvaruie. lpak, [ednaje od konkurentlca za pcmrsiti raceme najboljim skakacima s metkom svjeta. Proqlasena je najljepsom sportasicorn Australije, a i u sloboeno vrilerne bavi S6 rnanekenstvom i modelingom. Najljepsa sport,asica Sao Paola i jedna 00 najvecih

~~~gi~~r~'~

nije rijec 0 na-

~~LL~L..["I~

__

Ihate, Eminern je ovih dana potvrdio da ulazi u studio i da ce na njegovom novom albumu u6estvovati i Dr, Ore.

kcnkurentklnja Lejdi Gage (Lady) i Rijane (Rihanna). Ovom brojkorn reper je, dakle, postao i rckorder, a ak ga pratt Rijana, ciju anicu podrzava vise od sal i cevet millona Ijudi

_'_--_::_~--'1.-'OJ

j:~Z~~~~~~z~:~:~~:tike z_I._tn_e""O""li~mpijSke edalje m

rvi_Ja_C_ica_m_a_S __lri_bi_"_a._v_ec_' o

a.~ __~~~ __~ ..

Ocaran grckim otokom Santorini

nkenheim-er) potvrdio je da je sud intonnirao divu 0 nje-

noj moguOOj ulozi Ui:ivolima
MajklovedjeceJ no ana to nlje h1jela komenlirati. Prije IlBkoliko sedmicaobja-

vljeno

te de ce Cijelo naslje-

Raben de Niro ieli kupiti kucu u Grckoj
Kratku pauzu nakon snimanja rna rat u BjH slavni holivudski

dstvo kralja popa pripastl iskljucivo njegovoj djeci i majei, 40 posto dobiva njegova majka Kettin, 40 posto eepodijelili njego\lo lrojl? djeceJ dokte20 posto i6i humanitamim udruZenjima, objavio je ~Daily MaW. RDS I Di.eksDn:, ililElI'en! prijatelji Bilii

mperamenlu elanova

poro·

de Nir.o iskoristio je

za kratki

filma cija je teglomac Robert

predah na obala-

dice Dzeksan kao i njihovoj naklonjenasti novcu, rat je tek poeeo ... Osim mislerioz'nog nesta-

Braca i sestre
Majkl se, ipak, htio pobrinutl da njegova djeca ne buciu rastrosna popul njega, 110~ vac od nasljedstva bit ce u pOl'Odienoj rondaciji, a tek nakon 21. godine dobivat ce direktno samo kamate

nka bake, paznju medija
zaokupia je i fizicki obracun Majklove kcerke Pens i njegove sestre Dienet. Nairne, Dienet i njella brata su doSla na OzeksonovQ imanje, odakle III je Peris pokusala otjerati. L KAAAHMeT...plJJ.tLGle u troskoku Mauren Higa Magi (Maurren H iga Ma· ggi). lako je vee vetera· nka, I dalje oduzima dah svojim izgiedom, a ova Ijepotica Ile izostaJe Ili kada je rijec 0 rezultalima Holandska Ijepolica Fatima Moreira de Melo, koja svojim nastupima zaiensku hokejasku reprezentaciju na travi zacuduje eak i muski dio populacije, poznatija je po syom izgle-

njihova tetka Dienet {Jenel} Ivrdilaje daje razlag to sto je Ket:rin veoma Iscrpljena i morala Be oporaviti.

Porodicni slid 2akljue:io je
da se Dzsk6onova majka

dL,J nego po hokeja§kom
umiJeeu A. :KARA'MAN

rna Grcke. Prema pisanju svjetskih medija, ova g!umai::ka legenda raspitivala Be za nekretnine ito na obalama morae De Niro je, navodllo, posebnozainteresiran da kupi kutu na otoku Santorini. Prllikom posjele ovaj lijepoj zemlji protekl~ sedmk:e glumac je plovio brodom pko nekollko otoka, a u razgovoru s gli;kim Ilovinarima rekao je: - Vtalit ~u sa ponovo da posjel[m 'svaki otok u Grckoj. Ovom zemlJom fasciniran je i nJegov kolega sa seta Di.on Travolta (JOhll_), koji je rekaa da je Grcka zemlja iz snova.

be NirD: V'ratil CU '&e -ponova

Dnevni avaz, nedjelja, 5. avgusVkolovoz 2012.

lusicu 1983. osiguranje gaje htjelo izbaeiti jer je u ga6ama krenuo na bis. Rekao im je: ,,Ja sam pjevac, ovo je moj umjetnicki izraz." Zbog skidanja je vise puta prekrsajno kaznjavan, Nema speeijalnih rituala pred nastup, osim pozitivnih misli. I neizbjeznih detalja na vratu - leptir-masna, marama iii kravata.

biti I arhitekta. Roden u Karloveu, odrastao na zagrebackoj Kajzeriei u radnickoj porodiei (otae Milan, hemijski tehniear, mama Vera, racunovoda), imao je podrSku pri izboru zanimanja. Dvije decenije zlvl u skladnom braku s balerinom Deanom, odgaja 18-godisnjeg gimnazijalca, sina Vilijema, koji ima rok bend. Ne pije alkohoi, zdravo se hrani i vee godinama dan zapocinje vjezbama i dZogiranjem.

Poznato je daje prijatelj s Brankom Duri60m f)urom i da eijeni .Bornbai stampu", - Bosanei su uvijek bili talentirani, sarajevska rnuzieka skola je tek priea za sebe, jer je nekada bila poznata svugdje. BiH i danas ima dobrih bendova. Drago mi je da je tako, da postoji rok scena i da samo jaea. Danas ne mogu reei da je poznajem odlicno kao nekada, ali slusao sam i dopada mi se veoma .Dubioza kolektiv". Oni su mi u svakom pogledu, jednostavno, odliean bend - kaZe namGobae.

Inovacije ...

Simpaticne posude
Da dizajneri nikada ne odustaju od svog posla i kada se cini da je sve sto je potrebno vee odavno izrnisljeno, pokazuju i ovi primjeri kuhinjskih pornagala. Neka od njih su duhovita, neka vrlo prakticna, ali su podjednako interesantna. • Do sad a se radilo na osrnisljavanju noza za brzo guljenje krompira, a ovo je prvi pokusaj izrade posude koja ce biti dovoljno prakticna da taj brzi rad i poje-

panorama

Dnevni avaz, nedjelja, 5. avgusVkolovoz

2012.

GASTRO

-

Delicije ispod saca

Jela koja se nalaze u vrhu gastronomske ponude

Ponajbolji majstori peke tvrde da je tajna njene saursene pripreme u zaru dobivenom od uisokokaloricnog drveta - bukve iii graba

dnostavi i olaksa. Ovakva posuda jednostavno se postavi u krilo, podijeljena je na dijelove gdje cete staviti citave krompire, gdje oguljene, a gdje otpatke . • Ova staklena pticica zapravo je cjediljka za krisku limuna koju eete posluziti ac (peka) jednaje od najocuvanijih posuda i najstarijih metoda pripreme tradicionalne hrane, a jela prlpremljena na taj nacin, spadaju u sami vrh gastronomske ponude. Hrana se priprema u plitkoj posudi pod zagrijanim zeljeznim poklopcem (zvonom) posutim pepe10m, a smatra se da potjece jos iz vremena starih llira. Sac je napravljen tako da daje poseban okus hrani koja se u njemu priprema. Ponajbolji rna-

S

uz ca]. Maleni poklopac se pritisne, a sok limuna ce kapati niz kljun.

jstori peke tvrde da je tajna njene savrsene pripreme u zaru dobivenom od visokokaloricnoq drveta - bukve iii graba. Peka se postavlja u ognjiste iii posebno pripremljenu pee za takvu vrstu pecenia, koja treba biti dovoljno velika. Priprema za peku odnosi se na pripremu namirnica i lozenje vatre od prirodnog drveta kako bi irnali dovoljno zara za pecenje kojim se oblaze poklopac peke. Pod sacern se mogu peci mesa svih vrsta - te-

letina, janjetina, jaretina, meso divfjaci, .. Pre porucljivo je da komadi mesa koji se prethodno rnariniraju, budu veliki. Osim mesa, ispod saca se rnoze psci i riba. Hobotnica pod pekom jedan je od najpoznatijih dalmatinskih specijaliteta, a i lignje su posebno slasne. Uz meso, ribu i morske plodove, pod pekom se psce i povrce, a bureku ispod saca malo ko rnoze odoljeti. Hljeb pscen na ovaj nacln, posebno onaj do-

biven od brasna mljevenog u mlinu na tradicionalan nacin, cmi savrsenu harmoniju za sto10m. Jela is pod saca uglavnom se pripremaju i jedu u drustvu i za drustvo. Uz sve informacije koje smo yam dali, reci cerno jos da upuceni kazu kako se princip peke ne moze objasniti nego je posve intuitivna stvar i zahtijeva osjeca]. Zato yam ne preostaje nista drugo nego da probate pripremiti svoje jelo ispod saca,

Info • Info.

Info ...

Oblik privlaCi kupce
Bolje razurnijevanje poveznice osnovnih okusa i geometrijskih oblika moze povecaf prodaju prehrambenih proizvoda. U strucnorn casopisu "Flavour" objavljeno je istrazivanje u kojem su naucnici otkrili da potrosaci povezuju okus, teksturu i aromu hrane s geometrijskim oblicima. Primjera radi, slatko se cesce povezuje s okruglim oblicima, dok trokuti i zvjezdice podsjecaiu na gorku hranu, odnosno na gazirane napitke.

Sladoled za Ginisovu knjigu
Neobicno nadmetanje u pripremanju sto veceq sladoleda doseglo je apsurdne razmjere, a aktuelni rekorder je poznati kuhar Heston Blumental (Blumenthal), vlasnik tri Michelinove zvjezdice za restoran "Fat Duck". Njegov divovski kornet, koji je punjen uz pornoc viljuskara, bio je visok cetiri metra i, nakon punjenja, tezio je cak jednu tonu. Kako bi se postavio novi rekord, "Wail's", britanska tvornica sladoleda, poznata po brendovima kao sto su "Magnum" i "Carte d'Or", darovala je sladoled kojem je trebalo vise od mjesec da se propisno zarnrzne.

Novo iz Applea - Food & Drink
Trgovina aplikacija Apple App Store objavila je ovih dana da je u ponudu uvela novu kategoriju - Food & Drink. Nama narocito zanimljiva kategorija u kratkom roku prikupila je vise od 7.600 aplikacija. Mnogo je to sadrzaja pa i ova kategorija, kao i svaka druga, ima zanimljivih, korisnih i genijalnih aplikacija, ali i onih posve nezanimljivih. Najbolje je da istrazite sami. lnace, Appleov App Store dosegnuo je u martu ove godine rekordan broj preuzetih aplikacija, cak 25 rnilijardi, a danas vjerovatno broji jos koju milijardu vise. Hedonisti sigurno nece propustiti priliku da istraze sta se to fino nalazi u najukusnijim sadrzajirna u Appleu.

I

Dnevni avaz, nedjelja, 5. avgust/kolovoz

2012.

Tradicionalna lista magazina "Sight & Sound"

rtog aV1Ca
najbolji film svih vremena
Magazin "Sight & Sound", koji objavljuje Britan ski filmski institut, anketirao je 846 fiImskih kriticara i filmologa iz cijelog sviieta i napravio svoju listu najboljih filmova svih vremena koju tradicionalno objavljuje svakih de set godina. Tako je .Vrtoqlavica", koja je u prethodnoj anketi zaostajala za "GradaninomKejnom"za pet glasova, ove godine trijumfirala sa 34 glasa vise. Novina je i to da je iz top 10 ostvarenja ispala .Podmornica Potemkin" Sergeja Ajzenstajna (Eisenstein). .Vrtoqlavica", psiholoski triler Alfreda Hickoka (Hitchcock) iz 1958. godine, govori 0 detektivu Dzonu Skotiju Fergusonu (John Scottie), kojeg progone sjecanja na tragediju koja se dogodila tokom nocne pot jere za jednim zlocincern. Glavne uloge povjerene su Dzejmsu Stjuartu (James Stewart) i fatalnoj Kim Novak. Medu deset najboljih filmova svih vremena ove godine svoje mjesto nastl su i .Prica 0 Tokiju", .Pravila igre", "Sunrise: a Song for Two Humans", ,,2001: Odiseja u svemiru", .Nestale", "Man With a Movie Camera", "The Passion of Joan ofArc"te filrn.Osarn i pol" Federika Felinija (Federico Fellini)iz 1963. godine.

PARFEMI

Mirisi Sare Dzesike najpopulamijim
Danas svaka poznata dama i starleta svoje ime i licni pecat dala je parfemu. No, na .rnirisnorn" biznisu zaraduje ih samo nekolicina.

Neocekivan uspjeh
Miris Sare Dzesike Parker (Sarah Jessica) NYC inspiriran najseksepilnijim gradom na svijetu dozivio je neocekivan uspjeh. Lansiran uoci premijere filma "Seks i grad 2", samo u Sjedinjenim Drzavarna ovaj cvjetnovocni miris zaradio je 18 miliona dolara.

Deset najuspj
Na listi zvijezda koje svoje racune pune zaradom od prodaje parfema nalaze se mnoga poznata lica. Medu deset najuspjesnijih po istrazivaniu uglednog britanskog portala escentual.com svrSara nije prva glumica cija slava lijepo rnirise. Filmska diva Elizabet Tejlor (Elizabeth Taylor) bila je prva ciji je parfem "White Diamonds", prema procjenama, u jednoj godini donio prihod od nevjerovatnih 54 miliona dolara. Senzualni cvje-

l ., Dnevni avaz, nedjelja. 5. avgusVkolovoz

2012 .

Brakovi koji su opstali uprkos nevjeri

Viktorija oprostila Dejvidu, Lasko Letermanu
Nakon prevare sa Stjuart cini se da jos ima nade za Sandersa i njegovu suprugu Liberti Ros
Prevara Kristen Stjuart (Stewart). koja je mjesecima odrzavala romansu s ozenienirn i dva puta starijim rediteljem Rupertom Sandersom, u cijem je filmu "Snjeguljica i lovac" glumila, soklrala je holivudsku elitu. Ova] par nije jedini koji je opstao uprkos nevjeri jednog od partnera. lako se danas cine kao skladna porodica, Dejvid (David) i Viktorija Bekam (Victoria Beckham) takoder su prolazili kroz krizu. Nogometas je, naime, vise puta prozivan zbog nevjere, a duhove su ponajvise uzburkali natpisi casoplsa iz 2010. godine u kojem se navodilo da je 2007. Bekam proveo nekoliko noci s placenorn prostitutkom Irmom Nici. lako je tuzio casopis zbog sirenja neistina, nije uspio dokazati da se radi 0 izmisljotinama. No, kako bi10,Viktorija mu je, cini se, sve oprostila. DZos Duhamel (Josh) i njegova supruga, pjevacica Fergi (Fergie) ostali su zajedno uprkos glasinama da je glumac u prvoj godini njihovog braka spavao sa striptizetom u Atlanti.

Javno izvinjenje
Televizijski voditelj Dejvid Leterman (David Letterman) nevjeru je bio primo ran javno priznati samo nekoliko mjeseci nakon viencania s djevojkom s kojom je 25 godina bio u vezi i s kojom je imao osrnoqodisnjeq diecaka. Hedzma Lasko (Regina) prevario je s vlastitim zaposlenicama, a ona mu je oprostila nakon sto se javno izvinio.

Skladna porodica
Glumica i njen decko Robert Patison (Pattinson) razisli su se i, s razlogom razocaranl Robert, brzo se iselio iz zajednicke kuce u Los Andelesu. No, clni se da jos ima nade za Sandersa i njegovu suprugu Liberti Ros (Liberty Ross), koja je reditelju odlucila dati drugu sansu.

Unosan biznis slavnih dama

White Diamonds' Elizabet Tejlor
Parker, Naomi Kembel, Dienifer Lopez i Britni Spirs medu
tno-orijentalni parfem jedne od najveclh Ijepotica sedme umjetnosti i danas je medu najprodavanijim u Americi. Ros i Sanders: Druga iiansa Duhamel i Fergi: Glasine 0 prevari

miliona dolara za

Mirisna dinastija
Naomi Kembel (Campbell) ne samo da je prva tamnoputa zena koja je osvanula na naslovnicama modnih casoplsa vee je i prva manekenka koja se moze pohvaliti uspjesnirn .rnirtsnirn" biznisom. Prije 13 godina izasao je njen prvi miris "Naomi Campbell Classic", au meduvremenu lansirala je desetak parfe-

Ponovo u muzickim vodama

Dioni Dep pjeva s 'Aerosmithom'
Ekscentricni Dzoni Dep (Johnny Depp), koji se vee okusao u svijetu rnuzike i kao gitarista snimio solo album, pjevat ce pratece vokale na novom albumu kultne grupe .Aerosrnith" "Music from Another Dimension", koji izlazi 6. novembra. Clanovi benda otkrili su da ce sa slavnim glumcem saradivati na numeri "Freedom Fighter", a osim s Depom, na albumu ce raditi i s Dzulijanom Lenonom (Julian Lennon), sinom Dzona Lenona (John), te kantri pjevacicorn Keri Andervud (Carrie Underwood). Singl koji ce predstaviti novi album je "Legendary Child". lnace, Dep je do sad a svirao slide gitaru na pjesmi .Oaslsa" "Fade InOut" kao i na "Fade Away, ali i akusticnu gitaru u filmu .Cokolada" i na rnuzickoj podlozi za film .Bilo jednom u Meksiku".

esnijih
stale su se i Avril Lavinj (Lavigne), Kristina Agiljera (Christina Aguilera), Kim Kardasijan (Kardash ian), Keti Peri (Katy Perry), Deni Minog (Dannii Minogue) i Keti Prajs (Katie Price). ma. Danas parfemi crne pantere ne silaze s top-lista najprodavanijih. Ipak, najvise je pop pjevacica koje, osim muzickim, brojne fanove privlace i svojim mirisnim notama. Posljednja u nizu je pop kraljica Madona (Madonna) ciji je "Truth or Kembel: Uspjeiian "mirisni" biznis Dare" izasao proljetos. Dzeniter Lopez (Jennifer) prije deset godina sa svojim "Glow" zapocela je uspjesnu mirisnu dinastiju i za to vrijeme ostvarila je profit od cak 50 miliona funti. Njenim stopama dvije godine kasnije krenula i tada rneqauspjesna Britni Spirs (Britney Spears) koja je rasprodala 10 miliona bocica svoja prva tri parfema "Curious", "Fantasy" i "In Control Curious". IL.K.)

Dnevni avaz, nedjelja, 5. avgusVkolovoz 2012.

a

Grad mira, spohoia Z razumzJeva11Ja
• ••

Piie: Sanela KAPETANOV/C
OStojipravilo kod upoznavanja s gradovima - grad rnozete upoznati potpuno tek kada zalutate u njemu bez mape. Tada yam se otvore cula i osjetite grad i njegove stanovnike onakvim kakav on zaista jeste. Tim pravilom vodile smo se i kolegica Esma Vela-

P

gi6 i ja kada smo krenule na snimanje dokumentarne reportaze 0 Konji. Konja u takvoj situaciji ima dva lica, tesko cete na6i nekoga ko yam rnoze dati upute na engleskom, ali ce zasigurno skoro svako na koga nabasate dati sve od sebe da Yam pomogne gestikulacijom, govorom tijela ... kako god. Sre6a je kada u takvom gradu nabasate na simpa-

ticnog trgovca rukotvorinama koji radi i kao konobar u jed nom od tradicionalnih restorana u Konji, pa mu je samim tim posao i poznavanje engleskog. Murat nas poziva prvo na ca] u njegovu prodavnicu rucno radenih cilima i tek tada pocmje putovanje kroz Konju.

Otvoreni muzej
Uz ca] u njegovoj radnji Murat nam prica 0 cilirnima koje on prodaje. - U turtstickirn knjigama pise da je Konja jedan od najreligioznijih gradova u Turskoj. To nije mjesto poput poznatih turskih turistickih destinacija. Konja je jedna od najstarijih utvrda mnogih civilizacija. Od ranog bronzanog doba,

Gazi Isa-begova tekija na Bembasi
Do danas dervisi mevlevijskog reda (koji su u vrijeme Osmanlija imali svoje tekije i u BiH, a jedna od njih bila je Gazi Isa-begova tekija na Bernbasi) ovim plesom velicaju Boga i cuvaju uspomenu na Dzelatudtna Rumija.

preko Stare Grcke, Rimskog carstva, Bizanta, Seldzuka i na kraju do Otomanskog carstva - tako poclo]e Muratova prlca o Konji, koji historiju svog grada poznaje kao solidan historicar iii ozbiljan turi-

sticki vedic.
Kako bi nas uvjerio u svoje rijeci, Murat nas vodi u razgledanje Konje, koja nam sada vee pomalo lici na otvoreni muzej. Svakih stotinjak metara pokazuje nam neki novi muzej i usput komentira kako su svi oni prije dolaska Ataturka i ustanovljenja Republike bili vjerske skole - medrese. Zastaje pored .Karatay" muzeja i kaze:

Zanimljivo je da ovaj grad nije ucinllo posebnim i turisticki zanimljivim sve to historijsko blago, vee, naprotiv, turisti ovdje dolaze zbog covieka koji je proslavio ovaj grad odnosno Mevlane Dzelaludina Rumija, islamskog mistika, sufije, filozofa, teologa, pjesnika, utemeljitelja mevlevijskog derviskoq reda.

Pies dervisa
Osnovni princip mevlevizma je Ijubav prema Bogu i Ijubav prema posljednjem Bozijem poslaniku Muhammedu, a.s., koja nalaze Ijubav prema svakom bicu na planeti. Tako je nastao i pies dervisa -

Reporterke u druStvu simpaticnog trgovca Murata

,~MOj dragi" ...,1
Cilim pod nazivom didim, sto u prije'vodu znaci .rno] dragi", tkale su djevojke u~ijeme 'kada,s-e""riiuskarac i 'zena·nisu mogli vidjeti pri]e braka. Tako bi djevojka istkala cilirn, a muskarac bi na osnovu njegovog izgleda odlucie hoce Ii se ozenlti njom.

1

- Na ova vrata se lako ulazilo, ali tesko izazilo (objasnjavajuci simboliku medrese u koju se ulazi praznih ruku, a izlazi pune glave, op. a.). Dok idemo prema Aladinovom brdu, koje nam zeli pokazati, prica nam 0 okolnim selima u kojima on kupuje cilirne i rukotvorine za svoju trgovinu, 0 arheoloskirn iskopinama u selu Catalhujuk, koji datiraju iz 7.000-8.000 godine p.n.e.,o mjestu Klistra i skrivenoj crkvi koja se nalazi tamo i 0 legendi koja govori da je grcki filozof Platon sahranjen u Konji (Iconiumu - ime Konje u antickorn dobu). Aladinovo brdo nalazi se u samoj blizini centra Konje, a predstavlja uspomenu na seldzuckoq suItanaAladina Kejkubata (Keykubat). Na brdu su zasticeni ostaci seldzucke palace, dzarnija i turbe.

semma, objasnjava Murat. .Dzelaludin Rumi Hazreti Mevlana u trenutku snazne Ijubavi prema Bogu poceo se okretati u krug s jednim dlanom okrenutim prema gore, a drugim prema dolje, prihvatajucl na taj nacin bozansku Ijubav jed nom rukom i dijeleci je Ijudima drugom." Neodvojiv dio price 0 Rumiju je - Semso Tebrizi, koji se 1244. godine pojavio

Aladinovo brdo nalazi se u samoj blizini centra Konje, a predstavlja uspomenu na seldzuckog sultana Aladina Kejkubata

u Rumijevom zlvotu i otad su postali nerazdvojni u velicaniu Boqa, Nakon nekog vremena Semso ne-

staje i nastaje vise verzija price. Jedni tvrde da su ga ubili Rumijevi ucenici koji su bili Ijubomorni na duhovnu vezu izmedu njih dvojice, a drugi da je iznenada nestao iz Konje. Nakon odlaska (smrti) Semse, Mevlani je bilo sve teze zivjeti, govorio je da ce dan njegove smrti biti dan njegovog rodenja.

Otad svake godine 17. decembra (datum Rumijeve smrti) slavi se Sebi Arus kao rodendan Mevlane Dzelaludina Rumija. U Konji je tih dana sufijski festival i Ijudi iz cijelog svijeta dolaze.

Caj u mjenjacnici
Turbe Semse Tebrizija nalazi se u dzamhi Semsi Tabrizi, koja je blizu Rumijevog turbeta. Obilazimo oba turbeta, Mevlanin je strogo zabranjeno snimati i fotografirati iznutra. Ovo mjesto obilazi svake godine hiljade Ijudi, a Konja je, zahvaljujuCi Rumijevoj filozofiji, postala grad mira, spokoja i razumijevanja. U muzej se ulazi kroz .Dervis Kapisi" (oerviska vrata), a unutra je Mevlanino turbe zajedno s turbetima njegovih prijatelja i ucenika, derviske eelije, Mesnevihana. Murat nas vodi i do Sem-

sinog turbeta i usput nam prenosi Rumijeve rijeci: .Kada dodete u Konju i posjetite moje _turbe, obidite i mog sejha Semsi Tebrizija." Na ulazu u skromnu drvenu dzarnilu, u kojoj se nalazi i Semsino turbe, zaustavlja nas stariji covjek i Ijubazno na turskom upozorava .Karnera Yok", Predomislit ce se nakon dvije Muratove rijeei koje smo i mi razumjeIi "Musafiri Bosna-Herceg". Odgovor je glasio, opet i nama razumljivo: .Tamam, tamam-bujrun!" Pricorn 0 slatkom djedu koji nam je dozvolio da snimimo dzarnfju i turbe zavrsava i nasa prica 0 Konji, gradu po mjeri covjeka, prepunom parkova u kojima citave porodice sjede na travi, gradu muzeja i nasmijanih Ijudi, gradu u kome cak i u mjenjacnici mozete dozivjeti da vas ponude cajern.

20

Nedieli3,5.a~!ll,JstlkolovOl2012,

Dnevni avaz

-----------------------"oglasi
OCEKIVANI JACK POT ZA 32. KOLO TV BINGA 2.115.000,00 KM

I'OLA
1.~ 21'~~

PRUGlMA

PRIVREMENIIZVJESTAJ ZA 31. KOLO TV BINGA OORlANO DANA 03.08.2012.godine 8rojevi po redoslijedu rzvlacenja
5.~ 7.~ 27~

2.1761 ~
2l.~ ~

[~~

n@) ~~

-ill ,.~
29'~

POLA
17-~ 1"~

DlUICtMA
".~

10.~

1'.~ 11~

,~

,~ l~

~

lO,~

».~

4!) UIll36.1! J7·m 4D
DOBITAK BINGO 37 +
00150 3250777 037·2646982·13

14

1

1s@]

15.~

,.D,
+

~.~

BINGO 37

+

DOBITAK IZVUCEN NA 39. BROJU
23.355.70 KM .778.50 KM 5.50 KM .200.00 KM ... 00BITAK OVASISTEMSKALlSTICA
FONDZA BINGO37+ PRENESENIIZNOSU JACHOT FONDZA 10 POGOOAKA .. FONDZA 5 POGODAKA . FONDZA GLEOAOCE .. 23.355.70 KM .5838,90 KM .. 19.463,10 KM ..41.657.70KM .7.000,00 KM

BROJ DOBITAKAIIZNOSI DOBITAKA BINGO37 + DOBITAKA: 1 SA 10 POGODAKA( 2 REDA ) DOBITAKA: 25 SA 5 POGOoAKA ( 1 REO) oOBITAKA: 7578 . SA 14 POGOoAKA (BEl 2 REDA) oOBITAKA 6 SA 13 POGOoAKA (BEl 2 REDA) oOBITAKA 97 ..
JACK POT ZA 31. KOlO UPlACENOJE NAGRAONI FOND60% ..... FONDZA IGRU IGRAG·GOST . FONDZA 14 POGODAKA ....... 2.10B.775.30 .203.859,00 . 122.315,40 . . . . . . . . .20.000,00 .5.000,00 KM KM KM KM KM

......

ZENICA ZASTUPNIK

1xB37

GARANTOVANI JACK POT ZA 32. KOLa IGRE BINGO PLUS 50.000,00 KM
IZVUCENI BROJEVI BINGA PLUS: 6.
.67.953,00 KM .40.771 ,80 KM

S.[!].@ J.12] 2.[1]

1.[!]

IZVUCENE SMS PORUKE U IGRIIGRAC·GOST " SANSA VISE" ZA NAREDNO KOLO 037-1149775-18 ZASTUPNIK: 00145 3220147 1.ZENICA ZASTUPNIK: 2. BUGOJNO 038·0165373-01 00301 3250980 037-3798839-17 3. GRAGANICA lASTUPNIK: 3230125 00768 038-2032081-81 3250723 00059 4. SARAJEVO ZASTUPNIK: 00652 3230128 038·2138083-65 ZASTUPNIK: 5. TUZLA U SMS IGRIIGRAC-GOST 1. 15.430,OOKM 4.3.090.00 KM 2.6.170.00 KM 5. 1.540,00 KM 3.4.630.00 KM 6.4.000,00 KM

U 31. KOLU UPLACENOJE NAGRADNIFONDJE60% .

FONDZA DOBITAK BINGOPLUS 6 (5.879,95 + JP 9.509,28) ..... 15.389,23 KM FONDZA OSTALEDOBITKE .. 34.891,85 KM

PRIVREMENIIZVJESTAJ
BROJ DOBITAKA IIZNOSI DOBITAKA

ZA 31. KOLO IGRE BINGO PLUS OD 03.08.2012.godine
BINGOPLUS 3 DOBITAKA: 118. BINGOPLUS 2 DOBITAKA: 1.233 BINGOPLUS 1 DOBITAKA' 12.320 ...... . ........ 79,70KM .4,OOKM l,OOKM

noarct

"SANSA VISE" ZA NAREDNO KOLO 7.3.000,00 KM 10. + 1.000,00 KM 13.500,00 KM 8. 2.000,00 KM 11. 500,00 KM 14.500,00 KM 9. 1.000,00 KM 12. 500,00 KM 15.500,00 KM
nil

BINGOPLUS 6 DDBITAKA: NEMA ... FONDDOBITAKA SEPRENDSIU JACK POT BINGOPlUS5DOBITAKA' 1 1.881,6OKM BINGOPLUS 4 DOBITAKA: 12 .. 529,20 KM lUTRIJA BIH. SARAJEVO 04.08.2012.god.
U30.K(x'UIJPLACENOJE NAGRAONI FOND JE 60%

KONAfAH IZVJESTAJ 30. KOLA IGRE BltlGOPLUS 00 27.07.2012.god. NA OSNOIIU PAIVREfdENOG ILVJESTA.)A I ZAPISNIKA 0 OSNOVANIM I NEoSNOVANIM PAlGOVOAII.1A LU TRIJ AS IHOBJA\IlJllJE KONACAN IZVJE5TAJ ZA30. KOLO IGAEBINGO PLUS OSNOVANIH I NEOSNOVANIHPRIG(lVORA ZA BINGO PLUS 6 i BINGO PlUS 5 NIJE BILO •.•. 68,922.00KM •. 41.353.20KM F{lNOZAOOBITAKBINGOPLUSG FQNOZAOSTALEOOBITJ<E .•.. , •...•.. , .•.. , ...•.. 9.509.28I<M 31.843,92KM

t.~M; BH T~ 091 412-«10 Id;ena poruke 0.50 KM + POV}. liT MobCr". tJIIhtkomuruQcij. 063 88-870 (djRn.a paNke 0.49 t POV)
lUTRIJA BIH. SARAJEVO 04.08.2012.god.
KOtfAfAN IZVJEtTAJ 30, KOLA TVTOMBOLE BIIlGO 00 27.07.2012.god. NA OSNOVU PRIVREMENOG IlVJESTAJA 1ZAPISNIKA 0 OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVOA1MA L UTA I JAB j H OBJAVUUJE KONACAN Il\IJESTAJ lA. 30. KOlOlV TOMBOLE-BINGO: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PAIGOVORA lA BINGO 33 (JACK P01).BINGO 36 j BINGO 37+ NUE BILO 2.I04.345,60KM . .. .. 20G.7G6,OOKM . 124.059,&1 KM •.. •.•. 20.000,00 KM 5.00ll,OOKM FONDZABING037+ ". PRE.NESENlllNOS U JACK POT . FONDZA 10 POGODAKA . FONDZA5 POGOOAKA ........ FONDZAGLEDAOC£ _ .. ," •. , .. .., , . .,.24.764.90KM 24.764.90KM ,.14.8.58.90KIA 27.670,90KM , •• , .7.000,OOKM

SMS poruk.R D !g1ll'1gne • gost'" sSali

broJew

BROJ DOBITAKAIIZNOSI DOBITAKA
BINI30PlUS6 OQBlTAKA: NEMA .• " ••• , ••. , •.• ,FONOOOBITAKASEPRENOSIUJACKPOT BINGO PLUS 5 OoBlTAKA: 3 .. .. ..... 1.188,10I(M BINI30PLUS4 DOB1TAl(A: 17.. .._629,30KM ZAONJI DAN NAPLATE DoBITAKA 'lA 3D. KOLO IGRE BINGO PLUS JE OO.09,2012.godme BINGO PLUS 3 OOO.ITAKA: 127. BINGO PLUS 2 OQBITAKA:1.220. . .. .. _ IOO,OOKM 4,00KM

GENERALNIDIREKTOR EDHEM PASUKAN s.r.

JACKPOTZA3O.KOLO Uf'lAC£NOJE NAGRAONI FONOGO% ,........ fOND ZA SMS NAGRADNU 16RU !GRAC~OST fONOlA 14 POGOOAKA ...•..•.•......•..•

ROK ZA PRIGOVORE: 4 DANA OD PRVOG IDlKEG DANA PO OBJAVUIVANJU PRrvREMENOG IZVJESTAJA.
NAP OMENA VISE 0 IGRAMA NA SREtU KOJEPRIREOUJEl U T R I J A BoHMolm SAZNATI NA wwwlut"lab,h
ba

BROJ OOBITAKA IIZNOSI OOBITAKA:
BINGO 37+ DOBITAM: 1 .....•.• 24764.90KM SA10POGQOAKA(2REDA} D08ITAKA: 18. B25.50KM SA5PQGOOAKA(! REO) OOBITAKA: 6.091 ... 4.50KM Z~IJlDArtNAPLA1EOOBITAKAZA3D,KOI.()TVBIOO,l,JE03.09.WI2,~dlne SA 14 POOODAKA(BEZ OVA REOAl OOBrTAIiA: 43. , •.. ,200,OOKM SA 13 POGODAKA (BEZ OVA REDAl D08ITAKA: 425 . .OOBITAK OVA SISTEMSKA LlSTICA GaWJ.HOIAEKTOR EM\lPAStt:AIISJ.

GOJEMOUTE, PROVJERm I EVENTUAlNE OOBITKE

l U T R I JAB i H SA RAJ EV 0 04.08.2012.godine
Bosna i Hercegovina Federaclja Bosne i Hercegovine Bosansko-podrlnjskl kanlon Goraide J.U. Mjesovlla srednja skpla .Enver Pozderovie"

Na osnovu Zakona 0 sredniem obrazovanlu i odgoiu (SI. novine 8PK·a Goraide br,l 0/11) Pravila skole, Pravilnika 0 racu srednie skole, Skolski odbor Javne ustanove Srednje tehnicke skole "Hasib Hadiovic" Goraide, na siednci odrzano] 26. 7. 2012. godine donio ie odluku da se rasoise
za pnpunu

"praini.nih

radnih mjesta "skolskoi 2012/2013. godini 2 izvrsioca 1 izvrsilac 1 izvrSilac 1 izvrSilac 1 izvrSilac 1 izvrsilac 1 izvrSilac 1 izvrSilac 1 izvrSilac 1 izvrSilac 1 izvrSilac 1 izvrSllac 1 izlilSilac 1 izvrSilac 1 izvrSilac 1 izvrSilac 1 izvrSilac 1 izvrSilac
1 izvrSilac 1 izvrSilac 1 izvrSiiac 1 izvrSilac 1 izvrSilac

KONKURS

GORAZDE

ODREUENORAONOVRIJEME DO30.6.2013. GODINE 1. Naslavnik rnaternanke 2. Naslavnik rnaternatke 3. Naslavnik engleskog iezika 4, Naslavnik engleskog [ezika 5. Nastavnik biologiie 6. Nastavnik informatike 7. Nastavnik ijelesnog i zdravslvenog odgoja 8. Nastavnik bosanskog/hrvalskog!srpskog iezika i kniiievnosti 9. Nastavnik hemije 10. Nastavnik fizike 12. Naslavnik hislonje 13. Naslavnik geodeziie 14. Nastavnikhemijskegrupepredmeta·Iehnolog 15. Naslavnik medicinske grupe predmeta 16. Nastavnik ekonomske grupe predmeta 17. Nastavnik strucno teoretske nastave za zvaoie tehnicar drumskog saobracaia 18. Nastavnik elekirotetnlcke grupe predrneta smjer telekomunikaciie 19. Nastavnik elektrotebnicke grupe predrneta smjer energelika
20. Nastavnik 22. Nastavnik 23, Nastavnik 24. Nastavnik 11. Nastavnik francuskog jezika

2 pune norme lnasova sedrnicno
2 casa sedmicno 3 casa secmtcno 4 casa secmicno 10 casova sedmitno 5 casova seornlcno 1 puna norma 1 puna norma 2 casa sedmicno 1 puna norma 2 casa sedmicno 1 puna norma 4 casa sedmicno 10 casova sedmitno 12 casova sedrnicno 1 puna norma

Na osnovu clana 114 stay 1, 134 stay 1 Zakona 0 sredniern obrazovanju i odgoju (SI. novlne BPK·a Gorazde broj. 10/11, clana 108 stay 16 Pravila Mjesovne.srednje skole "Enver Pozderovlc" U Goraldu, te saglasnosti resomoc mlnlstarstva be 03·38-1002 od 31. 07. 2012., te odluke Skolskog odbora br: 05-01-11/12. od 03. 08. 12. godine, Skolski odbor, raspisuje ZA POPUNU UPRAZNJENIH RADNIH MJESTA za skolsku 2012/13, godinu odre4eno radno vrijeme do 30. 06, 2013, · nastavnik rnaternatke 2 izvrsioca

KQNKURS

puna norma

odre4eno radno vrljeme do povralka zaposlenika sa funkcije a najduze do 30, 06. 2013. · nastavnik skonornsxe grupe predrneta 1 izvrsilac puna norma odre4eno radno vrijeme do 30. 06, 2013, · nastavnik rnaternanke • naslavnik bosanskog,lhrvatskoglsrpskog jezika i kniiievnosti • nastavnik engleskog jezika · nastavnik njemackog jezlka · nastavnik historiie • nastavnik geDgrafije · nastavnik hemije · nastavnik blolDglje · nastavnik Informatike - nastavnik rnuzcke kullure - nastavnik psihologiie · nastavnik filozofije sa loglkom - nastavnik prava - nastavnik TIZO·a Sporl • nastavnik ekonomske grupe predmeta • nastavmk prakticne nastave Iza zanimanje Juristicki tehnicar"/ 14 casova nastavne norme sedrnlcno 8 casova nastavne norme seomicno 15 casova nastavne norme sedrnicno 16 casova naslavne norme sedmicno 4 casa nastavne norme secmeno 2 casa nastavne norme secmicno 4 casa nastavne norme sedrnienn 2 casa nastavns norme secmeno 1 cas nastavne norrne sedrnicno 6 casova nastavne norme sedrnicno 6 casova nastavne norme sedmicno 9 casova nastavne nonne sedmicno 4 casa nastavne norme sedmitno 18 casova nastavne norme secmicno 10 casova nastavne norme sedrnicno 6 casova nastavne norme seormcno

3 casa sedmicno

21. Nastavnik maslnske grupe predmeta

blotehnoloske

grupe predmeta

1 izvrSilac
tehnicar tshnicar

10 casova sedrnicnn 25. Nastavnikstrucno teoretskenastavezazvanjearhttektonskitehnicar 1 izvrSilac 18 casova sedmitno 26. Nastavnik strucno teoretske nastave za zvanie tehnicar PH saobracaia 1 izvrsllac 1 puna norma 27. Nastavnlk strucno teoretske nastave za zvanje tehnicar drumskog saobracaia 1 izvrsilac 1 puna norma 28. Pedagog, Pedagog·Pslholog, Pslholog 1 ~vrSllac 29. Soclialnlradnik (1 zvrsllac koii ce raditi uJU STS.Hasib HadZovic·Goralde, JU sss .DzernalBijedic· Goraide i JU MSS "EnverPozderovit" Goraide).
i normativima za srednje obrazovanje j odgoj ito: Uz pnjavu sa kraeom biografijom u zatvorenoj kovertl dostavoi orginalna dokumenta (iii ovlerene fotokoplje): Dlplornu 0 stecenoi skolskoi spreml, VSS·VII stepen Izvod iz rnatlene knjlge rodenlh,(ne starlje od 6 mjesecl), Uvjerenje 0 dr.!avljanslvu,(ne starije od 6 mjeseel), Uvjerenje 0 nekainjavanju,(ne starlje od 6 mjesecl), Uvierenie 0 radnom stazu u ustanovama obrazovanla na poslovlma koii odgovaraiu sfrucno] spremi profilu kojl se trati konkursom I NPp,koplja radne knjillce, Uvierenje 0 radnom statu ostvarenom Izvan ustanove obrazovania nakon sticanja strutne spreme i profila tralenog konkursom. Uvjerenje 0 tekanj" na posao nakon stlcanja strucne sprerne tralene konkursom. Konkurs ostaie otvoren 8 dana od dana objavlilvanja. Prijem kandldata ce S8 izvrsiti u skladu sa Kriterijima 0 bodovanju kandidata za prijem U fadni odnos U osnovne i srednje skole sa podrucia 8PK·a Gora!de, (SI. novine BPK-abr. 5/10) i Kriterija 0 Izmienama i dopunama Kntenja 0 bodovaniu kandldata za prliem" radnl odnos u osnovne I srednje skole sa podrucja BPK·a Goraide, (SI. novlne BPK·a br. 16/10). ne pristupi intervjuu gubi pravo daljnjeg ucesca u konkursnoj procedurL Intervju sa kandidatima ce se obavitl u prostorijama ustanove obrazovanja 16. I 17. avgusla sa pocetkom u 08.00 sati. Kandidat koji neopravdano Prijave sa dokazima
0

masinske grupe predmeta struene teoretske nastave za zvanje gradevinski strucno teoretske nastave za zvanje gradevinski

14 casova sedrneno 4 casa setmicno 1 puna norma 4 casa sedrnicnn
1 puna norma

Pored opcih uslova kandidat treba da ispunjava posebne USlOV8 predvidene planom i programom za tehnlcke i srodne skole te Pedagoskim standardima

Zakonom

0 srednjem

obrazovaoiu

i odgoju, Nastavnim

Odredeno radno vrijeme do povratka zaposlenlce sa porodiljskog ndsustva - Pedagog, Pedagog·Psiilolog, Psiholog 1 izvr~ilac puno radno vrijeme Uz prijavu kandldati su duzni priloziti: 1. Diplomu a steceno] skolsko] spremi, VSS • VII stepen 2. Izvod iz rnaticne knjlge rode nih, (ne starije od 6 mjesecl) 3. Uvjerenje 0 driavljanslvu, (ne stariie od 6 mjeseci) 4. Uvjerenje a nekalnjavanju (ne starlje od 6 mjesecl) 5. Uvierenje 0 dulinl radnog staza u obrazovauu I Izvan obrazovanja nakon sticanja snucne sprerne te koplja radne knjillce, 6. Uvjerenje a duiini cekanja na posao nakon sticanja strucne spreme Kandidati treba da ispunjavaju uvjete Zakona 0 srednjem obrazovanju I odgoju SI. novlne BPK-a Goralde, br: 10/11., Pedagoskim slandardlma I odgovarajucim Naslavnim planam I programom. Pnjem kandldata ce se vrsitl u skladu sa Krltenjim 0 bodovanju kandidata za prljem U radnl odnos U osnovne i srednje skole Sa podrucja BPK Goralde (SI. novlne BPK-a br: 5/1 0) i Krlterija a Izmjenama I dopunama krlterlja 0 bodovanju kandldata za prljem u radni odnos u osnovne I srednje skole sa podrucja BPK-a Goraide (SI. novlne BPK-a br. 16/10). Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete konkursa obavit Ce Se Intervju u prostorljama skole u periodu od 16 i 17. 08. 2012. u 10.00 casova. Kandldat kojl neopravdano ne prislupl inlervju, gubl pravo daljeg utesca u konkursnoj proceduri. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljlvanja. Pismene prijave sa kracom biografijom te dokazima 0 ispunjavnaju uVlela konkursa slali na adresu: JU Mje~ovila srednja ~kola "Enver Pozderovic" Goralde, ul. Zaima Imamovica 42 73100 Goralde. Nepotune I neblagovremene prljave neee se razmatrati.

Javna uslanova Srednja lehnicka skola "Haslb Hadiovlc" "I. Zaima Imamovica br. 60 Goraide (Prijava na konkurs)
Nepotpune i neblagovremene prijave nece S8 razmatrati.

ispunjavanju

uslova Konkursa

dostaviti

na adresu skole

pa ora

a

Dnevni avaz, nedjelja, 5. avgusVkolovoz

2012.

Smanjenjeunosasolidovodiodznaeajnogsmanjenjarizi~ ka obolijevanja od raka zeluca, objavili su strucnjaci iz World Cancer Research Fund(WCRF). Podaci prikupljeni u Velikoj Britaniji pokazuju da bi pridrzavanie preporuka oko dnevnog unosa soli sprijecilo svaki sedmi slucaj raka zeluca. Preveliki unos soli je vee povezan s povisenim krvnim pri tiskom, bolestimasrcai mozdanim udarom. WCRF preporucuie da dnevni unos soli ne bude veci od sest grama, a u istrazivanju je utvrdeno da Britanci dnevno u prosjekuunose8,6grama. :

Unos soli i rail zeluca

...... Istrazivanie provedeno na 125 odraslih ispitanika koji su vakci~ nisaniprotivhepatitisaBpokazalojedaosobekojesuspavalemanieodsestsati tokom noci nisu bile odgovarajucezasticene od virusa. Nairne, njihov irnunoloski sistem proizvoclio je manje protivtijela kao odgovor na vakcinu te time nije zadovoljiostandarde zastite od virusa. Rezultati ovog istrazivanja jasno ukazuju na vezu izmedu spavanja i zdravlja, isticu strucnjaci. Stoga bi Ijekari i pacijenti trebali biti svjesni ove cinienice te bi odrasle osobe tokom noci treba1e spavati sedam do devetsati.

Ueza sDauama i zdraUl)a

Tacno Nelacno
neasla 20. sloljeca? NajVeCapoznala vulkanska erupcija u proleklih 2.000 godina dogodila se u Kini? Bikini nije izum naseqa vremena - i zene slare Grcke su se kupale u lakvim koslimima? Filmski refiser Dzon Hjuslon 1je od najislaknulijih americkihjedan si-

2

3

1. TACNO

ISTRAZIVANJE Tvrdnje belgijskih istrazivaca

Hlor iz bazeoa Mriu za Drobleme sa disaoJem
Efekt hlora na respiratorni sistem kod djece pet puta gori nego sto je slucaj s pasivnim

puseniern

Potrebno je: 400 g mljevenog mesa, 150 g rize, glavica luka, 2 kasike maslaca iii ul ja, 1 jaje, 3 kasike brasna, malo soli,malo bibera, ulje zaprzenje. Nacinpripreme: 1. Rim ocistiti i staviti u vrelu slanu vodu kojoj ste dodali dvije kasike rastopljenog maslaca iIi 1I1ja pa kuhati, Kuhanupobiberiti iohladiti. 2. Mljeveno meso isprziti s lukom i izmiiesati sa kuhanornrizom. 3. Odrize irnesapraviti butice (uzima se onoliko smjese koliko stajeu sakui stegne). 4. Butice uvaljati u brasno i umucena jaja pa na vrucern ulju prziti dvije do tri minute dasobjestraneporumene. 5. Kadun butice posluziti s umakom od paradajza kao sarnostalno jelo.

HadUn bUliCi

Iftar

Arnericki filmski ;0----;:-=_ reziser Dzon Hjuston (John Huston), jedan je od najistaknutijih americkih sineasta 20. stolieca. Izvrstan u radu s glumcima snimio je mnostvo filmova, naivise pus tolovnog i krirninalistickog zanra, pri cernu je iskazao realisticnost u izrazu i strogost u formi, ali i sklonost sentimentalizmu i romantici. Glavni filmovi su mu: "Malreski soko", HRr Largo", "Bijasmo stranci", "Blago Sijera Madre", "Dzungla na asfaltu", "Crvena znacka za hrabrost", "Africka kraliica", "Mobi Dik", "Noc iguane", "Odsjaj u zlatnom oku", "Grad izobilja", "NaS covjek iz Australije", "Sudija za vjesanje", "Eni", "Ispod vulkana" i drugi. Roden je 5. avgusta 1906, a umro 28. avgusta 1987. godine.

Hjuston istaknuti americki sineasta

2.NETACNO

Oprezno sa zatvorenim bazenima
Prema misljenju istrazivaca sa Univerziteta u Belgiji, djeca koja redovno plivaju u bazenima imaju vece sanse za dobivanje astme. Nairne, hlor koji se koristi u bazenima rnoze povecati rizik od astme za djecu do sest godina, ali, takoder, i rizik od dobivanja alergijskogrinitisaidrugih vrstaalergija. Razlog za to, navode strucnjaci.jestesto nusproizvodi hloriziranja zagaduju zrak, narocito u zatvorenim bazenima, iritirajuci pluca zbog cega ona postaju osjetlj ivija na alergene. Takoder, belgijski istrazivaci tvrde da ie efekt hlora na respiratorni sis tern kod djece pet puta gori nego sto je slucaj s pasivnim pusenjern. Medutim, organizacije za borbu protiv astme kazu da spomenuto istrazivanje nije dovoljno definirano da bi se roditeljirna savjetovalo da ne pustaju djecu u zatvorene bazene, Profesor toksikologije Alfred Bernard, koji je bio na celu istrazivanja.objasnjava: - Nije slucajno to sto su zemlje s velikim brojem pacijenata koji boluju od astrne i respiratornih alergija ujedno i one u kojima su zatvoreni bazeni u kojirna se koristi hlor veoma POPlllarni - naglasio icBernard.

GRCKA MUZA

MUZICKI AUTOMAT

LANTAN

OBIM

MUSKO IME

EKSPL()' ZIVNO TIJELO

TONA

MJERNA JEDINICA ZAUGAO

C PJ~:~FI~A

Naiveca poznata vulkanska erupcija u proteklih 2.000 godina dogodila se u vulkanskom centru Taupo na Novorn Zelandu, a ne u Kini, ,._-.----~,-J Davne 186. godine, u devet uzastopnih erupcija, Taupo je izbacio toliko vulkanskog materijala, lave, prasine i pepel a, dovoljno da pokrije vise od 50 hiljada kvadratnih kilo me tara i time ubije svu postojecu vegetaciju. Magma izbacena tom prilikom podigla je visinu kratera za oko hiljadu me tara. Posljedice ove strasne erupcije bile bi vjerovatno znatno drugaCije da se u neposrednoj blizini vulkana nije nalazilo veliko jezero ispod cijeg dna su bili locirani neki od sporednih vulkanskih krakova (ventila) sto je doprinijelo brzern hladenju lave. Osim toga, usljed tako snaznih potresa i detonacija veliki dio vode iz jezera dospio je u sam centralni krater, sto je prouzrokovalo stvaranje ogromnih kolicina vodene pare koja je otisla u atmosferu, 3. TACNO

N aiveca poznata vulkanska erupcija

SPRAVEZA

~~'6Ff~ KALORIJA
SARENA PAPIGA VOOENICA OBOZAVA· NJE GLUMAC HOFMAN AFRICKA RIJEKA

JA%~~~~N
MOZE BITI OA

~
SVE ANA PJESMA

GLUMICA SILOM OOUZETI

Zene iz stare Grcke kupale se u bikiniju
Bikini nije izum ,-------, nasega vremena - i zene stare Grcke su se kupale u njima. Historija kaze kako su se Ijudi u pocetku, naravno, kupali goli, a onda su vremenom poceli stavljati krpice L_ __ c:..:=:::1!!!_ na sebe. Na mozaicima starih Grka (oko 300 godina prije nove ere) mogu se vidjeti zene pokrivene krpicama vrlo slicnirn danasnjim bikinijima. Jedan mozaik iz Pompeja pokazuje da su to isto radile i stare Rimljanke. Za vrijeme Rimskog cars tva postojala su javna kupalista na koja se izlazilo kao danas u ugostiteliske objekte, Nazalost, padom Rimskog cars tva kupalista su postala iskljucivo mjesta Iiiecenja.

IME GLUMCA MARVINA

KRA1'ICA

SIV. SOVJ. SAVEZA

ISMET OOMILJA

RJESENJEIZ PROSLOG BROJA
PRlljCNO TUZNO

----mrGLUMCA HARISA AMPER

SESTRA OOMILJA

MAM, TRABANT, ARE· FAT, ANAR, ZURLE, IRSKA, G, SULUDO, LV, ORAO, SEKSAN, VEDRANA, ADI, IVA, ZALAZAK -----2966

VOZAC FORMULE I NASLICI RIJEKANA GRANICI SIH I SRSIJE

010. KROJACKOG PRIBORA

NASA MANEKEN· KA I MODEL NASLICI

SIBOMASAN

MJESTOU CRNOJ GORI

ODLIKA IJEKAVSKOQ NARJECJA

STARI~ PJEVAC LADO

DECKO, ZANDAR U KARTANJU

(m"·1

VRSTA SMOlE SLiCNA AMBRI

lOVACKI PAS
AlJTOI.«)B]:"

LIST HAKINEN TE KO VRIJEME, TMINA l(ATOOO\r POGLAVAR JVOVA SUMICA ZEMlJISTE, TEREN MAKEOON. GOlMAN BLAGOJE Nill VOJNI CIN IGRASA lOPTICOM I PALICOM BOlNI USKLIK ZAMOTATI MJERA ZA ZAPREMINU~ JJ;DINICE JACINE a. GREBENI SREMSKA MITROVICA

(m"_1

VOJISlAV OOMILJA

l'IiANCOSKA TENISERKA

U.Dl.

TONA

ATCE1'ICAR"
lUIS

STRUCNJAK UBIOlOGIJI

FUDBi\LSKI PIJANIST STRUCNJAK POGORELIC HHt6~c ~ NJA

BAlTICKA ZEMLJA IMEOADE TOPICA 0'fV0Rl(00 RUCNOG RADA POVJETARCI

IRIDIJ

~ KOST
BRITVICE OPERSKA DIVA MARIJA CJElOKUPNO GlJIVNI GRAD GRCKE
1!JlJllJI((jIT-

U SVAKOM SlUCAJU

POZIVU POMOC

NOG UMJETNIKA

~

NAJMANJI TROCIFREN BROJ CA SKOPJE PASTAZA OBUCU

ZITElJ IRSKE SlAVNI BOKSER MUHAMED

JEZEROU
SJ. AMERICI PRAZITELJ BAlKANA AMERICIJ MALA SATARA

VRSTA VINA

425

MUSKO IME

PREPJEV, PQNAVLdA

SKUP MLADIH (turc,)

NJE

KON~A

F~2~tT6IR

SPANSKI

UVIJATI.
OMOT'AVATI

DRAGE V0UE

SUDSKA PRESUDA

TIGANJ

DIJAFRAG·

MA

PRAV!]I KOVRCE

ODMILJA

RADMILA

ML0HAVO

NEUTRON

MLOHA·

VOST

FORMULE

SLAVNI VOZAC

1

TRAVNATA RAVNICA

FRANGUSKI GRADIG

'Irish Stock E~change"

SlAVNI

PQTONUO NA PRVOM PUTOVP.,.NJU

BROD

FENICKO

stove

A.G.

BEQGRAOA

BRDO KOO

ODBRANU

IZVRSITI

HILJAOITI DIO MEiTRA

'115t~

NEMANI. AZDAHE

HERCE· GOVAC

SPANSKI I'UD8ALER NASLICI

NAllV

RAllNE

ZNAK ZA UZBUNU

NIKAL

SEKUNDA

IVAN ODMILJA. IKO

SAHIST TIMAN

010 TV SERIJE

DOLARI U 2ARGONU

JUTARNJA STUDEN

SPISATE· LJICA BRONTE

ZITElJ DREVNE AONIJE

REVANJE. NJAKA

JOD

NEUTRON

E.K

BllMUT

SF PISAC ISAK

VOZAC FORMULE 1 MARK

NOVO MESTO

UPALA IRISA

DANICA ODMILJA

RADMILA ODMILJA

VRSTA VINA

BEZ80JNI PliN

RIJEKA U

ruzu

HASIJA ODMILJA

POMIJESANE MOZAICNE KRIZALJKE
Ove dvije krizalike cete rijesiti ako tacno upisete rijeci iz popisa. Rijeci su poredane abecednim redorn. Da bismo rjesavanie olaksali oznacili smo polja u koja cete upisati imena i prezimena licnosti sa slika. Vodoravno: ALAT ALAVIT ALI ALiDUN APO ARENE ATI CAKTATI CERA CIPA DEKE EJ EJUB ETAT IKAKAV ILl III ILJA IRADE IRFAN IS 1ST KADIR KE KININ KIST KNICANIN LAD LAMPE LlCIOCI LlKVIDA LIRA LOKVA MAOR MAUZOLEJI NA LI NEDOSTATAK NEMET NISKI NITI NORMA OC ODAN OLA DM OVAMO PSV RAMA RIV SNOB SPA SOTRA SR TA TKAONICA TRIR UC UD UNIJA USRKATI VATA ZANA ZBIR Uspravno: ADEMA ADICIJA AG AKUT ALAVI AMILA AN ANAL ANALIZA ANIL ANILIZAM ANTRACEN AROMAT AUTI AVOAR BROKERI BURNO CIN CELA CIC CICAK DRA DVADESET DINA EE ET ETAPE FRAZA GORA ID IMER ITIKAVA IV JERAK JOJ KAPARA Kill KVAKA LARA LOZ MEM MINE MR MS NALAZ NODILO NOVI NIL 01 OOLIT OPTOK OTAR KRONA RADEK RADIKA RIKI RITINA RNIC SIROV SJENA SKIRON SPIRITUS TBILISI TIN TKANINA TLE TUPO UKT VIJEK VITINKA

o

'}I'vllilS003N 'O>IIZ '3N3tJli 'NINI>I 'lil0 'lilWtJ '1001011'1r310ZnWIj 1sl>I 'IISd 'tJ18ZVdlO 'II 'Ii>llil 'lill>lOl '00 '!Ii13 Vl/>ltJON'lllN '3>130 'NIi::ltJl '8nr3 'SI 'liNliZ 'lllil>lliO '30litJl 'I>lSIN 'lirll 'Olil'1lilli '1I1tJ '1/>10 ase 'tJltJl'131/>13N'II '01110 v -r:J3>I tJI1/>I301i '018'vTnI/>ltJll/>lliS'NOStJ30NIi Nlirlll8 ;3dl/>l\ll 'Ol/>llillO 'Illi 'on '01litl3 VrlNn 'lillill 'tJIOIi>l 'tJOlil/>l'u 'N'IIZ'v'>Iirll3 'tJ 'lSI 'lidS 'llli>ltJsn 'NnZI1Ii' 'liOINO'v'>ll 'lil '1I1i~Ii>l1 'on l vaios '11liN 'NliOO '80NS 'litJI1'1ll1lilli '3>1'NINliOIN>I '111111Odli '111i"110111>111 '3NO>lltJOI/>I '>I 'S3t101 00NliNtJ3::l 's -JIS liriS 'Nli13 'liOliti 'rlillO 'Idll 'tJlitJO 'lirllSliNIO 'OliS3tJ ' 'tJS 0lN3 'I/>IN'OtJ 'IIOI/>IISIi'z 'N30tJO 'N 'INliO 'lill3tJ 'dli~ '1111/>13 '3rISNliNI::l :\Illir 'NIi>l1'lilltJO 'OtiliN '381i 'lilO>I'1N 'SllltJl 'SIS 'tJ38311 '3 '3131/>1 '>13'rltJlill>l1i 'r 'ItiONI 'NOli 'NliNIi 'Z'v'tJl/>I 'IOli8 -1/>I313Z :tJli131/>11111/>1 Vllillli 'NIOlilli '00 'INlil 'NIi>l1i '110'O>lliIlS 'OliSII/>I'111'NrlilltJll03 ts 'N 'liOlitJ 'lISO Vlllil 'I/>Ilill 'oova :lllNlitJ800 '13dO 'IOlill "v'l'v'lliS 'Oli '0 '>lINlilll 'tJ'v'OIlIi 'li03 '3SI '118VOlillil 'Olll1lill1l/>1 '>lliN 'llitJ '00l1i'1tJ30 'NOlli VZ'v'tJ 'z 'JIS OliNll/>llitJl 'liOltJlilliS 'tll1l '3>10 '111iV>lIN 'Ol/>lli>ll'0 '011N11SI'>IS '113lil 'Ii 'OlS 'is 'Nlil/>lli 'tJW'OIlS 'on>ltl 'l13lIZ '0 'ItJOHlil '::l1001i 'tJl '1 '1/>I11I>llil '0111'1>l1i'801018'1 'usnnoo 'NliI/>lOtJ>l11/>I 'zen 'I/>IS'ovr 'ItJlildli>l 'S '\I>lllil\l '>11111 '\ltJOl/>Il 'ss 'tl3>1 '\l8litJ '11S3110tJd'lN3rI81/>1\1 'Illill ~Il 'Snllln\lN '~-'JIS :'1rN3~3r~

rs

Automobili Prodaja
• Alfa G. T. 2004. god, klimatronik, alu 17 cola, kofa, airbag x6. Povoljno. Tel.061202888 • Audi 3, benzin 1.6, avgust 2002., meralik siva, 2x airbag, klima, ABS, EPC, el. podizaci, el. retrovizori, aI. fclge, alarm Cobra, Meek lock, garafiran. Tel.061221891 • Audi 80 cc, dizel, 85. godiste, registrovan. Cijena 1.900 KM. Tel. 062 270366 • Audi A3. Proizvcdcn u sept. 2005. Kuplien u Asa autu, jedan vlasnik, garafiran, kobra alarm, zeder, crne bole, presao 95.000 km, erne boje, 18.500 KM. Tel.061 709 723 • Audi A4, 1.9 tdi, godina 2004., prcsao 226.000 km, u pcrfektnom stanju, kasko osiguran, crna bcja, uredno scrvis iran, sva oprema. Tel. 061 491627 • Audi A4, 2.5 TDI, 2002. godina karavan, ful oprema, tek uradeni svi servisi, registrovan, moguca zamiena za jeftinije auto, 11.500 KM. Tel. 062 530601 • BM\V serija 3 compact siedistacrna, prcdnja karambolka, far desni, spoiler praga.siber .Tel. 063 405 987 • Citroen xsara, 1.9 turbo dizel, 98. god, registrovan. Cijena po dogovoru. Tel.062346091 • Fabia 1.2 benzin,1005., cma, prvi vlasnik, extra stanje, redovno servisirana, presia 50.000 km. Registrovana doO;.2013. TeJ.061188436 • Ford eskort TD 1998. god. Tel. 033447097 • Ford fiesta 1.8 dizcl, 91. god. cma boja, registrovan do 6. 2013. U dobrum staniu. Cijcna 3.000 KM. Tel. 062619899 • Golf6saprikolicom,3 godinestar, fuJ oprema. Cijcna dogovor. Tel. 033 681225 • Golfl,9D, 96god. karavan. Cijena 5.200KM.Tel.061561132 • Golf 1,9, 96 god. karavan, cijeoa 5.200KM. Tel. 061 561 132 • Golf2 dizcJ u dobrom stanju, povoljno.Tel.061140363 • Golf 2,89 god. - B, Fabricka boja, druga ruka, registrovan do 08-12 g. Tel.062966709 • Golf 3, 1.9 dizcl, karavan, cijcna 5.200KM. Tel. 061 561132 • Golf4 TDI sa 2 vrala,crveni, 1999. godiste, rcgistrovan. Cijena 7.200 KM. Tel. 061356485 • Golf4, 1.4 benzin sehen plin,30. 12.2002.,4 vrata, reg do 12. 2012. ekstr.t stanje kupljcn u Asi nov, 8.300. Tel. 061 161 35; • GolfS, 1,9 tdi. 2005 god. 197.000 presao, servisna knjiga. tamno plavi metalik,alarm,klima, ful oprema. Registrovan, kao nov. Sarajevo, 12.800 KlvI. Tel. 062 168423 • Golf II, 1988. god. 1,3. Povoljno. Tel.061249467 • Golfll, dizel, 1984 god. registrovandojanuara2013. Tcl.061134916 • Golf IV crni, metalik, 2000.god. ekstr3.Cijena9.500KM. TeL 061 134 347 • Hyundai accent, hitno i 1'ovoljno prodajem - 1.3 god. 95. registrovan do decembar 2012. Fiksno 2.500 KM. Tel.061182937 • Hyundai sanla fe 2.4 benzin/plin, 2002. godiste, registrovan do aprila 2013., cijena 12.000 KA1, moZe i zamjena. Tel. 061 5;9091 • Jeta 1986.,reg. do kraiaseptembra. Tel.061175078 • Mcn.:cdcs C270 CDIgod. pr. 2003. dizel automatik, crna metalik, reg. do 03.07.2012. Tel. 061890629 • Mercedes COl 270 siva metalik 2001. god.,preSao 110.000 km,eijena podogovoru. Tcl.063449859 • Mercedes ML 350, erni, benzin, 2004., presao 90.000. Registrovan, digiralna klima, servo, abs, esp, asr, 4 x el. podizaCi ..., uraden veliki servis na 80.oo0.TcJ.061188998 • Mercedes, 124/230 E, benzin, godina2 1988. registrovan do 07/12. Cijen. 3.500 KM. Capljina. Tel. 063 327 50S • Mini moris 77. g. oltajmer cijena 9.000 KM, traina reg, moguca zamjcnazajeftinijeauto. Tel.061526308 • Nisan patrol gr, dugs verzija 4x4, dizel, registrovan, povoljno. Tel. 061

• Nissan micra 1,0 benzin 85. god. motor jc 92. godina, u odlicnom stanju. Ima jos dosta duplih dijelcva. Fiksno 1.000KM. Tel.0620;8094 • Nissan Qashqai 2010., 44.000 presao. 2.0 dci, 150konja, sivi mctalik 4x4. Registrovan 6/13. Oducno stan;e.34.000KM. Tel. 061 220749 • Opel aSlIU, 2003,dizel, z.Occm, metalik playa, digit.klima, grijanje u sjedi!tima.Tel.061 065 153 • Opel corsa, benzin, ful oprcma, klima,uvozNjemacka,placenacarina i pdv. Cijena 6.300 Kl,l. Tel. 061 107 285 • Pasar 2, TO 86. g. karavan, u dobrom stanju, raden gcncralni rcmont, zarnijenjena lamela, nove gUIDe, registrovan. Tel.066621635 • Pasar e.Iult 2006. g. Prcsao 98.000 kil. U eksrrastaniu. Tel. 061208679 • Passat, 1.9 TDI, 1998. god., reg. do aprila 2013.,eijena po dogovoru. Tel. 061564254 .Pdo205,90.god.Bcnzin 1.1 registrovan do aprila 2013. u dobrom staniu. Tel.061901 076 • Pdo 306 di2e1, 1995. godisre, tck registrovan.ocuvan, eijena4.500 KM mcze izamjcna. TcI.061217561 • Peao 307 sw 2.0, panorama krov, klima, karavan, dizel, uvoz Njemacka 2002, placena carina i pdv. Cijcna 8.500KM. Tel.061 204 169 • Polo 2004 god, tdi, ful oprema. Ciicna 6.500 KM, hitnc radi odlaska u inosrranstvo. TcI.062 468518 • Reno laguna 1,9 DCI 2003 god, karavan, klima, abs servo, al. fe1ge elekrropaket, tek. registrovan. Tel. 062 814399 • Reno Laguna2003.god. 2.2 dci disel, regisr, digitalna klima, servo, abs, esp, el. podizaci i retrovizori, Sxairbag, radio + cd, redovno servisiran. Tel. 061484429 • Reno megan 2003, benzin, ful oprema, klima, 4 vrata, uvoz Njemacka, placena carina i pdv. Cijena 7.950KM.Tel.061107285 • Reno megan cupe 1.6, 16v. Garaziran, ocuvan, registrovan do 07. 2012. Tel.061730405 • Reno megan, star 3 godine. Tel. 061205710 • Scenic 2007.,1.9,130 ks, dei, fut, crni, scrvisna knjiga, naslonjac za ru~ ku, dig. klima, 14.800 KM. Tel. 061 256538 • Seal ibiza 2002. ben2in 1.2, ful oprema, klima, u\'oz Njemaeka, placena carina i pdv. Cijena 6.950 KM.Te1.061204169 • Sevrolet Lacceti 1,4 nov,metalik. Tel.062725;66 • ~koda fabia 1.2 htp, 2003. g., klima,tekregistrovana. Tel.061 160 141 • Skodafabia 1.4karavan 07. 2001., presla 108.000, ciiena po dogovoru. Tel. 061 1%827 • ~koda fabia 2001, dizel 1.9, kardvan, ful oprema-klima, uvoz Njemacka plaeena carina i pdv. Ciiena 7.900KM.Tel.061107285 • VW kedi 1,9 sdi, tek uvczen, 2001.god. Cijena 4.900 Km do rcgis~ traciie. Tel. 061 141292

• Kupujem havarisana vozila merccdes.pasat igolf Tel. 065007 370 • Kupujem havarisana vozila, dol azim na adresu. Tel. 061848 254 • Kupujcm ispravna i manic havarisana vozila, isplata odmah. Tel. 061 507984 • Kupujcm japanska i ostala vozila nize vrijednosti. T el. 063 459893 • Kupujem japanska i ostala vozila za rashod, prodaja japanskih dijelova. Tel.061 365 193 • Kupujem japanska i os [ala vozila. Tel.061021358 • Kupujem neregistrovanu ili havarisanu lanciu 88 g i jugo floridu. Tel. 063459893 • Kupujem udarena, neispravna i aura koja su dotrajala. Dolazim na adresu. Tel.066526 595 • Kupujem voz.ila nife vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel.061758217 • Kupujem vozila svih vrsta dolazim naadresu SBK Krace karakteristike ovozilu s cijenom slat! putem porukc. TeJ.061654711 • Kupujem Zastavul Gl i 128 ncbitnostanje. Te1.062686647 • Otkupliujem ispravna vozila na bh. tablama.rnladagodista, iskljucivo ispod lrzisnih cijena, isplata odmah. TeJ.061315798 • Prodajete auto, pozovite, brza kes isplara. TeJ.062315616 • Prodajcrc automobil. Pozovitc, brza kes isplata, dolazim na adresu. Tel. 061 427717 • Uzimam havarisana i ostala aura. Tel. 061 614887

• Prodajem za golfa 2,3,4, alnaser, alternator i za ostala vozila, maze i monraza. Tel.062693470 • Prodajem 7..3 passata el. motor 7..3 podizanje stakla na vratima. Tel. 061 260598 • Razne karambolke, stakla, vrata, haube, cvjcsi za opel vozila. Tel. 061 200203

Stanovi Izdavanje
• Izdajem dvokreveLnu sobu, upotreba kuhinje, Lokaclja Grbavica kod nove sportske dvorane. Mob. 062 994 704. 93232-ndZ • Ako si student nepusac i zelis mir, nudim ti smiestaj cprernljena soba, toalet, kuhinia. Cijena 135 KM. TeL 061244181 • Donji Velesici - dvosoban ekstra namjesten sprat, uposlenim osobama. Cijcna300KM. Tel. 033 216969 • Dvije namiestene sobe izdajem poseban ulaz i kupatilo, studenticarna. TeJ.033813 119 • Dvoiposcban porpuno namjesten stan na Grbavici kod osnovne skcle Kovacici. Tel. 062 615 062, 062 546 245 • Dvosoban i trosoban stan u bosanskoj kuci blizu Katedrale. Tel. 061 167907 • Dvosoban namjeslcn stan, Bjelave. Tel.061 356535 • Dvosoban stan ul Dr. Silve Rizvanbegoviea, 1.sprat400 KM + rezije. Tel.062959129 • Dvosohan stan, privatna kuca. TeJ.061l75078 • Dvosoban stan, ul. Trebinjska BucaPotok. Tel.061 306778 • Dvosoban,namjesten stan na Bred.Tel.033440902 • Dvosoban, namjdten stan na Kose\'skom, grijanje na plinsku pee. Tel.061 175078 • Dvosoban, namjcstcn stan sveodvojeno osobama bezauta. Aneks. Tel. 647362 • Dvusoban, namjestcn stan. UL Bjelave.TeJ.061356535 • Grbavica kod stadiona, dvosoban lijepo opremijen, eta:r.no grijanje, blind, I.kat,450KM,D.Maltadvosoban finoapremijen, blind,elazno, 400 KM.Te1.061145853 • Ilidza - Luzani dvosoban moderan, 350 KM, M. Dvor, stan 10Skv. sa 4 spavace sobe, 900 KM, Kokvo kod Bolnice, dvosoban lijepo opremljen, etazn0450 KM. Tel. 062677 488 • Jcdna iii dvije cimerke u dvosobnom stanu C.Vila, 120 KM + rezije. Tel.062258387 • Jednoiposoban namjdren stan, central no grijanje, kablovska, internct,naseljeAncks. Tel.0613S8490 • J cdnosoban stan, poseban ulaz, zaposlcnim iIi studenlima nepus. Tel. 535539 • Kueu u veliko; alcji - Ilidza, sa bastom, vrlo povolino i hitno. Tel. 061 268950,03364555 I • Manju sobu sa kupatilom, posebnaulaz.Te1.061217897 • Na Vracama izdajem dvosoban, prazanstan. Tel. 033648 207 • Namjdten iednosoban slan.poscban ulaz iza Merkatora, Noco Sarajevo.TeI.616649 • Namjesten stan 7S m2 kod RTV doma.Tel.061229714 • Namjesten stan na Panjinoj kuli, povoljno. Tel. 061 867517 • Namjcslenslanstudenticamakod FDS, centralno grijanje, kablovska, internet. Tel. 033655 398 • Namjes[en stan, Sip, paseban ulaz,odvojenostruja. Tel.06l781 073 • Namiestena garsonjera 30m2~ internet, kablovska, mogu i studenti. Kosevsko brda. Tel. 062226665 • Namjestenu sobu kuhinju, kupatilo,poseban ulaz PofalieL Cijena ISO KM.Te1.062 I 16;22 • Namjdtenusobusadva 1ezaja, poscban ulaz. Tel. 066 348 625 • Namidtenu sobu. Tel. 521 618 i 061529838 • Nov ,prazan stan 50m2 Ti bra Pacifie,Stup2.Tel.061107808 • PofaliCi, kod tramvajske stan ice izdajcm jednokreveLnu sobu, muskarcu. Tc1.063600461

• Sobe u Buca Pctoku - kod fabrike Zr.k(samcima).Tel.061131730 • Sobu sa cenrralnim grijaniem kod Merkatora zaposlenom, ozbiljnom muskarcu. N. Sarajevo. Tel. 659 895, 062619677 • Sobu zaposlcnoi, zcnskoj osobi. TeJ.061842180 • Sprat kuce u Sokolovic Koloniji nadufipcriod. Te1.0603164346 • Stan 100m2, luksuzno opremljen, Vel, parking, reziiski rroskovi u kiriji 800 KM. Tel. 062 959 I29 • Stan izdaiem, Podhrastovi. Tel. 033441687 • Stan u Kasindolskoj, radnicima, srudentima. Tel. 06.1867517 • Stan udaljenosti 120 m od [ramvajske Energoinvest. Tel. 06 I 066799 • Stan vrlopovoljno.Tel.468949 • Stan zenskoj osobi. Buca Porok. TeJ.062126402 • Stan, prvi sprat privatne kuce, familijarnoj porodici izdajem, ogradcna, basta i parking za auto. Pofalici, Orlovacka 230. Tel. 062 236 339 • U ccntru izdaiem dvosoban, namjesten stan.Tel.Oo l 156170

Prodaja
• PRODAJA vrhunskih apartmana u N eumu na samoj abali od 18 m2 do 35 m2. Sve informadie na broju 061 778 367_ N. • A. Pol]c, C Iaza, prodaiem dvosoban stan 55 m2 odlicnog i funkcionalnog rasporeda, u izvrsnom staniu bcz potrebnih dodatnih ulagania. Tel. 061312446 • Agcnciia vrsi prodaju i izdavanje vaglh stanova, brza realizacija. Tel. 061493323 • Alcja Lipa ,52m2, ciicna 102.oo0Km. Tel.061 320439 • Alipasino, C faza, stan 67m2, I spral. Cijena50.000eura. Tel.061749 305 • B.M.Selimoviea, dvosoban stan, ll.sp. 54m2, ciiena 9O.oo0KM. Tel. 061320439 • Bistrik. Prodajem adaptiran stan 70 m2 u bosanskoj kuei, ul. Bistrik 48 u neposrednoj blilini Bascarsiie. CijenallO.OOOKM.TeI.06J 142418 • Cenrar,garsonjera ul. Muhameda Kamard~ica 27m2. Cijena 66.000 KM. Tel. 062383064 • Centar, ul. Aleksa San tie, 2. sprat, 92m2,2.200KM/m2. Tel. 062 383064 • Ccntar, ul. Kokvo, cClverosoban stan sa 2 balkona na J spratu, cemralno grijanje, parking mjcslO, odlicno stanje,292.0ooKM. Tel. 061 510964 • Centar, ul. Mis Irbina 128m2, 2.spral, 2.600KM/ m2. Tel. 062 383 064 • Ciglane, 78m2 + 26m2, terasa i balkon, (IT sprat, eg, lift, Husrefa Rediea, ravni dio, 179.000KM. Tel. 061926069 • Ciglane, ul.H.Redziea 18/1,71 m2 + 20m2 terase. Cijena 100.000 cura. Tel. 061 320439 • C. Vila, ul. Paromlinska 33m2, 2.spral, novogradnja. Cijcna 75.000 KM. Tel. 062383064 • Cengie Vila, ul. B. Mese Selimovica, 35m2, IV spral, rcnoviran. Cijen. 77.0ooKM. Tel. 062 383064 • Ccngie Vila, ul. Gradacacka, dvosoban stan 52m2, I sprat, centralno grijanje 1.750m2. Tel. 061 161 255 i 062087382 • Ccrverosoban SLanna Alipasinom polju, 80m2. Povoljno. Tel. 066 510 328 • Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom radenom po narudzbi. Tel. 061538128 • Dobrinja ill, 56m2, visoko prizemlje. Cijena 78.000 KM. Tel. 062383 064 • Garsonjera, uL Kalemova, 25m2 prizemlje. Cijena50.000 KM. Tel. 062 383064

Teretna vozila
• Kombi KIA bcsra, teretni, 1998. godina, registrovan do kraja maja 2013. Povoljno. Tel. 061 049033,062 119998 • Prodajem Mercedes Sprin ter CDI 211) 2002. god, presao 176.000 km, 15.000KM,80KW,2148cm3,srehrena boja, karoseriia 3 m,nosivostdo 3t. Tel.061183910 • Prodajem Peugeot partner leretni, 2007. godina, dobro stanje. Tel. 062 072013 • Prodaicm tcremo vozilo Kia Pregio,2.7D,6S kW,2001. godiste. Moze i udijelovima. TeL065S69432 • Reno master 2003. g. 2.5t:c, 3.5t, zatvoreni visoki krov povoJjno. Tel. 065223763 • VW kombi T4 1992. godina. Registrovan do 2. 2012. Dizel 2,4. Putnicki 8+ l,cijcna 7.600 KM. Tel. 062 990945 • VW kombi t4, 98. god., 9 sjedista, klima, produ~eni. povoljno. Tel 061 554550

Dijelovi i oprema
• Airbagna \'olanu i tabli,golf4,pasat4,S,audi 3,6,opel. Te1.061200 203 • AI. felge za audi 3, nova verzija sa miselin gumama 225/14R!17. Cijena 700 KM.Hadhci. Tel.061 215 142 • AUlO ogledala za re[rovizore, ravna i originalna. Vriiimo ugradnju. Povolino. Te1.061149190 • AUIOS[akla, ~ofcdaibe sa ugradnjom, boena stakla, reparacija ostecenja, zatamnjivanje, plexiglas. Garancija na rad 5 god. Tel. 061 413 317,062735608 • Cclicne feige, 4 kom. za opel fron~ teru i tojotu. Tel.061200203 • Oijelovi za Fiat seicento. Tel. 062 534343 • Dubinsko pranje automobila 40 KM, profesionalno pranje. TeL 063 917172 • Egr vencili, dime, cicktronika, procesori za opel vozila. Tel. 061200 203 • Feige 16 sa gumama BMW, original, aluminijske, povoljno. Tel. 061 204088 • Krovni sanduk sa nosaCima un i"erzalni za aUlo. Tel. 061200 203 • Kupujem zagolfa 2, 91.god,dizeJ, masinu, motor isprsvan. Tel. 066 722 293i033;44 194 • Mowr 2,0-16V, benzin sa mjenjacemlaopel. Tel.0612oo203 • Prodajem 2 gUIDe M.iselin m+s 165-65-15 kaonove. Tel. 062 376032 .Prodajemdijelovegolfa 1 iprikoliCU. Tcl.033242269 • Prodajem dijeJoveod Tamiea motor i ostali razni diielovi, povoljno. Tel. 06 I8675 17 • Prodajem dobre polovne ljerne gumeoriginal Bridges[one 17565R15 84T.Tel.061971370 • Pl'odajem GaJerija kofer. Tel. 061 775110 • Prodajem mjenjac i bo~ pumpu za peZ0205. Povoljno. Tel. 062 376032 • Prodajem zs golfa 2, 3, 4, alnaser, alternator i za ostala vozila, moze i

Potra:i:nja
• Kupujem rabljena i havarisaoa vozila svih vrsta. DoJazim na adresu_ Tel. 062 506 775. 319-1z. • Ako prodajetc aULo.a ne mozete da gaprodate,javitescnaovaj broj mobitela. Tel.066012812 • Ako prodajete auto, kupujemo sve vrste auta: strane table, havarisana, neispravna. Tcl.061820000 • Kupujem aUla manje vrijcdnosli. Tel.062461300 • Kupujem auta na slranim tablarna, golf 2, golf 3, pasat 3, reno clio, fiat, pelO, audi 80, bmw. Tel. 061 501 539 • Kupujem auta na stranirn tablarna, po rnogucnosti golf2, 3,Renodio, pasat 3, auta mogu biti registrovana. Tel.061554351 • K~pujem a~ta po povaljnim c.iienama Ispravna 1 nelspravna mogu 1 na stranim tablama dolazim na adresu. Tel.061766516 • Kupujem aura po povoiinim cijenama ispravna, havarisana magu i na stranim tablama, odjavljena, dolazim naad.resu. Tel. 062701 301 • Kupujem auta svih vrsta, moic i mlade godiste, kao i kombi. Tel. 061 903336 • Kupujem golf dizel, moze sa oSlcCcnom farborn. Tcl.033417 320 • Kupujem havarisana auta, stance, neispravna i aura manje vrijednosti. Dolazim naadresu. Tel.066526603 • Kupujem havarisana i ostaia auta zaautodijelove. TeL061249467 • Kupujem havarisana i ostala vozila.Te1.061234660

• Grbavica 56m2, super lokacija, sreden, lift, plin, osrava, balkon, pp vrataidr. Cijcna 125.000KM. Tel 061 500900 • Grbavica, 52 m2, prodajem stan u Ljubljanskoj, prvi sprat prostran, odlicnc orijentisan, pogled. Tel. 061 559235 • Grbavlca, 55 mz, iznad OHR-a prcdajem stan potpuno adaptiran.sve novo.podovi, stolarija, rasvicta, grijanje, kupatilo, 2. sprat 130.000 KM. Tcl.061559235 • Hrasnica, ul. PUl Famosa 27 (bijeIe zgradejtrosoban stan(81 m2),2 balkona, 2 mokra cvora, ctazno gr, u odlicnom [e staniu, IV sprat, 92.000 KM.Tel.061510964 • [osipa Vancasa, Me;tas,47m2, visoko prizemlje, potrebna adaptacija, 80.0ooKM.Tel.061926069 • Kosevsko Brdo, uj. M.Hadzijahica aemz.cilena 2000KM/ m2. Tel. 061320439 • Krulja Tomislava.u.kat, nema lifta, 64 m2, adaptiran, 115.000 KM.. Tel. 061926069 • M. C. Carica, trosoban stan, I sprat, 74m2, cijena l00.000KM. Tel. 061320439 • Novogradnja Stup "Tibra 2" stanovi sa klimom koji su u ponudi sarno kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljnaciiena. Tel. 061504425 • Novogradnja Stup Tibra Zstanovi povoljno 24, 26, 27, 29, 32, 34,44,50, 64,88m2. Tel.061925409 • Otoka, iednosoban 39 ma, 3. sprat, extralokacija. Tel. 061493 323 • Otoka, prodaiern dvosoban stan, 56m2.Tel.061140483 • Prcdaje se adaptiran rrcsoban stan, super lokacija, raspored i spratnest. Tel. 062 945224 • Prodajem 3,5 soban suncan stan na Dobrinji, 87 m2, prostran, 2 kupatila, 3 balkona, prvi sprat. Po dogovoru, moze zamjena za Center. Tel. 061 202411 • Prodajem dvoetazni Slan S. Kolonija u nizu, djclimicno adapliran. Cijen. 120.000 KM. Tel. 062907 831 • ProdajC.tn dvosoban stan na Grbavici ul. Zagrehacka 75. Tel. (16] 215 214 • Prodaiem garsonjeru 36,8 m2 potkrovlje, 9.sp. neispravljena. Cijena 43.000KM, najni~c 36.000 KM. Tel. 062476871 • Prodajem jednoiposoban stan 46m2 kod opeinc Novi Grad, Sarajcvo,4.sprat,lift. Tel. 062840 163 • Prodajem jednoiposoban stan, 54m2 Dobrinja. Cijena po dogovoru. Tel. 033248441 • Prodajem jednosoban stan 40 kvadratauDrinskoj. Tel. 06 I 872819 • Prodajem namjdten dvosoban stan 55 m2, stanse nalazi na Dobrinii, Trg Ziatnih Ijiljana, eijena povoljna. Tel. 0659;7842 • Prodaiem nov dvoiposoban Slan 67 m2 sa novim stvarima, vlaSliti parking, Pionirska dolina. Tel. 061 212 6;0 • Prodaiem stan 52m2, ul. Bosanskihgazij.,nid~a. Tel. 063790480 • Prodaicm stan 54 kvadrara ul Hi,,ziBjelavca. Tel.061051671 • Prodaiem stan 60m2 Buea POlak, novogradnja, l.sprat, moze zamjena zamanji.Tcl.061 525 195 • Prodajem stan Vila, kvadram, 60 m2, 2. sp, c. grijanje, balkon, 98.000 KM.Tel.066801711 • Prodajem stan dvoetazni u Vogosti, 4.sprat, 1/60 KM/m2. Tel. 062 907831 • Prodajem Slan Marijin Dvoru,prvi sprat starija gradnja 69 m2, plin, parking mjesto, 2.500 KM/m2. Tel. 061211303 • Prodajem stan na Alipassinom ul. Gctcova, 8.sprar, 59m2/1.400KJ\1.. Tel.065819136 • Prodajem stan na Bjelavama 46 m2,povoljno. Tel.061214115 • Prodajem stan na Cigianama, 60 m2, 1. sp, potrebna adapt, 150.000 KM, Grbaviea. ZagrebaCka, 53 rnl, 3.sp, 100.000KM. Tel.061 702881

C.

I I I
I

I I t

Tebl
_

I I I I

Telefon/adrcsa
"' iJdreili: ·OM'Ynl 71000 S aJe'II) VU"jla

'1Cupc!f1 p~dltl/po".tl
: T~nJSk.l14

46

Nedjelja 5. avguStikoIO~02 2012.

Dnevni avaz
061642684 • Kupujemstan u1.Alipasina.Skenderiia, Merhemiea trgcod 90 do 100 m2 kod 2. girnnazi]e, Zagrebacka kod OI-IR-a, do 85 hiljada eura Kranjceviceva. Tel. 061288939 • Kupujem trosoban stan u Kranjcevicevoj ulici u Sarajevu. Tel. 061 347170 • Potrcban veci broj stanova za izdavanjei prodaju. Tel. 061 865011 • Potreban veci brei stanovaza izdavanjc iprodaju. Tel. 061925649 • Prcdajem vilu u Orebicu 50m2 do mora sa vrtom 6oom, dvije etaZe cisterna. Tel.061188846 • Vikend kuca 50 km od Sarajeva, selo Kcrcnovici, sprat + potkrovljc + garafa + 500m2. Tel.061200203

• Prodajem stan na Grbavici ul.Radnick a. TeL061 538778 • Prodajem stan na Grbavici, 6.sprat, 67m2. Cijena 120.000 KM. TeL065819136 • Prodajem stan ria Malti, vis.prizemlje, 54m2. Cijena 84.000 KM. Tel. 065819136 • Prodajem stan u centru ul. Kosevo Lsprar. 83m2/2.300 KM. Tel. 065 819 136 • Prodajem stan u Centru u1. Muvekita 35, pr.adaptiran, dvocrazni 67m2. Cijena205.oo0KM. TeL065 819136 • Prodajem stan u centru ul. Vrazova, lspr. 161m2. Cijena 335.000 KM. TeL065819136 • Prodajcm stan u centru- Ciglane ul. H'Rcdnca, adaptiran 78m2 + 2 balkona. Cijena230.000 KM..Tel. 065 819136 • Prodajem stan u Hrasnom, TV sprat, 74m2, trosoban, 2 balkona. Tel. 061325840 • Prodajem stan u Istocnom, Sarajevu, novogradnja ul. Spasovdan 4.spr. 50m2.Cijena72.oo0KM. TeL065819 136 • Prodajem stan u Sarajevu, 57m2, Grbavica uj. Radnicka, nova gradnja sa fasadnom ciglom, novo etazno plinsko griianie, vel. balkan, lift, podrum. Tel. 061 202851 • Prodajern stan, Breka ul. Hasana Susica, 48m2, terasa 10m2, basta 70m2. Ciieua 137.000 KM. Tel. 061 143036 • Prodajem trosoban stan u Bolnickoj I kat, 85m2 + 2balkona. Cijena 2.500/m2. Tel. 061320439 • Prodaiem trcsobni stan u Saraievu 74 m2 ul Himze Polovine, Bjelave. Tel.061152018 • Prodaiem trosobni stan u Saraievu 74 m2 ul Himze Polovine, Bjelave. Tel. 06 I 152018 • Prodaiem u Hrasnom na Trgu Heroja jednoiposoban adaptiran stan svc novo, 45 m2, sprat 3. Tel. 061540 015 • Prodajem u strogom cenrru Saraleva kod BBT, stan 130m2, etazno grijanie. TeL033217158 • Sar Polje, dvoiposoban stan, 61 mz, rencviran, balkon, ustaklien, vi 1/1,94.000 KM. Tel. 06245 I 068 • Stan u Adema Buce 54. Potkrov!je sesti sprat trosoban s galerijom 88 kvadl'ata 1/1. Pod rum, parking, novijagradnja.IOO.OOOKM. Stan uredan i funkcionalan. TeJ.061220749 • Stan u Hnlsnom 80 kvadrata, 1. sprat, renoviran s vrhunskim malcrijalima. Tel.061347113 • Stan u Mostaru 67 m2 sa dva balkona, komplet adaptirdn, Madala T ita 268 Luka. Tel. 063 288 954 • Svrakino, ul. Prvomajska, garsonjera Sa ccn(ralnim grijanjem u odlicnom stanju, na I spratu, 43.000 KM. Tel. 061 510964 • Svrakino, ulica Prvomajska (pre· ko puta Merkatora i MUP-a), garsonjera komplernoadaptir.ma, cen. gri· janje,smeren, cijena 40.500 KM. Tel. 061510964 • Trg ZAVNOBiH-a, 2.sp. 112m2, cijena 150.oo0KM. Tel. 061320439 • Trg ZA VNOBiH-a. 77m2, trosoban stan, cijena 99.000KM. Tel. 061 320439 • Trosoban stan 78 m2, centar Vogolee, 1.550 KM/m2. Tel. 062993253 • U Brezi prodajem dvosoban stan, 45 kvadrata u stambenoj zgradi, prvi spraLTel.061156836 • tn. DZcmaJa Bijedit'a. 15.sp.59m2. cijena96.000KM.TeI.061320439 • Ul. Envera Sehoviea 62m2, eijena I 24.000KM. Tel.061 320439 • Vlica H. Cemerliea, dvosoban Stan. V sprat, 52m2, eiiena I 02.000Km. Tel. 061 320439 • Valtera Periea, petosoban stan, lsp,. 138m2, cijena 400.oo0Km. Tel. 061320439 • Vojnicko Polje, ul. Senada Mandiea Dende, 67m2. Cijena 1.700 KM/m2. Tel. 062 383064

Zemljista
• Atraktivno na Nisiekoj visoravni prodaicm zcmlju, nedalcko od puts Sarajevo-Olovo. Tel.061483262 • Orahovbnjeg.prodaiem povoljno dvije gradcvinske parcele jedna do druge 820 m2 i 640 m2. Urbanisticka saglasnost, vlasnistvc 1/1. Komunalijedoparcele. Tel.061488675 • Poljinc, zemljiste, struia, voda Im2/35 KM. TeL063661856 • Prodaiese plac 1200 002, Ill, iznad Puljin a. TeL 062922240,061812 912 • Prodaiem 4,5 dunuma zemljc -li"ada, Trnovo FBiH. Na imanju imaju dviic vode, krozposicd tccc rijcka, svc 1/1. Srruja 50 mod imanja, 8.000 KM po dunumu. Tcl.061686095 • Prodaicm dulum i po zcmljc Sa montafnom vikendicom, Lukavica IvaniCi.TeI.033811173 • Prodajem povoliuo zemlju u 1-11adivodama i Buca Potoku. Tel. 033 659 756,062178832 • Prodaiem zemlju u Rjecici ili miicnjam garsonicru od Hrasnog do Mojmila. Tel. 061218004 • Rakovica, Samin gai, 2,4 dunuma zcmlje, prikljucak za struiu, porok. Te1.062320648 • Zemljiste povoljno, cijene 40KM/m2, 35 KM/m2, 30 KM/m2. TeL062619361

Kuce
• Ilidza - Osijek, kuca sa svim prikljuccima ,IOOOm2 vocnjak i baste. TeL677189i065342258 • Kucana Aneksu.prodaia. Tel. 061 222141 • Kuca u centru Makarske, Kalalarga 29. Papiri uredni, tri etaze, cca 300 kvadrata, Tel. 063 899 989 • Miicniam iii prodajem kucu i zcmlju u Kasindolu, RS za Federaeiju. Te1.066861519 • Prodaje se prvi sprat kuce, ul. Safet Bega Basagica, poseban ulaz, 70m2, dvcriste, 111. Tel. 061327909 • Prodaje se vikcnd kuca sa dozvo10m sa svim prikljuccima. Kobiljaca. TeL061901180i061875009 • Prodajem dvije vikendice na Nisickcj visoruvni lijepo urcdene, moze zamicna za sranove u Saraievu. TeL061188846 • Prodajem hitno kucu, zemlju u Cmoj Bari - Bcgatic, Srbi]a. Tel. 0038761226645 • Prodajem kucu modernog stila u Nedzaricima, ul. R Bugarske, vl.l/1, 145m2p+ sp, 370m2 okucnice. Cijena 295000KM. TeL062959129 • Prodajem kucu naPoljinama. Tel. 062317515 • Prodaiem kucu sa dva odvoiena dvosobna stana, garaza, supa, basta, parking tr i auta. Buca Potok. Tel. 522 715 • Prodajem kucu sa dva stana i 400m2 ckucnice. Bre7.<1. el. 063 032 T 564 • Prodajem kucu u Binjezevu. Tri sprata, odvojeni ulazi, povrsina 200 mz.okucnica 1.000 m2. Ciiena povoljna. TeL062337S13 • Prodajcm kucu u Brijescu, 240m2, 680m2 okueniee,asfalI do placa. Cije· na 120.0ooKM. TeL 062959 129 • Prodaiemkucuucentrujajci:l. Tel. 062922799i061483262 • Prodajem kucu u MaldiCima p+s+p Cizmedu autoputa i stare cesle).TeI.06564821O • Prodajcm kneu u Ncumu 200m2 stanbenog prostora sa okucnicom , vlasnistva 1/1. Tel. 063 909777 • Prodajem kueu u nizu kod hotela Grand, povrsine 350 2, sva infrasu'uktura, noviia gradnia. Tel. 061 150368 • Prodajem kucu u nizu povdine 350m2 kod hoteia Grand, novija gradnja,svainfrastruktura. Tel.061 150 368 • Prodajern kueu u nizu povrsine 350m2 kod hotela Grand. Noviia gradnja sva infrastrukrura, moie na kredit.Te1.061150368 • Prodajem kucu u PofaliCima, Humska uz gJavnu cestu 2 stana 100m2, 2 poslovna prostora i 450m2 baste. Tel. 063 184470 • Prodaiem kucu u Starom Gradu Sarajevo. Tel.063514023 • Prodajem kueu u uliei Alifakovae u blizini inal kuce (Vijecnice). Tel. 062146439 • Prodajem kueu ul. A. Bosnjaka, 120m2, 330m2 okuenice. Cijena 85.000 Km. Kuea ul. S. Sikala, 3x99m2, 396m2 okucnice. Cijena 120.0ooKM. TeL062959129 • Prodajem kueu, Blagovac I, 79m2 stambenog prostora + 980m2 okueniee. Cijena 95.000 KM. TeL 062 907831 • Prodajem kueu, vikendicu. Hadziei. Tel.061622000 • Prodajem lijepu kueusa2 stanaod 70m2 i potkrovlje, poslovni prostor i gara7.3, vrt 150m2. Tel.061 188846 • Prodajem moderniju kneu, PofaIiei, H umska, a moie i zamjena za stan uzdoplatu. Tel.062666 300 • Prodajem n Tuzli u centru vilu Sa dva restorana i vrtom 900m2, pogodnazamo[el.Tel.061 188846 • Prodajem uscljivu kueu 104m2. dva dvosobnaslana, dvije garde, 500 m2 oku(nice, hitno, Radnicka 122. Tel.065540702 • Prodajem vikend kuell Obrovac 220m2, 4oo0rn2 okuenice, garaia, spremiste za drva, pusnica, rezer.za vodu. TeL 062959129 • Prodajem vikendicu DraieviCi 52m2 stambenogprostora + 1681 m2 okuellice. Cijena 19.000 KM. TeL 062 907831 • Prodajem vikendicu i dulum zemlje, pored rijeke Stavnje. Tel. 063 402819 • Prodajem vikendicu u Buhotini na 2 etaie, gara:bt i voenjak 2000m2. Cijena50.0ooKM.TeL061188846 • Prodajem vikendicu u Semizovcu 1300m2 okuenice, solidno stanjc. Cijena95.0ooKM.TeL061170254

!~~~~~~~~~~~~.~[~zdajem

Poslovni prostori
• Bascarsiia, iznaimliujem veci prostor (advokatura, ordinacije, turisticka agencija sa hostelom, vrtic i sl). TeL061 493643,061 228975 • Bascarsiia, prodajc se pcslovni prostor.povoliuo.S'l m.Z.Tel. 061 552 976 • Centar, Mejtas, glavna ulica, radnia, nova, vlasnistvo, 30 m2, 100.000 KM.Te1.062468546 • Izdajcm 180m2 + 100m2 uz putu Rajlovcu na placu od 2.200 m2, za svc dielatnosti.Tel.061177547 • Tzdajem kaneelarijski, poslovni prostorMaiaaJeja, llidia. Te1.061172 977 • Izdajem poslovni postor na Koscvskom Brdu 116 m2 rcnovirdn, superlokaeija. I u Luianimaposlovni prostor60 m2 i terase60 m1. Tel. 061 510000 • Izdajem poslovni prostor 1/1, 33 ml TPC Dolac Malta i poslovni 100 m2Pofaliei. TeL061211438 • Izdaiem poslovni prostar 220 m2 Potllugovi, arraktivna lokacija. Tel. +38761345178 • hdajem poslovni prostor 25 m2, TtgHerojabt 13.Te1.061203720 • Izdajcm poslovni prostor 40 m2 u pri2cmiju stambcne 2grade, Hrasno. Te1.061199008 • hdaiem poslovni prostor 40 m2, $vrakino, troJejbuska stanica, Safc[a Hadzica.Te1.061148076 • Izdajcm prostor na Uidzi, 15 m2, preko puta piiace za svenamjene. Tel. 061554874,033621303 • Izdaiem prostar uRajlovcu uzcestu 100 do 320 m2,kamionski prilRl, te 2.oo0m2pl."". Tel.061663013 • Izdajem vrijednim i cesritim osobama autopraonicu i vulkanizersku radnj u opremljenu prcko pUla stadionaKoscvo. Tel. 062434290 • Poslovni prostor. strogi centar, kod Parkuse, 141 m2, parking mjesto, 3.IOO/m2. TeL061926069 • ProdCljem halu koja je iznajmljena, atraktivna Jokacija, Stup. Tel. 062 666300 • Prodajem p. prostor u strogom centru 42 m2, 100.000 KM. Prodajem stankodpozorista92m2J65.0ooKM. TcL062383030 • Prodajem poslovni prostor60kvadrata, trenutno je kafana sa svim inventarom, a moze i druga djelamost. Tel.061795489 • Rajlovac, izdajem prostor 100 + 100 m2 uzccs(u sa kamionskim prilazorn i parkingom. Tel.061663013 • Unamljujem posJomi prestor u S. Mosruuul. Prijedorskoj. TeI.061815064

Potrainja
• Agencija hitno [razi manii fino oprem ljen stan u zgradi zaozbil jan 7.<1posleni bracniparnaduzipcriod. Tel. 062677488 • Agencija potrazuje manji stan u zgrddi fino opremljen za ozbi1jan bracni par, zaposleni, na duzi period. TeL061145853 • Agencija potrafuje veCi broi kuea, stanovaizemliisra. Tel.033 782980 • Agcncija, hitno porrdzujcmo manji stan na relaciji C. Vila, Malta, Grbaviea, Hrasno, za zaposleni mladi bracniparbezdjeee. Tel.061 142704 • Agenciji hitno potrcbno vise s[anova i kuca za prodaju i izdavanie. Tel.061493323 • Agenciji potrebno vise stanova za kupovinu u Sardjevu. TeL061559 235 • Kupujcm devastirane stanove u Sarajevu. TeL062157088 • Kupujem dvoiposoban ili trosoban stan Cengie Vila, Hrasno, Otoka, hi mo. TeL 061 509705 • Kupujem dvosoban iii manji trosobanstafl. Tel.061 510964 • Kupujcm jednosoban Stan po triisnoj cijeni, isplata odmah. Tel.

• NEUM - bdajemo povoljno apartmane na sarnoj plazi 5 rn od mora, klima, parking, TV. PovoIjno. Tel. 063 321 434. 962-1mo • NEUM - apartmani kod plate hotela Zenit, TV-sat, klima, garafa, terasa, iznaimliujemo. Tel. 036 885 555, mob. 063 436 333. www.neumapartmani.com. ptt

• Akeija- Drvenik.od 11.8. do 18.8, apartman 10 eura po osobi dan, polupansion 20 eura. Tel. 00385 912517 145 • Alma, villa u centru Neuma,apartmani, sobc.parking, blizu mora. Tel. 061131900 • Apartman 2+1 otok Kcrcula, mjcstoKorcuia.Tel.061139367 • Apartrnani i sobe Podaca vccod 20 KM.Te1.0038598817104 • Apanrnani i sobc u Ncumu pored obale.TeI.033541493,061131831 • Apanmani Neum, pcvolino, 5 m od mor-a, klima, TV, plaza, upotreba kuhinje.prirodna hladovina. Tel. 061 488043 • Apartmani, namjesrene sobe 7.3 dncvni boravak i prcnociste. Tel. 061 897866 • Apartmani.sobe, Trpanj Peliesac, blizu mora, Vcsna. Tel. 062421 050 • Aparunansko prcnociste iznad Katedrale, uz francusku rezidenciiu, parking, internet, kablovska.ceu. grijanje, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 • Apartmansko prenoCiste, slrogi centar (zgrada Papagajka). Za jednu osobu 30 KM,za dviieosobe 50KM. Tel.066288104 • Baosici, izdajem povoljno apartman sklimom i TV, 100m od mora. TeL0612132S6 • Baska Voda, izdajem dvosoban apartman u strogom cen(I"U 100 m od mora, 2 sobc, dnevni boravak, kurunja,klima,2tv, term in jedan od IO.do 16.08. Tel.061 036408 • Brae, Sutivan, iznamJjujem aparmane 50 m od plaie, vct, rostili, povoIjno. TeL +38591 5787471 • Dvosobanapartmannamjesten izdajem u Bam, CG, 900 m od plaie Vtjeh •. Tel.061 067410 • Gradac i Podaca organizovan sedmodnevni boravak od 03. 8. Cijena je 190KM.TeL061793528 • Gradac Da moru, izdajem sobe sa upotrebom kuhinje, deset metara od obale. TeL062970247 • Gradac na moru, iznajmijujem povoljno sobe i aparunanc, parking osiguran. TeL00385918802 134 • Gradac, izdajem sobe i apartmane povoljno. TeL 00385 91 54421 09 • Igrane. Ljerovanje na moru 7 dana prevozi smjcltai 210 KM, termini od 28. 7.do20. 9. Tel.062oo3401 .lzdajem 2 apartmana na Pe1jescu, Lovis(e. Torno i Zeljka. Tel. 061 363 174 • Izdajcmapartman uNeurnu, Tiha luka, Mimoza, parking, klima. TV. TeL 061 548917 • Izdajem apartman u Neumu. Tel. 061206911 • Izdajem aparlman U Neumu. Tel. 061311778 • Izdajem apartmane i sobe - Vodice. Tel.061469 111,062563528 • Izdajem apartmaneu Gradcu. Tel. 00385922296741 • Izdajemapartmane u Neumu. Tel. 061480235 • Izdajern apartmaneu Trpnju. Tel. 0038520743416 • Izdajem apartrnanc u Zaostrogu. TeL063432127 • Izdajem apartmane uz morc. Siano kod Dubrovnik •. Tel. 00385 20871 338,00385995126108 • lzdaiem apartmane, tri zvjezdice, uzmoreu Neumu. Tel. 063 573 787 • Izdajem kamp - prikolieu u Zaostrogu.TeL061157454 • Izdajcm kamp prikolicu u Zaostregu kamp Viter 15 m od plaze. Tel. 061802720 • Jzdajem kueu sa 2 kupatila i wc-a, parkingom. 6 leiaja 350m od mora. Cijena 12Epolez.ju. TeL062081279 • Izdajem povoljno apartmane sobe u Pedaci ispod magistrale 50m parking obe7.bijeden. Tel. 00385 21 699 231 • Izdajern povoljno apartmane u Gradeu. TeL0038592 2017780 • Izdajem povoljno apartmane u Neumu. Tel. 062 551 001

rrokreveme apartmane u Vodieama, drugi red do mom, parking, sal. antena.balkon. Tel. 061586022 • Izdajem, kucu ria Hvaru, 80 rnetara udaliena od mora, parking, rostilj, TV, klima. Tel.063304296 • Izdaju se sobe i apartmani u Podacam a. Tel. 061 308277 • Iznajmljujem apartmane u Zaostrogu l Gmetara od plaze. Tel. 063 376 558 • Iznaimliujem sobe s upotrebom kuhinje u Gradcu, vrlo povoljno, blizina mora. Terl.00385 21697169 • Iznajmljuju seapartmani u Kleku, 5 mod mora, l Gcurapoosobi. Tel. 061 869034,00385915946600 • Klek, sobesa upotrebom kuhinje i apartmani, parking, vel ika terasa - povoljno. Tel. 00385 20 691 068, 00385 917986496 • Kod [elica Gradae apartmani, sobe,komforno, ugodno i povoljno. Tel. 00385996802320 • Komarna, Klek - Izdaiem povoljno apartmanc za 3 do 6 osoba Sa upotrebom kuhinje. Tel. 062439 329, 061 437719 • Korcula, izdajem povcljno apartmane i sobe. Tel. 00385 91 7889453, 00385923081825 • Ljctovanje u Zaostrogu, 20 00 od mora u hladu, kamp kuea kompletno opremljena, avgust i septembar. povoljnoi ugodno. Tel. 061 161 548 • Ljetujte u Makarskoj, apartrnani i sobe s upotrebolll kuhinje. Tel. 00385 915837045 • Makarska - apartman u centru za vikendeiduzc. Tel.061224174 • Makarska - Debelo brdo, izdajem vise apartmana. Mario. Tel. 00385 91 5399107 • Makaeska rivijera - Gradac, izdajem apartmane saobczbijedenim parkingom. Te1.00385922052213 • Makarska rivijera, Krvavica, aprtman 7.acetiri plus jednaosoba, dnevna. spavaca, kuhinja, kupatilo, balkon, TV, klima, parking. Tel. 00385 989171310 • Makarska, izdajem apartmanc studije blizu plazc, klima, TV, parking. Tel. 00385 58 05399 iii 00385 21 612877 • Makarska, iznajmljujem sobe, tv, parking,klima, rosti1j i pranje vesa. Tel.00385915229427 • Makarska, iznajmljujemo apartmane bJizu plaie - klima, TV, wireless, parking. Tel. 00385 21 616410, 00385998578 689 • Mostae -izdajemapartmanesa klimom, kablovskom, internetom i mini kuhinjom, 20 KM, u blizini Starog grad •. Tel. 063 314832 • Neum - izdajem sobe sa zajednickim kupatilom i kuhinjom, 100 m od mora, tcrasa sa prirodDom hladovinom, parkingosiguran. Tcl.063123 490 • N eum - kod plaze Zcnit iznaimlj ujemo sobe i apartmanc (klima, kuhinja, balkon, TV,garaze). Tel. 036885 165,063894751 • Ncurn - povoljno izdajem apartmane smjestene uz more. Tel. 063 327098,036884169 • Neum eentar, iznajmljujem apartmane 50mod mom. Tel. 063 350149, 036880320 • Neum, apartrnani Sabina, komplet opremljeni. TV, Klima, 30m do plaze, uI. Mimoz<l/Agava, fam. Mehmedovie. Tel. 061 223 100,061 569 643 • N CUm,izdajem apartmanC, klimatizirane, 20 metara od mora, TV, parking. Tel. 036 884 493, 061 141 752, 061183981 • Neum,izdaju sepovoljno klimatizirani apartIDani blizu mora u ulici Mimoza. Te1.063417837 • Neum, iznajmljujem apartmane uz more sa terasama. Tel. 036 884 710, 062970364 • Neum. povoljno izdajcm sobc i apartmane u cent.ru. VI. Mimoza, Miralem. Tel. 063339686 • Neum. sobe Sa kupalilom i apartmani, garaia, klima 50 m od mora. Miralem. TeL 061 185 160,036 884 477

~1mall og/osi 1;0)1 stJgnu MS pont om od pdJat u 10 SOli j

tokom Slibolf. tobja~~nr

Ilil
II

namJlli porttdjtljak_
• Odrnor na Korculi, sve informacije 11a: rrp:llmario.kofCuhl-laraus.com h • Orebic apartmani -4 krevetni, veoma povoljno, u cenrru, sa Iijepim pogledom na more. Tel. 061507446 • Orebic, apartmani dvosobni i jednosobni, TV, parking, povoljno, blizina mora, slobodni od danas viber. TeL061846930 • Orebic, apartmani, 2-3 krevetne sobe sa kupatilom, kuhinia, garaza, vrlo blizu mora. Tel. 00385 98 1863 337,062334139 • Orebie, aparunani, ba1kon, we, kuhinja, parking, klima, 800 m od mora, slobodnood 01. do 15. augusta. TeL061481925 • Orebie, dvosoban apanman TV, parking, povoljno, slobodan ad danas.TeL0911831129 • Orcbie, izdajem sprat kuee sa 5 kreveta. Parking osiguran. Tel. 061 954045 • Orebie, iznajmljujem apartmane blizu plaze, poglcd na more od kojeg Vamdahzastaje. Tel.0612I3819 • Orebie, trokrevetni apartman, TV,klima. Tel.061914561 • Pansion na Bascarsiji, izdaiem sobcsa kupatilom, 15 poosobi. Tel. 061 420254 • Peljdac Dmce apartman 50 kvadrata za 5 osoba, 2 terase, 100m do plaze, slobodan od 30. jula, povoljno. TeL062105578 • Podaea - kuea uz more, apartmani povoljno, obezbijeden parking. Tel. 061517353,063893590 • Podaea apartmani 3 i 4lezaja, 150 mod mora,k1imatizirano, 50 i60 KM. TeL061863656,00385922885233 • Podaea, apartmani,sobe, hladovina, parking, ispod magistrale. Tel. 00385989774177 • Podaca, izdajem apartman ce(verokrevetni uz more. Tel. 00385 21 699 174 • Podgora,apartman za 3 osobe, blizu mora, povoljno, Mladenka. Tel +38521625505 • Prevoz i smjestaj do Neuma4 noei i 5 dana 100 KM, 9 noei i 10 dana i 9 noei 150 KM, 50 merard od plaze sa klimomauIO. TcL061800 191 • Saraje\fO, apanmani za prenocisre u eentru slarog grada, 2 min od BascarSije, 10 po osobi. Tel. 00387 61 107021 • Sedmodnevni boravak u Neumu u privatnoj kuCi. Obezbijedjen prijevoz, smjeiitaj sa dorue-korn i ruckom. Polazak svake subote. Cijena 300 KM. TeL061915661 • SmjeStaj u Neumu, sobe studio apartmani 70mod mora, u blizini hoteiaNeum,vrlopovoljno.Tel.061777 843 • Smjestaj u Neumu, sobc. studio apartmani, 7000 od mora u blizini ho· telaNeum. Tel.061358989 • Sobe sa upolrebom kuhinjesa kupacilom u Srebrenom kod Dubrovnik •. TeL061473240 • Sobe sa zaiednickim kupatilom i kuhinjom, 100 m od mora, terasa sa prirodnom hladovinom, parking osiguran. Tel.063123490 • Sobe za prenoeiste u blizini BascarSijc, sobc imaju svoje kupatilo internet,cablovsku,parking. Tel. 061 184724 • Ston - Peljcsacblizu plazePmpratno izdajcm aparunan. Tel. 00385 20 754237 • Trokrevetni i dvokrevetni aparJ

Dnevni avaz
tmani u Orebicu. TeL +385 20 714 050, + 385955834428 • Trpanj - iznaimljuicm Iiiepe apartmane blizina plaze. Tel. 00385 98 9835770 • Trpanj - Pcliesac od 15/08. izdajem 3 sobe- 6leiaja. Terasa.pogled na more, 100 metara od plaze. Tel. 00385 922920212 • Trpanj - Peljesac, trokrevetni aparunan blizu mora, zascbna kuhinja, we, rv,terasa,odmorl()()"~.TeJ.()61534261 • Trpanj, izdajemo apartmane i 80bc komforno i povcljno. Tel. 00385 9899666 • U Neumu, Centar, sobe i apartmani u blizini hotcla Neum, povolino. Tel.061875279,036884686 • Vodice, izdajem cetverokreveme apartmane blizu mora. Tel. 00385 22 444118 • Zaostrog, izdaicm sobc sa zaicdnickom kuhinjom i kupatilima, 150 metara od plaze, parking, 10 Eura. Tel.0038521629039 "'130KM,TV54crn80KM,fri~jder90 KM, frizider kombinovani Gorenje kao nov 200 KM, zamrzivac 100 I Gorenje kaonov 100KM. Tel. 061 552366 033456505,061214405 • Kupujem umictnicke slike, starinske sablje, satove, ordenje, belenzuke, demirli tepsiie, bosanske cilime, baklje, plakete od olimpijade i ostalc. 1'el.061 553640 • Prodajem porculanski servis za kafu sapozlarom.atar oko 100 godina. Tel.062895055 naadrcsu. Tel. 066 734673 • Agencija kupujem sraru deviznu srcdniu, obvcznicc, ratnuodstcru dionice, isplata odmah ciiela BiH. Dolazim na adresu. Prodajem certifikare povoljno. Tel.061175237 • Agencija kupujcm staru deviznu stedniu, odstetu, obveznice, isplate vrsimo uz prethodni dogovor na nadin kako varna odgovara. Diskret. i prcfesionalno. T cl 063 351 572 • Agencija za kupovinu devizne stednjeJugo i Privredne uz obracunavajucukamatu. Tcl.066 723 731 • Agencija za kupovinu devizne Irednje,rameodstete,dianicafirmi,fondova, najbolie placamo, isplata i dolazakodmah. Tel.063215 751 • Agcncija za kupovinu deviznc stcdcie, ratne odsrere, d ionice firmi, fondova, najbolje i bez zakidanja placam, isplata i dolazakodmah. Tel. 062788739 • Agcncija za kupovinu stare devizne stcdnjc, ratnc odsrctc, obveznica, dionica, u citavoj BiH isplata odmah. Tel.061337593 • Alocvcra: Program izuzctno pomaze, sve vrste cbcljenja, ima i kozrnetika ali sve to vrlo povol jno. Tel. 033431640i061351481 • Kupujem potrosene automobilske akumulatorcraznih vclicina.placam 10 KM po komadu, dolazim na adresu, Saraievo iokolina Tel. 061 540533 • Kupuicm stare pokvarcnc veS masine, gusane radiiatore, potrosene akumulatorc, tc svc vrste otpadnog zeljeza. Dolazim na adrcsu. Sarajevo i siraokolina. TeL 062875178 • Kupujem staru dcviznu, obavcznice, dionice, odmah isplata. Tel. 066 430579 • Kupujem svevrste dionica iakciia sa Sarajevo i Banjal. berze i prodajem ccrrifikate za otkup Slana iii firmc u FBiH.TeI.065974799,0611~848~ • Kupujem svevrstedioniea iakcija sa sarajevske i banjaluekc bcrze. Tel. 0611~S488i065974799 • Prodajem bukova drva, metrica, eijena60,00 KM. Tel.062781545 • Prodajem gi(aru i maSinu 7.:1 pletenje ,.regina" Austrija.TeI.033472252 • Prodajem in. masinu,Juki"srriccricunovu,povoljno. Tcl061724597 • Prodajem ispravan veCi usisivac 7.3 vodu i praSinu 1400W. Tel. 066722932 • Prodajem komplet posude - silver solinger, neotpakovano. Cijena vcoma povoljna UI.Bosanska9. Tel.S44510 • Prodajcm lusrerc, povoljno. Tcl. 062569990 • Prodajem noviiu bundu od zeea iz Nicmacke, duga, crna dlaka. Tel. 061 159507 • Prodaicm zidna ogledala, pO\lolino. Tel. 062569990 • Prodajcm zensku i musku gardcrobuzasvesezone. Tel.033 526846 • Vasu deviznu stedniu, ratnu stetu, dionice i obveznice najboJjc i sigurnije cete naplatiti ako se obratite nama. Tel.066714808 • Zidno ogledalo 200x80 em, 100 KM.Te1.066973852 stalacijaiclopremc.Tel.061132149 • Balkone, (erase i nadstresnice saniramo i radimc nove povolino i kvaIitetno. Tel.063850807 • Bcjleri - Elektricar - sve opravke starih i ugradnja novih bojlcra, pcci osiguraca, indikarori 7.3kupatila, instalacije, TA pcci, uticnica i sl, Tel. 061222228 • Bravarske radove, dclaxim na adrcsu. Tel.061233078 • Grupa izucenih fasadera radi sarno termo fasade sa stiroporom kvalitcmo i povoljno. T cl, 0621 S8 066 • Harmcnika vrata - prodaja i ugradnja, jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice. Tel.061512294 e lskusni elektricar vrSi opravke na elektroinstalaciiama i drugim rnanjim opravkama. Dolazi na poziv. Te1.061813230 • Krov. Ekipa majstora.saniraiu izgradu]u krovne kcnstrukcije. Drvo, lim, crijep izolacije i dr., s vasim i nasim materijalom. Sarajevo i okolina.TeL061819966 • Kuhinje.americki plakari.sobna i ulazna vrata vrhunskog kvalireta po povoljnimeijenama.Tel.061131213 • KV krccenie 80 KM. Glctovanje Iarbanjepodogovoru. Tel. 062509257 • KV moleri izvodepovolinc, kval itetnc i cistc svc vrstc molcrsko farberskih radova uz garanciiu kvalitera. Penzicneri popust. TeL 061081 180, 062735261 • KV Vcdcinstalater za ugradniu bojlcra, ccsmi, [U~ batcrija, selja, vodokctlica, instalacije kupatila i kanalizacije. Tcl.061222228 • Moleri vodoinsralater radipovoljno. Tel.062261920 • Moler radi molersko farbarske radove cisro, kvalitctno i povcljno. Tel. 062419501 • Moleraj: gletovanje, farbanje, lijepljenjc sciropora, navJaccnje mrciice. Tel.061518014 • Molerske usluge izvode iskusni VKV majstori profesionalno i CiSlO. Tel. 062 358946,062 214519 • Molcrskc usluge llrcdno kvaiitelno, ugradnja laminata, postavljanje lapela. Tel. 062315957 • Molcrski radovi profcsionalno, kvalitetno i uredno. Tel. 061349 257 • Molerskofarbarskeradoveizvodimo kvalitemo, brzo i cisto. Tel. 062 367560 • Molersko farbarske radove radimo profesionalno i uredno kao i rigips keramikulaminalikompletadaptaeijcuzgaranciju. Tcl.061 255253 • Molcrsko farbarski radovi. Tel. 062845374 • Najkvalilctnije i najpovoljnije sa garancijom radimo lermo-fasadu i spanskczidove. Tcl.061278188 • ParkClar poslavlja, lakira, brusi hesprasinskom masinom parket i lipod. Tel.061431810 • Parketarposravljam, brusim,lakiram svevrstepodova. TeJ.061867799 • Popravak svih vrsta kolar TV -a na valojadresi.TeI.061212217 • Popravljamo veS maSine, sporete, bujlcre, cl. instaiaeijc, dugogodi~njc iskustvo, 7..agarantovan kvalitet, doJaz.ak besplatan.Tel.061740465,062127026 • Radim centralno grijanje, plinskc instalacije i mijenjam konvektore veomapovoljno.Tel.061922476 • Radimo eentralno, eraino grijanje, plinske instalaeije sa atestom, zamicna konvcktora i popravkc radimo kvalitetno i povol jno uz garanciju. Tel. 061 500037 • Rigips maistor, potkrovlia, prcgrade, spusteni plafoni, ramovi 7.a plazmc od rigipsa, itd., kvalilclOo. Tel.061818732 • Sarajcvo}moler kreCi,gletujc,halitctDoiurcdno. Tcl.061235190 • Staklar vrsi ugradnju svih vrsta stakala i ogledala. Dolazim naadresu. Te1.061609947 • Stolar - 17.rada kuhinja, plakara, vrata,slepeniea. Tel.061827 806 • Swlar vrSi opravku i i7.radu namidlaja, slolarijc. dihlO\'anjc i sl. Tel. 061312956 • Stolar, izrada i montai.a kuhinja, arncriekih plakara, cntcrijera, stcpcnica.Tel.061512663 • TV video LCD pla7.ma servis, Porodice Ribar 65, Hrasno. Dolazak na adresu. Daljinski 7.3TV. Tel. 650 867, 061188410 • Ugradnja, brusenje, fugiranje i lakiranje parketa i sipoda po najpovoljnijim cijcnama. Brzo i kvalilctno sa besprasinskim masinama. Tel. 062 255046 • VKVBravar- svc bravarskcposlu· ve kvalitetno i povoljno. Tel. 062 940 731 • VKV molcr radi molersko farbarske poslove kvalitetno veoma povoljno. Tel.061507683 • Vodoinstalater - servis starih, ugradnianovih inslalaeija, ocepljenja kanalizacija,sve prcpravkc, we - solja, kotlica, umivaonika, hoilera i tus balerija.TeI.061132149 • Vodoinstalater adekvatno odrzavastaru iposlavlja novu inslalaciju, eisti bojlere, sveuz garanciiu. Tel.061 497622 • Vodoinslalater povoljno opravlja staro, montira nO\'11instalaciju i reno-

nedjelja 5. a~glJSVkotovoz 2012

47

Ostalo
• Extra njemacki plinski kamin, grijestc kvadrata. Tel. 061279 288 • Nov plinski boiler fasadni 23 kw. Tel.061210233 • Prcdajem boiler Kcncar 501 - 90 KM, Termcx 801-100 KM, masina za sudemalana pultElektrolux 150 KM. Tel. 061262 516 • Prodajcm kupaonicki clamcnt, veci, nov, sa slavinom, 350 KM. Tel. 061754972

virakupatila. Tel.061225 727 • Vodoinstalarer sa iskustvom vrsi opravke instalaciia, momafu sanitarnih uredaja i procepljenia. Tel. 061 348717 • Vodoinstalater vrsi sve vrste opravki u kupatilu brzo i eflkasno. Dolazak bcsplatan. Tel. 061199 442, 033621733

Intelektualne
• Instrukciie iz hemije studentima j ucenicima, dolazim na adrcsu. Tel. 033812151 e Insrrukciie iz matematike, fizike i hemije za srednjoskolce i studente. Tel. 061 286082 • Instrukcije iz matematike. Profescr sa iskustvom. Tel.061135 748 • Marcmatika za popravni ispit, dugogodisnjeiskusrvo. Te1.061800259 • Profesorica engleskog jezika poducava uccnikczapopravni ispit. Tel. 033657038,061556700 • Profesorica instruira matematiku, fiziku, OET, sve skole i fakul tete. T d. 062313773

• CAFEE PIZZERljI BOSFOR u Nedi:ariCima potrebna 1 dievojka u kuhinji na serviranju hrane, 2 djevojke na poslovima poslufivanja i 1 djevojka za rad u sanku. Tel. 061fl4S-662. 9244-1Ndi • Burcgdfinici potrcbna pomccna radnica i pomocni radnik Titova 30. Te1.033213813 • Djcvojke i gospode, izgledajre dobro, zaradire novae i ukliucire se besplatno u svedsku kozmeti. kompaniju.Te1.061210994 • Hirno potrebnc dvi]e dicvoike za kafe bar u Capljini.dnevnica 50 KM i smiestai. Tel.063941805 • Manjem restcranu potrcbna kuharica. Uslovi: prijava, plata 700 KM, placen kupon, rad u smienama. Te1.062164743 • Pansionu na BaSl:"arSiji porrcbna spremaciea, radno vrijemeod 9 do IS, p1ala400KM. Tel.033573 500 • Pod hillw [razim bilo kakav posao. Po mogucnosri na farmi. Tel. 066 054038 • Polfeban radnik (muskarac) za rad U lfgovini (prehrana) na Baseadiji. Prcdnostosobama s iskustvom.TeL061109321 • Potreban radnik ili radnica za rad u cafebarunaBjclavama. Tel. 062 784044 • Potrcbna djevojka sa iskustvom za rad u novootvorenom salonu:at nadogradnju noktiiu na Basearliji. Tel. 062851374 • Potrebna djcvojka za rad u ~anku i na posluzivanju u restoranu. Plata 600 KMihrana.Te1.061843155 • Potrebne dvije djevojkc za rad u sanku i posluzivanje u priionici kafe napijaci Ciglane. Tel. 061438494 • Student sa iskusrvom na ugostiteljskim i gradevinskim poslovima hitno lfaZi posao. Tcl. 062 087 419 • Traiim posao ukuhinii iii napos10vimaCiscenja. Tel. 062623624 • TraZim posao vulkanizera i u autoprani. Samoozbiljnepooude. Tcl.063 652648 • TraZimo konabara sa poznavanjem engleskog jezika 800 KM plata. MosGir. Hilno.Tel.063999199,061135286 • Trazimo kuhara sa iskus[vom 1.000 KM plata. Mostar. Hitno. Tel. 063999199,061135286 • Trazimo menadzcra hOlcliierskorestoranskog sa p07.oavanjem engleskog jczi.ka 1.500 KM plata. Mostar. Hitno.Tel.063999 199,061 135286 • Trazimo picrnajstora 1.000 KM plata. Mostar. Hitna. TcI.063999199, 061135286 • Trebam VOlaea D kategorije sa iskus[vom za voiniu u inostranslvu sa poznavanjem GPS i kane. Tel. 0046 768094040;.,,..':"'10"''''

Ostale usluge
• :lOHARE, STJENICE, :lUTE MRA VE I MISEVE, unistavamo sa najsavremenijim preparatima uz 100 % garanciiu. Tel. 033 234 805,061 184 796. N. • Agcncija nudi uslugc kucnc njcgc starim, boJesni.m i nemocnim osobarna, mijenjanjepelena, davanie injekcija, terapiia, plasiranjc katetera, itd. Tel. 062 699 668 • Agcneija pruza usluge njege i cuvania paciienata, davanie infuzija, injekciia, lab analiza krvi, plasiranje karcrcra. Kucni preglcd internistc. Tel.061530658 • Ageneiia, profesionalno ciseenje vaSih kUCa,stanova,poslovnih prostora, le dubinsko usisavan je i pran je proslirki inamjeStaja.TeJ.061144899 • Agencija, profcsionalno mokro pranje tepiha sa besplatnim prevozomdovaseadrese.Tel.061144899 • Akcija-prevo7.putnikasa klimatiziranim kombijcm Volkswagcn t5 na morciosralcdestinaeije. Tel.061200546 • Akovam trebakombi prevoz namjcSlaja, sc1idbc, od\'oz kabaslOg olpada, sute i slitno,sa radnom snagom iii bez, pozovite, najpovoljniji smo. Tel. 061378166 • Ako vam treba kombi prevoz, selidba, odvoz sUle i starih kabasLih s[vari. veeim kombijem, sa pailjivom radnom snagom. vrlo povoljno. Tel. 062838904 • Auro - kombi prevoz, odvoz sure, kabastog olpada, selidbe, itd. cijena 20 KM sa radnom snagom. Tel. 062 499089 • AUlO - kombijcm klimatiziranim prevoz na more sa adrese na adresu, mozeismjestaj. Tel.061899883 • Auto - prcvoz kombijcm t5 sa klimom na moresaadresenaadresu. Tel. 061200546 • AUlDCitroen kombi, povBeni prcV07. s[\'ari i ostale robe. Tel. 061 133 958 • Auto kombi prevoz namjestaja. sute,odvol kabastih slvari,gradevinskog malcriiala i ostalog sa paajivom radnom snagom.cijena 20 KM, Adis. Tel.062051166 • Aura kombi prcvoz sa \1elikim maksi kombijem do 2t. v...simo prevoz namjc~laja. sclidbc,sa pazljivom radnom snagom, prevo7. po gradu 25 KM + radnasnaga.TcL062139453 • Blistavo Cisto. Dubinski usisavarno i percmo tepihe, Cilime, etisone i sjcdcccgarniture u Vascm stanu. Korislimo kvalitetne i provjerene sampone. Tel. 062118202 • Cijcpam drva dolazim na adrcsu, cijenajepovoljna. Tel. 062 806825 • Cis tim stanove, kuee i cuvala bih starijuosobu. Tel. 062972270 • Dubinsko pranje i poliranie \'ozila,repariranie,alu icelicnih felgi. Tel. 062726341 • Dubinsko usisavanie i pranje namjcslaja, cilima, clisona, auta. Tcl. 061522239 • Gledam u karte i pomaiem kod problema, Ijub<lvnih, familijarnih i drugih,prorieem buduc,nost. Tel. 033 260515,062087210 • Instrukcijc iz vofujezaonc kuji su poloiili, a nisu dugo v07.ili. Tel. 061 525072 • Klimatiziranim kombi vozilom i luxuznim automobilom nudim uslugc prcvoza putnika na morc, aerodrome i sve druge destinacije sa adrese na aclresu. Tel. 062 214 690, 033220402 • KJimatiziranim kombi vozilom vrsim prcvoz pUlnika na svc dcstinacije po vrlo povoljnim cijenama. Tel. 062303478 • Kombi prcvoz 8+ 1 na morc Gradac i M. Drvenik 30 KM,Makarska 35 KM.Te1.061209935 • Kombi prevozputnikasclidbcodvoz kabastog olpada i SUle, eijena povo1jn •. Tel.061817424 • Kombi prevozrazncrobe,selidbe, radnasnaga po dogovoru. Tel. 061513 948i061513948

Kucni Ijubimci Kompjuteri
• "Akcija servisiranja" - Ako imate problema s vasim kompjuterom, nazovitc! Rjesavanie kompj. problema. Umrezavanje, spasavanje podataka. Brzdolazaknaadrcsu. Tcl.061 170085 • lnstalacija windowsa 7, xp, be~icnih rutera i mreza, antivirus, spasavanje podaraka, garancija na usluge, dolazak besplatan, pozovite. Tel.062256035 • Novouponudi! Izrada vizilid(100 kom 10 KM), prodaja polovnih racunara, instalacijc sistema, antivirusi, weh hosting. Dolazak na adresu. Tel.061700863 • PC serviser nudi uslugc opravke racunara, instaliranja windowsa, videonadzora,po\,oljno! T cl. 062 328 044 • Servo raeunara - Profcsionalna dijagnostika i popravak raeunara, instalacija sistcma, amivirusna za~[i[a, internet konekcija + ruther. Dolazim popozivu. TcL061243611 • Servis raeunara Grbavica - loslalacija, odriavanje, amivirusi, programi, interner, nadogradnja raeunara. Sve na jed nom mjescu. Dolazak na kucnuadrcsu. Tcl.061545375 • Par paunova mufiak, zenka. Tel. 06113~402 • Prodajem malog crno bijelog tornjaka,Sarajcvo. Tcl.061198796 • Prodajem mladc papagaje raznih boja. Tel.062435260 • Stcnad od garplaninkc i bosanskog tornjaka, odlienog porijekla i kvalilela,400 KM. Tel.061488 840 • Uzgajivaenica prodajc stcnad sarplaninca iz dva legla, odlicnog halilela. Tel.065943585

Ostalo
• Prodajem odlican inkubator za izlcganje sve vrstc peradi 1SOKM, 70 jaja kapaci{et, jedoostavan 7.aupotrebu,garanciiastalna. Tcl. 061854294

=

Telefoni
• Kupujemo polovne i neispravne mobitele, servis, zamjena i akcijski popust uL Dicmala Bijedica (Kvadrant) Otoka. Tel. 061237448,062134551 • Mobirel Samsung galaxy nov 250 KM i Iphone3,350KM. Tel.061374059 • Prociajem Nokiu 6710navigator5 mpx wi-fi,mcmorycard. Tcl())2&16060

Ostalo
• Prodajcm novu neotpakovanu plasmu Samsung ps43, d450, sa garancijom i racunom. Cijena 850,00 KM.Te1.065897988 • Prodajem Sam sung televi7.iju, Samsung liniju, mikrovalnu pcc i Filips televiziju. Tel.061604050

• "Kuee snova" - katalog projekata najljepsih kuea na 165 straniea. Cijeoa 18 KM + postarina. Tel. 070 202 323,0621~0957 • Kupujem knjige iz svih oblasri, dolazim na adrcsu. isplala odmah. TeI.061777700 • Kupujem knjigeza osnovnu i srednju skolu, najbolje placam, isplata i dolazak odmah. Tel. 062 788739 • Kupujem polovne knjige za sredniu i osnovnu skolu, dobro i odmah placam, po dogovoru dolazim na adresu. Tel. 06 I 903709 • Kupujem raznevrstc knjiga.dolazim naadresu. TcL 061397929 • Prodajem 30 komada ralnm knjiga,cijena35 KM. Tel.033472252 • Prodajem Hvalov zbornik prijevod i ostak razncknjige. Tcl. 061160 085 • Prodajem knjige heletristika, ra7.niianrovi,iefcino. Tel. 062 569990

Zanatske
• NAJPOVOLjNljE, NAjKVAL1TETNIjE ALUMINIjSKE ZALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANjSKE ROLETNE, HARMONlKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 8806-1Ndi • SERVIS Yes masiDa (Gorenje,

Namjestaj
• Prodajem djeCijugarnituru,minidvusjcd i dvijc fotcljiec. TeL 063 954 409,061571262 • Prodaiem polO\'an namjestaj. Tel. 061137163 • Prodajem regal, 150 KM, hitno. Tel.062530095 • Prodajcm trosjed u dobrom stanju. Tel.062845913 • "AKCljA" - U PRODAjI SU BUKOVA DRVA, BANOvrCI UGALj (KOCKA, ORAH), KREKA DRVENI. BRIKETI NAjKVALITETNljI. PREVOZ OBEZBljEDEN. TEL. 061 670 068,061287798. 15005-1tt

EI Nis, Koncar, Obodin, Kandi,
Zanusi, Iberna), sporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! M.ob. 061 17l 666. 14963-ltt • HKIRBY" - Dubinsko usisavanie, pranie i ispiranje svih vrsta tepiha, namjeStaja, auta, pranje portala, itisoni 1 mil,S KM, generalno ciscenje 5 KM - 1 h. Firma "GLANZ". Tel. 061 350 9134-1Ndi 688. • KANALIZACIjA SUBASIC Elektromehanicko procepljenje kanalizacije; - Ispiranje visokim pritiskom vode (vozilo, 150 bari); - Vizuelni pregled kanal kamerom, popravke, odriavanje ... Tel. 033223560,061100078. www.subasic.ba. 14846-ltt • Akciona pradaja harmonika vrata sa dvijc vodiliee svih modela i ve· li6na. Moguenos( ugradnic. Tel. 033 225227,061516910 • AUlomalski osiguraci -elektriearbojleri,cl peei, indikaIOri za kupatilo, uticniee, prekidaC-i, servis svih el in-

Bijela tehnika
• Kupujemo vcli ma~inc i dr. TeL 061740465,062127026 • Prodajern frizider sa staklenim vratima. Tcl.061156309 • Prodajem frizider staklena vrata 300 KM. YeS masine, sporete (struja, plin) 150 KM. Dostava besplama. Tel.033533631 • Prodajcm veS ma~ine 280 KM, pcrilice 300 KM, susilicc 300 KM, ladicare 200 KM, uvoz iz Njemacke. 1'el.061699566 • Prodajem veS masine neispravne. Gorenje i druge marke novije SOKM. Tel.033533631 • Vci maSina Gorenje220 KM,suSili-

• Kupujem lomljeno i zubarsko zlato dukate i zlatne sa[ove, najvise placam. Tel. 061553640 • Kupujcm lomlicno zlato, ispravno, najboljc pla6un od 42 do 78. Tcl. 061198852 • Kupujem zlato, dukate, sorvane. Tel.061965126 • Otkup zlara najbolic eiiene, tacna gramaza, bez 7.3kidanja, dukati, sorvanipodogovoru. Tel.062 373479

• Kupujcm umietniekc slikc,filalcliju,stari nakit, satove,zidne,diepne, rucne, ordenje znacke i ostalo. TeL

• Agencija - Kupujcm stant dcviznu 5tcdnju,obveznice, dionice odSteta. NajviSe pla6un, dolazak ru!. adresu. Isplara. odmah uFBiH iRS.Te1.061 517897 • Agencija kupuje starn devi..znui dionieckojesuna bcrzi. Tel. ())2118 803 • Agencija kupujesrarudeviznustednju, ratne stete i dionice iz eijele BiH,prodajem ccrtifikare, isplata odmah.TeI.066003691,061140521 • Ageneijakupujeslarudeviznusrcdnju, ratnu od~tctu i dionice, dolazim

48

Nedjelia.S.avgustfko!o~oz20!2.

Dnevni avaz

Dana,S. 8. 2012. godine navrsava se sedam tuznih dana otkako je preselio na ahiret nas dragi sin, brat, suprug i otae

JASMIN (FADIL) MESANOVIC
(17.4.1978 - 26. 7. 2012)
Tiho i prerano je prekinuta tvoja mladost. Postoji ljubav koju smrt ne prekida. Ponosni smo sto smo te imali, a beskrajno tuzni sto smo te izgubili. Za tobom cemo plakati dok smo zivi, N eka ti je rahmet dusi, Jasmine. Tvoji najmiliji: otae Fadil, majka Fikreta, sestra Lejla, sup ruga Medina, kcerka Hana Tevhid ce se odrzati 5. 8.2012. godine u 11.00 sati u stanu umrlog ul. Hadeli br. 179 - Hadzici,
9329-ndi:

Dana,S. 8. 2012. godine navrsava se godina od smrti naseg oca, svekra i dede

SjECANjE

na voljenu rnajku

MISA - MISO HUDEC
Sa Ijubavlju i postovanjem cuvamo uspomenu na tebe. Tvoji: Miso, Zlata, Lana, Hajdi i Nermin
1244-mo

ABIDA CUPINA
izMostara
5. 8. 2000 - 5. 8. 2012.

Tvoja djeca: Zineta, Mirad, Suad, Faruk i Merima sa porodicama
1238-mQ

Dana,S. 8. 2012. godine navrsava se 7 tuznih dana od smrti naseg dragog kolege, eijenjenog strucnjaka i velikog prijatelja

Dana,S. VIII 2012. godine navrsava se 19 tuznih od smrti nase drage kcerke, sestre i tetke

godina

SjECANjE na nase drage

MAJE NAMETAK ROBERTA ONODI
Cuvat cemo uspomenu na njegov rad i djela i vjecno pamtiti po njegovoj neizmjernoj dobroti i plemenitosti. Vrijeme koje je proslo, kao i vrijerne koie dolazi, nije i ne moze izbrisati nasa sjecanja i Ijubav prema tebi. kantona Tuzla
994-t;;:

LATIF (DERVISA) MACAK
21. 6.1990·5.8.2012.

EDINA (FADILA) MACAK
5.8.1993·5.8.2012.

BEDIRHAN (LATIF) MACAK
7.1.1990· 5.8.2012.

S postovanjem, Kolektiv Pedagoskog

zavoda Tuzlanskog

Tvoji najmiliji: otae Mirsad, i sestra Vanja sa porodieom

mama Miska

iz.Foce

S ljubavlju vas se rado sjecamo. Porodica Ramiz iz Gorazda: Iris, Indira, Bedirhan i Jasenko
S40-lgo

Dana,S. 8. 2012. godine navrsava se 7 tuznih kada je na ahirer preselio nas voljeni zet

dana od

POSLjEDNjI

POZDRAV

Dana,S. 8. 2012. godine navrsava se devetnaest otkako nije sa nama nas najdrazi suprug i otac

godina

mojoj dragoj mami

JASMIN (FADIL) MESANOVIC
Rijeci koliko nam nedostajes nema, ali postoji Ijubav koju smrt ne razdvaja i velika ruga koju vrijeme ne Iijeci. Zauvijek cemo cuvati uspomene na tebe i ostaces najljepsi dio nasih zivota. Tvoj punae Hasan, punica Fatma i svastika Aldina
IS182-lL

SABIHI COLAKOVIC HADZOCONGO
Draga mama, vee mi nedostaies, boljeti kasnije! H vala ti za sve. Tvoia Sekana
9320-nd~

a kako ce

Zauvijek

ces ostati u nasim

srcima.

Tvoje Rabija i Lejla
932S·nd1

SjECANjE

JASMIN (FADIL) MESANOVIC
Sedam tuznih dana, sedam tuznih neprospavanih noci i bezbroj neodgovorenih pitanja ... Kako daJje bez tebe ... Tvoj osmijeh i tvoi lik ce nas dvije voditi kroz ovaj prolazni Nedostajes i mnogo boli tvoie odsusrvo ... Volimo te vise od zivota. Tvoja Hankiea i rvoja Metka

BECIR (IBRE) DAPO
5.8. 2005 - 5. 8. 2012. svijet ... Zauvijek
IS182·1t

ces biti u nasim srcima.

Tvoja porodica
ISI7S-rL

Dnevni avaz
SJECANJE SJECANJE

'''1011.5.","'''01''0221112.

49

na punca, punicu, nanu i dedu

na voljenog oca

AS 1M HADZIOSMANOVIC
5.10.1930 - 19.7.2011.

VAHIDA HADZIOSMANOVIC
5. 5. 1933 - 6. 8. 2011.

LATIF VRANA
Tuzan ie ovai dan jer podsieca na bol i prazninu koji si osravio u mom srcu, tvojirn ranim odlaskom. Tvoj sin Alija
15164-((

Naglo ste otisli iz nasih zivota, ali lijepe uspomene na Vas dugo ce da zive. Harma-dove ce se prouciti u nedjelju, 5. 8. 2012. godine, u ulici Semira Frasre 8/4 u 15.00 sati. Vole Vas Ferid i dieca
Dana,S. 8. 2012. godine navrsava se 19 godina od pogibije naseg voljenog
9301·ndz

SJECANJE

na jedinog brata

HIKMET

- HIKE SELIMOVIC LATIF VRANA

S ponosom, postovanjern i Ijubavlju cuvamo uspomenu na tebe. Uvijek ces zivieri u nasim sreima i nasim siecanjima. Majka Dzemila, supruga Adia, kcerka Melina i sesrra Hikmeta sa porodieom
15147-u

Dvije godine bez Tebe, vjecna bol za Tobom. Uvijek voljen, nikad zaboravljen. Tvoji: sestra Fehma sa sinorn Igorom i sestra Hikmeta sa porodicama Bajramovic i Aganspahic

15165·"

POSLJEDNJI

POZDRAV

SJECANJE

mojoj dragoj prijateljici

na nase roditelje

MEVLA MALAGIC
2008 - 2012.

OSMAN MALAGIC
1997 - 2012.

mr. sci. dr. JASMINA ZDILAR
Od Suada Juga - Cobera
9333-ndi

Dok rni zivimo, ziviet cete i vi u nasim srcirna. Tuga i bol u nama nikada nece prestati. Neka varn je viecni rahrnet, neka varn Allah, dz.s., podari lijepi Dzennet, Vasa djeca
9340·ndZ

SJECANJE

Dana,S. 8. 2012. godine navrsava se 7 tuznih godina od kada nije sa nama nas dragi

prim. dr. RAMIZ KOMILIJA
5.8.1993 - 5. 8. 2012.

ELVEDIN

- DINO (SELVER)

SIRBEGOVIC

S liubavliu, Supruga i djeea
15118-n

Ne postoji utjeha i zaborav, sarno praznina, ruga i viecno siecanie na tebe. Otac Selver i sestre Ezrema i Emira sa porodieama
PTT

Dana, S. avgusta 20l2. godine navrsava se 6 tuznih mjeseci od kada je na ahiret preselila moja draga sestra

SJECANJE SJECANJE

ABIDA (SALKE) MEHOLJIC
Teska je i bolna istina da, mila sestro, nisi vise sa nama. [ako nam nedostajes, tvoj vedri lik, tvoj osmijeh, tvoje Jijepe rijeci, tvoie plave oci pune vedrine. Teske nam je zivjeti bez tebe, niko kao ti nije bio dobronamjeran i uvijek si nas obasipala prelijepim rijecirna i djelima. Za sve sto si cinila za nas veliko ti hvala. Neka ti dragi Allah, dU., podari Iijepi Dzennet. Dani, mjeseci prolazi, ali ti ces zivieu viecno u nama. Voljecemo te do kraja zivora. Draga sestro neka ti je veliki rahmet dusi i neka ti dragi Allah podari sve najbolje na ahiretu. Tvoja vjecno ozaloscena sestra [ahic Almasa sa svojom djecom i
muzern 9314-ndz

ELVEDIN - DINO SIRBEGOVIC
5.8.2005 - 5. 8. 2012.

ELVEDIN - DINO SIRBEGOVIC
5.8.2005 - 5. 8. 2012.

S Ijubavlju, Tvoja Merima
P·S8400

S Ijubavlju i postovaniem, Lale, Asia, Dzana i Alma
PTT

50

Nedjelia.S.avgustfko!o~oz20!2.

Dnevni avaz
navrsavaju se tri godine od kada nije sa naDana,S. 8. 2012. go dine navrsava se 10 tuznih vise sa nama nas dragi suprug, otae i djed godina od kada nije

Dana,S. 8. 2012. godine ma nasa voljena

BEHIJA ALIKADIC, rod. BEGOVIC

HALID (ABDULAZIRA)

PRCIC

S postovanjern Kcerka

i ponosom, zet Haris i unuka Sena Srna
1568-u

S ljubavlju, ponosorn i postovanjem cuvamo tvoj plemeniti lik i nesebicnu dobroru. Tvoji najmiliji: supruga Hafa i kcerke

uspomenu

na

Muamera,

Suzana,

Amra i Sniezana

sa porodicama
15161-[[

POSLJEDNJI SELAM mojoj nanuski

Dana, S. avgusta navrsava se punih 20 godina od kada te zlocinci otrgnuse od nas

Dana, 5. 8. 2012. godine navrsava se petnaest godina otkako je preselila na ahiret nasa draga

SJECANJE Danas se navrsava 8 tuzn ih godina otkako sa nama nije

Dana, 5. 8. 2012. godine navrsava se punih 10 godina kako nas je napustila nasa majka

SUHRI ZELJKOVIC
U svakoj misli sarno ti si mi na kraju ... Tvoja Lejla
15124·"

CELEBIJA (TAHIROVIC) SEJDIC
5.8. 1992 - 5. 8. 2012. Tvoi plemeniti lik majke i supruge u nasim srcirna ostavio je nailjepse uspomene na tebe. Tvoji: suprug Dervo, sinovi Ernad i Edvard
15108-u

ALIJA - ALJO CAUSEVIC
5.8. 1994 - 5. 8. 2012.

ASIMA MUJCINOVIC, rod. LOJO
Uviiek si u nasim srcima s puno ljubavi i postovanja. Neka ti Allah, dz.s., podari Dzennet i rahmet tvojoj dusi. Porodica
ISIS9-u

JASMIN (ABID) JAHIC
20.3. 1963 - 5. 8. 2004. Dragi Jasmine, rano si otisao, Bol na majcinom sreu ne prestaje, ali sjecan]e na tebe pruza utjehu. Neka ti je viecni rahmet i lijepi Dzennet. Tvoja majka Hava i porodiea
92S2-nd~

FADILA (CAUSEVIC) KRPIC
Hvala ti za svu ljubav, nieznost i pazniu koju si nam pruzila. Kcerka Meliha, sin Isak, snaha Karmela i unuke Maita i Marina 9144-ndz

Ponosna sto sam te imala, a duboko ozaloscena sto sam re izgubila. Supruga Indira
15071-([

Dana,S. 8. 2012. godine od kada nije sa nama

navrsava

se sedam

tuznih

dana

Dana,S. 8. 2012. go dine navrsava se cetrdeset dana otkako nije sa nama nas dragi

tuznih TUZNO SJECANJE

SUHRA ZELJKOVIC
Draga nasa nano, nikad niko nece moci ispuniti ovu prazninu koiu osjecamo tvojirn preseljenjem, ruga ie pregolema, a lijepe uspomene nebrojene, a tvoj odlazak u nasem svetom mjesecu ramazanu govori 0 tvoioi velicini. Nikad

AMARTUCO
Ostat ces uvijek u nasim mislima. sreima i

na dragu

MIRNA KULIC

Neka ti Allah, dz.s., podari Dzenner i viecni rahmet. Porodica Handanovic:

lijepi S ljubavlju,
P-79260

re necemo zaboraviti.
Ahmed, Ermina i Ahmet
ISIZS-1l

Tvoia prija Bahra i tvoi Dzerno
Danas, 5. 8. 2012. godine, kada nas je napustio nas navrsava se 7 tuznih

Sara, Amira

i Zlatko
15l74-[(

dana od Nije ovo posljednji selam ... MAMA SJECANJE na naseg dragog oca

SACIR (SERIF) CUSTOVIC
Dragi SaCire, Nedostajes nam! Dok zivimo mi, ziviet ce i sjecanie na rebe. Neka ti dragi Allah, dz.s., podari Jijepi Dzennet, Tvoji: Nedim, Aida, Neira i Nada Porobic
15172-[t

HATIDZA (SALIHA) MEDIJA
Bice dobro mama, sarno da skinem
ovu planinu sto mi je pala na prsa i ne da mi da disern .. Neka ti dragi Allah, dB., podari lijepi Dzennet rahmet. Tvoja kcerka Aldina sa porodieom i vjecni Mevlida
P'IT

RIFAT (SMAIL) MARIC
5.8. 1996 - 5. 8. 2012.

i Maida

s porodicama
9317-nlft

SJECANJE

SACIR (SERIF) CUSTOVIC
Smrt je bila jaca od zivora, ali nije od nase Ijubavi i siecania na Tebe. Ostaje nada da ces biti nagraden za sva ovozernaljska iskusenja sa koiirna si se hrabro suocavao, Molimo dragog Allaha, dB., da podari lijepi Dzennet Aida i Azra
15170-n

POSLJEDNJI SELAM nasoi dragoj

POSLJEDNJI SELAM nasoj dragoj

HATIDZA (SALIHA) MEDIJA
i N eka ti Allah, dZ.s., podari dzenetske ljepote. Medija Mirsad Sa porodieom
P'IT

HATIDZA (SALIHA) MEDIJA
Sjecanje i uspomene ostace zauvijek. lijepi Neka ti dragi Allah, dZ.s., podari Dzennet i vjecni rahmet. Tvoji - brat Cako, snaha Mirsada, sa porodieama

vjccni rahmet Tvojoj plernenitoj dusi.
Tvoji: sestra Edina, zct Muamer,

sve

bratici

Nedzad

i Fedja
P'IT

sestricne

POSLJEDNJI SELAM nasoj dragoj

POSLJEDNJI SELAM nasoj dragoj

POSLJEDNJI SELAM nasoj dragoj

HATIDZA (SALIHA) MEDIJA
U nasim srcima cuvat cemo uspornenu na tvoju Ijubav i plernenitosr. Neka ti Allah, dz.s., podari Dzennet i vjecni rahmet, lijepi

HA TIDZA (SALIHA) MEDIJA
Uvijek ces biti u nasim sreima, uspomenama i sjecaniima. Dragog Allaha, dB., molimo da ti podari i vjecni rahmet. Lejla, Emina,
P'IT

HATIDZA (SALIHA) MEDIJA
U nasim srcima ostaies uvijek voljena i nikad zaboravljena. Neka ti dragi Allah, dB., podari lijepi Dzenner i viecni rahmer, Tvoji - sesrra Diba, sestricne
P'IT

Iijepi Dzenner Karo

Tvoji - sestra Senada, zet Sead, sestricne Ena, Mirza Geten i Sara

Tvoji - sestra Subha,

sestricna

Elvira i zet Meho

Aida i Amra sa porodicama
P'IT

Dnevni avaz
POSLjEDNjI dragom SELAM

"'1011.5.",","0100,,2012.

51

Dana,S. 8. 2012. godine navrsava se 19 godina od srnrti naseg dragog

bratu, suri, daidzi

JASMIN (FADIL) MESANOVIC
17.4.1978·26.7.2012.
Tuga i bol nije u rijecima, i nikada zaboravljen. vee u nasim srcima gdje ces zauvijek ostati voljen, posrovan

MIRA LEMA HELEZA
Tvoj lik cemo parntiti sarno po dobrorne. U nasim srcirna ces ostati viecno voljen i nikad zaboravljen.

Neka ti dragi Allah, di.s., podari lijepi Dzennet Sestra Leila, zet Adi, tvoi "Pasa" Dian

i vjeciti rahmer

tvojoj dusi,
9331-1ndZ

Tvoji • otae, majka, brat i sestra s porodieama

9330-ndi

SjECANjE

Dana,S. 8. 2012. godine navrsava se 6 godina orkako je preminula nasa voIjena

Dana,S.

navrsava se 5 godina otkako je preselio na ahiret naseg prijatelja sin

8. 2012. godine

Dana,S. 8. 2012. godine tnirn slucajern

navrsava

se 5 tuznih

godina

od preseljenja

na ahiret

nesre-

AZIZ TULIC
5. 8. 2000 • 5. 8. 2012.

NEZlRA KARIC
Tvoj dragi lik, plemeniro srce, ljubav i dobrora ziviet ce vjecno u nasim

MUJO (SULJA) HASANOVIC
Plemeniti ljudi su veliki i posliie smrti jer iza sebe ostave neizbrisi v trag koji vrijeme ne brise. Neka ti dragi Allah, dB., podari lijepi Dzennet i viecni rahmet. Tvoji prijatelji: Hajrija, Aldin i Aldina
15178-Lt

MUJO (SULJA) HASANOVIC
Teske je traziti utjehu i snagu za svaki dan zivota bez tebe, a jos teze rijeCima iskazati sto srce osjeca. Neka ti Allah, dB., podari lijepi Dzennet i vjeciti rahmer. Vole te i nikada re nece zaboraviti, amidze
15177·"

Sup ruga Vezirka, kcerke Adisa i Amela sa porodieama
I 239·mo

srcima.
S ljubavlju i postovanjem, Tvoja djeca i snahe: Emir i Nihad, Lejla i Neira
lS180-Lt

Tvoj orac Sulio, sestre Emina i Jasmina s djecom, nan a Hata, dedo Hasan, Enes i Orner sa porodicom, tetka Ramiza sa porodicom.

Dana,S. avgusta 2012. godine od smrti mog iedinog brata

navrsava

se godina

dana

SjECANjE

Dana,S.

8. 2012. go dine navrsava

se 20 godina

od srnrti

naseg

dr. PASIC FUADA • DELETA

STOJA LUBURA, rod. DOSLO
5. 8. 2010 - 5. 8. 2012.

OMER (AS1M) SADIKOVIC

Bio si i osrao dio nasih zivora. Neka mu ie vjecni rahmer. Njegov neutiesni brat Ekrem sa porodicom
894-tz

Nedostaies Porodiea

nam.

Sjecanje na rebe nikada Supruga
9321-ndz

nece izblijediti. snaha Dzenera
9328-ndi

Ema, sinovi Mirza i Haris,

Dana,S. naseg

8. 2012. godine

navrsava

se najtuznija

godina

od smrti

SjECANjE na naseg

PASIC FUADA - DELETA
Dragi nas, Veliki Ijudi nikada ne umiru tako da ni ti nikada neces, Tvoia ljubav, Ijudskost, briga za druge, pozrrvovanost, osjecajnost i sve one, na zalost, rijetke ljudske osobine su duboko utkane u nas i ponosno ih nosimo. Budi spokojan, dragi tara, jer mi smo dobro, Nedostajes nam svaki tren. Volimo Kcerka tc neizmjerno puno, rvoji Selma, zet Elmir, unuei Arslan

SAClRA CUSTOVICA
Molimo Allaha, El-Fariha Tvoji:
992-tz

di.s., da ri podari

lijepi Dzenner

i viecni rahmer.

i Armin

i priiatelii

Sevala i Ibrahim

Bahto Hamid,

Amela,

Avdija i Tarik
S44-lgo

SjECANjE Dana,S. 8. 2012. godine navrsava se 16 tuznih kada je na ahirer preselio nas dragi

godina

od

U nedjelju, 5. avgusra 2012. godine navrsava se 7 tuznih dana otkako je preselila na ahiret nasa voljena

SjECANjE Dana, 5. 8. 2012. godine navrsava se 7 dana od preseljenia ahiret naseg dragog

na

MEHO (ALlJE) MERIC
S ljubavlju i postovanjem,

FATA (HUSEIN) CORBO, rod. HRKOVIC
Molimo dragog Allaha, dz.s., da ti podari lijepi Dzennet, a tvoioi dusi vjecni rahmer, Tvoii: brat Fadil, snaha Habiba, bratic Samir, snaha Eldijana, braticna Samra, zet Irfan i tvoja Hana
15184-H

MUHAREM (OMERA) AVDIC
S ljubavlju i postovanjem cuvamo uspomenu na tebe. Neka u dragi Allah, di.s., podari Dzennet. Nikada te necemo zaboraviti.
050401

Iijepi

Tvoja: kcerka Mevlida, supruga Remzija, zet Elvis, unuka Arnela i zet Alen

Supruga Fatima, sinovi Senad i Semir, kcerke Sabina i Sen ada sa mnogobroinom familijom 1247-rno

52

Nedi"ia.5 ...

,ostiko,"",2012.

Dnevni avaz

TUZNO~ECANJE Dana,S. 8. 2012. godine navrsava se sest ruznih mjeseci od
kada nije sa nama nasa draga

r-------------------------------------,
HAD ZAN (SALKO) DZANO

... za ovaj trenutak - priprernajte se - (hadis) Duboko ozalosceni obaviestavarno rodhinu, prijatelje i kornsije da je nas dragi

Sa velikom

tugorn i bolom javljarno

rodbini,

prijateljima

i poznanicima

da je nasa draga

RASEMA COSIC, rod. HUSIC
Nedostaies Dam u danima koji su prcsh i anima koji ce tek doci, Neka ti dragi Allah podari Iijepi Dzennet. S ljubavlju te se sjecaju: jetrva Mevluda, diever Sejo i tvoja Anela
9342-ndf

preselio na ahiret u petak, 3. 8. 2012. godine, u 74. godini. Dzenaza ce se obaviti u nedjelju, S. 8. 2012. godine, u 15.00 sati na rnezarju Jo§anica :~oca. OZALOSCENI: sin Muris, kcerke Jasmina, Azernina, Emina, Sevala i Mensuda, snahe Elmina, Alma i Emina, zercvi Husein, Uzeiir i Mufid, unuci i unuke, sestra Sajma, zet Alija, bratici Zulfo i Sefik, braticna Dzevada, te porod ice Dzano, Karovjc, Bekan, Delic, Hodzic, Kurtovic, Ravcanin, Radeljas, Krso, Sabovic, Mujanovic, Dizdarevic, Spahic, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komsije Tevhid ce se prouciti istog dana u kuci zalosti u 15.00 sati, ul. Oslobodilaca Sarajeva 16/N. Priievoz do mezarja i nazad obezbijeden sa Latinske cuprije sa polaskom u 12.30 sari, sa usputnirn zaustavljanjem u Nedzaricima i na Stupu. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

FERZADA COLIC, rod. SALTAGIC
preselila na ahiret u subotu, 4. avgusta 2012. godine, u 60. godini. OZALOSCENI: suprug Abdurahman, sinovi Mukadis i Edah, snaha Amra, brat Meho, sestre Envera, Sahza i Mirsada, bratici i sestrici, zaova Rasida, djeveri Muris i Munir, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i poznaniei Dzenaza ce se obaviti u nedje1ju, za, na rnezarju Dzonlagicka, 5. avgusta 2012. godine, u Tesniu, iza ikindija-namaISl66-u

U nedjelju, 5. 8. 2012. godine navrsava se 40 tuznih od smrti naseg supruga, oca, svekra, punca i dede

dana

Dana, 5. 8. 2012. godine navrsava se 19 godina otkako nije sa nama nas dragi suprug i otae

POSLJEDNJI

SELAM

JOZE (MARIJANA) MILANOVICA

S Ijubavlju, postovanjern i lijepim lls~omenama nosimo te 11nasim srcirna. Ozaloscena obitelj
1'-71320

ASIM (RAMIZ) HOSO
S Ijubavlju i postovanjem zauvijek cerno cuvati uspomenu na rvoi dragi i plemeniti lik. Neka ti dragi Allah, dz.s., podari lijepi Dzenner. Tvoji: supruga Dika, kcerka Ema, sin Midhad, sa porodicama
9341-1ndz

FERZADI COLIC
Neka ti Allah, dz.s., podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet. N errnina i Safet Halilovic
15194-n

Danas se navrsava 6 mjeseci orkako ie preselila na bolji i vjecni svijet nasa voljena supruga i majka

RASEMA COSIC, rod. HUSIC
Zasto se truditi i rraziti rijeci utjehe, kada ruga i bol nisu u rijecima nego u nasim Sfcima, gdje ces zauvijek ostati voljena, postovana i nikad zaboravljena. Na dunjaluku vise nisi sa nama, ali ono sto si usadila u nas ostaje zauvijek urezano u nasim srcima kao purokaz za dobrotu i zadovollstvo Uzvisenog Allaha, dB. Nasa djela su tvoja djela i nase rijeci su tvoje rijeci i dok disemo knjiga tvojih dobrih diela nece se zatvoriti ... Majka, ana cemu si nas naucila i tvoj iman livi su kao tek rodeno dijete. Srest cerno se insaAllah ubrzo ... Tvoji najmiliji: suprug Mirsad i sinovi Anel i Arner Tevhid ce se prouciti istog dana iza ikindija-narnaza - Hajrudina Sabanije 45, Aerodrornsko Naselie, u kuci zalosti
9344-ndZ

SJECANJE na nase drage

SJECANJE na nase drage roditelje

EDHEM HADZIC

ISMAIL HADZIC

5.8.1992. Dana, 5. 8. 2012. godine navrsava se 20 godina. Zauvijek u mislima i sreu su moji najmiliji babo i amidza. Alrnir sa porodicorn
931g-1ndz

hadzi MU.RAD~F DURMISEVIC 5.8.2009 - 5. 8. 2012. S Ijubavlju

HASIBA DURMISEVIC, rod. PLEHO 27.1.1996 - 5. 8. 2012.

cemo vas cuvati u nasim srcima. Porodica
14808-Ll

Dana, S. 8. 2012. go dine navrsava se dvadeset punih godina ad prerane pogibije naseg dragog prijatelja, borea ovoga grada, kojeg dusmani ubise u najljepsirn godinama svog zivo(a

POSLJEDNJI

POZDRAV

SALIH (MUHAMEDA) SMAllS. BRACO
BISMlLLAHI-R-RAHMANII-R-RAHIM "INN_A LILLAHI VE INNA ILEJHI RADZI'UN". Ostaces u nasim srcima vjecno voljen i nikad zaboravlien. Molimo dragog Allaha, dl.S., da tvoioj plemenitoj dusi podari sve dzenetske ljepote. Tvoj prijatelj Tiha sa suprugom Nihadom i diecorn Benjarninom i Nedimom 15192-u

RASID REDZOVIC
nasem dragom dedi 5.8.1992 - 5.8.2012.

ALIJI (LUTVO) ZIMICU

I poslije 20 godina si isto voljen i nikad zaboravljen. Sa Ijubavlju te se siecamo i u srcima zauvijek nosimo. Neka ri Allah podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet.

Od njegovih unuka: Adnana, Amine, Emine, Edine, mije i Adne, te praunuka Amira i zeta Armina

La15187-u

Tvoja porodica, Ziata, Emir, Amela, Marija, Samir, Dino, Elma i Sejo!
9335-ndi!

SJECANJE na nase drage

Dana,

3. 8. 2012. godine

u 85. godini

preselila

ie na ahiret

MUlESlRA CUREVAC, rod. CONGO
Dzenaza polazi dana, 5. 8. (nedjelja) 2012. godine u 17.00 sari ispred dzarnije u Butmiru, a obavit ce se u haremu Suhodo. RAHMETULLAHI EL-FATIHA! ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH.

RAMO KURTOVIC

SALKO KURTOVIC

Ovo su naituzniii dani, jer podsjecaju na rasranak sa varna. Zivm bez vas bolan ie i tuzan. S nadom da ce kazna stici zlocince, molimo Allaha, dz.s., da yam podari lijepi Dzenner i viecni rahrnet. S liubavlju i postovaniem, Vasi: Rernza, Fatima, Aldin, Nidal, Adla, Izo, Harned, Mejra i Tima 9338·nd),

OZALOSCENI: sinovi Muzafer i Amir, kceri Nura i Fehrna, unuci Muhamed i Abdullah, brat Galib, snahe Birsena i Sejka, zetovi Ramiz Cenanovic, Sakib Kljaiic, sestrici i sestricna i bratici i braticne, jetrva Sabahera Curevac Sa porodicom, te porodice Curevac, Congo, Cenanovic, Kljaiic, Kapo, Kadric, Alilovic, te os tala rodbina i prijatelji 9336-nd'

Dnevni avaz
Duboko ozalosceni obavjestavamo rodbinu, prijatelje i komsije da je nas dragi Obavjestavamo rodbinu, prijatelje i komsije da je nasa draga

nedjelja,5,avgusllkolovoz2012,

53

ALIJA (LUTVO) ZIMIC
preselio na ahiret u subotu, 4. avgusta 2012. go dine, u 93. godini.

EMINA (NUDZEjM) MEHMEDAGIC, rod. MUHIBIC
preselila na ahiret u petak, 3. avgusta 2012. godine.

Dzenaza ce se obaviti u ponedjeljak, 6. avgusta 14.30 sati na gradskom groblju Bare. Prijevoz obezbijeden

2012. godine,

u Dzenaza ce se klanjati u ponedjeljak, 6. avgusta 2012. godine, poslije podne-namaza haremu Begove dzamije, a ukop ce se obaviti u 14.00 sari na mezariu Grlica Brdo. u

ispred Careve dzarniie sa polaskom

u 13.45 sati, do groblja i nazad.

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH OZALOSCENI: supruga Zifa, sinovi Mesud i Mirsad, kcerka Suvada, unuci Amina, Emina, Edina.Adnan, Lamija i Adna, praunuk Amir, zet Armin, te porodice Zirnic, Katica, D9zo, Sibie, Hadzimehic, Duderija, Duvo, Prusac, Malicbegovic, Merkez, Avdukic, Sisie, Memisevic, Devedziia, Bahto, Skenderagic, Tanovic, kao i os tala brojna rodbina, prijatelji i kornsiie Tevhid ce se prouciti Basagica br. 106. is tog dana u 14.30 sari, u kuci rahmetlije, u ulici Safvet-bega
15"6-(1

OZALOSCENI: kcerka Aida, sestra Emira, brat Esad, zet Vladimir, snaha Selma, braticna Amra, sestrici Nenad i Nada, te porodice Mehmedagic, Muhibic, Vujosevic, Saric, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komsije Tevhid ce se prouciti is tog dana u 14.00 sari u Bakijskoj br. 4/1
050403

dzamiji.

Kuca zalosti:

ul. Sahinagica

Duboko

ozalosceni

obavjestavamo

rodbinu,

prijatelje

i kornsiie

da ie nasa draga

nasern dragom prijatelju

POSLJEDNJI POZDRAV i kolegi, uposleniku policijske stanice Vares

OLGA ABDIHODZIC, rod. MAjSTOROVIC
preselila na ahiret u petak, 3. avgusta 2012. godine, u 79. godini. 2012. godine,

Dzenaza ce se obaviti u ponedjeljak, 6. avgusta u 14.30 sati na gradskom groblju Bare.

OZALOSCENI: sin Asmin, kcerka Asminka, zet Meho Obradovic, snaha Namira, unucad Ve!mir, Arina, Belmin, Arnela i Hasan, zet Kemal Vrazalica, snahe Arijana i Azra, praunuk Alan, sestra Ljeposava - Nuna, prija Plema, prijateljice Mirza i Branka, snaha Siavica sa sinovima, djeveric Murat, Egip sa porodicom, snaha Beba sa porodicom, zaovic Jasko sa porodicorn, teticne Emsala i Enisa sa porodicama, rodica Zejneba Hustalic sa porodicom, te porod ice Abdihodzic, Majstorovic, Obradovic, Mehanovic, Ziga, Sisie, Vrazalica, Alisehovic, Zilic, Huljev, Vuckovic, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komsiie Tevhid ce se prouciti vacica br. I. istog dana u 14.30 sari, u kuci zalosti, u ulici Ivana Gorana Ko050402

KRUjEZI GETUS) ZULFIKAR
1960 - 2012. Tvoj dragi i plemeniti lik, Tvoja dobrota i plemenitost uvijek su tu sa nama. Hvala Ti sto smo imali priliku da budemo dio Tvog zivota. Dzenaza ce se obaviti dana, 05. 08. 2012. godine u 13.30 sari na mezarju Glavica - Vares. POLICIJSKA ODSJEK ODSJEK STANICA VARES VARES VARES
P·71330

ZA PODRSKU

ZA ADMINISTRACIJU

Obaviestavamo

rodbinu,

prijatelje

i poznan ike da je nas dragi

Sa tugom i bolom obavjestavamo rodbinu i prijatelje da je nasa draga supruga, majka i nena

FADIL - FAKA (MUHAREM) VLAHOVIC
1950 - 2012. dana, 3.8.2012. godine, iznenada, preselio na ahiret. u 62. godini

HATIDZA (SALIHA) MEDIjA
preselila na ahiret dana, 4. 8. 2012. godine u 58. godini. Dzenaza ce se obaviti u nedjelju, 5. 8. 2012. godine, u 17.00 sari (poslije ikindija-narnaza) na harernu Musala u Konjicu. OZALOSCENI: suprug Ibro, kcerka Aldina, sin Arnir, unucad Azra i Dino, sestre Diba, Subha, Senada, brat Salko - Cako, svekrva Selva, te porodice Medija, Grcic, Karo, Sakancic, Halilhodzic, Feizic, Begera, Mujan, Ligata i ostala rodbina i prijatelji Tevhid ce se prouciti istog dana u stanu rahmetlije, ul. Varda 40C, Konjic.
PTT

Dzenaza ce se klaniati u ponedjeljak, groblju Sutina, gdje ce se rahrnetlija

6. 8. 2012. godine, i ukopati.

u 18.00 sati na gradskom

OZALOSCENI: supruga Danica, sin Mili, braca Adil i Fuad, sestra Suada, nevjeste Ivanka, Ruzica, Senada i Aldijana, bratici Damir, Nadir, Ane! i Rijad, braticne Tajma i Tea, tetke Fatima i Dika, te familije Vlahovic, Siljegovic, Pezo, Cevro, Saric, Arapovic, Berberovic, Deronja, Mernic, Derviskadic, Gacanica, Colic, Mehic, Karailo, Borozan, Tomcic, Stupac, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
t145·mo

... za ova] trenutak - pripremaite se - (hadis) Duboko ozalosceni obaviestavamo rodbinu, prijatelje i komdije da je nasa draga

Obavjestavamo rodbinu, priiatelie i kornsiie da je nasa draga

KERIMA DOZO, rod. MUJEZINOVIC FERZADA (NURIJA) COLIC, rod, SALTAGIC
preselila na ahiret U SUbOIU, . 8. 2012. godine, U60. godini. 4 Dzenaza ce se obaviri u nedjelju, S. 8. 2012. godine, poslije ikindija-namaza na mezarju Dzonlagicka - Tesanj. OZALOSCENI: suprug Abdurahman, sinovi Mukadis i Edah, snaha Amra, brat Meho, sestre Envera, Sahza i Mirsada, bratici i sestrici, zaova Rasida, djeveri Muris i Munir, re ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i poznanici Tevhid ce se prouciti istog dana posliie ikindija-narnaza RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
II Harnza-begovoj

preselila na ahiret u subotu, 4. avgusta 2012. godine, u 54. godini. Dzenaza ce se obaviti U ponedieljak, 6. avgusta 2012. godine, u 17.30 sati na mezarju Nisan - [arcedoli. OZALOSCENI: suprug Mehmed, amidza Husein, tetke Atifa, hadzi Sena, Baha i Fatima, daidzinica Emira, zaova Zibija, amidfici hadfi Senad i Ermin, tetici Sakib, Irfan, Fuad, hadfi Nedfad, Zijad i Orner, teticne Sedika, Amela i Milada, daidzicna Indira, te porodice Bozo, Mujezinovic, Niksic, Begovic, Delalic, Kamenica, Hadziabdic, Hodzic, Hrusternovic, Skarno, Haudzic, Pandzo, Miso, Aganovic,Jabucar, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komsije Tevhid ce se prouciti istog dana 1117.30 sari u dzamiii na Hridu.
III

dzamiji u Tesnju.

Kuca zalostl: ul. Serina br. 13

III

54

Nedjelja, S. avgustfkolovoz2012.

Dnevni avaz
i kornsijama da ie Duboko ozalosceni obavjestavamo da ie nasa draga rodbinu, prijatelje i kornsije

Tuznirn srcem javljamo rodbini, prijateliima nasa draga

OGLAS
OPCINSKI SUD U MOSTARU
Broj: 0758 Mal 019952 06 Mal

LIDljA TRONTEL
preminula 2. 8. 2012. godine u 75. godini.
II

KOVILjKA - KOVA (PETRA) ULjAREVIC
preminuLa u subotu, 4.8.2012. godine, u 81. godini. Posljednji ispracaj drage nam pokojnice obavit ce se u ponedjeljak, 6. 8. 2012. godine,,~ 13.30 sari na gradskom grobliu "Bare. OZALOSCENI: sin Jasmin, snaha Seada, unuci Karmen, Vedran i Sead, praunuci Tino i Ana, brat Dragan, sestre Draginja, Nevenka i Milka, kuma Kova, kum Milosav, kurncad Dijana i Aleksandar, te porod ice Hasandic, Lazic, Gavranovic, Radovic, Petkovic, Hanzic, Radenkovic i Vidosave Stanisic, kao i ostala rodbina, prijatelji i komsiie Kuca zalosti: uJ. Bolnicka br. 15/II
IS190-ll

Datum: 25.07.2012_

godine

Sahrana ce se obaviti 6. 8. 2012. godine 14.15 sati na gradskom groblju "Bare".

OZALOSCENI: kcerka Ingebor, sin Zdenko, unucad Alen, Dina, Sandre i Minea, praunuka Ena, brat MihajLo, sestra Brigita, snaha Sejla, zet Slavko, sestric Daria, porod ice Geko, Blazevic, Trontel, Petrovic, Backovic, Levi, te ostala rodbina, pr ijatelji i komsiie Kuca zalosti: ul. Akifa Seremera br, 17
III

OPCINSKI SUD U MOSTARU, strucni suradnik Pavle Crnogorac, u pravnoj stvari tuzioca Procredit Bank D.D. Sarajevo, Filijala Mostar iz Mostara, koga zastupa z.z., protiv tuzenog [asminko Harnza, Zagrebacka I A, iz Mostara, radi duga, v.sp. 1.011,41 KM, dana, 05. 12. 2011. godine, donio je:

PRESUDU
- zbog propustanja .Obavczule se ruzeni da tuziteliu isplati dug u iznosu od 1.011,41 KM za neplacene racune sa zakonskom zateznom kama tom po stopi utvrdenoj Zakonom 0 visini stope zatezne kamate pocev od 27.11. 2006. go dine pa do isplate, kao i da mu naknadi troskove postupka u iznosu od 132,80 KM sve u roku od 15 dana od dana prijema presude." Strucni suradnik Pavle Crnogorac Pouka 0 pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopustena zalba, ali tuzeni moze podnijeti prijedlog za povrat u priiasnie stanje (clan 183. stav 1. ZPP-a). Napomena: Presuda ima smatrati 15 dana nakon dana objavljivanja pravosnaznorn

d.
MEDZLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

POKOPNO

DRUS1VO

"IB3&IIrn]m"
OSNOVANO 1923
u-L (X)387 (0)33 533·763
mobttct 00387 {O)61 U0187 (0)31

SARAJEVO

Pokopno drustvo "Jedileri" - Sarajevo, pruza pogrebne usluge po najpovoljnijirn cijenarna, omogucava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju dzenaze na podruciu Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz urnrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija dzenaze (posljednjeg ispracaia urnrlog) obavlja se na jednorn mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam brace, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskorn trgu, ul. Bistrik do br, 8. Svakirn danom od 0-24 sata, Varna dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

13"1·788

233-062

'ax 00387 (0)33 447-122

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

www.bakije.com

OGLAS

Pokopno drusrvo
IIBAKIJEII

OPCINSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 035935 07 Mal Datum: 25. 07. 2012. godine OPCINSKI SUD U MOSTARU, strucni suradnik Pavle Crnogorac, u pravnoj stvari ruzioca Dionicko Drusrvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Mostgr iz Mostara, koga zastupa z, z., protiv tuzenog Selver Cerkic, Kralia Tomislava 37, iz Mostara, radi duga, v.sp. 1.456,20 KM, dana, 05.12. 2011. godine, donio je:

Javite se na nase telefone: 033/ 281-364 i 033/281-361 iii fax: 033/281-435

AKO sTE ZAINTEREsOVANI ZA OVU JEDINsTVENU PONUDU,
molimo vas da citko popunjenu

vrsi prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje dzenaze na teritoriji
Bill_
OBJAVLJUJEMO

- zbog propustanja

PRESUDU

-

"Obavezuje se tuzeni da tuzirelju isplati dug u iznosu od 1.456,20 KM za neplacene racune za koristenje telefonskib usluga sa zakonskom zareznom kamarom po stopi utvrdenoj Zakonom 0 visini stope zatezne karnate i to: - na iznos od 554,60 KM od 25. 06. 2007. godine pa do isplate, - na iznos od 448,00 KM od 25. 07. 2007. godine pa do isplate, - na iznos od 434,90 KM od 25. 08. 2007. godine pa do isplate, - na iznos od 18,70 KM od 25. 09. 2007. godine pa do isplate, kao i da mu naknadi rroskove postupka u iznosu od 146,20 KM, sve u roku od 30 dana od dana prijema presude." S trucni suradnik Pavle Crnogorac Pouka 0 pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopustena zalba, ali tuzeni moze podnijeti prijedlog za povrat u prijasnje stanje (clan 183. stav I. ZPP-a). Napomena: Presuda ima smatrati pravosnaznom 15 dana nakon dana objavljivanja.

narudzbenlcu dostavite

na nasu

adresu:

avaz-roto press, Tesanjska 24A, 71000 SARAJEVO

SA NAZNAKOM

lID

KUCNU DOSTAVU

II

iii

SMRTO VNICE NA INTERNETU

r--------------------------~nARUD1BEniCA
IZDANJE: • DNEVNI • SPORT • AZRA • EXPRESS • ZDRAVWE U KUC:I AVAZ kom. kom. kom. kom. kom. kom.

U Oglasnu sluibu "Twist Tower" Tesanjska 24A, "avaz-roto press" (Avaz Bussines centar) - Diemala Bijedi6a 185

Dnevniavaz
UZ NA.JVECI TlRAZ
NAJPRISTUPACNIJE CIJENE
Osmrtnice, sjecanja, posljednji pozdravi.. .

W 033/281 - 451; Fax: 281- 461 ; E-mail: smrtovnice@avaz_ba
+

SARAJEVO:
Tesanjska 24A, - 717

+

GORAZDE: Kukavice 12

Sukrije

• BEBE I MAME

W 033/281

'ii' 038/222

- 251;

Ime i prezime

Diemala Bijedica br. 185,
ulica

+ TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasaz)

~

Op6ina ___ Broj telefona/mobitela Vrijeme dostave

W 033/281

- 451

I

• ZENICA:
Marjanovica put bb san (zgrada Jabuka)

I
I

do

¥ /fax: 035/257
Husnije W/fax:

- 277;

257-477

I I I

Broj liene karte: Svojerucni potpis

W /fax:
032/424 - 441; 424 -440;

+ MOSTAR: Repca bb 036/558-890;

~-----------------------------

Dnevni avaz

nedjelja,5.a'lgusVkolovm:2012...

55

"Dnevni avaz" svakog dana se prodaje u prosjecno 45.000 primjeraka, a svaki primjerak po svjetskim statistikama cita 10 osoba.

If'

prodaje -

"Dn

3.0 0 mJesta_ u 14 zemaija . zapadne Evrope-

56 s~ort ~-----------------------------------------------------------------------------------------Dnevni avaz, nedjelja. 5. avgusVkolovoz 2012.

SaraJeuo - CeliM
Olimpijski stadion "Asim Ferhatovic Hase" na Kosevu. Pocetak u 21 sat. Sudija: Radoslav Vukasovic (Trebinje). SARAJEVO: Bandovic, Tatomirovic (Gujic), Ziatkovic (Tadejevic), Torlak, Dupovac, Sesar (Comor), Sunievaric, Belosevic, Haskic, Karamatic, Hamic (Krpic), Trener: Dragan J ovic, Nedostaju: Suljic (povreda). CELIK: Nurkovic, Brkovic, Covic, Maletic, J usic, Bajraktarevic, Horic, Barac, vic. Trener: V1ado [agodic, Nedosraju: Colic, Markovic, Kuduzovic, Nestorovic (nisu registrirani za prvo kolo).

Olimpic - Rudar
Stadion Otoka u Sarajevu. Pocetak u 17 sati (TV). Sudija: Muamer Burekovic (Zenica). OLIMPIC: Hamzic, Bucan, Ivetic, Skaljic, Regoje, Vidovic, Del mic, Pljevljak (Durak), Duljevic, Karic, Smajic (Kapic), Trener: Nedim [usufbegovic. Nedostaju: Durie (povreda), Muharemovic (kartoni) RUDAR: Nikolic (Bodiroga), Sodic (Kruz), Puljic, Gigovic, Ramie, Jankovic (Kotaran), Rovcanin, Savic, Handzic (Srndovic), Mikic, Rastoka. Trener: Velimir Stoinic. Nedostaju: -

SiroMi B. - SlauiJa ~
Stadion Pecara u Sirokom Brijegu. Pocetak u 20.30 sati. Sudija: Elmir Pilav (Sarajevo). SIROKI BRIJEG: Bilobrk, Ljubic, 1. Dzidic, [ese, Bertosa, Zlomislic, Serdarusic, Coric, Vagner, Silic, Kordic. Trener: Marijan Bloudek. Nedostaju: Landeka, Bajano, [urcevic, Brekalo, Bloudek (povrede). SLA VI] A Dujkovic, Svitiica, Aleksic, Papaz, Zecevic, Rasevic, Fazlagic (Perisic), Dudo, Kckot, Dudic, Vidic. Trener: V1ado Capljic. Nedostaje: Benovic (crveni karton),

Travancic, Bozicic, Mesano-

SARAJEVO

Bordo tim u sjajnom raspolozenlu docekuie Celik

HUselinoUiC prOdUZiO ugOUor dO brala sezone
U Gradaccu bez pobjednika
Zelimo od prvog kola najaviti borbu za titulu, kaze trener Jovic • Tatomirovic jos tri godine na Kosevu

JUSUlbaSiC odnio bOd u Dabelu
Iako su zeljeli na samom startu BH Premijer lige prikazati se II sto boljem svjetlu, novajlije u elitnom razredu, nogometasi Gradine u jucerasnjem susretu s vise nego solidnom ekipom GOSKa uspjeli su tek remizirati. Gradina, koja svoje domace utakmice igra u Gradaccu (stadion u Srebreniku trenutno ne ispunjava uvjete), povela je u 38. mi-

Ekipa iz Srebrenika povela pogotkom Zolenca
amera Zoletica, koji je udarcem glavom matirao nemocnog Antoniju Soldu za 1:0. Gosti su do izjednacenja dosli u 55. minuti. Sabahudin [usufbasic je s dvadesetak metara preciznim udarcern pogodio rnrezu Gradine. Do kraja susreta Srebrenicani su imali nekoliko prilika, prije svih Alen Turbic, Malik Smajlovic i Ermin

Gradina 1 : 1 GOSH
Stadion Banja Ilidza u Gradaccu, Gledalaca: 1.000. Sudija: Elmir Aleckovic (Sarajevo) 7. Pomocnici: Dalibor Draskovic (Sarajevo) i Senad Ibrisimbegovic (Travnik). Delegat: AJija Kurtagic (Bihac), Strijelci: 1:0 Zoletic (38, Hamzic), 1: 1 - J usufbasic (55.). :luti Kartoni: Tosunovic, Turbic (Gradina), Zderic, Kojic, Milinkovic, [usufbasic (GOSK). Igrac utakmice: Sabahudin [usufbasic (GOSK) 7,5. GRADINA: Zukic 6, nuti. Iskusni veznjak Amir Hamzic izveo je korner, idealnim centarsutom pronasao na drugoj stativi MuKatanec 6, Muminovic 6,5, Zoletic 7, [ugo 6 (77. Popara -), Ordagic 6,5, Huseinbasic 6, Dzafic 6 (67. Smajlovic 6), Harnzic 6,5, Tosunovic 6 (57. Turbic 6), Hodzic 6. Trener: Samir Adanalic, GOSK: Soldo 7, :lderic 6,5, [elavic 6,5, Kojic 7, Ramovic 6 (72. Dodik -), Grgic 6,5 (od 84. [uric -), Milinkovic 6, Badrov 6,5, Helvida 7, [usufbasic 7,5 (90. Peric -), Bibic 6,5. Trener: Slaven Musa. Huseinbasic, ali je rezultat ostao nepromijenjen, pa su gosti odnijeli bod u Gabelu. O.MUJKIC

N ajbolji fudbaler Sarajeva Said Husejinovic produzio je ugovor 5 bordo kluborn i trebao bi ostati do kraja sezone, sto je viiest koja ce sigurno obradovati navijace. Takoder, i odbrambenom igracu Ivanu Tatomirovicu se svidjelo na Kosevu, pa je odlucio vee sada produzi ti ugovor, i to na tri godine. U narednim danima ugoYore ce potpisati napadac Samir Nuhanovic (igrao u Zvijezdi) i mladi crnogorski stoper Nemanja MijllSkovic. Uspiesni nastupi II pretkolima za Evropsku Iigu i produzenie ugovora prvotimaca ionako pozitivan ambijent u i oko kluba cine jos ljepsim, i to uoci vecerasnieg starta u domacem prvenstvu protiv Celika (21 sat) na Kosevu. - N e treba naglasavati koliko je vazan pocetak sezone II BH Telecom Premijer Iigi. Nase ambicije su jasne, zelimo naslov prvaka, a za to su nam neophodni dornaci bodovi. Dolazi nam Celik s

Husejinovic: Obradovao navijace novim trenerom i sigurno je pa bude igrala, mora donijeda ne stizu s bijelom zastati tri boda. Yom. Sustigao nas je popriMoramo nastaviti uspjelicno umor, ali koja god ekisnu pricu, pocetu jos 5. jula

protiv Maltezana, Znaci, zanima nas sarno pobjeda istakao je Dragan [ovic, sef strucnog staba. A. Dr.

nUrMOuiC:Sui moramo ujerouali u Sebe
Zenicani noc proveli u karantinu
Celik ce u gostima kod Sarajeva veceras biti oslabljen cak za cetiri nova igraca koji nisu registrirani za prvo kolo: Meksud Colic, Vlado Markovic, Elmir Kuduzovic i Marko Nestorovic, ali i jaCiza podrsku s tribina svoje velike navijacke grupe. .Robiiasi" ce put Sarajeva, osim onih u prvatnoj reziji, organizirano otputovati u pet autobusa. - Velika je stvar i za klubove, a i za nasu ligu sto cemo moci racunati na podrsku navijaca i u gostima. N adam se sarno da ce se svi pridrzavati navijackog kodeksa - kaze zenicki golman Adis Nurkovic, koji, nakon teske povrede i operacije koIjena, veceras prvi put ove ako izgubirno, da ne budu razocarani, Mi smo potpuno no vi tim, a uz to nam nedostaje i dosta igraca. Neko smatra da je dobro sto u prvom kolu igramo derbi protiv Sarajeva, neko da nije sto odmah imamo utakmicu nanoz, ali sa svima se, prije iii kasnije, mora igrati u toku sezone. Najbitnije u svemu je da mi vierujemo u sebe, ali i nasi navijaci u nas - porucuje N urkovic. Celikovci su since bili u karantinu u hotelu .Jnternacional", pored svog Bilinog polja, a danas ce na Kamberovica polju u 10 sati odraditi i posljednji lagani trening pred utakmicu. V. B.

Celik oslabljen i na samom startu sezone

Dobre pripreme jesu zalog optimizma u taboru Siavije da ce sezona biti puno uspjesnija nego prethodna, ali su svjesni da irn nece biti nimalo lako protiv aktuelnog viceprvaka i finaliste Kupa na Pecari. - Imamo sjajnu ekipu i uvjeren sam da mozerno mnogo. Mec na Pecari bit ce

Moiemo mnOgOna PeCari

Siavija u Hercegovini

ogledalo jedne nove Siavije u igrackorn pogledu koja zeli da odmah pokaze da je prosli sampionar upamcen po grcevi toj borbi za opstanak, ali sa srecnim zavrsetkom, nes to sto se vise nikada nece ponoviti - rekao je Ratko Duikovic, golman i kapiten. G.1.

godine brani u zvanicnom rnecu za Celik. Sto se tice izgleda njegovog tima za uspjeh u vecerasnjem duelu, smatra

da nisu bez sansi. - Prva je utakmica i sve je rnoguce. Pozivam navijace da, i ako pobijedirno, ne budu pre vise euforicni, ali, i

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 5. avgust/kolovoz 2012.

57
I~l

TrauniM 0 : 0 Zelleznicar
Stadion Pi rota u Travniku. Gledalaca: 2.500. Sudija: Ognjen Valjic (Banj~ Luka) 6. Pomocnct Momir Sirko i Ratko Kunlc (Banja Luka). Deleqat Goran Skoko (Ljubuski), Zuti kartoni: Pejic, tastro, Popovic, Varupa, Fejzic, Simeunovic (Travnik). Igrac utakmice: Nihad Ribic (Travnik) 7. TRAVNIK: Fejzic 7, Nisic 7, l.astro 7, E. Varupa 6,5, Ribic 7, Kovacevic 6,5 (58. Zatagic 6,5), Popovic 6,5, Redzepi 6,5 (78. Tabakovic -), Uhovac 6,5 (46. Simeunovic 6,5), Pejic 7, N. Varupa 6,5. Trener: Nenmin Basic. ZELJEZNICAR: Antolovic 7, Colic 7, Kvesic 6,5, Kerta 7, Bogicevic 7, Svraka 6 (85. Stanic -), Jamak 6, Zeba 6 (46. Beslija 6), Sefmevlc 6, Bekric 6,5, Adilovic 6,5 (70. Pehilj -). Trener: Amar Osim.

uelez 3: 0 RadniM
VELEZ: Bobic 7, Kajtaz 7, Kodra 7, Serdarevi¢ 7,5 (60. Hebibovic 7), Dernc 7, Cemalovic 7,5, Mahinic 7 (72. HajdaraviC 6,5), Merzic 7, Okic 7, Mehrernic 7, Nuhic 6,5 (55. Zvonic 6,5). Trener: Asmir Diafic. RADNIK: Lucic 6, Krsmanovic 5,5, Jovanovic 5, Takovac 5, KuUacic 5, Kojic 5, Kapetan 5, Jevlic 5, Ristic 5, Nikic 5,5, Kornlienovic. Trener: Darko Nestorovic

Leolar 1 : 0 lriniSBi
Stadion Police u T rebinju. Gledalaca: 1.000. Sudija: Predrag ~tankic (Bijeljina) 7. Pomocnici: Zeljko Maric (Doboj) i Nikica Tomas (Orlnovcl), Strijelac: 1:0 Saraba (76). Zuti kartoni: Gol_ocevac (Leotar), Markovic, Scepanovic, Zurzinov, Arezina (Zrinjski). Igrac utakmice: Zdravko Saraba (Leotar) 7,5. LEOTAR: Milenkovi6 - S. Andric 7, Saraba 7,5, Golocevac 7

Stadion u Vrapcicima. Gledalaca: 300. Sudija: llija Zivkovic (Orasje) 6. Pomocnici. Dragan Keranovie (Prijedor) i Enes Bozic (Sarajevo). Delegat: Mersim Mesic (Gradacac). Strijelci: 1:0 Cemalovic (6, Serdarevic), 2:0 Hebibovic ((?4) , 3:0 - Cernalovic (68, Okic). Zuti kartoni: Mahinic, Nuhic, Haidarovic (Velez), Ristic, Komlenovic (Radnik). Igrac utakmice: Mirza Cernalovle (Velez) 7,5.

(68. Radivojevic -j, Jankovic 7, Susic 7, Vasiljevic 7,5, Novakovic 7, Filipovic 7 (90. Milovic -), G. Cimira! 7 (87. Malinkovic -), Ponjevic 7. Trener: Vladimir Gacinovic. ZRINJSKI: Melher 7,5, Markovic 6,5 (80. Bekic -), Radeljic 6, ~arjanovic 6, I. Anicic 5, Pehar 6, Scepanovic 6, Milicevic 5,5 (73. ~uminovic -), Arezina 5,5, Zurzinov 5,5, M. Anicic 5,5. Trener: Dragan Perle.

BH TELECOM PLBiH Aktuelni prvak dania bad s gastavanja u Travniku

UrueiDa DaoadaCima ZaCeOila OU8Me

Obie ekipe imale su nekoliko prilika, ali na kraju je zavrseno najrealnijim ishodom 0:0

Detalj s meca: Velei odlicno otvorio sezonu

(Foto: M. Skobic)

GemalOUiC MreiraO tri)uml "ROdenih"
Navijaci dornacih na pocetku drugog poluvremena izazvali prekid
Fudbaleri Velda zasluzeno su dosli do pobjede na otvaranju sezone. Pred svojim malobrojnim navijacima iucer su savladali novajliju u ligi, bijeljinski Radnik, a u lijeporn svjetlu predstavio se mladi Mirza Cemalovic, koji je bio glavni krearor trijumfa, s dva postignuta gola. Da ce utakmica dobro zavrsiu po "Rodene", Cemalovic je nagovijestio vee u 6. minuri. Akeija je krenula od Sevke Okica, koji je centarsutorn pronasao N edzada Serdarevica u sesnaestereu gostiju, a ovaj je asistirao strijelcu prvog gola. Radnik je uzvratio deser minuta kasnije, kada je sutirao Zoran Nikic, no golman Adnan Bobic dobro je intervenirao. I u 25. minuri Zeljko Krsmanovic je imao dobru priliku, ali je, iako usamlien, prornasio gol domacina. Pocetkom drugog poluvremena navijaci Veleza zapalili su nekoliko dimnih bombi i bacili jednu petardu, nakon cega je golman Radnika ostao lezati na terenu. Glavni sudija ilija Zivkovic prekinuo je utakmicu i zatrazio da se rribina isprazni, a dok to nije ucinjeno, prekid je potrajao 16 minura. To kao da je odgovaralo Velezu jer su domaci odmah poslije povisili vodstvo, a cetiri minute poslije i rijesili piranje pobjednika. U 64. minuti rezervni igrac Anel Hebibovic je nakon solo prodora pogodio za 2:0, a tacku na i stavio je opet Cemalovic udarcem glavom, i to nakon centarsuta Sevke Okica, F.IBRULJ

Mostarci uvjerljivi na otvaranju

Detalj s Pirate: Duel Varupe i Kerle Utakmicu je bolje otvorTravnik i Zeljeznicar io Travnik, a dobre prilike odigrali su borbenu i cvrstu nisu iskoristili Neboisa Popoutakrnicu s nekoliko prilika vic, Adin Lihovac i Nihad na obje strane koje su golrnani i odbrana zaustavili, pa je Ribic. S dtuge strane, Zeljo je podjela bodova bila i najreuzvratio pokusajem Aldina Adilovica glavom. Takoder, alniji ishod.

(Foto:

J. Hadiic)

neliOliliO ih priUedenO, Jed8n se oneSUi)estio
Buduci da je prije nekoliko dana ukinuta zabrana za gostujuce navijace, na Piroti je Zeljeznicar bodri10 oko 500 simpatizera. Prije pocetka urakmice njih cetvorica-petorica privedena su u policijsku stanicu zbog manjih problema, dok se jedan iz nepoznatih razloga onesvijestio pa je primljen u Dom zdravlja. Na samoj urakmici nije bilo izgreda.

Josip K vesic je imao odlican prodor po lijevoj srraniei, ali njegov dobar ubacaj niko nije uspio pretvoriri u gal. U nastavku, ulaskom Denija Simeunovica, Travnik je ponovo zaprijetio, ali je odbrana Zeljeznicara odolijevala. Tek u finisu susreta Zeljo je bacio sve karte u napad. Vernes Selimovic izbio je sam pred golmana Nevresa Fejzica, a kada su svi ocekivali pogodak, odbrana Travnika uspjela je blokirati njegov udarac. Do kraja gosti su imali jos jednu priliku, ali je sut Mirsada Besliie u posljednji trenutak blokirao Jure Pejic, S.PINJO

lZ,iauelrenera
Amar Osim
Bilo je nernoguce igrati po ovakvoj vrucini, tako da mogu cestitati igracirna obje ekipe sto su to izdrzali. Mislim da smo bili blize pobjedi, ali smo propustili dvije-tri dobre prilike.

Nermin Basic
Svjesno smoyrepustili inicijativu Zeljeznicaru. Imali smo nekoliko prilika, ali na kraju je nerijesen rezultat i najrealniji ishod.

Saraba presudiO Zrin)SIIOm
Na ovogodisnjem otvaranju sezone u Trebinju fudbaleri Leotara i Zrinjskog igrali su po veoma vrucem i sparnom vremenu, sto je i utjecalo da igra bude nesto sporija. U 25. minuti sudija Stankic morao je cak nakratko prekinuri utakmicu da se fudbaleri malo osvjeze. Trebinjci su u 36. rninuti prokockali penal. Stankic je nakon starta Marina Anicica nad Pavlom Susicern u sesnaestercu gostiju svirao jedanaesterac za Leotar, ali je odlicni Igor Melher odbranio sut Borivoja Filipovica. Gol odluke dao je Zdravko Saraba u 76. minuti, kada se nakon odlicno izvedenog slobodnog udarca Gojka Cimirota najbolje snasao u sesnaestercu gostiju. V. PILJEVIC

Leotar slavio minimalnu pobjedu u vrelom Trebinju

Poslije ekspresnog, neocekivanog ispadanja iz Evrope nogornetasi Sirokog Brijega okrecu se prvenstvu. Na starru ce na Pecari ugostiti dobro znanog protivnika, mom cad Slavije, Poslije ispadanja od irskog St. Patriksa igraci i strucni stab "papreno" su kaznjeni, ali, prema rijecima predsjednika kluba Ziatana Mije [elica, isto mogu ispraviti u slucaju osvajanja naslova. Trener Marjan Bloudek ne libi se kazati da je njegova morncad znatno iaca

SlaUila DrUa na Dutu do cilia - nasloua Drualla

Velike ambicije Sirokobrijezana

nego lani i da su ambieije i ove godine visoke. - Evropa je primarni ciIj, a naslov prvaka svi toliko prizeljkujemo. Prvi protivnik na tom putu je Slavija, Prosle sezone su se dosta mucili. Prema mojim saznanjima, momcad je pretrpjela dosta promjena i sigurno da nece biti nima10 lako. No, mi smo u ovoj utakmici bitni. Ako pristup bude pravi, pobjeda ne bi smjela izostari - izjavio je Bloudek. D.K.

Medunarodni fudbal

58

Onevni avaz, nedjelja, 5. avgust/kolovoz 2012.

KOSARKA Reprezentacija porazena ad Srbije na turniru u Siaveniji

Posuslali u finiSu meca
Sest minuta prije kraja protiv favoriziranog protivnika vodili s cetiri razlike • Danas protiv Hrvatske

Bugarska

stOlCIiOU celnlll GSNA
~ Bivsi najbolji evropski fudbaler Hristo Stoickov preuzet ce poziciju predsjednika 31-strukog bugarskog prvaka CSKA iz Sofije. Stoickov, koji je trenutno trener Liteksa, smatra se naiboliim bugarskim fudbalerom svih vremena. Poznat je i po agresivnom ponasaniu prema sudijarna i ostalim igracima, ZA CSKA je igrao 80-tih godina, pomogavsi klubu da osvoji tri ligaske titule i cetiri trofeja kupa.

Volfsburg

~ Njernacki prvoligas Volfsburg saopcio je da ce se vezni igrac Diiego (Diego) vratiti s posudbe

uraca

DiegO se

Kosarkaska reprezentacija Bosne i Hercegovine odlicno se drzala u mecu S favoriziranom Srbijom, ali je na kraju ipak porazena u drugoro susretu na "Adecco kupu" u Sioveniji sa 91:101(45:41). Konacnih deset razlike mozda jei previse, s obzirom na to da je sest roinuta prije kraja nas tim imao cetiri poena prednosti (80:76). No, sto kratka klupa, sto odlicni Milos Teodosic, rezultirali su na kraju uvjerljivim porazorn kojero je kumovala i druga tehnicka greska nasern selektoru Aci Petrovicu zbog prigovora sudijama. Najbolji u bh. timu bili su EIroedin Kikanovic sa 21 poenom, zatim Zek Rajt (Zack Wright), koji je uz 19 poena upisao i 11 asistencija i sedam skokova, te Mirza T eletovic sa 19 poena. Nihad Dedovic je ubacio 16 poena, ali je dobar dio drugog poluvremena presjedio na klupi zbog problema s licnim greskama. V srbijanskoj reprezentaciji najbolji je bio Teodosicsa Zvpoena ill asistencija. V prvom kolu BiH je dobila Sioveniju sa 80: 79, a veceras ce od 20.45 sari igrari s Hrvatskorn.

'UUHOUI' 1818 bill b01111U
Fudbaleri Olimpica na prernijerligaskoj premijeri, bas kao i prosle sezone, igrat ce s prijedorskim Rudarom. Lani im jeprva utakroica bila gostujuca, sada igraju kod kuce. Proslu sezonu zavrsili su na petom mjestu, a sada zelenapraviti korak vise. - Cilj nam je napraviti bolji rezultar nego u prethodnoj sezoni. Dobro sroo radili na pripreroama, ali prvenstvo ce pokazati je Ii to dovoljno. V generalnoj probi protiv Siavije igrali smo odbranu vrlo dobro, zelio bih da tako cvrsto igraroo i prvenstveneutakmice. Prosle godine bili smo vrlo efikasni, na utakmicarna smo zabijali po cetiri -pet, pa i sest golova, no, ako zelimobiti ozbiljnaekipa, moramo igrati dobro u oba pravca - kazao je trener Nedim [usufbegovic, koji

Olimpic na premijeri s Rudarom

Oclicna forma naseq napadaca

odbranll U naDadU

iz madridskog Atletika. Diego je na posudbu u roadridski klub dosao proslog Ijeta, jer je napustio hotel u kojero je bila ekipa Volfsburga, Ijut zbog cinjenice da nece biti u startnoj postavi.

Ziaran Muslimovic i dalje je u odlicnojforrni.a u suboru je u dresu Guizua pos tigao 11. gol u sezorn. Nas napadac koji vee neko vrijeroe nije u krugu kandidata za reprezentaciju bio je strijelac u pobjedi nad Guangzuorn, koji vodi Marcelo Lipi (Marcello Lippi),od2: 1. Osim sto je postigao prvi gol, bio je i asistentza drugi. (M. T.) je zadovoljan cinienicom da ovoga ljeta nije bilo mnogo odlazaka iz kluba, Danas, pak, nece moci racunati na povrijedenog Velibora Durica i suspendiranog Veldina Muharemovica, Uoci pocetka prvenstva veznjak Velibor Duric igolman Irfan Fejzic produzili su vjernosr Olimpicu. Durie je imao ugovor na jos godinu, a produzio ga je za jos jednu. Fejzicu je istekao ugovor, ali je dogovoreno da i naredne sezone nosi dres sas tava s Otoke, A. C.

Jedanaesti gOI mUSlimOUiCa

Muslimovic: Sirijelac i asistenl

Narniestanje

~ Juventusovim fudbalerima Leonardu Bonuciiu (Bonucci) i Simoneu Pepeu prijete zestoke kazne ukoliko se dokaze da su ucestvovali u narnjestanju rezultata utakrnica. Kako je poslije saslusanja izjavio tuzilac Italijanske fudbalske federacije, Bonuci bi mogao dobiri tri i po, a Pepe godinu suspenzije. (M. T.)

BOnUCOU I PeDeU Dmete llame

Nakon saroo per dana rada rukometasi Borac m:tela odigrali su i svoi prvi kontrolni mec, utakrnicu zatvorenog karaktera protiv ekipe Dervente, clana Premijer lige BiH. Susret se igrao 3x20 minura, pa je novi trener Banialucana Zoran Trninic

Trener TrnlnlC zadOUOIJan
imao rnogucnost da pruzi podjednaku minurazu svim kandidarima za prvi rim. Na kraju slavili su "crveno-plavi" rezultatorn 34:32 (10:9,24:21). - Moram reci da sam, znajuci dasmo tek napocetku priprema, izuzetno zadovoljan onim sto sam vi-

Prva provjera rukornetasa Borca m:tela

dio. Na ove iskusne nisam toliko ni obracao paznju, znaju oni sta rade, ali sam zato pomno pratio ove rnlade momke, od kojih se ocekuje da za nekoliko godina budu dosroini nasljednici nekadasnjih asova - istakao je Trninic nakon susretasDerventom. S.K.

N akon dugog, moze se reci, visernjesecnog iscekivanja sinoc je, napokon, odrzana izvjestaino-izboma sjednica Skupstine RK Bosna-Prevenr. Podneseni su i finansijski izviestaji za prethodni period,i to u iorervalima, a ono sto je najvaznije jeste da je RK Bosna-Prevent u ovom trenutku duzan 70.000 KM. Sra se tice finansija,planiranojedaseosigura 150.000 KM kako bi klub
biostabilanpremijerligas.

"aODhOdnO 150.000 HMzaSazOnu

Skupstina RK Bosna-Prevent

V izbornom dijelu sjednice Skupstine izvrsene su i kadrovske promjene, pa je tako

razriesen duznosti dosadasnji predsjednik Skupstine Najrudin Zilic, a novi predsjednik rag najviseg tijela klubajejasmin Ahic. Najvazniii dio je ipak bilo imenovanje novog Upravnog odbora. Stari, s Edinom Hasecic na celu, je razrijesen, a u novom ce biti osam clanova. Novi VO sacinjavaiu: Hajrudin Handzic, Emir Fejzovic, Haris Dzafic, Edio Bukva, Halid Ahmetas, Alija Bojcic, te dva elana generalnog sponzora kluba Preventa Aida Salkic iMensur Cuprija, D.B.

ort

Dnevni avaz, nedjelja. 5. avgust!kolovoz 2012.

TAKMICENJA Odigrano zensko finale na olimpijskom teniskom turniru
V'

Sarena Domala SaraDouu
Za bronzu Viktorija Azarenka dobila Mariju Kirilenko Sarno jedan gem

Rapsodija americke teniserke Serene Viii jams (Williams) u zenskom finalu teniskog turn ira na Olimpijskim igrama rezultirala je srarnnim porazom Ruskinje i najbogatije §portasice na svijetuMarijeSarapove. Sportistkinja koja je nosila zastavu Rusije na otvaranju Igara u Londonu osvojila je samo jedan set (6:0, 6: I). Susret je trajao sarno sat, Vilijams je krenula furiozno s gsam vezanih poena (2:0), a Sarapova kod rezultata 5:0 nije uspjela osvojiti gem, iako je imala 40:0. Serena je tako dosla do svogprvog zlata u singlu. Osim njega, ima ios dva najsjajnija odlicja osvojena u konkurenciji parova, izAtineiPekinga. Ovim zlatom Viii jams je postala prva teniserka nakon Stefi Graf(Steffi Graf), koja je osvojila Golden Slam, odnosno sve grand slamove i olimpijske igre. U rnecu za bronzu Bjeloruskinja Viktorija Azarenka dobila je Ruskinju Mariju Kirilenko. Posada britanskog cetverca bez kormilara u sastavu Aleks Gregori (Alex Grego-

ATLETIKA 12.00maraton(z) 20.00 400m prepone/zj-prvi krug 20.05 skok uvis(m)-kva1ifikacije 20.35troskok(z)-FINALE 20.45100m(m)-po1ufinale 21.151.500m(m)-polufinale 21.20kladivo(m)-FINALE 21.40400m(m)-polufinale 22.10400m(z)-FINALE 22.25 3.000m zapreke(m)-FINALE 22.50100m(m)-FINALE BADMINTON 10.00 Poiedinacnounj-za 3.
mjesto

10.45Parovi(m)-za3. miesto 14.00 Pojedinacnormj-FlNALE 15.15Parovi(m)-FINALE KOSARKA Zene, 5. ko1o: 10.00 Francuska-Rusija(B), 12.15 Angola-CeSka(A), 15.30 Kanada-Australija/B), 17.45 Kina-SAD(A), 21.00 Hrvatska-TurskarA), 23.15 Velika Britanija-Brazi1(B) ODBOjKANAPIjESKU 19.00-00.00 Zene-cetvrtfinale BOKS 14.30-15.15 Do 5Ikg(z)-osmina fina1a; 15.30-16.15 Do 60kg(z)-osmina finala; 16.30-17.15 Do 75kg(z)-osmina fina1a; 21.30-22.15 Do 56kg(m)-eetvrtfinale; 22.30-23.15 preko 91kg (m)cervrtfinale
(FOIO: AFP)

ry),PitRid(PeteReed), Tom Dzejms (James) i Endru Trigs Hodz (Andrew Triggs Hodge)osvojila jezlarnu medalju u veslanju. Britanci su do najsjajnijeg odlicja stigli u

prolieran siouensili Sudiia
Slovenski sudija Boris Margeta dobio je suspenziju krovne vaterpolske organizacije (FIN A) te vise ne srnije suditi nijednu vaterpolsku utakrnicu na Olimpijskim igrama u Londonu. Nairne, FINA se odlucila na takav potez jer Slovenac nije dosudio Cist pogodak Ivanu Perezu u posljednjim sekundama utakmice izmedu Spanije i Hrvatske koju su Hrvati dobili sa 8:7. - FINA je u potpunosti u pravu sto je kaznila sudiju, To je bio cist gal. Znam da je ljudski grijesiti, ali pravda je zadovoljena porucio je spanski reprezentativac Rafael Aguilar. Inace, Hrvatska i Crna Gora plasirale su se u cetvrtfinale. Hrvati su iucer savladali Australiju sa 11:6 pa imaju sve cetiri pobjede u grupi A, dok je Crna Gora u grupi B savladala Rurnuniju sa 12:8.

vrernenu od sest minura, tri sekunde i 97 stotinki. Srebrenu rnedalju osvojila jeposada Australije, dok su bronzani bili Amerikanci. Svicarkinja Nicola Spirig osvojila je zlato u triatlonu. Pobjednica je odredena u neizvjesnom finisu, Spirigova jenacilj stigla u vrernenu od 1.59,48 sata, sto je isti rezultat koji je ostvarila i Svedanka Lisa Norden, a Svicarkinja je proglasena pobjednicorn nakon sto je pregledan snirnak utrke, Bronzanu medalju osvojila je Australijanka Erin Densham(+0:02). Amerikanka Dzejrni Lin Grej (Jamie Lynn Gray) osvojila je zlatnu olimpijsku medalju u streljastvu u disciplini 50 m puska - trostav, postavivsi olimpijski re-

kord s pogodenih 691,9 krugova. Ivana Maksimovic iz Srbije osvojila je srebrenu, a Cehinja Adela Sikorova bronzanu medalju.

Zilavi Litvanci
Kosarkaska reprezentacija Sjedinjenih Americkih Drzava, popularni "Dream Team", pobijedio jeuz dosta muke selekciju Litvanije sa 99:95 u cervrtom kolu grupe A. Litvanceje usnaznorn otporu predvodio Linas Kleiza sa 20 poena, a u timu SAD-a istakli su se LeBron Dzejms (James) i Karmelo Entoni (Carmelo Anthony) sa 20 poena, dok je Kevin Duran t dodao 16. U grupi B Rusija je pak pobijedila aktuelnog evropskog prvaka, selekciju Spanijesa 77 :74. Izabranici Dej-

vida Blata (David Blatt) uspjeli su da se oporave od pocetnog soka i vodstva "Furije", koja je prvu cetvrtinu uvjerljivo rijesila u svojukorist-28:11. Najefikasniji kod pobjednika bio je Vitali Fridzon sa 24 poena, Anton Ponkrasov postigao je 14 (ll asistencija), dok su 12 koseva dodali Vitaliji Moz~ov i Viktor Hrijapa. Kod Spanaca istakao se Pau Gasol sa 20 poena, a po deset su ubacili Mark Gasol i Rudi Fernandez. Rukornerasi Hrvatske nastavili su s ubitacnim partijama, jucer su stradali Danci izgubi viii s cak 11 golova razlike (32:21). Najefikasniji "Kauboji" bili su Duvnjak, Vori i Horvatsa po petpogodaka. (A. C.)

BICIKLIZAMNAPISTI 11.00-19.16-0mnium(m) 11.58-19.51-Sprint(z), poje17.34-19.47-Sprint(m), poiedinacno SKOKOVIUVODU 20.00 Daska 3m(z)-FINALE KONJICKISPORT 12.00Skokovi.pojedinacno 12.0QSkokovi, ekipno MACEVANJE 10.00-20.15 Floret, timski(m) GIMNASTIKA 15.00Parter(m)- FIN ALE 15.50Preskok(z)-FINALE 15.50 Konj s hvataljkama(m)-FINALE RUKOMET Zene, 5. ko1o: 10.30 Svedska-Koreja(B), 12.15 Brazil-Angola(A), 15.30 Crna Gora-Rusijat A), 17.15 Hrvatska-Velika Britanija(A), 20.30 Norveska-Spanija/B), 22.15 Danska- Francuska(B) STRELjASTVO 13.3050mpistolj(m)-FINALE 10.00Trap(m),kvalifikacije S.PLIVANJE 16.00 Duo/f), kvalifikacije STONITENIS 11.00-15.30 Ekipno(m), cetvrrfina1e 20.00Ekipno(z),po1ufinale TENIS 13.00FINALE (M) ODBOjKA Zene,5.kolo: 1O.30Alzir-Dominikanska R.(A), 12.30 Kina-Koreja(B), 15.45 Velika Britanija-Japan(A), 17.45Italija-Rusija(A), 21.00 SAD-Turska(A), 23.00 Brazil-Srbija(B) VATERPOLO 15.50-21.20 Zene, cetvrtfinale DIZANJE TEGOVA 16.30Iznad 75kg(z) HRVANJE 14.00-19.25 Do 55kg(m),
grcko-rimski dinacno

~ Arnericki bokseri kuci ce se s Olirnpijskih igara vratiti bez ijedne medalje prvi pu t u historiji. Posljednje nade boksera SAD-a bili su Rosi Voren (Raushee Warren) i Erol Spens (Spence), ali su i oni ostali bez sanse za odlicje. Arnericki boks nekada je bio medu najjacirn na svijetu, ali od Olimpijskih igara u Atlanti 1996. SAD ima sarno jednu zlatnu medalju iz ovog sporta koju je 2004. osvojio Andre Vord(Ward). (M. T.)

AmeriClli bollseribez medalle

HohiSlani sarna Proliu suih
J edina sportistkinja iz Afganistana na Olimpijskim igrama u Londonu Tahmina Kohistani trcala jeprvi putza svoju zemlju dan nakon sto je dzudistkinja Vodzdan Sagerkani postala prva saudijska olimpijka. Trcala je Kohistani najbrze sto je mogla, s crnim hidzaborn na glavi, u svijetloplavoj majici s dugackim rukavima i u hlacama. Postigla je licni rekord na 100 metara s preponama, stigavsi na cilj posljednja s vremenom od 14,42sekunde. Poslala je ve1iku poruku svojim sunarodnjakinjama

Afganistanka razbila predrasude

Pozivam sunarodnjakinje da stvorimo rnrezu zenskoq sporta u nasoi zemlji, porucila hrabra atlencarka
da moraju irnati vise od jedne predstavnice nasljedecim Or. - Zelirn da porucim svirn zenama u Afganistanu da rni se pridruze. Spremna sam pozelieti im dobrodoslicu i pomoci im. Moramo srvoriti mrezu zenskog sporta u nasoi zemlji - rekla je ona. Ova atleticarka je presla preko velikih prepreka i predrasuda da bi dosla u London. U Afganistanu je mnogo onih koji su otvoreno negativno nastrojeni prema zenarna kojise bavesportorn, Govoreci 0 izazovima s kojima se susretala dok je trenirala u Kabulu, Kohistani je

rekla da siruacija nije bas dobra i da je uvijek bila gomila liudi koja ju je uznemiravala, a njen trener se stalno svadao s njima. Vecina ju je savjetovala da sve napusti i da to sto radi nije dobro. - Jednog dana, odlazeci na trening, taksista me je upitao gdje idem. Kada sam mu rekla da treniram jer cu ici na Olimpijske igre, on me je istierao iz taksija. Afganistanke su se prvi put na Olimpijskim igrama takrnicile u Atini 2004., kada je Robina Mukimjar trcala na 100 rnetara, a Friba Razaji nadmetalaseudzudu, E.Ma.

14.00-19.25 Do grcko rimski

74kg(m),

Dnevni avaz. nedjelja, 5. avgustJkolovoz 2012.

PODVIG Pistorius se upisao u olimpijsku historiju i izborio
V'

Amerikanac odustao zbog povrede

Olirnpijski pobjednik iz Pekinga u utrci na 400 metara, americki atleticar Leson Merit (Lashawn Merritt) odustao je u kvalifikacijskoj utrci zbog ozljede zadnje loze te izgubiopriliku braniti zlato. Merit je lose startao, nakon prvih 200 metara je podosta zaostao, a potom je odlucio odustati. Arnerikanac je, vidno razocaran, odsepao sa staze, svjestan kakvu je priliku imao na

Merit ne moze braniti zlato

Igrama, buduci da je bio favoritzazlato. Meritovim odustajanjem Amerikanci su dozivjeli tezak udarac u stafeti 4x400, Cije takmicenje zapocinje u cetvrtak. Spornenimo i da je Merit odsluzio 21 mjesec suspenzije zbog dopinga te je morao dobiti dozvolu Vrhovnog sportskog rnedunarodnog suda (CAS) da bi nastupio u LOJldonu. (A. C.)

J uznoafricki atleticar Oskar Pistorius (Oscar Pistorius) postao je jucer ujutro prvi hendikepirani sportista koji je nastupio na Paraolimpijskim i Olimpiiskim igrama. Cetverostruki pobjednik na Paraolimpijskim igrama, koiem su obje noge ispod koliena amputirane jos kao djetetu, zavrsio je kao drugi u svojoj kvalifikacijskoj skupini u utrci na 400 metara s vremenom 45,44, sto je njegov najbolji rezultat sezone, te

na taj nacin izborio plasman u polufinale koje je na rasporedu veceras s pocerkom u21.40sati. - Nisam znao bih li plakao iii bio sretan. Toliko je emocija prolazilo kroz mene u cilju. H vala svima koji su me podrzavali, a posebno rnojoj obitelji. Vidio sam svoju baku na tribinama i zbog nje mi je iznimno drago - rekao je Pis torijusBBC-ju. J uznoafrikanac ce nastupati jos i u stafeti 4x400. A.M.

Igre IrebaJu bill I u Alrlcl
Britanski minis tar Hju Robertson (Hugh) uputio je riieci ohrabrenja africkirn nacijama koje bi se, prema njegovom misljenju, trebale kandidirati za Olimpijske igre 2024. godi ne. - Vjerujem da Olirnpijske igre ne trebaju biti ogranicene na zapadnu Evropu, Ameriku iii prosperitetne zemlje Bliskog istoka. Volio bih kada bih vidio da jedna africka zemlja organizira Igre - rekao je Robertson. Nijedna africka zernlja nikada nije bila dornacin OI. (M.T.)

Ohrabrenje britanskog ministra

BOllunaJlOSileuroeme u Ceturtlinalu
Igre u Londonu jucer su, napokon, docekale nastup najbrzeg covjeka na planeti Useina Bolta (Usain), koji nije imao bas besprijekoran uvod u danasnje, prema svima, najatraktivnije i najiscekivanije takmicenje Olimpijskih igara- trkuna 100metara. U jucerasnjem cetvrtfinalu Bolt je bio pobjednik "svoje" grupe, ali s uvjerljivo nailosijirn vremenom za razliku od njegovih glavnih konkurenata za zlato. Interesantno, Boltovo vrijeme 10,09 bilo je najslabije pobjednicko u svih sedam cetvrtfinalnih grupa. Najbrze vrijeme kvalifikacija ostvario je Amerikanac Rajan Bejli (Ryan Bailey), koji jestotku odradio za 9,88. Drugo vrijeme postasprinter koii u Londonu brani tri pekinska zlata (100m, 200m i 4xlOOm) objasnio je kako uoci utrka razmislja 0 svemu osim 0 samoj utrci. - Prije trke imate momke koji se vole koncentrirati u tisini i momke koji vole razgovarati. J a spadam u vio je ios jedan atleticar iz SAD Dzastin Getlin (Justin Gatlin), koji je 100 metara pretrcaoza9,97. Svjetski prvak i najveci Bol toy rival na Igrama [ohan Blejk (Yohan Blake) otrcao je kvalifikacije za tacno deset sekundi, ali valjda to tako i treba. Niti on nitiBoltnisu seni oznojiii u eetvrtfinalu. J arnajcaninu je najveci konkurent bio Bri tanac Dzeims Desaolu (James Dasaolu), koji je zaostao cetiri stotin-

"Slab" uvod Jarnalcanlna u danasnji veliki okrsaj na 100 metara

lako pobjednik grupe, najbrzi cavjek na planeti istrcao je sporije ad glavnih konkurenata
J arnajcanski

Cure, aull, muzllCa
ovu drugu grupu. Sigurno cu i u Londonu pricati s mojim karipskim momcirna, mi smo sebi dobri. Na kraju cu, vjerovatno, popricati i s Blejkom. Mi razgovaramo 0 curama, autirna, muzici, 0 bilo cemu sto nam odmice misli od utrke - kaze Bolt. (A. M.) ke. Olimpijski stadion bio je pun radoznale pub like koja je zeljela pozdraviti svjetskog rekordera. - Sretan sam i okrenut premapolufinalu. N apravio sam los korak, malo posrnuo na pocetku. Drago mi je i sreca je sto se to dogodilo u kvalifikacijama - kazao je trostruki olimpijski pobjednik. Amerikanac Tajson Gej (Tyson Gay) ostvario je pobjedu u prvoj utrci s vrelIl,enomodlO,08sekundi.(A.C-)

BrnanCI preHrsll1i CrnOgorca

Prezime trenera naseg __ dzudiste Amela Mekica na __ rr _ .. _ .. zvanicnoi stranici Olimpijskihigarajeprevedeno. Ta- . ko je Branislav Crnogorac postao Branislav Montene- • grins. Valjda su Britanci mislili kako njegovo prezime treba prevesti kao-drzavu Crnu Goru, pa se dobijeovostosunapisali. ~ Ali nije ovo jedina bruka '-~c'-=--~.:::_~. domacina, Na stranici gdje Prevell prezlme su istaknuti osnovni podaci srbijanskog plivaca Borda MarkovieapisedajemladiplivacrodenuSarajevuuSrbiji.E.Ma.

-

__j

Bolt; Polufinalne i finalna trka bit ee odriane veceras

(Fala:AFP)

ort

Dnevni avaz, nedjelja. 5. avgust!kolovoz 2012.

61
'ziava dana
-Nismo izgubili zlatnu medalju, Nijemci sujeosvojiii.

Ddsetao IZ ollmDIJSItOg sela
Bivsi svjetski atletski prvak na 100 metara i reprezentativac Sent Kits i Nevisa Kim Kolins kaznjen je neucescem na Olimpijskim igrama zbog krsenja discipline. Nairne, Kolins je, prerna izjavama zvanicnika ove drzave, odsustvovao nekoliko dana iz olimpijskog sela. Propustit ce sprint, ali ce se takrniciti na 200 metara i u stafeti.

(Hrvatski srebreni veslac Damir Martin).

Viiest u broici
Kanadanin Jan Milar, takmicar u preponskom jahanju, postao je prvi sportista koji je nastupio na svojim cak 10. olirnpijskim igrama. Milar (65) je u subotnjim kvalifikacijama ostvario 42. rezultat, time je izborio nastavak takmicenja. Milar tvrdi da se osjeca jednako dobro kao i na 1.olimpijskim igrama,daleke 1972. godine u Minhenu.

10

ZIVOT Kako zaraduju manje poznati olimpijci

Ima I ualrOgaSaca, marlnaca, smeillara ...

Uplakani Kinez molio naciju za oprostal

Nejmar (Neymar), Kobi Brajant (Kobe Bryant), Usein Bolt(Usain) ... Za njih znamo da zaraduiu desetine miliona i da ne moraju nista drugo u zivotu raditi kako bi zivjeli poput bubrega u loju. No, Olimpijske igre pune su sportista kojima nadmetanje predstavlja hobi ili zabavu. Medu njima ima smetljara, vatrogasaca, rnarinaca ... koji u svojim spor-

tovima ne mogu zaraditi za lagodniiizivot. Americki hrvac Ces Bets (Chas Betts) je, recimo, graficki dizajner. Kada se ne bori na tatamiju, dzudista Ci Jip Ceung gasi pozare. Lens Bruks (Lance Brooks) baca disk, ali bankovni racun puni radeci citav nizposlova- bio je trener u skoli, konobar, zidar ...

Norveski maratonac Urige Buta radi kao domar, dok arnericka veslacica Debi Kapoci (Debbie Capozzi) u pauzi izmedu treninga radi u slasticarni u Njujorku. Dzamel Hering (Jarnel Herring) je bokser, ali i marinaco Britanka Natasa Perdju dize tegove, ali za zivot zaraduje sakupljajuci smece, Amerikanac bugarskog po-

rijekla Emil Milev bavi se macevanjern, ali rnu na diplomi pise da je profesor fizike. Njegova kolegica po sportu Rejs Imboden (Race) jeDJ. Atleticarka Gven Jorgensen (Gwen) je racunovoda, a strelicarka Karen Hulcer (Hultzer) dizajnira vrtove ... (M. T.)

Dizac tegova Vu Dingbao, jedan od favorita za zlatnu medalju, u konkurenciji do 56 kilograma osvojio je srebro, sto je vise nego dovoljno daseokarakterizira kaoveliki uspjeh. Medutim, "sarno drugo mjesto" je toliko pogodilo ovog sportistu da se u izjavi za kinesku televiziju rasplakao i molio naciju da mu oprosti na neuspjehu. Lijuci gorke suze, prozvao se sramotorn za Kinu i za sve dizace tegova iz te zernlje pa se, kada je dosao do daha, izvinio svima koje je razocarao, Novinar ga je potom zagrlioi objasnio mu, pre nose kineski mediji, da je i sre-

Srabrom 'osramoliO' dOmOuinu?1

brouspjeh. Sarno nekoliko dana nakon sto je olimpijska sampionka u skokovima u vodu Vu Minksia dozivjela zivcani slom saznavsi da su joj roditelji krili strasne porodicne tragedije da ne bi podbacila u Londonu, kineski sportisti su nam ponudili jos jednu srceparajucupricu, Postavlja se pitanje shvata Ii ova nacija Olimpijske igre preozbiljno. J e Ii doslo vrijeme da svoje sportiste pocnu odgajati u duhu olimpizma cija je kratica "vazno je ucestvovati", ocito, prestala vaziti za njih.

E.Ma.

Francuski 21-godisnji plivac Floran Manadu (Florent Manaudou), najmladi od svih osam final ista, trijumfirao je s vremenom 21,34 (50 metara slo-

Manadu dObiOinSPiraCiJU u sBstri
bodno) te se tako pridruzio na najvisern pobjednickorn olimpijskom postolju svojoj slavnoj sestri Lori (Laure), koja je prije osam godina u A tini osvojilazlato na400 slobodno. Floran i Lora su prvi brat i sestra u historiji plivanja na Igrama koji suosvajalizlatnemedalje. - Jednostavno mi je ces-

Prvi brat i sestra u historiji plivanja na Igrama sa zlatnim medaljama
titala i rekla koliko je ponosna na mene. Nije tu bilo puno riieci, mi sevrlo dobro razumijemo - rekao je Floran. A.M.

S Igara je zbog dopinga izbaceno jos troje sportista. Kolumbijski trkac na 400 metara Diego Palomeke (Palomeque) suspendiran je nakon sto je ustanovljeno da je u julu u Bogoti pozitivno testiran na zabranjeni testosteron. Zbog koristenja iste supstance suspendirana je i ruska biciklistkinja Vikto-

IZbaCenO troJe sportlsta

Pozitivni testovi na doping

rijaBaranova. Treca suspenzija odnosi se na brazil sku veslacicu Kisiju Kataldo (Kissya Cataldo), kojoj je presudio lest koji je radila prije pocetka Igara.Svjetska agencija za borbu protiv dopinga u Londonu provest ce oko 6.000 testova. (M. T.)

NEDJEUA 5. 8. 2012.

11 05

JUNSKA NOC

BHT1
07.30 Prirodna bastlna BiH. Kraska polja zapadne Bosne 08.00 BHT Vijesti 08.15 Nova avantura, magazin 09.20 lombi hotel. animirana serila. 5/19 09.45 01 London 2012. Odbojka (m). Brazil· Srbija. snimak 12.00 BHTvijesti 12.15 U susret Festivalu narodne muzike llidia 2012 12.55 01 London 2012. Tenis (m), finale, prenos 16.55 Fudbal. BH Telecom Premijer liga BiH. Olimpic • Rudar, prenos 19.00 Dnevnik 1 19.45 01 London 2012. Atletika, finale, prenos 22.55 01 London 2012. Odbojka (i). Brazil- Srbija, prenos 00.30 BHT sport 01.00 Majstori brzine. Lopare 2012. 01.30 Pregled programa za ponedjeljak 07.15 LJOI London 2012.: Nigerija • Argenlina. kosarka, 09.00 Vijesli Ramazanski program 09.05 Dobrocinitelj, dokumentarni program 09.35 Ramazanski razgovori. dr. Ahmet Alibasic.l.dio, dokumentarni program ~rogram za djecu 10.05 Ciji su am!eli 10.20 Kako to 10.35 Mala prineeza 10.45 Kucni svemirei 11.05 Super spijunke 11.25 Profesor Baltazar 11.40 Sportske igre mladih 12.00 Dnevnik 1 12.15 lelena panorama, program za agrar 12.45 Larin izbor, igrana seriia, 69. epizoda 13.45 Prugasta braca, Drulba mungosa 14.45 Super spijunke. crtana serila 15.15 Vijesti 15.25 LJOI London 2012.: Cr· na Gora • Rusija, rukomet, prijenos IV 17.00 LJOI London 2012. Gimnastika, snimak finala po spravama /m/z/ 19.20 Vrijeme iffara 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normaIan, igrana serija /12/ 20.55 LJOI London 2012.: Hrvatska • Turska, kosarka, prijenos IZ! 22.45 Dnevnik 3 23.00 Larin izbor, serija 00.50 Dnevnik 2, r. 01.20 Pregled programa za ponedjeljak

TV ALFA
snimak/ml
07.05 Julro uz sevdah 08.05 Junska nee, igrana serija, (r) 09.05 Junska nee, igrana serija, (r) 10.05 Junska not. igrana serija, (r) 11.05 Junska noc. igrana serija, (r) 12.00 Vijesti 12.05 TOP PJESME 12.30 la svaku bolest trava raste, emisija o zdravlju (r) 13.30 Utorkom a sportu, sportski maga~in(r) 14.35 MUllCKA NOSTALGIJA 15.05 Tek rodeni, igrana serua 16.00 Gljiva Show, zabavno muzicki program, nova sezona (r) 17.20 Kako vrijeme prolaz], igrana senia 19.00 Dnevnik 19.20 la svaku bolest trava raste, emisija o zdravlju 20.05 Ramazanski program 21.00 Kako vrijeme 07.05 Sirasii i inlrige. igrana seriia, ep. 113/134 (R) 08.00 Vijesti 08.05 Junska nee, igrana seriia, ep. 181103 (R) 09.00 Vijesti 09.05 Junska nee, igrana seriia, ep. 191103 (R) 10.00 Vijesti 10.05 Junska nee, igrana serua, ep. 201103 (R) 11.00 Junska noc. igrana seriia, ep. 211103 (R) 12.00 yijesti plus 12.15 livot ispocetka I Starting Over, igrani film 14.00 Vijesti 14.05 Corle one, igrana sena, ep.7/12 15.00 Vijesti 15.05 Tek rodeni, igrana senla. ep. 26/26 (R) 16.05 Reportaia TV1. Skokovi sa Starog mosta 17.00 Vijesti plus 17.20 Kako vrijeme prolazi, igrana seriia, 44. ep. (R) 19.00 Dnevnik TV1 19.55 Ali Baba 2. igranifilm 21.00 Kako vrijeme prolazi, igrana serija. 45. ep. 22.40 Devet / Nine, igranifilm 00.30 Dnevnik TV1 (R) 01.30 Ruska obeeanja / Eastern Promises, igranifilm 03.00 Nocni program

PINKBH
07.00 Miss. film lz regije 08.45 Seljaei, mini serija 12.00 Info toP. informativni program 12.10 Vremenska prognoza 12.15 Gold express, rnuzicka emisija 14.00 Akademija dehelih, reality show 15.00 Kursadiije. humorlsncn: serijal r. 15.50 Info top, informativni program 16.00 Vremenska prognoza 16.05 Dobar komsija. kolatna emisija 18.00 Top speed. sportsko lilestyle emisija r. 19.00 smesnn case kod !lose, numorlstlcn: serijal r. 20.00 Sve za Ijubav, reality emisija 21.30 Sopingholicarke, reality emisija 22.30 Akademija debelih, reality emisija 00.00 Paklena voinja. arnericl« film 02.00 Miss, film iz regije r.

HAYATTV
06.30 Sirena, crtanifilm, 5-10. epizoda 07.30 Moj dam 08.00 Svi na selo 08.25 Moji diepni Ijubimei, crtani film, 39. eplzoda 09.00 Lijeni grad. ertanifilm, 7. i 8. epizoda 10.00 Pokemoni. crtani film, 15. epizoda 10.27 Gormiti. crtanifilm, 11. epizoda 10.49 Ninja ratniei, zabavnosportski TV show 13.50 Bandini, igrana serija, 86. epizoda 14.40 Bandini. igrana senia, 87. epizoda 15.30 Bandini, igrana serija, 88. epizoda 16.20 Bandini, igrana serija, 89. eplzoda 17.10 Bandini, igrana senia, 90. eplzoda 17.58 Vremenska prognoza 18.00 Glam Blarn, zabavni program 18.50 Ramazanski pruqramnajava, kolazni program 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.28 Vremenska prognoza 19.29 Biometeoroloska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.50 Ramazanski program. kolazm program 21.00 Placenl ubiea, igrani film 22.55 Ludi za oruijem. igrani film 01.30 Astra Num Calfe, ufivo

prelaz],

22.40 00.40 02.30 04.00

reportaza

igrana serija, muzicki program Devet. igrani film SMS Chat Sehurski program Urbani folk

SATELITSKI PROGRAM
Iiillllt'l d d ; f
14.10 14.50 15.05 16.03 17.00 17.35 18.27 19.00 19.30 20.05 21.00 21.35 22.40 23.40 00.05 00.30 00.45 Vrijeme [e za bebe Gastronomad Vijesti Srecn! Ijudi, serija Kuba, dok. program Pjesma bez granica Sasvim prirodno. Kanjon Nevidio Siagalica, kviz Dnevnik Srecni ljudi, serija Sesti krug. sportski program Maj nejm iz Mitar, tv film Novl tabloid Dzez face. Joshua Redman 2.dio Trag u prostoru Dnevnik Dozvolite ..• aktuelno dok.prog. 13.00 14.00 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 19.45 20.00 21.00 22.00 23.00 Superb ike Superstok Supersport. Fudbal na pijesku (Berlin). Njemacka Turska Superb ike Fudbal na piJesku (Berlin). Rusija • Rumunija Fudbal na pijesku (Berlin). Njemacka Turska Vijesti Svi sportovi Wwe Superb ike. SP Silverston Superb ike. SP Silverston Supersport. SP Velika Britanija

II'frTiDwin.l.lm:.J..!I.-_
11.50 CH 1V. Chelsea Milan 13.45 UZIVO. Svajcarska liga. Zurlch . Lausanne 16.00 UZIVO. FudbaL Valerenga Manchester United 18.00 UZIVO. Belgijska liga. Waregem Gent 20.00 ATP Washington 1/2 Finale 22.00 UZIVO. ATP Washington FINALE 00.00 Austrijska liga. Rapid -Austrai W 02.00 Danska liqa. Midtjylland Randers 04.00 Fudbal. Valerenga Manchester United

Ill@ei>'itI!IiU
09.00 11.00 13.00 15.00 16.00 17.00 19.00 21.00 23.00 02.00 Fudbal Hrvatska: Istra - Dinamo Zagreb Liverpool Tv Fudbal Brazil Uefa Euro Official Story Box: Kotv Classics Fudbal Mis: Columbus - De United Fudbal Hrvatska: Zadar . Hajduk Fudbal Brazil Fudbal Francuska: Montpellier - Lyon Bejzbol Mlb: Milwaukee - St Louis

National G.
14.25 Iza kozmosa 15.20 Ekcloske megagradevine 16.15 Megagradevine. USS Ronald Reagan 17.10 Megagradevine. Povijesni most 18.05 Sekunde do katastrofe 19.00 To ne bi trebalo letjeti 19.55 Uspon crnog vuka 21.00 Potraga za izgubljenim da Vincijem 21.55 Iza kozmosa 22.50 Stijenske zvijezde 23.45 Potraga za izgubljenim da Vincijem 00.40 Iza kozmosa

,. . E:~'"
•I , III
11

'<;

..,...

-,~1

-:

..

,
TV

MTV Adria
12.10 15.00 15.50 16.20 17.10 18.00 19.40 19.50 20.40 21.30 22.00 22.50 00.00 01.00 01.10 02.10 The Challenge Pranked Pranked Isle Of M1V 2012 Biggest!Hottest! Loudest I Domacica 3 From 1 Reno 911 South Park Ugly Americans Pauly D Project Worst.Prom.Ever Alternative Nation 3 From 1 10 Biggest Tracks Right Now Music Non Stop

FOXlife
10.00 12.05 12.30 13.35 14.40 16.25 17.10 19.00 19.50 21.00 23.00 00.05 01.00 01.25 Seks i grad Seks i grad Osveta Osveta Jednom davno Jednom davno Secrets of the Mountain Overi Gimnazijske traume A walk in my Shoes Gimnazijske traume Svi vole Rejmonda Sofi Parker Houp i Fejt OB.35 09.20 10.10 10.55 11.40 13.20 15.00 16.40 17.30 19.10 20.00 23.25 00.15 01.05 Frikovi Put osvete Detektiv na Floridi Red i zakon. zloctnacke namjere Pisac i detektiv Unutrasnji vid Detektiv na Floridi Necujno Put osvete Milosrdna Grejs Zlocinacki umovi Zlocinacki umovi Put osvete Unutrasnji vid 10.35 Voda za slonove 12.30 StreetDance 3D 14.10 Superzgoditak na lutriji 15.50 Invictus 18.00 Hollywood. Na snimanju IX 18.30 Izvorni kod 20.05 X-Men. Prva generacija 22.15 13 23.50 9bitelj Borgia II 00.50 Carobni grad 01.40 Pijan od Ijubavi 03.15 Gainsnbourg. Opasne misli 05.30 Hollywood. Na snimanju IX

CineStar TV
11.15 Oaj mi sebe, film, drama/romance 13.30 vremenskt policajac, film, sf/akcija 15.30 Rajski vrtlar, film, drama/komedija 17.30 Iz dzunqle u diunglu, film, komedija 19.30 Gospodar lopova, film, avantura 21.30 Brothers Three, film, drama 23.30 Duga,film, drama 01.30 Parting shots, film. komedija

NEDJEUA 5. 8. 2012.

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDjC

HRT1
07.25 Roni Oily roni, crtani film 07.40 Mixmaster, crtani film 08.00 Dibidogs, crtani film 08.20 Metajets, crtani film 09.00 Roni Oily roni, crtani film 09.15 Hairy Scary, crtani film 09.30 Andeli i prijatelji, crtani film 09.40 Metajets, crtanl Iilm 10.35 Prine iz Bell Aira, humorisncna serija 11.05 Odbacena, indiiska seriia 12.00 Lonei i poklopei, kullnarski show 13.05 Telering, talk show 14.00 Naibrii igrac, kviz 14.50 Skrivena kamera, humorlsticni program 15.05 Prazne price, igrani lilm 17.00 Red Carpet, showbiz magazin 17.50 Dejana Talk Show, talk show: Tema. "Carolija putovanja" 18.50 OBN Inlo, inlomnativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 In Magazin, zabavni program 20.00 Balkanske prevare, reality drama 21.05 Wah wah, igranifilm 23.05 Ubojstvo dolazi s kisom (12), igranililm 01.35 Zodijak 03.40 Cuvari planeta, dokumentarni program 10.50 Knin. Sredisnja proslava na Trgu A. Starcevica kod spomenika Hrvatske pobjede OIuja '95., priienos 12.00 Dnevnik 12.10 Sport 12.12 Vrijeme 12.18 Biblija 12.28 Knin. Dan domovinske zahvalnosli - prijenos mise 13.52 Split More 14.30 Dakovacki vezovi, snimka (2.dio) 15.07 S krunieom u ruei Lourdes 2012. 15.49 Mir i dobro 16.19 HAK - Promel info 16.25 Siniska alka, priienos 17.00 Vijesti 17.10 Sinjska alka, prijenos 19.20 Loto 6/45 19.30 Dnevnik 19.59 Sport 20.06 Vrijeme 20.15 Hrvatski kraljevi. Zvonimir, dokumentarno-igrana seriia 21.00 Knin. Dan pobjede i demovinske zahvalnosti, prijenos 22.13 Velike pobjede Domovinskog rata, Olkos 10, dokumentarni film 23.12 Dnevnik 3 23.27 Sport 23.30 Vrijeme sutra 23.32 News 23.36 Vijesti iz kulture 23.51 Dr. Oz lb, talk show 00.36 Neki 10 vole vruee, ameritki film 02.32 S krunieom u ruei Lourdes 2012. 03.12 Hrvatski kraljevi. Zvonimir, dokumentarn io-iqrana serija 03.53 Skiea za port ret 04.04 Jelovniei izgubljenog vremena

HRT2
09.00 01 London 2012 .. Kosarka (M). SAD - litva, snirnka 10.30 01 London 2012 .. Engleski dnrucak, emisija 10.50 01 London 2012 .. Rukomet (M). Franeuska Island, snimka 12.00 01 London 2012 .. Alletika - maraten (i), kombinirani priienos 12.15 01 London 2012 .. Kosarka (i). Rusija Francuska, kombinirani prilenos 13.50 01 London 2012 .. AIIetika - maraton (i), kornbinirani prijenos 14.40 01 London 2012 .. Hrvanie do 74 kg - kvalilika· eije, snimka 15.00 01 London 2012 .. Jedrenje klasa Finn - plov za medalje, prijenos 15.40 01 London 2012 .. Tenis (M) - finale, prijenos III gimnastika - finale po spravarna, prijenos 18.40 01 London 2012 .. Vrijeme za caj, emisija 18.55 01 London 2012 .. Rukomel (i). Hrvalska - Velika Britanija, snirnka 20.35 01 London 2012. - kombini rani prijenos. Alletika - finala 20.50 01 London 2012. - kombinirani Ptijenos. Kosarka (Z). Hrvatska Turska 21.40 01 London 2012 .. Alletika - finala, prijenos 23.00 01 London 2012 .. Olimpijski meridijan, emisija 23.50 01 London 2012 .. Glmnastika - finale po saravarna, snimka 00.50 Glazbeni spotovi 03.55 Melalmania (2.dio) 04.54 Garaza - Marko Tolja 05.24 Rekonstrukeija - Lana Jurcevie

Nova TV
07.30 Klub otpisanih 08.00 TV Izlog 08.15 Dodir s neba, serija 09.10 Neustrasivi Scooby-doo, crtana serija 09.35 Lego Ninjago, crtana senia 10.00 Super Loonatics, crtana serija 10.25 Pokemoni, crtana seriia 10.50 Pokemoni, crtana serija 11.15 Bijele udovice, zabavna ernisiia 12.40 Jahac osvetnik, igranifilm 14.00 Tajni rjecnik, igranifilm 16.00 Nad lipom 35, hurnorlstlcnoglazbeni show 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Nad lipom 35, nurnonsncnoglazbeni show nastavak 17.25 Covjek iz Virginiie, igranifilm 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Periferija City, Serila 21.00 Ziatni kompas, igranifilm 23.05 Vracanje duga, i~ranifilm 00.50 Cuvari zakona, igranifilm 02.55 Savrsena nevjesta, realitiy show 04.25 Dnevnik Nove TV 05.15 Kraj program a

RTRS
08.00 Vijesti **.** Malatv 08.15 U nccno] basli, program za djecu 08.45 Price Nice cvrcka Nidio i jesen 09.00 Turisticke razgledniee Istocno Sarajevo 09.50 Nepobedivo srce, serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Snop, ernlsila za poljopnvrednike 13.00 Sarno pjesma zna, rnuzicka emisija 14.00 20 godina od stvaranja republike Srpske, emisija 14.55 01 London 2012.gimnastika (m/i) finale po spravama, direktan prijenos 17.15 Zelenkovac diez festival 2012., 18.00 Ljubav je posao, film 19.30 Dnevnik 2 ** .*. Sport 20.15 Olujno nevrijeme, dokumentarni film 20.55 01 London 2012. kosarka (i) Hrvatska - Turska, direktan prijenos 22.50 Dnevnik 3 23.10 Siadak iivot, film 02.00 Ljubav je posao, film

reportaza

MREZA
08.05 Junska not. igrana serija, ep. 18/103 09.05 Junska not, igrana serija, ep. 19/103 10.05 Junska not, igrana senja, ep. 20/103 11.00 Junska nee, igrana ~erija, ep. 21/103 12.15 livot ispocetka, igrani film 15.05 Tek rodeni, igrana senja, ep. 26/26 17.20 Kako vnjeme prolazi, igrana i 44. ep. 19.55 Ali Baba film 21.00 Kako "'C",'''" J"'""'." 45.

automobilizmu (rl 00.20 Dnevnik 11ISA (r) 00.50 Yusuf, serijski program, 17/45 (r) 01.35 Ramazanski program (r) 03.35 Vrijeme pocetka posta 03.40 Odjava programa

07.00 Slatisti, senjski program, 10/12 (r) 07.30 Ime rnoje skole, obrazovni program za djecu (r) 08.15 Program za djecu 10,00 rose Proeski, muzitki program, 2/2 (rl 11.30 Legenda0 Bruce Lee iu, serijski program, 7/50 (r) 13.00 Vijesti 11ISA13.05 Obitell Borgia, igrani film (r) 15.05 Yusuf, seriiskl program, 16/45 (rl 16.00 Vijesti 11ISA16,05 Povratak u zavicaj, igrani film 17.35111SA ribolov 18.15 Sarajevus Ijubavlju, dok serijal18.30 Dnevnik 11ISA-vremenskaprognoza 19.00 Gladijatorska akademija, program za djecu19.30 Ramazanski program 20.30 Sarajevo art, emisija Iz kullure 21.05 Yusuf, serijski program, 17/45 21.50 Sevdah, dok. program 22.20 Ubojiti instinkl, igrani film 23,50 Autoshop magazin, emisija 0

10,00 Turkan, igrana serija 12.00 Sakupliacl skoljki 2, film 14.05 Tajna sluiba, igrana serija 15.05 Tek rodeni, igrana serila 16.05 Dadailja ana, igrana serija 17.20 Kakovrijeme prolazl, igrana serija; Glazbeniprogram 19.30 Reemiliranje dnevnika brt-a 20.00 Kako vrijeme prolazi, igrana serlja 21.00 labavni program 21.50 Dvije sesne za kralja, film

.:i"llt~:hl. KAKANJ

Presica (R) 18.05 Tjednik, infor. emisija19.05 ReportazaKISS 19.20 Marketing 19.30 DNEVNIK HRT 20.00 Sport nedjeljom 21.40 ReportazaKISS 22.30 Dokumentami program HRT23.30 Nocni program

Igrani lilm, Drugi udar01.30 lvjezdano nebo

TVOSM
15.30 Marl<eting 315.35 MuziCl<i predah16.00 Vlkendcaffe, nedjeljompopodne18.30 MarI<eting 618.35 N rmatvna emisija19,1 . lodeks 19.25 Po zone19.40 ertani 111m 19.55 Marl<eting 20.00 Fojlovrat, senja B 20.55 Marl<eting 21.00 TalkShow 9 22.30 VOA23.00 D!entlmenski ukus,film 00.30 Astroshow

18.40Braca Koale 19.00 Marketing 19.15 Mubarek Ramazan 20.45 Marl<elin21.00 PUI lsfine 22.00 Razum 22.25 Ramazanska prica 22.45 Marketing 23.00 Vijesli 111Sahar

magazin, emislja 0 automobilizmu 15.00 Vljesti 15.05 Hronika krajiskih gradova,intonnalivni plUgram(r) 15.50 Prepol1Jcujemo ... 15.55 za svakuboles!lrava raste, BB. emisija (r) 16.25 Pmpol1Jcujemo 16.30 Nedjeljom ... zajedno,zabavno-revijalni rogram p 18.30 Programza djecu 19.00 Dnevnik1 19.30 Top shop 19.46 Muzic~ program19.55Ramazans~ program21.05 Igranifilm 22.30 Vijesli 22.35 Kakovnjeme prolazi, igranasenja

HEMA
09.00 Auto shop magazin, emisija 10.00 Iz amiva Tv Hema 11.00 Reportaza12.00 Muzicki program 13.00 Igrani film 15.00 Iskre culture, emisija 0 umjetnosli I kullurnim zbivanjima 16.00 Deselka, emisija 0 stucentsurn lemama 17.00 Reportaia, repnza 18.00 Igrani film 20.00 NaSi razgovori, inlervju 21.00 Religija u sluibi ilvota, religijski program 22.00 Pregled sedmice, inlormalivni program

TV GORAlDE
17.00 Najava programa 17.05 Rilam iivota, zabavno-revijalni programlr 17.30 Bajke za djecu 18.00 labavna ucionlca program za djecu; Markeling 19.00 Sedmica; Marl<eling19.30 Mu~cki program 20.00 Rukomelna utakmica - snimak 21.30 Ne/Osnovano/-infonnalivni program /r 22.00 Igrani film 00.00 Ooiava programa

VISOKO
14.00111 STRANE17.00 Program za djecu i omladinu 17.45 Namjesnik Ijubavi,senjski program, r 18.15 Ramazanskl program 19.25 Markeling blok 19.30 Dnevnik FlY 20.00 Ramazans~program21.00 Sjecanja21.30Namjesnik Ijubavi,senjs~program22.00 Marl<eting 22.05 Na~ realnosl blok 23.05 111slrane00.00 Visokolive

ZENICA
15,00 Razglednica, r. 15.55111 izlog 16.00 Selu u pohode, r. 17.00 Music box-muzicka emisija, r. 17.55 Mali oglasi, 111 izlog 18.00 Auloshop 18.30 Mali oglasi, obavjeslenja19.00 Djeclji program 19.50 Obaviestenla 20.00 Ramazanski program 21.00111 izlog, mali oglasi 21.05 Sredinorn.repriza 22.00 Obavjestenja22.40 Nevel, film

TVUSK
10.05 Junska nee, igrana serija (r) 11.00 Preporucuierno... 11.05 Junska nne, Igranaseriia (r) 12.00 Vijesli 12.09 Svijellajne, igrana serija 13.00 Moje dijele, savletovallste za rodilelje, _ edukalivni program 13.30 livjeli zdravo, emisija 0 zdravlju 14.05 Elno Irenulak14.30 Auto shop

HIT TV
11.00 Farma, poljopnvredna emisija 12.05 Biljanaza vas 13.05 Auto shop magazin 14.05 Djevojke iz Sulika 15.00 Hit nedjeljom, (nedeljno popodne) 18.00 Vrele gume,emlslja 19.00 Nije tesko bili ja,emisija 19.55 Ali Baba 1, igrani lilm 21.00 Kako

KISS
13.05 Dokumentarni program HRT 14.05 Dokumenlarni program 15.00 Reportaza KISS16.00 Hrana i vino, emisija16.30 Vinoteka 17.05

14.00 Bez maske 14.30 Salkanske prevare -r15.00 Nedjeljno popodne 19.20 Marketing 19.30 Dnevnik 20.10 Balkanske prevare20.45 Familijarna namjeslaljka 21.30 Mini serija, Kenedijevi22.20

22.40 Igrani film, Devel 01.30 Talk show, emisija

vrijeme prolazi, igrana serija

Dnevniavaz

Istvud: Bio na skupu

SAN VALl - Oskarovac Klint Istvud (Clint Eastwood) podrzao ie republikanca Mita Rornnija (Mitt Romney) u utrci za Bijelu kucu, Slavni americki glumac i reditelj ucestvovao ie na Rornnijevom skupu za prikupljanje sredstava za predsiednicku utrku u Ajdahu, na kojern je prikupljeno vise od dva rniliona dolara. U februaru je Istvud rekao kako ne podrzava nijednogkandidata.

IsluUd za ROmnna

HRADU SHUPE SAIOUE
Meau zrtvarna je i jedan Rus kojem su strgli sat marke "Richard Mille" vrijedan 550.000 eura
operiraiu duz francuske ri vijere od sredine jula, a policija vjeruje da [e rijee 0 italijanskoj bandi kriminalaca. Medu njihovim zrtvama je i jedan Rus kojern su strgli sat marke "Richard Mille" vrijedan 550.000 eura dok se "bentleyem" vracao u svoju vilu u Kanu, kao i jedan vlasnik "ferrarija" koii ie ostao bez svogsataod 70.000 eura. Lopovi koji se krecu namotoriKAN - Francuska policija je na Azurnoj obali pokrenula lov na organiziranu bandu lopova koja je od turista u prolazu krala luksuzne satove vrijedne mil ion eura. Kako prenosi AFP, ovi "casovnicari" rna, prvo identificiraju vlasnike skupocjenih satova,azatim ih prate do njihovih autornobila gdje irn strgnu sat s ruke dok ispravljaju vanjski retrovizor koji su oni prethodno iskrivili. Gajii:: Odbijala dati licnu ksnu MOSKVA - Ruski tajkun Aleksan dar Lebedev, u cijern je vlasnistvu list "N ovaja gazeta" koji se kriticki odnosi prerna Kremliu, izjavio ie da zeli prodati irnovinu u Rusiji zbog pritiska sigurnosnihsluzbi. Lebedev, koji je i vlasnik britanskih dnevnih listova "Inde-

Francuska policija u lovu na kriminalce iz Italije

Lebedeu DrOda)e imouinu

pendent" i "Evening Standard", naveo je na svorn blogu da ie istragao korupciji "Novaja gazete" razlog tih pri tis aka. Kako je prenijela agencija AP, Lebedev nije zelio za to optuziti ruskog predsjednika Vladimira Putina, isticuci da srnatra da Krernlj nije umijesan u napade na njega.

BEOGRAD- [ucer rano ujutro, oko 1.10 sati pozarevacki policajci priveli su u sluzbene prostorije Milicu Gajic (35), suprugu Marka Milosevica, i nienog brata Milana Gaiica (28) jer su odbili pripadnicima MUP-a prilikorn legitimaciie u kaficu pokazati licne karte, pise "Blic". Nakon utvrdivanja identiteta u prostorijarna policijske uprave Milica i njen brat su pusteni, a protiv njih ce biti podnesene krivicneprijave,

Prluedena Milica Daile

Iskosa

LelltasnlO Zbog DCeia
Djevojke vrijetfale Putina MOSKVA - Clan ice ruske pank grupe "Pussy Riot" najvjerovatnije ce dobiti duge zatvorske kazne, uprkos tome sto ie predsjednik Vladimir Putin rekao da ih ne bi trebalo prestrogo kazniti, izjavia je njihovadvokat. Vee pet rnjeseci tri se clanice benda nalaze u istraznom pritvoru, ier su krajern februara u crkvi Hrista Spasitelja pjevale i molile

RUSHlnJama Drllell UISOHaHazoa

se za kraj politi eke karijere predsjednika Purina i njima se sudi za huliganstvo. Moskovski sud odbio ie saslusati vecinu svjedoka odbrane, sto ukazuje da su sve sanse da ce dobiti duge zatvorske kazne. Clanicama benda prijeti i do sedam godina zatvora ako budu proglasene krivirn za huliganstvo, naveo ie Reuters.

PITSBURG - Zbog roja od nekoliko hiljada pcela avian "Delta Air Linesa" koji je letio na relaciji Pi tsburg-Njujork nije rnogaa krenuti na vrijerne. Peele su se nakupile na krilu aviona u trenutku kada je u njega trebala natociti gorivo za let. Pretpostavlja se da se negdje na aerodromu nalazi divlja kolonija pcela zbag cega su i dosle na krila aviona.

Lebedev: Snaini pritisci

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful